PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

maksud dan alasan pantun itu. dengan rima a-b-a-b. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Dalam kesusasteraan. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. Dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Jawa Kuno.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Menurut R.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. pantun berarti quatrain. 5 . selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. yaitu sajak berbaris empat. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. R. tuntun berarti teratur. Brandstetter. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara.isi. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. Sedangkan dalam bahasa Sunda. misalnya dalam bahasa Pampanga. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. garis´. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. O.

Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. 6 . yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Tetapi menurut Ch. Pijnapple. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. A. dua.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. tiga.

Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. mulanya dua baris. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. 7 . Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula.Dengan pantun ini. Menurut H.

tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Sayangkan lain buangkan aku. Sayangkan lain buangkan aku. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. kita masih tidak 8 . Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Hendak bertemu gerangan tuan. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Kerana baju panjang lima. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Kerana aku dagang yang hina. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Sudah tahu bertanya pula. Bedak bertemu dalam puan. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya.

Secara pragmatiknya. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Walaubagaimanapun. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. manir atau matar. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. pada kurun ke 14. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu.

meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. bomoh. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang.serious. sifatnya yang profan. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. pantun menjadi lebih bertenaga. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. rindu yang tak berkesudahan. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. pantun meniru alam. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. memujuk dan mendidik manusia. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. untuk menyindir. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Bentuk pantun yang unik. termasuk segala fenomena dan fielnya. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. 10 . unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. dukun.

ada pembayang dan maksud.b.b . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. bahasa yang halus. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.a. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.a. 11 .

FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. keagamaan. cita-cita. pandangan hidup. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. harapan. seperti sanjungan. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. 12 . dan adat istiadat. kiasan atau berterusterang. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.

Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. 13 .KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.a. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a.a.b dan ada juga berima a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.a. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.b. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.

Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 . A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

Kalau api di mana puntungnya.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Hilang ghaib disangka mati. Hilang semangat penghulu itik.JENIS-JENIS PANTUN 1. Betik disiram air berlinang. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. 3. Empat Kerat . Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Selain itu.Jenaka Orang Rengat menanam betik. 15 . Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. 2. orang mati mesti ada kubur. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Empat Kerat . Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Dimakan mabuk dibuang sayang.

Sampan sakat di Pulau Angsa. 6.4. Intan berkarang di hati saya.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Elok diturut resmi padi. Tinggi darjat kerana bahasa. 16 . Semakin berisi semakin tunduk. 5. Tembaga buruk di mata orang. dan indah. Empat Kerat .Nasihat Air melurut ke tepian mandi. Empat Kerat . baik dan segalanya sempurna. Indah tampan kerana budi. Anak enggang meniti di paya. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Kembang berseri bunga senduduk. Empat Kerat . segak.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik.

Batu pecah dilanda karang.7. Beginilah nasib dagang piatu. Kain basah kering di pinggang. Kalau berkenan masuklah meminang.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Tanda diri beradat budaya. 17 . Empat Kerat . Empat Kerat . Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. 8. Pakaian anak raja di Juddah.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Karam di laut boleh ditimba. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Empat Kerat . Limau kasturi berdaun muda. Karam di hati bilakah sudah. 9.

Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Berpantang mati sebelum ajal.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Sayu dara berhati walang. 12. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. Empat Kerat . Putih mata si burung punai. Empat Kerat . 11. Batang meranti rimbun berjejal.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Empat Kerat .10. Kayu ara ditunggu helang.

Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Empat Kerat . Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Banyak berdoa selepas sembahyang. Mohon diampun dosa di dunia. Sisipkan daun hiasan tepinya. 19 .13. 14.Agama Letak bunga di atas dulang. Empat Kerat .

Entah dimakan pipit melayang. Adat dunia sudah begitu. Apa didapat orang berburu. Sedang bersembunyi dicelah batu. Entah bercerai entahkan tidak. Apa diharap padi seberang. Bunga yang lama tidak berguna. 20 . Entah berderai entahkan tidak.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Bila mendapat bunga yang baru.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Apa diharap kekasih orang. Entah makin bertambah sayang. Dapat rusa jantan betina.inilah realiti kehidupan. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai.

Bertelur sebiji riuh sekampung.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. 21 .Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Raja Haji datang mengepung.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Jangan ikut resmi ayam. Mengagung bukti sebesar hama. Kota lukut tempat semayam.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Banyak pedati ikut bersama.

Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Menangislah dagang mengenangkan untung. Dedak basah penjemur padi. Beremak tidak berbapak tidak.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Rotan tumbuh di hutan seberang.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Berbuah tidak berbunga tidak. Boleh dibuat pengisi dedak. Pekan rokan jangan dipotong. Budi tiada bahasa pun tidak.Tempayan pecah jangan ditiarap. Emas perak jauh sekali. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Orang miskin apa diharap. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Badan tercampak di rantau orang.Oleh itu. 22 .

Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. 23 .Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Suami isteri kalau bergaduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur. Di pinggir kota naungan pupur. Lepas mencari daun keladi.Tuan puteri duduk berteduh.

Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Bersyukurlah aku pada tuhan. Tampak dari tanah seberang. Akan merana sepanjang masa. Sarang merbah di celah dahan.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. 24 . Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain.PANTUN LAPAN KERAT. Tempat punai bermain disitu. Kalau nasib memang begitu. Berkejar-kejar anak rusa.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Harap pada kasihan orang.

Dibungkus dengan kain kasap. Diikat dengan benang sutera.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. 25 . Jawat air basahlah tangan.Akhirnya diikat dengan benang sutera.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Tambahkan nasi akan disantap. Hidangan sudah terhantar. Putus sehelai atas kasur.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Kami dipangkalan bersama-sama. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Dialas dengan sapu tangan.

Dibawa terbang ke perahu. Turun minum ke muara. Kamilah tahu dari dahulu. Hinggap melahap di landasan. Mengulas tidak mengesan. Anak ikan berkeliaran. Adik jauhari bijaksana.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. 26 . Membuhul tidak membeku. Meratap langit dengan bicara. Disambar ombak Laut China. Bumi tidak ketirisan.

Laksana kambing menggulai hati. Buat dinding raja beradu. Anak dibuat seperti madu. Lantai balai berbelah-belah. Sudah didengar perintah Allah. Lantai balai berbelah-belah.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah. Laksana kambing menggulai hati. Sakit sungguh hambanya tuan. 27 .Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Mati tersambar seekor merpati.

Sudah nasib tubuhnya saya. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Kuasa Allah siapa tahu. Kucing kurus menggaru papan. Sudah nasib tubuhnya saya. Tangkai hati bagai disentak. Beras padi dalam petak. Anak dibuat seperti madu. Tangkai hati bagai disentak. Kurus badan kerana tak makan. Beras padi dalam petak.Buat dinding raja beradu. Batu belah dalam perahu. 28 . Batu belah dalam perahu. Dari Gerisik ke Surabaya.

Papan digaru kayu mati.Kucing kurus menggaru papan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tutuh jenalu di bunga Cina. Makan tak lalu tidur tak lena. Hati sungguh ingatkan tuan. Tumbuh padi menjadi lalang. Lalang terbenam di pintu kota. Tumbuh padi menjadi lalang. Kurus kerana menahan hati. 29 . Kurus badan kerana tak makan. Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. Papan digaru kayu mati. Tuan tidak kenangkan saya.

30 . Tuan dapat kasih baharu. Benci tuan kepada saya. Teluk lipat airnya biru. Bukit roboh Kuala Kemidi. Tuan tidak kenangkan saya. Tuan dapat kasih baharu. Saya hodoh tiada budi. Tempat orang mencuci muka.Lalang terbenam di pintu kota. Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Benci tuan kepada saya.

Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Z dan Melayu. Za¶ba. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Di samping buku bahasa Melayu. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Negeri Sembilan Darul Khusus. Patriot. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Yang Hina Patriot. Pada tahun 1962. Kemudian ke St. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Jempol. Paul Institution. Universiti Malaya. Johor Bahru. Z Penjelmaan. Mendapat pendidikan di Sek. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Batu Kikir. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. 2006). 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Melayu yang beragama Islam. Singapura. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. penulis Setiausaha Agung UMNO. Z Penjelmaan c/o Patriot. yang bermaksud. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio.

Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. sosial dan politik. tokoh agama dan politik. kebudayaan. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. agama. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. Za¶ba dikenali. Himpunan ratusan karyanya. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Bahasa. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. kesusasteraan. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Budayawan. Persuratan. dan Nasionalis. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Namun demikian. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Sasterawan. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. ilmuan pendidikan dan bahasa. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. Dato¶ Seri Utama Dr. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani.sosial dan budaya bangsa. 32 .

Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Kota Tinggi. Dalam tahun 1961. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Selepas itu. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Ibunya bernama Halimah. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Pada tahun 1951. Kuala Sedili. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). pada 12 Julai 1929. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. beliau 33 . Pada tahun 1952. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Johor. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. pihak Jepun menyerah kalah. kemudian menjadi pemberita. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu.

kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. dan ³Salam Benua´. ³Ke Makam Bonda´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. 34 . Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. ³Gadis Di Kuburan´. ³Bunga Popi´.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Pada tahun 1962. Sementara itu dalam tahun 1991. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. ³Nasib Buruh´.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia.

Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Mulai tahun 1979. Sajak : Pak Utih. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Jepun. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Bunga Popi dan lain-lain. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Salam Benua. Korea. 35 . Tamil. kerana ketokohan. Itali. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Indonesia. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Gadis Di Kuburan. Czechkoslovakia. Kekasih. Malam Kemerdekaan.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Serunai Malam dan lain-lain. Danish. Peranchis. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Drama : Muzika Uda dan Dara. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Tamu Di Bukit Kenny. Turunnya Sebuah Bendera. pengalaman dan dedikasinya. Filipina. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. China. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Degup Jantung. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Ke Makam Bonda. China dan Rusia. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Rusia dan lain-lain. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Thai. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat.

Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. 36 . Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. amat banyak diperkatakan. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). khususnya sajak dan drama. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Cempaka Berbunga. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. di dalam atau luar negara.

Berembang buah pedada. Burung terbang dipipihkan lada. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Kuning Ledang bagai dikarang. Kandis terletak dalam puan. Gula madu kusangka manis. Riang-riang disambar wakab. 37 .Samad Ahmad (peny. Manis lagi senyuman tuan. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Hairan memandang dunia sekarang. Adakah gila bagimu tuan.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Bayang-bayang hendak ditangkap.).

Boleh belayar tanah seberang.(Ibid.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Sampan pukat sampan Serani. Cahaya liput serata dunia. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Jangan dipetik buah rembia. wanita juga demikian. Tuan laksana bulan yang terang. Makin ditentang bertambah terang. 38 . Tuan umpama bintang nurani.

1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.(Zainal Abidin Bakar. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. Tubuh kecil bagai diraut. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Adakah orang semacam sahaya. Di situ tempat hatiku gila. Umpama pokok tidak berbuah. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . (The dimmer light refreshes the rice. For lack of kindness life¶s not nice. Ayam berkoko mengirai tuah.). Jikalau hidup tidak berbudi. The happy cocok will shake and crow. (Zainal Abidin Bakar (peny. Tempat orang menggesek biola. Sarang penyengat di dalam padi.

Sesal kemudian tak berguna. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal dahulu pendapatan. 40 . (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Tuar di kuala tak mengena.

(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. 41 . Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan. Sayang selasih/ saya lurutkan.

pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. 42 . Tercipta dalam situasi kelisanan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. termasuk persekitarannya. tak kering oleh panas´. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan.

ciri. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. masalah untuk memahami 43 .Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Kami perasaan.Antaranya. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah. Antara lain. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Di samping itu.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.

dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.Di kesempatan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan. 44 . Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.terima kasih.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Sekian.

ciri. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Hal ini demikian kerana.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. . dengan membuat kerja 45 . Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Di samping itu. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Semasa saya menerima tugasan ini. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Oleh hal yang demikian. Selain itu. fungsi dan bentuk pantun. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. sejarah. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. Saya telah membuat kajian dalam definisi.

Sekian terima kasih.kursus ini. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. Tambahan pula. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. Bagi cadangan penambahbaikkan. 46 .Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. Hal ini demikian kerana.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini.

Takdir Alisjahbana (1972). Zaman Baru Sdn Bhd.RUJUKAN Alwi Salim (1983). S. 1965. Kuala Lumpur. PTS Publication Sdn Bhd. K.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.).Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan Pantun Melayu. Petaling Jaya. Puisi Lama. Pantun & Gurindam. Petaling Jaya. 47 . 1983. K. Fajar Bkti Sdn Bhd. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Ilmu Mengarang Melayu.Puisi Melayu. Zainal Abidin Bakar (peny. Za¶ba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful