MUKA 14 • MINGGUAN MALAYSIA

AHAD 8 MEI 2011

Dalam Negeri

RENCANA IKLAN

Keusahawanan dan pendidikan global

MARA peneraju transformasi bangsa

LANDSKAP ekonomi dan politik kian mencabar dan pencapaian Bumiputera memerlukan satu anjakan paradigma supaya sosioekonomi mereka boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebagai sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan, akan melaksanakan segala bentuk perubahan supaya nasib bangsa terus terbela. Wartawan, Abdul Razak Din menemubual Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Mohd. Shafie
MARA telah pun berusia 45 tahun. Semangat penubuhan MARA telah bermula ketika zaman RIDA lagi. Apakah MARA kini masih berada di landasan yang betul kewujudannya? Sejarah awal Majlis Amanah Rakyat (MARA) bermula sebelum negara mencapai kemerdekaan. Pada Julai 1950, Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu (MMUPTM) bersetuju menubuhkan sebuah Badan atau Lembaga Khas yang dinamakan Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan (LKKP) atau lebih dikenali sebagai RIDA (Rural & Industrial Development Authority). Penubuhan RIDA yang berteraskan prinsip ‘Mahu menolong diri sendiri’ menjadi jentera perubahan dalam aspek pembangunan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Slogan Allahyarham Datuk Onn Ja’afar yang merupakan Ketua Besar RIDA pada ketika itu telah membuka peluang kepada masyarakat terlibat dalam bidang keusahawanan serta memperoleh pendidikan formal dan tidak formal. Kongres Ekonomi Bumiputera pada tahun 1965 telah menyedari perlunya satu agensi yang lebih fokus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi Bumiputera diwujudkan bagi mengganti RIDA dan pada 1 Mac 1966 MARA telah ditubuhkan. Sejak awal penubuhannya, MARA telah menyumbang kepada pembangunan usahawan, pendidikan dan meningkatkan ekuiti Bumiputera dalam pelbagai bentuk pelaburan yang telah dilaksanakan hingga ke hari ini. Dalam Sektor Keusahawanan, Kenderaan Bas MARA (KBM) telah ditubuhkan seawal tahun 1961 dengan memberi tumpuan kepada perkhidmatan bas berhenti-henti yang menghubungkan kawasan luar bandar dan pusat pertumbuhan baru dengan pusat-pusat bandar. Program ini bersifat perkhidmatan sosial yang disisip dengan laluan ekspres bermatlamatkan penswastaan untuk diambil alih oleh usahawan Bumiputera. Lain-lain syarikat perniagaan seperti Kay u S edia, Pamagrima, Usmeta, dan MARA Holdings juga telah ditubuhkan. Penubuhan Pusat Sumber Teknologi Perabot (FITEC) pada 28 Januari 1994 adalah untuk memberi perkhidmatan menerusi kajian dan penyelidikan, permasalahan dan pemasaran berhubung industri perabot. Penubuhannya adalah hasil gabungan bantuan kepakaran dan kewa ngan antara Technonet Asia, Japan International Cooperation Agency (JICA), United Nations Development Programme (UNDP) dan usahasama dari kerajaan Malaysia melalui MARA untuk membantu usahawan Bumiputera. Manakala dalam Sektor Pendidikan, Dewan Latihan RIDA, Kolej MARA dan Institut Teknologi MARA (ITM) yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA (UiTM) adalah bukti jelas kejayaan MARA yang menjadi kebanggaan orang Melayu hingga kini. Kejayaan-kejayaan ini disusuli dengan penubuhan Institut Kemahiran MARA (IKM), Maktab Rendah Sains MARA (MRSM), Kolej MARA dan Pusat GIATMARA. Sesuai dengan keperluan sumber tenaga industri berteknologi tinggi negara masa kini dan akan datang, MARA telah menubuhkan German Malaysian Institute (GMI) dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL) yang menggabungkan Institusi-Institusi Pendidikan Tinggi MARA seperti Malaysia France Institute (MFI), British Malaysian Institute (BMI), Malaysian Institute of Aviation Technology (MIAT), Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (MIMET), Malaysian Institute of Chemical Engineering Technology (MICET), Malaysian Spanish Institute (MSI) dan Malaysian Institute of Information Technology (MIIT). Dalam bidang pelaburan pula, Amanah Saham MARA Berhad (ASMB) pula telah diperbadankan pada 24 Jun 1967. Fungsinya adalah meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera menerusi pelaburan di pasaran saham. Aktiviti ASM termasuklah pengurusan skim saham amanah, pengurusan aset dan dana, perkhidmatan nominee, perkhid-

Apdal tentang Pelan Strategik MARA 2011 -2015 yang menjadi kerangka transformasi menyeluruh MARA. Pelan Strategik ini merupakan hala tuju MARA bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2011 sehingga 2015. Melalui pelan strategik ini, ia membolehkan MARA mampu berdikari, menjana pendapatan sendiri dan lebih jauh daripada itu dapat mewujudkan organisasi berprestasi tinggi, peningkatan sistem penyampaian yang kemas dan pengurangan birokrasi bagi melonjakkan pencapaian Bumiputera keseluruhannya. matan pinjaman dan modal teroka. Usaha masih diteruskan sehingga ke hari ini dan sememangnya MARA masih berada di landasan sebenar serta telah mencapai pelbagai kejayaan sepanjang 45 tahun ini. Peranan MARA sebagai socioeconomic engi­ neering agency masih kekal sehingga ke hari ini. Kita telah melihat pencapaian yang sememangnya amat signifikan terutamanya dalam sektor pendidikan dan juga keusahawanan. Fungsi ini semakin jelas terutamanya apabila MARA kembali berada di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Bagaimana pun, kejayaan pada hari ini perlu dijadikan batu loncatan untuk mencipta kejayaan yang lebih besar di masa hadapan. Maka untuk memastikan semua program MARA adalah relevan dan menepati kehendak komuniti Bumiputera pada hari ini dan akan datang, kita telah wujudkan Pelan Strategik MARA 2011-2015 yang bakal menggerakkan transformasi menyeluruh. Saya amat menekankan transformasi kerana MARA perlu terus berperanan sebagai socioe­ conomic engineering agency sebagaimana hasrat penubuhannya satu ketika dahulu. Kejayaan MARA menentukan kejayaan kerajaan untuk membangunkan kaum Bumiputera. Perubahan yang dilakukan oleh MARA perlu bermula di peringkat asas dan dasar kerana transformasi yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini juga meliputi segenap perkara dan merentasi dasar-dasar utama yang menunjangi kewujudan negara kita. MARA perlu memandang ke hadapan (envision) untuk mempersiapkan generasi baru Bumiputera menghadapi cabaran dan kegetiran 50 tahun akan datang. Sekiranya generasi pertama yang mengemudi MARA ketika zaman Tun Razak telah memacu M A R A d a n m e m p e r s i a p k a n a ge n d a Bumiputera sehingga 45 tahun ke hari ini, maka kita perlu merancang untuk tiga generasi seterusnya iaitu melangkaui empat dekad ke hadapan. Secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan pelan transformasi

MARA perlu meman­ dang ke hadapan (envision) untuk mempersiapkan generasi baru Bumiputera menghadapi cabaran dan kegetiran 50 tahun akan datang. Sekiranya generasi pertama yang mengemudi MARA ketika zaman Tun Razak telah memacu MARA dan mempersiapkan agenda Bumiputera sehingga 45 tahun ke hari ini, maka kita perlu merancang untuk tiga generasi seterusnya iaitu melangkaui empat dekad
yang telah digarap ini dan mengharapkan ia disambut baik oleh semua pihak. Boleh Datuk Seri terangkan lebih lanjut mengenai transformasi MARA? Berdasarkan kepada landskap ekonomi dan politik masa kini yang kian mencabar, kita telah menggariskan satu blue print iaitu Pelan Strategik MARA 2011-2015 yang merupakan sebahagian daripada Kerangka Transformasi Strategik MARA 2011-2020 yang menyeluruh. Pemantapan hala tuju ini adalah selari dengan agenda transformasi kerajaan di bawah falsafah 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; Pelan Transformasi

Kerajaan (GTP); Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) yang meliputi Model Baru Ekonomi (MBE); dan Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10). Selain itu, isu-isu dalam analisis persekitaran seperti jurang ekonomi, pencapaian Bumiputera dalam pendidikan, gunatenaga, demografi, sosial dan teknologi turut diambil kira. Isu-isu global juga turut menjadi fokus kita dalam merangka pelan transformasi ini. Pelan Strategik dan Kerangka Transformasi ini juga memberikan gambaran dan haluan yang jelas berhubung visi, misi dan objektif MARA yang lebih jitu didukung dengan strategi baru yang berteraskan i-inovasi serta struktur baru MARA yang lebih perkasa. Pendekatan baru transformasi ini adalah anjakan ke arah entrepreneurial based organi­ zation. Sudah sampai masanya MARA berubah daripada bersifat governmental based organi­ zation turn to be an entrepreneurial based organization. Melakukan transformasi daripada bersifat sebuah badan kerajaan bertukar arah kepada organisasi berorientasikan keusahawanan. Orientasi keusahawanan ini membolehkan MARA menjana pendapatan sendiri dan lebih jauh daripada itu mampu mewujudkan suasana organisasi berprestasi tinggi, peningkatan delivery system dan pengurangan birokrasi. Selain itu, setiap individu mempunyai entrepreneurial spirit dan mengutamakan outcome based. Kita percaya, hasrat untuk merealisasikan entrepreneurial based orga­ nization dapat dilaksanakan melalui pembudayaan enterpreneurial mind set di kalangan semua warga MARA, pembangunan nilai-nilai bersama (shared values) yang berteraskan nilai murni seperti kreatif, inovatif, risk taker, proaktif, wisdom, value for money dan integriti serta nilai mampan. Selain itu, proses pemantauan strategik dan pengurusan perubahan yang bersepadu serta berterusan akan dijadikan teras dalam pentadbiran. Fokus utama transformasi MARA adalah melonjakkan penyertaan Bumiputera dari perniagaan dan perusahaan bersifat konvensional berkonsepkan k-based economy kepada kegiatan ekonomi berasaskan inovasi (i­based economy). Hasrat ini akan dipacu secara konsisten melalui penggunaan empat strategi berteraskan inovasi iaitu i-usahawan, i-pekerja, i-pelaburan dan i-organisasi. Empat strategi berteraskan inovasi ini akan digerakkan oleh tiga sektor utama iaitu Sektor Keusahawanan, Sektor Pendidikan dan Sektor Pelaburan. Manakala Sektor Khidmat Pengurusan merupakan enabler yang melengkapi ketiga-tiga sektor tersebut bertujuan memperkemas, melancar dan memudahkan matlamat dicapai dengan kadar segera. Konsep dan nadi pelan yang disediakan adalah berasaskan kepada pembangunan human capital and competent workforce serta penciptaan kekayaan kaum Bumiputera. Untuk mencapai hasrat ini, kita telah menggubal semula visi, misi dan objektif MARA sesuai dengan semangat dan matlamat

kewujudannya serta cabaran masa kini. Selaras dengan matlamat dan hasrat Pelan Strategik MARA (2011-2015), MARA akan terus relevan dengan agenda pembangunan ekonomi Bumiputera melalui strategi-strategi yang dirancang untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Kita perlu melihat senario hari ini dan akan datang, memahami map of the decade untuk kita melakukan transformasi seiring dengan transformasi yang sedang dilakukan oleh negara. Apakah fokus utama pendidikan MARA dalam era transformasi ini? MARA telah terlibat dalam bidang pendidikan sejak dari awal penubuhannya lagi. Me l a l u i p e l b a g a i I n s t it u s i - i n s t it u s i Pendidikan yang di miliki oleh MARA, kita telah melahirkan lebih setengah juta orang lepasan pelajar ke pasaran kerja sejak dari dahulu lagi. Kolej MARA juga telah muncul antara kolej terbaik di dunia bagi program International Baccaulureatte. MARA terus berinovasi dengan mewujudkan program Tahfiz Al-Quran di MRSM di bawah program Ulul Albab dan telah mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat umum. Begitu juga dalam bidang penganjuran pelajaran, angka yang telah kita bantu sejak program ini diwujudkan pada 1966 adalah melebihi 390 ribu orang pelajar, sama ada dalam mahu pun luar negara yang kini berada dalam pelbagai sektor sama ada swasta mahu pun kerajaan. Ini hanyalah sebahagian daripada kejayaan yang telah kita capai. Walau bagaimana pun, usaha ini tidak terhenti setakat ini sahaja. Dalam era transformasi ini, kita ingin mewujudkan keterbezaan yang ketara antara anak didik MARA berbanding dengan mereka yang lahir dari sistem pendidikan lainnya. Kita ingin memastikan pelajar dan anak didik MARA mencapai objektif MARA iaitu menjadi modal insan global dan berintegriti serta berinovatif (i-worker) yang berdaya saing dan mampu menyumbangkan nilai yang tinggi kepada kegiatan usaha niaga konvensional dan bidang-bidang baru serta bakal muncul. Selain itu, pendekatan sistem pendidikan kita yang berteraskan keusahawanan juga akan diteruskan untuk memastikan para pelajar kita dibudayakan dengan budaya keusahawanan terutamanya dalam era keusahawanan (the entrepreneurial age) pada hari ini. Transformasi pendidikan MARA dilaksanakan melalui pendekatan Pendidikan Akademik iaitu pewujudan pemimpin perniagaan dan awam, profesional dan graduan cemerlang, dan pendekatan Teknikal dan Vokasional iaitu melahirkan global competent technologist, teknousahawan dan pakar. Usaha memperkasakan pendidikan akademik dalam sistem pendidikan MARA akan dimulakan dari peringkat menengah di MRSM, separa profesional di Kolej Profesional MARA (KPM) dan Kolej PolyTech MARA (KPTM), Pra-Universiti di Kolej-

kolej MARA, program penganjuran pelajaran peringkat siswazah dan pasca siswazah dalam dan luar negara serta usaha menghantar pelajar-pelajar kita ke universiti terkemuka di seluruh dunia. Manakala melalui aliran vokasional, kita akan memberi fokus untuk memperkasakan sistem pendidikan teknikal dan vokasional MARA bermula di peringkat sijil GIATMARA dan sijil kompetensi IKM. Kita mewujudkan bridging supaya pelajar-pelajar ini diberi laluan sewajarnya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dan sijil lanjutan di KKTM, GMI dan juga UniKL. Dalam masa yang sama, MARA akan terus memberi fokus untuk melahirkan siswazah, pakar dan mas­ tercraftsmanship dalam bidang kemahiran tinggi melalui program-program di UniKL. Bagi pelajar-pelajar yang telah berjaya membuktikan kemampuan mereka untuk pergi lebih jauh, kita akan memberi peluang untuk mereka mendapat penganjuran pelajaran bagi pengajian di peringkat sarjana mahu pun Ph.D dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi dalam mahu pun luar negara. Dalam masa yang sama, sebagaimana yang kita lakukan dalam aliran akademik, pelajarpelajar kemahiran dan vokasional ini juga akan kita beri peluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti terkemuka supaya mereka mampu muncul sebagai pemimpin inovatif dan kreatif dalam bidang-bidang kerjaya yang diceburi. Beberapa inisiatif telah kita perkenalkan untuk menjayakan usaha transformasi pendidikan MARA ini. Antaranya ialah melalui usahasama dengan institusi luar melalui program berkembar, memantapkan latihan industri melalui penempatan dalaman dan luaran, serta penubuhan program kepimpinan dan insaniah di Institusi-institusi Pendidikan MARA . Mengenai MRSM Antarabangsa ini, kita akan mewujudkan program IGCSE untuk memberi nilai tambah dan laluan mudah kepada pelajar-pelajar MRSM untuk menempatkan diri di universiti-universiti terbaik dunia. Dari aspek Penganjuran Pelajaran, kita melihat perlunya MARA memainkan peranan penting dalam pembangunan 12 sektor dalam Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) dengan memberikan pembiayaan kepada pelajar-pelajar dalam bidang yang dapat memenuhi agihan pekerjaan di sektorsektor NKEA. Antaranya adalah bidang perkhidmatan kewangan, pendidikan, elektrik dan elektronik, minyak, gas dan tenaga serta ICT. Mulai tahun 2011 juga, MARA akan memperkenalkan satu program baru iaitu Chartered Accountant Programme melalui usahasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Jamal, Amin and Partners, sebuah syarikat audit Bumiputera. Seramai 50 pelajar akan ditawarkan mengikuti A s s o c i at i o n o f C h a r t e r e d C e r t i f i e d Accountants (ACCA) dan 50 pelajar lagi mengikuti Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Ini untuk memastikan kekurangan akauntan profe-

sustainable serta mewujudkan usahawan pemangkin (private led development) dan rantaian nilai yang akan menyumbang kepada pendapatan negara dan meningkatkan kekayaan (wealth crea­ tion) kaum Bumiputera. Antaranya saya telah pun mengarahkan agar penstrukturan organisasi MARA dilaksanakan supaya lebih bersifat organik. tetapi adalah tanggung jawab kita semua. tetapi MARA diwujudkan dengan aspirasi untuk memartabatkan bang­ sa. kompetitif dan inovatif di peringkat global. Saya yakin MARA akan kekal menjadi sebuah socioeconomic engineering agency yang terus membahterai kejayaan kaum Bumiputera dalam era transformasi ini sesuai dengan moto MARA iaitu ‘Keusahawanan dan Pendidikan Global’. MARA akan turut bergerak aktif dalam bidang pelaburan. Perkhidmatan dan Elektrik.000 usahawan melalui integrated approach sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Secara tidak langsung ini akan mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan dari Kerajaan. Sekiranya MARA gagal. Dalam masa yang sama. Dari aspek penyaluran pembiayaan perniagaan pula. Apakah faktor kritikal yang dilihat bakal menentukan kejayaan transformasi MARA ini? Saya melihat perlunya untuk MARA memantapkan Sektor Khidmat Pengurusan supaya usaha memudahkan sistem penyampaian dapat dilakukan demi memastikan semua stakeholders MARA dapat manfaat secara menyeluruh daripada program transformasi ini. Pembiayaan Perniagaan. bazar dan rumah kedai di bawah MARA telah lama kita wujudkan dan kini kita mempunyai 448 projek di seluruh negara. Pendidikan dan Pelaburan hanya akan berjaya sekiranya disokong oleh sistem pentadbiran yang cekap dan mantap. Maka sewajarnya kita memberikan sokongan dan berusaha memastikan transformasi MARA dapat dilaksanakan sebaik mungkin serta memberi maklum balas demi kebaikan dan juga kelangsungan perjuangan memartabatkan kaum Bumiputera.5 juta dari tahun 1951 sehingga tahun 1965 kepada 9. mewujudkan usahawan dalam bidang peruncitan dan pembuatan serta melahirkan kontraktorkontraktor Bumiputera yang berwibawa. pengeluaran bahan kulit dan getah. MARA pada tahun lepas telah pun menunjukkan peningkatan keuntungan pelaburan melalui anak-anak syarikat MARA. Saya masih ingat lagi bahawa untuk memperkukuhkan serta sebagai langkah awalan dalam memaju dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan perusahaan dan perdagangan secara berterusan pada awal 70-an. MARA telah mengambil inisiatif untuk menceburi bidang-bidang ekonomi yang berimpak tinggi yang akan menjana pendapatan tinggi terutamanya kepada kaum Bumiputera. dana wakaf dan international innovation and exposition. MARA bukanlah organisasi biasa. Sekiranya MARA gagal. Khidmat Pengurusan yang sistematik dan mantap merupakan enabler yang akan menjadikan MARA sebagai sebuah entrepreneurial based organisation yang menekankan tahap kompetensi modal insan dan seterusnya mewujudkan wealth creation untuk kaum Bumiputera. Struktur baru dan kekuatan modal insan ini akan berperanan sebagai propeller yang menggerakkan bahtera MARA bagi menggalas “Amanah Rakyat’’ ini. MARA dapat mencapai KPI yang telah kita tetapkan dalam sektor pendidikan ini iaitu untuk menyumbang gunatenaga seramai 100.000 dalam bidang separa profesional dan profesional. Bhd. pengeluaran kain putih. kita mensasarkan untuk memberi bantuan modal kepada 16. MARA juga telah memperkenalkan beberapa produk baru untuk memudahkan lagi proses pembiayaan perniagaan ini iaitu dengan memperkenalkan Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM) dan juga Skim Pembiayaan Kontraktor Ekspres (SpiKE) iaitu kemudahan pinjaman khas untuk Kontraktor Binaan Kelas D. Melalui integrated approach ini. Dengan syarat semua dokumen yang diperlukan adalah disempurnakan dan menepati keperluan permohonan. pendidikan dan juga teknologi. Usaha ini dapat dicapai melalui integrated approach dengan memberikan tumpuan kepada pembangunan usahawan. maka usaha kerajaan untuk membangunkan sosioekonomi kaum Bumiputera akan turut terganggu. Kita melihat 12 bidang ekonomi baru yang diperkenalkan dalam NKEA perlu disertai secara aktif oleh usahawan Bumiputera. saya telah pun sional Bumiputera dapat kita atasi yang mana jumlahnya kini hanya sekitar 6. Pelajar yang telah dididik dan mendapat tajaan MARA serta dibentuk mengikut kerangka keperluan negara perlu menyumbang semula dalam bidang kepakaran masing-masing. Bahkan melalui cara ini juga saya yakin kita dapat melahirkan usahawan resilient dan berdaya saing. projek pembangunan arked. MARA telah menuju ke arah tersebut yang melibatkan pelbagai kumpulan sasar sama ada masyarakat awam. Bahkan semasa zaman RIDA lagi. Usaha MARA pada waktu ini untuk terlibat lebih luas dalam pelbagai bentuk pelaburan saya harapkan akan mampu memberi kekuatan kepada MARA untuk terus mengukuhkan ekonomi kaum Bumiputera. Bahagian Pembangunan Usahawan bertanggungjawab memberi latihan dan kemahiran kepada bakal usahawan dan seterusnya melaksanakan conversion bakal usahawan kepada usahawan. pemantapan usahawan melalui program groombig. menyumbang gunatenaga seramai 175. mewujudkan peluang perniagaan dan juga pembangunan premis-premis perniagaan. MARA telah mengenalpasti tiga bidang utama yang akan diberikan penumpuan iaitu bidang pendidikan. penyediaan modal. Beberapa inisiatif baru juga telah diperkenalkan seperti program intrapreneurship. MARA juga perlu melihat lebih jauh untuk meningkatkan lagi pemilikan hartanah komersial Bumiputera dengan memperkenalkan konsep sewa-beli terutamanya kepada penyewa-penyewa premis MARA yang menunjukkan prestasi baik dalam perniagaan. (MHSB) yang suatu ketika dahulu mempunyai 23 buah subsidiari. Ini merupakan hanya beberapa contoh yang saya kira boleh dijadikan landasan untuk MARA terlibat lebih jauh dalam bidang pelaburan di era baru ini. Usaha memajukan MARA bukan sekadar terletak di bawah tanggung jawab kementerian saya sahaja. Ia dapat dilaksanakan melalui program-program yang menjana pendapatan untuk MARA melalui peningkatan prestasi syarikatsyarikat subsidiari dengan menyusun semula syarikat. batik. saya melihat perlunya MARA mengkaji dan mengubah terma perjanjian penganjuran pelajaran supaya mereka dapat berkhidmat kepada negara selepas menamatkan pengajian di dalam atau luar negara. saya berharap MARA dapat mengukuhkan modal insan dalaman MARA terlebih dahulu supaya setiap jentera pentadbiran MARA adalah benar-benar ampuh untuk menggerakkan agenda besar negara. Tujuannya untuk mengalakan Bumiputera menyertai perusahaan ini.9% sahaja.000 orang pelajar dalam sistem pendidikan menengah MARA melalui MRSM berteraskan sains dan matematik serta penyediaan 500 pelajar ke top universities di seluruh dunia. Untuk itu. Premis perniagaan khususnya usahawan yang baru menceburkan diri dalam perniagaan disediakan oleh bahagian Pembangunan Infrastruktur Perniagaan. di mana tempoh pengeluaran wang pembiayaan kepada pelanggan dalam masa tiga hari bekerja sahaja dari tarikh permohonan. barangan tekstil hinggalah kepada bidang perkhidmatan termasuk pembangunan hartanah dan perniagaan hotel. Saya berpandangan MARA perlu berada di luar lingkup kebiasaan selaras dengan perubahan dan persekitaran global semasa. Bagaimanakah MARA berusaha untuk membantu usahawan supaya mampu bersaing hingga ke pasaran global? Sememangnya MARA telah pun lama terlibat dalam bidang pembangunan usahawan ini. Selain itu. usaha transformasi dalam Sektor Keusahawanan dilihat mampu menjadi pemangkin ke arah inisiatif pewujudan usahawan baru dan memperkasakan usahawan sedia ada. Sejajar dengan MARA merupakan satu organisasi amanah yang ditubuhkan untuk mema­ jukan rakyat terutamanya kaum Bumiputera. Manakala kemudahan pembiayaan pula disediakan oleh Bahagian MARA akan kembali kepada bentuk asal MARA suatu ketika dahulu untuk terlibat aktif dalam sek­ tor korporat. Selain itu. Margin keuntungan tahun 2010 meningkat 3. dicatatkan bahawa RIDA pernah mengeluarkan pinjaman perniagaan berjumlah RM 31. MARA telah pun mewujudkan action based plan untuk meningkatkan daya kecekapan teras tenaga kerja supaya berdaya saing. MARA telah pun melihat dan mengkaji peluang untuk terlibat dalam beberapa investment portfolio yang mana MARA sememangnya mempunyai kekuatan di dalamnya seperti dalam bidang hartanah. Bahkan infrastruktur dan infostruktur berteraskan ICT juga akan kita perkasakan di semua insititusi pendidikan MARA untuk memastikan para pelajar mendapat kemudahan dengan teknologi terkini sepanjang pengajian mereka.561 orang pemohon. Tenaga kerja MARA era baru juga perlulah menghapuskan apa jua halangan dan peraturan lapuk demi mewujudkan urus tadbir korporat yang dinamik. daripada bidangbidang tersebut. Perolehan syarikat tahun 2010 meningkat 29% iaitu daripada daripada RM 585 juta pada tahun 2009 kepada RM 754 juta. MARA telah pun melihat dan mengkaji peluang untuk terlibat dalam beberapa investment portfolio yang mana MARA sememangnya mempunyai kekuatan di dalamnya seperti dalam bidang hartanah. Usaha memajukan MARA bukan sekadar terletak di bawah tanggung jawab kementerian saya sahaja. maka usaha kerajaan untuk mem­ bangunkan sosioekonomi kaum Bumiputera akan turut terganggu.000 dalam bidang teknikal dan vokasional. Selain itu program cross fertilization dan executive program dengan beberapa buah syarikat GLC dan pusat pengajian tinggi terkemuka turut diwujudkan. MARA telah terbukti pencapaiannya dalam bidang ini dahulu. Melalui kaedah ini kita harap dapat mencapai matlamat kita untuk membangunkan usahawan berjaya dan berinovatif (i-usahawan) sama ada usahawan sedia ada ataupun usahawan baru. pendidikan dan juga teknologi. tetapi adalah tanggung jawab kita semua. Selain itu. pemborongan dan perkhidmatan pelanggan. Kalau kita perhatikan pada hari ini kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkan tahap urus tadbir dan sistem penyampaian melalui aplikasi ICT. MARA mensasarkan untuk membangunkan seramai 40. Ini merupakan indikator awal bahawa MARA mampu menjadi entrepreneurial based organization serta menjadikan sektor pelaburan penggerak utama aktiviti dan program MARA. mendidik seramai 50. saya berharap dalam usaha menjayakan kerangka transformasi MARA. MARA akan kembali kepada bentuk asal MARA suatu ketika dahulu untuk terlibat aktif dalam sektor korporat. komuniti usahawan dan juga kumpulan pelajar. MARA bercadang untuk mengendalikan syarikat ini pada permulaannya dan kemudiannya Bumiputera dipelawa untuk membeli saham-sahamnya apabila kemajuan dicapai. teknousahawan. MARA bukanlah organisasi biasa.31% yang disumbangkan oleh keuntungan daripada syarikat-syarikat komersial dan perkhidmatan & latihan. Sebagai contoh. Sejajar dengan hasrat ini. kita perlu kembali aktif dalam bidang pelaburan dengan matlamat untuk menyumbang kepada pemilikan ekuiti kaum Bumiputera. Sebagaimana yang Datuk Seri sebutkan. Teras kepada tranformasi sektor pelaburan ini adalah towards entre­ preneurial organization. kreatif. Kita juga boleh mengambil contoh pencapaian-pencapaian yang ditunjukkan oleh MARA Holding Sdn. Harapan Datuk Seri dalam memastikan transformasi MARA ini berjaya? MARA merupakan satu organisasi amanah yang ditubuhkan untuk memajukan rakyat terutamanya kaum Bumiputera. Justeru.5 juta. Saya yakin. nilai tambah pelaburan ke atas aset MARA boleh ditingkatkan seperti memberi sewa atau memajak selain penyewaan kemudahan-kemudahan dan prasarana MARA sedia ada. kita juga akan memantapkan usahawan groombig seramai 500 orang dalam bidang-bidang strategik yang perlu disertai secara aktif oleh Bumiputera.E. dan MARA berperanan sebagai agensi yang memper­ juangkan bangsa kita. perkapalan (kejuruteraan). dan MARA berperanan sebagai agensi yang memperjuangkan bangsa kita.AHAD 8 MEI 2011 MINGGUAN MALAYSIA • MUKA 15 RENCANA IKLAN Dalam Negeri hasrat ini. Beberapa usaha ke arah memantapkan sumber modal insan MARA telah pun bermula sejak tahun lepas. Selaras dengan Program Transformasi Ekonomi. Boleh Datuk Seri terangkan dengan lebih lanjut? MARA sebenarnya telah terlibat dalam pelbagai pelaburan sektor-sektor strategik sejak dahulu lagi. Selain itu. serta memastikan syarikat mempertingkatkan keuntungan. Walau bagaimana pun.500 orang usahawan berteraskan customer driven. Sebenarnya semua program lain sama ada program Keusahawanan. Bahagian Pem bangunan Industri dan Perniagaan menyediakan peluang-peluang perniagaan yang bersesuaian dengan kemahiran usahawan. MARA mensasarkan untuk melahirkan usahawan korporat. Untung sebelum cukai tahun 2010 meningkat 371% iaitu daripada RM 8. dan F serta Kontraktor Bekalan. MARA telah melibatkan diri dalam pelaburan menerusi penubuhan beberapa projek dan syarikat perusahaan seperti pengangkutan penumpang (bas). Kita perlu mengukuhkan potensi modal insan secara inklusif dan intensif untuk membawa bahtera MARA bagi memajukan kaum Bumiputera. Amanah Saham MARA Berhad (ASMB) yang diperkenalkan pada tahun 1967 juga merupakan skim amanah saham pertama untuk Bumiputera dan ia memberi kesan terhadap pemilikan ekuiti orang Melayu ketika itu dan pelbagai lagi kejayaan yang pernah terlakar. tetapi MARA diwujudkan dengan aspirasi untuk memartabatkan bangsa. Dari sudut KPI sektor usahawan.9 juta pada tahun 2009 kepada RM 41. Pemilikan aset komersial oleh usahawan Bumiputera ini juga membolehkan mereka mendapat suntikan modal melalui kolateral bagi sesebuah perniagaan untuk terus mengembangkan aktiviti mereka pada masa hadapan. equisition dan pemilikan ekuiti. Ketika itu. Dalam hal ini. . MARA pernah menubuhkan Lori Malaysia Bhd pada bulan Oktober 1972 dengan bertujuan melibatkan diri dalam sistem pengangkutan. mengarahkan agar semua inisiatif di bawah ICT Strategic Planning dapat digerakkan sepenuhnya. Sebenarnya.