BUKU SUMBER SAINS SUKAN TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN Unit 1 – Konsep 1.

1 Definisi Sains Sukan Sains Sukan ialah satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains dalam sukan. Ia melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan, biokimia, anatomi, fisiologi, psikologi sosio dan biomekanik. 1.2 Kepentingan Sukan Sains Sukan adalah penting dari aspek prestasi sukan, kesihatan, rekreasi, ekonomi dan kerjaya. 1.2.1 Prestasi Sukan Pengetahuan tentang sains sukan dapat membantu atlit dan jurulatih dalam peningkatan prestasi latihan motor dan program latihan yang lebih sistematik. 1.2.2 Kesihatan Atlit mengetahui cara-cara menjalankan aktiviti bersukan dengan betul. Pengetahuan ini dapat membantu atlit meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan menyeluruh dan mengelak daripada berlaku kecederaan. Selain itu, atlit mengetahui diet yang sesuai mengikut keperluan sukan masingmasing untuk mengekalkan prestasi. 1.2.3 Rekreasi Pengetahuan sains sukan bukan sahaja dapat dimanfaatkan dalam peningkatan prestasi atlit tetapi juga semasa mereka berekreasi. 1.2.4 Ekonomi Sains sukan dapat membantu meningkatkan` ekonomi negara dengan adanya tajaan, pelancongan, kajian saintifik dan peralatan sukan.

1

BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1.2.5 Kerjaya Perkembangan sukan di tanah air, mewujudkan peluangpeluang kerjaya dalam bidang yang berkaitan dengan sukan.Kerjaya ini merangkumi jurulatih, pegawai-pegawai sukan dan atlit-atlit yang berpengetahuan sains sukan. Peluangpeluang pekerjaan dan pendidikan dalam bidang sukan adalah luas. 1.3 Dasar Sukan Negara Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang komprehensif ke arah perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Penggubalannya melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi pengajian tinggi, badanbadan sukarela dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dan kepentingan dalam bidang sukan. Dasar ini telah digubal pada 20 Januari 1988 dan merupakan satu dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi sukan untuk semua dan sukan prestasi tinggi atau kecemerlangan. (a) Sukan Massa ( Sukan untuk semua ) Sukan untuk semua bertujuan untuk pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. Sukan Massa adalah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. (b) Sukan untuk kecemerlangan Sukan untuk kecemerlangan adalah sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat Persekutuanpersekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang.

2

BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1.3.1 Rasional Dasar Sukan Negara Rasional dasar ini boleh dikaji dari aspek sumbangan sukan kepada individu, masyarakat dan negara. (a) Peringkat Individu Pembentukan sahsiah, kesedaran dalam diri individu dan membangkitkan semangat pertandingan. Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Memanfaatkan masa senggang. Mengurangkan tekanan hidup . Interaksi sosial yang bermakna. Perkembangan kemahiran-kemahiran asas. (b) Peringkat Masyarakat Menggalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional. Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemupukan perhubungan komuniti yang lebih baik dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Mencegah jenayah remaja dengan memanfaatkan masa lapang. (c) Peringkat Antarabangsa Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi. Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan antara bangsa. Memupuk persahabatan. 1.3.2 Objektif Dasar Sukan Negara Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi individu melalui sukan. Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial individu dan kenikmatan masa senggang di kalangan orang awam.

3

BUKU SUMBER SAINS SUKAN Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan harapan muhibah dan imej negara dapat dipertingkatkan . 1.3.3 Strategi dan Pelaksanaan Dasar Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan hendaklah dibangunkan serentak. Objektif-objektif dasar ini dapat dicapai dengan memberi penekanan pada aspek-aspek yang berikut : Perancangan Pertubuhan-pertubuhan sukan hendaklah mengadakan program-program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli sukan, jurulatih, pentadbir dan pegawai sukan. Dalam merancang program-program jangka panjang untuk sukan prestasi tinggi, perkara-perkara yang berikut perlu dipertimbangkan: Jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan sedia ada. Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat Malaysia. Organisasi Sukan di negara ini dapat dimajukan dengan adanya kerjasama antara pelbagai badan sukan dengan kerajaan untuk menyelaraskan satu program yang bersepadu. Satu jawatankuasa tetap hendaklah ditubuhkan untuk menentukan perhubungan yang lebih rapat di kalangan organisasi-organisasi tersebut. Majlis Sukan Negara (MSN) dapat membantu dalam menyediakan jentera ini bagi sukan berprestasi tinggi. Kementerian Belia dan Sukan perlu mewujudkan mekanisma ini untuk menyelaraskan program sukan massa. Mekanisme ini perlu menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan konsep MALAYSIA CERGAS di kalangan rakyat Malaysia. MALAYSIA CERGAS merupakan satu program yang berdasarkan kepada konsep sukan untuk semua. Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup yang
4

Selain itu. perbelanjaan untuk latihan dan yuran pendidikan. MOM berkerja rapat dengan MSN dalam hal pemilihan dan latihan atlit untuk pertandingan peringkat antarabangsa. sektor korporat dan individu. Kewangan Ya yasan sukan kebangsaan membiayai kegiatan-kegiatan sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. Persatuan-persatuan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti mereka. Personel Badan-badan sukan disemua peringkat hendaklah melantik personel bertauliah dan berpengalaman bagi merancang. Tanggungjawab utama ialah menggalakan sukan di kalangan rakyat untuk pergerakan Olimpik. elaun sara hidup. perlindungan insuran.BUKU SUMBER SAINS SUKAN aktif melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal. Yayasan sukan kebangsaan perlu diwujudkan. Bahagian Pendidikan Guru dipertanggungjawabkan melatih guru-guru yang berkebolehan mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di maktab-maktab. Insentifinsentif ini boleh berbentuk biasiswa. penganugerahan. Selain itu kemasukan atlit ke 5 . Kementerian Pendidikan Malaysia pula memainkan peranan dengan memperuntukkan masa yang cukup untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kokurikulum di sekolah. aktiviti-aktiviti sukan juga digalakkan di kalangan siswa. cuti. kerajaan negeri. melaksana dan menilai program sukan. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK) berperanan mengalak dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Di institusi pengajian tinggi. Tema ini menekankan kecergasan fizikal dan kesihatan mental ke arah peningkatan produktiviti dan mengukuhkan perhubungan sosial dan perhubungan antara kumpulan etnik. Insentif Pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang mewakili negara haruslah diberi pengiktirafan dan insentif . Majlis Olimpik Malaysia (MOM) merupakan badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Sumber kewangan boleh diperolehi daripada kerajaan persekutuan. Sumbangan-sumbangan hendaklah dikecualikan dari cukai.

Di peringkat institusi pendidikan. 6 . Am Kerajaan haruslah mengurangkan cukai-cukai dan eksais ke atas peralatan sukan supaya lebih ramai orang mampu memperolehinya pada harga yang murah. Sektor-sektor korporat dan badan sukarela juga memainkan peranan melengkapi usahausaha kerajaan dalam pembinaan kemudahan-kemudahan sukan. Kerjasama daripada media massa dan pelbagai organisasi diperlukan untuk menyebarkan dapatan penyelidikan dan mempromosikan sukan. Organisasi ini juga bertanggungjawab menyelaras perancangan dan agihan kemudahan sukan. kerajaan negeri menyediakan kemudahan sukan untuk negeri masing-masing. Pengusaha-pengusaha tempatan juga boleh memainkan peranan dalam usaha ini. beberapa buah sekolah ditubuhkan khas sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan pembangunan beberapa jenis sukan tertentu seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar serta pusat tunas cemerlang di setiap negeri. Secara tidak langsung lebih ramai penduduk negara ini melibatkan diri dalam sukan. Mereka digalakkan menghasilkan peralatan-peralatan sukan . Di peringkat negeri. adalah berdasarkan syarat akademik yang minimum dalam displin yang dipohon. Kemudahan Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan kemudahankemudahan sukan massa.BUKU SUMBER SAINS SUKAN pusat pengajian tinggi . Institut Sukan Negara memainkan peranan dalam penyelidikan dan pembangunan sukan di negara ini. sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk golongan istimewa.

atlit dan bakal atlit negara haruslah berdisiplin. Oleh itu. China dan Islam. Rom. Segala keputusan pertandingan haruslah dihormati dan dipatuhi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 1. Tujuan kecemerlangan sukan telah memusatkan sains sukan sebagai satu disiplin ilmu. Pada kurun ke-18.4 Etika dan Patriotisme dalam Sukan Setiap individu yang terlibat dalam sukan haruslah mengamalkan etika kesukanan dan menanam semangat patriotisme di dalam sanubari mereka. Mereka haruslah akur pada peraturan dan undang-undang pertandingan. SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN 2.1 Sejarah Perkembangan Sains Sukan Sejarah perkembangan sains sukan di negara kita secara khususnya adalah tidak nyata dan tersurat. Slogan-slogan seperti MAL AYSIA BOLEH dan SUKAN UNTUK NEGAR A telah menanamkan dan meningkatkan semangat patriotisme di kalangan atlit dan masyarakat. Segala masalah ketidakpuasan hati mereka hendaklah diketengahkan kepada pihak berkenaan untuk dirunding dan diselesaikan secara profesional. bermoral mempunyai perasaan cinta akan negara tanah air. Segala tindak-tanduk atlit melambangkan imej negara. Penonton juga boleh mempamerkan semangat patriotisme terhadap negara dengan memberi sokongan kepada atlit berlandaskan etika kesukanan. 7 sains sukan boleh . (i) Peringkat Awalan Akti viti sukan telah dikesan sejak zaman tamadun Yunani. Sikap ini boleh dipamerkan melalui semangat kesukanan semasa bertanding. 2. Pegawai sukan juga tidak terlepas daripada etika kesukanan. Namun demikian perkembangan sains sukan adalah bermula dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang menerapkan unsur-unsur sains dalam pengajaran dan pembelajaran. Atlit haruslah mengelak daripada mengambil tindakan sendiri apabila timbul ketidakpuasan hati di kalangan mereka. Pegawai sukan perlu berdisiplin bertanggungjawab amanah serta mempunyai nilai-nilai positif. Perkembangan sejarah sukan dan dibahagikan kepada tiga peringkat.

banyak aktiviti sukan seperti tenis. Hasil dari buku Emile oleh Rousseau. 1762 Jean Jacques Rousseau telah menerbitkan buku Emile di mana beliau menggalakkan setiap individu melibatkan diri dalam sukan kerana aksi dan pergerakan sukan adalah satu bentuk aktiviti yang ideal dan memanfaatkan kepada manusia. Perkembangan masyarakat ‘moden’ terutamanya dalam negara-negara Barat dapat dilihat dengan perjuangan untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam aktiviti sukan. Pada awal dan pentengahan abad ke-20. penglibatan sukan adalah cenderung kepada kaum lelaki sahaja. Pada kurun ke-18. Perancis telah memulakan Revolusi Perancis di mana pembahagian masyarakat mengikut kelas (golongan bangsawan dan petani) telah dihapuskan. lumba kuda dan lawan pedang adalah terhad kepada golongan atasan sahaja. mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah dimasukkan dalam kurikulum sekolah Amerika Syarikat dan England. Masa pekerjaan bertambah dan ini menyebabkan ramai orang tidak ada masa untuk rekreasi. Ini adalah berpunca dari tiga peristiwa penting yang telah berlaku antara tahun 1762 hingga 1789. 8 . 1777 Era perindustrian bemula dengan penciptaan enjin stim oleh James Watt. satu kajian telah dijalankan di Amerika Syarikat pada tahun 1970an dan didapati 10% daripada jumlah penduduk negara tersebut gemar berjogging.BUKU SUMBER SAINS SUKAN semua lapisan masyarakat secara menyeluruh telah melibatkan diri dalam sukan. Kebanyakan aktiviti berbentuk ketenteraan. Pada masa itu. 1789 Rusuhan dan penaklukan penjara Bastile.

H. Kaedah ini telah digunakan dalam aksi sukan pada tahun 1970an dan 1980an. biomekanik. Pada tahun 1878. biologi. Yeadon (1993) seorang pakar matematik mengkaji aksi kuang hadapan dan kuang belakang dalam gimnastik dan merumuskan persamaan-persamaan matematik terhadap aksi tersebut. Contohnya M. Hasil kajian ini didapati berkesan dan menjadi popular di kalangan atlit negara lain. Kajian-kajian saintifik dalam sukan telah menghasilkan atlit bertaraf dunia di negara Asia. Penemuan servis sepak kuda dalam sepak takraw telah dikaji oleh saintis sukan negara Thailand. fisiologi dan sosiologi mula berkembang dengan pesat.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (ii) Peringkat Pertengahan Unsur-unsur sains sukan telah mula diperkenalkan secara tidak langsung pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 di mana pergerakan manusia dan aktiviti sukan dianalisiskan. 9 . kajian-kajian sains berkaitan dengan sukan seperti antropometri. Pada pertengahan abad ke-20. Edward Mu ybridge telah mencipta kaedah penggambaran aksi berjalan dan larian manusia dan kuda. Pakar-pakar disiplin sains yang lain menyumbang dalam kajian dan penyelidikan dalam sukan. Mereka menggunakan kaedah-kaedah dan alatan-alatan yang canggih dan berteknologi tinggi. (iii) Peringkat Terkini Pada masa kini terdapat ramai saintis sukan yang terlibat dalam penyelidikan sukan. Hasil kajian dan sumbangan saintissaintis sukan telah dibukukan dan dijilidkan dalam jurnal. Amerika Syarikat pada tahun 1995. Ini terbukti dengan kehadiran lebih 2000 saintis sukan semasa Kongres Sains Sukan dunia anjuran Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) kali ketiga di Atlanta. Penyelidikan sains sukan pada mulanya berlandaskan kepada pendidikan jasmani (1950an) dan kemudian berkembang menjadi satu disiplin tersendiri pada akhir 1960an dan awal 1970an. Piper (1907) seorang bangsa German telah menggunakan elektromiogram (EMG) untuk mengukur impuls elektrik yang dihasilkan oleh otot manusia semasa pergerakan.R.

kemudahan infrastruktur dan tenaga pengajar telah dimajukan bersama. Pengambilan pertama dimulakan dengan guru-guru terlatih seramai 20 orang. Para saintis sukan pula mula meluaskan bidang kajian mereka kepada pergerakan yang tidak berkaitan dengan sukan seperti rehabilitasi anggota akibat penyakit atau kemalangan terhadap aksi anggota tiruan (prostetik). Elemen-elemen sains sukan diberi tumpuan dalam pendidikan dan diterapkan dalam melatih atlit-atlit sukan. Dasar Pelajaran Kebangsaan telah dibentuk dan ia menekankan domain psikomotor. Universiti Putra Malaysia.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Atlit negara China juga telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam beberapa acara sukan khususnya gimnastik. Universiti Malaya telah memasukkan pendidikan jasmani dalam kursus diploma pendidikan pada tahun 1977. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia telah ditubuhkan untuk menganjur dan melaksanakan program pembangunan sukan sekolah-sekolah di Malaysia. Contohnya. Kajian-kajian sains sukan pada masa kini berbentuk pendekatan gabungan disiplin-disiplin sains yang lain (multidisciplinary approach). Kasut ini telah mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa. Serdang telah memulakan pengambilan siswazah untuk program Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Jasmani). Pada tahun 1972. program sarjana sains sukan ditawarkan. kognitif dan afektif. Di peringkat institusi pengajian tinggi. renang dan terjun. biokimia. psikologi. kajian meningkatkan prestasi atlit supaya memuncak pada masa yang tepat melibatkan kepakaran fisiologi. Saintis sukan di negara China juga banyak menjalankan kajian untuk meningkatkan kualiti sukan negara. Universiti Malaya memulakan Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan pada tahun 1995 dan diikuti Institut Teknologi MAR A yang kini 10 . Penyelidik sukan di negara Korea telah merekacipta kasut memanah yang dapat membantu meningkatkan prestasi sukan ini. Pada tahun 1996. antropometri dan biomekanik. Perkembangan Sains Sukan di Malaysia Pada tahun 1968.

Badan ini telah menganjurkan seminar-seminar sains sukan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebuah Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan telah ditubuhkan untuk bekerjasama dengan Badan-Badan Sukan Kebangsaan. namanya ditukarkan kepada Persatuan Pendidikan Jasmani. terdapat bahagian-bahagian bukan kerajaan yang aktif mempromosikan pelbagai aspek sains sukan. Sains Sukan dan Kecergasan Malaysia (PPJSKM) untuk mencerminkan satu badan yang lebih luas bidangnya.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan Pada 14 Januari 1985. Penyelidikan-penyelidikan dalam bidang sains sukan dikendalikan bagi tujuan persediaan atlit negara. 11 . sebuah Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan telah diwujudkan oleh MSN. Ekoran daripada simposium itu. Johor Bahru. Institut Sukan Negara (ISN) yang mula beroperasi di Stadium Jalan Raja Muda. Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran sains sukan sebagai satu mata pelajaran elektif wajib untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Sukan Bukit Jalil. para peserta telah mengesyorkan agar sistem kejurulatihan diperkembangkan. Pada tahun 2000. jurulatih dan individu yang berminat dalam pembangunan dan pendidikan sukan. Mata pelajaran ini akan dijadikan satu mata pelajaran peperiksaan SPM pada tahun 2001. Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia (PPJM) ialah sebuah badan sukarela yang mempunyai ahli terdiri daripada guru-guru. 2.BUKU SUMBER SAINS SUKAN dikenali sebagai Universiti Teknologi MAR A yang menawarkan diploma sains sukan. pensyarah-pensyarah atau tenaga pengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Kuala Lumpur dan Sekolah Sukan Bandar Penawar. Selain badan ini. Menyusun dan menggubal kurikulum kejurulatihan. Pada tahun 1997. Bidang tugas Lembaga ini ialah : (a) (b) Mewujudkan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan. Kampong Baru dikenali sebagai Klinik Sukan Negara sebelum berpindah ke bangunan baru di Kompleks Sukan Negara. Majlis Sukan Negara (MSN) telah menganjurkan Simposium Kejurulatihan Kebangsaan dan hasil daripada simposium itu.

melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang sains sukan. pengkhususan sukan dan praktikal dengan tujuan dapat memajukan lagi prestasi serta pencapaian atlit kebangsaan. Skim Pensijilan Kejurulatihan adalah satu program pembangunan dan pendidikan jurulatih yang seragam dan berterusan terbahagi kepada tiga komponen iaitu: 1. 12 . 3. Pengkhususan sukan dan praktikal oleh Persatuan Sukan Kebangsaan yang berkenaan mengikut garis panduan yang diberikan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. Mewujudkan satu sistem dan pendekatan yang profesional serta saintifik dalam bidang kejurulatihan ke arah memajukan sukan negara. (b) (c) (d) Pihak yang menyediakan kandungan komponen berikut ialah (a) (b) Sains sukan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. 2. Menyelaras dan melaksanakan semua program dan aktiviti pensijilan kejurulatihan di semua peringkat. Praktikal – amalan kejurulatihan Objektif skim ini adalah untuk : (a) Melatih. Jawatankuasa Perkembangan Kurikulum telah diwujudkan bagi menggubal kurikulum sains sukan dan bidang pengkhususan sukan serta praktikal di bawah Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan. Sains sukan – prinsip-prinsip am kejurulatihan dan sumber manusia Pengkhususan sukan – kemahiran. Mewujudkan satu program yang sistematik untuk menambah bilangan jurulatih dan menyediakan peluang kepada jurulatih meningkatkan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan. Melaksanakan apa-apa tugas dari masa ke semasa berhubung dengan kejurulatihan yang diarah oleh Menteri Belia dan Sukan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) (d) Bertindak sebagai penyelaras dalam semua kegiatan kejurulatihan di antara Persatuan Sukan Kebangsaan yang mengawal sukan. teknik dan strategi khusus kepada sukan-sukan tertentu.

Universiti Putra Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi MARA menawarkan program sains sukan di peringkat diploma. Kedua. sarjana muda. fisioterapis. pengawalan. Synder dan Spreitzer(1989). Para graduan dari program ini boleh berkhidmat di agensiagensi kerajaan atau swasta sebagai jurulatih. pengurus kedai sukan. Definisi Pengurusan Sukan Kelly.3 Pengajian Sains Sukan di Institut Pengajian Tinggi Mala ysia Institusi pengajian tinggi di Malaysia seperti Universiti Malaya. pengulas sukan. Pertama. Sukan merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan. Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk. kemewahan dan kebanggaan kepada setiap individu yang menceburkan diri ke dalamnya.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 2. saintis sukan dan sebagainya. Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan. sarjana dan kedoktoran. menyatakan sukan bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan sukan tersebut. pendidik. PENGURUSAN SUKAN 3. pentadbir kelab sukan dan kecergasan. pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pengurusan yang berkaitan dengan sukan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. kepemimpinan dan penilaian dalam kontek sesebuah organisasi 13 .1 Pengenalan Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektifnya. pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik profesional yang ditawarkan ke institusi pengajian tinggi sebagai suatu bidang yang wajib. Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai” Sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan perancangan. pengelolaan. pengarahan. pengurusan bajet. 3. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar.

BUKU SUMBER SAINS SUKAN atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan”. merancang 2. membuat keputusan 8. Fungsi pengurusan sukan Di antara fungsi pengurusan sukan ialah :1. Pihak yang mengelolakan pertandingan perlulah mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu untuk memudahkan perancangan dan persediaan.2 Sistem Pertandingan Sesuatu kejohanan atau pertandingan tidak semestinya dikelolakan dengan cara yang sama. Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah : Jenis pertandingan Masa yang diperlukan Alatan dan kemudahan yang ada Agihan perlawanan yang adil 14 . mengawal 4. mengarah 5. mengelola 6. Terdapat pelbagai sistem pertandingan untuk mengelolakan sesuatu pertandingan. menilai Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan sukan iaitu:a. Terdapat dua cara pertandingan bagi menguji kemajuan individu : (a) (b) Pertandingan melawan pencapaian individu dengan skor yang terdahulu atau melawan skor purata. menyediakan bajet 3. 3. menyediakan jadual pertandingan 7. perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh seseorang pengurus itu maka kemajuan pengurusan sukan akan memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan. Pertandingan melawan individu lain. persediaan profesional b. sikap profesional c.

pertandingan itu dikenali dengan liga dua pusingan.2. Jika peserta dibahagikan kepada beberapa pertandingan itu dikenali sebagai separa liga. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sekali sahaja. 15 . Pertandingan ini boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa hari. 3. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sebanyak 2 kali. renang dan gimnastik. liga 2 pusingan dan separa liga. Sistem pertandingan yang lazim dipraktikkan di negara ini ialah: Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan liga (liga satu pusingan. 2 kumpulan. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan menetapkan masa sesuatu acara yang dipertandingkan. pertandingan itu dikenali dengan liga satu pusingan.1 Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan berbentuk ini membolehkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan pertandingan yang ada. 3 kumpulan dan 4 kumpulan) Pertandingan kalah mati Pertandingan cabar mencabar 3.2 Sistem Liga (Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM) Pertandingan liga memberi peluang kepada penyertaan maksimum dan ia dibahagikan kepada liga satu pusingan. Contoh bilangan perlawanan Formula mengira bilangan perlawanan bagi sesuatu pertandingan liga ialah : kumpulan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan Kewangan Bilangan penyertaan undang-undang dan peraturan pertandingan Penentuan pemenang dan pemain yang sah Terdapat banyak jenis dan bentuk pertandingan yang boleh digunakan dalam sesuatu kejohanan mengikut kesesuaian sesuatu jenis sukan. Antara jenis sukan yang sesuai dengan pertandingan bentuk ini seperti olahraga.2.

Potongkan angka tertinggi iaitu 6 Campurkan kesemua nombor tersebut Jumlah yang diperolehi ialah 15 Ini bermakna jika 6 pasukan yang mengambil bahagian dalam kejohanan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN N(N-1) 2 di mana N = jumlah pasukan yang mengambil bahagian Contohnya : 6 pasukan mengambil bahagian N (N-1) = 6 (6-1) 2 2 = 6x5 2 = 30 2 = 15 perlawanan atau Tulis angka 1. 5. Contoh penyusunan pertandingan liga Formula untuk menyusun jadual pertandingan liga ialah angka 1 dikekalkan kedudukannya. 6. 3. Contoh: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 atau 1 lwn 2 6 lwn 3 5 lwn 4 16 . jumlah perlawanan yang perlu disusun ialah 15 . 2. 4. manakala angkaangka lain akan beralih mengikut pusingan jam atau sebaliknya.

seri satu mata dan kalah tiada mata.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Contoh susunan perlawanan 6 pasukan: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 1 lawan 6 5 lawan 2 4 lawan 3 1 lawan 5 4 lawan 6 3 lawan 2 Susunan perlawanan 1 Susunan perlawanan2 1 lawan 3 2 lawan 4 6 lawan 5 Susunan perlawanan 3 1 lawan 4 3 lawan 5 2 lawan 6 Susunan perlawanan 4 Susunan perlawanan 5 Contoh menentukan kedudukan Keputusan pertandingan secara liga ditentukan dengan pengiraan seperti berikut dalam jadual 1 : P M S K J G - Jumlah pertandingan Bilangan menang Bilangan seri Bilangan kalah Bilangan jaringan dibuat Bilangan gol kena Lazimnya pasukan yang menang bagi setiap pertandingan akan diberi dua mata. Jadual 1 : Menentukan Kedudukan Pasukan Pahlawan Perkasa Perwira Panglima P 3 3 3 3 M 2 2 1 0 S 1 1 0 0 K 0 0 2 3 J 9 5 2 0 G 1 0 9 5 Mata 5 5 2 0 Kedudukan 1 2 3 4 17 .

Undi 3. jika Pasukan Pemenang Pertama KUMPULANnya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. Undi 4. Pusingan kedua ( suku akhir ) Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati. 4. Naib Johan. Undian bagi 2 Pasukan Pemenang Kedua KUMPULAN untuk ditempatkan di kedudukan 2 atau 4. 5 dan 7. Undi Kumpulan B 1. 4. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama KUMPULAN akan didahulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1. iii. Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut :Kumpulan A 1. Johan 2. 4. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : i. Naib Johan Undi Undi Undi Kumpulan C 1. 2. Ketiga Undi Undi Undi Kumpulan D 1. 2. Keempat Undi Undi Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian. Manakala 2 Pasukan Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8. 2. 3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Contoh Separa liga : (a) Liga 4 Kumpulan Pusingan pertama (12 pasukan atau lebih) Johan. ii. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan Johan dan 18 . 3. 3. 3.

Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian. Naib Johan 2. Undi 3. Pusingan kedua i. Undi Kumpulan C 1. Undi 3. Suku Akhir 1 Separuh Akhir Akhir 2 3 4 5 6 7 8 (b) Liga 3 kumpulan Pusingan pertama (9 hingga 11 pasukan) Johan. Undi Johan dalam dalam Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Naib Johan. Johan 2. Undi Kumpulan B 1. sementara pasukan-pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat Ketiga dan Keempat. Undi 3. Ketiga 2. 19 . Naib Johan dan Tempat Ketiga pertandingan tahun lalu akan ditempatkan kumpulan seperti berikut : Kumpulan A 1.

4. Pemenang kedua Kumpulan X lawan pemenang kedua Kumpulan Y untuk menentukan tempat ke-3 dan ke-4. satu akan ditempatkan dalam Kumpulan X dan dua ditempatkan dalam Kumpulan Y. Johan 2. 2. Dari 3 Johan kumpulan. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya. (c) Liga 2 kumpulan Pusingan pertama (6 hingga 8 pasukan) Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan naib johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam Kumpulan B. Naib Johan Tempat ke-3 Undi Undi Kumpulan Y Johan A Johan C Naib Johan B 20 . Undi Kumpulan B 1. Undi 4. 3. Contoh: Kumpulan X Johan B Naib Johan A Naib Johan C Pusingan akhir Pemenang pertama dalam Kumpulan X lawan pemenang pertama Kumpulan Y untuk tentukan kedudukan Johan dan Naib Johan. iv. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. iii. Tempat ke-4 3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN ii. Kumpulan A 1.

pertandingan secara liga satu pusingan dijalankan.A (Kumpulan X) Pemenang 2 Kump. (d) Liga 1 kumpulan Sekirannya lima atau kurang daripada lima pasukan yang bertanding.B Pemenang 1 Kump.B (Kumpulan Y) Pemenang 2 Kump. Lazimnya pertandingan cara liga satu pusingan diadakan apabila : (i) Bilangan pasukan yang kecil (ii) Masa (iii) Sumber kewangan (iv) Kemudahan dan (v) Bilangan pegawai 21 . Pusingan kedua Separuh Akhir Pemenang 1 Kump.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira sebagai johan. Kalah kumpulan X akan melawan kalah kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.A Akhir Johan Pasukan dalam kumpulan X dan Y akan bermain secara kalahmati. Pusingan akhir Pemenang kumpulan X akan melawan pemenang kumpulan Y untuk menentukan Johan dan Naib johan.

Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. (a) Kalah mati sekali Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir .BUKU SUMBER SAINS SUKAN 3. 32 dan seterusnya. peralatan dan sumber manusia. kemudahan. Terdapat dua variasi pertandingan kalah mati iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. 16. Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa. 4. 22 .3 Pertandingan kalah mati Sistem pertandingan ini menyingkirkan peserta atau pasukan yang kalah. tempat. sumber kewangan. Contohnya: 14 pasukan bertanding Bilangan penyertaan 14 pasukan Angka pangkat dua yang melebihi bilangan penyertaan 16 Tolakkan angka pangkat dua dengan bilangan penyertaan 16-14 = 2 Hasil tolak adalah bilangan peserta menunggu/’b ye’ Peserta menunggu akan disebarkan dengan sama banyak di antara kumpulan atas dan kumpulan bawah.2. (i) Bilangan peserta menunggu/b ye Bilangan menunggu/b ye dalam sistem pertandingan ini boleh dikira dengan menggunakan angka ganda dua iaitu angka 2. Proses ini akan berterusan sehingga hanya terdapat seorang atau satu pasukan peserta yang tinggal. 8.

aturan berikut perlu digunakan: Penanti pertama ditempatkan di atas sekali dalam kumpulan atas. Panduan menempatkan peserta pilihan dalam pertandingan kalah mati adalah seperti berikut : Peserta pilihan sepatutnya ditempatkan secara simetrikal Jika terdapat 2 penanti. Ini bermakna peserta johan akan berlawan sebanyak 4 pusingan. Penanti kedua ditempatkan di bawah sekali dalam kumpulan bawah. satu ditempatkan di bawah sekali dan satu lagi di atas sekali Jika terdapat 4 penanti. Peserta yang menang di peringkat awal akan memaju ke kanan untuk menjadi johan manakala peserta yang kalah ditempatkan ke kiri. Penanti 4 diletakkan di bawah dalam kumpulan atau dan penanti 3 diletakkan di atas dalam kumpulan bawah atau penanti 3 dan 4 membuat undian menentukan kedudukan masing-masing. (b) Kalah mati dua kali Pertandingan cara ini memberi peluang kepada setiap peserta bermain sekurang-kurangnya dua kali sebelum tersingkir terus dari pertandingan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Angka 16 adalah 4 kuasa 2: oleh itu bilangan pusingan ialah 4. (ii) Bilangan perlawanan Bilangan perlawanan yang dijalankan dapat dikira dengan cara menolak angka 1 daripada jumlah peserta atau pasukan (iii) Penempatan pilihan atau ‘seeded’ Peserta-peserta pilihan hendaklah ditempatkan secara adil dengan sebarannya yang menyeluruh. 23 .

KIRI 7 1 1 4 1 1 2 3 3 4 2 6 1 8 5 3 8 8 8 5 5 6 7 7 5 1 2 KAN AN 1 2 1 Petunjuk : ------------. maka 2 berhak memohon untuk bertanding semula bagi menentukan JOHAN. 24 .BUKU SUMBER SAINS SUKAN Sekiranya pemenang pertandingan datang dari kumpulan yang telah kalah sekali.Kalah ________ Mati Contoh Format pertandingan kalah mati 2 kali . tetapi jika 1 yang memenangi pertandingan akhir. maka pasukan yang tewas boleh meminta satu lagi perlawanan. maka 2 akan menyandang JUARA/ JOHAN. Jika dalam pertandingan ini 2 yang memenangi pertandingan akhir.

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 25 . Sistem ini digunakan dalam pertandingan tinju. Peserta yang berjaya di kalangan mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak piramid atau corong. peserta mencabar akan mengambil alih kedudukan peserta yang dicabar. (b) Pertandingan bentuk piramid atau corong. Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara berlawan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada peringkat awal. Keistimewaan bentuk ini ialah setiap peserta ditempatkan mengikut kebolehan mereka di akhir pertandingan. Peserta Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang.4 Cabar mencabar (a) Pertandingan Sistem tangga Dalam sistem ini peserta yang di bawah boleh mencabar dua peserta lain yang berada di atasnya dengan mengikut kedudukannya. Peserta dicabar akan turun satu tangga ke bawah.2.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 3.

undang-undang dan peraturan-peraturan perlu diadakan. 3.3 Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) (i) Undang-Undang Undang-undang permainanan Antarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan bagi peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undangundang khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM. Untuk menjayakan sesuatu program atau kejohanan.3.BUKU SUMBER SAINS SUKAN c) Pertandingan bentuk corong 9 10 11 12 6 7 8 4 5 3 2 1 3. Undang-undang dan peraturan diadakan sebagai panduan untuk penglibatan sesuatu program dan kejohanan.2 Pertimbangan membuat Peraturan ( guru dan murid berbincang tentang tajuk ini ) 3.3 Peraturan Am Pertandingan 3. 26 .3.1 Kepentingan Peraturan Undang-undang dan peraturan pertandingan mengawal perjalanan perlawanan.3.

(b) Sekolah Sekolah-sekolah yang berdaftar dan menjadi ahli gabungan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM. (ii) Kelayakan (a) Peserta: Pelajar-pelajar yang menghadiri kursus penuh di sekolahsekolah rendah dan menengah yang berdaftar dan menjadi ahli Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM. 27 . Kejohanan peringkat MSSM H ANYA untuk warganegara Malaysia. daerah dan negeri sahaja. Pemain yang BUKAN warganegara Malaysia dibenarkan mengambil bahagian di peringkat sekolah. Pemain yang mewakili MSS Negeri lain tanpa mendapat kebenaran daripada MSS Negeri asalnya tidak dibenarkan bertanding ke Kejohanan MSSM dan tindakan disiplin hendaklah diambil terhadapnya oleh Urusetia MSSM. Pelajar-pelajar yang menunggu keputusan peperiksaan SPM/SPMV/STPM tidak layak menyertai semua pertandingan MSSM. Pelajar-pelajar yang ditempatkan di Akademi Permainan Kebangsaan dan Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mewakili negeri asal tempat ia bersekolah di dalam pertandingan MSSM. Jika khidmat pelajar berkenaan tidak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia dibenarkan bermain dengan negeri lain dengan syarat MSS Negeri berkenaan mendapatkan kebenaran daripada MSS Negeri asal pemain.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undangundang permainan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM dan Jawatankuasa Teknik Permainan MSSM semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan. Mereka yang berdaftar dengan sekolah swasta selepas mendapat keputusan SPM/SPMV/STPM layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat sekolah swasta berkenaan bergabung dengan Majlis Sukan Sekolahsekolah Negeri.

15 tahun dan ke bawah. (e) (f) 28 . Setiap negeri hanya berhak menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur dalam sesuatu pertandingan melainkan ada sesuatu ketetapan khas. Selain daripada yang disebutkan seseorang peserta tidak dibenarkan menyertai pertandingan dalam kumpulan umur yang lebih tinggi daripada kumpulan umurnya melainkan ada sesuatu ketetapan khas. Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai surat pengesahan dengan gambar dari Pejabat Pendaftaran (Borang JPN 1/9 atau JPN 1/11) dan salinan sijil beranak yang disahkan oleh pengetua sekolah peserta berkenaan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) Negeri Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai pertandingan permainan MSSM. Peserta peringkat umur 18 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan jika diminta oleh pihak pengelola pertandingan. Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam masa yang sama. 12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 Januari tahun pertandingan. Peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah melengkapkan borang pendaftaran pertandingan individu beserta gambar dengan menyertakan salinan sijil beranak yang disahkan oleh Guru Besar sekolah peserta berkenaan serta Setiausaha Agung MSS Negeri tersebut. (iii) Had umur peserta Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut: 18 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 12 tahun dan ke bawah (a) (b) (c) (d) Kiraan umur 18 tahun dan ke bawah.

Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengadil/hakim bertauliah yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan sepertimana bilangan yang ditetapkan. Semua Pengurus/Pegawai Pasukan MSS Negeri hendaklah hadir di majlis taklimat yang diadakan oleh Jawatankuasa Pengelola. kebenaran daripada Urusetia MSSM hendaklah diperolehi. Tempoh penyerahan Bantahan Rasmi tertakluk kepada peraturan dan undang-undang permainan / sukan berkenaan. Pasukan yang ada peserta perempuan mesti ditemani oleh seorang Penolong Pengurus atau Jurulatih Wanita.00. (d) (e) (f) (g) (v) Pakaian Jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warnanya. 29 (b) . Sekiranya MSS Negeri yang mengelolakan pertandingan MSSM memerlukan khidmat Pengadil/Hakim selain daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Walau bagaimanapun bagi permainan yang telah menetapkan warna khusus jersi MSS negeri oleh Jawatankuasa Teknik MSSM maka peraturan tersebut hendaklah dipatuhi. (vi) Bantahan (a) Bantahan bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai pasukan berdaftar hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Pengelola Pertandingan atau wakilnya dengan disertakan wang pertaruhan sebanyak RM200. Pendaftaran Pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak Jawatankuasa Pengelola sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tarikh pertandingan dimulakan. Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan yang dibuat ditolak. pasukan yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah menukar warna bajunya. Sebarang pindaan diborang pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang di Pertua/Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri dengan cop rasmi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (iv) Pendaftaran (a) (b) (c) Setiap MSS Negeri hanya dibenarkan menghantar bilangan pegawai pasukan dan peserta seperti yang ditetapkan. Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengerusi teknik permainan negeri masing-masing ke mesyuarat pengerusi teknik permainan berkenaan yang diadakan serentak dengan kejohanan MSSM.

Pengarah Bahagian Sekolah atau wakilnya. (vii) Lembaga Tatatertib (a) Lembaga ini terdiri daripada: Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan Sekolah atau wakilnya sebagai pengerusi. Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM atau wakilnya. MSSN atau MSSM hendaklah dilaporkan kepada Persatuan permainan negeri atau kebangsaan yang berkenaan. (b) Lembaga ini bertangunggungjawab untuk: Mengambil tindakan mengenai disiplin murid. Setiausaha Agung MSSM atau wakilnya. MSSD.BUKU SUMBER SAINS SUKAN (c) Jika sesuatu pasukan membuat bantahan. perlawanan mereka selepas itu hendaklah dijalankan dengan keadaan bermain dalam bantahan. Pengerusi Teknik permainan berkenaan. guru dan pegawai-pegawai kejohanan yang berkenaan bagi perkaraperkara seperti berikut : Memberi amaran Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan Menghantar laporan kepada Urusetia MSSM mengenai peristiwa yang telah berlaku selewat-lewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan dan membuat syor atau cadangan mengenai jenis tindakan yang sewajarnya. pegawai atau peserta yang digantung oleh sekolah. Pasukan. Kes-kes yang lebih berat yang melibatkan disiplin pegawai hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Kerja MSSM untuk tindakan selanjutnya. UNDANGUNDANG LEMBAGA TATATERTIB PERATURANPERATURAN AM PERTANDINGAN BANTAH AN KELAYAKAN PENDAFTARAN HAD UMUR PESERTA 30 PAKAIAN .

31 .3 Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi Kognitif: Tafsiran tentang perlakuan pelaku sebelum.mengajar kemahiran psikologi serta bidang akademik dan melakukan kajian untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang ini. semasa dan selepas sesuatu aktiviti.2 Peranan Psikologis Sukan a.1 Asas Psikologi Sukan 4.menyelidik serta menambahkan pengetahuan kita tentang bidang ini.1.1.membantu atlit menyelesaikan masalah yang bersifat klinikal seperti aneroxia dan patologikal. 1997). Ahli psikologi sukan klinikal . 4. Lazimnya bersifat peribadi.Psikologi Sukan 4. Pendidik Psikologi Sukan .BUKU SUMBER SAINS SUKAN Unit 4 . afektif serta kognitif keatas mereka yang terbabit secara langsung mahupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut (Wann. Penyelidik Psikologi Sukan . Psikologi Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia (Wann. 1997). b. Psikologi Sukan Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal. c.1 Konsep Psikologi Sukan Definisi: a. Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia dalam sukan 4.1. b.

arah . Ianya bersifat neutral. Intrinsik (dalaman) .berdasarkan keyakinan diri. kebolehan.2.1 Konsep Motivasi Definisi Arah dan intensiti usaha seseorang individu (Sage. Fi zikal Prestasi Kognitif Emosi Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi 4.2 Motivasi 4. a. intensiti usaha . Fizikal (Perlakuan/Psikomotor): Tindakan yang lahir dari tafsiran serta perasaan atlit. kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Emosi: Kesan dalaman yang berlaku akibat dari tafsiran (kognitif) yang telah dilakukan.mendekati atau mengelakan diri dari situasi tertentu. 32 . Sumber a. 1977). Ianya akan meningkatkan atau menurunkan prestasi atlit. b.takat usaha seseorang untuk mendekati atau mengelakkan diri dari situasi tersebut.

a. dapat meningkatkan motivasi intrinsik atlit tersebut.berdasarkan ganjaran (positif/negatif). 33 .2 Moti vasi dan Ganjaran Ganjaran yang diterima boleh meningkat atau menurunkan motivasi individu.2. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi. orang tersayang. a. b. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi. Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti pujian atau senyuman jurulatih yang ditafsirkan sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlit dapat meningkatkan motivasi intrinsik atlit tersebut. anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlit. Ekstrinsik (luaran) .2. persekitaran. 4. 4.3 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata rangsangan diri.BUKU SUMBER SAINS SUKAN b. anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan sebagai mengawal atlit tersebut akan mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan. Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti kata-kata semangat atau perangsang yang ditafsirkan sebagai mengawal atlit tersebut akan mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan. Penetapan matlamat Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut.

b. c. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.kata hikmat ("andalah yang terbaik"). 34 . Kata-Kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi.BUKU SUMBER SAINS SUKAN Tahap-Tahap Penetapan Matlamat a. (you're the best) serta doa. Boleh berbentuk slogan-slogan tertentu (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan ciri-ciri tertentu ("kuat seperti harimau"). b. keyakinan diri serta intensiti usaha seseorang individu atau pasukan. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan (kayu ukur) untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat. kata. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. Matlamat Jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang.

Bagi individu yang tinggi darah gemuruhnya. Rangsangan Perkara di persekitaran yang memberikan kesan kepada individu. Contohnya sorakan penonton. Kesannya tahap kebimbangan dan kebangkitan fisiologi mereka juga akan meningkat tinggi. Individu ini akan mentafsir rangsangan di persekitaran sebagai menggugat diri mereka. Prestasi individu akan menurun dengan peningkatan tahap kebimbangan dan kebangkitannya. mereka akan mentafsirkan rangsangan tersebut sebagai sesuatu yang amat menekan. 4.3 Kebimbangan 4. individu yang semulajadi mempunyai ‘darah gemuruh’ yang tinggi. Kebimbangan seketika (state) merujuk kepada tahap kebimbangan semasa yang terhasil dari tafsiran individu terhadap rangsangan yang terdapat di persekitarannya pada waktu itu. 35 .3. Tafsiran ini akan meningkatkan lagi tahap kebimbangan mereka. pernafasan yang cepat dan tidak teratur.1 Konsep Kebimbangan Definisi Perasaan yang subjektif berpunca dari tafsiran atau persepsi seseorang individu terhadap sesuatu situasi yang menghasilkan kebangkitan dan tekanan (Levitt.2 Proses Tafsiran Kebimbangan a. menggeletar. Jenis-Jenis Kebimbangan a.3. Antara kesan fisiologi kebangkitan ialah peningkatan kadar nadi. b. 1980). tumpuan menjadi sempit dan otot mengecut. cuaca ataupun pesaing yang terlibat dalam situasi tersebut. Kebimbangan berasaskan tret merujuk kepada ciri-ciri personaliti individu contohnya.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 4.

Sekiranya tafsiran yang dibuat terhadap rangsangan adalah positif. Tafsiran Analisis individu terhadap rangsangan yang dihadapi. Terapi pernafasan Teknik : Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan-lahan. tindakan yang bakal diambil adalah positif dan sebaliknya. sekiranya seorang atlit merasakan bahawa beliau tidak berpeluang untuk berjaya dalam acara 100 meter. Tujuan : Menghasilkan rasa tenang atau releks.3 Kemahiran Mengawal Kebimbangan Antara teknik psikologi yang boleh digunakan untuk mengurangkan kebimbangan adalah terapi pernafasan. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika. Pemusatan (centering) Teknik : Menarik nafas yang panjang seperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita (center). Sebaliknya. Tujuan : Melahirkan ketenangan serta meningkatkan konsentrasi. Sekiranya seorang atlit merasakan bahawa beliau berpeluang untuk berjaya dalam acara 100 meter. beliau tidak akan berusaha untuk memberikan saingan. a. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika b. 36 .3. pemusatan (centering). Tafsiran boleh bersifat positif ataupun negatif. c. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa. teknik relaksasi dan visualisasi. Pelakuan Tindakan yang diambil oleh individu berdasarkan kepada tafsiran yang telah dibuat. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks. 4. beliau akan berusaha untuk berlari dengan baik. Tindakan yang dihasilkan akan memberi kesan kepada individu tersebut khususnya apabila menghadapi situasi yang serupa di masa hadapan.BUKU SUMBER SAINS SUKAN b.

4. Berdasarkan kepada penyataan tentang keterangan di atas bahawa di akhir atau di penghujung sesuatu proses pencapaian. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring. Lokus Penyebab (locus of causality) Sesuatu yang berlaku ditafsirkan sebagai berpunca dari faktor dalaman atau luaran individu tersebut. Ia merangkum persepsi dan tafsiran individu tersebut mengenai sesuatu situasi yang telah berlaku.4. sesuatu yang berlaku adalah disebabkan oleh tiga dimensi iaitu: a. keyakinan serta motivasi individu tersebut.4. Contohnya apabila seorang gimnas gagal dalam acaranya. Visualisasi Teknik : Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. d. beliau akan melihat sama ada kegagalan tersebut berpunca dari 37 . Tujuan : Mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika. Berkesan untuk mengurangkan kebimbangan tret dan kebimbangan seketika.1 Konsep Atribusi Definisi Atribusi adalah bagaimana seseorang individu cuba untuk menjelaskan. perlakuan. Tujuan : Mengurangkan tekanan serta ketegangan otot dengan memfokus kepada rasa otot tersebut. Atribusi akan mempengaruhi sikap.2 Dimensi Penyebab Atribusi Berdasarkan pendekatan ini. Memantau otot yang tertekan serta merelakskannya bila perlu. Relaksasi Teknik : Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. 4. seseorang individu akan mencari penyebab kepada pencapaian mereka sama ada mereka berjaya atau gagal.BUKU SUMBER SAINS SUKAN c.4 Atribusi 4. memahami serta menjangka sesuatu situasi berdasarkan kepada persepsi kognitif.

38 . Atribusi yang terbentuk. Kebolehkawalan (controllability) Kebolehkawalan merujuk sama ada faktor penyebab berada di dalam atau di luar kawalan individu tersebut. Sekiranya gimnas tadi mengatributkan kejayaan beliau kepada ketinggian (stabil). Individu yang mempunyai tahap motivasi pencapaian yang tinggi lazimnya mempunyai atribusi dalaman yang tinggi. Guru dan jurulatih perlu meningkatkan keyakinan serta keupayaan diri atlit dengan membuat atribusi yang sesuai apabila berjaya atau gagal dalam sesuatu tugasan: kejayaan dikaitkan dengan penyebab yang stabil dan dalaman. kemungkinan besar gimnas tadi akan berjaya. Perubahan lokus kawalan dari dalaman ke luaran boleh mengurangkan kesungguhan ataupun daya saing seseorang individu. c. c. Sekiranya gimnas tadi dapat meningkatkan kemahirannya (tidak stabil). Dalam kes gimnas di atas. sementara kegagalan dikaitkan dengan penyebab yang tidak stabil dan dalaman (hingga ke satu tahap sahaja). kekurangan kemahiran merupakan elemen di dalam kawalan sementara alatan tadi merupakan elemen di luar kawalan beliau. Dimensi ini akan mempengaruhi perlakuan masa depan melalui pengaruhnya ke atas reaksi afektif dan jangkaan masa depan yang terbentuk.BUKU SUMBER SAINS SUKAN kekurangan kemahiran beliau (dalaman) atau pun kerana alatan yang kurang sempurna (luaran). Kestabilan (stability) Merujuk kepada kestabilan faktor penyebab dalam tempoh masa tertentu.4.3 Kesan Atribusi a. b. berkemungkinan besar gimnas tadi akan berjaya dalam acara tersebut. b. 4. diproses mengikut dimensi penyebab.

4.5. Psiko-Fisiologikal Berkait rapat dengan tafsiran seseorang individu.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keagresifan Faktor utama yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan boleh dibahagikan kepada dua faktor utama iaitu : a. Sekiranya individu tersebut merasakan (tafsiran) bahawa beliau 39 . Contohnya. 1981).5. Tindakan ini lazimnya didorong oleh rasa marah dan kecewa pelaku. Keagresifan Instrumental Bertujuan mencederakan individu yang lain dengan niat untuk mendapatkan ganjaran tertentu. 4. Keagresifan 4. Kecederaan berlaku kerana ianya perlu bagi mencapai matlamat tersebut. Contohnya seorang peninju yang terpaksa menjatuhkan lawannya untuk memenangi sesuatu perlawanan. Faktor penggalak kepada tindakan ini adalah melihat kecederaan dan penderitaan yang dialami oleh mangsa.2 Klasifikasi Keagresifan Keagresifan boleh diklasifikasikan kepada tiga tahap yang berbeza: a. Penggunaan daya fizikal serta perkataan dalam permainan atau perlawanan adalah mengikut peraturan permainan yang telah ditetapkan. Keagresifan Asertif Bertujuan bermain mengikut peraturan. Keagresifan Kasar atau Ketara (hostile) Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut menderita kesakitan.5.1 Konsep Keagresifan Definisi Perlakuan atau tindakan yang bermatlamat untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut (Silva. Individu ini tidak berniat untuk mendatangkan kecederaan kepada orang lain. c. seorang pemain bola keranjang dengan sengaja menjatuhkan lawannya.BUKU SUMBER SAINS SUKAN 4. b.

Bagaimanapun. Perbezaan mata/jaringan . individu tersebut akan bertindak mengikut tafsiran yang telah diputuskan (tindak balas/mempertahankan diri). tindakan fizikal yang keterlaluan) b. 40 . Pengaruh penonton . Tempoh masa permainan .semakin jauh perbezaan jaringan atau mata. semakin tinggi kemungkinan untuk bertindak agresif. tumpuan menjadi sempit. keagresifan lazimnya berlaku di pertengahan permainan. faktor-faktor tertentu seperti perbezaan mata atau tempoh masa (minit-minit terakhir) juga menjadi penentu kepada tindakan agresif.BUKU SUMBER SAINS SUKAN diancam (lawan bermain kasar) secara fizikal atau lisan. iv.semakin tinggi suhu di persekitaran. Tindakan ini melibatkan kebangkitan (peningkatan kadar nadi. Suhu . iii. semakin tinggi kemungkinan tindakan agresif dilakukan oleh pihak yang ketinggalan.berdasarkan kajian.sorakan dan ejekan penonton (pihak lawan dan penyokong sendiri) boleh menjadi pemangkin kepada keagresifan dikalangan pemain. Faktor Semasa i. ii.