P. 1
ilmu komputer

ilmu komputer

|Views: 507|Likes:
Published by Tun Hamiruzzaman

More info:

Published by: Tun Hamiruzzaman on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

Jika berlainan.. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h.COM dan IBMDOS....SYS Di peringkat ini. Satu skrin seperti berikut ditunjukkan.SYS. 2 M 5.. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:. CARI IO. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup".. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal. Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan. program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record". atau Starting Windows 95 ..SYS dan MSDOS.. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan... Jika semua baik. .. Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. skrin seperti berikut ditunjukkan. Starting MS-DOS .. satu bip akan dihasilkan.44 M 3. but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer.....SYS dan MSDOS. B:.. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ). Selepas program but BIOS memuatkan "boot record".. Jika tiada fail ini di sini.. Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.. program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM. Pada peringkat ini..... Anda akan lihat " Starting MS-DOS . " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian. iaitu peringkat kedua. iaitu IO... " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat. Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but. Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM.. Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM.isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya.5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya . Pertama. program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini... dan C: untuk memastikan pemacu ini baik..COM." ..SYS dan MSDOS. CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1.25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1.

COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient . dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.SYS MEMUAT COMMAND. bilangan "stack" dibuat dan baitnya.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output. Fail ini juga memuat program aplikasi. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna. Kedua-dua fail. COPY. COMMAND. TYPE. REN. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan. Apabila fail CONFIG."boot record" terus memuat IO. Program ini dimuat di dalam memori RAM.COM DAN AUTOEXEC. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG.SYS dan AUTOEXEC. Jika tiada COMMAND.BAT. Selepas but dilaksanakan. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain. CONFIG.) MSDOS. Fail AUTOEXEC.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi .COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR. BAHAGIAN KEDUA COMMAND. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan. dimuat selepas bahagian transient. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS.COM. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di . Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan.COM mismatch" ditunjukkan. mengesan ralat. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail.Missing command interpreter ( e.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. satu mesej ralat dipaparkan. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan.g. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND.SYS ditemui. DEL. MSDOS.COM.SYS. dan bahangian initialisation.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain.SYS dimuat. Apabila "boot record" mengawal PC.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan.SYS mentafsir arahan CONFIG. COMMAND. MSDOS. dan mengurus pengoperasian sistem. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. Jika versi itu tidak sepadan.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC. Tiada arahan DOS dapat dimasukkan.SYS.Satu fail COMMAND.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS. Fail IO.SYS KE DALAM RAM Fail IO.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND. melaksana program-program. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. bahagian initialisation.BAT Bahagian ketiga. COMMAND.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi.MORE. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan.SYS Selepas MSDOS. bahagian transient. mesej ralat " COMMAND.MEMUAT IO.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin. SYSINIT mencari fail CONFIG. SYSINIT MEMUAT MSDOS. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident. Fail IO.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM.SYS ke dalam RAM.

Jika gagal menemui fail ini. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika . Fail HIMEM. Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=.COM.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory.anda boleh beberapa ruang yang anda suka. Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS. Contoh. COMMAND.SYS dan AUTOEXEC. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". Apabila program aplikasi ditamat. Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6. HIMEM.Biasanya. EMS= expanded memeory). Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori.EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS. Misalnya FILES= 45. Contohnya. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ).SYS dan AUTOEXEC. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset. Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional. DEVICE= C: \DOS\HIMEM. Jika mesti BUFFERS= digunakan. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi.BAT dalam turutan ini.BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail.COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini. CD-ROM dan Windows.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan.C:\DOS.COM Merekacipta Fail CONFIG.COM. SMARTDIVE.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. Nomborini di antara 1 dan 99. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain. Ini perlu untuk WINDOWS. Walaupun demikian. Nombor default ialah 8. EMM386.HIMEM. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG. BUFFERS= ialah arahan DOS.BAT C:\DOS\SMATDRV. Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC. BUFFERS=10.COMMAND. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu. salah satu ini digunakan.SYS Files=30 digunakan. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers". ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ). Jika langkah ini gagal lagi. Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255.COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut. . COMMAND.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). COMMAND.BAT.EXE atau . Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan.EXE digunakan. Autoexec. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS.COM atau . CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory. Jika pemacu SCSI digunakan .C:\>. . Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan. Biasanya di CONFIG. COMMAND.EXEC dijumpai. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K).HIMEM.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting.

jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages". seperti kelajuan CPU. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer . pembesar suara PC akan berbunyi. Pada ketika ini. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft." Jika fail sistem tidak dijumpai. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem .Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5. papan kekunci.Apabila kiraan memori selesai. Tiada RAM adalah suatu "fatal error". Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST. 7. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. pencetak. . 4. POST telah selesai dan proses but bermula. POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan.pada motherboard.BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan. Jika perkara di atas berlaku. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala).Pertama. misalnya "Keyboard Not Found. CD-ROM. Pelabuhan LPT.Fail-fail CONFIG. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. 3. cakera liut. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. Pelabuhan bersiri. Anda perlukan pembesar suara. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. NIC. Kad VGA. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors". Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen. pemacu cakera dan monitor. Cakera keras IDE. cakera keras. 2. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. Ini dipanggil "non-fatal error" . Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. monitor dan papan kekunci. Press F1 to continue.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. Pelabuhan selari. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. Cakera Liut dan sebagainya.Semasa kiraan memori." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. 6.Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. termasuk versi BIOS.SYS dan AUTOEXEC. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program.Cakera keras selalunya akan berpusing. Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer.

NIC. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah. Trouble Shooting 2 . Mesej-mesej POST yang biasa: 1. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller". Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup). . Cara Mengatasi Masalah Biasa 1. 5. modem.Periksa kabel-kabel.Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi. sound card. 5. atau sebarang kad pengawal tambahan. 2. 8. Kemungkinan besar ianya terbalik. 6. tetikus. 2. Pilihan anda yang terakhir adalah . 7.. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik).Disk Drive 0 failure.Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda.tukar motherboard.Buang secondary cache. periksa sambungan kabel.Kenalpasti komponen yang bermasalah.Baiki. 3.Kenalpasti komponen yang bermasalah. ganti.Cuba dengan kabel-kabel lain.Gantikan SIMM dengan yang lain.Periksa semula jumper pada motherboard.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu. seperti tambahan RAM.mungkin ada "grounded" kepada kasing.Cakera keras tambahan.Ralat HDD (atau FDD) controller. Periksa kabel-kabel. Gantikan CPU.Kenalpasti punca masalah. 10.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah. Cuba bekalan kuasa yang lain. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal. 3. 9. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut.Tentukan masalah.Kurangkan kelajuan CPU 4.Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar .Saling tukar kad video atau monitor. 4. catat. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). 2. 11.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. atau disablekannya dalam Setup. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS). 7.Gantikan kad video. Periksa kabel-kabel. 6.

Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. CPU jarang gagal. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya. Periksa "jumper".Dengarkan. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. Periksa PCB . kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. 5. laluan putus. ia beroperasi menggunakan elektrik. Alat periferalnya pun selamat. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati . Periksa bateri . 4.Ujian tekanan dan ketahanan. kotor atau retak kecil pada PCB. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket).jika tidak ia . adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. Walau bagaimana pun. Ini lebih komplikated. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata. Sentuh cip untuk merasa suhunya. Walau bagaimana pun. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. cip yang kecil tidak panas lansung. cip besar seperti EPROM. seperti mesin yang lain. memerlukan peralatan khas. Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. ada cip yang terbakar. ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi. CPU agak panas. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil. 3. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan.Pemeriksaan deria yang lain. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia.Didalam semua keadaan kendalian.Pertama pemeriksaan visual.sama ada bocor atau pecah. dsbnya? 1. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. boleh disebabkan sambongan yang longgar.Ujian isyarat. Utamakan Keselamatan. Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. pintas atau "burn-out". Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . CHIP SET mestilah hangat sahaja.adakah ia bengkok. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik.

Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal.SYS. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda. MSDOS. MSDOS. Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Ingat fail IO. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. jika tidak betul. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam.SYS). ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. Cakera Sistem Atau Boleh But. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. Kenapa Perlu Cakera Sistem. Cakera sistem atau boleh but. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong. tukar arahan yang salah dalam `CONFIG. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. Jika perlu. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector.boleh mencederakan malah boleh membunuh.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor. Selalunya PC anda but daripada cakera keras.SYS dan COMMAND. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa.COM .selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru. gunakan pita label berpelekat untuk label alat. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa.SYS dan . tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Jika anda tidak pandai melukis. hujung kabel dan sebagainya. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer.SYS. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. boleh menghalang anda but daripada cakera keras.SYS’ .

1.SYS dan AUTOEXEC. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . Merupakan pentafsir arahan DOS. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan. SYS.SYS.SYS. CHKDSK. menerima masukan papan kekunci.Di Fail Manager pilih menu Disk. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO. MSDOS.COM. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. 1.BAT. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini.Klik kotak Make System Disk supaya aktif.tekan ENTER. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. IO. FORMAT akan format cakera . mana yang berkenaan. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS.COM.COM. 6.Klik OK. memadamkan apa saja yang ada pada cakera. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B.SYS dan COMMAND. 3.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. 4. pilih Format Disk.Dari senarai Capacity.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. FORMAT.Di prom DOS. 5. DIR dan DELETE. Label kandungan adalah pilihan . Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail . taipkan CD\DOS dan ENTER. 7. COMMAND.tekan saja ENTER. . 2.EXE dan sebagainya. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera. 4. Juga beberapa fail seperti FDISK.COMMAND.COM. MSDOS.SYS.CONFIG. 4. 4. Arahan Window. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. COMMAND.COM kepada rekod but dalam cakera.EXE. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera. 4. 1. 1.Dari menu Disk.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. COMMAND.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu.

jadi calon itu tidak boleh but. Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda. Arahan DOS 1.Start 2. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera.Startup Disk 6. jadi calon itu tidak boleh but. dari menu Disk pilih Make System Disk. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di .8.Jika semuanya OK klik Yes. Arahan Window 1. Arahan Windows 95.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. 3. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan. 2. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI.Klik OK.Setting 3.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain.Control Panel 4.Add/Remove Program 5.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. 2.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.Buka Fail Manager. 9. 1. 10. AWARD. Klik No. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but.

1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri. Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . bergantung kepada ROM .laksanakan. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku. komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. Jika anda ketemu mesej jenis ini. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat.BIOS yang digunakan. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI.

3. Untuk menukar pemacu cakera keras. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. satu kit pemegang (bracket) adalah . Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras. jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue". 2. sebelum sistem operasi memaparkan prom. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula. pemeriksaan dalaman adalah perlu. ikuti arahan dalam panduan pemasangan.5 inci.Jalankan set semula. Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. 4. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya.Bukakan penutup unit sistem. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. 4. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. terutama untuk sistem yang baru. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya. kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi.Periksa semua penyambung . buatkan ‘partition’. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. yang mana mudah untuk diperbetulkan. Fizikal format cakera. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1. ini disebabkan masalah konfigurasi. Jika anda masih menghadapi masalah.25 inci.(Power-On Self Test).penyambung video.

Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486). Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. PC akan dibut semula. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Anda akan nampak CPU. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Jika PC anda telah agak lama.diperlukan. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. Bagaimanapun papan litar utama jenis . anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. Bagi PC yang agak lama. Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Selepas melaksanakan FDISK. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). Dengan pemacu cakera keras 3 GB. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1.5 GB. Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. 'cylinders' dan 'sector'. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz. anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT.

Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Untuk mengeluarkan SIMM. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. Ia secara automatik akan mengesannya. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Pada papan litar utama PC. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). Jadi untuk lebih selamat. Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan.ini sukar diperolehi sekarang. bagi PC yang telah agak lama. [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. Walau bagaimanapun. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. keluarkan cip lama. Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. Jika anda tidak pasti. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. Untuk memasukkan SIM pula. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. Jika anda tidak boleh mencapainya.

Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh. 4. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama.Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. Kenalpasti cip ROM BIOS. 7. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. . Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. 2. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. 11. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. Nyatakan jenis. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. 6. 5. Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. 9. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya.

000 inci.. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. perintang penamatan (terminating resistors). Bahagian-bahagian cakera keras. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas. kabel penghubung. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). Skima MFM. mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan. J3 ..) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). Setiap trek mengandungi beberapa sektor.. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). Oleh kerana cakera keras adalah rigid.Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13. pernah digunakan . kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek.000. Oleh itu. pengawal cakera keras (controllers). J2. Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1. kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera. Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. jumper pilih pemacu (drive select jumpers). Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua... data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa. Cakera keras seperti juga cakera liut. Bagi kedua-duanya. RLL (Run Length Limited). Bagi cakera keras. papan litar bercetak. Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera.

dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. kira-kira 3000 pusingan se minit. Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. iaitu. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated). atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. . Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. tidak boleh beroperasi bersendirian. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. ada tersimpan di dalam FAT. selari dan ‘game’ secara bersepadu. MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. tersendiri (stand alone). Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond).) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut.

Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. pengimbas. di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412.5 MB se saat. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot). Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB.Memberi arahan ke cakera keras 2. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain. Walau bagaimana pun. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1. Pengawal ST-506/412 Yang terawal.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . pemacu cakera padat. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. kapasiti masimumnya ialah 540 MB. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri.

bilangan kepala baca-tulisnya. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. kecuali ada arahan melakukannya. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak.pemindahan data 5 MB se saat. Jika anda menukar cakera keras. Biasanya BIOS ROM komputer AT. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. Ini bermakna. pastikan anda menggunakan . dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. Memformat aras-rendah. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. bilangan silindernya. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. ‘setting’ jumpernya. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. Sebelum melakukan format aras-rendah. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. Jika dilakukan juga format aras rendah. menyokong 47 jenis cakera keras. Oleh yang demikian. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian.

Bagi DOS 5. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. silinder 0. (Hard Disk Management Utility). . iaitu. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR). dari permulaan partisi tersebut. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. Walau bagaimana pun. F dan seterusnya. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. Walau bagaimana pun. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. E. yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi.0 ke atas. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. Sektor pertama pada cakera keras.perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. iaitu. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. Memformat aras rendah. head 1. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. sektor 1. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada. atau dengan program yang hampir sama. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. ‘partition’ lanjutan. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. kepala 0. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. Mempartisi cakera keras.

Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. tetapi kepingan cakera masih berputar. Apabila jumper dipasang di pin. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. menyusun sektor secara berselang-seli. Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. sektor itu telah pun terlepas. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). Apabila adapater perlu . Di kebanyakan komputer. Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. Seperti juga suiz DIP. Semasa pemindahan data ini berlaku.Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer.

Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. terutamanya peranti seperti kad suara.. Apabila anda memasang peranti baru. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. DMA boleh menyelamat. Penetapan DMA. Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem.perhatian CPU. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. Alamat Asas Input Output. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O. memerlukan konfigurasi jumpers. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Selalunya semak manual yang dibekalkan. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Dalam keadaan ini. tanpa melalui CPU. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ.

Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain. anda perlu fail mscdex. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. Sekiranya sistem termasuk kad suara.exe. Memasang Modem. Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Selain daripada driver peranti.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak.

Gangguan bunyi 4.Masalah bekalan kuasa 5. Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi. Pastikan sistem bebas daripada habuk. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala. arus. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba.Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin . Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi. .Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak.Karat 6.Suhu yang berlebihan 2.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu. data dan suara. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman. Sentiasa servis PC anda. Empat jenis masalah bekalan kuasa.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1.Habuk dan debu 3.

3.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan.Spikes. Black Out.kabel. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen. Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory.manual dan booklets) 4.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan. Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda. .Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips.Pastikan sistem anda sentiasa bersih.Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual. 2. Karat Karat boleh berlaku pada pin.Sentiasa back up sistem.Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer.pengisar berat dan .Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras.soket dan akad anataramuka (interface kad).Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan. Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat.Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara .(Panduan pemasangan . Brown outs. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal). Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat.

tidak lebih dan tidak kurang. Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer.Jalankan servis. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. 3.sector dan lain-lain. memformat cakera keras.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Banyak virus komputer menyerang fail . merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya.EXE dan . Setiap kali program dilaksanakan. kadang-kadang dipanggil juga virus makro. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib". . komputer tersebut boleh dijangkiti virus. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. 2. Apabila virus menyerang sektor but.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer . Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus. Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. 4.Periksa PC anda. Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain.COM. program virus juga dilaksanakan.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri. ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain. Prosedur Servis Sebuah Komputer 1.

Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Dengan cara ini . Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. Sebelum installation. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. Contohnya ARMOUR. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. . Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. bukan hanya program aplikasi. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Dalam setengah-setengah kes. Setelah selesai. Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa.X. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. dan CS – pilih pin MA. DR SOLOMON. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. SL. offkan kembali komputer. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. PC-CILLIN dan sebagainya.

pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi.Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. Sebelum anda menyediakan cakera keras. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. mantailor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->