Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

tidak faham apa yang dibaca 52 . sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Pengajaran individu .Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Peruntukan kewangan .Strategi pengajaran dan pembelajaran .Lokasi dan jenis .Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .

Kebajikan .Kursus Dalam Perkhidmatan .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Kelayakan guru .Kenaikan pangkat .Motivasi guru .2.Kerjasama .Ketrampilan guru .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Penghargaan dan pengiktirafan . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Pendidikan Jarak Jauh .

ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .program inklusif .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.3.Kandungan .Bahan bantu belajar . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .kelas biasa .Kemahiran guru .Keberkesanan kaedah .Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Inovasi .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.

Implikasi terhadap ibu bapa .relief kelas. mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan . motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat.Implikasi terhadap murid . menggantikan guru bersalin.Bilangan waktu mengajar . guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas .Jawatankuasa dalam organisasi ..Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan.Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan.

..Stesen .Model Montesori . hanya hiasan 6 56 .Sokongan dan kerjasama .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Kesan kepada murid . disahkan oleh doktor. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Model Hewett .• Pengasingan .Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.masalah pembelajaran spesifik.

Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Definisi dan kepentingan . Tindakan Susulan.Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.Merancang tindakan lanjut .Kelayakan dan kewibawaan . Pengawasan.Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6. Penyeliaan dan Komunikasi.• Model Pengajaran Kumpulan . saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Melaksana pengajaran . • Tindakan Susulan .

Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Kesedaran kendiri .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .• Pengawasan dan Penyeliaan .Peranan nazir .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Pengurusan kendiri .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .

Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah.Membina sikap positif murid . tidak berminat belajar. tidak aktif dan tidak berani mencuba. Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap . Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna.Kesedaran sosial . Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas.• Kompetensi Sosial .Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 . kurang berusaha. Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas. kurang motivasi.

Kolaboratif Malu.Penghargaan kepada guru .Persepsi terhadap sekolah . Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas . perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Persepsi terhadap murid khas .Peluang berinteraksi .akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Sokongan dan kerjasama . tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.Intervensi awal . Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .Polisi.8. rendah diri – tidak melibatkan diri.Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9.

Undang-undang keistimewaan ..Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Undang-undang perlindungan .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas. walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 .Peringkat undang-undang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful