Kepupusan Hidupan Liar Hidupan liar ditakrifkan sebagai binatang buas yang hidup di dalam hutan dan tidak

dipelihara oleh manusia. Antara contohnyaialah gajah, orang utan, sela dang, harimau, monyet, badak, ungka dan seumpamanya. Sama ada disedari atau tidak, habitat semula jadi hidupan liar di negara ini telah banyak diceroboh oleh manusia. Pembukaan hutan rimba dan bukit-bukau untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan, pertanian, empangan dan sebagainya telah menyebabkan tempat tinggal hidupan liar dimusnahkan. Oleh itu, hidupan liar ini terpaksa melarikan diri ke kawasan lain yang belum diteroka oleh manusia. Aktiviti pembalakan dan pembersihan hutan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepupuisan hidupan liar . Sebatang kecil di sekelilingnya turut tumbang. Hal ini secara langsung memusnahkan habitat hidupan liar. Oleh yang demikian, jika aktiviti pembalakan ini dijalankan secara berterusan tanpa kawala n sudah pastilah habitat hidupan liar akan menjadi bertambah kecil yang seterusnya akan menyebabkan kepupusan hidupan liar. Kepupusan hidupan liar ini bukan sahaja berpunca darpada projek-projek pembangunan yang besar, malah amalan-amalan kecil dan sikap cuai manusia. Antaranya ialah lalai ketika menggunakan ubat pelali sewaktu menyelamatkan hidupan liar, mengenakan tali ikatan yang terlalu kuat hingga bopleh membunuh binatang berkenaan dan tidak dapat menyediakan persekitaran yang sesuai bagi hidupan liar yang telah dijerat dan ditempatkan di pusat-pusat pemeliharaan. Oleh itu, hidupan liar perlu diberi perlindungan kerana hidupan liar ini dapat menyumbang pelbagai faedah kepada negara. Satu daripada sumbangan itu ialah menjadi aset yang berupaya memajukan sektor pelancongan. Tidak dinafikan bahawa kebanyakan para pelancong gemar melihat cara hidup binatang liar secara dekat da lam alam persekitaran semula jadi. Taman Negara di Pahang, misalnya adalah sebuah taman hidupan liar yang hidup dalam alam semula jadi yang bukan sahaaja berjaya menarik minat para pelancong dari dalam negara, malah dari luar negara. Binatang binatang liar yang terdapat di taman ini seperti harimau, seladang, gajah, rusa dan seumpamanya yang hidup secara bebeas menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong di negara ini. Selain itu, perlindungan dan pemeliharaan hidupan liar mempunyai nilai ekonomi yang boleh mendatangkan pendapatan kepada sesebuah negara. Misalnya, melalui pengeluaran lesen-lesen kepada para pemburu untuk menembak rusa, babi hutan, burung dan pelanduk. PERHILITAN memperoleh sebanyak RM300 000 hingga RM500 000 hasil daripada pengeluaran lesen-lesen kepada para pemburu. Di samping itu, nilai dagangan antarabangsa bagi hidupan liar bagi negara ktia amat tinggi, iaitu sektiar AS $12 juta setahun. Hidupan liar juga ialah aset penting dalam bidang penyelidikan perubatan demi kesejahteraan kesihatan manusia. Umpamanya, monyet yang dijadikan sebagai bahan eksperimen. Sebagai contoh, seseorang saintis yang berjaya mencipta ubat untuk sesuatu jenis penyakit tentunya ingin menguji ubat tersebut ke atas sesuat u hidupan sebelum disahkan layak digunakan oleh manusia. Oleh hal yang demikian,keberkesanan sesuatu penemuan baharu dalam bidang sains s ememangnya memerlukan hidupan liar. Menyedari hakikat kepentingan melindungi hidupan liar inilah, beberapa langkah untuk tujuan itu harus dikuatkusakan oelh pihak Jabatan PERHILITAN seper ti mengetatkan lagi syarat-syarat permohonan lesen memburu hidupan liar kepada para pemburu. Di samping itu, pihak tersebut juga haruslah menetapkan musim yang tempat perburuan yang lebih khusus lagi. Tegasnya Jabatan PERHILITAN haruslah memantau dan mempastikan Akta Perlindungan Hidupan Liar, 1972 dipatuhi oelh

kesemua pemburu. Nilai yang terdapat dalam esei ini ialah bertanggungjawab dan menyay angi dan menghargai alam sekitar. . Saya telah sedar bahawa memulau barangan tersebut dapat mengelakkan hidupan liar dibunuh untuk menghasilkan baragan tersebut. saya insaf kerana selama ini telah membeli barang-barangan yang diperbuat daripada kulit hidupan liar. hidupan liar juga berhak untuk hidup di muka bumi ini. Saya juga mengambil iktibar dan berjanji untuk menjaga dan memelihara hidupan liar daripada terpupus. Oleh itu. semua pihak di negara ini haruslah mengambil berat dalam hal mengekal dan memelihara hidupan liar Kesimpulannya. Rumusannya. Saya telah berubah sikap dengan memboikotkan baragan yang diperbuat daripada hidupan liar agar hidupan liar dapa t dipelihara. Begitu juga pihak zoo hendaklah mempergiat usaha-usaha pembiakan hidupan liar da lam kurungan.