Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

8. Mampu berundur dan maju semula. guna maklumat. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. c. 11. Mampu tukar gear. f. persepsi dan idea baru. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. refleksi terhadap pendapat sendiri. Fikirkan semula objektif kita berfikir. a. Tentukan satu titik fokus sahaja. c. dari fasal ke fasal. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. 4. Konstruktif (jangan negatif). b. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. 10. Tahu bila perlu guna logik. guna kreativiti. guna kreativiti. . 15. a. d. a.lahan dan mudah. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. b. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. e. Elakkan ego. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Tahu bila perlu guna logik. 5. 7. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. 3. refleksi terhadap pendapat sendiri. 16. 9. Perasaan. 1. g. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. b. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. 6. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. a. Walaupun pendapat kita betul.17 Prinsip-prinsip berfikir. 17. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. Berfikir secara perlahan . benar dan tepat. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. Elakkan ego. Mampu tukar gear. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. 14. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. b. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. c. 13. guna maklumat. Apakah penyelesaian dari berfikir. dari pendapat ke pendapat. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. 2.

Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. penerokaan baru. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. pengalaman berbeza. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. hidupan dan alam. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. a. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. a. a. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Ambil semua idea. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. cara pandangan berbeza. Mampu berundur dan maju semula. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. kemungkinan bertindak. mereka bentuk. c. a. penyelesaian masalah. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Berundur menyusun semula langkah. persepsi dan idea baru. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Perasaan. Sentiasa cari alternatif. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. a. persepsi baru. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). b. b. a. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan.Apakah penyelesaian dari berfikir. c. c. c. Apabila ada pendapat betul. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. memperbarui pendapat dan bertindak. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. b. Cari alternatif baru. Keluasan skop membantu menjana alternatif. ambil idea dan gunakan a. b. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. b. menghubung kait idea. b. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. c. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. a. a. berpindah dari idea ke idea. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. b. a. .

Mengutamakan kepentingan. Pengulangan mempengaruhi minda. Silogisme bersyarat c. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Cepat bertanggapan ekstrim. 5. Silogisme hipotetikal Silogisme. 2. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. 6. Silogisme b. Kelemahan dalam berfikir. Pemikiran biasa. Contoh : Premis 1 a. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. 3. Dikongkong oleh pengamatan mata.b. b. a. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Silogisme bersyarat. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. 7. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. 4. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya.

a. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. b. tentu akan berjaya ke universiti. Kalau berjaya di sekolah rendah. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. d. kamu akan berjaya. b. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. c. maka kamu tentu akan berjaya. Malaysia akan jadi negara maju. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. Bil a. Kalau Malaysia menggunakan Bah. b.. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Kalau mamalia ada paru-paru.. tentu gempa bumi ada di Malaysia.Inggeris. b. f. d. Kalau kamu masuk masuk universiti. Silogisme hipotetikal. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a.. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Kamu sedang belajar di universiti. e. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok.. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. . Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Contoh : tongkat orang buta.. c. c. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a.

i. 1. Tumpuan (projection). Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Pergerakan dan alternatif. 2. Mengahwinkan lembu dengan seladang. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. Mengarah ke arah penumpuan. berkuku dll. g. sesat dll. 5. Bil a. 3. Keluasan / tertentu. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. 4. Keluasan / tertentu . Pengecaman dan muat tepat. (terperinci / tepat / khusus). Mengubahsuai fesyen lama c. bertelinga kecil. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. h. umum / terperinci. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. j. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus.longkang dll. Proses asas berfikir. Contoh 1 . berbulu pendek di telinga.

Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. b. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. berimiginasi. Contoh : . b. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. d. Bentuk terperinci . 2. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. membayang tampak sesuatu dalam minda. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Contoh : a. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. arahan juga mengarah ke tumpuan. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. 3. Pengecaman dan muat tepat. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Tumpuan / membayangkan tampak. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. c. Contoh : a. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju.Bentuk umum . Contoh lain : a. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. Bagaimanapun.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais.

*(Secara mudahnya. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. cikgu ? Kepintaran vs. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. Bijaksana adalah pemandu. cikgu. Ia sering dilihat sebagai igauan. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. penggabungjalinan. Analogi : Pintar adalah kereta. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Kebijaksanaan. Ia mungkin sekali provokasi. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Pergerakan termasuklah integrasi. mimpi. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. Contoh : a. Namun ia melahirkan alternatif. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. penyerapan. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Ia boleh dipelajari. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Empat orang sakit kepala. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. lamunan. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. b. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . penyatuan. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Pintar adalah kereta. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu).a. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. Ia membaiki persepsi kita. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Bijaksana adalah pemandu.

Antara contoh Kemahiran berfikir. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 3. 9.1. 7. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . 8. 2. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. 10. Takut membuat kesilapan. Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. 6. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. 4.

Menganalisis. membuat kesimpulan. Contoh : 1. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3.Alat pengukuran KBKK. Di mana luka / parah ? 8. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. membezakan fakta dengan andaian. Contoh : Membanding dan membezakan . menilai . Lembaran pengurusan lisan (LPL). Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. 13. 2. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). menilai. 12. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Mandala Ingatan. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. 6. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. 3. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Peta Minda (PM). 4. 11. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Soalan dan penyoalan (SP). 5. mencapah. membuat kesimpulan Menganalisis. Mandala ingatan (MI). 1. menganalisis. Lembaran pengurusan grafik (LPG). menganalisis. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7.

1. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? .. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4. 1.? ? 2. berlaku ? ... Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4.(b) Operasi meta . Mengapakah .. .. apakah akan terjadi ? ... Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. . ? . Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan..? ? . Apakah idea-idea utama dalam 4. ? .itu berlaku ? itu ? . Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah.. Contoh : Sudin pukul kucing.? . Cuba bandingkan.. Sekiranya . Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) . ? . 1.? 3. Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3. Sudin pukul apa ? 2. Bagaimanakah anda tahu 5.? dengan 7. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5. Shaari bermain dengan kucing. 1. dengan .. Apakah akibat sesuatu pilihan .. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Apakah pendapat anda tentang . Mengapakah anda memilih 7. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan.kognitif : Memikir tentang fikiran. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6.(syarat) ini diubah. .? ? . Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3..? .. . Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3.? 8.? 2. Soalan dan penyoalan 1. Mengapa ? 2. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.itu...? .

7 = Perkara + individu + luar individu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). isu. 2.3.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. 1. 4 = Perkara + individu. tajuk. Lingkaran soalan. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. luar individu). luar individu). tema. buah. 6 = Perkara + luar individu. negara dan luar negara. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. 3 = Luar individu. . 1 = Perkara. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). peristiwa atau teks.Pada pendapat anda. individu. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). 3. kawasan. negeri. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. I .Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. Perkara (P) merujuk kepada idea. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. 2 = Individu. individu. daerah. Pada pendapat anda (I) .buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. 5 = Individu + luar individu. P . Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Pada pendapat anda (I) .

memilih cara penyelesaian yang terbaik. Kegunaan : 1. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. mencari cara-cara penyelesaian. 2. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Membuat keputusan. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. 3. 5. Menentukan akibat sesuatu pilihan. 4. 4. 2. memeriksa kesan penyelesaian. 3. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . Mengambil nota. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 3. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Simpanan nota ringkas.alik : 1. 2. Peta Minda.pilihan alternatif.Penyelesaian masalah. 5. keutamaan kriteria. Menyelesaikan masalah. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Menjana pilihan-pilihan. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Mengembangkan isi. mengenalpasti / mentafsir masalah. . Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Memanggil maklumat. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria.

Bina dengan pantas. Dalam keadaan selesa & tenang. Bina dengan riang dan positif. 7. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Kitaran 4.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 5. Kenalpasti konsep / idea utama. 6. Tuliskan maklumat tambahan. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Gunakan gambar. . Bina yang unik. b. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Pengkelasan 2. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Tuliskan maklumat tambahan. 2. c. 2. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Strategi membuat Peta Minda. Tangga hiraki 6. 3. Bahan : 1. f. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Kitaran (berpusat) 5. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. simbol atau gambar yang sesuai. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. d. 4. Pen / pensel berwarna. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Persediaan : a. Rantai urutan 3. e. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1).

Apakah masalahnya ? b. 4. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 5. Kenal pasti ciri . saiz. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. persekitaran dan sejarah kita. minat. Semak semula susunan tersebut. 1. Membuat kesimpulan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. abjad. Masukkan ciri .ciri lain. 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 4. 1. 2. . 5. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 4. 3. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Ulangi langkah . Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 4.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Tentukan matlamat. 3. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. corak atau masa. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. 3. 2. Lembaran Pengurusan Lisan. Ambil satu item sebagai asas. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. 5. a. 3. Perhatikan item yang dibandingkan. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 1. Ambil satu item sebagai asas. Beri nama kepada kumpulan item itu. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. t 1. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c.

Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 4. Tentukan pola maklumat 3. 4. Cari alasan lain. Kumpulkan maklumat 2. Perhatikan sesuatu situasi. 3. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 3. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Jika tidak letakkan di bawah. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 3. Tambah lagi idea jika ada. letakkan di atas sebagai item asas. 4. Buat jangkaan yang paling sesuai. 5. 1. . Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 3. 2. Renung kembali idea yang dikemukakan. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 2. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 1. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 2. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 1. 2. 6. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 1. Jika lebih dekat dengan matlamat. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 1. Membuat kesimpulan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . 1. 4. Tetapkan tajuk perbincangan. 5. Lihat keseluruhan gambaran. Bayangkan matlamat tertentu. 3. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 2. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental.3. 4. Perhatikan sesuatu situasi.

8. Membanding dan membeza. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Antara LPGnya adalah : 1. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Membuat urutan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Edward de Bono. Nyatakan pilihan yang terbaik. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). Membuat analogi. 3. 6. 3. 4. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). 1. 11. Membuat gambaran mental. 12. Mengkelaskan. 2. CoRT (Cognitive Research Trust). 1. 9. Mengusul periksa andaian. 4. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . . 4. Menerangkan sebab. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. sama ada baik atau buruk.2. 7. Mentafsir maklumat. Nyakan hubungkait sebagai metafora. CoRT 2 . 3. Menyusun mengikut keutamaan. Maslah sampingan. 10. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. 5. Membuat inferens. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Apakah masalahnya ? 2. Membuat keputusan. Membuat ramalan. 2.Organisasi. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan.

Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). matlamat dan objektif).C&S . fokus dan punca . Interesting (Baik.CoRT 3 . kemungkinan). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. 1. CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif).AGO . Maklumat dan rasa. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan . Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Aims. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Other Peoples View (Pandangan orang lain). 5. 2. Pembahagian CoRT. 7. Plus.APC 2. 4. menarik).Interaksi. Minus. Goals and Objectives (Tujuan. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.CAF . tidak baik.PMI 3. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. nilai . CoRT 1 & kognitif. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). 6. Tindakan. Alternatives. Fokus : akademik.OPV . 3. logik dan persepsi . First.

kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif.AGO Tujuan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Fokus : Persekitaran.

pegawai daerah. penduduk kampung.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P.undang negara. dll. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Pelakon : Pak Mat. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. isteri Pak Mat. wartawan. : Apabila murid / pelajar melakonkan. jurukamera. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. OPV. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pegawai perikanan. pegawai perhililitan. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . pelancong. Ibu tidak ditemui. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Panduan lain.

jurukamera. Ibu dugong itu tidak ditemui. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. pegawai daerah. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. dll. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . pegawai perhililitan. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. penduduk kampung. pegawai perikanan.undang negara. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang .Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Pelakon : Pak Mat. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. Cari perkara baik. Ramai penduduk. isteri Pak Mat. penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Panduan diajukan. pelancong. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. wartawan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. .

Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . bahan buku rujukan dan bukan buku. ingin mencuba memasaknya sendiri. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.Panduan lain. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. kemahiran belajar . : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.pelajar. juga inkuiri penemuan . Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. Bahan Panduan . Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. C&S. Kaedah : Murid .

terlalu banyak kekangan / masalah. Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .... Senerio hari ini... peperiksaan lebih penting.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? . .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK...cukuplah sekadar yang ada. jasmani. ..Falsafah Pendidikan Negara . . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. Ini termasuk : .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. . pita rakaman (muzik lembut.. . . . Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.untuk mencapai hasrat Wawasan . .Objektif KBSM . .Bahan Isu : Radio perakam.pelajar kurang persediaan. Gunakan pelabagai kaedah.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.... Kedua .. rohani. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai.duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. 1. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. . . kritis dan kreatif . ..pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.Wawasan 2020 .perlu segera habis sukatan.

.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . kemahiran dan teknik belajar. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. jenis dan sumber .mencari maklumat .Kekaburan . . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Patut dilakukan : . Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.lakonan . berkomunikasi .mudah dibina. Elakkan : .selamat BBM. mudah alih.simulasi .nyanyian. kemahiran.dialog . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK..menilai stategi.mencatat maklumat .menggunakan maklumat. pengalaman dan kepuasan. Mengembangkan isi pelajaran 2.Mudah dan seronok . mudah diguna.menentukan maklumat. Aktiviti seronok & menarik 4. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. 1. Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.melapor maklumat.maklumatnya jelas . teknologi . Kaedah yang mengembangkan intelek 5. mudah disimpan.kesepaduan BBM dan alat KBKK .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. kaedah.murah. . tahan dan menarik .monolog .permainan.mimik . skop.

London : Viking. A : Harimau betina boleh ditangkap. Edward de Bono. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja.Beralih ke Kem. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan.. 1995. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. B : Menariknya. Kuala lumpur : Utusan Publications 3. B : Keluarga kucing di dalam hutan.Masa tepat dan cepat . Pemikiran Logikal dan Kritikal. Edward de Bono. tiada lagi pembunuhan harimau. A : Kucing. Penguins Books 2. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Menariknya. Negeri Sembilan Darul Khusus . Bibliografi : 1. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Buruknya. Disediakan oleh.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Teach yourChild How To Think . A : Kalau ingin tambahan populasi harimau.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . Teach Yourself To Think . Disiplin : . pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia.Bebas. Buruknya. bilangan populasinya membiak perlahan. Harimau semakin pupus. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. fikiran dibuka dan terbuka 4. Galakkan : . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Taman Rimba Rimau diwujudkan. A : Menariknya. Dua orang pemain A dan B. Menariknya. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.

dan mengembangkan bakat serta kreativiti .Dalam KBSR : o antara objektif . 0Pengenalan . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .setiap orang berfikir .membolehkan pelajar menguasai KB. emosi dan jasmani. .tidak perlu diajar seperti berjalan .Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .

antaranya Sekolah Bestari . bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. bercalaru. .Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek.dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru.diajar merentasi kurikulum . . beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah. " 3. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB ..0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. kritis dan kreatif. serta pemikiran rasional. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. serta berani memberi pandangan dan kritik.

Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. 6.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.pelbagai jenis kemahiran berfikir .0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .4.0 Jenis Kemahiran Berfikir . Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5.

pragmatik. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. objektif. kreatif. logikal. konstruktif. .analitikal. abstrak. projektif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. proaktif. positif. negatif. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . sistematik. kritikal.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. emotif dsb. meneliti kebernasan. lateral. perspektif.

" Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.0 Bagaimana KBKK Diajar . Puisi . lirik lagu iii.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.. syair. rencana. Bahan persekitaran .gambar. cerpen. Bahan berat .pantun.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. graf. rajah. tapi ibubapa kamu menentang. sajak. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. berita ii.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. Bahan seronok . " Kamu ingin masuk kumpulan rock. Apa yang patut kamu bua t ? " .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. kartun .Bahan boleh berbentuk : i.cerita. Grafik .bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Bahan asing .Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . Prosa .

De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.reka cipta : .KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .e menajam dan mendalamkan daya persepsi .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas. i.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar..2 kaedah penyebatian : i.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. minda melakukan pemprosesan logikal . apabila minda membuat persepsi ii.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . walaupun dalam kemahiran reka cipta .Ia diajar secara penyebatian . dengan persepsi. .

spt merancang/merangka strategi.0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . taktik 9.konkrit ..teknikal spt membina sesuatu model .abstrak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful