ULASAN BUKU MOTIVASI (REVISITING HOW TO SELL YOURSELF

)

Penerbit edisi Malaysia: Advantage Quest Publications, Puchong (dengan izin The Career Press, Inc., USA) Tahun cetak: 2009 Jumlah muka surat: 256 Harga di rak: RM29.90 Tarikh beli: 24.11.10

Sinopsis Buku ini mengandungi 16 bab, tidak termasuk bahagian pengenalan dan lampiran. Pengarangnya seorang pakar runding wawancara media, persembahan profesional, komunikasi saksi bicara di mahkamah dan segala yang berkaitan dengan penyampaian mesej. Pengarang berpendirian bahawa komunikasi bersemuka tidak mungkin dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi jaringan terkini. Murid sekolah tidak menjadi lebih baik hanya kerana dibekalkan komputer pada setiap meja mereka. Sebaliknya kualiti generasi masa hadapan lebih kuat dipengaruhi faktor kasih sayang, perkongsian dan perhatian ibu bapa, guru dan pentadbiran sekolah. Aktiviti pembelajaran di bilik darjah tidak akan lapuk dek panas, tidak lekang dek hujan. Inti pati buku ini ialah tentang cara penghantar "menjual" mesej komunikasi kepada penerima. Antara perkara yang perlu dijual ialah kompetensi, jati diri (likability), keyakinan, isyarat yang betul, keluaran, keterangan, pendapat, kepimpinan dan nasib baik. Pendek kata, komunikasi bersemuka bermula dengan membuka mulut bagi menjual idea atau mesej supaya dapat diterima.

Pengarang menekankan tentang penggunaan ayat-ayat yang jelas, ringkas dan mudah difahami oleh khalayak. Ayat yang berbunga-bunga, meleret-leret dan penuh dengan istilah yang janggal akan memesongkan perhatian khalayak. Jika bercakap kepada sekumpulan khalayak, pastikan bahawa pakaian dan cara pergerakan yang teratur, sepertimana saranan berpakaian untuk berjaya (dress for success). Seorang yang hendak menjual mesej komunikasi yang baik umpama seorang pencerita yang dapat menangkap imaginasi khalayak menerusi visualisasi perkataan. Butiran cerita mereka akan lebih diingati berbanding dengan angka, carta, graf, dan analisis stastistik. Malah, pada tahun 2007 ketika meraikan ulang tahun ke-20 Microsoft PowerPoint, salah seorang pengasasnya sendiri mengatakan bahawa PowerPoint ialah alat komunikasi yang hebat, tetapi digunakan dengan buruk sekali: PowerPoint sekadar menjadi pembunuh komunikasi! Pengarang juga menulis bab (8) yang khusus tentang komunikasi guru di bilik darjah. Disebabkan guru bertemu dengan murid saban hari, mereka hendaklah sentiasa menampilkan kesegaran setiap kali masuk ke bilik darjah, bagaikan kali pertama bersua muka dengan murid. Perjuangan guru memupuk pembelajaran pada akhirnya ialah proses menjual mesej komunikasi sehingga berjaya. Kebanyakan subordinat dalam organisasi akan mengeluh apabila diarah menghadiri mesyuarat yang dikendalikan oleh orang yang membosankan, tidak terancang, tidak mematuhi agenda dan tidak selesa. Mesyuarat yang berjaya perlukan pengerusi yang jelas tentang peranan setiap anggota mesyuarat, dan bukan hal-hal peribadi. Masa anggota mesyuarat jangan dibazirkan, iaitu bermula tepat pada waktunya dan berakhir dengan cepat sebaik sahaja semua agenda diselesaikan. Isu anugerah khidmat cemerlang dan naik pangkat sering menjadi bahan gosip dan pertikaian. Pengarang berpendapat bahawa dalam keadaan biasa, orang yang disukai oleh pembuat keputusan memiliki peluang yang lebih besar. Hal itu dikategorikan sebagai "nasib baik" (baca: rezeki - penulis blog) yang ditulis dalam bab 15. Buku ini sangat bermanfaat kepada sesiapa yang berhasrat untuk memajukan diri dalam komunikasi yang menjadi asas penting kemahiran interpersonal. Dalam era kepintaran berpasukan lebih dipentingkan daripada kepintaran individu, kejayaan menjual sesuatu mesej komunikasi wajib diberi perhatian. Kita perlu mempelajarinya. Nilai 1 2 3 4 Analisis Kemahiran Perancangan persekitaran Motivasi Pengetahuan Interpersonal komunikasi komunikasi kendiri

Aplikasi

p

&

p

Guru hendaklah peka terhadap elemen komunikasi yang mampu memastikan bahawa mesej berjaya dijual kepada murid. Begitu juga dengan tahap komunikasi murid ditingkatkan dari masa ke masa

supaya matlamat pembelajaran tercapai secara optimum. Di tangan guru yang memiliki kepekaan komunikasi yang tinggi, momentum pembelajaran sentiasa dapat disegarkan...

ULASAN BUKU PEDAGOGI KOMSAS (BOOK REVIEW: PROFESSIONAL KNOWLEDGE)
Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku sebagai tambahan bagi melengkapkan kursus dalam perkhidmatan (Ladap) berasaskan sekolah diperkenalkan mulai tahun ini. Nisbah bacaan 4:2:1 merujuk kepada komponen bacaan bidang pengetahuan profesionalisme, kemahiran profesionalisme, serta amalan / nilai profesionalisme keguruan. Bagi maksud dokumentasi dan pembentangan, format di bawah telah ditetapkan, dan penulis blog (PB) memberikan satu contoh penyediaannya. 1 2 4 6 Nama Guru: Judul: Teknik Mengajar Komsas Tarikh Pembentangan: Tempat Pembentangan: Bidang: Pengetahuan Profesionalisme Masa:

Sinopsis Buku setebal 184 muka surat ini dibahagikan kepada 24 bab. Kecuali bab 1 dan bab 2,

kesemua 22 bab yang lain membincangkan kaedah, model dan teknik mengajar komsas, sama ada secara tradisional, mahupun terkini. Kaedah lama yang dimaksudkan termasuklah demonstrasi, penemuan, menyelesaikan masalah, kajian kes, sumbang saran, projek,main peranan, forum dan KBKK. Kaedah terkini menonjolkan model kecerdasan pelbagai, dengan tumpuan terhadap interpersonal, intrapersonal, visual-spatial, dan linguistik. Kaedah lain yang disarankan ialah ungkapan kreatif, kerusi panas, skema, meramal, mentafsir dan bayangan minda. Turut dihuraikan ialah kaedah CoRT Thinking Programme yang diilhamkan oleh Edward de Bono. Penulis buku, Naffi Mat, pensyarah pendidikan bahasa di UPM menggunakan contoh buku teks komsas tingkatan satu hingga lima yang akan digunakan hingga tahun 2010. Menyedari bahawa teks komsas akan ditukar apabila tiba masanya, Naffi Mat lebih mengutamakan huraian konsep dan prinsip bagi setiap satu kaedah yang dibincangkan. Penggunaan contoh secara minimum bertujuan untuk menjelaskan aplikasi pedagogi komsas dalam genre yang berbeza: cerpen, drama, prosa tradisonal, puisi dan novel. Setiap kaedah dibincangkan secara berasingan supaya dapat diaplikasikan dalam aktiviti p & p mengikut keperluan. Naffi Mat turut mencadangkan beberapa kaedah digunakan serentak untuk mencapai maksud pembelajaran komsas, iaitu menghargai karya sastera dengan cara yang berkesan dan menghiburkan, selain memenuhi hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. 8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran Buku ini banyak membantu guru mengulang kaji kaedah pedagogi secara umum, sebelum mempertimbangkannya dalam konteks amalan p & p di bilik darjah. Justeru buku ini ditulis oleh seorang ahli akademik yang mengkhusus dalam pendidikan bahasa, input pengetahuan dan saranan pedagogi ialah himpunan teori, konsep, amalan dan pengalaman sebenar dalam mengendalikan aktiviti p & p komsas. Buku ini juga dapat membantu guru mengorganisasi semula amalan p & p dalam satu pakej yang lebih jelas dan terarah. Dalam kata lain, guru dapat menjenamakan kaedah pedagogi yang paling mirip dengan aktiviti p & p yang berlaku di bilik darjah selama ini. Kepada guru yang bukan pengkhususan bahasa, buku ini sangat berguna sebagai panduan merancang p & p, selain meningkatkan kualiti penyampaian kepada murid. Buku ini juga boleh menjadi senarai semak panitia bagi memantapkan p & p komsas supaya dapat membantu murid menyelami degup jantung kehidupan masyarakat, cabaran, konflik, harapan dan impian mereka dalam mencapai tahap kesejahteraan yang diinginkan. 9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P & P Ilmu pedagogi ialah alat dan senjata yang sangat ampuh bagi semua guru dalam menjayakan proses p & p. Maka, sejumlah 22 kaedah, model dan teknik yang dihuraikan dalam buku ini sangat relevan dengan matlamat menjadikan aktiviti p & p sebagai berkesan, menarik dan menyeronokkan. Guru yang mengajar komsas beroleh input yang mempunyai latar teori dan amalan terbaik pendidikan yang dihubung kait secara langsung dengan komsas. Pendekatan lama dan baharu boleh diadunkan supaya kelainan dapat diserlahkan ke arah menangkap imaginasi murid. Bagi memindahkan segala input dan saranan buku, lebih baik guru-guru yang mengajar komsas mengadakan sesi perbincangan formal dan tidak formal bagi membuat padanan antara pilihan pedagogi dengan genre komsas yang

didapati serasi. Kejayaan sesuatu kaedah, model dan teknik pedagogi boleh diukur secara mata kasar apabila murid memberi perhatian, menunjukkan minat yang tinggi, mengambil bahagian dalam aktiviti p & p, dan menunjukkan komitmen terhadap tugasan komsas. Berasaskan respons murid, guru boleh merujuk semula senarai semak yang tersedia. Disediakan oleh, .............................................. ( ) Disahkan oleh, ................................................... ( )

1 2

Nama Guru Judul

: Pn.Junainah Bt.M.Buang : ´Kemahiran Interpersonal Untuk Guruµ : Pengetahuan Profesionalisme : Dato·Siti Nor Bahyah Mahamood & Hj Muhammad Zakaria, Telaga Biru

3. Bidang 4. Pengarang

Sinopsis Buku ini memberi panduan untuk pelajar, remaja, ibu bapa, guru dan se ap individu yang ingin meningkatkan keupayaan diri. Buku ini juga mudah untuk difahami kerana teksnya@isi kandungannya dipermudahkan dalam bentuk byline, nota ringkas, ashers, subtopik, quota on dan kisah. Gambar rajah dan foto memberi gambaran yang lebih jelas tentang petua dan konsep. Selain itu juga,mbuku ini banyak memaparkan rajah sain k dan jadual yang memantapkan penerangan. Ayat al-Quran, hadis dan doa yang amat berguna untuk hafalan dan rujukan. Bukan itu sahaja malah, di dalamnya terdapat juga fakta yang menarik lagi mengejutkan yang perlu kita ketahui.Buku ini memberi bnanyak maklumat kerana kandungan terkini dan dimantapkan dengan fakta dan kajian yang lebih menarik untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

««««««««««««««««««««««. ( Pn.Junainah Bt.M.Buang)

««««««««««««««««««««« ( )