PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

misalnya dalam bahasa Pampanga. Brandstetter. pantun berarti quatrain. R. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Dalam bahasa Melayu.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. garis´. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. tuntun berarti teratur. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. 5 . Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Sedangkan dalam bahasa Sunda. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. dengan rima a-b-a-b. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. dalam bahasa Jawa Kuno. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Menurut R.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. Dalam kesusasteraan.maksud dan alasan pantun itu.isi. O. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. yaitu sajak berbaris empat.

pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. 6 . Tetapi menurut Ch. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. A. Pijnapple. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. dua. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. tiga. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan.

Dengan pantun ini. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. mulanya dua baris. 7 . yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Menurut H.

Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Sayangkan lain buangkan aku. Bedak bertemu dalam puan. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sudah tahu bertanya pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Sayangkan lain buangkan aku. Kerana baju panjang lima. Hendak bertemu gerangan tuan. Kerana aku dagang yang hina. kita masih tidak 8 . Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Sudah tahu bertanya pula.

disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. Secara pragmatiknya. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. Walaubagaimanapun.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. manir atau matar. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. pada kurun ke 14.

pantun meniru alam. dukun. 10 . Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. pantun menjadi lebih bertenaga. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. sifatnya yang profan. untuk menyindir. memujuk dan mendidik manusia. rindu yang tak berkesudahan. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. bomoh. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap.serious. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Bentuk pantun yang unik. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. termasuk segala fenomena dan fielnya. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat.

11 .CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.b . y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.b. ada pembayang dan maksud.a.a. bahasa yang halus. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.

keagamaan. dan adat istiadat. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. kiasan atau berterusterang. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. 12 .FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. harapan. cita-cita. seperti sanjungan. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. pandangan hidup. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.

b dan ada juga berima a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.a. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.a. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. 13 . Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.a. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.b. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.

Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. 14 .Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.

Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. orang mati mesti ada kubur. Selain itu. Empat Kerat . Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Dimakan mabuk dibuang sayang.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Hilang ghaib disangka mati. Betik disiram air berlinang. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya.JENIS-JENIS PANTUN 1. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Empat Kerat . 15 . Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Kalau api di mana puntungnya. Hilang semangat penghulu itik.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. 3. 2.

16 .Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. 6. Semakin berisi semakin tunduk. Elok diturut resmi padi.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. Kembang berseri bunga senduduk. dan indah. Tembaga buruk di mata orang. baik dan segalanya sempurna. Empat Kerat . 5. Intan berkarang di hati saya. segak. Anak enggang meniti di paya. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Sampan sakat di Pulau Angsa. Walaupun dimata orang lain tidak nampak.4.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Empat Kerat . Indah tampan kerana budi. Empat Kerat . Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Tinggi darjat kerana bahasa. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik.

Limau kasturi berdaun muda. Kain basah kering di pinggang.Adat Buah berangan di rumpun pinang. 8.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Empat Kerat . Kalau berkenan masuklah meminang. Karam di laut boleh ditimba.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Batu pecah dilanda karang. 17 .7. 9. Tanda diri beradat budaya. Empat Kerat . Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Pakaian anak raja di Juddah. Karam di hati bilakah sudah. Beginilah nasib dagang piatu. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Empat Kerat .

Berpantang mati sebelum ajal. 11. Empat Kerat . 12. Batang meranti rimbun berjejal. Putih mata si burung punai. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 .10. Empat Kerat . Empat Kerat . Kayu ara ditunggu helang. Sayu dara berhati walang.

Agama Letak bunga di atas dulang.13. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. 14. Banyak berdoa selepas sembahyang.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Empat Kerat . Sisipkan daun hiasan tepinya. 19 . Empat Kerat . Mohon diampun dosa di dunia.

Apa didapat orang berburu. Dapat rusa jantan betina. Adat dunia sudah begitu. Entah makin bertambah sayang.inilah realiti kehidupan. Entah dimakan pipit melayang. Bunga yang lama tidak berguna.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. 20 . Entah berderai entahkan tidak. Entah bercerai entahkan tidak.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa diharap kekasih orang. Bila mendapat bunga yang baru. Apa diharap padi seberang. Sedang bersembunyi dicelah batu.

Raja Haji datang mengepung. 21 .Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Bertelur sebiji riuh sekampung. Jangan ikut resmi ayam.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. Mengagung bukti sebesar hama. Kota lukut tempat semayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Banyak pedati ikut bersama.

Badan tercampak di rantau orang. Berbuah tidak berbunga tidak. Beremak tidak berbapak tidak.Oleh itu. Pekan rokan jangan dipotong. Boleh dibuat pengisi dedak. Menangislah dagang mengenangkan untung. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Budi tiada bahasa pun tidak.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Dedak basah penjemur padi. Emas perak jauh sekali. Orang miskin apa diharap. 22 . Rotan tumbuh di hutan seberang.Tempayan pecah jangan ditiarap.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya.

Lepas mencari daun keladi. Kita sendiri kedapatan budi. 23 .Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Usah kita turut campur. Suami isteri kalau bergaduh. Di pinggir kota naungan pupur.Tuan puteri duduk berteduh.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi.

Berkejar-kejar anak rusa.PANTUN LAPAN KERAT.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Akan merana sepanjang masa.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. 24 . Sarang merbah di celah dahan. Tempat punai bermain disitu. Tampak dari tanah seberang. Bersyukurlah aku pada tuhan. Kalau nasib memang begitu.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Harap pada kasihan orang.

Akhirnya diikat dengan benang sutera. Diikat dengan benang sutera. 25 . Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Dialas dengan sapu tangan.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Tambahkan nasi akan disantap.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Putus sehelai atas kasur. Kami dipangkalan bersama-sama. Hidangan sudah terhantar. Jawat air basahlah tangan. Dibungkus dengan kain kasap.

Anak ikan berkeliaran. Mengulas tidak mengesan. Dibawa terbang ke perahu. Kamilah tahu dari dahulu. Meratap langit dengan bicara. Adik jauhari bijaksana.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Membuhul tidak membeku. Hinggap melahap di landasan. Disambar ombak Laut China. Turun minum ke muara. 26 . Bumi tidak ketirisan.

Sakit sungguh hambanya tuan. Mati tersambar seekor merpati. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Anak dibuat seperti madu. Mati tersambar seekor merpati. 27 . Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati. Sudah didengar perintah Allah. Buat dinding raja beradu.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Sudah didengar perintah Allah.

Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Kuasa Allah siapa tahu. Tangkai hati bagai disentak. Beras padi dalam petak. Anak dibuat seperti madu. Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. 28 . Dari Gerisik ke Surabaya. Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak. Kucing kurus menggaru papan. Kurus badan kerana tak makan. Sudah nasib tubuhnya saya.Buat dinding raja beradu. Batu belah dalam perahu.

Hati sungguh ingatkan tuan. Papan digaru kayu mati. Makan tak lalu tidur tak lena. Papan digaru kayu mati. Tumbuh padi menjadi lalang. Makan tak lalu tidur tak lena. Kurus badan kerana tak makan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang. 29 .Kucing kurus menggaru papan. Kurus kerana menahan hati. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tuan tidak kenangkan saya. Kurus kerana menahan hati. Lalang terbenam di pintu kota.

Benci tuan kepada saya. Bukit roboh Kuala Kemidi. Tuan dapat kasih baharu. Tuan dapat kasih baharu. Teluk lipat airnya biru. 30 . Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi. Tempat orang mencuci muka. Tuan tidak kenangkan saya. Teluk lipat airnya biru.Lalang terbenam di pintu kota. Benci tuan kepada saya.

Pada tahun 1962. Yang Hina Patriot. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Z Penjelmaan. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Batu Kikir.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Paul Institution. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. yang bermaksud. Z dan Melayu. Kemudian ke St.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Johor Bahru.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. penulis Setiausaha Agung UMNO.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Jempol. Di samping buku bahasa Melayu. Patriot. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Negeri Sembilan Darul Khusus. Za¶ba. Melayu yang beragama Islam. Universiti Malaya. Melayu Linggi dalam tahun 1907. 2006). Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Z Penjelmaan c/o Patriot. Mendapat pendidikan di Sek. Singapura. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr.

perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Himpunan ratusan karyanya. Budayawan. Za¶ba dikenali. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. sosial dan politik. Bahasa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. tokoh agama dan politik. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. agama. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Dato¶ Seri Utama Dr. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa.sosial dan budaya bangsa. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. kesusasteraan. Namun demikian. kebudayaan. Persuratan. 32 . dan Nasionalis. ilmuan pendidikan dan bahasa. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Sasterawan.

tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Pada tahun 1952. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Selepas itu. Dalam tahun 1961. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Kuala Sedili. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Johor. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. kemudian menjadi pemberita. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. pada 12 Julai 1929. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Kota Tinggi. Ibunya bernama Halimah. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. pihak Jepun menyerah kalah. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Pada tahun 1951. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. beliau 33 .

Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. ³Nasib Buruh´. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Sementara itu dalam tahun 1991. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Pada tahun 1962. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Sajak-sajaknya sentiasa segar. ³Bunga Popi´. ³Ke Makam Bonda´. 34 . Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. dan ³Salam Benua´. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. ³Gadis Di Kuburan´. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat.

Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. pengalaman dan dedikasinya. Kekasih. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Tamu Di Bukit Kenny. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. China. Bunga Popi dan lain-lain. Peranchis. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Filipina. Thai. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Serunai Malam dan lain-lain. Rusia dan lain-lain. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. China dan Rusia. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Itali. Malam Kemerdekaan. Czechkoslovakia. Gadis Di Kuburan. kerana ketokohan. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Ke Makam Bonda. Korea. Jepun. Indonesia. 35 . sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Sajak : Pak Utih. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Salam Benua. Turunnya Sebuah Bendera. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Danish. Tamil. Mulai tahun 1979. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Drama : Muzika Uda dan Dara. Degup Jantung.

Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Cempaka Berbunga. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. di dalam atau luar negara. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). khususnya sajak dan drama. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. amat banyak diperkatakan. 36 . sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis.

Bayang-bayang hendak ditangkap. Riang-riang disambar wakab. Hairan memandang dunia sekarang. Kuning Ledang bagai dikarang. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar.). Kandis terletak dalam puan. Burung terbang dipipihkan lada.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Adakah gila bagimu tuan. 37 . Gula madu kusangka manis. Berembang buah pedada.Samad Ahmad (peny. Manis lagi senyuman tuan.

(Ibid. Sampan pukat sampan Serani. Cahaya liput serata dunia. 38 . Tuan umpama bintang nurani. Tuan laksana bulan yang terang. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Boleh belayar tanah seberang. Jangan dipetik buah rembia. Makin ditentang bertambah terang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. wanita juga demikian.

Umpama pokok tidak berbuah.(Zainal Abidin Bakar. (Zainal Abidin Bakar (peny. Di situ tempat hatiku gila. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. (The dimmer light refreshes the rice. Adakah orang semacam sahaya. For lack of kindness life¶s not nice. Ayam berkoko mengirai tuah. Tubuh kecil bagai diraut. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . The happy cocok will shake and crow. Jikalau hidup tidak berbudi.). 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Sarang penyengat di dalam padi. Tempat orang menggesek biola. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.

Sesal kemudian tak berguna. Tuar di kuala tak mengena.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Sesal dahulu pendapatan. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. 40 . Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul.

Kerana kasih/ saya turutkan. 41 .(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Sayang selasih/ saya lurutkan. Buang emak/ buang saudara.

Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. tak kering oleh panas´. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Tercipta dalam situasi kelisanan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. 42 . tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. termasuk persekitarannya.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun.

REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut. ciri. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah. masalah untuk memahami 43 . Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti. Antara lain.Antaranya.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Kami perasaan.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Di samping itu. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.

Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa. 44 .terima kasih.Sekian.Di kesempatan ini.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.

KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Di samping itu. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. Oleh hal yang demikian. Hal ini demikian kerana. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. ciri. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. sejarah. Selain itu. fungsi dan bentuk pantun. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. dengan membuat kerja 45 . Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. . Semasa saya menerima tugasan ini.

Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. 46 .kursus ini.Sekian terima kasih. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. Bagi cadangan penambahbaikkan. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. Tambahan pula. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Hal ini demikian kerana.

Fajar Bkti Sdn Bhd. K. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007).RUJUKAN Alwi Salim (1983). Petaling Jaya.).Takdir Alisjahbana (1972). Kuala Lumpur. Petaling Jaya. PTS Publication Sdn Bhd. Za¶ba. 47 . Zainal Abidin Bakar (peny.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. K. Ilmu Mengarang Melayu. 1983. Zaman Baru Sdn Bhd. S. 1965. Kumpulan Pantun Melayu.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Puisi Melayu. Puisi Lama. Pantun & Gurindam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful