PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA 1.

Pengenalan “ 400 pelajar dikenal pasti langgar disiplin ”, “ Ibu bapa patut bantu sekolah atasi gejala sosial ”, “ Buli gugat semangat belajar ” dan “ Kerjasama penting bagi banteras gangsterisme”. Begitulah antara tajuk-tajuk berita yang terpapar di dada akhbar-akhbar tempatan pada masa kini. Berita-berita seperti ini membayangkan kemerosotan nilai moral pelajar dan masalah disiplin di sekolah-sekolah pada masa kini memang amat serius sehingga mencapai tahap yang membimbangkan .Walaupun pelajar sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni tetapi nampaknya ini semua hanya retorika sematamata. Pelajar merupakan elemen atau aset penting dalam negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk mencapai Wawasan 2020.Pembangunan negara yang pesat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya serta perkembangan teknologi maklumat telah membawa bersama gejala sosial yang negatif di kalangan remaja sekolah. Keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral serta gaya hidup yang tidak sihat telah memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. Masalah disiplin di sekolah kini telah menjadi lebih kompleks dengan

kewujudan kes pelajar yang terlibat dalam aktiviti pemujaan serta ajaran sesat yang dikenali ‘Black Metal’. Hakikatnya jelas dapat dilihat dengan bertambahnya bilangan pelajar yang terlibat dalam kes-kes disiplin seperti ini serta penambahan bilangan jenis salahlaku yang dilakukan oleh pelajar-pelajar. Perkembangan mutakhir, terutamanya

-1-

menjelangnya abad 21, telah memperlihatkan kepada kita akan gejala yang melanda negara kita berhubung dengan disiplin para remaja. Berbagai pihak telah mengeluarkan hujah-hujah mereka untuk melepaskan diri daripada tuduhan kegagalan mendisiplinkan para remaja terutamanya yang berada di bangku sekolah.

2.

Definisi konsep 2.1 Peranan

Tuntutan atau melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh struktur yang dikaitkan dengan sesuatu kedudukan sosial yang tertentu 2.2 Guru

Guru yang dimaksudkan di sini adalah merupakan individu yang terlibat secara langsung dengan proses pengajaran di sekolah dan ia merangkumi samada Guru biasa, Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Matapelajaran dan Guru Penolong Kanan. 2.3 Mencegah Kemerosotan

Mencegah Kemerosotan yang ialah merupakan sebarang usaha yang dilaksanakan dalam menyekat, menghalang atau membendung sesuatu perkara itu daripada terus merebak atau menjadi lebih serius lagi 2.4 Nilai moral

Nilai ditakrifkan sebagai suatu ukuran yang standard. Manakala moral pula merupakan perlakuan-perlakuan yang baik. Kebiasaannya perlakuan baik tersebut diasaskan kepada perbuatan yang zahir dan akal semata-mata. Sesuatu perlakuan yang baik itu dianggap bermoral sekiranya mendapat pengiktirafan daripada

-2-

orang lain. Secara umumnya moral mementingkan hubungan sesama manusia serta berdasarkan sentimen masyarakat setempat. Ia sentiasa berubah-rubah mengikut adat dan kehendak sesebuah masyarakat tersebut. Contohnya jika dalam sesebuah masyarakat itu menganggap bahawa arak itu adalah baik bagi tujuan memanaskan badan di negara-negara sejuk dan pengambilannya tidak salah maka ia dianggap perbuatan yang bermoral. Oleh itu nyatalah matlamat moral hanya kepada manusia semata-mata. 2.5 Pelajar remaja Rata-rata, mengikut takrifan dalam pelbagai kamus, remaja membawa maksud seseorang yang mulai dewasa, sudah akil baligh atau muda. Dari segi usia pula, remaja dianggap berumur antara 10 hingga 19 tahun. Dari sudut psikologi, zaman remaja adalah satu jangka masa peralihan yang berlanjutan dari alam kanak-kanak ke peringkat dewasa yang penuh dengan konflik-konflik kehidupan (Mahmood 1990). Oleh itu, remaja harus dilihat dari segi satu tempoh peralihan yang panjang, yang mana perjalanannya tidak semestinya bebas dari tekanan dan pelbagai halangan konflik kehidupan (Chais, 1976). Pada peringkat remaja, seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali, sama ada dari segi fizikal, emosi mahupun sosial. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. Remaja juga

-3-

ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Sering juga diperkatakan bahawa remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. dan nilai. Namun demikian. Pembentukan sikap kenegaraan ini bermaksud menyemaikan perasaan cinta terhadap negara. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. Peranan guru Dalam konteks menangani masalah kemerosotan nilai moral di kalangan pelajar remaja hari ini beberapa inisiatif perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah khususnya pihak guru bagi menjamin agar ianya tidak akan berterusan dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya gejala yang tidak sihat dalam masyarakat kita . 3. Seseorang yang mempunyai sikap kenegaraan akan sentiasa -4- . sikap. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. 1950). Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku.belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. Dalam hal ini terlebih kita lihat dari aspek Pembentukan Sikap Kenegaraan dikalangan pelajar itu sendiri. Kenyataan ini tidak boleh kita nafikan. masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang.

Mempunyai semangat kekitaan. kemakmuran dan pembangunan negara. Sentiasa sanggup bekerjasama dengan orang lain. Menyedari pentingnya sikap kenegaraan terhadap diri dan masyarakat untuk kemajuan. Menjadi warganegara yang berdisiplin dengan mematuhi peraturanperaturan dan undang-undang. pelajar harus diasuh ke arah membentuk sikap ini supaya mercka: 1. Berusaha bersungguh-sungguh untuk melengkapkan diri supaya bersedia memberi sumbangan kepada negara. 2. 2. Menyedari kepentingan sikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat berbilang kaum. Pembentukan sikap kenegaraan amat penting untuk pembangunan negara. Rela memberi sumbangan untuk kemajuan dan kemakmuran negara. 6. Justeru itu. Memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Meluhurkan Perlembagaan dan mendaulatkan undang-undang negara. Berdisiplin dan bersopan santun. Justeru itu sikap kenegaraan mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Menghargai segala warisan sejarah dan hasil pembangunan negara. 6. Taat setia kepada raja dan negara. 5. 3. -5- . 4. 4. 3. 5. rela memberi sumbangan dan rela berkorban untuk negaranya. 7. 7. Rela berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara.mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. misalnya sikap taat setia kepada raja dan negara.

atau secara tidak langsung apabila muridmurid menjalankan menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan dilatih mengamalkan sikap-sikap seperti kerjasama. 3. Sejarah. guru haruslah memahami kepentingan dan tujuan pembentukan sikap kenegaraan di kalangan pelajar. Di peringkat sekolah. hormatmenghonnati. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. Sikap-sikap sepeiti ini adalah penting dalam usaha menenguhkan pembentukan sikap kenegaraan.1 Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Sebagaimana yang kita ketahui. -6- . tanggungjawab dan toleransi. Bahasa Melayu dan sebgainya. Jadi tugas membentuk sikap kenegaraan terletak di bahu guru kerana guru adalah orang yang diamanahkan untuk melaksanakan rancangan kurikulum sekolah. peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan oleh guru melalui tiga cara iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aktiviti kokurikulum dan aktiviti budaya sekolah. Tugas guru ialah menonjolkan sikap kenegaraan itu semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini. unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran kita sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM. tolong-menolong.Pembentukan sikap kenegaraan memangnya telah diambil kira dalam rancangan kurikulum sekolah.

