P. 1
Kebaikan Melaksanakan ISO Di Sekolah

Kebaikan Melaksanakan ISO Di Sekolah

|Views: 545|Likes:
Published by Cik Nadt

More info:

Published by: Cik Nadt on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

1

Pengenalan Utara: Sampah dekat rumah Oleh Mohd Feroz Abu Bakar feroz@bharian.com.my 2010/11/09 MBI didakwa enggan pindah Tapak Pelupusan Sampah Bercham HULU KINTA: Penduduk di tujuh kawasan perumahan di sini kesal dengan Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) yang masih enggan memindahkan Tapak Pelupusan Sampah Bercham hingga mengakibatkan pencemaran udara yang serius. Tapak pelupusan untuk seluruh bandar raya ini semakin penuh dan sempadan tanahnya hanya kira-kira 20 meter dari Taman Jaya Delima dekat sini. Tinjauan mendapati longgokan sampah lebih 10 meter boleh dilihat dari taman perumahan itu dan bau sampah boleh dihidu sejauh lebih satu kilometer. …….

Surat

aduan

1

:JKR

tidak

peduli

aduan

2010/11/2 SAYA kesal dan kecewa kerana aduan yang dikemukakan sama ada melalui pusat aduan atau media kepada Jabatan Kerja Raya (JKR) tidak diambil tindakan. Permasalahan yang diutarakan kepada JKR ialah mengenai air bertakung di sepanjang Jalan Kuala Kedah terutama dari Teluk Kechai hingga pekan Kuala Kedah apabila hujan lebat. Keadaan ini membahayakan pengguna, terutama penunggang motosikal dan kereta. Kemalangan boleh berlaku apabila pengguna cuba mengelak kawasan digenangi air dengan menggunakan laluan kanan. Sistem perparitan di sepanjang Jalan Kuala Kedah juga tidak diselenggara dengan sempurna bermula dari lampu isyarat Batas Paip, Kuala Kedah hingga ke aliran keluar di Pekan Kuala Kedah. Masih ada sisa daun, sampah-sarap dan dahan pokok kayu dalam longkang utama. Saya sudah memaklumkan kepada JKR melalui pusat aduan dan diberitahu kerja pembersihan akan dijalankan bermula Julai 2009, malangnya tiada tindakan dilakukan. PENGGUNA Kuala Kedah. JALAN RAYA,

Rajah 1

2 Rajah 1 ialah artikel dan surat aduan dari pembaca yang telah disiarkan di dalam suratkhabar nasional iaitu Berita Harian pada tarikh yang berbeza. Jika diikutkan ada pelbagai lagi surat aduan dari pembaca mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Aduan-aduan seperti inilah yang merosakkan imej agensi kerajaan di mata rakyat. Sebuah organisasi yang ingin mecapai kecemerlangan perlu memberi keutamaan kepada kepuasan hati pelanggan dan setiap tindakan yang diambil perlu menjurus kepada kepuasan hati pelanggan, tidak

membebankan mereka, membantu dan tidak menyulitkan mereka yang berururusan dengan organisasi tersebut ( Berita Harian 17 November 1997). Artikel dan surat aduan di atas jelas menunjukkan ketidakpuasan hati pelanggan mengenai kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh agensi kerajaan yang terbabit. Ketidakpuasan hati pelanggan adalah berpunca dari kegagalan agensi kerajaan memberi pengurusan kualiti yang meliputi soal kawalan dan jaminan terhadap mutu kerja.Kualiti sinonim dengan mutu,taraf,nilaian,baik buruk sesuatu benda,darjat (Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan 1995). Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Empat 2005, Kualiti bermaksud darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi. Pada umumnya kualiti adalah memenuhi kehendak yang ditetapkan atau memenuhi kehendak pelanggan samada dari segi perkhidmatan atau barangan yang dikeluarkan (Naim bin Othman 2006). Menurut ISO 9000, kualiti adalah ditafsirkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat- sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan yang tersirat. Oleh yang sedemikian, agensi-agensi kerajaan ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan yang dapat

Sistem Perakaunan Mikro (SPM). Peningkatan kualiti Perkhidmatan Kaunter. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Sebagai contoh salah satu daripada piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah memastikan pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dikreditkan ke dalam akaun sekolah/ Pejabat Pelajaran Negeri (PPD) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan diterima. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom SKPM 2010 dilihat sebagai dokumen yang . Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri sejajar dengan misinya untuk membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti telah memperkenalkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010.3 memenuhi kehendak pelanggan.program seperti Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM). Kerajaan telah meperkenalkan beberapa program yang diharap dapat mengubah mutu perkhidmatan agensi kerajaan kearah yang lebih baik. Tujuan programprogram ini diperkenalkan ialah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberi oleh agensi Kerajaan kepada pelanggan.Oleh itu pegawai yang berkenaan perlulah memastikan wang KWAPM itu diterima dalam tempoh kurang dari 14 hari barulah dikatakan perkhidmatan yang berkualiti kerana berjaya memenuhi kehendak pelanggan dan mematuhi piagam pelanggan yang telah dibuat. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Piagam Pelanggan adalah program-program yang telah diperkenalkan kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan awam. Oleh itu dalam usaha untuk memenuhi kehendak pelanggan atau dalam erti kata lain memberi perkhidmatan yang berkualiti. Program. Menurut mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

.Mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) program-program yang telah diperkenalkan ini telah berjaya meningkatkan keupayaan agensi-agensi kerajaan dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggannya.4 boleh menjadi rujukan oleh mana-mana bahagian dalam KPM untuk mengukur standard kualiti sekolah atau institusi pendidikan semasa melaksanakan penaziran. Apabila menyebut standard kualiti. masyarakat lazimnya mengaitkan dengan ISO. pemantauan atau penyeliaan dengan lebih tepat dan berkesan. ISO ialah nama panggilan bagi International Organisation for Standardisation yakni sebuah badan bersekutu yang menggabungkan organisasi dari seluruh dunia dan bertanggungjawab mewujudkan standard di negara masing. Mengikut kepada Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam yang diedarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) perlaksanaan MS ISO 9000 adalah merupakan salah satu program yang direncanakan oleh Kerajaan dalam usaha untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memberi fokus kepada kehendak dan ekspektasi pelanggan.masing. Oleh itu pada tahun 1996 kerajaan telah mengedarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam(PKPA) Bilangan 2 Tahun 1996 supaya MS ISO 9000 dilaksananakan di semua agensi Kerajaan. Walau bagaimanapun program-program ini bukanlah satu sistem pengurusan kualiti yang universal maka Kerajaan memutuskan untuk mengikuti satu standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan perlu mengetahui. daripada 12 agensi Kerajaan yang telah mendapat sijil MS ISO 9000. Bagi menghasilkan tenaga rakyat yang dapat menangani cabaran-cabaran dalam arus pendidikan global. dan dijadikan sebagai blueprint bagi usaha usaha penambahbaikan dan peningkatan sistem kualiti dalam organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi tersebut. ISO dapat membawa kebaikan kepada pihak sekolah jika dilaksanakan. Jun 2006). Zain Ismail. Sehubungan dengan itu. KPM perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menggalakkan perlaksanaan MS ISO di semua .5 Rasionalnya pelaksanaan MS ISO dalam agensi Kerajaan ialah supaya dapat meyakinkan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan dan dijadikan panduan bagi sebarang usaha penambahbaikan kualiti perkhidmatan mana-mana agensi Kerajaan. Berdasarkan kepada prinsip. Menurut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) cetakan kesembilan tahun 2000 sebuah organisasi melaksanakan MS ISO 9000 bagi memenuhi matlamat-matlamat berikut : untuk memenuhi kehendak pelanggan yang mahukan organisasi melaksanakan MS ISO 9000 sebelum pelanggan bersedia untuk membeli produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh agensi . hanya dua buah sekolah kebangsaan sahaja yang turut tersenarai sebagai penerima sijil MS ISO. Menurut Rahim Abdul Latiff dan rakan-rakan. Mohd Taib Husin. Bilangan ini tidak selaras dengan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia.prinsip tersebut. ISO 9000 dilaksanakan berasaskan kepada beberapa prinsip penting. Rashid Azizan. memahami dan mengamalkan sistem pengurusan kualiti ( Rahim Abdul Latiff.

pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem. Kurangnya bilangan sekolah yang mendapat pensijilan MS ISO diakibatkan oleh pihak pengurusan tidak memahami kebaikan yang diberi oleh standard kualiti MS ISO jika dilaksanakan di sekolah. Pepatah melayu ada mengatakan “tak kenal maka tak cinta”. penglibatan anggota agensi.sekolah bantuan kerajaan mahupun sekolah swasta. pendekatan proses. kepimpinan. Dorongan untuk melaksanakan ISO dan seterusnya mendapatkan pensijilan ISO akan timbul sekiranya pihak pengurusan sekolah mendalami kebaikan-kebaikan ISO kepada sekolah yang diurus.sekolah rendah jenis kebangsaan . Berdasarkan prinsip ini jelas dapat dilihat faedah yang dibawa sekiranya ISO dijalankan di semua sekolah di Malaysia. penambahbaikan secara berterusan. Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 menyatakan terdapat lapan prinsip pengurusan kualiti iaitu tumpuan kepada pelanggan. . pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta dan hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama.6 sekolah di Malaysia tidak kira samada sekolah kebangsaaan.

Faedah ISO 2. Salah satu daripada prinsip tersebut ialah penambahbaikan secara berterusan iaitumerancang dan menambah baik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berasaskan penganalisisan pencapaian dasar dan objektif kualiti.Misalannya Seksyen 7 iaitu penghasilan dan penyampaian produk atau perkhidmatan memberi Agensi perlu penekanan kepada komunikasi dengan pelanggan. penemuan audit. menyedia dan melaksana saluran komunikasi dengan pelanggan untuk menyampaikan maklumat mengenai produk atau perkhidmatan yang dihasilkan dan/atau menyediakan saluran bagi membolehkan pelanggan membuat aduan atau memberi maklum balas mengenai produk atau perkhidmatan. Saluran komunikasi untuk mengendalikan aduan dan maklumbalas daripada pelanggan boleh juga dilaksanakan antara lain melalui Hari . laman web agensi dan poster-poster yang dipamerkan di ruang menunggu di hadapan kaunter-kaunter dimana orang ramai datang berkunjung.1) Membuat Keputusan Dengan Lebih Baik Pelaksanaan ISO dalam sesebuah organisasi dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui maklumat penting hasil daripada audit kualiti dalaman. aduan pelanggan dan semakan pengurusan. tindakan pembetulan dan pencegahan serta kajian semula pengurusan. Antara saluran komunikasi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan risalah-risalah.7 2. Prinsip pengurusan kualiti MS ISO 9001:2008 berasaskan kepada lapan prinsip penting.

Semakan ini mestilah termasuk penilaian terhadap peluang-peluang untuk peningkatan dan keperluan untuk mengubah SPK termasuk polisi kualiti dan objektif kualiti. Begitu juga melalui penemuan yang dibuat oleh jawatankuasa audit daklaman sekolah. Hasil daripada perbincangan tersebut boleh membantu pihak sekolah membuat keputusan yang lebih baik sekaligus melakukan penambahbaikan dalam sekolah.8 Bersama Pelanggan dan dialog dengan pelanggan. penceramah menyatakan Pihak atasan SMT mestilah menyemak SPK sekolah pada jangkamasa yang dirancang (at planned intervals) untuk memastikan kesinambungan kesesuaian (continuing suitability). Hari penyerahan kad laporan dan mesyuarat agung tahunan PIBG juga boleh dijadikan satu medium untuk berkomunikasi dengan ibu bapa murid). .terguran tersebut boleh meningkatkan lagi mutu perkhidmatan sekolah ke arah memberikan perkhidmatan yang memuaskan dan menjangkau ekspektasi pelanggan. Lazimnya pihak pentadbiran sekolah meletakkan peti cadangan atau aduan di kaunter sebagai satu cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pada hari tersebut dengan ibu bapa pelanggan (murid dan pembekal ( pihak sekolah) boleh berbincang mengenai apa-apa perkara yang dirasakan penting. teguran. ketetapan (adequacy) dan keberkesanan (effectiveness). Semakan ini dapat membantu sekolah membuat keputusan dengan lebih baik sejajar dengan hasrat atau piagam pelanggan sekolah yang ingin memberikan perkhidmatan bermutu. Semasa taklimat SPK di Sekolah Menengh Teknik Johor Bharu.

• . senarai tugas guru ketua panitia mata pelajaran di SMK Teknik Grik : Senarai tugas Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini. adanya senaraiini. • Menentukan penggunaan alat bantu mengajar. Contohnya. Senarai tugas dan carta organisasi merupakan satu cara untuk mengenalpasti dan merekodkan tanggungjawab dan kuasa.1 menyatakan agensi perlu mendokumentasikan SPK bagi memastikan perancangan pelaksanaan dan kawalan ke atas proses-proses. Tanggungjawab dan cara menjalankan sesuatu tugas dapat dikenalpasti dengan jelas apabila SPK didokumentasikan. • Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik. tugas pun. tanggungjawab yang diberi dengan baik tanpa tercicir mata pelajaran melakukan satu • Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. • Penyelaras menyediakan soalan –soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan. Melalui senarai tugas ini.9 2.kaedah-kaedah pembelajaran terkini. • Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran . • Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan.2. • Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak. pengurusan • Menentukan anggaran perbelanjaan • Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan– panita dapat berjalan dengan lancar. Maka diharapkan dengan tahunan bagi panitianya. minit-minit mesyuarat panitiadapat melaksanakan ketua panitia matapelajaran di hantar ke pihak • Memastikan salinan pentadbir sekolah dan PPD. bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah. MS ISO mewajibkan pihak atasan sekolah memastikan tanggungjawab dan bidang kuasa dinyatakan dan dihebahkan kepada warga sekolah.2) Mengetahui Bidang Kerja dan Bidang Kuasa Tugas Secara Terperinci Kebaikan ISO yang seterusnya ialah setiap pegawai dapat mengetahui bidang kerja masing-masing secara terperinci dan juga bidang kuasa tugas mereka.Seksyen 4.

adalah mudah untuk sesuatu organisasi mengesan personel atau unit mana yang tidak melaksanakan tugas.10 Oleh itu setiap personel dapat melaksanakan tangunggjawab dan bidang kuasa masing-masing dan ini memudahkan pelanggan berurusan dengan organisasi. 1996.Rozali Omar dan Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor 2003). pencapaian pangkat satu dengan aggregat sepuluh dan ke bawah terus meningkat dari tahun 1995 hingga tahun 1997(Yahya Buntat . Begitu juga dalam peperiksaan SPM. Jika berlaku kepincangan. Berkat usaha mereka yang gigih dan berkualiti serta pelaksanaan kerja yang berperaturan telah dapat membantu pihak sekolah mencapai dan mengekalkan kejayaan yang baik dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Razali Omar dan Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor (2003) guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma telah dapat menjalankan tugas harian mereka mengikut garis panduan yang terkandung dalam sistem MS ISO 9002 tersebut dan seterusnya dapat menghasilkan kerja yang berkualiti di dalam setiap urusan yang dilaksanakan dan dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan. Melalui senarai tugas ini setiap personel arif mengenai tanggungjawab dan bidang kuasa masing-masing dan organisasi dapat mengelakkan masalah lepas tangan yang biasa berlaku. Kejayaan ini menjadi petanda bahawa apabila kakitangan di sekolah tidak kiralah pentadbir. guru- . Berdasarkan kajian Yahya Buntat. selama tiga tahun berturut-turut iaitu tahun 1995. dan 1997.

pemahaman mereka terhadap tugas yang dijalankan dan apakah kaitan tugas mereka terhadap aktiviti keseluruhan organisasi (Khairil Azizi bin Mohamad @ Ahmad. sekolah terbabit dapat memberikan kehendak perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi Motivasi kakitangan bermula dengan pelanggan. . 2006).11 guru dan kakitangan mengetahui dan memahami tanggungjawab masing-masing melalui standard ISO yang diamalkan.

12 2.Rozali Omar dan Syed MS ISO 9002 mewujudkan berasaskan kepada dasar dan dilaksanakan serta bila. Berikut ialah contoh carta alir tugas guru biasiswa : Terima senarai calon yang berjaya Semak semula senarai penerima yang berjaya Taklimat kepada penerima biasiswa dan mengarahkan murid membuka akaun bank Edar Surat Tawaran Biasiswa Dan Surat Persetujuan & Akujanji (Lampiran L dan Lampiran M / M1) Kumpul kembali Surat Persetujuan & Aku Janji bersama salinan fotostat buku akaun murid Buku akaun bank murid diserahkan kepada sekolah Hantar salinan fotostat buku akaun murid bersama senarai murid yang menerima biasiswa ke JPN Tamat Buat Pembetulan Ya Tidak .Menurut Mohamad Shafeq Syed Mansor (2003) cara Mula bekerja yang konsisten yang prosedur kerja didokumenkan. Satu daripada empat peringkat dokumentasi ialah prosedur kualiti iaitu satu dokumen yang menggariskan tujuan dan turutan langkah bagi melaksanakan sesuatu proses dengan terperinci dari aspek bagaimana dan mengapa ianya di mana dan siapa yang . Yahya Buntat melaksanakan.3) Memudahkan Rujukan Prosedur Perlaksanaan Tugas Apabila sesuatu proesedur kerja didokumenkan maka mudahlah seorang pegawai merujuk dan mengikut prosedur untuk melaksanakan sesuatu tugas. Ia juga turut menyenangkan proses pengambilalihan tugas sekiranya berlaku pertukaran guru ataupun kakitangan lain di sekolah.

Dengan itu. proses permohonan akan berjalan dengan lancar. . beliau hanya perlu mengikut proses ini. guru biasiswa dengan mudah dapat melihat tugas yang perlu dilakukan oleh beliau dalam proses kerja terima tawaran biasiswa.13 Melalui carta alir ini. Sekiranya ada permohonan yang baru.

Contohnya proses utama di sekolah ialah proses mengadakan ceramah motivasi perdana untuk murid-murid. Langkah-langkah atau turutan aktiviti yang terlibat dalam menjalankan proses utama itu perlu disenaraikan. sekolah perlu menyediakan proses atau carta aliran kerja. program dapat dijalankan pada waktu yang telah ditetapkan tanpa sebarang masalah. Apabila langkah-langkah untuk mengadakan ceramah tersebut dapat dikenalpasti. Sekiranya guru yang baru bertugas perlu melaksanakan projek ini. outcome dan keberhasilan yang dikehendaki dan ditetapkan. Ini kerana ISO berteraskan kepada prinsip pendekatan proses yakni mengenal pasti input dan proses transormasi input-input berkenaan kepada output.14 2.4 ) Memastikan personel melakukan kerja dengan tepat pada kali pertama Satu lagi kebaikan ISO ialah membolehkan warga kerja sekolah menjalankan tugas dengan betul dari kali pertama hingga seterusnya. beliau dapat melakukannya mengikut kualiti yang ditetapkan dengan tepat walaupun tiada pengalaman kerana adanya prosedur ataupun arahan kerja. maka prosedur dan arahan kerja bagi melaksanakan langkah atau akitiviti tersebut dapat disediakan. Setelah proses-proses utama dikenalpasti. Berikut ialah contoh senarai semak murid keluar yang disediakan oleh SMK Perempuan Methodist Raub untuk tindakan guru kelas : . Sehubungan dengan itu.

Ia juga menjadi satu bukti pelaksanaan tugas. \ .15 SILA SERAHKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT KEPADA PK HEM: BIL 1 2 3 4 PERKARA Kad 001 telah dikemaskinikan Kad Laporan Kemajuan Pelajar Rekod Kesihatan Murid Folio/Kerja Kursus : a) Kemahiran Hidup b) Geografi c) Sejarah d) PJK e) PAFA f) PEKA PLBS : a) Bahasa Melayu b) Bahasa Inggeris Urusan Biasiswa Borang Sistem Maklumat (SMM) (/) CATATAN 5 6 7 Senarai semak ini memudahkan guru tingkatan memastikan dokumen yang dihantar kepada PK HEM bagi murid yang hendak bertukar lengkap dan sekolah baru murid ini menerima semua dokumen yang diperlukan.

Oleh itu tindakan pembetulan yang diambil ialah mengeluarkan kenyataan bertulis larangan meniru dan diedarkan kepada setiap murid. Tindakan pembetulan ini perlu direkodkan dan kenyataan bertulis itu juga perlu direkodkan bersama.16 2. Apabila disiasat dakwaan tersebut betul dan salah satu puncanya kerana tiada peringatan dari pihak sekolah samada secara lisan ataupun bertulis mengenai larangan meniru semasa peperiksaan. Apabila punca-punca masalah berjaya dikenalpasti. aduan-aduan daripada pelanggan. Tindakan pembetulan perlu dilaksanakan berasaskan kepada beberapa faktor seperti kes-kes dimana produk atau perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.5) Meminimakan Risiko Kesilapan dan Kesilapan Berulang Kebaikan yang terahir pelaksanaan ISO di sekolah ialah dapat meminimakan kesilapan dan mengelakkan kesilapan tersebut berulang lagi melalui tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan. Misalnya. Penganalisisan yang dibuat ke atas maklumat-maklumat seperti rekod-rekod mengenai produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan. Tindakan pembetulan ialah siasatan yang dijalankan untuk mengenalpasti puncapunca masalah. . murid di Sekolah A membuat aduan ada rakannya yang meniru semasa peperiksaan. jumlah produk yang dibuat semula atau dibaiki dan laporan-laporan audit yang mengesyorkan perubahan. Pengawas peperiksaan juga akan membaca peringatan tersebut sebelum peperiksaan dimulakan. Tindakan pencegahan pula ialah tindakan yang mengelakkan kesilapan dari berlaku. aduan dari pelanggan. ia akan dihapuskan supaya masalah tidak akan berulang lagi.

Sekolah perlu menjangka apakah masalah yang mungkin dihadapi dalam proses A dan langkah pencegahan dapat diambil supaya tidak timbul masalah apabila proses A dilaksanakan. Langkah ini dapat menghilangkan ketidakpuasan hati pelanggan ( ibu bapa dan murid). untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Contohnya S/U Peperiksaan akan memasukkan markah murid kedalam sistem. laporan audit dan sebagainya dapat membantu menunjukkan di mana masalah berkemungkinan timbul. (PKPA.17 proses dan operasi kerja. satu salinan markah diberi kepada murid-murid supaya mereka boleh memastikan markah yang dimasukkan ke dalam sistem sama dengan yang diperolehi. 2000). . Sebelum markah itu diedarkan kepada murid-murid dan ibu bapa.

Menurut tinjauan Yahya bunda et al kesan daripada pelaksanaan ISO di Sekolah Menengah . warga kerja juga mendapat kepuasan (job satiscfaction) kerana telah memberikan perkhidmatan yang berkualiti semasa berkhidmat untuk pelanggan.18 3) Penutup 3. Ia juga membuktikan komitmen sekolah dalam memberikan perkhidmatan yang baik. warga kerja dapat mengetahui bidang kerja dan bidang kuasa tugas dengan lebih terperinci.ibu bapa. jelaslah ada lima kebaikan pelaksanaan ISO di sekolah iaitu membantu sekolah membuat keputusan dengan lebih baik. Rozali Omar. Syed Mohamad Syafeq Syed Mohd Nor. Warga kerja akan mendapat motivasi apabila mereka memahami dengan jelas bidang kuasa dan skop tugas masing-masing.guru) kepada kecekapan sekolah menyelesaikan masalah. ISO juga dapat mengelakkan masalah dari timbul dengan adanya tindakan pencegahan dan memperbaiki keadaan dengan adanya tindakan pembetulan.( Yahya Buntat. Selain dapat memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan.1) Kesimpulan Kesimpulannya. memastikan personel melakukan kerja dengan tepat buat kali pertama dan seterusnya dan meminimakan risiko kesalahan dan mengelakkan kesilapan dilakukan berulang kali. ISO dapat membantu guru-guru dan kakitangan sekolah membentuk satu sistem pelaksanaan kerja secara teratur dan mempunyai arah tuju yang jelas. Tindakan \ pembetulan mampu mengembalikan kepercayaan pelanggan dalaman ataupun luaran (murid. Oleh itu potensi mereka dapat dicungkil dan dioptimakan sebaik mungkin untuk faedah-faedah organisasi itu sendiri. 2003).

tindakan dan peraturan kerja terdapat dalam dokumentasi dan rekod yang kemaskini.mahu ataupun tidak kita tidak boleh lari daripada membicarakan soal pendidikan berkualiti.”(Yahya Buntat et al.19 Kebangsaan Derma Perlis guru-guru di sekolah terbabit bukan sahaja dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi malahan pelaksanaan sistem tersebut membantu guru-guru menguruskan masa mereka dengan lebih baik. Transformasi Pendidikan perlu dilakukan kerana anak murid kita merupakan modal insan terpenting dalam usaha memacu masa hadapan negara. Kajian ini mendapati guru-guru dan kakitangan sekolah ini telah dapat menjalankan tugas harian mereka mengikut garis panduan yang terkadung dalam sistem MS ISO 9002 tersebut dan seterusnya dapat menghasilkan kerja yang berkualiti di dalam setiap urusan yang dilaksanakan dan dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan. 2003) Dalam kata-kata aluan Timbalan Perdana Menteri untuk SKPM 2010” Bagi merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020. Dalam hal ini . segala panduan. Mereka turut menyatakan “Guru-guru dan kakitangan sekolah ini telah menjalankan tugas harian mereka berdasarkan apa yang terkandung dalam garis panduan sistem MS ISO 9002. Maka saya menyeru setiap warga pendidik melakukan anjakan paradigma yang pada asasnya mampu mengupayakan diri bergerak sebagai satu pasukan yang padu dan bertekad tinggi”. Sebagai usaha untuk menyahut seruan Menteri Pelajaran Malaysia pelaksanaan ISO dilihat dapat menjadi satu cara untuk menyambut cabaran merealisasikan Malaysia . Dalam sistem MS ISO 9002.

bengkel atau kursus ISO berpeluang menjelaskan mengenai MS ISO kepada pegawai . maka wajarlah pihak sekolah memainkan peranan penting dalam menarik minat warga kerja untuk melaksanakan ISO. Antara alternatif yang boleh diambil untuk mengatasi masalah-masalah terbabit ialah: 1) Mengadakan latihan dalaman mengenai MS ISO. Pihak pentadbir harus memainkan peranan mereka untuk menggalakkan warga kerja sekolah melaksanakan ISO. Pegawai –pegawai atau guru-guru yang telah menghadiri ceramah. masa. proses pengajaran dan pembelajaran ataupun aktiviti kokurikulum. Di lihat dari bilangan sekolah yang mendapat pengiktirafan ISO maka tepatlakajian Abdul Rahim dan rakan-rakan beberapa masalah dalam menjalankan ISO dikenalpasti antaranya kefahaman. komitmen sertas sokongan.2) Cadangan Sejajar dengan pekeliling Kerajaan yang mahukan pelaksanaan MS ISO dibuat di semua agensi Kerajaan. 3.20 sebagai sebuah negara maju menjelang 2020. sumber. Jadi sewajarnyalah warga sekolah meningkatkan lagi kefahaman kepada cara-cara pelaksanaan ISO supaya dapat menyediakan perkhidmatan bermutu dan memenuhi kehendak pelanggan tidak kiralah dari aspek infrastruktur. kewangan. Pentadbir yang komited dalam usaha mendapatkan pengiktirafan ISO pasti dapat memotivasikan warga sekolah untuk melaksanakannya sekaligus dapat meyakinkan ibu bapa bahawa pihak sekolah sentiasa berusaha menyediakan persekitaran sekolah yang berkuali kepada anak-anak mereka.

Ini juga boleh dijadikan sebagai satu topik untuk Latihan Dalam Perkhidmatan ( LADAP) di sekolah.sekolah atau institusi yang telah berjaya mendapatkan pengiktirafan ISO. 3) Membuat lawatan (field trip) ke sekolah.21 atau guru yang tidak menghadiri ceramah. 4) Melantik seorang Wakil Pengurusan untuk menyelaras pelaksanaan ISO. Wakil tersebut mestilah individu yang memahami selok belok perjalanan operasi sekolah. (3025 patah perkataan) . 2) Menghantar guru-guru mengikuti kursus. Sekolah-sekolah tersebut atau institusi tersebut boleh dijadikan penanda aras (benchmarking). INTAN. seminar. SIRIM dan sebagainya. bengkel anjuran agensi-agensi lain seperti MAMPU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->