PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 PERDANA TAHUN 2011

Sayidina Hassan telah menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufian secara sukarela dengan beberapa syarat • Akhirnya jawatan khalifah secara rasmi diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufian setelah beliau bersetuju dengan syarat yang ditetapkan . penduduk Kufah dan golongan Syiah telah melantik Sayidina Hassan bin Ali menjadi khalifah • Walau bagaimanapun.RINTITAN PERISTIWA YANG MEMBAWA KEPADA PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH :• Perlantikan Sayidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah kurang dipersetujui dan mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan puak bani Umaiyah • Tindakan drastik Sayidina Ali memecat Muawiyah bin Abi Sufian sebagai Gabenor di Syam menyerlahkan lagi penentangannya terhadap Sayidina Ali sehingga berlaku peperangan Siffin ( tahun 40 Hijrah/ 660 Masihi) yang berakhir dengan Majlis Tahkim •Keadaan bertambah tegang apabila munculnya pihak Khawarij yang tidak bersetuju dengan Majlis Tahkim sehingga mereka bertindak membunuh khalifah Ali pada tahun 40 Hijrah • Selepas kewafatan khalifah Ali.

A. Pemilihan jawatan khalifah selepasnya mesti dibuat melalui mesyuarat atau Majlis Syura .a.CARA PELANTIKAN MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN SEBAGAI KHALIFAH PERTAMA KERAJAAN BANI UMAIYAH:• Muawiyah bin Abi Sufian dilantik menjadi khalifah melalui penyerahan jawatan secara sukarela oleh Sayidina Husin bin Ali kerana mementingkan perpaduan di kalangan umat Islam yang mula berpecah selepas kewafatan Sayidina Ali bin Abi Talib • Sebelum penyerahan kuasa dibuat. Sentiasa menghormati dan memuliakan keluarga Rasulullah S. antaranya ialah. Sayidina Husin telah menetapkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi dan dipersetujui oleh Muawiyah. Mesti memerintah berdasarkan Al-Quran dan Hadis b.W c.

Nama penuhnya ialah Muawiyah bin Abi Sufian bin Harb bin Umaiyah Memeluk Islam bersama-sama keluarganya semasa pembukaan Kota Makkah Dilantik oleh Rasulullah S.W sebagai jurutulis baginda semasa di Madinah Beliau dilantik sebagai Gabenor di Syam (Syria) sejak zaman khalifah Umar al-Khattab sehingga dipecat oleh Khalifah Ali bin Abi Talib .A.

iaitu Muawiyah bin Abi Sufian bin Harb bin Umaiyah Berdasarkan sistem monarki (warisan) iaitu penggantinya akan ditentukan oleh khalifahnya sendiri Bahasa Arab i) ii) i) ii) Memperkuatkan kerajaan Islam Memperluaskan wilayah takluk di Timur dan Barat Mengamalkan dasar nasionalisme sempit iaitu mengutamakan orang Arab sahaja menjawat jawatan penting dalam negara Menggalakkan fahaman taksub kepada kabilah/keturunan Sistem pemerintahan Bahasa rasmi Tumpuan pemerintahan Dasar pemerintahan Hubungan diplomatik Tidak menjalin hubungan dengan negara luar .SISTEM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH Aspek Pengasas Masa pemerintahan Bilangan khalifah Pusat pemerintahan Asal usul nama Umaiyah Huraian Muawiyah bin Abi Sufian Bermula pada tahun 40 – 132 Hijrah ( 660 – 749 Masihi ) Seramai 14 khalifah Damsyik Diambil sempena nama moyang khalifah pertama kerajaan Bani Umaiyah.

PERINGKAT MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH:PERINGKAT Zaman Kelahiran Kerajaan Bani Umaiyah i) MASA PEMERINTAHAN Bermula pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufian ii) Berakhir dengan pemerintahan Muawiyah bin Yazid Zaman keturunan Marwan bin i) Bermula pemerintahan al-Hakam atau dikenali Marwan bin al-Hakam sebagai Zaman Kemajuan ii) Berakhir kepada zaman kejatuhan iaitu semasa pemerintahan Marwan bin Muhammad Zaman Kerajaan Umaiyah di i) Andalus Diasaskan dan bermula oleh Abd Rahman AdDahil pada 137 Hijrah ii) Berakhir dengan pemerintahan Hisyam pada 399 Hijrah .

SENARAI KHALIFAH KERAJAAN BANI UMAIYAH :-  Muawiyah bin Abi Sufian [ 40-60 H / 660-680 M ]  Yazid bin Muawiyah [ 60-64 H / 680-684 M ]  Muawiyah bin Yazid [ 64 H / 684 M ]  Marwan bin al-Hakam [ 64-65 H / 684-685 M ]  Abdul Malik bin Marwan [ 65-86 H / 685-705 M ]  Al-Walid bin Abdul Malik [ 86-96 H / 705-715 M ]  Sulaiman bin Abdul Malik [ 96-99 H / 715-717 M ]  Umar bin Abdul Aziz [ 99-101 H / 717-720 M ]  Yazid bin Abdul Malik [101-105 H / 720-724 M]  Hisyam bin Abdul Malik [ 105-125 H / 724-743 M ]  Al-Walid bin Yazid [ 125-126 H / 743-744 M ]  Yazid bin Al-Walid [ 126 H / 744 M ]  Ibrahim bin Al-Walid [ 126 H / 744 M]  Marwan bin Muhammad [ 127-132 H / 744-749 M] .

.

4) Pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ketenteraan:- . Pasukan berkenderaan c. Tentera berjalan kaki 3) Corak latihan ketenteraan yang diamalkan pada zaman Bani Umaiyah ialah semua tentera dilatih berperang pada musim panas dan musim sejuk.PERKEMBANGAN KETENTERAAN 1) Bidang kuasa khalifah semasa zaman Khulafa’ ar-Rasyidin dan kerajaan Bani Umaiyah:a. Angkatan berkuda b. Memimpin angkatan perang b. Menandatangani perdamaian dengan pihak musuh d. Melucutkan jawatan panglima tentera 2) Jenis angkatan tentera yang ditubuhkan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah:a. Mengisytiharkan peperangan c.

a) Semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian :i) Mengemas kini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera Parsi ii) Membahagikan tentera Islam kepada lima pasukan iii) Menubuhkan angkatan perang yang teratur iv) Melengkapi angkatan perang dengan peralatan yang moden dan canggih v) Melatih anggota tentera berperang pada musim panas dan sejuk vi) Memperlengkapkan angkatan tentera dengan peralatan yang moden dan canggih vii) Menyusun pasukan tentera laut dengan teratur b) Semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan :i) Mewajibkan setiap rakyat menjadi tentera ii) Menubuhkan jabatan khas yang dikenali sebagai Dewan al-Jund yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan mengurus hal-ehwal ketenteraan .

iaitu membahagikan angkatan tentera kepada lima pasukan :- .5. Bentuk kedudukan tentera Islam dalam operasi peperangan yang dipraktikkan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah khususnya Muawiyah bin Abi Sufian.

6. b. Menambah bilangan kapal perang berjumlah 1700 buah. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian dalam menyusun pasukan tentera laut :a. Membina pangkalan tentera laut yang berpusat di Tunisia c. Memajukan pelabuhan Iskandariah di Mesir dan pelabuhan di Syria sebagai pusat pangkalan tentera 7.Sind di India Saqafi Tariq bin Ziad Andalus (Sepanyol) Qutaibah bin Muslim al-Bahili Khurasan Musa bin Nusair Musalamah bin Abdul Malik Mahlab bin Abi Suffrah Uqbah bin Nafik Afrika Utara Memusnahkan kubu-kubu Rom di Constantinople Bahagian Wara’ an-Nahr Qairawan . Tokoh panglima tentera pada zaman Bani Umaiyah :PANGLIMA PERANG MEMBUKA WILAYAH Muhammad bin al-Qasim as.

JAJAHAN TAKLUK KERAJAAN BANI UMAIYAH .

16 .

.

.

.

Perbandingan ketenteraan pada zaman Bani Umaiyah dengan Khulafa’ arRasyidin : BANI UMAIYAH PERBEZAAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN Secara sukarela tetapi CARA PEMILIHAN Secara sukarela akhirnya ditukar menjadi TENTERA kerahan tenaga Mengutamakan bangsa Arab Musim panas dan sejuk PERLANTIKAN PANGLIMA TENTERA Terbuka kepada semua bangsa LATIHAN TENTERAUmum .

.

Tauhid dan Fekah b)Ilmu akli seperti Mantik. Nahu.Pusat penyebaran dan perkembangan ilmu di Kota BASRAH Bukti khalifah Bani Umaiyah mengambil berat tentang pendidikan :a)Khalifah bertindak sebagai penggalak kepada perkembangan ilmu b)Khalifah sendiri menjadi ulama yang alim dalam bidang ilmu seperti Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz c)Para ilmuan dan sasterawan mendapat tempat istimewa di istana khalifah d)Mendirikan banyak tempat pengajian dalam pelbagai bidang ilmu e)Mendidik rakyat agar membudayakan ilmu dalam kehidupan harian Bidang ilmu yang diterokai :a)Ilmu nakli seperti al-Quran. Tafsir. Qiraat. Geografi dan Sejarah . Hisab.

pembukuan dan pembinaan perpustakaan telah mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai At-Tadwin c)Kota Cordova (di Andalus) telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah pada kurun ke-10 Masihi d)Andalus menjadi tumpuan ramai pelajar dari Eropah untuk menuntut ilmu e)Di Andalus.Renaissance Bukti ilmu pengetahuan berkembang pesat pada zaman kerajaan Bani Umaiyah :a)Lahir ramai ulama dan sarjana muslim dalam pelbagai bidang b)Giatnya aktiviti penulisan. universiti dan 70 buah perpustakaan yang menjadi tempat rujukan para sarjana. . terdapat beberapa buah kolej. Toledo dan Granada di Andalus menjadi tumpuan ramai pelajar dari Eropah datang menuntut ilmu c)Karya sarjana Islam telah dibawa ke Eropah dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa seperti Perancis d)Idea dan pemikiran sarjana Islam telah mempengaruhi pemikiran masyarakat di Eropah sehingga membawa kepada zaman pembaharuan.Kesan perkembangan pesat pendidikan kepada bangsa Eropah :a)Kota Cordova di Andalus telah menjadi pusat ilmu pengetahuan pada kurun ke-10 Masihi b)Sarviel.

Tokoh ulama dan ilmuan terkenal yang lahir pada zaman kerajaan BANI UMAIYAH BIDANG ILMU NAMA TOKOH Perundangan Islam Bahasa dan Sastera Arab -Imam Abu Hanifah -Imam Malik -Khalil bin Ahmad -Sibawih -Abu al-Aswad ad-Dawali -Ibnu Hazam -Ibnu Zaid -Al-Faruq -Jarir Amru bin Abi Rabiah -Jamil al-Azraie -Zarib -Ibnu Farnas -Ibnu Sina -Ar-Razi -Ibnu az-Zahrawi -Ibnu Rusyd -Ibnu Bajah -Al-Farabi Sastera Muzik Perubatan Falsafah .

sutera dan tenunan bulu serta memberi bantuan modal Keadaan ekonomi kukuh membolehkan kerajaan :a)Membina kemudahan awam seperti masjid yang cantik dan empangan b)Mengemas kini pentadbiran Baitul Mal bagi memantapkan kewangan negara c)Zaman al-Walid : Kewangan negara mantap sehingga mampu membiayai negara selama 15 tahun . permaidani.Kekuatan sektor utama ekonomi negara :a)Pertanian b)Perdagangan Usaha yang dilakukan bagi meningkatkan ekonomi negara a)Pertanian i) Saliran air dibina bagi mengairi kawasan pertanian ii) Membuat penyelidikan pertanian iii) Membina jalan raya b) Perdagangan i) Membina pelabuhan bagi kemudahan persinggahan kapal ii) Menubuhkan kapal perang khas bagi mengawal lautan dan membanteras lanun iii) Menggalakkan perusahaan kraftangan seperti membuat kiswah Kaabah.

KHARAJ : cukai tanah yg dikenakan kpd pemilik Islam dan bukan Islam MUSAHAH/ WAZIFAH : cukai tanah yg dibayar mengikut keluasan USYUR : cukai 10% kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal-kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan Negara ISLAM untuk tujuan perniagaan ALFAIE : harta rampasan drpd org kafir Harbi tanpa peperangan spt harta org-org murtad dan kafir Harbi yg ditinggalkan/ melalui jalan perdamaian MUQASAMAH : cukai tanah yg diambil berdasarkan jumlah hasil URUSAN KERAJAAN JIZYAH : perlindungan iaitu cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi iaitu orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam atau negara bukan Islam yang meminta perlindungan dengan negara Islam ZAKAT: kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu ALGHANIMAH: harta yang diperolehi drpd orang kafir melalui peperangan IHTIZAM/ IQTA’ : cukai melalui sewaan atau pajakan tanah yg diuruskan oleh tuantuan rumah .

PENDIDIKAN .KETENTERAAN c) Memiliki sumber ekonomi yang mantap dan stabil .a) Kecekapan dan kebijaksanaan Khalifah dalam mentadbir dan memajukan negara b) Penguasaan dan kecintaan ilmu pengetahuan yg mendalam oleh khalifah dan rakyat e) Perhubungan baik antara kerajaan dengan rakyat meyebabkan rakyat memberi sokongan yang padu kepada khalifah d) Mempunyai angkatan tentera yang kuat dan berdisiplin KEMAJUAN YG TELAH DICAPAI : .EKONOMI .

.

sikap dan pemerintahannya mempunyai persamaan dengan pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin .Khalifah daripada kerajaan Bani Umaiyah yang ke-8 Khalifah pertama meminta agar hadis Rasulullah S.W ditulis dan dibukukan Daripada keturunan Sayidina Umar al-Khattab di sebelah ibunya iaitu Laila Hasyim bin Umar bin al-Khattab Amat menyayangi dan mementingkan kebajikan rakyatnya Mempunyai sifat peribadi yang luhur dan tawaduk Sesetengah Ahli Sejarawan menganggap beliau sebagai “KHALIFAH ARRASYIDIN YANG KELIMA” kerana sifat.A.

POLISI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ SERTA TUJUANNYA.Wasil bin Ata’ .Basri .Zihad az-Zuhir .Ibn Jarid -Hasan al. a)Polisi pemerintahan : i) Memecat pegawai-pegawai yang kurang cekap ii) Melaksanakan hukuman jenayah dengan seadil-adilnya iii) Menghapuskan cukai jizyah daripada golongan mawali ( hamba ) iv) Menghentikan dasar penguasaan wilayah dan diganti dengan kerajaan Islam b) Tujuan : i) Memastikan pentadbiran negara berjalan lancar dan teratur ii) Memastikan rakyat berada dalam keadaan senang dan aman iii) Memastikan negara dan rakyat dapat menumpukan perhatian kepada bidang pendidikan Tokoh ulama dan ilmuan yang berjaya dilahirkan : BIDANG ILMU Hadis Tafsir Quran Usuluddin NAMA TOKOH -Urwah ibn az-Zubair .

Sikap beberapa orang khalifah yang mengabaikan tuntutan dan ajaran Islam Lahirnya sikap tidak puas hati di kalangan rakyat akibat wujud semula semangat kabilah dan pilih kasih Kemewahan hidup menyebabkan khalifah mulai lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap negara dan rakyat Penentangan rakyat terhadap pemerintah Bani Umaiyah sehingga mereka berpaling tadah dan menyokong gerakan Abbasiyah yang akhirnya berjaya menumpaskan kerajaan Bani Umaiyah .

USAHA YANG PATUT UMAT ISLAM LAKUKAN UNTUK MENGEMBALIKAN KEGEMILANGAN SEPERTI ZAMAN UMAIYAH : a)Rakyat hendaklah bersatu padu bagi mewujudkan keamanan dalam negara b)Semua pemerintah hendaklah berpegang teguh dan mengamalkan ajaran agama c)Semua pemerintah hendaklah melaksanakan tugas pentadbiran negara dengan baik dan berkesan d)Umat Islam perlu menguasai pelbagai bidang ilmu serta kemahiran yang bersesuaian dengan perkembangan zaman e)Umat Islam hendaklah sentiasa bersemangat jihad dengan sanggup berkorban jiwa raga dan harta demi mempertahankan agama dan negara .