NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

BAB

5

TOPIK SUB-TOPIK NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan AGAMA -Islam DAN -Kristianiti MASYARAKAT -Buddhisme -Hinduisme -Sikhisme -Taoisme -Confucianisme -Animisme 2. Nilai Masyarakat Malaysia - Nilai tradisional - Perubahan nilai masyarakat Malaysia

Jam

12

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME .

1 AGAMA ISLAM .

tunduk. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.w. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s. bukan terpaksa atau dipaksa.a.w.ƒ ƒ Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela. dan patuh kepada Allah S.t. . patuh.W.

a. tentang Islam dan daripadanya lahir konsep Rukun Islam.w. .ƒ Definasi Islam dapat difahami ketika Jibril a.s datang bertanya Rasulullah s.

Rasulullah s.w.w. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu.a. (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .t. mengeluarkan zakat.ƒ Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s. mendirikan sembahyang.

KENABIAN & KEAKHIRATAN. 2 . SYARIAH & AKHLAK.1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN . Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH .

Dan tiada siapa pun yang setara dengannya . (3).Allah tempat meminta segala sesuatu. norma dan sebagainya. nilai.Ia tidak beranak. 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1).1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. (4). dan tidak pula diperanakkan.Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa (2).

1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul . Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. .

Renungkan . 2 Setiap kehidupan ada akhirnya.. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?. Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.

Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep HARI AKHIRAT . Memandangkan setiap insan inginkan keadilan. Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. .Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. amalan manusia perlukan pembalasan.

Ke mana kita akan pergi? .Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Dari mana kita datang? (2).Untuk apa kita dicipta? (3).

ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. muamalat.ƒ Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu: Aqidah .t.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s.w. munakahat dan jinayat. Akhlak . Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. Syariat atau ibadah . .

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

w. Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada¶ dan qadar .t.RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s..

IMAN IHSAN TAQWA .

tunduk. patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan . Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.y ƒ ƒ Iman membawa maksud kepercayaan.t.w.

 AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH SYUMUL DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN. .

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

ƒ PRINSIP ETIKA BERIMAN KEPADA ƒ KESYUMULAN ETIKA ETIKA TERHADAP DIRI   ALLAH PERSAMAAN KEBEBASAN MEMILIH AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

jasmani dan mental. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep Amar Makruf & Nahi Munkar 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. minum arak dll. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukanTuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. . bekerja dll.

kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah. (Al-Quran) .1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) 2 Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia.

2

AGAMA KRISTIAN

ƒ

Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal dari bahasa Yunani, christos yang seerti dengan Messiah yang beerti Penyelamat

ƒ

Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru.

ƒ Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible. ƒ . khasnya Perjanjian Baru. Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus.

ƒ . ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus.ƒ Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). Sebagai sumber utama Kristian.

Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya.Cintai Tuhan (2). Terdpt sejarah terdahulu. kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpdYesus.Cintai Jiran . Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh. 2 Rukun utama : (1). Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus.

 Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri. jiwa raga dan minda.ƒ Rukun dalam ajaran Kristian : Cintai tuhan dengan sekuat hati. .

ƒ EMPAT GOSPEL Gospel Mark Gospel Matthew Gospel Luke Gospel John ƒ EMPAT TEMA UTAMA Kemuliaan Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

     Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .( Tuhan Bapa.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ TRINITI .

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. Berdasarkan konsep TRINITI. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . iaitu TUHAN BAPA.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. imej atau personaliti. Justeru. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa.

nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. Bagi membuktikan kebenaran pula. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. peraturan. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai Theotokos . perlindungan.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. . iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan.

menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang. .

. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. lahir empat tema utama yang menjadi ³GAGASAN HIDUP TERBAIK´ bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan.Daripada Triniti .

Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Ketika keghaiban Yesus. Yesus rela untuk mati disalib. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. . Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa.

Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. . iaitu Yesus ke dunia. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Suatu masa setelah diangkat ke langit.

Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa. . iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan.

. Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Disnilah letaknya PERSONALITI TUHAN .Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. Jasad tidak berguna tanpa roh.

.Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan.

W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember . GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semulaYesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia.

3 AGAMA BUDDHA .

. pemakluman atau pengajaran agung .M) yang digelar Buddha iaitu bererti Pemberi Cahaya setelah beliau mendapat ilham.ƒ Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S.

Mahayana ƒ (3). ƒ Terdapat 3 aliran utama : ƒ (1).Vajrayana ƒ Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350 ƒ .Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.Theravada ƒ (2).

penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan. Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau PEMAHAMAN .ƒ Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. Sesiapa yang bangun dari Ketiduran Kejahilan secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai BUDDHA .

ƒ Bagi mencapai matlamat ini. iaitu NIRODHA atau NIRVANA. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut Lapan Jalan Mulia atau Jalan tengah supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan.Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan. ƒ .

Tua (2). isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK.Penyakit (3). beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.Kematian Meninggalkan anak.1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1). .

Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini.4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui JALAN LAPAN LAPIS MULIA Setelah memahami teori ini. .

.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Mangala. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha. Vasala. Parabhava.

ƒ TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. . iaitu : Jalan Tengah Jalan Lapan Lapis Mulia Empat Kebenaran Yang Agung.

ƒ ƒ . penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. kehidupan yang benar. usaha yang benar. asal-usul penderitaan. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). pemikiran yang benar.ƒ Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. tingkah laku yang benar. kata-kata yang benar. Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. sebab musabab dukka.

ƒ ƒ HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal. .

Tidak Mencuri 3.Tidak Tamak 9.Tidak Membenci 10.Tidak Memaki 7.Tidak Bermuka dua 6.Tidak Berbohong 5.Tidak Jahil MULUT NIAT .JASAD 1.Tidak bercakap manis 8.Tidak Berzina 4.Tidak membunuh 2.

Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga. Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini.1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 .

binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. negara dan sebagainya . budaya.ƒ Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa. manusia. jantina. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. agama.

3 AGAMA HINDU .

. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia.M.ƒ Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India.

Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.ƒ ƒ VEDA asal dari perkataan Sanskrit VID bermaksud Ilmu Pengetahuan . Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).Kitab VEDA Smrithi ƒ ƒ ƒ .Kitab VEDA Sruthi (2).

. Sruthi ( Sru merujuk kpd didengari ketika dlm keadaan Samadhi) Rig Veda Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai Atharva Veda ³ CATUR VEDAS´ Sama Veda.ƒ ƒ Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).

ƒ Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya. Ia terdiri dari 2 kelompok : VEDANGGA UPAVEDA ƒ .

Brahmana. . Tuhan teragung ialah Brahman.ƒ ƒ ƒ Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. Aranyaka dan Upanishad. lagenda Tuhan dan lain-lain. Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita. Dalam kitab Veda.

ƒ

ƒ ƒ

Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai Trimurti iaitu : (1)- Dewa Brahma (Pencipta) (2)- Dewa Vishnu (Pelindung) (3)- Dewa Siva (Pemusnah)

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1)- Falsafah (Tattawa) (2)- Etika (Susila) (3)-Yadnya (Upacara)

Brahman Atman

Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma

Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai (Karma) manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Mokhsa Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.

Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran . berguru bersungguh2. tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu.

Dalam ajaran agama Hindu. .ƒ Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi). kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana. Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat.

ƒ Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. ƒ . Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.

Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.ƒ Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam. ƒ .

NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah. Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .

3 AGAMA SIKH .

berdemokrasi dlm struktur organisasi.Bahasa Pali Sikkha (2).Bahasa Sanskrit Sisya bermaksud Pengikut / Pelajar. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas. Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu. menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan. .Sikh berasal dari (1). anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan.

1 GURU Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata GU dan RU GU Kegelapan & RU Cahaya GURU . GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. a living Guru 2 3 . Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh. bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU.CahayaYang Menghapuskan Kegelapan. penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan.

ƒ ƒ ƒ Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib. . Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.

sesama manusia. Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. 2 3 . agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender.1 Politik. Oleh itu. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks.

SANGAT Himpunan Jemaah PANGAT . kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan. 2 3 .Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta.1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk SANGAT dan PANGAT .

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

1 2 Lebih dikenali sebagai The gateway of the Guru merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh. .

1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA. .

. Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :  Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai.ƒ Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi) ƒ . sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).ƒ Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai. Wandke Chakna Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik. .ƒ 3 AMALAN MULIA Naam Japna Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Kirt Karni Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat.

  Dharam Khand Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri. Gian Khand Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan Saram Khand Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.ƒ ƒ SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI) ƒ melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand. .

pandangan dan estetika. . Sach Khand Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran. Karam Khand Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. .

 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih) kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru) kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut) kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). . kes (rambut yang tidak dicukur).

Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. . Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. Meliputi kesamaan sosial. tidak kejam atau keterlaluan. Mengawal diri secara sederhana. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain.

4 AGAMA TAOSIME .

. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan.ƒ ƒ ƒ Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

ƒ ƒ ƒ ƒ Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

ƒ Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. . penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud cara bukan tindakan . Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Ia bermaksud. melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga.

jangan meneruskan atas jalan yang jahat dan jangan berdosa secara sulit. yang salah ke belakang . tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian .ƒ jalan yang benar membawa ke hadapan. .

ƒ Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. ƒ . Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ianya merupakan ajaran tentang moral.

.ƒ Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. sosial. politik dan agama.

ƒ Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. Shu yang meliputi murah hati. kebajikan. kemanusiaan. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. ƒ ƒ . Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain.

peraturan dan tingkah laku seseorang. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. ƒ ƒ .ƒ Li meliputi nilai sopan santun.

ƒ .ƒ Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.

Nilai Masyarakat Malaysia 1.Nilai tradisional 2.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .

Sila baca kertas kerja bertajuk : ³ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia ³ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.