PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

isi. yaitu sajak berbaris empat. dengan rima a-b-a-b. pantun berarti quatrain. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. Dalam bahasa Melayu. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. 5 . dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. Brandstetter. Sedangkan dalam bahasa Sunda.maksud dan alasan pantun itu. Dalam kesusasteraan. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Menurut R. misalnya dalam bahasa Pampanga. garis´. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. R. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. dalam bahasa Jawa Kuno. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. O. tuntun berarti teratur.

Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. 6 . Pijnapple. tiga. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. A. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Tetapi menurut Ch. dua. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat.

Dengan pantun ini. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. 7 . Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. mulanya dua baris. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. Menurut H.

Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sayangkan lain buangkan aku. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Sudah tahu bertanya pula. kita masih tidak 8 . sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Sayangkan lain buangkan aku. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Hendak bertemu gerangan tuan. Bedak bertemu dalam puan. Kerana baju panjang lima.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Sudah tahu bertanya pula. Kerana aku dagang yang hina.

yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . Secara pragmatiknya. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. manir atau matar. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Walaubagaimanapun. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. pada kurun ke 14. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu.

Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. pantun meniru alam. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. memujuk dan mendidik manusia. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. sifatnya yang profan. bomoh. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap.serious. rindu yang tak berkesudahan. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. pantun menjadi lebih bertenaga. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. 10 . memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. termasuk segala fenomena dan fielnya. Bentuk pantun yang unik. dukun. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. untuk menyindir. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat.

CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.b .a.b. bahasa yang halus. ada pembayang dan maksud. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. 11 . penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.a. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.

terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. kiasan atau berterusterang. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. seperti sanjungan. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. cita-cita. 12 . dan adat istiadat. harapan. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. pandangan hidup. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. keagamaan.

a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). 13 .b dan ada juga berima a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.b. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.a.a.a.

Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 . A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.

Hilang ghaib disangka mati. Kalau api di mana puntungnya. 3. Dimakan mabuk dibuang sayang. 2. Selain itu. Empat Kerat .Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. orang mati mesti ada kubur. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah.JENIS-JENIS PANTUN 1. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Empat Kerat . Betik disiram air berlinang. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Hilang semangat penghulu itik. 15 .

Tembaga buruk di mata orang. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. 5.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Anak enggang meniti di paya. 16 . segak.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. Tinggi darjat kerana bahasa. Empat Kerat . baik dan segalanya sempurna. Kembang berseri bunga senduduk. Intan berkarang di hati saya. Sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi. Elok diturut resmi padi. Empat Kerat . dan indah. Empat Kerat . Walaupun dimata orang lain tidak nampak. 6. Semakin berisi semakin tunduk. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang.4. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa.

9. 8. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati.7.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Karam di laut boleh ditimba. Tanda diri beradat budaya. Karam di hati bilakah sudah. Limau kasturi berdaun muda. Empat Kerat . Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Kain basah kering di pinggang.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Pakaian anak raja di Juddah. 17 . Empat Kerat . Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Beginilah nasib dagang piatu. Batu pecah dilanda karang.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Kalau berkenan masuklah meminang. Empat Kerat .

Empat Kerat . Putih mata si burung punai. Batang meranti rimbun berjejal. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Kayu ara ditunggu helang. 11. Empat Kerat .Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Empat Kerat . Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.10. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Berpantang mati sebelum ajal. Sayu dara berhati walang. 12.

13. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Sisipkan daun hiasan tepinya.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Empat Kerat . 14. Mohon diampun dosa di dunia. Banyak berdoa selepas sembahyang.Agama Letak bunga di atas dulang. Empat Kerat . 19 .

Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. 20 .Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Bila mendapat bunga yang baru. Sedang bersembunyi dicelah batu. Entah dimakan pipit melayang. Apa didapat orang berburu. Apa diharap padi seberang. Apa diharap kekasih orang. Entah berderai entahkan tidak. Entah makin bertambah sayang. Entah bercerai entahkan tidak.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Bunga yang lama tidak berguna. Dapat rusa jantan betina.inilah realiti kehidupan. Adat dunia sudah begitu.

Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. Jangan ikut resmi ayam. Kota lukut tempat semayam. Bertelur sebiji riuh sekampung. Mengagung bukti sebesar hama.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Raja Haji datang mengepung.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Banyak pedati ikut bersama. 21 .

Boleh dibuat pengisi dedak. Menangislah dagang mengenangkan untung. 22 .Oleh itu. Beremak tidak berbapak tidak.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.Tempayan pecah jangan ditiarap. Berbuah tidak berbunga tidak.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Badan tercampak di rantau orang.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Dedak basah penjemur padi. Orang miskin apa diharap.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Pekan rokan jangan dipotong. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Rotan tumbuh di hutan seberang. Emas perak jauh sekali. Budi tiada bahasa pun tidak. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya.

Usah kita turut campur.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. 23 . Kita sendiri kedapatan budi. Lepas mencari daun keladi. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Suami isteri kalau bergaduh. Di pinggir kota naungan pupur.Tuan puteri duduk berteduh.

PANTUN LAPAN KERAT.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Tempat punai bermain disitu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Bersyukurlah aku pada tuhan. Kalau nasib memang begitu. Harap pada kasihan orang. Berkejar-kejar anak rusa. Tampak dari tanah seberang. 24 .Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Sarang merbah di celah dahan.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Akan merana sepanjang masa.

Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Tambahkan nasi akan disantap.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Jawat air basahlah tangan. Dialas dengan sapu tangan. 25 . Dibungkus dengan kain kasap. Diikat dengan benang sutera. Hidangan sudah terhantar. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Kami dipangkalan bersama-sama.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Putus sehelai atas kasur.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.

Kamilah tahu dari dahulu. Disambar ombak Laut China. Dibawa terbang ke perahu.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Bumi tidak ketirisan. Mengulas tidak mengesan. Anak ikan berkeliaran. Hinggap melahap di landasan. Adik jauhari bijaksana. 26 . Meratap langit dengan bicara. Membuhul tidak membeku. Turun minum ke muara.

27 . Mati tersambar seekor merpati. Anak dibuat seperti madu. Lantai balai berbelah-belah.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Laksana kambing menggulai hati. Buat dinding raja beradu. Lantai balai berbelah-belah. Sakit sungguh hambanya tuan. Sudah didengar perintah Allah.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Laksana kambing menggulai hati. Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah.

Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak. Batu belah dalam perahu.Buat dinding raja beradu. Kurus badan kerana tak makan. 28 . Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. Anak dibuat seperti madu. Sudah nasib tubuhnya saya. Tangkai hati bagai disentak. Kucing kurus menggaru papan. Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya.

Kurus badan kerana tak makan. Tuan tidak kenangkan saya. Kurus kerana menahan hati. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. 29 . Tutuh jenalu di bunga Cina. Papan digaru kayu mati. Makan tak lalu tidur tak lena. Tumbuh padi menjadi lalang.Kucing kurus menggaru papan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tumbuh padi menjadi lalang. Makan tak lalu tidur tak lena. Kurus kerana menahan hati. Papan digaru kayu mati. Lalang terbenam di pintu kota.

Teluk lipat airnya biru. Tuan dapat kasih baharu. Saya hodoh tiada budi. Benci tuan kepada saya. Tuan dapat kasih baharu. Teluk lipat airnya biru.Lalang terbenam di pintu kota. 30 . Tempat orang mencuci muka. Benci tuan kepada saya. Tempat orang mencuci muka. Tuan tidak kenangkan saya. Bukit roboh Kuala Kemidi.

Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Z Penjelmaan c/o Patriot. Di samping buku bahasa Melayu. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Negeri Sembilan Darul Khusus. penulis Setiausaha Agung UMNO. Johor Bahru. 2006). GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Z dan Melayu.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Mendapat pendidikan di Sek. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Kemudian ke St. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Jempol. Batu Kikir. Melayu yang beragama Islam. Universiti Malaya.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Za¶ba. Melayu Linggi dalam tahun 1907.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Z Penjelmaan. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Paul Institution. Patriot. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. yang bermaksud. Pada tahun 1962. Yang Hina Patriot. Singapura. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

sosial dan politik. tokoh agama dan politik. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. dan Nasionalis. Budayawan.sosial dan budaya bangsa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. ilmuan pendidikan dan bahasa. Za¶ba dikenali. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. Dato¶ Seri Utama Dr. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Namun demikian. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Sasterawan. kebudayaan. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. kesusasteraan. agama. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. Bahasa. Persuratan. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. serta etika dan ekonomi orang Melayu. 32 . Himpunan ratusan karyanya. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani.

Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Kuala Sedili. beliau 33 . pihak Jepun menyerah kalah. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Johor. Dalam tahun 1961. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. pada 12 Julai 1929. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Pada tahun 1952. Kota Tinggi. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Pada tahun 1951. kemudian menjadi pemberita. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Selepas itu. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Ibunya bernama Halimah. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama.

Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. 34 . Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. ³Bunga Popi´. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. dan ³Salam Benua´. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. ³Nasib Buruh´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. ³Ke Makam Bonda´. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Sementara itu dalam tahun 1991. Sajak-sajaknya sentiasa segar. ³Gadis Di Kuburan´. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Pada tahun 1962. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika.

Gadis Di Kuburan. Czechkoslovakia. Korea. Danish. Turunnya Sebuah Bendera. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Kekasih. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Drama : Muzika Uda dan Dara. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Itali. Tamu Di Bukit Kenny. Bunga Popi dan lain-lain. China. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. China dan Rusia. Jepun. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Salam Benua. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Degup Jantung. Mulai tahun 1979. Peranchis. Filipina. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Rusia dan lain-lain. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Thai. Sajak : Pak Utih. kerana ketokohan. 35 . Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Ke Makam Bonda. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Indonesia. Tamil. pengalaman dan dedikasinya. Serunai Malam dan lain-lain. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Malam Kemerdekaan.

Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. 36 . Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. di dalam atau luar negara. khususnya sajak dan drama. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Cempaka Berbunga. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. amat banyak diperkatakan. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi.

37 . Hairan memandang dunia sekarang. Bayang-bayang hendak ditangkap. Berembang buah pedada. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Burung terbang dipipihkan lada. Adakah gila bagimu tuan.). Kandis terletak dalam puan. Riang-riang disambar wakab. Gula madu kusangka manis.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Kuning Ledang bagai dikarang.Samad Ahmad (peny. Manis lagi senyuman tuan.

Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Jangan dipetik buah rembia.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang.(Ibid. Tuan umpama bintang nurani. Tuan laksana bulan yang terang. wanita juga demikian. Boleh belayar tanah seberang. Makin ditentang bertambah terang. 38 . Sampan pukat sampan Serani. Cahaya liput serata dunia.

Tubuh kecil bagai diraut. Jikalau hidup tidak berbudi.). 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Umpama pokok tidak berbuah. (The dimmer light refreshes the rice. For lack of kindness life¶s not nice. (Zainal Abidin Bakar (peny. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. Adakah orang semacam sahaya. Tempat orang menggesek biola.(Zainal Abidin Bakar. Ayam berkoko mengirai tuah. The happy cocok will shake and crow. Di situ tempat hatiku gila. Sarang penyengat di dalam padi.

Sesal dahulu pendapatan. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. 40 . (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Tuar di kuala tak mengena. Sesal kemudian tak berguna.

(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Sayang selasih/ saya lurutkan. 41 . Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan.

pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. 42 . Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. tak kering oleh panas´. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Tercipta dalam situasi kelisanan. termasuk persekitarannya.

Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut. ciri. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Di samping itu. Antara lain. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Antaranya. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti. masalah untuk memahami 43 . Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.Kami perasaan.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.

Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.terima kasih.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Sekian. 44 .saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.Di kesempatan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.

dengan membuat kerja 45 . Di samping itu. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. sejarah. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. .Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. fungsi dan bentuk pantun. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. Selain itu. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Semasa saya menerima tugasan ini. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. ciri. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Oleh hal yang demikian. Hal ini demikian kerana. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan.

Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Hal ini demikian kerana. Bagi cadangan penambahbaikkan.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.Sekian terima kasih. 46 . sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti.kursus ini. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. Tambahan pula.

K. Puisi Lama. 1965. Za¶ba. 1983. S. Zainal Abidin Bakar (peny. PTS Publication Sdn Bhd. Zaman Baru Sdn Bhd.Puisi Melayu. Ilmu Mengarang Melayu.). Petaling Jaya. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). K. Kumpulan Pantun Melayu. Fajar Bkti Sdn Bhd. Pantun & Gurindam.Takdir Alisjahbana (1972). Petaling Jaya.RUJUKAN Alwi Salim (1983).Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful