ISU WANITA DAN SUKAN

sedikit sebanyak telah menggurangkan minat wanita khususnya wanita Islam untuk aktif dalam bidang sukan berprestasi tinggi walaupun mereka mempunyai keinginan dan potensi untuk mempamerkan kecemeriangan dalam bidang sukan. .FAKTOR-FAKTOR KURANG PENGLIBATAN WANITA DALAM SUKAN ‡ Kekurangan pendedahan serta peluang untuk menyertai kegiatan sukan ‡ Kurang keyakinan dalam kalangan wanita sendiri yang merasa tidak yakin dan tidak pasti sejauh mana sumbangan yang dapat mereka berikan di bidang sukan ‡ Pakaian masa kini yang kurang sesuai.

‡ Perwakilan wanita dalam kepimpinan. pengurusan. ‡ Negara juga kekurangan jurulatih di kalangan wanita dan bagi memastikan insiden gangguan seksual oleh jurulatih lelaki terhadap attit wanita tidak akan berlaku . peluang persamaan untuk kaum wanita serta keperluan khusus atlit-atlit wanita tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Tanpa perwakilan di peringkat ini. kejurulatihan dan kepegawaian terutamanya di peringkat atasan juga masih di tahap yang rendah.

Umpamanya kolam-kolam renang yang berasingan atau lebih tertutup perlu disediakan untuk kegunaan wanita.‡ Kurangnya kemudahan sukan yang boleh dinikmati oleh setiap golongan wanita. usia dan kumpulan etnik terutamanya di kawasankawasan perumahan masih belum mencukupi. kemudahankemudahan sukan juga perlu disesuaikan bagi menepati keperluan-keperluan khusus wanita. Kemudahan-kemudahan untuk bersukan yang boleh disertai oleh setiap golongan wanita tanpa mengira kedudukan. . Selain daripada itu.

. Prinsip-prinsip bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang berlaku di dalam aspek penyertaan dan pembabitan wanita di dalam sukan. ‡ Memupuk minat dan potensi wanita dalam bidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggi dengan menyediakan kemudahankemudahan sukan yang sempuma dan mencukupi di kawasan-kawasan perumahan.Tindakan-tindakan bagi menggalakkan penglibatan wanita dalam sukan ‡ Menerima pakai Deklarasf Brighton yang mengemukakan.

‡ Mengadakan polisi. dan ‡ Wanita diwakili di dalam badan-badan sukan negara. ‡ Memperkenalkan pakaian sukan yang lebih bercirikan kesopanan dan selaras dengan tuntutan agama. pentadbir dan kakitangan sukan di semua peringkat. ‡ Memastikan keperluan khusus wanita diberi perhatian dalam menyediakan kemudahan-kemudahan sukan seperti kolam renang khusus untuk wanita dan sebagainya. penasihat. pembuat keputusan. pegawai. program dan struktur yang dapat meningkatkan jumlah wanita sebagai .jurulatih. . ‡ Melantik lebih ramai jurulatih wanita bagi menjamin ahfiahli sukan wanita dilatih oleh jurulatih wanita bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya perbuatanperbuatan yang sumbang seperti gangguan seksual atas nama latihan. pengadii.

Membina lebih banyak kompleks sukan di setiap kawasan perumahan .Memperbanyakan program latihan dalam semua jenis sukan yang boleh diceburi oleh wanita ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ NCWO dan NGO-NGO lain yang berkaitan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis-majlis Tempatan ‡ Kerajaan-kerajaan Negeri 2.TINDAKAN AGENSI TINDAKAN PELAKSANA 1.

TINDAKAN PELAKSANA 3. Menyediakan kawasan tanah lapang untuk aktiviti Tai Chi. Mewujudkan Kod Etika bagi jurutatih ahli sukan . Senamrobik dan sebagainya 4. Menambah perwakilan wanita dalam pertubuhan sukan ‡ Penguasa-penguasa Tempatan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan 5.

Menyediakan kemudahankemudahan sukan yang sensitif terhadap keperluan wanita ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan . Mengadakan pakaian yang sesuai untuk ahli sukan wanita 9. Memastikan ahli-ahli sukan wanita dilatih oieh jurulatih wanita 7.TINDAKAN PELAKSANA 6. Mewujudkan perkhidmatan kaunseling untuk ahli-ahli sukan wanita 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful