PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

dalam bahasa Jawa Kuno.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. garis´. R. Sedangkan dalam bahasa Sunda. dengan rima a-b-a-b. Menurut R. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. tuntun berarti teratur. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu. 5 . Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. Dalam kesusasteraan.isi. Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. misalnya dalam bahasa Pampanga. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Brandstetter. pantun berarti quatrain. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. yaitu sajak berbaris empat.maksud dan alasan pantun itu. O. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara.

6 . Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. Tetapi menurut Ch. A. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. tiga. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Pijnapple. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. dua. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu.

Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. 7 . Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. Menurut H. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.Dengan pantun ini. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. mulanya dua baris. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris.

Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Hendak bertemu gerangan tuan. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Kerana baju panjang lima. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Sayangkan lain buangkan aku. kita masih tidak 8 . Sudah tahu bertanya pula. Sayangkan lain buangkan aku. Kerana aku dagang yang hina. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Bedak bertemu dalam puan. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Sudah tahu bertanya pula.

Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. pada kurun ke 14. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. Secara pragmatiknya. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . Walaubagaimanapun. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. manir atau matar. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga.

sifatnya yang profan. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. Bentuk pantun yang unik.serious. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. untuk menyindir. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. termasuk segala fenomena dan fielnya. pantun meniru alam. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. memujuk dan mendidik manusia. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. dukun. rindu yang tak berkesudahan. 10 . ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. bomoh. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. pantun menjadi lebih bertenaga.

b .b. bahasa yang halus. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.a. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. ada pembayang dan maksud.a.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran. 11 . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap.

daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. keagamaan. cita-cita. seperti sanjungan. pandangan hidup. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. harapan. 12 . dan adat istiadat. kiasan atau berterusterang. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi.

a. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. 13 . Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.b dan ada juga berima a.a.b. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema).KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.

Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. 14 .Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.

Hilang ghaib disangka mati. 3. Empat Kerat . orang mati mesti ada kubur. Hilang semangat penghulu itik. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Selain itu.Teka-teki Kelip-kelip disangka api.JENIS-JENIS PANTUN 1. Kalau api di mana puntungnya. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Betik disiram air berlinang. Dimakan mabuk dibuang sayang. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Empat Kerat . 2. 15 .

Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang. Anak enggang meniti di paya. baik dan segalanya sempurna. Elok diturut resmi padi. Empat Kerat . Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. 6. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Semakin berisi semakin tunduk. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. segak. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. 16 . dan indah. Empat Kerat . Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan.4.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. 5. Tembaga buruk di mata orang. Kembang berseri bunga senduduk.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Tinggi darjat kerana bahasa. Intan berkarang di hati saya. Empat Kerat . Indah tampan kerana budi. Sampan sakat di Pulau Angsa.

Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya. 9. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Batu pecah dilanda karang. Kalau berkenan masuklah meminang. Empat Kerat .7. Pakaian anak raja di Juddah. Kain basah kering di pinggang. Karam di laut boleh ditimba. Limau kasturi berdaun muda. 17 .Adat Buah berangan di rumpun pinang. 8.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Empat Kerat . Tanda diri beradat budaya.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Karam di hati bilakah sudah. Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Beginilah nasib dagang piatu. Empat Kerat .

12.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Empat Kerat . Sayu dara berhati walang.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Batang meranti rimbun berjejal. Empat Kerat . pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Putih mata si burung punai. Empat Kerat . 11.10. Kayu ara ditunggu helang. Berpantang mati sebelum ajal.

Mohon diampun dosa di dunia. Banyak berdoa selepas sembahyang. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan. Sisipkan daun hiasan tepinya.Agama Letak bunga di atas dulang. Empat Kerat . 14. 19 .Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Empat Kerat .13.

Apa didapat orang berburu. Entah berderai entahkan tidak. Entah bercerai entahkan tidak. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. Bila mendapat bunga yang baru.inilah realiti kehidupan. Entah dimakan pipit melayang. Bunga yang lama tidak berguna. 20 .Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Apa diharap kekasih orang. Adat dunia sudah begitu. Sedang bersembunyi dicelah batu. Apa diharap padi seberang. Dapat rusa jantan betina. Entah makin bertambah sayang.

Banyak pedati ikut bersama. Jangan ikut resmi ayam.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. Bertelur sebiji riuh sekampung.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Raja Haji datang mengepung. Mengagung bukti sebesar hama.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. 21 .Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Kota lukut tempat semayam.

jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Emas perak jauh sekali. Pekan rokan jangan dipotong. Menangislah dagang mengenangkan untung. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Boleh dibuat pengisi dedak. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Beremak tidak berbapak tidak. Rotan tumbuh di hutan seberang.Tempayan pecah jangan ditiarap. Budi tiada bahasa pun tidak. 22 .Oleh itu. Dedak basah penjemur padi.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Badan tercampak di rantau orang. Orang miskin apa diharap. Berbuah tidak berbunga tidak.

Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta.Tuan puteri duduk berteduh. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Lepas mencari daun keladi. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur. Suami isteri kalau bergaduh.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. 23 . Di pinggir kota naungan pupur.

Tempat punai bermain disitu.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Akan merana sepanjang masa.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain. Bersyukurlah aku pada tuhan. Tampak dari tanah seberang.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu.PANTUN LAPAN KERAT. Berkejar-kejar anak rusa. Harap pada kasihan orang. Kalau nasib memang begitu. 24 . Sarang merbah di celah dahan.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan.

PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar.Akhirnya diikat dengan benang sutera.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Hidangan sudah terhantar. Jawat air basahlah tangan.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap. Tambahkan nasi akan disantap. Dialas dengan sapu tangan. Kami dipangkalan bersama-sama. Putus sehelai atas kasur. Diikat dengan benang sutera. Dibungkus dengan kain kasap. 25 . Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.

Mengulas tidak mengesan. Meratap langit dengan bicara. Kamilah tahu dari dahulu. Turun minum ke muara. Anak ikan berkeliaran. Membuhul tidak membeku. Hinggap melahap di landasan. Dibawa terbang ke perahu. Disambar ombak Laut China. Bumi tidak ketirisan. Adik jauhari bijaksana.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. 26 .

27 . Mati tersambar seekor merpati. Lantai balai berbelah-belah. Sudah didengar perintah Allah. Buat dinding raja beradu. Anak dibuat seperti madu. Sakit sungguh hambanya tuan. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Laksana kambing menggulai hati.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Sudah didengar perintah Allah. Mati tersambar seekor merpati.

Batu belah dalam perahu. Beras padi dalam petak. Sudah nasib tubuhnya saya. Tangkai hati bagai disentak. Kucing kurus menggaru papan. 28 . Dari Gerisik ke Surabaya. Kuasa Allah siapa tahu. Anak dibuat seperti madu.Buat dinding raja beradu. Kurus badan kerana tak makan. Sudah nasib tubuhnya saya. Dari Gerisik ke Surabaya. Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. Beras padi dalam petak. Kuasa Allah siapa tahu.

Tumbuh padi menjadi lalang. Tumbuh padi menjadi lalang. Papan digaru kayu mati. Hati sungguh ingatkan tuan. Tuan tidak kenangkan saya. Kurus kerana menahan hati. 29 . Hati sungguh ingatkan tuan. Makan tak lalu tidur tak lena. Papan digaru kayu mati. Tutuh jenalu di bunga Cina.Kucing kurus menggaru papan. Kurus badan kerana tak makan. Tutuh jenalu di bunga Cina. Makan tak lalu tidur tak lena. Kurus kerana menahan hati. Lalang terbenam di pintu kota.

Bukit roboh Kuala Kemidi.Lalang terbenam di pintu kota. Tuan dapat kasih baharu. Tuan dapat kasih baharu. Tuan tidak kenangkan saya. Benci tuan kepada saya. Teluk lipat airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi. Tempat orang mencuci muka. Teluk lipat airnya biru. 30 . Benci tuan kepada saya.

beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Batu Kikir. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Singapura. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Di samping buku bahasa Melayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Melayu Linggi dalam tahun 1907. 2006). Paul Institution. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. Kemudian ke St. Za¶ba. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu. Jempol. Patriot. Mendapat pendidikan di Sek. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Z Penjelmaan. Negeri Sembilan Darul Khusus. Universiti Malaya. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. yang bermaksud. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Johor Bahru. penulis Setiausaha Agung UMNO. Z dan Melayu. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Yang Hina Patriot. Melayu yang beragama Islam. Pada tahun 1962. Z Penjelmaan c/o Patriot.

Persuratan. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. agama. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. Budayawan.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. tokoh agama dan politik. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu.sosial dan budaya bangsa. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Sasterawan. kebudayaan. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. dan Nasionalis. 32 . ilmuan pendidikan dan bahasa. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Za¶ba dikenali. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Namun demikian. sosial dan politik. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Bahasa. Dato¶ Seri Utama Dr. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. kesusasteraan. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Himpunan ratusan karyanya.

Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Selepas itu. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Kota Tinggi. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. kemudian menjadi pemberita. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Johor. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Dalam tahun 1961. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. pihak Jepun menyerah kalah. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. pada 12 Julai 1929. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Pada tahun 1951. Kuala Sedili. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. beliau 33 . Pada tahun 1952. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Ibunya bernama Halimah.

³Nasib Buruh´. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. ³Ke Makam Bonda´. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. ³Gadis Di Kuburan´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. dan ³Salam Benua´.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. 34 . Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. ³Bunga Popi´. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Sementara itu dalam tahun 1991. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Pada tahun 1962. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat.

Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. China. Ke Makam Bonda. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Danish. Korea. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Tamil. Drama : Muzika Uda dan Dara. Kekasih. Bunga Popi dan lain-lain. Mulai tahun 1979. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Tamu Di Bukit Kenny. kerana ketokohan. Degup Jantung. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Itali. Peranchis. pengalaman dan dedikasinya. Indonesia. Filipina. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Thai. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Serunai Malam dan lain-lain. Salam Benua. Czechkoslovakia. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Gadis Di Kuburan. Sajak : Pak Utih. Jepun. China dan Rusia. Turunnya Sebuah Bendera. 35 . Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Rusia dan lain-lain. Malam Kemerdekaan.

Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. khususnya sajak dan drama. di dalam atau luar negara. Cempaka Berbunga. 36 . Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. amat banyak diperkatakan. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965).

Burung terbang dipipihkan lada. Bayang-bayang hendak ditangkap. Gula madu kusangka manis.).: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Manis lagi senyuman tuan.Samad Ahmad (peny. Hairan memandang dunia sekarang. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Riang-riang disambar wakab. Adakah gila bagimu tuan. Kandis terletak dalam puan. 37 . Kuning Ledang bagai dikarang. Berembang buah pedada. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar.

Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Cahaya liput serata dunia.(Ibid. Jangan dipetik buah rembia. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. 38 . Tuan umpama bintang nurani. Boleh belayar tanah seberang. wanita juga demikian. Sampan pukat sampan Serani.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Tuan laksana bulan yang terang. Makin ditentang bertambah terang.

Adakah orang semacam sahaya. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. Tubuh kecil bagai diraut. Umpama pokok tidak berbuah. Jikalau hidup tidak berbudi.(Zainal Abidin Bakar. The happy cocok will shake and crow. (The dimmer light refreshes the rice. Sarang penyengat di dalam padi. Tempat orang menggesek biola. (Zainal Abidin Bakar (peny. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 .). For lack of kindness life¶s not nice. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Di situ tempat hatiku gila. Ayam berkoko mengirai tuah.

(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Sesal kemudian tak berguna. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Tuar di kuala tak mengena. 40 . (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Sesal dahulu pendapatan.

41 .(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara. Kerana kasih/ saya turutkan. Sayang selasih/ saya lurutkan. Buang emak/ buang saudara.

42 . pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. termasuk persekitarannya. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Tercipta dalam situasi kelisanan. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. tak kering oleh panas´. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata.

masalah untuk memahami 43 . serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya. Antara lain.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Kami perasaan.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.Antaranya.Di samping itu.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya. ciri.

terima kasih.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa. 44 . Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.Sekian.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Di kesempatan ini.

Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Semasa saya menerima tugasan ini. sejarah. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. Selain itu. Oleh hal yang demikian. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. ciri. Hal ini demikian kerana. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Di samping itu. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. . Saya telah membuat kajian dalam definisi. fungsi dan bentuk pantun. dengan membuat kerja 45 . semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya.

Bagi cadangan penambahbaikkan. Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat.Sekian terima kasih.kursus ini.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya. Tambahan pula. Hal ini demikian kerana. 46 .

S.Takdir Alisjahbana (1972). PTS Publication Sdn Bhd. Kuala Lumpur. K. K. Ilmu Mengarang Melayu. Petaling Jaya. Kumpulan Pantun Melayu.RUJUKAN Alwi Salim (1983). Pantun & Gurindam. 1983. 1965. Fajar Bkti Sdn Bhd. Puisi Lama. 47 .Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaman Baru Sdn Bhd.Puisi Melayu. Petaling Jaya. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007).). Za¶ba. Zainal Abidin Bakar (peny.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful