PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Dalam bahasa Melayu.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. dalam bahasa Jawa Kuno. Sedangkan dalam bahasa Sunda. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Menurut R. O. Dalam kesusasteraan. garis´. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris.maksud dan alasan pantun itu. pantun berarti quatrain. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Brandstetter.isi. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. R. dengan rima a-b-a-b. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. 5 . dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. misalnya dalam bahasa Pampanga. yaitu sajak berbaris empat. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. tuntun berarti teratur.

Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Pijnapple. dua. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. 6 . pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. Tetapi menurut Ch.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. tiga. A. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden.

kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. Menurut H. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. 7 .Dengan pantun ini. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. mulanya dua baris. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti.

tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Bedak bertemu dalam puan. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sayangkan lain buangkan aku. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Hendak bertemu gerangan tuan. Kerana aku dagang yang hina. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. kita masih tidak 8 . Sudah tahu bertanya pula. Kerana baju panjang lima. Sayangkan lain buangkan aku. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Sudah tahu bertanya pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju.

Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. pada kurun ke 14. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. manir atau matar. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. Secara pragmatiknya. Walaubagaimanapun. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya.

Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. dukun. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. pantun meniru alam. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya.serious. untuk menyindir. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. bomoh. sifatnya yang profan. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. termasuk segala fenomena dan fielnya. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. 10 . Bentuk pantun yang unik. rindu yang tak berkesudahan. memujuk dan mendidik manusia. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. pantun menjadi lebih bertenaga. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap.

a. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. 11 .b.b . bahasa yang halus. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.a. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. ada pembayang dan maksud.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.

cita-cita. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. seperti sanjungan. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. pandangan hidup. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. keagamaan. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. 12 . dan adat istiadat. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. harapan. kiasan atau berterusterang. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan.

Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.b dan ada juga berima a.b.a. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.a. 13 . Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.a.a.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.

A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 .

Empat Kerat . 2. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Hilang semangat penghulu itik. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Empat Kerat . orang mati mesti ada kubur. 3. Selain itu. 15 .Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Hilang ghaib disangka mati.JENIS-JENIS PANTUN 1. Betik disiram air berlinang.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Dimakan mabuk dibuang sayang. Kalau api di mana puntungnya. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah.

Empat Kerat .Nasihat Air melurut ke tepian mandi.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Semakin berisi semakin tunduk.4. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. 5. segak. Empat Kerat . dan indah. Indah tampan kerana budi. 16 . Intan berkarang di hati saya. Tembaga buruk di mata orang. Sampan sakat di Pulau Angsa. Kembang berseri bunga senduduk. Empat Kerat . baik dan segalanya sempurna. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Tinggi darjat kerana bahasa. 6.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Elok diturut resmi padi. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Anak enggang meniti di paya.

Empat Kerat . Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Empat Kerat . 9. 8. Limau kasturi berdaun muda. Karam di laut boleh ditimba. Tanda diri beradat budaya. Empat Kerat . 17 .Perantau Pungut teritip di tiang batu. Beginilah nasib dagang piatu. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan.7. Pakaian anak raja di Juddah. Karam di hati bilakah sudah. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Kain basah kering di pinggang. Batu pecah dilanda karang. Kalau berkenan masuklah meminang.Adat Buah berangan di rumpun pinang.Nasib Pisau raut hilang di rimba.

Putih mata si burung punai. 11.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Sayu dara berhati walang. Berpantang mati sebelum ajal. Kayu ara ditunggu helang. Empat Kerat . Batang meranti rimbun berjejal. Empat Kerat .Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. 12.10.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Empat Kerat .

Agama Letak bunga di atas dulang. 14. 19 . Empat Kerat . Mohon diampun dosa di dunia. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan.13.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Sisipkan daun hiasan tepinya. Empat Kerat . Banyak berdoa selepas sembahyang.

Entah bercerai entahkan tidak. Adat dunia sudah begitu.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Dapat rusa jantan betina. Bunga yang lama tidak berguna.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Entah makin bertambah sayang.inilah realiti kehidupan. Entah berderai entahkan tidak. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa diharap padi seberang. Apa didapat orang berburu. Sedang bersembunyi dicelah batu. Apa diharap kekasih orang. Entah dimakan pipit melayang. Bila mendapat bunga yang baru. 20 .

Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Mengagung bukti sebesar hama.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Bertelur sebiji riuh sekampung. Kota lukut tempat semayam.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. Jangan ikut resmi ayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Banyak pedati ikut bersama. 21 . Raja Haji datang mengepung.

Beremak tidak berbapak tidak. Budi tiada bahasa pun tidak. Badan tercampak di rantau orang.Tempayan pecah jangan ditiarap.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Menangislah dagang mengenangkan untung.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Orang miskin apa diharap. 22 . Rotan tumbuh di hutan seberang.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Dedak basah penjemur padi. Berbuah tidak berbunga tidak.Oleh itu. Pekan rokan jangan dipotong. Emas perak jauh sekali. Boleh dibuat pengisi dedak.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.

Suami isteri kalau bergaduh. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. 23 . Usah kita turut campur. Kita sendiri kedapatan budi.Tuan puteri duduk berteduh. Di pinggir kota naungan pupur.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Lepas mencari daun keladi.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta.

Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Harap pada kasihan orang. Tampak dari tanah seberang.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Bersyukurlah aku pada tuhan.PANTUN LAPAN KERAT. Sarang merbah di celah dahan. Akan merana sepanjang masa. Tempat punai bermain disitu. Kalau nasib memang begitu. Berkejar-kejar anak rusa. 24 .Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain.

Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Diikat dengan benang sutera. Dibungkus dengan kain kasap. 25 . Tambahkan nasi akan disantap.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Jawat air basahlah tangan. Kami dipangkalan bersama-sama. Dialas dengan sapu tangan.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Hidangan sudah terhantar. Putus sehelai atas kasur.

Adik jauhari bijaksana. Kamilah tahu dari dahulu. Turun minum ke muara. Bumi tidak ketirisan. Disambar ombak Laut China. Meratap langit dengan bicara. Anak ikan berkeliaran. Membuhul tidak membeku. Hinggap melahap di landasan.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Mengulas tidak mengesan. Dibawa terbang ke perahu. 26 .

Buat dinding raja beradu. Lantai balai berbelah-belah. Sakit sungguh hambanya tuan.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. 27 . Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah. Laksana kambing menggulai hati. Sudah didengar perintah Allah. Anak dibuat seperti madu. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Mati tersambar seekor merpati.

Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak.Buat dinding raja beradu. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Sudah nasib tubuhnya saya. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu. Batu belah dalam perahu. Kurus badan kerana tak makan. Tangkai hati bagai disentak. Kucing kurus menggaru papan. Tangkai hati bagai disentak. 28 . Batu belah dalam perahu. Anak dibuat seperti madu.

Tutuh jenalu di bunga Cina. Makan tak lalu tidur tak lena. Hati sungguh ingatkan tuan. 29 . Kurus kerana menahan hati. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati. Kurus badan kerana tak makan.Kucing kurus menggaru papan. Kurus kerana menahan hati. Lalang terbenam di pintu kota. Makan tak lalu tidur tak lena. Hati sungguh ingatkan tuan. Papan digaru kayu mati. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang. Tuan tidak kenangkan saya.

Teluk lipat airnya biru. Tuan tidak kenangkan saya. Tempat orang mencuci muka. Tuan dapat kasih baharu. Benci tuan kepada saya. Teluk lipat airnya biru. Tuan dapat kasih baharu. Tempat orang mencuci muka.Lalang terbenam di pintu kota. 30 . Bukit roboh Kuala Kemidi. Saya hodoh tiada budi. Benci tuan kepada saya.

Universiti Malaya. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Singapura. Pada tahun 1962. Di samping buku bahasa Melayu. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Z dan Melayu. Yang Hina Patriot. Melayu Linggi dalam tahun 1907. 2006). Negeri Sembilan Darul Khusus. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. yang bermaksud. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. penulis Setiausaha Agung UMNO. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Mendapat pendidikan di Sek. Kemudian ke St. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Jempol. Za¶ba. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Melayu yang beragama Islam. Paul Institution. Batu Kikir.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Patriot. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Z Penjelmaan c/o Patriot. Z Penjelmaan. Johor Bahru. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr.

Sasterawan. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. ilmuan pendidikan dan bahasa. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu.sosial dan budaya bangsa. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Himpunan ratusan karyanya. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. Za¶ba dikenali. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Namun demikian. Budayawan. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. agama. dan Nasionalis. kesusasteraan. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. 32 . Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Bahasa. Dato¶ Seri Utama Dr. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. tokoh agama dan politik. kebudayaan. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Persuratan. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. sosial dan politik.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956.

Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. pada 12 Julai 1929. Johor. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Pada tahun 1952. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. pihak Jepun menyerah kalah. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Selepas itu. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Pada tahun 1951.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Ibunya bernama Halimah. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Kota Tinggi. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Kuala Sedili. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Dalam tahun 1961. beliau 33 . Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. kemudian menjadi pemberita.

Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. dan ³Salam Benua´. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada tahun 1962. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. ³Nasib Buruh´.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. ³Bunga Popi´. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. ³Gadis Di Kuburan´. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. 34 . kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. ³Ke Makam Bonda´. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Sementara itu dalam tahun 1991.

Gadis Di Kuburan. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. China dan Rusia. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Degup Jantung. Filipina. 35 . China. Mulai tahun 1979. Tamil. Ke Makam Bonda. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Czechkoslovakia. Thai. Turunnya Sebuah Bendera. pengalaman dan dedikasinya. Korea. Jepun. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Indonesia. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Danish. Tamu Di Bukit Kenny. Itali. Drama : Muzika Uda dan Dara. Peranchis. Bunga Popi dan lain-lain. Sajak : Pak Utih. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Malam Kemerdekaan. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Kekasih. Serunai Malam dan lain-lain. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Rusia dan lain-lain. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. kerana ketokohan. Salam Benua. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976.

Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. amat banyak diperkatakan. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Cempaka Berbunga. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. di dalam atau luar negara. 36 . Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). khususnya sajak dan drama.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi.

Kandis terletak dalam puan. Kuning Ledang bagai dikarang.). Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. 37 . Hairan memandang dunia sekarang. Berembang buah pedada. Gula madu kusangka manis. Adakah gila bagimu tuan. Riang-riang disambar wakab. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan.Samad Ahmad (peny.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Manis lagi senyuman tuan. Burung terbang dipipihkan lada. Bayang-bayang hendak ditangkap.

Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik.(Ibid. Tuan umpama bintang nurani. Boleh belayar tanah seberang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Jangan dipetik buah rembia. 38 . Cahaya liput serata dunia. Tuan laksana bulan yang terang. Makin ditentang bertambah terang. Sampan pukat sampan Serani. wanita juga demikian. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita.

(The dimmer light refreshes the rice. Tubuh kecil bagai diraut. Jikalau hidup tidak berbudi. Adakah orang semacam sahaya. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . Di situ tempat hatiku gila. Tempat orang menggesek biola.).(Zainal Abidin Bakar. The happy cocok will shake and crow. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. For lack of kindness life¶s not nice. (Zainal Abidin Bakar (peny. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Ayam berkoko mengirai tuah. Umpama pokok tidak berbuah. Sarang penyengat di dalam padi.

(Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Tuar di kuala tak mengena.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal dahulu pendapatan. 40 . Sesal kemudian tak berguna.

(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. 41 . Sayang selasih/ saya lurutkan. Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan.

tak kering oleh panas´. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Tercipta dalam situasi kelisanan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. termasuk persekitarannya. 42 . Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan.

ciri.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.Di samping itu. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Antaranya. Antara lain.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.Kami perasaan.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. masalah untuk memahami 43 .Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.

Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya. 44 .Sekian.Di kesempatan ini.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.terima kasih.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.

saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. Saya telah membuat kajian dalam definisi. . Di samping itu. fungsi dan bentuk pantun. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Selain itu. ciri. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Hal ini demikian kerana.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. dengan membuat kerja 45 . sejarah. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Oleh hal yang demikian.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Semasa saya menerima tugasan ini.

46 . kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini.Sekian terima kasih.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Bagi cadangan penambahbaikkan. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. Tambahan pula. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. Hal ini demikian kerana.kursus ini.

1965. Za¶ba. Kuala Lumpur.RUJUKAN Alwi Salim (1983). PTS Publication Sdn Bhd. K. S.Puisi Melayu.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Fajar Bkti Sdn Bhd. Kumpulan Pantun Melayu. Petaling Jaya. Petaling Jaya.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 1983. Zainal Abidin Bakar (peny. Puisi Lama.). Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). K. Zaman Baru Sdn Bhd. 47 . Pantun & Gurindam.Takdir Alisjahbana (1972). Ilmu Mengarang Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful