PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M 2011 BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ( TMK ) Standard

Prestasi Bil. Nama Murid
1.1 1.2 1.3 1.0 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BAND 6 5 4 3 2 1 Kriteria Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab . Tahu , faham dan boleh buat . Tahu dan faham . Tahu .

Tanda tangan guru : _________________________ Nama guru : _________________________

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1M 2011 BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ( TMK )

Standard Prestasi Bil. Nama Murid
3.1 3.2 3.0 3.3 3.4 3.5

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BAND 6 5 4 3 2 1 Kriteria Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab . Tahu , faham dan boleh buat . Tahu dan faham . Tahu .

Tanda tangan guru : _________________________ Nama guru : _________________________