BAB 1

PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

1.1

OBJEKTIF

Latihan industri khususnya pelatih Institiut Kemahiran Showme. Seperti yang dimaklumkan, latihan industri merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelatih sebelum layak untuk dipertimbangkan bagi

penganugerahan Diploma Pembantu Jurutera Tahap 4. Oleh itu setiap pelatih perlu lulus menjalani latihan industri.

Antara objektif yang asas bagi latihan ini adalah seperti berikut :

a. Untuk membolehkan pelatih melihat dan mengambil bahagian dalam amalan-amalan selain daripada pelajaran teori yang dipelajari di dalam bilik-bilik kuliah. Ini juga akan memberikan mereka satu peluang yang lebih awal untuk mengguna dan mempraktikan pengetahuan serta pertimbangan mereka sendiri dalam menjalankan tugas.

b. Untuk membolehkan mereka mengenali melalui penglibatan secara langsung dalam berbagai-bagai aspek seperti konsep perancangan dan pengurusan projek.

c. Untuk mendedahkan pelatih kepada struktur organisasi jabatan atau firma tempat latihan dan dalam organisasi tersebut. mengenali peranan jawatan tertentu di

d. Latihan industri ini juga memberi peluang melatih pelatih menulis laporan teknikal yang lengkap dan teratur. Laporan-laporan yang mereka tulis itu tentunya akan menjadi latihan yang penting bagi kerjaya mereka di masa depan. 1

e. Para pelajar perlu mengamalkan etika dan peraturan kerja dan keselamatan dengan baik. Ini kerana pihak Intitusi Kemahiran Showme tidak akan bertanggungjawab ke atas keselamatan pelajar sepanjang latihan industri dijalankan.

2

1.2

LATARBELAKANG MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) atau dikenali dahulunya sebagai Majlis Perbandaran Kuala Terengganu (MPKT) sebelum negeri Terengganu dinaik taraf sebagai bandaraya pada 1 Januari 2008 telah diwujudkan melalui pengistiharan penubuhannya oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui Warta Kerajaan bilangan 650 bertarikh 21 disember 1978. Pengistiharan ini dibuat mengikut seksyen 3 Akta Kerajaan 1976, Akta 171.

Pada 18 Januari 1979, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu telah lahir dari penggabungan lima buah Majlis Tempatan dalam Daerah Kuala Terengganu iaitu Jumaah Bandaran Kuala Terengganu, Utara, Barat, Tengah dan Selatan.

Di awal penubuhannya, MBKT memiliki keluasan seluas 18712 hektar persegi namun pada 1 Januari 1985, Mukim Bukit Payong dan Alor Limbat ( Pekan Binjai Rendah dan Wakaf Tapai ) seluas 1908 hektar dimasukkan ke dalam kawasan Majlis Daerah Marang menjadikan keseluruhan kawasan MBKT pada masa itu seluas 16806 hektar persegi.

Walau bagaimanapun, berdasarkan Warta Kerajaan nombor 1483 bertarikh 19 Disember 1996, keseluruhan Daerah Kuala Terengganu

termasuk Pulau Redang dijadikan kawasan pentadbiran MBKT dan kini MBKT memiliki keluasan 60528.1 hektar persegi dengan kekuatan kakitangan seramai 961 orang. Dimana ianya terdiri daripada 553 orang kakitangan tetap, kakitangan sementara seramai 12 orang dan lain-lain seramai 96 orang. Daripada 961 orang ini terdapat 831 orang adalah kaitangan lelaki dan 130 orang adalah kakitangan perempuan.

3

Bilangan penduduk Daerah Kuala Terengganu semasa awal penubuhan MBKT pada tahun 1979 ialah 150,000 orang dan kini meningkat kepada 331,362 orang mengikut bancian pada tahun 2003. Pada tahun 2006, jumlah penduduk adalah 353 600 orang.Komposisi kaum pula adalah seperti berikut :

Kaum
Melayu Cina India Jadual 1.1

Peratusan
93.70% 5.60% 0.70%

4

1 5 .Rajah 1.

2 6 .Rajah 1.

Membangunkan bandar Kuala Terengganu sebagai pusat perniagaan dan perkhidmatan utama bagi Pantai Timur. d. Memastikan Kuala Terengganu menjadi sebuah bandaraya yang bertaraf Antarabangsa.3 OBJEKTIF MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU a. b. Menjanjikan perkhidmatan perbandaran yang terbaik dan memberikan keselesaan kepada seluruh warga MBKT serta rakyat Negeri Terengganu dan menjadi pemangkin kepada komitmen kerajaan negeri. Membangunkan Bandar Kuala Terengganu sebagai bandaraya warisan pesisir air yang menjadi daya tarikan kepada industri pelancongan utama negara. Menjadikan Kuala Terengganu sebagai bandar selamat. 7 . c. e.1.

Lestari Bertaraf Dunia Menjelang Tahun 2018” MISI “Melaksanakan Tadbir Urus dan Pembangunan Modal Insan serta Prasarana Kelas Pertama bagi mewujudkan Bandaraya Warisan yang sejahtera dan makmur” 8 .1.4 VISI DAN MISI VISI “Menjadikan Kuala Terengganu Bandaraya Warisan Pesisir Air yang maju.

1 Taman Rekreasi Jenis .5.1. Menjalankan penyelidikan mengenai aspek penghijauan kawasan perbandaran serta memberi khidmat nasihat seni taman kepada orang ramai.jenis perkhidmatan utama ialah : Menyelaraskan dan mengeluarkan lesen-lesen bagi semua aktiviti-aktiviti perniagaan di dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Memeriksa. mengawal dan menaikkan taraf kebersihan premis-premis perniagaan.jenis perkhidmatan utama ialah : Merancang. 9 . Mengendalikan pendidikan kebersihan kepada pengendali makanan. melaksana.5.5 PERKHIDMATAN MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU 1.2 Kawalan Pembangunan Jenis . menyelia dan menyelenggara projekprojek pembangunan seni taman dan penanaman di kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. 1.

jenis perkhidmatan utama ialah : Melaksana.4 Penyelenggaraan Jenis . sempurna.5. pihak majlis juga berperanan untuk mengatasi masalah kesesakan lalulintas dan letak kereta di kawasan pusat bandar dan kawasan tumpuan orang ramai.5. Selain itu.5. parit dan longkang dan menyediakan perkhidmatan sewa alatan. bangku dan taman permainan. 1. agar sentiasa dalam keadaan baik dan selamat untuk kegunaan orang awam. menyelia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur asas seperti jalan-jalan. Contohnya menyelenggara kerusi.jenis perkhidmatan utama ialah : Menyedia kemudahan tempat letak kereta yang mencukupi. kemas dan tersusun.1.3 Tempat Letak Kereta Jenis . 10 .jenis perkhidmatan utama ialah : Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam di bawah tanggungjawab MBKT. 1.5 Kejuruteraan Jenis .

kolam renang.1.6 Sukan Jenis-jenis Perkhidmatan Utama ialah : Menyediakan kemudahan untuk aktiviti bersukan antaranya stadium.5. 11 . gelanggan badminton dan tenis. tapak permainan skateboard dan lain-lain.

1. 12 . MBKT telah membentuk strategi pembangunan melalui Rancangan Struktur iaitu ‘Strategi Pembangunan Isipenuh’.6 AKTIVITI ORGANISASI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU 1.1 Kewangan Punca hasil MBKT yang utama hanya tertumpu kepada cukai kadar/cukai pintu. Pihak Majlis juga menerima dana daripada agensi Kerajaan termasuk caruman kerajaan pusat dan caruman pembangunan.6. jalan dan tempat letak kereta. Strategi ini menginterpitasikan iaitu pembangunan akan ditumpukan kepada kawasan yang telah mempunyai prasarana asas bagi mewujudkan perseimbangan pembangunan dengan cara pusat bandar sedia ada dikekalkan pembangunannya dan pusat-pusat pertumbuhan baru dikenalpasti untuk pembangunan.2 Strategi Pembangunan Bagi melicinkan pembangunan Majlis. Selain itu. 1.6. perparitan. perkhidmatan dan bayaran sewaan lesen kepada pengusaha premis.

1. Kebersihan juga melambangkan personaliti yang bersih. 1. Kekotoran bandaraya juga dapat dihindari dengan adanya teknologi yang cekap yang telah digunakan oleh Pihak Majlis.3 Polisi Kebersihan MBKT akan memastikan kualiti persekitaran bandaraya terjamin bersih melalui kutipan sisa buangan yang cekap. Bandar dalam taman juga turut memainkan peranan yang tersendiri dalam polisi pengindahan Bandar.6. 13 . iaitu teknologi Incenirator. MBKT berusaha keras menyahut cabaran tersebut dengan perancangan dan matlamat yang jitu. Dengan mewujudkan bandar dalam taman ianya dapat menarik perhatian masyarakat dan seterusnya kepada para pelancong luar untuk melawat Terengganu kerana terpesona dengan keindahan dan kecantikan Terengganu.6.4 Polisi Pengindahan Selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan Bandar dalam taman. Melalui seruan kerajaan untuk memastikan persekitaran terjamin bersih akan terlaksana dengan adanya pihak MBKT untuk melaksanakan tugasan tersebut.

7 STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU Majlis Bandaraya Kuala Terengganu merupakan sebuah organisasi memerlukan perkhidmatan yang cekap. Jabatan Perancangan dan Pembangunan e. Setiap Jabatan pula akan ditadbir oleh seorang Ketua Jabatan atau dipanggil Pengarah dan dibantu oleh beberapa kakitangan. Jabatan Kemasyarakatan Jabatan Pejabat Cawangan Utara Tiap-tiap jabatan tersebut memainkan peranan dan melaksanakan fungsinya mengikut susunan yang ditetapkan. beberapa jabatan diwujudkan untuk melicinkan jentera operasi majlis. Kini majlis dipecahkan kepada dua puluh lapan bahagian yang diletakkan di bawah sembilan jabatan utama. Jabatan Khidmat Pengurusan b. Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan h. Hasil daripada rombakan tersebut maka wujud jabatan-jabatan seperti berikut : a. Oleh itu. ahli-ahli professional dan orangorang perseorangan yang munasabah dan berkelayakan. Jabatan Lanskap f. Sebelum rombakan baru ini diluluskan. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ditadbir oleh Datuk Bandar dan dibantu oleh Setiausaha dan Penolong Setiusaha.1. Jabatan Perkhidmatan Perbandaran i. Majlis juga telah melantik 16 orang Ahli Majlis yang terdiri daripada bekas pegawai-pegawai kerajaan. Jabatan Perbendaharaan c. Majlis dipecahkan kepada tiga belas jabatan yang diletakkan di bawah lima bahagian utama. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta d. 14 . j. Jabatan Kawalan Bangunan g.

3 15 .Rajah 1.

29 .1 PENGENALAN Seperti sistem operasi microsoft versi terdahulu. Apabila hendak melaksanakan proses . tekan kekunci untuk memasuki BIOS. Mulakan langkah dengan memastikan komputer tersebut telah ditetapkan agar dibootkan menerusi CD. ia mungkin memaksa untuk memformat semula hard disk. Apabila komputer mula dibootkan. Di bawah ketetapan BIOS perlu mencari pilihan Boot Order. ia boleh membuat partition sama ada ianya single partition atau berbilang. Kemudian pastikan CD ROM drive ditetapkan untuk dibootkan dahulu sebelum disusuli pemacu lain. 2. Selesai memformat partition barulah disusuli dengan memasang semula Windows Vista dari awal. Jika sekira sudah memasukkan CD Windows Vista ke dalam CD ROM drive maka biarkan sahaja CD itu dan ia tidak perlu dikeluarkan. tertakluk kepada keperluan ) dan memformat hard disk. Jika kerosakkan tersebut serius tanpa mengira apa puncanya. Sekiranya tidak ia perlu diubah prosedurnya menerusi ketetapan BIOS. apa yang perlu disediakan ialah CD Windows XP. Sebelum itu. Windows Vista juga tidak terkecuali daripada terdedah kepada kerosakkan atau gangguan.proses tersebut.1 Memformat hard disk menggunakan CD Windows Vista : 1. mungkin perlu mencipta semula partition. simpan backup data-data yang penting pada storan komputer lain. 3. 2. Melalui CD tersebut.1.BAB 2 MENYELENGGARA PERISIAN KOMPUTER 2. Proses membuat partition dan memformat semula hard disk tentunya menyebabkan kehilangan fail dan data yang terdapat dalam partition tersebut. Oleh itu sebelum meneruskan proses berkenaan.

Selepas CD Window VISTA dimasukkan paparan install window akan terpapar. iii. ii. 5. Jika proses tersebut dilaksanakan dengan betul. komputer akan meminta menekan mana-mana kekunci pada papan kekunci supaya komputer dapat dibootkan daripada CD. Pilih bahasa untuk install . 6.US 30 . i. Seterusnya SAVE ketetapan BIOS dan EXIT.malaysia Pilih bahasa papan kekunci .4.english Pilih masa dan waktu format .

3 8.4 31 . a. Klik INSTALL NOW Rajah 2.7. klik NEXT. Rajah 2. b. Tunggu sehingga paparan Type your product key for activation. c. Masukkan product key diruang yang disediakan Tandakan automatically activate windows when I’m online.

6 32 . Klik YES. kemudian klik NEXT.5 10. Rajah 2. Rajah 2.9. Pilih Windows Vista Business.

dan klik NEXT. Apabila paparan Lesen terpapar tandakan I accept the license terms. Klik CUSTOM apabila paparan pemilihan jenis yang hendak diinstall terpapar.11. Rajah 2.7 12. Rajah 2.8 33 .

a. Rajah 2.13. Klik pada Drive option (advance) untuk membuat partition. klik NEXT. Rajah 2. b.10 34 . Klik NEW sekiranya ingin membuat partition baru. Tunggu sehingga install sistem operasi selesai dan komputer akan RESTART.9 14.

11 16.15. Pilih gambar background desktop dan tekan NEXT. Rajah 2. Selepas selesai install paparan masukkan nama username dan password akan terpapar.12 35 . Kemudian klik NEXT. Rajah 2.

Rajah 2. Rajah 2.14 36 . untuk mengelakkan sistem operasi rosak.13 18. Pilih waktu dan masa dan tekan NEXT. Tekan ask me later sekiranya komputer tidak mempunyai internet.17.

Selepas selesai tekan START. Rajah 2.15 37 .19.

2 Memasang Microsoft Office 2003 a.1. Masukkan nombor siri perisian Office 2003 dan tekan NEXT.16 b. Rajah 2.17 38 . Masukkan CD Microsoft Office 2003 dan ia akan Autorun Rajah 2.2.

Klik pada kotak seperti gambarajah dibawah dan tekan NEXT.18 d. Masukkan maklumat yang berkaitan dan tekan NEXT. Rajah 2.c.19 39 . Rajah 2.

Rajah 2.e.21 40 .20 f. Rajah 2. Kemudian. Klik Complete Install dan tekan NEXT. tekan Next.

22 h. Tunggu sehingga selesai proses menyalin fail sistem ke dalam komputer. Rajah 2.g. Proses menginstall Microsoft Office 2003 selesai dan tekan Finish Rajah 2.23 41 .

b. Memeriksa pelompat atau jumper pada mainboard. perisian dan sistem operasi komputer. d. Memeriksa bateri sama ada bocor. a. Memeriksa hablur (soket berkristal ).1. Beberapa kaedah digunakan untuk menyelesaikan masalah terbabit termasuklah : 3. Tugas-tugas ini juga dilakukan apabila berlaku seperti sebagai contoh. pecah dan lupus.1 PENGENALAN Tugas pertama semasa menjalani Latihan Industri ini adalah melakukan kerja-kerja penyelenggaraan termasuklah membaikpulih komponen.BAB 3 MENYELENGGARA KOMPONEN KOMPUTER 3. jabatan ingin memasang komputer baru dan sebagainya. Kadangkala penyelesaian kepada masalah tersebut adalah dengan memformat komputer tersebut dan memasang semula sistem operasinya kembali kepada asal.1. 3. 42 . apabila komputer pekerja MBKT mengalami masalah.2 Pemerikasaan paparan monitor.1 Pengujian set komputer Pengujian merupakan cara penyelenggaraan komputer yang menghadapi masalah dimana ia gagal berfungsi dengan baik serta mengesan komponen komponen yang gagal untuk berfungsi atau mengalami kerosakan. Memeriksa modul RAM yang bersoket untuk memastikan ia tidak longgar atau tersalah letak. c.

Ianya penting untuk menentukan langkah seterusnya bagi menyelenggara kerosakan tersebut dan ianya mestilah dibuat dengan teliti serta cekap. Proses ini penting untuk memastikan komputer dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerosakan terhadap komponen dalaman komputer. Memeriksa PCB sama ada ia bengkok.3 Power On Self Test (POST) Tugasan ini merupakan salah satu daripada kaedah pengujian set komputer. ataupun burn out ada cip yang terbakar. ia berlaku secara automatic dan berlaku sebelum memasuki paparan sistem operasi.e. 43 .1 dan 3. putus. 3. Jadual 3. POST merupakan pengujian terhadap komputer untuk mengesan masalah yang timbul.2 menunjukkan beberapa mesej ralat yang dikenal pasti.1. sebab mesej ralat tersebut dan cara penyelesaiannya. pintas.Jika tidak diperiksa melalui POST ini akan menyebabkan MBKT mengalami kerugian masa dan wang.

Betulkan konfigurasi. Periksa adapter floppy Periksa disket. Bateri build – in CMOS RAM telah lemah. Konfigurasi tidak betul atau kerosakan pada floppy drive. Jenis pemacu cakera tidak betul. Periksa floppy. Drive A atau B rosak atau tak dapat dikesan Floppy adapter gagal berfungsi Disket samada belum diformat atau rosak Penyelesaian Jalankan SETUP utility dan pilih setting yang betul.Bil 1. pemacu atau harddisk rosak Jadual 3. 2. 6. 8.1 44 . No boot drive available strike F1 to boot Fail sistem rosak Cakera. Konfigurasi tidak betul atau kerosakan pada hard disk.0 seek failure Disk drive reset failure Diskette read failure 3. Periksa CMOS. Periksa hard disk dan floppy. 5. Periksa hard disk. Periksa CMOS. Periksa floppy drive. 7. Jenis paparan tidak dikonfigurasi dengan betul. Paparan mesej Invalid configuration information please run SETUP program Punca kerosakan Saiz modul RAM tidak betul. Gantikan bateri CMOS. 4. Cuba pindahkan fail sistem dan boot. Diskette ( FDD ) configuration error Hard Disk ( HDD ) configuration error CMOS battery bad Diskette drive 1. Bersihkan kepala dan periksa floppy drive . Betulkan konfigurasi.

Bil 9. Keyboard is locked please unlock 45 . Periksa fail sistem hard disk. Keyboard failure 13. Kunci papan kekunci aktif. Jadual 3. Paparan mesej Hard Disk Controller failure No boot sector on hard disk Punca kerosakan Kad kawalan rosak Fail sistem partition C:\ rosak atau bukan bootable.2 Penyelesaian Ganti kad baru. jadual partition rosak Hard disk rosak. Cuba boot dan jalankan perisian diagnostic dan baiki fail sistem. Periksa papan kekunci dan sambungan kabel. Ganti hard disk. 11. Hard disk failure 12. Buka kunci papan kekunci . Partition C:\ mungkin belum diformat Kawasan sistem rosak. Pindahkan fail sistem. 10. Samada papan kekunci atau penyambungan kabel papan kekunci rosak. Format hard disk.

yang mana mudah dapat diperbetulkan. b. Memeriksa dengan cara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. d. Seperti peraturan yang biasa dilakukan. beberapa prosedur perlu dipatuhi dan diikuti. a.1. Pemeriksaan bahagian dalaman komputer adalah perlu jika masih mengalami masalah. Di antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat ialah seperti berikut. kerana ia dapat menjimatkan masa dan tenaga serta membendung berlakunya kerosakan lain. Selalunya peralatan yang tidak berfungsi akan menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. terutama bagi sistem yang baru. Menjalankan set semula. 16 .3. Kesilapan konfigurasi semula adalah merupakan penyebab utama mesej ralat POST.4 Memperbetulkan masalah ralat POST Untuk tugasan ini. Buka penutup unit sistem komputer. Parallel port atau penyambung rangkaian supaya semuanya disambung dengan kemas dan sempurna. jika berlakunya mesej ralat seperti berikut “Press F1 to continue”. Ikuti segala arahan dalam panduan pemasangan. Jika tidak berfungsi penyambungan bekalan kuasa ke unit sistem atau komputer diperiksa. ini adalah kerana masalah konfigurasi. Sebelum memasuki set semula nilai konfigurasi yang betul untuk sistem perlu diketahui terlebih dahulu dan juga perlu menulis konfigurasi yang betul sebagai rujukan. c. Periksa semua penyambung video. Periksa Jumper pada papan induk komputer dan kad tambahan di set dengan betul.

seperti kabel longgar. oleh itu. Secara amnya. f. ini mungkin disebabkan oleh peralatan yang tidak berfungsi. boleh cuba menggantikan peralatan dengan peralatan yang baru. Sekiranya masih lagi menerima mesej ralat.5 Memeriksa sambungan kabel Masalah yang biasa berlaku pada perkakasan komputer ialah penyambungan kabel .1. pastikan penyambungannya tidak longgar.kabel yang dipasang dengan tidak kemas. Oleh itu. Jika sekiranya kabel tersebut tidak sepadan. Kadangkala ada juga pengguna yang cuba untuk memasang jenis kabel yang berbeza secara tidak sengaja atau memang tidak tahu. ia boleh merosakan komputer jika kabel tersebut dipasang.e. Masalah biasa sambungan kabel yang berlaku di Jabatan MBKT. Periksa semua kabel penyambungan seperti kabel kuasa ke papan induk komputer. semua peralatan komputer biasanya memiliki kabel kuasa dan data yang dihubungkan kepada komputer. 3.tercabut. Jika dapat mencapai cakera keras yang baru. kabel rosak dan kabel berlainan jenis. itu mungkin disebabkan oleh cakera keras belum lagi diformat. pemacu cakera dan peralatan dalaman yang lain serta kabel data dan kawalan pemacu cakera. g. 17 .

1 PENGENALAN Tugasan ini dilakukan untuk memastikan sistem rangkaian bagi komputer Jabatan di MBKT berfungsi dan berada dalam keadaan baik.BAB 4 PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN 4.1 Konfigurasi IP address pada komputer a. Selepas itu klik kanan pada ikon local area connection dan pilih properties. Seterusnya klik 2 kali pada ikon Network Connection. Ini kerana banyak urusan perkhidmatan MBKT melibatkan sistem rangkaian. pusat maklumat. kaunter tempat letak kereta dan Jabatan Khidmat Pengurusan MBKT. Beberapa jenis tugasan dalam bidang dilakukan seperti : 4.1 akan terpapar pada skrin paparan. kaunter cukai. Seperti. sistem dihubungkan melalui sistem rangkaian dari server ke jabatan – jabatan MBKT yang menggunakannya.1. b. 18 . Sistem E-PBT dan sistem PIAM merupakan 2 contoh sistem digunapakai oleh MBKT. Klikkan 2 kali pada ikon My Computer dan kemudian pergi ke Control Panel. c. Rajah tetingkap seperti rajah 4.

Masukkan nilai 255. k. Seterusnya masukkan nilai 192. Kemudian pilih Use the following IP address. e.198. Kemudian masukkan pula nilai 202. Biarkan kosong bagi kotak Default gateway.188.255.1. Selepas itu klik pada butang OK setelah selesai menkonfigurasikan nombor IP untuk server.10. i.1 pada kotak IP address.1. f.1 d.88. Akan terpapar pada skrin tetingkap untuk properties Internet Protocol ( TCP/IP ). g.255. Masukkan nilai 202.5 untuk preferred DNS server. h. l.133 untuk alternate DNS server. Klik 2 kali pada Internet Protocol ( TCP/IP ).1. j.Rajah 4. 19 .0 pada kotak Subnet Mask.

Rajah 4. Jika sekiranya pengguna ingin memaparkan ikon pada taskbar apabila komputer disambungkan ke rangkaian klik pada kotak show icon notification area when connected.m. Selepas itu.2 20 . tekan butang OK. n. Komputer akan meminta untuk RESTART jika perlu.

Contoh susunan kabel yang baik : a. b.3 21 . c. dan cap RJ – 45. Susunan straight through cable : Rajah 4. Jarak antara komputer dengan switch. Peralatan yang cukup seperti kabel UTP. crimping tool. gunting. Kedudukan komputer dan switch.4.2 Membuat sambungan kabel rangkaian pada komputer Untuk membuat sambungan kabel rangkaian. Selain itu. beberapa aspek perlu diambil berat : a. untuk membuat sambungan kabel yang baik mestilah mematuhi beberapa langkah dan susunan kabel mesti betul supaya ia dapat berfungsi dengan baik.1.

Susunan crossed over : Rajah 4.4 22 .b.

BAB 5 CABARAN DAN PENYELESAIAN 5. Komputer yang diselenggara perlu disiapkan segera. Kerosakan biasanya berlaku pada sistem E-PBT dan sistem PIAM.1 Menyelenggara perisian komputer Dalam menyelesaikan tugasan ini. Kebanyakan kerosakan yang berlaku biasanya pada sistem E-PBT dan sistem PIAM. 5. c.1 CABARAN 5. b. Inisiatif pekerja MBKT dalam penggunaan komputer kurang.2 Menyelenggara komponen komputer a. 5. Kerosakan yang berlaku disebabkan oleh server. Pekerja MBKT meminta perkara yang tidak logik berkaitan dengan baikpulih komputer. terdapat beberapa masalah dan cabarannya. 23 . Kerosakan disebabkan perkara yang tidak diketahui.1. d. Pekerja MBKT meminta perkara yang tidak logik berkaitan dengan baikpulih komputer. b.1.1.3 Menyelenggara sistem rangkaian a. Komputer yang hendak dibaikpulih tidak mempunyai komponen gentian. c. b. Antara cabarannya : a.

24 . berani menghadapi setiap situasi.5. tidak mudah putus asa bila menghadapi sesuatu masalah. Antara penyelesaian yang saya lakukan adalah kuatkan keyakinan diri.2 PENYELESAIAN Cabaran-cabaran di atas telah saya hadapi dengan positif. dan jadikan cabaran-cabaran sebagai sesuatu pengalaman baru dalam bekerja untuk mematangkan diri. memberi komitmen yang sepenuhnya terhadap setiap kerja yang diberikan.

Ini kerana segala arahan dan tugas yang telah diamanahkan kepada pelatih harus dipertanggungjawabkan oleh pelatih dengan baik dan sempurna. semasa menjalani latihan pelatih juga dapat mengetahui tentang dunia perniagaan yang berkait dengan teknologi komputer. Pelatih juga dapat membiasakan diri dengan orang ramai dan pelanggan sepanjang menjalani latihan industri. latihan industri merupakan salah satu program latihan yang memberikan kesan-kesan yang positif kepada pelatih. 25 . ini dapat digunakan oleh pelatih apabila tamat pengajian dan menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Ini kerana setiap ilmu-ilmu dan pengalaman yang didapati dengan menjalani latihan industri dapat digunakan oleh pelatih apabila menempuh alam pekerjaan kelak.BAB 6 KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat saya huraikan sepanjang menjalani latihan industri adalah pelatih dapat menanamkan sikap bertanggungjawab dan amanah. ia juga dapat membina hubungan baik dengan pegawai dan pekerja. pelatih telah dapat gambaran yang jelas mengenai apa yang dipelajari. ia dapat merealisasikan matlamat negara yang memerlukan pakar-pakar IT yang berkebolehan tinggi untuk menuju ke negara maju. Dengan menjalani latihan industri juga pelatih dapat membentuk dan mengukuhkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan majikan dan pelanggan. Oleh itu. Pelatih dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari secara praktikal dan teknikal. Latihan industri ini juga dapat memperkenalkan pelatih kepada teknologi terkini dunia komputer yang berkembang pesat dari semasa ke semasa. Dengan itu. Selain itu juga. Selain itu. Secara keseluruhannya. Di dalam latihan industri pelatih dapat memperkaitkan di antara teori yang telah dipelajari di politeknik dengan kerja-kerja pratikal. Ini kerana daripada program latihan industri ia dapat memberi peluang kepada pelatih untuk mempertingkatkan pengetahuan tentang teknologi komputer yang berkembang pesat dari bidang yang diceburi dan mungkin dapat melahirkan seorang pakar IT yang berkebolehan tinggi dan berkualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful