BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2010

IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa kepada calon yang memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di bawah bagi mengisi jawatan berikut : BIL. JAWATAN ANGGOTA SAMBILAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN TEMPOH PERKHIDMAT AN 14 Jun hingga 10 Sept. 2010 28 Jun hingga 22 Ogos 2010 GAJI HARIAN (BELUM TERMASUK ELAUN) RM 52.37 sehari RM 35.73 sehari

1 2

Penyelia Pembanci

15 Mei 2010 20 Mei 2010

SYARAT-SYARAT PENGAMBILAN : 1. PENYELIA a) Kerakyatan b) Kelulusan Akademik dan Pengalaman : : Warganegara Malaysia. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau kelayakan yang setaraf dengannya. ATAU Pegawai yang sedang berkhidmat bagi kumpulan sokongan daripada Gred 27 hingga 39. ATAU Pegawai yang sedang berkhidmat sekurang-kurang 8 tahun di dalam kumpulan sokongan daripada gred 17 hingga 26.

c) Umur Minimum d) Bahasa e) Berkebiasaan dengan Kawasan f) Pengangkutan

: : : :

18 tahun pada tarikh temuduga. Berkebolehan bertutur dan memahami bahasa yang paling luas digunakan di kawasan penyeliaannya. Seberapa boleh calon hendaklah terdiri daripada mereka yang biasa dengan kawasan tempatan. Keutamaan hendaklah diberi kepada calon yang mempunyai kemudahan pengangkutan sendiri terutamanya bagi mereka yang ditugaskan di kawasan luar bandar. Matang dan berkebolehan melatih dan menyelia Pembanci di bawah jagaannya.

g) Kematangan 2. PEMBANCI a) Kerakyatan b) Kelulusan Akademik dan Pengalaman

:

: :

Warganegara Malaysia. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang setaraf dengannya. ATAU Pegawai yang sedang berkhidmat bagi kumpulan sokongan daripada Gred 17 hingga 26.

Salinan Diploma dan sijil-sijil persekolahan yang berkaitan yang disahkan. Tidak ditandatangani. CATATAN : Hanya calon-calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:- 3 Alamat Lengkap ( Berdasarkan Perkara 1 seperti di atas ) 4 Permohonan yang ditolak : a. CARA MEMOHON 1 2 Borang permohonan boleh didapati dari MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN (DAERAH SANDAKAN SAHAJA) Borang permohonan hendaklah dilengkapkan dengan dokumen berikut:a. b. . Keutamaan hendaklah diberi kepada calon yang mempunyai kemudahan pengangkutan sendiri terutama bagi mereka yang ditugaskan di kawasan luar bandar. Seberapa boleh calon hendaklah dipilih daripada mereka yang biasa dengan kawasan tempatan. Tidak lengkap atau tidak terang. 1 salinan kad pengenalan yang disahkan. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga bulan temuduga diadakan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. c. Berkebolehan bertutur dan memahami bahasa yang paling luas digunakan di kawasan bancian. b. Gambar berukuran pasport (lekatkan pada penjuru kanan Borang Permohonan).c) Umur Minimum d) Bahasa e) Berkebiasaan dengan Kawasan f) Pengangkutan : : : : 18 tahun pada tarikh temuduga. Tidak disertakan dokumen yang diperlukan dan tidak disahkan. c.

Pejabat Penolong Pesuruhjaya Banci tidak akan membiayai segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temuduga. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mesti mendapat kelulusan daripada Ketua Jabatan /Majikan. 6. yang tidak diisi dengan lengkap dan tanpa salinan 4. Telefon (Pejabat) : *Potong yang tidak berkenaan . Permohonan sijil/diploma/ijazah/dokumen berkaitan yang disahkan tidak akan dipertimbangkan. Tarikh tutup permohonan bagi Penyelia adalah 15 Mei 2010 dan bagi Pembanci adalah 20 Mei 2010. 5. Telefon : (R) (H/P) Alamat Tempat Bekerja (bagi pegawai kerajaan) Alamat Emel : No. 3. 7. Sila isi satu salinan borang permohonan dan serah kepada pejabat Penolong Pesuruhjaya Banci yang berkenaan. Sekiranya maklumat yang diisi didapati palsu. Calon yang berjaya diwajibkan membeli insurans berkelompok yang ditetapkan. pejabat Penolong Pesuruhjaya berhak menamatkan pelantikan anda serta-merta. 2. Permohonan Untuk Jawatan : Daerah Pentadbiran yang dipohon : Berkebiasaan dengan kawasan : (Taman/Kampung/Mukim) Nama Penuh (Isikan Dalam HURUF BESAR): Alamat Rumah : Alamat Surat Menyurat : Penyelia / Pembanci* No.BORANG PERMOHONAN JAWATAN PENYELIA / PEMBANCI BANCI PENDUDUK & PERUMAHAN 2010 Letak Gambar berukuran pasport di sini (Gambar tidak akan dikembalikan) SILA BACA KETERANGAN BERIKUT SEBELUM MENGISI BORANG 1.

Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu.No. perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. Tarikah : * Potong yang tidak berkenaan Tandatangan Pemohon : . Kad Pengenalan (sila sertakan salinan KP) : Jantina : Umur : Tempat Lahir : Kerakyatan : Keturunan : Status : Warganegara Malaysia / Bukan Warganegara* Melayu / Cina / India / Lain-lain (Nyatakan : Bujang / Berkahwin* )* )* Lelaki / Perempuan* Tarikh Lahir : Jenis Pengangkutan yang digunakan : Basikal / motosikal / kereta / lain-lain (nyatakan : Pengetahuan Bahasa / Dialek Pertuturan : Penulisan : Pengalaman kerja : Kelayakan Akademik Tertinggi : (Sila sertakan salinan sijil) Tanda ( / ) di kotak yang sesuai PMR/SRP/LCE SPM/SPM(V)/MCE STPM/HSC DIPLOMA IJAZAH Kelulusan di peringkat : Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Cina Bahasa India Bahasa Inggeris Geografi Matematik Matematik Tambahan SRP/PMR/SPM/STPM* Gred Perakuan oleh Ketua Jabatan bagi pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat Saya menyokong/tidak menyokong permohonan di atas. Tarikh : Nama Ketua Jabatan dan Cop Rasmi Pengakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.