KoleksiSajakSempenaHari Guru .

01.AbadiDalamHarumNama

Guru pendidikmulia sudahberabadlalu bermandikeringat menitigigihari mendakipuncaktinggi dimeratalurahdandenai menaburbakti tanpamaudipeduli.

Guru pendidikmulia bukanuntukdipuja atau di dewa-dewa siangdanmalarnnya adalahperjuanganjua relameluahbahagia menelandukanestapa dengansenyumdantakwa biarpunsayup di hutanbelantara.

Guru pendidikmulia laksanakuntumkembangmekar

memuncaknamapembelasejahtera abadidalamharumnama. 02. Bungasirihbungapirtang . Guru adalahlampupenyuluh pedomankehidupan guruadalahpendakwah lalumengikutjejakNabi Muhammad memimpininsan kejalanluruskepadangluas.BungaSirihuntuk Guru Guru adalahIbupengasuhbudiman guruadalahratulebah lalumemujukmembelaikelopak cintakasihsayang lilinnyaberbungasinarcahaya madunyaberbungapenawarjiwa. Guru adalahpenyupengasih lalumenaburbungatelur baktinyasegarmewangi sepanjangpantalzaman.

.terimakasihterimasavang budibicara guru berjasa kamisanjungtinggi.