TUGASAN 2 Huraikan lima aspek ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.

PENGENALAN Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal, sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan, sosial dan rohani individu. Berdasarkan kesemua aspek tersebut, seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas, sikap yang beramah mesra, tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat, dapat mengawal perasaan diri, boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Manakala, individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin, tingkah laku devian, penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. Menurut Abdul Jalil (1998), pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri, sifatsifat (kelakuan, sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger, 2008). Menurut Siti Fatimah (1993), sahsiah merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Namun, Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian, perasaan, emosi dan perlakuan manusia. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng, 1999). Selain itu, sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Ini merangkumi perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan nilai-nilai. Allport (dalam Cloninger, 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sahsiah manusia boleh diperhati, dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman, 1995). Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi, 1992). Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun, intelek, murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. 2006). Maka, fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran.

profesional. prihatin kebajikan anggota dan bersikap kreatif dan inovatif. Ianya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Intailah keredhaan Tuhan setiap masa. Kita mestilah ingat bahawa Tuhan melihat kita setiap masa. berorientasikan pelanggan. unggul. 1. 6 nilai yang telah dinyatakan tadi ialah: integriti. semangat berpasukan. tiada tolok bandingannya dan lain dari yang lain. yang sempurna dan tidak boleh dirosakkan. ia adalah suatu pemilikan kualiti yang konsisten Sebagai contoh. personaliti Bitara memainkan peranan penting untuk menjamin masa depan .NILAI-NILAI BITARA Bitara membawa maksud unik. Hindari segala keburukan. amalan belajar adalah sebahagian daripada ibadah kita umat Islam di mana sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat.W. kejahatan dan segala perlakuan yang merosakkan diri kita dan juga orang lain. oleh itu kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mungkar. maksiat.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menggariskan 6 nilai yang membentuk personaliti Bitara yang mesti dimiliki oleh staf dan juga para pelajarnya. Ini juga termaktub di dalam perkara pertama Rukun Negara kita iaitu Kepercayaan kepada Tuhan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. INTEGRITI Integriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalisma.T. Secara ringkasnya. amalan dan tingkah laku ialah ibadah jika dilakukan dengan niat kerana Allah S. Ibadah juga membawa maksud membuat segala perkara yang baik dalam kehidupan seharian. Segala pemikiran. Didiklah diri kita untuk meredhai semua ketentuan-Nya dan mengaturkan kehidupan mengikut sunnah nabi. Sebagai ahli akademik dan guru.

Dalam membentuk personaliti Bitara ini. Guru juga menjalankan perundingan dengan murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. Telus: Petunjuk seterusnya untuk nilai integriti ialah bersikap telus. Sekiranya guru diarah menjalankan penyelidikan. amanah. Dengan demikian. Guru tidak menggunakan masa yang sepatutnya untuk ³mencuri tulang´ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal akademik. ianya haruslah disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan. akauntabiliti dan telus. nilai integriti mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu bersikap adil.yang cemerlang di UPSI. Segala arahan dan peraturan daripada pihak institusi haruslah dipatuhi dan anda mestilah bertanggungjawab ke atas kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. pihak guru dan murid-murid dapat mengaturkan sistem perundingan dengan lebih berkesan melalui perancangan yang telah ditetapkan. Adil: Guru memulakan dan menamatkan kuliah tepat pada masanya dan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Amanah: Bersikap amanah tentunya adalah dengan menyampaikan fakta yang benar dalam pembelajaran. . Akauntabiliti: Guru juga harus mempamerkan sikap akauntabiliti dengan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut rancangan instruksi yang ditetapkan. Guru digalakkan supaya membuat jadual waktu mengandungi masa konsultasi yang telah ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada murid-murid. Guru juga tidak menciplak harta intelek orang lain dan menjaga serta menyayangi harta dan kemudahan universiti dengan amanah. Guru mestilah melaksanakan proses pelaksanaan (kursus dan praktikum) secara adil dan telus mengikut skema dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Ini termasuk tidak mengaibkan markah murid-murid kepada umum dan tidak bercakap sumbang di belakang mereka. Usahlah menganggapnya sebagai beban yang amat berat tetapi fikirkannya sebagai bukan selalu dan adalah sebahagian daripada tugas anda untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid anda. anda haruslah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan sepenuhnya. Maruah guru yang lain sebagai rakan sekerja dan muridmurid juga mesti dijaga. Apakah tahap kompetensi yang dikehendaki dalam profesion anda? Tidak kiralah sebagai warga UPSI mahupun sebagai guru sekolah. pekerja tersebut akan ditamatkan kontrak. Pastikan juga potensi diri dapat . Nilai ini membawa maksud melatih diri agar mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. Sebagai contoh. anda mungkin dikehendaki menjalankan aktiviti pada hujung minggu. Berdasarkan konteks ini. Nilai profesional mempunyai empat ciri guru yang berkesan iaitu beretika. iltizam. Hasil tugasan perlu meningkat secara berterusan. Tahukah anda bahawa hampir semua syarikat swasta kini memastikan setiap pekerja menghasilkan tugasan yang berterusan dan sekiranya tidak memenuhi piawaiannya. Iltizam: Bersikap iltizam atau komited adalah menjalankan tugasan dengan penuh semangat dan dedikasi. PROFESIONAL Profesional merujuk kepada kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. organisasi adalah sekolah kita. Guru perlu melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan sepenuh hati tanpa mengira masa.2. cinta ilmu dan kompeten. Skop tugasan guru adalah pengajaran dan pembelajaran. Beretika: Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Tugasan ini perlu dirancang dan dilaksanakan dengan terperinci dan teliti.

Anda juga digalakkan menyampaikan ilmu dan kemahiran baru kepada rakan sekerja dan muridmurid. Anda juga harus mencapai tahap kecekapan dalam tempoh yang ditentukan. anda dapat melaksanakan strategi yang boleh membangunkan minda murid-murid dan diri sendiri. Rangkaian dengan rakan sekerja dan murid-murid juga dibina dan pastikan diri selalu membaca dan mencari sendiri. Cinta Ilmu: Guru kini dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas mereka. memastikan pembelajaran yang disampai kepada murid-murid. Tidak semestinya anda sebagai guru hanya menggunakan rangka instruksi dan rangka kursus yang dahulu. Berdasarkan cara ini.dipupuk dan direalisasikan. Maka penyelidikan haruslah dijalankan dengan sempurna di samping menghadiri sekurangkurangnya dua wacana ilmu setahun untuk menghasilkan tugasan dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh. dapat difahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Untuk memastikan pembelajaran anda adalah bersifat kontemporari dan sepanjang zaman. . Kompeten: Mempunyai sikap kompeten adalah dengan menyiapkan tugasan yang berkualiti dan efisyen dalam jangka masa yang ditetapkan. Kaedah tugasan yang digunakan mestilah mengutamakan sumber maklumat. Jadikan diri anda sebagai contoh dan teladan kepada rakan sekerja terutamanya murid-murid. anda harus meningkatkan dan memperkemas diri anda dengan ilmu dan kemahiran baru yang relevan dengan tajuk pembelajaran anda.

Setiap ahli kumpulan mestilah saling menghormati dan mengelak daripada bercakap buruk atau fitnah dibelakang antara satu sama lain. SEMANGAT BERPASUKAN Semangat berpasukan adalah sekelompok modal insan yang bekerja tolong-menolong di bawah satu kepimpinan. Amalkan sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan dan bertolak-ansur antara ahli kumpulan. bangsa dan budaya supaya persefahaman. murid junior yang kurang pengalaman juga dapat dibimbing serta diberi peluang kepada mereka untuk turut serta dalam kegiatan akademik. Selain itu. hormatmenghormati. haruslah . Anda juga digalakkan untuk menyatukan murid-murid yang berlainan agama. Visi dan misi UPSI seperti yang telah dibincangkan di atas. Walaupun murid junior tiada di dalam sesuatu kelas. ianya menjadi mudah untuk menegur secara hikmah rakan yang terpesong daripada norma kumpulan. Galakkan dan bantuan juga dapat diberikan kepada rakan sekumpulan dalam meningkatkan pencapaian akademik. Dalam kalangan ahli rakan sekumpulan. Dengan menganggap mereka sebagai ahli keluarga sendiri. fokus matlamat. Terdapat empat ciri guru yang berkesan untuk nilai semangat berpasukan iaitu muafakat. Fokus Matlamat: Ahli kumpulan mestilah berkerjasama dalam melaksanakan tugas demi menaikkan reputasi UPSI.3. budaya ilmu dan corak pemikiran dapat diintegrasikan. Anda juga perlu mengingati setiap kebaikan rakan kumpulan dan sumbangan yang mereka berikan. untuk mencapai suatu matlamat dalam jangka masa tertentu dan menggunakan kaedah tertentu. Muafakat: Mempunyai sikap muafakat dalam kerja berkumpulan dapat menyelesaikan masalah secara bersama. anda sebagai guru boleh membantu muridmurid yang kurang pengalaman untuk terlibat dalam kumpulan yang lebih berpengalaman. salah faham dan prasangka dapat dielakkan.

tidak menyalahgunakan kuasa dan memberikan penilaian yang sewajarnya. Menghormati hak dan keistimewaan orang lain adalah sikap utama yang dapat menangani masalah konflik dan salah faham di dalam kumpulan. Hormat-Menghormati: Sikap hormat-menghormati haruslah ditanamkan di dalam setiap ahli kumpulan untuk memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai dalam kalangan rakan sekumpulan.dipegang dan dilaksanakan oleh setiap staf dan pelajar. harus menghormati murid-murid dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Berikan penghormatan yang selayaknya kepada rakan kumpulan tanpa mengira usia. Anda sebagai guru juga. Matlamat jangka masa pendek dan panjang perlu dirancang dan ditetapkan sebagai satu langkah keberkesanan dalam pencapaian. . seniority dan tahun pengajian.

perubatan. Antara .TUGASAN 3 1(a) huraikan satu isu yang melanggar etika profesion perguruan. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. kaunseling. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. ibu bapa pelajar. Media juga turut melaporkan keskes lain seperti guru memukul murid. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik. akauntan. berketerampilan. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. kejuruteraan. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. Perguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. perniagaan dan sebagainya. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Dewasa ini. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Sama ada kita sedar atau tidak.

bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. Oleh itu. murid ± murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. konsep profesional merujuk kepada ciri ± ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah.30 pagi hingga 1. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. perundangan dan lainlain. Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7. Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli. Guru juga adalah seorang yang profesional. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. Walau bagaimanapun. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. Merujuk kepada ciri-ciri yang dinyatakan. perubatan. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak . kejuruteraan. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. Sepanjang tempoh ini. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). Di Malaysia. Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada-dada akhbar.15.

dan etika kerja yang lemah. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. kurang nilai dalam kehidupan. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. Pertama. bergosip. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. kurang komitmen dalam kerja. terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. Apabila sikap ini wujud. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. maka guru-guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. ber¶chatting¶. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguhsungguh. melepak di kantin. guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian.menepati masa memasuki kelas. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh -sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin .

rakan sejawat. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir. Dengan adanya pemantauan secara berterusan.sifat yang ideal sebagai . pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah. Jika pihak pentadbir tidak mampu. Selain itu. Seterusnya. Seterusnya. individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas. pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. Dengan cara ini. Akhirnya.dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik. guru ± guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung. Dengan cara ini. segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. Pertama.

Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar. Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa. mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. . 2008). guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. Akhir sekali. Sebagai contoh. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri. guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. Sejak akhir-akhir ini. Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. Akhir sekali. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tatacara pengurusan kejayanya.seorang guru.

membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang . Pertama. Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk. pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah. menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah. Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah. Menyedari hakikat ini. peraturan kewangan. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru-guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir-butir perbelanjaan untuk kepentingan diri. Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah.undang.Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil. pekeliling-pekeliling dan arahan . maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil. Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan .arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah.

yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. Oleh yang demikian. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan . Seterusnya. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan µTatasusila Profesion Perguruan¶. Secara kesimpulannya. Jelasnya. guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. Hal ini bertentangan dengan tanggungjawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan. 18 September 2008). Selain itu terdapat kes di mana guru menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia.

Tanggungjawab dalam membentuk modal insan adalah merangkumi semua . Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. murid-murid takut untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh guru ini kerana mereka telah diugut oleh guru supaya tidak memberitahu sesiapa akan jenayah yang telah mereka lakukan. Guru merupakan satu profesion mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan yang berjaya di masa hadapan. Profesion guru bukan untuk disalah guna dengan menganggap ia merupakan satu profesion yang mudah dan menyenangkan. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. Permasalahan yang timbul ini adalah disebabkan daripada guru itu sendiri dimana guru-guru tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sendiri apabila memegang jawatan sebagai seorang guru. Masalah ini adalah salah satu isu yang melanggar etika dalam profesion perguruan. Perbuatan terkutuk ini haruslah dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat supaya profesion perguruan akan lebih terjamin dan mempunyai nama baik. Kita juga sering mendengar di akhbar-akhbar mengenai isu ini. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Isu pada kini yang sering dikaitkan dengan profesion guru ialah masalah pencabulan dan rogol terhadap murid di kalangan guru lelaki.memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Mereka juga menganggap jawatan guru yang dipegangnya itu adalah sekadar unutk mengajar di dalam kelas. guru-guru yang bermasalah seperti ini kurangnya pendedahan agama yang kuat serta tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap anak didik mereka. Kebiasaannya. Selain itu juga. Gejala ini haruslah dibendung demi menjaga nama baik profesion perguruan di mata masyarakat.

Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya. bukan memberikan jalan yang gelap serta kehancuran kepada anak didik mereka. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP). Justeru itu. bukan sebaliknya. Semalam. . Jenayah berat seperti ini akan membentuk satu pandangan negatif terhadap profesion perguruan.aspek kehidupan. kementerian pelajaran serta pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam membendung dan membenteras jenayah ini daripada terus berleluasa di masa akan datang dan dikalangan guru-guru di Malaysia. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa. masyarakat. Lok Yim Peng. Guru seharusnya memberikan masa depan yang cerah kepada anak didiknya.´ katanya.³Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan. KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. Isu ini merupakan salah satu daripada isu yang melanggar etika profesion perguruan di mana isu ini merupakan satu jenayah berat dan boleh dikenakan hukuman yang berat kepada pesalah yang melakukan jenayah ini. Semua golongan termasuk ibu bapa. berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. jenayah rogol atau pencabulan yang dilakukan oeleh guru terhadap anak murid haruslah dibendung dan dipandang serius.

Menurut Abdul Jalil (1998). dapat mengawal perasaan diri. 2008). sosial dan rohani individu. Manakala. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. sikap yang beramah mesra. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. 2011). Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. sifatsifat (kelakuan. pemikiran. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Menurut Siti Fatimah (1993). Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri.1(b) huraikan kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru. perasaan. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. sikap. Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. jasmani. tingkah laku. sahsiah merujuk kepada . tingkah laku devian. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin.

kepercayaan. berasa. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. kecerdasan. Selain itu. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Isu yang telah dikupas tersebut iaitu jenayah rogol dan pencabulan yang sering diperkatakan dan terpapar di ruang akhbar pada masa sekarang memberikan kesan atau impak yang besar serta menyeluruh dalam segala aspek. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. emosi dan perlakuan manusia. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. sentimen. minat. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. Maka. 1995). sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. 2006). peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. 1999). Namun. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. perasaan. Allport (dalam Cloninger. cita-cita dan nilai-nilai. sikap. Ini merangkumi perangai.sistem tingkah laku individu. Sahsiah manusia boleh diperhati. 1992). intelek. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Aspek yang terlibat dan akan mendapat kesan adalah aspek profesion perguruan itu sendiri. dimana guru merupakan individu yang dianggap mulia oleh ibu bapa serta masyarakat. maka profesion . Oleh kerana isu ini dilakukan oleh guru.

Wujud persoalan di kalangan orang awam yang mengambil serius akan jenayah ini dimana mereka bertanyakan bahawa adakah Kementeriana Pelajaran Malaysia melahirkan penjenayah atau melahirkan para pendidik yang berwibawa?. Kementerian Pelajaran akan dipersalahkan dan masyarakat serta orang awam akan menunding jari tepat kepada Kementerian Pelajaran kerana tidak efisien dalam menghasilkan dan membentuk profesion perguruan. Selain itu juga. . nama baik serta integriti Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri menjadi tercalar dan akan dipandang negatif serta dikecam hebat orang masyarakat. Isu ini akan mencalarkan nama baik guru yang dari dulu lagi profesion ini adalah satu profesion yang mulia. Apabila kita menyebut guru. Oleh hal yang demikian. tetapi pada masa sekarang. Keraguan dan perasaan tidak mempercayai lagi akan profesion perguruan ini menyebabkan timbulnya isu profesion perguruan pada masa sekarang tidak lagi efisien dan menitik beratkan maruah serta tanggungjawab yang tinggi dalamprofesion perguruan. masyarakat juga akan memandang serong serta mencurigai apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak murid di persekolahan.perguruan itu sendiri akan mendapat kesan di mana ibu bapa berasa curiga dan ragu untuk menghantara nak mereka di persekolahan. Oleh hal yang demikian. guru tidak lagi dianggap sedemikian kerana isu rogol dan pencabulan ini yang menyebababkan ia nya berlaku pada masa sekarang. ia memberikan kesan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengeluarkan produk (guru) yang tidak lagi mempunyai kriteria yang baik dan jiwa sebagai seorang pendidik. Persoalan seperti ini akan memberikan impak yang besar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. kepercayaan dan kemuliaan seorang guru itu terpancar jelas daripada raut wajag seorang guru.

keperibadian seorang guru itu boleh disangkalkan. perfesion perguruan tidak lagi menjadi satu profesion yang mulia lagi di masa akan datang. bukan menjadi duri dalam daging yang akan memberikan kehancuran dan kemusnahan kepada anak didik mereka. isu pencabulan dan rogol ini haruslah dipenadang seriusa dan dititik beratkan supaya profesion perguruan tidak akan dianggap satu profesion yang tidak efesien seperti dahulu. Sikap serta tingkah laku guru haruslah sentiasa positif dan menjurus kepada pembangunan dan kejayaan modal insan murid-murid bukannya kepada satu sikap yang negatif. Apabila steriotaip ini menjadi kebiasaan dan melekat di minda masyarakat. . Ini akan mengakibatkan pembangunan sahsiah guru tidak akan meningkat dan berkembang dari semasa ke semasa kerana anggapan negatif dan pandangan serong masyarakat serta orang awam terhadap apa sahaja tingkah laku guru yang dilakukan. Ini aka menjejaskan kejayaan dan pembangunan dalam bidang pendidikan di negara lita. sikap dan tingkah laku guru. Apabila isu ini berlaku. Oleh hal yang demikian. Isu tersebut akan memberikan impak kepada sahsiah guru-guru yang lain di mana keperibadian. sikap dan tingkah laku yang dilakukan oeleh guru dipersekolahan akan terus dianggap negatif oleh semua lapisan masyarakat. Guru diibaratkan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk kejayaan anak didiknya. kesan kepada pembangunan sahsiah guru di mana sahsiah ini merupakan keperibadian.Selain daripada itu.

Pendekatan yang dipelopori oleh Sigmund Freud (1856-1939) adalah pengasas pendekatan psikoanalitik dalam bidang psikologi. Menurut pendekatan ini tingkah laku seseorang pada masa kini adalah hasil daripada pengalaman zaman kanak-kanak. Oleh itu. Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini. Pendekatan ini juga menutarakan mengenai pandangan terhadap manusia di mana. Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku. maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturanperaturan dalam masyarakat sendiri. .1(c) kaitkan isu tersebut dengan satu teori pembangunan sahsiah. tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Frued menganggap zaman kanak-kanak yang dilalui oleh seseorang itu amatlah penting kerana beliau percaya peristiwa-peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat kepada psikologi individu. seperti kekeluargaan dan sosialiasi. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat. Tingkah laku manusia pula lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (animalistic instincts) dan desakan biologikal. Freud melihat sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. penekanan perasaan erotik dan konflik bawah sedar semasa melalui perkembangan psikoseksual sejak lahir hingga dewasa. Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives). Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification). Teori pembangunan sahsiah yang diguna pakai dalam membuat perkaitan mengenai isu ini adalah pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud. Pendekatan ini melihat manusia sebagai tidak rasional.

Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia. jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan. ego dan super ego. struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id.tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. salah-benar. sifat.STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM PANDANGAN FRUED Dalam teori psikoanalitik. Cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah: (1) apabila rasa id-nya menguasai sebahagian besar energi psikis itu. namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya. Gerald Corey menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks. maka pribadinya akan bertindak primitif. boleh. Id bagian tertua dari aparatur mental dan merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. dengan mengorbankan dua sistem lainnya. Id dan instink-instink lainnya mencerminkan tujuan sejati kehidupan organisme individual. prinsip kerja dinamika dan mekanisme tersendiri. sehingga tidak mungkin dipisahkan. tetapi energi tersebut terbatas. komponen. maka pribadinya bertindak dengan cara-cara . dimana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongandorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Jadi id merupakan pihak dominan dalam kemitraan struktur kepribadian manusia. dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan ³pleasure principle´. implusif dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal.buruk. (2) apabila rasa ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. dalam psikodinamika masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi. manusia dilihat sebagai sistem energi. Menurut Calvil S. Hall dan Lindzey. karena ia merupakan filter dari sensor baik. ego dan superego. Ego adalah bahagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. dimana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan energi psikis kepada id. maka satu diantara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada.

seperti manusia lapar butuh makan. eliminasi. dan rasional. memperoleh kenikmatan sosial. terdapat naluri-naruli bawaan. logis. Jadi lapar adalah kerja Id. sumber energi psikis.Id terdiri dari dorongan (impuls) dasar :kebutuhan makan. Di sini ego berperan sebagai ³eksekutif´ yang memerintah.sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalaj kerja Super ego. Ego . Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme. mengatur dan mengendalikan kepribadian. sistem kepribadian yang dasar. dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. dan sudah ada sejak lahir Aspek biologis dari kepribadian. mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irrasional. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil. superego dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara instink dengan dunia di sekelilingnya. Id tidak memiliki organisasi. dan (3) apabila rasa super ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu. bagian kepribadian yang paling primitif. Aktivitas Id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. sehingga prosesnya persis seperti ³polisi lalulintas´ yang selalu mengontrol jalannya id. Id juga merupakan kondisi Unconsciousness. Id biasanya menuntut segera dipuaskan (the principles of constancy). karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya instink. Ego mulai berkembang usia 2-3 th. Id akan Menjalankan fungsi tindakan refleks dan proses berpikir primer. Kedua. maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas. menghindari rasa sakit. berisi keinginan-keinginan yang belum tentu sesuai dengan norma. Jadi untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: Pertama. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. dimana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki Id saja. minum. buta.yang realistik. Id mulai berkembang pada usia bayi.

superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian. 2) mengarahkan ego pada tujuan yang yang sesuai dengan moral ketimbang kenyataan. Super Ego juga terdiri dari : kata hati (nurani) & ego ideal. maka manusia yang terdorong untuk melakukan perbuatan seperti pencabulan dan rogol tersebut adalah berdasarkan kehendak dan naluri kehaiwanan atau lebih dikenali sebagai nafsu. sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif. 3) mendorong individu ke arah kesempurnaan. Ketiga. Selain itu. sehingga tahu benar-salah. Super Ego merupakan aspek sosiologis kepribadian. boleh-tidak dan sebagainya. Ego berada pada tingkat pra sadar. menyatakan bahawa desakan paling utama dalam diri samada lelaki atau perempuan adalah mendapatkan . Super ego Mulai berkemb usia 4-6 tahun. Terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan dari significant others. Fungsi utama: 1) pengendali id. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal. Ego merupakan hasil kontak individu dengan dunia luar/lingk (The realita of principles) dan penengah tuntutan id dan superego. Berfungsi dalam legislatif dan yudikatif. Keinginan untuk mempunyai pasangan dan keinginan nafsu yang tinggi tersebut merupakan satu sikap atau naluri yang dikongsi oleh manusia dengan haiwan. yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. menurut pendekatan ini. Dalam isu yang telah dikupaskan iaitu isu rogol dan pencabulan. keinginan untuk melakukan perbuatan rogol dan pencabulan tersebut adalah disebabkan naluri kehaiwanan yang diterangkan dalam pendekatan tersebut. perkaitan pendekatan mengenai mausia oleh Sigmund Freud ini adalah di mana manusia dilahirkan dengan naluri yang semula jadi. baik-buruk. Di sini dapat dijelaskan bahawa. manakala beliau juga menyatakan bahwa sifat manusia adalah tidak rasional. tidak sosial dan tingkah laku manusia digalakkan oleh naluri kehaiwanan.merupakan aspek psikologis kepribadian. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir sekunder (rasional).

Sekiranya desakan id tersebut menepati kehendak moral atau tidak menyalahi undang-undang dan beretika maka ego akan membenarkan id menggunakan tenaga psikik untuk bertindak. Selain daripada itu juga. menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia terdiri daripada tiga sistem utama iaitu. Sesuatu tingkah laku itu terjadi hasil daripada interaksi antara ketiga-tiga sistem utama tersebut dalam menentukan agihan tenaga psike kepada id. jika didapati tingkah laku yang ingin dikakukan id adalah menyalahi peraturan moral. apabila melihat anak gadis yang tertarik dan menarik. Sebaliknya. Bagaimanapun ego sebagai komponen psikologi yang beroperasi di tahap sedar akan merujuk kepada superego sebagai badan kehakiman yang menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk. Sebagai seorang guru. . setiap manusia samada lelaki atau perempuan mempunyai keinginan yang tinggi dalam nafsunya. Selain itu. justeru tingkah laku yang dihajati individu tersebut tidak akan berlaku. maka desakan dan dorongan tersebut menjadi lebih menigkat.kepuasan nafsu sendiri. maka ego tidak membenarkan id menggunakan tenaga psike tersebut. tindak balas yang selari dengan kehendak perogol daripada mangsa juga menjadikan guru tersebut tinggi akan desakan naluri kehaiwanan dan mendapatkan kepuasan nafsu sendirinya. id yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta berprinsipkan kenikmatan. Id yang beroperasi ditahap bawah sedar adalah sebagai penggerak tingkah laku yang berusaha menggunakan tenaga psike untuk bertindak memenuhi kehendaknya. kawalan nafsu ini haruslah dipelihara dan dijaga rapi kerana nafsu atau naluri kehaiwanan terseut akan menyebabkan terjadinya jenayah-jenayah seperti rogol dan pencabulan terhadap murid-murid. ego adalah diri yang sedar dan berprinsipkan realiti. Dalam konteks isu rogol ini. Maka terhasillah tingkah laku. dan superego adalah komponen sosial yang berprinsipkan moral.

Selaini itu. naluri primitif yang terlibat adalah kehendak untuk melakukan hubungan seks yang tinggi. ia nya menjadi tingkah laku. Sekiranya. Berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. Naluri atau kehendak untuk melakukan seks pada peringkat ini menjadi kenyataan dan menjadi realiti kerana pada peringkat ini. kehendak ini berada dalam pmikiran yang tidak sedar.Menurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia ini mengenai isu pencabulan dan rogol adalah di mana id merupakan satu naluri bawah sedar yang primitif. berkaitan dengan isu pencabulan dan rogol tersebut. maka ego akan menjalankan tanggungjawabnya di alam atau dunia realiti. tahap yang seterusnya adalah superego di mana superego ini merupakan satu piawaian moral yang menentukan samada sesuatu tingkah laku tersubut harus dilakukan atau tidak. kehendak untuk melakukan pencabulan dan rogol tersebut berlaku pada tahap atau struktur ini. Naluri primitif ini lebih dikenali sebgai kehendak. Manakala ego seperti apa yang diutarakan dalam pendekatan ini adalah diri yang sedar dan berprinsipkan naluri. dorongan dan rangsangan yang diterima selari atau signifikan dengan kehendak id. tingkah laku pencabulan dan rogol tersebut terus dilakukan oleh guru tersebut kerana superegonya tidak dapat mengawal dan menghalang ego daripada terus bertingkah laku dan memainkan peranannya di dunia realiti. . dan ia nya tidak berada di dunia yang nyata atau dunia realiti. Oleh hal yang demikian. pendidikan moral yang tinggi dan sebagainya. Oleh hal yang demikian.guru tersebut tidak mempunyai sebarang kekuatan yang kuat pada superegonya di mana guru tersbut tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. pada tahap ini.

Theories of personality. Australia: Wadsworth Cengage Learning. Asas-asas masyarakat cemerlang. Petaling Jaya: Longman. Schultz.RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). S. Ee Ah Meng (1996). Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). & Pearce. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. P. Bodmin. (2009 ). S. Cornwall. (2003). . Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan.).). Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia.E. D & Schultz. New Jersey: Pearson Education Inc. Great Britain: MPG Books Ltd. Personality development: Core concepts in therapy. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Simanowitz. (2008). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. V. Cloninger. Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. (9th ed. Psikologi perkembangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful