TUGASAN 2 Huraikan lima aspek ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.

PENGENALAN Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal, sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan, sosial dan rohani individu. Berdasarkan kesemua aspek tersebut, seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas, sikap yang beramah mesra, tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat, dapat mengawal perasaan diri, boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Manakala, individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin, tingkah laku devian, penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. Menurut Abdul Jalil (1998), pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri, sifatsifat (kelakuan, sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger, 2008). Menurut Siti Fatimah (1993), sahsiah merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Namun, Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian, perasaan, emosi dan perlakuan manusia. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng, 1999). Selain itu, sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Ini merangkumi perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan nilai-nilai. Allport (dalam Cloninger, 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sahsiah manusia boleh diperhati, dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman, 1995). Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi, 1992). Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun, intelek, murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. 2006). Maka, fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran.

ia adalah suatu pemilikan kualiti yang konsisten Sebagai contoh. amalan belajar adalah sebahagian daripada ibadah kita umat Islam di mana sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. tiada tolok bandingannya dan lain dari yang lain. kejahatan dan segala perlakuan yang merosakkan diri kita dan juga orang lain. maksiat.T. Segala pemikiran.W. berorientasikan pelanggan. Didiklah diri kita untuk meredhai semua ketentuan-Nya dan mengaturkan kehidupan mengikut sunnah nabi. Hindari segala keburukan. Intailah keredhaan Tuhan setiap masa. semangat berpasukan. unggul.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menggariskan 6 nilai yang membentuk personaliti Bitara yang mesti dimiliki oleh staf dan juga para pelajarnya. oleh itu kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mungkar. 1. INTEGRITI Integriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalisma. Secara ringkasnya. Ini juga termaktub di dalam perkara pertama Rukun Negara kita iaitu Kepercayaan kepada Tuhan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Ianya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ibadah juga membawa maksud membuat segala perkara yang baik dalam kehidupan seharian. personaliti Bitara memainkan peranan penting untuk menjamin masa depan . 6 nilai yang telah dinyatakan tadi ialah: integriti. profesional. Kita mestilah ingat bahawa Tuhan melihat kita setiap masa. yang sempurna dan tidak boleh dirosakkan. amalan dan tingkah laku ialah ibadah jika dilakukan dengan niat kerana Allah S.NILAI-NILAI BITARA Bitara membawa maksud unik. Sebagai ahli akademik dan guru. prihatin kebajikan anggota dan bersikap kreatif dan inovatif.

Dalam membentuk personaliti Bitara ini. akauntabiliti dan telus. Guru juga tidak menciplak harta intelek orang lain dan menjaga serta menyayangi harta dan kemudahan universiti dengan amanah. . Guru mestilah melaksanakan proses pelaksanaan (kursus dan praktikum) secara adil dan telus mengikut skema dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dengan demikian. Telus: Petunjuk seterusnya untuk nilai integriti ialah bersikap telus. Segala arahan dan peraturan daripada pihak institusi haruslah dipatuhi dan anda mestilah bertanggungjawab ke atas kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Adil: Guru memulakan dan menamatkan kuliah tepat pada masanya dan dalam tempoh yang telah ditetapkan.yang cemerlang di UPSI. Guru tidak menggunakan masa yang sepatutnya untuk ³mencuri tulang´ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal akademik. Guru juga menjalankan perundingan dengan murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. Amanah: Bersikap amanah tentunya adalah dengan menyampaikan fakta yang benar dalam pembelajaran. Guru digalakkan supaya membuat jadual waktu mengandungi masa konsultasi yang telah ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada murid-murid. Akauntabiliti: Guru juga harus mempamerkan sikap akauntabiliti dengan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut rancangan instruksi yang ditetapkan. nilai integriti mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu bersikap adil. ianya haruslah disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan. amanah. Sekiranya guru diarah menjalankan penyelidikan. pihak guru dan murid-murid dapat mengaturkan sistem perundingan dengan lebih berkesan melalui perancangan yang telah ditetapkan.

Ini termasuk tidak mengaibkan markah murid-murid kepada umum dan tidak bercakap sumbang di belakang mereka. iltizam. Nilai ini membawa maksud melatih diri agar mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. Pastikan juga potensi diri dapat . cinta ilmu dan kompeten. PROFESIONAL Profesional merujuk kepada kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. Usahlah menganggapnya sebagai beban yang amat berat tetapi fikirkannya sebagai bukan selalu dan adalah sebahagian daripada tugas anda untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid anda. Berdasarkan konteks ini. anda haruslah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan sepenuhnya. Iltizam: Bersikap iltizam atau komited adalah menjalankan tugasan dengan penuh semangat dan dedikasi. pekerja tersebut akan ditamatkan kontrak. anda mungkin dikehendaki menjalankan aktiviti pada hujung minggu. Maruah guru yang lain sebagai rakan sekerja dan muridmurid juga mesti dijaga. Sebagai contoh. Guru perlu melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan sepenuh hati tanpa mengira masa. Beretika: Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Skop tugasan guru adalah pengajaran dan pembelajaran. Hasil tugasan perlu meningkat secara berterusan. Apakah tahap kompetensi yang dikehendaki dalam profesion anda? Tidak kiralah sebagai warga UPSI mahupun sebagai guru sekolah. Tahukah anda bahawa hampir semua syarikat swasta kini memastikan setiap pekerja menghasilkan tugasan yang berterusan dan sekiranya tidak memenuhi piawaiannya. Tugasan ini perlu dirancang dan dilaksanakan dengan terperinci dan teliti.2. Nilai profesional mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu beretika. organisasi adalah sekolah kita.

Cinta Ilmu: Guru kini dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas mereka. Kompeten: Mempunyai sikap kompeten adalah dengan menyiapkan tugasan yang berkualiti dan efisyen dalam jangka masa yang ditetapkan. anda dapat melaksanakan strategi yang boleh membangunkan minda murid-murid dan diri sendiri. Tidak semestinya anda sebagai guru hanya menggunakan rangka instruksi dan rangka kursus yang dahulu. dapat difahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. memastikan pembelajaran yang disampai kepada murid-murid. Berdasarkan cara ini. Anda juga harus mencapai tahap kecekapan dalam tempoh yang ditentukan. . Jadikan diri anda sebagai contoh dan teladan kepada rakan sekerja terutamanya murid-murid.dipupuk dan direalisasikan. Sebagai contoh. Maka penyelidikan haruslah dijalankan dengan sempurna di samping menghadiri sekurangkurangnya dua wacana ilmu setahun untuk menghasilkan tugasan dalam pelbagai bentuk. Anda juga digalakkan menyampaikan ilmu dan kemahiran baru kepada rakan sekerja dan muridmurid. Untuk memastikan pembelajaran anda adalah bersifat kontemporari dan sepanjang zaman. anda harus meningkatkan dan memperkemas diri anda dengan ilmu dan kemahiran baru yang relevan dengan tajuk pembelajaran anda. Kaedah tugasan yang digunakan mestilah mengutamakan sumber maklumat. Rangkaian dengan rakan sekerja dan murid-murid juga dibina dan pastikan diri selalu membaca dan mencari sendiri.

SEMANGAT BERPASUKAN Semangat berpasukan adalah sekelompok modal insan yang bekerja tolong-menolong di bawah satu kepimpinan. Terdapat empat ciri guru yang berkesan untuk nilai semangat berpasukan iaitu muafakat. budaya ilmu dan corak pemikiran dapat diintegrasikan. Walaupun murid junior tiada di dalam sesuatu kelas. Dengan menganggap mereka sebagai ahli keluarga sendiri. untuk mencapai suatu matlamat dalam jangka masa tertentu dan menggunakan kaedah tertentu. Fokus Matlamat: Ahli kumpulan mestilah berkerjasama dalam melaksanakan tugas demi menaikkan reputasi UPSI. Setiap ahli kumpulan mestilah saling menghormati dan mengelak daripada bercakap buruk atau fitnah dibelakang antara satu sama lain. anda sebagai guru boleh membantu muridmurid yang kurang pengalaman untuk terlibat dalam kumpulan yang lebih berpengalaman. Anda juga perlu mengingati setiap kebaikan rakan kumpulan dan sumbangan yang mereka berikan. Dalam kalangan ahli rakan sekumpulan. fokus matlamat. Galakkan dan bantuan juga dapat diberikan kepada rakan sekumpulan dalam meningkatkan pencapaian akademik. Selain itu. hormatmenghormati. murid junior yang kurang pengalaman juga dapat dibimbing serta diberi peluang kepada mereka untuk turut serta dalam kegiatan akademik. salah faham dan prasangka dapat dielakkan. Amalkan sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan dan bertolak-ansur antara ahli kumpulan. bangsa dan budaya supaya persefahaman. ianya menjadi mudah untuk menegur secara hikmah rakan yang terpesong daripada norma kumpulan. Visi dan misi UPSI seperti yang telah dibincangkan di atas. Anda juga digalakkan untuk menyatukan murid-murid yang berlainan agama.3. Muafakat: Mempunyai sikap muafakat dalam kerja berkumpulan dapat menyelesaikan masalah secara bersama. haruslah .

tidak menyalahgunakan kuasa dan memberikan penilaian yang sewajarnya. Menghormati hak dan keistimewaan orang lain adalah sikap utama yang dapat menangani masalah konflik dan salah faham di dalam kumpulan. Hormat-Menghormati: Sikap hormat-menghormati haruslah ditanamkan di dalam setiap ahli kumpulan untuk memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai dalam kalangan rakan sekumpulan. . Berikan penghormatan yang selayaknya kepada rakan kumpulan tanpa mengira usia. seniority dan tahun pengajian. Anda sebagai guru juga. Matlamat jangka masa pendek dan panjang perlu dirancang dan ditetapkan sebagai satu langkah keberkesanan dalam pencapaian. harus menghormati murid-murid dengan menggunakan bahasa yang sesuai.dipegang dan dilaksanakan oleh setiap staf dan pelajar.

akauntan. berketerampilan. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. Dewasa ini. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. kaunseling. Perguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. Sama ada kita sedar atau tidak. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. Media juga turut melaporkan keskes lain seperti guru memukul murid. perubatan. ibu bapa pelajar. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik. kejuruteraan. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. perniagaan dan sebagainya. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Antara .TUGASAN 3 1(a) huraikan satu isu yang melanggar etika profesion perguruan. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita.

30 pagi hingga 1. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak . sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. konsep profesional merujuk kepada ciri ± ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. perubatan.bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. Oleh itu. kejuruteraan. Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada-dada akhbar. Walau bagaimanapun. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. Di Malaysia. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. perundangan dan lainlain. Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. murid ± murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. Merujuk kepada ciri-ciri yang dinyatakan. Sepanjang tempoh ini. Guru juga adalah seorang yang profesional. Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular.15.

ber¶chatting¶. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah. kurang nilai dalam kehidupan. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. dan etika kerja yang lemah. terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. kurang komitmen dalam kerja. bergosip. Apabila sikap ini wujud. melepak di kantin. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh -sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguhsungguh. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. Pertama. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin . maka guru-guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka.menepati masa memasuki kelas. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen.

individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. Dengan adanya pemantauan secara berterusan. Pertama. Akhirnya. Jika pihak pentadbir tidak mampu. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah. Dengan cara ini. pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Seterusnya. rakan sejawat. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . Seterusnya.sifat yang ideal sebagai .dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung. Dengan cara ini. Selain itu. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya. guru ± guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir.

semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa. guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tatacara pengurusan kejayanya. guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. . Sejak akhir-akhir ini. Sebagai contoh. 2008). Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri. mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian.seorang guru. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. Akhir sekali. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. Akhir sekali. Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar.

maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil.undang. Pertama. Menyedari hakikat ini. menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah. Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk.arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah. pekeliling-pekeliling dan arahan . Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil. Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan . pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah. membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang . Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru-guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir-butir perbelanjaan untuk kepentingan diri.Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. peraturan kewangan. Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah.

Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan µTatasusila Profesion Perguruan¶. Oleh yang demikian. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. Selain itu terdapat kes di mana guru menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. 18 September 2008). Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. Hal ini bertentangan dengan tanggungjawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. Seterusnya.yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan . Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Jelasnya. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. Secara kesimpulannya.

Masalah ini adalah salah satu isu yang melanggar etika dalam profesion perguruan. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Gejala ini haruslah dibendung demi menjaga nama baik profesion perguruan di mata masyarakat. Isu pada kini yang sering dikaitkan dengan profesion guru ialah masalah pencabulan dan rogol terhadap murid di kalangan guru lelaki. Perbuatan terkutuk ini haruslah dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat supaya profesion perguruan akan lebih terjamin dan mempunyai nama baik. Tanggungjawab dalam membentuk modal insan adalah merangkumi semua . Guru merupakan satu profesion mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan yang berjaya di masa hadapan. Mereka juga menganggap jawatan guru yang dipegangnya itu adalah sekadar unutk mengajar di dalam kelas. Kebiasaannya. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Profesion guru bukan untuk disalah guna dengan menganggap ia merupakan satu profesion yang mudah dan menyenangkan. murid-murid takut untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh guru ini kerana mereka telah diugut oleh guru supaya tidak memberitahu sesiapa akan jenayah yang telah mereka lakukan. Selain itu juga. Permasalahan yang timbul ini adalah disebabkan daripada guru itu sendiri dimana guru-guru tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri apabila memegang jawatan sebagai seorang guru. Kita juga sering mendengar di akhbar-akhbar mengenai isu ini.memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. guru-guru yang bermasalah seperti ini kurangnya pendedahan agama yang kuat serta tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap anak didik mereka.

Justeru itu. Guru seharusnya memberikan masa depan yang cerah kepada anak didiknya.´ katanya. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa. berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP).aspek kehidupan. KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. kementerian pelajaran serta pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam membendung dan membenteras jenayah ini daripada terus berleluasa di masa akan datang dan dikalangan guru-guru di Malaysia. Semalam. Semua golongan termasuk ibu bapa. masyarakat. . Lok Yim Peng. bukan memberikan jalan yang gelap serta kehancuran kepada anak didik mereka. jenayah rogol atau pencabulan yang dilakukan oeleh guru terhadap anak murid haruslah dibendung dan dipandang serius. Jenayah berat seperti ini akan membentuk satu pandangan negatif terhadap profesion perguruan. Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya. bukan sebaliknya. Isu ini merupakan salah satu daripada isu yang melanggar etika profesion perguruan di mana isu ini merupakan satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman yang berat kepada pesalah yang melakukan jenayah ini.³Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan.

pemikiran. sahsiah merujuk kepada . Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. dapat mengawal perasaan diri. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sifatsifat (kelakuan. sikap. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. perasaan. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. jasmani. 2011). Menurut Siti Fatimah (1993). Berdasarkan kesemua aspek tersebut. Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. sosial dan rohani individu. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger.1(b) huraikan kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru. Menurut Abdul Jalil (1998). boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. sikap yang beramah mesra. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. tingkah laku. Manakala. 2008). individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. tingkah laku devian.

1995). kecerdasan. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Oleh kerana isu ini dilakukan oleh guru. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. cita-cita dan nilai-nilai. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. minat. sentimen. sikap. maka profesion . kepercayaan. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. emosi dan perlakuan manusia. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. 1999). Selain itu. Maka. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Allport (dalam Cloninger. Isu yang telah dikupas tersebut iaitu jenayah rogol dan pencabulan yang sering diperkatakan dan terpapar di ruang akhbar pada masa sekarang memberikan kesan atau impak yang besar serta menyeluruh dalam segala aspek. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al.sistem tingkah laku individu. berasa. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. perasaan. 1992). Sahsiah manusia boleh diperhati. dimana guru merupakan individu yang dianggap mulia oleh ibu bapa serta masyarakat. Aspek yang terlibat dan akan mendapat kesan adalah aspek profesion perguruan itu sendiri. intelek. Namun. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Ini merangkumi perangai. 2006). Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian.

ia memberikan kesan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengeluarkan produk (guru) yang tidak lagi mempunyai kriteria yang baik dan jiwa sebagai seorang pendidik. Isu ini akan mencalarkan nama baik guru yang dari dulu lagi profesion ini adalah satu profesion yang mulia. Kementerian Pelajaran akan dipersalahkan dan masyarakat serta orang awam akan menunding jari tepat kepada Kementerian Pelajaran kerana tidak efisien dalam menghasilkan dan membentuk profesion perguruan. Persoalan seperti ini akan memberikan impak yang besar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Selain itu juga. tetapi pada masa sekarang. Apabila kita menyebut guru. . nama baik serta integriti Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri menjadi tercalar dan akan dipandang negatif serta dikecam hebat orang masyarakat. kepercayaan dan kemuliaan seorang guru itu terpancar jelas daripada raut wajag seorang guru. Keraguan dan perasaan tidak mempercayai lagi akan profesion perguruan ini menyebabkan timbulnya isu profesion perguruan pada masa sekarang tidak lagi efisien dan menitik beratkan maruah serta tanggungjawab yang tinggi dalamprofesion perguruan. guru tidak lagi dianggap sedemikian kerana isu rogol dan pencabulan ini yang menyebababkan ia nya berlaku pada masa sekarang. masyarakat juga akan memandang serong serta mencurigai apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak murid di persekolahan. Wujud persoalan di kalangan orang awam yang mengambil serius akan jenayah ini dimana mereka bertanyakan bahawa adakah Kementeriana Pelajaran Malaysia melahirkan penjenayah atau melahirkan para pendidik yang berwibawa?. Oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian.perguruan itu sendiri akan mendapat kesan di mana ibu bapa berasa curiga dan ragu untuk menghantara nak mereka di persekolahan.

.Selain daripada itu. Oleh hal yang demikian. sikap dan tingkah laku guru. keperibadian seorang guru itu boleh disangkalkan. Isu tersebut akan memberikan impak kepada sahsiah guru-guru yang lain di mana keperibadian. bukan menjadi duri dalam daging yang akan memberikan kehancuran dan kemusnahan kepada anak didik mereka. isu pencabulan dan rogol ini haruslah dipenadang seriusa dan dititik beratkan supaya profesion perguruan tidak akan dianggap satu profesion yang tidak efesien seperti dahulu. kesan kepada pembangunan sahsiah guru di mana sahsiah ini merupakan keperibadian. Ini akan mengakibatkan pembangunan sahsiah guru tidak akan meningkat dan berkembang dari semasa ke semasa kerana anggapan negatif dan pandangan serong masyarakat serta orang awam terhadap apa sahaja tingkah laku guru yang dilakukan. Guru diibaratkan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk kejayaan anak didiknya. sikap dan tingkah laku yang dilakukan oeleh guru dipersekolahan akan terus dianggap negatif oleh semua lapisan masyarakat. perfesion perguruan tidak lagi menjadi satu profesion yang mulia lagi di masa akan datang. Apabila steriotaip ini menjadi kebiasaan dan melekat di minda masyarakat. Sikap serta tingkah laku guru haruslah sentiasa positif dan menjurus kepada pembangunan dan kejayaan modal insan murid-murid bukannya kepada satu sikap yang negatif. Ini aka menjejaskan kejayaan dan pembangunan dalam bidang pendidikan di negara lita. Apabila isu ini berlaku.

Pendekatan ini juga menutarakan mengenai pandangan terhadap manusia di mana. tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat. Pendekatan yang dipelopori oleh Sigmund Freud (1856-1939) adalah pengasas pendekatan psikoanalitik dalam bidang psikologi. Menurut pendekatan ini tingkah laku seseorang pada masa kini adalah hasil daripada pengalaman zaman kanak-kanak. Pendekatan ini melihat manusia sebagai tidak rasional. Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku. Frued menganggap zaman kanak-kanak yang dilalui oleh seseorang itu amatlah penting kerana beliau percaya peristiwa-peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat kepada psikologi individu. maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturanperaturan dalam masyarakat sendiri. Oleh itu. Freud melihat sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. seperti kekeluargaan dan sosialiasi. Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification). Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini. Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives). Tingkah laku manusia pula lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (animalistic instincts) dan desakan biologikal. . Teori pembangunan sahsiah yang diguna pakai dalam membuat perkaitan mengenai isu ini adalah pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud. penekanan perasaan erotik dan konflik bawah sedar semasa melalui perkembangan psikoseksual sejak lahir hingga dewasa.1(c) kaitkan isu tersebut dengan satu teori pembangunan sahsiah.

dengan mengorbankan dua sistem lainnya. manusia dilihat sebagai sistem energi. Cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah: (1) apabila rasa id-nya menguasai sebahagian besar energi psikis itu. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia. Ego adalah bahagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. maka pribadinya bertindak dengan cara-cara . Menurut Calvil S.tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. (2) apabila rasa ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. ego dan superego. ego dan super ego. maka satu diantara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada. karena ia merupakan filter dari sensor baik. prinsip kerja dinamika dan mekanisme tersendiri. maka pribadinya akan bertindak primitif. Jadi id merupakan pihak dominan dalam kemitraan struktur kepribadian manusia.buruk. boleh. dalam psikodinamika masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi. implusif dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya.STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM PANDANGAN FRUED Dalam teori psikoanalitik. namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya. Gerald Corey menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks. komponen. dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan ³pleasure principle´. Id dan instink-instink lainnya mencerminkan tujuan sejati kehidupan organisme individual. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal. struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id. sehingga tidak mungkin dipisahkan. Hall dan Lindzey. dimana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongandorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. salah-benar. tetapi energi tersebut terbatas. Id bagian tertua dari aparatur mental dan merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. sifat. jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan. dimana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan energi psikis kepada id.

Aktivitas Id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. seperti manusia lapar butuh makan. dan sudah ada sejak lahir Aspek biologis dari kepribadian. menghindari rasa sakit. yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irrasional. Id tidak memiliki organisasi. Kedua. bagian kepribadian yang paling primitif. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme.yang realistik. berisi keinginan-keinginan yang belum tentu sesuai dengan norma. mengatur dan mengendalikan kepribadian. dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. dimana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki Id saja. sistem kepribadian yang dasar. karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya instink. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil. dan (3) apabila rasa super ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. dan rasional. buta. Ia bertindak sebagai penengah antara instink dengan dunia di sekelilingnya. memperoleh kenikmatan sosial.sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalaj kerja Super ego. terdapat naluri-naruli bawaan. Id juga merupakan kondisi Unconsciousness. Id mulai berkembang pada usia bayi. Id akan Menjalankan fungsi tindakan refleks dan proses berpikir primer. sumber energi psikis. maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas. sehingga prosesnya persis seperti ³polisi lalulintas´ yang selalu mengontrol jalannya id. minum. Ego mulai berkembang usia 2-3 th. Id biasanya menuntut segera dipuaskan (the principles of constancy). Jadi lapar adalah kerja Id. Jadi untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: Pertama. Ego . Di sini ego berperan sebagai ³eksekutif´ yang memerintah. logis.Id terdiri dari dorongan (impuls) dasar :kebutuhan makan. superego dan dunia luar. eliminasi.

3) mendorong individu ke arah kesempurnaan. manakala beliau juga menyatakan bahwa sifat manusia adalah tidak rasional. Berfungsi dalam legislatif dan yudikatif. boleh-tidak dan sebagainya. sehingga tahu benar-salah. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir sekunder (rasional). Terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan dari significant others. sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif. Super ego Mulai berkemb usia 4-6 tahun. tidak sosial dan tingkah laku manusia digalakkan oleh naluri kehaiwanan. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal. keinginan untuk melakukan perbuatan rogol dan pencabulan tersebut adalah disebabkan naluri kehaiwanan yang diterangkan dalam pendekatan tersebut. maka manusia yang terdorong untuk melakukan perbuatan seperti pencabulan dan rogol tersebut adalah berdasarkan kehendak dan naluri kehaiwanan atau lebih dikenali sebagai nafsu. Dalam isu yang telah dikupaskan iaitu isu rogol dan pencabulan. Fungsi utama: 1) pengendali id. Ego berada pada tingkat pra sadar. Super Ego juga terdiri dari : kata hati (nurani) & ego ideal. baik-buruk. Selain itu. Ketiga. yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. 2) mengarahkan ego pada tujuan yang yang sesuai dengan moral ketimbang kenyataan. Keinginan untuk mempunyai pasangan dan keinginan nafsu yang tinggi tersebut merupakan satu sikap atau naluri yang dikongsi oleh manusia dengan haiwan. Super Ego merupakan aspek sosiologis kepribadian. superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian.merupakan aspek psikologis kepribadian. menyatakan bahawa desakan paling utama dalam diri samada lelaki atau perempuan adalah mendapatkan . perkaitan pendekatan mengenai mausia oleh Sigmund Freud ini adalah di mana manusia dilahirkan dengan naluri yang semula jadi. Di sini dapat dijelaskan bahawa. menurut pendekatan ini. Ego merupakan hasil kontak individu dengan dunia luar/lingk (The realita of principles) dan penengah tuntutan id dan superego.

dan superego adalah komponen sosial yang berprinsipkan moral. Selain itu. Sebagai seorang guru. id yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta berprinsipkan kenikmatan. Maka terhasillah tingkah laku. Sebaliknya. Dalam konteks isu rogol ini. justeru tingkah laku yang dihajati individu tersebut tidak akan berlaku. jika didapati tingkah laku yang ingin dikakukan id adalah menyalahi peraturan moral. Sesuatu tingkah laku itu terjadi hasil daripada interaksi antara ketiga-tiga sistem utama tersebut dalam menentukan agihan tenaga psike kepada id. Bagaimanapun ego sebagai komponen psikologi yang beroperasi di tahap sedar akan merujuk kepada superego sebagai badan kehakiman yang menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk. kawalan nafsu ini haruslah dipelihara dan dijaga rapi kerana nafsu atau naluri kehaiwanan terseut akan menyebabkan terjadinya jenayah-jenayah seperti rogol dan pencabulan terhadap murid-murid. Selain daripada itu juga. . maka desakan dan dorongan tersebut menjadi lebih menigkat. setiap manusia samada lelaki atau perempuan mempunyai keinginan yang tinggi dalam nafsunya. menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia terdiri daripada tiga sistem utama iaitu. Sekiranya desakan id tersebut menepati kehendak moral atau tidak menyalahi undang-undang dan beretika maka ego akan membenarkan id menggunakan tenaga psikik untuk bertindak.kepuasan nafsu sendiri. tindak balas yang selari dengan kehendak perogol daripada mangsa juga menjadikan guru tersebut tinggi akan desakan naluri kehaiwanan dan mendapatkan kepuasan nafsu sendirinya. ego adalah diri yang sedar dan berprinsipkan realiti. maka ego tidak membenarkan id menggunakan tenaga psike tersebut. Id yang beroperasi ditahap bawah sedar adalah sebagai penggerak tingkah laku yang berusaha menggunakan tenaga psike untuk bertindak memenuhi kehendaknya. apabila melihat anak gadis yang tertarik dan menarik.

ia nya menjadi tingkah laku. pada tahap ini. Berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. pendidikan moral yang tinggi dan sebagainya. maka ego akan menjalankan tanggungjawabnya di alam atau dunia realiti. dorongan dan rangsangan yang diterima selari atau signifikan dengan kehendak id. dan ia nya tidak berada di dunia yang nyata atau dunia realiti. tahap yang seterusnya adalah superego di mana superego ini merupakan satu piawaian moral yang menentukan samada sesuatu tingkah laku tersubut harus dilakukan atau tidak. Oleh hal yang demikian. naluri primitif yang terlibat adalah kehendak untuk melakukan hubungan seks yang tinggi.guru tersebut tidak mempunyai sebarang kekuatan yang kuat pada superegonya di mana guru tersbut tidak mempunyai pegangan agama yang kuat.Menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia ini mengenai isu pencabulan dan rogol adalah di mana id merupakan satu naluri bawah sedar yang primitif. Manakala ego seperti apa yang diutarakan dalam pendekatan ini adalah diri yang sedar dan berprinsipkan naluri. Oleh hal yang demikian. Sekiranya. tingkah laku pencabulan dan rogol tersebut terus dilakukan oleh guru tersebut kerana superegonya tidak dapat mengawal dan menghalang ego daripada terus bertingkah laku dan memainkan peranannya di dunia realiti. Selaini itu. Naluri atau kehendak untuk melakukan seks pada peringkat ini menjadi kenyataan dan menjadi realiti kerana pada peringkat ini. kehendak ini berada dalam pmikiran yang tidak sedar. berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. kehendak untuk melakukan pencabulan dan rogol tersebut berlaku pada tahap atau struktur ini. . Naluri primitif ini lebih dikenali sebgai kehendak.

D & Schultz. Simanowitz. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Theories of personality: Understanding persons (5th Ed.E. Asas-asas masyarakat cemerlang. Ee Ah Meng (1996). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Australia: Wadsworth Cengage Learning. Cornwall. Cloninger. . S. P. & Pearce.). S. (2003). Great Britain: MPG Books Ltd. (2008). Psikologi perkembangan. New Jersey: Pearson Education Inc. Personality development: Core concepts in therapy.RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Petaling Jaya: Longman. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Bodmin. (9th ed. Theories of personality. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Schultz. (2009 ). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. V.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful