Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

makanan Yong Tau Foo. B & C adalah budaya kumpulan). proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. Cth : Malaysia. (A. Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. kondusif. antara satu dgn Berinteraksi hidup. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. Ikut peraturan.• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. amalgamasi. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. lain. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain. asimilasi. me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). • Asimilasi. jantina. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. Cth: orang . hiburan. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. leher.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. ada norms tertentu utk tingkah laku. Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau. murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. damai. dgn kelompok.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C.

Nonya & Baba di Melaka. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. • Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. X vi. boleh dikongsi Ili. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya. menjaga tingkah laku . i. orang Cina di Indonesia. Boleh dipelajari ii. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. sentiasa berubah-ubah adil. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. boleh diwarisi v. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. mempunyai unsur simbolik dan vii. ii. i. iii. kurang drp 10 org antara i. bermakna perkahwinan campur. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. ii. A + B + C = D. mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. i. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. • Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup.Melayu di Thailand. i. Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini.

perubahan populasi.ii. penemuan baru (kaedah. iii. kesinambungan tradisi vi. empat faktor yang kepada perubahan i. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. kelas sosial masyarakat iv. Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. peperangan dan perpindahan iii. kemudahan mendapatkan guru ii. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. etnik. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. kelas social. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. seks. agama penghijrahan. dan status perdagangan. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. elakkan kecelakaan iii. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. . i. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). Membentuk disiplin murid iii. kebaikan kesihatan v. menjaga keselamatan iv. pekedaan. umur. i. benda-benda. ii. i. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. iii. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. peralatan) iv. kemudahan ICT vi. ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. peluang kerjaya selepas tamat belajar. ii. penjajahan. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. i. pendidikan. kemudahan bahan-bahan rujukan iii.

Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. i. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. kaum. Bantuan Makanan Asrama. antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. iv. Jaket Keselamatan vi. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. vi. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. v. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. jantina. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah. ii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar.ketaksamaan kalangan murid. Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . i. Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii. vii. Selain lokasi.

Ekspresi muka perubahan air muka v. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Kajian masa depan vi. Laras Bahasa Agama v. Pendekatan koperatif . i. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Kontekstual viii. Laras Bahasa Sukan vi.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. Aktiviti Kebudayaan kaum ii. Laras Bahasa Sains vii. Laras Bahasa Media Massa x. Kaedah direktif v. Pengajaran berpusatkan murid ii. Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Pendekatan kolobaratif iii. Pergerakan kecil tubuh badan v. Gunakan kaedah perbincangan iv. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Laras Bahasa Biasa ii. Pergerakan tangan iii. Ukiran senyuman di bibir iv. Kaedah mediatif iv. Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya. Laras Bahasa Akademik Ili. i. Kaedah generatif vii. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii. Renungan mata ii. Pendekatan kolaboratif v. Sambutan perayaan mengikut kaum iii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Laras Bahasa Rencana viii.

Sukan tahunan sekolah v. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. sabun pencuci. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). weakness. i.805 sekolah dan 5. sabun mandi. Yuran Persekolahan ii. Kokurikulum iii. buku kerja clan alai tulis ix. Bilik darjah . Objektif pengajaran tidak tercapai iii.i.800 kapasiti penghuni iii. opportunity. Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength. Tambang pengangkutan ke sekolah. Murid dapat mendengar dengan jelas iv. xii. i. tuala mandi). Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. threat. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). MSSM vii. Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini. kapur kasut. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Kertas ujian bulanan iv.138 bilik darjah ii. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • .414 projek. 841 unit iv. seperti ubat gigi. Rumah guru .Buku tulis. xi.2. Asrama . Pakaian seragam sekolah x.

• .

.e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a .k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a .m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a . .P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful