UJIAN BULANAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MASA: 1 JAM Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang

disediakan. BAHAGIAN A [30 markah] Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi? A. budi pekerti yang mulia B. berpura-pura dalam pergaulan C. pertuturan yang menyakitkan hati D. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain 2. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan? I. menyiapkan tugasan yang diberi II. suka menangguhkan sesuatu kerja III. merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu IV. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 3. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya kecuali A. ikut nasihat ibu bapa B. mencari nafkah untuk keluarga C. menjadi teladan kepada keluarga D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua 4. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu? I. pengasuh III. penderhaka II. penyayang IV. pendorong A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 5. Ibu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke dalam diri anak-anak kecuali A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata D. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah

6. Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di merata1

2 . 2. menjatuhkan imej negara lain 8. Sebagai rakyat Malaysia. I. menjaga kebersihan alam sekitar B. Penebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem. merosakkan harta benda awam C. Ibu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan cara berikut kecuali A. menunjukkan kebolehan diri C. menegur perbuatan rakan C. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan 9. Penduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih untuk melancong ke luar negeri. melepaskan geram kepada anak-anak B. mengambil hati pemimpin B. menunjukkan sikap taat setia D. I sahaja B. menggalakkan perbuatan rakan 7. memukul rakan B. 5. abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya. 1. Semua di atas BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat C. Seorang pengguna perlulah I. tidak dieksploitasi IV. mendapat perkhidmatan yang baik A. I dan II D. Sebagai anak sulung. berilmu II. mendapat barangan yang berkualiti C. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup 10. Melaporkan perbuatan mencederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. Sikap cinta akan negara dapat dilihat melalui kecuali A.rata? A. kita perlu berkorban demi negara untuk A. membiarkan perlakuan rakan D. 3. II dan III III. 4. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang baik kualitinya. menjaga imej dan nama baik negara D. Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak D.

Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai ____________________. Nilai: 4. Seseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling menunjukkan nilai ____________________. 10. 9. Nilai: 3. Setiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan sebuah keluarga yang bahagia menunjukkan nilai ____________________. Siti menunjukkan nilai ____________________. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Siti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka. Puan Fatimah bersikap ____________________. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai induvidu yang boleh memberikan 3 . 7. Nilai: 2. Puan Fatimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga walaupun dirinya sibuk dengan perniagaan.Kasih sayang Sanggup berkorban untuk negara Peka terhadap isu alam sekitar Melindungi hak kanak-kanak Tanggungjawab terhadap keluarga 6. Nilai: 5. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga. Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. 8. 1. Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. BAHAGIAN C [20 markah] Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan. Menerima.

memperketatkan ciriciri keselamatan syarikatnya. Nilai 9. Syarikat Perusahaan Lee. 8. masyarakat dan negara. Walaupun Keshika anak orang kaya. 10. BAHAGIAN D [5 markah] 4 . Sebagai adik. tidak terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya untuk mencuri duit kutipan kelas. Keterangan 6. 7. Nilai: Arahan: Isi nilai di dalam kotak jawapan berdasarkan situasi yang diberi.sumbangan dalam pembangunan keluarga. Nazrul sebagai bendahari kelas. Violet sentiasa berusaha tidak menyakiti perasaan kakaknya apabila mereka berbincang. sebaliknya hanya membeli mengikut keperluan. Aida menceritakan keindahan negara kepada kawannya yang berada di luar negara. dia tidak boros berbelanja.

Arahan: Jawab semua soalan. i) ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ b) Huraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah pencemaran air. 1. i) ii) iii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ *********************************************************************** * Disediakan oleh: __________________________ ( ) Disahkan oleh: __________________________ ( ) Disemak oleh: __________________________ ( ) 5 . “Cintailah Sungai Kita” a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh mencemarkan air sungai.

Nilai: 6. 7. Nilai: 2. 10. Nilai: 4. ( 3. 8. 9. 9. 7. 10. ( 4. ) ) ) Bahagian B (20 markah) 1. 8. 2. 2. 6. ( 6. 4. 7. 5.Helaian Jawapan Ujian Bulan Ogos 2009 Pendidikan Moral Tingkatan 1 Bahagian A (30 markah) 1. Bahagian C (20 markah) 1. ( ) ) 6 . 10. 9. 8. 3. ( 5. Nilai: 3. Nilai: 5.

a) i) ii) c) i) ii) iii) 7 .Bahagian B (5 markah) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful