NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSIN D20081032134

MAKNA TERSURAT .

tertulis atau tercatat. ‡ dikenali sebagai makna selapis dan makna denotasi .DEFINISI ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) telah ditulis. ‡ Darwis Harahap (1994:132) makna tersurat membawa pengertian sebagai makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja.

makna kamus atau makna leksikal. . ‡ digunakan untuk karya ilmiah kerana mempunyai makna tersurat yang memudahkan pembaca memahami maksudnya supaya ilmu yang dipaparkan di dalamnya menjadi pengetahuan bagi pembacanya (Darwis Harahap. 1994:37).‡ Denotasi disebut sebagai makna umum.

‡ Makna denotasi menurut Abdullah Hassan (1997:271) ialah benda atau idea yang sebenarnya dirujuk oleh sesuatu perkataan. . tanpa diwarnai oleh pengaruh emosi. ‡ Ia juga bermaksud makna yang disebut di dalam kamus. ‡ makna yang bebas daripada sebarang konteks.

maka ayat atau bahasa tersebut dianggap betul. sekiranya sesebuah ayat atau bahasa itu biasa digunakan.‡ Makna tersurat dalam sesebuah ayat juga bergantung kepada kebiasaan penggunaannya ‡ Darwis Harahap (1994) yang menyatakan. .

Penari ada di dalam bilik persalinan. c.KEKELIRUAN MAKNA ‡ penjodoh bilangan a. b. Penari itu ada di dalam bilik persalinan. Emak mahu pergi ke pasar membeli dua ekor ikan. Mereka ada di dalam bilik persalinan . ‡ kata nama a.

‡ kata kerja a. Burung itu terbang di atas pokok. b. Burung itu hinggap di atas pokok. ‡ kata sendi nama a. b. Perkara itu ada luar pengetahuan saya. Perkara itu ada di luar pengetahuan saya .

MAKNA TERSIRAT .

‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) makna tersirat dimaksudkan sebagai terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu). . ‡ Makna tersirat juga tergolong dalam makna leksikal mengutamakan nilai komunikatif. iaitu apa yang dirujuk oleh penutur dalam satu-satu konteks.DEFINISI ‡ makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujurkan (Darwis Harahap. 1994:138).

‡ makna konotasi atau konotatif dan ayat berlapis-lapis. Nathesan (2001) menyatakan. ternyata ada hubungannya ‡ untuk memberi makna kepada hasil karya kreatif ‡ S. ‡ Konotasi merupakan makna lain daripada asalnya tetapi jika di telusuri. makna konotasi tidak tetap dan sentiasa berubahubah mengikut konteks penggunaan kata dan sosiobudaya sesebuah masyarakat pengguna .

b. tidak suka bekerja  mati tidak ada . Mati selera  rajin pemalas. Rajinnya anak mak.‡ contoh makna tersirat a.

. ‡ Ayat tersirat pula memerlukan pemahaman dan penafsiran pembaca dan pendengar itu sendiri untuk mengetahui maksud atau mesej yang ingin disampaikan. ayat selapis atau maksudnya yang disampaikan secara terus dan mudah difahami pembaca dan pendengar. ‡ Ayat tersurat yang bersifat secara umum.KESIMPULAN ‡ Ayat tersurat dan ayat tersirat mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia untuk menyampai masej atau sesuatu maksud tertentu.

wordpress. Diperoleh pada Mac 01. Diperoleh pada Mac 01. Ampang. 2011 daripada http://endonesa. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.RUJUKAN Abdullah Yusof.com/docs/48810844 Tata Makna (2011).docstoc. Alias Mohd Yatim & Mohd Ra in Shaari (2009) Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu. 2011 daripada http://www. Jenis Makna (2011).com . Darwis Harahap (1994) Binaan Makna. Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka.