NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

BAB

5

TOPIK SUB-TOPIK NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan AGAMA -Islam DAN -Kristianiti MASYARAKAT -Buddhisme -Hinduisme -Sikhisme -Taoisme -Confucianisme -Animisme 2. Nilai Masyarakat Malaysia - Nilai tradisional - Perubahan nilai masyarakat Malaysia

Jam

12

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME .

1 AGAMA ISLAM .

tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. bukan terpaksa atau dipaksa.a. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.w. patuh.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela.t.W. tunduk.w.ƒ ƒ Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah. dan patuh kepada Allah S. .

a. .w.s datang bertanya Rasulullah s. tentang Islam dan daripadanya lahir konsep Rukun Islam.ƒ Definasi Islam dapat difahami ketika Jibril a.

mendirikan sembahyang. mengeluarkan zakat.ƒ Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Rasulullah s. (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .t.a.w. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya.w. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.

1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN . 2 . KENABIAN & KEAKHIRATAN. Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . SYARIAH & AKHLAK.

Dan tiada siapa pun yang setara dengannya . norma dan sebagainya. 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1). nilai. dan tidak pula diperanakkan. (4).1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem.Ia tidak beranak.Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa (2). (3).Allah tempat meminta segala sesuatu.

Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah.1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. . 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul .

kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. Renungkan .. Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan. 2 Setiap kehidupan ada akhirnya.

Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. amalan manusia perlukan pembalasan. Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep HARI AKHIRAT . Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. . Memandangkan setiap insan inginkan keadilan.

Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Untuk apa kita dicipta? (3).Ke mana kita akan pergi? .Dari mana kita datang? (2).

ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

munakahat dan jinayat. Syariat atau ibadah ..w.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.ƒ Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu: Aqidah .t. muamalat.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s. Akhlak . .

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

.RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s. Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada¶ dan qadar .t.w.

IMAN IHSAN TAQWA .

t. patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan . tunduk.y ƒ ƒ Iman membawa maksud kepercayaan.w.

 MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN. . AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH SYUMUL DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT.

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

ƒ PRINSIP ETIKA BERIMAN KEPADA ƒ KESYUMULAN ETIKA ETIKA TERHADAP DIRI   ALLAH PERSAMAAN KEBEBASAN MEMILIH AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep Amar Makruf & Nahi Munkar 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. bekerja dll. minum arak dll. Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. jasmani dan mental. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukanTuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. .

1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) 2 Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia. (Al-Quran) . kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah.

2

AGAMA KRISTIAN

ƒ

Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal dari bahasa Yunani, christos yang seerti dengan Messiah yang beerti Penyelamat

ƒ

Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru.

khasnya Perjanjian Baru. ƒ . Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus.ƒ Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible.

ƒ . Sebagai sumber utama Kristian.ƒ Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus.

Terdpt sejarah terdahulu.Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya.Cintai Jiran . kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpdYesus.Cintai Tuhan (2). 2 Rukun utama : (1). Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus. Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh.

 Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri.ƒ Rukun dalam ajaran Kristian : Cintai tuhan dengan sekuat hati. . jiwa raga dan minda.

ƒ EMPAT GOSPEL Gospel Mark Gospel Matthew Gospel Luke Gospel John ƒ EMPAT TEMA UTAMA Kemuliaan Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

     Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ TRINITI .( Tuhan Bapa.

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. iaitu TUHAN BAPA. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan konsep TRINITI. imej atau personaliti. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata. Justeru.

nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai Theotokos . Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. Bagi membuktikan kebenaran pula. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. . daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. perlindungan.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. peraturan.

Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang. . menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.

Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan. lahir empat tema utama yang menjadi ³GAGASAN HIDUP TERBAIK´ bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri.Daripada Triniti . Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. .

Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Yesus rela untuk mati disalib. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. . Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Ketika keghaiban Yesus. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa.

iaitu Yesus ke dunia. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Suatu masa setelah diangkat ke langit. . Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati.

Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. . Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan.

Disnilah letaknya PERSONALITI TUHAN . . Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Jasad tidak berguna tanpa roh.Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa.

.Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan.

W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember .Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia. GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semulaYesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.

3 AGAMA BUDDHA .

.ƒ Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S. pemakluman atau pengajaran agung .M) yang digelar Buddha iaitu bererti Pemberi Cahaya setelah beliau mendapat ilham.

Mahayana ƒ (3). ƒ Terdapat 3 aliran utama : ƒ (1).Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.Theravada ƒ (2).Vajrayana ƒ Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350 ƒ .

Sesiapa yang bangun dari Ketiduran Kejahilan secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai BUDDHA . Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau PEMAHAMAN . penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan.ƒ Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun.

ƒ Bagi mencapai matlamat ini. ƒ . iaitu NIRODHA atau NIRVANA. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut Lapan Jalan Mulia atau Jalan tengah supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan.Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan.

. isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK.1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1).Tua (2).Penyakit (3). beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.Kematian Meninggalkan anak.

beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini.4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui JALAN LAPAN LAPIS MULIA Setelah memahami teori ini. Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. .

.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Parabhava. Vasala. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha. Mangala.

ƒ TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. . iaitu : Jalan Tengah Jalan Lapan Lapis Mulia Empat Kebenaran Yang Agung.

Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. kehidupan yang benar. tingkah laku yang benar.ƒ Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. asal-usul penderitaan. ƒ ƒ . usaha yang benar. kata-kata yang benar. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. pemikiran yang benar. sebab musabab dukka.

ƒ ƒ HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal. .

Tidak Bermuka dua 6.Tidak Berzina 4.Tidak Berbohong 5.Tidak Jahil MULUT NIAT .Tidak membunuh 2.Tidak Memaki 7.Tidak bercakap manis 8.JASAD 1.Tidak Mencuri 3.Tidak Tamak 9.Tidak Membenci 10.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 . Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga. Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini.1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini.

Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. agama. manusia.ƒ Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. negara dan sebagainya . budaya. jantina.

3 AGAMA HINDU .

Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S. . Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia.M.ƒ Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India.

Kitab VEDA Sruthi (2).ƒ ƒ VEDA asal dari perkataan Sanskrit VID bermaksud Ilmu Pengetahuan . Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).Kitab VEDA Smrithi ƒ ƒ ƒ . Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.

Sruthi ( Sru merujuk kpd didengari ketika dlm keadaan Samadhi) Rig Veda Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai Atharva Veda ³ CATUR VEDAS´ Sama Veda. .ƒ ƒ Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).

Ia terdiri dari 2 kelompok : VEDANGGA UPAVEDA ƒ .ƒ Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya.

lagenda Tuhan dan lain-lain. Dalam kitab Veda. . Tuhan teragung ialah Brahman. Aranyaka dan Upanishad.ƒ ƒ ƒ Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. Brahmana. Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita.

ƒ

ƒ ƒ

Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai Trimurti iaitu : (1)- Dewa Brahma (Pencipta) (2)- Dewa Vishnu (Pelindung) (3)- Dewa Siva (Pemusnah)

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1)- Falsafah (Tattawa) (2)- Etika (Susila) (3)-Yadnya (Upacara)

Brahman Atman

Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma

Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai (Karma) manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Mokhsa Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.

berguru bersungguh2. Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran . tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu.Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar .

Dalam ajaran agama Hindu.ƒ Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi). kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana. Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat. .

ƒ .ƒ Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.

ƒ .ƒ Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam. Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.

NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah. Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .

3 AGAMA SIKH .

Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan. berdemokrasi dlm struktur organisasi. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas. . menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan.Bahasa Sanskrit Sisya bermaksud Pengikut / Pelajar.Bahasa Pali Sikkha (2).Sikh berasal dari (1).

bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB. GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU.1 GURU Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata GU dan RU GU Kegelapan & RU Cahaya GURU . penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh. a living Guru 2 3 .CahayaYang Menghapuskan Kegelapan.

Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan. . Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib.ƒ ƒ ƒ Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh.

Oleh itu.1 Politik. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks. sesama manusia. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. 2 3 . agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia.

SANGAT Himpunan Jemaah PANGAT .1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk SANGAT dan PANGAT .Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta. 2 3 . kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan.

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh.1 2 Lebih dikenali sebagai The gateway of the Guru merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. .

.1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA.

. Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :  Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai.ƒ Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan). Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi) ƒ .ƒ Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

 Kirt Karni Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai. Wandke Chakna Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik. . Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan.ƒ 3 AMALAN MULIA Naam Japna Bermeditasi ke atas nama Tuhan.

.  Dharam Khand Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri. Gian Khand Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan Saram Khand Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.ƒ ƒ SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI) ƒ melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand.

 Sach Khand Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran. Karam Khand Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna. . pandangan dan estetika. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. .

 kes (rambut yang tidak dicukur). . kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih) kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru) kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut) kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa).

Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. . hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. tidak kejam atau keterlaluan.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. Meliputi kesamaan sosial. Mengawal diri secara sederhana.

4 AGAMA TAOSIME .

ƒ ƒ ƒ Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S. .

ƒ ƒ ƒ ƒ Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana.ƒ Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud cara bukan tindakan . . Ia bermaksud.

jangan meneruskan atas jalan yang jahat dan jangan berdosa secara sulit. tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian . . yang salah ke belakang .ƒ jalan yang benar membawa ke hadapan.

ƒ Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ianya merupakan ajaran tentang moral. ƒ . Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku.

ƒ Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. . politik dan agama. sosial.

ƒ Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. Shu yang meliputi murah hati. Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. kebajikan. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. ƒ ƒ . toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. kemanusiaan.

Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. ƒ ƒ .ƒ Li meliputi nilai sopan santun. peraturan dan tingkah laku seseorang. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan.

ƒ Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku. ƒ .

Perubahan nilai masyarakat Malaysia .Nilai tradisional 2.Nilai Masyarakat Malaysia 1.

Sila baca kertas kerja bertajuk : ³ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia ³ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful