NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSIN D20081032134

MAKNA TERSURAT .

‡ Darwis Harahap (1994:132) makna tersurat membawa pengertian sebagai makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. tertulis atau tercatat.DEFINISI ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) telah ditulis. ‡ dikenali sebagai makna selapis dan makna denotasi .

. makna kamus atau makna leksikal.‡ Denotasi disebut sebagai makna umum. ‡ digunakan untuk karya ilmiah kerana mempunyai makna tersurat yang memudahkan pembaca memahami maksudnya supaya ilmu yang dipaparkan di dalamnya menjadi pengetahuan bagi pembacanya (Darwis Harahap. 1994:37).

‡ Makna denotasi menurut Abdullah Hassan (1997:271) ialah benda atau idea yang sebenarnya dirujuk oleh sesuatu perkataan. ‡ makna yang bebas daripada sebarang konteks. ‡ Ia juga bermaksud makna yang disebut di dalam kamus. . tanpa diwarnai oleh pengaruh emosi.

‡ Makna tersurat dalam sesebuah ayat juga bergantung kepada kebiasaan penggunaannya ‡ Darwis Harahap (1994) yang menyatakan. . maka ayat atau bahasa tersebut dianggap betul. sekiranya sesebuah ayat atau bahasa itu biasa digunakan.

Emak mahu pergi ke pasar membeli dua ekor ikan. Mereka ada di dalam bilik persalinan . ‡ kata nama a. Penari ada di dalam bilik persalinan. Penari itu ada di dalam bilik persalinan. c. b.KEKELIRUAN MAKNA ‡ penjodoh bilangan a.

‡ kata sendi nama a. Burung itu hinggap di atas pokok. b. Perkara itu ada luar pengetahuan saya. Perkara itu ada di luar pengetahuan saya . b. Burung itu terbang di atas pokok.‡ kata kerja a.

MAKNA TERSIRAT .

. ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) makna tersirat dimaksudkan sebagai terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu). iaitu apa yang dirujuk oleh penutur dalam satu-satu konteks.DEFINISI ‡ makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujurkan (Darwis Harahap. 1994:138). ‡ Makna tersirat juga tergolong dalam makna leksikal mengutamakan nilai komunikatif.

‡ Konotasi merupakan makna lain daripada asalnya tetapi jika di telusuri. Nathesan (2001) menyatakan. ternyata ada hubungannya ‡ untuk memberi makna kepada hasil karya kreatif ‡ S. makna konotasi tidak tetap dan sentiasa berubahubah mengikut konteks penggunaan kata dan sosiobudaya sesebuah masyarakat pengguna .‡ makna konotasi atau konotatif dan ayat berlapis-lapis.

‡ contoh makna tersirat a. Mati selera  rajin pemalas. Rajinnya anak mak. b. tidak suka bekerja  mati tidak ada .

ayat selapis atau maksudnya yang disampaikan secara terus dan mudah difahami pembaca dan pendengar.KESIMPULAN ‡ Ayat tersurat dan ayat tersirat mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia untuk menyampai masej atau sesuatu maksud tertentu. . ‡ Ayat tersirat pula memerlukan pemahaman dan penafsiran pembaca dan pendengar itu sendiri untuk mengetahui maksud atau mesej yang ingin disampaikan. ‡ Ayat tersurat yang bersifat secara umum.

Jenis Makna (2011).RUJUKAN Abdullah Yusof. Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka.docstoc. Alias Mohd Yatim & Mohd Ra in Shaari (2009) Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu. 2011 daripada http://endonesa. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.com/docs/48810844 Tata Makna (2011). 2011 daripada http://www. Ampang. Diperoleh pada Mac 01.wordpress.com . Diperoleh pada Mac 01. Darwis Harahap (1994) Binaan Makna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful