KoleksiSajakSempenaHari Guru .

01.AbadiDalamHarumNama

Guru pendidikmulia sudahberabadlalu bermandikeringat menitigigihari mendakipuncaktinggi dimeratalurahdandenai menaburbakti tanpamaudipeduli.

Guru pendidikmulia bukanuntukdipuja atau di dewa-dewa siangdanmalarnnya adalahperjuanganjua relameluahbahagia menelandukanestapa dengansenyumdantakwa biarpunsayup di hutanbelantara.

Guru pendidikmulia laksanakuntumkembangmekar

Guru adalahpenyupengasih lalumenaburbungatelur baktinyasegarmewangi sepanjangpantalzaman. Guru adalahlampupenyuluh pedomankehidupan guruadalahpendakwah lalumengikutjejakNabi Muhammad memimpininsan kejalanluruskepadangluas. Bungasirihbungapirtang .memuncaknamapembelasejahtera abadidalamharumnama.BungaSirihuntuk Guru Guru adalahIbupengasuhbudiman guruadalahratulebah lalumemujukmembelaikelopak cintakasihsayang lilinnyaberbungasinarcahaya madunyaberbungapenawarjiwa. 02.

.terimakasihterimasavang budibicara guru berjasa kamisanjungtinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful