BUKU SUMBER SAINS SUKAN TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN Unit 1 – Konsep 1.

1 Definisi Sains Sukan Sains Sukan ialah satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains dalam sukan. Ia melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan, biokimia, anatomi, fisiologi, psikologi sosio dan biomekanik. 1.2 Kepentingan Sukan Sains Sukan adalah penting dari aspek prestasi sukan, kesihatan, rekreasi, ekonomi dan kerjaya. 1.2.1 Prestasi Sukan Pengetahuan tentang sains sukan dapat membantu atlit dan jurulatih dalam peningkatan prestasi latihan motor dan program latihan yang lebih sistematik. 1.2.2 Kesihatan Atlit mengetahui cara-cara menjalankan aktiviti bersukan dengan betul. Pengetahuan ini dapat membantu atlit meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan menyeluruh dan mengelak daripada berlaku kecederaan. Selain itu, atlit mengetahui diet yang sesuai mengikut keperluan sukan masingmasing untuk mengekalkan prestasi. 1.2.3 Rekreasi Pengetahuan sains sukan bukan sahaja dapat dimanfaatkan dalam peningkatan prestasi atlit tetapi juga semasa mereka berekreasi. 1.2.4 Ekonomi Sains sukan dapat membantu meningkatkan` ekonomi negara dengan adanya tajaan, pelancongan, kajian saintifik dan peralatan sukan.

1

BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1.2.5 Kerjaya Perkembangan sukan di tanah air, mewujudkan peluangpeluang kerjaya dalam bidang yang berkaitan dengan sukan.Kerjaya ini merangkumi jurulatih, pegawai-pegawai sukan dan atlit-atlit yang berpengetahuan sains sukan. Peluangpeluang pekerjaan dan pendidikan dalam bidang sukan adalah luas. 1.3 Dasar Sukan Negara Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang komprehensif ke arah perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Penggubalannya melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi pengajian tinggi, badanbadan sukarela dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dan kepentingan dalam bidang sukan. Dasar ini telah digubal pada 20 Januari 1988 dan merupakan satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi sukan untuk semua dan sukan prestasi tinggi atau kecemerlangan. (a) Sukan Massa ( Sukan untuk semua ) Sukan untuk semua bertujuan untuk pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. Sukan Massa adalah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. (b) Sukan untuk kecemerlangan Sukan untuk kecemerlangan adalah sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat Persekutuanpersekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang.

2

BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1.3.1 Rasional Dasar Sukan Negara Rasional dasar ini boleh dikaji dari aspek sumbangan sukan kepada individu, masyarakat dan negara. (a) Peringkat Individu Pembentukan sahsiah, kesedaran dalam diri individu dan membangkitkan semangat pertandingan. Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Memanfaatkan masa senggang. Mengurangkan tekanan hidup . Interaksi sosial yang bermakna. Perkembangan kemahiran-kemahiran asas. (b) Peringkat Masyarakat Menggalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional. Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemupukan perhubungan komuniti yang lebih baik dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Mencegah jenayah remaja dengan memanfaatkan masa lapang. (c) Peringkat Antarabangsa Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi. Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan antara bangsa. Memupuk persahabatan. 1.3.2 Objektif Dasar Sukan Negara Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi individu melalui sukan. Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial individu dan kenikmatan masa senggang di kalangan orang awam.

3

BUKU SUMBER SAINS SUKAN Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan harapan muhibah dan imej negara dapat dipertingkatkan . 1.3.3 Strategi dan Pelaksanaan Dasar Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan hendaklah dibangunkan serentak. Objektif-objektif dasar ini dapat dicapai dengan memberi penekanan pada aspek-aspek yang berikut : Perancangan Pertubuhan-pertubuhan sukan hendaklah mengadakan program-program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli sukan, jurulatih, pentadbir dan pegawai sukan. Dalam merancang program-program jangka panjang untuk sukan prestasi tinggi, perkara-perkara yang berikut perlu dipertimbangkan: Jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan sedia ada. Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat Malaysia. Organisasi Sukan di negara ini dapat dimajukan dengan adanya kerjasama antara pelbagai badan sukan dengan kerajaan untuk menyelaraskan satu program yang bersepadu. Satu jawatankuasa tetap hendaklah ditubuhkan untuk menentukan perhubungan yang lebih rapat di kalangan organisasi-organisasi tersebut. Majlis Sukan Negara (MSN) dapat membantu dalam menyediakan jentera ini bagi sukan berprestasi tinggi. Kementerian Belia dan Sukan perlu mewujudkan mekanisma ini untuk menyelaraskan program sukan massa. Mekanisme ini perlu menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan konsep MALAYSIA CERGAS di kalangan rakyat Malaysia. MALAYSIA CERGAS merupakan satu program yang berdasarkan kepada konsep sukan untuk semua. Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup yang
4

Majlis Olimpik Malaysia (MOM) merupakan badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Sumber kewangan boleh diperolehi daripada kerajaan persekutuan. aktiviti-aktiviti sukan juga digalakkan di kalangan siswa. MOM berkerja rapat dengan MSN dalam hal pemilihan dan latihan atlit untuk pertandingan peringkat antarabangsa. Persatuan-persatuan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti mereka. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK) berperanan mengalak dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. elaun sara hidup. perlindungan insuran. Sumbangan-sumbangan hendaklah dikecualikan dari cukai. Selain itu kemasukan atlit ke 5 . Kementerian Pendidikan Malaysia pula memainkan peranan dengan memperuntukkan masa yang cukup untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kokurikulum di sekolah. Bahagian Pendidikan Guru dipertanggungjawabkan melatih guru-guru yang berkebolehan mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di maktab-maktab. kerajaan negeri. penganugerahan. cuti. perbelanjaan untuk latihan dan yuran pendidikan. Tanggungjawab utama ialah menggalakan sukan di kalangan rakyat untuk pergerakan Olimpik. Di institusi pengajian tinggi. melaksana dan menilai program sukan. Insentif Pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang mewakili negara haruslah diberi pengiktirafan dan insentif . sektor korporat dan individu. Insentifinsentif ini boleh berbentuk biasiswa.BUKU SUMBER SAINS SUKAN aktif melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal. Selain itu. Tema ini menekankan kecergasan fizikal dan kesihatan mental ke arah peningkatan produktiviti dan mengukuhkan perhubungan sosial dan perhubungan antara kumpulan etnik. Kewangan Ya yasan sukan kebangsaan membiayai kegiatan-kegiatan sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. Yayasan sukan kebangsaan perlu diwujudkan. Personel Badan-badan sukan disemua peringkat hendaklah melantik personel bertauliah dan berpengalaman bagi merancang.

kerajaan negeri menyediakan kemudahan sukan untuk negeri masing-masing. Secara tidak langsung lebih ramai penduduk negara ini melibatkan diri dalam sukan. beberapa buah sekolah ditubuhkan khas sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan pembangunan beberapa jenis sukan tertentu seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar serta pusat tunas cemerlang di setiap negeri. Di peringkat institusi pendidikan. Institut Sukan Negara memainkan peranan dalam penyelidikan dan pembangunan sukan di negara ini. Kerjasama daripada media massa dan pelbagai organisasi diperlukan untuk menyebarkan dapatan penyelidikan dan mempromosikan sukan. Pengusaha-pengusaha tempatan juga boleh memainkan peranan dalam usaha ini. Kemudahan Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan kemudahankemudahan sukan massa.BUKU SUMBER SAINS SUKAN pusat pengajian tinggi . Mereka digalakkan menghasilkan peralatan-peralatan sukan . adalah berdasarkan syarat akademik yang minimum dalam displin yang dipohon. Organisasi ini juga bertanggungjawab menyelaras perancangan dan agihan kemudahan sukan. Di peringkat negeri. Am Kerajaan haruslah mengurangkan cukai-cukai dan eksais ke atas peralatan sukan supaya lebih ramai orang mampu memperolehinya pada harga yang murah. sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk golongan istimewa. 6 . Sektor-sektor korporat dan badan sukarela juga memainkan peranan melengkapi usahausaha kerajaan dalam pembinaan kemudahan-kemudahan sukan.

Oleh itu. Segala tindak-tanduk atlit melambangkan imej negara. atlit dan bakal atlit negara haruslah berdisiplin. Rom. 2. Sikap ini boleh dipamerkan melalui semangat kesukanan semasa bertanding. bermoral mempunyai perasaan cinta akan negara tanah air. Tujuan kecemerlangan sukan telah memusatkan sains sukan sebagai satu disiplin ilmu. China dan Islam.1 Sejarah Perkembangan Sains Sukan Sejarah perkembangan sains sukan di negara kita secara khususnya adalah tidak nyata dan tersurat. Atlit haruslah mengelak daripada mengambil tindakan sendiri apabila timbul ketidakpuasan hati di kalangan mereka. Pegawai sukan perlu berdisiplin bertanggungjawab amanah serta mempunyai nilai-nilai positif. Segala masalah ketidakpuasan hati mereka hendaklah diketengahkan kepada pihak berkenaan untuk dirunding dan diselesaikan secara profesional. SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN 2. Perkembangan sejarah sukan dan dibahagikan kepada tiga peringkat. 7 sains sukan boleh . Pada kurun ke-18. Penonton juga boleh mempamerkan semangat patriotisme terhadap negara dengan memberi sokongan kepada atlit berlandaskan etika kesukanan. Slogan-slogan seperti MAL AYSIA BOLEH dan SUKAN UNTUK NEGAR A telah menanamkan dan meningkatkan semangat patriotisme di kalangan atlit dan masyarakat. (i) Peringkat Awalan Akti viti sukan telah dikesan sejak zaman tamadun Yunani.4 Etika dan Patriotisme dalam Sukan Setiap individu yang terlibat dalam sukan haruslah mengamalkan etika kesukanan dan menanam semangat patriotisme di dalam sanubari mereka. Pegawai sukan juga tidak terlepas daripada etika kesukanan. Segala keputusan pertandingan haruslah dihormati dan dipatuhi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1. Namun demikian perkembangan sains sukan adalah bermula dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang menerapkan unsur-unsur sains dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka haruslah akur pada peraturan dan undang-undang pertandingan.

Pada masa itu. Perkembangan masyarakat ‘moden’ terutamanya dalam negara-negara Barat dapat dilihat dengan perjuangan untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam aktiviti sukan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN semua lapisan masyarakat secara menyeluruh telah melibatkan diri dalam sukan. Ini adalah berpunca dari tiga peristiwa penting yang telah berlaku antara tahun 1762 hingga 1789. Masa pekerjaan bertambah dan ini menyebabkan ramai orang tidak ada masa untuk rekreasi. penglibatan sukan adalah cenderung kepada kaum lelaki sahaja. Pada awal dan pentengahan abad ke-20. 8 . 1789 Rusuhan dan penaklukan penjara Bastile. 1762 Jean Jacques Rousseau telah menerbitkan buku Emile di mana beliau menggalakkan setiap individu melibatkan diri dalam sukan kerana aksi dan pergerakan sukan adalah satu bentuk aktiviti yang ideal dan memanfaatkan kepada manusia. Pada kurun ke-18. 1777 Era perindustrian bemula dengan penciptaan enjin stim oleh James Watt. satu kajian telah dijalankan di Amerika Syarikat pada tahun 1970an dan didapati 10% daripada jumlah penduduk negara tersebut gemar berjogging. banyak aktiviti sukan seperti tenis. Perancis telah memulakan Revolusi Perancis di mana pembahagian masyarakat mengikut kelas (golongan bangsawan dan petani) telah dihapuskan. mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah dimasukkan dalam kurikulum sekolah Amerika Syarikat dan England. lumba kuda dan lawan pedang adalah terhad kepada golongan atasan sahaja. Hasil dari buku Emile oleh Rousseau. Kebanyakan aktiviti berbentuk ketenteraan.

kajian-kajian sains berkaitan dengan sukan seperti antropometri. Pada tahun 1878. Pada pertengahan abad ke-20. Penemuan servis sepak kuda dalam sepak takraw telah dikaji oleh saintis sukan negara Thailand. Hasil kajian dan sumbangan saintissaintis sukan telah dibukukan dan dijilidkan dalam jurnal. (iii) Peringkat Terkini Pada masa kini terdapat ramai saintis sukan yang terlibat dalam penyelidikan sukan. Kajian-kajian saintifik dalam sukan telah menghasilkan atlit bertaraf dunia di negara Asia. Yeadon (1993) seorang pakar matematik mengkaji aksi kuang hadapan dan kuang belakang dalam gimnastik dan merumuskan persamaan-persamaan matematik terhadap aksi tersebut. Kaedah ini telah digunakan dalam aksi sukan pada tahun 1970an dan 1980an. Contohnya M.R. Ini terbukti dengan kehadiran lebih 2000 saintis sukan semasa Kongres Sains Sukan dunia anjuran Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) kali ketiga di Atlanta.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (ii) Peringkat Pertengahan Unsur-unsur sains sukan telah mula diperkenalkan secara tidak langsung pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 di mana pergerakan manusia dan aktiviti sukan dianalisiskan. H. Piper (1907) seorang bangsa German telah menggunakan elektromiogram (EMG) untuk mengukur impuls elektrik yang dihasilkan oleh otot manusia semasa pergerakan. Edward Mu ybridge telah mencipta kaedah penggambaran aksi berjalan dan larian manusia dan kuda. Penyelidikan sains sukan pada mulanya berlandaskan kepada pendidikan jasmani (1950an) dan kemudian berkembang menjadi satu disiplin tersendiri pada akhir 1960an dan awal 1970an. 9 . biomekanik. Pakar-pakar disiplin sains yang lain menyumbang dalam kajian dan penyelidikan dalam sukan. biologi. Amerika Syarikat pada tahun 1995. Hasil kajian ini didapati berkesan dan menjadi popular di kalangan atlit negara lain. Mereka menggunakan kaedah-kaedah dan alatan-alatan yang canggih dan berteknologi tinggi. fisiologi dan sosiologi mula berkembang dengan pesat.

Dasar Pelajaran Kebangsaan telah dibentuk dan ia menekankan domain psikomotor. Di peringkat institusi pengajian tinggi. kemudahan infrastruktur dan tenaga pengajar telah dimajukan bersama. Kajian-kajian sains sukan pada masa kini berbentuk pendekatan gabungan disiplin-disiplin sains yang lain (multidisciplinary approach). renang dan terjun. kognitif dan afektif. Penyelidik sukan di negara Korea telah merekacipta kasut memanah yang dapat membantu meningkatkan prestasi sukan ini. Universiti Malaya telah memasukkan pendidikan jasmani dalam kursus diploma pendidikan pada tahun 1977. psikologi. Perkembangan Sains Sukan di Malaysia Pada tahun 1968. Saintis sukan di negara China juga banyak menjalankan kajian untuk meningkatkan kualiti sukan negara. biokimia. Contohnya. antropometri dan biomekanik. Universiti Putra Malaysia. Kasut ini telah mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa. Pengambilan pertama dimulakan dengan guru-guru terlatih seramai 20 orang.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Atlit negara China juga telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam beberapa acara sukan khususnya gimnastik. Para saintis sukan pula mula meluaskan bidang kajian mereka kepada pergerakan yang tidak berkaitan dengan sukan seperti rehabilitasi anggota akibat penyakit atau kemalangan terhadap aksi anggota tiruan (prostetik). kajian meningkatkan prestasi atlit supaya memuncak pada masa yang tepat melibatkan kepakaran fisiologi. program sarjana sains sukan ditawarkan. Elemen-elemen sains sukan diberi tumpuan dalam pendidikan dan diterapkan dalam melatih atlit-atlit sukan. Serdang telah memulakan pengambilan siswazah untuk program Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Jasmani). Pada tahun 1996. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia telah ditubuhkan untuk menganjur dan melaksanakan program pembangunan sukan sekolah-sekolah di Malaysia. Pada tahun 1972. Universiti Malaya memulakan Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan pada tahun 1995 dan diikuti Institut Teknologi MAR A yang kini 10 .

Sebuah Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan telah ditubuhkan untuk bekerjasama dengan Badan-Badan Sukan Kebangsaan. pensyarah-pensyarah atau tenaga pengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Sains Sukan dan Kecergasan Malaysia (PPJSKM) untuk mencerminkan satu badan yang lebih luas bidangnya. Penyelidikan-penyelidikan dalam bidang sains sukan dikendalikan bagi tujuan persediaan atlit negara.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan Pada 14 Januari 1985. Pada tahun 2000. Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia (PPJM) ialah sebuah badan sukarela yang mempunyai ahli terdiri daripada guru-guru. Johor Bahru. jurulatih dan individu yang berminat dalam pembangunan dan pendidikan sukan. Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran sains sukan sebagai satu mata pelajaran elektif wajib untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Bidang tugas Lembaga ini ialah : (a) (b) Mewujudkan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan. Badan ini telah menganjurkan seminar-seminar sains sukan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain badan ini. Pada tahun 1997. 11 . sebuah Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan telah diwujudkan oleh MSN. Mata pelajaran ini akan dijadikan satu mata pelajaran peperiksaan SPM pada tahun 2001. Kuala Lumpur dan Sekolah Sukan Bandar Penawar. 2. Majlis Sukan Negara (MSN) telah menganjurkan Simposium Kejurulatihan Kebangsaan dan hasil daripada simposium itu. Ekoran daripada simposium itu. para peserta telah mengesyorkan agar sistem kejurulatihan diperkembangkan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN dikenali sebagai Universiti Teknologi MAR A yang menawarkan diploma sains sukan. terdapat bahagian-bahagian bukan kerajaan yang aktif mempromosikan pelbagai aspek sains sukan. Menyusun dan menggubal kurikulum kejurulatihan. Kampong Baru dikenali sebagai Klinik Sukan Negara sebelum berpindah ke bangunan baru di Kompleks Sukan Negara. namanya ditukarkan kepada Persatuan Pendidikan Jasmani. Institut Sukan Negara (ISN) yang mula beroperasi di Stadium Jalan Raja Muda.

Mewujudkan satu sistem dan pendekatan yang profesional serta saintifik dalam bidang kejurulatihan ke arah memajukan sukan negara. Menyelaras dan melaksanakan semua program dan aktiviti pensijilan kejurulatihan di semua peringkat. (b) (c) (d) Pihak yang menyediakan kandungan komponen berikut ialah (a) (b) Sains sukan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. Jawatankuasa Perkembangan Kurikulum telah diwujudkan bagi menggubal kurikulum sains sukan dan bidang pengkhususan sukan serta praktikal di bawah Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan. 12 . Skim Pensijilan Kejurulatihan adalah satu program pembangunan dan pendidikan jurulatih yang seragam dan berterusan terbahagi kepada tiga komponen iaitu: 1. melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang sains sukan. Sains sukan – prinsip-prinsip am kejurulatihan dan sumber manusia Pengkhususan sukan – kemahiran. 2. Mewujudkan satu program yang sistematik untuk menambah bilangan jurulatih dan menyediakan peluang kepada jurulatih meningkatkan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan. 3. Melaksanakan apa-apa tugas dari masa ke semasa berhubung dengan kejurulatihan yang diarah oleh Menteri Belia dan Sukan. Pengkhususan sukan dan praktikal oleh Persatuan Sukan Kebangsaan yang berkenaan mengikut garis panduan yang diberikan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. Praktikal – amalan kejurulatihan Objektif skim ini adalah untuk : (a) Melatih. teknik dan strategi khusus kepada sukan-sukan tertentu. pengkhususan sukan dan praktikal dengan tujuan dapat memajukan lagi prestasi serta pencapaian atlit kebangsaan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) (d) Bertindak sebagai penyelaras dalam semua kegiatan kejurulatihan di antara Persatuan Sukan Kebangsaan yang mengawal sukan.

pengurus kedai sukan. 3.1 Pengenalan Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektifnya. Universiti Putra Malaysia. Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai” Sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan perancangan. sarjana muda. pengarahan. Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan. Para graduan dari program ini boleh berkhidmat di agensiagensi kerajaan atau swasta sebagai jurulatih. Universiti Pendidikan Sultan Idris.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 2. Synder dan Spreitzer(1989). Definisi Pengurusan Sukan Kelly. sarjana dan kedoktoran. saintis sukan dan sebagainya. menyatakan sukan bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan sukan tersebut. pengawalan. pentadbir kelab sukan dan kecergasan. Pertama. pengelolaan. Sukan merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan. kepemimpinan dan penilaian dalam kontek sesebuah organisasi 13 . Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk. pengulas sukan. pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pengurusan yang berkaitan dengan sukan. fisioterapis. pengurusan bajet.3 Pengajian Sains Sukan di Institut Pengajian Tinggi Mala ysia Institusi pengajian tinggi di Malaysia seperti Universiti Malaya. Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi MARA menawarkan program sains sukan di peringkat diploma. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar. Kedua. PENGURUSAN SUKAN 3. kemewahan dan kebanggaan kepada setiap individu yang menceburkan diri ke dalamnya. pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik profesional yang ditawarkan ke institusi pengajian tinggi sebagai suatu bidang yang wajib. pendidik.

Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah : Jenis pertandingan Masa yang diperlukan Alatan dan kemudahan yang ada Agihan perlawanan yang adil 14 . 3. menyediakan bajet 3. persediaan profesional b. mengarah 5. Terdapat pelbagai sistem pertandingan untuk mengelolakan sesuatu pertandingan. Pertandingan melawan individu lain. membuat keputusan 8. Terdapat dua cara pertandingan bagi menguji kemajuan individu : (a) (b) Pertandingan melawan pencapaian individu dengan skor yang terdahulu atau melawan skor purata. perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh seseorang pengurus itu maka kemajuan pengurusan sukan akan memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan. menilai Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan sukan iaitu:a. mengelola 6. Fungsi pengurusan sukan Di antara fungsi pengurusan sukan ialah :1. mengawal 4.2 Sistem Pertandingan Sesuatu kejohanan atau pertandingan tidak semestinya dikelolakan dengan cara yang sama. merancang 2. menyediakan jadual pertandingan 7. Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan”. sikap profesional c. Pihak yang mengelolakan pertandingan perlulah mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu untuk memudahkan perancangan dan persediaan.

liga 2 pusingan dan separa liga. 15 . Contoh bilangan perlawanan Formula mengira bilangan perlawanan bagi sesuatu pertandingan liga ialah : kumpulan. 3. renang dan gimnastik. Sistem pertandingan yang lazim dipraktikkan di negara ini ialah: Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan liga (liga satu pusingan.2. Jika peserta dibahagikan kepada beberapa pertandingan itu dikenali sebagai separa liga. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan menetapkan masa sesuatu acara yang dipertandingkan. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sebanyak 2 kali. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sekali sahaja. Pertandingan ini boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa hari. 3 kumpulan dan 4 kumpulan) Pertandingan kalah mati Pertandingan cabar mencabar 3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan Kewangan Bilangan penyertaan undang-undang dan peraturan pertandingan Penentuan pemenang dan pemain yang sah Terdapat banyak jenis dan bentuk pertandingan yang boleh digunakan dalam sesuatu kejohanan mengikut kesesuaian sesuatu jenis sukan.1 Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan berbentuk ini membolehkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan pertandingan yang ada. pertandingan itu dikenali dengan liga satu pusingan.2. pertandingan itu dikenali dengan liga dua pusingan. 2 kumpulan. Antara jenis sukan yang sesuai dengan pertandingan bentuk ini seperti olahraga.2 Sistem Liga (Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM) Pertandingan liga memberi peluang kepada penyertaan maksimum dan ia dibahagikan kepada liga satu pusingan.

5. 3. 2. Potongkan angka tertinggi iaitu 6 Campurkan kesemua nombor tersebut Jumlah yang diperolehi ialah 15 Ini bermakna jika 6 pasukan yang mengambil bahagian dalam kejohanan. 6. jumlah perlawanan yang perlu disusun ialah 15 .BUKU SUMBER SAINS SUKAN N(N-1) 2 di mana N = jumlah pasukan yang mengambil bahagian Contohnya : 6 pasukan mengambil bahagian N (N-1) = 6 (6-1) 2 2 = 6x5 2 = 30 2 = 15 perlawanan atau Tulis angka 1. manakala angkaangka lain akan beralih mengikut pusingan jam atau sebaliknya. Contoh: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 atau 1 lwn 2 6 lwn 3 5 lwn 4 16 . 4. Contoh penyusunan pertandingan liga Formula untuk menyusun jadual pertandingan liga ialah angka 1 dikekalkan kedudukannya.

BUKU SUMBER SAINS SUKAN Contoh susunan perlawanan 6 pasukan: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 1 lawan 6 5 lawan 2 4 lawan 3 1 lawan 5 4 lawan 6 3 lawan 2 Susunan perlawanan 1 Susunan perlawanan2 1 lawan 3 2 lawan 4 6 lawan 5 Susunan perlawanan 3 1 lawan 4 3 lawan 5 2 lawan 6 Susunan perlawanan 4 Susunan perlawanan 5 Contoh menentukan kedudukan Keputusan pertandingan secara liga ditentukan dengan pengiraan seperti berikut dalam jadual 1 : P M S K J G - Jumlah pertandingan Bilangan menang Bilangan seri Bilangan kalah Bilangan jaringan dibuat Bilangan gol kena Lazimnya pasukan yang menang bagi setiap pertandingan akan diberi dua mata. Jadual 1 : Menentukan Kedudukan Pasukan Pahlawan Perkasa Perwira Panglima P 3 3 3 3 M 2 2 1 0 S 1 1 0 0 K 0 0 2 3 J 9 5 2 0 G 1 0 9 5 Mata 5 5 2 0 Kedudukan 1 2 3 4 17 . seri satu mata dan kalah tiada mata.

Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama KUMPULAN akan didahulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1. Naib Johan Undi Undi Undi Kumpulan C 1. Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut :Kumpulan A 1. 2. 4. 5 dan 7. Manakala 2 Pasukan Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan Johan dan 18 . 2. Undian bagi 2 Pasukan Pemenang Kedua KUMPULAN untuk ditempatkan di kedudukan 2 atau 4. Ketiga Undi Undi Undi Kumpulan D 1. Keempat Undi Undi Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian. Pusingan kedua ( suku akhir ) Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati. 3. 3. iii. 4. Undi Kumpulan B 1. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undi 3. jika Pasukan Pemenang Pertama KUMPULANnya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. Undi 4. 3. 2. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : i. 3. Naib Johan. Johan 2. 4.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Contoh Separa liga : (a) Liga 4 Kumpulan Pusingan pertama (12 pasukan atau lebih) Johan. ii.

Undi Kumpulan B 1. 19 .BUKU SUMBER SAINS SUKAN Naib Johan. Pusingan kedua i. Johan 2. Undi 3. Naib Johan dan Tempat Ketiga pertandingan tahun lalu akan ditempatkan kumpulan seperti berikut : Kumpulan A 1. Suku Akhir 1 Separuh Akhir Akhir 2 3 4 5 6 7 8 (b) Liga 3 kumpulan Pusingan pertama (9 hingga 11 pasukan) Johan. sementara pasukan-pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat Ketiga dan Keempat. Undi Johan dalam dalam Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undi 3. Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian. Undi 3. Undi Kumpulan C 1. Ketiga 2. Naib Johan 2.

satu akan ditempatkan dalam Kumpulan X dan dua ditempatkan dalam Kumpulan Y. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya. 4. 3. Undi Kumpulan B 1. iii. Tempat ke-4 3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN ii. Dari 3 Johan kumpulan. Undi 4. Naib Johan Tempat ke-3 Undi Undi Kumpulan Y Johan A Johan C Naib Johan B 20 . Contoh: Kumpulan X Johan B Naib Johan A Naib Johan C Pusingan akhir Pemenang pertama dalam Kumpulan X lawan pemenang pertama Kumpulan Y untuk tentukan kedudukan Johan dan Naib Johan. 2. Kumpulan A 1. (c) Liga 2 kumpulan Pusingan pertama (6 hingga 8 pasukan) Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan naib johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam Kumpulan B. iv. Johan 2. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. Pemenang kedua Kumpulan X lawan pemenang kedua Kumpulan Y untuk menentukan tempat ke-3 dan ke-4.

Pusingan akhir Pemenang kumpulan X akan melawan pemenang kumpulan Y untuk menentukan Johan dan Naib johan.A Akhir Johan Pasukan dalam kumpulan X dan Y akan bermain secara kalahmati.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.B Pemenang 1 Kump. (d) Liga 1 kumpulan Sekirannya lima atau kurang daripada lima pasukan yang bertanding.A (Kumpulan X) Pemenang 2 Kump. pertandingan secara liga satu pusingan dijalankan. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira sebagai johan.B (Kumpulan Y) Pemenang 2 Kump. Lazimnya pertandingan cara liga satu pusingan diadakan apabila : (i) Bilangan pasukan yang kecil (ii) Masa (iii) Sumber kewangan (iv) Kemudahan dan (v) Bilangan pegawai 21 . Pusingan kedua Separuh Akhir Pemenang 1 Kump. Kalah kumpulan X akan melawan kalah kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.

4. 8. tempat. Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. kemudahan. (a) Kalah mati sekali Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. sumber kewangan. peralatan dan sumber manusia.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 3. 22 . Proses ini akan berterusan sehingga hanya terdapat seorang atau satu pasukan peserta yang tinggal. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir . (i) Bilangan peserta menunggu/b ye Bilangan menunggu/b ye dalam sistem pertandingan ini boleh dikira dengan menggunakan angka ganda dua iaitu angka 2.2. Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa.3 Pertandingan kalah mati Sistem pertandingan ini menyingkirkan peserta atau pasukan yang kalah. Terdapat dua variasi pertandingan kalah mati iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. 16. 32 dan seterusnya. Contohnya: 14 pasukan bertanding Bilangan penyertaan 14 pasukan Angka pangkat dua yang melebihi bilangan penyertaan 16 Tolakkan angka pangkat dua dengan bilangan penyertaan 16-14 = 2 Hasil tolak adalah bilangan peserta menunggu/’b ye’ Peserta menunggu akan disebarkan dengan sama banyak di antara kumpulan atas dan kumpulan bawah.

Panduan menempatkan peserta pilihan dalam pertandingan kalah mati adalah seperti berikut : Peserta pilihan sepatutnya ditempatkan secara simetrikal Jika terdapat 2 penanti. Penanti 4 diletakkan di bawah dalam kumpulan atau dan penanti 3 diletakkan di atas dalam kumpulan bawah atau penanti 3 dan 4 membuat undian menentukan kedudukan masing-masing. Peserta yang menang di peringkat awal akan memaju ke kanan untuk menjadi johan manakala peserta yang kalah ditempatkan ke kiri. Ini bermakna peserta johan akan berlawan sebanyak 4 pusingan. aturan berikut perlu digunakan: Penanti pertama ditempatkan di atas sekali dalam kumpulan atas. (b) Kalah mati dua kali Pertandingan cara ini memberi peluang kepada setiap peserta bermain sekurang-kurangnya dua kali sebelum tersingkir terus dari pertandingan. Penanti kedua ditempatkan di bawah sekali dalam kumpulan bawah.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Angka 16 adalah 4 kuasa 2: oleh itu bilangan pusingan ialah 4. 23 . (ii) Bilangan perlawanan Bilangan perlawanan yang dijalankan dapat dikira dengan cara menolak angka 1 daripada jumlah peserta atau pasukan (iii) Penempatan pilihan atau ‘seeded’ Peserta-peserta pilihan hendaklah ditempatkan secara adil dengan sebarannya yang menyeluruh. satu ditempatkan di bawah sekali dan satu lagi di atas sekali Jika terdapat 4 penanti.

maka pasukan yang tewas boleh meminta satu lagi perlawanan. 24 . tetapi jika 1 yang memenangi pertandingan akhir. maka 2 berhak memohon untuk bertanding semula bagi menentukan JOHAN.Kalah ________ Mati Contoh Format pertandingan kalah mati 2 kali . Jika dalam pertandingan ini 2 yang memenangi pertandingan akhir. KIRI 7 1 1 4 1 1 2 3 3 4 2 6 1 8 5 3 8 8 8 5 5 6 7 7 5 1 2 KAN AN 1 2 1 Petunjuk : ------------.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Sekiranya pemenang pertandingan datang dari kumpulan yang telah kalah sekali. maka 2 akan menyandang JUARA/ JOHAN.

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 25 . Peserta yang berjaya di kalangan mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak piramid atau corong. Peserta dicabar akan turun satu tangga ke bawah.2. peserta mencabar akan mengambil alih kedudukan peserta yang dicabar.4 Cabar mencabar (a) Pertandingan Sistem tangga Dalam sistem ini peserta yang di bawah boleh mencabar dua peserta lain yang berada di atasnya dengan mengikut kedudukannya. Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara berlawan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada peringkat awal.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 3. Keistimewaan bentuk ini ialah setiap peserta ditempatkan mengikut kebolehan mereka di akhir pertandingan. Peserta Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang. (b) Pertandingan bentuk piramid atau corong. Sistem ini digunakan dalam pertandingan tinju.

Undang-undang dan peraturan diadakan sebagai panduan untuk penglibatan sesuatu program dan kejohanan.3. 26 .2 Pertimbangan membuat Peraturan ( guru dan murid berbincang tentang tajuk ini ) 3.3. Untuk menjayakan sesuatu program atau kejohanan.1 Kepentingan Peraturan Undang-undang dan peraturan pertandingan mengawal perjalanan perlawanan.3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN c) Pertandingan bentuk corong 9 10 11 12 6 7 8 4 5 3 2 1 3.3 Peraturan Am Pertandingan 3.3 Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) (i) Undang-Undang Undang-undang permainanan Antarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan bagi peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undangundang khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM. undang-undang dan peraturan-peraturan perlu diadakan. 3.

daerah dan negeri sahaja. Pemain yang mewakili MSS Negeri lain tanpa mendapat kebenaran daripada MSS Negeri asalnya tidak dibenarkan bertanding ke Kejohanan MSSM dan tindakan disiplin hendaklah diambil terhadapnya oleh Urusetia MSSM. 27 . Pelajar-pelajar yang menunggu keputusan peperiksaan SPM/SPMV/STPM tidak layak menyertai semua pertandingan MSSM. (b) Sekolah Sekolah-sekolah yang berdaftar dan menjadi ahli gabungan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM. (ii) Kelayakan (a) Peserta: Pelajar-pelajar yang menghadiri kursus penuh di sekolahsekolah rendah dan menengah yang berdaftar dan menjadi ahli Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM. Pelajar-pelajar yang ditempatkan di Akademi Permainan Kebangsaan dan Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mewakili negeri asal tempat ia bersekolah di dalam pertandingan MSSM. Mereka yang berdaftar dengan sekolah swasta selepas mendapat keputusan SPM/SPMV/STPM layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat sekolah swasta berkenaan bergabung dengan Majlis Sukan Sekolahsekolah Negeri.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undangundang permainan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM dan Jawatankuasa Teknik Permainan MSSM semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan. Pemain yang BUKAN warganegara Malaysia dibenarkan mengambil bahagian di peringkat sekolah. Jika khidmat pelajar berkenaan tidak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia dibenarkan bermain dengan negeri lain dengan syarat MSS Negeri berkenaan mendapatkan kebenaran daripada MSS Negeri asal pemain. Kejohanan peringkat MSSM H ANYA untuk warganegara Malaysia.

Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam masa yang sama. Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai surat pengesahan dengan gambar dari Pejabat Pendaftaran (Borang JPN 1/9 atau JPN 1/11) dan salinan sijil beranak yang disahkan oleh pengetua sekolah peserta berkenaan. Selain daripada yang disebutkan seseorang peserta tidak dibenarkan menyertai pertandingan dalam kumpulan umur yang lebih tinggi daripada kumpulan umurnya melainkan ada sesuatu ketetapan khas. Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai pertandingan permainan MSSM. (iii) Had umur peserta Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut: 18 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 12 tahun dan ke bawah (a) (b) (c) (d) Kiraan umur 18 tahun dan ke bawah. (e) (f) 28 . 12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 Januari tahun pertandingan. Peserta peringkat umur 18 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan jika diminta oleh pihak pengelola pertandingan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) Negeri Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah melengkapkan borang pendaftaran pertandingan individu beserta gambar dengan menyertakan salinan sijil beranak yang disahkan oleh Guru Besar sekolah peserta berkenaan serta Setiausaha Agung MSS Negeri tersebut. Setiap negeri hanya berhak menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur dalam sesuatu pertandingan melainkan ada sesuatu ketetapan khas. 15 tahun dan ke bawah.

(d) (e) (f) (g) (v) Pakaian Jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warnanya.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (iv) Pendaftaran (a) (b) (c) Setiap MSS Negeri hanya dibenarkan menghantar bilangan pegawai pasukan dan peserta seperti yang ditetapkan. Semua Pengurus/Pegawai Pasukan MSS Negeri hendaklah hadir di majlis taklimat yang diadakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengadil/hakim bertauliah yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan sepertimana bilangan yang ditetapkan. Pendaftaran Pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak Jawatankuasa Pengelola sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tarikh pertandingan dimulakan. Tempoh penyerahan Bantahan Rasmi tertakluk kepada peraturan dan undang-undang permainan / sukan berkenaan. Sekiranya MSS Negeri yang mengelolakan pertandingan MSSM memerlukan khidmat Pengadil/Hakim selain daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan yang dibuat ditolak. Pasukan yang ada peserta perempuan mesti ditemani oleh seorang Penolong Pengurus atau Jurulatih Wanita.00. Walau bagaimanapun bagi permainan yang telah menetapkan warna khusus jersi MSS negeri oleh Jawatankuasa Teknik MSSM maka peraturan tersebut hendaklah dipatuhi. Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengerusi teknik permainan negeri masing-masing ke mesyuarat pengerusi teknik permainan berkenaan yang diadakan serentak dengan kejohanan MSSM. 29 (b) . Sebarang pindaan diborang pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang di Pertua/Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri dengan cop rasmi. (vi) Bantahan (a) Bantahan bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai pasukan berdaftar hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Pengelola Pertandingan atau wakilnya dengan disertakan wang pertaruhan sebanyak RM200. kebenaran daripada Urusetia MSSM hendaklah diperolehi. pasukan yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah menukar warna bajunya.

perlawanan mereka selepas itu hendaklah dijalankan dengan keadaan bermain dalam bantahan. MSSD. (b) Lembaga ini bertangunggungjawab untuk: Mengambil tindakan mengenai disiplin murid. pegawai atau peserta yang digantung oleh sekolah. Pengarah Bahagian Sekolah atau wakilnya. MSSN atau MSSM hendaklah dilaporkan kepada Persatuan permainan negeri atau kebangsaan yang berkenaan. UNDANGUNDANG LEMBAGA TATATERTIB PERATURANPERATURAN AM PERTANDINGAN BANTAH AN KELAYAKAN PENDAFTARAN HAD UMUR PESERTA 30 PAKAIAN . Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM atau wakilnya. guru dan pegawai-pegawai kejohanan yang berkenaan bagi perkaraperkara seperti berikut : Memberi amaran Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan Menghantar laporan kepada Urusetia MSSM mengenai peristiwa yang telah berlaku selewat-lewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan dan membuat syor atau cadangan mengenai jenis tindakan yang sewajarnya. Pasukan. (vii) Lembaga Tatatertib (a) Lembaga ini terdiri daripada: Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan Sekolah atau wakilnya sebagai pengerusi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) Jika sesuatu pasukan membuat bantahan. Pengerusi Teknik permainan berkenaan. Kes-kes yang lebih berat yang melibatkan disiplin pegawai hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Kerja MSSM untuk tindakan selanjutnya. Setiausaha Agung MSSM atau wakilnya.

1 Asas Psikologi Sukan 4. 31 .menyelidik serta menambahkan pengetahuan kita tentang bidang ini. afektif serta kognitif keatas mereka yang terbabit secara langsung mahupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut (Wann. Psikologi Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia (Wann.2 Peranan Psikologis Sukan a. b. Psikologi Sukan Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal.1. Lazimnya bersifat peribadi. 1997).BUKU SUMBER SAINS SUKAN Unit 4 . Penyelidik Psikologi Sukan .mengajar kemahiran psikologi serta bidang akademik dan melakukan kajian untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang ini. Pendidik Psikologi Sukan . Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia dalam sukan 4. Ahli psikologi sukan klinikal .membantu atlit menyelesaikan masalah yang bersifat klinikal seperti aneroxia dan patologikal.Psikologi Sukan 4.3 Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi Kognitif: Tafsiran tentang perlakuan pelaku sebelum. 1997). semasa dan selepas sesuatu aktiviti. b.1. 4. c.1.1 Konsep Psikologi Sukan Definisi: a.

kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.1 Konsep Motivasi Definisi Arah dan intensiti usaha seseorang individu (Sage.mendekati atau mengelakan diri dari situasi tertentu. Fi zikal Prestasi Kognitif Emosi Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi 4.2. Ianya akan meningkatkan atau menurunkan prestasi atlit. Fizikal (Perlakuan/Psikomotor): Tindakan yang lahir dari tafsiran serta perasaan atlit. Sumber a. arah . 1977).takat usaha seseorang untuk mendekati atau mengelakkan diri dari situasi tersebut. Intrinsik (dalaman) . 32 .2 Motivasi 4.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Emosi: Kesan dalaman yang berlaku akibat dari tafsiran (kognitif) yang telah dilakukan. kebolehan. intensiti usaha . a. Ianya bersifat neutral.berdasarkan keyakinan diri. b.

anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan sebagai mengawal atlit tersebut akan mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi. dapat meningkatkan motivasi intrinsik atlit tersebut. anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlit.2. Penetapan matlamat Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut. a. 4. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi. orang tersayang.berdasarkan ganjaran (positif/negatif). persekitaran. 33 .BUKU SUMBER SAINS SUKAN b. a. b. Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti kata-kata semangat atau perangsang yang ditafsirkan sebagai mengawal atlit tersebut akan mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan. Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti pujian atau senyuman jurulatih yang ditafsirkan sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlit dapat meningkatkan motivasi intrinsik atlit tersebut. 4. Ekstrinsik (luaran) .2.2 Moti vasi dan Ganjaran Ganjaran yang diterima boleh meningkat atau menurunkan motivasi individu.3 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata rangsangan diri.

kata. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. Matlamat Jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang. b. b. 34 . (you're the best) serta doa. Boleh berbentuk slogan-slogan tertentu (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan ciri-ciri tertentu ("kuat seperti harimau"). c.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Tahap-Tahap Penetapan Matlamat a. keyakinan diri serta intensiti usaha seseorang individu atau pasukan. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan (kayu ukur) untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat. Kata-Kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi.kata hikmat ("andalah yang terbaik").

Antara kesan fisiologi kebangkitan ialah peningkatan kadar nadi. menggeletar.3. Individu ini akan mentafsir rangsangan di persekitaran sebagai menggugat diri mereka. mereka akan mentafsirkan rangsangan tersebut sebagai sesuatu yang amat menekan. pernafasan yang cepat dan tidak teratur. Kebimbangan berasaskan tret merujuk kepada ciri-ciri personaliti individu contohnya. cuaca ataupun pesaing yang terlibat dalam situasi tersebut.1 Konsep Kebimbangan Definisi Perasaan yang subjektif berpunca dari tafsiran atau persepsi seseorang individu terhadap sesuatu situasi yang menghasilkan kebangkitan dan tekanan (Levitt. Kesannya tahap kebimbangan dan kebangkitan fisiologi mereka juga akan meningkat tinggi.3 Kebimbangan 4.2 Proses Tafsiran Kebimbangan a. Jenis-Jenis Kebimbangan a. 35 .3. Kebimbangan seketika (state) merujuk kepada tahap kebimbangan semasa yang terhasil dari tafsiran individu terhadap rangsangan yang terdapat di persekitarannya pada waktu itu. b. individu yang semulajadi mempunyai ‘darah gemuruh’ yang tinggi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 4. Tafsiran ini akan meningkatkan lagi tahap kebimbangan mereka. Contohnya sorakan penonton. tumpuan menjadi sempit dan otot mengecut. Prestasi individu akan menurun dengan peningkatan tahap kebimbangan dan kebangkitannya. Rangsangan Perkara di persekitaran yang memberikan kesan kepada individu. 1980). Bagi individu yang tinggi darah gemuruhnya. 4.

36 . sekiranya seorang atlit merasakan bahawa beliau tidak berpeluang untuk berjaya dalam acara 100 meter. beliau tidak akan berusaha untuk memberikan saingan. 4. Sekiranya seorang atlit merasakan bahawa beliau berpeluang untuk berjaya dalam acara 100 meter. Tafsiran Analisis individu terhadap rangsangan yang dihadapi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN b. a. beliau akan berusaha untuk berlari dengan baik. pemusatan (centering). Sebaliknya. Tafsiran boleh bersifat positif ataupun negatif. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika b. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika. Tujuan : Melahirkan ketenangan serta meningkatkan konsentrasi. Sekiranya tafsiran yang dibuat terhadap rangsangan adalah positif. Terapi pernafasan Teknik : Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan-lahan. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa. Tindakan yang dihasilkan akan memberi kesan kepada individu tersebut khususnya apabila menghadapi situasi yang serupa di masa hadapan. Pemusatan (centering) Teknik : Menarik nafas yang panjang seperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita (center).3. teknik relaksasi dan visualisasi. tindakan yang bakal diambil adalah positif dan sebaliknya. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks. Pelakuan Tindakan yang diambil oleh individu berdasarkan kepada tafsiran yang telah dibuat.3 Kemahiran Mengawal Kebimbangan Antara teknik psikologi yang boleh digunakan untuk mengurangkan kebimbangan adalah terapi pernafasan. Tujuan : Menghasilkan rasa tenang atau releks. c.

Lokus Penyebab (locus of causality) Sesuatu yang berlaku ditafsirkan sebagai berpunca dari faktor dalaman atau luaran individu tersebut. perlakuan. Berdasarkan kepada penyataan tentang keterangan di atas bahawa di akhir atau di penghujung sesuatu proses pencapaian. Ia merangkum persepsi dan tafsiran individu tersebut mengenai sesuatu situasi yang telah berlaku.4. Tujuan : Mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika. Atribusi akan mempengaruhi sikap.1 Konsep Atribusi Definisi Atribusi adalah bagaimana seseorang individu cuba untuk menjelaskan. Memantau otot yang tertekan serta merelakskannya bila perlu. keyakinan serta motivasi individu tersebut. seseorang individu akan mencari penyebab kepada pencapaian mereka sama ada mereka berjaya atau gagal. d. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika. Contohnya apabila seorang gimnas gagal dalam acaranya. 4.4. 4. Relaksasi Teknik : Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. sesuatu yang berlaku adalah disebabkan oleh tiga dimensi iaitu: a.2 Dimensi Penyebab Atribusi Berdasarkan pendekatan ini. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring. beliau akan melihat sama ada kegagalan tersebut berpunca dari 37 .BUKU SUMBER SAINS SUKAN c.4 Atribusi 4. memahami serta menjangka sesuatu situasi berdasarkan kepada persepsi kognitif. Tujuan : Mengurangkan tekanan serta ketegangan otot dengan memfokus kepada rasa otot tersebut. Visualisasi Teknik : Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang.

Dimensi ini akan mempengaruhi perlakuan masa depan melalui pengaruhnya ke atas reaksi afektif dan jangkaan masa depan yang terbentuk. b. 4. Kestabilan (stability) Merujuk kepada kestabilan faktor penyebab dalam tempoh masa tertentu. Perubahan lokus kawalan dari dalaman ke luaran boleh mengurangkan kesungguhan ataupun daya saing seseorang individu. 38 . Guru dan jurulatih perlu meningkatkan keyakinan serta keupayaan diri atlit dengan membuat atribusi yang sesuai apabila berjaya atau gagal dalam sesuatu tugasan: kejayaan dikaitkan dengan penyebab yang stabil dan dalaman. c. Kebolehkawalan (controllability) Kebolehkawalan merujuk sama ada faktor penyebab berada di dalam atau di luar kawalan individu tersebut. kemungkinan besar gimnas tadi akan berjaya. diproses mengikut dimensi penyebab. b. Sekiranya gimnas tadi mengatributkan kejayaan beliau kepada ketinggian (stabil). sementara kegagalan dikaitkan dengan penyebab yang tidak stabil dan dalaman (hingga ke satu tahap sahaja). Individu yang mempunyai tahap motivasi pencapaian yang tinggi lazimnya mempunyai atribusi dalaman yang tinggi.4. Sekiranya gimnas tadi dapat meningkatkan kemahirannya (tidak stabil).BUKU SUMBER SAINS SUKAN kekurangan kemahiran beliau (dalaman) atau pun kerana alatan yang kurang sempurna (luaran). Atribusi yang terbentuk. kekurangan kemahiran merupakan elemen di dalam kawalan sementara alatan tadi merupakan elemen di luar kawalan beliau. berkemungkinan besar gimnas tadi akan berjaya dalam acara tersebut. c.3 Kesan Atribusi a. Dalam kes gimnas di atas.

Kecederaan berlaku kerana ianya perlu bagi mencapai matlamat tersebut. Tindakan ini lazimnya didorong oleh rasa marah dan kecewa pelaku. Keagresifan Asertif Bertujuan bermain mengikut peraturan. Keagresifan 4. Psiko-Fisiologikal Berkait rapat dengan tafsiran seseorang individu. Faktor penggalak kepada tindakan ini adalah melihat kecederaan dan penderitaan yang dialami oleh mangsa.5. Penggunaan daya fizikal serta perkataan dalam permainan atau perlawanan adalah mengikut peraturan permainan yang telah ditetapkan. Contohnya seorang peninju yang terpaksa menjatuhkan lawannya untuk memenangi sesuatu perlawanan. Individu ini tidak berniat untuk mendatangkan kecederaan kepada orang lain.1 Konsep Keagresifan Definisi Perlakuan atau tindakan yang bermatlamat untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut (Silva. 4. 1981). Contohnya.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keagresifan Faktor utama yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan boleh dibahagikan kepada dua faktor utama iaitu : a. seorang pemain bola keranjang dengan sengaja menjatuhkan lawannya. Keagresifan Instrumental Bertujuan mencederakan individu yang lain dengan niat untuk mendapatkan ganjaran tertentu.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 4. Sekiranya individu tersebut merasakan (tafsiran) bahawa beliau 39 . c.5.2 Klasifikasi Keagresifan Keagresifan boleh diklasifikasikan kepada tiga tahap yang berbeza: a. 4.5. b. Keagresifan Kasar atau Ketara (hostile) Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut menderita kesakitan.

semakin tinggi kemungkinan untuk bertindak agresif. 40 . Perbezaan mata/jaringan . tindakan fizikal yang keterlaluan) b. Faktor Semasa i.semakin tinggi suhu di persekitaran. Suhu . Pengaruh penonton . keagresifan lazimnya berlaku di pertengahan permainan.berdasarkan kajian. tumpuan menjadi sempit.BUKU SUMBER SAINS SUKAN diancam (lawan bermain kasar) secara fizikal atau lisan.sorakan dan ejekan penonton (pihak lawan dan penyokong sendiri) boleh menjadi pemangkin kepada keagresifan dikalangan pemain. semakin tinggi kemungkinan tindakan agresif dilakukan oleh pihak yang ketinggalan. Bagaimanapun. Tempoh masa permainan .semakin jauh perbezaan jaringan atau mata. ii. Tindakan ini melibatkan kebangkitan (peningkatan kadar nadi. iv. iii. faktor-faktor tertentu seperti perbezaan mata atau tempoh masa (minit-minit terakhir) juga menjadi penentu kepada tindakan agresif. individu tersebut akan bertindak mengikut tafsiran yang telah diputuskan (tindak balas/mempertahankan diri).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful