Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki, tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang

muncul sebagai usahawan berjaya. Kaum wanita merupakan tulang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara, serta pembabitan mereka semakin ketara dalam bidang ekonomi, profesional, dan korporat. Semakin banyak kaum wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniagaan, baik secara kecil-kecilan mahupun besar-besaran di dalam negeri dan di luar negara. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Usahawan wanita digesa bersikap lebih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk mereka sehingga peringkat antarabangsa. Usahawan bertanggungjawab dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian, penternakan, pengeluaran, atau perkhidmatan. Dengan kata lain, usahawan ialah orang yang berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif), merancang, dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif), mengatur, dan mewujudkan pasaran, serta sanggup menghadapi risiko, sekali gus mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterokainya. Begitu juga dengan kerjaya pilihan saya iaitu menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Walaupun ini agak jauh daripada latarbelakang akademik saya yang major dalam bidang matematik, namun saya amat meminati bidang perniagaan ini. Saya memilih bidang matematik pada asalnya kerana saya amat pantas dalam pengiraan. Ini menimbulkan minat saya untuk terus mandalami bidang ini. Namun, setelah menjejakkan kaki di universiti, minat saya tidak berkurang tetapi lebih menjurus ke arah perniagaan. Di universiti, saya lebih terdedah dengan rakan-rakan sekeliling yang terlibat dengan aktiviti perniagaan secara kecil-kecilan. Ada antara mereka yang menjual tudung, minyak wangi dan ada juga yang mengadakan perkhidmatan mencetak dan fotostat. Dari minggu ke minggu, saya dapat perhatikan bahawa keuntungan yang mereka perolehi amat memberangsangkan. Keadaan ini mencetuskan minat untuk saya menceburkan diri dalam bidang perniagaan dengan lebih serius. Oleh hal yang demikian, saya cuba dengan memberikan perkhidmatan mencetak. Mulanya, saya hanya memberikan perkhidmatan kepada rakan-rakan yang rapat. Dalam masa tiga bulan, saya mendapat keuntungan. Oleh itu, saya terus bertekad untuk mengembangkan minat dan kebolehan saya dalam bidang perniagaan kerana saya pasti bidang ini dapat memberikan kejayaan dalam hidup saya.

Dalam kerjaya saya, pertama sekali, saya akan memastikan bahawa tret wanita yang dilihat sebagai tidak layak untuk berjawatan tinggi dan halangan untuk wanita mencapai tempat teratas adalah tidak benar sama sekali. Untuk tujuan ini, saya perlu mengelak dari berlakunya stereotaip negatif terhadap wanita atau dikenali sebagai ‘gender prejudice’. Stereotaip merupakan suatu tanggapan atau pemikiran yang ditetapkan terhadap sesetengah jenis orang atau benda tetapi seringkali tidak benar di dalam realiti. Terdapat halangan di peringkat kemasukan dan ketahanan tersebut telah memberi implikasi negatif terhadap keupayaan wanita apabila menceburi bidang keusahawanan. Usahawan wanita dikatakan tidak dapat mempamerkan kebolehan pengurusan dan kurang yakin serta tidak berpandangan jauh. Mereka cenderung memilih jenis perniagaan yang mempunyai kurang risiko yang sudah pasti menghasilkan pendapatan yang sedikit. Kesannya, perniagaan tidak dapat berkembang ke pasaran eksport. Sikap kurang yakin pembekal sumber kredit dan kekurangan pengetahuan pengurusan telah menghalang cita-cita usahawan wanita dan mereka selalu kehilangan peluang serta pertimbangan untuk mendapatkan modal permulaan. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, saya perlu memastikan prestasi perniagaan saya semakin meningkat. Saya akan membuktikan bahawa walaupun saya seorang wanita, namun keupayaan dan semangat saya tidak kurang kentalnya seperti seorang lelaki. Segala cabaran dan risiko akan saya hadapi dengan tangan terbuka. Saya juga akan memastikan bahawa pekerja saya menghormati saya walaupun mereka daripada golongan lelaki. Stereotaip negatif terhadap wanita akan saya hapuskan dan memastikan bahawa seorang wanita juga layak memegang jawatan tinggi dalam sesebuah organisasi dan berjaya dalam perniagaan yang diceburinya. Seterusnya, saya akan menguruskan impresi dengan baik (‘self-presentation : impression management’). Impresi terbahagi kepada dua, iaitu meningkatkan impresi diri sendiri dan meningkatkan impresi orang lain. Bagi meningkatkan impresi diri, saya akan meningkatkan daya tarikan diri sendiri terhadap orang lain, iaitu memastikan agar orang lain lebih mudah tertarik dengan impresi diri saya. Saya akan menggunakan pakaian yang kemas dan bergaya sesuai dengan kerjaya saya sebagai seorang ahli usahawan yang berjaya. Saya juga akan tampil berbakat di hadapan orang lain dan sentiasa memberikan maklumat positif tentang diri sendiri. Keadaan ini juga dalam masa yang sama boleh meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran dan rintangan dalam dunia perniagaan. Semasa berurusan dengan orang atau pihak lain seperti pekerja atau rakan perniagaan, saya akan meningkatkan impresi mereka dengan

melahirkan rasa suka kepada mereka. Saya akan meminta pandangan atau pendapat mereka dan seterusnya memberikan persetujuan sekiranya pendapat tersebut bernas. Saya juga akan sering memberikan pujian di atas usaha dan prestasi mereka yang semakin meningkat dengan lebih baik dari masa ke masa. Walaupun pendapat mereka kurang baik, saya akan tetap memberikan perhatian dan menunjukkan rasa minat. Selagi termampu, saya akan memberikan bantuan yang terbaik kepada orang di sekeliling saya. Dengan bersikap sedemikian, impresi saya sebagai seorang usahawan dapat ditingkatkan. Selain daripada itu juga, saya akan meningkatkan efikasi diri (‘self-efficacy’ ). Efikasi diri ialah kemampuan kita menghadapi sebarang rintangan dan kesulitan dalam kehidupan. Keadaan ini berlaku ketika suatu masalah muncul, rasa efikasi diri tiba dengan begitu kuat untuk membantu menenangkan diri serta mencari jalan penyelesaian sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Kesulitan yang dimaksudkan merangkumi cabaran keluarga iaitu masa yang diluangkan bersama keluarga akan terganggu, cabaran masyarakat yang penuh dengan persoalan dan pemikiran negatif yang lebih suka melihat kegagalan dan mengata daripada melihat kejayaan dan memberikan sokongan, cabaran peringkat industri seperti mendapatkan pembiayaan tambahan, mewujudkan 'networking' yang relevan dan persaingan serta cabaran peringkat negara dalam usaha untuk menjadi pemangkin dalam aspek ekonomi. Untuk menjadi usahawan yang berjaya, saya perlu menangani segala rintangan demi mencapai matlamat, saya perlu lebih inisiatif, mencari dan memanfaatkan peluang, menjadi seorang yang tekun serta bermotivasi, menambah ilmu pengetahuan seperti menghadiri seminar dan kursus untuk memantapkan kebolehan dalam bidang perniagaan, memberikan sepenuh perhatian dan disiplin terhadap kualiti kerja, dan iltizam terhadap tanggungjawab yang diamanahkan. Oleh itu, efikasi diri dapat membimbing saya untuk mengatasi segala halangan dengan cara yang bersistematik. Saya dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan lebih baik kerana apabila diri dapat ditenangkan, fikiran akan berkembang dengan baik seterusnya dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas sebagai penyelesaian terhadap masalah yang timbul. Bidang pemiagaan adalah peluang yang terbaik untuk diceburi oleh saya yang berminat menjadi usahawan. Dalam apa jua bidang yang diceburi, saya terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah. Dalam menghadapi abad ke-21 , temyata cabaran menjadi semakin meningkat. Pada tahap ini, masalah modal dan bentuk-bentuk halangan yang lain tidak boleh

lagi dijadikan alasan oleh peniaga wanita untuk tidak turut serta dalam persaingan global. Pembukaan pasaran global menuntut para peniaga sentiasa bersikap proaktif dan berusaha meningkatkan kualiti produk dan memasarkannya pada harga yang kompetitif. Matlamat ini hanya dapat dicapai sekiranya saya berusaha secara bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam memenuhi tuntutan cabaran globalisasi. Justeru perlu wujud satu anjakan ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan sekiranya saya sebagai wanita ingin berdaya saing dalam pasaran global. Anjakan sebegini penting kerana ia boleh menghasilkan produk yang bermutu yang sekali gus mencerminkan juga aplikasi ilmu pengetahuan yang dipelajari. Oleh itu, saya akan memanfaatkan ilmu yang telah saya pelajari iaitu minor dalam bidang Psikologi dan mengaplikasikannya dalam bidang yang bakal saya ceburi kelak.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.