Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. amalgamasi. damai. me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. A+B+C=A+B+C. Cth: orang . jantina. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. B & C adalah budaya kumpulan). murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. makanan Yong Tau Foo. kondusif. ada norms tertentu utk tingkah laku. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. (A. dgn kelompok. Cth : Malaysia. asimilasi. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan. antara satu dgn Berinteraksi hidup. proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. Ikut peraturan. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. hiburan. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. lain. • Asimilasi. leher.

Melayu di Thailand. X vi. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. • Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. i. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. • Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup. i. mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. iii. mempunyai unsur simbolik dan vii. Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. kurang drp 10 org antara i. sentiasa berubah-ubah adil. boleh dikongsi Ili. A + B + C = D. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. ii. i. Boleh dipelajari ii. ii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. i. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. menjaga tingkah laku . Nonya & Baba di Melaka. orang Cina di Indonesia. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. boleh diwarisi v. bermakna perkahwinan campur.

menjaga keselamatan iv. Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. kemudahan mendapatkan guru ii. benda-benda. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. pendidikan. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. ii. iii. pekedaan. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). i. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). kebaikan kesihatan v. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. penjajahan. kemudahan ICT vi. kelas sosial masyarakat iv. elakkan kecelakaan iii. penemuan baru (kaedah. etnik. kelas social. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. umur. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. i. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi. dan status perdagangan. Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. Membentuk disiplin murid iii. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. agama penghijrahan. empat faktor yang kepada perubahan i. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. kesinambungan tradisi vi. i. peralatan) iv. peluang kerjaya selepas tamat belajar. . peperangan dan perpindahan iii. ii. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. i.ii. perubahan populasi. seks. iii.

Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. Bantuan Makanan Asrama. i. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii. iv. iv. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. vi. vii. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. kaum. jantina. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. Selain lokasi. ii. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.ketaksamaan kalangan murid. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Jaket Keselamatan vi. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. i. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. v.

Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya. Laras Bahasa Media Massa x. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Ukiran senyuman di bibir iv. Laras Bahasa Sukan vi. Pengajaran berpusatkan murid ii. Gunakan kaedah perbincangan iv. Kaedah mediatif iv. Laras Bahasa Sains vii. Laras Bahasa Rencana viii. i. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. i. Kontekstual viii. Ekspresi muka perubahan air muka v. Laras Bahasa Akademik Ili. Renungan mata ii. Pendekatan koperatif . Kaedah direktif v. Kaedah generatif vii. Pendekatan kolaboratif v. Kajian masa depan vi. Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Pergerakan kecil tubuh badan v. Aktiviti Kebudayaan kaum ii.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Laras Bahasa Agama v. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Pendekatan kolobaratif iii. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. Laras Bahasa Biasa ii. Pergerakan tangan iii.

138 bilik darjah ii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. 841 unit iv. Rumah guru . Sukan tahunan sekolah v. buku kerja clan alai tulis ix. Tambang pengangkutan ke sekolah. Bilik darjah . seperti ubat gigi. sabun pencuci. Kokurikulum iii. xi. Murid dapat mendengar dengan jelas iv.800 kapasiti penghuni iii. Asrama . Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength. tuala mandi). Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • . Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. weakness. Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. threat. i.414 projek. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). i. Pakaian seragam sekolah x. sabun mandi. Objektif pengajaran tidak tercapai iii.i.Buku tulis. xii. kapur kasut. MSSM vii. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v.2. opportunity.805 sekolah dan 5. Kertas ujian bulanan iv. Yuran Persekolahan ii.

• .

k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a . .m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a .P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n . .e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful