KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN

TAJUK PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOMPONEN 1 – KOMPONEN 3

( BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 )

PENSYARAH DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI

KUMPULAN EL – B 12 NORHAMIDAH BINTI AHMAT MOHSIN ( D 045659 ) HARYATI BINTI MOHD AKHIER ( D 042611 )

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT
1

mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat. Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai. semangat bermasyarakat dan semangat kekitaan dalam kehidupan seharian. Pelan Mencungkil Idea. Murid tidak dapat menyatakan pendapat secara terperinci daripada teks yang dibincangkan. Pelajaran 1: Soal jawab berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi hidup berjiran. Kepentingan tajuk : Murid dapat mengamalkan semangat kejiranan. Murid tidak dapat memberi idea yang tepat bagi menghuraikan maksud simpulan bahasa. Pelajaran 2 : Membina ayat tanya untuk mencungkil maklumat yang terdapat dalam petikan. 2. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 1. : i) Hidup Berjiran ii) Hari Bersama Jiran Tujuan Unit : Pada akhir unit ini. b) Menyatakan maksud simpulan bahasa mengikut pemahaman murid. KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid telah mempelajari sikap prihatin dan tanggung jawab dalam tajuk Masyarakat Penyayang yang telah dipelajari sebelum unit ini. Definisi jiran tidak dapat dihuraikan dengan tepat oleh murid. e) Membina ayat dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan maklumat dalam teks. d) Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul.Tajuk Subtajuk : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. Guru perlu membimbing murid 2 . c) Mengemukakan idea. murid dapat : a) Membaca.

Membina Kemahiran Saintifik. •Murid dapat mengemukakan soalan berdasarkan teks / petikan yang dibaca.Menguasai Isi Kandungan • Memahami maksud Hidup Berjiran. B. •Melibatkan diri secara aktif dengan mengemukakan pendapat serta menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibincangkan. KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN : Diakhir sesi pembelajaran ini. C.untuk menghuraikan maksud jiran dengan lebih tepat. • Menjana idea dengan mengemukakan pendapat yang bernas tentang hidup berjiran.Menguasai Isi Kandungan. Berfikir. •Menyusun semula maklumat berdasarkan bahan rangsangan dengan urutan yang betul. • Kemahiran Berfikir dengan mengenal pasti maklumat dan menyusun atur mengikut urutan yang betul. • Murid bermotivasi untuk berkongsi idea dan pendapat dengan rakan-rakan yang lain di samping dapat menerapkan sikap kerjasama dalam pasukan. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. Pelajaran 2 : A. Berfikir. dan Strategi Berfikir. SENARAI ISTILAH/ KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI. Pelajaran 1 : Jiran 3 . C. murid harus dapat : Pelajaran 1: A. B. Membina Kemahiran Saintifik. dan Strategi Berfikir. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni.

nyanyian Lagu Kebangsaan. bertegur-sapa dan mengamalkan nilai-nilai murni terhadap jiran. 4 . Lagu Negeri. SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN. ucapan guru bertugas dan ucapan Guru Besar ) OBJEK.Pelajaran 2 : Atur cara IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. ikrar murid. Pelajaran 1 : Mengenali. Pelajaran 1 : Jiran ialah penghuni penempatan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Lagu Sekolah. Pelajaran 2 : Aturcara merupakan susunan aktiviti mengikut keutamaan. PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN Pelajaran 1 : Apakah yang kamu faham tentang jiran? (Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita.) Pelajaran 2 : Bolehkah kamu senaraikan aktiviti sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah? ( Antara aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan ialah bacaan doa. Pelajaran 2 : Murid menghadiri dan mengikuti aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah.

PETA KONSEP TEMA : JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT PELAJARAN 1 ( HIDUP BERJIRAN ) PELAJARAN 2 ( HARI BERSAMA JIRAN ) 5 .

HIDUP BERJIRAN Definisi ‘ Jiran’ Bacaan Teks Kaedah / Teknik Bacaan Berpandu Soal jawab Bacaan Berkumpulan Sumbangsaran Bacaan Individu Cungkil Idea Penyoalan Menyenaraikan maklumat Kaedah / Teknik Amalan Baik Amalan Tidak Baik Menyatakan Maklumat ‘Amalan Hidup Berjiran’ Tatabahasa ‘ Simpulan Bahasa’ Menyenaraikan Memahami makna HARI BERSAMA JIRAN Bacaan ‘Pengumuman’ 6 .

Menyatakan maklumat Tata Bahasa Menyusun maklumat Bacaan berpandu Beri pendapat Dimana Kata Tanya Bila Siapa Berapa Memahami rajah/ gambar/rangsangan Bacaan Berkumpulan Menyenaraikan isi penting Susun maklumat ikut turutan Menyalin semula Bina soalan daripada maklumat 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful