PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. yaitu sajak berbaris empat. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. Menurut R. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. O. garis´.isi. Dalam bahasa Melayu. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Dalam kesusasteraan. Brandstetter. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. pantun berarti quatrain. dalam bahasa Jawa Kuno. R. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr.maksud dan alasan pantun itu. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. 5 . dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. dengan rima a-b-a-b. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. tuntun berarti teratur. Sedangkan dalam bahasa Sunda. misalnya dalam bahasa Pampanga.

Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. Tetapi menurut Ch. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. A. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. 6 . yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Pijnapple. tiga. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. dua.

Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. mulanya dua baris. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua.Dengan pantun ini. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. Menurut H. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. 7 . Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti.

Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Hendak bertemu gerangan tuan. Sudah tahu bertanya pula. Kerana aku dagang yang hina. Kerana baju panjang lima. Sayangkan lain buangkan aku.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Sayangkan lain buangkan aku. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Sudah tahu bertanya pula. kita masih tidak 8 . Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Bedak bertemu dalam puan. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula.

dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. Secara pragmatiknya. manir atau matar. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. pada kurun ke 14. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Walaubagaimanapun.

pantun meniru alam. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. rindu yang tak berkesudahan. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. sifatnya yang profan. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. termasuk segala fenomena dan fielnya. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. untuk menyindir. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. dukun. Bentuk pantun yang unik. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. bomoh. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. 10 . memujuk dan mendidik manusia. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. pantun menjadi lebih bertenaga. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri.serious.

a. 11 .a. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. ada pembayang dan maksud. bahasa yang halus.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.b .b. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya.

FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. pandangan hidup. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. dan adat istiadat. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. harapan. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. keagamaan. kiasan atau berterusterang. seperti sanjungan. 12 . cita-cita. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi.

Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.b dan ada juga berima a.a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. 13 . Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.a.b.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.a. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.

Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 . A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.

Empat Kerat . Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Hilang ghaib disangka mati. 15 .JENIS-JENIS PANTUN 1. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Hilang semangat penghulu itik. Dimakan mabuk dibuang sayang. Selain itu. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Kalau api di mana puntungnya. orang mati mesti ada kubur. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. 2. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. 3. Betik disiram air berlinang. Empat Kerat .

Indah tampan kerana budi.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Tembaga buruk di mata orang. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Tinggi darjat kerana bahasa. baik dan segalanya sempurna.Budi Tingkap papan kayu bersegi. segak.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. 16 . Elok diturut resmi padi. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Kembang berseri bunga senduduk. Empat Kerat . 6. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Empat Kerat .4. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Semakin berisi semakin tunduk. 5. Anak enggang meniti di paya. Empat Kerat . dan indah. Sampan sakat di Pulau Angsa. Intan berkarang di hati saya.

Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Tanda diri beradat budaya. Kain basah kering di pinggang. Karam di hati bilakah sudah. 9. Batu pecah dilanda karang. Empat Kerat . Kalau berkenan masuklah meminang. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Karam di laut boleh ditimba. Pakaian anak raja di Juddah. Limau kasturi berdaun muda.7. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Empat Kerat . Beginilah nasib dagang piatu. Empat Kerat .Adat Buah berangan di rumpun pinang.Perantau Pungut teritip di tiang batu. 17 . 8.Nasib Pisau raut hilang di rimba.

Batang meranti rimbun berjejal.10. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Putih mata si burung punai. 11.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Kayu ara ditunggu helang. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Berpantang mati sebelum ajal. 12. Empat Kerat . Empat Kerat . Sayu dara berhati walang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Empat Kerat .

Mohon diampun dosa di dunia.Agama Letak bunga di atas dulang. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan.13. Empat Kerat . 14.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Banyak berdoa selepas sembahyang. Sisipkan daun hiasan tepinya. 19 . Empat Kerat .

Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. 20 . Entah makin bertambah sayang. Entah bercerai entahkan tidak. Dapat rusa jantan betina. Adat dunia sudah begitu. Entah dimakan pipit melayang.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Apa diharap padi seberang. Bila mendapat bunga yang baru. Entah berderai entahkan tidak. Sedang bersembunyi dicelah batu.inilah realiti kehidupan. Apa diharap kekasih orang. Apa didapat orang berburu. Bunga yang lama tidak berguna. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai.

Banyak pedati ikut bersama.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Bertelur sebiji riuh sekampung. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Kota lukut tempat semayam. Raja Haji datang mengepung.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Jangan ikut resmi ayam.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. 21 . Mengagung bukti sebesar hama.

Boleh dibuat pengisi dedak. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Menangislah dagang mengenangkan untung. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada.Oleh itu. Emas perak jauh sekali. Orang miskin apa diharap. 22 . Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Beremak tidak berbapak tidak. Pekan rokan jangan dipotong.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Berbuah tidak berbunga tidak.Tempayan pecah jangan ditiarap. Rotan tumbuh di hutan seberang.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Dedak basah penjemur padi. Badan tercampak di rantau orang.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Budi tiada bahasa pun tidak.

Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Suami isteri kalau bergaduh. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta.Tuan puteri duduk berteduh. Di pinggir kota naungan pupur. Lepas mencari daun keladi. 23 .Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham.

Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Tempat punai bermain disitu.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Kalau nasib memang begitu.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Akan merana sepanjang masa. Bersyukurlah aku pada tuhan. Harap pada kasihan orang.PANTUN LAPAN KERAT. 24 . Sarang merbah di celah dahan. Tampak dari tanah seberang. Berkejar-kejar anak rusa.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain.

PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Dialas dengan sapu tangan.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Kami dipangkalan bersama-sama. Diikat dengan benang sutera. Jawat air basahlah tangan. Putus sehelai atas kasur. Hidangan sudah terhantar. Tambahkan nasi akan disantap. 25 .Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Dibungkus dengan kain kasap.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.

Bumi tidak ketirisan. Kamilah tahu dari dahulu. Anak ikan berkeliaran. Dibawa terbang ke perahu. Meratap langit dengan bicara. Disambar ombak Laut China. Adik jauhari bijaksana. Hinggap melahap di landasan. 26 . Membuhul tidak membeku. Mengulas tidak mengesan. Turun minum ke muara.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu.

Lantai balai berbelah-belah. Sudah didengar perintah Allah. Laksana kambing menggulai hati. Anak dibuat seperti madu. Laksana kambing menggulai hati. Lantai balai berbelah-belah. 27 . Sakit sungguh hambanya tuan. Mati tersambar seekor merpati. Mati tersambar seekor merpati. Buat dinding raja beradu.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Sudah didengar perintah Allah.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan.

Kucing kurus menggaru papan.Buat dinding raja beradu. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. Anak dibuat seperti madu. Tangkai hati bagai disentak. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Sudah nasib tubuhnya saya. Kurus badan kerana tak makan. Beras padi dalam petak. Dari Gerisik ke Surabaya. Batu belah dalam perahu. 28 . Kuasa Allah siapa tahu.

Kurus badan kerana tak makan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tuan tidak kenangkan saya. Papan digaru kayu mati. Tutuh jenalu di bunga Cina. 29 . Makan tak lalu tidur tak lena. Tumbuh padi menjadi lalang. Makan tak lalu tidur tak lena. Lalang terbenam di pintu kota. Kurus kerana menahan hati. Hati sungguh ingatkan tuan. Kurus kerana menahan hati.Kucing kurus menggaru papan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati.

30 . Tuan dapat kasih baharu. Benci tuan kepada saya. Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi. Tuan dapat kasih baharu. Bukit roboh Kuala Kemidi. Teluk lipat airnya biru. Tuan tidak kenangkan saya. Benci tuan kepada saya. Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka.Lalang terbenam di pintu kota.

Singapura. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Paul Institution. Z Penjelmaan c/o Patriot. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. penulis Setiausaha Agung UMNO. Universiti Malaya. Batu Kikir. Pada tahun 1962. Yang Hina Patriot. yang bermaksud. Mendapat pendidikan di Sek. Za¶ba. Patriot. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Di samping buku bahasa Melayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Jempol. Negeri Sembilan Darul Khusus. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Z dan Melayu. Melayu yang beragama Islam. 2006).sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Johor Bahru. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Z Penjelmaan. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Kemudian ke St. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang.

Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Bahasa. tokoh agama dan politik. Dato¶ Seri Utama Dr. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. sosial dan politik. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. ilmuan pendidikan dan bahasa. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Persuratan. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. Budayawan. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Namun demikian. kesusasteraan. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Himpunan ratusan karyanya. dan Nasionalis. agama. serta etika dan ekonomi orang Melayu.sosial dan budaya bangsa. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. kebudayaan. Sasterawan. Za¶ba dikenali. 32 . Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba.

USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Pada tahun 1952. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Kuala Sedili. Ibunya bernama Halimah. Johor. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. pihak Jepun menyerah kalah. Pada tahun 1951. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. pada 12 Julai 1929. Dalam tahun 1961. beliau 33 . Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. kemudian menjadi pemberita. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Selepas itu. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Kota Tinggi.

Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. ³Gadis Di Kuburan´. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. ³Bunga Popi´. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Sementara itu dalam tahun 1991. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Pada tahun 1962. Dewan Sastera dan Dewan Budaya.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. ³Ke Makam Bonda´. dan ³Salam Benua´. 34 . Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. ³Nasib Buruh´.

Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Itali. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Drama : Muzika Uda dan Dara. Indonesia. Peranchis. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Mulai tahun 1979. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Salam Benua. Thai. Turunnya Sebuah Bendera. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Czechkoslovakia. Bunga Popi dan lain-lain. 35 . Tamu Di Bukit Kenny. kerana ketokohan. China. Rusia dan lain-lain. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Tamil. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Filipina. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Jepun. Korea. Ke Makam Bonda. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Degup Jantung. China dan Rusia. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Gadis Di Kuburan. Kekasih. pengalaman dan dedikasinya. Sajak : Pak Utih. Malam Kemerdekaan. Serunai Malam dan lain-lain. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Danish. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award.

amat banyak diperkatakan. khususnya sajak dan drama.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Cempaka Berbunga. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. 36 . Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. di dalam atau luar negara.

Riang-riang disambar wakab. Gula madu kusangka manis. Hairan memandang dunia sekarang.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Manis lagi senyuman tuan. Adakah gila bagimu tuan. Bayang-bayang hendak ditangkap. Berembang buah pedada. Burung terbang dipipihkan lada. Kandis terletak dalam puan.Samad Ahmad (peny. 37 . Kuning Ledang bagai dikarang. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar.).

Boleh belayar tanah seberang. wanita juga demikian. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Tuan umpama bintang nurani. Jangan dipetik buah rembia.(Ibid. Cahaya liput serata dunia. Tuan laksana bulan yang terang. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. 38 . Sampan pukat sampan Serani. Makin ditentang bertambah terang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang.

Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Adakah orang semacam sahaya. Tubuh kecil bagai diraut. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 .). The happy cocok will shake and crow. (The dimmer light refreshes the rice. Sarang penyengat di dalam padi. Umpama pokok tidak berbuah. Di situ tempat hatiku gila. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.(Zainal Abidin Bakar. Jikalau hidup tidak berbudi. (Zainal Abidin Bakar (peny. Tempat orang menggesek biola. For lack of kindness life¶s not nice. Ayam berkoko mengirai tuah.

40 . (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Sesal dahulu pendapatan. Tuar di kuala tak mengena. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal kemudian tak berguna.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul.

(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Kerana kasih/ saya turutkan. 41 . Buang emak/ buang saudara. Sayang selasih/ saya lurutkan.

Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. tak kering oleh panas´. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Tercipta dalam situasi kelisanan. 42 .Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. termasuk persekitarannya.

serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti. Antara lain.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.Antaranya. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Di samping itu. ciri. masalah untuk memahami 43 .Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.Kami perasaan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.

Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini. 44 .terima kasih.Sekian.Di kesempatan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.

Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Saya telah membuat kajian dalam definisi.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Hal ini demikian kerana. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. ciri. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Semasa saya menerima tugasan ini. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. fungsi dan bentuk pantun. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Di samping itu. sejarah. Oleh hal yang demikian. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. Selain itu. dengan membuat kerja 45 . Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. . saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini.

kursus ini.Sekian terima kasih.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. Bagi cadangan penambahbaikkan.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. Tambahan pula. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. 46 . Hal ini demikian kerana. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.

Puisi Melayu. Zainal Abidin Bakar (peny. K. Ilmu Mengarang Melayu.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaman Baru Sdn Bhd. PTS Publication Sdn Bhd. Pantun & Gurindam. Za¶ba. Fajar Bkti Sdn Bhd. Petaling Jaya.RUJUKAN Alwi Salim (1983). Petaling Jaya. 1965.). K. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Kuala Lumpur. 1983. Kumpulan Pantun Melayu. S.Takdir Alisjahbana (1972).Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Puisi Lama. 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful