Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

Pengajaran individu . sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Strategi pengajaran dan pembelajaran . tidak faham apa yang dibaca 52 .Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .Peruntukan kewangan .Lokasi dan jenis .

Kebajikan .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Kerjasama .Kursus Dalam Perkhidmatan .Penghargaan dan pengiktirafan .Kenaikan pangkat .Kelayakan guru .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Ketrampilan guru . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Pendidikan Jarak Jauh .Motivasi guru .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .2.

3.Kandungan .Kemahiran guru . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .kelas biasa .Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .Keberkesanan kaedah .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Bahan bantu belajar . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.program inklusif .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.Inovasi .

Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan.Implikasi terhadap murid .Bilangan waktu mengajar . motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 . guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas .Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan. menggantikan guru bersalin. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Jawatankuasa dalam organisasi .relief kelas.Implikasi terhadap ibu bapa .Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat. mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4..

jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan ..Stesen . disahkan oleh doktor.Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.Kesan kepada murid . hanya hiasan 6 56 .Model Hewett ..Sokongan dan kerjasama .Model Montesori .• Pengasingan .masalah pembelajaran spesifik.

Penyeliaan dan Komunikasi.Kelayakan dan kewibawaan .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping . • Tindakan Susulan .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.• Model Pengajaran Kumpulan .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6. saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 . Pengawasan. Tindakan Susulan.Merancang tindakan lanjut .Definisi dan kepentingan .Melaksana pengajaran .

Pengurusan kendiri .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Peranan nazir .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .• Pengawasan dan Penyeliaan .Kesedaran kendiri . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .

Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 . Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap .Membina sikap positif murid . tidak aktif dan tidak berani mencuba. Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna.Kesedaran sosial . Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas.• Kompetensi Sosial . Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas. tidak berminat belajar.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah. kurang berusaha. kurang motivasi.

rendah diri – tidak melibatkan diri.Penghargaan kepada guru . Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .8.akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Kolaboratif Malu.Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9. tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.Persepsi terhadap murid khas .Peluang berinteraksi . perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Polisi.Persepsi terhadap sekolah . Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas .Intervensi awal .Sokongan dan kerjasama .

Undang-undang perlindungan ..Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Peringkat undang-undang .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas . walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 .Undang-undang keistimewaan .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful