PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA 1.

Pengenalan “ 400 pelajar dikenal pasti langgar disiplin ”, “ Ibu bapa patut bantu sekolah atasi gejala sosial ”, “ Buli gugat semangat belajar ” dan “ Kerjasama penting bagi banteras gangsterisme”. Begitulah antara tajuk-tajuk berita yang terpapar di dada akhbar-akhbar tempatan pada masa kini. Berita-berita seperti ini membayangkan kemerosotan nilai moral pelajar dan masalah disiplin di sekolah-sekolah pada masa kini memang amat serius sehingga mencapai tahap yang membimbangkan .Walaupun pelajar sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni tetapi nampaknya ini semua hanya retorika sematamata. Pelajar merupakan elemen atau aset penting dalam negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk mencapai Wawasan 2020.Pembangunan negara yang pesat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya serta perkembangan teknologi maklumat telah membawa bersama gejala sosial yang negatif di kalangan remaja sekolah. Keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral serta gaya hidup yang tidak sihat telah memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. Masalah disiplin di sekolah kini telah menjadi lebih kompleks dengan

kewujudan kes pelajar yang terlibat dalam aktiviti pemujaan serta ajaran sesat yang dikenali ‘Black Metal’. Hakikatnya jelas dapat dilihat dengan bertambahnya bilangan pelajar yang terlibat dalam kes-kes disiplin seperti ini serta penambahan bilangan jenis salahlaku yang dilakukan oleh pelajar-pelajar. Perkembangan mutakhir, terutamanya

-1-

menjelangnya abad 21, telah memperlihatkan kepada kita akan gejala yang melanda negara kita berhubung dengan disiplin para remaja. Berbagai pihak telah mengeluarkan hujah-hujah mereka untuk melepaskan diri daripada tuduhan kegagalan mendisiplinkan para remaja terutamanya yang berada di bangku sekolah.

2.

Definisi konsep 2.1 Peranan

Tuntutan atau melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh struktur yang dikaitkan dengan sesuatu kedudukan sosial yang tertentu 2.2 Guru

Guru yang dimaksudkan di sini adalah merupakan individu yang terlibat secara langsung dengan proses pengajaran di sekolah dan ia merangkumi samada Guru biasa, Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Matapelajaran dan Guru Penolong Kanan. 2.3 Mencegah Kemerosotan

Mencegah Kemerosotan yang ialah merupakan sebarang usaha yang dilaksanakan dalam menyekat, menghalang atau membendung sesuatu perkara itu daripada terus merebak atau menjadi lebih serius lagi 2.4 Nilai moral

Nilai ditakrifkan sebagai suatu ukuran yang standard. Manakala moral pula merupakan perlakuan-perlakuan yang baik. Kebiasaannya perlakuan baik tersebut diasaskan kepada perbuatan yang zahir dan akal semata-mata. Sesuatu perlakuan yang baik itu dianggap bermoral sekiranya mendapat pengiktirafan daripada

-2-

orang lain. Secara umumnya moral mementingkan hubungan sesama manusia serta berdasarkan sentimen masyarakat setempat. Ia sentiasa berubah-rubah mengikut adat dan kehendak sesebuah masyarakat tersebut. Contohnya jika dalam sesebuah masyarakat itu menganggap bahawa arak itu adalah baik bagi tujuan memanaskan badan di negara-negara sejuk dan pengambilannya tidak salah maka ia dianggap perbuatan yang bermoral. Oleh itu nyatalah matlamat moral hanya kepada manusia semata-mata. 2.5 Pelajar remaja Rata-rata, mengikut takrifan dalam pelbagai kamus, remaja membawa maksud seseorang yang mulai dewasa, sudah akil baligh atau muda. Dari segi usia pula, remaja dianggap berumur antara 10 hingga 19 tahun. Dari sudut psikologi, zaman remaja adalah satu jangka masa peralihan yang berlanjutan dari alam kanak-kanak ke peringkat dewasa yang penuh dengan konflik-konflik kehidupan (Mahmood 1990). Oleh itu, remaja harus dilihat dari segi satu tempoh peralihan yang panjang, yang mana perjalanannya tidak semestinya bebas dari tekanan dan pelbagai halangan konflik kehidupan (Chais, 1976). Pada peringkat remaja, seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali, sama ada dari segi fizikal, emosi mahupun sosial. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. Remaja juga

-3-

ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. sikap. Kenyataan ini tidak boleh kita nafikan.belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. dan nilai. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. 1950). Pembentukan sikap kenegaraan ini bermaksud menyemaikan perasaan cinta terhadap negara. Seseorang yang mempunyai sikap kenegaraan akan sentiasa -4- . Namun demikian. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. Dalam hal ini terlebih kita lihat dari aspek Pembentukan Sikap Kenegaraan dikalangan pelajar itu sendiri. 3. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Peranan guru Dalam konteks menangani masalah kemerosotan nilai moral di kalangan pelajar remaja hari ini beberapa inisiatif perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah khususnya pihak guru bagi menjamin agar ianya tidak akan berterusan dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya gejala yang tidak sihat dalam masyarakat kita . masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Sering juga diperkatakan bahawa remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.

3. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. 5. Justeru itu. Sentiasa sanggup bekerjasama dengan orang lain. Rela memberi sumbangan untuk kemajuan dan kemakmuran negara. rela memberi sumbangan dan rela berkorban untuk negaranya. Justeru itu sikap kenegaraan mempunyai ciri-ciri berikut: 1. -5- . 6. Rela berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Mempunyai semangat kekitaan. misalnya sikap taat setia kepada raja dan negara. 3. 4. Memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Menyedari kepentingan sikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat berbilang kaum. 2. kemakmuran dan pembangunan negara. pelajar harus diasuh ke arah membentuk sikap ini supaya mercka: 1. Berusaha bersungguh-sungguh untuk melengkapkan diri supaya bersedia memberi sumbangan kepada negara. Pembentukan sikap kenegaraan amat penting untuk pembangunan negara. Menjadi warganegara yang berdisiplin dengan mematuhi peraturanperaturan dan undang-undang. 7. 2. 7. Meluhurkan Perlembagaan dan mendaulatkan undang-undang negara. Menyedari pentingnya sikap kenegaraan terhadap diri dan masyarakat untuk kemajuan. Taat setia kepada raja dan negara. 5. 4. Berdisiplin dan bersopan santun. 6. Menghargai segala warisan sejarah dan hasil pembangunan negara.mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

aktiviti kokurikulum dan aktiviti budaya sekolah. Sejarah. Tugas guru ialah menonjolkan sikap kenegaraan itu semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi tugas membentuk sikap kenegaraan terletak di bahu guru kerana guru adalah orang yang diamanahkan untuk melaksanakan rancangan kurikulum sekolah. Bahasa Melayu dan sebgainya.1 Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Sebagaimana yang kita ketahui. peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan oleh guru melalui tiga cara iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tanggungjawab dan toleransi. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. -6- . 3. Di peringkat sekolah. guru haruslah memahami kepentingan dan tujuan pembentukan sikap kenegaraan di kalangan pelajar.Pembentukan sikap kenegaraan memangnya telah diambil kira dalam rancangan kurikulum sekolah. atau secara tidak langsung apabila muridmurid menjalankan menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan dilatih mengamalkan sikap-sikap seperti kerjasama. unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran kita sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM. hormatmenghonnati. Sikap-sikap sepeiti ini adalah penting dalam usaha menenguhkan pembentukan sikap kenegaraan. Dalam hal ini. tolong-menolong.

Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nila-nilai murni termasuk sikap kenegaraan dikalangan murid-murid.3 Aktiviti budaya sekolah Aktiviti budaya sekolah adalah merangkumi aktiviti-aktiviti seperti berikut : 1. pelajar-pelajar mendapat peluang untuk: 1. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. Bekerjasama dengan pasukan sendiri. Menyanyi lagu kebangsaan.3. semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projek-projek yang dirancang oleh kelab dan persatuan mereka. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Membaca ikrar dalam upacara-upacara rasmi seperti Hari Sukan. Berinteraksi dengan berbagai-bagai kaum. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan. 4. Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama. permainan dan sukan serta unit beruniform. 3. Di dalam kelab dan persatuan. 2. lagu sekolah dan lagu patriotik sepcrti "Malaysia Berjaya" dalam perhimpunan sekolah. Aktiviti permainan dan sukan. kerana melalui aktiviti permainan dan sukan.2 Aktiviti Kokurikulum Aktiviti kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. 2. 3. selain menyihatkan tubuh badan. Mengamalkan sikap toleransi teihadap rakan-rakan. -7- .

Melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu. Apakah pihak sekolah selaku institusi pendidikan gagal menangani masalah itu? Bagaimana pula peranan ibubapa dan keluarga? Sejauh manakah keprihatinan pemimpin dalam soal ini? Bagaimana pula reaksi institusi agama dalam menanganinya? Kemerosotan nilai moral di kalangan remaja khususnya para pelajar dengan kewujudan kumpulan-kumpulan samseng di sekolah-sekolah sejak akhir-akhir ini cukup memilukan hati kita semua. 3. Adalah nyata bahawa semangat patriotisme boleh diwujudkan melalui aktiviti-aktiviti budaya sekolah tersebut. Pelbagai persoalan ditimbulkan. Perbincangan Rata-rata masyarakat hari ini sedang kebingungan dengan fenomena keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Menjalankan kempen kebersihan sekolah.perhimpunan pengakap dan sebagainya. 5. 4. 4. kerana ianya menggambarkan betapa biadap dan runtuhnya disiplin dan akhlak segelintir daripada golongan remaja kita. Oleh itu. tidak dapat dinafikan aktivitiaktiviti budaya sekolah akan memberi sumbangan ke arah pembentukan sikap kenegaraan. Mengibaikan bendera kebangsaan pada setiap hari persekolahan dan perhimpunan sekolah. Barangkali masih segar diingatan kita bagaimana seorang pelajar 8 tahun ditikam tidak kurang dari sepuluh kali oleh pelajar tingkatan satu pada 21 Jun yang lalu hanya kerana tidak memberikan wang sakunya. Begitu juga bagaimana deritanya seorang -8- .

Cheras. remaja perempuan 25 peratus. dan sepanjang tahun 1998 sebanyak 6338 kes baru yang membabitkan remaja telah dilaporkan. telah menjadi mangsa segelintir pelajar yang masih terbelengu dengan perangai yang tidak bertamadun. -9- . Kita juga tentu bersimpati dengan para guru di sekolah-sekolah yang terbabit apabila imej sekolah yang selama ini dianggap mulia.pengawas di sebuah sekolah menengah di Kluang Johor dibelasah oleh sekumpulan remaja dengan menggunakan besi dan rotan berpaku pada 3 Julai yang lalu. Yang terkini dan seolah-olah seperti menjadi barah yang begitu cepat merebak ialah kecenderungan remaja membakar sekolah sebagai tanda protes dan tidak puas hati mereka kepada para guru. Lebih menyayat hati kita lagi apabila seorang remaja perempuan berumur 16 tahun dituduh membunuh wanita berumur 58 tahun kerana tidak memberikannya wang yang diminta pada 24 September yang lalu. Dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998. pada 26 Mei. kadar jenayah yang melibatkan remaja lelaki meningkat sebanyak 35 peratus. Kes-kes sebegini adalah sebahagian daripada keganasan yang membabitkan para remaja khususnya para pelajar yang ternyata begitu berani mencabar undang-undang. Betapa hancurnya hati ibubapa seorang remaja perempuan berumur 16 tahun apabila ditahan polis kerana menyertai kumpulan untuk merompak sebuah kondominium Prisma Perdana. tempat mencurahkan ilmu bagi mendidik anggota masyarakat. Bagaikan pepatah “madu diberi. Dalam laporan ini emaja Melayu yang beragama Islam adalah yang paling banyak terbabit! (Berita Harian 12 Julai 2000) Kumpulan pelajar ini seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. Mereka bertindak sesuka hati dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras. tuba yang dibalas”.

cara bercakap dan berpakaian. Remaja sukar menerima ilmu dan mencontohi guru yang tidak serius. terutamanya para guru mereka perlulah memiliki minat yang mendalam. untuk melahirkan generasi remaja yang berakhlak mulia memerlukan kepada penglibatan yang serius dari semua pihak. semua patut insaf betapa kemerosotan akhlak dan moral pelajar serta generasi muda menandakan ada kesilapan pada bahagian tertentu pendidikan. sama ada formal atau tidak formal. kewibawaan ilmu dan keperibadian yang luhur untuk memastikan kejayaan proses pendidikan. Tanpa menuding jari ke arah mana-mana pihak. Dalam konteks tidak formal pula seperti dalam institusi keluarga. ibubapa perlu sentiasa menyingkirkan sifat negatif daripada menjadi amalan dalam rumahtangga.Segala persoalan berkenaan akan terjawab dengan mengkaji dan menilai kembali pengertian sebenar konsep pendidikan. Tanpa kerjasama dari setiap pihak . tetapi adalah amanah dan tanggungjawab semua . meliputi individu. Bagi golongan pendidik. tujuan dan peranannya terhadap pembangunan insan dalam sesebuah masyarakat dan negara. apatah lagi yang boleh dipertikaikan peribadi dan akhlaknya walaupun dalam perkara yang dianggap remeh seperti merokok. pemimpin masyarakat dan negara. Sebelum dikaji konsep pendidikan. pemimpin perlu mengawasi diri daripada bersikap “cakap tak serupa bikin” untuk memastikan keberkesanan kepemimpinannya yang juga suatu bentuk pendidikan.ibubapa dan keluarga. kita perlu sedar dan insaf bahawa pendidikan bukanlah tugas pihak tertentu. Rasa hormat kepada guru adalah antara syarat asas dalam memastikan kejayaan penyaluran ilmu dan nilai-nilai yang baik kepada para remaja.10 - . Pendeknya. Sementara dalam bidang kepimpinan pula.

sedangkan pada hakikatnya pembentukan moraliti seseorang itu bermula di rumah.11 - .yang terlibat akan membantutkan usaha untuk mendisiplin remaja. Babak ganas dan seks akan menjadikan fikiran remaja keras dan rakus. 4. keadaan di sekolah bukanlah seperti yang diimpikan oleh ibu bapa. Kita juga turut bimbang masa depan para remaja kini lebih-lebih lagi di era globalisasi yang tiada lagi batas sempadan komunikasi yang menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. . Namun. Ayah dan ibu sering berkelahi di hadapan anak-anak dan pada waktu yang sama mengharapkan anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran.1 Faktor-Faktor Utama Banyak faktor yang menyebabkan masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja pada masa kini berlaku. majalah. kemerosotan disiplin para pelajar juga terjadi kerana masalah keluarga. suratkhabar. tetapi jumlah pelajar yang ramai di dalam sebuah kelas menyebabkan kesempatan guru terbatas. dan televisyen yang menonjolkan budaya kuning amat mudah diikuti oleh para pelajar. Filem. Guru memang ingin membantu masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. Sesetengah pelajar pula menjadikan sekolah sebagai tempat untuk melupakan segala masalah. Selain itu. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana usia mereka yang rata-rata berusia antara 12 hingga 20 tahun masih dianggap mentah. Sesetengah ibu bapa pula menyerahkan soal disiplin sepenuhnya kepada pihak sekolah. Punca utama ialah pengaruh media massa.

Pengaruh rakan sebaya juga turut mempengaruhi disiplin para pelajar merosot. Kedua-dua ibu bapa sibuk mencari nafkah. berpakaian tidak senonoh. dan melakukan sesuatu tindakan untuk menarik perhatian. Oleh itu. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi pelajar miskin. Nisbah . Pelajar ini mempunyai perasaan rendah diri. tidak wajar jika sesetengah pihak sahaja yang dipersalahkan. Ada pelajar yang masih berkawan dengan rakan yang tidak bersekolah. dan guru mestilah memainkan peranan mereka masing-masing. Para pelajar. Namun begitu. Pihak sekolah perlu menggunakan pendekatan psikologi apabila berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin. Mereka yang tidak bersekolah ini mungkin kerana keciciran dalam pelajaran ataupun sudah menamatkan alam persekolahan akan berlagak dewasa dengan menghisap rokok. Bagi menunjukkan diri mereka hebat dan berkemampuan. si anak akanterbiar dan memilih haluan sendiri.12 - . ini juga tidak menyelesaikan masalah kerana para pelajar tidak akan takut jika sesuatu kesalahan dihukum dengan nasihat sahaja. peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tidak diikuti. Sebenarnya masalah kemerosotan disiplin saling berhubung kait.Hukuman atau denda yang dikenakan kepada sesesorang pelajar juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu menjadi semakin liar. Negara kita menghadapi masalah kekurangan guru lelaki di mana fenomena ini mungkin menjadi salah satu punca kemerosotan disiplin. ibu bapa.

13 - .antara guru lelaki dengan guru perempuan pada kadar 4:6. Begitu juga di peringkat universiti . Sekalipun perangkaan yang ditunjukkan adalah rendah namun satu perkara yang pasti ialah kumpulan-kumpulan haram ersebut memainkan peranan yang utama dengan merebaknya kegiatan salah laku di sekolah. (Berita Harian :19 Julai 1999) . di mana kaum lelaki amat tidak begitu berminat untuk menceburi bidang pendidikan. Sememangnya hal disiplin pelajar biasanya diserahkan kepada guru lelaki yang bermisai lebat dan berwajah garang. Apabila orang lelaki semakin menghindari profesion ini.2 Kesan Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 1993 didapati bahawa sekalipun penyertaan remaja atau pelajar di dalam kegiatan kumpulan haram meningkat sebanyak 10 peratus namun. laporan jenayah remaja yang melibatkan kumpulan haram tersebut adalah kurang daripada 2 peratus(Bodinger-deUriarte. ada pendapat yang menyatakan bahawa tahap disiplin atau nilai-nilai moral pelajar hari ini semakin merosot. . 4. 1993). Keadaan yang lebih meruncing sangat dirasai di sekolah rendah dan menurut Kementerian Pendidikan. fenomena kekurangan guru lelaki akan berterusan dalam beberapa tahun yang akan datang kerana jumlah guru pelatih perempuan di maktab perguruan melebihi jumlah guru pelatih lelaki.

Wujudnya kegiatan salah laku seperti peras ugut. maka adalah penting bagi kita menangani permasalahan disiplin di kalangan pelajar sekolah mahu pun pusat pengajian yang lebih tinggi demi menjamin keutuhan sekolah sebagai agen sosial yang berwibawa dan dihormati. 1991). Risiko yang tinggi kepada pelajar-pelajar lain untuk menjadi mangsa mereka. Menjejaskan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit.14 - . Secara ringkasnya kita dapat menyatakan bahawa implikasi masalah kemerosotan nilai moral pelajar remaja ialah: a. Persekitaran yang tegang di kalangan pelajar-pelajar kerana merasa terancam. b. d. c. Ini menunjukkan sekolah bukan lagi tempat yang selamat sekiranya wujud kegiatan kumpulan kumpulan haram oleh pelajar-pelajar mereka.Kajian oleh National Institute of Education di Amerika Syarikat menyatakan bahawa terdapat peningkatan keganasan atau salah laku di sekolah sejak 1978 di mana pelajar-pelajar sekolah adalah pada risiko yang tinggi untuk menjadi mangsa keganasan di sekolah berbanding di tempat-tempat lain (Gaustad. Prosedur pencegahan yang sistematik dan . pergaduhan dan sebagainya. e. Menilai aspek-aspek yang telah diketengahkan. Menjejaskan imej dan kredibiliti sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.

melawan guru. sekolah dan masyarakat itu sendiri. sekolah. Kaedah pelaksanaan program ini dibuat agar sesuai dengan pelbagai kes salah laku pelajar di sekolah. Oleh itu kerjasama bersepadu antara pelajar. 5. merokok.2 Program Integrasi Negeri Tangani Anti Sosial (PINTAS) adalah program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan salah laku pelajar remaja di sekolah. Adalah menjadi harapan negara pelajar yang tamat dari sekolah-sekolah . Antara jenis-jenis salah laku pelajar ialah ponteng sekolah . 5. 5. pihak berkuasa dan masyarakat adalah perlu ke arah pelaksanaan program pencegahan yang berkesan serta menyeluruh.berkesan berasaskan pertimbangan punca-punca penglibatan pelajar kepada masalah disiplin ini adalah perlu demi memelihara masa depan yang positif kepada pelajar.1 Selain dari peranan yang dimainkan oleh guru Laporan serta kerjasama daripada masyarakat amat diperlukan bagi menangani masalah ini. bertumbuk dan sebagainya. Cadangan 5.15 - .3 Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling – Guru pakar dalam bidang ini perlu dilatih agar dapat menjalankan tugas dengan baik bagi tujuan memberi nasihat serta dorongan agar mereka yang terlibat dalam masalah disiplin ini akan insaf dan seterusnya mengikut peraturan sekolah yang ditetapkan.

5 Walau apa pun program yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah kemerosotan nilai moral ini. Pelajar dulu takut dan hormat kepada guru.16 - . Ibubapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak dan sentiasa mendorong mereka dan cuba menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. 5.seluruh negara mempunyai nilai-nilai moral yang baik. . bercita-cita tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang. 6. Melalui penerapan nilai moral yang baik dan penekanan kepada pentingnya sikap yang jujur. hormat menghormati di samping tidak terlibat dalam arus mengejar kebendaan semata-mata. tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kementerian Pendidikan memberi kebenaran untuk penubuhan kelab seperti ini yang bertujuan untuk melatih dan memberi kesedaran dikalangan pelajar tentang pelbagai aspek jenayah dan pencegahannya. mempunyai hala tuju yang jelas dalam belajar. Ini kerana mereka inilah yang akan membangunkan negara pada masa akan datang. 5. namun yang paling penting adalah peranan ibubapa.4 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah & Disiplin di sekolah wajar dan patut diberi sokongan sepenuhnya. Kesimpulan Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu.

Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongnya untuk memberontak. menggantung dan membuang sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan kemelut disiplin sekarang. kaedahkaedah tradisional seperti dengan memarahi. Oleh itu. Percayalah. rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk merawat salah laku pelajar. pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran yang mulia. . Mereka adakalanya berani mencabar kewibawaan sekolah. Sekolah dan golongan guru mesti menerima hakikat bahawa pelajar sekarang lebih lantang dan sedar akan hak yang melindunginya sebagai pelajar.Pelajar dulu kaya dengan nilai-nilai budaya Timur yang mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. teguran guru ibarat nasihat. Kata-kata guru dianggap keramat. Dulu.17 - . Apa yang berlaku sekarang sudah amat jauh bezanya. merotan. masalah kemerosotan nilai moral yang berlaku dikalangan pelajar sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggannya iaitu para pelajar. Paling penting.

Mok Soon Sang. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Edisi Keempat. 1993. . Asas Pendidikan 1. Sosiologi Pendidikan ( terjemahan ). Noraini Ahmad. Bhd. Robiah Sidin. 2002. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kursus Tamadun Islam & Pendidikan Moral. Yusup Hashim. Bhd. Edisi Ketiga. 1995. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Asas Pendidikan 2 Murid dan Proses Pembelajaran. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.BIBLIOGRAFI Amir Hasan Dawi. Tanjong Malim: Quantum Books. Ghazali Darussalam. Edisi Kedua. 1995. Bhd.Bhd.18 - . 2001. Lee Shok Mee. Zaiton Sidin. 1989. Kaunseling Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (1997).

Segala sumbangan yang saudara saudari berikan.19 - . InsyaAllah. kerana telah banyak memberi bimbingan yang begitu baik kepada saya dalam menyiapkan Kerja Kursus2 Sosiologi Pendidikan yang bertajuk “PERANAN GURU DALAM MENCEGAH KEMEROSOTAN NILAI MORAL DI KALANGAN PELAJAR REMAJA”. Sekian… . saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar PKPG IPDA-UPSI 2002/2003 terutama daripada kelas TM3 yang telah memberi kerjasama dan berkongsi-kongsi bahan bersama-sama bagi menyiapkan kerja kursus ini.PENGHARGAAN Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada En Lee Lai Guan selaku Pensyarah Sosiologi Pendidikan Institut Perguruan Darulaman (IPDA) Jitra. Walaupun beliau terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai pensyarah Sosiologi Pendidikan. namun dapat juga meluangkan masa untuk memberikan bimbingan Selain itu. mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kedah Darul Aman.

17 18 4–8 4.20 - . 6.3 2.2 2.15 15 . Definisi konsep 2.5 3.3 Aktiviti budaya sekolah 8 .1 3. Pengenalan 1-2 2. 3.Kandungan surat muka Prakata 1. 5. Perbincangan Cadangan Kesimpulan Bibliografi Penghargaan . 7.16 16 .2 Guru Mencegah Kemerosotan Nilai Moral Pelajar Remaja Peranan Guru Aktivit Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Kokurikulum 3.1 Peranan 2-4 2.4 2.

Walaupun terdapat pelbagai tanggapan masyarakat terhadap status mulia ini tetapi tidak adil sekiranya semua kekurangan itu diletakkan atas bahu pendidik.PRAKATA Institusi Pendidikan khususnya kaum guru sememangnya merupakan penggerak utama ke arah pembentukan awal minda pelajar. kumpulan tertentu sebagai yang bersalah. Status guru dan peranannya tidak dapat dinafikan dapat membentuk masyarakat ke arah kewujudan tamadun manusia yang lebih gemilang. usaha sepatutnya dilakukan demi mengembalikan kemuliaan status tersebut. Kepincangan demi kepincangan hadir dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik masyarakat yang seimbang dari segi mental dan rohani. apa yang dapat dilihat institusi perguruan tidak lagi dihormati dan dipandang sebagai institusi yang dapat memberikan kesan yang positif. Malah masalah kemerosotan nilai moral yang melanda pelajar-pelajar remaja kita hari ini semakin dirasa dengan peningkatan kes yang melibatkan pihak polis. . Namun begitu. Contohnya apabila kita digemparkan dengan "kemajuan" gejalagejala sosial yang berkaitan dengan kemerosotan nilai moral ini masyarakat kita akan cepat merasa gusar dan kecewa malah ada yang menunding jari kepada orang lain.21 - . Walaupun kekurangan sememangnya wujud. Oleh sebab itulah dalam keadaan ini saya rasakan guru perlu memainkan peranan dan melakukan sesuatu supaya situasi sebegini tidak akan berterusan.

kita dengan automatik. Disebabkan kelemahan ini. contohnya di jalanraya. maka terciptalah peraturan-peraturan alam ataupun ciptaan manusia itu sendiri agar segala tindakan manusia di sesebuah kumpulan ataupun situasi. Yang pastinya masalah ini masih lagi berleluasa sehinggalah ke detik ini. Jika di luar rumah.macam persoalan timbul yang semuanya memerlukan penyelesaian yang konkrit dan segera. Peraturan ini perlu untuk memastikan mereka tidak . maka segala usaha yang dijalankan untuk membenterasnya masih lagi di dalam peringkat perancangan demi perancangan ? · Sampai bilakah berlakunya segala masalah disiplin pelajar-pelajar ini ? Peraturan Kita mesti sedar bahawa manusia adalah lemah dan selalu lalai di dalam menjalankan tanggungjawab dan gagal untuk mengawal emosi dan nafsu. peraturan alam menentukan tanggungjawab ibubapa dan anak-anak mereka. Jika di rumah. mesti mematuhi segala undang-undang jalanraya ciptaan kita sendiri agar tindakan kita tidak membahayakan diri dan pengguna jalanraya lain. Bermacam.12 FEBRUARY 2007 Masalah Disiplin Pelajar: Satu Pendekatan & Penyelesaian Dr Novandri Hasan Basri Kita sedang hangat memperkatakan isu masalah disiplin pelajar-pelajar. · Kenapakah berlakunya kepincangan pemikiran pelajar-pelajar ini? · Dimanakah salahnya pendekatan kita selama ini ? · Tidak adakah suatu mekanisme yang wujud untuk menyalurkan rangsangan emosi negatif pelajar-pelajar ini agar dapat dikurangkan atau kepada sesuatu yang lebih berfaedah dan masuk akal ? · Apakah kerana kes-kes yang berlaku ini isolated dan hanya melibatkan segelintir pelajar. pelajar-pelajar sepatutnya dengan spontan. tidak lari dari landasan kehidupan norma mereka. Justeru itu. mematuhi segala peraturan sekolah yang dicipta khas untuk mereka.22 - .

jika ibubapa bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. Sikap ini pula akan menyebabkan mereka tidak lagi berminat untuk mengawal atau mengambil kisah hal ehwal dan segala aktiviti anak-anak mereka. Keluarga ini selalunya beratmosferakan coercive home environment di mana anak-anak berinteraksi dengan ibubapa dan sesama sendiri dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan teknik-teknik anti-sosial yang lain. Buku Developmental Psychology Childhood and Adolescence (1996) telah memetik huraian Pattterson (1982. Ibubapa bertindak sebagai ketua yang bertanggungjawab mencorakkan perangai dan tingkah laku anak-anak. subjek-subjek yang terlibat. Patterson et al 1989) yang menerangkan bahawa anak-anak yang bermasalah selalunya tinggal di dalam keluarga yang dianggapkan sebagai breeding grounds kepada tingkah laku anti-sosial dan hostile. maka buruk perangai anakanaknya. secara tidak langsung. Sikap inilah yang akan memperkenalkan mereka kepada masyarakat nanti.23 - . jika diamati dengan teliti. dan begitulah sebaliknya. bertambah berang ataupun terus tawar hati.. Jika tidak baik didikannya. terpaksa mempelajari teknik-teknik tersebut untuk terus survive di dalam keluarga mereka. Kerap kali berlaku masalah disiplin dan juga lemah di dalam pelajaran di kalangan anak-anak ini. Rentetan permasalahan anak-anak ini bertambah signifikan apabila di bangku sekolah. Tekanan yang berterusan ini akan mengakibatkan anak-anak ini. tindakan dan tindakbalas subjek itu dirangsang oleh sesuatu atau situasi tertentu . Jadi persoalannya sekarang ialah. Lama-kelamaan perangai dan tingkah laku akan sebati dengan jiwa mereka. Peranan Keluarga Keluarga adalah merupakan satu kumpulan manusia yang bertalian darah dan mempunyai susunan yang tertib.mempunyai agenda lain di sekolah selain daripada menumpukan perhatian kepada pelajaran dan segala aktiviti yang telah dirancang untuk mereka. Akibatnya anak-anak ini sering dihukum dan gagal di dalam peperiksaan yang seterusnya akan menyebabkan ibubapa berasa malu. Anak-anak akan mulai berani menentang ibubapa dan keluarga sendiri untuk mengurangkan tekanan yang dirasai oleh mereka. masa contact. kenapakah masalah disiplin pelajar-pelajar tertumpu di suasana dan persekitaran sekolah? Ini adalah kerana.

hilang pegangan role model mereka iaitu ibubapa dan guru dan sebagainya. Kumpulan ini akan menjerumuskan mereka kepada peningkatan sikap-sikap agresif. Penolakkan masyarakat sekolah tersebut akan menyebabkan skop pergaulan mereka terbatas kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam matapelajaran dan bermasalah sama seperti mereka. Peristiwa-peristiwa seperti bakar sekolah. Terdapat juga golongan pelajar yang memencilkan diri. · Pelajar-pelajar ini juga akan kerap dikritik dan tidak diambil berat oleh guru-guru. Sesetengah daripada mereka membentuk geng-geng ataupun deviant cliques. mereka akan dapat lari ataupun melupakan segala masalah mereka..24 - . hooliganisme. · Pelajar-pelajar ini akan ditempatkan di dalam kelompok pelajar-pelajar yang sama taraf akademiknya dan secara relatifnya juga bermasalah dan mempunyai sikap anti-sosial. Sikap destruktif ini akan menyebabkan mereka sangat senang terpengaruh dengan anasir-anasir kurang sihat di kalangan masyarakat. Kitaran Hidup . anti-sosial. oleh masyarakat sekolah. akan menyebabkan beberapa respon negatif. Mereka yang selama ini hilang tempat mengadu dan kasih sayang. merasakan bahawa dengan mengikuti anasir-anasir ini. · Pelajar-pelajar lain yang lebih pandai akan menjauhi diri daripada mereka.di sekolah itu. Biasanya unsur-unsur negatif yang besar magnitudnya seperti peras ugut. peras ugut ataupun gangsterisme sebenarnya mempunyai sumber provokasi (provocation) yang bermula atau tertumpu di masa sekolah itu dan bukannya di rumah pelajar-pelajar. Kajian tersebut bertepatan dengan senario kita hari ini. gangsterisme dan membakar sekolah melibatkan penyertaan lebih daripada satu pelajar. Peranan Sekolah Feldman & Weinberger (1994) di dalam buku di atas menerangkan bahawa penampilan sikap negatif yang persisten oleh pelajar-pelajar hasil daripada keluarga yang bermasalah ini. tidak mementingkan pelajaran dan terjebak di dalam aktiviti-aktiviti yang berbau jenayah(Thomas Dishion & Associates. tanpa disedari. 1991).

Begitu juga yang terjadi di sekolah. Ini kerana pencapaian seseorang pelaja dalam sesuatu bidang ini baik di bidang akademik atau bidang bukan akademik bergantung kepada tahap disipilin pelajar itu sendiri. Jika fenomena ini kekal dan berterusan. Ianya di istilahkan sebagai Positive Feedback Loop. Istilah ini menerangkan fenomena ‘rangsang . Penentangan berlebihan pelajar-pelajar ini akan menyebabkan guru-guru terpaksa melaksanakan hukuman yang lebih berat ataupun mengalah dengan membiarkan sahaja mereka ini. terdapat satu kitaran lengkap tindakan dan tindakbalas yang terjadi di antara pelajar-pelajar bermasalah ini dan orang dewasa iaitu ibubapa dan guru. Begitulah seterusnya senario ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah .25 - . bergaduh dan sebagainya. Pelajar yang berjaya dalam bidang kehidupan sering dikaitkan dengan mereka yang berdisiplin. ibubapa akan menjadi lebih malu. Begitulah seterusnya fenomena ‘ganda-mengganda’ dan ‘rangsang-merangsang’ yang persisten di antara anak-anak dan ibubapa.Jika kita amati dengan teliti. Jika di rumah pelajar bermasalah ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISIPLIN dan KESELAMATAN PENDAHULUAN Badan disiplin semestinya bergerak selari dan seiring dengan badan-badan lain yang wujud di sekolah. maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa seperti lari dari rumah. Kitaran ini telah diutarakan oleh. di mana penolakkan masyarakat sekolah akan menggandakan sikap hostile dan benci mereka terhadap masyarakat sekolah. berpeleseran. lebih marah ataupun lebih tawar hati. peras ugut dan sebagainya. Ini akan mengakibatkan tindakbalas anak-anak terhadap ibubapa akan digandakan juga. Apabila anak-anak ini sering melakukan kesalahan ataupun gagal di dalam peperiksaan. RASIONAL .merangsang’ dan ‘ganda-mengganda’ yang sering bergolak di antara jiwa pelajar bermasalah ini dan persekitaran sosial mereka. akan menyusullah kejadian-kejadian tidak sihat seperti bakar sekolah. Doherty & Mynatt di dalam buku mereka yang bertajuk Understanding Human Behaviour (1998). Jika senario ini kekal dan berterusan. bohsia. ahli-ahli keluarga mempunyai masalah dengan sikap masing-masing.

dan sebagai jaminan pelajar tidak akan mengulangi kesalahan mereka. 8. Taklimat Awal Penerangan tentang peraturan dan disiplin juga akan disampaikan oleh Setiausaha Disiplin pada minggu pertama kemasukan pelajar-pelajar baru di SMKKK I. Borang ini sebagai bahan bukti untuk penguatkuasaan dan tindakan seterusnya. Rumahku’. Tindakan ini diharap dapat mengelakkan sebarang tindakan dipertikaikan nanti. demokratik. Surat Akuan dan Ikrar Pelajar Surat Ikrar pelajar perlu ditandatangani oleh setiap pelajar baru (bertukar dari sekolah lain) di hadapan guru disiplin serta penjaga pelajar sebagai jaminan tingkah laku mereka. dan menjadi rujukan kepada setiap pelajar. Oleh itu. berilmu. Surat ini akan dibawa oleh pelajar dan menyerahnya kembali apabila kembali ke sekolah. 12. Borang Perjanjian Borang Perjanjian perlu ditandatangani oleh pelajar yang masih mengulangi pelanggaran disiplin. liberal dan progresif. orang lain. bersatu padu. 6. Buku Peraturan Buku Peraturan sekolah dibekalkan kepada pelajar. 9. dan menghargai alam sekitar. 10. Melahirkan dan membentuk pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang sekolah. Membebaskan pelajar dari semua gejala dan pengaruh tidak baik. Surat Kebenaran Ketua Sekolah Pelajar yang akan keluar kawaswan sekolah untuk sesuatu urusan diwajibkan mengisi borang khas. 7. Melahirkan pelajar yang menyayangi dan menghormati diri sendiri. 11. OBJEKTIF 1. Penjaga kepada pelajar berkenaan akan dijemput ke sekolah kemudian menyaksikan perjanjian dibuat oleh anak dengan pihak disiplin. 5. badan disiplin harus bergerak dalam bentuk yang terancang dan sistematik.26 - . 4. 2.Pembentukan disiplin di sekolah dilihat sama pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Melahirkan seorang ahli masyarakat yang bertatasusila. 3. Buku ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Melahirkan pelajar yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana. Surat ini juga dapat menggalakkan pelajar berkenaan daripada . Merealisasikan slogan ‘Sekolahku. Melahirkan pelajar yang bersemangat tinggi. adil. berketerampilan serta menjadikan sekolah sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup.

18.Fail Amaran 1 b) Fail 002 .Surat Buang / Tukar Sekolah f) Fail 006 . ‘Spot – Check’ ‘Spot – Check’ terhadap pelajar-pelajar diadakan dalam pelbagai bentuk:. Kad Kebenaran Keluar Kelas Terdapat 2 kad.‘Spot Check’ di dalam kelas secara menyeluruh . Tahun. Sudut ini dilengkapkan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan disiplin serta pekeliling-pekeliling dari Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan berkaitan dengan peraturan dan notis tertentu. Buku Kawalan Kelas Setiap Kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang akan ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran.Laporang Kes i) Fail 009 .Maklumat SSDM h) Fail 008 .Perjanjian ibu bapa / ikrar pelajar j) Fail 010 .Fail Amaran 3 dan akhir d) Fail 004 .Minit Mesyuarat Disiplin . 17. Kad ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengawal pelajar dari terlalu bebas keluar dan berkeliaran di luar semasa P & P. Tujuan buku ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas. masa. 14.Laporan PPD / JPN g) Fail 007 .27 - .Surat Gantung sekolah e) Fail 005 . 15. Sudut Disiplin Setiap kelas juga diwajibkan menyediakan sudut disiplin.ditangkap polis atas tuduhan ponteng sekolah. pertama – Kad Keluar ‘Urusan Guru’. dan jumlah pelajar yang hadir pada masa mereka mengajar.Fail Amaran 2 c) Fail 003 . Kesalahan. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. Di samping sebagai langkah mengetatkan peraturan keluar sekolah.Kes-kes polis k) Fail 011 .‘Spot Check’ di tempat perhimpunan . Kelas. Kedua – Kad ‘Keluar Tandas’. 13.‘Spot Check’ di luar kawasan sekolah di tempat-tempat yang strategik sebagai kawasan lepak dan sebagainya. Buku Laporan Disiplin Buku Khas yang mengandungi semua maklumat bagi pelajar yang kerap melanggar disiplin seperti Nama. Tarikh. Fail-fail maklumat pelajar a) Fail 001 . Tindakan dan Hukuman. 16.

Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan warganegara yang bertanggungjawab. Dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari segi akademik seterusnya mengharumkan nama sekolah. MATLAMAT Mengurang atau menghapuskan sama sekali masalah tidak hadir atau ponteng sekolah tanpa sebab yang munasabah demi menjayakan MISI dan VISI sekolah selaras dengan matlamat pendidikan negara. 5. OBJEKTIF 1.Surat Rujuk Kaunselor PROGRAM ABSENT SIFAR 2001 UNIT DISIPLIN Program untuk mengurangkan masalah ketidakhadiran dan ponteng sekolah hingga ke tahap yang minimum atau sifar.28 - . 19. Menanam sikap bertanggungjawab pelajar kepada peraturan sekolah dan menyedarkan mereka bahawa tidak hadir ke sekolah merupakan satu kesalahan besar. Meningkatkan rasa sayang dan cinta pelajar kepada sekolah sebagai penyalur pelbagai ilmu dan pendidikan.l) Fail 012 . . Merujuk satu sistem kawalan yang mantap bagi menyelesaikan masalah tidak hadir ke sekolah. Menyedari bahawa kemerosotan akademik dan disiplin pelajar antaranya berpunca daripada masalah tidak hadir atau ponteng sekolah 2. RASIONAL 1. Ibu bapa dapat memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar berada di sekolah pada waktu yang sepatutnya. 20. 21.

7.Tujuan untuk mengesan pelajar yang tidak hadir atau ponteng. Mengumpul Pelajar-Pelajar Yang Tidak Hadir. Tujuan untuk mengesan surat-surat yang dihantar serta mengetahui masalah sebenar pelajar. 3. Mereka akan diambil tindakan disiplin sekiranya dikesan. Tidak hadir selama 3 hari akan dimaklumkan dari surat amaran I 1. 1. Menandakan Jadual Kedatangan . 2. II. Tujuan untuk memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan yang diambil seperti berikut:a. Mengenakan Tindakan Disiplin. STRATEGI 1.29 - . Menyediakan Buku Rekod Kawalan Pelajar . Mengeluarkan surat amaran I. Tidak hadir selama 9 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran III dan surat berhenti sekolah (Kecuali terdapat surat akaun tertentu). Guru dapat menyampaikan pengajaran dan murid dapat menerima pengajaran guru sepertimana yang dirancangkan. . Mereka di kehendaki menunjukkan surat-surat kebenaran seperti: a) Surat akuan sakit b) Surat ibu bapa yang disahkan oleh penghulu.Guru tingkatan akan menandakan buku kedatangan pada setiap hari pada masa kedua pengajaran. Menyedarkan pelajar bahawa rekod kehadiran ke sekolah adalah penting untuk masa depan kerjaya mereka. . Pelajar yang tidak hadir atau cenderung ke arah itu akan dikurniakan pelbagai tindakan disiplin. Menghubungi penjaga/melawat rumah pelajar. 6. Tujuan untuk mencegah dan menyedarkan mereka.6. Tidak hadir selama 6 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran II 2. Pelajar dilarang sama sekali dari menanda kehadiran pelajar untuk mengelakkan penipuan. III dan Surat Amaran Buang Sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang diarah oleh JPN.Pelajar yang tidak hadir akan dikumpul oleh AJK Kehadiran dari Unit Disiplin. imam atau Ketua Polis (tidak melebihi 1 hari) 4.

Pegawai perhubungan polis b. Pelancaran Minggu Disiplin d. Melaksanakan Program Absent Sifar mengikut tahap . Program sepanjang masa (Rujuk Program Tahunan Disiplin) 6. Ceramah kesedaran / disiplin b. Membentuk komiti / AJK Program Absent Sifar : Januari 2001 3. Mengadakan perbincangan dengan pihak polis sama ada rasmi atau tidak rasmi untuk mendapat bantuan atau khidmat nasihat.30 - .‘spot check’ di dalam kelas 10. Melancar Hari Absent Sifar : 18 Februaru 2001 5.Kerjasama dengan polis 8. a. a. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa untuk memantau dan menilai kelemahan dan kejayaan Program Absent Sifar. Rondaan dan serbuan mengejut di tempat yang disyaki destinasi pelajar ponteng.Setelah mendapat maklumat penduduk sekitar . Balai Polis Kubang Kerian 11.tahap yang telah dijadualkan seperti:a. PELAKSANAAN 1. . Pelancaran Program ‘Absent Sifar’ 9. Tempoh pelaksanaan : Januari sehingga Disember 2001 2. Kem motivasi c. Merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan 4. Mengadakan ‘spot check’ di dalam bilik darjah . Program Berkala b. Merujuk dan mendapatkan laporan bertulis daripada kaunselor.7. BENTUK-BENTUK PENILAIAN . Mengadakan Program Kursus.

Data kehadiran bulanan daripada buku kedatangan kelas . Mereka secara kelompok akan mengalami pelbagai aktiviti pemulihan dan kesedaran daripada guru-guru atau pakar-pakar pemulihan dari luar melalui temuramah. Prestasi disiplin pada akhir tahun. SASARAN Pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan sering dan melakukan kesalahan berulangkali.Jumlah pelajar yang dikumpul setiap hari 2. d. Penilaian Jangka Panjang a. PROGRAM GERAKSEDAR BERSIRI PENGENALAN: Program Geraksedar adalah satu program pemilihan dan kesedaran khusus untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. Untuk mengetasi dan menangani masalah disiplin. OBJEKTIF a. Sebagai antara sumber rujukan dan kayu pengukur dalam menentukan seseorang pelajar ini layak dan ditukar atau ditamatkan pengajian mereka. Nasihat. Prestasi akademik pada akhir tahun b. Penilaian Jangka Pendek .1. Oleh itu. c.31 - . c. b. ceramah. Memberi peluang kepada guru atau mana-mana individu untuk menggunakan kepakaran dan kebolehan mereka memulih dan menyedarkan pelajar-pelajar yang bermasalah. program. seperti sembahyang hajat / sunat. Untuk mencuba dan menguji pelbagai kaedah yang terbaik dan menangani masalah disiplin pelajar. doa dan lain-lain. secara ikhlas. RASIONAL Pelajar-pelajar yang bermasalah boleh dibaiki sikap dan tingkahlaku jika pelbagai pendekatan digunakan. Selain daripada hukuman fizikal (rotan) atau denda. TEMPAT / MASA Tempat dan masa yang sesuai . tindakan secara kerohanian atau motivasi serta nasihat juga dapat memberi kesedaran kepada mereka. masalah disiplin dapat ditangani jika pelbagai kaedah digunakan menerusi satu disiplin pemulihan yang mantap dilaksanakan.

PKP. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I : P. PK HEM.32 - . Memandangkan disiplin dan pelajar adalah dua unsur yang saling berkait rapat.TENAGA PENGGERAK : 1. Guru Unit Disiplin d. Di harapkan dengan ‘Bulan Disiplin’ ini dapat mencerna serta meningkatkan kesedaran dan tahap disiplin para pelajar SMKKK I. RASIONAL 1. Berakhlak dan berdisiplin adalah satu aspek kehidupan bagi mengawal sosial yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup. Kaunselor e. seharusnya dititikberatkan baik dirumah mahupun di sekolah. Kemantapan disiplin pelajar memerlukan satu program lebih sistematik. Pelaksanaan Aktiviti Program Gerak Sedar 1. Tenaga Luar g. Sesiapa yang ingin memberi perkhidmatan secara ikhlas. maka Unit Disiplin sebagai agenda tahunannnya. Pengetua. Ketua-ketua Bidang. f. SASARAN Semua pelajar SMKKK 1 MASA Sepanjang bulan Mei 2001 PELAKSANAAN Pembentukan AJK:Pengerusi : Pengetua SMKKK I Tim. h. Segala usaha ke arah mengukuh dan meningkatkan disiplin. 2. Kanan HEM Naib Pengerusi II : Penyelia Petang Setiausaha I : S/U Disiplin Pagi Setiausaha II : S/U Disiplin Petang . BULAN DISIPLIN PENGENALAN Disiplin adalah teras kejayaan seseorang pelajar serta menentukan kegemilangan sesebuah sekolah itu.

Majlis Pelancaran / Perasmian Oleh Ybrs Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jab.Setiap hari Ahad 9. Najib (2) Ustaz Mat Daud b. 8. Tempat : Dataran Penyayang Masa : 8. Yusoff (2) Puan Marliza bt. . Tuan Pengetua SMKKK I .00 Pagi 6. Daud . Pertandingan Poster Dan Karangan 7. Che Ismail b.Kaunselor Bidang Tugas .Ketua-ketua Bidang. Pendidikan Negeri Kelantan. Nazri PROGRAM / AKTIVITI 5. Ceramah oleh Datuk Timbalan Mufti Negeri Kelantan.33 - .Bahagian Pameran dan Pertandingan (1) En. Majlis Penutup Oleh:. Aziz b. Omar .Bahagian Perasmian dan Sambutan Ahli (1) Puan Norliza Mat Yunan (2) Puan Azmani bt. Salleh 4.Bahagian hadiah dan cenderamata 3.Ybrs.Penyelaras : . Pidato Pelajar .Bahagian Ceramah (1) Ustaz Mohd. Ikrar Pelajar 10. Mansor . En.

Rata-rata pelajar di sekolah ini datang daripada golongan keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah. SMK Kubang Kerian 1 meneruskan sesi persekolahan 2 sesi ( sesi pagi dan sesi petang ) Sesi pagi terdiri daripada tingkatan tiga . Bagi menampung bilik kelas yang terhad . dapat membantu pihak perancang sekolah dalam merancang dan membaik pulih bahagian-bahagian bangunan . Rasional Program keselamatan amat penting dalam sesebuah institusi khususnya institusi pendidikan . beberapa buah sekolah menengah ke tingkatan empat dan enam rendah . persekitaran . kawasan .UNIT KESELAMATAN Pendahuluan Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 ( seterusnya SMK Kubang Kerian 1 ) terletak kira-kira 6 kilometer dari pusat bandar Kota Bharu . Menyedari hakikat bahawa pelajar terlalu mudah dengan pelbagai risiko . Sebagai sebuah sekolah pinggir bandar . bilik-bilik dan setor. Kedudukannya menghala laluan Kota Bharu ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian . Sehingga kini jumlah keramaian pelajar di sekolah ini berjumlah 2336 orang pelajar ( 1020 pelajar lelaki dan 1070 pelajar perempuan ) dengan 112 orang tenaga pengajar . setor serta peralatan yang di kenal pasti berisiko 3. mempertingkatkan kasedaran kepada warga sekolah tentang pentingnya penjagaan keselamatan 6. padang dan gelanggang permainan . Objektif 1. bangunan . empat . dapat menanam sikap “SEKOLAH KU RUMAHKU” yang lebih berkesan dalam diri . sudah tentu latar belakang sosio-ekonomi dan sosio – budaya pelajar berbeza-beza . Pada masa ini SMK Kubang Kerian 1 merupakan sekolah saluran kepada beberapa sekolah rendah ke tingkatan satu . kawalan keselamatan serta padang permainan sentiasa berada dalam keadaan terjamin dan selamat. 2. memberi pendedahan kepada teknik mengguna alat-alat keselamatan 5. dapat mempastikan harta benda . Para pelajarnya mudah terdedah kepada pelbagai bahaya dan risiko .34 - . maka langkahlangkah keselamatan amat penting di beri perhatian khusus. justeru dapatlah di kategorikan sekolah ini sebagai pinggir bandar . manakala sesi petang pula bagi tingkatan satu dan dua . memberi pendidikan cara-cara menjaga keselamatan kepada warga sekolah dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan 4. enam rendah dan enam atas .

memeriksa dan mengenalpasti alat pemadam kebakaran di sediakan di tempat-tempat yang di tentukan serta dapat berfungsi dengan baik 10. melatih pelajar sentiasa bersiap sedia menghadapi kecemasan dan mala petaka Strategi 1. 6. satu pelan laluan yang kemaskini akan di keluarkan dan seterusnya di edarkan kepada semua kakitangan dan papan kenyataan kelas serta papan kenyataan umum nuntuk di hayati oleh semua pelajar sebagai langkah menyelamat diri secara tenteram . bekerjasama dengan semua unit lain yang di bentuk di sekolah dalam usaha melaksanakan setiap program dan aktiviti latihan kebakaran dan menyelamat 9.Pelajar Tingkatan Enam Anak Wawasan . aman dan terkawal 7. Ahli Majlis Perwakilan Pelajar. mengenalpasti langkah-langkah keselamatan adalah tanggungjawap bersama warga sekolah. Pelajar. . jawatan kuasa keselamatan yang di bentuk akan di beri tugas dan mandat bagi mengenalpasti seterusnya emngambil langkah-langkah tertentu sama ada secara melapor kepada pihak berkenaan atau bertindak segera sebagai bukti tanggungjawab yang di amanahkan 3. Ahli Skim Lencana Anti dadah ( SLAD) dan Ahli Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS) meronda secara tidak lansung ketika hadir ke sekolah atau semasa berada di sekolah sama ada pada waktu persekolahan atau pada waktu kehadiran petang .warga sekolah berlandaskan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat 7.hari minggu dan hari kegiatan kokurikulum . menbentuk jawatan kuasa keselamatan 2. mengadakan beberapa siri latihan kebakaran dan cara-cara menyelamat diri 8. membentuk ‘Skuad Rondaan’ di kalangan anggota pasukan Pasukan Pakaian Seragam . Maklumat yang di beri oleh skuad ini amat penting dalam menangani masalah vandalisme. 4. satu rangka pelan bertindak dan jadual pemantauan akan di buat bagi membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab yang di serahkan kepada ketua-ketua unit keselamatan dapat di sediakan.35 - . mengadakan beberapa siri ceramah keselamatan kepada warga sekolah 5.

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM KESELAMATAN Pengerusi : Pengetua N. En Zakhori Ab Rahman En Aziz Muhammad : En Ab Aziz Salleh En Ramlee Alias : En Mazlan Mohd Zain En Sanadi Hhussin ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) ( sidang pagi ) ( sidang petang ) (sidang pagi ) ( sidang petang ) Skuad Kecemasan: Hj Mohd Hussin Deraman ( pejabat sekolah ) En Razali Talib ( teknik dan elektrik) Pn Che Ainun Che Cob ( makmal sains ) En Ab Rahman Harun ( pondok keselamatan ) En Che Ismail Yussof ( kebakaran dan bencana alam ) En Mohd Nor Deris ( bangunan ) Ustaz Mat Daud Omar ( Mussala ) Pn Noreha Mohamad ( Perpustkaan dan PSS) Pn Khazimah Mat Rani ( Kemahiran hidup / SRT) En Alias Yahya ( Padang dan gelanggang ) En Rawi Ali ( Perabot sekolah ) En Zakaria Jusoh ( Koperasi sekolah ) Semua pekerja Pembantu-pembantu makmal BIDANG TUGAS URUSETIA KESELAMATAN . Setiausaha : Penyelia Petang Penyelaras: Semua Ketua Bidang Kaunselor Sekolah Ketua Unit . Setiausaha HEM Urusetia Keselamatan Kebakaran Persekitaran Disiplin Bencana Alam : En Che Ismail Yussoff En Ahmad Faizal Ismail .36 - . Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha :Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pen .

37 - . menyelitkan peringatan disiplin pelajar semasa perhimpunan mingguan Bencana Alam 1. Menyampaikan maklumat berkenaan kepada pelajar supaya sentiasa berwaspada 7. Megenalpasti bangunan / blok selamat bagi menempatkan pelajar 3. Menyediakan skuad Bencana Alam 2. mengenalpasti lalulintas pelajar di jalan raya 2. menyedia dan menempatkan baldi pasir di tempat yang sesuai 4. mengenalpasti ketenteraman pelajar semasa dalam bilik darjah 4. mengenalpasti dan menyediakan ‘pass’ keluar masuk pelajar dari kelas 6. Meyediakan pasukan petugas khas bencana alam . Mengenalpasti alamat dan telefon agensi berkaitan 6. menyediakan jadual latihan kawad kebakaran 6. mengenalpasti peraturan sekolah di baca oleh setiap pelajar 2. mengenalpasti keluar masuk pelajar dari kawasan sekolah 7. mengenalpasti peraturan sekolah di tampal di papan kenyataan kelas / umum 3. menyediakan jadual ceramah disiplin 5. mengenalpasti pintu pagar sekolah terkawal 8. mengenalpasti fungsi alat pemadam api 3. menyediakan kawasan letak kenderaan pelajar ( basikal) 5. Bekerjasama dengan unit kebakaran dalam latihan menyelamat diri 8. menyediakan jadual ceramah dan aktiviti keselamatan Persekitaran 1. mengenalpasti tempat pili bomba dan punca tekanan air 5. mengenalpasti keadaan pagar sekolah 4. menyediakan peta laluan selamat 2. menyediakan jadual ceramah lalulintas ( maklumat semasa perhimpunan ) 3. mengenalpasti setiap pintu masuk ( bukan utama ) di awasi atau berkunci) Disiplin 1.Kebakaran 1. Mengenalpasti bangunan/blok selamat menyimpan stok makanan 4. Menyediakan peralatan pertolongan cemas ketika bencana 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful