Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

Apakah penyelesaian dari berfikir.lahan dan mudah. 5. Walaupun pendapat kita betul. guna kreativiti. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. 14. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. b. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai.17 Prinsip-prinsip berfikir. Konstruktif (jangan negatif). Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. 6. b. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Mampu tukar gear. 9. 11. 17. 8. Elakkan ego. e. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. 4. 16. Tahu bila perlu guna logik. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. Elakkan ego. 13. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Tahu bila perlu guna logik. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. a. refleksi terhadap pendapat sendiri. dari fasal ke fasal. Mampu tukar gear. persepsi dan idea baru. benar dan tepat. a. f. 3. d. c. c. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Tentukan satu titik fokus sahaja. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. guna maklumat. guna maklumat. Berfikir secara perlahan . c. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Fikirkan semula objektif kita berfikir. b. 7. . refleksi terhadap pendapat sendiri. Mampu berundur dan maju semula. a. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. guna kreativiti. Perasaan. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. b. 1. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. g. a. 15. 2. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. 10. dari pendapat ke pendapat. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir.

c. pengalaman berbeza. Ambil semua idea. kemungkinan bertindak. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). a. c. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. cara pandangan berbeza. c. b. penerokaan baru. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. a. a. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. b. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. a. berpindah dari idea ke idea. c. c. b. a. hidupan dan alam. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Apabila ada pendapat betul. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. b. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. a. b. mereka bentuk. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. memperbarui pendapat dan bertindak. b. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan.Apakah penyelesaian dari berfikir. penyelesaian masalah. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Berundur menyusun semula langkah. Perasaan. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Sentiasa cari alternatif. a. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. a. a. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. menghubung kait idea. persepsi dan idea baru. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. ambil idea dan gunakan a. persepsi baru. Mampu berundur dan maju semula. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Cari alternatif baru. . Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. b. Keluasan skop membantu menjana alternatif. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Perasaan dan emosi digunakan di awal.

Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Silogisme b. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. 6.b. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. b. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Dikongkong oleh pengamatan mata. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. 4. Kelemahan dalam berfikir. Cepat bertanggapan ekstrim. Mengutamakan kepentingan. Silogisme bersyarat c. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. a. 3. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. 2. Contoh : Premis 1 a. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Pengulangan mempengaruhi minda. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Silogisme bersyarat. 5. 7. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Pemikiran biasa. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Silogisme hipotetikal Silogisme.

maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. c. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. e.. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Kalau mamalia ada paru-paru. tentu gempa bumi ada di Malaysia. tentu akan berjaya ke universiti. b. Malaysia akan jadi negara maju. ... d..a. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. c. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. b. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. f. c. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. Silogisme hipotetikal.. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal).Inggeris. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Kalau berjaya di sekolah rendah. Contoh : tongkat orang buta. Bil a. d. Kamu sedang belajar di universiti. b. kamu akan berjaya. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. maka kamu tentu akan berjaya. b. Kalau kamu masuk masuk universiti.

(terperinci / tepat / khusus). Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Bil a. Pengecaman dan muat tepat. Mengahwinkan lembu dengan seladang. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). bertelinga kecil. 5. 2. berbulu pendek di telinga. Pergerakan dan alternatif. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus. g. i. Proses asas berfikir. sesat dll. Tumpuan (projection). Keluasan / tertentu . umum / terperinci. h. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. 3. 1. 4. berkuku dll. Contoh 1 . Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. Keluasan / tertentu.longkang dll. j. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Mengarah ke arah penumpuan. Mengubahsuai fesyen lama c.

Contoh : . Tumpuan / membayangkan tampak. berimiginasi. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. d. 3.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Bagaimanapun. c. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. Contoh lain : a. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. 2.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). b. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. membayang tampak sesuatu dalam minda. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Pengecaman dan muat tepat. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Bentuk terperinci . b. Contoh : a. Contoh : a. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. arahan juga mengarah ke tumpuan.Bentuk umum .

Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. cikgu ? Kepintaran vs. penyatuan. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . Contoh : a. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Pergerakan termasuklah integrasi. Kebijaksanaan. Pintar adalah kereta. lamunan. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b.a. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Empat orang sakit kepala. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. b. penyerapan. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. cikgu. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. *(Secara mudahnya. mimpi. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Bijaksana adalah pemandu. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Analogi : Pintar adalah kereta. Ia sering dilihat sebagai igauan. Bijaksana adalah pemandu. penggabungjalinan. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Ia membaiki persepsi kita. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Ia mungkin sekali provokasi. Ia boleh dipelajari. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Namun ia melahirkan alternatif.

Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). 6. Takut membuat kesilapan. 8. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. 7. 9. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. 4. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari .1. 10. 3. 2. Antara contoh Kemahiran berfikir. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam.

1. membuat kesimpulan Menganalisis.Alat pengukuran KBKK. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Soalan dan penyoalan (SP). 13. Mandala Ingatan. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. 5. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. membezakan fakta dengan andaian. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). membuat kesimpulan. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Mandala ingatan (MI). menganalisis. mencapah. 2. Peta Minda (PM). Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. menilai. Di mana luka / parah ? 8. 11. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Contoh : Membanding dan membezakan . Contoh : 1. Menganalisis. menilai . 12. 3. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. 6. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 4. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. menganalisis. mengenal pasti persamaan dan perbezaan.

Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Cuba bandingkan.(syarat) ini diubah..? ? . Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Soalan dan penyoalan 1. Contoh : Sudin pukul kucing. Apakah pendapat anda tentang .(b) Operasi meta . Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6.. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan.. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3..? 2.? 3. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4.. 1. Mengapakah .? . Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Sekiranya .. ? . Mengapakah anda memilih 7.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5.? ? . Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. Shaari bermain dengan kucing.? 8. . 1.itu berlaku ? itu ? . 1. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. .? .. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.... Apakah idea-idea utama dalam 4. dengan . Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2. Bagaimanakah anda tahu 5. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? . Mengapa ? 2. Sudin pukul apa ? 2. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) .? .? dengan 7... Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. . Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3. ? . Apakah akibat sesuatu pilihan . Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6. .? ? 2.itu. ? . apakah akan terjadi ? .... 1. Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3.. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4. berlaku ? .kognitif : Memikir tentang fikiran.

Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. tema. P . 1 = Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). kawasan. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). 3.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Pada pendapat anda (I) . Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. buah. 2. tajuk. . 4 = Perkara + individu.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu).Pada pendapat anda. 3 = Luar individu. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. 7 = Perkara + individu + luar individu. 2 = Individu. negara dan luar negara. peristiwa atau teks. 1. 6 = Perkara + luar individu. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). isu. Pada pendapat anda (I) . individu. negeri. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. daerah.3. 5 = Individu + luar individu. individu. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Perkara (P) merujuk kepada idea. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). luar individu).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. I . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. Lingkaran soalan. luar individu). Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).

5. 2. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Memanggil maklumat. . 2. 5.Penyelesaian masalah. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang .alik : 1. Mengembangkan isi. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Peta Minda. mengenalpasti / mentafsir masalah. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. keutamaan kriteria. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Menjana pilihan-pilihan. 3. Menyelesaikan masalah. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 4. 3. Mengambil nota. 3. 4. 2. Simpanan nota ringkas. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Membuat keputusan. mencari cara-cara penyelesaian. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. memeriksa kesan penyelesaian. Kegunaan : 1.pilihan alternatif. memilih cara penyelesaian yang terbaik.

Pengkelasan 2. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Strategi membuat Peta Minda. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Tuliskan maklumat tambahan. b. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. 2. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Dalam keadaan selesa & tenang. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. e. 2. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Kitaran (berpusat) 5. Tuliskan maklumat tambahan. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Persediaan : a. f. 6. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. 3. simbol atau gambar yang sesuai. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. . Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Pen / pensel berwarna. Rantai urutan 3. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Tangga hiraki 6. Gunakan gambar. Bina dengan pantas. d. 7. Bina dengan riang dan positif. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. c. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Bina yang unik. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. Kenalpasti konsep / idea utama. 5. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Kitaran 4. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Bahan : 1. 4.

2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 5. Kenal pasti ciri .Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 1. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. t 1. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 3. saiz. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 2. 4. 4. abjad. Masukkan ciri . 1. Ambil satu item sebagai asas. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. 5.ciri lain. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. persekitaran dan sejarah kita. . 1. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Apakah masalahnya ? b. 2. 5. Ulangi langkah . Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Lembaran Pengurusan Lisan. Perhatikan item yang dibandingkan. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. 2. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 3. Semak semula susunan tersebut.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Beri nama kepada kumpulan item itu. minat. a. 2. corak atau masa. 3. 4. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. 3. Ambil satu item sebagai asas. Tentukan matlamat. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Membuat kesimpulan. 4.

1. Renung kembali idea yang dikemukakan. Membuat kesimpulan. 3. 1. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 1. 4. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Kumpulkan maklumat 2. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Hubungkait idea yang telah disambungkan. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. . Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 2. Buat jangkaan yang paling sesuai. 3. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 4. Lihat keseluruhan gambaran. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 2. 3. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . 2. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Jika tidak letakkan di bawah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 1. 6. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 1. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Tetapkan tajuk perbincangan. 1. Tentukan pola maklumat 3. 4. 3.3. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 2. Jika lebih dekat dengan matlamat. Tambah lagi idea jika ada. 5. 1. 4. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 4. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 4. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 5. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 2. Bayangkan matlamat tertentu. letakkan di atas sebagai item asas.

Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 3. CoRT (Cognitive Research Trust). Membuat urutan. Maslah sampingan.Organisasi. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. Membuat gambaran mental. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 3. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Apakah masalahnya ? 2. sama ada baik atau buruk. 11. Mengusul periksa andaian. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 4. 2. 1. Edward de Bono. 2. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Membuat inferens. 5. Menerangkan sebab. Membuat keputusan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 8. 4. 10. 4. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . 3. CoRT 2 . . Mengkelaskan. Antara LPGnya adalah : 1. 6. Membuat ramalan.2. 1. Menyusun mengikut keutamaan. Nyatakan pilihan yang terbaik. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Mentafsir maklumat. 7. Membanding dan membeza. Membuat analogi. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 12. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. 9. Lembaran pengurusan grafik (LPG).

Interesting (Baik. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Other Peoples View (Pandangan orang lain). 5. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Minus. 7.AGO . Plus. Goals and Objectives (Tujuan. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. 1. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : akademik.APC 2. 2. Tindakan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 3. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.OPV . Alternatives.C&S . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). tidak baik. Maklumat dan rasa. 4. kemungkinan). Pembahagian CoRT. Aims. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. logik dan persepsi . fokus dan punca . matlamat dan objektif).Interaksi. 6. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan . nilai . menarik). kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. First.CoRT 3 .CAF . Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.PMI 3. CoRT 1 & kognitif.

fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.AGO Tujuan. Fokus : Persekitaran. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.

dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pegawai daerah. wartawan. pelancong. Panduan lain. jurukamera. isteri Pak Mat. penduduk kampung. pegawai perikanan.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI.undang negara. Pelakon : Pak Mat. pegawai perhililitan. Ibu tidak ditemui. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. dll. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . OPV. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang.

Ramai penduduk. isteri Pak Mat. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Panduan diajukan. jurukamera. dll. Pelakon : Pak Mat. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. pegawai perhililitan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Cari perkara baik. pelancong. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. pegawai perikanan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Ibu dugong itu tidak ditemui.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. penduduk kampung. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. pegawai daerah.undang negara. . wartawan.

: buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. bahan buku rujukan dan bukan buku. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. ingin mencuba memasaknya sendiri. Bahan Panduan .murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. juga inkuiri penemuan . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. kemahiran belajar . kemahiran mencari dan mengendali maklumat. C&S. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. Kaedah : Murid . Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC.pelajar.Panduan lain. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . : Apabila murid / pelajar melakonkan.

. .untuk mencapai hasrat Wawasan .perlu segera habis sukatan. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.Falsafah Pendidikan Negara . Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .. . 1. Kedua . Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. .semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.. .. .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. pita rakaman (muzik lembut.. Ini termasuk : . Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. Senerio hari ini..malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. .. .pelajar kurang persediaan..mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. rohani. .mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.terlalu banyak kekangan / masalah.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).Objektif KBSM . .Wawasan 2020 .cukuplah sekadar yang ada..Bahan Isu : Radio perakam. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. jasmani. Gunakan pelabagai kaedah.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. . peperiksaan lebih penting. kritis dan kreatif .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai... . ..

. . kemahiran dan teknik belajar. pengalaman dan kepuasan. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.menentukan maklumat. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.melapor maklumat.Mudah dan seronok .mudah dibina.menggunakan maklumat. Mengembangkan isi pelajaran 2. mudah alih. Elakkan : .lakonan . kemahiran. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. Aktiviti seronok & menarik 4.Kekaburan .mencari maklumat . jenis dan sumber .murah. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. .permainan.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2.nyanyian.dialog . .mencatat maklumat .monolog .kesepaduan BBM dan alat KBKK . kaedah. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. 1.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . skop.simulasi . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . mudah disimpan. berkomunikasi .mimik . teknologi .selamat BBM. Patut dilakukan : .maklumatnya jelas .menilai stategi. tahan dan menarik . mudah diguna. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.

. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Bibliografi : 1. Kuala lumpur : Utusan Publications 3.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Edward de Bono. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Menariknya.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. tiada lagi pembunuhan harimau. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Buruknya. Menariknya. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Teach yourChild How To Think . A : Harimau betina boleh ditangkap. bilangan populasinya membiak perlahan. B : Menariknya. Galakkan : .Beralih ke Kem. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Disiplin : . harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. London : Viking. A : Kucing. Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. Edward de Bono. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu.Masa tepat dan cepat . Pemikiran Logikal dan Kritikal. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Dua orang pemain A dan B. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Buruknya. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Disediakan oleh. 1995. fikiran dibuka dan terbuka 4. A : Menariknya. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Taman Rimba Rimau diwujudkan.Bebas. Penguins Books 2. Negeri Sembilan Darul Khusus . Harimau semakin pupus. Teach Yourself To Think .

.tidak perlu diajar seperti berjalan . 0Pengenalan .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani.membolehkan pelajar menguasai KB.setiap orang berfikir . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . emosi dan jasmani.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .Dalam KBSR : o antara objektif .

kritis dan kreatif. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif..Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. serta berani memberi pandangan dan kritik.dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. antaranya Sekolah Bestari . bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . serta pemikiran rasional. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. bercalaru. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. . " 3. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar.diajar merentasi kurikulum . .

bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.0 Jenis Kemahiran Berfikir .pelbagai jenis kemahiran berfikir .4.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. 6. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv. Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .

asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. lateral. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. projektif. kreatif. meneliti kebernasan. abstrak. negatif. proaktif. perspektif.analitikal. logikal. . pragmatik. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .0 Jenis Bahan Yang Digunakan . emotif dsb. objektif. sistematik. kritikal. positif.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. konstruktif.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.

isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Grafik . tapi ibubapa kamu menentang. kartun . Bahan berat . Bahan persekitaran . Apa yang patut kamu bua t ? " . lirik lagu iii.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. graf.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan seronok . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . berita ii.. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. rajah. cerpen. Bahan asing . sajak. " Kamu ingin masuk kumpulan rock.gambar. Prosa .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. syair.pantun. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.0 Bagaimana KBKK Diajar .Bahan boleh berbentuk : i. Puisi .cerita. rencana.

e menajam dan mendalamkan daya persepsi . apabila minda membuat persepsi ii.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. walaupun dalam kemahiran reka cipta . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .Ia diajar secara penyebatian .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . .2 kaedah penyebatian : i..reka cipta : . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. dengan persepsi. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . i.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea. minda melakukan pemprosesan logikal .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.

abstrak .teknikal spt membina sesuatu model .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . taktik 9.spt merancang/merangka strategi.konkrit ..