Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Strategi pengajaran dan pembelajaran .Lokasi dan jenis . tidak faham apa yang dibaca 52 .Pengajaran individu .Peruntukan kewangan . sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .

Kenaikan pangkat .Kelayakan guru .Motivasi guru .2.Kursus Dalam Perkhidmatan . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Penghargaan dan pengiktirafan .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Kerjasama .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Pendidikan Jarak Jauh .Kebajikan .Ketrampilan guru .

Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .program inklusif .kelas biasa . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Inovasi .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.Bahan bantu belajar .Keberkesanan kaedah .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.3. Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kemahiran guru .Kandungan .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .

relief kelas.Implikasi terhadap murid . mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Jawatankuasa dalam organisasi .Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat. menggantikan guru bersalin.. guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas .Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan. motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .Bilangan waktu mengajar .Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan.Implikasi terhadap ibu bapa .

Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Model Montesori . hanya hiasan 6 56 . disahkan oleh doktor.Model Hewett ..Kesan kepada murid .Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.masalah pembelajaran spesifik.Stesen .. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Sokongan dan kerjasama .jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.• Pengasingan .

Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping . Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi.Melaksana pengajaran .Definisi dan kepentingan . Tindakan Susulan.Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Kelayakan dan kewibawaan .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Merancang tindakan lanjut . saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .• Model Pengajaran Kumpulan .Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6. • Tindakan Susulan .Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.

Kesedaran kendiri .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Pengurusan kendiri .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.• Pengawasan dan Penyeliaan . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Peranan nazir .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .

Membina sikap positif murid . tidak aktif dan tidak berani mencuba. Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas. kurang berusaha. tidak berminat belajar. Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna. Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap .• Kompetensi Sosial .Kesedaran sosial . Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah. kurang motivasi.Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 .

tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.Penghargaan kepada guru .Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9.8.akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Intervensi awal . Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa . Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas .Persepsi terhadap sekolah .Persepsi terhadap murid khas .Sokongan dan kerjasama .Polisi. rendah diri – tidak melibatkan diri.Peluang berinteraksi . perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Kolaboratif Malu.

Undang-undang keistimewaan .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas.Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran . walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 ..Peringkat undang-undang .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Undang-undang perlindungan .