Bahagian A(i) - Ringkasan Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor

yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral remaja. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Persoalan keruntuhan moral remaja Malaysia memang menjadi topik popular dalam kalangan pengkaji sosial sejak sekian lama. Sehubungan itu, pelbagai program dirangka untuk menangani masalah itu. Setiap keluarga digalakkan menyertai program bercirikan kemasyarakatan, kekeluargaan, rumah tangga, dan belia. Namun kita berpendapat bahawa masalah ini bukanlah sepatutnya berakhir dengan menganjurkan seminar, bengkel atau kursus semata-mata. Masalah sebenar berlaku akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. Kealpaan segelintir ibu bapa juga bertanggungjawab menyebabkann keruntuhan moral yang merupakan faktor keruntuhan institusi keluarga. Selain itu, pengaruh negatif dan rakan sebaya merupakan punca masalah. Dalam keghairahan mengejar kemajuan, ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa memberi kasih sayang kepada anak-anak. Si anak pula mengambil kesempatan terhadap ruang yang terbuka luas di depan mata. Dalam waktu yang sama, ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah. Sudahlah tidak memantau, mereka terlalu percaya akan kata-kata anak mereka. Keadaan diburukkan lagi oleh sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak-anak kerana tekanan kerja. Selain itu, kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif telah gagal untuk kita menyekatnya dan telah menyumbang kepada keruntuhan moral remaja. Kita yakin, dengan meningkatkan tahap pendidikan masyarakat sahaja dapat menangani gejala buruk dari Barat. Selain memberi penekanan kepada ilmu yang dapat memajukan kita sebagai satu bangsa yang dihormati, kita juga perlu berpegang kepada pendidikan agama. Pengetahuan kita terhadap sesuatu perbuatan yang ditegah oleh agama, akan menghindarkan kita daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya. Masalahnya kebanyakan remaja hari ini terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baharu yang tidak pasti kesan positifnya. Golongan remaja yang berbuat demikian tanpa memikirkan implikasinya terhadap diri, masyarakat, dan negara. Oleh itu golongan remaja perlulah berfikir secara mendalam sebelum bertindak. Ingat, biarlah menangis dahulu, jangan menangis kemudian. Bahagian A(ii) ± Pemahaman Berdasarkan petikan Bahagian A (i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. 1. Berikan maksud rangkai kata masa senggang dalam petikan. 2. Jelaskan pandangan sesetengah pihak yang kurang bersetuju tentang pemberian kerja rumah kepada murid-murid. 3. Pada pendapat anda, selain menyiapkan kerja rumah, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh murid untuk berjaya dalam pelajaran?

masyarakat. Sudahlah tidak memantau. mereka terlalu percaya akan kata-kata anak mereka. Sehubungan itu. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Pada pendapat anda. Setiap keluarga digalakkan menyertai program bercirikan kemasyarakatan. Pengetahuan kita terhadap sesuatu perbuatan yang ditegah oleh agama. . ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa memberi kasih sayang kepada anak-anak. Namun kita berpendapat bahawa masalah ini bukanlah sepatutnya berakhir dengan menganjurkan seminar. biarlah menangis dahulu. Si anak pula mengambil kesempatan terhadap ruang yang terbuka luas di depan mata. akan menghindarkan kita daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya. Masalahnya kebanyakan remaja hari ini terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baharu yang tidak pasti kesan positifnya. Golongan remaja yang berbuat demikian tanpa memikirkan implikasinya terhadap diri. dan belia.Ringkasan Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral remaja. Mengapakah para remaja masih terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kesan buruk kepada mereka? pengaruh negatif daripada rakan sebaya & akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. 3. Kita yakin.Bahagian A(i) . Dalam waktu yang sama. kekeluargaan. Masalah sebenar berlaku akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. 1. dan negara. apakah kesan-kesan terhadap negara jika remaja terus terpengaruh dengan budaya negatif dari Barat? : masalah gejala sosial semakin sukar dikawal & pelapis kepimpinan negara akan kekurangan tokoh untuk mewarisi kepimpinan yang ada sekarang. ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah. Selain memberi penekanan kepada ilmu yang dapat memajukan kita sebagai satu bangsa yang dihormati. Bahagian A(ii) ± Pemahaman Berdasarkan petikan Bahagian A (i). dengan meningkatkan tahap pendidikan masyarakat sahaja dapat menangani gejala buruk dari Barat. Ingat. pengaruh negatif dan rakan sebaya merupakan punca masalah. Berikan maksud rangkai kata pengaruh negatif dalam petikan: perkara-perkara buruk / gejala buruk 2. jangan menangis kemudian. kita juga perlu berpegang kepada pendidikan agama. Oleh itu golongan remaja perlulah berfikir secara mendalam sebelum bertindak. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Selain itu. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. pelbagai program dirangka untuk menangani masalah itu. Dalam keghairahan mengejar kemajuan. Selain itu. Kealpaan segelintir ibu bapa juga bertanggungjawab menyebabkan keruntuhan moral yang merupakan faktor keruntuhan institusi keluarga. Keadaan diburukkan lagi oleh sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak-anak kerana tekanan kerja. Persoalan keruntuhan moral remaja Malaysia memang menjadi topik popular dalam kalangan pengkaji sosial sejak sekian lama. rumah tangga. bengkel atau kursus semata-mata. kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif telah gagal untuk kita menyekatnya dan telah menyumbang kepada keruntuhan moral remaja.

Gagal untuk menyekat kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif. 7. pengaruh negatif -perkara-perkara buruk / gejala buruk 2. BAHAGIAN A (ii) 1.masalah gejala sosial semakin sukar dikawal. Sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak kerana tekanan kerja.pengaruh negatif daripada rakan sebaya. 9. . 2. Terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baru yang tidak pasti kesan positifnya. (terima isi-isi lain yang sesuai) . . ƒ™ƒ’ƒ BAHAGIAN A (i) Isi-isi ringkasan 1. Ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah.pelapis kepimpinan negara akan kekurangan tokoh untuk mewarisi kepimpinan yang ada sekarang. 6. 5. Ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa untuk memberi kasih sayang kepada anakanak mereka. Pengaruh negatif daripada rakan sebaya.akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. Ibu bapa terlalu percaya akan kata-kata anak-anak mereka. 3. 8. (terima isi-isi lain yang sesuai) 3. . . Kealpaan segelintir ibu bapa juga turut bertanggungjawab menyebabkan keruntuhan moral. Akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful