Inflasi Di Malaysia

Artikel saya kali ini akan menyentuh mengenai inflasi di Malaysia. Jika kita tengok sejarah inflasi di Malaysia pada tahun 1985 kadar inflasi hanyalah 0.4% tetapi telah meningkat kepada 4.7% dalam tahun 1992. tetapi telah menurun kepada 3.5% pada tahun 1995 dan 3.6% bagi sembilan bulan pertama tahun 1996. Inflasi bermaksud suatu proses kenaikan yang berterusan dalam tingkat harga umum untuk semua barang secara menyeluruh dan serentak dalam ekonomi.Inflasi diukur melalui kaedah Indeks Harga Pengguna (IHP). IHP diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan tahun semasa. Kadar inflasi pula adalah peratus perubahan paras harga barangan dan perkhidmatan tahun semasa berbanding tahun asas. 430 item barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh isi rumah akan di ambil kira oleh IHP. Faktor penyebab inflasi: terdapat empat jenis/faktor berlakunya inflasi 1. Inflasi tarikan permintaan - perbelanjaan kerajaan bertambah - peningkatan pendapatan pengguna - peningkatan pelaburan - penurunan kadar cukai 2. Inflasi tolakan kos - kenaikan kos pengeluaran - kenaikan untung firma - kenaikan upah buruh 3. Inflasi diimport - peningkatan harga di luar negara - penurunan kadar pertukaran wang 4. Jangkaan pengguna Inflasi yang berlaku telah memberikan kesan positif dan negatif.

kesan positif - inflasi yang sederhana akan menggalakan pelaburan dari firma-firma dan sekaligus dapat meningkatkan penggunaan guna tenaga dan dapat mengurangkan kadar pengganguran. Golongan pemilik harta tetap, pemilik saham dan golongan

tingkat harag umum meningkat dan pendapatan benar penduduk akan menurun da merendahkan kuasa beli pengguna. akibatnya pendapatan negara turut bertambah.• peniaga akan menikmati keuntungan. elektronik dan sebagainya. . Di antara langkah-langkah yang dapat di ambil oleh penduduk di Malaysia ialah: • • • • • • • membeli barang buatan Malaysia mengelakkan pembelian tidak di rancang membali hanya barangan keperluan yang benar-benar diperlukan sahaja menggalakan penjimatan dan menabung mengurangkan pembelian dengan kad kredit elakkan amalan pencatut (profiteering) oleh para peniaga menggalakan pembentukan imej pengguna bijaksana. Langkah-langkah membendung inflasi: • • • kerajaan mengamalkan dasar kewangan yang ketet untuk kurangkan pertumbuhan penawaran wang di pasaran serta menetapkan kadar faedah yang tinggi bagi pinjaman yang dibuat oleh pengguna agar dapat menggelakan perbelanjaan awam dan mengetatkan syarat pengeluaran kad kredit. barangan elektrik. Kempen anti-inflasi juga patut digiatkan agar penduduk sedar dan merubah sikap supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kadar inflasi ke tahap yang paling rendah. kesan negatif . Sistem pengangkutan jugs harus diperbaiki untuk menggelakan kesesakan.. pemiutang dan orang yang menabung mengalami kerugian kerana firma telah mengurangkan pendapatan benar mereka. Pertambahan pelaburan akan menambahkan keluaran negara jika ekonomi belum mencapai tingkat guna tenaga penuh. Agensi -agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) juga di saran untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan. batrangan isi rumah. Golongan yang berpendapatan tetap. kerajaan juga menggalakan persaingan yang lebih sihat agar industri dapat menghasilkan produktiviti yang tinngi. Inflasi siafar dalam konteks Kempen Anti Inflasi yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah merujuk kepada usaha-usaha kerajaan mengakalkan paras harga bagi barangan dan perkhidmatan perlu yang biasanya digunakan oleh sebahagian besar rakyat di negara ini terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah seperti barang makanan. Dasar Fiskal iaitu pengawalan cukai bagi barangan termasuk makanan. pengangkutan utiliti dan sebagainya.