P. 1
Cabaran Guru Pendidikan Islam

Cabaran Guru Pendidikan Islam

|Views: 235|Likes:
Published by Muhamad Faez Ahmad

More info:

Published by: Muhamad Faez Ahmad on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kondusif membawa erti sesuai. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. as-Sunnah. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. Jadi di sini. 1. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. 2. ijma’ ulama’. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. baik dan sebagainya untuk membantu. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam.

guru perlu mengetahui. pembimbing. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. toleransi. (Ahmad Mohd Salleh. dan pelbagai lagi. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. pandangan luas dan dinamik. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. muallim. alim atau ulama pada kaca mata Islam. Selain itu. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran. adil. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. (Ishak Haron. Guru adalah murabbi. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. ramah. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam. dedikasi. (Nik Azis Nik Pa. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami.dihargai oleh orang atasan. masyarakat dan rakan sekerjanya. sebagai contoh . fasilitator. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. mudarris. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. kaunselor. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. suka berjenaka. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. Antara sifat seorang guru ialah tegas.

nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . Jadi. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. (Che Noraini Hashim. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Bagi pelajar yang beragama Islam. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah.teladan. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Apabila situasi ini berlaku. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan.

Rozihani Yaakub. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. Mohd Zohir Ahmad. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. cahaya yang tidak mencukupi. Oleh sebab itu. (Shahabudin Hashim. Ada pelajar yang lemah.menghayati agama Islam. panas. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. Jadi. (Azman Wan Chik. Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. Contohnya membuat bising.

saling tolong menolong dan sebagainya lagi. kata-kata motivasi dari para ulama’ . sudut pameran kerja pelajar. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran.sudut pengetahuan. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. sudut maklumat. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. nas-nas hadis. akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri. Menurut Zawawi Ahmad (1996). ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. Akhlak . Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. Guru yang bermotivasi tinggi. kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang. Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. Rahim Abd. lukisan. (Abd. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan.

merosakkan harta benda sekolah. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. . pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. ponteng kelas.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. kaedah syarahan. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. 2004). kaedah perbincangan. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. Namun akibat pengaruh dari barat. media massa dan sebagainya. kaedah soal jawab. menyalahgunakan dadah. kaedah tulisan. sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. kaedah hafalan. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. (Ibrahim Mamat. Sebagai contohnya. kaedah permainan. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. kaedah pemahaman. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. kaedah amali dan demonstrasi.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. Selain itu. guru-guru lain. meminum arak. Contohnya menghisap rokok. kaedah eksperimen. kaedah ulangan.(Ghazali Darussalam.

bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. buku rujukan. kebolehan dan minat murid.MP4. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan.Contohnya aktiviti gotong royong. Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. kertas A4 dan lain-lain lagi. kad manila. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. tayangan slide. kecerdasan. ( Mok Soon Sang. 2.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah.1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. deria sentuh dan deria pendengaran. komputer. (Ahmad Mohd Salleh. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. . Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. iaitu deria penglihatan. Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. buku teks. kertas mahjong. Dari situ. 1999). Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi.

( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. ibu bapa dan guru.di luar dan sebagainya. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu . 1999). sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. guru. sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan.

Tetapi apabila pulang ke rumah. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. guru mengajar berkaitan budi pekerti. di awal pembelajaran lagi. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut.1983). tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. mesra dan saling hormat menghormati. Misalannya. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. (Atan Long. murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. Melalui pertemuan tersebut. Namun. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat. (Azman Wan Chik. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah.

maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Menurut Atan Long (1983). Maka. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Namun. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. (Azman Wan Chik. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. konflik akan timbul dalam diri mereka.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. . Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. 1987).

Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. pada masa yang bersesuaian. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. al-Ibrashy.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. Umpamanya.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka.Salleh. 2004). (Amla Mohd. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Contohnya tiada kemudahan surau. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. Cara penyelesaiannya : . guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun.

makmal komputer. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. Amanah Allah yang dipikul. hasrat negara yang terbeban di bahu. harapan dari pihak sekolah. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. Antaranya kemudahan pusat sumber. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. boleh diganti sebagai surau. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. pusat penyuburan ilmu. dewan perhimpunan.Menurut Razali Ismail (1992). peralatan rekreasi. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). perabot. memiliki sifat kasih sayang. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. makmal teknologi dan vokesyenal. bilik kuliah. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. gimnasium. masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. adil dan memiliki ilmu yang mendalam. tazkirah dan lain-lain. bilik pengajaran mikro. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. bahan rujukan. tilawah al-Quran. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. asrama. kita harus berpegang kepada . Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. kenderaan dan staf sokongan. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah.

pihak pengurusan sekolah. pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. Dinamika guru. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru. Kesimpulannya. .firman Allah mafhumnya. Ahmad Mohd Salleh. (1999). Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. Bhd. Dari situ. ibu bapa. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. Selangor: Fajar Bakti Sdn. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pendidikan Islam. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. (1993) bahawa dari segi falsafah. (1999). Bhd. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.

n. Pedagogi Pendidikan Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. (2004). A. Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini. Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. 15-16 Januari 1994 (hlm.l.). 27). (1994). Selangor : Masa Enterprise Atan Long. (1987). Eng. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Pendidikan guru: Cabaran.Ahmad Mohd Salleh. Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. [s. (2005).]: [s. Bangi. FakultiPendidikan. 2526 Jun 2005 (hlm. Ghazali Darussalam. (2007).] Azman Wan Chik. Melaka. (2003). Bhd. J. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Dlm. Bhd. Bangi. Bangi. Che Noraini Hashim. Universiti Kebangsaan Malaysia. 189) . Amla Mohd Salleh. Kaedah hayati amali. Pengurusan Disiplin Murid.1-3). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Utusan . 14 Disember 1983 (hlm. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. (Ed. Seminar JKLAU ke-9. Pendidikan Islam : Falsafah. Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). (1983). Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor.

Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Shahril Marzuki. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dlm. 204). Selangor : Tekno Edar. (1999). Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. Nik Azis Nik Pa. Razali Ismail. (1993). Saidah Kamin. Dlm. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. & Abdul Jalil Othman (Ed. 15-17 September 1992 (hlm. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ibrahim Mamat. (2007).). Ishak Haron. Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. Kamus Dewan edisi keempat.). Aziah Tajudn. Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed. Noresah Baharom. (1992). Marohaini Yusoff. 26-28 Oktober 1998 (hlm. Salmah Jabbar.Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. 59-64). Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Aini Hassan. Ibrahim Ahmad. Zulkifli A.). Ananda Kumar P. Bhd. Memimpin remaja sekolah. : Teori dan praktik. Dlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). Minggu budaya dan wacana pendidikan. Bhd. Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm.(1993). Manaf. 96-98).Publications & Distributors Sdn. Azizah Supardi. 12) Kota .

Bhd. S. Sang M. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu. Pengurusan hal ehwal murid. . (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->