UJIAN BULANAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MASA: 1 JAM Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang

disediakan. BAHAGIAN A [30 markah] Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi? A. budi pekerti yang mulia B. berpura-pura dalam pergaulan C. pertuturan yang menyakitkan hati D. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain 2. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan? I. menyiapkan tugasan yang diberi II. suka menangguhkan sesuatu kerja III. merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu IV. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 3. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya kecuali A. ikut nasihat ibu bapa B. mencari nafkah untuk keluarga C. menjadi teladan kepada keluarga D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua 4. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu? I. pengasuh III. penderhaka II. penyayang IV. pendorong A. I,II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 5. Ibu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke dalam diri anak-anak kecuali A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata D. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah

6. Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di merata1

II dan III III. Melaporkan perbuatan mencederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. menunjukkan kebolehan diri C. memukul rakan B. menunjukkan sikap taat setia D. melepaskan geram kepada anak-anak B. membiarkan perlakuan rakan D. Sebagai rakyat Malaysia.rata? A. merosakkan harta benda awam C. Penduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih untuk melancong ke luar negeri. Semua di atas BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah. I sahaja B. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup 10. 5. Seorang pengguna perlulah I. menjatuhkan imej negara lain 8. 4. kita perlu berkorban demi negara untuk A. Ibu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan cara berikut kecuali A. mengambil hati pemimpin B. I. abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya. Sikap cinta akan negara dapat dilihat melalui kecuali A. menjaga imej dan nama baik negara D. Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. menegur perbuatan rakan C. menggalakkan perbuatan rakan 7. 1. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang baik kualitinya. Sebagai anak sulung. mendapat perkhidmatan yang baik A. 2. 2 . tidak dieksploitasi IV. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat C. Penebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem. berilmu II. 3. I dan II D. menjaga kebersihan alam sekitar B. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak D. mendapat barangan yang berkualiti C. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan 9.

Nilai: 3. Setiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan sebuah keluarga yang bahagia menunjukkan nilai ____________________. Puan Fatimah bersikap ____________________. 8. 10. Seseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling menunjukkan nilai ____________________. 9. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga. Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai ____________________. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Siti menunjukkan nilai ____________________. Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai induvidu yang boleh memberikan 3 . Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Nilai: 2. BAHAGIAN C [20 markah] Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan. 7. Menerima. Nilai: 5. Puan Fatimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga walaupun dirinya sibuk dengan perniagaan. 1. Nilai: 4.Kasih sayang Sanggup berkorban untuk negara Peka terhadap isu alam sekitar Melindungi hak kanak-kanak Tanggungjawab terhadap keluarga 6. Siti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka.

Nilai 9. memperketatkan ciriciri keselamatan syarikatnya. dia tidak boros berbelanja. sebaliknya hanya membeli mengikut keperluan. Keterangan 6. Sebagai adik. BAHAGIAN D [5 markah] 4 . Walaupun Keshika anak orang kaya. 10. Syarikat Perusahaan Lee. tidak terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya untuk mencuri duit kutipan kelas. Violet sentiasa berusaha tidak menyakiti perasaan kakaknya apabila mereka berbincang. 8. 7.sumbangan dalam pembangunan keluarga. masyarakat dan negara. Nilai: Arahan: Isi nilai di dalam kotak jawapan berdasarkan situasi yang diberi. Aida menceritakan keindahan negara kepada kawannya yang berada di luar negara. Nazrul sebagai bendahari kelas.

“Cintailah Sungai Kita” a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh mencemarkan air sungai.Arahan: Jawab semua soalan. 1. i) ii) iii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ *********************************************************************** * Disediakan oleh: __________________________ ( ) Disahkan oleh: __________________________ ( ) Disemak oleh: __________________________ ( ) 5 . i) ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ b) Huraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah pencemaran air.

2. 10. 8. Nilai: 2. ) ) ) Bahagian B (20 markah) 1. 7.Helaian Jawapan Ujian Bulan Ogos 2009 Pendidikan Moral Tingkatan 1 Bahagian A (30 markah) 1. 7. 9. 6. 4. Nilai: 4. ( 5. 9. 10. Nilai: 3. 9. 8. 3. 5. 8. ( 6. Nilai: 6. 7. 10. Bahagian C (20 markah) 1. ( ) ) 6 . Nilai: 5. 2. ( 3. ( 4.

a) i) ii) c) i) ii) iii) 7 .Bahagian B (5 markah) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful