Carta Gantt Rancangan Peningkatan Akademik 2011 (Panitia Bahasa Inggeris

)
BIL AKTIVITI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Bacaan Pagi English Day SBOA Nilam Kem Motivasi Klinik UPSR Pertandingan Bercerita BI Pertandingan Syarahan BI Pertandingan Menyanyi Kelas Tambahan Tahun 6 Kursus Dalaman Guru / / / / / / / / / / / / / x x x x x x x x x x x x x x x / / / 2 / / / / SASARAN 3 / / / / 4 / / / / 5 / / / / / / / / / / / x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT

1

I mencukupi S4 : Semua guru adalah guru terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi W1:Tiada guru beropsyen B.I W3: Kurang sedar waris tentang kepetingan B.I W2:Murid lemah dalam mata pelajaran B. JPN dan agensi luar C1:Waris kurang memotivasi anak ke arah kecemerlangan akademik C2:Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C3:Pengaruh media hiburan dan masyarakat setempat C4:Gangguan dalam pentadbiran 2 .I yang secukupnya S3: Guru B.Analisis SWOC Panitia Bahasa Inggeris KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1:Komitmen pentadbiran yang tinggi S2 : Guru mendapat kursus B.I W4: Kekurangan dari segi kewangan. pengangkutan dan penempatan PELUANG (O) CABARAN (C) O1:Sokongan moral dan kewangan daripada Lembaga Pengurus dan PIBG O2:Kerjasama PIBG adalah baik O3: Waris prihatin terhadap akademik O4: Hubungan baik dengan PPD.

C1C4 Seminar dan Karnival BI diadakan untuk waris memahami peranan mereka kea rah kecemerlangan murid.S4.I W2:Murid lemah dalam mata pelajaran B. Strategi WC: W2.Strategi Peringkat Bidang Kurikulum (Panitia Bahasa Inggeris) DALAMAN KEKUATAN (S) S1:Komitmen pentadbiran yang tinggi S2 : Guru mendapat kursus B.I W3: Kurang sedar waris tentang kepetingan B.O4 Mengadakan kelas tambahan dengan sokongan kewangan PIBG/ Lembaga Pengurus. pengangkutan dan penempatan Strategi WO: W1.O2 O1:Sokongan moral dan kewangan daripada Lembaga Pengurus dan PIBG O2:Kerjasama PIBG adalah baik O3: Waris prihatin terhadap akademik O4: Hubungan baik dengan PPD. JPN dan agensi luar Mengadakan program pemulihan CABARAN (C) C1:Waris kurang memotivasi anak ke arah kecemerlangan akademik C2:Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C3:Pengaruh media hiburan dan masyarakat setempat C4:Gangguan dalam pentadbiran Strategi SC: S3.O2.W3.C4 Menganjurkan perkhemahan peningkatan prestasi pelajar (kem motivasi) W2.C2.I mencukupi S4 : Semua guru adalah guru terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi PELUANG (O) Strategi SO: S2. LUARAN S3: Guru B. 3 .I W4: Kekurangan dari segi kewangan.C3 Anjuran Program Pertandingan BI dalam sekolah.I yang secukupnya KELEMAHAN (W) W1:Tiada guru beropsyen B.O1.O1. S2.O2.O4 Menggunakan sumber luar dan dalam untuk meningkatkan keberkesanan dalam P&P Bahasa Inggeris.S3.W4.S3.

2.KH.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesama guru 1.1 : Meningkatkan pencapaian UPSR lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG BIL 1.2 Team Teaching GB/PK1/GKMP Jan-Sep 4 .1 Program Mentor-mentee murid UPSR GB Jan-Sep Prestasi murid dipantau Melatih murid bercerita dan bersyarahan.1 Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan UPSR Bahan Modul latihan untuk murid lemah UPSR GKMP/KP Jan-Mac PCG Bahan latihan murid mencukupi Memperoleh melalui sumber lain atau internet Bacaan pagi/ SBOA Protim/ Kem UPSR 1.3.52 Kelas Tambahan Tahun 6 1.3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM 1.1 Kursus Dalaman GB/PK1/KP Mac/Jun PCG/PIBG P&P guru lebih berkesan Kem Motivasi Guru Perkembangan staf 1.PM.Pelan Strategi (Panitia Bahasa Inggeris) Strategi 1. Pertandingan bercerita & syarahan SAL/Nilam 1.1.1.1 PELAN TINDAKAN Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSR T/JAWAB PK1/GKMP/KP TEMPOH Jun-Sep KOS/SUMBER PCG/PIBG OUTPUT Bil calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab (M/P BI) PELAN KONTIGEN Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP (SV.1.2 GKMP/KP Jan-Mac PCG Strategi 1.2 Kelas tambahan berfokus UPSR PK1/GKMP/KP Jan-Sep Strategi 1.1.2 Belajar kendiri (SAL) murid UPSR / Nilam GB Jan-Sep sekolah Murid saling bantumembantu Strategi 1.PJK.KT) CATATAN Kewangan Panitia RM389.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam UPSR berasaskan kepakaran guru berpengalaman 1.2.3.

Mengadakan Kelas Tambahan dengan sokongan kewangan PIBG/ Lembaga Pengurus Kelas Tambahan berfokus bayaran Guru BI 5 .11 Pelan Kontigen Guru ganti Indikator Kejayaan Peningkatan peratus kelulusan BI 1.11 Tarikh Akhir 30.09.PELAN TAKTIKAL Panitia / Unit Visi Sekolah Misi Panitia / Unit Objektif : : : : Panitia Bahasa Inggeris Sekolah akan menjadi sekolah cemerlang pada tahun 2015 Memantapkan kemahiran pedagogi guru dalam proses P&P Memastikan semua guru Bahasa Inggeris menguasai Strategi Aktiviti Tangungj awab Kos (RM) RM35/ Per person Tarikh Mula 09.01.

Guru Perpustakaan menayang program Kampus Astro .Mentor memberi bimbingan kepada murid lemah dalam MP Ketua Panitia JAN SEPT Guru BI Amalan membaca bahan Guru Semua guru Perpustakaan bacaan Bahasa Inggeris meningkat Mentor RM600 3. Program Mentor-mentee/ SAL/ Nilam/ Tayangan Kampus Astro .Guru BI menyemak buku Nilam murid . Menggunakan Sumber luar dan dalam untuk meningkatkan keberkesanan dalam P&P BI .Kem Motivasi Guru GB Ketua Panitia Guru Sumber Daerah RM400 JAN JUN GB Ketua Panitia Guru dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan bermotivasi 6 .Kursus / Bengkel .Protim . Menganjurkan perkhemahan kecemerlangan UPSR / Bacaan Pagi/ Protim/ Program SBOA -Kem Motivasi -Bacaan Pagi .SBOA GB PK1 PK HEM PK KO Guru BI JUN OGOS GB Guru BI Pelajar lebih bermotivasi 4.2.Team Teaching .

Pertandingan Menyanyi GB PK1 PK KO Semua Guru RM200 OKT OKT GB Ketua Panitia Sambutan BI meningkat 7 .Pertandingan Syarahan BI . Pertandingan dalam sekolah diadakan untuk waris memahami peranan mereka ke arah kecemerlangan murid .5.Pertandingan bercerita BI .

dan teknik menjawab soalan.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Tempoh Sasaran Guru Terlibat LANGKAH 1 2 3 4 5 KELAS TAMBAHAN Tahun 6 1. 6 Penilaian / Post Mortem Ujian progresif dijalankan setiap bulan KP / Guru M/P BI 1 kali sebulan Kertas model UPSR BI TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP GB/ KP/Guru Tahun 6 GB/ Guru Tahun 6 Guru BI GB TEMPOH 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan Memastikan murid tidak ponteng Melalui mesyuarat agung PIBG STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual kelas tambahan selepas mesyuarat 8 . Memberi latihan tentang kaedah. Januari hingga September Semua murid tahun 6 Guru Bahasa Inggeris PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual kelas tambahan Taklimat kepada semua murid Tahun 6 Mempromosikan program kepada Ibubapa Kelas tambahan akan dijalankan pada setiap hari Ahad Pemantauan dijalankan oleh GB -Latihan murid. strategi menjawab soalan serta pendedahan kepada murid tahun 6 yang akan menduduki UPSR.

2. Tempoh Sasaran Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam UPSR berasaskan kepakaran guru berpengalaman (Mentor-mentee) Menanam tabiat suka membaca murid dan menjana idea kreativiti dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca (SAL/Nilam/Kampus Astro) Januari hingga Oktober Semua murid tahun 6 (Mentor-mentee) Semua murid tahun 1. penggunaan kampus astro dan buku nilam Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ Guru perpustakaan GB/ KP/Guru kelas GB/ Guru Tahun 6 Guru kelas/ Guru perpustakaan TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program selepas mesyuarat 2 3 4 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan Melalui mesyuarat agung PIBG Perpustakaan dan tayangan kampus Astro dibuka setiap hari Memastikan murid mengikuti program 5 GB 6 Penilaian Guru kelas/ Guru perpustakaan Rekod Pinjaman Buku dan kekerapan murid perjumpaan guru 9 .Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Program Mentor-mentee / SAL / Nilam / Tayangan Kampus Astro 1. dan 6 (SAL/ Nilam) Guru Terlibat Kos/ Sumber LANGKAH 1 Semua guru Bahasa Inggeris Jika Perlu / Sekolah PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual masuk perpustakaan. 5. 4. 3. dan mentor. Taklimat kepada semua murid yang terlibat Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan sudut SAL. 2.

Meningkatkan peratus murid tahap 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menulis (Protim/ Bacaan Pagi) 3. PBS dan perlantikan jawatan kuasa Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan Modul Bacaan Pagi. Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM (Kem UPSR) 2. bahan Protim.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Bacaan Pagi / Protim / Kem kecemerlangan UPSR/ Program PBS (SBOA) 1. 5 6 GB 1 kali sebulan 1 kali sebulan Memastikan murid mengikuti program dan persediaan Kem oleh guru. Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid (Kem UPSR) Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 Januari hingga Oktober Semua murid / Murid tahun 6 ( Kem kecemerlangan UPSR) RM500 / PCG PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual guru bertugas bacaan pagi. program PBS dan Persediaan Kem kecemerlangan UPSR Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru kelas GB/ Guru Tahun 6 GB/PK1/GMP/Guru kelas/ PK Koko/ PK HEM TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat 1 kali 1 kali 1 kali seminggu Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program. Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 10 . Memastikan program dijalankan dengan lancar dan kem kecemerlangan UPSR Berjaya.

Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Kursus Dalaman. 4. Team Teaching (Perkembangan staf) dan Kem Motivasi Guru 1. Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesama guru Membekalkan guru pendekatan P&P terkini dan memartabatkan kualiti P&P guru sekolah (Kem motivasi) Memberi µecho training¶ kepada guru yang tidak berpeluang menghadiri kursus (kursus dalaman/ team teaching) Meningkatkan kemahiran pedagogi guru (perkembangan staf) Januari hinggan Jun Semua guru dan staf sekolah RM200 / PIBG @ PCG PROSES KERJA Mesyuarat dan menentukan jadual pelaksanaan kursus dalaman dan perlantikan jawatan kuasa Taklimat kepada semua guru dan staf sekolah Mempromosikan program kepada guru dan pemberitahuan PIBG Menyediakan bahan kursus dalaman dan Persediaan Kem motivasi guru Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ semua guru/ staf sekolah GB/PIBG/PK1/PK HEM/ PK Koko GB/Agensi luar/ Kaunselor bertauliah @ PPD GB TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat 1 kali 1 kali Melalui mesyuarat agung PIBG 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan Jemputan fasilitator agensi luar / kaunselor bertauliah @ PPD Memastikan guru bersedia menyertai kem motivasi dan kursus dalaman yang disediakan . Memastikan program dijalankan dengan lancar dan kem motivasi guru berjaya. Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 11 . 2. 3.

Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 Oktober Semua murid Sekolah/ PIBG PROSES KERJA Mesyuarat dan perlantikan jawatan kuasa pertandingan Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan bahan cerita dan bahan syarahan dan Persediaan peserta pertandingan. Memastikan murid menyertai pertandingan dan persediaan peserta oleh guru. Meningkatkan peratus murid tahap 1 dan 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca. 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan GB Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 12 . Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru BI GB/ Guru BI GB/ KP/Guru BI TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat Guru BI melatih peserta pertandingan. 2. 3.Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Pertandingan Bercerita dan Syarahan Bahasa Inggeris 1. Memastikan program dijalankan dengan lancar dan berjaya. Menyediakan bahan cerita dan bahan syarahan berfokus berasaskan pertandingan dalam sekolah. Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program.

Pelan Operasi (Panitia Bahasa Inggeris) Nama Program Matlamat Pertandingan menyanyi 1. Menyediakan lagu-lagu berasaskan pertandingan dalam sekolah. Pemantauan dijalankan oleh GB TANGGUNGJAWAB GB/PK1/KP/GMP/ PK Koko/PK HEM GB/ KP/Guru BI GB/ Guru BI GB/ KP/Guru BI TEMPOH 1 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI PK1 menyediakan jadual setiap program dan menyediakan jawatankuasa selepas mesyuarat Guru BI melatih peserta pertandingan. Meningkatkan peratus murid tahap 1 dan 2 dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menyanyi 3. 2. Melalui mesyuarat agung PIBG Semua bahan perlu didokumenkan sebagai bahan bukti pelaksanaan program. Memastikan program dijalankan dengan lancar dan berjaya. Memberi rangsangan kepada murid supaya terus belajar dan mengatasi kelemahan pembelajaran murid Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 2 3 4 5 6 September Semua murid Sekolah/ PIBG PROSES KERJA Mesyuarat dan perlantikan jawatan kuasa pertandingan Taklimat kepada semua murid Mempromosikan program kepada Ibubapa Menyediakan lagu-lagu dan Persediaan peserta pertandingan. 1 kali 1 kali 1 kali seminggu 1 kali sebulan 1 kali sebulan GB Penilaian / Post Mortem GB/ PK1/ PK HEM/ PK Koko 13 . Memastikan murid menyertai pertandingan dan persediaan peserta oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful