Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

Ikut peraturan. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Cth : Malaysia. proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan. ada norms tertentu utk tingkah laku. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. A+B+C=A+B+C. B & C adalah budaya kumpulan). dgn kelompok. Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti).• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. kondusif. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. lain. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. damai. makanan Yong Tau Foo. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. amalgamasi. asimilasi. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. Cth: orang . jantina. • Asimilasi. (A. murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. antara satu dgn Berinteraksi hidup. hiburan. leher.

orang Cina di Indonesia. bermakna perkahwinan campur.Melayu di Thailand. A + B + C = D. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. i. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. i. kurang drp 10 org antara i. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Nonya & Baba di Melaka. • Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup. i. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. menjaga tingkah laku . Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini. i. sentiasa berubah-ubah adil. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya. iii. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. boleh diwarisi v. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. ii. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. mempunyai unsur simbolik dan vii. • Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. boleh dikongsi Ili. X vi. Boleh dipelajari ii. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. ii. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan.

ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. . i. i. dan status perdagangan. kesinambungan tradisi vi. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. umur. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. kebaikan kesihatan v. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. peluang kerjaya selepas tamat belajar. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. elakkan kecelakaan iii. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. benda-benda. peralatan) iv. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. kelas sosial masyarakat iv. etnik. seks. penjajahan. peperangan dan perpindahan iii. i. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. iii. pekedaan. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. i. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. agama penghijrahan. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. kelas social. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. ii. penemuan baru (kaedah. kemudahan ICT vi. kemudahan mendapatkan guru ii. iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. perubahan populasi. empat faktor yang kepada perubahan i. menjaga keselamatan iv. ii. Membentuk disiplin murid iii.ii. pendidikan. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi.

i. i. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. v. Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . iv. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. vii. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah. Jaket Keselamatan vi. Selain lokasi. vi. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. jantina. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. ii. Bantuan Makanan Asrama. kaum. iv. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar.ketaksamaan kalangan murid. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii.

Kaedah direktif v. Laras Bahasa Sukan vi. Laras Bahasa Rencana viii. Pergerakan tangan iii. Kaedah mediatif iv. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. Kontekstual viii. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Laras Bahasa Akademik Ili.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Laras Bahasa Media Massa x.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Kajian masa depan vi. Pendekatan kolobaratif iii. Kaedah generatif vii. Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Aktiviti Kebudayaan kaum ii. i. Laras Bahasa Sains vii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Pengajaran berpusatkan murid ii. Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya. Laras Bahasa Biasa ii. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii. Pergerakan kecil tubuh badan v. Ukiran senyuman di bibir iv. Gunakan kaedah perbincangan iv. Pendekatan koperatif . Renungan mata ii. Pendekatan kolaboratif v. Laras Bahasa Agama v. Ekspresi muka perubahan air muka v. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. i.

seperti ubat gigi. Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. i. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Pakaian seragam sekolah x. Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength.800 kapasiti penghuni iii.138 bilik darjah ii. buku kerja clan alai tulis ix. MSSM vii. weakness. sabun pencuci. Asrama . Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. xi. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • . threat. Objektif pengajaran tidak tercapai iii.Buku tulis.414 projek. Sukan tahunan sekolah v. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. opportunity. kapur kasut. i. Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini.2. Murid dapat mendengar dengan jelas iv. xii. Bilik darjah . Kokurikulum iii. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).i. sabun mandi. tuala mandi). Kertas ujian bulanan iv. Tambang pengangkutan ke sekolah. Rumah guru . Yuran Persekolahan ii. 841 unit iv. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi.805 sekolah dan 5.

• .

m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k .e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a . .P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a . .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a .