KURSUS PENDEDAHAN KARYA BAHARU KOMPENAN SASTERA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (KOMSAS) TINGKATAN 2 DAN 5 HOTEL

BEVERLY KOTA KINABALU, SABAH
26 ± 29 OKTOBER 2010

TEKNIKTEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN Teknik Puisidra Teknik Monodrama .

Puisidra .

Seorang pelajar mendeklamasikan/ membaca/ melagukan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya tanpa suara. . syair.Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu. .Definisi / Pengenalan Teknik . . gurindam dan seloka.Sesuai untuk puisi moden dan tradisional seperti sajak.Puisi yang didramakan / dilakonkan . pantun.

bersama beri arahan yang jelas kepada pelajar.Langkah Pelaksanaan Guru Pilih puisi yang boleh didramakan / ada pergerakan. . baca dan fahami bersama-sama pelajar. pelakon dan pendengar. arahan kepada pendeklamator.

 Fahami maksud keseluruhan. Yang terlibat akan membuat persembahan.Langkah Pelaksanaan Pelajar baca puisi dan fahami mengadakan perbincangan bersama rakanrakanrakan yang lain. . Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. Membuat latihan.

Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing.Tunjuk Cara Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. masing-   . Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud syair yang diedarkan oleh guru. Murid yang tidak terlibat akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan menyaksikan puisidra yang dipersembahkan di hadapan kelas. Seorang daripada mereka diminta untuk melagukan Syair manakala murid lain akan melakonkannya. Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang (maksud keseluruhan) syair.

Monodrama / Senandika .

peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain. Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan.Definisi .Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) Pengenalan Teknik Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya. .

Langkah Pelaksanaan Guru memilih seorang pelajar untuk melakonkan seorang watak berdasarkan teks yang dikaji. Pelajar dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (pelajar) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Pelajar boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Pelajar yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak. sifat- .

Teater Pembaca .

Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip / teks sesebuah cerita di hadapan kelas. . . .Definisi / Pengenalan Teknik . dan prosa klasik. cerpen.Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku seolahdi hadapan mereka.Mengutamakan penggunaan suara. sebutan.Membantu penonton (murid) memahami. gerak badan dan mimik muka sahaja. .Teknik ini sesuai untuk genre drama. .

gerak badan dan mimik muka yang sesuai.   . sebutan dan intonasi.Langkah Pelaksanaan Teknik Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan.

Selepas itu. masing-  . murid-murid yang lain akan muridmemberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca.Tunjuk Cara Teknik Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing.

Sekian. Terima Kasih. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful