PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA 1.

Pengenalan “ 400 pelajar dikenal pasti langgar disiplin ”, “ Ibu bapa patut bantu sekolah atasi gejala sosial ”, “ Buli gugat semangat belajar ” dan “ Kerjasama penting bagi banteras gangsterisme”. Begitulah antara tajuk-tajuk berita yang terpapar di dada akhbar-akhbar tempatan pada masa kini. Berita-berita seperti ini membayangkan kemerosotan nilai moral pelajar dan masalah disiplin di sekolah-sekolah pada masa kini memang amat serius sehingga mencapai tahap yang membimbangkan .Walaupun pelajar sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni tetapi nampaknya ini semua hanya retorika sematamata. Pelajar merupakan elemen atau aset penting dalam negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk mencapai Wawasan 2020.Pembangunan negara yang pesat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya serta perkembangan teknologi maklumat telah membawa bersama gejala sosial yang negatif di kalangan remaja sekolah. Keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral serta gaya hidup yang tidak sihat telah memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. Masalah disiplin di sekolah kini telah menjadi lebih kompleks dengan

kewujudan kes pelajar yang terlibat dalam aktiviti pemujaan serta ajaran sesat yang dikenali ‘Black Metal’. Hakikatnya jelas dapat dilihat dengan bertambahnya bilangan pelajar yang terlibat dalam kes-kes disiplin seperti ini serta penambahan bilangan jenis salahlaku yang dilakukan oleh pelajar-pelajar. Perkembangan mutakhir, terutamanya

-1-

menjelangnya abad 21, telah memperlihatkan kepada kita akan gejala yang melanda negara kita berhubung dengan disiplin para remaja. Berbagai pihak telah mengeluarkan hujah-hujah mereka untuk melepaskan diri daripada tuduhan kegagalan mendisiplinkan para remaja terutamanya yang berada di bangku sekolah.

2.

Definisi konsep 2.1 Peranan

Tuntutan atau melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh struktur yang dikaitkan dengan sesuatu kedudukan sosial yang tertentu 2.2 Guru

Guru yang dimaksudkan di sini adalah merupakan individu yang terlibat secara langsung dengan proses pengajaran di sekolah dan ia merangkumi samada Guru biasa, Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Matapelajaran dan Guru Penolong Kanan. 2.3 Mencegah Kemerosotan

Mencegah Kemerosotan yang ialah merupakan sebarang usaha yang dilaksanakan dalam menyekat, menghalang atau membendung sesuatu perkara itu daripada terus merebak atau menjadi lebih serius lagi 2.4 Nilai moral

Nilai ditakrifkan sebagai suatu ukuran yang standard. Manakala moral pula merupakan perlakuan-perlakuan yang baik. Kebiasaannya perlakuan baik tersebut diasaskan kepada perbuatan yang zahir dan akal semata-mata. Sesuatu perlakuan yang baik itu dianggap bermoral sekiranya mendapat pengiktirafan daripada

-2-

orang lain. Secara umumnya moral mementingkan hubungan sesama manusia serta berdasarkan sentimen masyarakat setempat. Ia sentiasa berubah-rubah mengikut adat dan kehendak sesebuah masyarakat tersebut. Contohnya jika dalam sesebuah masyarakat itu menganggap bahawa arak itu adalah baik bagi tujuan memanaskan badan di negara-negara sejuk dan pengambilannya tidak salah maka ia dianggap perbuatan yang bermoral. Oleh itu nyatalah matlamat moral hanya kepada manusia semata-mata. 2.5 Pelajar remaja Rata-rata, mengikut takrifan dalam pelbagai kamus, remaja membawa maksud seseorang yang mulai dewasa, sudah akil baligh atau muda. Dari segi usia pula, remaja dianggap berumur antara 10 hingga 19 tahun. Dari sudut psikologi, zaman remaja adalah satu jangka masa peralihan yang berlanjutan dari alam kanak-kanak ke peringkat dewasa yang penuh dengan konflik-konflik kehidupan (Mahmood 1990). Oleh itu, remaja harus dilihat dari segi satu tempoh peralihan yang panjang, yang mana perjalanannya tidak semestinya bebas dari tekanan dan pelbagai halangan konflik kehidupan (Chais, 1976). Pada peringkat remaja, seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali, sama ada dari segi fizikal, emosi mahupun sosial. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. Remaja juga

-3-

Namun demikian. Seseorang yang mempunyai sikap kenegaraan akan sentiasa -4- . masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. 3. 1950). Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. Kenyataan ini tidak boleh kita nafikan. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. Pembentukan sikap kenegaraan ini bermaksud menyemaikan perasaan cinta terhadap negara. dan nilai. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. Sering juga diperkatakan bahawa remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Peranan guru Dalam konteks menangani masalah kemerosotan nilai moral di kalangan pelajar remaja hari ini beberapa inisiatif perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah khususnya pihak guru bagi menjamin agar ianya tidak akan berterusan dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya gejala yang tidak sihat dalam masyarakat kita . Dalam hal ini terlebih kita lihat dari aspek Pembentukan Sikap Kenegaraan dikalangan pelajar itu sendiri. sikap.

Justeru itu sikap kenegaraan mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Pembentukan sikap kenegaraan amat penting untuk pembangunan negara. Menjadi warganegara yang berdisiplin dengan mematuhi peraturanperaturan dan undang-undang. misalnya sikap taat setia kepada raja dan negara. Berdisiplin dan bersopan santun. 6. Berusaha bersungguh-sungguh untuk melengkapkan diri supaya bersedia memberi sumbangan kepada negara. 5. kemakmuran dan pembangunan negara. 4. 2. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. -5- . Menyedari pentingnya sikap kenegaraan terhadap diri dan masyarakat untuk kemajuan. 3. Rela berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara. rela memberi sumbangan dan rela berkorban untuk negaranya. 4. Menyedari kepentingan sikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat berbilang kaum. Justeru itu. 7. 3. Rela memberi sumbangan untuk kemajuan dan kemakmuran negara. 6. 5. 7. Mempunyai semangat kekitaan. Taat setia kepada raja dan negara. Meluhurkan Perlembagaan dan mendaulatkan undang-undang negara. Memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Sentiasa sanggup bekerjasama dengan orang lain. pelajar harus diasuh ke arah membentuk sikap ini supaya mercka: 1. Menghargai segala warisan sejarah dan hasil pembangunan negara. 2.

guru haruslah memahami kepentingan dan tujuan pembentukan sikap kenegaraan di kalangan pelajar. Tugas guru ialah menonjolkan sikap kenegaraan itu semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. hormatmenghonnati. aktiviti kokurikulum dan aktiviti budaya sekolah. Jadi tugas membentuk sikap kenegaraan terletak di bahu guru kerana guru adalah orang yang diamanahkan untuk melaksanakan rancangan kurikulum sekolah.1 Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Sebagaimana yang kita ketahui. Bahasa Melayu dan sebgainya. Di peringkat sekolah. 3.Pembentukan sikap kenegaraan memangnya telah diambil kira dalam rancangan kurikulum sekolah. Dalam hal ini. -6- . Sikap-sikap sepeiti ini adalah penting dalam usaha menenguhkan pembentukan sikap kenegaraan. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. tanggungjawab dan toleransi. atau secara tidak langsung apabila muridmurid menjalankan menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan dilatih mengamalkan sikap-sikap seperti kerjasama. unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran kita sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM. peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan oleh guru melalui tiga cara iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sejarah. tolong-menolong.

3 Aktiviti budaya sekolah Aktiviti budaya sekolah adalah merangkumi aktiviti-aktiviti seperti berikut : 1. 2. 3. selain menyihatkan tubuh badan. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan. semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projek-projek yang dirancang oleh kelab dan persatuan mereka. 2. permainan dan sukan serta unit beruniform. Di dalam kelab dan persatuan. kerana melalui aktiviti permainan dan sukan.2 Aktiviti Kokurikulum Aktiviti kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. Mengamalkan sikap toleransi teihadap rakan-rakan. pelajar-pelajar mendapat peluang untuk: 1.3. Menyanyi lagu kebangsaan. Aktiviti permainan dan sukan. Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. 3. -7- . lagu sekolah dan lagu patriotik sepcrti "Malaysia Berjaya" dalam perhimpunan sekolah. Membaca ikrar dalam upacara-upacara rasmi seperti Hari Sukan. Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nila-nilai murni termasuk sikap kenegaraan dikalangan murid-murid. Berinteraksi dengan berbagai-bagai kaum. 4. Bekerjasama dengan pasukan sendiri.

3. Pelbagai persoalan ditimbulkan. Apakah pihak sekolah selaku institusi pendidikan gagal menangani masalah itu? Bagaimana pula peranan ibubapa dan keluarga? Sejauh manakah keprihatinan pemimpin dalam soal ini? Bagaimana pula reaksi institusi agama dalam menanganinya? Kemerosotan nilai moral di kalangan remaja khususnya para pelajar dengan kewujudan kumpulan-kumpulan samseng di sekolah-sekolah sejak akhir-akhir ini cukup memilukan hati kita semua. kerana ianya menggambarkan betapa biadap dan runtuhnya disiplin dan akhlak segelintir daripada golongan remaja kita. Melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu. Perbincangan Rata-rata masyarakat hari ini sedang kebingungan dengan fenomena keruntuhan akhlak di kalangan remaja. 4. tidak dapat dinafikan aktivitiaktiviti budaya sekolah akan memberi sumbangan ke arah pembentukan sikap kenegaraan. Oleh itu. Menjalankan kempen kebersihan sekolah. Adalah nyata bahawa semangat patriotisme boleh diwujudkan melalui aktiviti-aktiviti budaya sekolah tersebut. Mengibaikan bendera kebangsaan pada setiap hari persekolahan dan perhimpunan sekolah. 4. 5. Barangkali masih segar diingatan kita bagaimana seorang pelajar 8 tahun ditikam tidak kurang dari sepuluh kali oleh pelajar tingkatan satu pada 21 Jun yang lalu hanya kerana tidak memberikan wang sakunya.perhimpunan pengakap dan sebagainya. Begitu juga bagaimana deritanya seorang -8- .

dan sepanjang tahun 1998 sebanyak 6338 kes baru yang membabitkan remaja telah dilaporkan. Yang terkini dan seolah-olah seperti menjadi barah yang begitu cepat merebak ialah kecenderungan remaja membakar sekolah sebagai tanda protes dan tidak puas hati mereka kepada para guru. telah menjadi mangsa segelintir pelajar yang masih terbelengu dengan perangai yang tidak bertamadun. Cheras. Kita juga tentu bersimpati dengan para guru di sekolah-sekolah yang terbabit apabila imej sekolah yang selama ini dianggap mulia. kadar jenayah yang melibatkan remaja lelaki meningkat sebanyak 35 peratus. tuba yang dibalas”. -9- . Betapa hancurnya hati ibubapa seorang remaja perempuan berumur 16 tahun apabila ditahan polis kerana menyertai kumpulan untuk merompak sebuah kondominium Prisma Perdana. Dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998. tempat mencurahkan ilmu bagi mendidik anggota masyarakat. Kes-kes sebegini adalah sebahagian daripada keganasan yang membabitkan para remaja khususnya para pelajar yang ternyata begitu berani mencabar undang-undang.pengawas di sebuah sekolah menengah di Kluang Johor dibelasah oleh sekumpulan remaja dengan menggunakan besi dan rotan berpaku pada 3 Julai yang lalu. Lebih menyayat hati kita lagi apabila seorang remaja perempuan berumur 16 tahun dituduh membunuh wanita berumur 58 tahun kerana tidak memberikannya wang yang diminta pada 24 September yang lalu. remaja perempuan 25 peratus. Dalam laporan ini emaja Melayu yang beragama Islam adalah yang paling banyak terbabit! (Berita Harian 12 Julai 2000) Kumpulan pelajar ini seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. Bagaikan pepatah “madu diberi. Mereka bertindak sesuka hati dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras. pada 26 Mei.

Remaja sukar menerima ilmu dan mencontohi guru yang tidak serius. pemimpin masyarakat dan negara. meliputi individu.Segala persoalan berkenaan akan terjawab dengan mengkaji dan menilai kembali pengertian sebenar konsep pendidikan. semua patut insaf betapa kemerosotan akhlak dan moral pelajar serta generasi muda menandakan ada kesilapan pada bahagian tertentu pendidikan. terutamanya para guru mereka perlulah memiliki minat yang mendalam. Bagi golongan pendidik. untuk melahirkan generasi remaja yang berakhlak mulia memerlukan kepada penglibatan yang serius dari semua pihak. Sebelum dikaji konsep pendidikan. Sementara dalam bidang kepimpinan pula. apatah lagi yang boleh dipertikaikan peribadi dan akhlaknya walaupun dalam perkara yang dianggap remeh seperti merokok. Rasa hormat kepada guru adalah antara syarat asas dalam memastikan kejayaan penyaluran ilmu dan nilai-nilai yang baik kepada para remaja. Dalam konteks tidak formal pula seperti dalam institusi keluarga. sama ada formal atau tidak formal. Tanpa kerjasama dari setiap pihak . pemimpin perlu mengawasi diri daripada bersikap “cakap tak serupa bikin” untuk memastikan keberkesanan kepemimpinannya yang juga suatu bentuk pendidikan. ibubapa perlu sentiasa menyingkirkan sifat negatif daripada menjadi amalan dalam rumahtangga.10 - . cara bercakap dan berpakaian. kita perlu sedar dan insaf bahawa pendidikan bukanlah tugas pihak tertentu. Tanpa menuding jari ke arah mana-mana pihak. tujuan dan peranannya terhadap pembangunan insan dalam sesebuah masyarakat dan negara. Pendeknya. kewibawaan ilmu dan keperibadian yang luhur untuk memastikan kejayaan proses pendidikan. tetapi adalah amanah dan tanggungjawab semua .ibubapa dan keluarga.

Punca utama ialah pengaruh media massa.yang terlibat akan membantutkan usaha untuk mendisiplin remaja. majalah. kemerosotan disiplin para pelajar juga terjadi kerana masalah keluarga. Kita juga turut bimbang masa depan para remaja kini lebih-lebih lagi di era globalisasi yang tiada lagi batas sempadan komunikasi yang menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. Sesetengah pelajar pula menjadikan sekolah sebagai tempat untuk melupakan segala masalah. . Guru memang ingin membantu masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. keadaan di sekolah bukanlah seperti yang diimpikan oleh ibu bapa.1 Faktor-Faktor Utama Banyak faktor yang menyebabkan masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja pada masa kini berlaku. 4.11 - . Babak ganas dan seks akan menjadikan fikiran remaja keras dan rakus. dan televisyen yang menonjolkan budaya kuning amat mudah diikuti oleh para pelajar. tetapi jumlah pelajar yang ramai di dalam sebuah kelas menyebabkan kesempatan guru terbatas. Selain itu. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana usia mereka yang rata-rata berusia antara 12 hingga 20 tahun masih dianggap mentah. Sesetengah ibu bapa pula menyerahkan soal disiplin sepenuhnya kepada pihak sekolah. sedangkan pada hakikatnya pembentukan moraliti seseorang itu bermula di rumah. Namun. suratkhabar. Ayah dan ibu sering berkelahi di hadapan anak-anak dan pada waktu yang sama mengharapkan anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran. Filem.

Pelajar ini mempunyai perasaan rendah diri. berpakaian tidak senonoh. Nisbah .12 - . ini juga tidak menyelesaikan masalah kerana para pelajar tidak akan takut jika sesuatu kesalahan dihukum dengan nasihat sahaja. Sebenarnya masalah kemerosotan disiplin saling berhubung kait. tidak wajar jika sesetengah pihak sahaja yang dipersalahkan. Oleh itu. ibu bapa. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi pelajar miskin.Hukuman atau denda yang dikenakan kepada sesesorang pelajar juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu menjadi semakin liar. si anak akanterbiar dan memilih haluan sendiri. Ada pelajar yang masih berkawan dengan rakan yang tidak bersekolah. Para pelajar. Bagi menunjukkan diri mereka hebat dan berkemampuan. Pengaruh rakan sebaya juga turut mempengaruhi disiplin para pelajar merosot. Negara kita menghadapi masalah kekurangan guru lelaki di mana fenomena ini mungkin menjadi salah satu punca kemerosotan disiplin. dan guru mestilah memainkan peranan mereka masing-masing. dan melakukan sesuatu tindakan untuk menarik perhatian. Pihak sekolah perlu menggunakan pendekatan psikologi apabila berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin. Namun begitu. Mereka yang tidak bersekolah ini mungkin kerana keciciran dalam pelajaran ataupun sudah menamatkan alam persekolahan akan berlagak dewasa dengan menghisap rokok. Kedua-dua ibu bapa sibuk mencari nafkah. peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tidak diikuti.

ada pendapat yang menyatakan bahawa tahap disiplin atau nilai-nilai moral pelajar hari ini semakin merosot. fenomena kekurangan guru lelaki akan berterusan dalam beberapa tahun yang akan datang kerana jumlah guru pelatih perempuan di maktab perguruan melebihi jumlah guru pelatih lelaki. laporan jenayah remaja yang melibatkan kumpulan haram tersebut adalah kurang daripada 2 peratus(Bodinger-deUriarte. 1993).13 - . Apabila orang lelaki semakin menghindari profesion ini.2 Kesan Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 1993 didapati bahawa sekalipun penyertaan remaja atau pelajar di dalam kegiatan kumpulan haram meningkat sebanyak 10 peratus namun. Sememangnya hal disiplin pelajar biasanya diserahkan kepada guru lelaki yang bermisai lebat dan berwajah garang.antara guru lelaki dengan guru perempuan pada kadar 4:6. Keadaan yang lebih meruncing sangat dirasai di sekolah rendah dan menurut Kementerian Pendidikan. (Berita Harian :19 Julai 1999) . di mana kaum lelaki amat tidak begitu berminat untuk menceburi bidang pendidikan. Sekalipun perangkaan yang ditunjukkan adalah rendah namun satu perkara yang pasti ialah kumpulan-kumpulan haram ersebut memainkan peranan yang utama dengan merebaknya kegiatan salah laku di sekolah. 4. Begitu juga di peringkat universiti . .

Risiko yang tinggi kepada pelajar-pelajar lain untuk menjadi mangsa mereka. maka adalah penting bagi kita menangani permasalahan disiplin di kalangan pelajar sekolah mahu pun pusat pengajian yang lebih tinggi demi menjamin keutuhan sekolah sebagai agen sosial yang berwibawa dan dihormati. 1991). Menilai aspek-aspek yang telah diketengahkan. c. e. Secara ringkasnya kita dapat menyatakan bahawa implikasi masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja ialah: a. Menjejaskan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit. Ini menunjukkan sekolah bukan lagi tempat yang selamat sekiranya wujud kegiatan kumpulan kumpulan haram oleh pelajar-pelajar mereka. b. Persekitaran yang tegang di kalangan pelajar-pelajar kerana merasa terancam. Wujudnya kegiatan salah laku seperti peras ugut. pergaduhan dan sebagainya. Prosedur pencegahan yang sistematik dan .Kajian oleh National Institute of Education di Amerika Syarikat menyatakan bahawa terdapat peningkatan keganasan atau salah laku di sekolah sejak 1978 di mana pelajar-pelajar sekolah adalah pada risiko yang tinggi untuk menjadi mangsa keganasan di sekolah berbanding di tempat-tempat lain (Gaustad. d.14 - . Menjejaskan imej dan kredibiliti sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.

3 Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling – Guru pakar dalam bidang ini perlu dilatih agar dapat menjalankan tugas dengan baik bagi tujuan memberi nasihat serta dorongan agar mereka yang terlibat dalam masalah disiplin ini akan insaf dan seterusnya mengikut peraturan sekolah yang ditetapkan. 5.15 - . 5.berkesan berasaskan pertimbangan punca-punca penglibatan pelajar kepada masalah disiplin ini adalah perlu demi memelihara masa depan yang positif kepada pelajar.1 Selain dari peranan yang dimainkan oleh guru Laporan serta kerjasama daripada masyarakat amat diperlukan bagi menangani masalah ini. pihak berkuasa dan masyarakat adalah perlu ke arah pelaksanaan program pencegahan yang berkesan serta menyeluruh. Adalah menjadi harapan negara pelajar yang tamat dari sekolah-sekolah . Cadangan 5. merokok. Oleh itu kerjasama bersepadu antara pelajar. Kaedah pelaksanaan program ini dibuat agar sesuai dengan pelbagai kes salah laku pelajar di sekolah. Antara jenis-jenis salah laku pelajar ialah ponteng sekolah .2 Program Integrasi Negeri Tangani Anti Sosial (PINTAS) adalah program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan salah laku pelajar remaja di sekolah. 5. melawan guru. bertumbuk dan sebagainya. sekolah dan masyarakat itu sendiri. sekolah.

5. . Ibubapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak dan sentiasa mendorong mereka dan cuba menyelesaikan segala masalah yang dihadapi.5 Walau apa pun program yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah kemerosotan nilai moral ini. namun yang paling penting adalah peranan ibubapa. 5.4 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah & Disiplin di sekolah wajar dan patut diberi sokongan sepenuhnya. bercita-cita tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Kementerian Pendidikan memberi kebenaran untuk penubuhan kelab seperti ini yang bertujuan untuk melatih dan memberi kesedaran dikalangan pelajar tentang pelbagai aspek jenayah dan pencegahannya.16 - . Kesimpulan Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu. 6. tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Melalui penerapan nilai moral yang baik dan penekanan kepada pentingnya sikap yang jujur. mempunyai hala tuju yang jelas dalam belajar.seluruh negara mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Pelajar dulu takut dan hormat kepada guru. Ini kerana mereka inilah yang akan membangunkan negara pada masa akan datang. hormat menghormati di samping tidak terlibat dalam arus mengejar kebendaan semata-mata.

Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongnya untuk memberontak. merotan.Pelajar dulu kaya dengan nilai-nilai budaya Timur yang mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. menggantung dan membuang sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan kemelut disiplin sekarang. Dulu. kaedahkaedah tradisional seperti dengan memarahi. Sekolah dan golongan guru mesti menerima hakikat bahawa pelajar sekarang lebih lantang dan sedar akan hak yang melindunginya sebagai pelajar. Paling penting. teguran guru ibarat nasihat. Mereka adakalanya berani mencabar kewibawaan sekolah. pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran yang mulia. masalah kemerosotan nilai moral yang berlaku dikalangan pelajar sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggannya iaitu para pelajar. . rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk merawat salah laku pelajar. Oleh itu. Percayalah.17 - . Apa yang berlaku sekarang sudah amat jauh bezanya. Kata-kata guru dianggap keramat.

18 - . Bhd. Kursus Tamadun Islam & Pendidikan Moral. Zaiton Sidin. Bhd. . 2002.BIBLIOGRAFI Amir Hasan Dawi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Noraini Ahmad. 2001. Ghazali Darussalam. Edisi Kedua.Bhd. Asas Pendidikan 2 Murid dan Proses Pembelajaran. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Edisi Ketiga. Tanjong Malim: Quantum Books. Kaunseling Remaja. Lee Shok Mee. (1997). Yusup Hashim. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Robiah Sidin. Bhd. 1989. 1993. Asas Pendidikan 1. Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang. Sosiologi Pendidikan ( terjemahan ). Edisi Keempat. 1995.

Kedah Darul Aman. Segala sumbangan yang saudara saudari berikan. kerana telah banyak memberi bimbingan yang begitu baik kepada saya dalam menyiapkan Kerja Kursus2 Sosiologi Pendidikan yang bertajuk “PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA”.PENGHARGAAN Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada En Lee Lai Guan selaku Pensyarah Sosiologi Pendidikan Institut Perguruan Darulaman (IPDA) Jitra. mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sekian… .19 - . Walaupun beliau terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah Sosiologi Pendidikan. saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar PKPG IPDA-UPSI 2002/2003 terutama daripada kelas TM3 yang telah memberi kerjasama dan berkongsi-kongsi bahan bersama-sama bagi menyiapkan kerja kursus ini. namun dapat juga meluangkan masa untuk memberikan bimbingan Selain itu. InsyaAllah.

Perbincangan Cadangan Kesimpulan Bibliografi Penghargaan .5 3.2 2. 5.1 3.4 2.1 Peranan 2-4 2.3 2.2 Guru Mencegah Kemerosotan Nilai Moral Pelajar Remaja Peranan Guru Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Kokurikulum 3.17 18 4–8 4.Kandungan surat muka Prakata 1.15 15 . Definisi konsep 2.3 Aktiviti budaya sekolah 8 . 3. 6. Pengenalan 1-2 2. 7.16 16 .20 - .

21 - . Walaupun terdapat pelbagai tanggapan masyarakat terhadap status mulia ini tetapi tidak adil sekiranya semua kekurangan itu diletakkan atas bahu pendidik. Walaupun kekurangan sememangnya wujud. Kepincangan demi kepincangan hadir dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik masyarakat yang seimbang dari segi mental dan rohani. Malah masalah kemerosotan nilai moral yang melanda pelajar-pelajar remaja kita hari ini semakin dirasa dengan peningkatan kes yang melibatkan pihak polis. Contohnya apabila kita digemparkan dengan "kemajuan" gejalagejala sosial yang berkaitan dengan kemerosotan nilai moral ini masyarakat kita akan cepat merasa gusar dan kecewa malah ada yang menunding jari kepada orang lain. . usaha sepatutnya dilakukan demi mengembalikan kemuliaan status tersebut. kumpulan tertentu sebagai yang bersalah.PRAKATA Institusi Pendidikan khususnya kaum guru sememangnya merupakan penggerak utama ke arah pembentukan awal minda pelajar. apa yang dapat dilihat institusi perguruan tidak lagi dihormati dan dipandang sebagai institusi yang dapat memberikan kesan yang positif. Namun begitu. Oleh sebab itulah dalam keadaan ini saya rasakan guru perlu memainkan peranan dan melakukan sesuatu supaya situasi sebegini tidak akan berterusan. Status guru dan peranannya tidak dapat dinafikan dapat membentuk masyarakat ke arah kewujudan tamadun manusia yang lebih gemilang.

tidak lari dari landasan kehidupan norma mereka. peraturan alam menentukan tanggungjawab ibubapa dan anak-anak mereka. pelajar-pelajar sepatutnya dengan spontan. Bermacam. Jika di rumah. Justeru itu. contohnya di jalanraya. Peraturan ini perlu untuk memastikan mereka tidak . · Kenapakah berlakunya kepincangan pemikiran pelajar-pelajar ini? · Dimanakah salahnya pendekatan kita selama ini ? · Tidak adakah suatu mekanisme yang wujud untuk menyalurkan rangsangan emosi negatif pelajar-pelajar ini agar dapat dikurangkan atau kepada sesuatu yang lebih berfaedah dan masuk akal ? · Apakah kerana kes-kes yang berlaku ini isolated dan hanya melibatkan segelintir pelajar.22 - . mesti mematuhi segala undang-undang jalanraya ciptaan kita sendiri agar tindakan kita tidak membahayakan diri dan pengguna jalanraya lain.12 FEBRUARY 2007 Masalah Disiplin Pelajar: Satu Pendekatan & Penyelesaian Dr Novandri Hasan Basri Kita sedang hangat memperkatakan isu masalah disiplin pelajar-pelajar. Disebabkan kelemahan ini. maka segala usaha yang dijalankan untuk membenterasnya masih lagi di dalam peringkat perancangan demi perancangan ? · Sampai bilakah berlakunya segala masalah disiplin pelajar-pelajar ini ? Peraturan Kita mesti sedar bahawa manusia adalah lemah dan selalu lalai di dalam menjalankan tanggungjawab dan gagal untuk mengawal emosi dan nafsu. maka terciptalah peraturan-peraturan alam ataupun ciptaan manusia itu sendiri agar segala tindakan manusia di sesebuah kumpulan ataupun situasi.macam persoalan timbul yang semuanya memerlukan penyelesaian yang konkrit dan segera. Yang pastinya masalah ini masih lagi berleluasa sehinggalah ke detik ini. mematuhi segala peraturan sekolah yang dicipta khas untuk mereka. Jika di luar rumah. kita dengan automatik.

Sikap ini pula akan menyebabkan mereka tidak lagi berminat untuk mengawal atau mengambil kisah hal ehwal dan segala aktiviti anak-anak mereka. Buku Developmental Psychology Childhood and Adolescence (1996) telah memetik huraian Pattterson (1982. Patterson et al 1989) yang menerangkan bahawa anak-anak yang bermasalah selalunya tinggal di dalam keluarga yang dianggapkan sebagai breeding grounds kepada tingkah laku anti-sosial dan hostile.. dan begitulah sebaliknya. subjek-subjek yang terlibat.mempunyai agenda lain di sekolah selain daripada menumpukan perhatian kepada pelajaran dan segala aktiviti yang telah dirancang untuk mereka. tindakan dan tindakbalas subjek itu dirangsang oleh sesuatu atau situasi tertentu . Keluarga ini selalunya beratmosferakan coercive home environment di mana anak-anak berinteraksi dengan ibubapa dan sesama sendiri dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan teknik-teknik anti-sosial yang lain. Peranan Keluarga Keluarga adalah merupakan satu kumpulan manusia yang bertalian darah dan mempunyai susunan yang tertib. secara tidak langsung. terpaksa mempelajari teknik-teknik tersebut untuk terus survive di dalam keluarga mereka. Tekanan yang berterusan ini akan mengakibatkan anak-anak ini. Jika tidak baik didikannya. Akibatnya anak-anak ini sering dihukum dan gagal di dalam peperiksaan yang seterusnya akan menyebabkan ibubapa berasa malu. Lama-kelamaan perangai dan tingkah laku akan sebati dengan jiwa mereka. jika diamati dengan teliti.23 - . Sikap inilah yang akan memperkenalkan mereka kepada masyarakat nanti. kenapakah masalah disiplin pelajar-pelajar tertumpu di suasana dan persekitaran sekolah? Ini adalah kerana. maka buruk perangai anakanaknya. Ibubapa bertindak sebagai ketua yang bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. jika ibubapa bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. Jadi persoalannya sekarang ialah. Kerap kali berlaku masalah disiplin dan juga lemah di dalam pelajaran di kalangan anak-anak ini. bertambah berang ataupun terus tawar hati. masa contact. Anak-anak akan mulai berani menentang ibubapa dan keluarga sendiri untuk mengurangkan tekanan yang dirasai oleh mereka. Rentetan permasalahan anak-anak ini bertambah signifikan apabila di bangku sekolah.

Kumpulan ini akan menjerumuskan mereka kepada peningkatan sikap-sikap agresif.. 1991). hilang pegangan role model mereka iaitu ibubapa dan guru dan sebagainya. Kajian tersebut bertepatan dengan senario kita hari ini. Mereka yang selama ini hilang tempat mengadu dan kasih sayang. hooliganisme. Kitaran Hidup . anti-sosial. · Pelajar-pelajar lain yang lebih pandai akan menjauhi diri daripada mereka.24 - . · Pelajar-pelajar ini juga akan kerap dikritik dan tidak diambil berat oleh guru-guru. mereka akan dapat lari ataupun melupakan segala masalah mereka. akan menyebabkan beberapa respon negatif. tidak mementingkan pelajaran dan terjebak di dalam aktiviti-aktiviti yang berbau jenayah(Thomas Dishion & Associates. Peristiwa-peristiwa seperti bakar sekolah. Sikap destruktif ini akan menyebabkan mereka sangat senang terpengaruh dengan anasir-anasir kurang sihat di kalangan masyarakat. Peranan Sekolah Feldman & Weinberger (1994) di dalam buku di atas menerangkan bahawa penampilan sikap negatif yang persisten oleh pelajar-pelajar hasil daripada keluarga yang bermasalah ini. gangsterisme dan membakar sekolah melibatkan penyertaan lebih daripada satu pelajar. Terdapat juga golongan pelajar yang memencilkan diri. peras ugut ataupun gangsterisme sebenarnya mempunyai sumber provokasi (provocation) yang bermula atau tertumpu di masa sekolah itu dan bukannya di rumah pelajar-pelajar. Penolakkan masyarakat sekolah tersebut akan menyebabkan skop pergaulan mereka terbatas kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam matapelajaran dan bermasalah sama seperti mereka. tanpa disedari.di sekolah itu. · Pelajar-pelajar ini akan ditempatkan di dalam kelompok pelajar-pelajar yang sama taraf akademiknya dan secara relatifnya juga bermasalah dan mempunyai sikap anti-sosial. Biasanya unsur-unsur negatif yang besar magnitudnya seperti peras ugut. Sesetengah daripada mereka membentuk geng-geng ataupun deviant cliques. merasakan bahawa dengan mengikuti anasir-anasir ini. oleh masyarakat sekolah.

Ini akan mengakibatkan tindakbalas anak-anak terhadap ibubapa akan digandakan juga. akan menyusullah kejadian-kejadian tidak sihat seperti bakar sekolah. maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa seperti lari dari rumah.Jika kita amati dengan teliti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISIPLIN dan KESELAMATAN PENDAHULUAN Badan disiplin semestinya bergerak selari dan seiring dengan badan-badan lain yang wujud di sekolah. Begitulah seterusnya fenomena ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara anak-anak dan ibubapa. Begitulah seterusnya senario ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah . Ini kerana pencapaian seseorang pelaja dalam sesuatu bidang ini baik di bidang akademik atau bidang bukan akademik bergantung kepada tahap disipilin pelajar itu sendiri. terdapat satu kitaran lengkap tindakan dan tindakbalas yang terjadi di antara pelajar-pelajar bermasalah ini dan orang dewasa iaitu ibubapa dan guru. Istilah ini menerangkan fenomena ‘rangsang . peras ugut dan sebagainya. lebih marah ataupun lebih tawar hati. Jika senario ini kekal dan berterusan. RASIONAL .25 - . Kitaran ini telah diutarakan oleh. ibubapa akan menjadi lebih malu. di mana penolakkan masyarakat sekolah akan menggandakan sikap hostile dan benci mereka terhadap masyarakat sekolah. ahli-ahli keluarga mempunyai masalah dengan sikap masing-masing. Ianya di istilahkan sebagai Positive Feedback Loop. bohsia.merangsang’ dan ‘ganda-mengganda’ yang sering bergolak di antara jiwa pelajar bermasalah ini dan persekitaran sosial mereka. berpeleseran. Penentangan berlebihan pelajar-pelajar ini akan menyebabkan guru-guru terpaksa melaksanakan hukuman yang lebih berat ataupun mengalah dengan membiarkan sahaja mereka ini. Doherty & Mynatt di dalam buku mereka yang bertajuk Understanding Human Behaviour (1998). Jika di rumah pelajar bermasalah ini. Begitu juga yang terjadi di sekolah. bergaduh dan sebagainya. Apabila anak-anak ini sering melakukan kesalahan ataupun gagal di dalam peperiksaan. Jika fenomena ini kekal dan berterusan. Pelajar yang berjaya dalam bidang kehidupan sering dikaitkan dengan mereka yang berdisiplin.

dan menghargai alam sekitar. Buku ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Tindakan ini diharap dapat mengelakkan sebarang tindakan dipertikaikan nanti. bersatu padu. Surat Kebenaran Ketua Sekolah Pelajar yang akan keluar kawaswan sekolah untuk sesuatu urusan diwajibkan mengisi borang khas. Membebaskan pelajar dari semua gejala dan pengaruh tidak baik. berketerampilan serta menjadikan sekolah sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup. Rumahku’. 9. Melahirkan pelajar yang bersemangat tinggi. Oleh itu. Melahirkan pelajar yang menyayangi dan menghormati diri sendiri. 10.Pembentukan disiplin di sekolah dilihat sama pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. berilmu. 8. badan disiplin harus bergerak dalam bentuk yang terancang dan sistematik. 6. liberal dan progresif. 11. Borang ini sebagai bahan bukti untuk penguatkuasaan dan tindakan seterusnya. 12. Surat ini juga dapat menggalakkan pelajar berkenaan daripada . 2. dan menjadi rujukan kepada setiap pelajar. 3. Surat ini akan dibawa oleh pelajar dan menyerahnya kembali apabila kembali ke sekolah. Melahirkan dan membentuk pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang sekolah. dan sebagai jaminan pelajar tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Melahirkan seorang ahli masyarakat yang bertatasusila. orang lain. demokratik. Taklimat Awal Penerangan tentang peraturan dan disiplin juga akan disampaikan oleh Setiausaha Disiplin pada minggu pertama kemasukan pelajar-pelajar baru di SMKKK I. Borang Perjanjian Borang Perjanjian perlu ditandatangani oleh pelajar yang masih mengulangi pelanggaran disiplin. adil. 5. 4. Penjaga kepada pelajar berkenaan akan dijemput ke sekolah kemudian menyaksikan perjanjian dibuat oleh anak dengan pihak disiplin. Buku Peraturan Buku Peraturan sekolah dibekalkan kepada pelajar. Melahirkan pelajar yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana. 7.26 - . Surat Akuan dan Ikrar Pelajar Surat Ikrar pelajar perlu ditandatangani oleh setiap pelajar baru (bertukar dari sekolah lain) di hadapan guru disiplin serta penjaga pelajar sebagai jaminan tingkah laku mereka. OBJEKTIF 1. Merealisasikan slogan ‘Sekolahku.

18. 15. Sudut ini dilengkapkan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan disiplin serta pekeliling-pekeliling dari Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan berkaitan dengan peraturan dan notis tertentu. 14.27 - . Tindakan dan Hukuman. Tujuan buku ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas.Surat Buang / Tukar Sekolah f) Fail 006 . Buku Kawalan Kelas Setiap Kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang akan ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. Fail-fail maklumat pelajar a) Fail 001 . 17. 16.Minit Mesyuarat Disiplin .Kes-kes polis k) Fail 011 . pertama – Kad Keluar ‘Urusan Guru’. masa.Laporan PPD / JPN g) Fail 007 . ‘Spot – Check’ ‘Spot – Check’ terhadap pelajar-pelajar diadakan dalam pelbagai bentuk:.‘Spot Check’ di dalam kelas secara menyeluruh . Kelas. dan jumlah pelajar yang hadir pada masa mereka mengajar. Tahun. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. Tarikh.Maklumat SSDM h) Fail 008 . Buku Laporan Disiplin Buku Khas yang mengandungi semua maklumat bagi pelajar yang kerap melanggar disiplin seperti Nama.Fail Amaran 2 c) Fail 003 .Fail Amaran 3 dan akhir d) Fail 004 .Laporang Kes i) Fail 009 . Kesalahan.Perjanjian ibu bapa / ikrar pelajar j) Fail 010 . Di samping sebagai langkah mengetatkan peraturan keluar sekolah.Surat Gantung sekolah e) Fail 005 . Sudut Disiplin Setiap kelas juga diwajibkan menyediakan sudut disiplin. Kad ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengawal pelajar dari terlalu bebas keluar dan berkeliaran di luar semasa P & P. 13.Fail Amaran 1 b) Fail 002 .‘Spot Check’ di luar kawasan sekolah di tempat-tempat yang strategik sebagai kawasan lepak dan sebagainya.‘Spot Check’ di tempat perhimpunan . Kedua – Kad ‘Keluar Tandas’. Kad Kebenaran Keluar Kelas Terdapat 2 kad.ditangkap polis atas tuduhan ponteng sekolah.

MATLAMAT Mengurang atau menghapuskan sama sekali masalah tidak hadir atau ponteng sekolah tanpa sebab yang munasabah demi menjayakan MISI dan VISI sekolah selaras dengan matlamat pendidikan negara. RASIONAL 1.Surat Rujuk Kaunselor PROGRAM ABSENT SIFAR 2001 UNIT DISIPLIN Program untuk mengurangkan masalah ketidakhadiran dan ponteng sekolah hingga ke tahap yang minimum atau sifar. Merujuk satu sistem kawalan yang mantap bagi menyelesaikan masalah tidak hadir ke sekolah. Ibu bapa dapat memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar berada di sekolah pada waktu yang sepatutnya. Menyedari bahawa kemerosotan akademik dan disiplin pelajar antaranya berpunca daripada masalah tidak hadir atau ponteng sekolah 2. 19. Meningkatkan rasa sayang dan cinta pelajar kepada sekolah sebagai penyalur pelbagai ilmu dan pendidikan. Menanam sikap bertanggungjawab pelajar kepada peraturan sekolah dan menyedarkan mereka bahawa tidak hadir ke sekolah merupakan satu kesalahan besar. Dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari segi akademik seterusnya mengharumkan nama sekolah.28 - . 21. OBJEKTIF 1. 20. . Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan warganegara yang bertanggungjawab. 5.l) Fail 012 .

Menghubungi penjaga/melawat rumah pelajar.Guru tingkatan akan menandakan buku kedatangan pada setiap hari pada masa kedua pengajaran. 6. Tujuan untuk mengesan surat-surat yang dihantar serta mengetahui masalah sebenar pelajar. . Mengumpul Pelajar-Pelajar Yang Tidak Hadir. II. STRATEGI 1. Tujuan untuk memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan yang diambil seperti berikut:a. Mengeluarkan surat amaran I. Mereka akan diambil tindakan disiplin sekiranya dikesan.Pelajar yang tidak hadir akan dikumpul oleh AJK Kehadiran dari Unit Disiplin. Menandakan Jadual Kedatangan . III dan Surat Amaran Buang Sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang diarah oleh JPN. 1. Tidak hadir selama 3 hari akan dimaklumkan dari surat amaran I 1. Mereka di kehendaki menunjukkan surat-surat kebenaran seperti: a) Surat akuan sakit b) Surat ibu bapa yang disahkan oleh penghulu. 7. .29 - . Guru dapat menyampaikan pengajaran dan murid dapat menerima pengajaran guru sepertimana yang dirancangkan. Tujuan untuk mencegah dan menyedarkan mereka. 3. imam atau Ketua Polis (tidak melebihi 1 hari) 4. Tidak hadir selama 9 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran III dan surat berhenti sekolah (Kecuali terdapat surat akaun tertentu). Pelajar yang tidak hadir atau cenderung ke arah itu akan dikurniakan pelbagai tindakan disiplin. Menyedarkan pelajar bahawa rekod kehadiran ke sekolah adalah penting untuk masa depan kerjaya mereka. Tidak hadir selama 6 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran II 2.Tujuan untuk mengesan pelajar yang tidak hadir atau ponteng. Pelajar dilarang sama sekali dari menanda kehadiran pelajar untuk mengelakkan penipuan. 2.6. Mengenakan Tindakan Disiplin. Menyediakan Buku Rekod Kawalan Pelajar .

Kerjasama dengan polis 8.tahap yang telah dijadualkan seperti:a. PELAKSANAAN 1. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa untuk memantau dan menilai kelemahan dan kejayaan Program Absent Sifar.‘spot check’ di dalam kelas 10. Pelancaran Minggu Disiplin d. Merujuk dan mendapatkan laporan bertulis daripada kaunselor. Membentuk komiti / AJK Program Absent Sifar : Januari 2001 3. Rondaan dan serbuan mengejut di tempat yang disyaki destinasi pelajar ponteng. Kem motivasi c. Mengadakan Program Kursus. Merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan 4. Pelancaran Program ‘Absent Sifar’ 9.7. . Program Berkala b. Mengadakan perbincangan dengan pihak polis sama ada rasmi atau tidak rasmi untuk mendapat bantuan atau khidmat nasihat. Tempoh pelaksanaan : Januari sehingga Disember 2001 2. a. Pegawai perhubungan polis b.Setelah mendapat maklumat penduduk sekitar . Melancar Hari Absent Sifar : 18 Februaru 2001 5.30 - . Mengadakan ‘spot check’ di dalam bilik darjah . Balai Polis Kubang Kerian 11. Melaksanakan Program Absent Sifar mengikut tahap . Ceramah kesedaran / disiplin b. a. BENTUK-BENTUK PENILAIAN . Program sepanjang masa (Rujuk Program Tahunan Disiplin) 6.

Jumlah pelajar yang dikumpul setiap hari 2. Untuk mengetasi dan menangani masalah disiplin. Selain daripada hukuman fizikal (rotan) atau denda. masalah disiplin dapat ditangani jika pelbagai kaedah digunakan menerusi satu disiplin pemulihan yang mantap dilaksanakan. c.31 - . SASARAN Pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan sering dan melakukan kesalahan berulangkali. RASIONAL Pelajar-pelajar yang bermasalah boleh dibaiki sikap dan tingkahlaku jika pelbagai pendekatan digunakan. Memberi peluang kepada guru atau mana-mana individu untuk menggunakan kepakaran dan kebolehan mereka memulih dan menyedarkan pelajar-pelajar yang bermasalah. Oleh itu. Mereka secara kelompok akan mengalami pelbagai aktiviti pemulihan dan kesedaran daripada guru-guru atau pakar-pakar pemulihan dari luar melalui temuramah. Sebagai antara sumber rujukan dan kayu pengukur dalam menentukan seseorang pelajar ini layak dan ditukar atau ditamatkan pengajian mereka. program. secara ikhlas. Prestasi disiplin pada akhir tahun. OBJEKTIF a. TEMPAT / MASA Tempat dan masa yang sesuai . seperti sembahyang hajat / sunat. b. Untuk mencuba dan menguji pelbagai kaedah yang terbaik dan menangani masalah disiplin pelajar.1.Data kehadiran bulanan daripada buku kedatangan kelas . d. Penilaian Jangka Panjang a. tindakan secara kerohanian atau motivasi serta nasihat juga dapat memberi kesedaran kepada mereka. c. doa dan lain-lain. PROGRAM GERAKSEDAR BERSIRI PENGENALAN: Program Geraksedar adalah satu program pemilihan dan kesedaran khusus untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. Nasihat. Prestasi akademik pada akhir tahun b. ceramah. Penilaian Jangka Pendek .

BULAN DISIPLIN PENGENALAN Disiplin adalah teras kejayaan seseorang pelajar serta menentukan kegemilangan sesebuah sekolah itu. Segala usaha ke arah mengukuh dan meningkatkan disiplin. seharusnya dititikberatkan baik dirumah mahupun di sekolah. Tenaga Luar g. Ketua-ketua Bidang. Kaunselor e. Di harapkan dengan ‘Bulan Disiplin’ ini dapat mencerna serta meningkatkan kesedaran dan tahap disiplin para pelajar SMKKK I. f. maka Unit Disiplin sebagai agenda tahunannnya. Kemantapan disiplin pelajar memerlukan satu program lebih sistematik. Sesiapa yang ingin memberi perkhidmatan secara ikhlas.TENAGA PENGGERAK : 1. 2.32 - . Pengetua. PKP. SASARAN Semua pelajar SMKKK 1 MASA Sepanjang bulan Mei 2001 PELAKSANAAN Pembentukan AJK:Pengerusi : Pengetua SMKKK I Tim. h. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I : P. RASIONAL 1. Berakhlak dan berdisiplin adalah satu aspek kehidupan bagi mengawal sosial yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup. Memandangkan disiplin dan pelajar adalah dua unsur yang saling berkait rapat. Pelaksanaan Aktiviti Program Gerak Sedar 1. Guru Unit Disiplin d. PK HEM. Kanan HEM Naib Pengerusi II : Penyelia Petang Setiausaha I : S/U Disiplin Pagi Setiausaha II : S/U Disiplin Petang .

Penyelaras : . Pidato Pelajar .Bahagian hadiah dan cenderamata 3.Bahagian Perasmian dan Sambutan Ahli (1) Puan Norliza Mat Yunan (2) Puan Azmani bt.Ketua-ketua Bidang. Majlis Penutup Oleh:.Ybrs. Mansor . Che Ismail b. Salleh 4. Tuan Pengetua SMKKK I . Ikrar Pelajar 10. Yusoff (2) Puan Marliza bt. Ceramah oleh Datuk Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Pertandingan Poster Dan Karangan 7. Aziz b.Kaunselor Bidang Tugas . Najib (2) Ustaz Mat Daud b.33 - . Daud .Bahagian Ceramah (1) Ustaz Mohd. Pendidikan Negeri Kelantan.Setiap hari Ahad 9.Bahagian Pameran dan Pertandingan (1) En. En. 8. . Tempat : Dataran Penyayang Masa : 8.00 Pagi 6. Nazri PROGRAM / AKTIVITI 5. Majlis Pelancaran / Perasmian Oleh Ybrs Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jab. Omar .

memberi pendidikan cara-cara menjaga keselamatan kepada warga sekolah dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan 4. Rasional Program keselamatan amat penting dalam sesebuah institusi khususnya institusi pendidikan .34 - .UNIT KESELAMATAN Pendahuluan Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 ( seterusnya SMK Kubang Kerian 1 ) terletak kira-kira 6 kilometer dari pusat bandar Kota Bharu . bangunan . Rata-rata pelajar di sekolah ini datang daripada golongan keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah. sudah tentu latar belakang sosio-ekonomi dan sosio – budaya pelajar berbeza-beza . Sehingga kini jumlah keramaian pelajar di sekolah ini berjumlah 2336 orang pelajar ( 1020 pelajar lelaki dan 1070 pelajar perempuan ) dengan 112 orang tenaga pengajar . Para pelajarnya mudah terdedah kepada pelbagai bahaya dan risiko . Pada masa ini SMK Kubang Kerian 1 merupakan sekolah saluran kepada beberapa sekolah rendah ke tingkatan satu . memberi pendedahan kepada teknik mengguna alat-alat keselamatan 5. padang dan gelanggang permainan . justeru dapatlah di kategorikan sekolah ini sebagai pinggir bandar . dapat membantu pihak perancang sekolah dalam merancang dan membaik pulih bahagian-bahagian bangunan . Sebagai sebuah sekolah pinggir bandar . Kedudukannya menghala laluan Kota Bharu ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian . setor serta peralatan yang di kenal pasti berisiko 3. kawasan . bilik-bilik dan setor. empat . SMK Kubang Kerian 1 meneruskan sesi persekolahan 2 sesi ( sesi pagi dan sesi petang ) Sesi pagi terdiri daripada tingkatan tiga . enam rendah dan enam atas . beberapa buah sekolah menengah ke tingkatan empat dan enam rendah . Objektif 1. Menyedari hakikat bahawa pelajar terlalu mudah dengan pelbagai risiko . persekitaran . 2. kawalan keselamatan serta padang permainan sentiasa berada dalam keadaan terjamin dan selamat. maka langkahlangkah keselamatan amat penting di beri perhatian khusus. manakala sesi petang pula bagi tingkatan satu dan dua . dapat menanam sikap “SEKOLAH KU RUMAHKU” yang lebih berkesan dalam diri . mempertingkatkan kasedaran kepada warga sekolah tentang pentingnya penjagaan keselamatan 6. Bagi menampung bilik kelas yang terhad . dapat mempastikan harta benda .

mengenalpasti langkah-langkah keselamatan adalah tanggungjawap bersama warga sekolah. satu rangka pelan bertindak dan jadual pemantauan akan di buat bagi membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab yang di serahkan kepada ketua-ketua unit keselamatan dapat di sediakan. Maklumat yang di beri oleh skuad ini amat penting dalam menangani masalah vandalisme. menbentuk jawatan kuasa keselamatan 2. Pelajar. mengadakan beberapa siri latihan kebakaran dan cara-cara menyelamat diri 8. mengadakan beberapa siri ceramah keselamatan kepada warga sekolah 5.35 - .hari minggu dan hari kegiatan kokurikulum . melatih pelajar sentiasa bersiap sedia menghadapi kecemasan dan mala petaka Strategi 1.warga sekolah berlandaskan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat 7. satu pelan laluan yang kemaskini akan di keluarkan dan seterusnya di edarkan kepada semua kakitangan dan papan kenyataan kelas serta papan kenyataan umum nuntuk di hayati oleh semua pelajar sebagai langkah menyelamat diri secara tenteram . Ahli Majlis Perwakilan Pelajar. 6. jawatan kuasa keselamatan yang di bentuk akan di beri tugas dan mandat bagi mengenalpasti seterusnya emngambil langkah-langkah tertentu sama ada secara melapor kepada pihak berkenaan atau bertindak segera sebagai bukti tanggungjawab yang di amanahkan 3. memeriksa dan mengenalpasti alat pemadam kebakaran di sediakan di tempat-tempat yang di tentukan serta dapat berfungsi dengan baik 10. Ahli Skim Lencana Anti dadah ( SLAD) dan Ahli Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS) meronda secara tidak lansung ketika hadir ke sekolah atau semasa berada di sekolah sama ada pada waktu persekolahan atau pada waktu kehadiran petang . membentuk ‘Skuad Rondaan’ di kalangan anggota pasukan Pasukan Pakaian Seragam . 4. aman dan terkawal 7.Pelajar Tingkatan Enam Anak Wawasan . bekerjasama dengan semua unit lain yang di bentuk di sekolah dalam usaha melaksanakan setiap program dan aktiviti latihan kebakaran dan menyelamat 9. .

Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha :Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pen .JAWATANKUASA INDUK PROGRAM KESELAMATAN Pengerusi : Pengetua N. Setiausaha HEM Urusetia Keselamatan Kebakaran Persekitaran Disiplin Bencana Alam : En Che Ismail Yussoff En Ahmad Faizal Ismail . Setiausaha : Penyelia Petang Penyelaras: Semua Ketua Bidang Kaunselor Sekolah Ketua Unit .36 - . En Zakhori Ab Rahman En Aziz Muhammad : En Ab Aziz Salleh En Ramlee Alias : En Mazlan Mohd Zain En Sanadi Hhussin ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) (sidang pagi ) ( sidang petang ) Skuad Kecemasan: Hj Mohd Hussin Deraman ( pejabat sekolah ) En Razali Talib ( teknik dan elektrik) Pn Che Ainun Che Cob ( makmal sains ) En Ab Rahman Harun ( pondok keselamatan ) En Che Ismail Yussof ( kebakaran dan bencana alam ) En Mohd Nor Deris ( bangunan ) Ustaz Mat Daud Omar ( Mussala ) Pn Noreha Mohamad ( Perpustkaan dan PSS) Pn Khazimah Mat Rani ( Kemahiran hidup / SRT) En Alias Yahya ( Padang dan gelanggang ) En Rawi Ali ( Perabot sekolah ) En Zakaria Jusoh ( Koperasi sekolah ) Semua pekerja Pembantu-pembantu makmal BIDANG TUGAS URUSETIA KESELAMATAN .

Kebakaran 1. mengenalpasti dan menyediakan ‘pass’ keluar masuk pelajar dari kelas 6. Menyediakan peralatan pertolongan cemas ketika bencana 5. Menyediakan skuad Bencana Alam 2. menyediakan kawasan letak kenderaan pelajar ( basikal) 5. menyediakan jadual ceramah dan aktiviti keselamatan Persekitaran 1. mengenalpasti keadaan pagar sekolah 4. menyediakan jadual ceramah lalulintas ( maklumat semasa perhimpunan ) 3. Menyampaikan maklumat berkenaan kepada pelajar supaya sentiasa berwaspada 7. menyedia dan menempatkan baldi pasir di tempat yang sesuai 4. mengenalpasti tempat pili bomba dan punca tekanan air 5. mengenalpasti fungsi alat pemadam api 3. Megenalpasti bangunan / blok selamat bagi menempatkan pelajar 3. mengenalpasti keluar masuk pelajar dari kawasan sekolah 7. mengenalpasti pintu pagar sekolah terkawal 8. menyelitkan peringatan disiplin pelajar semasa perhimpunan mingguan Bencana Alam 1. Bekerjasama dengan unit kebakaran dalam latihan menyelamat diri 8. mengenalpasti ketenteraman pelajar semasa dalam bilik darjah 4. Mengenalpasti alamat dan telefon agensi berkaitan 6. mengenalpasti peraturan sekolah di tampal di papan kenyataan kelas / umum 3. mengenalpasti peraturan sekolah di baca oleh setiap pelajar 2. mengenalpasti lalulintas pelajar di jalan raya 2. menyediakan peta laluan selamat 2. menyediakan jadual latihan kawad kebakaran 6. Mengenalpasti bangunan/blok selamat menyimpan stok makanan 4.37 - . menyediakan jadual ceramah disiplin 5. mengenalpasti setiap pintu masuk ( bukan utama ) di awasi atau berkunci) Disiplin 1. Meyediakan pasukan petugas khas bencana alam .