NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

BAB

5

TOPIK SUB-TOPIK NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan AGAMA -Islam DAN -Kristianiti MASYARAKAT -Buddhisme -Hinduisme -Sikhisme -Taoisme -Confucianisme -Animisme 2. Nilai Masyarakat Malaysia - Nilai tradisional - Perubahan nilai masyarakat Malaysia

Jam

12

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME .

1 AGAMA ISLAM .

Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.t.W.w. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela. bukan terpaksa atau dipaksa. tunduk. dan patuh kepada Allah S. . patuh.ƒ ƒ Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah.w.a.

tentang Islam dan daripadanya lahir konsep Rukun Islam.ƒ Definasi Islam dapat difahami ketika Jibril a. .s datang bertanya Rasulullah s.w.a.

mendirikan sembahyang.w.w.ƒ Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam.a. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. mengeluarkan zakat. (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .t. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s. Rasulullah s. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya.

KENABIAN & KEAKHIRATAN. 2 . Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . SYARIAH & AKHLAK.1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN .

Allah tempat meminta segala sesuatu.Dan tiada siapa pun yang setara dengannya . 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1).Ia tidak beranak. (3).Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa (2). (4).1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. dan tidak pula diperanakkan. nilai. norma dan sebagainya.

. Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah.1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul .

Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia. 2 Setiap kehidupan ada akhirnya. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?. Renungkan ..

Memandangkan setiap insan inginkan keadilan. amalan manusia perlukan pembalasan. Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. . Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep HARI AKHIRAT .Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan.

Ke mana kita akan pergi? .Untuk apa kita dicipta? (3).Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Dari mana kita datang? (2).

ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. muamalat.w.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. . Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s.. Syariat atau ibadah .t.ƒ Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu: Aqidah . munakahat dan jinayat. Akhlak .

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada¶ dan qadar .w..t.RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s.

IMAN IHSAN TAQWA .

patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. tunduk. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.y ƒ ƒ Iman membawa maksud kepercayaan. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan .w.t.

. AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH SYUMUL DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN.

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

ƒ PRINSIP ETIKA BERIMAN KEPADA ƒ KESYUMULAN ETIKA ETIKA TERHADAP DIRI   ALLAH PERSAMAAN KEBEBASAN MEMILIH AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

jasmani dan mental. . minum arak dll. bekerja dll. Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukanTuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep Amar Makruf & Nahi Munkar 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia.

kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah. (Al-Quran) .1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) 2 Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia.

2

AGAMA KRISTIAN

ƒ

Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal dari bahasa Yunani, christos yang seerti dengan Messiah yang beerti Penyelamat

ƒ

Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru.

ƒ Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible. ƒ . Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus. khasnya Perjanjian Baru.

ƒ . ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus. Sebagai sumber utama Kristian.ƒ Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus).

kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpdYesus.Cintai Jiran . Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus.Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya.Cintai Tuhan (2). Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh. Terdpt sejarah terdahulu. 2 Rukun utama : (1).

ƒ Rukun dalam ajaran Kristian : Cintai tuhan dengan sekuat hati. . Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri. jiwa raga dan minda.

ƒ EMPAT GOSPEL Gospel Mark Gospel Matthew Gospel Luke Gospel John ƒ EMPAT TEMA UTAMA Kemuliaan Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

     Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .( Tuhan Bapa.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ TRINITI .

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

imej atau personaliti. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. iaitu TUHAN BAPA. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. Berdasarkan konsep TRINITI. Justeru. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga.

. nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai Theotokos . daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. peraturan. perlindungan. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. Bagi membuktikan kebenaran pula. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal.

Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. . Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang. menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.

Daripada Triniti . Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. . lahir empat tema utama yang menjadi ³GAGASAN HIDUP TERBAIK´ bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan.

Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. . Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Yesus rela untuk mati disalib.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Ketika keghaiban Yesus.

Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. iaitu Yesus ke dunia.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Suatu masa setelah diangkat ke langit. .

Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan. Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa. iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. .

Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal.Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Jasad tidak berguna tanpa roh. . Disnilah letaknya PERSONALITI TUHAN .

.Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan.

Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia. GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semulaYesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus. W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember .

3 AGAMA BUDDHA .

. pemakluman atau pengajaran agung .ƒ Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S.M) yang digelar Buddha iaitu bererti Pemberi Cahaya setelah beliau mendapat ilham.

Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni. ƒ Terdapat 3 aliran utama : ƒ (1).Theravada ƒ (2).Mahayana ƒ (3).Vajrayana ƒ Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350 ƒ .

Sesiapa yang bangun dari Ketiduran Kejahilan secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai BUDDHA . penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan.ƒ Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau PEMAHAMAN .

penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut Lapan Jalan Mulia atau Jalan tengah supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan. iaitu NIRODHA atau NIRVANA. ƒ Bagi mencapai matlamat ini. ƒ .Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan.

Penyakit (3). isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK. beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1). .Tua (2).Kematian Meninggalkan anak.

4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui JALAN LAPAN LAPIS MULIA Setelah memahami teori ini. Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini. .

Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Mangala. Vasala. . Parabhava.

ƒ TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. . iaitu : Jalan Tengah Jalan Lapan Lapis Mulia Empat Kebenaran Yang Agung.

Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. kata-kata yang benar. sebab musabab dukka. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. kehidupan yang benar. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). tingkah laku yang benar. pemikiran yang benar. penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. asal-usul penderitaan. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. ƒ ƒ . usaha yang benar.ƒ Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup.

ƒ ƒ HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal.

JASAD 1.Tidak Berbohong 5.Tidak Tamak 9.Tidak Bermuka dua 6.Tidak membunuh 2.Tidak Mencuri 3.Tidak Jahil MULUT NIAT .Tidak Berzina 4.Tidak bercakap manis 8.Tidak Memaki 7.Tidak Membenci 10.

Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga. Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 .1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini.

budaya. jantina. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. agama. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. negara dan sebagainya . manusia.ƒ Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa.

3 AGAMA HINDU .

M. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S. .ƒ Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India.

Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).Kitab VEDA Smrithi ƒ ƒ ƒ .Kitab VEDA Sruthi (2).ƒ ƒ VEDA asal dari perkataan Sanskrit VID bermaksud Ilmu Pengetahuan . Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.

ƒ ƒ Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih). Sruthi ( Sru merujuk kpd didengari ketika dlm keadaan Samadhi) Rig Veda Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai Atharva Veda ³ CATUR VEDAS´ Sama Veda. .

ƒ Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya. Ia terdiri dari 2 kelompok : VEDANGGA UPAVEDA ƒ .

Tuhan teragung ialah Brahman. Brahmana. lagenda Tuhan dan lain-lain. Aranyaka dan Upanishad.ƒ ƒ ƒ Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. Dalam kitab Veda. . Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita.

ƒ

ƒ ƒ

Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai Trimurti iaitu : (1)- Dewa Brahma (Pencipta) (2)- Dewa Vishnu (Pelindung) (3)- Dewa Siva (Pemusnah)

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1)- Falsafah (Tattawa) (2)- Etika (Susila) (3)-Yadnya (Upacara)

Brahman Atman

Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma

Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai (Karma) manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Mokhsa Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.

Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu. berguru bersungguh2. Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran .

. Dalam ajaran agama Hindu. kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana. Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat.ƒ Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi).

Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. ƒ .ƒ Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara.

ƒ Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam. ƒ . Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.

NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah. Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .

3 AGAMA SIKH .

.Sikh berasal dari (1). Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu.Bahasa Sanskrit Sisya bermaksud Pengikut / Pelajar. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan. berdemokrasi dlm struktur organisasi. menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan.Bahasa Pali Sikkha (2).

a living Guru 2 3 . Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU.1 GURU Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata GU dan RU GU Kegelapan & RU Cahaya GURU . penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh.CahayaYang Menghapuskan Kegelapan. bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB.

. Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.ƒ ƒ ƒ Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib.

agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. sesama manusia. Oleh itu. Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks. 2 3 .1 Politik.

SANGAT Himpunan Jemaah PANGAT .1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk SANGAT dan PANGAT . 2 3 . kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan.Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta.

1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya. Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .

1 2 Lebih dikenali sebagai The gateway of the Guru merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. . Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh.

1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA. .

Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :  Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai. .ƒ Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi) ƒ . sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).ƒ Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

ƒ 3 AMALAN MULIA Naam Japna Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Wandke Chakna Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik. . Kirt Karni Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat. Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai.

. Gian Khand Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan Saram Khand Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.ƒ ƒ SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI) ƒ melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand.  Dharam Khand Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.

pandangan dan estetika. Karam Khand Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna. Sach Khand Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. .

.Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih) kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru) kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut) kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). . kes (rambut yang tidak dicukur).

Mengawal diri secara sederhana. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. tidak kejam atau keterlaluan. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. Meliputi kesamaan sosial. . Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani.

4 AGAMA TAOSIME .

M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.ƒ ƒ ƒ Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. .

.ƒ ƒ ƒ ƒ Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk.

. penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud cara bukan tindakan . Ia bermaksud.ƒ Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana.

.ƒ jalan yang benar membawa ke hadapan. yang salah ke belakang . jangan meneruskan atas jalan yang jahat dan jangan berdosa secara sulit. tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian .

ƒ Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. ƒ . Ianya merupakan ajaran tentang moral.

politik dan agama.ƒ Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. . sosial.

Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang.ƒ Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. kebajikan. kemanusiaan. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. ƒ ƒ . Shu yang meliputi murah hati.

peraturan dan tingkah laku seseorang. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. ƒ ƒ . Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya.ƒ Li meliputi nilai sopan santun. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara.

ƒ .ƒ Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.

Nilai tradisional 2.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .Nilai Masyarakat Malaysia 1.

Sila baca kertas kerja bertajuk : ³ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia ³ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful