NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSIN D20081032134

MAKNA TERSURAT .

DEFINISI ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) telah ditulis. ‡ dikenali sebagai makna selapis dan makna denotasi . ‡ Darwis Harahap (1994:132) makna tersurat membawa pengertian sebagai makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. tertulis atau tercatat.

. makna kamus atau makna leksikal.‡ Denotasi disebut sebagai makna umum. 1994:37). ‡ digunakan untuk karya ilmiah kerana mempunyai makna tersurat yang memudahkan pembaca memahami maksudnya supaya ilmu yang dipaparkan di dalamnya menjadi pengetahuan bagi pembacanya (Darwis Harahap.

‡ makna yang bebas daripada sebarang konteks. ‡ Ia juga bermaksud makna yang disebut di dalam kamus. .‡ Makna denotasi menurut Abdullah Hassan (1997:271) ialah benda atau idea yang sebenarnya dirujuk oleh sesuatu perkataan. tanpa diwarnai oleh pengaruh emosi.

maka ayat atau bahasa tersebut dianggap betul. .‡ Makna tersurat dalam sesebuah ayat juga bergantung kepada kebiasaan penggunaannya ‡ Darwis Harahap (1994) yang menyatakan. sekiranya sesebuah ayat atau bahasa itu biasa digunakan.

‡ kata nama a. Emak mahu pergi ke pasar membeli dua ekor ikan.KEKELIRUAN MAKNA ‡ penjodoh bilangan a. Penari ada di dalam bilik persalinan. c. Penari itu ada di dalam bilik persalinan. b. Mereka ada di dalam bilik persalinan .

b. Burung itu hinggap di atas pokok. Perkara itu ada di luar pengetahuan saya . b. Perkara itu ada luar pengetahuan saya. ‡ kata sendi nama a.‡ kata kerja a. Burung itu terbang di atas pokok.

MAKNA TERSIRAT .

DEFINISI ‡ makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujurkan (Darwis Harahap. . ‡ Makna tersirat juga tergolong dalam makna leksikal mengutamakan nilai komunikatif. 1994:138). iaitu apa yang dirujuk oleh penutur dalam satu-satu konteks. ‡ Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) makna tersirat dimaksudkan sebagai terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu).

‡ makna konotasi atau konotatif dan ayat berlapis-lapis. Nathesan (2001) menyatakan. ‡ Konotasi merupakan makna lain daripada asalnya tetapi jika di telusuri. makna konotasi tidak tetap dan sentiasa berubahubah mengikut konteks penggunaan kata dan sosiobudaya sesebuah masyarakat pengguna . ternyata ada hubungannya ‡ untuk memberi makna kepada hasil karya kreatif ‡ S.

b. Rajinnya anak mak.‡ contoh makna tersirat a. tidak suka bekerja  mati tidak ada . Mati selera  rajin pemalas.

KESIMPULAN ‡ Ayat tersurat dan ayat tersirat mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia untuk menyampai masej atau sesuatu maksud tertentu. ‡ Ayat tersirat pula memerlukan pemahaman dan penafsiran pembaca dan pendengar itu sendiri untuk mengetahui maksud atau mesej yang ingin disampaikan. ‡ Ayat tersurat yang bersifat secara umum. ayat selapis atau maksudnya yang disampaikan secara terus dan mudah difahami pembaca dan pendengar. .

Jenis Makna (2011). Diperoleh pada Mac 01. Alias Mohd Yatim & Mohd Ra in Shaari (2009) Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu.com/docs/48810844 Tata Makna (2011). Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka.wordpress. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd. Ampang. Diperoleh pada Mac 01.docstoc.com . Darwis Harahap (1994) Binaan Makna. 2011 daripada http://endonesa. 2011 daripada http://www.RUJUKAN Abdullah Yusof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful