Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

Strategi pengajaran dan pembelajaran . sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana . tidak faham apa yang dibaca 52 .Pengajaran individu .Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Lokasi dan jenis .Peruntukan kewangan .

Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Kebajikan .Ketrampilan guru .Kenaikan pangkat .Motivasi guru .2.Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Pendidikan Jarak Jauh .Kerjasama .Kursus Dalam Perkhidmatan .Penghargaan dan pengiktirafan .Kelayakan guru .

Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.Kemahiran guru .program inklusif . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .3.Inovasi .kelas biasa .Kandungan .Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.Kemahiran • Perancang Kurikulum .Bahan bantu belajar .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .Keberkesanan kaedah .

mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4. motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .Implikasi terhadap murid .Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan.Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Implikasi terhadap ibu bapa . menggantikan guru bersalin.Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan. guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas .relief kelas.Jawatankuasa dalam organisasi .Bilangan waktu mengajar ..

Stesen .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Model Hewett .Kesan kepada murid .masalah pembelajaran spesifik.Sokongan dan kerjasama ..Model Montesori .Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.• Pengasingan . disahkan oleh doktor. hanya hiasan 6 56 . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan ..

Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6.• Model Pengajaran Kumpulan .Melaksana pengajaran . • Tindakan Susulan .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Kelayakan dan kewibawaan . saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .Merancang tindakan lanjut .Definisi dan kepentingan .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping . Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi.Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.

Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Kesedaran kendiri .Peranan nazir .Pengurusan kendiri .• Pengawasan dan Penyeliaan .

tidak aktif dan tidak berani mencuba. tidak berminat belajar. Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas. kurang berusaha.• Kompetensi Sosial . Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap . Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna.Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 .Membina sikap positif murid . kurang motivasi.Kesedaran sosial . Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah.

rendah diri – tidak melibatkan diri. perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Persepsi terhadap sekolah . tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.Persepsi terhadap murid khas .8.Peluang berinteraksi .Polisi.akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Sokongan dan kerjasama .Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9.Penghargaan kepada guru .Kolaboratif Malu. Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas . Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .Intervensi awal .

Undang-undang perlindungan .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia . walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas..Undang-undang keistimewaan .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Peringkat undang-undang .