Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. (A. leher. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. kondusif. murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. makanan Yong Tau Foo. • Asimilasi. proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. hiburan. jantina. dgn kelompok. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. lain. ada norms tertentu utk tingkah laku. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan. antara satu dgn Berinteraksi hidup. Cth: orang . Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. A+B+C=A+B+C. amalgamasi.• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. B & C adalah budaya kumpulan). Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau. Cth : Malaysia. asimilasi. Ikut peraturan.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. damai.

• Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup. iii. i. A + B + C = D. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya. • Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. kurang drp 10 org antara i. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. ii. Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini. Boleh dipelajari ii. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. menjaga tingkah laku . Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. Nonya & Baba di Melaka. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. orang Cina di Indonesia. i. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. i. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. bermakna perkahwinan campur. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. mempunyai unsur simbolik dan vii.Melayu di Thailand. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. boleh diwarisi v. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. sentiasa berubah-ubah adil. boleh dikongsi Ili. ii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. i. X vi. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru.

umur. seks.ii. peperangan dan perpindahan iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). kelas sosial masyarakat iv. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). perubahan populasi. Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. empat faktor yang kepada perubahan i. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. peralatan) iv. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. elakkan kecelakaan iii. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. ii. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. benda-benda. Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. kebaikan kesihatan v. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. pekedaan. iii. kesinambungan tradisi vi. penemuan baru (kaedah. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. agama penghijrahan. kelas social. kemudahan ICT vi. i. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi. penjajahan. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. i. menjaga keselamatan iv. i. pendidikan. dan status perdagangan. kemudahan mendapatkan guru ii. Membentuk disiplin murid iii. etnik. . Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. i. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. ii. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. peluang kerjaya selepas tamat belajar. iii.

antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. iv. Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii. i. v. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.ketaksamaan kalangan murid. iv. kaum. jantina. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. Selain lokasi. Jaket Keselamatan vi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Bantuan Makanan Asrama. Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. ii. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. vii. vi. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. i.

Pendekatan koperatif . Laras Bahasa Biasa ii.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Kaedah mediatif iv. Gunakan kaedah perbincangan iv. Laras Bahasa Sukan vi. Pengajaran berpusatkan murid ii. Kaedah generatif vii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Ukiran senyuman di bibir iv. Laras Bahasa Sains vii. Pendekatan kolaboratif v. Aktiviti Kebudayaan kaum ii. i. Pergerakan kecil tubuh badan v. Kajian masa depan vi. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii. Renungan mata ii. Kontekstual viii. Kaedah direktif v. Pendekatan kolobaratif iii. Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Laras Bahasa Media Massa x. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. Laras Bahasa Akademik Ili. Laras Bahasa Rencana viii. Pergerakan tangan iii. i. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Laras Bahasa Agama v. Ekspresi muka perubahan air muka v.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii.

Pakaian seragam sekolah x. sabun mandi. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. Kokurikulum iii. MSSM vii. i.2. xi. Yuran Persekolahan ii.800 kapasiti penghuni iii. Bilik darjah . Objektif pengajaran tidak tercapai iii. seperti ubat gigi. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini. i.805 sekolah dan 5. xii. weakness. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • . kapur kasut. Asrama . Murid dapat mendengar dengan jelas iv. Kertas ujian bulanan iv. Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength. tuala mandi).i.414 projek. threat. sabun pencuci.Buku tulis. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Rumah guru . Sukan tahunan sekolah v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi.138 bilik darjah ii. 841 unit iv. Tambang pengangkutan ke sekolah. opportunity. buku kerja clan alai tulis ix. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).

• .

P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a . . .k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a .m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful