PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

maksud dan alasan pantun itu. Brandstetter. 5 . dengan rima a-b-a-b. dalam bahasa Jawa Kuno. Dalam bahasa Melayu. yaitu sajak berbaris empat. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Dalam kesusasteraan. O. garis´. Menurut R. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. R.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. pantun berarti quatrain. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. misalnya dalam bahasa Pampanga. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. tuntun berarti teratur.isi. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Sedangkan dalam bahasa Sunda. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu.

Pijnapple. tiga. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. Tetapi menurut Ch. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. dua. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. A. 6 . van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh.

tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian.Dengan pantun ini. mulanya dua baris. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. Menurut H. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. 7 . Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen.

Sayangkan lain buangkan aku. kita masih tidak 8 . Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sayangkan lain buangkan aku. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Bedak bertemu dalam puan. Sudah tahu bertanya pula. Kerana baju panjang lima. Hendak bertemu gerangan tuan. Sudah tahu bertanya pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Kerana aku dagang yang hina. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun.

Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. Secara pragmatiknya. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Walaubagaimanapun. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 .dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. pada kurun ke 14. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. manir atau matar.

pantun menjadi lebih bertenaga. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. bomoh. Bentuk pantun yang unik. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. dukun. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. rindu yang tak berkesudahan. termasuk segala fenomena dan fielnya. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. untuk menyindir. 10 . memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. memujuk dan mendidik manusia. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. sifatnya yang profan. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas.serious. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. pantun meniru alam.

ada pembayang dan maksud.b . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.b. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. 11 . mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.a.a.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama. bahasa yang halus.

daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. kiasan atau berterusterang. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. seperti sanjungan. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba. harapan.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. dan adat istiadat. pandangan hidup. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. 12 . f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. cita-cita. keagamaan. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda.

b. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.a. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.a.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.b dan ada juga berima a. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.a. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.a. 13 . Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.

Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. 14 . Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Dimakan mabuk dibuang sayang. Selain itu. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. Empat Kerat . Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. 15 . Hilang ghaib disangka mati. Betik disiram air berlinang. Kalau api di mana puntungnya. orang mati mesti ada kubur.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. 3. 2. Hilang semangat penghulu itik. Empat Kerat .Teka-teki Kelip-kelip disangka api.JENIS-JENIS PANTUN 1. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.

dan indah. 5.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. 16 . Empat Kerat . Empat Kerat . Indah tampan kerana budi. Tinggi darjat kerana bahasa. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Intan berkarang di hati saya.4.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Semakin berisi semakin tunduk. Empat Kerat . Elok diturut resmi padi.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. baik dan segalanya sempurna. Kembang berseri bunga senduduk. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Sampan sakat di Pulau Angsa. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. segak. Tembaga buruk di mata orang. Anak enggang meniti di paya. 6.

9. Kalau berkenan masuklah meminang.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Tanda diri beradat budaya. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan.7. Empat Kerat . Batu pecah dilanda karang. Empat Kerat . 17 . Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. Pakaian anak raja di Juddah. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Kain basah kering di pinggang. Karam di laut boleh ditimba. Limau kasturi berdaun muda.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Karam di hati bilakah sudah. Beginilah nasib dagang piatu. 8.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Empat Kerat .

Empat Kerat . Batang meranti rimbun berjejal.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. 11. Sayu dara berhati walang.10. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. Kayu ara ditunggu helang. Empat Kerat .Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Putih mata si burung punai. 12. Empat Kerat . Langkah pahlawan di tengah gelanggang.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Berpantang mati sebelum ajal.

Banyak berdoa selepas sembahyang.13. Mohon diampun dosa di dunia. 14. Sisipkan daun hiasan tepinya. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Empat Kerat . 19 . Empat Kerat .Agama Letak bunga di atas dulang.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar.

Entah dimakan pipit melayang. 20 . Apa diharap padi seberang. Adat dunia sudah begitu. Apa diharap kekasih orang. Entah bercerai entahkan tidak.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Entah berderai entahkan tidak. Dapat rusa jantan betina. Apa didapat orang berburu. Bunga yang lama tidak berguna.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT.inilah realiti kehidupan. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Entah makin bertambah sayang. Sedang bersembunyi dicelah batu. Bila mendapat bunga yang baru.

Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Raja Haji datang mengepung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. Jangan ikut resmi ayam. Banyak pedati ikut bersama. Kota lukut tempat semayam. 21 . Mengagung bukti sebesar hama. Bertelur sebiji riuh sekampung.

Emas perak jauh sekali.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Badan tercampak di rantau orang. Rotan tumbuh di hutan seberang. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Dedak basah penjemur padi. Menangislah dagang mengenangkan untung. 22 .Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Beremak tidak berbapak tidak. Pekan rokan jangan dipotong.Tempayan pecah jangan ditiarap. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.Oleh itu.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Orang miskin apa diharap. Berbuah tidak berbunga tidak. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Boleh dibuat pengisi dedak. Budi tiada bahasa pun tidak.

Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Suami isteri kalau bergaduh.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. 23 . Di pinggir kota naungan pupur.Tuan puteri duduk berteduh. Lepas mencari daun keladi. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh.

PANTUN LAPAN KERAT. Kalau nasib memang begitu. Sarang merbah di celah dahan. Tempat punai bermain disitu.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Harap pada kasihan orang. Tampak dari tanah seberang. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Akan merana sepanjang masa. Berkejar-kejar anak rusa.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. 24 .Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Bersyukurlah aku pada tuhan.

25 .Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Dibungkus dengan kain kasap. Jawat air basahlah tangan.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.Akhirnya diikat dengan benang sutera.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Tambahkan nasi akan disantap. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Putus sehelai atas kasur. Dialas dengan sapu tangan. Hidangan sudah terhantar. Kami dipangkalan bersama-sama. Diikat dengan benang sutera.

Mengulas tidak mengesan. Bumi tidak ketirisan. Turun minum ke muara.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Dibawa terbang ke perahu. Membuhul tidak membeku. Anak ikan berkeliaran. Meratap langit dengan bicara. Adik jauhari bijaksana. Hinggap melahap di landasan. Kamilah tahu dari dahulu. Disambar ombak Laut China. 26 .

Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Sakit sungguh hambanya tuan. Lantai balai berbelah-belah. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati. Buat dinding raja beradu. Sudah didengar perintah Allah. Laksana kambing menggulai hati. Mati tersambar seekor merpati.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Anak dibuat seperti madu. 27 . Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah.

Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Tangkai hati bagai disentak. 28 . Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya.Buat dinding raja beradu. Dari Gerisik ke Surabaya. Tangkai hati bagai disentak. Kucing kurus menggaru papan. Batu belah dalam perahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Kurus badan kerana tak makan. Batu belah dalam perahu. Anak dibuat seperti madu.

Kucing kurus menggaru papan. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati. Tuan tidak kenangkan saya. Kurus badan kerana tak makan. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tutuh jenalu di bunga Cina. Makan tak lalu tidur tak lena. Hati sungguh ingatkan tuan. Lalang terbenam di pintu kota. Tumbuh padi menjadi lalang. Makan tak lalu tidur tak lena. Kurus kerana menahan hati. Kurus kerana menahan hati. Papan digaru kayu mati. 29 .

Tuan dapat kasih baharu. Bukit roboh Kuala Kemidi. Teluk lipat airnya biru. Tuan dapat kasih baharu. Saya hodoh tiada budi. Tuan tidak kenangkan saya.Lalang terbenam di pintu kota. Tempat orang mencuci muka. Teluk lipat airnya biru. Benci tuan kepada saya. Benci tuan kepada saya. 30 . Tempat orang mencuci muka.

GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di samping buku bahasa Melayu. 2006). Z dan Melayu. Pada tahun 1962. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Singapura. Za¶ba.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Johor Bahru. Kemudian ke St. Jempol.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. penulis Setiausaha Agung UMNO. Mendapat pendidikan di Sek. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Universiti Malaya. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Negeri Sembilan Darul Khusus. Z Penjelmaan.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Batu Kikir. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Paul Institution. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Z Penjelmaan c/o Patriot. Patriot. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Yang Hina Patriot. Melayu yang beragama Islam. yang bermaksud. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas.

dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Budayawan. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. ilmuan pendidikan dan bahasa. Bahasa. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba.sosial dan budaya bangsa. Persuratan. kesusasteraan. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Za¶ba dikenali. Namun demikian. Himpunan ratusan karyanya. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Sasterawan. Dato¶ Seri Utama Dr. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. kebudayaan. agama. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. tokoh agama dan politik. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. sosial dan politik. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. dan Nasionalis. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. 32 .

Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Ibunya bernama Halimah. Johor. Selepas itu. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. pada 12 Julai 1929. kemudian menjadi pemberita. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Pada tahun 1951.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Kuala Sedili. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. pihak Jepun menyerah kalah. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Dalam tahun 1961. Kota Tinggi. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Pada tahun 1952. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. beliau 33 .

beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. ³Bunga Popi´. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Sajak-sajaknya sentiasa segar. ³Gadis Di Kuburan´. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. ³Nasib Buruh´. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. ³Ke Makam Bonda´. dan ³Salam Benua´. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. 34 . Pada tahun 1962. Sementara itu dalam tahun 1991. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa.

China. Salam Benua. Bunga Popi dan lain-lain. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Kekasih. Filipina. Tamil. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Mulai tahun 1979. Gadis Di Kuburan. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. kerana ketokohan. pengalaman dan dedikasinya. Ke Makam Bonda. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Drama : Muzika Uda dan Dara. Malam Kemerdekaan. Czechkoslovakia. Danish. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. Korea. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Degup Jantung. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Itali. Rusia dan lain-lain. Jepun. Indonesia. Turunnya Sebuah Bendera. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. China dan Rusia. Serunai Malam dan lain-lain. Tamu Di Bukit Kenny. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Thai. Sajak : Pak Utih. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. 35 . Peranchis.

Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. amat banyak diperkatakan. khususnya sajak dan drama. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. 36 .Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Cempaka Berbunga. di dalam atau luar negara. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis.

2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Kuning Ledang bagai dikarang. Berembang buah pedada. Bayang-bayang hendak ditangkap.Samad Ahmad (peny.). Hairan memandang dunia sekarang. Kandis terletak dalam puan. Manis lagi senyuman tuan. Adakah gila bagimu tuan. Burung terbang dipipihkan lada. Gula madu kusangka manis. 37 .: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Riang-riang disambar wakab.

Boleh belayar tanah seberang. Tuan umpama bintang nurani. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. 38 . Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Sampan pukat sampan Serani. Jangan dipetik buah rembia. Tuan laksana bulan yang terang. wanita juga demikian. Makin ditentang bertambah terang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Cahaya liput serata dunia.(Ibid.

1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Di situ tempat hatiku gila. Tubuh kecil bagai diraut. (Zainal Abidin Bakar (peny. The happy cocok will shake and crow. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Umpama pokok tidak berbuah. Sarang penyengat di dalam padi.). Tempat orang menggesek biola. Ayam berkoko mengirai tuah. Jikalau hidup tidak berbudi. (The dimmer light refreshes the rice. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . For lack of kindness life¶s not nice. Adakah orang semacam sahaya. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie.(Zainal Abidin Bakar.

(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. 40 . Tuar di kuala tak mengena.

(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan. 41 . Sayang selasih/ saya lurutkan.

tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. 42 . Tercipta dalam situasi kelisanan. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. termasuk persekitarannya. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. tak kering oleh panas´. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun.

Antaranya.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.Di samping itu. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. masalah untuk memahami 43 . ciri. Antara lain.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Kami perasaan.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.

Di kesempatan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.terima kasih.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Sekian. 44 .

ciri. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Di samping itu. Semasa saya menerima tugasan ini. Saya telah membuat kajian dalam definisi.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. . saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. dengan membuat kerja 45 . Selain itu.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Hal ini demikian kerana. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. sejarah. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. Oleh hal yang demikian. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. fungsi dan bentuk pantun.

kursus ini. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. Bagi cadangan penambahbaikkan.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. Tambahan pula.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Hal ini demikian kerana. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. 46 . melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti.Sekian terima kasih. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.

Takdir Alisjahbana (1972).RUJUKAN Alwi Salim (1983). Fajar Bkti Sdn Bhd. S. 47 .Puisi Melayu. Petaling Jaya. Pantun & Gurindam. Za¶ba. K. PTS Publication Sdn Bhd.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. K. Kumpulan Pantun Melayu. 1983. Kuala Lumpur. Puisi Lama. Petaling Jaya.). Zaman Baru Sdn Bhd. 1965. Zainal Abidin Bakar (peny. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Ilmu Mengarang Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful