PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. 5 . ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. garis´. R. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. misalnya dalam bahasa Pampanga. Menurut R. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu. pantun berarti quatrain. Brandstetter. Sedangkan dalam bahasa Sunda. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. dengan rima a-b-a-b.maksud dan alasan pantun itu. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. dalam bahasa Jawa Kuno. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. O. Dalam kesusasteraan. yaitu sajak berbaris empat. tuntun berarti teratur. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik.isi. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. Dalam bahasa Melayu. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk.

Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. tiga. 6 . yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Pijnapple. dua. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat. A. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. Tetapi menurut Ch. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan.

kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. 7 . tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. mulanya dua baris. Menurut H. Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula.Dengan pantun ini. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti.

Sayangkan lain buangkan aku. Kerana baju panjang lima. kita masih tidak 8 . Sayangkan lain buangkan aku. Sudah tahu bertanya pula. Bedak bertemu dalam puan. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Hendak bertemu gerangan tuan. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Sudah tahu bertanya pula. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula. Kerana aku dagang yang hina.

rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. manir atau matar. Walaubagaimanapun. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal. Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu.dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. pada kurun ke 14. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 . pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Secara pragmatiknya. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara.

mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan. pantun menjadi lebih bertenaga. pantun meniru alam. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. Bentuk pantun yang unik. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. rindu yang tak berkesudahan. termasuk segala fenomena dan fielnya. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. bahasanya yang bebas dari pantang-larang.serious. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. 10 . dukun. untuk menyindir. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. bomoh. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. memujuk dan mendidik manusia. sifatnya yang profan.

ada pembayang dan maksud. bahasa yang halus. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya.b . moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.b.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.a. penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.a. 11 .

pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. seperti sanjungan. 12 . d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. kiasan atau berterusterang. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda. pandangan hidup. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. keagamaan. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. harapan. dan adat istiadat. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. cita-cita. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan.

Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.a. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.b dan ada juga berima a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.a.a. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. 13 . Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.b. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.a.KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.

A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/. Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 .

Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. orang mati mesti ada kubur. Hilang semangat penghulu itik.JENIS-JENIS PANTUN 1. Dimakan mabuk dibuang sayang. Betik disiram air berlinang.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. Selain itu. Empat Kerat . Empat Kerat . 3. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Hilang ghaib disangka mati. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Kalau api di mana puntungnya. Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. 2. 15 .

Budi Tingkap papan kayu bersegi. Empat Kerat . Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Anak enggang meniti di paya. Tinggi darjat kerana bahasa. Kembang berseri bunga senduduk. Indah tampan kerana budi.4. segak. Tembaga buruk di mata orang. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Empat Kerat .Nasihat Air melurut ke tepian mandi. Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Elok diturut resmi padi. Semakin berisi semakin tunduk. baik dan segalanya sempurna. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. dan indah. 6. Sampan sakat di Pulau Angsa. 5. 16 . Intan berkarang di hati saya. Empat Kerat .Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang.

Karam di laut boleh ditimba. Limau kasturi berdaun muda. Batu pecah dilanda karang. Empat Kerat . 8.Adat Buah berangan di rumpun pinang. Pakaian anak raja di Juddah. Tanda diri beradat budaya. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya.Nasib Pisau raut hilang di rimba. Karam di hati bilakah sudah. Beginilah nasib dagang piatu. 17 . Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati.7. Empat Kerat . Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Kalau berkenan masuklah meminang.Perantau Pungut teritip di tiang batu. Empat Kerat . 9. Kain basah kering di pinggang.

Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. Empat Kerat .Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Empat Kerat . 11. Putih mata si burung punai.10. Sayu dara berhati walang. Batang meranti rimbun berjejal.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. 12. Empat Kerat . Kayu ara ditunggu helang. Berpantang mati sebelum ajal.

Agama Letak bunga di atas dulang.13. Empat Kerat . 14. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan.Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Sisipkan daun hiasan tepinya. Empat Kerat . Mohon diampun dosa di dunia. Banyak berdoa selepas sembahyang. 19 .

Dapat rusa jantan betina. Entah makin bertambah sayang. Bunga yang lama tidak berguna. Apa diharap padi seberang. Sedang bersembunyi dicelah batu. Adat dunia sudah begitu. Apa diharap kekasih orang. Entah dimakan pipit melayang. Bila mendapat bunga yang baru. 20 . Entah bercerai entahkan tidak.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama.inilah realiti kehidupan. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa didapat orang berburu.Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Entah berderai entahkan tidak.

Jangan ikut resmi ayam.Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Kota lukut tempat semayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam. Banyak pedati ikut bersama. 21 . Bertelur sebiji riuh sekampung. Mengagung bukti sebesar hama. Raja Haji datang mengepung.

Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan. Boleh dibuat pengisi dedak. Budi tiada bahasa pun tidak. 22 . Rotan tumbuh di hutan seberang.Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa. Badan tercampak di rantau orang. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Beremak tidak berbapak tidak.Tempayan pecah jangan ditiarap. Emas perak jauh sekali.Oleh itu. Dedak basah penjemur padi. Menangislah dagang mengenangkan untung. Orang miskin apa diharap. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Pekan rokan jangan dipotong. Berbuah tidak berbunga tidak. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut.

Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh. Lepas mencari daun keladi.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Suami isteri kalau bergaduh. Kita sendiri kedapatan budi.Tuan puteri duduk berteduh. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. 23 . Di pinggir kota naungan pupur. Usah kita turut campur.

24 . Kalau nasib memang begitu. Harap pada kasihan orang. Bersyukurlah aku pada tuhan.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Sarang merbah di celah dahan.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu. Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain.PANTUN LAPAN KERAT.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Berkejar-kejar anak rusa. Akan merana sepanjang masa. Tempat punai bermain disitu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Tampak dari tanah seberang.

PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Putus sehelai atas kasur. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.Akhirnya diikat dengan benang sutera.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Dibungkus dengan kain kasap. 25 . Kami dipangkalan bersama-sama. Diikat dengan benang sutera. Hidangan sudah terhantar. Dialas dengan sapu tangan.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu. Jawat air basahlah tangan. Tambahkan nasi akan disantap.

Kamilah tahu dari dahulu. 26 . Disambar ombak Laut China. Turun minum ke muara. Meratap langit dengan bicara. Adik jauhari bijaksana. Hinggap melahap di landasan. Membuhul tidak membeku. Dibawa terbang ke perahu. Bumi tidak ketirisan.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Mengulas tidak mengesan. Anak ikan berkeliaran.

Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Laksana kambing menggulai hati. Lantai balai berbelah-belah. Laksana kambing menggulai hati. 27 .PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Anak dibuat seperti madu. Sudah didengar perintah Allah. Mati tersambar seekor merpati. Buat dinding raja beradu. Mati tersambar seekor merpati. Sakit sungguh hambanya tuan. Sudah didengar perintah Allah. Lantai balai berbelah-belah.

Dari Gerisik ke Surabaya. Tangkai hati bagai disentak. Beras padi dalam petak. Kurus badan kerana tak makan. Kuasa Allah siapa tahu. Anak dibuat seperti madu. Tangkai hati bagai disentak. Batu belah dalam perahu. Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Sudah nasib tubuhnya saya. Beras padi dalam petak. Dari Gerisik ke Surabaya. 28 .Buat dinding raja beradu. Kucing kurus menggaru papan. Batu belah dalam perahu.

Kucing kurus menggaru papan. Tuan tidak kenangkan saya. Makan tak lalu tidur tak lena. Hati sungguh ingatkan tuan. Kurus badan kerana tak makan. Kurus kerana menahan hati. Kurus kerana menahan hati. Tumbuh padi menjadi lalang. 29 . Tumbuh padi menjadi lalang. Tutuh jenalu di bunga Cina. Papan digaru kayu mati. Hati sungguh ingatkan tuan. Makan tak lalu tidur tak lena. Lalang terbenam di pintu kota. Tutuh jenalu di bunga Cina. Papan digaru kayu mati.

Teluk lipat airnya biru. Teluk lipat airnya biru. Benci tuan kepada saya. Tempat orang mencuci muka. Tuan tidak kenangkan saya. Tuan dapat kasih baharu. Benci tuan kepada saya. 30 . Tempat orang mencuci muka. Saya hodoh tiada budi.Lalang terbenam di pintu kota. Bukit roboh Kuala Kemidi. Tuan dapat kasih baharu.

Di samping buku bahasa Melayu. Melayu yang beragama Islam. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Johor Bahru. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College. 2006). Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Jempol. Za¶ba. Mendapat pendidikan di Sek.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Paul Institution. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Pada tahun 1962. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Yang Hina Patriot. Z Penjelmaan. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Kemudian ke St. penulis Setiausaha Agung UMNO.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong. Negeri Sembilan Darul Khusus. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. yang bermaksud. Singapura. Batu Kikir. Patriot. Universiti Malaya. Z Penjelmaan c/o Patriot. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. Z dan Melayu. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya.

sosial dan budaya bangsa. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. ilmuan pendidikan dan bahasa. 32 . dan Nasionalis. kebudayaan. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. sosial dan politik. Budayawan. agama. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. Himpunan ratusan karyanya. Namun demikian. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Persuratan.Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. tokoh agama dan politik. Sasterawan. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. serta etika dan ekonomi orang Melayu. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Bahasa. Za¶ba dikenali. kesusasteraan. Dato¶ Seri Utama Dr.

Dalam tahun 1961. Kota Tinggi. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Selepas itu. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. pihak Jepun menyerah kalah. pada 12 Julai 1929. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Pada tahun 1952. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Ibunya bernama Halimah. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. beliau 33 . tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Kuala Sedili. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Pada tahun 1951. Bersekolah di Kuala Sedili (1936). telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Johor. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. kemudian menjadi pemberita. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja.

³Gadis Di Kuburan´. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. ³Nasib Buruh´. beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. ³Bunga Popi´. Sementara itu dalam tahun 1991.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. dan ³Salam Benua´. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak. Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Pada tahun 1962.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. 34 . ³Ke Makam Bonda´.

Indonesia. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Jepun. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Itali. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Tamu Di Bukit Kenny. Thai. Rusia dan lain-lain. Kekasih. Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Salam Benua. Serunai Malam dan lain-lain. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Degup Jantung. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Mulai tahun 1979. Turunnya Sebuah Bendera. 35 . Filipina. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. China. Danish. Czechkoslovakia. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Ke Makam Bonda. Gadis Di Kuburan. Bunga Popi dan lain-lain. China dan Rusia. kerana ketokohan. Malam Kemerdekaan. Drama : Muzika Uda dan Dara. Korea. Tamil. Sajak : Pak Utih. pengalaman dan dedikasinya. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Peranchis.

Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. di dalam atau luar negara. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). 36 . khususnya sajak dan drama. Cempaka Berbunga. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. amat banyak diperkatakan. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair.

Samad Ahmad (peny. Burung terbang dipipihkan lada. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Riang-riang disambar wakab. 37 . Adakah gila bagimu tuan. Kuning Ledang bagai dikarang.). Gula madu kusangka manis. Bayang-bayang hendak ditangkap.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis. Kandis terletak dalam puan. Berembang buah pedada. Hairan memandang dunia sekarang. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar. Manis lagi senyuman tuan.

Makin ditentang bertambah terang. Boleh belayar tanah seberang. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Tuan umpama bintang nurani. Tuan laksana bulan yang terang.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. 38 . Jangan dipetik buah rembia. Sampan pukat sampan Serani. Cahaya liput serata dunia.(Ibid. wanita juga demikian.

(The dimmer light refreshes the rice. The happy cocok will shake and crow. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut. Jikalau hidup tidak berbudi. Tempat orang menggesek biola.). Adakah orang semacam sahaya. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Sarang penyengat di dalam padi. (Zainal Abidin Bakar (peny. Umpama pokok tidak berbuah.(Zainal Abidin Bakar. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Di situ tempat hatiku gila. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . Ayam berkoko mengirai tuah. Tubuh kecil bagai diraut. Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. For lack of kindness life¶s not nice.

Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. 40 . Tuar di kuala tak mengena. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul.

Buang emak/ buang saudara. 41 . Sayang selasih/ saya lurutkan. Kerana kasih/ saya turutkan.(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara.

pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. termasuk persekitarannya. Tercipta dalam situasi kelisanan. tak kering oleh panas´. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan. 42 . pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci.

Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan. masalah untuk memahami 43 .Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah. Antara lain. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M. ciri.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Di samping itu.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu.Kami perasaan.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun.Antaranya.

Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.Sekian.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.Di kesempatan ini. 44 .terima kasih. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya.

Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Hal ini demikian kerana. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. fungsi dan bentuk pantun. Semasa saya menerima tugasan ini. Oleh hal yang demikian. Di samping itu. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. dengan membuat kerja 45 . . Saya telah membuat kajian dalam definisi. Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. Selain itu. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. ciri. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. sejarah.

kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. Bagi cadangan penambahbaikkan. Hal ini demikian kerana. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini.Sekian terima kasih.kursus ini. 46 . Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini. melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. Tambahan pula.

S.Puisi Melayu.Takdir Alisjahbana (1972). Petaling Jaya.RUJUKAN Alwi Salim (1983). Kumpulan Pantun Melayu. PTS Publication Sdn Bhd.). 1965. K. Petaling Jaya. Kuala Lumpur.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 47 . Fajar Bkti Sdn Bhd. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). K. Pantun & Gurindam.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Bakar (peny. 1983. Ilmu Mengarang Melayu. Zaman Baru Sdn Bhd. Puisi Lama. Za¶ba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful