TUGASAN 2 Huraikan lima aspek ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.

PENGENALAN Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal, sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan, sosial dan rohani individu. Berdasarkan kesemua aspek tersebut, seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas, sikap yang beramah mesra, tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat, dapat mengawal perasaan diri, boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Manakala, individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin, tingkah laku devian, penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. Menurut Abdul Jalil (1998), pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri, sifatsifat (kelakuan, sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger, 2008). Menurut Siti Fatimah (1993), sahsiah merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Namun, Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian, perasaan, emosi dan perlakuan manusia. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng, 1999). Selain itu, sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Ini merangkumi perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan nilai-nilai. Allport (dalam Cloninger, 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sahsiah manusia boleh diperhati, dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman, 1995). Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi, 1992). Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun, intelek, murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. 2006). Maka, fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran.

semangat berpasukan. Hindari segala keburukan. 1. unggul. Secara ringkasnya. profesional. oleh itu kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mungkar.NILAI-NILAI BITARA Bitara membawa maksud unik. amalan belajar adalah sebahagian daripada ibadah kita umat Islam di mana sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. INTEGRITI Integriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalisma. amalan dan tingkah laku ialah ibadah jika dilakukan dengan niat kerana Allah S. Kita mestilah ingat bahawa Tuhan melihat kita setiap masa.T. Ianya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Segala pemikiran. tiada tolok bandingannya dan lain dari yang lain. Intailah keredhaan Tuhan setiap masa. Didiklah diri kita untuk meredhai semua ketentuan-Nya dan mengaturkan kehidupan mengikut sunnah nabi. 6 nilai yang telah dinyatakan tadi ialah: integriti. Ibadah juga membawa maksud membuat segala perkara yang baik dalam kehidupan seharian. Ini juga termaktub di dalam perkara pertama Rukun Negara kita iaitu Kepercayaan kepada Tuhan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Sebagai ahli akademik dan guru. personaliti Bitara memainkan peranan penting untuk menjamin masa depan . prihatin kebajikan anggota dan bersikap kreatif dan inovatif. ia adalah suatu pemilikan kualiti yang konsisten Sebagai contoh. kejahatan dan segala perlakuan yang merosakkan diri kita dan juga orang lain. maksiat.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menggariskan 6 nilai yang membentuk personaliti Bitara yang mesti dimiliki oleh staf dan juga para pelajarnya. berorientasikan pelanggan. yang sempurna dan tidak boleh dirosakkan.W.

yang cemerlang di UPSI. . pihak guru dan murid-murid dapat mengaturkan sistem perundingan dengan lebih berkesan melalui perancangan yang telah ditetapkan. Dalam membentuk personaliti Bitara ini. Guru juga tidak menciplak harta intelek orang lain dan menjaga serta menyayangi harta dan kemudahan universiti dengan amanah. Guru tidak menggunakan masa yang sepatutnya untuk ³mencuri tulang´ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal akademik. Dengan demikian. Telus: Petunjuk seterusnya untuk nilai integriti ialah bersikap telus. Akauntabiliti: Guru juga harus mempamerkan sikap akauntabiliti dengan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut rancangan instruksi yang ditetapkan. akauntabiliti dan telus. Sekiranya guru diarah menjalankan penyelidikan. Guru juga menjalankan perundingan dengan murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. Amanah: Bersikap amanah tentunya adalah dengan menyampaikan fakta yang benar dalam pembelajaran. nilai integriti mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu bersikap adil. Guru mestilah melaksanakan proses pelaksanaan (kursus dan praktikum) secara adil dan telus mengikut skema dalam tempoh masa yang ditetapkan. Segala arahan dan peraturan daripada pihak institusi haruslah dipatuhi dan anda mestilah bertanggungjawab ke atas kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Adil: Guru memulakan dan menamatkan kuliah tepat pada masanya dan dalam tempoh yang telah ditetapkan. ianya haruslah disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan. amanah. Guru digalakkan supaya membuat jadual waktu mengandungi masa konsultasi yang telah ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada murid-murid.

Apakah tahap kompetensi yang dikehendaki dalam profesion anda? Tidak kiralah sebagai warga UPSI mahupun sebagai guru sekolah. Hasil tugasan perlu meningkat secara berterusan. Maruah guru yang lain sebagai rakan sekerja dan muridmurid juga mesti dijaga. Guru perlu melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan sepenuh hati tanpa mengira masa. Beretika: Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. pekerja tersebut akan ditamatkan kontrak. anda haruslah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan sepenuhnya. Ini termasuk tidak mengaibkan markah murid-murid kepada umum dan tidak bercakap sumbang di belakang mereka. Nilai profesional mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu beretika. Tahukah anda bahawa hampir semua syarikat swasta kini memastikan setiap pekerja menghasilkan tugasan yang berterusan dan sekiranya tidak memenuhi piawaiannya. Nilai ini membawa maksud melatih diri agar mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. Tugasan ini perlu dirancang dan dilaksanakan dengan terperinci dan teliti.2. anda mungkin dikehendaki menjalankan aktiviti pada hujung minggu. Skop tugasan guru adalah pengajaran dan pembelajaran. Iltizam: Bersikap iltizam atau komited adalah menjalankan tugasan dengan penuh semangat dan dedikasi. Berdasarkan konteks ini. organisasi adalah sekolah kita. PROFESIONAL Profesional merujuk kepada kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. cinta ilmu dan kompeten. iltizam. Usahlah menganggapnya sebagai beban yang amat berat tetapi fikirkannya sebagai bukan selalu dan adalah sebahagian daripada tugas anda untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid anda. Pastikan juga potensi diri dapat . Sebagai contoh.

Kompeten: Mempunyai sikap kompeten adalah dengan menyiapkan tugasan yang berkualiti dan efisyen dalam jangka masa yang ditetapkan. anda harus meningkatkan dan memperkemas diri anda dengan ilmu dan kemahiran baru yang relevan dengan tajuk pembelajaran anda. Untuk memastikan pembelajaran anda adalah bersifat kontemporari dan sepanjang zaman.dipupuk dan direalisasikan. Cinta Ilmu: Guru kini dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas mereka. . Jadikan diri anda sebagai contoh dan teladan kepada rakan sekerja terutamanya murid-murid. memastikan pembelajaran yang disampai kepada murid-murid. Rangkaian dengan rakan sekerja dan murid-murid juga dibina dan pastikan diri selalu membaca dan mencari sendiri. Tidak semestinya anda sebagai guru hanya menggunakan rangka instruksi dan rangka kursus yang dahulu. Anda juga digalakkan menyampaikan ilmu dan kemahiran baru kepada rakan sekerja dan muridmurid. dapat difahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh. Maka penyelidikan haruslah dijalankan dengan sempurna di samping menghadiri sekurangkurangnya dua wacana ilmu setahun untuk menghasilkan tugasan dalam pelbagai bentuk. Kaedah tugasan yang digunakan mestilah mengutamakan sumber maklumat. anda dapat melaksanakan strategi yang boleh membangunkan minda murid-murid dan diri sendiri. Berdasarkan cara ini. Anda juga harus mencapai tahap kecekapan dalam tempoh yang ditentukan.

Muafakat: Mempunyai sikap muafakat dalam kerja berkumpulan dapat menyelesaikan masalah secara bersama. haruslah . Galakkan dan bantuan juga dapat diberikan kepada rakan sekumpulan dalam meningkatkan pencapaian akademik. untuk mencapai suatu matlamat dalam jangka masa tertentu dan menggunakan kaedah tertentu. murid junior yang kurang pengalaman juga dapat dibimbing serta diberi peluang kepada mereka untuk turut serta dalam kegiatan akademik. fokus matlamat. anda sebagai guru boleh membantu muridmurid yang kurang pengalaman untuk terlibat dalam kumpulan yang lebih berpengalaman. Anda juga perlu mengingati setiap kebaikan rakan kumpulan dan sumbangan yang mereka berikan. Visi dan misi UPSI seperti yang telah dibincangkan di atas. SEMANGAT BERPASUKAN Semangat berpasukan adalah sekelompok modal insan yang bekerja tolong-menolong di bawah satu kepimpinan. Dalam kalangan ahli rakan sekumpulan. salah faham dan prasangka dapat dielakkan. ianya menjadi mudah untuk menegur secara hikmah rakan yang terpesong daripada norma kumpulan. Terdapat empat ciri guru yang berkesan untuk nilai semangat berpasukan iaitu muafakat. bangsa dan budaya supaya persefahaman. hormatmenghormati. Walaupun murid junior tiada di dalam sesuatu kelas. Setiap ahli kumpulan mestilah saling menghormati dan mengelak daripada bercakap buruk atau fitnah dibelakang antara satu sama lain. Amalkan sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan dan bertolak-ansur antara ahli kumpulan. Selain itu. budaya ilmu dan corak pemikiran dapat diintegrasikan. Fokus Matlamat: Ahli kumpulan mestilah berkerjasama dalam melaksanakan tugas demi menaikkan reputasi UPSI.3. Dengan menganggap mereka sebagai ahli keluarga sendiri. Anda juga digalakkan untuk menyatukan murid-murid yang berlainan agama.

Anda sebagai guru juga. Berikan penghormatan yang selayaknya kepada rakan kumpulan tanpa mengira usia. seniority dan tahun pengajian. Hormat-Menghormati: Sikap hormat-menghormati haruslah ditanamkan di dalam setiap ahli kumpulan untuk memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai dalam kalangan rakan sekumpulan. harus menghormati murid-murid dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menghormati hak dan keistimewaan orang lain adalah sikap utama yang dapat menangani masalah konflik dan salah faham di dalam kumpulan. .dipegang dan dilaksanakan oleh setiap staf dan pelajar. tidak menyalahgunakan kuasa dan memberikan penilaian yang sewajarnya. Matlamat jangka masa pendek dan panjang perlu dirancang dan ditetapkan sebagai satu langkah keberkesanan dalam pencapaian.

2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik. berketerampilan. Perguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. Dewasa ini. kejuruteraan. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. ibu bapa pelajar. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. akauntan. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. perubatan. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. perniagaan dan sebagainya. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Media juga turut melaporkan keskes lain seperti guru memukul murid.TUGASAN 3 1(a) huraikan satu isu yang melanggar etika profesion perguruan. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. Antara . guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita. kaunseling. Sama ada kita sedar atau tidak.

iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada-dada akhbar. Walau bagaimanapun. sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. Di Malaysia. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. Oleh itu.30 pagi hingga 1. Merujuk kepada ciri-ciri yang dinyatakan. kejuruteraan. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). perubatan. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak . murid ± murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perundangan dan lainlain. konsep profesional merujuk kepada ciri ± ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. Sepanjang tempoh ini. Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli.bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang. Guru juga adalah seorang yang profesional.15. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7.

terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. Apabila sikap ini wujud. guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. kurang nilai dalam kehidupan. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. dan etika kerja yang lemah. Pertama. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. bergosip. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh -sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah.menepati masa memasuki kelas. kurang komitmen dalam kerja. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin . Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguhsungguh. melepak di kantin. ber¶chatting¶. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi.

Selain itu. Dengan adanya pemantauan secara berterusan. pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Akhirnya. rakan sejawat. Seterusnya. segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas. Jika pihak pentadbir tidak mampu. Seterusnya. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . guru ± guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Dengan cara ini. maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor.sifat yang ideal sebagai . Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah. Dengan cara ini. Pertama. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya.dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung. individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir.

Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri. Akhir sekali. Akhir sekali. guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. .seorang guru. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. Sejak akhir-akhir ini. 2008). guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. Sebagai contoh. guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tatacara pengurusan kejayanya. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian. Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri.

Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan . Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah.arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah.undang. menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah.Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. peraturan kewangan. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru-guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir-butir perbelanjaan untuk kepentingan diri. membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang . Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk. Menyedari hakikat ini. pekeliling-pekeliling dan arahan . maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil. Pertama. Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah. Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil.

18 September 2008). Oleh yang demikian. Secara kesimpulannya. Seterusnya. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia.yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Selain itu terdapat kes di mana guru menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas. Hal ini bertentangan dengan tanggungjawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan . guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. Jelasnya. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan µTatasusila Profesion Perguruan¶. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan.

Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada.memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. guru-guru yang bermasalah seperti ini kurangnya pendedahan agama yang kuat serta tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap anak didik mereka. Guru merupakan satu profesion mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan yang berjaya di masa hadapan. murid-murid takut untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh guru ini kerana mereka telah diugut oleh guru supaya tidak memberitahu sesiapa akan jenayah yang telah mereka lakukan. Mereka juga menganggap jawatan guru yang dipegangnya itu adalah sekadar unutk mengajar di dalam kelas. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Isu pada kini yang sering dikaitkan dengan profesion guru ialah masalah pencabulan dan rogol terhadap murid di kalangan guru lelaki. Permasalahan yang timbul ini adalah disebabkan daripada guru itu sendiri dimana guru-guru tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri apabila memegang jawatan sebagai seorang guru. Kebiasaannya. Tanggungjawab dalam membentuk modal insan adalah merangkumi semua . Masalah ini adalah salah satu isu yang melanggar etika dalam profesion perguruan. Perbuatan terkutuk ini haruslah dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat supaya profesion perguruan akan lebih terjamin dan mempunyai nama baik. Gejala ini haruslah dibendung demi menjaga nama baik profesion perguruan di mata masyarakat. Kita juga sering mendengar di akhbar-akhbar mengenai isu ini. Profesion guru bukan untuk disalah guna dengan menganggap ia merupakan satu profesion yang mudah dan menyenangkan. Selain itu juga.

aspek kehidupan. kementerian pelajaran serta pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam membendung dan membenteras jenayah ini daripada terus berleluasa di masa akan datang dan dikalangan guru-guru di Malaysia. bukan memberikan jalan yang gelap serta kehancuran kepada anak didik mereka. bukan sebaliknya. KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. Semua golongan termasuk ibu bapa. Jenayah berat seperti ini akan membentuk satu pandangan negatif terhadap profesion perguruan. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP). Isu ini merupakan salah satu daripada isu yang melanggar etika profesion perguruan di mana isu ini merupakan satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman yang berat kepada pesalah yang melakukan jenayah ini. Justeru itu. . Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya. Guru seharusnya memberikan masa depan yang cerah kepada anak didiknya. berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa.³Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan. masyarakat.´ katanya. Semalam. jenayah rogol atau pencabulan yang dilakukan oeleh guru terhadap anak murid haruslah dibendung dan dipandang serius. Lok Yim Peng.

jasmani. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. sahsiah merujuk kepada . sifatsifat (kelakuan. tingkah laku. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. sikap. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. pemikiran. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. tingkah laku devian. Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. sikap yang beramah mesra. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. 2008). intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. sosial dan rohani individu. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. dapat mengawal perasaan diri. 2011).1(b) huraikan kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru. Menurut Abdul Jalil (1998). individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. perasaan. Menurut Siti Fatimah (1993). Manakala.

Aspek yang terlibat dan akan mendapat kesan adalah aspek profesion perguruan itu sendiri. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. emosi dan perlakuan manusia. sentimen. minat. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. perasaan. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Selain itu. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi.sistem tingkah laku individu. 2006). Isu yang telah dikupas tersebut iaitu jenayah rogol dan pencabulan yang sering diperkatakan dan terpapar di ruang akhbar pada masa sekarang memberikan kesan atau impak yang besar serta menyeluruh dalam segala aspek. 1999). kecerdasan. cita-cita dan nilai-nilai. berasa. Sahsiah manusia boleh diperhati. Oleh kerana isu ini dilakukan oleh guru. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. 1995). Namun. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Maka. intelek. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. kepercayaan. dimana guru merupakan individu yang dianggap mulia oleh ibu bapa serta masyarakat. sikap. 1992). Ini merangkumi perangai. maka profesion . Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Allport (dalam Cloninger.

kepercayaan dan kemuliaan seorang guru itu terpancar jelas daripada raut wajag seorang guru. Apabila kita menyebut guru. .perguruan itu sendiri akan mendapat kesan di mana ibu bapa berasa curiga dan ragu untuk menghantara nak mereka di persekolahan. nama baik serta integriti Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri menjadi tercalar dan akan dipandang negatif serta dikecam hebat orang masyarakat. Kementerian Pelajaran akan dipersalahkan dan masyarakat serta orang awam akan menunding jari tepat kepada Kementerian Pelajaran kerana tidak efisien dalam menghasilkan dan membentuk profesion perguruan. Keraguan dan perasaan tidak mempercayai lagi akan profesion perguruan ini menyebabkan timbulnya isu profesion perguruan pada masa sekarang tidak lagi efisien dan menitik beratkan maruah serta tanggungjawab yang tinggi dalamprofesion perguruan. Isu ini akan mencalarkan nama baik guru yang dari dulu lagi profesion ini adalah satu profesion yang mulia. ia memberikan kesan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengeluarkan produk (guru) yang tidak lagi mempunyai kriteria yang baik dan jiwa sebagai seorang pendidik. guru tidak lagi dianggap sedemikian kerana isu rogol dan pencabulan ini yang menyebababkan ia nya berlaku pada masa sekarang. tetapi pada masa sekarang. Persoalan seperti ini akan memberikan impak yang besar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. masyarakat juga akan memandang serong serta mencurigai apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak murid di persekolahan. Oleh hal yang demikian. Wujud persoalan di kalangan orang awam yang mengambil serius akan jenayah ini dimana mereka bertanyakan bahawa adakah Kementeriana Pelajaran Malaysia melahirkan penjenayah atau melahirkan para pendidik yang berwibawa?. Oleh hal yang demikian. Selain itu juga.

Ini akan mengakibatkan pembangunan sahsiah guru tidak akan meningkat dan berkembang dari semasa ke semasa kerana anggapan negatif dan pandangan serong masyarakat serta orang awam terhadap apa sahaja tingkah laku guru yang dilakukan.Selain daripada itu. kesan kepada pembangunan sahsiah guru di mana sahsiah ini merupakan keperibadian. Isu tersebut akan memberikan impak kepada sahsiah guru-guru yang lain di mana keperibadian. Apabila isu ini berlaku. Guru diibaratkan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk kejayaan anak didiknya. . perfesion perguruan tidak lagi menjadi satu profesion yang mulia lagi di masa akan datang. sikap dan tingkah laku yang dilakukan oeleh guru dipersekolahan akan terus dianggap negatif oleh semua lapisan masyarakat. Ini aka menjejaskan kejayaan dan pembangunan dalam bidang pendidikan di negara lita. bukan menjadi duri dalam daging yang akan memberikan kehancuran dan kemusnahan kepada anak didik mereka. sikap dan tingkah laku guru. keperibadian seorang guru itu boleh disangkalkan. Sikap serta tingkah laku guru haruslah sentiasa positif dan menjurus kepada pembangunan dan kejayaan modal insan murid-murid bukannya kepada satu sikap yang negatif. isu pencabulan dan rogol ini haruslah dipenadang seriusa dan dititik beratkan supaya profesion perguruan tidak akan dianggap satu profesion yang tidak efesien seperti dahulu. Apabila steriotaip ini menjadi kebiasaan dan melekat di minda masyarakat. Oleh hal yang demikian.

Pendekatan ini melihat manusia sebagai tidak rasional. Tingkah laku manusia pula lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (animalistic instincts) dan desakan biologikal. Menurut pendekatan ini tingkah laku seseorang pada masa kini adalah hasil daripada pengalaman zaman kanak-kanak.1(c) kaitkan isu tersebut dengan satu teori pembangunan sahsiah. Freud melihat sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Oleh itu. seperti kekeluargaan dan sosialiasi. Teori pembangunan sahsiah yang diguna pakai dalam membuat perkaitan mengenai isu ini adalah pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud. maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturanperaturan dalam masyarakat sendiri. Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini. tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Pendekatan yang dipelopori oleh Sigmund Freud (1856-1939) adalah pengasas pendekatan psikoanalitik dalam bidang psikologi. penekanan perasaan erotik dan konflik bawah sedar semasa melalui perkembangan psikoseksual sejak lahir hingga dewasa. Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives). Frued menganggap zaman kanak-kanak yang dilalui oleh seseorang itu amatlah penting kerana beliau percaya peristiwa-peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat kepada psikologi individu. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat. Pendekatan ini juga menutarakan mengenai pandangan terhadap manusia di mana. . Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku. Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification).

dalam psikodinamika masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi.tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. dengan mengorbankan dua sistem lainnya. prinsip kerja dinamika dan mekanisme tersendiri. jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan. salah-benar. maka satu diantara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada. Ego adalah bahagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. boleh. Cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah: (1) apabila rasa id-nya menguasai sebahagian besar energi psikis itu. Gerald Corey menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks. Id dan instink-instink lainnya mencerminkan tujuan sejati kehidupan organisme individual. ego dan super ego. dimana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan energi psikis kepada id.STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM PANDANGAN FRUED Dalam teori psikoanalitik. maka pribadinya bertindak dengan cara-cara . komponen. ego dan superego.buruk. namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal. struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id. Id bagian tertua dari aparatur mental dan merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. (2) apabila rasa ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. Menurut Calvil S. Jadi id merupakan pihak dominan dalam kemitraan struktur kepribadian manusia. sifat. Hall dan Lindzey. dimana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongandorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. karena ia merupakan filter dari sensor baik. maka pribadinya akan bertindak primitif. sehingga tidak mungkin dipisahkan. dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan ³pleasure principle´. manusia dilihat sebagai sistem energi. tetapi energi tersebut terbatas. implusif dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya.

Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil. mengatur dan mengendalikan kepribadian. karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya instink. Di sini ego berperan sebagai ³eksekutif´ yang memerintah.Id terdiri dari dorongan (impuls) dasar :kebutuhan makan. Id tidak memiliki organisasi. dan sudah ada sejak lahir Aspek biologis dari kepribadian. yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. seperti manusia lapar butuh makan. sistem kepribadian yang dasar. Kedua. berisi keinginan-keinginan yang belum tentu sesuai dengan norma. minum. dan (3) apabila rasa super ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. Ego mulai berkembang usia 2-3 th. eliminasi. mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irrasional. sehingga prosesnya persis seperti ³polisi lalulintas´ yang selalu mengontrol jalannya id. memperoleh kenikmatan sosial. Ego . Jadi lapar adalah kerja Id. Id akan Menjalankan fungsi tindakan refleks dan proses berpikir primer. bagian kepribadian yang paling primitif.sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalaj kerja Super ego. dimana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki Id saja. Aktivitas Id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme. Id biasanya menuntut segera dipuaskan (the principles of constancy). maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas. buta. Jadi untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: Pertama. menghindari rasa sakit. superego dan dunia luar. terdapat naluri-naruli bawaan. Id juga merupakan kondisi Unconsciousness. logis. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. dan rasional.yang realistik. sumber energi psikis. dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Ia bertindak sebagai penengah antara instink dengan dunia di sekelilingnya. Id mulai berkembang pada usia bayi.

Terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan dari significant others. menyatakan bahawa desakan paling utama dalam diri samada lelaki atau perempuan adalah mendapatkan . Super ego Mulai berkemb usia 4-6 tahun. manakala beliau juga menyatakan bahwa sifat manusia adalah tidak rasional. Dalam isu yang telah dikupaskan iaitu isu rogol dan pencabulan. superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian. menurut pendekatan ini. keinginan untuk melakukan perbuatan rogol dan pencabulan tersebut adalah disebabkan naluri kehaiwanan yang diterangkan dalam pendekatan tersebut. Fungsi utama: 1) pengendali id. Super Ego juga terdiri dari : kata hati (nurani) & ego ideal. baik-buruk. Selain itu. Ketiga. maka manusia yang terdorong untuk melakukan perbuatan seperti pencabulan dan rogol tersebut adalah berdasarkan kehendak dan naluri kehaiwanan atau lebih dikenali sebagai nafsu. 3) mendorong individu ke arah kesempurnaan. tidak sosial dan tingkah laku manusia digalakkan oleh naluri kehaiwanan. Super Ego merupakan aspek sosiologis kepribadian. sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif.merupakan aspek psikologis kepribadian. perkaitan pendekatan mengenai mausia oleh Sigmund Freud ini adalah di mana manusia dilahirkan dengan naluri yang semula jadi. sehingga tahu benar-salah. Di sini dapat dijelaskan bahawa. 2) mengarahkan ego pada tujuan yang yang sesuai dengan moral ketimbang kenyataan. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir sekunder (rasional). Berfungsi dalam legislatif dan yudikatif. boleh-tidak dan sebagainya. Ego berada pada tingkat pra sadar. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal. Keinginan untuk mempunyai pasangan dan keinginan nafsu yang tinggi tersebut merupakan satu sikap atau naluri yang dikongsi oleh manusia dengan haiwan. yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Ego merupakan hasil kontak individu dengan dunia luar/lingk (The realita of principles) dan penengah tuntutan id dan superego.

maka desakan dan dorongan tersebut menjadi lebih menigkat. Selain daripada itu juga. kawalan nafsu ini haruslah dipelihara dan dijaga rapi kerana nafsu atau naluri kehaiwanan terseut akan menyebabkan terjadinya jenayah-jenayah seperti rogol dan pencabulan terhadap murid-murid. maka ego tidak membenarkan id menggunakan tenaga psike tersebut. . tindak balas yang selari dengan kehendak perogol daripada mangsa juga menjadikan guru tersebut tinggi akan desakan naluri kehaiwanan dan mendapatkan kepuasan nafsu sendirinya. Sekiranya desakan id tersebut menepati kehendak moral atau tidak menyalahi undang-undang dan beretika maka ego akan membenarkan id menggunakan tenaga psikik untuk bertindak. Bagaimanapun ego sebagai komponen psikologi yang beroperasi di tahap sedar akan merujuk kepada superego sebagai badan kehakiman yang menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk. Sebaliknya. apabila melihat anak gadis yang tertarik dan menarik. dan superego adalah komponen sosial yang berprinsipkan moral. setiap manusia samada lelaki atau perempuan mempunyai keinginan yang tinggi dalam nafsunya. Selain itu. Maka terhasillah tingkah laku. Id yang beroperasi ditahap bawah sedar adalah sebagai penggerak tingkah laku yang berusaha menggunakan tenaga psike untuk bertindak memenuhi kehendaknya. Sesuatu tingkah laku itu terjadi hasil daripada interaksi antara ketiga-tiga sistem utama tersebut dalam menentukan agihan tenaga psike kepada id. Dalam konteks isu rogol ini. menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia terdiri daripada tiga sistem utama iaitu. jika didapati tingkah laku yang ingin dikakukan id adalah menyalahi peraturan moral. Sebagai seorang guru.kepuasan nafsu sendiri. justeru tingkah laku yang dihajati individu tersebut tidak akan berlaku. id yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta berprinsipkan kenikmatan. ego adalah diri yang sedar dan berprinsipkan realiti.

tingkah laku pencabulan dan rogol tersebut terus dilakukan oleh guru tersebut kerana superegonya tidak dapat mengawal dan menghalang ego daripada terus bertingkah laku dan memainkan peranannya di dunia realiti.Menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia ini mengenai isu pencabulan dan rogol adalah di mana id merupakan satu naluri bawah sedar yang primitif. ia nya menjadi tingkah laku. pendidikan moral yang tinggi dan sebagainya. Naluri atau kehendak untuk melakukan seks pada peringkat ini menjadi kenyataan dan menjadi realiti kerana pada peringkat ini. dorongan dan rangsangan yang diterima selari atau signifikan dengan kehendak id. dan ia nya tidak berada di dunia yang nyata atau dunia realiti. Selaini itu. . Oleh hal yang demikian. Berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. naluri primitif yang terlibat adalah kehendak untuk melakukan hubungan seks yang tinggi. maka ego akan menjalankan tanggungjawabnya di alam atau dunia realiti. kehendak ini berada dalam pmikiran yang tidak sedar. Manakala ego seperti apa yang diutarakan dalam pendekatan ini adalah diri yang sedar dan berprinsipkan naluri. pada tahap ini. kehendak untuk melakukan pencabulan dan rogol tersebut berlaku pada tahap atau struktur ini. Sekiranya. Oleh hal yang demikian. Naluri primitif ini lebih dikenali sebgai kehendak. tahap yang seterusnya adalah superego di mana superego ini merupakan satu piawaian moral yang menentukan samada sesuatu tingkah laku tersubut harus dilakukan atau tidak. berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut.guru tersebut tidak mempunyai sebarang kekuatan yang kuat pada superegonya di mana guru tersbut tidak mempunyai pegangan agama yang kuat.

D & Schultz. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Petaling Jaya: Longman. Great Britain: MPG Books Ltd.). (2009 ).RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). & Pearce. Psikologi perkembangan. Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Personality development: Core concepts in therapy. Cloninger. (9th ed. New Jersey: Pearson Education Inc. Asas-asas masyarakat cemerlang. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Australia: Wadsworth Cengage Learning. P. S. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia.E. Bodmin. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Schultz. Cornwall.). Simanowitz. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Theories of personality. (2008). (2003). . Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). V. Ee Ah Meng (1996). S.