P. 1
teori falsafah timur

teori falsafah timur

|Views: 1,158|Likes:
Published by Rose Yalieza Lieza

More info:

Published by: Rose Yalieza Lieza on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

Injil dan Taurat. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Yahudi. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. iaitu kitab Al Quran. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. Penggunaan mantera. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Kristian dan Yahudi.Perbezaan Aliran. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. ‘Sumber wahyu. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. tidak . serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Injil dan Taurat. jampi.

Nasrani. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan . Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. termasuklah dari segi falsafah sejarah. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata.a. Kitab-kitab agama di India.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. . Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. dan Islam’[5]. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Bagi agama Islam. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka.

‘peranan St. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. ketentuan Tuhan. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut.s. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran . tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. Nabi Musa a. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat.s) yang terpilih. Secara hierarki sumber sejarah pula.s).s.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S. ( Nabi Ibrahim a. malah hasil karya St. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan.W. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a. Secara amnya.T sebagai . Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. Nabi Isa a.

berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Yahudi. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. mengenai ilmu pengetahuan. Sebagai kesimpulannya. ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). pertapaan. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam .Tuhan Yang Maha Esa. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Kristian. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. ilmu laduni dan upacara mistik. Hindu dan Buddha. dalam mencerna ilmu pengetahuan. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan.

dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. Plato dan Socrates. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. Ini ditambah dengan teori pertalian. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. Yahudi dan Kristian. disamping teori .proses menggali ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. teori kesepadanan dan teori pragmatik. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah.

golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu.w. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu.a. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M).s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s.logik berlebihan. Secara amnya. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’.deksriptif. terutamanya . Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. Kristian dan Yahudi. teori semantik dan teori non. Yahudi dan Kristian. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a.

Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Injil dan Taurat. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. termasuklah di dalam bidang sejarah. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan.berkaitan dengan perkara ghaib. Secara amnya. sumber pertama ( primary sources). Bagi aliran barat.

Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. Bagi Aristotle. Politics.M). Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. . Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. Dalam karya beliau. Sebagai kesimpulannya. Logik bermaksud berfikir secara teratur. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. kerajaan yang paling baik ialah "politi".ilmuan empirikal di barat. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat.

manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal. Kitab klasik Ramaya.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT…. . adakah kita dapat berpegang. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M).W. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. jawapan saya.!!!.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. masyarakat. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu.” . Cuba kita renungkan bersama. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. rohani dan jasmani telah diwujudkan. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. rohani. emosi. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Di sini.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. kemahiran.

Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. sesuatu yang tidak akan berubah. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. dan menaakul. tradisional dan Moden. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. Atau lebih jelas lagi. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. lebih pasif. melatih 3M serta kemahiran mental. peribadi. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. penekanan agama melebihi sains. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. masyarakat dan alam sekitar.Apa yang jelasnya. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. kita lihat dari sudut barat pula. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. Perennial bermaksud tidak berubah. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. . Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. Selain itu juga.

dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. . Timur dan Barat. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. Namun begitu. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. setelah didatangi oleh pihak penjajah. Walaubagaimanapun.Matlamat pendidikannya pula. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. guru memainkan peranan utama. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. latihan intelek dan mentall. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. Begitulah.

Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 2002. Suntharalingam. Bovens. Adam. Illinois : Intervarsity Press. 1992. Epistemology. 1968. Metodologi Dakwah. Titus. Abdul Rahman Haji Abdullah. New York: Meridian.2006. 1964. Luc & Hartmann. 1979. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Rand. Abdul Rahman Haji Abdullah. Bayesian Epistemology. Introduction to Objectivist Epistemology. James . 2003. 1991. 1984. Philosophy and the Christian Faith. 2000. Michigan: Baker Book House. Philosophical Perspectives 13. Hendricks. & Sosa. 1987. William H. Jakarta: Pulau Bintang. J. Dray. Geisler. Philosophy of History. Kuala Lumpur:DBP. Blackwell Publishing. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Stephan. Wacana Falsafah Sejarah. 1987. 2003. Semarang : cv Toha Puka.1999. Harold H. Vincent F. Greco. Dancy. Colin Brown. Oxford: Oxford University Press. Pensejarahan Barat. Pengantar Ilmu Sejarah. New York: Cambridge University Press. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. Blackwell Publishing. Bandung: P. Mainstream and Formal Epistemology. Norman L. Nasruddin Razak.T Remaja Rosdakarya. Tomberlin. R. Ayn. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. Persoalan-Persoalan Filsafat. 1999. . 1976. Blackwell Guide to Epistemology. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. Morton. Jonathan.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. E. John Wiley & Sons. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Wacana Falsafah Sejarah. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 2000. Jakarta: Pulau Bintang. Metodologi Dakwah. 1976. 1992. Norman L. 73. 61. hlm. [8] H. 2000.73. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah. 362263. 77 dan Nasruddin Razak. 2000. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2003. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Bandung: P. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. Michigan: Baker Book House. Titus. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 73. hlm. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. 81.Wacana Falsafah Sejarah. 2000. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 24-25. Geisler. hlm. 72 dan . Wacana Falsafah Sejarah. [10] Harold H. [9] R. 2000. Persoalan-Persoalan Filsafat.hlm. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 108. 1987. Semarang : cv Toha Puka.Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. hlm.T Remaja Rosdakarya. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 2000. Pengantar Ilmu Sejarah. Suntharalingam.M Rasjidi.hlm. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. 73 dan . Pensejarahan Barat. Wacana Falsafah Sejarah. 1984.hlm. Ahmad Tafsir. Filsafat Agama. 14. Wacana Falsafah Sejarah. 71. 1987. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm.hlm. . 12. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.hlm. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective.

Illinois : Intervarsity Press. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. 48-57. 83. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. 83. Wacana Falsafah Sejarah. 63. hlm. Pengantar Ilmu Sejarah. 47. hlm.hlm. 13. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2003. 2003. [13] Colin Brown. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. hlm. hlm. 72. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 2000. 1968. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. Philosophy and the Christian Faith. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. hlm. 2000. Wacana Falsafah Sejarah.

ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. iaitu konfusianisme (China). Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme.Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. nasionalisme dan internasionalisme (India). — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. — KONSEP. dan falsafah pendidikan Islam. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara .

dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. buku sejarah. Bagaimanapun. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. norma. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. orang ikhlas yang hati. lebih sederhana. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. buku elemen. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. tua. peraturan dan kebudayaan masyrakat. individu. Sehubungan itu. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. mengakui dan oleh bahawa itu. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. bertimbang menyayangi rasa. iaitu buku syair.Confucius.

memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. untuk kaedah memperolehi pangetahuan. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. sebenar. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. pelajaran. .menyampaikan Didalam 1107). Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). iaitu konfusianisme (China). dalam zaman dan dinasti Sung. nasionalisme dan internasionalisme (India). KONSEP. Chenghao (1032-1085). mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). dan falsafah pendidikan Islam. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. pelajar berpendapat. pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna.

maka wujudlah kerjasama. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan.. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. 2. Dengan adanya motivasi. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . diikuti keperluan kasih-sayang. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Begitu juga dengan kepuasan. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. Ekoran daripada itu. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. jika seseorang itu diberi motivasi. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . Dalam satu-satu kelompok kumpulan.PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). Melalui apa cara pun. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi.

Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. 1. Keselamatan 7. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. 2. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. minuman dan tempat tinggal. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan. Melalui keperluan ini. bakat. Penyempurnaan Diri 4. potensi. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. apatah lagi manusia. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Keperluan Mengetahui 3. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. 2. Selain itu. kemampuan. Keperluan Estetik 2. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. Kasih Sayang 6. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku.. diikuti dengan kasih-sayang. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. dan kreativiti impuls individu. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Penghargaan Kendiri 5.

Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . dan perasaan diri. cara seseorang guru itu memberikan arahan. Contohnya.bersendirian. Secara tidak langsung. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. Melalui cara ini. dikasihi dan bernilaai. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. harmonis. 2. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. pelajar akan merasakan mereka diterima. kasih-sayang. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. dihormati. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. lancar. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. 2. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Oleh itu dari peringkat awal lagi. Ekoran daripada itu keinginan. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. minat. Dalam konteks ini. Penerimaan oleh keluarga. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka. guru dan rakan sebaya amatlah penting. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. pengetahuan dan kemahiran. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. Sebagai seorang yang berpengalaman. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. dihargai. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran.

2. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Zainun. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). ia mesti jadi. 1970. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan.dalam kumpulan. mentelaah. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan.Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya.1985 ).5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta . ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. Menurutnya lagi. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. perhatian. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. dan penilaian diri orang lain. iaitu potensinya dilahirkan. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. Berdasarkan Saedah. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. juga pengiktirafan.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. dia juga akan menerima dirinya. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya.

Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Oleh itu. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. menyeronokkan dan bermanafaat. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. guru perlu memainkan peranannya.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. bersungguh-sungguh. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . Untuk mengetahui sesuatu perkara. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. muzik dan sebagainya. senyuman atau hadiah. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. Guru harus membantu menyuburkan minat. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. bantuan dan sokongan kepada murid. 2. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat.berfaedah dan menyeronokan. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. 2. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. Di sekolah. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. Dalam konteks sekolah pula. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. maka mereka mesti belajar dengan tekun. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Dalam konteks sekolah. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. 3. bakat.Dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. bersifat menyelidik. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif.

0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. Pertamanya tentang keperluan individu. Menurut teori ini. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar.penyelidikan.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. 4. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya. CD-ROM . keseronokan dan sebagainya. Keduanya. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan. komik. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku.2) Teori Motivasi Pencapaian. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta.1) Teori kognitif Tentang Motivasi.Apabila murid berjaya. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi.Selain itu.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. 4. 5. peta dan sebagainya. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan.Pada masa yang sama. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. 4. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. .

Bhd. Second Edition. Psikologi Pendidikan. 5. Motivasi Dalam Pendidikan. Sufean Hussain (1993).Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI 1. Tunku Mohani (1996). Psikologi Perkembangan. 9. Psikologi Pendidikan. Lester D. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Lingren (1959). Saedah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . PT Bina Aksara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainun. Children in Play Therapy.. McGraw-Hill Book Company. Pendidikan di Malaysia : Sejarah. New York. 3. Alice Crow (1980). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Rohaty Mohd. 7. 6. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. New York. Bhd. Crow. 4. 2. Mok Soon Sang (2000). American Book Company. Majzud (1992). Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Sistem dan Falsafah. Psychology of Personal and Social Adjustment. Drs. Jakarta. Atan Long (1976). Moustakas (1953). Wasty Soemato (1987). 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->