Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

g. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. a. . benar dan tepat. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. dari fasal ke fasal. f. Mampu berundur dan maju semula. b. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. d. guna kreativiti. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. 15.17 Prinsip-prinsip berfikir.lahan dan mudah. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. 5. 4. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. Berfikir secara perlahan . b. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). 2. Mampu tukar gear. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. guna kreativiti. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. 8. 1. Apakah penyelesaian dari berfikir. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). 13. Tentukan satu titik fokus sahaja. 17. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. 11. a. c. b. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. 9. c. dari pendapat ke pendapat. Fikirkan semula objektif kita berfikir. guna maklumat. a. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Elakkan ego. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Elakkan ego. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Walaupun pendapat kita betul. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. c. guna maklumat. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. b. Konstruktif (jangan negatif). 10. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. 14. 16. Tahu bila perlu guna logik. refleksi terhadap pendapat sendiri. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. 7. persepsi dan idea baru. Tahu bila perlu guna logik. Perasaan. 6. refleksi terhadap pendapat sendiri. e. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. 3. Mampu tukar gear. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. a.

memperbarui pendapat dan bertindak. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. . Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. b. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. c. Sentiasa cari alternatif. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. a. b. berpindah dari idea ke idea. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). a. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Apabila ada pendapat betul. c. persepsi baru. penyelesaian masalah. a. Keluasan skop membantu menjana alternatif. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. mereka bentuk. menghubung kait idea. a.Apakah penyelesaian dari berfikir. pengalaman berbeza. c. a. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. persepsi dan idea baru. a. b. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. Mampu berundur dan maju semula. b. hidupan dan alam. Cari alternatif baru. b. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. a. Perasaan. b. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. penerokaan baru. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. b. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. c. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. a. a. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Berundur menyusun semula langkah. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. c. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. cara pandangan berbeza. ambil idea dan gunakan a. Ambil semua idea. kemungkinan bertindak.

Dikongkong oleh pengamatan mata. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Pemikiran biasa. 5. 7.b. a. Silogisme bersyarat. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Silogisme bersyarat c. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. 2. Mengutamakan kepentingan. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. 6. b. Silogisme hipotetikal Silogisme. 4. Kelemahan dalam berfikir. Cepat bertanggapan ekstrim. 3. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Pengulangan mempengaruhi minda. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Silogisme b. Contoh : Premis 1 a.

Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Kalau mamalia ada paru-paru.. Contoh : tongkat orang buta. Kalau berjaya di sekolah rendah. b. c. kamu akan berjaya. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Kalau Malaysia menggunakan Bah. c.Inggeris. b. f. c. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. . Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Bil a.. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a.. e. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. Malaysia akan jadi negara maju.a. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. maka kamu tentu akan berjaya. b. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Kamu sedang belajar di universiti. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. tentu gempa bumi ada di Malaysia. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. b. d. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita.. Kalau kamu masuk masuk universiti.. d. Silogisme hipotetikal. tentu akan berjaya ke universiti. Kalau gempa bumi ada di Indonesia.

Contoh 1 .longkang dll. Mengahwinkan lembu dengan seladang. Keluasan / tertentu. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Bil a. bertelinga kecil. Pengecaman dan muat tepat. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. 3. Pergerakan dan alternatif. g. Tumpuan (projection). sesat dll. h. umum / terperinci. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. 1. 5. berkuku dll. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. (terperinci / tepat / khusus). Mengarah ke arah penumpuan. i. 4. Proses asas berfikir. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Mengubahsuai fesyen lama c. Keluasan / tertentu . j. 2. berbulu pendek di telinga.

membayang tampak sesuatu dalam minda. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Contoh : a. Tumpuan / membayangkan tampak. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Tumpuan memberi maksud membayangkan. d. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. b. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. berimiginasi. arahan juga mengarah ke tumpuan. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. 3. Bentuk terperinci . Bagaimanapun. Contoh : . Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. c. b. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b.Bentuk umum . Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. 2. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Contoh lain : a. Pengecaman dan muat tepat. Contoh : a. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?).

Pergerakan termasuklah integrasi. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Ia membaiki persepsi kita. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Ia boleh dipelajari. Analogi : Pintar adalah kereta. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. mimpi. penggabungjalinan. Ia sering dilihat sebagai igauan. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik.a. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. b. Ia mungkin sekali provokasi. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . penyerapan. Namun ia melahirkan alternatif. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Empat orang sakit kepala. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. *(Secara mudahnya. Bijaksana adalah pemandu. Contoh : a. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. cikgu ? Kepintaran vs. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Pintar adalah kereta. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. cikgu. lamunan. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. penyatuan. Bijaksana adalah pemandu. Kebijaksanaan. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d.

Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. 6. Takut membuat kesilapan. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). 3. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. 9. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. 8. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan.1. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. 4. 2. Antara contoh Kemahiran berfikir. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . 10. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. 7. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain.

menganalisis. Soalan dan penyoalan (SP). Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 6. Contoh : 1. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. mencapah. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. membuat kesimpulan Menganalisis. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan.Alat pengukuran KBKK. 4. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. Mandala ingatan (MI). 11. 5. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. menilai . menilai. 3. 13. Menganalisis. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Peta Minda (PM). menganalisis. Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. 1. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Contoh : Membanding dan membezakan . Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. 2. 12. membezakan fakta dengan andaian. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. membuat kesimpulan. Di mana luka / parah ? 8. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Mandala Ingatan.

Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3..? 3.. . Apakah idea-idea utama dalam 4.. Bagaimanakah anda tahu 5. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4.(syarat) ini diubah. . Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah akibat sesuatu pilihan .itu.. Soalan dan penyoalan 1.. . Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.? ? .... ? ..? . 1.? 8. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Sudin pukul apa ? 2.? . Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6.? ? 2. ? . Cuba bandingkan. Shaari bermain dengan kucing. Apakah pendapat anda tentang .kognitif : Memikir tentang fikiran. Sekiranya .itu berlaku ? itu ? .? ? . 1.(b) Operasi meta . Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.? dengan 7. Mengapakah anda memilih 7. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.? . Mengapa ? 2. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6. 1. apakah akan terjadi ? . Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) .. Contoh : Sudin pukul kucing... Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5.. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3.? 2.. 1. Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2. . ? ... Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? . dengan . Mengapakah . berlaku ? .

Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). luar individu). 2 = Individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Perkara (P) merujuk kepada idea. Lingkaran soalan. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. negeri. 7 = Perkara + individu + luar individu. daerah. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda.Pada pendapat anda. . Pada pendapat anda (I) . tajuk. 2. luar individu). mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 3. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). 4 = Perkara + individu. individu. peristiwa atau teks. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat.3. isu. kawasan. 5 = Individu + luar individu. I . 3 = Luar individu. 1 = Perkara. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. negara dan luar negara. tema. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). 1. 6 = Perkara + luar individu.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . buah. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Pada pendapat anda (I) . Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. P .Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. individu.

Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 3. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik.pilihan alternatif. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . mengenalpasti / mentafsir masalah. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Simpanan nota ringkas. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Mengembangkan isi. Peta Minda. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 4.alik : 1. Kegunaan : 1. 2. memilih cara penyelesaian yang terbaik. 2. Memanggil maklumat. 2. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. keutamaan kriteria. mencari cara-cara penyelesaian. Menjana pilihan-pilihan. 4. 3. Menyelesaikan masalah. 5. memeriksa kesan penyelesaian.Penyelesaian masalah. . Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Membuat keputusan. 5. 3. Menentukan akibat sesuatu pilihan. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Mengambil nota.

Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. b. Kenalpasti konsep / idea utama. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Cuba rangsang kreativiti sendiri. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. simbol atau gambar yang sesuai. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Dalam keadaan selesa & tenang. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Persediaan : a. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. 4. c. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Bina dengan pantas. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. 5. 2. 3. 6. Bina yang unik. Rantai urutan 3. d. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. . Kitaran 4. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 7. e. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Strategi membuat Peta Minda. Bahan : 1. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Kitaran (berpusat) 5. Pen / pensel berwarna. Pengkelasan 2. Tangga hiraki 6. Gunakan gambar. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. f. Tuliskan maklumat tambahan. Bina dengan riang dan positif. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Tuliskan maklumat tambahan.

3. 4. Lembaran Pengurusan Lisan. 4. a. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Ulangi langkah . Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. abjad. 3. 2. 3. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Tentukan matlamat. 5. Ambil satu item sebagai asas. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Membuat kesimpulan. Kenal pasti ciri . 1. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. . saiz. Semak semula susunan tersebut. corak atau masa. 5. 4.ciri lain. 5. 1. Perhatikan item yang dibandingkan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Apakah masalahnya ? b. persekitaran dan sejarah kita. minat. 4. Masukkan ciri . Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. t 1. Ambil satu item sebagai asas. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 2. Beri nama kepada kumpulan item itu. 1. 2. 3. 2.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu.

2. Kumpulkan maklumat 2. letakkan di atas sebagai item asas. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Jika tidak letakkan di bawah. Lihat keseluruhan gambaran.3. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 3. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 4. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Tentukan pola maklumat 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 1. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 1. 1. 4. 5. Bayangkan matlamat tertentu. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 3. Tambah lagi idea jika ada. 4. Renung kembali idea yang dikemukakan. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 3. 4. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 3. 2. Jika lebih dekat dengan matlamat. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . 4. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 5. . 1. 1. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 6. 2. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 2. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 3. Membuat kesimpulan. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Tetapkan tajuk perbincangan. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal.

8. Mengusul periksa andaian. 6. Membuat keputusan. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 1. 4. 9. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Nyakan hubungkait sebagai metafora. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. CoRT 2 . Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Apakah masalahnya ? 2. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan.Organisasi. 5. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan.2. Mengkelaskan. 1. Membuat ramalan. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Nyatakan pilihan yang terbaik. Edward de Bono. Membuat analogi. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). 10. 3. 4. Menerangkan sebab. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 11. Antara LPGnya adalah : 1. Membuat urutan. 7. 12. 4. 3. Menyusun mengikut keutamaan. Maslah sampingan. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. Membanding dan membeza. Membuat gambaran mental. . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Membuat inferens. Lembaran pengurusan grafik (LPG). 2. sama ada baik atau buruk. CoRT (Cognitive Research Trust). CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 2. 3. Mentafsir maklumat.

CoRT 1 & kognitif.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). 5. First. Tindakan.PMI 3. tidak baik. logik dan persepsi . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat).C&S . CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Minus. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.AGO . Pembahagian CoRT.CoRT 3 . menarik). CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. 7. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). 2. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. matlamat dan objektif). nilai . CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 1. kemungkinan). 4. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Alternatives.APC 2. fokus dan punca .Interaksi. 6. Goals and Objectives (Tujuan. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan . 3. Other Peoples View (Pandangan orang lain). Plus.CAF . Aims. Maklumat dan rasa. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Interesting (Baik.OPV . Fokus : akademik. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah.

Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.AGO Tujuan. Fokus : Persekitaran. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta.

Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Pelakon : Pak Mat. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. pelancong. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Ibu tidak ditemui. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. dll. jurukamera. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI.undang negara. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. wartawan. pegawai perikanan. OPV. pegawai perhililitan. Panduan lain. penduduk kampung. isteri Pak Mat. pegawai daerah.

penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. pegawai daerah. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Cari perkara baik. Ibu dugong itu tidak ditemui. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. isteri Pak Mat. Pelakon : Pak Mat. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. pegawai perhililitan. penduduk kampung. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . pelancong. pegawai perikanan. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai.undang negara. wartawan. jurukamera. . Panduan diajukan. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. dll. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ramai penduduk. Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai.

Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. juga inkuiri penemuan . : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. bahan buku rujukan dan bukan buku. Bahan Panduan . kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar .pelajar. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. ingin mencuba memasaknya sendiri. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . C&S. Kaedah : Murid . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.Panduan lain. : Apabila murid / pelajar melakonkan.

Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . ..terlalu banyak kekangan / masalah.Falsafah Pendidikan Negara . Senerio hari ini. . Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.Bahan Isu : Radio perakam.. .cukuplah sekadar yang ada. Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. kritis dan kreatif .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? . . Ini termasuk : .. peperiksaan lebih penting.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. . Gunakan pelabagai kaedah....... .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Kedua . .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.perlu segera habis sukatan.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. 1.pelajar kurang persediaan.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pita rakaman (muzik lembut. .. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.untuk mencapai hasrat Wawasan . instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.Objektif KBSM . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2... . .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). jasmani. rohani.. .. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai.Wawasan 2020 . .

Mengembangkan isi pelajaran 2.menggunakan maklumat.melapor maklumat.monolog . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. 1. . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan..mudah dibina.mencari maklumat . jenis dan sumber . Patut dilakukan : . Elakkan : . Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2. kaedah. . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.Mudah dan seronok . kemahiran.menilai stategi. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.permainan. Kaedah yang mengembangkan intelek 5.Kekaburan .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .dialog .selamat BBM.murah.maklumatnya jelas . tahan dan menarik .mimik .menentukan maklumat.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.nyanyian. mudah alih. berkomunikasi .mencatat maklumat . Aktiviti seronok & menarik 4. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. . skop. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. teknologi .kesepaduan BBM dan alat KBKK .lakonan . pengalaman dan kepuasan. mudah diguna.simulasi . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . kemahiran dan teknik belajar. mudah disimpan.

bilangan populasinya membiak perlahan. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Galakkan : . Teach Yourself To Think . Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. Penguins Books 2. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Dua orang pemain A dan B. Menariknya. Edward de Bono. Menariknya. Taman Rimba Rimau diwujudkan. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .Bebas. A : Menariknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Negeri Sembilan Darul Khusus . Bibliografi : 1.Beralih ke Kem.Masa tepat dan cepat . Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Pemikiran Logikal dan Kritikal. B : Menariknya. B : Keluarga kucing di dalam hutan.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. London : Viking. Disediakan oleh. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. A : Kucing. fikiran dibuka dan terbuka 4.. Teach yourChild How To Think . Disiplin : . tiada lagi pembunuhan harimau. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Buruknya. Harimau semakin pupus. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. 1995. Edward de Bono. Buruknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. Kuala lumpur : Utusan Publications 3. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau.

emosi dan jasmani.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani.membolehkan pelajar menguasai KB.Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . .tidak perlu diajar seperti berjalan . 0Pengenalan .Dalam KBSR : o antara objektif .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . dan mengembangkan bakat serta kreativiti .setiap orang berfikir .

diajar merentasi kurikulum . .Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan.dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. antaranya Sekolah Bestari . dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. .Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. kritis dan kreatif. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. " 3. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. bercalaru. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. serta berani memberi pandangan dan kritik. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru.. serta pemikiran rasional. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.

0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .4. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. 6. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv.pelbagai jenis kemahiran berfikir . minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan.0 Jenis Kemahiran Berfikir . perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.

kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. objektif. perspektif.analitikal. . abstrak. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . negatif. konstruktif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. positif. sistematik. meneliti kebernasan. logikal. kreatif. kritikal. projektif.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. proaktif. emotif dsb.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . pragmatik. lateral. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.

sajak.. Prosa . Bahan berat .Bahan boleh berbentuk : i. rajah. kartun . berita ii. cerpen. Bahan persekitaran . Apa yang patut kamu bua t ? " . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. Grafik . rencana. graf.cerita. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv.pantun. syair.0 Bagaimana KBKK Diajar .Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan seronok .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.gambar. tapi ibubapa kamu menentang. Puisi . " Kamu ingin masuk kumpulan rock.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. Bahan asing . lirik lagu iii. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.

. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. dengan persepsi. i. apabila minda membuat persepsi ii.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . minda melakukan pemprosesan logikal .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas. .Ia diajar secara penyebatian . walaupun dalam kemahiran reka cipta .reka cipta : .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.e menajam dan mendalamkan daya persepsi .2 kaedah penyebatian : i. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) .

konkrit . taktik 9.teknikal spt membina sesuatu model .spt merancang/merangka strategi.abstrak .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful