Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

3. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah.17 Prinsip-prinsip berfikir. Apakah penyelesaian dari berfikir. Konstruktif (jangan negatif). f. 1. 7. 8. . 17. guna kreativiti. b. refleksi terhadap pendapat sendiri. dari fasal ke fasal. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). a. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Walaupun pendapat kita betul. 9. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. guna kreativiti. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). 6. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat.lahan dan mudah. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Mampu berundur dan maju semula. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. Tahu bila perlu guna logik. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. refleksi terhadap pendapat sendiri. c. a. c. Berfikir secara perlahan . 14. b. a. 15. Elakkan ego. Elakkan ego. 4. Tentukan satu titik fokus sahaja. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. d. 11. a. c. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. 16. e. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 2. 10. b. benar dan tepat. Perasaan. Fikirkan semula objektif kita berfikir. dari pendapat ke pendapat. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. g. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. persepsi dan idea baru. guna maklumat. b. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. 13. Tahu bila perlu guna logik. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. 5. Mampu tukar gear. guna maklumat. Mampu tukar gear. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri.

mereka bentuk. penerokaan baru. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. Perasaan. b. pengalaman berbeza. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. Keluasan skop membantu menjana alternatif. penyelesaian masalah. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. b. hidupan dan alam. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. memperbarui pendapat dan bertindak. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Sentiasa cari alternatif. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). a. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. ambil idea dan gunakan a. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Cari alternatif baru. persepsi dan idea baru. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Berundur menyusun semula langkah. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. c. b. b. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. b. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. a. Mampu berundur dan maju semula. menghubung kait idea. a. a. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. b.Apakah penyelesaian dari berfikir. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. cara pandangan berbeza. berpindah dari idea ke idea. a. a. c. Perasaan dan emosi digunakan di awal. c. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. c. a. kemungkinan bertindak. c. Apabila ada pendapat betul. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. . b. persepsi baru. a. Ambil semua idea. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. a.

Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. Contoh : Premis 1 a. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Silogisme hipotetikal Silogisme. 2. b. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Dikongkong oleh pengamatan mata. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Cepat bertanggapan ekstrim. 4. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan.b. Pemikiran biasa. Mengutamakan kepentingan. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. 5. Kelemahan dalam berfikir. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. a. Pengulangan mempengaruhi minda. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. 7. 6. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Silogisme b. 3. Silogisme bersyarat. Silogisme bersyarat c.

Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Kalau kamu masuk masuk universiti. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Bil a. b.. b. b. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. d. f. Kalau berjaya di sekolah rendah. maka kamu tentu akan berjaya. e.. kamu akan berjaya. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru.. tentu akan berjaya ke universiti. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. c. Contoh : tongkat orang buta. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. c. c.. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. tentu gempa bumi ada di Malaysia.Inggeris. Malaysia akan jadi negara maju. . Kalau gempa bumi ada di Indonesia. d. Kalau mamalia ada paru-paru.a. b. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok.. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. Kamu sedang belajar di universiti. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. Silogisme hipotetikal.

Proses asas berfikir. i. h. umum / terperinci. berkuku dll. Contoh 1 . semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus. Mengahwinkan lembu dengan seladang. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. g. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. 2. Pengecaman dan muat tepat. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Keluasan / tertentu. 4. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. sesat dll. 3. Mengarah ke arah penumpuan. Bil a. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. 1. (terperinci / tepat / khusus). Pergerakan dan alternatif. Tumpuan (projection). Keluasan / tertentu . Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. bertelinga kecil. 5.longkang dll. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). berbulu pendek di telinga. j. Mengubahsuai fesyen lama c.

Bentuk umum . Bentuk terperinci . Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. d. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Bagaimanapun. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Contoh : . arahan juga mengarah ke tumpuan. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. b. Contoh lain : a. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. berimiginasi. Tumpuan / membayangkan tampak. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. b. 2. Pengecaman dan muat tepat. Contoh : a. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Contoh : a.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). c. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. membayang tampak sesuatu dalam minda. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. 3.

Kebijaksanaan. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Ia sering dilihat sebagai igauan. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Bijaksana adalah pemandu. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. penyatuan. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Contoh : a. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Bijaksana adalah pemandu. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. Ia boleh dipelajari. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. Empat orang sakit kepala. Pergerakan termasuklah integrasi. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. *(Secara mudahnya. cikgu ? Kepintaran vs. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Pintar adalah kereta. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Namun ia melahirkan alternatif. penyerapan. lamunan. Analogi : Pintar adalah kereta. cikgu.a. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Ia mungkin sekali provokasi. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. penggabungjalinan. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Ia membaiki persepsi kita. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. b. mimpi. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi.

Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). 4. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. 2. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . 9. Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Takut membuat kesilapan.1. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 8. 6. 7. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. 10. 3. Antara contoh Kemahiran berfikir. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 .

membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 4. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Contoh : Membanding dan membezakan . Mandala ingatan (MI). 5. mencapah. 6. 3. Di mana luka / parah ? 8.Alat pengukuran KBKK. Mandala Ingatan. Soalan dan penyoalan (SP). menilai. 12. membuat kesimpulan Menganalisis. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. 11. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Peta Minda (PM). Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. menganalisis. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. 2. 1. 13. membuat kesimpulan. menganalisis. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Contoh : 1. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. Lembaran pengurusan lisan (LPL). mengenal pasti persamaan dan perbezaan. menilai . CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Menganalisis. membezakan fakta dengan andaian.

Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6. ? . ? . Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. . Apakah akibat sesuatu pilihan . 1.. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5.. . Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. 1.? 8. Sudin pukul apa ? 2.? ? .. berlaku ? .. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Sekiranya .? dengan 7.? 3. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4.kognitif : Memikir tentang fikiran.? . . Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4.(syarat) ini diubah.. apakah akan terjadi ? ... Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? . Apakah pendapat anda tentang .(b) Operasi meta .. Contoh : Sudin pukul kucing.. Mengapakah ..? . Shaari bermain dengan kucing.? 2.. Soalan dan penyoalan 1. Bagaimanakah anda tahu 5. dengan . Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) .? ? .. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3.? ? 2.. Cuba bandingkan. Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda.itu. ? . Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3... . Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. 1.itu berlaku ? itu ? . Mengapakah anda memilih 7. 1. Apakah idea-idea utama dalam 4. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.? . Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3.. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4.. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Mengapa ? 2.

bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). individu. isu. 3.Pada pendapat anda. 6 = Perkara + luar individu. luar individu). Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. peristiwa atau teks. 5 = Individu + luar individu. 1. daerah. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). negara dan luar negara. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. 3 = Luar individu. 2 = Individu. Pada pendapat anda (I) . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. I . 7 = Perkara + individu + luar individu.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. tema.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. P . luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). 1 = Perkara. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . kawasan. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. buah. tajuk. 4 = Perkara + individu. Perkara (P) merujuk kepada idea.3. 2. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Lingkaran soalan. Pada pendapat anda (I) . Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. individu. negeri. . Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu).

.alik : 1. 2. Memanggil maklumat. Menjana pilihan-pilihan. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 5. Menyelesaikan masalah.pilihan alternatif. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. 4. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 4. 5. Mengembangkan isi. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Kegunaan : 1. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . Simpanan nota ringkas. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Peta Minda. 2. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Membuat keputusan. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. memilih cara penyelesaian yang terbaik. 3. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan.Penyelesaian masalah. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . keutamaan kriteria. mengenalpasti / mentafsir masalah. mencari cara-cara penyelesaian. memeriksa kesan penyelesaian. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Mengambil nota. Menentukan akibat sesuatu pilihan. 3. 3. 2.

4. Strategi membuat Peta Minda. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. c. Dalam keadaan selesa & tenang. . d. Rantai urutan 3. f. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Bina dengan pantas. Pengkelasan 2. Tangga hiraki 6. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Kitaran 4. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Persediaan : a. Kenalpasti konsep / idea utama. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 6. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Pen / pensel berwarna. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Bahan : 1. Gunakan gambar. 5. 7. simbol atau gambar yang sesuai. 3. Bina dengan riang dan positif. 2. e. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. 2. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Tuliskan maklumat tambahan. Bina yang unik. Kitaran (berpusat) 5. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Tuliskan maklumat tambahan. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). b. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan).

3. 5. 2. 3. 2. 2. minat. Beri nama kepada kumpulan item itu. saiz. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. corak atau masa. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. persekitaran dan sejarah kita. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. 4. Ambil satu item sebagai asas. a. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 2. 1.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 4.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Lembaran Pengurusan Lisan. Membuat kesimpulan.ciri lain. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 2. 4. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Apakah masalahnya ? b. 3. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Perhatikan item yang dibandingkan. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Ulangi langkah . abjad. Semak semula susunan tersebut. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. 1. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Masukkan ciri . Kenal pasti ciri . 4. Tentukan matlamat. . 3. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. t 1. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 5. Ambil satu item sebagai asas.

3. Membuat kesimpulan. Kumpulkan maklumat 2. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . 5. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 1. Buat jangkaan yang paling sesuai. 2. . Cari alasan lain. 4. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 3. Tetapkan tajuk perbincangan. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Perhatikan sesuatu situasi. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Jika tidak letakkan di bawah. 2. 5. 3. Lihat keseluruhan gambaran. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 2. 4. Perhatikan sesuatu situasi. Bayangkan matlamat tertentu. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 1. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tentukan pola maklumat 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 4. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat.3. 1. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 3. 4. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 3. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Renung kembali idea yang dikemukakan. 1. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 2. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 6. 1. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 4. Tambah lagi idea jika ada. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. letakkan di atas sebagai item asas.

4. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. 12. Mengusul periksa andaian. Antara LPGnya adalah : 1. Mengkelaskan. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. . 8. CoRT (Cognitive Research Trust). 3. Apakah masalahnya ? 2. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. CoRT 2 . 10. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). Edward de Bono. 11. 9. Nyatakan pilihan yang terbaik. 2. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Menyusun mengikut keutamaan. Membuat keputusan. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Membanding dan membeza. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Membuat inferens. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. sama ada baik atau buruk. 1. 3. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Mentafsir maklumat. 4. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 5. 7.Organisasi. Membuat analogi. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 3. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. 2. Membuat urutan. 1. Menerangkan sebab. 4. 6. Maslah sampingan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah.2. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Membuat gambaran mental. Membuat ramalan. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul.

Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). 7. kemungkinan). 5. Interesting (Baik. 3. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Aims. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat).Interaksi. 6. Alternatives. logik dan persepsi . fokus dan punca . CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Tindakan. CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Minus. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). 2.C&S .CoRT 3 . Goals and Objectives (Tujuan.PMI 3.APC 2. nilai . 4. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Other Peoples View (Pandangan orang lain). Maklumat dan rasa. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan .AGO . 1. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. CoRT 1 & kognitif. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. First.CAF .OPV . kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. tidak baik. Fokus : akademik. Pembahagian CoRT. matlamat dan objektif). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. menarik). Plus.

fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . Fokus : Persekitaran. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.AGO Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.

isteri Pak Mat. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . dll. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ibu tidak ditemui. Panduan lain.undang negara. pegawai perikanan. pegawai daerah. OPV. pegawai perhililitan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. pelancong. jurukamera. penduduk kampung. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. wartawan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Pelakon : Pak Mat.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI.

dll. pegawai perhililitan.undang negara. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. wartawan. Pelakon : Pak Mat. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. isteri Pak Mat. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . jurukamera. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Cari perkara baik. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . pelancong. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Ibu dugong itu tidak ditemui. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. pegawai daerah. pegawai perikanan. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . Panduan diajukan. . Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. penduduk kampung. Ramai penduduk.

Panduan lain. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. ingin mencuba memasaknya sendiri. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar . : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. C&S. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . : Apabila murid / pelajar melakonkan. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Kaedah : Murid . juga inkuiri penemuan . menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.pelajar. bahan buku rujukan dan bukan buku. Bahan Panduan . Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP.

..Wawasan 2020 . Ini termasuk : ....Bahan Isu : Radio perakam. kritis dan kreatif . peperiksaan lebih penting.cukuplah sekadar yang ada..terlalu banyak kekangan / masalah. rohani.untuk mencapai hasrat Wawasan .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. . jasmani. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. ... Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. . . pita rakaman (muzik lembut. Senerio hari ini. Gunakan pelabagai kaedah.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.. Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. . instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. . Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .... membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Falsafah Pendidikan Negara .pelajar kurang persediaan.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.Objektif KBSM .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. .. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. 1.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. .. .perlu segera habis sukatan.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? . . Kedua . .

dialog .lakonan .murah.permainan. mudah alih. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. kemahiran.maklumatnya jelas . kaedah.mencari maklumat .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. . Aktiviti seronok & menarik 4. teknologi .menggunakan maklumat.selamat BBM. pengalaman dan kepuasan.kesepaduan BBM dan alat KBKK . tahan dan menarik . Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Patut dilakukan : . Mengembangkan isi pelajaran 2.Mudah dan seronok . 1.menilai stategi. Elakkan : . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . . jenis dan sumber . berkomunikasi . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. .mudah dibina. kemahiran dan teknik belajar.simulasi .monolog .mimik . mudah disimpan.Kekaburan . Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2.. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. mudah diguna.mencatat maklumat . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.nyanyian.melapor maklumat. skop.menentukan maklumat.

Penguins Books 2. A : Kucing. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Dua orang pemain A dan B. Edward de Bono. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Taman Rimba Rimau diwujudkan. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Pemikiran Logikal dan Kritikal. fikiran dibuka dan terbuka 4. Disediakan oleh. Negeri Sembilan Darul Khusus . Buruknya. Menariknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. London : Viking. Buruknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. Teach Yourself To Think . Teach yourChild How To Think . harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan.. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Masa tepat dan cepat . Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. A : Menariknya. tiada lagi pembunuhan harimau. 1995. Menariknya.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . Harimau semakin pupus. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula.Beralih ke Kem. Kuala lumpur : Utusan Publications 3.Bebas. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. B : Keluarga kucing di dalam hutan. B : Menariknya. Bibliografi : 1. Disiplin : . Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Edward de Bono. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. bilangan populasinya membiak perlahan.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Galakkan : . Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras.

mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .setiap orang berfikir .tidak perlu diajar seperti berjalan .membolehkan pelajar menguasai KB. emosi dan jasmani.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani.Dalam KBSR : o antara objektif . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1. 0Pengenalan .

.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB .. serta berani memberi pandangan dan kritik. serta pemikiran rasional. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.diajar merentasi kurikulum . kritis dan kreatif.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. " 3. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. bercalaru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. antaranya Sekolah Bestari .dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru. .

Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .0 Jenis Kemahiran Berfikir . Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.4. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii.pelbagai jenis kemahiran berfikir . 6. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.

kreatif. konstruktif. perspektif.analitikal. proaktif. abstrak. positif.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. objektif. meneliti kebernasan. kritikal. pragmatik. lateral. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. negatif. projektif. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . emotif dsb. logikal. sistematik.0 Jenis Bahan Yang Digunakan .secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. .

Bahan boleh berbentuk : i.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. Prosa .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . Bahan persekitaran .pantun. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. rencana. Puisi . syair.cerita. Apa yang patut kamu bua t ? " . Bahan berat . cerpen. rajah. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.0 Bagaimana KBKK Diajar . lirik lagu iii. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. berita ii.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. Bahan asing . isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan seronok .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. tapi ibubapa kamu menentang.. Grafik . Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. graf.gambar. sajak.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. kartun .

.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . apabila minda membuat persepsi ii. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas. minda melakukan pemprosesan logikal ..reka cipta : .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . i. dengan persepsi.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.2 kaedah penyebatian : i.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.e menajam dan mendalamkan daya persepsi . walaupun dalam kemahiran reka cipta . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.Ia diajar secara penyebatian .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.

. taktik 9.spt merancang/merangka strategi.konkrit .teknikal spt membina sesuatu model .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran .abstrak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful