NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSIN D20081032134

MAKNA TERSURAT .

‡ Darwis Harahap (1994:132) makna tersurat membawa pengertian sebagai makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja.DEFINISI ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) telah ditulis. tertulis atau tercatat. ‡ dikenali sebagai makna selapis dan makna denotasi .

‡ Denotasi disebut sebagai makna umum. ‡ digunakan untuk karya ilmiah kerana mempunyai makna tersurat yang memudahkan pembaca memahami maksudnya supaya ilmu yang dipaparkan di dalamnya menjadi pengetahuan bagi pembacanya (Darwis Harahap. 1994:37). . makna kamus atau makna leksikal.

. ‡ makna yang bebas daripada sebarang konteks.‡ Makna denotasi menurut Abdullah Hassan (1997:271) ialah benda atau idea yang sebenarnya dirujuk oleh sesuatu perkataan. ‡ Ia juga bermaksud makna yang disebut di dalam kamus. tanpa diwarnai oleh pengaruh emosi.

maka ayat atau bahasa tersebut dianggap betul.‡ Makna tersurat dalam sesebuah ayat juga bergantung kepada kebiasaan penggunaannya ‡ Darwis Harahap (1994) yang menyatakan. sekiranya sesebuah ayat atau bahasa itu biasa digunakan. .

Penari itu ada di dalam bilik persalinan. c. Penari ada di dalam bilik persalinan.KEKELIRUAN MAKNA ‡ penjodoh bilangan a. b. Emak mahu pergi ke pasar membeli dua ekor ikan. Mereka ada di dalam bilik persalinan . ‡ kata nama a.

b. Burung itu terbang di atas pokok. b. ‡ kata sendi nama a.‡ kata kerja a. Burung itu hinggap di atas pokok. Perkara itu ada di luar pengetahuan saya . Perkara itu ada luar pengetahuan saya.

MAKNA TERSIRAT .

‡ Makna tersirat juga tergolong dalam makna leksikal mengutamakan nilai komunikatif.DEFINISI ‡ makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujurkan (Darwis Harahap. . 1994:138). ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) makna tersirat dimaksudkan sebagai terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu). iaitu apa yang dirujuk oleh penutur dalam satu-satu konteks.

‡ makna konotasi atau konotatif dan ayat berlapis-lapis. makna konotasi tidak tetap dan sentiasa berubahubah mengikut konteks penggunaan kata dan sosiobudaya sesebuah masyarakat pengguna . ‡ Konotasi merupakan makna lain daripada asalnya tetapi jika di telusuri. ternyata ada hubungannya ‡ untuk memberi makna kepada hasil karya kreatif ‡ S. Nathesan (2001) menyatakan.

Rajinnya anak mak. Mati selera  rajin pemalas. b. tidak suka bekerja  mati tidak ada .‡ contoh makna tersirat a.

‡ Ayat tersurat yang bersifat secara umum. . ‡ Ayat tersirat pula memerlukan pemahaman dan penafsiran pembaca dan pendengar itu sendiri untuk mengetahui maksud atau mesej yang ingin disampaikan.KESIMPULAN ‡ Ayat tersurat dan ayat tersirat mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia untuk menyampai masej atau sesuatu maksud tertentu. ayat selapis atau maksudnya yang disampaikan secara terus dan mudah difahami pembaca dan pendengar.

Darwis Harahap (1994) Binaan Makna.RUJUKAN Abdullah Yusof.com/docs/48810844 Tata Makna (2011). 2011 daripada http://endonesa. 2011 daripada http://www. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd. Jenis Makna (2011). Diperoleh pada Mac 01. Alias Mohd Yatim & Mohd Ra in Shaari (2009) Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu.docstoc. Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ampang.wordpress.com . Diperoleh pada Mac 01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful