Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri - menilai baik buruknya ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) ( sikap atau nilai ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat keputusan.

Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir setiap orang boleh berfikir.

b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan

paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh lain : a. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). 1. Seronok ( cadangan 40% ). - Imiginartif, gila-gila, spekulatif dan tidak diambil serius. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ?

2. Remote ( cadangan 30% ). - Besar kemungkinannya benar, ada kebenaran. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ?

3. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). - Relevan dengan umur, kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. Apakah yang patut anda lakukan ?

4. Berat ( cadangan 10% ). - Hal - hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur, minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan , kesusahan kita. Contoh : patutkah remaja merokok ?

Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. seronok. b. remote. c. persekitaran sedia ada. d. berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi, prejudis dan gangguan pengalaman.

refleksi terhadap pendapat sendiri. 6. dari fasal ke fasal. guna kreativiti. dari pendapat ke pendapat. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. b. d. persepsi dan idea baru. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 8. Elakkan ego. Apakah penyelesaian dari berfikir. 13. guna maklumat. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahan-lahan dan tenang. b. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). c. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Elakkan ego. b. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. 14. Konstruktif (jangan negatif). Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Walaupun pendapat kita betul. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting tersebut. guna kreativiti. Mampu berundur dan maju semula. guna maklumat. Perasaan. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Tahu bila perlu guna logik. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Mampu tukar gear. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. 16. 15. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. 2. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. b. Fikirkan semula objektif kita berfikir. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). benar dan tepat. 7. a. f. 17. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. 5. a. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. . c. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. 11. 3. g. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. Tahu bila perlu guna logik. ambil idea dan gunakan idea-idea 12. Tentukan satu titik fokus sahaja. 4. 10. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Berfikir secara perlahan . refleksi terhadap pendapat sendiri. 1. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul.lahan dan mudah. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru.17 Prinsip-prinsip berfikir. Mampu tukar gear. a. a. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). c. e. 9.

hidupan dan alam. Cari alternatif baru. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Apabila ada pendapat betul. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting idea-idea tersebut. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. Keluasan skop membantu menjana alternatif. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. c. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Perasaan dan emosi digunakan di awal. berpindah dari idea ke idea. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. a. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. mereka bentuk. a. ambil idea dan gunakan a. Berundur menyusun semula langkah. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. c. a. b. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. penerokaan baru. . Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. b. b. Mampu berundur dan maju semula. a. c. menghubung kait idea. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Ambil semua idea. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. penyelesaian masalah. kemungkinan bertindak. b. a. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. memperbarui pendapat dan bertindak. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. b. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). c. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. b.Apakah penyelesaian dari berfikir. persepsi baru. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Perasaan. pengalaman berbeza. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. a. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. a. persepsi dan idea baru. c. a. a. Sentiasa cari alternatif. cara pandangan berbeza. b.

Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. 5. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme bersyarat. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Silogisme b. b. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Dikongkong oleh pengamatan mata. Mengutamakan kepentingan. Pengulangan mempengaruhi minda. Silogisme hipotetikal Silogisme. 2. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Pemikiran biasa. 4. Contoh : Premis 1 (syarat utama) Premis 2 (syarat kecil) Kesimpulan . Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Contoh : Premis 1 a. 6. a. Silogisme bersyarat c. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Kuat dipengarui pengalaman peribadi.b. Kelemahan dalam berfikir. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Cepat bertanggapan ekstrim. 3. 7. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui.

Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a.a. b. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. c. Kalau gempa bumi ada di Indonesia.. b. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda.. Bil a. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. . Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. d. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. e. Kalau berjaya di sekolah rendah.. Contoh : tongkat orang buta. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. d. b. f.. c. Kalau mamalia ada paru-paru. Silogisme hipotetikal. maka kamu tentu akan berjaya. c. Kalau kamu masuk masuk universiti.Inggeris.. Malaysia akan jadi negara maju. tentu akan berjaya ke universiti. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Kamu sedang belajar di universiti. tentu gempa bumi ada di Malaysia. Kalau Malaysia menggunakan Bah. b. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Bagaimana kalau. kamu akan berjaya.

Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Pergerakan dan alternatif. bertelinga kecil. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu berbulu halus. Contoh 1 . Tumpuan (projection). Mengahwinkan lembu dengan seladang. berkuku dll. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. j. Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu d. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. 4. Bil a. Kritis Arkitek maritim Amerika mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan lumba b. g. Proses asas berfikir. 5. Keluasan / tertentu. Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Asesori kecemasan seperti kecurian. umum / terperinci.longkang dll. sesat dll. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. 2. Pengecaman dan muat tepat. i. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. (terperinci / tepat / khusus). Mengarah ke arah penumpuan. 3. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). h. berbulu pendek di telinga. 1. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. Mengubahsuai fesyen lama c. Keluasan / tertentu .

Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Pengecaman dan muat tepat.Tolong dapatkan saya minuman (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan.Bentuk umum . Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. membayang tampak sesuatu dalam minda. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. d. arahan juga mengarah ke tumpuan. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang berlaku dalam kehidupan. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Bagaimanapun. Contoh : a. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. b.Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. 3. 2. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Contoh : a. Contoh : . Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. b. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. berimiginasi. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Bentuk terperinci . Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. c. Contoh lain : a. Tumpuan / membayangkan tampak. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan.

Ia mungkin sekali provokasi. Ia membaiki persepsi kita. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). mimpi. Bijaksana adalah pemandu. penggabungjalinan. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. Guru kelas ? Pintar Bijak : Kelas kita ada 10 orang murid. penyerapan. Analogi : Pintar adalah kereta. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Contoh : a. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Ia boleh dipelajari. lamunan.a. b. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. penyatuan. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. *(Secara mudahnya. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? d. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) . Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Pintar adalah kereta. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Pergerakan termasuklah integrasi. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Ia sering dilihat sebagai igauan. Bijaksana adalah pemandu. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Empat orang sakit kepala. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Kebijaksanaan. cikgu. Namun ia melahirkan alternatif. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. berapa orang yang akan hadir ke : Enam orang. cikgu ? Kepintaran vs. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat.

Antara contoh Kemahiran berfikir. 8. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 2. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. 9. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 . dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. 7. 4. Suka mengkritik pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Takut membuat kesilapan. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. 10. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja).1. 3. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. 6. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir.

mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 5. Soalan dan penyoalan (SP). membuat kesimpulan Menganalisis. 4. Menganalisis. Peta Minda (PM). 2. 6. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2.Alat pengukuran KBKK. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. membezakan fakta dengan andaian. menganalisis. Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Konsep berfikir. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. 11. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan. menilai . 1. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. menganalisis. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Kemahiran berfikir Menaakul. mencapah. menilai. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Mandala ingatan (MI). Contoh : Membanding dan membezakan . 3. 13. Contoh : 1. Di mana luka / parah ? 8. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Mandala Ingatan. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Lembaran pengurusan lisan (LPL). 12. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti.

Shaari bermain dengan siapa ? kurang mencabar minda. ? . Mengapakah . Shaari bermain dengan kucing. ? ..? 8.? ? . Mengapa ? 2. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.? ? . Apakah idea-idea utama dalam 4. Bagaimanakah anda tahu 5....itu.. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai 6.? 3.? 2. ...itu berlaku ? itu ? . 1. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? ..(b) Operasi meta . Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai 3. 1. Apakah perhubungan / perkaitan di antara 5.kognitif : Memikir tentang fikiran. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) 4.? ? 2. Apakah akibat sesuatu pilihan .? . berlaku ? . Sekiranya . ? . 1..(syarat) ini diubah. Apakah persamaan dan perbezaan di antara 3.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.? ... Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan 6.... Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk 4. . apakah akan terjadi ? . Sudin pukul apa ? 2.? . Apakah pendapat anda tentang . Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) 3. Contoh : Sudin pukul kucing. . Cuba bandingkan. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah.. dengan . Mengapakah anda memilih 7. Soalan dan penyoalan 1. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. . Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. 1. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) . Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin 2.? dengan 7. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk 4..

Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. daerah. 2.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. isu.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. 6 = Perkara + luar individu. 2 = Individu. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . tema. 3. 1 = Perkara.Pada pendapat anda. . individu. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. I . mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 3 = Luar individu. Pada pendapat anda (I) . Lingkaran soalan. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. luar individu). Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop skop tertentu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). 4 = Perkara + individu. 7 = Perkara + individu + luar individu. Perkara (P) merujuk kepada idea. 5 = Individu + luar individu. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. kawasan. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).3. 1. negeri. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. luar individu). P . individu. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan merangsang minda. peristiwa atau teks. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Pada pendapat anda (I) . tajuk. negara dan luar negara.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . buah.

2. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia.alik : 1. Menjana pilihan-pilihan. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 2. 3. Memanggil maklumat. 2. Menyelesaikan masalah. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. mengenalpasti / mentafsir masalah. 4. 3. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Mengambil nota.Penyelesaian masalah. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. 3. 4. Simpanan nota ringkas. 5. memeriksa kesan penyelesaian. Menentukan akibat sesuatu pilihan.pilihan alternatif. Mengembangkan isi. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . memilih cara penyelesaian yang terbaik. Kegunaan : 1. Peta Minda. Membuat keputusan. terdiri daripada langkah -langkah berikut yang mungkin berulang . . keutamaan kriteria. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. mencari cara-cara penyelesaian. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 5.

Tuliskan maklumat tambahan. c. Tuliskan maklumat tambahan. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). 4. Gunakan gambar. 5. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Cuba rangsang kreativiti sendiri. f. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Tangga hiraki 6. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Kitaran 4. simbol atau gambar yang sesuai. b. Pen / pensel berwarna. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama satu cabang untuk satu isi utama. . d. 2. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Bina yang unik. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Bina dengan pantas. Strategi membuat Peta Minda. Rantai urutan 3. 6. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Bahan : 1. Kitaran (berpusat) 5. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Persediaan : a. Dalam keadaan selesa & tenang. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). 3. Pengkelasan 2. Kenalpasti konsep / idea utama. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. 7.Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Bina dengan riang dan positif. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. e. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama.

Perhatikan item yang dibandingkan. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. . Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Tentukan matlamat. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Semak semula susunan tersebut. 1. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 2. 3. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. 4.Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. saiz. Beri nama kepada kumpulan item itu. 2.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Membuat kesimpulan. Ambil satu item sebagai asas. minat. 4. 3. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. a. abjad. 1. 3. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengiku keutamaan. 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 5. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Masukkan ciri . Lembaran Pengurusan Lisan. persekitaran dan sejarah kita. t 1. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. 5. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Ambil satu item sebagai asas. corak atau masa.ciri lain. 5. Apakah masalahnya ? b. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 3. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 2. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 2. Ulangi langkah . 4. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Kenal pasti ciri .

1. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. letakkan di atas sebagai item asas. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 3.3. Jika tidak letakkan di bawah. Cari alasan lain. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens . Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 2. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 4. 1. Tetapkan tajuk perbincangan. 3. 2. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 4. 4. 5. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 2. Lihat keseluruhan gambaran. Renung kembali idea yang dikemukakan. 3. 5. Kumpulkan maklumat 2. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 1. 6. 2. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 3. 4. 1. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Tambah lagi idea jika ada. Bayangkan matlamat tertentu. Tentukan pola maklumat 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. . 2. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 4. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Membuat kesimpulan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu.

Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Membanding dan membeza. 8.2. . Mengusul periksa andaian. sama ada baik atau buruk. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Membuat ramalan. 12. Edward de Bono. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. Mentafsir maklumat. Lembaran pengurusan grafik (LPG). 5. Membuat keputusan. Menerangkan sebab. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Mengkelaskan. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 Keluasan (memperluaskan persepsi). Membuat inferens. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 2. 4. 1. 3. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 2. 6. 1. Antara LPGnya adalah : 1. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan . 4. CoRT (Cognitive Research Trust). Maslah sampingan. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Nyakan hubungkait sebagai metafora. 11. Menyusun mengikut keutamaan. Nyatakan pilihan yang terbaik. CoRT 2 .Organisasi. 3. Membuat gambaran mental. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. 3. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. 7. Apakah masalahnya ? 2. 9. Membuat urutan. 4. Membuat analogi. 10.

OPV . 2. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. 5. CoRT 4 CoRT 5 CoRT 6 Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif).PMI 3. Aims.C&S .CAF . Maklumat dan rasa. matlamat dan objektif). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. 4. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat).Interaksi.APC 2. logik dan persepsi . Goals and Objectives (Tujuan.CoRT 3 . CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. nilai . 7. 1. Bincangkan CAF Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan .AGO . Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Tindakan. Other Peoples View (Pandangan orang lain). kemungkinan). 3. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). fokus dan punca . Plus. tidak baik. Alternatives. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. CoRT 1 & kognitif. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Interesting (Baik. Fokus : akademik. Pembahagian CoRT. menarik).FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). First. Minus. 6.

Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Apakah faktor-faktor yang perlu CAF . Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.AGO Tujuan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Persekitaran.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO Tujuan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. matlamat dan objektif Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif.

Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? AGO Tujuan. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang : Lakonan : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Pelakon : Pak Mat.diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak PMI. matlamat dan objektif FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Panduan lain. pegawai perikanan. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pelancong. Ibu tidak ditemui. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah Isu dugong itu tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. pegawai perhililitan. penduduk kampung. dll. wartawan. isteri Pak Mat. jurukamera. pegawai daerah. OPV. : Apabila murid / pelajar melakonkan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT : Sumbangsaran .undang negara.

penduduk kampung. penting dalam mana-mana kemalangan lain di seluruh : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid APC. isteri Pak Mat. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor negara. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pegawai daerah. Ramai penduduk.Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampahsarapnya. Soalan soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. jurukamera. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. dll. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu ya dan tidak . Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. pegawai perhililitan. Cari perkara baik. . kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Pelakon : Pak Mat. Ibu dugong itu tidak ditemui. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. pelancong. pegawai perikanan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. wartawan. Panduan diajukan. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P.undang negara.

kemahiran mencari dan mengendali maklumat. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang FIP. Kaedah : Murid . Matapelajaran Kaedah Isu Mereka mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Bahan Panduan .Panduan lain. Matapelajaran Kaedah : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Konsentrasi . kemahiran belajar . Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan APC. : Apabila murid / pelajar melakonkan. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. bahan buku rujukan dan bukan buku. Matapelajaran Kaedah : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. ingin mencuba memasaknya sendiri. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. C&S.pelajar. : buku masakan / resepi masakan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris : Amali / simulasi : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. juga inkuiri penemuan . Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P.

Bahan Isu : Radio perakam.. jasmani. peperiksaan lebih penting. Senerio hari ini. rohani. .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.untuk mencapai hasrat Wawasan . kritis dan kreatif ..mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek..terlalu banyak kekangan / masalah... . membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. .... .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. .semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.perlu segera habis sukatan.Objektif KBSM . Kedua .. 1. pita rakaman (muzik lembut. . .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? . .pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . ..Wawasan 2020 . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.pelajar kurang persediaan.. Gunakan pelabagai kaedah. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.Falsafah Pendidikan Negara .cukuplah sekadar yang ada. Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum.. . .. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.. Ini termasuk : . .

mimik . mudah alih.monolog . kemahiran.mencari maklumat .murah.melapor maklumat. berkomunikasi . Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. tahan dan menarik . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1..nyanyian.menilai stategi. Aktiviti seronok & menarik 4. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Kaedah yang mengembangkan intelek 5.lakonan .menentukan maklumat.simulasi .maklumatnya jelas . .permainan. 1. pengalaman dan kepuasan.Kekaburan .mencatat maklumat .kesepaduan BBM dan alat KBKK .menggunakan maklumat. Patut dilakukan : . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. kaedah.selamat BBM. .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. kemahiran dan teknik belajar.dialog . Pendekatan bersepadu penggunaan *Menu PSS 2.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . . jenis dan sumber .mudah dibina. mudah disimpan. teknologi . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. mudah diguna.Mudah dan seronok . Stail mengajar dengan integrasi KBKK. Mengembangkan isi pelajaran 2. Elakkan : . skop.

tiada lagi pembunuhan harimau. Pemikiran Logikal dan Kritikal. Harimau semakin pupus. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Menariknya. Edward de Bono. bilangan populasinya membiak perlahan.Masa tepat dan cepat . A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Taman Rimba Rimau diwujudkan. A : Menariknya. B : Menariknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. Penguins Books 2.Bebas. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. fikiran dibuka dan terbuka 4. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Negeri Sembilan Darul Khusus . Buruknya.Beralih ke Kem. Disediakan oleh. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Edward de Bono. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Teach Yourself To Think . Bibliografi : 1. Menariknya. Galakkan : . 1995. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Disiplin : . harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Nuradzian bin Nashrud-din Penyelaras. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. A : Kucing. Buruknya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja.. Pusat Kegiatan Guru Kawasan Tanjung Ipoh. Teach yourChild How To Think . Dua orang pemain A dan B. Kuala lumpur : Utusan Publications 3. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. London : Viking. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .

mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .Isi Kandungan : Definisi dan tujuan kemahiran berfikir Kesilapan dalam berfikir Perbezaan otak dan minda Jenis-jenis kemahiran berfikir Jenis bahan yang digunakan Bagaimana KBKK diajar Ciri-ciri pemikir yang bijak 1.Dalam KBSR : o antara objektif .tidak perlu diajar seperti berjalan .setiap orang berfikir . dan mengembangkan bakat serta kreativiti .membolehkan pelajar menguasai KB.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama -sama dengan perkembangan rohani. emosi dan jasmani.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar. 0Pengenalan . .

Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. serta pemikiran rasional. .diajar merentasi kurikulum . bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. bercalaru.dengan harapan : y y y y y kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan ya ng wajar. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. memb ina keyakinan diri untuk memberi hujjah. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. 0Tujuan y y y y y y KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. serta berani memberi pandangan dan kritik. antaranya Sekolah Bestari . " 3.. kritis dan kreatif. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu -buru.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . .

perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. 6. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. Fikiran yang kabur o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri -ciri sesuatu objek/perkara o membuat kerangka karangan iv.4.0 Jenis Kemahiran Berfikir .0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda y y y y y y y otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . Fikiran yang bercelaru o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan o menyusun isi-isi penting untuk karangan o carta aliran 5.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan.pelbagai jenis kemahiran berfikir . bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii.

logikal. perspektif. projektif. sistematik. positif.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . kreatif. proaktif. negatif. lateral.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. emotif dsb. konstruktif. pragmatik. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.analitikal. abstrak. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . meneliti kebernasan. . objektif. kritikal.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.

sajak. kartun . rencana.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.cerita.gambar. lirik lagu iii.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. graf.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.pantun. tapi ibubapa kamu menentang.Bahan boleh berbentuk : i. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. syair. rajah. Bahan seronok . Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. Bahan persekitaran . isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Prosa .. Apa yang patut kamu bua t ? " . Bahan asing . Puisi . " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.0 Bagaimana KBKK Diajar . Grafik . Bahan berat .Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . cerpen. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. berita ii. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.

unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . i.reka cipta : . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr..mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentu k lukisan .2 kaedah penyebatian : i. dengan persepsi.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. .e menajam dan mendalamkan daya persepsi . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . .apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .Ia diajar secara penyebatian . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . walaupun dalam kemahiran reka cipta . minda melakukan pemprosesan logikal . apabila minda membuat persepsi ii.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembel ajaran yang lepas.

teknikal spt membina sesuatu model ..spt merancang/merangka strategi.abstrak .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah -langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . taktik 9.konkrit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful