BAB 1

PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

1.1

OBJEKTIF

Latihan industri khususnya pelatih Institiut Kemahiran Showme. Seperti yang dimaklumkan, latihan industri merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelatih sebelum layak untuk dipertimbangkan bagi

penganugerahan Diploma Pembantu Jurutera Tahap 4. Oleh itu setiap pelatih perlu lulus menjalani latihan industri.

Antara objektif yang asas bagi latihan ini adalah seperti berikut :

a. Untuk membolehkan pelatih melihat dan mengambil bahagian dalam amalan-amalan selain daripada pelajaran teori yang dipelajari di dalam bilik-bilik kuliah. Ini juga akan memberikan mereka satu peluang yang lebih awal untuk mengguna dan mempraktikan pengetahuan serta pertimbangan mereka sendiri dalam menjalankan tugas.

b. Untuk membolehkan mereka mengenali melalui penglibatan secara langsung dalam berbagai-bagai aspek seperti konsep perancangan dan pengurusan projek.

c. Untuk mendedahkan pelatih kepada struktur organisasi jabatan atau firma tempat latihan dan dalam organisasi tersebut. mengenali peranan jawatan tertentu di

d. Latihan industri ini juga memberi peluang melatih pelatih menulis laporan teknikal yang lengkap dan teratur. Laporan-laporan yang mereka tulis itu tentunya akan menjadi latihan yang penting bagi kerjaya mereka di masa depan. 1

e. Para pelajar perlu mengamalkan etika dan peraturan kerja dan keselamatan dengan baik. Ini kerana pihak Intitusi Kemahiran Showme tidak akan bertanggungjawab ke atas keselamatan pelajar sepanjang latihan industri dijalankan.

2

1.2

LATARBELAKANG MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) atau dikenali dahulunya sebagai Majlis Perbandaran Kuala Terengganu (MPKT) sebelum negeri Terengganu dinaik taraf sebagai bandaraya pada 1 Januari 2008 telah diwujudkan melalui pengistiharan penubuhannya oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui Warta Kerajaan bilangan 650 bertarikh 21 disember 1978. Pengistiharan ini dibuat mengikut seksyen 3 Akta Kerajaan 1976, Akta 171.

Pada 18 Januari 1979, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu telah lahir dari penggabungan lima buah Majlis Tempatan dalam Daerah Kuala Terengganu iaitu Jumaah Bandaran Kuala Terengganu, Utara, Barat, Tengah dan Selatan.

Di awal penubuhannya, MBKT memiliki keluasan seluas 18712 hektar persegi namun pada 1 Januari 1985, Mukim Bukit Payong dan Alor Limbat ( Pekan Binjai Rendah dan Wakaf Tapai ) seluas 1908 hektar dimasukkan ke dalam kawasan Majlis Daerah Marang menjadikan keseluruhan kawasan MBKT pada masa itu seluas 16806 hektar persegi.

Walau bagaimanapun, berdasarkan Warta Kerajaan nombor 1483 bertarikh 19 Disember 1996, keseluruhan Daerah Kuala Terengganu

termasuk Pulau Redang dijadikan kawasan pentadbiran MBKT dan kini MBKT memiliki keluasan 60528.1 hektar persegi dengan kekuatan kakitangan seramai 961 orang. Dimana ianya terdiri daripada 553 orang kakitangan tetap, kakitangan sementara seramai 12 orang dan lain-lain seramai 96 orang. Daripada 961 orang ini terdapat 831 orang adalah kaitangan lelaki dan 130 orang adalah kakitangan perempuan.

3

Bilangan penduduk Daerah Kuala Terengganu semasa awal penubuhan MBKT pada tahun 1979 ialah 150,000 orang dan kini meningkat kepada 331,362 orang mengikut bancian pada tahun 2003. Pada tahun 2006, jumlah penduduk adalah 353 600 orang.Komposisi kaum pula adalah seperti berikut :

Kaum
Melayu Cina India Jadual 1.1

Peratusan
93.70% 5.60% 0.70%

4

Rajah 1.1 5 .

Rajah 1.2 6 .

Menjadikan Kuala Terengganu sebagai bandar selamat. d.3 OBJEKTIF MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU a. Membangunkan bandar Kuala Terengganu sebagai pusat perniagaan dan perkhidmatan utama bagi Pantai Timur. e. Menjanjikan perkhidmatan perbandaran yang terbaik dan memberikan keselesaan kepada seluruh warga MBKT serta rakyat Negeri Terengganu dan menjadi pemangkin kepada komitmen kerajaan negeri. b. Membangunkan Bandar Kuala Terengganu sebagai bandaraya warisan pesisir air yang menjadi daya tarikan kepada industri pelancongan utama negara. 7 .1. Memastikan Kuala Terengganu menjadi sebuah bandaraya yang bertaraf Antarabangsa. c.

1. Lestari Bertaraf Dunia Menjelang Tahun 2018” MISI “Melaksanakan Tadbir Urus dan Pembangunan Modal Insan serta Prasarana Kelas Pertama bagi mewujudkan Bandaraya Warisan yang sejahtera dan makmur” 8 .4 VISI DAN MISI VISI “Menjadikan Kuala Terengganu Bandaraya Warisan Pesisir Air yang maju.

jenis perkhidmatan utama ialah : Merancang.1 Taman Rekreasi Jenis . Memeriksa.5 PERKHIDMATAN MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU 1. menyelia dan menyelenggara projekprojek pembangunan seni taman dan penanaman di kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Menjalankan penyelidikan mengenai aspek penghijauan kawasan perbandaran serta memberi khidmat nasihat seni taman kepada orang ramai.5.5.2 Kawalan Pembangunan Jenis . 9 . melaksana.jenis perkhidmatan utama ialah : Menyelaraskan dan mengeluarkan lesen-lesen bagi semua aktiviti-aktiviti perniagaan di dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Mengendalikan pendidikan kebersihan kepada pengendali makanan. mengawal dan menaikkan taraf kebersihan premis-premis perniagaan.1. 1.

5.jenis perkhidmatan utama ialah : Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam di bawah tanggungjawab MBKT. parit dan longkang dan menyediakan perkhidmatan sewa alatan.5.4 Penyelenggaraan Jenis .5. Selain itu. bangku dan taman permainan. agar sentiasa dalam keadaan baik dan selamat untuk kegunaan orang awam.3 Tempat Letak Kereta Jenis .5 Kejuruteraan Jenis . 1.1.jenis perkhidmatan utama ialah : Menyedia kemudahan tempat letak kereta yang mencukupi. 1.jenis perkhidmatan utama ialah : Melaksana. pihak majlis juga berperanan untuk mengatasi masalah kesesakan lalulintas dan letak kereta di kawasan pusat bandar dan kawasan tumpuan orang ramai. kemas dan tersusun. 10 . menyelia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur asas seperti jalan-jalan. sempurna. Contohnya menyelenggara kerusi.

gelanggan badminton dan tenis.5.6 Sukan Jenis-jenis Perkhidmatan Utama ialah : Menyediakan kemudahan untuk aktiviti bersukan antaranya stadium. 11 . tapak permainan skateboard dan lain-lain.1. kolam renang.

perkhidmatan dan bayaran sewaan lesen kepada pengusaha premis.6. jalan dan tempat letak kereta. 1.6. Strategi ini menginterpitasikan iaitu pembangunan akan ditumpukan kepada kawasan yang telah mempunyai prasarana asas bagi mewujudkan perseimbangan pembangunan dengan cara pusat bandar sedia ada dikekalkan pembangunannya dan pusat-pusat pertumbuhan baru dikenalpasti untuk pembangunan. Selain itu. 12 . perparitan. MBKT telah membentuk strategi pembangunan melalui Rancangan Struktur iaitu ‘Strategi Pembangunan Isipenuh’.6 AKTIVITI ORGANISASI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU 1.1.2 Strategi Pembangunan Bagi melicinkan pembangunan Majlis.1 Kewangan Punca hasil MBKT yang utama hanya tertumpu kepada cukai kadar/cukai pintu. Pihak Majlis juga menerima dana daripada agensi Kerajaan termasuk caruman kerajaan pusat dan caruman pembangunan.

Dengan mewujudkan bandar dalam taman ianya dapat menarik perhatian masyarakat dan seterusnya kepada para pelancong luar untuk melawat Terengganu kerana terpesona dengan keindahan dan kecantikan Terengganu. Melalui seruan kerajaan untuk memastikan persekitaran terjamin bersih akan terlaksana dengan adanya pihak MBKT untuk melaksanakan tugasan tersebut. Kebersihan juga melambangkan personaliti yang bersih. MBKT berusaha keras menyahut cabaran tersebut dengan perancangan dan matlamat yang jitu. Kekotoran bandaraya juga dapat dihindari dengan adanya teknologi yang cekap yang telah digunakan oleh Pihak Majlis. iaitu teknologi Incenirator.1.4 Polisi Pengindahan Selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan Bandar dalam taman.6. Bandar dalam taman juga turut memainkan peranan yang tersendiri dalam polisi pengindahan Bandar. 13 . 1.3 Polisi Kebersihan MBKT akan memastikan kualiti persekitaran bandaraya terjamin bersih melalui kutipan sisa buangan yang cekap.6.

Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan h. Oleh itu. Kini majlis dipecahkan kepada dua puluh lapan bahagian yang diletakkan di bawah sembilan jabatan utama. Jabatan Perkhidmatan Perbandaran i. Jabatan Kemasyarakatan Jabatan Pejabat Cawangan Utara Tiap-tiap jabatan tersebut memainkan peranan dan melaksanakan fungsinya mengikut susunan yang ditetapkan. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta d.1. Majlis juga telah melantik 16 orang Ahli Majlis yang terdiri daripada bekas pegawai-pegawai kerajaan.7 STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU Majlis Bandaraya Kuala Terengganu merupakan sebuah organisasi memerlukan perkhidmatan yang cekap. 14 . Jabatan Perancangan dan Pembangunan e. Setiap Jabatan pula akan ditadbir oleh seorang Ketua Jabatan atau dipanggil Pengarah dan dibantu oleh beberapa kakitangan. Jabatan Kawalan Bangunan g. Jabatan Lanskap f. Hasil daripada rombakan tersebut maka wujud jabatan-jabatan seperti berikut : a. Sebelum rombakan baru ini diluluskan. Jabatan Perbendaharaan c. Jabatan Khidmat Pengurusan b. beberapa jabatan diwujudkan untuk melicinkan jentera operasi majlis. ahli-ahli professional dan orangorang perseorangan yang munasabah dan berkelayakan. j. Majlis dipecahkan kepada tiga belas jabatan yang diletakkan di bawah lima bahagian utama. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ditadbir oleh Datuk Bandar dan dibantu oleh Setiausaha dan Penolong Setiusaha.

3 15 .Rajah 1.

2. ia mungkin memaksa untuk memformat semula hard disk. Melalui CD tersebut.1. Mulakan langkah dengan memastikan komputer tersebut telah ditetapkan agar dibootkan menerusi CD. 29 .proses tersebut. Windows Vista juga tidak terkecuali daripada terdedah kepada kerosakkan atau gangguan.1 PENGENALAN Seperti sistem operasi microsoft versi terdahulu. ia boleh membuat partition sama ada ianya single partition atau berbilang. 2. Di bawah ketetapan BIOS perlu mencari pilihan Boot Order. tekan kekunci untuk memasuki BIOS. Apabila hendak melaksanakan proses . simpan backup data-data yang penting pada storan komputer lain. Sebelum itu.1 Memformat hard disk menggunakan CD Windows Vista : 1. Jika kerosakkan tersebut serius tanpa mengira apa puncanya. Jika sekira sudah memasukkan CD Windows Vista ke dalam CD ROM drive maka biarkan sahaja CD itu dan ia tidak perlu dikeluarkan. apa yang perlu disediakan ialah CD Windows XP. Selesai memformat partition barulah disusuli dengan memasang semula Windows Vista dari awal. Apabila komputer mula dibootkan. 3. Kemudian pastikan CD ROM drive ditetapkan untuk dibootkan dahulu sebelum disusuli pemacu lain. Sekiranya tidak ia perlu diubah prosedurnya menerusi ketetapan BIOS.BAB 2 MENYELENGGARA PERISIAN KOMPUTER 2. mungkin perlu mencipta semula partition. Oleh itu sebelum meneruskan proses berkenaan. Proses membuat partition dan memformat semula hard disk tentunya menyebabkan kehilangan fail dan data yang terdapat dalam partition tersebut. tertakluk kepada keperluan ) dan memformat hard disk.

5. komputer akan meminta menekan mana-mana kekunci pada papan kekunci supaya komputer dapat dibootkan daripada CD. iii. Jika proses tersebut dilaksanakan dengan betul. i.english Pilih masa dan waktu format .malaysia Pilih bahasa papan kekunci . Seterusnya SAVE ketetapan BIOS dan EXIT.4. Pilih bahasa untuk install . Selepas CD Window VISTA dimasukkan paparan install window akan terpapar. ii.US 30 . 6.

Klik INSTALL NOW Rajah 2. a.4 31 . b. c. Masukkan product key diruang yang disediakan Tandakan automatically activate windows when I’m online.7.3 8. Tunggu sehingga paparan Type your product key for activation. klik NEXT. Rajah 2.

Rajah 2. Klik YES. Pilih Windows Vista Business. Rajah 2.6 32 .9. kemudian klik NEXT.5 10.

Klik CUSTOM apabila paparan pemilihan jenis yang hendak diinstall terpapar. Rajah 2.7 12. Apabila paparan Lesen terpapar tandakan I accept the license terms. dan klik NEXT.11.8 33 . Rajah 2.

10 34 . a. Klik pada Drive option (advance) untuk membuat partition. Klik NEW sekiranya ingin membuat partition baru. klik NEXT.9 14. Rajah 2. b. Rajah 2. Tunggu sehingga install sistem operasi selesai dan komputer akan RESTART.13.

Rajah 2. Kemudian klik NEXT. Selepas selesai install paparan masukkan nama username dan password akan terpapar.12 35 . Pilih gambar background desktop dan tekan NEXT.11 16. Rajah 2.15.

Rajah 2.14 36 .17. Tekan ask me later sekiranya komputer tidak mempunyai internet. Rajah 2. Pilih waktu dan masa dan tekan NEXT.13 18. untuk mengelakkan sistem operasi rosak.

15 37 . Selepas selesai tekan START. Rajah 2.19.

2. Masukkan nombor siri perisian Office 2003 dan tekan NEXT.16 b. Rajah 2.2 Memasang Microsoft Office 2003 a.17 38 .1. Masukkan CD Microsoft Office 2003 dan ia akan Autorun Rajah 2.

Rajah 2.18 d.c. Rajah 2. Klik pada kotak seperti gambarajah dibawah dan tekan NEXT.19 39 . Masukkan maklumat yang berkaitan dan tekan NEXT.

21 40 .20 f.e. Klik Complete Install dan tekan NEXT. Kemudian. tekan Next. Rajah 2. Rajah 2.

Rajah 2.22 h. Tunggu sehingga selesai proses menyalin fail sistem ke dalam komputer.23 41 . Proses menginstall Microsoft Office 2003 selesai dan tekan Finish Rajah 2.g.

1 Pengujian set komputer Pengujian merupakan cara penyelenggaraan komputer yang menghadapi masalah dimana ia gagal berfungsi dengan baik serta mengesan komponen komponen yang gagal untuk berfungsi atau mengalami kerosakan. pecah dan lupus. jabatan ingin memasang komputer baru dan sebagainya. Kadangkala penyelesaian kepada masalah tersebut adalah dengan memformat komputer tersebut dan memasang semula sistem operasinya kembali kepada asal. Memeriksa modul RAM yang bersoket untuk memastikan ia tidak longgar atau tersalah letak. Memeriksa pelompat atau jumper pada mainboard. 42 . 3.1 PENGENALAN Tugas pertama semasa menjalani Latihan Industri ini adalah melakukan kerja-kerja penyelenggaraan termasuklah membaikpulih komponen. c. Tugas-tugas ini juga dilakukan apabila berlaku seperti sebagai contoh. Beberapa kaedah digunakan untuk menyelesaikan masalah terbabit termasuklah : 3. a.BAB 3 MENYELENGGARA KOMPONEN KOMPUTER 3. b. Memeriksa hablur (soket berkristal ).2 Pemerikasaan paparan monitor. Memeriksa bateri sama ada bocor. d.1.1. perisian dan sistem operasi komputer. apabila komputer pekerja MBKT mengalami masalah.

POST merupakan pengujian terhadap komputer untuk mengesan masalah yang timbul.Ianya penting untuk menentukan langkah seterusnya bagi menyelenggara kerosakan tersebut dan ianya mestilah dibuat dengan teliti serta cekap.Jika tidak diperiksa melalui POST ini akan menyebabkan MBKT mengalami kerugian masa dan wang.2 menunjukkan beberapa mesej ralat yang dikenal pasti. Proses ini penting untuk memastikan komputer dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerosakan terhadap komponen dalaman komputer. ia berlaku secara automatic dan berlaku sebelum memasuki paparan sistem operasi. pintas.1 dan 3. putus. sebab mesej ralat tersebut dan cara penyelesaiannya. 43 . Jadual 3. ataupun burn out ada cip yang terbakar. 3.3 Power On Self Test (POST) Tugasan ini merupakan salah satu daripada kaedah pengujian set komputer.1.e. Memeriksa PCB sama ada ia bengkok.

Diskette ( FDD ) configuration error Hard Disk ( HDD ) configuration error CMOS battery bad Diskette drive 1. Periksa hard disk. 6. Jenis paparan tidak dikonfigurasi dengan betul. pemacu atau harddisk rosak Jadual 3.Bil 1. Konfigurasi tidak betul atau kerosakan pada floppy drive. Betulkan konfigurasi. Periksa floppy. Betulkan konfigurasi.1 44 . Periksa hard disk dan floppy. 2. 7. Periksa floppy drive. Periksa CMOS. Cuba pindahkan fail sistem dan boot. Konfigurasi tidak betul atau kerosakan pada hard disk. Bateri build – in CMOS RAM telah lemah. Drive A atau B rosak atau tak dapat dikesan Floppy adapter gagal berfungsi Disket samada belum diformat atau rosak Penyelesaian Jalankan SETUP utility dan pilih setting yang betul. Gantikan bateri CMOS. 5. Periksa CMOS.0 seek failure Disk drive reset failure Diskette read failure 3. No boot drive available strike F1 to boot Fail sistem rosak Cakera. 4. Paparan mesej Invalid configuration information please run SETUP program Punca kerosakan Saiz modul RAM tidak betul. 8. Jenis pemacu cakera tidak betul. Bersihkan kepala dan periksa floppy drive . Periksa adapter floppy Periksa disket.

Samada papan kekunci atau penyambungan kabel papan kekunci rosak. Paparan mesej Hard Disk Controller failure No boot sector on hard disk Punca kerosakan Kad kawalan rosak Fail sistem partition C:\ rosak atau bukan bootable. Keyboard is locked please unlock 45 . Cuba boot dan jalankan perisian diagnostic dan baiki fail sistem. Ganti hard disk. jadual partition rosak Hard disk rosak. Periksa papan kekunci dan sambungan kabel. Pindahkan fail sistem. Format hard disk. Periksa fail sistem hard disk. 11. 10. Partition C:\ mungkin belum diformat Kawasan sistem rosak.2 Penyelesaian Ganti kad baru. Hard disk failure 12.Bil 9. Jadual 3. Keyboard failure 13. Buka kunci papan kekunci . Kunci papan kekunci aktif.

1.4 Memperbetulkan masalah ralat POST Untuk tugasan ini. jika berlakunya mesej ralat seperti berikut “Press F1 to continue”. Kesilapan konfigurasi semula adalah merupakan penyebab utama mesej ralat POST.3. Pemeriksaan bahagian dalaman komputer adalah perlu jika masih mengalami masalah. ini adalah kerana masalah konfigurasi. terutama bagi sistem yang baru. Ikuti segala arahan dalam panduan pemasangan. Selalunya peralatan yang tidak berfungsi akan menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. 16 . Di antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat ialah seperti berikut. Buka penutup unit sistem komputer. Seperti peraturan yang biasa dilakukan. Memeriksa dengan cara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. beberapa prosedur perlu dipatuhi dan diikuti. Parallel port atau penyambung rangkaian supaya semuanya disambung dengan kemas dan sempurna. yang mana mudah dapat diperbetulkan. d. c. b. Periksa semua penyambung video. Sebelum memasuki set semula nilai konfigurasi yang betul untuk sistem perlu diketahui terlebih dahulu dan juga perlu menulis konfigurasi yang betul sebagai rujukan. Periksa Jumper pada papan induk komputer dan kad tambahan di set dengan betul. Menjalankan set semula. kerana ia dapat menjimatkan masa dan tenaga serta membendung berlakunya kerosakan lain. Jika tidak berfungsi penyambungan bekalan kuasa ke unit sistem atau komputer diperiksa. a.

f.1.e. 3.5 Memeriksa sambungan kabel Masalah yang biasa berlaku pada perkakasan komputer ialah penyambungan kabel . Masalah biasa sambungan kabel yang berlaku di Jabatan MBKT. g. Periksa semua kabel penyambungan seperti kabel kuasa ke papan induk komputer. pastikan penyambungannya tidak longgar. boleh cuba menggantikan peralatan dengan peralatan yang baru. Jika dapat mencapai cakera keras yang baru. itu mungkin disebabkan oleh cakera keras belum lagi diformat. 17 . semua peralatan komputer biasanya memiliki kabel kuasa dan data yang dihubungkan kepada komputer.kabel yang dipasang dengan tidak kemas. pemacu cakera dan peralatan dalaman yang lain serta kabel data dan kawalan pemacu cakera. Jika sekiranya kabel tersebut tidak sepadan.tercabut. seperti kabel longgar. ini mungkin disebabkan oleh peralatan yang tidak berfungsi. oleh itu. ia boleh merosakan komputer jika kabel tersebut dipasang. Secara amnya. Kadangkala ada juga pengguna yang cuba untuk memasang jenis kabel yang berbeza secara tidak sengaja atau memang tidak tahu. kabel rosak dan kabel berlainan jenis. Oleh itu. Sekiranya masih lagi menerima mesej ralat.

Ini kerana banyak urusan perkhidmatan MBKT melibatkan sistem rangkaian. Rajah tetingkap seperti rajah 4.1 PENGENALAN Tugasan ini dilakukan untuk memastikan sistem rangkaian bagi komputer Jabatan di MBKT berfungsi dan berada dalam keadaan baik. kaunter tempat letak kereta dan Jabatan Khidmat Pengurusan MBKT. c. Beberapa jenis tugasan dalam bidang dilakukan seperti : 4.BAB 4 PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN 4. Selepas itu klik kanan pada ikon local area connection dan pilih properties. Sistem E-PBT dan sistem PIAM merupakan 2 contoh sistem digunapakai oleh MBKT.1.1 akan terpapar pada skrin paparan. 18 . Seperti. Klikkan 2 kali pada ikon My Computer dan kemudian pergi ke Control Panel. pusat maklumat. b.1 Konfigurasi IP address pada komputer a. kaunter cukai. Seterusnya klik 2 kali pada ikon Network Connection. sistem dihubungkan melalui sistem rangkaian dari server ke jabatan – jabatan MBKT yang menggunakannya.

k. i. Seterusnya masukkan nilai 192.133 untuk alternate DNS server.1 pada kotak IP address.255. Masukkan nilai 255.10. Selepas itu klik pada butang OK setelah selesai menkonfigurasikan nombor IP untuk server.1. g. j.5 untuk preferred DNS server. 19 . f.0 pada kotak Subnet Mask. l.1. h.1. Kemudian pilih Use the following IP address.255.188.198.Rajah 4. Biarkan kosong bagi kotak Default gateway. e. Masukkan nilai 202.88. Kemudian masukkan pula nilai 202. Akan terpapar pada skrin tetingkap untuk properties Internet Protocol ( TCP/IP ).1 d. Klik 2 kali pada Internet Protocol ( TCP/IP ).

2 20 . n. Selepas itu. Rajah 4.m. tekan butang OK. Komputer akan meminta untuk RESTART jika perlu. Jika sekiranya pengguna ingin memaparkan ikon pada taskbar apabila komputer disambungkan ke rangkaian klik pada kotak show icon notification area when connected.

Jarak antara komputer dengan switch.4.3 21 . Contoh susunan kabel yang baik : a. gunting. c. b. untuk membuat sambungan kabel yang baik mestilah mematuhi beberapa langkah dan susunan kabel mesti betul supaya ia dapat berfungsi dengan baik.2 Membuat sambungan kabel rangkaian pada komputer Untuk membuat sambungan kabel rangkaian. dan cap RJ – 45.1. Selain itu. Kedudukan komputer dan switch. Susunan straight through cable : Rajah 4. beberapa aspek perlu diambil berat : a. Peralatan yang cukup seperti kabel UTP. crimping tool.

b. Susunan crossed over : Rajah 4.4 22 .

1 CABARAN 5. 5. Inisiatif pekerja MBKT dalam penggunaan komputer kurang.3 Menyelenggara sistem rangkaian a. Kerosakan yang berlaku disebabkan oleh server.1. Kerosakan biasanya berlaku pada sistem E-PBT dan sistem PIAM. Kebanyakan kerosakan yang berlaku biasanya pada sistem E-PBT dan sistem PIAM. Kerosakan disebabkan perkara yang tidak diketahui. Pekerja MBKT meminta perkara yang tidak logik berkaitan dengan baikpulih komputer.1 Menyelenggara perisian komputer Dalam menyelesaikan tugasan ini. 5. terdapat beberapa masalah dan cabarannya. c. d. 23 . b. c. Komputer yang diselenggara perlu disiapkan segera. Pekerja MBKT meminta perkara yang tidak logik berkaitan dengan baikpulih komputer.2 Menyelenggara komponen komputer a. Komputer yang hendak dibaikpulih tidak mempunyai komponen gentian. b.BAB 5 CABARAN DAN PENYELESAIAN 5.1.1. Antara cabarannya : a. b.

2 PENYELESAIAN Cabaran-cabaran di atas telah saya hadapi dengan positif. tidak mudah putus asa bila menghadapi sesuatu masalah. memberi komitmen yang sepenuhnya terhadap setiap kerja yang diberikan. berani menghadapi setiap situasi.5. Antara penyelesaian yang saya lakukan adalah kuatkan keyakinan diri. dan jadikan cabaran-cabaran sebagai sesuatu pengalaman baru dalam bekerja untuk mematangkan diri. 24 .

ini dapat digunakan oleh pelatih apabila tamat pengajian dan menempuh alam pekerjaan yang sebenar.BAB 6 KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat saya huraikan sepanjang menjalani latihan industri adalah pelatih dapat menanamkan sikap bertanggungjawab dan amanah. Oleh itu. Dengan itu. pelatih telah dapat gambaran yang jelas mengenai apa yang dipelajari. Selain itu. Pelatih dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari secara praktikal dan teknikal. Dengan menjalani latihan industri juga pelatih dapat membentuk dan mengukuhkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan majikan dan pelanggan. Secara keseluruhannya. Ini kerana setiap ilmu-ilmu dan pengalaman yang didapati dengan menjalani latihan industri dapat digunakan oleh pelatih apabila menempuh alam pekerjaan kelak. ia juga dapat membina hubungan baik dengan pegawai dan pekerja. Latihan industri ini juga dapat memperkenalkan pelatih kepada teknologi terkini dunia komputer yang berkembang pesat dari semasa ke semasa. Di dalam latihan industri pelatih dapat memperkaitkan di antara teori yang telah dipelajari di politeknik dengan kerja-kerja pratikal. Ini kerana daripada program latihan industri ia dapat memberi peluang kepada pelatih untuk mempertingkatkan pengetahuan tentang teknologi komputer yang berkembang pesat dari bidang yang diceburi dan mungkin dapat melahirkan seorang pakar IT yang berkebolehan tinggi dan berkualiti. semasa menjalani latihan pelatih juga dapat mengetahui tentang dunia perniagaan yang berkait dengan teknologi komputer. latihan industri merupakan salah satu program latihan yang memberikan kesan-kesan yang positif kepada pelatih. Pelatih juga dapat membiasakan diri dengan orang ramai dan pelanggan sepanjang menjalani latihan industri. ia dapat merealisasikan matlamat negara yang memerlukan pakar-pakar IT yang berkebolehan tinggi untuk menuju ke negara maju. Selain itu juga. Ini kerana segala arahan dan tugas yang telah diamanahkan kepada pelatih harus dipertanggungjawabkan oleh pelatih dengan baik dan sempurna. 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful