UJIAN BULANAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MASA: 1 JAM Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang

disediakan. BAHAGIAN A [30 markah] Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi? A. budi pekerti yang mulia B. berpura-pura dalam pergaulan C. pertuturan yang menyakitkan hati D. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain 2. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan? I. menyiapkan tugasan yang diberi II. suka menangguhkan sesuatu kerja III. merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu IV. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 3. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya kecuali A. ikut nasihat ibu bapa B. mencari nafkah untuk keluarga C. menjadi teladan kepada keluarga D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua 4. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu? I. pengasuh III. penderhaka II. penyayang IV. pendorong A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 5. Ibu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke dalam diri anak-anak kecuali A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata D. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah

6. Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di merata1

memukul rakan B. melepaskan geram kepada anak-anak B. berilmu II. Seorang pengguna perlulah I. I dan II D. Ibu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan cara berikut kecuali A. Semua di atas BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah. membiarkan perlakuan rakan D. mendapat perkhidmatan yang baik A. mendapat barangan yang berkualiti C. menjaga kebersihan alam sekitar B. Sebagai rakyat Malaysia. Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 5. 3. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan 9. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup 10. 2. kita perlu berkorban demi negara untuk A. menjaga imej dan nama baik negara D. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat C. Sikap cinta akan negara dapat dilihat melalui kecuali A. menunjukkan sikap taat setia D. tidak dieksploitasi IV. menunjukkan kebolehan diri C. Melaporkan perbuatan mencederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. 4. I sahaja B. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak D. Sebagai anak sulung. Penduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih untuk melancong ke luar negeri.rata? A. 2 . Penebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem. 1. menggalakkan perbuatan rakan 7. I. mengambil hati pemimpin B. abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang baik kualitinya. menjatuhkan imej negara lain 8. II dan III III. merosakkan harta benda awam C. menegur perbuatan rakan C.

Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Siti menunjukkan nilai ____________________. Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai ____________________. BAHAGIAN C [20 markah] Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan. Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Nilai: 4. 9.Kasih sayang Sanggup berkorban untuk negara Peka terhadap isu alam sekitar Melindungi hak kanak-kanak Tanggungjawab terhadap keluarga 6. Puan Fatimah bersikap ____________________. 8. Nilai: 2. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai induvidu yang boleh memberikan 3 . 7. Menerima. 1. 10. Siti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka. Nilai: 3. Nilai: 5. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Setiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan sebuah keluarga yang bahagia menunjukkan nilai ____________________. Puan Fatimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga walaupun dirinya sibuk dengan perniagaan. Seseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling menunjukkan nilai ____________________. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.

Aida menceritakan keindahan negara kepada kawannya yang berada di luar negara.sumbangan dalam pembangunan keluarga. 8. masyarakat dan negara. tidak terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya untuk mencuri duit kutipan kelas. Sebagai adik. BAHAGIAN D [5 markah] 4 . Nazrul sebagai bendahari kelas. Syarikat Perusahaan Lee. Nilai 9. Nilai: Arahan: Isi nilai di dalam kotak jawapan berdasarkan situasi yang diberi. Walaupun Keshika anak orang kaya. 10. sebaliknya hanya membeli mengikut keperluan. dia tidak boros berbelanja. Keterangan 6. 7. Violet sentiasa berusaha tidak menyakiti perasaan kakaknya apabila mereka berbincang. memperketatkan ciriciri keselamatan syarikatnya.

1.Arahan: Jawab semua soalan. i) ii) iii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ *********************************************************************** * Disediakan oleh: __________________________ ( ) Disahkan oleh: __________________________ ( ) Disemak oleh: __________________________ ( ) 5 . “Cintailah Sungai Kita” a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh mencemarkan air sungai. i) ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ b) Huraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah pencemaran air.

4. 8. 7. 2. 10. 7. 8. ( 3.Helaian Jawapan Ujian Bulan Ogos 2009 Pendidikan Moral Tingkatan 1 Bahagian A (30 markah) 1. Nilai: 2. 2. ( 4. 5. 8. Nilai: 3. Nilai: 5. 9. ( 6. Nilai: 6. 6. 9. Bahagian C (20 markah) 1. ( ) ) 6 . 3. 10. 10. Nilai: 4. ) ) ) Bahagian B (20 markah) 1. 7. 9. ( 5.

a) i) ii) c) i) ii) iii) 7 .Bahagian B (5 markah) 1.