P. 1
ptptn

ptptn

|Views: 165|Likes:
Published by Nurul Shazliyana

More info:

Published by: Nurul Shazliyana on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2015

pdf

text

original

SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN OLEH PELAJAR

NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN INSTITUSI BIL MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 POLITEKNIK PERKARA DOKUMEN TAWARAN Untuk kegunaan PTPTN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan Akuan Penerimaan Surat Kebenaran 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian Pembiayaan Pendidikan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan - Ditandatangan ringkas oleh Pelajar dan Penjamin di setiap muka surat di penjuru kanan bawah. Jaminan Surat Kebenaran Penjamin Pertama Surat Kebenaran Penjamin Kedua Akuan Penjamin
DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISAHKAN

Set Set Set Set Set Set Set Set Set

1 2 3

Maklumat Permohonan Pembiayaan. (boleh dicetak di butang CETAK Permohonan Online yang didaftar oleh Pelajar) - dokumen ini tidak perlu disahkan Salinan Kad Pengenalan Pelajar

MAKLUMAT

di

laman

web

Set Set Set

Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) (bagi yang mengemukakan salinan slip keputusan peperiksaan SPM/SPMV, hanya slip yang tidak melebihi tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil boleh diterima pakai) / Salinan laporan Polis dengan disertakan slip bagi yang kehilangan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM/SPMV ) Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT Salinan buku akaun (muka surat yang tercatat nombor akaun) / Salinan Slip Deposit Bank / Salinan Pengesahan nombor akaun persendirian mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT. ( sekiranya nombor akaun yang tercetak di Dokumen Tawaran pelajar salah) Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Contoh : STPM / Diploma / Matrikulasi Salinan Slip Gaji / Salinan Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Salinan Kad Pesara / Salinan Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja - PENJAGA PERTAMA (1) Salinan Slip Gaji / Salinan Borang Cukai Pendapatan ( Individu ) / Salinan Kad Pesara / Salinan Penyata Pencen / Surat Pengesahan Pendapatan / Surat Pengesahan Tidak Bekerja - PENJAGA KEDUA (2) Salinan Kad Pengenalan / Salinan Passport - BAPA KANDUNG Salinan Kad Pengenalan / Salinan Passport - IBU KANDUNG

4 5

Set Set

6 7

Set Set

8

Set

9 10

Set Set

"KELULUSAN PEMBIAYAAN INI ADALAH SECARA BERSYARAT. KELULUSAN SEBENAR ADALAH TERTAKLUK SEKIRANYA PELAJAR MENEPATI SYARAT KELAYAKAN MASUK IPT DAN SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH PTPTN KETIKA SESI SEMAKAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TAWARAN PEMBIAYAAN KEPADA PTPTN" Untuk kegunaan PTPTN sahaja:
STATUS PERMOHONAN: TERIMA / TOLAK

Catatan: Disemak oleh (Pegawai PTPTN): (Nama Pegawai & Cop Rasmi Jawatan) Tarikh:

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana Off Jalan Semantan Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur

PTPTN-P-02/1-2004 Pin.5B
Telefon: 03 - 2092 7788 Faks: 03 - 20942769/20983769 Laman Web: www.ptptn.gov.my Emel: penyata@ptptn.gov.my

MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH,KG PINANG B,76400,TG KLING,MELA, 76400 MELAKA TENGAH, MELAKA SURAT TAWARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

NOMBOR SURAT TAWARAN TARIKH

: :

2010/699325 08/02/2010

Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah ditawarkan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) berasaskan konsep Ujrah. Maklumat tawaran seperti berikut:
(i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) ( vii ) INSTITUSI KAMPUS JURUSAN KURSUS/PROGRAM JENIS PENGAJIAN PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGELUARAN PEMBIAYAAN MULAI HINGGA ( viii ) ( ix ) (x) PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN TEMPOH BAYARAN BALIK UPAH PENGURUSAN PEMBIAYAAN POLITEKNIK POLITEKNIK PORT DICKSON SAINS

Perbadanan

Tabung

Pendidikan

SEPENUH MASA-INTEGRASI (DIPLOMA) KEJURUTERAAN AWAM SEPENUH MASA INTEGRASI SEPENUH MASA 2 SEMESTER 01/12/2009 30/11/2010 RM 5,000.00 5 TAHUN RM 250.00
(PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN X 1% SETAHUN X TEMPOH BAYARAN BALIK)

( xi ) ( xii ) ( xiii )

ANSURAN BULANAN NAMA BANK NOMBOR AKAUN BANK

RM 87.50 SELAMA 60 BULAN BIMB 05049020173931

2. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran ini, sila lengkapkan Akuan Penerimaan, Jaminan dan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan (PTPTN-P-03/1-2004 Pin.6C) dan kembalikannya bersama-sama dokumen sokongan kepada PTPTN semasa sesi serahan dokumen-dokumen berkaitan kepada pegawai PTPTN di IPT pada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Sekiranya dokumen-dokumen tersebut tidak dikembalikan dengan lengkap pada tarikh yang dinyatakan, tawaran ini boleh dibatalkan oleh PTPTN atas budi bicara mutlaknya. 3. Walau apa pun peruntukan di dalam surat ini, PTPTN berhak meminda syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan pada bila-bila masa berdasarkan keperluan tertentu dan tuan/puan adalah tertakluk kepada pindaan-pindaan tersebut. PTPTN juga berhak menarik balik tawaran ini tanpa perlu memberi sebarang sebab. Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

*881102045203*
881102045203

Saya yang menurut perintah,

*699325*
(WAN AHMAD BIN WAN YUSOFF)

b.p. Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

699325
[ Nota: Sila gunakan nombor ini bersama dengan nombor kad pengenalan untuk semakan penyata kira-kira melalui laman web ]

Dokumen ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan
“Dana Pendidikan Pemangkin Pembangunan Negara”

1/6

Tandatangan: ----------------------------------- Tarikh: ----------------------------------- *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 2/6 . Saya bersetuju menerima tawaran Pembiayaan Pendidikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional berasaskan konsep Ujrah seperti yang terkandung dalam surat tawaran tersebut. nombor akaun dan nama bank yang tertera di atas adalah betul.5B AKUAN PENERIMAAN NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN KURSUS/PROGRAM INSTITUSI NOMBOR SURAT TAWARAN TARIKH SURAT TAWARAN NOMBOR AKAUN BANK NAMA BANK MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 SEPENUH MASA-INTEGRASI (DIPLOMA) KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK 2010/699325 08/02/2010 05049020173931 BIMB Saya seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pembiayaan seperti yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran Pembiayaan mengikut nombor dan tarikh surat tawaran yang tertera di atas. kursus /program dan institusi. Saya juga mengesahkan bahawa nombor kad pengenalan.PTPTN-P-02/1-2004 Pin.

5B SURAT KEBENARAN 1 NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan seperti di atas.PTPTN-P-02/1-2004 Pin. 76400 MELAKA TENGAH. dengan ini bersetuju memberi kebenaran /keizinan kepada tuan supaya memotong sebahagian/sejumlah amaun yang ditentukan oleh PTPTN daripada biasiswa /dermasiswa/pembiayaan/pinjaman /tajaan Pendidikan saya yang diperolehi selain daripada PTPTN untuk dibayar kepada PTPTN sebagai bayaran balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN. Yang benar.MELA. Pembiayaan Pendidikan yang Sekian. -------------------------------(Tandatangan Pelajar) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 3/6 . MELAKA Tarikh Kepada: JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) / MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) / LAIN-LAIN PENAJA Tuan. 2.76400. terima kasih.TG KLING. Surat ini sah sehingga keseluruhan Pembiayaan tersebut dilunaskan.KG PINANG B. 3. KEBENARAN/KEIZINAN PEMOTONGAN BIASISWA/DERMASISWA/PEMBIAYAAN/PINJAMAN/TAJAAN ATAU LAIN-LAIN BENTUK BANTUAN KEWANGAN UNTUK BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas.

KG PINANG B. KEBENARAN/KEIZINAN MENGHUBUNGI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA/PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL/BANK/MANA-MANA AGENSI LAIN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT BERKAITAN PELAJAR NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas. 76400 MELAKA TENGAH. membenarkan PTPTN untuk menghubungi agensi -agensi yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan saya pada bila-bila masa diperlukan.5B SURAT KEBENARAN 2 NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. ------------------------------(Tandatangan Pelajar) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 4/6 . Yang benar.PTPTN-P-02/1-2004 Pin.MELA. MELAKA Tarikh Kepada: Tuan. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan seperti di atas.76400. terima kasih. 2.TG KLING. Pembiayaan Pendidikan yang Sekian.

76400. Pembiayaan Pendidikan yang Sekian. terima kasih.MELA. kolej atau institusi di mana saya mengikuti kursus pengajian. dengan ini bersetuju memberi kebenaran /keizinan kepada tuan supaya memotong daripada Pembiayaan Pendidikan saya sejumlah amaun yang ditentukan oleh PTPTN atau IPT saya untuk bayaran yuran pengajian yang dikenakan oleh universiti. 2. ------------------------------(Tandatangan Pelajar) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 5/6 .5B SURAT KEBENARAN 3 NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan seperti di atas.KG PINANG B.PTPTN-P-02/1-2004 Pin. 76400 MELAKA TENGAH.TG KLING. MELAKA Tarikh Kepada: Tuan. Yang benar. KEBENARAN/KEIZINAN PEMOTONGAN PEMBIAYAAN KEPADA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) PELAJAR PENDIDIKAN UNTUK BAYARAN YURAN PENGAJIAN NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas.

Surat ini sah sehingga keseluruhan Pembiayaan Pendidikan tersebut dilunaskan. dengan ini bersetuju memberi kebenaran /keizinan kepada tuan supaya memotong sebahagian/sejumlah amaun yang ditentukan oleh PTPTN daripada gaji saya untuk dibayar kepada PTPTN sebagai bayaran balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN. 3.5B SURAT KEBENARAN 4 NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH.76400.PTPTN-P-02/1-2004 Pin. ------------------------------(Tandatangan Pelajar) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 6/6 . 76400 MELAKA TENGAH.KG PINANG B.TG KLING. terima kasih. 2. MELAKA Tarikh Kepada: Tuan. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan seperti di atas. Yang benar. Pembiayaan Pendidikan yang Sekian. KEBENARAN/KEIZINAN PEMOTONGAN GAJI KEPADA MAJIKAN BERKENAAN UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) BAYARAN BALIK NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas.MELA.

PERJANJIAN INI adalah berasaskan konsep Ujrah di mana PERBADANAN sebagai Pemberi Khidmat Pengurusan Pembiayaan Pendidikan akan mengenakan Upah kepada PELAJAR sebagai Penerima Pembiayaan Pendidikan. PELAJAR dengan ini bersetuju untuk membayar balik Pembiayaan Tersebut beserta dengan Upah Pengurusan Pembiayaan seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian VIII Jadual Pembiayaan kepada PERBADANAN dalam tempoh bayaran balik seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian IX Jadual Pembiayaan bermula dari Tarikh Permulaan Bayaran Balik seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian X Jadual Pembiayaan. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian VII Jadual Pembiayaan dan apa -apa tambahan atau pindaan kepadanya. Sebagai balasan bagi Perkara-Perkara yang tersebut di dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan.6C PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 1. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian I Jadual Pembiayaan ANTARA Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional suatu pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (kemudian daripada ini disebut “PERBADANAN”) sebagai pihak pertama DENGAN Pelajar seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian II Jadual Pembiayaan yang beralamat seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian III Jadual Pembiayaan (kemudian daripada ini disebut “PELAJAR”) sebagai pihak kedua. PERBADANAN dengan ini bersetuju untuk menguruskan Pembiayaan Pendidikan PELAJAR seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian IV Jadual Pembiayaan (kemudian daripada ini disebut “Pembiayaan Tersebut ”) yang akan dikeluarkan secara berperingkat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3 Lampiran Perjanjian ini untuk sepanjang tempoh pengeluaran Pembiayaan yang telah diluluskan oleh PERBADANAN. Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan dan apa-apa Pekeliling Rasmi PERBADANAN yang dikeluarkan oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa melalui apa-apa cara sekali pun hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini. Pembiayaan tersebut akan dikeluarkan oleh PERBADANAN terus kepada akaun bank PELAJAR. yang disahkan oleh PELAJAR bernombor seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian VI Jadual Pembiayaan atau lain -lain cara yang diputuskan lebih sesuai oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa. 4.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. 3. di bank seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian V Jadual Pembiayaan. 1/9 . 2.

.00 V) VI ) VII ) VIII ) BIMB 05049020173931 2010/699325 RM 250... HARIBULAN: .... Ditandatangani oleh PELAJAR Nama PELAJAR: MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI Disaksikan oleh: Nama Saksi : No...76400..MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin..000... 76400 MELAKA TENGAH..MELA... AKAUN BANK NO... saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami syarat-syarat dan terma-terma Pembiayaan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ini termasuk Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan yang akan dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan pihak-pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini BERSETUJU menurunkan tandatangan dan meterai mereka di sini pada haribulan dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian I Jadual Pembiayaan untuk mematuhi segala syarat dan terma Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ini...00 (PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN X 1% SETAHUN X TEMPOH BAYARAN BALIK) IX ) X) 5 TAHUN SECARA ANSURAN BULANAN TIDAK LEWAT DARI ENAM (6) BULAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS....... MELAKA III ) ALAMAT PELAJAR IV ) PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN NAMA BANK NO... SURAT TAWARAN UPAH PENGURUSAN PEMBIAYAAN TEMPOH BAYARAN BALIK TARIKH PERMULAAN PEMBAYARAN BALIK RM 5...TG KLING...6C JADUAL PEMBIAYAAN BAHAGIAN PERKARA BUTIR-BUTIR PADA:....KG PINANG B. I) TARIKH PERJANJIAN II ) NAMA PELAJAR NO...... Kad Pengenalan: Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan: ) ) ) ) -----------------------------------------------(Tandatangan PELAJAR) -----------------------------------------------(Tandatangan Saksi PELAJAR) 2/9 . KAD PENGENALAN: MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH.... TAHUN :....

Kad Pengenalan: ) ) Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan: ) -----------------------------------------------------(Tandatangan Saksi PERBADANAN) 3/9 .MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin.6C Ditandatangani bagi pihak PERBADANAN ) -----------------------------------------------------(Tandatangan Pegawai PERBADANAN) Nama Pegawai: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disaksikan oleh: Nama Saksi : No.

Perjanjian (e) (f) (g) bahawa PELAJAR. bertanggungjawab sepenuhnya membayar daripada Pembiayaan Tersebut segala yuran pengajian dan apa-apa kos lain yang dikenakan oleh universiti. PERBADANAN juga berhak pada bila bila masa untuk meminta pihak-pihak di atas menahan apa-apa kemudahan yang dipohon oleh PELAJAR. hendaklah membayar balik semua Pembiayaan Tersebut beserta Upah Pengurusan (kemudian daripada ini disebut "Keseluruhan Pembiayaan Tersebut") kepada PERBADANAN berdasarkan kaedah yang ditetapkan. tutorial. pihak PERBADANAN tidak akan menanggung apa-apa liabiliti jika berlaku sebarang kerugian atau kehilangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. semasa dalam tempoh kursus pengajian itu. bahawa PELAJAR. kolej atau institusi tersebut. MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI PERKARA-PERKARA BERIKUT:- 1. dan (h) Tandatangan ringkas T. pertubuhan badan atau kumpulan ada di dalam atau di luar institusi. bahawa penentuan tarikh sebenar tamat tempoh pengeluaran Pembiayaan dalam Pembiayaan Pendidikan adalah ditentukan oleh PERBADANAN atas budi bicara mutlaknya. kolej atau institusi di mana PELAJAR mengikuti kursus pengajian tersebut.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. latihan amali dan sebagainya serta memasuki semua ujian atau peperiksaan yang disyaratkan dalam kursus pengajiannya di universiti. bahawa Pembiayaan Tersebut dikenakan Upah Pengurusan sebanyak 1% setahun atau apa-apa kadar yang ditetapkan oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa ke atas Jumlah Pembiayaan sepanjang tempoh bayaran balik yang ditetapkan mulai Tarikh Permulaan Bayaran Balik Pembiayaan Tersebut. kolej atau institusi sebagaimana yang diluluskan oleh PERBADANAN.T Pelajar T. kesatuan sekerja.T Penjamin 1 T.T Penjamin 2 4/9 . yang tidak selaras dengan kepentingan PELAJAR kepentingan Malaysia kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada yang diberi kuasa meluluskannya di setiap institusi tersebut. akan mematuhi apa -apa peraturan dan tatatertib sebagaimana yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa dalam universiti. mana-mana biro lain yang diluluskan oleh Persatuan Syarikat -Syarikat Kewangan di Malaysia dan pihak-pihak ketiga lain yang berkemungkinan berurusan dengan PELAJAR dan. bahawa segala maklumat berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan boleh diberikan oleh PERBADANAN kepada mana-mana biro Pembiayaan atau agensi yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. akan menumpukan sepenuh perhatian kepada kursus pengajian yang diikuti dengan menghadiri kuliah. (kemudian daripada ini disebut "Pembiayaan Tersebut") kepada PELAJAR tertakluk kepada syarat -syarat yang terkandung di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. semasa dalam tempoh kursus pengajian itu tidak akan menjadi ahli mengambil bahagian di dalam parti politik.6C PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BAHAWASANYA PERBADANAN telah bersetuju untuk menguruskan Pembiayaan Pendidikan. bahawa PELAJAR. dengan ini bersetuju: bahawa PELAJAR. (a) PELAJAR. atau sama atau pihak (b) (c) (d) bahawa PELAJAR.

PERBADANAN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti. kolej atau institusi nombor akaun masing-masing.6C (i) membenarkan PERBADANAN menyiarkan maklumat PELAJAR yang gagal menjelaskan Keseluruhan Pembiayaan Tersebut dalam tempoh yang ditetapkan oleh PERBADANAN di dalam mana-mana siaran media sebaran am termasuk akhbar. sama ada kepada PERBADANAN atau mana-mana pihak lain. yang diakibatkan oleh pendedahan berkenaan. PELAJAR hendaklah memaklumkan nombor akaun dan bank yang baru itu secara bertulis kepada PERBADANAN secepat mungkin dan surat berkenaan hendaklah dibaca bersama -sama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Sekiranya Pembiayaan Tersebut dikeluarkan oleh PERBADANAN dengan cara pengeluaran terus kepada universiti. 6. Sekiranya PELAJAR perlu untuk menukarkan nombor akaun dan bank kepada yang baru. kolej atau institusi berkenaan. Bagi PELAJAR yang bekerja sendiri PELAJAR hendaklah membuat pembayaran balik Keseluruhan Pembiayaan Tersebut terus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana -mana ejen lain yang dilantik mengikut amaun bayaran balik bulanan Keseluruhan Pembiayaan Tersebut yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan atau di dalam notis bayaran balik yang dihantar kepada PELAJAR. Jika PELAJAR digantung mana-mana penggal atau semester. PERBADANAN berhak mengenakan Upah Pengurusan sebanyak 1% setahun atau apa-apa kadar yang ditetapkan oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa ke atas Jumlah Pembiayaan sepanjang tempoh bayaran balik yang ditetapkan mulai Tarikh Permulaan Bayaran Balik Pembiayaan Tersebut. Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana-mana ejen lain yang dilantik oleh PERBADANAN menjadi ejen pemungutan untuk dan bagi pihak PERBADANAN untuk mendapatkan pembayaran balik Keseluruhan Pembiayaan Tersebut yang kena dibayar balik oleh PELAJAR kepada PERBADANAN adalah berkuasa memaklumkan secara bertulis kepada seseorang majikan yang mengambil PELAJAR bekerja untuk memotong daripada gaji PELAJAR apa-apa jumlah wang yang merupakan amaun bayaran balik bulanan yang dikehendaki daripada PELAJAR bagi tujuan pelepasan Keseluruhan Pembiayaan Tersebut dan kemudiannya diremitkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana -mana ejen lain yang dilantik. Tandatangan ringkas T.T Penjamin 2 5/9 . PERBADANAN boleh menurut budi bicara mutlaknya untuk menentukan kaedah pengeluaran yang sesuai bagi PELAJAR. Pembiayaan Tersebut akan dikeluarkan secara berperingkat mengikut kaedah pengajian yang dijalani oleh PELAJAR (penggal atau semester) yang dikira secara pro -rata.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. televisyen. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Fasal 5 boleh menjejaskan hak dan kuasa PERBADANAN untuk menuntut bayaran balik Keseluruhan Pembiayaan Tersebut terus daripada PELAJAR. 5. 7. 4. kolej atau institusi mengikut amalan/peraturan universiti. secara langsung atau tidak langsung. 3. radio dan laman web. PERBADANAN juga berhak untuk menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan sekiranya PELAJAR menamatkan pengajiannya lebih awal daripada tempoh pengeluaran Pembiayaan Tersebut. 2.T Penjamin 1 T. kolej atau institusi berkenaan . Walau apa pun yang tersebut di atas. PELAJAR adalah dikehendaki membuka akaun bank dan memaklumkan kepada universiti. atau memperolehi keputusan peperiksaan bagi semester tersebut kurang daripada tahap yang ditetapkan oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa. potongan bagi bayaran yuran pengajian akan dibuat oleh universiti. maka PERBADANAN berhak menggantung pengeluaran Pembiayaan Tersebut bagi tempoh penggantungan itu. Pengeluaran Pembiayaan Tersebut boleh atas budi bicara mutlak PERBADANAN disambung semula apabila PELAJAR menyambung semula pengajian atau mendapat keputusan peperiksaan sebagaimana yang ditetapkan oleh PERBADANAN.T Pelajar T.

pembiayaan. PELAJAR adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan (ta'wid) kepada PERBADANAN dikira pada kadar 1% setahun atas baki bulanan di atas amaun yang lewat dibayar . menurut budi bicara mutlaknya. Jika PELAJAR melakukan pelanggaran terhadap mana-mana Fasal dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. pinjaman. 11. tajaan atau lain -lain bentuk bantuan kewangan yang diberikan kepadanya semasa berjalannya kursus pengajian yang baginya Pembiayaan Tersebut di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan telah diberikan selepas sahaja pemberian biasiswa. 9. Apabila PERBADANAN menerima notis itu daripada PELAJAR. Amaun pampasan (ta'wid) terhadap kelewatan membayar adalah dikira dari tarikh ansuran kena dibayar sehingga bayaran diterima oleh PERBADANAN. Jika Perjanjian ditamatkan di bawah Fasal ini. PELAJAR hendaklah bertanggungjawab membayar balik jumlah Pembiayaan Tersebut yang dibayar kepada PELAJAR dengan serta-merta termasuk Upah Pengurusan. 13. Tandatangan ringkas T.6C 8. tajaan atau lain -lain bentuk bantuan kewangan yang pengeluaran wang tersebut diluluskan oleh Kerajaan untuk tidak dikenakan cukai pendapatan. Bagi PELAJAR yang gagal membuat pembayaran balik Keseluruhan Pembiayaan Tersebut menurut Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. PELAJAR bertanggungjawab memberitahu PERBADANAN secara bertulis berkenaan pemberian apa-apa biasiswa. pinjaman. PERBADANAN boleh atas budi bicara mutlaknya meminta PELAJAR menjelaskan apa-apa jumlah Pembiayaan Tersebut yang dibayar kepadanya termasuk Upah Pengurusan sama ada melalui ansuran bulanan atau pemotongan sejumlah amaun yang dipersetujui daripada penaja PELAJAR yang baru sama ada agensi Kerajaan Persekutuan atau Negeri atau lain -lain badan yang dinyatakan di bawah Fasal 11 Lampiran ini. tajaan atau lain-lain bentuk bantuan kewangan atau selainnya yang diberikan oleh mana-mana agensi Kerajaan Persekutuan atau Negeri atau lain -lain badan yang pemberian biasiswa. menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan dan dengan itu tanpa menyentuh hak -hak PERBADANAN termasuk untuk menuntut bayaran balik ke atas Keseluruhan Pembiayaan Tersebut termasuk pampasan (ta'wid) daripada PELAJAR di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan dan PELAJAR tidaklah lagi mempunyai apa -apa tuntutan ke atas apa-apa manfaat Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. 12.T Penjamin 2 6/9 . Tanpa menjejaskan Fasal 11 Lampiran ini. dermasiswa.T Pelajar T. PERBADANAN boleh memberi notis kepada PELAJAR supaya membayar balik baki Keseluruhan Pembiayaan Tersebut termasuk ansuran bulanan yang tertunggak sekaligus dalam satu bayaran. pinjaman. dermasiswa. PERBADANAN adalah berhak untuk menarik balik atau berhenti memberi apa-apa jumlah selanjutnya berkenaan dengan Pembiayaan Tersebut dan meminta PELAJAR membayar balik apa-apa jumlah Pembiayaan Tersebut yang dibayar kepadanya dengan serta-merta termasuk Upah Pengurusan.T Penjamin 1 T. Bagi PELAJAR yang lewat membayar mana-mana ansuran bulanan sebagaimana yang ditetapkan oleh PERBADANAN. Kegagalan PELAJAR untuk memberitahu sedemikian hendaklah disifatkan sebagai suatu pelanggaran terhadap Perjanjian Pembiayaan Pendidikan dan PERBADANAN berhak menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan tanpa memberi sebarang pemberitahuan notis bertulis kepada PELAJAR. 10. dermasiswa. pembiayaan.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. PERBADANAN boleh. PELAJAR adalah bertanggungjawab memaklumkan kepada PERBADANAN secara bertulis alamat terkini tempat tinggalnya dan alamat terkini tempat bekerjanya dan pendapatannya dengan serta merta kepada PERBADANAN dari semasa ke semasa. pembiayaan.

atau disebabkan kegagalan. PERBADANAN juga berhak pada bila-bila masa untuk meminta mana-mana Agensi Kerajaan Persekutuan atau Negeri termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam. diisytihar bankrap oleh Mahkamah. digantung daripada kursus pengajian atau dibuang dari universiti. kolej atau institusi yang ditetapkan ke atas PELAJAR. (b) (c) (d) (e) (f) (g) PERBADANAN berhak menamatkan Perjanjian pemberitahuan notis bertulis kepada PELAJAR.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. Tanpa menjejaskan Fasal 5 Lampiran ini. cara dan/atau masa bagi pembayaran balik itu dan meminta pembayaran balik dengan serta-merta bagi Keseluruhan Pembiayaan Tersebut atau sebanyak mana yang masih belum dibayar menurut budi bicara mutlaknya tanpa memberi apa -apa sebab baginya. kolej atau institusi di mana kursus pengajian itu atau mana-mana bahagiannya dijalankan atas apa-apa sebab. Walau apa pun yang tersebut di atas. adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa jika PELAJAR: (a) meninggalkan kursus pengajian sebelum tamatnya kursus itu sama ada secara sukarela. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Pertubuhan Keselamatan Sosial membayar daripada saguhati persaraan atau caruman PELAJAR bagi tujuan pelepasan Keseluruhan Pembiayaan Tersebut.T Pelajar T. Tandatangan ringkas T. jika PERBADANAN mendapati PELAJAR memberi maklumat palsu atau tidak tepat dalam apa-apa borang yang dikemukakan bagi maksud mendapatkan Pembiayaan Tersebut dan dengan ini segala manfaat bagi dan tanggungan PELAJAR di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan adalah terhenti tanpa menjejaskan hak PERBADANAN untuk mendapatkan kembali apa-apa Pembiayaan yang telah dibayar oleh PERBADANAN kepada PELAJAR di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. memasuki perjanjian dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) atau mana-mana agensi yang berkenaan untuk mentadbir urusan kewangannya. 16. menukarkan kursus pengajian. Pembiayaan Pendidikan tanpa memberi sebarang 15.T Penjamin 2 7/9 . tanpa persetujuan bertulis PERBADANAN. atau telah melakukan apa-apa pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ditamatkan. PERBADANAN adalah berhak pada bila-bila masa untuk mengubah kadar Upah. PELAJAR adalah dengan ini memberi persetujuan yang tidak boleh dibatalkan untuk membenarkan PERBADANAN membuat perkiraan dengan sesiapa jua majikan PELAJAR kemudian nanti supaya pendapatannya dipotong dengan sewajarnya bagi pihak PERBADANAN.T Penjamin 1 T.6C 14. Walau apa pun yang tersebut di atas. jika PERBADANAN menyediakan satu skim pembayaran balik berkenaan wang yang kena dibayar oleh PELAJAR ke atas Keseluruhan Pembiayaan Tersebut kepada PERBADANAN selain daripada yang ditetapkan di bawah Fasal 5. melanggar apa-apa peraturan universiti. PERBADANAN boleh menurut budi bicara mutlaknya tanpa memberi sebarang pemberitahuan notis secara bertulis kepada PELAJAR menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan pada bila-bila masa.

22. begitu juga sebarang penepian oleh PERBADANAN akan pelanggaran oleh PELAJAR tidak akan bertindak sebagai penepian terhadap pelanggaran yang berikutnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. sekiranya apa -apa peruntukan di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan adalah atau menjadi tidak sah. Sebarang notis yang hendak diberikan oleh PELAJAR kepada PERBADANAN hendaklah secara bertulis dan menjadi penyampaian yang cukup kepada PERBADANAN jika dihantar dengan tangan atau dihantar melalui pos berdaftar kepada PERBADANAN di alamat seperti yang tersebut dalam Surat Tawaran yang dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. mogok. kelewatan.6C 17. menyaman atau mendapatkan balik apa -apa wang terhutang oleh PELAJAR kepada PERBADANAN atau menguatkuasakan apa-apa tanggungan lain di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. PELAJAR dengan ini memberi pengakuan akan membayar balik kepada PERBADANAN apabila dituntut semua kos dan perbelanjaan untuk menuntut. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan akan menjadi penyampaian yang cukup kepada PELAJAR jika dihantar dengan tangan atau dihantar melalui pos atau pos berdaftar atau ditinggalkan di alamat seperti yang tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan atau kepada alamat terkini yang diberikan oleh PELAJAR secara bertulis kepada PERBADANAN di bawah Fasal 10 dan jika dihantar melalui pos hendaklah disifatkan sebagai diterima oleh PELAJAR selepas empat puluh lapan (48) jam notis tersebut diposkan. bahaya laut atau kerana sebab -sebab atau bahaya yang di luar kawalan PERBADANAN yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan menjadi mustahil termasuklah perubahan-perubahan dasar Kerajaan yang di luar kawalan PERBADANAN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. 19. Walau apa pun yang tersebut di atas. Duti setem yang kena dibayar kepada Perjanjian Pembiayaan Pendidikan hendaklah ditanggung dan dibayar oleh PELAJAR. keesahan dari segi undang-undang atau kebolehan untuk dikuatkuasakan peruntukan-peruntukan yang lain tidak akan dalam apa cara sekalipun dijejaskan atau dilemahkan olehnya. Sebarang kelonggaran. penangguhan tindakan. memberi kesan atau mengurangkan hak-hak dan kuasa PERBADANAN di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Tandatangan ringkas T. taufan. atau sikap membiarkan oleh PERBADANAN atau wakil yang dilantik oleh PERBADANAN berkenaan dengan melaksanakan mana-mana syarat dan terma Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ataupun pemberian masa oleh PERBADANAN kepada PELAJAR. 21. Jika berlaku pertukaran alamat. menyalahi undang -undang atau tidak boleh dikuatkuasakan di dalam apa-apa hal sekalipun di bawah apa jua undang-undang. peperangan. 20. Pertubuhan Keselamatan Sosial atau mana-mana agensi lain untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan PELAJAR apabila diperlukan bagi tujuan menguatkuasakan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. tidak akan dengan apa cara sekalipun memudaratkan.T Pelajar T. PERBADANAN adalah dibebaskan dan tidak bertanggungjawab bagi sebarang ketinggalan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan jika ketinggalan atau kegagalan itu timbul daripada keadaan-keadaan darurat seperti rusuhan dan kekecohan awam. 18.T Penjamin 2 8/9 .T Penjamin 1 T. PERBADANAN akan memaklumkan perkara tersebut kepada PELAJAR. Sebarang notis yang hendak diberi oleh PERBADANAN mengenai pembayaran balik Keseluruhan Pembiayaan Tersebut kepada PELAJAR termasuk Saman. 24. kebakaran. 23. PELAJAR dengan ini memberi kebenaran kepada PERBADANAN untuk menghubungi bank PELAJAR.

PERBADANAN boleh mengikut budi bicara mutlaknya meminta PELAJAR untuk membuat bayaran sekaligus Keseluruhan Pembiayaan Tersebut sebelum PELAJAR meninggalkan Malaysia. menyatukan atau mencantumkan semua atau mana-mana Pembiayaan PELAJAR dengan PERBADANAN dan PERBADANAN boleh menolak atau memindahkan apa-apa jumlah Pembiayaan termasuk Upah Pengurusan bagi mana-mana Pembiayaan PELAJAR dengan PERBADANAN mengikut apa-apa terma dan syarat yang disifatkan oleh PERBADANAN patut dikenakan. Tandatangan ringkas T.6C 25. 30.MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/1-2004 Pin. 27. PERBADANAN berhak pada bila-bila masa menurut budi bicara mutlaknya meminda atau menambah terma-terma atau syarat-syarat yang terkandung di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. Masa adalah menjadi perkara asas di dalam Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. 31. PERBADANAN adalah berhak menurut budi bicara mutlaknya menarik balik kemudahan Pembiayaan Tersebut sekiranya pada pendapat PERBADANAN munasabah dan PELAJAR adalah bertanggungjawab menjelaskan sekaligus baki Keseluruhan Pembiayaan Tersebut yang masih ada dari tarikh notis dikeluarkan oleh PERBADANAN. PELAJAR adalah dengan ini bersetuju bahawa perakuan yang dikeluarkan oleh PERBADANAN dan telah diperakui sah oleh Ketua Eksekutif atau mana-mana pegawai yang diberikuasa memperakuinya hendaklah tanpa sebarang kesilapan nyata menjadi bukti konklusif mengenai amaun Pembiayaan Pendidikan yang belum dijelaskan dan kena dibayar oleh PELAJAR kepada PERBADANAN bagi tujuan bayaran balik Pembiayaan Pendidikan tersebut.T Penjamin 1 T. PERBADANAN boleh menurut budi bicara mutlaknya tanpa memberi sebarang pemberitahuan notis secara bertulis kepada PELAJAR menggabungkan. Seseorang PELAJAR yang ingin meninggalkan Malaysia dan masih dalam tempoh bayaran balik Pembiayaan Tersebut adalah bertanggungjawab memberi notis tiga (3) bulan kepada PERBADANAN. 29. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa walau apa pun yang berlawanan yang terkandung di atas. 26. Walau apa pun yang tersebut di atas. Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ini adalah dianggap sebagai kontrak yang dibuat di bawah Undang-Undang Malaysia dan bagi semua tujuan akan tertakluk kepada tafsir menurut Undang -Undang Malaysia dan PELAJAR adalah dengan ini bersetuju untuk tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah di Kuala Lumpur atau mana-mana Mahkamah sebagaimana yang ditentukan oleh PERBADANAN dan PELAJAR adalah dengan ini mengenepikan sebarang bantahan terhadap apa -apa tindakan undang-undang yang berbangkit atau yang berkenaan dengan Keseluruhan Pembiayaan Tersebut yang dibawa di dalam Mahkamah di Kuala Lumpur atau mana-mana Mahkamah di bawah Undang-Undang Malaysia sama ada atas alasan lokasi atau forum yang menyusahkan. Perjanjian ini hendaklah mengikat waris-waris.T Pelajar T.T Penjamin 2 9/9 . 32. wasi-wasi penerima-penerima serahak PELAJAR. 28. Walau apa pun yang tersebut di atas.

PERBADANAN adalah berhak untuk menggunakan budi bicaranya dalam menentukan perihal berkenaan PENJAMIN-PENJAMIN dari semasa ke semasa. segala manfaat bagi dan tanggungan PELAJAR di bawah Perjanjian Tersebut adalah terhenti tanpa menjejaskan hak PERBADANAN untuk mendapatkan kembali daripada PELAJAR dan PENJAMIN-PENJAMIN Keseluruhan Pembiayaan Tersebut. PERBADANAN adalah berhak untuk menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan tanpa memberi sebarang pemberitahuan notis bertulis kepada PELAJAR dan PENJAMIN-PENJAMIN dan dengan ini. 5. 3. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa jika bila-bila masa dalam masa berjalan kuatkuasanya Perjanjian Tersebut salah seorang PENJAMIN atau kedua-dua PENJAMIN itu meninggal dunia atau tidak lagi bermastautin dalam Malaysia atau berada di luar Malaysia selama lebih daripada dua belas (12) bulan berturut-turut atau dihukum menjadi seorang bankrap atau memperolehi suatu perintah pentadbiran pemakan gaji. maka dalam tiap-tiap hal yang sedemikian itu. (e) memasuki perjanjian dengan Agensi Kaunseling dan yang berkenaan untuk mentadbir urusan kewangannya. hendaklah mendapatkan seorang penjamin baru untuk menggantikan seorang daripada PENJAMIN-PENJAMIN itu melainkan dia disetuju terima oleh PERBADANAN dan dia bersetuju untuk menjadi seorang PENJAMIN mengikut had-had dan syarat-syarat Perjanjian Tersebut dan Jaminan ini. Jaminan ini hendaklah mengikat waris-waris. Pertubuhan Keselamatan Sosial. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. PENJAMIN-PENJAMIN dengan ini memberi kebenaran kepada PERBADANAN untuk menghubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri. Walau apa pun peruntukan yang dinyatakan di sini. wasi-wasi penerima-penerima serahak PENJAMIN-PENJAMIN. kolej atau institusi yang ditetapkan ke atas PELAJAR. 1/4 .MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL PTPTN-P-03/9-2007 Pin. seseorang daripada PENJAMIN-PENJAMIN yang masih ada. 3B JAMINAN (Jaminan ini hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian Pembiayaan Pendidikan) Sebagai balasan bagi jumlah Pembiayaan yang diluluskan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual I : Maklumat Pembiayaan (kemudian daripada ini disebut sebagai “Pembiayaan Tersebut”) yang telah dipersetujui oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (kemudian daripada ini disebut “PERBADANAN") untuk membiayai Pendidikan Pelajar seperti yang dinyatakan di dalam Jadual yang sama (kemudian daripada ini disebut “PELAJAR”) dengan syarat Jaminan ini disempurnakan oleh PENJAMIN-PENJAMIN yang mana butiran peribadi mereka dinyatakan di Jadual II : Maklumat Penjamin. sama ada secara sukarela atau disebabkan kegagalan. bank atau mana-mana agensi lain untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan PENJAMIN. (f) diisytihar bankrap oleh Mahkamah. atau Pengurusan kolej atau (AKPK) institusi atau di mana kursus agensi Kredit mana-mana (g) telah melakukan apa-apa pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ditamatkan. 2. (b) melanggar apa-apa peraturan universiti. (c) menukarkan kursus pengajian tanpa persetujuan bertulis PERBADANAN. maka dalam mana-mana hal yang demikian itu. pengajian itu atau mana-mana bahagiannya dijalankan atas apa-apa sebab. Adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa jika PELAJAR: (a) meninggalkan kursus pengajian sebelum tamatnya kursus itu. PENJAMIN-PENJAMIN menjamin bayaran balik akan dilaksanakan dengan baik oleh PELAJAR dan bersetuju menggantirugi PERBADANAN di atas sebarang kerugian yang dialami kerana pelanggaran atau tidak ditunaikan oleh PELAJAR atas syarat-syarat Perjanjian Tersebut dan diakui bahawa PERBADANAN berhak untuk membuat sesuatu tuntutan terhadap atau mendakwa PENJAMIN-PENJAMIN atau salah seorang daripada mereka. PENJAMIN-PENJAMIN bersetuju untuk menjamin pelaksanaan oleh PELAJAR terhadap kewajipan dan tanggungjawab di bawah Perjanjian Pembiayaan Pendidikan (kemudian daripada ini disebut sebagai “Perjanjian Tersebut”) dan selanjutnya telah bersetuju untuk melepaskan tanggungan PERBADANAN terhadap apa-apa kerugian yang akan dialami oleh PELAJAR akibat daripada kemungkiran oleh PELAJAR terhadap Perjanjian Tersebut atau mana-mana bahagiannya. (d) digantung daripada kursus pengajian atau dibuang dari universiti. 6. 4.

MELA. MELAKA 2/4 .PTPTN-P-03/9-2007 Pin. KP : 630413015048 ALAMAT: BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. MELAKA ALAMAT: BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH.TG KLING. 3B JADUAL I : MAKLUMAT PEMBIAYAAN PERKARA NAMA PELAJAR BUTIRAN PELAJAR MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI NO .KG PINANG B.TG KLING.76400. KP : 590226045299 NO.MELA. MELAKA INSTITUSI POLITEKNIK KURSUS/PROGRAM SEPENUH MASA-INTEGRASI (DIPLOMA) KEJURUTERAAN AWAM JENIS PENGAJIAN PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGELUARAN PEMBIAYAAN MULAI HINGGA PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN UPAH PENGURUSAN PEMBIAYAAN SEPENUH MASA INTEGRASI SEPENUH MASA 2 SEMESTER 01/12/2009 30/11/2010 RM 5.76400.00 RM 250.KG PINANG B.TG KLING.000. 76400 MELAKA TENGAH. 76400 MELAKA TENGAH.00 (PEMBIAYAAN YANG DILULUSKAN X 1% SETAHUN X TEMPOH BAYARAN BALIK) JADUAL II : MAKLUMAT PENJAMIN PENJAMIN PERTAMA NAMA : SADICK ALI ABD SAMAD NAMA : PENJAMIN KEDUA SOM BTE DARAWI NO. 76400 MELAKA TENGAH.KG PINANG B. KAD PENGENALAN ALAMAT PELAJAR 881102045203 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH.MELA.76400.

......... saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami syarat-syarat dan terma-terma yang dinyatakan dalam Jaminan ini.... Kad Pengenalan: ) ) Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan ) -----------------------------------------------------(Tandatangan Saksi PENJAMIN) Bertarikh ....... 3B PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS.............. ....................... ......MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI (881102045203) PTPTN-P-03/9-2007 Pin....... hb ........... Ditandatangani oleh PENJAMIN PERTAMA ) -------------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN PERTAMA) Nama PENJAMIN PERTAMA: SADICK ALI ABD SAMAD Disaksikan oleh: Nama Saksi: No........... Kad Pengenalan: ) ) Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan ) -----------------------------------------------------(Tandatangan Saksi PENJAMIN) Ditandatangani oleh PENJAMIN KEDUA ) -----------------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN KEDUA) Nama PENJAMIN KEDUA: SOM BTE DARAWI Disaksikan oleh: Nama Saksi: No.. 3/4 .

membenarkan PTPTN untuk menghubungi agensi -agensi yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan saya pada bila-bila masa diperlukan. Surat kebenaran ini diluluskan oleh PTPTN.TG KLING.MELA 76400 MELAKA TENGAH MELAKA Tarikh Kepada: Tuan.KG PINANG B. terima kasih. KEBENARAN/KEIZINAN MENGHUBUNGI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA/PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL/BANK/MANA-MANA AGENSI LAIN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT BERKAITAN PENJAMIN NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas. adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat Pembiayaan Pendidikan yang Sekian. ---------------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN PERTAMA) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 . 2.PTPTN-P-03/9-2007 Pin.76400. 3B SURAT KEBENARAN PENJAMIN PERTAMA NAMA PENJAMIN NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT SADICK ALI ABD SAMAD 590226045299 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. Yang benar.

TG KLING. ------------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN KEDUA) *881102045203* 881102045203 *699325* 699325 .76400. 3B SURAT KEBENARAN PENJAMIN KEDUA NAMA PENJAMIN NOMBOR KAD PENGENALAN ALAMAT SOM BTE DARAWI 630413015048 BLOK B6/2 RUMAH PANGSA LEREH. 2. membenarkan PTPTN untuk menghubungi agensi -agensi yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan saya pada bila-bila masa diperlukan. adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat -syarat Pembiayaan Pendidikan yang Sekian.KG PINANG B.PTPTN-P-03/9-2007 Pin. Surat kebenaran ini diluluskan oleh PTPTN. terima kasih. Yang benar.MELA 76400 MELAKA TENGAH MELAKA Tarikh Kepada: Tuan. KEBENARAN/KEIZINAN MENGHUBUNGI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA/PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL/BANK/MANA-MANA AGENSI LAIN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT BERKAITAN PENJAMIN NOMBOR SURAT TAWARAN : 2010/699325 TARIKH: 08/02/2010 Saya seperti nama di atas.

Kad Pengenalan: 630413015048 4/4 . Ditandatangani oleh PENJAMIN PERTAMA ) --------------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN PERTAMA) Nama PENJAMIN PERTAMA: No. Perjanjian Pembiayaan Pendidikan dan Jaminan ("dokumen tersebut"). Kad Pengenalan: SADICK ALI ABD SAMAD 590226045299 Ditandatangani oleh PENJAMIN KEDUA ) ---------------------------------------------(Tandatangan PENJAMIN KEDUA) Nama PENJAMIN KEDUA: SOM BTE DARAWI No. Saya juga bersetuju bahawa PERBADANAN hanya akan mengemukakan salinan dokumen tersebut kepada saya setelah menerima permohonan secara rasmi daripada saya. 3B AKUAN PENJAMIN NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN KURSUS/PROGRAM INSTITUSI NOMBOR SURAT TAWARAN TARIKH SURAT TAWARAN MOHD SAIFUL ADLI B SADICK ALI 881102045203 SEPENUH MASA-INTEGRASI (DIPLOMA) KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK 2010/699325 08/02/2010 Saya sebagai PENJAMIN kepada PELAJAR seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pembiayaan seperti yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran Pembiayaan.PTPTN-P-03/9-2007 Pin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->