Tarikh eksperimen : 12 April 2011

AMALI 5: Objektif: Perkakas:

LITAR ELEKTIK Mengenalpasti kebaikan dan keburukan litar bersiri dan selari.

Pemegang bateri, bateri, beberapa wayar penebat, ammeter,voltmeter, mentol. Aktiviti 1: Prosedur: 1. Dengan menggunakan bateri, pemegang bateri, beberapa wayar dan dua mentol untuk setiap litar, kedua-dua nya telah dibina seperti gambar berikut. Membina litar bersiri dan selari yang mudah.

2. 3. 4. 5. 6.

Semua wayar disambungkan dan mentol diperhatikan. Kemudian, ammeter dan voltmeter disambungkan pada kedua-dua litar. Satu jadual dibina untuk merekod data bacaan. Mentol pertama tidak diskrukan untuk setiap litar. Pemerhatian dibuat pada mentol kedua dan bacaan ammeter dan voltmeter untuk setiap litar direkodkan. Seterusnya, mentol pertama disambungkan kembali dalam litar A secara bersiri. Pemerhaian dibuat dan bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan. sekarang, mentol 1 di litar B disambungkan semula secara selari. Pemerhatian dibuat dan bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan.

4 M2 Prosedur 3 Ammeter (A) 0.1 Prosedur 6 M1 M2 0.8 1.3 0.9 Prosedur 4 2. . Semua mentol tidak menyala kerana litar bersiri tidak lengkap.2 0. Ini kerana terdapat lintasan arus yang lain yang dipasang. kecerahannya tetap sama. 7 Observation Mentol menyala Mentol menyala Mentol 2 menyala Kedua mentol menyala. Apakah yang terjadi pada mentol dalam litar selari jika salah satu mentol terbakar? Jelaskan Mentol yang lain masih lagi menyala kerana tidak memberi kesan pada litar.7 1.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 Keputusan: Litar bersiri Mentol 1 2 1(tak diskru) 1(dipasang) M1 Voltmeter (V) 1.7 1.8 0. Apakah yang terjadi pada mentol dalam litar bersiri jika salah satu mentol terbakar?Jelaskan.7 M2 1.7 Voltmeter 1.3 Prosedur 4 Prosedur 5 M1 M2 Observation Mentol menyala Mentol menyala Mentol 2 tak nyala Kedua mentol menyala. 2.7 Ammeter 1. tetapi mentol 2 lebih malap Litar selari Mentol 1 2 1(tak diskru) 1 (dipasang) M1 1. Soalan: 1.

Jika mentol di pasang dalam keadaan litar bersiri. Jelaskan. Anda sedang membina satu utas rantaian lampu menggunakan beberapa mentol. kecerahan semua mentol adalah sama. Mentol masih menyala seperti biasa. Prosedur: . kecerahan lampu mentol akan berkurang jika dibandingkan mentol yang dipasang pada litar yang selari. Bagaimanakah kecerahan cahaya lampu berkaitan dengan samada anda menyambungnya secara bersiri atau selari? Ya. Perintang disambung selari mempunyai arus yang berlainan melalui setiap perintang tetapi beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah sama Aktiviti 2: Membina litar gabungan siri dan selari. Apakah akan terjadi kepada mentol didalam litar bersiri jika satu lagi mentol ditambah kedalam litar tersebut secara bersiri? Jelaskan. Apakah akan terjadi kepada mentol didalam litar selari jika satu lagi mentol yang lain ditambah dan dipasangkan secara selari didalam litar tersebut?. Mentol yang lain akan menjadi malap kerana beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah berbeza. 5. 4.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 3.

Pemerhatian pada mentol yang tinggal dibuat dan bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan. beberapa wayar. Mentol 2 dialihkan. 3. Suis disambungkan dan mentol diperhatikan. 4. Satu litar dibina dengan menggunakan pemegang bateri. 2. Jadual dibina untuk merekod data bacaan. suis. Pemerhatian pada mentol yang tinggal dibuat dan bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan. bateri. ammeter dan voltmeter disambungkan untuk mengukur arus dan potential difference melalui setiap mentol. Sekarang.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 1. Mentol 1 dialihkan. Keputusan : Prosedur 3 Mentol Voltmeter (V) Ammeter (A) Potential Different . 3 mentol. 5.

Mentol 1 dan 3 masih lagi menyala kerana mentol 2 dipasang secara selari.9 0. Mentol yang lain tidak menyala. Adakah anda mahukan litar dirumah anda dipasang secara bersiri atau selari atau kombinasi keduanya? Jelaskan alasan anda. Litar menjadi tidak lengkap kerana salah satu perintangnya telah rosak. kedudukannya bersiri dengan mentol 1 dan 2. Jika dipasang secara bersiri. Apakah yang terjadi pada mentol yang lain apabila mentol 2 dialihkan? Jelaskan. Litar masih lengkap walaupun terdapat perintang yang telah rosak. Ini kerana.18 Voltmeter (V) - Ammeter (A) - pemerhatian Mentol 2 dan 3 tidak menyala.2 pemerhatian Mentol 1 dan 3 tetap menyala Soalan: 1. jika salah satu perintang.18 0. Prosedur 5 2(dialihkan) Voltmeter ( V) M1 M3 0. Apakah yang terjadi pada mentol yang lain apabila mentol 1 dialihkan? Jelaskan. kerana.8 1.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 1 2 3 Prosedur 4 Mentol 1(dialihkan) 1. rumah saya masih lagi berfungsi walaupun tidak sepenuhnya. 2.3 3. kemungkinan besar rumah saya tidak akan berfungsi sepenuhnya jika salah satu perintang telah rosak.8 1.18 0.2 0. ia tidak menganggu aliran arus. 3. . Saya mahukan litar rumah saya dipasang secara selari.7 Ammeter (A) M1 M3 0. mentor atau lampu tidak menyala.

Melalui aktiviti ini juga.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan : 1. dalam bahagian manakah topik ini diajar? Tahun : 5 Tema : Penyiasatan Daya dan Tenaga Tajuk : Elektrisiti Objektif : Memahami litar bersiri dan selari. jawab soalan tersebut : a) Apa yang dapat anda pelajari daripada aktiviti ini? Daripada aktiviti ini. Pada akhir aktiviti ini. saya mengetahui apa perbezaan antara kedua. pengetahuan ini boleh diaplikasikan kelak. Saya juga belajar bagaimana memasang kesemua komponen elektrik dan mengetahui fungsinya dalam mendirikan sesebuah litar.dua litar ini. Melalui akriviti ini juga. b) Dalam kurikulum sains sekolah rendah. saya dapat mempelajari dan mengetahui kelemahan dan kekuatan litar selari mahupun bersiri. saya mendapat pengalaman sendiri dan memahami dengan lebih lanjut tentang perbezaan litar selari dan bersiri. c) Bincangkan bagaimana kamu boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? .

Kedua. guru membuat kesimpulan mengenai aktiviti yang telah dijalankan. Untuk slot aktiviti. guru perlu meminta murid-murid mengembalikan kesemua barang yang digunakan dan kemudiannya menyoal beberapa soalan berkaitan aktiviti yang telah dijalankan. dan memberi peluang kepada semua murid untuk menyediakan litar elektrik iaitu bersiri d) Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? Pertama. Setelah tamat aktiviti. Seterusnya. Contohnya. . sebagai pembimbing dalam menolong pelajar. sebagai fasilitator untuk mengajar dan memberi taklimat. Permulaan ini adalah penting agar murid berupaya menjana idea dan membina pengetahuan asas murid dalam topik tersebut. Aktiviti ini haruslah di bawah pemerhatian guru untuk mengelakkan sebarang kecederaan selain mengawal tingkah laku murid di dalam kelas. guru meminta pandangan dari murid apakah jenis cara penyambungan litar pendawaian di rumah. guru kemudiannya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan atau selari mereka dalam kumpulan. guru perlu menerangkan konsep topik terlebih dahulu.Tarikh eksperimen : 12 April 2011 Pertama. Keempat sebagai penilai terhadap tugasan yang diberikan. perekacipta bermaksud perlu mempunyai ilmu yang sentiasa baru. Ketiga. Pada akhir P&P. set induksi dengan menunjukkan video demostrasi dan bagaimana sesuatu litar elektrik berfungsi. Pembelajaran berpusatkan murid seperti ini perlu dipraktikkan untuk meningkatkan pemahaman mereka kerana mereka mengalami sendiri pengalaman/aktiviti tersebut. Kelima sebagai pemberi motivasi kepada pelajar.

Tarikh eksperimen : 12 April 2011 .