PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

isi. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Menurut R. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. tuntun berarti teratur. Brandstetter. Dalam bahasa Melayu. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. Sedangkan dalam bahasa Sunda.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Jawa Kuno. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. garis´. R. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik.maksud dan alasan pantun itu. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. Dalam kesusasteraan. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. misalnya dalam bahasa Pampanga. 5 . dengan rima a-b-a-b. O. pantun berarti quatrain. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. yaitu sajak berbaris empat.

pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. 6 . A. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Pijnapple.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. dua. Tetapi menurut Ch. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. tiga. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka.

yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. Menurut H.Dengan pantun ini. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. 7 . Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. mulanya dua baris. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu.

Sudah tahu bertanya pula. kita masih tidak 8 . Sayangkan lain buangkan aku. Sayangkan lain buangkan aku. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sudah tahu bertanya pula. Hendak bertemu gerangan tuan. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Kerana baju panjang lima. Kerana aku dagang yang hina. Bedak bertemu dalam puan.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya.

puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. pada kurun ke 14. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Walaubagaimanapun. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. Secara pragmatiknya. manir atau matar. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya.

bomoh.serious. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. untuk menyindir. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. pantun menjadi lebih bertenaga. 10 . unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. memujuk dan mendidik manusia. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. pantun meniru alam. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. termasuk segala fenomena dan fielnya. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. rindu yang tak berkesudahan. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Bentuk pantun yang unik. sifatnya yang profan. dukun. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang.

moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. bahasa yang halus.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.a.b . penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.a. ada pembayang dan maksud. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya.b. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran. 11 .

e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. dan adat istiadat. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. harapan. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. seperti sanjungan. keagamaan. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. kiasan atau berterusterang. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. cita-cita. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. 12 . pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. pandangan hidup.

Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.a.b. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.b dan ada juga berima a. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. 13 .a. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.a.a.

Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 .Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

Hilang semangat penghulu itik. 3. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Hilang ghaib disangka mati. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. 2. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Dimakan mabuk dibuang sayang.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Kalau api di mana puntungnya. Selain itu. 15 . Betik disiram air berlinang. Empat Kerat . Empat Kerat . orang mati mesti ada kubur.JENIS-JENIS PANTUN 1.

Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Kembang berseri bunga senduduk. Intan berkarang di hati saya.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Empat Kerat . Indah tampan kerana budi. 16 . Empat Kerat . Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Sampan sakat di Pulau Angsa. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Elok diturut resmi padi.4. Semakin berisi semakin tunduk. Tinggi darjat kerana bahasa. dan indah. segak. Anak enggang meniti di paya. 6.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. baik dan segalanya sempurna. Tembaga buruk di mata orang. Empat Kerat . 5. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa.

Adat Buah berangan di rumpun pinang. Beginilah nasib dagang piatu. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Pakaian anak raja di Juddah.7. Karam di laut boleh ditimba. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. 8.Perantau Pungut teritip di tiang batu. 17 . Batu pecah dilanda karang. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Karam di hati bilakah sudah. Tanda diri beradat budaya. Limau kasturi berdaun muda. Empat Kerat . Empat Kerat . 9.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Kalau berkenan masuklah meminang. Kain basah kering di pinggang. Empat Kerat .

Empat Kerat . Empat Kerat . Kayu ara ditunggu helang.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang.10. Berpantang mati sebelum ajal. Langkah pahlawan di tengah gelanggang.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Sayu dara berhati walang. 12. 11. Batang meranti rimbun berjejal. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Putih mata si burung punai.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Empat Kerat .

Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. 19 . Banyak berdoa selepas sembahyang.Agama Letak bunga di atas dulang. 14. Empat Kerat . Mohon diampun dosa di dunia. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Sisipkan daun hiasan tepinya. Empat Kerat .13.

Apa didapat orang berburu. Dapat rusa jantan betina. Entah bercerai entahkan tidak. Bila mendapat bunga yang baru.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Sedang bersembunyi dicelah batu. 20 . Entah dimakan pipit melayang.inilah realiti kehidupan. Apa diharap padi seberang.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Bunga yang lama tidak berguna. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Adat dunia sudah begitu. Apa diharap kekasih orang. Entah berderai entahkan tidak. Entah makin bertambah sayang.

Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. 21 . Mengagung bukti sebesar hama. Kota lukut tempat semayam. Bertelur sebiji riuh sekampung.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Banyak pedati ikut bersama.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. Jangan ikut resmi ayam.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Raja Haji datang mengepung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk.

Boleh dibuat pengisi dedak. Orang miskin apa diharap. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Berbuah tidak berbunga tidak. Menangislah dagang mengenangkan untung.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Dedak basah penjemur padi. Beremak tidak berbapak tidak.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Rotan tumbuh di hutan seberang. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Badan tercampak di rantau orang.Tempayan pecah jangan ditiarap. Emas perak jauh sekali. Pekan rokan jangan dipotong.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya.Oleh itu. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Budi tiada bahasa pun tidak. 22 .Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.

Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi.Tuan puteri duduk berteduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Di pinggir kota naungan pupur. Kita sendiri kedapatan budi.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. 23 . Lepas mencari daun keladi. Usah kita turut campur. Suami isteri kalau bergaduh.

Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Tempat punai bermain disitu. Akan merana sepanjang masa.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Sarang merbah di celah dahan. Berkejar-kejar anak rusa. Harap pada kasihan orang. Bersyukurlah aku pada tuhan. Tampak dari tanah seberang.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Kalau nasib memang begitu. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. 24 .PANTUN LAPAN KERAT.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan.

Diikat dengan benang sutera.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu. 25 .Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Dialas dengan sapu tangan. Hidangan sudah terhantar. Jawat air basahlah tangan. Tambahkan nasi akan disantap.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Kami dipangkalan bersama-sama. Dibungkus dengan kain kasap. Putus sehelai atas kasur.

Hinggap melahap di landasan. Adik jauhari bijaksana. Disambar ombak Laut China.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Mengulas tidak mengesan. Dibawa terbang ke perahu. Bumi tidak ketirisan. Kamilah tahu dari dahulu. 26 . Meratap langit dengan bicara. Membuhul tidak membeku. Anak ikan berkeliaran. Turun minum ke muara.

Mati tersambar seekor merpati. Laksana kambing menggulai hati.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Laksana kambing menggulai hati. Sakit sungguh hambanya tuan. Lantai balai berbelah-belah.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Anak dibuat seperti madu. Sudah didengar perintah Allah. Lantai balai berbelah-belah. Mati tersambar seekor merpati. 27 . Buat dinding raja beradu. Sudah didengar perintah Allah.

Kuasa Allah siapa tahu. Kuasa Allah siapa tahu. Batu belah dalam perahu. 28 . Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Sudah nasib tubuhnya saya. Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak. Dari Gerisik ke Surabaya. Kurus badan kerana tak makan. Tangkai hati bagai disentak.Buat dinding raja beradu. Anak dibuat seperti madu. Kucing kurus menggaru papan.

29 . Tutuh jenalu di bunga Cina.Kucing kurus menggaru papan. Papan digaru kayu mati. Kurus badan kerana tak makan. Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. Tumbuh padi menjadi lalang. Hati sungguh ingatkan tuan. Lalang terbenam di pintu kota. Papan digaru kayu mati. Makan tak lalu tidur tak lena. Tutuh jenalu di bunga Cina. Kurus kerana menahan hati. Tumbuh padi menjadi lalang. Tuan tidak kenangkan saya. Hati sungguh ingatkan tuan.

Tuan dapat kasih baharu. Benci tuan kepada saya.Lalang terbenam di pintu kota. Tuan dapat kasih baharu. Tuan tidak kenangkan saya. Benci tuan kepada saya. Bukit roboh Kuala Kemidi. Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Teluk lipat airnya biru. Saya hodoh tiada budi. Tempat orang mencuci muka. 30 .

Yang Hina Patriot. penulis Setiausaha Agung UMNO. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Melayu yang beragama Islam. Kemudian ke St. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. yang bermaksud. Jempol. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Johor Bahru.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Z Penjelmaan. Negeri Sembilan Darul Khusus. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Di samping buku bahasa Melayu. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Universiti Malaya. Za¶ba. Batu Kikir. 2006). Singapura. Z dan Melayu. Mendapat pendidikan di Sek. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Pada tahun 1962. Z Penjelmaan c/o Patriot. Paul Institution. Patriot. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 .Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu.

Namun demikian. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. serta etika dan ekonomi orang Melayu. kebudayaan. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Bahasa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. dan Nasionalis. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Dato¶ Seri Utama Dr. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. kesusasteraan. sosial dan politik. Sasterawan. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Himpunan ratusan karyanya. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu.sosial dan budaya bangsa. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. 32 . agama. Budayawan.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Za¶ba dikenali. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Persuratan. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. ilmuan pendidikan dan bahasa. tokoh agama dan politik. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah.

Johor. pada 12 Julai 1929. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Ibunya bernama Halimah. kemudian menjadi pemberita. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. pihak Jepun menyerah kalah. Kota Tinggi. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Pada tahun 1952. Selepas itu. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. beliau 33 . Dalam tahun 1961. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Kuala Sedili. Pada tahun 1951. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu.

Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. dan ³Salam Benua´. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. 34 . Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Pada tahun 1962. Sementara itu dalam tahun 1991.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. ³Bunga Popi´. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. ³Nasib Buruh´. ³Gadis Di Kuburan´. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. ³Ke Makam Bonda´. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak.

Malam Kemerdekaan. Ke Makam Bonda. Peranchis. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Indonesia. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Tamu Di Bukit Kenny. Sajak : Pak Utih. pengalaman dan dedikasinya. Jepun. Drama : Muzika Uda dan Dara. Tamil. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Serunai Malam dan lain-lain. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Degup Jantung. Salam Benua. Danish. Gadis Di Kuburan. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Turunnya Sebuah Bendera. Thai. 35 . China. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Rusia dan lain-lain. Kekasih. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Korea. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Czechkoslovakia. kerana ketokohan. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Bunga Popi dan lain-lain. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Filipina. Mulai tahun 1979. China dan Rusia. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Itali. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka.

Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Cempaka Berbunga. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM).Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. di dalam atau luar negara. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). amat banyak diperkatakan. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. 36 . Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. khususnya sajak dan drama. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi.

Adakah gila bagimu tuan.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Burung terbang dipipihkan lada. Gula madu kusangka manis. 37 . 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Berembang buah pedada. Manis lagi senyuman tuan.). Riang-riang disambar wakab. Kuning Ledang bagai dikarang. Hairan memandang dunia sekarang.Samad Ahmad (peny. Bayang-bayang hendak ditangkap. Kandis terletak dalam puan.

Sampan pukat sampan Serani. Tuan umpama bintang nurani. Makin ditentang bertambah terang. Jangan dipetik buah rembia. Tuan laksana bulan yang terang. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik.(Ibid. wanita juga demikian. 38 . Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Boleh belayar tanah seberang. Cahaya liput serata dunia.

). Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. Adakah orang semacam sahaya. (Zainal Abidin Bakar (peny. For lack of kindness life¶s not nice. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.(Zainal Abidin Bakar. Di situ tempat hatiku gila. Umpama pokok tidak berbuah. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. The happy cocok will shake and crow. Tempat orang menggesek biola. Sarang penyengat di dalam padi. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Ayam berkoko mengirai tuah. Tubuh kecil bagai diraut. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . Jikalau hidup tidak berbudi. (The dimmer light refreshes the rice.

Sesal kemudian tak berguna.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Tuar di kuala tak mengena. 40 . Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal dahulu pendapatan.

41 . Sayang selasih/ saya lurutkan. Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan.(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara.

Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. termasuk persekitarannya. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. tak kering oleh panas´. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Tercipta dalam situasi kelisanan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. 42 .

namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Kami perasaan.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. ciri. masalah untuk memahami 43 . Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.Antaranya.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. Antara lain.Di samping itu.

44 .Di kesempatan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.terima kasih.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Sekian.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.

Oleh hal yang demikian. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. Di samping itu. dengan membuat kerja 45 . Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Saya telah membuat kajian dalam definisi. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Semasa saya menerima tugasan ini.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. ciri. . Selain itu.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. fungsi dan bentuk pantun. Hal ini demikian kerana. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. sejarah. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini.

Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. 46 . kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.kursus ini. Bagi cadangan penambahbaikkan. Hal ini demikian kerana. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. Tambahan pula.Sekian terima kasih.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.

RUJUKAN Alwi Salim (1983). Pantun & Gurindam. S.Puisi Melayu. Puisi Lama. 47 . 1965.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Za¶ba.Takdir Alisjahbana (1972). K. Ilmu Mengarang Melayu. 1983. Petaling Jaya. Kumpulan Pantun Melayu. PTS Publication Sdn Bhd. Zainal Abidin Bakar (peny.). Fajar Bkti Sdn Bhd. Kuala Lumpur.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaman Baru Sdn Bhd. Petaling Jaya. K.