SPAKS ( SISTEM PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH ) adalah mudah digunakan.

Menggunakan platform Ms Access, boleh dipelajari dengan menggunakan manual yang diberikan melalui buku dan juga cd. SPAKS menggunakan aturan kerja yang standard dan sistematik. Jika sebelum ini banyak guru menggunakan Ms Excell untuk memproses dan mengira markah kokurikulum, dan selepas guru tersebut bertukar ke sekolah lain akan menimbulkan kesukaran untuk guru penolong kanan yang menggantikan tugas beliau untuk menyambung tugas pengiraan markah kokurikulum. Ini kerana tugas mengumpulkan markah kokurikulum bermula dari Tingkatan 1 hinggalah ke Tingkatan 6. Jika guru hanya bergantung kepada buku aktiviti kokurikulum pelajar, bermacam kemungkinan boleh berlaku, antaranya buku tersebut berkemungkinan hilang, tersalah letak dan rosak akibat bencana alam. Bagi pelajar yang aktif dalam bidang kokurikulum,jika buku tersebut hilang bermakna rekod penglibatan beliau akan turut hilang kerana sekolah hanya bergantung kepada buku tersebut. SPAKS diwujudkan supaya semua data aktiviti pelajar sepanjang berada di alam persekolahan dapat direkodkan dalam satu pangkalan data. Rekod tersebut boleh dipindah masuk ke dalam ‘thumb drive’ sebagai jaminan keselamatan jika berlaku kerosakan komputer. Oleh kerana SPAKS digunakan di kebanyakan sekolah, pihak sekolah boleh saling mendapat pengetahuan tentang teknik penggunaannya kerana mungkin ada antara guru tersebut baru mengambil alih tugas mengumpul markah dan rekod aktiviti kokurikulum. SPAKS menyediakan pelbagai teknik mengisi markah kokurikulum. Antaranya,ikut kelas,ikut individu,ikut unit – unit yang disertai. Untuk memudahkan lagi tugas, guru boleh import maklumat kokurikulum pelajar daripada SMM. Untuk maklumat lanjut berkenaan aplikasi ini sila hubungi: Zulkifli Abu Bakar 019 5606066 / 012 5504455 Emai: zulsystem@yahoo.com