A.

Pilih jawapan yang betul
1. Kira dan lorekkan jawapan yang betul

4 6 3 5
2. Baca dan lorekkan jawapan yang betul

Lima Belas

1 0 1 3

1 5 1 4

3. Lorekkan perkataan nombor yang betul

SEMBILAN

LAPAN

ENAM

Puluh Sa Tiga belas Tiga puluh Tiga B. Kira dan lorekkan jawapan yang betul. Isikan tempat kosong. 17 18 20 ii. Tuliskan nombor yang tertinggal i. 48 50 51 . 6. Lorekkan jawapan yang betul Selepas 6 ialah nombor 8 7 5 5.4. 25 26 27 iii.

C. Padankan dengan jawapan yang betul 7. 4+4 4 D. 9-4 8 9. 3+1 5 8. Bulatkan jumlah nenas yang ada. 7 6 8 .Bulatkan jawapan yang betul 10.

11.5) 13.1 18.1) F .8) 14. 6+2 .3) 16.4. Tuliskan jawapan yang betul berpandukan jawapan pilihan yang diberi. 1 kurang dari 3 ialah ( 5.2.7. 9 . 10 ) 15. 4. 8–4= (3. 3 tambah 0 ialah (3. 4-2 5-3 8-4 17. Padankan dengan jawapan yang betul 19. 3+5= ( 8 .2. Ambil 3 dari 5 ialah (1. 12. 6 ) E. 0+9 5+3 9-5 10 . 9–2= (6.

9 – 4 = A. 10 22. 4 . 21. G. 8 C. 6 B. Pilih jawapan yang betul. Kira berapa biji telur di atas? A.20.

5 tambah 1 ialah A. 41 C. 2 27. 4+ =9 Nombor yang hilang ialah A. 14 B.B. 4 B. Empat kosong 29. 5 C. 9 C. 7 B. Ali memberi 6 biji guli kepada abangnya dan ada 2 biji guli lagi padanya. 40 28. 8 25. Beza antara 8 dan 2 ialah A. 5 C. 8 B. 1 PULUH dan 4 SA ialah A. 10 24. 6 26. . Empat belas C. 6 B. 7 + 3 = A. Empat puluh B. Perkataan bagi 40 ialah A. 6 23. 6 C. 7 C.

3 B. 8 30. Dia memakan 4 biji rambutan. 4 C. Berapa biji rambutan lagi yang tinggal? A. 6 B. 7 C. Yana mempunyai 10 biji rambutan. 8 .Ada berapa biji guli pada mulanya? A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful