NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSIN D20081032134

MAKNA TERSURAT .

DEFINISI ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) telah ditulis. ‡ Darwis Harahap (1994:132) makna tersurat membawa pengertian sebagai makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. ‡ dikenali sebagai makna selapis dan makna denotasi . tertulis atau tercatat.

.‡ Denotasi disebut sebagai makna umum. makna kamus atau makna leksikal. 1994:37). ‡ digunakan untuk karya ilmiah kerana mempunyai makna tersurat yang memudahkan pembaca memahami maksudnya supaya ilmu yang dipaparkan di dalamnya menjadi pengetahuan bagi pembacanya (Darwis Harahap.

tanpa diwarnai oleh pengaruh emosi.‡ Makna denotasi menurut Abdullah Hassan (1997:271) ialah benda atau idea yang sebenarnya dirujuk oleh sesuatu perkataan. ‡ makna yang bebas daripada sebarang konteks. . ‡ Ia juga bermaksud makna yang disebut di dalam kamus.

.‡ Makna tersurat dalam sesebuah ayat juga bergantung kepada kebiasaan penggunaannya ‡ Darwis Harahap (1994) yang menyatakan. maka ayat atau bahasa tersebut dianggap betul. sekiranya sesebuah ayat atau bahasa itu biasa digunakan.

Penari ada di dalam bilik persalinan.KEKELIRUAN MAKNA ‡ penjodoh bilangan a. Penari itu ada di dalam bilik persalinan. b. Mereka ada di dalam bilik persalinan . ‡ kata nama a. c. Emak mahu pergi ke pasar membeli dua ekor ikan.

‡ kata sendi nama a.‡ kata kerja a. Perkara itu ada luar pengetahuan saya. Burung itu hinggap di atas pokok. b. Burung itu terbang di atas pokok. Perkara itu ada di luar pengetahuan saya . b.

MAKNA TERSIRAT .

‡ Makna tersirat juga tergolong dalam makna leksikal mengutamakan nilai komunikatif. . iaitu apa yang dirujuk oleh penutur dalam satu-satu konteks. ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) makna tersirat dimaksudkan sebagai terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu).DEFINISI ‡ makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujurkan (Darwis Harahap. 1994:138).

‡ makna konotasi atau konotatif dan ayat berlapis-lapis. ternyata ada hubungannya ‡ untuk memberi makna kepada hasil karya kreatif ‡ S. makna konotasi tidak tetap dan sentiasa berubahubah mengikut konteks penggunaan kata dan sosiobudaya sesebuah masyarakat pengguna . Nathesan (2001) menyatakan. ‡ Konotasi merupakan makna lain daripada asalnya tetapi jika di telusuri.

Mati selera  rajin pemalas. tidak suka bekerja  mati tidak ada .‡ contoh makna tersirat a. Rajinnya anak mak. b.

KESIMPULAN ‡ Ayat tersurat dan ayat tersirat mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia untuk menyampai masej atau sesuatu maksud tertentu. ‡ Ayat tersurat yang bersifat secara umum. ayat selapis atau maksudnya yang disampaikan secara terus dan mudah difahami pembaca dan pendengar. ‡ Ayat tersirat pula memerlukan pemahaman dan penafsiran pembaca dan pendengar itu sendiri untuk mengetahui maksud atau mesej yang ingin disampaikan. .

Alias Mohd Yatim & Mohd Ra in Shaari (2009) Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu. Diperoleh pada Mac 01.wordpress. Ampang. Diperoleh pada Mac 01. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd. 2011 daripada http://www.com/docs/48810844 Tata Makna (2011).docstoc.RUJUKAN Abdullah Yusof. 2011 daripada http://endonesa.com . Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Darwis Harahap (1994) Binaan Makna. Jenis Makna (2011).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful