P. 1
Huraikan Lima Aspek Ciri Guru Yang Berkesan Dalam Pengajaran Berdasarkan Nilai

Huraikan Lima Aspek Ciri Guru Yang Berkesan Dalam Pengajaran Berdasarkan Nilai

|Views: 19,726|Likes:

More info:

Published by: Mohamed Riduan Abdul Rashid on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

TUGASAN 2 Huraikan lima aspek ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.

PENGENALAN Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal, sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan, sosial dan rohani individu. Berdasarkan kesemua aspek tersebut, seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas, sikap yang beramah mesra, tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat, dapat mengawal perasaan diri, boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Manakala, individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin, tingkah laku devian, penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. Menurut Abdul Jalil (1998), pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri, sifatsifat (kelakuan, sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger, 2008). Menurut Siti Fatimah (1993), sahsiah merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Namun, Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian, perasaan, emosi dan perlakuan manusia. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng, 1999). Selain itu, sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Ini merangkumi perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan nilai-nilai. Allport (dalam Cloninger, 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sahsiah manusia boleh diperhati, dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman, 1995). Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi, 1992). Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun, intelek, murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. 2006). Maka, fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran.

NILAI-NILAI BITARA Bitara membawa maksud unik. kejahatan dan segala perlakuan yang merosakkan diri kita dan juga orang lain. amalan dan tingkah laku ialah ibadah jika dilakukan dengan niat kerana Allah S.T. Sebagai ahli akademik dan guru. Segala pemikiran. Intailah keredhaan Tuhan setiap masa. unggul. 1. Hindari segala keburukan. tiada tolok bandingannya dan lain dari yang lain. maksiat. personaliti Bitara memainkan peranan penting untuk menjamin masa depan . oleh itu kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mungkar. profesional. Ianya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. yang sempurna dan tidak boleh dirosakkan. Didiklah diri kita untuk meredhai semua ketentuan-Nya dan mengaturkan kehidupan mengikut sunnah nabi. semangat berpasukan. prihatin kebajikan anggota dan bersikap kreatif dan inovatif. INTEGRITI Integriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalisma. berorientasikan pelanggan. ia adalah suatu pemilikan kualiti yang konsisten Sebagai contoh.W.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menggariskan 6 nilai yang membentuk personaliti Bitara yang mesti dimiliki oleh staf dan juga para pelajarnya. Ibadah juga membawa maksud membuat segala perkara yang baik dalam kehidupan seharian. 6 nilai yang telah dinyatakan tadi ialah: integriti. Ini juga termaktub di dalam perkara pertama Rukun Negara kita iaitu Kepercayaan kepada Tuhan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. amalan belajar adalah sebahagian daripada ibadah kita umat Islam di mana sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. Kita mestilah ingat bahawa Tuhan melihat kita setiap masa. Secara ringkasnya.

Guru digalakkan supaya membuat jadual waktu mengandungi masa konsultasi yang telah ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada murid-murid. Guru juga menjalankan perundingan dengan murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. Akauntabiliti: Guru juga harus mempamerkan sikap akauntabiliti dengan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut rancangan instruksi yang ditetapkan. Segala arahan dan peraturan daripada pihak institusi haruslah dipatuhi dan anda mestilah bertanggungjawab ke atas kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri dan tidak menyalahkan mana-mana pihak.yang cemerlang di UPSI. nilai integriti mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu bersikap adil. Telus: Petunjuk seterusnya untuk nilai integriti ialah bersikap telus. Dengan demikian. akauntabiliti dan telus. Guru mestilah melaksanakan proses pelaksanaan (kursus dan praktikum) secara adil dan telus mengikut skema dalam tempoh masa yang ditetapkan. Guru juga tidak menciplak harta intelek orang lain dan menjaga serta menyayangi harta dan kemudahan universiti dengan amanah. ianya haruslah disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan. Amanah: Bersikap amanah tentunya adalah dengan menyampaikan fakta yang benar dalam pembelajaran. . Guru tidak menggunakan masa yang sepatutnya untuk ³mencuri tulang´ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal akademik. Sekiranya guru diarah menjalankan penyelidikan. amanah. Dalam membentuk personaliti Bitara ini. Adil: Guru memulakan dan menamatkan kuliah tepat pada masanya dan dalam tempoh yang telah ditetapkan. pihak guru dan murid-murid dapat mengaturkan sistem perundingan dengan lebih berkesan melalui perancangan yang telah ditetapkan.

Guru perlu melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan sepenuh hati tanpa mengira masa. organisasi adalah sekolah kita. cinta ilmu dan kompeten. anda haruslah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan sepenuhnya. Berdasarkan konteks ini. Beretika: Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Nilai profesional mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu beretika. anda mungkin dikehendaki menjalankan aktiviti pada hujung minggu. PROFESIONAL Profesional merujuk kepada kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. Ini termasuk tidak mengaibkan markah murid-murid kepada umum dan tidak bercakap sumbang di belakang mereka. iltizam. pekerja tersebut akan ditamatkan kontrak. Sebagai contoh. Tugasan ini perlu dirancang dan dilaksanakan dengan terperinci dan teliti. Tahukah anda bahawa hampir semua syarikat swasta kini memastikan setiap pekerja menghasilkan tugasan yang berterusan dan sekiranya tidak memenuhi piawaiannya. Pastikan juga potensi diri dapat .2. Maruah guru yang lain sebagai rakan sekerja dan muridmurid juga mesti dijaga. Skop tugasan guru adalah pengajaran dan pembelajaran. Nilai ini membawa maksud melatih diri agar mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. Iltizam: Bersikap iltizam atau komited adalah menjalankan tugasan dengan penuh semangat dan dedikasi. Usahlah menganggapnya sebagai beban yang amat berat tetapi fikirkannya sebagai bukan selalu dan adalah sebahagian daripada tugas anda untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid anda. Apakah tahap kompetensi yang dikehendaki dalam profesion anda? Tidak kiralah sebagai warga UPSI mahupun sebagai guru sekolah. Hasil tugasan perlu meningkat secara berterusan.

dipupuk dan direalisasikan. dapat difahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. anda dapat melaksanakan strategi yang boleh membangunkan minda murid-murid dan diri sendiri. Tidak semestinya anda sebagai guru hanya menggunakan rangka instruksi dan rangka kursus yang dahulu. Anda juga digalakkan menyampaikan ilmu dan kemahiran baru kepada rakan sekerja dan muridmurid. Cinta Ilmu: Guru kini dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas mereka. memastikan pembelajaran yang disampai kepada murid-murid. Sebagai contoh. Anda juga harus mencapai tahap kecekapan dalam tempoh yang ditentukan. Untuk memastikan pembelajaran anda adalah bersifat kontemporari dan sepanjang zaman. Berdasarkan cara ini. Rangkaian dengan rakan sekerja dan murid-murid juga dibina dan pastikan diri selalu membaca dan mencari sendiri. Maka penyelidikan haruslah dijalankan dengan sempurna di samping menghadiri sekurangkurangnya dua wacana ilmu setahun untuk menghasilkan tugasan dalam pelbagai bentuk. . anda harus meningkatkan dan memperkemas diri anda dengan ilmu dan kemahiran baru yang relevan dengan tajuk pembelajaran anda. Kaedah tugasan yang digunakan mestilah mengutamakan sumber maklumat. Kompeten: Mempunyai sikap kompeten adalah dengan menyiapkan tugasan yang berkualiti dan efisyen dalam jangka masa yang ditetapkan. Jadikan diri anda sebagai contoh dan teladan kepada rakan sekerja terutamanya murid-murid.

Dengan menganggap mereka sebagai ahli keluarga sendiri. Walaupun murid junior tiada di dalam sesuatu kelas. Terdapat empat ciri guru yang berkesan untuk nilai semangat berpasukan iaitu muafakat. Dalam kalangan ahli rakan sekumpulan. Setiap ahli kumpulan mestilah saling menghormati dan mengelak daripada bercakap buruk atau fitnah dibelakang antara satu sama lain. untuk mencapai suatu matlamat dalam jangka masa tertentu dan menggunakan kaedah tertentu. hormatmenghormati. SEMANGAT BERPASUKAN Semangat berpasukan adalah sekelompok modal insan yang bekerja tolong-menolong di bawah satu kepimpinan. Selain itu. murid junior yang kurang pengalaman juga dapat dibimbing serta diberi peluang kepada mereka untuk turut serta dalam kegiatan akademik. salah faham dan prasangka dapat dielakkan. Visi dan misi UPSI seperti yang telah dibincangkan di atas. Anda juga perlu mengingati setiap kebaikan rakan kumpulan dan sumbangan yang mereka berikan. fokus matlamat. Muafakat: Mempunyai sikap muafakat dalam kerja berkumpulan dapat menyelesaikan masalah secara bersama. Anda juga digalakkan untuk menyatukan murid-murid yang berlainan agama. budaya ilmu dan corak pemikiran dapat diintegrasikan. ianya menjadi mudah untuk menegur secara hikmah rakan yang terpesong daripada norma kumpulan. Galakkan dan bantuan juga dapat diberikan kepada rakan sekumpulan dalam meningkatkan pencapaian akademik. haruslah . anda sebagai guru boleh membantu muridmurid yang kurang pengalaman untuk terlibat dalam kumpulan yang lebih berpengalaman.3. bangsa dan budaya supaya persefahaman. Amalkan sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan dan bertolak-ansur antara ahli kumpulan. Fokus Matlamat: Ahli kumpulan mestilah berkerjasama dalam melaksanakan tugas demi menaikkan reputasi UPSI.

.dipegang dan dilaksanakan oleh setiap staf dan pelajar. Anda sebagai guru juga. harus menghormati murid-murid dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Hormat-Menghormati: Sikap hormat-menghormati haruslah ditanamkan di dalam setiap ahli kumpulan untuk memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai dalam kalangan rakan sekumpulan. Menghormati hak dan keistimewaan orang lain adalah sikap utama yang dapat menangani masalah konflik dan salah faham di dalam kumpulan. Berikan penghormatan yang selayaknya kepada rakan kumpulan tanpa mengira usia. tidak menyalahgunakan kuasa dan memberikan penilaian yang sewajarnya. Matlamat jangka masa pendek dan panjang perlu dirancang dan ditetapkan sebagai satu langkah keberkesanan dalam pencapaian. seniority dan tahun pengajian.

Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. Dewasa ini.TUGASAN 3 1(a) huraikan satu isu yang melanggar etika profesion perguruan. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. berketerampilan. akauntan. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. ibu bapa pelajar. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. kejuruteraan. perubatan. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Sama ada kita sedar atau tidak. perniagaan dan sebagainya. Antara . terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. kaunseling. Media juga turut melaporkan keskes lain seperti guru memukul murid. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. Perguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti.

Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada-dada akhbar. Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang.15. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak . kejuruteraan. Walau bagaimanapun. perundangan dan lainlain. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang.bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. Merujuk kepada ciri-ciri yang dinyatakan. Oleh itu. Sepanjang tempoh ini.30 pagi hingga 1. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. perubatan. murid ± murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. Di Malaysia. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. konsep profesional merujuk kepada ciri ± ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. Guru juga adalah seorang yang profesional. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah.

bergosip. dan etika kerja yang lemah. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguhsungguh. Pertama. indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah. Apabila sikap ini wujud. guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. kurang komitmen dalam kerja. ber¶chatting¶.menepati masa memasuki kelas. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh -sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. melepak di kantin. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. kurang nilai dalam kehidupan. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin .

Seterusnya. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. rakan sejawat. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya. pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah. Selain itu. Pertama. Seterusnya. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik.dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . Dengan cara ini. Jika pihak pentadbir tidak mampu. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. Dengan cara ini. guru ± guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi. maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. Dengan adanya pemantauan secara berterusan. individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung.sifat yang ideal sebagai . Akhirnya. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir. segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas.

Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. Sebagai contoh. Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian. mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. Sejak akhir-akhir ini. Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa.seorang guru. Akhir sekali. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. . guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tatacara pengurusan kejayanya. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar. 2008). Akhir sekali. guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri.

Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah.arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru-guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir-butir perbelanjaan untuk kepentingan diri. maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil. pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah. pekeliling-pekeliling dan arahan . Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang . menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah. Pertama. peraturan kewangan.undang. Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk.Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. Menyedari hakikat ini. Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan . maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil.

pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. 18 September 2008). masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik.yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan . Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. Selain itu terdapat kes di mana guru menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. Secara kesimpulannya. Seterusnya. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. Hal ini bertentangan dengan tanggungjawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. Jelasnya. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan µTatasusila Profesion Perguruan¶. Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. Oleh yang demikian.

Mereka juga menganggap jawatan guru yang dipegangnya itu adalah sekadar unutk mengajar di dalam kelas.memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Kebiasaannya. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. Guru merupakan satu profesion mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan yang berjaya di masa hadapan. Tanggungjawab dalam membentuk modal insan adalah merangkumi semua . Masalah ini adalah salah satu isu yang melanggar etika dalam profesion perguruan. Permasalahan yang timbul ini adalah disebabkan daripada guru itu sendiri dimana guru-guru tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri apabila memegang jawatan sebagai seorang guru. guru-guru yang bermasalah seperti ini kurangnya pendedahan agama yang kuat serta tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap anak didik mereka. Selain itu juga. Isu pada kini yang sering dikaitkan dengan profesion guru ialah masalah pencabulan dan rogol terhadap murid di kalangan guru lelaki. Kita juga sering mendengar di akhbar-akhbar mengenai isu ini. Perbuatan terkutuk ini haruslah dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat supaya profesion perguruan akan lebih terjamin dan mempunyai nama baik. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Profesion guru bukan untuk disalah guna dengan menganggap ia merupakan satu profesion yang mudah dan menyenangkan. murid-murid takut untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh guru ini kerana mereka telah diugut oleh guru supaya tidak memberitahu sesiapa akan jenayah yang telah mereka lakukan. Gejala ini haruslah dibendung demi menjaga nama baik profesion perguruan di mata masyarakat.

Justeru itu.aspek kehidupan. berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa. Guru seharusnya memberikan masa depan yang cerah kepada anak didiknya.³Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan. KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. masyarakat. bukan memberikan jalan yang gelap serta kehancuran kepada anak didik mereka. jenayah rogol atau pencabulan yang dilakukan oeleh guru terhadap anak murid haruslah dibendung dan dipandang serius. Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya.´ katanya. Isu ini merupakan salah satu daripada isu yang melanggar etika profesion perguruan di mana isu ini merupakan satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman yang berat kepada pesalah yang melakukan jenayah ini. Lok Yim Peng. Semua golongan termasuk ibu bapa. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP). Semalam. Jenayah berat seperti ini akan membentuk satu pandangan negatif terhadap profesion perguruan. kementerian pelajaran serta pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam membendung dan membenteras jenayah ini daripada terus berleluasa di masa akan datang dan dikalangan guru-guru di Malaysia. bukan sebaliknya. .

Menurut Abdul Jalil (1998). sosial dan rohani individu. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. 2008). Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger.1(b) huraikan kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru. sikap yang beramah mesra. Menurut Siti Fatimah (1993). jasmani. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. tingkah laku devian. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. sikap. Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. sifatsifat (kelakuan. 2011). Manakala. pemikiran. perasaan. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. sahsiah merujuk kepada . dapat mengawal perasaan diri. tingkah laku.

murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. 1999). Maka. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. 2006). berasa. Ini merangkumi perangai. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. kecerdasan. cita-cita dan nilai-nilai. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Allport (dalam Cloninger. Selain itu. minat. Oleh kerana isu ini dilakukan oleh guru. Namun. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Aspek yang terlibat dan akan mendapat kesan adalah aspek profesion perguruan itu sendiri. emosi dan perlakuan manusia. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. 1992). Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. 1995). Sahsiah manusia boleh diperhati. sentimen.sistem tingkah laku individu. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. maka profesion . Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. perasaan. dimana guru merupakan individu yang dianggap mulia oleh ibu bapa serta masyarakat. kepercayaan. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. intelek. sikap. Isu yang telah dikupas tersebut iaitu jenayah rogol dan pencabulan yang sering diperkatakan dan terpapar di ruang akhbar pada masa sekarang memberikan kesan atau impak yang besar serta menyeluruh dalam segala aspek.

guru tidak lagi dianggap sedemikian kerana isu rogol dan pencabulan ini yang menyebababkan ia nya berlaku pada masa sekarang. kepercayaan dan kemuliaan seorang guru itu terpancar jelas daripada raut wajag seorang guru. Wujud persoalan di kalangan orang awam yang mengambil serius akan jenayah ini dimana mereka bertanyakan bahawa adakah Kementeriana Pelajaran Malaysia melahirkan penjenayah atau melahirkan para pendidik yang berwibawa?. Isu ini akan mencalarkan nama baik guru yang dari dulu lagi profesion ini adalah satu profesion yang mulia. nama baik serta integriti Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri menjadi tercalar dan akan dipandang negatif serta dikecam hebat orang masyarakat. ia memberikan kesan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengeluarkan produk (guru) yang tidak lagi mempunyai kriteria yang baik dan jiwa sebagai seorang pendidik.perguruan itu sendiri akan mendapat kesan di mana ibu bapa berasa curiga dan ragu untuk menghantara nak mereka di persekolahan. Apabila kita menyebut guru. Persoalan seperti ini akan memberikan impak yang besar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Keraguan dan perasaan tidak mempercayai lagi akan profesion perguruan ini menyebabkan timbulnya isu profesion perguruan pada masa sekarang tidak lagi efisien dan menitik beratkan maruah serta tanggungjawab yang tinggi dalamprofesion perguruan. masyarakat juga akan memandang serong serta mencurigai apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak murid di persekolahan. Oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian. tetapi pada masa sekarang. . Selain itu juga. Kementerian Pelajaran akan dipersalahkan dan masyarakat serta orang awam akan menunding jari tepat kepada Kementerian Pelajaran kerana tidak efisien dalam menghasilkan dan membentuk profesion perguruan.

Ini aka menjejaskan kejayaan dan pembangunan dalam bidang pendidikan di negara lita. kesan kepada pembangunan sahsiah guru di mana sahsiah ini merupakan keperibadian. Apabila steriotaip ini menjadi kebiasaan dan melekat di minda masyarakat. sikap dan tingkah laku yang dilakukan oeleh guru dipersekolahan akan terus dianggap negatif oleh semua lapisan masyarakat. . Ini akan mengakibatkan pembangunan sahsiah guru tidak akan meningkat dan berkembang dari semasa ke semasa kerana anggapan negatif dan pandangan serong masyarakat serta orang awam terhadap apa sahaja tingkah laku guru yang dilakukan. keperibadian seorang guru itu boleh disangkalkan. perfesion perguruan tidak lagi menjadi satu profesion yang mulia lagi di masa akan datang.Selain daripada itu. Sikap serta tingkah laku guru haruslah sentiasa positif dan menjurus kepada pembangunan dan kejayaan modal insan murid-murid bukannya kepada satu sikap yang negatif. Guru diibaratkan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk kejayaan anak didiknya. isu pencabulan dan rogol ini haruslah dipenadang seriusa dan dititik beratkan supaya profesion perguruan tidak akan dianggap satu profesion yang tidak efesien seperti dahulu. Oleh hal yang demikian. sikap dan tingkah laku guru. Isu tersebut akan memberikan impak kepada sahsiah guru-guru yang lain di mana keperibadian. Apabila isu ini berlaku. bukan menjadi duri dalam daging yang akan memberikan kehancuran dan kemusnahan kepada anak didik mereka.

Pendekatan ini melihat manusia sebagai tidak rasional. Oleh itu. Menurut pendekatan ini tingkah laku seseorang pada masa kini adalah hasil daripada pengalaman zaman kanak-kanak. Pendekatan yang dipelopori oleh Sigmund Freud (1856-1939) adalah pengasas pendekatan psikoanalitik dalam bidang psikologi. Freud melihat sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification). Teori pembangunan sahsiah yang diguna pakai dalam membuat perkaitan mengenai isu ini adalah pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud. Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku. tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Frued menganggap zaman kanak-kanak yang dilalui oleh seseorang itu amatlah penting kerana beliau percaya peristiwa-peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat kepada psikologi individu. penekanan perasaan erotik dan konflik bawah sedar semasa melalui perkembangan psikoseksual sejak lahir hingga dewasa. Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives). maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturanperaturan dalam masyarakat sendiri.1(c) kaitkan isu tersebut dengan satu teori pembangunan sahsiah. . Pendekatan ini juga menutarakan mengenai pandangan terhadap manusia di mana. Tingkah laku manusia pula lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (animalistic instincts) dan desakan biologikal. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat. seperti kekeluargaan dan sosialiasi. Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini.

tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Menurut Calvil S. Gerald Corey menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks. sifat. dalam psikodinamika masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi. tetapi energi tersebut terbatas. dengan mengorbankan dua sistem lainnya. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal. prinsip kerja dinamika dan mekanisme tersendiri. Id bagian tertua dari aparatur mental dan merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. maka satu diantara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada. struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id. salah-benar. sehingga tidak mungkin dipisahkan. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia. boleh. ego dan super ego. Jadi id merupakan pihak dominan dalam kemitraan struktur kepribadian manusia. Hall dan Lindzey. komponen. maka pribadinya akan bertindak primitif. dimana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan energi psikis kepada id. implusif dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya. karena ia merupakan filter dari sensor baik. Id dan instink-instink lainnya mencerminkan tujuan sejati kehidupan organisme individual. ego dan superego. maka pribadinya bertindak dengan cara-cara . namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya. Cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah: (1) apabila rasa id-nya menguasai sebahagian besar energi psikis itu. (2) apabila rasa ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. dimana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongandorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan ³pleasure principle´.buruk. manusia dilihat sebagai sistem energi. Ego adalah bahagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana.STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM PANDANGAN FRUED Dalam teori psikoanalitik. jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan.

Id akan Menjalankan fungsi tindakan refleks dan proses berpikir primer. Jadi lapar adalah kerja Id. Jadi untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: Pertama.Id terdiri dari dorongan (impuls) dasar :kebutuhan makan. seperti manusia lapar butuh makan. dimana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki Id saja. superego dan dunia luar. eliminasi. minum. dan sudah ada sejak lahir Aspek biologis dari kepribadian. Kedua. mengatur dan mengendalikan kepribadian. sehingga prosesnya persis seperti ³polisi lalulintas´ yang selalu mengontrol jalannya id. Id juga merupakan kondisi Unconsciousness. sistem kepribadian yang dasar. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Ego . bagian kepribadian yang paling primitif. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme. Id mulai berkembang pada usia bayi. terdapat naluri-naruli bawaan. buta. Id biasanya menuntut segera dipuaskan (the principles of constancy). Ego mulai berkembang usia 2-3 th. Di sini ego berperan sebagai ³eksekutif´ yang memerintah. maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas. memperoleh kenikmatan sosial. Id tidak memiliki organisasi. sumber energi psikis. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil. menghindari rasa sakit.yang realistik.sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalaj kerja Super ego. berisi keinginan-keinginan yang belum tentu sesuai dengan norma. Ia bertindak sebagai penengah antara instink dengan dunia di sekelilingnya. karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya instink. yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. logis. Aktivitas Id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. dan (3) apabila rasa super ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. dan rasional. mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irrasional.

menyatakan bahawa desakan paling utama dalam diri samada lelaki atau perempuan adalah mendapatkan . Super ego Mulai berkemb usia 4-6 tahun. Fungsi utama: 1) pengendali id. Ketiga. Dalam isu yang telah dikupaskan iaitu isu rogol dan pencabulan. Super Ego juga terdiri dari : kata hati (nurani) & ego ideal. keinginan untuk melakukan perbuatan rogol dan pencabulan tersebut adalah disebabkan naluri kehaiwanan yang diterangkan dalam pendekatan tersebut. Di sini dapat dijelaskan bahawa. Terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan dari significant others. sehingga tahu benar-salah. Selain itu. tidak sosial dan tingkah laku manusia digalakkan oleh naluri kehaiwanan. boleh-tidak dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal. manakala beliau juga menyatakan bahwa sifat manusia adalah tidak rasional. baik-buruk. Ego berada pada tingkat pra sadar.merupakan aspek psikologis kepribadian. Ego merupakan hasil kontak individu dengan dunia luar/lingk (The realita of principles) dan penengah tuntutan id dan superego. superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian. 3) mendorong individu ke arah kesempurnaan. yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. menurut pendekatan ini. Super Ego merupakan aspek sosiologis kepribadian. maka manusia yang terdorong untuk melakukan perbuatan seperti pencabulan dan rogol tersebut adalah berdasarkan kehendak dan naluri kehaiwanan atau lebih dikenali sebagai nafsu. perkaitan pendekatan mengenai mausia oleh Sigmund Freud ini adalah di mana manusia dilahirkan dengan naluri yang semula jadi. sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif. Keinginan untuk mempunyai pasangan dan keinginan nafsu yang tinggi tersebut merupakan satu sikap atau naluri yang dikongsi oleh manusia dengan haiwan. Berfungsi dalam legislatif dan yudikatif. 2) mengarahkan ego pada tujuan yang yang sesuai dengan moral ketimbang kenyataan. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir sekunder (rasional).

jika didapati tingkah laku yang ingin dikakukan id adalah menyalahi peraturan moral. justeru tingkah laku yang dihajati individu tersebut tidak akan berlaku. apabila melihat anak gadis yang tertarik dan menarik. Maka terhasillah tingkah laku. ego adalah diri yang sedar dan berprinsipkan realiti. . kawalan nafsu ini haruslah dipelihara dan dijaga rapi kerana nafsu atau naluri kehaiwanan terseut akan menyebabkan terjadinya jenayah-jenayah seperti rogol dan pencabulan terhadap murid-murid. Bagaimanapun ego sebagai komponen psikologi yang beroperasi di tahap sedar akan merujuk kepada superego sebagai badan kehakiman yang menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk. Sebaliknya. setiap manusia samada lelaki atau perempuan mempunyai keinginan yang tinggi dalam nafsunya. maka ego tidak membenarkan id menggunakan tenaga psike tersebut. Dalam konteks isu rogol ini. Selain itu. Selain daripada itu juga. maka desakan dan dorongan tersebut menjadi lebih menigkat. menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia terdiri daripada tiga sistem utama iaitu. dan superego adalah komponen sosial yang berprinsipkan moral. Id yang beroperasi ditahap bawah sedar adalah sebagai penggerak tingkah laku yang berusaha menggunakan tenaga psike untuk bertindak memenuhi kehendaknya. Sekiranya desakan id tersebut menepati kehendak moral atau tidak menyalahi undang-undang dan beretika maka ego akan membenarkan id menggunakan tenaga psikik untuk bertindak. id yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta berprinsipkan kenikmatan. Sesuatu tingkah laku itu terjadi hasil daripada interaksi antara ketiga-tiga sistem utama tersebut dalam menentukan agihan tenaga psike kepada id.kepuasan nafsu sendiri. tindak balas yang selari dengan kehendak perogol daripada mangsa juga menjadikan guru tersebut tinggi akan desakan naluri kehaiwanan dan mendapatkan kepuasan nafsu sendirinya. Sebagai seorang guru.

Oleh hal yang demikian. Berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. naluri primitif yang terlibat adalah kehendak untuk melakukan hubungan seks yang tinggi. dorongan dan rangsangan yang diterima selari atau signifikan dengan kehendak id. Manakala ego seperti apa yang diutarakan dalam pendekatan ini adalah diri yang sedar dan berprinsipkan naluri. ia nya menjadi tingkah laku. Naluri atau kehendak untuk melakukan seks pada peringkat ini menjadi kenyataan dan menjadi realiti kerana pada peringkat ini. tahap yang seterusnya adalah superego di mana superego ini merupakan satu piawaian moral yang menentukan samada sesuatu tingkah laku tersubut harus dilakukan atau tidak. dan ia nya tidak berada di dunia yang nyata atau dunia realiti. Sekiranya. pendidikan moral yang tinggi dan sebagainya. Naluri primitif ini lebih dikenali sebgai kehendak. Oleh hal yang demikian. maka ego akan menjalankan tanggungjawabnya di alam atau dunia realiti.Menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia ini mengenai isu pencabulan dan rogol adalah di mana id merupakan satu naluri bawah sedar yang primitif. kehendak ini berada dalam pmikiran yang tidak sedar. . kehendak untuk melakukan pencabulan dan rogol tersebut berlaku pada tahap atau struktur ini. Selaini itu. pada tahap ini.guru tersebut tidak mempunyai sebarang kekuatan yang kuat pada superegonya di mana guru tersbut tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. tingkah laku pencabulan dan rogol tersebut terus dilakukan oleh guru tersebut kerana superegonya tidak dapat mengawal dan menghalang ego daripada terus bertingkah laku dan memainkan peranannya di dunia realiti.

Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995).). Psikologi perkembangan.). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Petaling Jaya: Longman. Asas-asas masyarakat cemerlang. P. (2003). Kuala Lumpur: Fajar Bakti.RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. & Pearce. Personality development: Core concepts in therapy. Cloninger. Theories of personality. . Ee Ah Meng (1996). Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Australia: Wadsworth Cengage Learning. D & Schultz. (9th ed. Bodmin. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia.E. (2008). Simanowitz. S. S. Schultz. (2009 ). V. Cornwall. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Great Britain: MPG Books Ltd. New Jersey: Pearson Education Inc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->