Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? • Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. • X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi?
• Proses interaksi social yg m’bolehkan

tingkah laku indi. sesuai dengan norma Senaraikan 5 komponen budaya? • Simbol, bahasa, nilai, norma, Berikan definisi mobility social? • Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan berlaku menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? • Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa Apakah indicator kelas social? • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social?
• Tindakan yg diambil utk memastikan

masyarakat.

objektif, material dan teknologi.

yg secara

berbeza mendatar

dalam atau

kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi masyarakat adalah sosial lambang individu kejayaan dengan Budaya sesuatu sekelilingnya.

stratifikasi social. Pergerakan boleh

masyarakat atau bangsa. • budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan individu tenaga dan kebolehan menggunakan akal fikiran seseorang kekuatan, ke arah

indi.

belajar

norma,

cara

hidup

masyarakat dan peranannya. dan masyarakat?
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &

semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan orang yg sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

indi.

mematuhi

norma

masyarakat.

Tujuannya adalah supaya mencorak

lain. sse dan keperluan • Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan.Cara • Akomodasi-Setiap menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. damai. Switzerland • Akulturasi- kebudayaan yg lebih kurang sama. Boleh berlaku melalui proses akomodasi. kondusif. • Negara stabil • Pembangunan eko dgn pelaburan asing • Pembangunan social • Pelancongan • Penghidupan aman Model pembentukan Negara:• Integrasi-Satu unsur kebudayaan tali kalangan penggunaan Berbeza akulturasi penerima. proses tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat proses bagi & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan. Ikut peraturan. asimilasi kump atau etnik hidup di satu tempat. Cth: orang . me rupa kan gol onga n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). leher.Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan membentuk A +B +C = A budaya satu (A sehingga dgn kelompok kebudayaan & identiti yang sama. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? • Bilik darjah yg selesa. B & C adalah budaya kumpulan). Cth : Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? • Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain. hiburan. amalgamasi. murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum. asimilasi. dgn kelompok. • Asimilasi. (A. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. Apakah itu kurikulum tersirat? • Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. jantina. A+B+C=A+B+C. Mengapa hubungan etnik penting? akulturasi. ada norms tertentu utk tingkah laku. sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. antara satu dgn Berinteraksi hidup.• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg • Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati • Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. makanan Yong Tau Foo. Proses penerimaan barn dalam Cth: angpau.

• Bahan p&p pelbagai etnik • Aktiviti p&p pelbagai etnik • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. i. Sebab kelas bercantum ? pertembungan penyesuaian masyarakat di negara ini. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. menjaga tingkah laku . boleh dikongsi Ili. Berikan larang empat masih tujuan diamalkan pantang dalam menjadi teladan& ethnosentrik. sentiasa berubah-ubah adil. X vi.Melayu di Thailand. Boleh dipelajari ii. mempunyai pandangan semesta Senaraikan penghijrahan. iii. bersifat sejagat Cara untuk memupuk hubungan iv. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. mempunyai unsur simbolik dan vii. i. • Amalgamasi- • Bilangan guru X cukup • Bil murid X cukup. mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Preferred Ini iaitu yang lebih kita digemari. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. A + B + C = D. boleh diwarisi v. kurang drp 10 org antara i. budaya iaitu berlaku individu cara dalam hanya ujituk masyarakat di negara kita? Wajib mempunyai satu Satu proses atau yang ras terjadi apabila budaya • Murid dr tahap yg sama bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana dan proses tiga faktor etnik yang harmonis? • Guru melakukannya. ii. bermakna perkahwinan campur. ii. i. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. i. Nonya & Baba di Melaka. orang Cina di Indonesia. Cth : kumpulan baru hasil Senaraikan empat ciri budaya.

Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. penemuan baru (kaedah. agama penghijrahan. kelas social. penjajahan.ii. pertembungan masyarakat dan budaya A ii. kelas sosial masyarakat iv. iii. i. persekitaran Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. peralatan) iv. dan status perdagangan. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. perubahan populasi. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. memupuk nilai murni Senaraikan menyebabkan bahasa. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. pendidikan. ii. seks. Merangkumi semua yang pengalaman oleh pembelajaran diperolehi dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). lokasi sekolah dan tempat tinggal v. kemudahan ICT vi. Walaupun kadangkala sama objektif kurikulum ada pada satu-satu tersirat matlamat terdapat atau kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. i. empat faktor yang kepada perubahan i. Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. ii. iii. kesinambungan tradisi vi. peluang kerjaya selepas tamat belajar. peperangan dan perpindahan iii. Berikan empat faktor yang pelajar di mana mereka belajar. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. . Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. i. kebaikan kesihatan v. etnik. ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya. Membentuk disiplin murid iii. elakkan kecelakaan iii. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. kemudahan mendapatkan guru ii. i. benda-benda. pekedaan. umur. menjaga keselamatan iv.

Rancangan pendidikan Makanan dalam Tambahan iii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab dalam satu-satu kesamarataan pendidikan . ii. kurangnya guru pakar yang berpengalaman bidang. iv. Jaket Keselamatan vi. jantina.ketaksamaan kalangan murid. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. i. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. kaum. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam • Pendidikan peringkat percuma pd semua • Mengadakan kurikulum yg sama • Peluang diberi X kira latar belakang • Menggunakan bahasa penghantarsjk • Mengadakan system persekolahaan yg sama • Member bantuan persekolahan • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah. vii. i. vi. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan menyebabkan ketaksamaan peluang empat faktor yang kalangan guru. Bantuan Makanan Asrama. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. v. Cara • Guru guru mengambil kira (RMT) ii. Jurang sosioekonomi kepelbagaian sosio-budaya perlu yang mengetahuai mendalam pengetahuan berlakunya pendidikan Program kerajaan utk pendidikan orang asli • Kia-2m • Program persiangan salinatan • Kurikulum kap oleh BPG • RMT • SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan tentang sesuatu etnik. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. iv. • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. Selain lokasi. antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar.

Gunakan kaedah perbincangan iv. Laras Bahasa Akademik Ili. Laras Bahasa Ekonomi dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. i. Kaedah generatif vii. Laras Bahasa Sukan vi. Aktiviti Kebudayaan kaum ii. Pendekatan koperatif . Laras Bahasa Agama v. Ekspresi muka perubahan air muka v. Program RIMUP Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. Laras Bahasa Rencana viii. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Pengajaran berpusatkan murid ii. Kaedah mediatif iv. Pendekatan kolobaratif iii. Laras Bahasa Media Massa x. Laras Bahasa Biasa ii.• Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Pendekatan kolaboratif v. Ukiran senyuman di bibir iv.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Laras Bahasa Sains vii. i. Kaedah direktif v. Kajian masa depan vi. Kontekstual viii. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum ciri2 kelas bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bil murid kurang drpd 10 org • Guru mengajar lebih drpd satu tahun kelas • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii.Metakognitif Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Pergerakan kecil tubuh badan v. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Renungan mata ii. Pergerakan tangan iii. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Berikan sesuai tiga pendekatan yang untuk Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk digunakan i mewujudkan persekitaran mengikut sekolah yang mesra budaya.

Nyatakan mewujudkan empat kepentingan mesra viii. Murid dapat mendengar dengan jelas iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. xii. melaksanakan pelan tindakan untuk persekitaran budaya di sesebuah sekolah. Objektif pengajaran tidak tercapai iii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). Sukan tahunan sekolah v. Tambang pengangkutan ke sekolah. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Rumah guru .Buku tulis. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama).2. opportunity. sabun pencuci.805 sekolah dan 5. i. Kawalan kelas kurang berkesan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini. Bilik darjah . sabun mandi. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. kapur kasut. Kokurikulum iii.i.414 projek.138 bilik darjah ii. weakness. Yuran Persekolahan ii. Kertas ujian bulanan iv. Bantuan Persekolahan • Analisis swot- strength. 841 unit iv. Pakaian seragam sekolah x. i. threat. buku kerja clan alai tulis ix. MSSM vii. seperti ubat gigi. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Perkara yg diambilkira utk action plan:Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan Pelajaran meningkatkan oleh untuk mutu Kementerian membantu pendidikan • O bjective Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos • • • . tuala mandi). xi.800 kapasiti penghuni iii. Asrama .

• .

e m o s i P m e e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b e n g j a . . g g u n a b a h a s a d a n s ik a p p o s itif K e n a li s e t i T a n g g a a p a n m u r i d m a s a la D i B i l i k D a h j u bh u n g r a a ti a n ta r a u m m u r id d e P e m i l i h a n a sk a t i kv si t ai m ap ne n g a j a r a n d a n p e m b e la ja r a n y a n g e b y a n d p & d o l P n g g u n a h a s a g d ig u a la m P m u d if a h a m e h m u r a a n n a k a n i a h id n i h a n n g a a .m u z i k g a i k a a h a s e ja r p a tr r i s a la d a r i s a r a a io h s w n b a c a a n h d a n ti k . .k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am a n t Pu e r a n a a j a rm u r i d nP r a n a Pn e r a n a n g u r u p e n t a d b i e e s t a b a n m u r i p e k u m K a u t d lb p m a r r a n a r a .m u a g a u l a n a Ht a a a s ni l m ie w a d b u d r id d a i e tn ik B s e n i p y k i l i p em a y a k r i to ae l be nn gt i n g a m g ua pi e r ja s a lo n g m ( W o o ( 2 0 0 1 A n a k u n y t ua kn g u k n ip l a e i l b m a d ba un d e n o Al o l n g a t lf o lp e lb a k ) ) p a tu n m e w a a g a i a y a .r i s a la h a b a h a k Mg e w u j u d k k s i l ui a s a n a m e n g h o r m a n ta r a k a m e la lu i up me n .P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a b u d a y a Pe n g u r u s a n F i z i k a l P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e k S o s i o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful