1.

PENGENALAN SISTEM KABEL BERTEBAT DIUDARA
Sistem kabel bertebat diudara yang dilaksanakan terdiri daripada satu hingga empat pengalir aluminium yang bersalut dan pengalir-pengalir tersebut membelit disekeliling satu pengalir penggantung yang juga dikhususkan sebagai dawai neutral. Dengan menggunakan sistem kabel bertebat diudara keterusan bekalan kepada pelanggan dapat dijamin dengan lebih berkesan disebabkan kurangnya berlaku kerosakan. Kemungkinan berlakunya litar pintas tidak mudah terjadi disamping itu kos-kos pembinaan dan senggaraan lebih murah. Pemasangan talian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan masalah untuk mencatas dan menebang pokok-pokok kayu dapat dikurangkan. Oleh kerana keseluruhan sistem pemasangan kabel ini bertebat sepenuhnya, pemasangan sistem ini lebih selamat dan tidak memberi satu keadaan yang merbahaya kepada pekerja dan orang awam yang menyentuh kabel tersebut. Keterangan ringkas berikut adalah diantara beberapa perkara yang perlu dilaksanakan didalam pembinaan talian kabel bertebat diudara :1. Terdapat dua saiz-saiz kabel bertebat diudara yang telah diseragamkan penggunaannya sebagai sesalur talian utama a) 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 b) 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 Pengalir 16mm per. terdapat pada kedua-dua kabel tersebut untuk kegunaan pengalir lampu awam. 2. Terdapat dua saiz-saiz kabel bertebat diudara yang telah diseragamkan penggunaannya sebagai sesalur sebis a) 3 x 16mm2 + 25mm2 untuk bekalan 3 fasa b) 1 x 16mm2 + 25mm2 untuk bekalan 1 fasa 3. Semua sambungan pada pengalir kabel bertebat diudara perlu menggunakan penyambung bersalut Piercing. 4. Penggunaan Perangkai Fusable (mekanikal) diperkenalkan bagi melindungi kabel dan pelbagai pepasangan lain daripada mengalami kerosakan sekiranya dahan atau pokok-pokok kayu yang berat menimpa talian. 5. Dawai bersalut PVC perlu digunakan sebagai dawai bumi bagi memastikan keseluruhan pepasangan sistem ini bertebat sepenuhnya.

Page 1 of 21

6. Tegangan kabel dibuat sehingga kelegaan kabel ke paras tanah sepertimana yang diperlukan didalam kehendak peraturan diperolehi dengan cara membuat pengukuran di tapak kerja dan tidak perlu menggunakan Dynamometer atau papan kenduran. Walaubagaimanapun didalam pemasangan kabel bertebat diudara, kadaran fius-fius yang dipasang perlu ditentukan pada kadar yang betul bagi mengelak berlakunya kerosakan pada bahan penebat. Semua sambungan sesalur servis bagi tujuan pengimbangan beban pada setiap fasa perlu dibuat dengan berhati-hati. 2. KABEL BERTEBAT DIUDARA VOLTAN RENDAH 2.1 Binaan dan Rekabentuk

Kabel ini mempunyai satu hingga empat pengalir aluminium bertebat dengan Polyethylene. Pengalir-pengalir ini membelit disekeliling dawai penggantunng bersalut aluminium Alloy. Dawai penggantung ini juga dikhususkan sebagai dawai Neutral. 2.2 Pengalir Fasa

Bahan pengalir yang digunakan adalah Aluminium Tarik Kuat (Hard Drawn Aluminium) dikeluarkan mengikut keadaan H68 mengikut panduan BS 2627 Wrought Aluminium for Electrical Purposes. Pengalir-pengalir ini dibentukkan dalam keadaan bulat, berlembar dan dipadatkan bersesuaian seperti kehendak IEC228 : Conductors of Insulated Cables. 2.3 Dawai Penggantung / Neutral aluminium alloy didalam sentiasa melalui proses boleh dibuat samasekali asas atau dawai sebelum

Dawai penggantung / neutral diperbuat daripada bahan bentuk dawai yang ditarik daripada rod yang pengolahan dan pemasangan. Sambungan tidak pada dawai pengantung/neutral kecuali pada rod proses penarikan.

Dawai penggantung / neutral perlu mempunyai ciri-ciri fizikal berikut :Beban Putus ( sebelum dilembarkan ) Kerintangan pada suhu 20º C 2.4 Ketumpatan pada suhu 20º C Penebat 30 h Bar(Min) 0.0328 ohm mm2 /m 2.70 kg/dm3

Semua pengalir termasuk dawai penggantung / neutral perlu disalut dengan lapisan Polyethylene hitam penentang cuaca padatan tinggi.
Page 2 of 21

2.5

Arah Pusingan Membelit Pengalir

Pengalir-pengalir membelit disekeliling dawai penggantung / neutral mengikut arah tangan kanan susunan cara ( Z ). Semua teras-teras pengalir perlu kemas dan rapat diantara satu sama lain. 2.6 Pengenalan Pada Teras

Semua teras-teras pada kabel perlu ditandakan dalam bentuk yang timbul dipermukaan penebat. Untuk pengalir fasa ditanda dengan nombor 1, 2 dan 3 ( 1-Fasa Merah, 2-Fasa kuning, 3-Fasa Biru ) dan bagi pengalir lampu jalan ditanda dalam huruf S/L. Tanda-tanda ini boleh didapati pada setiap jarak 150mm atau tidak lebih daripada jarak ini. perkara Disepanjang dawai penggantung / neutral ditandakan dengan perkaraberikut :2.7 Saiz Kabel Nama pengeluar Kadar Voltan Sekatan TNB

Saiz-saiz kabel bertebat diudara voltan rendah di standardkan seperti berikut:a) Untuk talian sesalur utama i) ii) b) 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2

Untuk talian sesalur servis i) ii) 3 x 16mm2 + 25mm2 1 x 16mm2 + 25mm2 untuk bekalan 3 fasa untuk bekalan 1 fasa

Page 3 of 21

3. 3.1

DATA-DATA TEKNIKAL KABEL BERTEBAT DIUDARA Ciri-Ciri Fizikal dan Ukuran Pengalir Fasa dan Lampu Jalan 1 x 16mm2 + 25mm2 7 4.7 1.05 6.8 11.3 3 x 16mm2 + 25mm2 7 4.7 1.05 6.8 16.9 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 19 / 7 11.5 / 4.7 1.7 / 1.05 14.9 / 6.8 33.4 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 37 / 7 16.2 / 4.7 2.2 / 1.05 20.6 / 6.8 45.0

Saiz Kabel Bilangan Lembar Garispusat lembar Pengalir ( mm ) Tebal Penebat ( mm ) Garispusat fasa / Lampu jalan ( mm ) Garispusat keseluruhan Kabel ( mm ) Rintangan pada 300C ( ohm / km ) Berat keseluruhan Kabel ( kg / km )

1.99 150

1.99 270

0.33 / 1.99 1500

0.17 / 1.00 2280

3.2Ciri-Ciri Fizikal dan Ukuran Untuk Dawai Penggantung / Neutral

Page 4 of 21

Saiz Dawai Penggantung ( mm2 ) Bilangan lembar Garispusat Lembar Dawai Penggantung ( mm ) Tebal Penebat ( mm ) Garispusat (mm) Dawai Penggantung

25mm2 7 5.9 1.25 8.4

70mm2 19 9.9 1.5 12.9

120mm2 19 13.0 1.7 16.4

Rintangan pada 300C ( ohm / km ) Modulus Keanjalan ( kg / mm2 ) Pengembangan ( per0C ) Pengkalisuhu

1.44 6300 23 x 10-6

0.46 6300 23 x 10-6

0.26 6300 23 x 10-6

Tegangan Putus ( kN) Tegangan Selamat = Tegangan Putus ( kN ) 25

7.4 2.96

20.9 8.36

35.9 14.36

3.2Kadar Membawa Arus dan Litar Pintas 1x 3x 3x 3x

Page 5 of 21

Saiz Kabel

16mm2 + 25mm2 80A

16mm2 + 25mm2 70A

95mm2 +16mm2 +70mm2 180A

185mm2 +16mm +120mm2 300A

Keupayaan membawa arus pada suhu udara 30ºC perfasa (A) Kadar arus litar pintas maksima fasa ( kA ), rintangan pada 300ºC ( ohm / km ) 0.1 saat 0.5 saat 1.0 saat 3.0 saat

3.08 1.38 0.98 0.56

3.08 1.38 0.98 0.56

18.33 8.20 5.80 3.35

35.69 15.96 11.29 6.52

3.4

Rintangan Dan Aruhan Kabel Bertebat Diudara Saiz Kabel mm2 Fasa ( ohm/km ) R30ºC R75ºC 2.33 2.33 0.39 Lampu Jalan ( ohm / km ) R30ºC 1.99 R75ºC 2.33 Neutral ( ohm / km ) R30ºC 1.44 1.44 0.46 R75ºC 1.65 1.65 0.591 Aruhan ohm/km/fasa XL 0.285 0.105 0.095

1 x 16 + 25 3 x 16 + 25 3 x 95 + 16 + 70

1.99 1.99 0.33

3.5

Susutan Voltan Kabel Bertebat Diudara Saiz Kabel mm2 % Susutan Voltan Per kVA / km Untuk 3 Fasa Pada Pelbagai Faktur Kuasa 1.00 0.95 0.9 0.85 0.80

Page 6 of 21

3 x 16 + 25 3 x 95 + 16 + 70 3 x 185 + 16 + 120

1.35 0.226 0.116

1.30 0.232 0.127

1.24 0.228 0.128

1.18 0.222 0.127

1.12 0.214 0.126

4.

BAHAN-BAHAN PEPASANGAN KABEL BERTEBAT DIUDARA Bahan-bahan yang digunakan untuk pemasangan kabel bertebat diudara ialah: a) b) c) d) e) f) g) 4.1 Penyangkok Pencengkam gantungan Penetap tamatan Perangkai Fusable “ Fusable Link “ Tiub pemati hujung Pengikat Nylon hitam Penyambung bertebat “ Piercing “

Penyangkok ( Rajah 1 )

Penyangkok diperbuat daripada keluli yang diliputi oleh galvanis melalui proses celup panas. Penyangkok ini digunakan untuk menahan dan menyokong penetap tamatan dan pengcekam gantungan.

4.2

Pencengkam Gantungan ( Rajah 2 )

Rekabentuk pencengkam gantungan adalah bersesuai untuk digunakan pada dawai penggantung / neutral bersalut tanpa menyebabkan berlakunya kerosakan pada penebat ( terdapat pelapik plastik yang dipasang pada pencengkam gantungan ).

Page 7 of 21

Pencengkam gantungan ini dipasang pada tiang sesalur terus dan tiang sudut sehingga 30º. Bagi tiang sudut yang melebihi sudut ini, penetap tamatan perlu digunakan. Terdapat dua saiz yang dibekalkan bergantung pada saiz dawai penggantung / neutral. i) ii ) Pencengkam gantungan 25 - 70 mm2. Pencengkam gantungan 120 mm2

Page 8 of 21

4.3

Penetap Tamatan ( Rajah 3 )

Penetap tamatan digunakan untuk menahan tegangan kabel pada tiang tamatan, pembahagian dan tiang sudut dimana sudut peralihannya melebihi 30º. Penetap tamatan dipasang pada dawai penggantung / neutral bertebat tanpa menyebabkan berlakunya kerosakan pada salutan penebat pengalir. Terdapat tiga saiz yang dibekalkan bergantung pada saiz dawai penggantung / neutral. i) ii ) iii ) Penetap tamatan 25 mm2. Penetap tamatan 70 mm2. Penetap tamatan 120 mm2.

Page 9 of 21

4.4

Fusable Link ( Mekanikal )

-

Rajah 4

Fusable link merupakan penyangkut berbentuk “ S “ yang diperbuat daripada keluli lembut yang disalut dengan galvanis melalui proses celup panas berpandukan B.S. 729. Ia perlu dipasang diperantaraan penyangkok dengan pengcekam gantungan. Fusable link ini perlu dipasang pada tiang sesalur terus dan tiang sudut dimana sudut peralihannya kurang daripada 30º. Fusable link direkabentuk supaya kekuatan pecahnya didalam linkungan 6kN (kiloNewton) supaya talian kabel bertebat dan segala bahan pepasangan yang lain tidak mengalami kerosakan sekiranya pokok dan dahan yang berat menimpa talian tersebut. Terdapat juga fusable link yang telah dipasang secara siapbina pada pengcekam gantungan.

Page 10 of 21

4.5

Tiub Pemati Hujung ( Rajah 5 ) Tiub pemati hujung digunakan untuk menutup pengalir yang terdedah pada bahagian hujungnya. Ia diperbuat daripada bahan EPDM hitam penentang cuaca padatan tinggi. Tiub ini dapat dipasang dengan menggunakan tangan tanpa perlu dihangatkan atau menggunakan peralatan khas. Saiz-saiz tiub yang terdapat adalah : i) ii) iii) iv) Tiub pemati hujung 16 - 25 mm2. Tiub pemati hujung 70 mm2. Tiub pemati hujung 95 mm2. Tiub pemati hujung 120 - 185 mm2.

4.6

Pengikat Nylon Hitam ( Rajah 6 )

Pengikat nylon hitam digunakan untuk mengikat kembali teras pengalir ke dawai pengantung / neutral disetiap tempat dimana pengalir tersebut terombak keluar daripada gumpalannya apabila pemasangan bahan-bahan dibuat pada kabel. Pengikat ini diperbuat daripada bahan plastik dengan panjangnya lebih kurang 200 mm dan lebar 9 mm. Terdapat kemudahan untuk mengunci ketat dan meleraikannya disatu hujung pengikat ini.

Page 11 of 21

4.7

Penyambung Bertebat “ Piercing “ ( Rajah 7 )

Penyambung bertebat Piercing digunakan untuk mendapatkan keterusan sambungan elektrik diantara talian utama dengan pengalir tee-off. Pelit sesentuh bergerigi yang disediakan dapat menembusi terus pada penebat pengalir bagi mendapatkan sambungan elektrik yang baik tanpa perlu membuang salutan penebat. Dengan menggunakan saiz-saiz yang bersesuaian dengan pengalir, semua bahagian logam penyambung ditutupi sepenuhnya dalam perumah yang dapat menahan pada sebarang keadaan cuaca dan kalis air serta dapat menahan voltan arus ulangalik 6kV untuk 1 minit setelah direndam 300 mm dalam air selama 1 jam. Bol pengetat ditebat daripada menyentuh pelit penyambung dan kepala ricih plastik lebihan dayakilas disediakan bagi memastikan ketatan dayakilas yang dibuat mencukupi sepertimana yang dikehendaki oleh pengeluar tanpa memerlukan peralatan khas. Penyambung bertebat Piercing yang digunakan untuk menyambung pelbagai saiz pengalir fasa dan dawai neutral / penggantung adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penyambung Piercing 185 - 120 mm2 / 185 - 95 mm2. Penyambung Piercing 185 - 120 mm2 / 25 - 16 mm2. Penyambung Piercing 120 mm2 / 70 mm2. Penyambung Piercing 95 - 70 mm2 / 95 - 70 mm2. Penyambung Piercing 95 - 70 mm2 / 25 - 16 mm2. Penyambung Piercing 25 - 16 mm2 / 25 -16 mm2.

Page 12 of 21

5. 5.1

PEPASANGAN TIANG UNTUK KABEL BERTEBAT DIUDARA VOLTAN RENDAH Cara Pepasangan Pada Tiang

Cara pemasangan kabel pada pelbagai kedudukan tiang ditunjukkan didalam rajah-rajah dibawah: i. ii. iii. iv. v. vi. 5.2 Tiang Sesalur terus Tiang Sesalur Terus Bersudut Tiang Pembahagian Tiang Tamatan Tiang Sesalur Terus dengan Tamatan Tee Tiang Sesalur Terus “ Beberapa Litar “ Rajah 8 Rajah 9 Rajah 10 Rajah 11 Rajah 12 Rajah 13

Penggunaan Tiang

Tiang spun kongkrit digunakan untuk menyokong talian kabel bertebat diudara. Panjang tiang yang digunakan untuk menyokong kabel dinyatakan seperti berikut : -

Panjang Tiang 9 meter 7.5 meter

Saiz Kabel Bertebat 3 x 185 mm2 + 16 mm2 + 120 mm2 dan 3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 3 x 16 mm2 + 25 mm2 1 x 16mm2 + 25 mm2

5.3

Panjang Span Maksima Jarak span maksima bagi penggunaan tiang yang piawai seperti diatas bagi kesemua saiz kabel ialah 50 meter.

Page 13 of 21

5.4

Bilangan Maksima Litar Per Tiang

Bilangan litar ( kabel ) yang digantung diatas tiang dihadkan oleh rekabentuk tegasan kelenturan “ Design bending stress “ yang terjadi pada tiang apabila berlakunya tiupan angin terhadap kabel dan tiang. Tiang spun kongkrit yang digunakan sekarang mempunyai momen kelenturan muktamad “ Ultimate bending moment “ lebih kurang 3.1 ton-meter. Bilangan maksima litar yang dapat disokong oleh setiap tiang adalah seperti berikut: Panjang Tiang 9 meter Bilangan Litar dan Saiz Kabel Bertebat 1 Litar 3 x 185mm2 + 16 mm2 + 120 mm2 dengan 1 Litar 3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 3 Litar 3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 7.5 meter Di 4 Litar 3 x 16 mm2 + 25 mm2

kawasan tanah lapang misalnya di kawasan tanah sawah, yang berkemungkinan tiupan angin akan melebihi 96km/j, Umbang Angin mungkin digunakan untuk mengimbangi penambahan beban yang terjadi pada tiang.

5.5

Pembumian Di Tiang ( Rajah 14 )

Sistem pembumian neutral berbilang “ Multiple Earthed Neutral “ perlu diamalkan. Dawai aluminium bersalut PVC saiz 7/2.14mm ( 7 / .083in ) digunakan sebagai dawai bumi. Cara pemasangan pembumian ini adalah sama sepertimana pembumian pada talian tak bersalut. Untuk pemasangan pada bahagian pangkal tiang, salutan penebat PVC perlu dikeluarkan dan pengalir yang telah terdedah dililit disekeliling bahagian pangkal tiang untuk memastikan sentuhan yang berkesan dengan tanah sekeliling. Pada bahagian atas, cantuman dawai bumi dengan neutral dibuat dengan menggunakan penyambung penebat “ piercing”.

6.

KELEGAAN DAN LINTASAN KABEL BERTEBAT

Page 14 of 21

6.1

Kelegaan Talian Kebumi Kelegaan minima kabel diatas paras tanah adalah seperti berikut : a) b) c) Merentangi jalan raya Merentangi kawasan tanah lapang Merentangi kawasan dimana kenderaan tidak mungkin boleh masuk 5.49 meter 5.18 meter 4.57 meter

6.2 adalah disepanjang

Kelegaan Dengan Bangunan Oleh kerana kesemua pengalir termasuk dawai pengantung / neutral bersalut, kabel ini dapat ditempatkan dibangunan dan dilarikan bangunan sama seperti dawai PVC.

6.3

Penempatan Kabel Di Bangunan

Apabila kabel bertebat diudara direntang diperantara tiang ke bangunan, kabel tersebut hendaklah ditempatkan pada bangunan dengan ketinggian tidak kurang dari 2.7 meter daripada paras tanah.

6.4

Kelegaan Daripada Dahan Pokok dan Pokok-Pokok

Semua dahan pokok dan pokok-pokok yang berada dalam lingkungan 300 mm hendaklah ditebang atau dicantas. Sekiranya terdapat pokok-pokok yang merbahaya terhadap talian. ( Pokok-pokok yang condong ke talian ) yang berada luar daripada jarak ini juga perlu ditebang.

6.5

Melintasi Talian Telekom

Keadaan-keadaan berikut perlu dipatuhi apabila kabel bertebat diudara melintasi talian telekom: -

Page 15 of 21

a)

Sudut minima yang perlu dibuat diantara talian pengalir dengan talian telekom ditempat pelintasan tidak boleh kurang daripada 30º. Jarak minima diantara kabel dengan talian telekom adalah 610

b) mm. 6.6

Melintasi Talian Atas Voltan Tinggi

Apabila talian voltan rendah perlu melintasi talian voltan tinggi, talian tersebut akan disambung dengan menggunakan kabel bawah tanah. Cara ini merupakan cara yang selalu diamalkan. 6.7 Melintasi Rel Keretapi

Kebenaran mestilah terlebih dahulu diperolehi daripada pihak berkuasa Jabatan Keretapi. Kelegaan minima daripada tanah perlu diperolehi sama seperti kelegaan talian melintasi jalanraya dan kelegaan dengan talian telekom juga perlu dipatuhi sekiranya terdapat talian telekomunikasi direntang disepanjang rel keretapi tersebut.

Page 16 of 21

7.

PEPASANGAN UMBANG 7.1 Cara Pemasangan Umbang Cara pemasangan umbang sama sepertimana diamalkan didalam talian tak bersalut. Penggunaan Dawai Umbang

pembinaan 7.2

Dawai keluli galvanis berlembar grade 700 bersaiz 7/3.25 mm digunakan sebagai dawai umbang. 7.3 Pemilihan Bilangan Umbang Yang Perlu Dipasang

Panduan mengenai pemilihan umbang yang perlu dipasang mengikut penggunaan pelbagai saiz kabel bertebat diberi didalam jadual dibawah. Bagi menyesuaikan dengan beban kerja umbang, keadaan tanah mestilah kukuh dan sekiranya didirikan di kawasan tanah yang lembut, penambahan bilangan umbang perlu dibuat.

Page 17 of 21

Bil Umbang Yang Digunakan Bilangan Litar Dan Saiz Kabel Tiang Tamatan Tiang Sudut Dengan Sudut Peralihan 0º- 30º 1 Litar 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 1 Litar 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 2 Litar 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 3 Litar 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 ATAU 1 Litar 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 dengan 1 Litar 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 4 Litar 3 x 16mm2 + 25mm2 1 1 1 1 1 1 30º- 60º 1 1 1 60º- 90º 1 1 1

2

2

2

2

1

1

1

1

Page 18 of 21

8.

KERJA MERENTANG KABEL BERTEBAT Cara merentang kabel adalah sama seperti merentang talian pengalir tak bersalut. Semasa kerja merentang dilakukan, kabel bertebat ini akan dilalukan didalam takal yang digantung pada setiap tiang. Perhatian perlu diambil supaya kabel tidak bergesel dengan permukaan bumi atau sebarang objek yang kasar atau keras bagi menjamin penebatan pada kabel tidak dirosakan.

9.

TEGANGAN DAN KENDURAN KABEL Kehendak minima kelegaan kabel dengan tanah yang diperlukan mengikut peraturan perlu dipastikan dengan membuat pengukuran kelegaan tersebut ditapak kerja. Semasa membuat kerja-kerja menegang kabel, kabel ini perlu ditegangkan sehingga kenduran kabel tersebut memenuhi sekurang-kurangnya 305mm melebihi kelegaan minima yang dinyatakan dalam 6.1. Lebihan kelegaan ini dibuat bagi membolehkan pemanjangan pengalir yang akan terjadi disebabkan kesan kerayapan (pengembangan) pengalir dan beban elektrik. Oleh sebab pembesaran kenduran berkadar terus dengan puncaganda dua panjang span, pemilihan span untuk pengukuran kelegaan kebumi ini perlu dibuat pada span yang terpanjang atau jika span sama panjang pilihlah mana-mana satu yang sesuai. Sekiranya talian tersebut membabitkan pelintasan dikawasan jalanraya, pengukuran yang berasingan perlu dibuat bagi memastikan kelegaan tersebut dipenuhi. Semasa kerja-kerja menegang ini, tegangan bunuh tidak perlu dilakukan pada dawai penggangtung / neutral.

10.

PEPASANGAN LAMPU JALAN Pepasangan peralatan lampu jalan dapat dibuat pada tiang dan sambungan dawai dibuat dengan menggunakan penyambung bertebat Peircing ke pengalir lampu jalan kabel bertebat diudara.

11.

FIUS DITIANG DAN KADAR FIUS

Page 19 of 21

Penebat Polyethylene akan mengalami kerosakan yang berkekalan sekiranya pengalir kabel dibenarkan membawa arus yang tinggi melebihi daripada kadar maksima arus kabel. Dalam kes-kes yang tertentu kehangatan haba yang terjadi disepanjang kabel tersebut boleh mengakibatkan berlakunya kebakaran. Bagi memastikan penebat tidak akan mengalami kerosakan oleh penghasilan haba yang keterlaluan disebabkan lebihan beban, fius-fius yang dipilih akan terputus sebelum arus melebihi kadar keterusan maksima sesuatu kabel. Untuk melindungi kabel-kabel ini, hanya fius-fius HRC yang mempunyai ciri-ciri kelakuran fius pengeluar berpandukan spesifikasi B.S. 88 part 5 perlu digunakan. Kadar fius maksima untuk pelbagai saiz kabel adalah seperti berikut Saiz Pengalir Fasa 185 mm2 95 mm2 16 mm2 Kadar Fius Maksima ( Amp ) 200 125 50 Arus Fius Sebenar (Faktor Fius 1.5 Kali) 300 188 75

Untuk melindungi talian kabel bertebat terhadap beban lampau serta untuk mendapatkan kemudahan pengasingan bahagian talian utama kabel bertebat diudara, L.V outdoor fuse switch 400A dengan kadar fius maksima 200A dan 125A perlu digunakan bergantung kepada saiz kabel seperti jadual diatas. Cara pemasangan fius di tiang sepertimana yang diamalkan sekarang pada talian aerial voltan rendah dan sesalur serbis perlu diikuti.

12.

TAMATAN DI PENCAWANG DAN ATAS TIANG Seberapa praktikal yang boleh, kabel bertebat diudara hendaklah ditamatkan terus pada unit punca bekalan keluar fius dipapan pembahagian voltan rendah atau peti pembekal, dalam kes dimana kabel bawah tanah digunakan, kabel bertebat diudara perlu disambung secara terus ke teras-teras kabel yang berkaitan dengan menggunakan jenis “ ferrule “ yang boleh disambung secara pemampatan. Sambungan ini hendaklah dilindungi sepenuhnya dengan tiub atau pita penebat yang dapat mengekalkan kekuatan penebatan sistem tersebut.

13.

SENGGARAAN TALIAN KABEL BERTEBAT

Page 20 of 21

13.1

Senggaraan Berkala

Talian perlu dibuat rondaan sekurang-kurangnya setahun sekali. semasa rondaan talian dilaksanakan, perkara-perkara berikut perlu diberi keutamaan :a) b) c) d) Kesan pemotongan atau kebakaran pada penebat kabel Sebarang tanda lampau panas pada penyambung atau penamatan Dahan atau lain-lain objek yang bersangkut pada kabel Pokok-pokok yang merbahaya terhadap talian

13.2

Membaiki Salutan Penebat Penebat polyethylene dapat dibaiki dengan membalut bahagian penebat yang cacat atau rosak dengan pita penebat plastik berkualiti tinggi.

Page 21 of 21