KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN

TAJUK PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOMPONEN 1 – KOMPONEN 3

( BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 )

PENSYARAH DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI

KUMPULAN EL – B 12 NORHAMIDAH BINTI AHMAT MOHSIN ( D 045659 ) HARYATI BINTI MOHD AKHIER ( D 042611 )

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT
1

c) Mengemukakan idea. Pelajaran 1: Soal jawab berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi hidup berjiran. KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid telah mempelajari sikap prihatin dan tanggung jawab dalam tajuk Masyarakat Penyayang yang telah dipelajari sebelum unit ini. semangat bermasyarakat dan semangat kekitaan dalam kehidupan seharian. : i) Hidup Berjiran ii) Hari Bersama Jiran Tujuan Unit : Pada akhir unit ini. Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai. mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat. Guru perlu membimbing murid 2 . b) Menyatakan maksud simpulan bahasa mengikut pemahaman murid. murid dapat : a) Membaca. Pelan Mencungkil Idea. Kepentingan tajuk : Murid dapat mengamalkan semangat kejiranan. Pelajaran 2 : Membina ayat tanya untuk mencungkil maklumat yang terdapat dalam petikan. e) Membina ayat dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan maklumat dalam teks. Murid tidak dapat memberi idea yang tepat bagi menghuraikan maksud simpulan bahasa. tepat dan tersusun. 1. Murid tidak dapat menyatakan pendapat secara terperinci daripada teks yang dibincangkan. Definisi jiran tidak dapat dihuraikan dengan tepat oleh murid. 2. d) Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul.Tajuk Subtajuk : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

• Murid bermotivasi untuk berkongsi idea dan pendapat dengan rakan-rakan yang lain di samping dapat menerapkan sikap kerjasama dalam pasukan.Menguasai Isi Kandungan • Memahami maksud Hidup Berjiran. Membina Kemahiran Saintifik. Berfikir. •Menyusun semula maklumat berdasarkan bahan rangsangan dengan urutan yang betul. •Murid dapat mengemukakan soalan berdasarkan teks / petikan yang dibaca. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN : Diakhir sesi pembelajaran ini. B. SENARAI ISTILAH/ KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI. B. • Menjana idea dengan mengemukakan pendapat yang bernas tentang hidup berjiran. •Melibatkan diri secara aktif dengan mengemukakan pendapat serta menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibincangkan. Pelajaran 1 : Jiran 3 .Menguasai Isi Kandungan.untuk menghuraikan maksud jiran dengan lebih tepat. dan Strategi Berfikir. dan Strategi Berfikir. Berfikir. Pelajaran 2 : A. C. murid harus dapat : Pelajaran 1: A. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. • Kemahiran Berfikir dengan mengenal pasti maklumat dan menyusun atur mengikut urutan yang betul. Membina Kemahiran Saintifik. C.

Pelajaran 1 : Mengenali. Pelajaran 2 : Murid menghadiri dan mengikuti aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah. Lagu Negeri. 4 .Pelajaran 2 : Atur cara IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. ikrar murid. ucapan guru bertugas dan ucapan Guru Besar ) OBJEK.) Pelajaran 2 : Bolehkah kamu senaraikan aktiviti sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah? ( Antara aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan ialah bacaan doa. Pelajaran 1 : Jiran ialah penghuni penempatan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN Pelajaran 1 : Apakah yang kamu faham tentang jiran? (Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. bertegur-sapa dan mengamalkan nilai-nilai murni terhadap jiran. nyanyian Lagu Kebangsaan. Pelajaran 2 : Aturcara merupakan susunan aktiviti mengikut keutamaan. SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN. Lagu Sekolah.

PETA KONSEP TEMA : JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT PELAJARAN 1 ( HIDUP BERJIRAN ) PELAJARAN 2 ( HARI BERSAMA JIRAN ) 5 .

HIDUP BERJIRAN Definisi ‘ Jiran’ Bacaan Teks Kaedah / Teknik Bacaan Berpandu Soal jawab Bacaan Berkumpulan Sumbangsaran Bacaan Individu Cungkil Idea Penyoalan Menyenaraikan maklumat Kaedah / Teknik Amalan Baik Amalan Tidak Baik Menyatakan Maklumat ‘Amalan Hidup Berjiran’ Tatabahasa ‘ Simpulan Bahasa’ Menyenaraikan Memahami makna HARI BERSAMA JIRAN Bacaan ‘Pengumuman’ 6 .

Menyatakan maklumat Tata Bahasa Menyusun maklumat Bacaan berpandu Beri pendapat Dimana Kata Tanya Bila Siapa Berapa Memahami rajah/ gambar/rangsangan Bacaan Berkumpulan Menyenaraikan isi penting Susun maklumat ikut turutan Menyalin semula Bina soalan daripada maklumat 7 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.