P. 1
Cabaran Guru Pendidikan Islam

Cabaran Guru Pendidikan Islam

|Views: 235|Likes:
Published by Muhamad Faez Ahmad

More info:

Published by: Muhamad Faez Ahmad on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. as-Sunnah. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . Jadi di sini. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kondusif membawa erti sesuai. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. ijma’ ulama’. 2. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. baik dan sebagainya untuk membantu. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. 1. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam.

(Ahmad Mohd Salleh. alim atau ulama pada kaca mata Islam. Selain itu. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. adil. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran. dedikasi. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. suka berjenaka. (Nik Azis Nik Pa. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. dan pelbagai lagi. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. mudarris. masyarakat dan rakan sekerjanya. pandangan luas dan dinamik. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. kaunselor. pembimbing. sebagai contoh . Antara sifat seorang guru ialah tegas. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam. Guru adalah murabbi. fasilitator. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. guru perlu mengetahui.dihargai oleh orang atasan. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. toleransi. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. (Ishak Haron. muallim. ramah.

(Che Noraini Hashim. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan.teladan. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. Apabila situasi ini berlaku. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. Bagi pelajar yang beragama Islam. Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. Jadi. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan.

Keadaan bilik darjah yang tidak terurus.menghayati agama Islam. Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. panas. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Ada pelajar yang lemah. (Azman Wan Chik. Oleh sebab itu.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. cahaya yang tidak mencukupi. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. (Shahabudin Hashim. Jadi. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. Mohd Zohir Ahmad. Rozihani Yaakub. Contohnya membuat bising.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan.

Rahim Abd. Guru yang bermotivasi tinggi. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. (Abd. kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. nas-nas hadis. lukisan. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. sudut maklumat. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah.sudut pengetahuan. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. kata-kata motivasi dari para ulama’ . akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. Menurut Zawawi Ahmad (1996). Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. Akhlak . sudut pameran kerja pelajar. Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri.

kaedah syarahan. (Ibrahim Mamat. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. merosakkan harta benda sekolah. ponteng kelas.(Ghazali Darussalam. 2004). kaedah amali dan demonstrasi. guru-guru lain. sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. Namun akibat pengaruh dari barat. meminum arak.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. media massa dan sebagainya. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. Contohnya menghisap rokok. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. kaedah ulangan. menyalahgunakan dadah. kaedah pemahaman. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. kaedah hafalan. kaedah perbincangan. . kaedah permainan. kaedah eksperimen. kaedah tulisan. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. kaedah soal jawab. Selain itu. Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. Sebagai contohnya.

bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan. iaitu deria penglihatan. ( Mok Soon Sang. kertas A4 dan lain-lain lagi. (Ahmad Mohd Salleh. buku rujukan. kertas mahjong. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 2. tayangan slide. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. komputer. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam.Contohnya aktiviti gotong royong. 1999). Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. kebolehan dan minat murid. Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi. . kad manila. Dari situ.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. buku teks. deria sentuh dan deria pendengaran. kecerdasan.MP4.1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar.

di luar dan sebagainya. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini. ibu bapa dan guru. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. guru. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu . sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. 1999). sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah.

Tetapi apabila pulang ke rumah. di awal pembelajaran lagi. guru mengajar berkaitan budi pekerti. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah. (Azman Wan Chik. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. Misalannya. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. Melalui pertemuan tersebut. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. (Atan Long.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah.1983). Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas. Namun. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut. mesra dan saling hormat menghormati. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat.

kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. konflik akan timbul dalam diri mereka. Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. . 1987). Maka.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. (Azman Wan Chik. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Menurut Atan Long (1983). maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. Namun.

Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. Cara penyelesaiannya : . dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. pada masa yang bersesuaian. Contohnya tiada kemudahan surau.Salleh. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. (Amla Mohd. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. 2004). maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. Umpamanya. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. al-Ibrashy. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid.

mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan.Menurut Razali Ismail (1992). harapan dari pihak sekolah. peralatan rekreasi. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah. boleh diganti sebagai surau. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). perabot. masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. makmal teknologi dan vokesyenal. adil dan memiliki ilmu yang mendalam. kenderaan dan staf sokongan. dewan perhimpunan. gimnasium. asrama. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. makmal komputer. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. tilawah al-Quran. bilik kuliah. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. memiliki sifat kasih sayang. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. pusat penyuburan ilmu. bahan rujukan. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. hasrat negara yang terbeban di bahu. Antaranya kemudahan pusat sumber. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. Amanah Allah yang dipikul. kita harus berpegang kepada . tazkirah dan lain-lain. bilik pengajaran mikro. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik.

Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pendidikan Islam. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. . Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. Kesimpulannya. (1999). Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. Ahmad Mohd Salleh. (1993) bahawa dari segi falsafah. Bhd. Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. (1999). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru.firman Allah mafhumnya. Dari situ. pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. Bhd. ibu bapa. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. pihak pengurusan sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Dinamika guru.

Ahmad Mohd Salleh. (2003). Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. [s.). Seminar JKLAU ke-9. (2005). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (Ed. Pendidikan guru: Cabaran. (2004). Pengurusan Disiplin Murid.1-3). Dlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. 189) . 14 Disember 1983 (hlm. Bhd. Bangi. (1983). Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini. Ghazali Darussalam. (2007). sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Bhd.]: [s. (1987). Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan .] Azman Wan Chik. Melaka.l. Che Noraini Hashim. Bangi. A. Bhd. Selangor : Masa Enterprise Atan Long. Universiti Kebangsaan Malaysia. 15-16 Januari 1994 (hlm. Pendidikan Islam : Falsafah. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Amla Mohd Salleh. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. 2526 Jun 2005 (hlm.n. Pedagogi Pendidikan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. Kaedah hayati amali. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor. Eng. FakultiPendidikan. Bangi. (1994). J. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. 27).

15-17 September 1992 (hlm. Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Aziah Tajudn. Ishak Haron. Kamus Dewan edisi keempat. (2007).). Dlm. Manaf. Memimpin remaja sekolah. Selangor : Tekno Edar. Razali Ismail. Bhd. Azizah Supardi. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). : Teori dan praktik. Salmah Jabbar. Dlm. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1993). 96-98). Nik Azis Nik Pa. Aini Hassan.Publications & Distributors Sdn. (1999).). Marohaini Yusoff. Zulkifli A. Shahril Marzuki. Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Noresah Baharom. Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. (1992). Dlm. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. 59-64). Bhd. Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam.Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.(1993). Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. Ibrahim Mamat. Saidah Kamin.). Minggu budaya dan wacana pendidikan. 12) Kota . 26-28 Oktober 1998 (hlm. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. Ibrahim Ahmad. & Abdul Jalil Othman (Ed. 204). Ananda Kumar P.

S. Sang M. Bhd. Pengurusan hal ehwal murid. . Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu. (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->