KoleksiSajakSempenaHari Guru .

01.AbadiDalamHarumNama

Guru pendidikmulia sudahberabadlalu bermandikeringat menitigigihari mendakipuncaktinggi dimeratalurahdandenai menaburbakti tanpamaudipeduli.

Guru pendidikmulia bukanuntukdipuja atau di dewa-dewa siangdanmalarnnya adalahperjuanganjua relameluahbahagia menelandukanestapa dengansenyumdantakwa biarpunsayup di hutanbelantara.

Guru pendidikmulia laksanakuntumkembangmekar

Bungasirihbungapirtang . 02. Guru adalahpenyupengasih lalumenaburbungatelur baktinyasegarmewangi sepanjangpantalzaman. Guru adalahlampupenyuluh pedomankehidupan guruadalahpendakwah lalumengikutjejakNabi Muhammad memimpininsan kejalanluruskepadangluas.memuncaknamapembelasejahtera abadidalamharumnama.BungaSirihuntuk Guru Guru adalahIbupengasuhbudiman guruadalahratulebah lalumemujukmembelaikelopak cintakasihsayang lilinnyaberbungasinarcahaya madunyaberbungapenawarjiwa.

.terimakasihterimasavang budibicara guru berjasa kamisanjungtinggi.