P. 1
Sahsiah CONTOH TUGASAN 2

Sahsiah CONTOH TUGASAN 2

|Views: 807|Likes:
Published by Chan Mei Eng

More info:

Published by: Chan Mei Eng on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Sahsiah

Must edit oh.. thks email frm mandy lim Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilai-nilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna?

Dengan itu. "In law a man is guilty when he violates the rights of others.suhsd. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul.htm Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Nilai. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur. Masalahnya. berdisiplin berakhlak tinggi. kebolehan dan sifat-sifat adil. masyarakat. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. 1978). Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. berdedikasi. menaakul dan membuat penilaian.com/icce/CodeTE9. Akhir sekali. bertanggungjawab. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah.Masyarakat memandang tinggi profesion- . Pemimpin sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. berdaya usaha. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. sektor-sektor pekerjaan. terutamanya. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. kes rogol. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so.ca. niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. amanah. 1997). namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee. harus memiliki kecekapan. walaupun kita mempunyai etika.us/edtech/healthtech/t-ethics. tabah dan pemurah. ahli-ahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. malah ibu bapa. masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua.k12. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi. peraturan dan undang-undang. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini." -Immanuel Kant dalam http://www.Bertentangan dengan teori di atas. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan.Selain itu. dalam http://sdmultimedia. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu.

Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. Dalam isu penilaian. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. Akauntabiliti Seorang Guru Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Menilai pelajar secara adil dan saksama. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. Kesimpulannya. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. walaupun tidak ada data khusus. Mereka akan melakukan apa sahaja. kedudukan dan sebagainya. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Christensen & Moravcik (1996).profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan . mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. Sains Tulen. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. Menurut Feeny. penuh kerjasama dan sikap yang membina. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. agama. Cribb & Gewirtz (2001). Guru-guru.Selain daripada itu. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. selain bertindak sebagai in loco parentis. Selain daripada itu. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. Kemahiran Hidup dan sebagainya. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa.Terdapat banyak sekali kes. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. Ini amalan tidak beretika seorang guru.

Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.us/gbu.highered. Sifat adil juga penting dalam mengambil . Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. interaksi dengan masyarakat. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup.html. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra.gov/tcert/resteachers/codeofethics.us/html/012969.state.k12.com/icce/CodeTE9. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan.nysed. rakan sejawat dan profesion perguruan. New York State United Teachers dalam http://www. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan.com/HI/MaryknollSchool-HighSchoolDivision/t.kepada pelajar. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. masyarakat dan negara. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). Part 2 Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja.shelbyed. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan.htm. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan.Dalam profesion perguruan. Menurutnya.unity. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. dan ibu bapa.org/education/ltcode. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru.Menggunakan kuasanya secara bijaksana.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. agama atau kepercayaan. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan. rakan sejawat. dan sikap yang membina. profesion perguruan.htm. bersifat kerjasama. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. David Freitas dalam http://sdmultimedia.al. guru-guru Association of Unity Churches dalam http://www. ibubapa.stm. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar.htm. perkongsian dengan ibu bapa. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara.mn. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain.

Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajar-pelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. y Memberikan kepuasan kepada pelanggan. ibu bapa dan negara. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar. dan . prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan. fahaman politik. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugas-tugas keguruannya. misi. sebagaimana yang dituntut oleh agama. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. y Menunjukkan penampilan diri. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar.. latar belakang pelajar. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. Selain dari pada itu. Memberikan sumbangan bermutu. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumatmaklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi.Prinsip terakhir dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi.apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina. tempat asal. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai.Kedua. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. persatuan atau peribadi. kemampuan akademik dan sebagainya. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini.

pengucapan dan tindakan. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah . perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. mulia. Untuk mematuhi prinsip ini. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.y Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. maju. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan y y y y Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: y y y Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. y y Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. berdisiplin dan beradab. Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan.

dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. tanpa menyeleweng dan cuai. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Perlakuan-perlakuan yang dicadangkan ialah: . Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: y y y y y Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.Secara umumnya. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: y y y y Menggunakan seluruh potensi. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. dan Rela berkongsi pengalaman. Bercakap benar dan menepati janji. kepakaran dan profesionalisme. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan.

Amalan-amalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. dan Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: y y y Menerima tanggungjawab dengan rela. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. bukan kerana pangkat. sombong atau suka meninggi diri. Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti.Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak. tidak berpura-pura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. tanpa mengira pangkat. Pematuhan Etika Perguruan . Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. y y y y Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. menghargai serta mengambil berat. tidak cuai atau merungut. Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: y y y y y Bersifat pemaaf dan penyayang. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. dan Memberikan layanan yang baik. y y y Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. teliti dan ceria. tidak berdendam. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. hati yang suci. Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. berdendam atau menabur fitnah.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Perintah Am Bab D. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. Bahagian II. (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Kita lihat Bahagian II. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. (g) tidak bertanggungjawab. Part3 Part4 mandylim . (f) tidak jujur atau tidak amanah. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D .Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam.

Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. Telekomunikasi dan Multimedia. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom kucing tiada. Di peringkat atasan pula. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. iaitu. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Bagi guru-guru. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia sangatlah dialu-alukan. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru-guru banyak dipalit arang oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. tikus bermaharajalela . kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam.Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk Kod etika Internet bendung khabar angin melihat internet ibarat pisau yang boleh memotong dan juga membunuh . Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. isu penilaian. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. isu amanah. 2003. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. . Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan guru-guru secara keseluruhannya. Owens. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. 1998). Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. 2004. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. isu gangguan seksual. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. isu bersyukur. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. Bahagian seterusnya. isu dedikasi. melayari laman porno. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. Hanson. isu ikhlas. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan.

5 15. dan Maguire. y Cribb. M. Merill . y Black. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. Ideology. dan Gewirtz.36. Wawasan. S. Ogos 1990. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. J. y Asnah Abdul Hamid. J. D. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. 37 49. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Buckingham: Open University Press. 2001. Values and Schooling dalam Dillon. 25 . 5. P. 29 40 y Berita Harian. A. 1990. Ohio : Charles E. dan Maguire. Jld.Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. S. 7 Jun 2005. Jurnal Pengurusan Pendidikan. dan Christensen. 1996. Buckingham: Open University Press. (ed). y Feeney. 2001. 1979. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. M. (ed). Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Selain daripada itu. BIBLIOGRAFI y Buku Rujukan y Abdullah Bakri.

1998. 1956. 2004. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. 1997. Serdang: Penerbit UPM. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). F. The Ethics of Teaching. New Jersey: Prentice Hall. dan Soltis. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5).M. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). 1996. 1997. A. New York: Teacher College Press. M. 1989. Strategi Pentadbiran Pendidikan. 15 Disember 1997 y Kamarudin Hj. 2005. Utusan Melayu. E. y Foo Say Fooi. Etika Perguruan : Jaminan Peningkatan Profesionalisme. Kementerian Pendidikan Malaysia. y Institut Aminudin Baki.G. D. 23 (58) April 1978. S. y Radzuan Hassan. dan Ornstein. Sekolah dan Nilai Moral.y Feeney. Education As A Profession. dan Moravcik. y Mukherjee. Christensen. 1997. Kachar. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. 26 Okt.C. Boston: Allyn and Bacon. 1998. . E. G. 2000. Boston: Allyn and Bacon. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. New Jersey: Prentice Hall.C. Jld. 28 33.. y Strike. R. F. 2003. 1978. J. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). K. A. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. y Omens. y Lieberman.H. Kuala Lumpur: Teks Publishing. y Hanson. y Lunenberg. Belmont: Wadsworth / Thomson y Mok Soon Sang.

atas talian. atas talian http://www. http://www. (tanpa tarikh). tanpa tarikh. 2005) y y y Berita Harian. Kuala Lumpur: DBP. http://www. Guru Rogol 32 Pelajar.al. 2005) y Association of Unity Churches.y Sufean Hussin. Nor.htm (3 Sept. 2005) . 2001. New Jersey : Prentice Hall.us/gbu. 2005. Kuala Lumpur: MDC y Atas Talian y Alabama Education Association. Pendidikan di Malaysia: Sejarah.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) y Buletin Online. Sistem dan Falsafah. 25 Ogos 1997. (atas talian) G:\About EVAW International. atas talian.139. (tanpa tarikh). Code of Ethics. 2005) y EVAW. 2004. EVAW International Mission Statement. 1996. atas talian. Ethics.unity.html%20%203%209%202005 (3 Sept 2005) y Azman Md.com. y Thiroux J. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab. Code of Ethics.P.htm (3 Sept. atas talian http://buletinonline. http://161.shelbyed.251/akhbar/teaching/1997/um97826.k12. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa. 1996.htm ( 13 Sept.net/modules.org/education/ltcode. y _____.39.bharian.php?name=News&file=article&sid=131 (9 Sept. Theory and Practice ( Edisi 7 ). Perintah-perintah Am: Bab A Bab G. 11 Sept.

http://www. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. 25 Feb. atas talian.ca. http://www. http://teacherweb.ppk. atas talian.htm 2002/5aug_tatatertib.my/tutor/dunia. Code of Ethics for Minnesota Teachers.htm ( 9 Sept. Sexual Harassment. 2005) y Marzita Abdullah.php?name=News&file=article (11 Sept 2005) y y ______.psu. tanpa tarikh.de2. 2002.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib.network54. atas talian.tranungkite. I. 26 Mac 2004.us/html/012969.k12.state.tutor.nysut.stm (3 Sept. http://www. 2005 . 2005) Kant. (tanpa tarikh).suhsd. 2001. http://education. 2005) y ______. http://myschoolnet.com. atas talian. 2005. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib. 2005) y y ______ .kpm.y y Freitas.com/ (11 Sept.stm MrsWorleyEthics/t.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t. (tanpa tarikh).htm (3 Sept. atas talian. (tanpa tarikh). http://www.mn.htm (15 Sept.htm (3 Sept. 2005) y y y United State Equal Employment Opportunity Commision. http://www. http://www.net/modules. 2005) y New York State United Teachers. atas talian. atas talian. Ethics. atas talian.htm (3 Sept. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu.http://sdmultimedia. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah.us/edtech/healthtech/t-ethics. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan.com/icce/CodeTE9.M. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.html ( Sep 2005) y y y Syuhada Choo Abdullah. 2004.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) Worley S. atas talian. D. 2002.atas talian.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. About The Teacher. Sept.

5 x 2 = 1 mark Target group 0. You are required to write a report on two English to write a report on English language programme implemented in your school . EWrite an approximately 1500 words report for each programme .5 spacing Submision : 29 may 2011 by 12:00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors .     Title page Introduction 1 mark Aims and objectives of programme 2 x 2 = 4 marks Duration of programme 0. .BI FIK 3042 English For Communication 2 This assignment is to be individually . Please use following format for your assignment .5 x 2 = 1 mark Report on implementation of programme 2 x 2 = 4 marks Strength and weaknesses of programme 2 x 2 = 4 marks Suggestion and recommendations 2 x 2 = 4 marks Conclusion 1 marks ________________ 20 marks Please note the following :   Font type ± Time New Roman Font Size 12 1.

Therefore.30 a.To improve pronunciation and fluency . Each group was comprised of 8 to 10 pupils.22 April 2011.To improve confidence of pupils when presenting the story to audience . Ang Bee Chee. The objectives are based on the activities planned throughout the English Week. Second.m . There were 5 groups of student participated in the competition. Reading. The competition started as scheduled. Use of English can be in forms of reading.To improve spelling skill . No.SAMPLE-BI REPORT Introduction The use of English Language is very important among school children. A consistent use of English Language will ensure pupils.Year 3. The selection of songs was made by both the English Language teachers and the Music Teacher. listening.m . The table below shows the objective set for all the activities.6 3 Spelling Bee . writing and grammar in English Language are five important skills pupils should master.Main Hall 4 Poem Recitation .30 a. at their tender age inculcate the essential skills needed. Activities Date and time Place 1 Singing Competition 18 April 2011. Each group had to perform within 8 minutes.00 p.m .To enable pupils to appreciate literature . 7. It has to be practiced in their daily conversation regardless place and time. speaking. Use of costumes was optional.00 p.Year 6 Duration of Programme The English Week was carried out from 18 April until 22 April 2011.Year 1 and Year 2 2 Story Telling Competition . an English Week was planned to be implemented in SK________ Aims There are two aims of the English Week. 1. Objectives There are a number of objectives of the programme.21 April 2011.To enrich vocabulary . This can encourage them start using English Language as early as 7 years old. The table below shows the details of the implementation of the programmes.Year 4-5 4 Poem Recitation .To promote use of English in forms of songs .m until school session ended. to encourage all pupils to use English Language as a medium of interaction with their friends and teachers.Main Hall 2 Story Telling Competition 19 April 2011. Participants were allowed to use gestures when singing. Activities Objective(s) Target Group 1 Singing Competition . No. to make use of English in this school visible. 1. listening and writing. . All activities were carried out from 7.Language Room 3 Spelling Competition .m . Therefore it must not be used only in the classroom or when pupils are in school.00 p. 1. speaking.Language Room Report on implementation of Programme Singing Competition The singing competition was the first activity carried out during the English Week. First. The teacherin-charge was Pn.

kindness and responsibility. There were many students watching this competition. pronunciation of words and rhythms of sentences had attracted the audience which included some parents. The themes were courage. The teacher-in-charge was Puan Dalila Esmail. The judges had a tough time to decide on the winners. The teacher-in-charge was Encik Ramlan Abu Hanifa. The winner of the singing competition was group Merry from 2 Dedikasi. They presented the song titled ³You raise me up´. who sang ³Hero´. There were many talented pupils who presented their story creatively. Each participant had to spell at least 5 words correctly to entitle them for the next round. Some of them gave full support for their children in order to give them more confidence. This competition was the most interesting. The title of her story was ³Kuruvi´. The third place went to Rukumani d/o Ponniahsamy from 3 Cendekia. The competition was divided into two rounds. The runner up was Hasnah Tahir from 5 Intelek and the second runner up was Fatihah Izhar from 5 Fikrah. The judges were teachers from neighbouring schools. Each participant was allowed to recite the poem of their choice in 5 minutes. Halim Bakri from 5 Bestari became the champion of the Spelling Competition. Out of 15 participants. The champion for this competition was Nur Shaza Abdul Rahman from 6 Arif. Participants were to tell their stories based on the themes set by the organising committee. Only Year 6 pupils were allowed to take part in this competition. The third place went to Aina Shahmi from 6 Cendekia. The stories to be presented could be taken from old folklore or modern stories. The runner up went to group Cheerful from 1 Bestari with their song ³ Flying Without Wing´. The second place went to Nur Shakina Azhar from 5 Fikrah with the story entitled ³King Arthur´. there were only 4 pupils who managed to continue for the second round. Story Telling Competition The story competition was carried out on 19 April 2011. The second runner up went to group Daffodil. In the second round each participant was given 45 seconds to spell the correctly. Her poem entitled ³Why´. Poem Recitation The Poem Recitation was the last activity carried out during the English Week. There were 12 participants for this competition. The second round was a tough round. The title of her poem was ³Mama´. The first round was the spelling of general words taught in primary schools. The champion for the story telling competition was Muhammad Aminur Salihin from 4 Cendekia. Zulkafle Noor from 6 Bestari who presented the poem entitled ³Loneliness´. Prizes were given away on the same day of competition. There were only 5 pupils participated in this competition. Spelling Competition The Spelling Competition was carried out in the school main hall. . The combination of gesture.There were 3 judges responsible for the adjudication. The second place went to Mohd. However there was one participant who managed to spell all the words correctly. The story that he told was ³Random Acts of Kindness´.

However.A system for a better quality of pupils¶ presentation. .e microphone and P.Local companies operating nearby the schools sponsored the prizes for the winners.Strengths and weaknesses of the programme The implementation English Week was a success. All the activities were carried out smoothly. The school administration must also take immediate action to repair and improve the quality of the school P. First. Conclusion It is hoped that the English Week 2011 implemented by the English Language Panel of SK ____ be benefitted by all students. the choice of activities must be variety to promote more participation of pupils. Strengths Weaknesses All teachers gave full cooperation . That will enable more activities to be implemented during the English Week. The English Language Panel would like to give some suggestions and recommendations. i. Suggestions and recommendations In order to make English Week more successful in the future. The table below shows the strengths and weaknesses of the programme.All teacher had played their roles according to the organising committee set Not many ³new faces´ joined the activities Supports from PTA . The English Language would also like to recommend the school administration to allow activities to be carried out outside the formal school time table so that more pupils can watch all the activities at different time and place. it is suggested that the duration of English Week to be extended to two weeks next year. Second.A system Sponsorship by local companies . The English Language Panel also hope that to further improve the English Week 2012 in order to make use of English Language more visible in this school.Full support given by many parents in form of monetary and moral supports Equipments need improvement. there were some strengths and weaknesses found when carrying out this programme.

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION FIK 3042. 2011 by 12.ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 ASSIGNMENT 3 (30%) This assignment is to be done individually. Title page 1 mark Introduction 2 marks Biography of interviewee 2 marks The report 15 marks Interview questions (5-7) 5 marks Pictures (minimum 3 while conducting the interview) 5 marks **please note the following:   Font type ± Times New Roman Font size ± 12 1. 4. 6. 2.5 spacing Submission ± 12th June.000 words. . 5. Please include the following when you submit your report: 1. It is compulsory that the interview is conducted in English. You are required to submit an interview report on a prominent person who has contributed to the community.00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors. The report must be approximately 3. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->