Aktiviti permainan dan sukan.2 Aktiviti Kokurikulum Aktiviti kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. lagu sekolah dan lagu patriotik sepcrti "Malaysia Berjaya" dalam perhimpunan sekolah. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan. Berinteraksi dengan berbagai-bagai kaum. Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nila-nilai murni termasuk sikap kenegaraan dikalangan murid-murid. permainan dan sukan serta unit beruniform. 2. Mengamalkan sikap toleransi teihadap rakan-rakan. 3. pelajar-pelajar mendapat peluang untuk: 1. Bekerjasama dengan pasukan sendiri. selain menyihatkan tubuh badan.3. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. kerana melalui aktiviti permainan dan sukan. Di dalam kelab dan persatuan. semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projek-projek yang dirancang oleh kelab dan persatuan mereka. Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama.3 Aktiviti budaya sekolah Aktiviti budaya sekolah adalah merangkumi aktiviti-aktiviti seperti berikut : 1. Membaca ikrar dalam upacara-upacara rasmi seperti Hari Sukan. -7- . 4. Menyanyi lagu kebangsaan. 3. 2.

Pelbagai persoalan ditimbulkan. Mengibaikan bendera kebangsaan pada setiap hari persekolahan dan perhimpunan sekolah. 3. Perbincangan Rata-rata masyarakat hari ini sedang kebingungan dengan fenomena keruntuhan akhlak di kalangan remaja. 4.perhimpunan pengakap dan sebagainya. Oleh itu. Apakah pihak sekolah selaku institusi pendidikan gagal menangani masalah itu? Bagaimana pula peranan ibubapa dan keluarga? Sejauh manakah keprihatinan pemimpin dalam soal ini? Bagaimana pula reaksi institusi agama dalam menanganinya? Kemerosotan nilai moral di kalangan remaja khususnya para pelajar dengan kewujudan kumpulan-kumpulan samseng di sekolah-sekolah sejak akhir-akhir ini cukup memilukan hati kita semua. Barangkali masih segar diingatan kita bagaimana seorang pelajar 8 tahun ditikam tidak kurang dari sepuluh kali oleh pelajar tingkatan satu pada 21 Jun yang lalu hanya kerana tidak memberikan wang sakunya. Menjalankan kempen kebersihan sekolah. Melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu. 4. Begitu juga bagaimana deritanya seorang -8- . 5. tidak dapat dinafikan aktivitiaktiviti budaya sekolah akan memberi sumbangan ke arah pembentukan sikap kenegaraan. Adalah nyata bahawa semangat patriotisme boleh diwujudkan melalui aktiviti-aktiviti budaya sekolah tersebut. kerana ianya menggambarkan betapa biadap dan runtuhnya disiplin dan akhlak segelintir daripada golongan remaja kita.

Kes-kes sebegini adalah sebahagian daripada keganasan yang membabitkan para remaja khususnya para pelajar yang ternyata begitu berani mencabar undang-undang. Betapa hancurnya hati ibubapa seorang remaja perempuan berumur 16 tahun apabila ditahan polis kerana menyertai kumpulan untuk merompak sebuah kondominium Prisma Perdana. Kita juga tentu bersimpati dengan para guru di sekolah-sekolah yang terbabit apabila imej sekolah yang selama ini dianggap mulia. Yang terkini dan seolah-olah seperti menjadi barah yang begitu cepat merebak ialah kecenderungan remaja membakar sekolah sebagai tanda protes dan tidak puas hati mereka kepada para guru. Cheras.pengawas di sebuah sekolah menengah di Kluang Johor dibelasah oleh sekumpulan remaja dengan menggunakan besi dan rotan berpaku pada 3 Julai yang lalu. pada 26 Mei. Dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998. telah menjadi mangsa segelintir pelajar yang masih terbelengu dengan perangai yang tidak bertamadun. Mereka bertindak sesuka hati dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras. kadar jenayah yang melibatkan remaja lelaki meningkat sebanyak 35 peratus. tempat mencurahkan ilmu bagi mendidik anggota masyarakat. tuba yang dibalas”. Lebih menyayat hati kita lagi apabila seorang remaja perempuan berumur 16 tahun dituduh membunuh wanita berumur 58 tahun kerana tidak memberikannya wang yang diminta pada 24 September yang lalu. -9- . Dalam laporan ini emaja Melayu yang beragama Islam adalah yang paling banyak terbabit! (Berita Harian 12 Julai 2000) Kumpulan pelajar ini seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. Bagaikan pepatah “madu diberi. dan sepanjang tahun 1998 sebanyak 6338 kes baru yang membabitkan remaja telah dilaporkan. remaja perempuan 25 peratus.

10 - . tetapi adalah amanah dan tanggungjawab semua .Segala persoalan berkenaan akan terjawab dengan mengkaji dan menilai kembali pengertian sebenar konsep pendidikan. cara bercakap dan berpakaian. Sementara dalam bidang kepimpinan pula. kita perlu sedar dan insaf bahawa pendidikan bukanlah tugas pihak tertentu. Tanpa kerjasama dari setiap pihak . Pendeknya. terutamanya para guru mereka perlulah memiliki minat yang mendalam. ibubapa perlu sentiasa menyingkirkan sifat negatif daripada menjadi amalan dalam rumahtangga. untuk melahirkan generasi remaja yang berakhlak mulia memerlukan kepada penglibatan yang serius dari semua pihak. Bagi golongan pendidik. pemimpin masyarakat dan negara. meliputi individu. Remaja sukar menerima ilmu dan mencontohi guru yang tidak serius. semua patut insaf betapa kemerosotan akhlak dan moral pelajar serta generasi muda menandakan ada kesilapan pada bahagian tertentu pendidikan. Sebelum dikaji konsep pendidikan. sama ada formal atau tidak formal.ibubapa dan keluarga. Dalam konteks tidak formal pula seperti dalam institusi keluarga. Tanpa menuding jari ke arah mana-mana pihak. pemimpin perlu mengawasi diri daripada bersikap “cakap tak serupa bikin” untuk memastikan keberkesanan kepemimpinannya yang juga suatu bentuk pendidikan. apatah lagi yang boleh dipertikaikan peribadi dan akhlaknya walaupun dalam perkara yang dianggap remeh seperti merokok. tujuan dan peranannya terhadap pembangunan insan dalam sesebuah masyarakat dan negara. Rasa hormat kepada guru adalah antara syarat asas dalam memastikan kejayaan penyaluran ilmu dan nilai-nilai yang baik kepada para remaja. kewibawaan ilmu dan keperibadian yang luhur untuk memastikan kejayaan proses pendidikan.

suratkhabar.1 Faktor-Faktor Utama Banyak faktor yang menyebabkan masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja pada masa kini berlaku. Sesetengah pelajar pula menjadikan sekolah sebagai tempat untuk melupakan segala masalah. keadaan di sekolah bukanlah seperti yang diimpikan oleh ibu bapa. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana usia mereka yang rata-rata berusia antara 12 hingga 20 tahun masih dianggap mentah. 4. Selain itu. Babak ganas dan seks akan menjadikan fikiran remaja keras dan rakus. Guru memang ingin membantu masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. dan televisyen yang menonjolkan budaya kuning amat mudah diikuti oleh para pelajar. .yang terlibat akan membantutkan usaha untuk mendisiplin remaja. Kita juga turut bimbang masa depan para remaja kini lebih-lebih lagi di era globalisasi yang tiada lagi batas sempadan komunikasi yang menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti.11 - . Filem. tetapi jumlah pelajar yang ramai di dalam sebuah kelas menyebabkan kesempatan guru terbatas. Ayah dan ibu sering berkelahi di hadapan anak-anak dan pada waktu yang sama mengharapkan anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran. sedangkan pada hakikatnya pembentukan moraliti seseorang itu bermula di rumah. Namun. Sesetengah ibu bapa pula menyerahkan soal disiplin sepenuhnya kepada pihak sekolah. Punca utama ialah pengaruh media massa. kemerosotan disiplin para pelajar juga terjadi kerana masalah keluarga. majalah.

ibu bapa. Bagi menunjukkan diri mereka hebat dan berkemampuan. si anak akanterbiar dan memilih haluan sendiri. Pihak sekolah perlu menggunakan pendekatan psikologi apabila berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin. Mereka yang tidak bersekolah ini mungkin kerana keciciran dalam pelajaran ataupun sudah menamatkan alam persekolahan akan berlagak dewasa dengan menghisap rokok. dan melakukan sesuatu tindakan untuk menarik perhatian. peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tidak diikuti. Para pelajar. Ada pelajar yang masih berkawan dengan rakan yang tidak bersekolah. Kedua-dua ibu bapa sibuk mencari nafkah. Sebenarnya masalah kemerosotan disiplin saling berhubung kait. dan guru mestilah memainkan peranan mereka masing-masing. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi pelajar miskin. Oleh itu. Negara kita menghadapi masalah kekurangan guru lelaki di mana fenomena ini mungkin menjadi salah satu punca kemerosotan disiplin. tidak wajar jika sesetengah pihak sahaja yang dipersalahkan. berpakaian tidak senonoh. Nisbah .Hukuman atau denda yang dikenakan kepada sesesorang pelajar juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu menjadi semakin liar.12 - . Pengaruh rakan sebaya juga turut mempengaruhi disiplin para pelajar merosot. Namun begitu. Pelajar ini mempunyai perasaan rendah diri. ini juga tidak menyelesaikan masalah kerana para pelajar tidak akan takut jika sesuatu kesalahan dihukum dengan nasihat sahaja.

antara guru lelaki dengan guru perempuan pada kadar 4:6. di mana kaum lelaki amat tidak begitu berminat untuk menceburi bidang pendidikan. . 1993). (Berita Harian :19 Julai 1999) .2 Kesan Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 1993 didapati bahawa sekalipun penyertaan remaja atau pelajar di dalam kegiatan kumpulan haram meningkat sebanyak 10 peratus namun. Begitu juga di peringkat universiti . Sekalipun perangkaan yang ditunjukkan adalah rendah namun satu perkara yang pasti ialah kumpulan-kumpulan haram ersebut memainkan peranan yang utama dengan merebaknya kegiatan salah laku di sekolah. Keadaan yang lebih meruncing sangat dirasai di sekolah rendah dan menurut Kementerian Pendidikan. 4.13 - . Sememangnya hal disiplin pelajar biasanya diserahkan kepada guru lelaki yang bermisai lebat dan berwajah garang. Apabila orang lelaki semakin menghindari profesion ini. fenomena kekurangan guru lelaki akan berterusan dalam beberapa tahun yang akan datang kerana jumlah guru pelatih perempuan di maktab perguruan melebihi jumlah guru pelatih lelaki. laporan jenayah remaja yang melibatkan kumpulan haram tersebut adalah kurang daripada 2 peratus(Bodinger-deUriarte. ada pendapat yang menyatakan bahawa tahap disiplin atau nilai-nilai moral pelajar hari ini semakin merosot.

c. Risiko yang tinggi kepada pelajar-pelajar lain untuk menjadi mangsa mereka. e. Persekitaran yang tegang di kalangan pelajar-pelajar kerana merasa terancam. Ini menunjukkan sekolah bukan lagi tempat yang selamat sekiranya wujud kegiatan kumpulan kumpulan haram oleh pelajar-pelajar mereka. Menjejaskan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit. pergaduhan dan sebagainya. Menilai aspek-aspek yang telah diketengahkan. d. b. Prosedur pencegahan yang sistematik dan .14 - . Secara ringkasnya kita dapat menyatakan bahawa implikasi masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja ialah: a. maka adalah penting bagi kita menangani permasalahan disiplin di kalangan pelajar sekolah mahu pun pusat pengajian yang lebih tinggi demi menjamin keutuhan sekolah sebagai agen sosial yang berwibawa dan dihormati.Kajian oleh National Institute of Education di Amerika Syarikat menyatakan bahawa terdapat peningkatan keganasan atau salah laku di sekolah sejak 1978 di mana pelajar-pelajar sekolah adalah pada risiko yang tinggi untuk menjadi mangsa keganasan di sekolah berbanding di tempat-tempat lain (Gaustad. 1991). Menjejaskan imej dan kredibiliti sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Wujudnya kegiatan salah laku seperti peras ugut.

15 - . pihak berkuasa dan masyarakat adalah perlu ke arah pelaksanaan program pencegahan yang berkesan serta menyeluruh. merokok. sekolah. Cadangan 5. Oleh itu kerjasama bersepadu antara pelajar. Antara jenis-jenis salah laku pelajar ialah ponteng sekolah . bertumbuk dan sebagainya. Adalah menjadi harapan negara pelajar yang tamat dari sekolah-sekolah . Kaedah pelaksanaan program ini dibuat agar sesuai dengan pelbagai kes salah laku pelajar di sekolah.berkesan berasaskan pertimbangan punca-punca penglibatan pelajar kepada masalah disiplin ini adalah perlu demi memelihara masa depan yang positif kepada pelajar. 5. 5. 5.2 Program Integrasi Negeri Tangani Anti Sosial (PINTAS) adalah program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan salah laku pelajar remaja di sekolah.1 Selain dari peranan yang dimainkan oleh guru Laporan serta kerjasama daripada masyarakat amat diperlukan bagi menangani masalah ini. melawan guru.3 Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling – Guru pakar dalam bidang ini perlu dilatih agar dapat menjalankan tugas dengan baik bagi tujuan memberi nasihat serta dorongan agar mereka yang terlibat dalam masalah disiplin ini akan insaf dan seterusnya mengikut peraturan sekolah yang ditetapkan. sekolah dan masyarakat itu sendiri.

bercita-cita tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang. .4 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah & Disiplin di sekolah wajar dan patut diberi sokongan sepenuhnya. Melalui penerapan nilai moral yang baik dan penekanan kepada pentingnya sikap yang jujur. namun yang paling penting adalah peranan ibubapa.16 - . hormat menghormati di samping tidak terlibat dalam arus mengejar kebendaan semata-mata. Ini kerana mereka inilah yang akan membangunkan negara pada masa akan datang. Kesimpulan Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu.5 Walau apa pun program yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah kemerosotan nilai moral ini.seluruh negara mempunyai nilai-nilai moral yang baik. mempunyai hala tuju yang jelas dalam belajar. tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kementerian Pendidikan memberi kebenaran untuk penubuhan kelab seperti ini yang bertujuan untuk melatih dan memberi kesedaran dikalangan pelajar tentang pelbagai aspek jenayah dan pencegahannya. Pelajar dulu takut dan hormat kepada guru. 5. Ibubapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak dan sentiasa mendorong mereka dan cuba menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. 5. 6.

Oleh itu.Pelajar dulu kaya dengan nilai-nilai budaya Timur yang mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. Apa yang berlaku sekarang sudah amat jauh bezanya. . kaedahkaedah tradisional seperti dengan memarahi. Paling penting. merotan. Kata-kata guru dianggap keramat. Dulu. pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran yang mulia. Sekolah dan golongan guru mesti menerima hakikat bahawa pelajar sekarang lebih lantang dan sedar akan hak yang melindunginya sebagai pelajar. teguran guru ibarat nasihat.17 - . menggantung dan membuang sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan kemelut disiplin sekarang. masalah kemerosotan nilai moral yang berlaku dikalangan pelajar sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggannya iaitu para pelajar. Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongnya untuk memberontak. Percayalah. Mereka adakalanya berani mencabar kewibawaan sekolah. rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk merawat salah laku pelajar.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Robiah Sidin. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. 1989. (1997). Sosiologi Pendidikan ( terjemahan ). 1993. Edisi Ketiga. Yusup Hashim. Zaiton Sidin. 2001. Mok Soon Sang. Tanjong Malim: Quantum Books. Bhd. Asas Pendidikan 1. Kursus Tamadun Islam & Pendidikan Moral. Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Noraini Ahmad. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lee Shok Mee.Bhd. Kaunseling Remaja. 2002. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Ghazali Darussalam. Edisi Keempat.BIBLIOGRAFI Amir Hasan Dawi.18 - . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. . Edisi Kedua. Asas Pendidikan 2 Murid dan Proses Pembelajaran. Bhd. 1995. 1995.

saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar PKPG IPDA-UPSI 2002/2003 terutama daripada kelas TM3 yang telah memberi kerjasama dan berkongsi-kongsi bahan bersama-sama bagi menyiapkan kerja kursus ini. namun dapat juga meluangkan masa untuk memberikan bimbingan Selain itu. kerana telah banyak memberi bimbingan yang begitu baik kepada saya dalam menyiapkan Kerja Kursus2 Sosiologi Pendidikan yang bertajuk “PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA”. Segala sumbangan yang saudara saudari berikan. Kedah Darul Aman.19 - .PENGHARGAAN Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada En Lee Lai Guan selaku Pensyarah Sosiologi Pendidikan Institut Perguruan Darulaman (IPDA) Jitra. mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Walaupun beliau terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah Sosiologi Pendidikan. Sekian… . InsyaAllah.

3 2.2 Guru Mencegah Kemerosotan Nilai Moral Pelajar Remaja Peranan Guru Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Kokurikulum 3.5 3. Definisi konsep 2.3 Aktiviti budaya sekolah 8 .4 2.1 3.1 Peranan 2-4 2.2 2. 3. 5. 7.20 - .17 18 4–8 4.15 15 . Pengenalan 1-2 2. Perbincangan Cadangan Kesimpulan Bibliografi Penghargaan .Kandungan surat muka Prakata 1. 6.16 16 .

Walaupun terdapat pelbagai tanggapan masyarakat terhadap status mulia ini tetapi tidak adil sekiranya semua kekurangan itu diletakkan atas bahu pendidik. . Kepincangan demi kepincangan hadir dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik masyarakat yang seimbang dari segi mental dan rohani.21 - . Status guru dan peranannya tidak dapat dinafikan dapat membentuk masyarakat ke arah kewujudan tamadun manusia yang lebih gemilang. Oleh sebab itulah dalam keadaan ini saya rasakan guru perlu memainkan peranan dan melakukan sesuatu supaya situasi sebegini tidak akan berterusan.PRAKATA Institusi Pendidikan khususnya kaum guru sememangnya merupakan penggerak utama ke arah pembentukan awal minda pelajar. kumpulan tertentu sebagai yang bersalah. Namun begitu. Walaupun kekurangan sememangnya wujud. Contohnya apabila kita digemparkan dengan "kemajuan" gejalagejala sosial yang berkaitan dengan kemerosotan nilai moral ini masyarakat kita akan cepat merasa gusar dan kecewa malah ada yang menunding jari kepada orang lain. Malah masalah kemerosotan nilai moral yang melanda pelajar-pelajar remaja kita hari ini semakin dirasa dengan peningkatan kes yang melibatkan pihak polis. usaha sepatutnya dilakukan demi mengembalikan kemuliaan status tersebut. apa yang dapat dilihat institusi perguruan tidak lagi dihormati dan dipandang sebagai institusi yang dapat memberikan kesan yang positif.

kita dengan automatik. Disebabkan kelemahan ini.12 FEBRUARY 2007 Masalah Disiplin Pelajar: Satu Pendekatan & Penyelesaian Dr Novandri Hasan Basri Kita sedang hangat memperkatakan isu masalah disiplin pelajar-pelajar.macam persoalan timbul yang semuanya memerlukan penyelesaian yang konkrit dan segera. Peraturan ini perlu untuk memastikan mereka tidak . Bermacam.22 - . peraturan alam menentukan tanggungjawab ibubapa dan anak-anak mereka. mematuhi segala peraturan sekolah yang dicipta khas untuk mereka. maka terciptalah peraturan-peraturan alam ataupun ciptaan manusia itu sendiri agar segala tindakan manusia di sesebuah kumpulan ataupun situasi. pelajar-pelajar sepatutnya dengan spontan. Yang pastinya masalah ini masih lagi berleluasa sehinggalah ke detik ini. contohnya di jalanraya. · Kenapakah berlakunya kepincangan pemikiran pelajar-pelajar ini? · Dimanakah salahnya pendekatan kita selama ini ? · Tidak adakah suatu mekanisme yang wujud untuk menyalurkan rangsangan emosi negatif pelajar-pelajar ini agar dapat dikurangkan atau kepada sesuatu yang lebih berfaedah dan masuk akal ? · Apakah kerana kes-kes yang berlaku ini isolated dan hanya melibatkan segelintir pelajar. Jika di rumah. Jika di luar rumah. maka segala usaha yang dijalankan untuk membenterasnya masih lagi di dalam peringkat perancangan demi perancangan ? · Sampai bilakah berlakunya segala masalah disiplin pelajar-pelajar ini ? Peraturan Kita mesti sedar bahawa manusia adalah lemah dan selalu lalai di dalam menjalankan tanggungjawab dan gagal untuk mengawal emosi dan nafsu. tidak lari dari landasan kehidupan norma mereka. mesti mematuhi segala undang-undang jalanraya ciptaan kita sendiri agar tindakan kita tidak membahayakan diri dan pengguna jalanraya lain. Justeru itu.

Sikap inilah yang akan memperkenalkan mereka kepada masyarakat nanti. Tekanan yang berterusan ini akan mengakibatkan anak-anak ini. subjek-subjek yang terlibat. Rentetan permasalahan anak-anak ini bertambah signifikan apabila di bangku sekolah. Akibatnya anak-anak ini sering dihukum dan gagal di dalam peperiksaan yang seterusnya akan menyebabkan ibubapa berasa malu. Jadi persoalannya sekarang ialah. Jika tidak baik didikannya. Buku Developmental Psychology Childhood and Adolescence (1996) telah memetik huraian Pattterson (1982. secara tidak langsung. Sikap ini pula akan menyebabkan mereka tidak lagi berminat untuk mengawal atau mengambil kisah hal ehwal dan segala aktiviti anak-anak mereka. maka buruk perangai anakanaknya.. dan begitulah sebaliknya. masa contact.mempunyai agenda lain di sekolah selain daripada menumpukan perhatian kepada pelajaran dan segala aktiviti yang telah dirancang untuk mereka. tindakan dan tindakbalas subjek itu dirangsang oleh sesuatu atau situasi tertentu . bertambah berang ataupun terus tawar hati. Keluarga ini selalunya beratmosferakan coercive home environment di mana anak-anak berinteraksi dengan ibubapa dan sesama sendiri dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan teknik-teknik anti-sosial yang lain. jika ibubapa bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. Lama-kelamaan perangai dan tingkah laku akan sebati dengan jiwa mereka. kenapakah masalah disiplin pelajar-pelajar tertumpu di suasana dan persekitaran sekolah? Ini adalah kerana. terpaksa mempelajari teknik-teknik tersebut untuk terus survive di dalam keluarga mereka. Peranan Keluarga Keluarga adalah merupakan satu kumpulan manusia yang bertalian darah dan mempunyai susunan yang tertib. Kerap kali berlaku masalah disiplin dan juga lemah di dalam pelajaran di kalangan anak-anak ini. Patterson et al 1989) yang menerangkan bahawa anak-anak yang bermasalah selalunya tinggal di dalam keluarga yang dianggapkan sebagai breeding grounds kepada tingkah laku anti-sosial dan hostile.23 - . Ibubapa bertindak sebagai ketua yang bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. Anak-anak akan mulai berani menentang ibubapa dan keluarga sendiri untuk mengurangkan tekanan yang dirasai oleh mereka. jika diamati dengan teliti.

Kumpulan ini akan menjerumuskan mereka kepada peningkatan sikap-sikap agresif. oleh masyarakat sekolah.di sekolah itu. Sesetengah daripada mereka membentuk geng-geng ataupun deviant cliques. akan menyebabkan beberapa respon negatif. tidak mementingkan pelajaran dan terjebak di dalam aktiviti-aktiviti yang berbau jenayah(Thomas Dishion & Associates. tanpa disedari. gangsterisme dan membakar sekolah melibatkan penyertaan lebih daripada satu pelajar. peras ugut ataupun gangsterisme sebenarnya mempunyai sumber provokasi (provocation) yang bermula atau tertumpu di masa sekolah itu dan bukannya di rumah pelajar-pelajar. Peranan Sekolah Feldman & Weinberger (1994) di dalam buku di atas menerangkan bahawa penampilan sikap negatif yang persisten oleh pelajar-pelajar hasil daripada keluarga yang bermasalah ini. 1991). Peristiwa-peristiwa seperti bakar sekolah. · Pelajar-pelajar lain yang lebih pandai akan menjauhi diri daripada mereka. · Pelajar-pelajar ini akan ditempatkan di dalam kelompok pelajar-pelajar yang sama taraf akademiknya dan secara relatifnya juga bermasalah dan mempunyai sikap anti-sosial. Sikap destruktif ini akan menyebabkan mereka sangat senang terpengaruh dengan anasir-anasir kurang sihat di kalangan masyarakat. · Pelajar-pelajar ini juga akan kerap dikritik dan tidak diambil berat oleh guru-guru. hilang pegangan role model mereka iaitu ibubapa dan guru dan sebagainya. merasakan bahawa dengan mengikuti anasir-anasir ini.24 - . Penolakkan masyarakat sekolah tersebut akan menyebabkan skop pergaulan mereka terbatas kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam matapelajaran dan bermasalah sama seperti mereka.. Kitaran Hidup . hooliganisme. Terdapat juga golongan pelajar yang memencilkan diri. Biasanya unsur-unsur negatif yang besar magnitudnya seperti peras ugut. mereka akan dapat lari ataupun melupakan segala masalah mereka. Kajian tersebut bertepatan dengan senario kita hari ini. Mereka yang selama ini hilang tempat mengadu dan kasih sayang. anti-sosial.

Apabila anak-anak ini sering melakukan kesalahan ataupun gagal di dalam peperiksaan. Ini kerana pencapaian seseorang pelaja dalam sesuatu bidang ini baik di bidang akademik atau bidang bukan akademik bergantung kepada tahap disipilin pelajar itu sendiri. Begitulah seterusnya fenomena ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara anak-anak dan ibubapa. bohsia. RASIONAL . bergaduh dan sebagainya. Istilah ini menerangkan fenomena ‘rangsang . Doherty & Mynatt di dalam buku mereka yang bertajuk Understanding Human Behaviour (1998). di mana penolakkan masyarakat sekolah akan menggandakan sikap hostile dan benci mereka terhadap masyarakat sekolah. peras ugut dan sebagainya. ahli-ahli keluarga mempunyai masalah dengan sikap masing-masing. berpeleseran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISIPLIN dan KESELAMATAN PENDAHULUAN Badan disiplin semestinya bergerak selari dan seiring dengan badan-badan lain yang wujud di sekolah. terdapat satu kitaran lengkap tindakan dan tindakbalas yang terjadi di antara pelajar-pelajar bermasalah ini dan orang dewasa iaitu ibubapa dan guru. Penentangan berlebihan pelajar-pelajar ini akan menyebabkan guru-guru terpaksa melaksanakan hukuman yang lebih berat ataupun mengalah dengan membiarkan sahaja mereka ini. Ini akan mengakibatkan tindakbalas anak-anak terhadap ibubapa akan digandakan juga. lebih marah ataupun lebih tawar hati.25 - . maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa seperti lari dari rumah. Begitu juga yang terjadi di sekolah. Kitaran ini telah diutarakan oleh.merangsang’ dan ‘ganda-mengganda’ yang sering bergolak di antara jiwa pelajar bermasalah ini dan persekitaran sosial mereka. Jika di rumah pelajar bermasalah ini.Jika kita amati dengan teliti. Jika fenomena ini kekal dan berterusan. ibubapa akan menjadi lebih malu. Ianya di istilahkan sebagai Positive Feedback Loop. Pelajar yang berjaya dalam bidang kehidupan sering dikaitkan dengan mereka yang berdisiplin. akan menyusullah kejadian-kejadian tidak sihat seperti bakar sekolah. Jika senario ini kekal dan berterusan. Begitulah seterusnya senario ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah .

Rumahku’. Melahirkan pelajar yang bersemangat tinggi. orang lain. berketerampilan serta menjadikan sekolah sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup. bersatu padu. Oleh itu. 7. Taklimat Awal Penerangan tentang peraturan dan disiplin juga akan disampaikan oleh Setiausaha Disiplin pada minggu pertama kemasukan pelajar-pelajar baru di SMKKK I. dan menjadi rujukan kepada setiap pelajar.26 - . 5. Melahirkan pelajar yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana. 6. 11. Surat ini akan dibawa oleh pelajar dan menyerahnya kembali apabila kembali ke sekolah. 9. dan sebagai jaminan pelajar tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Merealisasikan slogan ‘Sekolahku. 3. Melahirkan pelajar yang menyayangi dan menghormati diri sendiri. Surat Kebenaran Ketua Sekolah Pelajar yang akan keluar kawaswan sekolah untuk sesuatu urusan diwajibkan mengisi borang khas. liberal dan progresif. adil. 4. Melahirkan dan membentuk pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang sekolah. badan disiplin harus bergerak dalam bentuk yang terancang dan sistematik. Penjaga kepada pelajar berkenaan akan dijemput ke sekolah kemudian menyaksikan perjanjian dibuat oleh anak dengan pihak disiplin. Borang Perjanjian Borang Perjanjian perlu ditandatangani oleh pelajar yang masih mengulangi pelanggaran disiplin. Buku ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. OBJEKTIF 1. Membebaskan pelajar dari semua gejala dan pengaruh tidak baik. Surat Akuan dan Ikrar Pelajar Surat Ikrar pelajar perlu ditandatangani oleh setiap pelajar baru (bertukar dari sekolah lain) di hadapan guru disiplin serta penjaga pelajar sebagai jaminan tingkah laku mereka.Pembentukan disiplin di sekolah dilihat sama pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Tindakan ini diharap dapat mengelakkan sebarang tindakan dipertikaikan nanti. Melahirkan seorang ahli masyarakat yang bertatasusila. dan menghargai alam sekitar. 8. 12. 10. berilmu. Surat ini juga dapat menggalakkan pelajar berkenaan daripada . 2. Buku Peraturan Buku Peraturan sekolah dibekalkan kepada pelajar. Borang ini sebagai bahan bukti untuk penguatkuasaan dan tindakan seterusnya. demokratik.

15. Tujuan buku ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas.Surat Buang / Tukar Sekolah f) Fail 006 .‘Spot Check’ di luar kawasan sekolah di tempat-tempat yang strategik sebagai kawasan lepak dan sebagainya.27 - .Fail Amaran 3 dan akhir d) Fail 004 . 18. 16.Maklumat SSDM h) Fail 008 .‘Spot Check’ di tempat perhimpunan .Surat Gantung sekolah e) Fail 005 . Buku Kawalan Kelas Setiap Kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang akan ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. Tindakan dan Hukuman. Buku Laporan Disiplin Buku Khas yang mengandungi semua maklumat bagi pelajar yang kerap melanggar disiplin seperti Nama.Kes-kes polis k) Fail 011 . Tahun. Tarikh.Minit Mesyuarat Disiplin . 17. Kad ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengawal pelajar dari terlalu bebas keluar dan berkeliaran di luar semasa P & P. Sudut ini dilengkapkan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan disiplin serta pekeliling-pekeliling dari Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan berkaitan dengan peraturan dan notis tertentu. Di samping sebagai langkah mengetatkan peraturan keluar sekolah. 14.Fail Amaran 2 c) Fail 003 . Fail-fail maklumat pelajar a) Fail 001 . pertama – Kad Keluar ‘Urusan Guru’. Kelas. Kad Kebenaran Keluar Kelas Terdapat 2 kad. masa.ditangkap polis atas tuduhan ponteng sekolah. Kedua – Kad ‘Keluar Tandas’. Sudut Disiplin Setiap kelas juga diwajibkan menyediakan sudut disiplin. ‘Spot – Check’ ‘Spot – Check’ terhadap pelajar-pelajar diadakan dalam pelbagai bentuk:.‘Spot Check’ di dalam kelas secara menyeluruh . 13.Laporang Kes i) Fail 009 .Perjanjian ibu bapa / ikrar pelajar j) Fail 010 .Fail Amaran 1 b) Fail 002 . Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. Kesalahan. dan jumlah pelajar yang hadir pada masa mereka mengajar.Laporan PPD / JPN g) Fail 007 .

OBJEKTIF 1. Merujuk satu sistem kawalan yang mantap bagi menyelesaikan masalah tidak hadir ke sekolah. Menyedari bahawa kemerosotan akademik dan disiplin pelajar antaranya berpunca daripada masalah tidak hadir atau ponteng sekolah 2. 19. 21. 5. Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan warganegara yang bertanggungjawab. MATLAMAT Mengurang atau menghapuskan sama sekali masalah tidak hadir atau ponteng sekolah tanpa sebab yang munasabah demi menjayakan MISI dan VISI sekolah selaras dengan matlamat pendidikan negara. . Meningkatkan rasa sayang dan cinta pelajar kepada sekolah sebagai penyalur pelbagai ilmu dan pendidikan. 20.l) Fail 012 .28 - .Surat Rujuk Kaunselor PROGRAM ABSENT SIFAR 2001 UNIT DISIPLIN Program untuk mengurangkan masalah ketidakhadiran dan ponteng sekolah hingga ke tahap yang minimum atau sifar. Menanam sikap bertanggungjawab pelajar kepada peraturan sekolah dan menyedarkan mereka bahawa tidak hadir ke sekolah merupakan satu kesalahan besar. RASIONAL 1. Ibu bapa dapat memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar berada di sekolah pada waktu yang sepatutnya. Dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari segi akademik seterusnya mengharumkan nama sekolah.

3. Menyediakan Buku Rekod Kawalan Pelajar . Pelajar yang tidak hadir atau cenderung ke arah itu akan dikurniakan pelbagai tindakan disiplin. Tujuan untuk mengesan surat-surat yang dihantar serta mengetahui masalah sebenar pelajar. 2. .Tujuan untuk mengesan pelajar yang tidak hadir atau ponteng. III dan Surat Amaran Buang Sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang diarah oleh JPN. Mengenakan Tindakan Disiplin.6. Menandakan Jadual Kedatangan . Tujuan untuk mencegah dan menyedarkan mereka.Pelajar yang tidak hadir akan dikumpul oleh AJK Kehadiran dari Unit Disiplin. imam atau Ketua Polis (tidak melebihi 1 hari) 4.Guru tingkatan akan menandakan buku kedatangan pada setiap hari pada masa kedua pengajaran. STRATEGI 1. II. 1. Menyedarkan pelajar bahawa rekod kehadiran ke sekolah adalah penting untuk masa depan kerjaya mereka. Mereka di kehendaki menunjukkan surat-surat kebenaran seperti: a) Surat akuan sakit b) Surat ibu bapa yang disahkan oleh penghulu. Mengumpul Pelajar-Pelajar Yang Tidak Hadir.29 - . Tidak hadir selama 3 hari akan dimaklumkan dari surat amaran I 1. Guru dapat menyampaikan pengajaran dan murid dapat menerima pengajaran guru sepertimana yang dirancangkan. Pelajar dilarang sama sekali dari menanda kehadiran pelajar untuk mengelakkan penipuan. Tujuan untuk memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan yang diambil seperti berikut:a. Mengeluarkan surat amaran I. Tidak hadir selama 6 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran II 2. Menghubungi penjaga/melawat rumah pelajar. Tidak hadir selama 9 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran III dan surat berhenti sekolah (Kecuali terdapat surat akaun tertentu). Mereka akan diambil tindakan disiplin sekiranya dikesan. . 7. 6.

Pegawai perhubungan polis b. Tempoh pelaksanaan : Januari sehingga Disember 2001 2.tahap yang telah dijadualkan seperti:a. BENTUK-BENTUK PENILAIAN .7.30 - . Melancar Hari Absent Sifar : 18 Februaru 2001 5. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa untuk memantau dan menilai kelemahan dan kejayaan Program Absent Sifar. Balai Polis Kubang Kerian 11. Pelancaran Minggu Disiplin d.Setelah mendapat maklumat penduduk sekitar . Ceramah kesedaran / disiplin b. Mengadakan perbincangan dengan pihak polis sama ada rasmi atau tidak rasmi untuk mendapat bantuan atau khidmat nasihat. Program sepanjang masa (Rujuk Program Tahunan Disiplin) 6. . Merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan 4.‘spot check’ di dalam kelas 10.Kerjasama dengan polis 8. Merujuk dan mendapatkan laporan bertulis daripada kaunselor. Pelancaran Program ‘Absent Sifar’ 9. Mengadakan Program Kursus. Program Berkala b. a. PELAKSANAAN 1. Rondaan dan serbuan mengejut di tempat yang disyaki destinasi pelajar ponteng. Kem motivasi c. Melaksanakan Program Absent Sifar mengikut tahap . a. Membentuk komiti / AJK Program Absent Sifar : Januari 2001 3. Mengadakan ‘spot check’ di dalam bilik darjah .

Penilaian Jangka Panjang a. secara ikhlas.31 - . c. Sebagai antara sumber rujukan dan kayu pengukur dalam menentukan seseorang pelajar ini layak dan ditukar atau ditamatkan pengajian mereka. PROGRAM GERAKSEDAR BERSIRI PENGENALAN: Program Geraksedar adalah satu program pemilihan dan kesedaran khusus untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. b. c.1. Prestasi akademik pada akhir tahun b.Jumlah pelajar yang dikumpul setiap hari 2. Mereka secara kelompok akan mengalami pelbagai aktiviti pemulihan dan kesedaran daripada guru-guru atau pakar-pakar pemulihan dari luar melalui temuramah. TEMPAT / MASA Tempat dan masa yang sesuai . Untuk mencuba dan menguji pelbagai kaedah yang terbaik dan menangani masalah disiplin pelajar. RASIONAL Pelajar-pelajar yang bermasalah boleh dibaiki sikap dan tingkahlaku jika pelbagai pendekatan digunakan. tindakan secara kerohanian atau motivasi serta nasihat juga dapat memberi kesedaran kepada mereka. Selain daripada hukuman fizikal (rotan) atau denda. doa dan lain-lain. OBJEKTIF a. seperti sembahyang hajat / sunat. Oleh itu. Untuk mengetasi dan menangani masalah disiplin. SASARAN Pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan sering dan melakukan kesalahan berulangkali. Memberi peluang kepada guru atau mana-mana individu untuk menggunakan kepakaran dan kebolehan mereka memulih dan menyedarkan pelajar-pelajar yang bermasalah. Penilaian Jangka Pendek . d. Prestasi disiplin pada akhir tahun. program.Data kehadiran bulanan daripada buku kedatangan kelas . masalah disiplin dapat ditangani jika pelbagai kaedah digunakan menerusi satu disiplin pemulihan yang mantap dilaksanakan. Nasihat. ceramah.

PK HEM. Sesiapa yang ingin memberi perkhidmatan secara ikhlas. Pelaksanaan Aktiviti Program Gerak Sedar 1. PKP. Kaunselor e. Kemantapan disiplin pelajar memerlukan satu program lebih sistematik. SASARAN Semua pelajar SMKKK 1 MASA Sepanjang bulan Mei 2001 PELAKSANAAN Pembentukan AJK:Pengerusi : Pengetua SMKKK I Tim. Pengetua. 2. Guru Unit Disiplin d. RASIONAL 1. Berakhlak dan berdisiplin adalah satu aspek kehidupan bagi mengawal sosial yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup. f. Tenaga Luar g. Segala usaha ke arah mengukuh dan meningkatkan disiplin. Memandangkan disiplin dan pelajar adalah dua unsur yang saling berkait rapat. maka Unit Disiplin sebagai agenda tahunannnya. Ketua-ketua Bidang. Kanan HEM Naib Pengerusi II : Penyelia Petang Setiausaha I : S/U Disiplin Pagi Setiausaha II : S/U Disiplin Petang . seharusnya dititikberatkan baik dirumah mahupun di sekolah. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I : P. Di harapkan dengan ‘Bulan Disiplin’ ini dapat mencerna serta meningkatkan kesedaran dan tahap disiplin para pelajar SMKKK I.32 - .TENAGA PENGGERAK : 1. h. BULAN DISIPLIN PENGENALAN Disiplin adalah teras kejayaan seseorang pelajar serta menentukan kegemilangan sesebuah sekolah itu.

Bahagian hadiah dan cenderamata 3. Majlis Penutup Oleh:.00 Pagi 6. Aziz b. Najib (2) Ustaz Mat Daud b. Mansor . Pendidikan Negeri Kelantan.Ketua-ketua Bidang.Bahagian Perasmian dan Sambutan Ahli (1) Puan Norliza Mat Yunan (2) Puan Azmani bt. Che Ismail b. 8.Setiap hari Ahad 9. Ceramah oleh Datuk Timbalan Mufti Negeri Kelantan.Ybrs. Nazri PROGRAM / AKTIVITI 5. Majlis Pelancaran / Perasmian Oleh Ybrs Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jab. Yusoff (2) Puan Marliza bt.33 - .Penyelaras : .Bahagian Pameran dan Pertandingan (1) En. Ikrar Pelajar 10. Daud . En.Bahagian Ceramah (1) Ustaz Mohd. Tempat : Dataran Penyayang Masa : 8.Kaunselor Bidang Tugas . Pertandingan Poster Dan Karangan 7. Pidato Pelajar . . Omar . Tuan Pengetua SMKKK I . Salleh 4.

Bagi menampung bilik kelas yang terhad . bilik-bilik dan setor. Objektif 1. Para pelajarnya mudah terdedah kepada pelbagai bahaya dan risiko . Sebagai sebuah sekolah pinggir bandar . empat . setor serta peralatan yang di kenal pasti berisiko 3. persekitaran . dapat menanam sikap “SEKOLAH KU RUMAHKU” yang lebih berkesan dalam diri . Menyedari hakikat bahawa pelajar terlalu mudah dengan pelbagai risiko . manakala sesi petang pula bagi tingkatan satu dan dua . SMK Kubang Kerian 1 meneruskan sesi persekolahan 2 sesi ( sesi pagi dan sesi petang ) Sesi pagi terdiri daripada tingkatan tiga . memberi pendedahan kepada teknik mengguna alat-alat keselamatan 5. Kedudukannya menghala laluan Kota Bharu ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian . Rata-rata pelajar di sekolah ini datang daripada golongan keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah.34 - . kawasan . enam rendah dan enam atas . justeru dapatlah di kategorikan sekolah ini sebagai pinggir bandar . dapat membantu pihak perancang sekolah dalam merancang dan membaik pulih bahagian-bahagian bangunan . Sehingga kini jumlah keramaian pelajar di sekolah ini berjumlah 2336 orang pelajar ( 1020 pelajar lelaki dan 1070 pelajar perempuan ) dengan 112 orang tenaga pengajar . maka langkahlangkah keselamatan amat penting di beri perhatian khusus. memberi pendidikan cara-cara menjaga keselamatan kepada warga sekolah dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan 4. kawalan keselamatan serta padang permainan sentiasa berada dalam keadaan terjamin dan selamat. 2.UNIT KESELAMATAN Pendahuluan Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 ( seterusnya SMK Kubang Kerian 1 ) terletak kira-kira 6 kilometer dari pusat bandar Kota Bharu . Pada masa ini SMK Kubang Kerian 1 merupakan sekolah saluran kepada beberapa sekolah rendah ke tingkatan satu . mempertingkatkan kasedaran kepada warga sekolah tentang pentingnya penjagaan keselamatan 6. beberapa buah sekolah menengah ke tingkatan empat dan enam rendah . bangunan . Rasional Program keselamatan amat penting dalam sesebuah institusi khususnya institusi pendidikan . padang dan gelanggang permainan . sudah tentu latar belakang sosio-ekonomi dan sosio – budaya pelajar berbeza-beza . dapat mempastikan harta benda .

mengadakan beberapa siri latihan kebakaran dan cara-cara menyelamat diri 8. . mengenalpasti langkah-langkah keselamatan adalah tanggungjawap bersama warga sekolah.hari minggu dan hari kegiatan kokurikulum . satu rangka pelan bertindak dan jadual pemantauan akan di buat bagi membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab yang di serahkan kepada ketua-ketua unit keselamatan dapat di sediakan. satu pelan laluan yang kemaskini akan di keluarkan dan seterusnya di edarkan kepada semua kakitangan dan papan kenyataan kelas serta papan kenyataan umum nuntuk di hayati oleh semua pelajar sebagai langkah menyelamat diri secara tenteram .Pelajar Tingkatan Enam Anak Wawasan . Maklumat yang di beri oleh skuad ini amat penting dalam menangani masalah vandalisme. aman dan terkawal 7. bekerjasama dengan semua unit lain yang di bentuk di sekolah dalam usaha melaksanakan setiap program dan aktiviti latihan kebakaran dan menyelamat 9. 4. Ahli Skim Lencana Anti dadah ( SLAD) dan Ahli Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS) meronda secara tidak lansung ketika hadir ke sekolah atau semasa berada di sekolah sama ada pada waktu persekolahan atau pada waktu kehadiran petang . Ahli Majlis Perwakilan Pelajar. 6. mengadakan beberapa siri ceramah keselamatan kepada warga sekolah 5.35 - . jawatan kuasa keselamatan yang di bentuk akan di beri tugas dan mandat bagi mengenalpasti seterusnya emngambil langkah-langkah tertentu sama ada secara melapor kepada pihak berkenaan atau bertindak segera sebagai bukti tanggungjawab yang di amanahkan 3.warga sekolah berlandaskan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat 7. Pelajar. membentuk ‘Skuad Rondaan’ di kalangan anggota pasukan Pasukan Pakaian Seragam . melatih pelajar sentiasa bersiap sedia menghadapi kecemasan dan mala petaka Strategi 1. menbentuk jawatan kuasa keselamatan 2. memeriksa dan mengenalpasti alat pemadam kebakaran di sediakan di tempat-tempat yang di tentukan serta dapat berfungsi dengan baik 10.

En Zakhori Ab Rahman En Aziz Muhammad : En Ab Aziz Salleh En Ramlee Alias : En Mazlan Mohd Zain En Sanadi Hhussin ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) (sidang pagi ) ( sidang petang ) Skuad Kecemasan: Hj Mohd Hussin Deraman ( pejabat sekolah ) En Razali Talib ( teknik dan elektrik) Pn Che Ainun Che Cob ( makmal sains ) En Ab Rahman Harun ( pondok keselamatan ) En Che Ismail Yussof ( kebakaran dan bencana alam ) En Mohd Nor Deris ( bangunan ) Ustaz Mat Daud Omar ( Mussala ) Pn Noreha Mohamad ( Perpustkaan dan PSS) Pn Khazimah Mat Rani ( Kemahiran hidup / SRT) En Alias Yahya ( Padang dan gelanggang ) En Rawi Ali ( Perabot sekolah ) En Zakaria Jusoh ( Koperasi sekolah ) Semua pekerja Pembantu-pembantu makmal BIDANG TUGAS URUSETIA KESELAMATAN .JAWATANKUASA INDUK PROGRAM KESELAMATAN Pengerusi : Pengetua N.36 - . Setiausaha HEM Urusetia Keselamatan Kebakaran Persekitaran Disiplin Bencana Alam : En Che Ismail Yussoff En Ahmad Faizal Ismail . Setiausaha : Penyelia Petang Penyelaras: Semua Ketua Bidang Kaunselor Sekolah Ketua Unit . Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha :Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pen .

mengenalpasti tempat pili bomba dan punca tekanan air 5. mengenalpasti pintu pagar sekolah terkawal 8. menyedia dan menempatkan baldi pasir di tempat yang sesuai 4. Bekerjasama dengan unit kebakaran dalam latihan menyelamat diri 8. menyediakan kawasan letak kenderaan pelajar ( basikal) 5.37 - . mengenalpasti keluar masuk pelajar dari kawasan sekolah 7. Mengenalpasti alamat dan telefon agensi berkaitan 6. menyediakan jadual latihan kawad kebakaran 6. mengenalpasti keadaan pagar sekolah 4. Mengenalpasti bangunan/blok selamat menyimpan stok makanan 4. mengenalpasti lalulintas pelajar di jalan raya 2. menyediakan jadual ceramah lalulintas ( maklumat semasa perhimpunan ) 3. mengenalpasti peraturan sekolah di baca oleh setiap pelajar 2. mengenalpasti ketenteraman pelajar semasa dalam bilik darjah 4. menyediakan jadual ceramah dan aktiviti keselamatan Persekitaran 1. mengenalpasti setiap pintu masuk ( bukan utama ) di awasi atau berkunci) Disiplin 1. Menyampaikan maklumat berkenaan kepada pelajar supaya sentiasa berwaspada 7. Megenalpasti bangunan / blok selamat bagi menempatkan pelajar 3. Meyediakan pasukan petugas khas bencana alam . mengenalpasti fungsi alat pemadam api 3. menyelitkan peringatan disiplin pelajar semasa perhimpunan mingguan Bencana Alam 1. menyediakan peta laluan selamat 2. mengenalpasti peraturan sekolah di tampal di papan kenyataan kelas / umum 3. Menyediakan skuad Bencana Alam 2. Menyediakan peralatan pertolongan cemas ketika bencana 5.Kebakaran 1. mengenalpasti dan menyediakan ‘pass’ keluar masuk pelajar dari kelas 6. menyediakan jadual ceramah disiplin 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful