KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN

TAJUK PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOMPONEN 1 – KOMPONEN 3

( BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 )

PENSYARAH DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI

KUMPULAN EL – B 12 NORHAMIDAH BINTI AHMAT MOHSIN ( D 045659 ) HARYATI BINTI MOHD AKHIER ( D 042611 )

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT
1

murid dapat : a) Membaca.Tajuk Subtajuk : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. 1. Pelajaran 2 : Membina ayat tanya untuk mencungkil maklumat yang terdapat dalam petikan. Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai. Murid tidak dapat menyatakan pendapat secara terperinci daripada teks yang dibincangkan. Kepentingan tajuk : Murid dapat mengamalkan semangat kejiranan. tepat dan tersusun. mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Pelan Mencungkil Idea. semangat bermasyarakat dan semangat kekitaan dalam kehidupan seharian. b) Menyatakan maksud simpulan bahasa mengikut pemahaman murid. KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid telah mempelajari sikap prihatin dan tanggung jawab dalam tajuk Masyarakat Penyayang yang telah dipelajari sebelum unit ini. Murid tidak dapat memberi idea yang tepat bagi menghuraikan maksud simpulan bahasa. Definisi jiran tidak dapat dihuraikan dengan tepat oleh murid. c) Mengemukakan idea. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. d) Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. e) Membina ayat dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan maklumat dalam teks. Guru perlu membimbing murid 2 . : i) Hidup Berjiran ii) Hari Bersama Jiran Tujuan Unit : Pada akhir unit ini. 2. Pelajaran 1: Soal jawab berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi hidup berjiran.

Membina Kemahiran Saintifik. Pelajaran 1 : Jiran 3 . Berfikir. B. •Murid dapat mengemukakan soalan berdasarkan teks / petikan yang dibaca. Berfikir. murid harus dapat : Pelajaran 1: A. • Menjana idea dengan mengemukakan pendapat yang bernas tentang hidup berjiran. KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN : Diakhir sesi pembelajaran ini. dan Strategi Berfikir.untuk menghuraikan maksud jiran dengan lebih tepat. • Kemahiran Berfikir dengan mengenal pasti maklumat dan menyusun atur mengikut urutan yang betul. •Menyusun semula maklumat berdasarkan bahan rangsangan dengan urutan yang betul. •Melibatkan diri secara aktif dengan mengemukakan pendapat serta menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibincangkan. B. • Murid bermotivasi untuk berkongsi idea dan pendapat dengan rakan-rakan yang lain di samping dapat menerapkan sikap kerjasama dalam pasukan. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. C. Membina Kemahiran Saintifik.Menguasai Isi Kandungan. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. Pelajaran 2 : A. dan Strategi Berfikir. C.Menguasai Isi Kandungan • Memahami maksud Hidup Berjiran. SENARAI ISTILAH/ KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI.

) Pelajaran 2 : Bolehkah kamu senaraikan aktiviti sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah? ( Antara aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan ialah bacaan doa. 4 . Pelajaran 1 : Jiran ialah penghuni penempatan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Pelajaran 2 : Aturcara merupakan susunan aktiviti mengikut keutamaan. Pelajaran 1 : Mengenali. PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN Pelajaran 1 : Apakah yang kamu faham tentang jiran? (Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Pelajaran 2 : Murid menghadiri dan mengikuti aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah.Pelajaran 2 : Atur cara IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. nyanyian Lagu Kebangsaan. SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN. ucapan guru bertugas dan ucapan Guru Besar ) OBJEK. ikrar murid. Lagu Negeri. Lagu Sekolah. bertegur-sapa dan mengamalkan nilai-nilai murni terhadap jiran.

PETA KONSEP TEMA : JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT PELAJARAN 1 ( HIDUP BERJIRAN ) PELAJARAN 2 ( HARI BERSAMA JIRAN ) 5 .

HIDUP BERJIRAN Definisi ‘ Jiran’ Bacaan Teks Kaedah / Teknik Bacaan Berpandu Soal jawab Bacaan Berkumpulan Sumbangsaran Bacaan Individu Cungkil Idea Penyoalan Menyenaraikan maklumat Kaedah / Teknik Amalan Baik Amalan Tidak Baik Menyatakan Maklumat ‘Amalan Hidup Berjiran’ Tatabahasa ‘ Simpulan Bahasa’ Menyenaraikan Memahami makna HARI BERSAMA JIRAN Bacaan ‘Pengumuman’ 6 .

Menyatakan maklumat Tata Bahasa Menyusun maklumat Bacaan berpandu Beri pendapat Dimana Kata Tanya Bila Siapa Berapa Memahami rajah/ gambar/rangsangan Bacaan Berkumpulan Menyenaraikan isi penting Susun maklumat ikut turutan Menyalin semula Bina soalan daripada maklumat 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.