P. 1
Sahsiah CONTOH TUGASAN 2

Sahsiah CONTOH TUGASAN 2

|Views: 807|Likes:
Published by Chan Mei Eng

More info:

Published by: Chan Mei Eng on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Sahsiah

Must edit oh.. thks email frm mandy lim Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilai-nilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna?

Pemimpin sekolah. tabah dan pemurah. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul.htm Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. amanah. Akhir sekali. berdaya usaha. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. berdisiplin berakhlak tinggi. masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. berdedikasi. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee. sektor-sektor pekerjaan. menaakul dan membuat penilaian. Masalahnya. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. terutamanya.us/edtech/healthtech/t-ethics. malah ibu bapa. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka.suhsd. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. harus memiliki kecekapan." -Immanuel Kant dalam http://www. namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak.k12. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah.ca.Bertentangan dengan teori di atas. walaupun kita mempunyai etika. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. 1997). peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula.Masyarakat memandang tinggi profesion- . Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. kebolehan dan sifat-sifat adil. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur.Selain itu. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan. masyarakat. Nilai. niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI.com/icce/CodeTE9. ahli-ahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. bertanggungjawab. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. dalam http://sdmultimedia. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. kes rogol. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. 1978). peraturan dan undang-undang. Dengan itu. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so.

termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan .Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver.profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. Guru-guru. Akauntabiliti Seorang Guru Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini.Selain daripada itu. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. Cribb & Gewirtz (2001). Kemahiran Hidup dan sebagainya.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. penuh kerjasama dan sikap yang membina. agama. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. selain bertindak sebagai in loco parentis. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. Christensen & Moravcik (1996). Kesimpulannya. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Dalam isu penilaian. kedudukan dan sebagainya. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. Menurut Feeny. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. Mereka akan melakukan apa sahaja. walaupun tidak ada data khusus.Terdapat banyak sekali kes. Selain daripada itu. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Sains Tulen. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Menilai pelajar secara adil dan saksama.

us/gbu.htm. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.al. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah. guru-guru Association of Unity Churches dalam http://www.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya.stm. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain.unity.Dalam profesion perguruan. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. masyarakat dan negara.kepada pelajar.us/html/012969.Menggunakan kuasanya secara bijaksana.state. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. New York State United Teachers dalam http://www.htm.shelbyed. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. perkongsian dengan ibu bapa. rakan sejawat dan profesion perguruan.highered.gov/tcert/resteachers/codeofethics.nysed. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.com/HI/MaryknollSchool-HighSchoolDivision/t.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. Menurutnya.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. Sifat adil juga penting dalam mengambil .com/icce/CodeTE9.mn. bersifat kerjasama.k12. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar. David Freitas dalam http://sdmultimedia. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. dan sikap yang membina. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya.html. rakan sejawat. profesion perguruan. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Part 2 Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. agama atau kepercayaan. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. interaksi dengan masyarakat.htm. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara.org/education/ltcode. ibubapa. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. dan ibu bapa. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun.

ibu bapa dan negara. dan . misi. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugas-tugas keguruannya. fahaman politik. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. y Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat.apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina.Kedua. tempat asal.Prinsip terakhir dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumatmaklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar. kemampuan akademik dan sebagainya. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajar-pelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. y Menunjukkan penampilan diri. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). persatuan atau peribadi. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa.. sebagaimana yang dituntut oleh agama. latar belakang pelajar. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. Selain dari pada itu. Memberikan sumbangan bermutu. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan.

Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. Untuk mematuhi prinsip ini.y Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. y y Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah . berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: y y y Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan y y y y Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. berdisiplin dan beradab. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. mulia. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. maju. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. pengucapan dan tindakan. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan.

keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Bercakap benar dan menepati janji. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. kepakaran dan profesionalisme.Secara umumnya. Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: y y y y y Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. tanpa menyeleweng dan cuai. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: y y y y Menggunakan seluruh potensi. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. dan Rela berkongsi pengalaman. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Perlakuan-perlakuan yang dicadangkan ialah: .

Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. tidak cuai atau merungut. Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. y y y y Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. menghargai serta mengambil berat. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. dan Memberikan layanan yang baik. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. tidak berpura-pura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. dan Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi. Amalan-amalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: y y y Menerima tanggungjawab dengan rela. tanpa mengira pangkat. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. Pematuhan Etika Perguruan . status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. sombong atau suka meninggi diri. hati yang suci. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak. y y y Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. bukan kerana pangkat. berdendam atau menabur fitnah. tidak berdendam. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: y y y y y Bersifat pemaaf dan penyayang. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. teliti dan ceria. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.

sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. (f) tidak jujur atau tidak amanah.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Part3 Part4 mandylim . Kita lihat Bahagian II.Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. Bahagian II. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . (g) tidak bertanggungjawab. Perintah Am Bab D.

2004. Bagi guru-guru. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom kucing tiada. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. 2003. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. isu penilaian. Bahagian seterusnya. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru-guru banyak dipalit arang oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. iaitu. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. 1998). kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan guru-guru secara keseluruhannya. isu bersyukur. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. . melayari laman porno. Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. isu ikhlas. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. tikus bermaharajalela .Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk Kod etika Internet bendung khabar angin melihat internet ibarat pisau yang boleh memotong dan juga membunuh . isu gangguan seksual. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. Hanson. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia sangatlah dialu-alukan. isu amanah. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. Telekomunikasi dan Multimedia. isu dedikasi. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. Di peringkat atasan pula. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Owens.

Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. 2001. J. D. dan Maguire. y Feeney. Ideology. BIBLIOGRAFI y Buku Rujukan y Abdullah Bakri. dan Maguire. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. Selain daripada itu. (ed). 29 40 y Berita Harian. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. M. 37 49. Buckingham: Open University Press. Wawasan. S.Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. y Black. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. 1990. Ogos 1990. A. Jld. Values and Schooling dalam Dillon. 5. J. 2001. 25 . 1979. 7 Jun 2005. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. M. S. y Asnah Abdul Hamid. dan Christensen. Ohio : Charles E. Merill . Jurnal Pengurusan Pendidikan. y Cribb. Buckingham: Open University Press. P. 1996. pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. 5 15.36. dan Gewirtz. (ed). Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan .

New Jersey: Prentice Hall.. 2000. R. G. y Mukherjee.G. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. E. 1978. y Lieberman. E. Kuala Lumpur: Teks Publishing. dan Soltis. y Strike. F.C. Jld. The Ethics of Teaching. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). J. y Lunenberg. y Radzuan Hassan. 1997. 2004. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. y Omens. 26 Okt. Kachar. A. y Hanson.H. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. M. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Education As A Profession.y Feeney.C. New Jersey: Prentice Hall. F. Serdang: Penerbit UPM. dan Moravcik. D. 1998.M. 1998. 1997. 2003. Utusan Melayu. 1989. 2005. dan Ornstein. Boston: Allyn and Bacon. . K. 1956. Kementerian Pendidikan Malaysia. Strategi Pentadbiran Pendidikan. Sekolah dan Nilai Moral. Christensen. 28 33. Etika Perguruan : Jaminan Peningkatan Profesionalisme. 15 Disember 1997 y Kamarudin Hj. y Foo Say Fooi. 1997. A. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). New York: Teacher College Press. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). Boston: Allyn and Bacon. 23 (58) April 1978. 1996. y Institut Aminudin Baki. Belmont: Wadsworth / Thomson y Mok Soon Sang. S.

atas talian. Guru Rogol 32 Pelajar.net/modules. 1996. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab.com.org/education/ltcode.htm (3 Sept. (tanpa tarikh).php?name=News&file=article&sid=131 (9 Sept.y Sufean Hussin. atas talian http://buletinonline. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.al.bharian. http://161.unity.htm ( 13 Sept.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) y Buletin Online. Nor. New Jersey : Prentice Hall. atas talian.k12.139. 2005) y Association of Unity Churches. 2005) y y y Berita Harian. Theory and Practice ( Edisi 7 ). 2005) y EVAW. (tanpa tarikh).htm (3 Sept.39.html%20%203%209%202005 (3 Sept 2005) y Azman Md. Kuala Lumpur: MDC y Atas Talian y Alabama Education Association. Ethics. 25 Ogos 1997. 1996. tanpa tarikh. 2001. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. atas talian http://www.P. (atas talian) G:\About EVAW International. Sistem dan Falsafah. http://www. Kuala Lumpur: DBP. Code of Ethics. y Thiroux J. y _____. Code of Ethics. atas talian. Perintah-perintah Am: Bab A Bab G.251/akhbar/teaching/1997/um97826. http://www. 2005) . 2004. EVAW International Mission Statement.shelbyed. 2005. 11 Sept.us/gbu.

ca.com/icce/CodeTE9.htm (3 Sept.us/edtech/healthtech/t-ethics. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. (tanpa tarikh). atas talian.kpm.html ( Sep 2005) y y y Syuhada Choo Abdullah. I.com/ (11 Sept. atas talian. 2001.psu. (tanpa tarikh).php?name=News&file=article (11 Sept 2005) y y ______. 26 Mac 2004. 2005 . http://www. 2004.my/tutor/dunia.htm (3 Sept. http://www. About The Teacher. tanpa tarikh. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers. http://www. Sept.htm 2002/5aug_tatatertib.tutor. 25 Feb. http://www.y y Freitas.htm (15 Sept. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. D. 2005) y ______. atas talian.M.ppk. http://www.stm MrsWorleyEthics/t. atas talian. atas talian. atas talian. Ethics.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. Sexual Harassment. atas talian. atas talian. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan. (tanpa tarikh). 2002.htm ( 9 Sept. http://teacherweb. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib.suhsd.http://sdmultimedia. 2005.state.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) Worley S.tranungkite.k12. 2005) y y y United State Equal Employment Opportunity Commision. 2002.net/modules. http://myschoolnet.atas talian.nysut. 2005) y y ______ . atas talian.mn. Code of Ethics for Minnesota Teachers. http://www.stm (3 Sept.us/html/012969. http://education.network54.com.de2. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu. 2005) y Marzita Abdullah.htm (3 Sept. 2005) y New York State United Teachers. 2005) Kant.

5 x 2 = 1 mark Target group 0. Please use following format for your assignment .BI FIK 3042 English For Communication 2 This assignment is to be individually . EWrite an approximately 1500 words report for each programme .     Title page Introduction 1 mark Aims and objectives of programme 2 x 2 = 4 marks Duration of programme 0. . You are required to write a report on two English to write a report on English language programme implemented in your school .5 spacing Submision : 29 may 2011 by 12:00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors .5 x 2 = 1 mark Report on implementation of programme 2 x 2 = 4 marks Strength and weaknesses of programme 2 x 2 = 4 marks Suggestion and recommendations 2 x 2 = 4 marks Conclusion 1 marks ________________ 20 marks Please note the following :   Font type ± Time New Roman Font Size 12 1.

The selection of songs was made by both the English Language teachers and the Music Teacher.Main Hall 2 Story Telling Competition 19 April 2011.Year 4-5 4 Poem Recitation .00 p. The competition started as scheduled. 1. Ang Bee Chee. No. to encourage all pupils to use English Language as a medium of interaction with their friends and teachers. an English Week was planned to be implemented in SK________ Aims There are two aims of the English Week.Year 3.SAMPLE-BI REPORT Introduction The use of English Language is very important among school children.30 a. speaking. Each group was comprised of 8 to 10 pupils.Year 6 Duration of Programme The English Week was carried out from 18 April until 22 April 2011. There were 5 groups of student participated in the competition.m .To improve pronunciation and fluency . The table below shows the details of the implementation of the programmes. It has to be practiced in their daily conversation regardless place and time.00 p. Reading.22 April 2011. Participants were allowed to use gestures when singing.Main Hall 4 Poem Recitation . Use of English can be in forms of reading.30 a.6 3 Spelling Bee .To improve confidence of pupils when presenting the story to audience . to make use of English in this school visible. No. 1.m .m until school session ended. Activities Date and time Place 1 Singing Competition 18 April 2011.m .m . writing and grammar in English Language are five important skills pupils should master. Objectives There are a number of objectives of the programme. A consistent use of English Language will ensure pupils. 1. at their tender age inculcate the essential skills needed. Therefore it must not be used only in the classroom or when pupils are in school. Therefore. Use of costumes was optional.To enable pupils to appreciate literature .Language Room 3 Spelling Competition .00 p.Year 1 and Year 2 2 Story Telling Competition .21 April 2011. 7.To improve spelling skill .To enrich vocabulary . All activities were carried out from 7. The table below shows the objective set for all the activities. The objectives are based on the activities planned throughout the English Week.To promote use of English in forms of songs . First. listening. Second. Each group had to perform within 8 minutes. Activities Objective(s) Target Group 1 Singing Competition . . listening and writing. speaking. The teacherin-charge was Pn. This can encourage them start using English Language as early as 7 years old.Language Room Report on implementation of Programme Singing Competition The singing competition was the first activity carried out during the English Week.

Halim Bakri from 5 Bestari became the champion of the Spelling Competition. The second place went to Mohd. The third place went to Rukumani d/o Ponniahsamy from 3 Cendekia. The title of her story was ³Kuruvi´. Only Year 6 pupils were allowed to take part in this competition. The champion for the story telling competition was Muhammad Aminur Salihin from 4 Cendekia. The title of her poem was ³Mama´. Zulkafle Noor from 6 Bestari who presented the poem entitled ³Loneliness´. Prizes were given away on the same day of competition. The winner of the singing competition was group Merry from 2 Dedikasi. Out of 15 participants. Story Telling Competition The story competition was carried out on 19 April 2011. kindness and responsibility. The stories to be presented could be taken from old folklore or modern stories. The runner up was Hasnah Tahir from 5 Intelek and the second runner up was Fatihah Izhar from 5 Fikrah.There were 3 judges responsible for the adjudication. The runner up went to group Cheerful from 1 Bestari with their song ³ Flying Without Wing´. In the second round each participant was given 45 seconds to spell the correctly. There were many students watching this competition. The judges had a tough time to decide on the winners. The third place went to Aina Shahmi from 6 Cendekia. Spelling Competition The Spelling Competition was carried out in the school main hall. They presented the song titled ³You raise me up´. There were many talented pupils who presented their story creatively. pronunciation of words and rhythms of sentences had attracted the audience which included some parents. The judges were teachers from neighbouring schools. The themes were courage. there were only 4 pupils who managed to continue for the second round. However there was one participant who managed to spell all the words correctly. The competition was divided into two rounds. Her poem entitled ³Why´. The story that he told was ³Random Acts of Kindness´. The second runner up went to group Daffodil. The teacher-in-charge was Encik Ramlan Abu Hanifa. Poem Recitation The Poem Recitation was the last activity carried out during the English Week. This competition was the most interesting. Participants were to tell their stories based on the themes set by the organising committee. The champion for this competition was Nur Shaza Abdul Rahman from 6 Arif. The combination of gesture. There were 12 participants for this competition. The first round was the spelling of general words taught in primary schools. Each participant was allowed to recite the poem of their choice in 5 minutes. Each participant had to spell at least 5 words correctly to entitle them for the next round. who sang ³Hero´. The second place went to Nur Shakina Azhar from 5 Fikrah with the story entitled ³King Arthur´. The second round was a tough round. There were only 5 pupils participated in this competition. . Some of them gave full support for their children in order to give them more confidence. The teacher-in-charge was Puan Dalila Esmail.

The school administration must also take immediate action to repair and improve the quality of the school P. The English Language Panel would like to give some suggestions and recommendations. Second. .e microphone and P. it is suggested that the duration of English Week to be extended to two weeks next year.All teacher had played their roles according to the organising committee set Not many ³new faces´ joined the activities Supports from PTA . Suggestions and recommendations In order to make English Week more successful in the future. All the activities were carried out smoothly. However.A system for a better quality of pupils¶ presentation.A system Sponsorship by local companies . First.Full support given by many parents in form of monetary and moral supports Equipments need improvement. The English Language Panel also hope that to further improve the English Week 2012 in order to make use of English Language more visible in this school. i. the choice of activities must be variety to promote more participation of pupils. The table below shows the strengths and weaknesses of the programme. Conclusion It is hoped that the English Week 2011 implemented by the English Language Panel of SK ____ be benefitted by all students. The English Language would also like to recommend the school administration to allow activities to be carried out outside the formal school time table so that more pupils can watch all the activities at different time and place. That will enable more activities to be implemented during the English Week.Local companies operating nearby the schools sponsored the prizes for the winners.Strengths and weaknesses of the programme The implementation English Week was a success. Strengths Weaknesses All teachers gave full cooperation . there were some strengths and weaknesses found when carrying out this programme.

000 words. You are required to submit an interview report on a prominent person who has contributed to the community. The report must be approximately 3. 4. Title page 1 mark Introduction 2 marks Biography of interviewee 2 marks The report 15 marks Interview questions (5-7) 5 marks Pictures (minimum 3 while conducting the interview) 5 marks **please note the following:   Font type ± Times New Roman Font size ± 12 1.00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors. 3.ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 ASSIGNMENT 3 (30%) This assignment is to be done individually. Please include the following when you submit your report: 1. 2.5 spacing Submission ± 12th June. 5. It is compulsory that the interview is conducted in English. 6. . 2011 by 12.ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION FIK 3042.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->