PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari.isi. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. tuntun berarti teratur. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. misalnya dalam bahasa Pampanga. pantun berarti quatrain. dalam bahasa Jawa Kuno. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Brandstetter. R. Sedangkan dalam bahasa Sunda. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. O.maksud dan alasan pantun itu. dengan rima a-b-a-b. Dalam kesusasteraan. yaitu sajak berbaris empat. Dalam bahasa Melayu. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. garis´. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Menurut R. 5 . Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris.

yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Tetapi menurut Ch. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. tiga. 6 .Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. A. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Pijnapple. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. dua.

tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Menurut H. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. 7 .Dengan pantun ini. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. mulanya dua baris.

Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Sayangkan lain buangkan aku. Kerana aku dagang yang hina. Hendak bertemu gerangan tuan. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Sudah tahu bertanya pula.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Bedak bertemu dalam puan. kita masih tidak 8 . Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Kerana baju panjang lima. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Sayangkan lain buangkan aku. Sudah tahu bertanya pula.

Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. manir atau matar. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Walaubagaimanapun. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. pada kurun ke 14. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Secara pragmatiknya.

bahasanya yang bebas dari pantang-larang. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. memujuk dan mendidik manusia. untuk menyindir. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. dukun. sifatnya yang profan. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. bomoh. 10 . Bentuk pantun yang unik. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. pantun meniru alam. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. termasuk segala fenomena dan fielnya. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. pantun menjadi lebih bertenaga. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat.serious. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. rindu yang tak berkesudahan.

b.a. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. 11 .a.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama. bahasa yang halus. ada pembayang dan maksud. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.b . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.

seperti sanjungan. kiasan atau berterusterang. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. keagamaan. cita-cita. dan adat istiadat. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. 12 . pandangan hidup. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. harapan. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan.

Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema).b dan ada juga berima a. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. 13 . Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.a. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.a.a.a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.b. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.

Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 . A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.

Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Hilang ghaib disangka mati. orang mati mesti ada kubur. Empat Kerat . 2. 15 . Dimakan mabuk dibuang sayang. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Hilang semangat penghulu itik. Kalau api di mana puntungnya. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Selain itu. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Betik disiram air berlinang. 3.JENIS-JENIS PANTUN 1. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Empat Kerat .

Elok diturut resmi padi. Empat Kerat .Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Indah tampan kerana budi. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Empat Kerat . Anak enggang meniti di paya. dan indah.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Tinggi darjat kerana bahasa. Sampan sakat di Pulau Angsa. 16 . Intan berkarang di hati saya. baik dan segalanya sempurna. Walaupun dimata orang lain tidak nampak.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. 6. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. segak. Empat Kerat .4. Tembaga buruk di mata orang. Kembang berseri bunga senduduk. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. 5. Semakin berisi semakin tunduk.

Empat Kerat . Empat Kerat . 9. Batu pecah dilanda karang. Kain basah kering di pinggang. Limau kasturi berdaun muda. Pakaian anak raja di Juddah. Karam di laut boleh ditimba. 8.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Karam di hati bilakah sudah. Empat Kerat . 17 . Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya.7. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Kalau berkenan masuklah meminang. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Beginilah nasib dagang piatu. Tanda diri beradat budaya.

Berpantang mati sebelum ajal. Empat Kerat .Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu.10. 12. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Kayu ara ditunggu helang. Batang meranti rimbun berjejal. Putih mata si burung punai. 11.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. Sayu dara berhati walang.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Empat Kerat . Empat Kerat .

14.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar.Agama Letak bunga di atas dulang. 19 . Empat Kerat .13. Mohon diampun dosa di dunia. Sisipkan daun hiasan tepinya. Banyak berdoa selepas sembahyang. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Empat Kerat .

20 . Entah dimakan pipit melayang. Sedang bersembunyi dicelah batu. Entah bercerai entahkan tidak. Entah berderai entahkan tidak. Entah makin bertambah sayang. Adat dunia sudah begitu.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Dapat rusa jantan betina. Apa didapat orang berburu.inilah realiti kehidupan. Bunga yang lama tidak berguna. Bila mendapat bunga yang baru. Apa diharap kekasih orang. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa diharap padi seberang.

Raja Haji datang mengepung. Mengagung bukti sebesar hama.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. Kota lukut tempat semayam.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Jangan ikut resmi ayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. 21 . Banyak pedati ikut bersama. Bertelur sebiji riuh sekampung.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.

Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Boleh dibuat pengisi dedak.Tempayan pecah jangan ditiarap. 22 . Rotan tumbuh di hutan seberang. Berbuah tidak berbunga tidak. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.Oleh itu. Beremak tidak berbapak tidak. Pekan rokan jangan dipotong. Dedak basah penjemur padi. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Budi tiada bahasa pun tidak. Menangislah dagang mengenangkan untung. Emas perak jauh sekali. Orang miskin apa diharap.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Badan tercampak di rantau orang.

Suami isteri kalau bergaduh. Usah kita turut campur.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Di pinggir kota naungan pupur. Kita sendiri kedapatan budi. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi.Tuan puteri duduk berteduh.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. 23 . Lepas mencari daun keladi.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta.

Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Berkejar-kejar anak rusa.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Sarang merbah di celah dahan. Tampak dari tanah seberang.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. 24 . Akan merana sepanjang masa. Tempat punai bermain disitu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain.PANTUN LAPAN KERAT. Kalau nasib memang begitu. Bersyukurlah aku pada tuhan. Harap pada kasihan orang.

Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Putus sehelai atas kasur. 25 . Dialas dengan sapu tangan.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Tambahkan nasi akan disantap.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu. Jawat air basahlah tangan.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Kami dipangkalan bersama-sama. Hidangan sudah terhantar.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Dibungkus dengan kain kasap. Diikat dengan benang sutera.

PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Dibawa terbang ke perahu. Turun minum ke muara. 26 . Anak ikan berkeliaran. Adik jauhari bijaksana. Mengulas tidak mengesan. Bumi tidak ketirisan. Hinggap melahap di landasan. Membuhul tidak membeku. Meratap langit dengan bicara. Disambar ombak Laut China. Kamilah tahu dari dahulu.

Anak dibuat seperti madu. Sakit sungguh hambanya tuan. Mati tersambar seekor merpati. Buat dinding raja beradu. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati. Laksana kambing menggulai hati.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Mati tersambar seekor merpati. 27 .Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Sudah didengar perintah Allah. Sudah didengar perintah Allah. Lantai balai berbelah-belah.

Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Beras padi dalam petak. Tangkai hati bagai disentak. Kucing kurus menggaru papan. Anak dibuat seperti madu. 28 . Batu belah dalam perahu. Sudah nasib tubuhnya saya.Buat dinding raja beradu. Dari Gerisik ke Surabaya. Dari Gerisik ke Surabaya. Batu belah dalam perahu. Tangkai hati bagai disentak. Kurus badan kerana tak makan. Kuasa Allah siapa tahu.

Tuan tidak kenangkan saya. 29 . Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. Makan tak lalu tidur tak lena. Papan digaru kayu mati. Lalang terbenam di pintu kota. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati.Kucing kurus menggaru papan. Kurus kerana menahan hati. Kurus badan kerana tak makan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang.

Teluk lipat airnya biru. Tuan dapat kasih baharu. Tempat orang mencuci muka. Bukit roboh Kuala Kemidi. Benci tuan kepada saya. Tuan tidak kenangkan saya. Benci tuan kepada saya. Tuan dapat kasih baharu. Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi.Lalang terbenam di pintu kota. 30 . Teluk lipat airnya biru.

Batu Kikir.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Patriot. Jempol. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Yang Hina Patriot.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Di samping buku bahasa Melayu. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mendapat pendidikan di Sek. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Z Penjelmaan. Melayu yang beragama Islam. Kemudian ke St.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Singapura. Johor Bahru. Universiti Malaya. yang bermaksud. Paul Institution. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Za¶ba. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. penulis Setiausaha Agung UMNO. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Z Penjelmaan c/o Patriot. Negeri Sembilan Darul Khusus. Pada tahun 1962. 2006). Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Z dan Melayu.

ilmuan pendidikan dan bahasa. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. dan Nasionalis.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. kesusasteraan. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Za¶ba dikenali. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. 32 . Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. kebudayaan. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. Namun demikian.sosial dan budaya bangsa. Budayawan. Dato¶ Seri Utama Dr. Himpunan ratusan karyanya. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. tokoh agama dan politik. agama. Persuratan. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa. sosial dan politik. Sasterawan. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam.

beliau 33 . Johor. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Pada tahun 1952. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Selepas itu. Ibunya bernama Halimah. Kuala Sedili. pada 12 Julai 1929. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Dalam tahun 1961. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. kemudian menjadi pemberita. Kota Tinggi. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). pihak Jepun menyerah kalah. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Pada tahun 1951. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan.

Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. ³Gadis Di Kuburan´. 34 . Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Sementara itu dalam tahun 1991. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Pada tahun 1962. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. ³Bunga Popi´. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. dan ³Salam Benua´. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. ³Nasib Buruh´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. ³Ke Makam Bonda´. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera.

Salam Benua. Itali. Ke Makam Bonda. Filipina.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Tamu Di Bukit Kenny. Mulai tahun 1979. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Malam Kemerdekaan. Bunga Popi dan lain-lain. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Danish. Drama : Muzika Uda dan Dara. Degup Jantung. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Indonesia. Korea. Serunai Malam dan lain-lain. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. kerana ketokohan. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Sajak : Pak Utih. Kekasih. Czechkoslovakia. Gadis Di Kuburan. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Peranchis. 35 . Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. China dan Rusia. Tamil. Turunnya Sebuah Bendera. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. pengalaman dan dedikasinya. Rusia dan lain-lain. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Thai. Jepun. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. China. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera.

Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). di dalam atau luar negara.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. amat banyak diperkatakan. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). khususnya sajak dan drama. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. 36 . Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Cempaka Berbunga.

Hairan memandang dunia sekarang. Burung terbang dipipihkan lada. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Kuning Ledang bagai dikarang.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis.). Gula madu kusangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Adakah gila bagimu tuan. 37 . Berembang buah pedada. Bayang-bayang hendak ditangkap.Samad Ahmad (peny. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Kandis terletak dalam puan. Riang-riang disambar wakab.

(Ibid. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. 38 . Makin ditentang bertambah terang. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Boleh belayar tanah seberang. Cahaya liput serata dunia.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Tuan umpama bintang nurani. Tuan laksana bulan yang terang. wanita juga demikian. Jangan dipetik buah rembia. Sampan pukat sampan Serani.

(The dimmer light refreshes the rice. Di situ tempat hatiku gila. (Zainal Abidin Bakar (peny. Adakah orang semacam sahaya. Umpama pokok tidak berbuah. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. Ayam berkoko mengirai tuah. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.(Zainal Abidin Bakar. Sarang penyengat di dalam padi. For lack of kindness life¶s not nice. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. The happy cocok will shake and crow. Tempat orang menggesek biola. Jikalau hidup tidak berbudi.). Tubuh kecil bagai diraut.

Sesal kemudian tak berguna. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. 40 . Sesal dahulu pendapatan.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Tuar di kuala tak mengena. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan.

Kerana kasih/ saya turutkan.(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Sayang selasih/ saya lurutkan. 41 . Buang emak/ buang saudara.

Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. 42 . termasuk persekitarannya. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Tercipta dalam situasi kelisanan. tak kering oleh panas´. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun.

Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Kami perasaan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.Antaranya.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya. Antara lain. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Di samping itu.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. masalah untuk memahami 43 .Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu. ciri.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.

Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.terima kasih.Sekian.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa. 44 .Di kesempatan ini.

Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. fungsi dan bentuk pantun. . Oleh hal yang demikian. Selain itu. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Di samping itu. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. ciri. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Semasa saya menerima tugasan ini. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana. dengan membuat kerja 45 . Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. sejarah. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu.

Tambahan pula.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama.kursus ini. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan.Sekian terima kasih. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Bagi cadangan penambahbaikkan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. 46 . Hal ini demikian kerana. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.

1965.Puisi Melayu. Puisi Lama. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). PTS Publication Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 1983. S.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Fajar Bkti Sdn Bhd. Ilmu Mengarang Melayu. Kumpulan Pantun Melayu.Takdir Alisjahbana (1972). Petaling Jaya. Petaling Jaya. K. Za¶ba. 47 . Zaman Baru Sdn Bhd. Pantun & Gurindam.RUJUKAN Alwi Salim (1983).). K. Zainal Abidin Bakar (peny.