Panitia BI Pelan Operasi

Carta Gantt Rancangan Peningkatan Akademik 2011 (Panitia Bahasa Inggeris

)
BIL AKTIVITI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Bacaan Pagi English Day SBOA Nilam Kem Motivasi Klinik UPSR Pertandingan Bercerita BI Pertandingan Syarahan BI Pertandingan Menyanyi Kelas Tambahan Tahun 6 Kursus Dalaman Guru / / / / / / / / / / / / / x x x x x x x x x x x x x x x / / / 2 / / / / SASARAN 3 / / / / 4 / / / / 5 / / / / / / / / / / / x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT

1

I W4: Kekurangan dari segi kewangan. pengangkutan dan penempatan PELUANG (O) CABARAN (C) O1:Sokongan moral dan kewangan daripada Lembaga Pengurus dan PIBG O2:Kerjasama PIBG adalah baik O3: Waris prihatin terhadap akademik O4: Hubungan baik dengan PPD. JPN dan agensi luar C1:Waris kurang memotivasi anak ke arah kecemerlangan akademik C2:Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C3:Pengaruh media hiburan dan masyarakat setempat C4:Gangguan dalam pentadbiran 2 .Analisis SWOC Panitia Bahasa Inggeris KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1:Komitmen pentadbiran yang tinggi S2 : Guru mendapat kursus B.I W3: Kurang sedar waris tentang kepetingan B.I mencukupi S4 : Semua guru adalah guru terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi W1:Tiada guru beropsyen B.I W2:Murid lemah dalam mata pelajaran B.I yang secukupnya S3: Guru B.

C1C4 Seminar dan Karnival BI diadakan untuk waris memahami peranan mereka kea rah kecemerlangan murid.Strategi Peringkat Bidang Kurikulum (Panitia Bahasa Inggeris) DALAMAN KEKUATAN (S) S1:Komitmen pentadbiran yang tinggi S2 : Guru mendapat kursus B.O4 Menggunakan sumber luar dan dalam untuk meningkatkan keberkesanan dalam P&P Bahasa Inggeris. Strategi WC: W2.I yang secukupnya KELEMAHAN (W) W1:Tiada guru beropsyen B. pengangkutan dan penempatan Strategi WO: W1.I W2:Murid lemah dalam mata pelajaran B.O1. JPN dan agensi luar Mengadakan program pemulihan CABARAN (C) C1:Waris kurang memotivasi anak ke arah kecemerlangan akademik C2:Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C3:Pengaruh media hiburan dan masyarakat setempat C4:Gangguan dalam pentadbiran Strategi SC: S3.W4.C3 Anjuran Program Pertandingan BI dalam sekolah.O4 Mengadakan kelas tambahan dengan sokongan kewangan PIBG/ Lembaga Pengurus.O2.I mencukupi S4 : Semua guru adalah guru terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi PELUANG (O) Strategi SO: S2.I W4: Kekurangan dari segi kewangan. LUARAN S3: Guru B.W3.C4 Menganjurkan perkhemahan peningkatan prestasi pelajar (kem motivasi) W2.O2 O1:Sokongan moral dan kewangan daripada Lembaga Pengurus dan PIBG O2:Kerjasama PIBG adalah baik O3: Waris prihatin terhadap akademik O4: Hubungan baik dengan PPD.S3.S4.I W3: Kurang sedar waris tentang kepetingan B.O2. S2.C2.S3.O1. 3 .

PJK.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesama guru 1.KT) CATATAN Kewangan Panitia RM389.52 Kelas Tambahan Tahun 6 1.1 PELAN TINDAKAN Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSR T/JAWAB PK1/GKMP/KP TEMPOH Jun-Sep KOS/SUMBER PCG/PIBG OUTPUT Bil calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab (M/P BI) PELAN KONTIGEN Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP (SV.Pelan Strategi (Panitia Bahasa Inggeris) Strategi 1.PM.1 : Meningkatkan pencapaian UPSR lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG BIL 1.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam UPSR berasaskan kepakaran guru berpengalaman 1.1.2 Team Teaching GB/PK1/GKMP Jan-Sep 4 . Pertandingan bercerita & syarahan SAL/Nilam 1.1 Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan UPSR Bahan Modul latihan untuk murid lemah UPSR GKMP/KP Jan-Mac PCG Bahan latihan murid mencukupi Memperoleh melalui sumber lain atau internet Bacaan pagi/ SBOA Protim/ Kem UPSR 1.2 Belajar kendiri (SAL) murid UPSR / Nilam GB Jan-Sep sekolah Murid saling bantumembantu Strategi 1.2.2.2 GKMP/KP Jan-Mac PCG Strategi 1.1.3.3.3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM 1.KH.2 Kelas tambahan berfokus UPSR PK1/GKMP/KP Jan-Sep Strategi 1.1.1 Kursus Dalaman GB/PK1/KP Mac/Jun PCG/PIBG P&P guru lebih berkesan Kem Motivasi Guru Perkembangan staf 1.1.1 Program Mentor-mentee murid UPSR GB Jan-Sep Prestasi murid dipantau Melatih murid bercerita dan bersyarahan.

PELAN TAKTIKAL Panitia / Unit Visi Sekolah Misi Panitia / Unit Objektif : : : : Panitia Bahasa Inggeris Sekolah akan menjadi sekolah cemerlang pada tahun 2015 Memantapkan kemahiran pedagogi guru dalam proses P&P Memastikan semua guru Bahasa Inggeris menguasai Strategi Aktiviti Tangungj awab Kos (RM) RM35/ Per person Tarikh Mula 09.11 Tarikh Akhir 30.09.01.11 Pelan Kontigen Guru ganti Indikator Kejayaan Peningkatan peratus kelulusan BI 1. Mengadakan Kelas Tambahan dengan sokongan kewangan PIBG/ Lembaga Pengurus Kelas Tambahan berfokus bayaran Guru BI 5 .

Menganjurkan perkhemahan kecemerlangan UPSR / Bacaan Pagi/ Protim/ Program SBOA -Kem Motivasi -Bacaan Pagi .Guru Perpustakaan menayang program Kampus Astro .Protim .2.Kursus / Bengkel .Team Teaching . Program Mentor-mentee/ SAL/ Nilam/ Tayangan Kampus Astro .Guru BI menyemak buku Nilam murid .SBOA GB PK1 PK HEM PK KO Guru BI JUN OGOS GB Guru BI Pelajar lebih bermotivasi 4.Kem Motivasi Guru GB Ketua Panitia Guru Sumber Daerah RM400 JAN JUN GB Ketua Panitia Guru dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan bermotivasi 6 . Menggunakan Sumber luar dan dalam untuk meningkatkan keberkesanan dalam P&P BI .Mentor memberi bimbingan kepada murid lemah dalam MP Ketua Panitia JAN SEPT Guru BI Amalan membaca bahan Guru Semua guru Perpustakaan bacaan Bahasa Inggeris meningkat Mentor RM600 3.

Pertandingan Menyanyi GB PK1 PK KO Semua Guru RM200 OKT OKT GB Ketua Panitia Sambutan BI meningkat 7 .Pertandingan Syarahan BI . Pertandingan dalam sekolah diadakan untuk waris memahami peranan mereka ke arah kecemerlangan murid .5.Pertandingan bercerita BI .

dan teknik menjawab soalan. Memberi latihan tentang kaedah. Januari hingga September Semua murid tahun 6 Guru Bahasa Inggeris PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual kelas tambahan Taklimat kepada semua murid Tahun 6 Mempromosikan program kepada Ibubapa Kelas tambahan akan dijalankan pada setiap hari Ahad Pemantauan dijalankan oleh GB -Latihan murid. 6 Penilaian / Post Mortem Ujian progresif dijalankan setiap bulan KP / Guru M/P BI 1 kali sebulan Kertas model UPSR BI TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP GB/ KP/Guru Tahun 6 GB/ Guru Tahun 6 Guru BI GB TEMPOH 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan Memastikan murid tidak ponteng Melalui mesyuarat agung PIBG STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual kelas tambahan selepas mesyuarat 8 . strategi menjawab soalan serta pendedahan kepada murid tahun 6 yang akan menduduki UPSR.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Tempoh Sasaran Guru Terlibat LANGKAH 1 2 3 4 5 KELAS TAMBAHAN Tahun 6 1.

2. 3. dan mentor. Tempoh Sasaran Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam UPSR berasaskan kepakaran guru berpengalaman (Mentor-mentee) Menanam tabiat suka membaca murid dan menjana idea kreativiti dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca (SAL/Nilam/Kampus Astro) Januari hingga Oktober Semua murid tahun 6 (Mentor-mentee) Semua murid tahun 1. dan 6 (SAL/ Nilam) Guru Terlibat Kos/ Sumber LANGKAH 1 Semua guru Bahasa Inggeris Jika Perlu / Sekolah PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual masuk perpustakaan. 4. 5.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Program Mentor-mentee / SAL / Nilam / Tayangan Kampus Astro 1. 2. penggunaan kampus astro dan buku nilam Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ Guru perpustakaan GB/ KP/Guru kelas GB/ Guru Tahun 6 Guru kelas/ Guru perpustakaan TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program selepas mesyuarat 2 3 4 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan Melalui mesyuarat agung PIBG Perpustakaan dan tayangan kampus Astro dibuka setiap hari Memastikan murid mengikuti program 5 GB 6 Penilaian Guru kelas/ Guru perpustakaan Rekod Pinjaman Buku dan kekerapan murid perjumpaan guru 9 . Taklimat kepada semua murid yang terlibat Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan sudut SAL.

Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM (Kem UPSR) 2. Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid (Kem UPSR) Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 Januari hingga Oktober Semua murid / Murid tahun 6 ( Kem kecemerlangan UPSR) RM500 / PCG PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual guru bertugas bacaan pagi. program PBS dan Persediaan Kem kecemerlangan UPSR Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru kelas GB/ Guru Tahun 6 GB/PK1/GMP/Guru kelas/ PK Koko/ PK HEM TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat 1 kali 1 kali 1 kali seminggu Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program. PBS dan perlantikan jawatan kuasa Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan Modul Bacaan Pagi. 5 6 GB 1 kali sebulan 1 kali sebulan Memastikan murid mengikuti program dan persediaan Kem oleh guru. Meningkatkan peratus murid tahap 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menulis (Protim/ Bacaan Pagi) 3. bahan Protim. Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 10 . Memastikan program dijalankan dengan lancar dan kem kecemerlangan UPSR Berjaya.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Bacaan Pagi / Protim / Kem kecemerlangan UPSR/ Program PBS (SBOA) 1.

Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 11 . 4. 2. 3. Team Teaching (Perkembangan staf) dan Kem Motivasi Guru 1. Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesama guru Membekalkan guru pendekatan P&P terkini dan memartabatkan kualiti P&P guru sekolah (Kem motivasi) Memberi µecho training¶ kepada guru yang tidak berpeluang menghadiri kursus (kursus dalaman/ team teaching) Meningkatkan kemahiran pedagogi guru (perkembangan staf) Januari hinggan Jun Semua guru dan staf sekolah RM200 / PIBG @ PCG PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual pelaksanaan kursus dalaman dan perlantikan jawatan kuasa Taklimat kepada semua guru dan staf sekolah Mempromosikan program kepada guru dan pemberitahuan PIBG Menyediakan bahan kursus dalaman dan Persediaan Kem motivasi guru Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ semua guru/ staf sekolah GB/PIBG/PK1/PK HEM/ PK Koko GB/Agensi luar/ Kaunselor bertauliah @ PPD GB TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat 1 kali 1 kali Melalui mesyuarat agung PIBG 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan Jemputan fasilitator agensi luar / kaunselor bertauliah @ PPD Memastikan guru bersedia menyertai kem motivasi dan kursus dalaman yang disediakan .Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Kursus Dalaman. Memastikan program dijalankan dengan lancar dan kem motivasi guru berjaya.

Memastikan murid menyertai pertandingan dan persediaan peserta oleh guru. 2. Meningkatkan peratus murid tahap 1 dan 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca. 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan GB Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 12 . Memastikan program dijalankan dengan lancar dan berjaya. 3. Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru BI GB/ Guru BI GB/ KP/Guru BI TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat Guru BI melatih peserta pertandingan. Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program. Menyediakan bahan cerita dan bahan syarahan berfokus berasaskan pertandingan dalam sekolah.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Pertandingan Bercerita dan Syarahan Bahasa Inggeris 1. Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 Oktober Semua murid Sekolah/ PIBG PROSES KERJA Mesyuarat dan perlantikan jawatan kuasa pertandingan Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan bahan cerita dan bahan syarahan dan Persediaan peserta pertandingan.

2. 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan GB Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 13 . Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 September Semua murid Sekolah/ PIBG PROSES KERJA Mesyuarat dan perlantikan jawatan kuasa pertandingan Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan lagu-lagu dan Persediaan peserta pertandingan. Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru BI GB/ Guru BI GB/ KP/Guru BI TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat Guru BI melatih peserta pertandingan. Menyediakan lagu-lagu berasaskan pertandingan dalam sekolah. Memastikan program dijalankan dengan lancar dan berjaya.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Pertandingan menyanyi 1. Memastikan murid menyertai pertandingan dan persediaan peserta oleh guru. Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program. Meningkatkan peratus murid tahap 1 dan 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menyanyi 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful