Rekreasi dalam persekitaran sekolah: Antara keindahan persekitaran dan keselamatan warga sekolah. Bincangkan.

kawasan rekreasi memainkan peranan dalam membentuk sekolah itu sebagai sebuah organisasi pendidikan. Padang permainan disediakan untuk murid-murid melakukan aktiviti pendidikan jasmani dan juga kegiatan kokurikulum seperti bersukan dan olahraga. Pendidikan jasmani sememangnya perlu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Di antara objektif umum pendidikan jasmani ialah: 
     

memberi sumbangan positif terhadap kesegaran dan pertumbuhan fizikal, mental, sosial dan emosi. menguasai kemahiran asas yang betul seperti duduk, berdiri, berjalan, berlari dan lain-lain yang berguna untuk kesihatan, keselamatan dan kegiatan kreatif. menguasai kemahiran sukan dan permainan, pergerakan kreatif dan asas gimnastik. mengetahui had kebolehan diri sendiri serta hubungannya dengan alam persekitaran. mencapai taraf disiplin diri yang tinggi. merasa gembira ketika melibatkan diri dalam kegiatan jasmani dan sukan di dalam dan di luar sekolah. menggunakan masa lapang dengan berfaedah dan menyedari peranan sukan dalam kegiatan masyarakat dan bergembira ketika mengambil bahagian sebagai perserta atau penonton.

Keceriaan Sekolah Kepentingan mewujudkan suasana persekolahan yang sihat sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Kecemerlang murid dipengaruhi oleh kedua-dua faktor persekitaran pembelajaran dan persekitaran sekolah yang mana kedua-dua faktor ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Alam sekeliling memberi peluang pelaksanaan seluruh potensi murid. Suasana keceriaan yang dibina itu memungkinkan perkembangan maksimun dari segi rohani, emosi, jasmani dan intelek murid. Keadaan persekitaran sekolah juga termasuk dalam pendidikan. Murid-murid yang didedahkan dengan persekitaran sekolah yang ceria, bersih dan nyaman akan membangkitkan suasana pembelajaran yang kondusif. Matlamat utama keceriaan sekolah ialah: 


Menggalakkan pihak sekolah mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bersih dan indah. Mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif kepada pengajaran dan pembelajaran.

rambutan dan petai. Dalam usaha menceriakan kawasan sekolah. nilai-nilai kecantikan berimejkan sekolah serta mempunyai motif pembelajaran haruslah diutamakan. Keceriaan sekolah juga menjadi pemangkin kepada peningkatan akademik sekolah. Menyemai unsur-unsur keselamatan. disesuaikan dengan kurikulum matematik. Di samping itu boleh dipelbagaikan kegiatannya. Keceriaan persekitaran sekolah juga membantu murid memanfaatkan alam semula jadi sebagai sesuatu yang perlu dipelihara. Payapaya dan anak-anak sungai di kawasan dusun dikekalkan kecantikan dan keasliannya dengan pokok rumbia. dengan kepelbagaian bentuk susunan bata. Semasa merancang pembinaan taman-taman di sekeliling sekolah. Proses keceriaan sekolah boleh berlaku dengan sendirinya apabila semua pihak sedar tanggungjawab masing-masing. cempedak. Binaan-binaan seperti biorama mempunyai ciri-ciri pembelajaran alam sekitar yang cukup kuat yang menggabungkan alam hutan dan alam akuatik. Program stesen alam sekitar. rumah tradisional. kebersihan dan keindahan di sekolahsekolah. Koleksi bahan-bahan antik yang boleh dikumpulkan daripada penduduk setempat. Semua guru. langsat. mempunyai dusun buahbuahan seperti durian. yang dilekatkan dengan soalan-soalan bermotifkan pengajaran alam sekitar. kakitangan serta kawasan yang ada merupakan aset yang penting dalam program keceriaan sesebuah sekolah. bemban dan pokok-pokok hutan paya yang lain. kebersihan dan keindahan. kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan pihak-pihak lain termasuk Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) juga diperlukan. Hal ini sering diabaikan oleh .   Menanamkan sikap sayang dan cinta kepada sekolah dan seterusnya mengurangkan perlakuan merosakkan harta benda sekolah. kreatif dan inovatif. Guru-guru dan kakitangan yang mempunyai kemahiran seni landskap. seperti taman perubatan. dipamerkan dan dijadikan mini muzium. Selain itu boleh dibina Taman Matematik. Sekolah-sekolah yang terletak di pedalaman misalnya. Sudut biorama yang dihiasi dengan pemandangan yang menceritakan perlunya alam sekitar dipelihara dalam keadaan asalnya dan tidak dimusnahkan. Selain itu sekolah juga boleh memupuk budaya penyayang antara waris. mini muzium serta laluan refleksi. dapat mengindahkan kawasan lapang serta sudut-sudut sekolah dengan taman-taman yang bermotifkan pembelajaran. Menggalakkan hubungan baik dan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat setempat serta agensi-agensi lain dalam usaha-usaha keselamatan. Pengurusan sekolah boleh memberi kebebasan kepada guru dan kakitangan untuk mengekspresikan ilham serta kebolehan masing-masing. para pentadbir dan murid-murid dengan menubuhkan Tabung Penyayang untuk membantu murid-murid yang tidak berkemampuan. guru. manggis. dataran minda. murid.

Punca-punca sekolah didakwa KECUAIAN GAGAL MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DAN MENEPATI UNDANGUNDANG SERTA PERATURAN PENYALAHGUNAAN KUASA DAN PENYELEWENGAN KECUAIAN Sekolah mempunyai µkewajiban berjaga-jaga¶ Pihak sekolah perlu melindungi kesihatan guru dan murid Sekolah perlu mengambil langkah mengenalpasti dan mengurangkan risiko-risiko yang boleh dijangka Perbuatan yang dikatakan cuai oleh mahkamah apabila: Defenden mempunyai tanggungjawab µkewajiban berjaga-jaga¶ terhadap plaintif Defenden telah tidak melakukan tanggungjawab µkewajiban berjaga-jaga¶ Plaintif mengalami kecederaan atau kerugian akibat kegagalan defenden menjalankan tanggungjawab µkewajiban Pihak sekolah tidak dianggap cuai apabila tahap berjaga-jaga yang munasabah telah diambil oleh seseorang dalam situasi berkenaan.banyak pihak suatu masa dahulu walaupun kini pihak berkuasa pendidikan telah mula memberi tumpuan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan sumber-sumber semula jadi ini. tenang. Kementerian Pendidikan Malaysia. tidak terdapat apa-apa gangguan. Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan.jaga yang munasabah Adakah sesuatu kejadian itu boleh dijangka akan berlaku? Adakah sesuatu kejadian itu mungkin mengakibatkan kecederaan? Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka berlaku? Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh diambil secara praktik? Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan amalan yang biasa? Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk mengambil risiko yang lebih tinggi? . terlepas daripada bahaya. Buku Panduan Pengurusan Profesional Sekolah Rendah. tenteram. sejahtera. 1991 PENGERTIAN SELAMAT Terpelihara atau terhindar daripada bencana. bebas daripada gangguan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. aman sentosa. bebas daripada keadaan kacau bilau. Faktor yang menentukan tahap berjaga. damai.

VOKASIONAL. 9/2000. Rekreasi terbahagi kepada 2 iaitu : i) Rekreasi dalam (in-door) contoh : badminton. ketenangan minda dan merehatkan badan . PERTANIAN. perkhemahan . squash. ERT) MEMASTIKAN KESELAMATAN KEMUDAHAN SUKAN DAN KO-KURIKULUM MEMASTIKAN KESELAMATAN TRAFIK DI KAWASAN SEKOLAH MEMASTIKAN KESELAMATAN KEBAKARAN SENTIASA DIJAGA MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU MEMBUAT LAWATAN MEMASTIKAN KEBERSIHAN MAKANAN DAN kesihatan dijaga. TEKNIK.7/77. 3/84. 7/88. 8/95 DAN 24/98 PERLU DIPATUH GURU JUGA HENDAKLAH: MENGAMBIL KIRA FAKTOR MUSIM MENGELUAR DAN MENYIMPAN ALAT PASTIKAN ALAT DALAM KEADAAN BAIK DAN SELAMAT DAPATKAN KEBENARAN PENJAGA GURU PENGIRING KEBAJIKAN MURID MURID SAKIT TIDAK DIPAKSA PELAJAR MILIKI SKIM INSURAN KEMUDHAN BERBAHAYA PERLU DIKAWAL PENGGUNAAN LAPOR KEMALANGAN KEPADA PENGETUA DENGAN SEGERA Definisi Rekreasi Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi keseronokan. boling ii) Rekreasi luar (out-door) contoh : abseiling.ASPEK KESELAMATAN YANG PERLU DIBERI PERHATIAN MEMASTIKAN KESELAMATAN STRUKTUR FIZIKAL SEKOLAH MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS YANG MENJALANKAN AMALI DAN KETUKANGAN ( SAINS. bola sepak. MEMASTIKAN KESELAMATAN KEMUDAHAN SUKAN DAN KEGIATAN KO-KURIKULUM KEMALANGAN SERING BERLAKU SEGALA KEMUDAHAN SUKAN DAN PERMAINAN DALAM KEADAAN SEMPURNA DAN SELAMAT PASTIKAN ALAT DAN KEMUDAHAN YANG BAIK DAN SEMPURNA SAHAJA DIGUNAKAN MURID PERLU DIAJAR MENGGUNAKAN ALAT DENGAN BETUL PERATURAN DAN ARAHAN TENTANG LANGKAH KESELAMATAN PERLU DIMAKLUMKAN PENJAGAAN RAPI SEMASA AKTIVITI BERJALAN SURAT PEKELILING IKTISAS 1/1995.

ii) Ekspresi kreatif dan apresiasi estetika iii) Hubungan manusia yang demokratik iv) Pembentukan personaliti dan sikap positif serta berkeyakinan melalui aktiviti rekreasi dan kesenggangan h.Aspek kawalan keselamatan sekolah haruslah menumpukan kepada kawalan dalaman dan luaran sekolah. dan menyediakan sistem kawalan terhadap khabar angin dalam kawasan sekolah (Howard. Kawalan luaran sekolah pula melibatkan penyediaan pagar di sekeliling sekolah. melakukan penyeliaan berterusan. Menyediakan prasarana dan kawasan yang selamat Tempat berkumpul yang selamat dan terkawal bagi pelajar-pelajar yang sampai awal pagi sebelum permulaan kelas dan pelajar-pelajar yang menunggu kenderaan untuk pulang di sebelah petang selepas sesi persekolahan perlu di sediakan oleh pihak sekolah. .KONSEP REKREASI Antara konsep-konsep rekreasi : Kepuasan kendiri (personal filfillment) i) Fungsi. Pihak sekolah perlu membersihkan semak-samun kawasan. politik. sosiobudaya. laluan dan jalan yang digunakan seharian oleh para pelajar agar lebih terbuka dan selamat. nilai dan impak rekreasi ke atas tingkah laku. mengawal laluan keluar masuk sekolah dan memastikan risiko berlakunya kemalangan akibat unsur-unsur landskap seperti pokok tumbang atau pondok bacaan runtuh dan sebagainya. sekitaran dan kesihatan bangsa dan negara. Kawalan terhadap bangunan melibatkan tindakan-tindakan mengawal pergerakan pelajar di antara bangunan. 1981). ekonomi.