KURSUS PENDEDAHAN KARYA BAHARU KOMPENAN SASTERA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (KOMSAS) TINGKATAN 2 DAN 5 HOTEL

BEVERLY KOTA KINABALU, SABAH
26 ± 29 OKTOBER 2010

TEKNIKTEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN Teknik Puisidra Teknik Monodrama .

Puisidra .

Puisi yang didramakan / dilakonkan . .Seorang pelajar mendeklamasikan/ membaca/ melagukan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya tanpa suara. .Definisi / Pengenalan Teknik .Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu.Sesuai untuk puisi moden dan tradisional seperti sajak. gurindam dan seloka. syair. pantun. .

 baca dan fahami bersama-sama pelajar. .Langkah Pelaksanaan Guru Pilih puisi yang boleh didramakan / ada pergerakan. bersama beri arahan yang jelas kepada pelajar. pelakon dan pendengar. arahan kepada pendeklamator.

 Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. .Langkah Pelaksanaan Pelajar baca puisi dan fahami mengadakan perbincangan bersama rakanrakanrakan yang lain. Fahami maksud keseluruhan. Yang terlibat akan membuat persembahan. Membuat latihan.

Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud syair yang diedarkan oleh guru. Seorang daripada mereka diminta untuk melagukan Syair manakala murid lain akan melakonkannya. masing-   . Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang (maksud keseluruhan) syair. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing.Tunjuk Cara Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. Murid yang tidak terlibat akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan menyaksikan puisidra yang dipersembahkan di hadapan kelas.

Monodrama / Senandika .

. peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain.Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) Pengenalan Teknik Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya. Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan.Definisi .

 Pelajar dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (pelajar) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Pelajar boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Pelajar yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak. sifat- .Langkah Pelaksanaan Guru memilih seorang pelajar untuk melakonkan seorang watak berdasarkan teks yang dikaji.

Teater Pembaca .

sebutan. .Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip / teks sesebuah cerita di hadapan kelas. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku seolahdi hadapan mereka. . cerpen. .Membantu penonton (murid) memahami. .Definisi / Pengenalan Teknik . . dan prosa klasik. gerak badan dan mimik muka sahaja.Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan.Mengutamakan penggunaan suara.Teknik ini sesuai untuk genre drama.

Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara.Langkah Pelaksanaan Teknik Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. gerak badan dan mimik muka yang sesuai.   . Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. sebutan dan intonasi.

Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. Selepas itu. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. masing-  . murid-murid yang lain akan muridmemberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan.Tunjuk Cara Teknik Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan.

.Sekian. Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful