P. 1
ilmu komputer

ilmu komputer

|Views: 511|Likes:
Published by Tun Hamiruzzaman

More info:

Published by: Tun Hamiruzzaman on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

Jika tiada fail ini di sini. Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but.. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik.. Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan. CARI IO.. Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.44 M 3. Jika berlainan. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record".SYS dan MSDOS. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan. Jika semua baik... " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian. program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM. Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut. atau Starting Windows 95 .SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM.SYS...isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem.. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h.. program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO..SYS dan MSDOS. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan. . iaitu peringkat kedua. but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ). satu bip akan dihasilkan. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup"... Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1. Pertama.... Starting MS-DOS ..25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1..SYS dan MSDOS. Pada peringkat ini..COM. Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM... Anda akan lihat " Starting MS-DOS .. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record".Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal.. iaitu IO. B:.. 2 M 5.5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya ." ... Satu skrin seperti berikut ditunjukkan... program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini..SYS Di peringkat ini. " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat.. skrin seperti berikut ditunjukkan...COM dan IBMDOS.

Tiada arahan DOS dapat dimasukkan. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND.COM mismatch" ditunjukkan.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND.MEMUAT IO. Fail AUTOEXEC. Program ini dimuat di dalam memori RAM.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi . melaksana program-program."boot record" terus memuat IO. Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan.BAT Bahagian ketiga. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident. Fail IO. satu mesej ralat dipaparkan.SYS ke dalam RAM.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS.SYS dimuat.SYS. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail.g. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR.) MSDOS.SYS MEMUAT COMMAND.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient .COM DAN AUTOEXEC. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND. dan bahangian initialisation.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG.COM. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table.SYS mentafsir arahan CONFIG. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan. Fail IO. dan mengurus pengoperasian sistem.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. Kedua-dua fail.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik.SYS ditemui. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS. REN.COM.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS. dimuat selepas bahagian transient.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC.SYS Selepas MSDOS. Jika versi itu tidak sepadan. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. Jika tiada COMMAND. SYSINIT MEMUAT MSDOS. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break.Satu fail COMMAND. COMMAND. TYPE. SYSINIT mencari fail CONFIG. Apabila "boot record" mengawal PC.SYS. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut. COPY.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. COMMAND. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di . BAHAGIAN KEDUA COMMAND. bahagian transient. COMMAND.SYS KE DALAM RAM Fail IO. bilangan "stack" dibuat dan baitnya. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.Missing command interpreter ( e.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan. Apabila fail CONFIG.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. MSDOS. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain.MORE. mengesan ralat. mesej ralat " COMMAND.SYS dan AUTOEXEC. Fail ini juga memuat program aplikasi.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output. CONFIG. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM.BAT. MSDOS. Selepas but dilaksanakan. DEL. bahagian initialisation.

SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ). COMMAND. EMS= expanded memeory).COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut. Nombor default ialah 8.COM.HIMEM. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup. BUFFERS= ialah arahan DOS. DEVICE= C: \DOS\HIMEM. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset.COM Merekacipta Fail CONFIG. Misalnya FILES= 45. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). Biasanya di CONFIG.COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini. Jika pemacu SCSI digunakan . Autoexec. Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=.C:\DOS. Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark.SYS dan AUTOEXEC. Jika gagal menemui fail ini. SMARTDIVE. Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255.BAT C:\DOS\SMATDRV. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE. Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan.COMMAND. COMMAND. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi. Contoh.EXE digunakan. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". Ini perlu untuk WINDOWS.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers".COM. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan.EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ). Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting. salah satu ini digunakan.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika . Fail HIMEM.anda boleh beberapa ruang yang anda suka. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG. BUFFERS=10. Nomborini di antara 1 dan 99. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain. COMMAND.SYS Files=30 digunakan. Walaupun demikian. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung.EXEC dijumpai.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG. HIMEM. COMMAND.Biasanya.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory.BAT. EMM386. CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama .EXE atau . Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6.SYS dan AUTOEXEC.HIMEM. . Apabila program aplikasi ditamat.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory. Jika mesti BUFFERS= digunakan. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K).BAT dalam turutan ini.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan.C:\>.COM atau . Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. . CD-ROM dan Windows. Jika langkah ini gagal lagi. Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori. Contohnya.

BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95. pemacu cakera dan monitor. Press F1 to continue. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan. jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages". POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors". cakera keras. 6. Jika perkara di atas berlaku.Pertama. misalnya "Keyboard Not Found. 2. 3. Anda perlukan pembesar suara.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. pencetak. Pelabuhan selari. Kad VGA. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem . POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan. POST telah selesai dan proses but bermula. Pelabuhan LPT. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen.SYS dan AUTOEXEC. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. monitor dan papan kekunci. CD-ROM.Cakera keras selalunya akan berpusing. Pada ketika ini. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. pembesar suara PC akan berbunyi.Apabila kiraan memori selesai. NIC." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama.Fail-fail CONFIG. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. Pelabuhan bersiri. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer. Cakera Liut dan sebagainya. 4.pada motherboard. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala). termasuk versi BIOS. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error".Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. Tiada RAM adalah suatu "fatal error".Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5.Semasa kiraan memori. 7. Cakera keras IDE. seperti kelajuan CPU. ." Jika fail sistem tidak dijumpai. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer . Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST. Ini dipanggil "non-fatal error" . papan kekunci. cakera liut. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft.

2.Gantikan SIMM dengan yang lain. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam).Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar .Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi. .Gantikan kad video.Buang secondary cache. Mesej-mesej POST yang biasa: 1. modem.Tentukan masalah. sound card.tukar motherboard. 3. ganti. 7. NIC.Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda.Cakera keras tambahan. Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup).Baiki.Ralat HDD (atau FDD) controller. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller". seperti tambahan RAM.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. 11. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah. Gantikan CPU. 10.Kurangkan kelajuan CPU 4. Cara Mengatasi Masalah Biasa 1. 3. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut.Kenalpasti punca masalah. atau disablekannya dalam Setup.Cuba dengan kabel-kabel lain. 5.mungkin ada "grounded" kepada kasing. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS). 5. 4. 2. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM. Kemungkinan besar ianya terbalik. Trouble Shooting 2 . periksa sambungan kabel. tetikus. catat. Periksa kabel-kabel. 7.Periksa kabel-kabel. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal.Kenalpasti komponen yang bermasalah. atau sebarang kad pengawal tambahan. 9. Periksa kabel-kabel. 6.Kenalpasti komponen yang bermasalah.Disk Drive 0 failure.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu.Saling tukar kad video atau monitor. Cuba bekalan kuasa yang lain. 2. 8. Pilihan anda yang terakhir adalah .Periksa semula jumper pada motherboard.. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik). 6.

dsbnya? 1. CHIP SET mestilah hangat sahaja. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. Sentuh cip untuk merasa suhunya. kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. Ini lebih komplikated. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil. cip besar seperti EPROM. 5. boleh disebabkan sambongan yang longgar. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah.Didalam semua keadaan kendalian. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1.sama ada bocor atau pecah. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. kotor atau retak kecil pada PCB. Utamakan Keselamatan. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. Periksa bateri . Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. memerlukan peralatan khas.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik. Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa.Pertama pemeriksaan visual. laluan putus. ia beroperasi menggunakan elektrik. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. CPU agak panas. Periksa PCB .Ujian isyarat.Pemeriksaan deria yang lain. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia. Alat periferalnya pun selamat.jika tidak ia . Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer. seperti mesin yang lain. ada cip yang terbakar. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. Periksa "jumper". 4. pintas atau "burn-out".Ujian tekanan dan ketahanan. 3. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati .adakah ia bengkok.Dengarkan. CPU jarang gagal. Walau bagaimana pun. Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. cip yang kecil tidak panas lansung. Walau bagaimana pun. Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi.

ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. Jika perlu.SYS. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam.COM . Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer. Selalunya PC anda but daripada cakera keras. boleh menghalang anda but daripada cakera keras. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. tukar arahan yang salah dalam `CONFIG.SYS). Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. MSDOS. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG.SYS.SYS dan . Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. gunakan pita label berpelekat untuk label alat. Ingat fail IO. Cakera sistem atau boleh but. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor.SYS dan COMMAND. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO. jika tidak betul.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda.SYS’ . Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa. hujung kabel dan sebagainya. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik.boleh mencederakan malah boleh membunuh. Jika anda tidak pandai melukis. Cakera Sistem Atau Boleh But. MSDOS. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. Kenapa Perlu Cakera Sistem. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but.

yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS. COMMAND.SYS.EXE dan sebagainya. 5.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS.Di Fail Manager pilih menu Disk.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS.COM. Juga beberapa fail seperti FDISK. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem. 1. FORMAT akan format cakera . 3.COM. COMMAND. COMMAND.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya. mana yang berkenaan.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu. 1.Klik kotak Make System Disk supaya aktif.tekan ENTER. 4. 1.Dari senarai Capacity. Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT.Klik OK. .SYS.SYS dan AUTOEXEC.EXE.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. DIR dan DELETE. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. memadamkan apa saja yang ada pada cakera. Arahan Window. Merupakan pentafsir arahan DOS. SYS.tekan saja ENTER. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail . sektor pertama tidak mengandungi kod program ini. CHKDSK. MSDOS. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera. 4.Dari menu Disk.SYS. IO. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. MSDOS. 1. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’. menerima masukan papan kekunci. 4.BAT. pilih Format Disk.COMMAND. 6.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS. taipkan CD\DOS dan ENTER. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera. 2. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan. 7.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu.COM. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan.Di prom DOS.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U.SYS dan COMMAND. FORMAT.COM. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera. 4.COM kepada rekod but dalam cakera. Label kandungan adalah pilihan .Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi.CONFIG. 4.

Arahan Windows 95. dari menu Disk pilih Make System Disk. 10.Jika semuanya OK klik Yes.Add/Remove Program 5.Control Panel 4.Startup Disk 6. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di . jadi calon itu tidak boleh but. AWARD.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda.Buka Fail Manager. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan. Arahan Window 1. Arahan DOS 1.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan.8.Setting 3. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but. 9. 1. 3. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. 2. Klik No. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan.Klik OK.Start 2. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. jadi calon itu tidak boleh but. 2. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera. Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:.

Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. bergantung kepada ROM . Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan. Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat. Ia selalunya ditunjukan ketika POST .BIOS yang digunakan. Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri.laksanakan. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Jika anda ketemu mesej jenis ini. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku. 1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI. Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat. komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat.

kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula. jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue".25 inci. 3. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas.Jalankan set semula. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa.(Power-On Self Test).penyambung video. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya.Periksa semua penyambung . Fizikal format cakera. buatkan ‘partition’. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak.5 inci. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya. pemeriksaan dalaman adalah perlu.Bukakan penutup unit sistem. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. ini disebabkan masalah konfigurasi. terutama untuk sistem yang baru. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali. 2. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. Untuk menukar pemacu cakera keras. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya. 4. 4. Jika anda masih menghadapi masalah. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. sebelum sistem operasi memaparkan prom. yang mana mudah untuk diperbetulkan.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. satu kit pemegang (bracket) adalah . Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras. Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. ikuti arahan dalam panduan pemasangan.

Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. Anda akan nampak CPU. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. 'cylinders' dan 'sector'. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. Jika PC anda telah agak lama. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Dengan pemacu cakera keras 3 GB. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT.diperlukan. PC akan dibut semula. Selepas melaksanakan FDISK. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. Bagaimanapun papan litar utama jenis . Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). Selepas anda memasang pemacu cakera keras. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC.5 GB. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486).Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Bagi PC yang agak lama. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95.

Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). Walau bagaimanapun. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. Untuk memasukkan SIM pula. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. Jadi untuk lebih selamat. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Pada papan litar utama PC. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. bagi PC yang telah agak lama. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin.ini sukar diperolehi sekarang. masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. Jika anda tidak pasti. keluarkan cip lama. Untuk mengeluarkan SIMM. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. Jika anda tidak boleh mencapainya. masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. Ia secara automatik akan mengesannya.

Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard).Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Kenalpasti cip ROM BIOS. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. 5. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. 11. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. . 4. 9. 2. Nyatakan jenis. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. 6. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh. Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. 7.

perintang penamatan (terminating resistors). Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. pengawal cakera keras (controllers). mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan.. kabel penghubung. Bagi kedua-duanya. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera.. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1. J2. Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. Bagi cakera keras.Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13.. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas. jumper pilih pemacu (drive select jumpers).000 inci.. Oleh kerana cakera keras adalah rigid. J3 . Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). RLL (Run Length Limited).000. kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera. data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek.) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). Cakera keras seperti juga cakera liut. Skima MFM. Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras.. Oleh itu. papan litar bercetak. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. pernah digunakan . Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu. Bahagian-bahagian cakera keras.

Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’. tidak boleh beroperasi bersendirian. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. iaitu. kira-kira 3000 pusingan se minit. ada tersimpan di dalam FAT. tersendiri (stand alone). Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. selari dan ‘game’ secara bersepadu. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond). MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor.dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu. . Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated).

di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain. kapasiti masimumnya ialah 540 MB.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. pemacu cakera padat. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. Walau bagaimana pun. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’. pengimbas. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi.Memberi arahan ke cakera keras 2. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai.5 MB se saat. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Pengawal ST-506/412 Yang terawal. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot). anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network.

kecuali ada arahan melakukannya. bilangan kepala baca-tulisnya. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. Jika dilakukan juga format aras rendah. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. Ini bermakna. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. menyokong 47 jenis cakera keras. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi.pemindahan data 5 MB se saat. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Jika anda menukar cakera keras. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. Memformat aras-rendah. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. Oleh yang demikian. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. pastikan anda menggunakan . cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. ‘setting’ jumpernya. Biasanya BIOS ROM komputer AT. Sebelum melakukan format aras-rendah. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. bilangan silindernya. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL.

E. iaitu. head 1. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. iaitu. pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. silinder 0. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR).perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. Bagi DOS 5. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. sektor 1. atau dengan program yang hampir sama. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS.0 ke atas. . dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. (Hard Disk Management Utility). yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. F dan seterusnya. Walau bagaimana pun. ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. ‘partition’ lanjutan. dari permulaan partisi tersebut. kepala 0. Mempartisi cakera keras. Walau bagaimana pun. Sektor pertama pada cakera keras. Memformat aras rendah.

ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Semasa pemindahan data ini berlaku. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. Di kebanyakan komputer. Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Apabila adapater perlu . sektor itu telah pun terlepas. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). Seperti juga suiz DIP.Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. menyusun sektor secara berselang-seli. Apabila jumper dipasang di pin. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. tetapi kepingan cakera masih berputar.

Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA.perhatian CPU. Alamat Asas Input Output. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Selalunya semak manual yang dibekalkan.. Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. tanpa melalui CPU. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. Dalam keadaan ini. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. DMA boleh menyelamat. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. Penetapan DMA. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Apabila anda memasang peranti baru. terutamanya peranti seperti kad suara. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . memerlukan konfigurasi jumpers. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri.

Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara.exe. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Selain daripada driver peranti. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain. Sekiranya sistem termasuk kad suara. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. anda perlu fail mscdex. Memasang Modem. Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan.

Empat jenis masalah bekalan kuasa. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih.Karat 6.Gangguan bunyi 4.Suhu yang berlebihan 2.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak. arus. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin .Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer. data dan suara.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik. .terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi.Habuk dan debu 3.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain. Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu.Masalah bekalan kuasa 5. Pastikan sistem bebas daripada habuk. Sentiasa servis PC anda.

Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.soket dan akad anataramuka (interface kad). 2. Brown outs. 3.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras.Spikes.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara .Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen.Sentiasa back up sistem.(Panduan pemasangan . Karat Karat boleh berlaku pada pin. Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory.Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih. Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal).Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad.manual dan booklets) 4.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan.Pastikan sistem anda sentiasa bersih.kabel.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge.pengisar berat dan . Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan. .Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan. Black Out.Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer.

Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut.Periksa PC anda. Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus. 3. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja. Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. kadang-kadang dipanggil juga virus makro. Prosedur Servis Sebuah Komputer 1. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. 2. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer . program virus juga dilaksanakan. komputer tersebut boleh dijangkiti virus. Banyak virus komputer menyerang fail .sector dan lain-lain.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen. memformat cakera keras.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. Setiap kali program dilaksanakan. 4. .EXE dan .Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri. Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). Virus komputer tidak timbul secara "ajaib". Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain.COM.Jalankan servis.tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1. Apabila virus menyerang sektor but.

Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. dan CS – pilih pin MA. Dengan cara ini . Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. bukan hanya program aplikasi. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. PC-CILLIN dan sebagainya. SL.X. Dalam setengah-setengah kes. Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Contohnya ARMOUR. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. offkan kembali komputer. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan. Setelah selesai. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. DR SOLOMON. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Sebelum installation. .Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet.

Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi. mantailor . Sebelum anda menyediakan cakera keras.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->