Bahagian A(i) - Ringkasan Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor

yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral remaja. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Persoalan keruntuhan moral remaja Malaysia memang menjadi topik popular dalam kalangan pengkaji sosial sejak sekian lama. Sehubungan itu, pelbagai program dirangka untuk menangani masalah itu. Setiap keluarga digalakkan menyertai program bercirikan kemasyarakatan, kekeluargaan, rumah tangga, dan belia. Namun kita berpendapat bahawa masalah ini bukanlah sepatutnya berakhir dengan menganjurkan seminar, bengkel atau kursus semata-mata. Masalah sebenar berlaku akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. Kealpaan segelintir ibu bapa juga bertanggungjawab menyebabkann keruntuhan moral yang merupakan faktor keruntuhan institusi keluarga. Selain itu, pengaruh negatif dan rakan sebaya merupakan punca masalah. Dalam keghairahan mengejar kemajuan, ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa memberi kasih sayang kepada anak-anak. Si anak pula mengambil kesempatan terhadap ruang yang terbuka luas di depan mata. Dalam waktu yang sama, ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah. Sudahlah tidak memantau, mereka terlalu percaya akan kata-kata anak mereka. Keadaan diburukkan lagi oleh sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak-anak kerana tekanan kerja. Selain itu, kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif telah gagal untuk kita menyekatnya dan telah menyumbang kepada keruntuhan moral remaja. Kita yakin, dengan meningkatkan tahap pendidikan masyarakat sahaja dapat menangani gejala buruk dari Barat. Selain memberi penekanan kepada ilmu yang dapat memajukan kita sebagai satu bangsa yang dihormati, kita juga perlu berpegang kepada pendidikan agama. Pengetahuan kita terhadap sesuatu perbuatan yang ditegah oleh agama, akan menghindarkan kita daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya. Masalahnya kebanyakan remaja hari ini terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baharu yang tidak pasti kesan positifnya. Golongan remaja yang berbuat demikian tanpa memikirkan implikasinya terhadap diri, masyarakat, dan negara. Oleh itu golongan remaja perlulah berfikir secara mendalam sebelum bertindak. Ingat, biarlah menangis dahulu, jangan menangis kemudian. Bahagian A(ii) ± Pemahaman Berdasarkan petikan Bahagian A (i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. 1. Berikan maksud rangkai kata masa senggang dalam petikan. 2. Jelaskan pandangan sesetengah pihak yang kurang bersetuju tentang pemberian kerja rumah kepada murid-murid. 3. Pada pendapat anda, selain menyiapkan kerja rumah, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh murid untuk berjaya dalam pelajaran?

masyarakat.Ringkasan Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral remaja. Mengapakah para remaja masih terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kesan buruk kepada mereka? pengaruh negatif daripada rakan sebaya & akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Selain itu. apakah kesan-kesan terhadap negara jika remaja terus terpengaruh dengan budaya negatif dari Barat? : masalah gejala sosial semakin sukar dikawal & pelapis kepimpinan negara akan kekurangan tokoh untuk mewarisi kepimpinan yang ada sekarang. Kita yakin.Bahagian A(i) . Si anak pula mengambil kesempatan terhadap ruang yang terbuka luas di depan mata. Oleh itu golongan remaja perlulah berfikir secara mendalam sebelum bertindak. pelbagai program dirangka untuk menangani masalah itu. kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif telah gagal untuk kita menyekatnya dan telah menyumbang kepada keruntuhan moral remaja. jangan menangis kemudian. kekeluargaan. Namun kita berpendapat bahawa masalah ini bukanlah sepatutnya berakhir dengan menganjurkan seminar. biarlah menangis dahulu. Selain memberi penekanan kepada ilmu yang dapat memajukan kita sebagai satu bangsa yang dihormati. dan belia. Setiap keluarga digalakkan menyertai program bercirikan kemasyarakatan. dengan meningkatkan tahap pendidikan masyarakat sahaja dapat menangani gejala buruk dari Barat. Berikan maksud rangkai kata pengaruh negatif dalam petikan: perkara-perkara buruk / gejala buruk 2. ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah. dan negara. bengkel atau kursus semata-mata. Bahagian A(ii) ± Pemahaman Berdasarkan petikan Bahagian A (i). Keadaan diburukkan lagi oleh sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak-anak kerana tekanan kerja. Golongan remaja yang berbuat demikian tanpa memikirkan implikasinya terhadap diri. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dalam waktu yang sama. Sehubungan itu. Ingat. Dalam keghairahan mengejar kemajuan. Masalahnya kebanyakan remaja hari ini terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baharu yang tidak pasti kesan positifnya. . mereka terlalu percaya akan kata-kata anak mereka. Masalah sebenar berlaku akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. Sudahlah tidak memantau. ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa memberi kasih sayang kepada anak-anak. Pengetahuan kita terhadap sesuatu perbuatan yang ditegah oleh agama. Persoalan keruntuhan moral remaja Malaysia memang menjadi topik popular dalam kalangan pengkaji sosial sejak sekian lama. Selain itu. kita juga perlu berpegang kepada pendidikan agama. akan menghindarkan kita daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya. Pada pendapat anda. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. pengaruh negatif dan rakan sebaya merupakan punca masalah. 3. Kealpaan segelintir ibu bapa juga bertanggungjawab menyebabkan keruntuhan moral yang merupakan faktor keruntuhan institusi keluarga. rumah tangga. 1.

pengaruh negatif daripada rakan sebaya. Pengaruh negatif daripada rakan sebaya. 3. Akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal.akibat tekanan yang kuat di persekitaran tempat tinggal. 9.masalah gejala sosial semakin sukar dikawal. Ibu bapa tidak pernah memantau pergerakan anak di luar rumah. pengaruh negatif -perkara-perkara buruk / gejala buruk 2. Kealpaan segelintir ibu bapa juga turut bertanggungjawab menyebabkan keruntuhan moral. 6. 8. ƒ™ƒ’ƒ BAHAGIAN A (i) Isi-isi ringkasan 1. 7. . 2. . (terima isi-isi lain yang sesuai) 3. BAHAGIAN A (ii) 1. Sikap suami isteri yang kurang berkomunikasi dengan anak kerana tekanan kerja. Gagal untuk menyekat kemajuan teknologi maklumat hari ini yang banyak mengandungi unsur negatif. 4. (terima isi-isi lain yang sesuai) . 5. Ibu bapa tertumpu kepada kerjaya sehingga terlupa untuk memberi kasih sayang kepada anakanak mereka. .pelapis kepimpinan negara akan kekurangan tokoh untuk mewarisi kepimpinan yang ada sekarang. . Terlalu bersikap ingin mencuba sesuatu yang baru yang tidak pasti kesan positifnya. Ibu bapa terlalu percaya akan kata-kata anak-anak mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful