PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. yaitu sajak berbaris empat. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. dalam bahasa Jawa Kuno. Sedangkan dalam bahasa Sunda. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. R. Menurut R. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. dengan rima a-b-a-b. O. misalnya dalam bahasa Pampanga.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. Brandstetter. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun.maksud dan alasan pantun itu. pantun berarti quatrain. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. garis´. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. tuntun berarti teratur.isi. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Dalam kesusasteraan. Dalam bahasa Melayu. 5 .

Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. 6 . dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Tetapi menurut Ch. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Pijnapple. tiga. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. A. dua.

Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti.Dengan pantun ini. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. mulanya dua baris. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. 7 . tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Menurut H.

Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Hendak bertemu gerangan tuan. Kerana aku dagang yang hina. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Sudah tahu bertanya pula. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Bedak bertemu dalam puan. Sudah tahu bertanya pula. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Kerana baju panjang lima. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Sayangkan lain buangkan aku. Sayangkan lain buangkan aku. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. kita masih tidak 8 .

bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. manir atau matar. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . pada kurun ke 14. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Walaubagaimanapun. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Secara pragmatiknya.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu.

memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. Bentuk pantun yang unik. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. pantun meniru alam. memujuk dan mendidik manusia.serious. sifatnya yang profan. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. rindu yang tak berkesudahan. bomoh. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. untuk menyindir. pantun menjadi lebih bertenaga. 10 . penuh keupacaraan dan kerahsiaan. dukun. termasuk segala fenomena dan fielnya. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia.

CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya.a. ada pembayang dan maksud. 11 .a. bahasa yang halus. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.b. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.b .

dan adat istiadat. cita-cita. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. keagamaan.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. 12 . kiasan atau berterusterang. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. pandangan hidup. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. seperti sanjungan. harapan. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu.

KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.b dan ada juga berima a.b.a.a. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.a. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. 13 . Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.

Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 . Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.

Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.Jenaka Orang Rengat menanam betik.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. 3. Dimakan mabuk dibuang sayang. 15 . Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Selain itu.JENIS-JENIS PANTUN 1. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Betik disiram air berlinang. Empat Kerat . Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Hilang semangat penghulu itik. Kalau api di mana puntungnya. Hilang ghaib disangka mati. 2. Empat Kerat . orang mati mesti ada kubur. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang.

Empat Kerat .4. 16 . 6. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Kembang berseri bunga senduduk. Intan berkarang di hati saya. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. baik dan segalanya sempurna. Empat Kerat . Sampan sakat di Pulau Angsa.Nasihat Air melurut ke tepian mandi.Budi Tingkap papan kayu bersegi.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Anak enggang meniti di paya. Empat Kerat . Tinggi darjat kerana bahasa. segak. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Semakin berisi semakin tunduk. Elok diturut resmi padi. Indah tampan kerana budi. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Tembaga buruk di mata orang. 5. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. dan indah.

Empat Kerat . Empat Kerat . 8. Karam di laut boleh ditimba. Tanda diri beradat budaya.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. 9. Empat Kerat . Kalau berkenan masuklah meminang.7. Pakaian anak raja di Juddah. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. 17 .Perantau Pungut teritip di tiang batu. Karam di hati bilakah sudah. Limau kasturi berdaun muda. Beginilah nasib dagang piatu. Batu pecah dilanda karang. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Kain basah kering di pinggang.

Batang meranti rimbun berjejal. Empat Kerat . Putih mata si burung punai. Kayu ara ditunggu helang.10. 11. 12. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Empat Kerat . Sayu dara berhati walang. Berpantang mati sebelum ajal.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Empat Kerat .

Empat Kerat .Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. 19 . Sisipkan daun hiasan tepinya.Agama Letak bunga di atas dulang. 14. Empat Kerat .13. Banyak berdoa selepas sembahyang. Mohon diampun dosa di dunia.

Bila mendapat bunga yang baru. Apa diharap kekasih orang.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Entah bercerai entahkan tidak. Apa diharap padi seberang. Dapat rusa jantan betina. Apa didapat orang berburu.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Entah dimakan pipit melayang. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Entah makin bertambah sayang. Sedang bersembunyi dicelah batu.inilah realiti kehidupan. 20 . Adat dunia sudah begitu. Bunga yang lama tidak berguna. Entah berderai entahkan tidak.

Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Bertelur sebiji riuh sekampung.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Mengagung bukti sebesar hama. Raja Haji datang mengepung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. 21 . Banyak pedati ikut bersama. Kota lukut tempat semayam. Jangan ikut resmi ayam.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.

Orang miskin apa diharap. Menangislah dagang mengenangkan untung.Tempayan pecah jangan ditiarap. Rotan tumbuh di hutan seberang.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Emas perak jauh sekali. Pekan rokan jangan dipotong. Badan tercampak di rantau orang. Berbuah tidak berbunga tidak. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. 22 . Boleh dibuat pengisi dedak. Budi tiada bahasa pun tidak.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Dedak basah penjemur padi. Beremak tidak berbapak tidak.Oleh itu. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya.

Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Usah kita turut campur. Di pinggir kota naungan pupur. Kita sendiri kedapatan budi.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. 23 . Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Suami isteri kalau bergaduh. Lepas mencari daun keladi.Tuan puteri duduk berteduh.

PANTUN LAPAN KERAT.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Bersyukurlah aku pada tuhan.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Berkejar-kejar anak rusa.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Akan merana sepanjang masa. 24 . Sarang merbah di celah dahan.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Tampak dari tanah seberang. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Tempat punai bermain disitu. Kalau nasib memang begitu. Harap pada kasihan orang.

Akhirnya diikat dengan benang sutera. Dialas dengan sapu tangan. 25 . Kami dipangkalan bersama-sama.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Dibungkus dengan kain kasap. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Hidangan sudah terhantar. Diikat dengan benang sutera. Tambahkan nasi akan disantap.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Putus sehelai atas kasur. Jawat air basahlah tangan.

26 . Disambar ombak Laut China. Adik jauhari bijaksana. Bumi tidak ketirisan. Dibawa terbang ke perahu. Membuhul tidak membeku. Mengulas tidak mengesan. Hinggap melahap di landasan.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Turun minum ke muara. Meratap langit dengan bicara. Anak ikan berkeliaran. Kamilah tahu dari dahulu.

Sakit sungguh hambanya tuan. Mati tersambar seekor merpati. Laksana kambing menggulai hati. Laksana kambing menggulai hati. 27 .PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Lantai balai berbelah-belah. Mati tersambar seekor merpati. Anak dibuat seperti madu. Sudah didengar perintah Allah. Lantai balai berbelah-belah. Buat dinding raja beradu. Sudah didengar perintah Allah.

Anak dibuat seperti madu. Tangkai hati bagai disentak. Sudah nasib tubuhnya saya. Dari Gerisik ke Surabaya. Kucing kurus menggaru papan. Beras padi dalam petak. Dari Gerisik ke Surabaya.Buat dinding raja beradu. Tangkai hati bagai disentak. Kuasa Allah siapa tahu. Batu belah dalam perahu. Batu belah dalam perahu. Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu. 28 . Sudah nasib tubuhnya saya. Kurus badan kerana tak makan.

Tuan tidak kenangkan saya. Tutuh jenalu di bunga Cina. Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. Kurus badan kerana tak makan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati. Hati sungguh ingatkan tuan. Papan digaru kayu mati. Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. 29 .Kucing kurus menggaru papan. Lalang terbenam di pintu kota.

Bukit roboh Kuala Kemidi. Tuan tidak kenangkan saya. Teluk lipat airnya biru.Lalang terbenam di pintu kota. Tempat orang mencuci muka. Benci tuan kepada saya. 30 . Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Tuan dapat kasih baharu. Saya hodoh tiada budi. Benci tuan kepada saya. Tuan dapat kasih baharu.

Z Penjelmaan. 2006). Batu Kikir. Johor Bahru.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Jempol.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Di samping buku bahasa Melayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Kemudian ke St. Pada tahun 1962. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Patriot. Universiti Malaya. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Melayu yang beragama Islam. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Paul Institution. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. yang bermaksud.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Mendapat pendidikan di Sek. Z Penjelmaan c/o Patriot. Negeri Sembilan Darul Khusus. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Za¶ba. Yang Hina Patriot. Z dan Melayu. Singapura. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Melayu Linggi dalam tahun 1907. penulis Setiausaha Agung UMNO.

sosial dan budaya bangsa.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. dan Nasionalis. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Namun demikian. agama. Budayawan. Za¶ba dikenali. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Bahasa. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. kesusasteraan. kebudayaan. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. Dato¶ Seri Utama Dr. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. serta etika dan ekonomi orang Melayu. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Sasterawan. tokoh agama dan politik. ilmuan pendidikan dan bahasa. Himpunan ratusan karyanya. 32 . Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. sosial dan politik. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Persuratan.

Selepas itu. Kota Tinggi. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. beliau 33 . Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Johor. pada 12 Julai 1929. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. kemudian menjadi pemberita. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Ibunya bernama Halimah. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Pada tahun 1952. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Kuala Sedili. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. pihak Jepun menyerah kalah. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Dalam tahun 1961. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Pada tahun 1951. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu.

³Ke Makam Bonda´. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. ³Gadis Di Kuburan´. ³Bunga Popi´. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. ³Nasib Buruh´. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. dan ³Salam Benua´.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Sementara itu dalam tahun 1991. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. 34 . kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Pada tahun 1962. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia.

beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Sajak : Pak Utih. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Gadis Di Kuburan. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Itali. Salam Benua. Serunai Malam dan lain-lain. Tamil. Turunnya Sebuah Bendera. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kekasih. China dan Rusia. Filipina. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. China. Rusia dan lain-lain. kerana ketokohan. Ke Makam Bonda. Jepun. Tamu Di Bukit Kenny. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. 35 . Peranchis. pengalaman dan dedikasinya. Thai. Bunga Popi dan lain-lain. Malam Kemerdekaan. Mulai tahun 1979. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Korea. Indonesia. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Drama : Muzika Uda dan Dara. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Czechkoslovakia. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Degup Jantung. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Danish.

Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. khususnya sajak dan drama. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. 36 . Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Cempaka Berbunga. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. amat banyak diperkatakan.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. di dalam atau luar negara. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965).

Berembang buah pedada.Samad Ahmad (peny. Kuning Ledang bagai dikarang.). Gula madu kusangka manis. Kandis terletak dalam puan. Manis lagi senyuman tuan. Burung terbang dipipihkan lada. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Adakah gila bagimu tuan. Bayang-bayang hendak ditangkap. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Hairan memandang dunia sekarang. Riang-riang disambar wakab. 37 .: 244) Buah mengkudu kusangka kandis.

Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. wanita juga demikian. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Sampan pukat sampan Serani. Jangan dipetik buah rembia. Boleh belayar tanah seberang. Tuan umpama bintang nurani.(Ibid.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Cahaya liput serata dunia. 38 . Tuan laksana bulan yang terang. Makin ditentang bertambah terang.

For lack of kindness life¶s not nice. Umpama pokok tidak berbuah. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Jikalau hidup tidak berbudi.). (The dimmer light refreshes the rice. (Zainal Abidin Bakar (peny. Di situ tempat hatiku gila. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. Tempat orang menggesek biola.(Zainal Abidin Bakar. Tubuh kecil bagai diraut. Adakah orang semacam sahaya. The happy cocok will shake and crow. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. Ayam berkoko mengirai tuah. Sarang penyengat di dalam padi. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 .

Tuar di kuala tak mengena. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. 40 .(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul.

Sayang selasih/ saya lurutkan. Buang emak/ buang saudara. 41 .(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Kerana kasih/ saya turutkan.

Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. tak kering oleh panas´. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. termasuk persekitarannya. 42 . Tercipta dalam situasi kelisanan. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan.

Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Antaranya. Antara lain.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. ciri.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Di samping itu.Kami perasaan. masalah untuk memahami 43 . Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.

Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Di kesempatan ini.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini. 44 .Sekian.terima kasih.

Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. dengan membuat kerja 45 . Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. fungsi dan bentuk pantun. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. sejarah. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. Hal ini demikian kerana. . Di samping itu. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. Semasa saya menerima tugasan ini. ciri. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Selain itu. Oleh hal yang demikian. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu.

melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. Tambahan pula. Hal ini demikian kerana.kursus ini. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. 46 .Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama.Sekian terima kasih. Bagi cadangan penambahbaikkan.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini.

Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Puisi Lama. Zainal Abidin Bakar (peny.Puisi Melayu. Petaling Jaya. K. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Za¶ba. Ilmu Mengarang Melayu.). Zaman Baru Sdn Bhd. 1983. K. Fajar Bkti Sdn Bhd. Pantun & Gurindam. 1965. S. Kuala Lumpur. 47 .RUJUKAN Alwi Salim (1983).Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Takdir Alisjahbana (1972). PTS Publication Sdn Bhd. Petaling Jaya. Kumpulan Pantun Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful