KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN

TAJUK PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOMPONEN 1 – KOMPONEN 3

( BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 )

PENSYARAH DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI

KUMPULAN EL – B 12 NORHAMIDAH BINTI AHMAT MOHSIN ( D 045659 ) HARYATI BINTI MOHD AKHIER ( D 042611 )

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT
1

d) Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid telah mempelajari sikap prihatin dan tanggung jawab dalam tajuk Masyarakat Penyayang yang telah dipelajari sebelum unit ini. Kepentingan tajuk : Murid dapat mengamalkan semangat kejiranan. Pelajaran 1: Soal jawab berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi hidup berjiran. c) Mengemukakan idea. tepat dan tersusun. Definisi jiran tidak dapat dihuraikan dengan tepat oleh murid. Murid tidak dapat memberi idea yang tepat bagi menghuraikan maksud simpulan bahasa. 2. Pelan Mencungkil Idea. murid dapat : a) Membaca. Pelajaran 2 : Membina ayat tanya untuk mencungkil maklumat yang terdapat dalam petikan. 1.Tajuk Subtajuk : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat. semangat bermasyarakat dan semangat kekitaan dalam kehidupan seharian. b) Menyatakan maksud simpulan bahasa mengikut pemahaman murid. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Guru perlu membimbing murid 2 . : i) Hidup Berjiran ii) Hari Bersama Jiran Tujuan Unit : Pada akhir unit ini. e) Membina ayat dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan maklumat dalam teks. Murid tidak dapat menyatakan pendapat secara terperinci daripada teks yang dibincangkan.

Berfikir. Pelajaran 2 : A.Menguasai Isi Kandungan • Memahami maksud Hidup Berjiran. •Menyusun semula maklumat berdasarkan bahan rangsangan dengan urutan yang betul. dan Strategi Berfikir.Menguasai Isi Kandungan.untuk menghuraikan maksud jiran dengan lebih tepat. Membina Kemahiran Saintifik. • Murid bermotivasi untuk berkongsi idea dan pendapat dengan rakan-rakan yang lain di samping dapat menerapkan sikap kerjasama dalam pasukan. KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN : Diakhir sesi pembelajaran ini. C. dan Strategi Berfikir. Berfikir. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. C. •Murid dapat mengemukakan soalan berdasarkan teks / petikan yang dibaca. Membina Kemahiran Saintifik. B. • Kemahiran Berfikir dengan mengenal pasti maklumat dan menyusun atur mengikut urutan yang betul. B. SENARAI ISTILAH/ KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI. murid harus dapat : Pelajaran 1: A. Pelajaran 1 : Jiran 3 . •Melibatkan diri secara aktif dengan mengemukakan pendapat serta menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibincangkan. • Menjana idea dengan mengemukakan pendapat yang bernas tentang hidup berjiran. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni.

Lagu Negeri.) Pelajaran 2 : Bolehkah kamu senaraikan aktiviti sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah? ( Antara aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan ialah bacaan doa. Pelajaran 2 : Aturcara merupakan susunan aktiviti mengikut keutamaan. PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN Pelajaran 1 : Apakah yang kamu faham tentang jiran? (Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. bertegur-sapa dan mengamalkan nilai-nilai murni terhadap jiran. nyanyian Lagu Kebangsaan. ucapan guru bertugas dan ucapan Guru Besar ) OBJEK. Lagu Sekolah.Pelajaran 2 : Atur cara IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. Pelajaran 2 : Murid menghadiri dan mengikuti aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah. Pelajaran 1 : Jiran ialah penghuni penempatan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. ikrar murid. SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN. Pelajaran 1 : Mengenali. 4 .

PETA KONSEP TEMA : JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT PELAJARAN 1 ( HIDUP BERJIRAN ) PELAJARAN 2 ( HARI BERSAMA JIRAN ) 5 .

HIDUP BERJIRAN Definisi ‘ Jiran’ Bacaan Teks Kaedah / Teknik Bacaan Berpandu Soal jawab Bacaan Berkumpulan Sumbangsaran Bacaan Individu Cungkil Idea Penyoalan Menyenaraikan maklumat Kaedah / Teknik Amalan Baik Amalan Tidak Baik Menyatakan Maklumat ‘Amalan Hidup Berjiran’ Tatabahasa ‘ Simpulan Bahasa’ Menyenaraikan Memahami makna HARI BERSAMA JIRAN Bacaan ‘Pengumuman’ 6 .

Menyatakan maklumat Tata Bahasa Menyusun maklumat Bacaan berpandu Beri pendapat Dimana Kata Tanya Bila Siapa Berapa Memahami rajah/ gambar/rangsangan Bacaan Berkumpulan Menyenaraikan isi penting Susun maklumat ikut turutan Menyalin semula Bina soalan daripada maklumat 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.