PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. misalnya dalam bahasa Pampanga. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. dalam bahasa Jawa Kuno. Brandstetter. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Dalam kesusasteraan. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. pantun berarti quatrain. dengan rima a-b-a-b. O. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. Menurut R. R. 5 . yaitu sajak berbaris empat.isi. tuntun berarti teratur. garis´. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Sedangkan dalam bahasa Sunda. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman.maksud dan alasan pantun itu.

enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Tetapi menurut Ch.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Pijnapple. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. dua. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. 6 . A. tiga.

Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. 7 . semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.Dengan pantun ini. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Menurut H. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. mulanya dua baris.

Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Kerana aku dagang yang hina. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Sayangkan lain buangkan aku. Kerana baju panjang lima. Sudah tahu bertanya pula. Sudah tahu bertanya pula.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Sayangkan lain buangkan aku. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Bedak bertemu dalam puan. Hendak bertemu gerangan tuan. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. kita masih tidak 8 .

bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Walaubagaimanapun. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. pada kurun ke 14. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. manir atau matar. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Secara pragmatiknya. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 .

Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. 10 . Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. pantun menjadi lebih bertenaga. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. Bentuk pantun yang unik. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. pantun meniru alam. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. untuk menyindir. dukun. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. Dari imejan sehingga ide atau persoalan.serious. rindu yang tak berkesudahan. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. termasuk segala fenomena dan fielnya. bomoh. sifatnya yang profan. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. memujuk dan mendidik manusia.

y y maksud isinya sarat dengan pengajaran. 11 .b. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. bahasa yang halus. ada pembayang dan maksud.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.a.a. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya.b . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.

cita-cita. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. pandangan hidup. dan adat istiadat. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. keagamaan. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. seperti sanjungan. kiasan atau berterusterang. 12 . harapan.

Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.b dan ada juga berima a. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.a. 13 .a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.a. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.b. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.

14 . Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.

Jenaka Orang Rengat menanam betik. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Empat Kerat . Kalau api di mana puntungnya. Empat Kerat . Hilang semangat penghulu itik. 2.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. orang mati mesti ada kubur. Selain itu. 15 . Betik disiram air berlinang. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Hilang ghaib disangka mati.JENIS-JENIS PANTUN 1. Dimakan mabuk dibuang sayang. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. 3. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.

Semakin berisi semakin tunduk. Tinggi darjat kerana bahasa. Indah tampan kerana budi.4. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. baik dan segalanya sempurna. Empat Kerat . Tembaga buruk di mata orang. 6. segak. dan indah. Empat Kerat . Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. 5.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Anak enggang meniti di paya.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Sampan sakat di Pulau Angsa. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Kembang berseri bunga senduduk. Intan berkarang di hati saya. Elok diturut resmi padi. 16 .Nasihat Air melurut ke tepian mandi. Empat Kerat .

Perantau Pungut teritip di tiang batu. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Empat Kerat . 8. Empat Kerat . Karam di laut boleh ditimba. Beginilah nasib dagang piatu.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Tanda diri beradat budaya. Karam di hati bilakah sudah. Pakaian anak raja di Juddah. Kalau berkenan masuklah meminang.7. Kain basah kering di pinggang. 17 . Limau kasturi berdaun muda. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. 9. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Batu pecah dilanda karang.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Empat Kerat .

Berpantang mati sebelum ajal. 11.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Empat Kerat . Batang meranti rimbun berjejal. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Empat Kerat .Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Empat Kerat . 12.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Putih mata si burung punai. Sayu dara berhati walang. Kayu ara ditunggu helang. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.10.

Empat Kerat . Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. 19 . Sisipkan daun hiasan tepinya. Mohon diampun dosa di dunia. 14.Agama Letak bunga di atas dulang.13. Empat Kerat .Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Banyak berdoa selepas sembahyang.

Entah berderai entahkan tidak. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa diharap padi seberang. 20 .Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Apa didapat orang berburu. Apa diharap kekasih orang. Adat dunia sudah begitu. Sedang bersembunyi dicelah batu. Bila mendapat bunga yang baru. Entah dimakan pipit melayang.inilah realiti kehidupan. Entah makin bertambah sayang. Dapat rusa jantan betina. Bunga yang lama tidak berguna.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Entah bercerai entahkan tidak.

Banyak pedati ikut bersama.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Bertelur sebiji riuh sekampung. 21 .Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Raja Haji datang mengepung. Mengagung bukti sebesar hama. Jangan ikut resmi ayam. Kota lukut tempat semayam.

Tempayan pecah jangan ditiarap. Rotan tumbuh di hutan seberang.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Beremak tidak berbapak tidak. Budi tiada bahasa pun tidak.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Pekan rokan jangan dipotong. 22 . Badan tercampak di rantau orang. Orang miskin apa diharap. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Boleh dibuat pengisi dedak. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Dedak basah penjemur padi. Emas perak jauh sekali. Berbuah tidak berbunga tidak. Menangislah dagang mengenangkan untung.Oleh itu.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut.

Tuan puteri duduk berteduh. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Suami isteri kalau bergaduh.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. 23 . Di pinggir kota naungan pupur.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Lepas mencari daun keladi.

Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Harap pada kasihan orang. Berkejar-kejar anak rusa.PANTUN LAPAN KERAT.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Sarang merbah di celah dahan. 24 . Tampak dari tanah seberang. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Tempat punai bermain disitu. Akan merana sepanjang masa. Bersyukurlah aku pada tuhan.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Kalau nasib memang begitu.

Dibungkus dengan kain kasap. Hidangan sudah terhantar. Jawat air basahlah tangan. Dialas dengan sapu tangan. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Diikat dengan benang sutera. Kami dipangkalan bersama-sama.Akhirnya diikat dengan benang sutera.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu. 25 . Tambahkan nasi akan disantap.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Putus sehelai atas kasur.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.

Membuhul tidak membeku. Bumi tidak ketirisan. Meratap langit dengan bicara. Adik jauhari bijaksana. 26 . Kamilah tahu dari dahulu. Anak ikan berkeliaran. Turun minum ke muara. Mengulas tidak mengesan.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Disambar ombak Laut China. Dibawa terbang ke perahu. Hinggap melahap di landasan.

Laksana kambing menggulai hati. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati. Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah. Sudah didengar perintah Allah. Mati tersambar seekor merpati. 27 .Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Anak dibuat seperti madu.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Lantai balai berbelah-belah. Sakit sungguh hambanya tuan. Buat dinding raja beradu.

Batu belah dalam perahu. 28 . Kurus badan kerana tak makan. Kucing kurus menggaru papan. Dari Gerisik ke Surabaya.Buat dinding raja beradu. Tangkai hati bagai disentak. Sudah nasib tubuhnya saya. Batu belah dalam perahu. Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak. Sudah nasib tubuhnya saya. Kuasa Allah siapa tahu. Tangkai hati bagai disentak. Anak dibuat seperti madu.

Papan digaru kayu mati. Lalang terbenam di pintu kota. Kurus badan kerana tak makan. Makan tak lalu tidur tak lena. Papan digaru kayu mati. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang. Tumbuh padi menjadi lalang. Kurus kerana menahan hati. 29 . Kurus kerana menahan hati. Hati sungguh ingatkan tuan. Tuan tidak kenangkan saya. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina.Kucing kurus menggaru papan. Makan tak lalu tidur tak lena.

Tuan tidak kenangkan saya. Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi. Benci tuan kepada saya. Benci tuan kepada saya. Bukit roboh Kuala Kemidi. Tuan dapat kasih baharu. Tempat orang mencuci muka. Tuan dapat kasih baharu. 30 .Lalang terbenam di pintu kota. Teluk lipat airnya biru.

Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Z Penjelmaan c/o Patriot. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Singapura. Paul Institution.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Patriot. Melayu yang beragama Islam. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Jempol. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . penulis Setiausaha Agung UMNO. Di samping buku bahasa Melayu. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Negeri Sembilan Darul Khusus. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Universiti Malaya. Pada tahun 1962. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Z Penjelmaan. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2006). Yang Hina Patriot. Mendapat pendidikan di Sek. Z dan Melayu. Za¶ba. yang bermaksud. Johor Bahru. Kemudian ke St. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Batu Kikir.

telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. kesusasteraan. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Bahasa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. ilmuan pendidikan dan bahasa. 32 . Dato¶ Seri Utama Dr. Budayawan. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. kebudayaan. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. dan Nasionalis.sosial dan budaya bangsa. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Sasterawan. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. sosial dan politik. Za¶ba dikenali. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Himpunan ratusan karyanya.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. tokoh agama dan politik. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Namun demikian. agama. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. Persuratan. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba.

Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Kuala Sedili. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Kota Tinggi. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. kemudian menjadi pemberita.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. pada 12 Julai 1929. beliau 33 . Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Pada tahun 1952. Pada tahun 1951. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Dalam tahun 1961. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Ibunya bernama Halimah. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Johor. Selepas itu. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. pihak Jepun menyerah kalah.

Pada tahun 1962. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. ³Bunga Popi´. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. 34 . Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. ³Gadis Di Kuburan´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. ³Ke Makam Bonda´. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. dan ³Salam Benua´. ³Nasib Buruh´. Sementara itu dalam tahun 1991.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Sajak-sajaknya sentiasa segar.

China.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Serunai Malam dan lain-lain. Indonesia. China dan Rusia. Peranchis. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Danish. pengalaman dan dedikasinya. Tamu Di Bukit Kenny. Czechkoslovakia. Rusia dan lain-lain. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Drama : Muzika Uda dan Dara. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Turunnya Sebuah Bendera. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Salam Benua. 35 . Itali. Jepun. Filipina. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Korea. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Thai. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Malam Kemerdekaan. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Mulai tahun 1979. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Kekasih. Ke Makam Bonda. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tamil. Sajak : Pak Utih. Bunga Popi dan lain-lain. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. kerana ketokohan. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Gadis Di Kuburan. Degup Jantung.

Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. 36 . Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. di dalam atau luar negara. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Cempaka Berbunga. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. khususnya sajak dan drama. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. amat banyak diperkatakan.

Adakah gila bagimu tuan. Kandis terletak dalam puan. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Bayang-bayang hendak ditangkap. Kuning Ledang bagai dikarang. Berembang buah pedada.Samad Ahmad (peny. Manis lagi senyuman tuan. Burung terbang dipipihkan lada.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. 37 . Gula madu kusangka manis. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Hairan memandang dunia sekarang. Riang-riang disambar wakab.).

Tuan umpama bintang nurani.(Ibid. Jangan dipetik buah rembia. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Cahaya liput serata dunia. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. 38 . Makin ditentang bertambah terang. Sampan pukat sampan Serani. Tuan laksana bulan yang terang. Boleh belayar tanah seberang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. wanita juga demikian.

1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie.). Jikalau hidup tidak berbudi. Adakah orang semacam sahaya. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . (The dimmer light refreshes the rice. Umpama pokok tidak berbuah. Sarang penyengat di dalam padi. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. The happy cocok will shake and crow.(Zainal Abidin Bakar. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. For lack of kindness life¶s not nice. Ayam berkoko mengirai tuah. Tempat orang menggesek biola. (Zainal Abidin Bakar (peny. Di situ tempat hatiku gila. Tubuh kecil bagai diraut.

Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal dahulu pendapatan.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. 40 . Sesal kemudian tak berguna. Tuar di kuala tak mengena.

41 . Sayang selasih/ saya lurutkan.(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Kerana kasih/ saya turutkan. Buang emak/ buang saudara.

Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. termasuk persekitarannya. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Tercipta dalam situasi kelisanan. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. 42 . Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. tak kering oleh panas´. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan.

ciri.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Antaranya.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. masalah untuk memahami 43 .Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.Kami perasaan.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. Antara lain. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Di samping itu.

dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.Di kesempatan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Sekian.terima kasih. 44 .saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.

Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Oleh hal yang demikian. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. ciri. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. . Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Di samping itu. Semasa saya menerima tugasan ini. dengan membuat kerja 45 . fungsi dan bentuk pantun. Selain itu. sejarah. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior.

melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. Hal ini demikian kerana.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Tambahan pula. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. 46 .Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama.Sekian terima kasih. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. Bagi cadangan penambahbaikkan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.kursus ini. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini.

47 . Kumpulan Pantun Melayu. 1983. 1965. Kuala Lumpur.Puisi Melayu. PTS Publication Sdn Bhd. Puisi Lama. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Zainal Abidin Bakar (peny.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya. Ilmu Mengarang Melayu. Petaling Jaya. Za¶ba.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Pantun & Gurindam.RUJUKAN Alwi Salim (1983).).Takdir Alisjahbana (1972). Fajar Bkti Sdn Bhd. K. K. S. Zaman Baru Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful