Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. guna maklumat. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. c. c. 8. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. 11. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. dari fasal ke fasal. dari pendapat ke pendapat. Tahu bila perlu guna logik. 16. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Tahu bila perlu guna logik. 5. Elakkan ego. Elakkan ego. d. Konstruktif (jangan negatif). guna kreativiti. c. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. persepsi dan idea baru. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. a. e. refleksi terhadap pendapat sendiri. refleksi terhadap pendapat sendiri. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. b. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. guna maklumat. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. f. a. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. Mampu tukar gear. a. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. 6. 3. Mampu tukar gear. . benar dan tepat. 1. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. Apakah penyelesaian dari berfikir. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Perasaan. guna kreativiti. 7. b. g. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Fikirkan semula objektif kita berfikir. Berfikir secara perlahan . Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. 4. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. 10. b.17 Prinsip-prinsip berfikir. Mampu berundur dan maju semula. Walaupun pendapat kita betul. 14. a. Tentukan satu titik fokus sahaja. 9. 15. 17.lahan dan mudah. 13. 2. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. b. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai).

Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. a. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. ambil idea dan gunakan a. b. kemungkinan bertindak. Sentiasa cari alternatif. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. memperbarui pendapat dan bertindak. berpindah dari idea ke idea. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. b. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. a. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Berundur menyusun semula langkah. a. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Mampu berundur dan maju semula. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. pengalaman berbeza. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Apabila ada pendapat betul. Ambil semua idea. a. b. Perasaan dan emosi digunakan di awal. a. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. Cari alternatif baru. b. b. c. b. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. c. b. a. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. c. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula.Apakah penyelesaian dari berfikir. persepsi dan idea baru. a. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. mereka bentuk. . ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. c. penyelesaian masalah. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). pendelatan yang berlainan dan pelbagai. penerokaan baru. cara pandangan berbeza. Perasaan. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. persepsi baru. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. a. hidupan dan alam. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. a. menghubung kait idea. c. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Keluasan skop membantu menjana alternatif. semua pendapat lain seringkali dianggap salah.

Dikongkong oleh pengamatan mata. 5. 4.b. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. 6. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. a. 7. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. 2. Silogisme b. 3. Kelemahan dalam berfikir. b. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Contoh : Premis 1 a. Silogisme bersyarat c. Cepat bertanggapan ekstrim. Silogisme hipotetikal Silogisme. Mengutamakan kepentingan. Pengulangan mempengaruhi minda. Silogisme bersyarat. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Pemikiran biasa. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Kuat dipengarui pengalaman peribadi.

Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. c. Kalau mamalia ada paru-paru. c. Contoh : tongkat orang buta. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. b. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru.. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok.. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Kalau Malaysia menggunakan Bah. d. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. b. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik.a. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Kamu sedang belajar di universiti. f. Bil a. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. d.. Malaysia akan jadi negara maju. Kalau berjaya di sekolah rendah.. b. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. b. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. .. maka kamu tentu akan berjaya. kamu akan berjaya.Inggeris. tentu gempa bumi ada di Malaysia. Silogisme hipotetikal. tentu akan berjaya ke universiti. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. c. Kalau kamu masuk masuk universiti. e.

Bil a. 5. i. 4. Pergerakan dan alternatif. (terperinci / tepat / khusus). Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. berkuku dll. j. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Keluasan / tertentu. Tumpuan (projection). Mengubahsuai fesyen lama c. sesat dll. Pengecaman dan muat tepat. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. berbulu pendek di telinga. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. g. Mengarah ke arah penumpuan. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. 1. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum.longkang dll. Proses asas berfikir. h. bertelinga kecil. 2. Keluasan / tertentu . Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. Contoh 1 . Mengahwinkan lembu dengan seladang. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). umum / terperinci. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. 3.

Tumpuan memberi maksud membayangkan. Contoh lain : a. Contoh : . Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. d.Bentuk umum . Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. berimiginasi. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). Bagaimanapun. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. membayang tampak sesuatu dalam minda. arahan juga mengarah ke tumpuan. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. c. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Pengecaman dan muat tepat. Tumpuan / membayangkan tampak. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. b. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Contoh : a. 3. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Contoh : a. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. 2. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. b. Bentuk terperinci .

Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Analogi : Pintar adalah kereta. Pergerakan termasuklah integrasi. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. Ia boleh dipelajari. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Contoh : a. Ia mungkin sekali provokasi. penyerapan. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. penggabungjalinan. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Ia sering dilihat sebagai igauan. penyatuan. Bijaksana adalah pemandu. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Ia membaiki persepsi kita. mimpi.a. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. cikgu. lamunan. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. *(Secara mudahnya. Pintar adalah kereta. b. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. Empat orang sakit kepala. cikgu ? Kepintaran vs. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Namun ia melahirkan alternatif. Kebijaksanaan. Bijaksana adalah pemandu. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid.

Antara contoh Kemahiran berfikir. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari .1. Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 3. 10. 6. 7. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . 9. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). Takut membuat kesilapan. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. 8. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. 4. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. 2. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan.

menganalisis. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. 6. Menganalisis. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. mencapah. 4. 3. 13. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah.Alat pengukuran KBKK. menilai. Soalan dan penyoalan (SP). Di mana luka / parah ? 8. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. Contoh : Membanding dan membezakan . Mandala ingatan (MI). Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. membuat kesimpulan. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Mandala Ingatan. 11. Lembaran pengurusan lisan (LPL). 5. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Peta Minda (PM). menilai . menganalisis. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). 2. Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. membezakan fakta dengan andaian. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. 1. membuat kesimpulan Menganalisis. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. 12. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Contoh : 1. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7.

Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan... 1.. ? . Cuba bandingkan.. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2.. 1.? dengan 7. Contoh : Sudin pukul kucing. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) . . . . 1.. Shaari bermain dengan kucing. dengan .(b) Operasi meta .. ? . Mengapa ? 2...? 2. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Sekiranya .? ? . Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5.? ? . Apakah akibat sesuatu pilihan . . apakah akan terjadi ? .? 8. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Apakah pendapat anda tentang . Contoh : Semasa membanding dan membezakan.. ? . Sudin pukul apa ? 2. Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3.. Bagaimanakah anda tahu 5. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan.(syarat) ini diubah. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah.? . Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3.itu... Soalan dan penyoalan 1.? 3.. berlaku ? .? .. 1. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4. Apakah idea-idea utama dalam 4. Mengapakah anda memilih 7.? ? 2. Mengapakah . Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4.kognitif : Memikir tentang fikiran. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3..? .itu berlaku ? itu ? . Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? .

Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. negara dan luar negara. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Pada pendapat anda (I) . Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). P . 5 = Individu + luar individu. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. negeri. kawasan. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 7 = Perkara + individu + luar individu. luar individu). 2. isu. individu. 3. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. I .3. 6 = Perkara + luar individu. 4 = Perkara + individu. Lingkaran soalan. luar individu). tema. 1. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. 1 = Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. 2 = Individu. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. Pada pendapat anda (I) .Pada pendapat anda. daerah. 3 = Luar individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Perkara (P) merujuk kepada idea. tajuk. buah. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). individu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). .buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . peristiwa atau teks.

Membuat keputusan. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Simpanan nota ringkas.pilihan alternatif. 3. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 5. Kegunaan : 1. memeriksa kesan penyelesaian. mencari cara-cara penyelesaian. Memanggil maklumat. Peta Minda. 3. 2. 2. Menyelesaikan masalah. . 4. Mengembangkan isi. memilih cara penyelesaian yang terbaik. keutamaan kriteria.Penyelesaian masalah. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 4.alik : 1. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. 5. 2. 3. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. mengenalpasti / mentafsir masalah. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Mengambil nota. Menjana pilihan-pilihan. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik.

Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Persediaan : a. 4. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Kitaran 4. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Tangga hiraki 6. simbol atau gambar yang sesuai. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Bina dengan riang dan positif. Kenalpasti konsep / idea utama. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Dalam keadaan selesa & tenang. . f. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 3. Rantai urutan 3. Gunakan gambar. 2. 7. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. 6. Bahan : 1. Bina yang unik. Strategi membuat Peta Minda. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). b. e. c. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. d. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Pen / pensel berwarna. Bina dengan pantas. 5. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 2. Tuliskan maklumat tambahan. Kitaran (berpusat) 5. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Tuliskan maklumat tambahan. Pengkelasan 2.

Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. 4. 4. Lembaran Pengurusan Lisan. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 4. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. . Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Perhatikan item yang dibandingkan. Ambil satu item sebagai asas. Membuat kesimpulan. a. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. corak atau masa. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Masukkan ciri . 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. 2. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Tentukan matlamat. 1.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 3. 1. 3. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Kenal pasti ciri . Apakah masalahnya ? b. Semak semula susunan tersebut. 4. minat. 3. 5. 5. 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. t 1.ciri lain. 2. 3. abjad. 2. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. saiz. Ambil satu item sebagai asas. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Beri nama kepada kumpulan item itu. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Ulangi langkah . Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. persekitaran dan sejarah kita.

3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Renung kembali idea yang dikemukakan. 5. 2. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 4. 4. 1. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Jika lebih dekat dengan matlamat. 5. 2. 1. 1. 4. 4. 3. Perhatikan sesuatu situasi. 4. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 3. letakkan di atas sebagai item asas. Tambah lagi idea jika ada. Membuat kesimpulan. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Kumpulkan maklumat 2. . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Tetapkan tajuk perbincangan. 2. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 6.3. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Tentukan pola maklumat 3. Perhatikan sesuatu situasi. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Bayangkan matlamat tertentu. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 4. 2. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 3. Cari alasan lain. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 2. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 1. 1. Buat jangkaan yang paling sesuai. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . Jika tidak letakkan di bawah. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 1. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Lihat keseluruhan gambaran. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi.

3. CoRT (Cognitive Research Trust). Mentafsir maklumat. Membuat inferens. Maslah sampingan. 12.Organisasi. 8. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 4. 3. Mengusul periksa andaian. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Membuat analogi. 1. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Membuat keputusan. Membanding dan membeza. 4. CoRT 2 . 3. Membuat ramalan. 2. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 10. sama ada baik atau buruk. 6. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . 9. Membuat gambaran mental. Nyatakan pilihan yang terbaik. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. . Menyusun mengikut keutamaan. Apakah masalahnya ? 2. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 4. Edward de Bono. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 11. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 2. Mengkelaskan. 5. Antara LPGnya adalah : 1.2. 7. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Menerangkan sebab. Membuat urutan.

kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Goals and Objectives (Tujuan. 6. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.OPV .CoRT 3 .PMI 3. 7. Maklumat dan rasa.APC 2. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor).AGO .CAF . Plus. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. nilai . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). logik dan persepsi . Other Peoples View (Pandangan orang lain). Minus. 1.Interaksi. 3. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. menarik). Pembahagian CoRT. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. 4. Alternatives. 5. Interesting (Baik. 2. First.C&S . CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. tidak baik. kemungkinan). CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Aims. CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif).FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). matlamat dan objektif). fokus dan punca . CoRT 1 & kognitif. Fokus : akademik. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Tindakan.

Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula.AGO Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. Fokus : Persekitaran. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya.

wartawan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. dll. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang .diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya.undang negara. Panduan lain. Ibu tidak ditemui. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. pegawai perhililitan. jurukamera. Pelakon : Pak Mat. pegawai daerah. OPV. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. pegawai perikanan. isteri Pak Mat. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. penduduk kampung. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pelancong. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut.

/ pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Ibu dugong itu tidak ditemui. Ramai penduduk. isteri Pak Mat. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. pegawai perikanan. dll. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. wartawan. pegawai perhililitan. penduduk kampung. Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Cari perkara baik. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . . pelancong. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. jurukamera.undang negara. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Pelakon : Pak Mat. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Panduan diajukan.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. pegawai daerah.

Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. C&S. Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll.Panduan lain. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar . Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Kaedah : Murid . bahan buku rujukan dan bukan buku. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.pelajar. : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. ingin mencuba memasaknya sendiri. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. juga inkuiri penemuan . kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. : Apabila murid / pelajar melakonkan. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Bahan Panduan . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.

terlalu banyak kekangan / masalah....perlu segera habis sukatan. Gunakan pelabagai kaedah. kritis dan kreatif . . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. . .. Kedua .. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. Senerio hari ini.Falsafah Pendidikan Negara .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. rohani. Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .Bahan Isu : Radio perakam. ... Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. .pelajar kurang persediaan. .untuk mencapai hasrat Wawasan . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). .. 1...mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. . . pita rakaman (muzik lembut. . jasmani.. . . Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi..cukuplah sekadar yang ada.Objektif KBSM . Ini termasuk : .Wawasan 2020 .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. peperiksaan lebih penting.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? .

mencari maklumat . mudah alih. tahan dan menarik . Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2.monolog . . kemahiran dan teknik belajar.Kekaburan . mudah disimpan. Mengembangkan isi pelajaran 2.. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.menggunakan maklumat.permainan. pengalaman dan kepuasan. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .kesepaduan BBM dan alat KBKK . . skop. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. Aktiviti seronok & menarik 4. berkomunikasi .selamat BBM. 1.menilai stategi. kaedah. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.lakonan .mencatat maklumat .Mudah dan seronok . teknologi .mudah dibina. mudah diguna.menentukan maklumat.melapor maklumat.maklumatnya jelas . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. jenis dan sumber .murah.nyanyian. Patut dilakukan : .dialog .simulasi . kemahiran. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Elakkan : .mimik .

London : Viking. Menariknya. Bibliografi : 1. fikiran dibuka dan terbuka 4. Harimau semakin pupus. A : Harimau betina boleh ditangkap. Buruknya. Edward de Bono. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan.. Penguins Books 2. B : Menariknya. bilangan populasinya membiak perlahan. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Disiplin : . Kuala lumpur : Utusan Publications 3.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. tiada lagi pembunuhan harimau. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Disediakan oleh. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Pemikiran Logikal dan Kritikal. Dua orang pemain A dan B. Edward de Bono. B : Keluarga kucing di dalam hutan. A : Kucing. Buruknya.Masa tepat dan cepat . pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .Beralih ke Kem. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Teach Yourself To Think . harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Menariknya. 1995. A : Menariknya. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Galakkan : . Taman Rimba Rimau diwujudkan. Teach yourChild How To Think .Bebas. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. Negeri Sembilan Darul Khusus .

0Pengenalan . .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.membolehkan pelajar menguasai KB. dan mengembangkan bakat serta kreativiti .Dalam KBSR : o antara objektif . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .tidak perlu diajar seperti berjalan . emosi dan jasmani.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1.setiap orang berfikir .

.diajar merentasi kurikulum .dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2..0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. " 3. . beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. serta berani memberi pandangan dan kritik. antaranya Sekolah Bestari .KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. kritis dan kreatif. serta pemikiran rasional. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru. bercalaru.

4. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .pelbagai jenis kemahiran berfikir .0 Jenis Kemahiran Berfikir . minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. 6.

kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. kreatif. abstrak. .analitikal. objektif. sistematik. kritikal. positif. negatif.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. projektif. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . perspektif. pragmatik. proaktif. lateral.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . emotif dsb. logikal.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. meneliti kebernasan. konstruktif.

pantun.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. rajah. tapi ibubapa kamu menentang. Puisi .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. kartun .bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.cerita. Bahan asing . cerpen. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.gambar.0 Bagaimana KBKK Diajar . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. Grafik . Prosa . sajak.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. " Kamu ingin masuk kumpulan rock.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. Bahan berat . berita ii. graf.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . Bahan seronok . lirik lagu iii. syair. Bahan persekitaran .. Apa yang patut kamu bua t ? " . Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. rencana. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.Bahan boleh berbentuk : i.

KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.Ia diajar secara penyebatian . .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.2 kaedah penyebatian : i.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas. apabila minda membuat persepsi ii. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. dengan persepsi. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. .e menajam dan mendalamkan daya persepsi .reka cipta : . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . minda melakukan pemprosesan logikal . i. walaupun dalam kemahiran reka cipta .kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat .

konkrit .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran .spt merancang/merangka strategi..teknikal spt membina sesuatu model .abstrak . taktik 9.