Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. guna maklumat. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. b. Berfikir secara perlahan . emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). ambil idea dan gunakan idea-idea 12. f. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. d. 2. benar dan tepat. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. 11. guna maklumat. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. refleksi terhadap pendapat sendiri. refleksi terhadap pendapat sendiri. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 13. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). 4. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. g. 1. dari pendapat ke pendapat. 7. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. e. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Tahu bila perlu guna logik. 17. a. 3. Mampu berundur dan maju semula. Elakkan ego. a. Mampu tukar gear. a. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. c. dari fasal ke fasal. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Mampu tukar gear. Tentukan satu titik fokus sahaja. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. 16. 9. Perasaan. b. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. guna kreativiti. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. 5. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. . Konstruktif (jangan negatif). Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Walaupun pendapat kita betul. 15. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. b. Tahu bila perlu guna logik. 8. Elakkan ego.lahan dan mudah. guna kreativiti. 14. Apakah penyelesaian dari berfikir. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. Fikirkan semula objektif kita berfikir. a. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. c. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. b. 10. 6. persepsi dan idea baru.17 Prinsip-prinsip berfikir. c. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah.

Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. c. a. Sentiasa cari alternatif. a. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. a. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. memperbarui pendapat dan bertindak. a. b. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. c. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. penyelesaian masalah. Perasaan. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. a. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. persepsi baru. Cari alternatif baru. kemungkinan bertindak. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. b. c. a. b. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. berpindah dari idea ke idea. menghubung kait idea. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. a. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. mereka bentuk. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. penerokaan baru. b. Mampu berundur dan maju semula. Berundur menyusun semula langkah. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. c. c. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. b. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Ambil semua idea. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Keluasan skop membantu menjana alternatif. b. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. pengalaman berbeza. a. a. cara pandangan berbeza. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. b. Apabila ada pendapat betul. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. hidupan dan alam. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. .Apakah penyelesaian dari berfikir. ambil idea dan gunakan a. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. persepsi dan idea baru.

7. 2. Silogisme bersyarat. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. 6. Kelemahan dalam berfikir.b. Mengutamakan kepentingan. a. 3. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Silogisme hipotetikal Silogisme. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Silogisme b. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Silogisme bersyarat c. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. 5. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. b. Cepat bertanggapan ekstrim. Dikongkong oleh pengamatan mata. 4. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Pengulangan mempengaruhi minda. Pemikiran biasa. Contoh : Premis 1 a. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui.

c. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Silogisme hipotetikal. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. kamu akan berjaya. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Malaysia akan jadi negara maju. Kalau Malaysia menggunakan Bah... b. . Kamu sedang belajar di universiti. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. b. b. f. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. maka kamu tentu akan berjaya. Kalau berjaya di sekolah rendah.. tentu gempa bumi ada di Malaysia. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Contoh : tongkat orang buta.a. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Kalau mamalia ada paru-paru. d.. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. b. tentu akan berjaya ke universiti. c. Kalau kamu masuk masuk universiti. d.. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. c. Bil a. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita.Inggeris. e. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya.

Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Keluasan / tertentu . Tumpuan (projection). umum / terperinci. 3. 4. Mengahwinkan lembu dengan seladang. 1. g. berbulu pendek di telinga. Keluasan / tertentu. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). 2. berkuku dll. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus.longkang dll. i. Pergerakan dan alternatif. Proses asas berfikir. Pengecaman dan muat tepat. j. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Contoh 1 . sesat dll. h. Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Mengarah ke arah penumpuan. Mengubahsuai fesyen lama c. 5. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. bertelinga kecil. (terperinci / tepat / khusus). Bil a.

Contoh : a. Bentuk terperinci . 3. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. Contoh : . berimiginasi. Contoh lain : a. c. b.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Contoh : a. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. 2. d. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Pengecaman dan muat tepat. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Tumpuan / membayangkan tampak. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. b.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). membayang tampak sesuatu dalam minda. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Bagaimanapun. arahan juga mengarah ke tumpuan.Bentuk umum . Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu.

Ia membaiki persepsi kita. penyatuan. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Pintar adalah kereta. Bijaksana adalah pemandu. lamunan. penyerapan. Ia boleh dipelajari. mimpi. Empat orang sakit kepala. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. cikgu. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Bijaksana adalah pemandu. cikgu ? Kepintaran vs. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Namun ia melahirkan alternatif. Ia sering dilihat sebagai igauan. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. b. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Kebijaksanaan. Pergerakan termasuklah integrasi. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Analogi : Pintar adalah kereta.a. *(Secara mudahnya. Ia mungkin sekali provokasi. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. penggabungjalinan. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Contoh : a. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang.

lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 7. Takut membuat kesilapan. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5.1. 9. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. 10. 8. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). 2. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. Antara contoh Kemahiran berfikir. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . 4. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. 3. 6.

Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. Contoh : 1. Contoh : Membanding dan membezakan . Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Soalan dan penyoalan (SP). Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. menganalisis. 11. Menganalisis. 12. 13. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Di mana luka / parah ? 8.Alat pengukuran KBKK. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. menilai. 4. mencapah. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. menganalisis. Peta Minda (PM). Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. 3. membuat kesimpulan Menganalisis. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. membezakan fakta dengan andaian. 6. 5. Mandala ingatan (MI). Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Mandala Ingatan. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Lembaran pengurusan lisan (LPL). membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. menilai . membuat kesimpulan. 2. 1.

? ? 2..? 2. 1... Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3..? .. Sudin pukul apa ? 2. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) . Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4. 1.itu. Soalan dan penyoalan 1. Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. Contoh : Sudin pukul kucing. Cuba bandingkan. 1. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.itu berlaku ? itu ? . Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? . Mengapakah anda memilih 7. .. . dengan . berlaku ? .? 8. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.? .. ? . . Sekiranya .? ? . ? . kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6.. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4..kognitif : Memikir tentang fikiran. . Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2.. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Apakah idea-idea utama dalam 4.. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.? dengan 7.(b) Operasi meta .? ? . Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5. Shaari bermain dengan kucing. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. apakah akan terjadi ? ... Apakah pendapat anda tentang . Apakah akibat sesuatu pilihan ..? 3.. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4. 1. Mengapakah .. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.(syarat) ini diubah. Mengapa ? 2. ? .. Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3. Bagaimanakah anda tahu 5.? . Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6.

Lingkaran soalan. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. peristiwa atau teks.Pada pendapat anda. individu. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) .Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . buah. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). kawasan. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). negara dan luar negara. I . Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. 4 = Perkara + individu. 2 = Individu. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). tajuk. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). 2. tema. 1. 5 = Individu + luar individu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). negeri. . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. 1 = Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. 3.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. 7 = Perkara + individu + luar individu. luar individu). 3 = Luar individu. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. P . 6 = Perkara + luar individu. isu. daerah. Perkara (P) merujuk kepada idea. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).3. Pada pendapat anda (I) . luar individu). individu. Pada pendapat anda (I) . Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda.

terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . Menjana pilihan-pilihan. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. memeriksa kesan penyelesaian. Membuat keputusan. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria.Penyelesaian masalah. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Memanggil maklumat. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Menentukan akibat sesuatu pilihan. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. mengenalpasti / mentafsir masalah. 5. 2. 4. keutamaan kriteria. Mengambil nota. Simpanan nota ringkas. memilih cara penyelesaian yang terbaik. 2. Menyelesaikan masalah. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan.alik : 1. 2.pilihan alternatif. Mengembangkan isi. 3. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. 4. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . 3. 3. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Peta Minda. . Kegunaan : 1. 5. mencari cara-cara penyelesaian.

Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. 5. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Rantai urutan 3.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Kitaran 4. 4. d. Bina dengan riang dan positif. Strategi membuat Peta Minda. Gunakan gambar. . 3. Bina dengan pantas. Pengkelasan 2. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Tangga hiraki 6. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. 2. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. c. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Kitaran (berpusat) 5. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Dalam keadaan selesa & tenang. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. f. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 6. Tuliskan maklumat tambahan. b. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Bahan : 1. 7. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. simbol atau gambar yang sesuai. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. e. 2. Persediaan : a. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Kenalpasti konsep / idea utama. Tuliskan maklumat tambahan. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Pen / pensel berwarna. Bina yang unik.

Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 2. a. 3. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kenal pasti ciri . Lembaran Pengurusan Lisan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Tentukan matlamat. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. 5. . Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 2. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 2. Ambil satu item sebagai asas. Masukkan ciri . 4. Perhatikan item yang dibandingkan.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. saiz. 1. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. abjad. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. Apakah masalahnya ? b. 4. Ulangi langkah . 3. minat. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 1. Semak semula susunan tersebut. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 2. 5. 4. 4. corak atau masa. 3. Beri nama kepada kumpulan item itu. persekitaran dan sejarah kita. Ambil satu item sebagai asas. 5. 2. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d.ciri lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. t 1. Membuat kesimpulan.

6. Cari alasan lain. 4. 1. Tentukan pola maklumat 3. 1. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Perhatikan sesuatu situasi. 5. letakkan di atas sebagai item asas. . 2. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 2. 4. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 2. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Jika lebih dekat dengan matlamat. 3. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 2. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal.3. Bayangkan matlamat tertentu. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. 4. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Tambah lagi idea jika ada. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 4. Kumpulkan maklumat 2. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 3. Tetapkan tajuk perbincangan. 4. 1. 1. 3. 5. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 3. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. Jika tidak letakkan di bawah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Lihat keseluruhan gambaran. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Membuat kesimpulan.

Apakah masalahnya ? 2. Membanding dan membeza. Menyusun mengikut keutamaan. Maslah sampingan. Mentafsir maklumat. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Membuat keputusan. Antara LPGnya adalah : 1. 2. Nyatakan pilihan yang terbaik. Edward de Bono. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Membuat urutan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 4. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. 4. 4. Mengkelaskan. Mengusul periksa andaian. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan.Organisasi. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . 3. sama ada baik atau buruk. 3. 1. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Membuat analogi.2. 5. CoRT (Cognitive Research Trust). Menerangkan sebab. Membuat inferens. 6. Membuat ramalan. 11. Membuat gambaran mental. 12. 1. 3. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. . 7. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 10. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. CoRT 2 . 9. 2. 8. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3.

Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting).APC 2. 1. 2.OPV . Plus. CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 7. nilai . Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Fokus : akademik. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor).CAF . logik dan persepsi . Interesting (Baik. menarik). tidak baik. CoRT 1 & kognitif.AGO . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. Other Peoples View (Pandangan orang lain).CoRT 3 . Tindakan. 5.C&S . Aims. 3. 6. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan . Alternatives. matlamat dan objektif).Interaksi. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Minus.PMI 3. First. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. fokus dan punca . kemungkinan). Pembahagian CoRT. Maklumat dan rasa. Goals and Objectives (Tujuan. 4. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah.

kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri.AGO Tujuan. Fokus : Persekitaran.

pegawai daerah. wartawan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . OPV. Ibu tidak ditemui. penduduk kampung. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. dll. pegawai perhililitan. jurukamera. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran . : Apabila murid / pelajar melakonkan. Panduan lain.undang negara. pelancong. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Pelakon : Pak Mat. isteri Pak Mat. pegawai perikanan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI.

Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.undang negara. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Cari perkara baik. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Ramai penduduk. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . pegawai perikanan. isteri Pak Mat. dll. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Pelakon : Pak Mat. pegawai daerah. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. wartawan. penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Ibu dugong itu tidak ditemui. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. jurukamera. penduduk kampung. pegawai perhililitan. Panduan diajukan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . . Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. pelancong.

pelajar. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. C&S. Bahan Panduan . kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Kaedah : Murid . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan.Panduan lain. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. juga inkuiri penemuan . bahan buku rujukan dan bukan buku. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC. Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar . Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. ingin mencuba memasaknya sendiri.

.. . . kritis dan kreatif .. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. ..terlalu banyak kekangan / masalah..Objektif KBSM .. Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . .pelajar kurang persediaan.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? .. peperiksaan lebih penting.Wawasan 2020 ..pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.Bahan Isu : Radio perakam. Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. . membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. . Ini termasuk : .. Gunakan pelabagai kaedah. . Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. Kedua .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu)...duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. .perlu segera habis sukatan. rohani..cukuplah sekadar yang ada. .untuk mencapai hasrat Wawasan . 1.. pita rakaman (muzik lembut.malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Senerio hari ini.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.Falsafah Pendidikan Negara ... jasmani. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. .

mimik .murah. . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.monolog . tahan dan menarik . skop. kaedah. Patut dilakukan : .menentukan maklumat.menilai stategi. mudah disimpan. kemahiran. kemahiran dan teknik belajar. 1.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . mudah diguna. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. . teknologi . berkomunikasi . Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. pengalaman dan kepuasan.maklumatnya jelas .simulasi . Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.lakonan . Mengembangkan isi pelajaran 2.mencatat maklumat .menggunakan maklumat.mudah dibina. Aktiviti seronok & menarik 4.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.mencari maklumat .dialog .. mudah alih. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . . Stail mengajar dengan integrasi KBKK.nyanyian.kesepaduan BBM dan alat KBKK . jenis dan sumber .permainan.Kekaburan .selamat BBM. Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2.Mudah dan seronok .melapor maklumat. Elakkan : .

Menariknya. Teach Yourself To Think . A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Edward de Bono. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Penguins Books 2. B : Menariknya. bilangan populasinya membiak perlahan. Buruknya. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. A : Kucing. fikiran dibuka dan terbuka 4. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. Dua orang pemain A dan B. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia.Masa tepat dan cepat .Bebas. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. 1995. Teach yourChild How To Think .. Pemikiran Logikal dan Kritikal.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Galakkan : . kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Disediakan oleh. Edward de Bono. A : Harimau betina boleh ditangkap. Buruknya. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Disiplin : .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Taman Rimba Rimau diwujudkan. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. Harimau semakin pupus. Menariknya. Bibliografi : 1. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu.Beralih ke Kem. Negeri Sembilan Darul Khusus . tiada lagi pembunuhan harimau. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. London : Viking. Kuala lumpur : Utusan Publications 3. A : Menariknya.

setiap orang berfikir .membolehkan pelajar menguasai KB. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . .tidak perlu diajar seperti berjalan .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani. dan mengembangkan bakat serta kreativiti . emosi dan jasmani.Dalam KBSR : o antara objektif .mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . 0Pengenalan .Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.

menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. " 3. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2.. . kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. antaranya Sekolah Bestari . kritis dan kreatif. .Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru. bercalaru. serta berani memberi pandangan dan kritik. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti.dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah. serta pemikiran rasional.diajar merentasi kurikulum .KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB .Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.

0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .4. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. 6. Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv.0 Jenis Kemahiran Berfikir .pelbagai jenis kemahiran berfikir .Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.

emotif dsb. meneliti kebernasan. abstrak. projektif. objektif. logikal. proaktif. . perspektif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. kreatif. positif.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . sistematik. negatif. kritikal.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. konstruktif.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.analitikal. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . lateral. pragmatik. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.

isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. " Kamu ingin masuk kumpulan rock.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .Bahan boleh berbentuk : i. rencana. Apa yang patut kamu bua t ? " .cerita. rajah.gambar.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. lirik lagu iii. sajak. Prosa . Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. berita ii. Bahan seronok . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. cerpen. Grafik . Bahan berat . Puisi .pantun. kartun . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan persekitaran . tapi ibubapa kamu menentang. syair.0 Bagaimana KBKK Diajar . Bahan asing .Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. graf.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar..Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii.

.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. dengan persepsi. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. i.Ia diajar secara penyebatian . minda melakukan pemprosesan logikal .reka cipta : .Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar..penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . .KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.e menajam dan mendalamkan daya persepsi . walaupun dalam kemahiran reka cipta . apabila minda membuat persepsi ii.mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat .2 kaedah penyebatian : i.

abstrak .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran .teknikal spt membina sesuatu model .spt merancang/merangka strategi.. taktik 9.konkrit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful