Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. dgn kelompok. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. Cth: orang . A+B+C=A+B+C. (A. Cth : Malaysia. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. damai. amalgamasi. • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. makanan Yong Tau Foo. kondusif. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan. asimilasi. hiburan. Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau. lain. antara satu dgn Berinteraksi hidup. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. leher. me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Ikut peraturan.• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. • Asimilasi. Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. jantina. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain. B & C adalah budaya kumpulan). ada norms tertentu utk tingkah laku.

menjaga tingkah laku . mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. X vi.Melayu di Thailand. • Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. Boleh dipelajari ii. • Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. A + B + C = D. iii. orang Cina di Indonesia. i. Nonya & Baba di Melaka. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. i. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. bermakna perkahwinan campur. Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. sentiasa berubah-ubah adil. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. i. ii. boleh dikongsi Ili. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. boleh diwarisi v. ii. kurang drp 10 org antara i. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. i. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. mempunyai unsur simbolik dan vii.

kesinambungan tradisi vi. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. menjaga keselamatan iv. seks. i. Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. kemudahan ICT vi. Membentuk disiplin murid iii.ii. peperangan dan perpindahan iii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. i. kelas sosial masyarakat iv. ii. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). etnik. i. kemudahan mendapatkan guru ii. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. dan status perdagangan. kelas social. benda-benda. ii. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. iii. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. empat faktor yang kepada perubahan i. i. perubahan populasi. agama penghijrahan. penemuan baru (kaedah. pendidikan. penjajahan. iii. peluang kerjaya selepas tamat belajar. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. elakkan kecelakaan iii. pekedaan. umur. peralatan) iv. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. . ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. kebaikan kesihatan v. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

Jaket Keselamatan vi. kaum. Selain lokasi. i. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. jantina. Bantuan Makanan Asrama. ii. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. iv. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. vii. v. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v.ketaksamaan kalangan murid. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. vi. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah. iv. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. i. Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii.

Sambutan perayaan mengikut kaum iii. Pendekatan koperatif . Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii. Gunakan kaedah perbincangan iv. Pendekatan kolaboratif v.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Pergerakan kecil tubuh badan v. Kaedah direktif v. Ekspresi muka perubahan air muka v. Laras Bahasa Akademik Ili. Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Kontekstual viii. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. Aktiviti Kebudayaan kaum ii. Kajian masa depan vi. Kaedah mediatif iv. Laras Bahasa Sukan vi. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Renungan mata ii.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Kaedah generatif vii. Laras Bahasa Media Massa x. Laras Bahasa Agama v. i. i. Laras Bahasa Biasa ii. Pendekatan kolobaratif iii. Pengajaran berpusatkan murid ii. Ukiran senyuman di bibir iv. Laras Bahasa Sains vii. Pergerakan tangan iii. Laras Bahasa Rencana viii.

Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength. sabun pencuci. opportunity. tuala mandi). weakness. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. Kokurikulum iii. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Murid dapat mendengar dengan jelas iv.414 projek. Asrama .138 bilik darjah ii. Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. Tambang pengangkutan ke sekolah. Kertas ujian bulanan iv. xi. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • . kapur kasut. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Pakaian seragam sekolah x. Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini.i. 841 unit iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Rumah guru . Yuran Persekolahan ii. buku kerja clan alai tulis ix. MSSM vii.Buku tulis. i. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama).800 kapasiti penghuni iii. sabun mandi. seperti ubat gigi. threat. i.2. Bilik darjah . Objektif pengajaran tidak tercapai iii. xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).805 sekolah dan 5. Sukan tahunan sekolah v.

• .

.e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n . .m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k .k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a .P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful