A.

Pilih jawapan yang betul
1. Kira dan lorekkan jawapan yang betul

4 6 3 5
2. Baca dan lorekkan jawapan yang betul

Lima Belas

1 0 1 3

1 5 1 4

3. Lorekkan perkataan nombor yang betul

SEMBILAN

LAPAN

ENAM

4. Tuliskan nombor yang tertinggal i. Lorekkan jawapan yang betul Selepas 6 ialah nombor 8 7 5 5. 6. Kira dan lorekkan jawapan yang betul. Puluh Sa Tiga belas Tiga puluh Tiga B. 17 18 20 ii. Isikan tempat kosong. 48 50 51 . 25 26 27 iii.

7 6 8 . 4+4 4 D. Bulatkan jumlah nenas yang ada. 9-4 8 9.Bulatkan jawapan yang betul 10. 3+1 5 8.C. Padankan dengan jawapan yang betul 7.

8) 14.2. 10 ) 15. 0+9 5+3 9-5 10 . 6 ) E.7. Padankan dengan jawapan yang betul 19. 6+2 . 4-2 5-3 8-4 17. 8–4= (3.3) 16.11.4. 4. 12.1) F . 1 kurang dari 3 ialah ( 5. Tuliskan jawapan yang betul berpandukan jawapan pilihan yang diberi. 9 .5) 13. Ambil 3 dari 5 ialah (1. 9–2= (6.2. 3 tambah 0 ialah (3.1 18. 3+5= ( 8 .

21. Kira berapa biji telur di atas? A.20. Pilih jawapan yang betul. 9 – 4 = A. 10 22. G. 8 C. 4 . 6 B.

8 25. 5 C. 2 27. 40 28. Perkataan bagi 40 ialah A. 7 B. 8 B. 4 B. Ali memberi 6 biji guli kepada abangnya dan ada 2 biji guli lagi padanya. Empat kosong 29. 5 tambah 1 ialah A. 1 PULUH dan 4 SA ialah A. 14 B. 6 23. 5 C. 7 C. Beza antara 8 dan 2 ialah A. 9 C. 7 + 3 = A. 6 B. Empat puluh B. 6 26. 6 C. Empat belas C. . 10 24. 41 C. 4+ =9 Nombor yang hilang ialah A.B.

3 B. 8 30. 7 C. Yana mempunyai 10 biji rambutan. Dia memakan 4 biji rambutan. 8 .Ada berapa biji guli pada mulanya? A. Berapa biji rambutan lagi yang tinggal? A. 4 C. 6 B.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.