Budi diberi erti oleh Kamus Dewan sebagai; 1. Akal, kebijaksanaan; 2.

perangai akhlak, watak, sifat baik, perbuatan baik, kebajikan ± merasa berterima kasih terhadap kebaikan orang ± tidak lupa akan kebaikan orang; 4. Bicara, daya upaya, adat istiadat, tingkah laku, akal, perangai, tabiat. Berbudi bermakna; 1. Berakal, bijaksana; 2. Berkelakuan baik, baik akhlaknya, sopan; 3.baik hati, pemurah. Berdasarkan kepada makna yang diberikan oleh Kamus Dewan itu wajarlah apa-apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah masa kini dengan Kempen Budi Bahasa yang begitu meluas. Pelbagai poster dan iklan, dalam pelbagai media ± elektronik mahupun cetak ± yang memaparkan slogan kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Sekali imbas kempen itu seolah-olah tidak memberi makna yang besar kepada individu, kumpulan mahupun masyarakat kita umumnya ± masih banyak perlakuan zalim, pencerobohan dan tindakan yang tidak berbudi bahasa terjadi dalam masyarakat kita ± sama ada pada peringkat individu biasa mahupun yang mempunyai kedudukan. Apapun kempen itu pada hakikatnya amat penting sekali agar penduduk, rakyat iaitu individu, kumpulan mahupun masyarakat kita pada keseluruhannya hidup dalam keadaan berbudi. Memang hal yang seperti itu tidak mudah mencapai matlamatnya, namun dengan kempen yang seperti itu dan dilaksanakan secara terus menerus setidak-tidaknya menunjukkan masih ada manusia mahupun kumpulan dalam masyarakat kita yang melihat bahawa gejala buruk, dalam apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat kita adalah berpunca daripada ketiadaan budi, berpunca daripada ketiadaan akal, ketiadaan kebijaksanaan, menularnya perangai-perangai dan tabiat yang buruk. Dalam perbendaharaan Melayu ada banyak frasa mahupun kata-kata yang mendukung hidup berbudi seperti misalnya ³orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.´ Ataupun ³Yang kurik kundi, (kundi itu sejenis buah semacam buah saga tetapi kurik, ataupun berbelang-belang, banyak yang tak tahu menulisnya sebagai ³kendi´) yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa´ Dalam sebuah pantun budi yang amat tinggi mutunya telah diperturunkan oleh pujangga Melayu tak bernama: Pisang emas di bawa belayar, masak sebiji di atas peti; Hutang emas boleh dibayar,hutang budi dibawa mati Begitulah penting dan besarnya makna dsan hakikat budi dalam hidup individu, kumpulan dan masyarakat Melayu. Dilihat dalam aspek lain ia selari pula dengan pegangan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Apakah sifat-sifat tak berbudi atau sifat-safat tercela mereka yang hidup tidak berbudi itu? Antara lain dapat senaraikan di sini ialah bodoh, amarah, dendam, iri hati, kikir, sombong, angkuh, congkak, suka berkhayal atau panjang angan-angan, suka mempamerkan diri (dalam semua aspek kehidupan), cinta pangkat dan kekuasaan, banyak bercakap, senda gurau yang melampau, besar mulut, dan penuh kesombongan, merosak hubungan nmasyarakat, suka mencampuri urusan orang lain, tamak. Lawan sifat keji mereka yang tak berbudi itu ialah sifat-sifat terpuji mereka yang berbudi atau yang hidup dikawal oleh budi. Antara lain adalah cintakan ilmu pengetahuan, sabar, suci batinnya, murah hati, lembut hati, tabah, bersyukur, hidupnya sederhana, cinta, rindu, bersahaja, ridha, ikhlas, jujur, waspada, sentiasa meneliti diri sendiri (muhasabah diri), peduli, kasih sayang sesama makhluk, bijaksana, terbuka, menjadi panasihat yang baik dan bicara yang bermanfaat, memiliki hati yang lembut dan akhlak yang baik, bertafakur, bertawakal, mencintai dan membenci sesuatu hanya ker ana Allah s.w.t. Begitulah pentingnya budi dalam kehidupan sesebuah masyarakat, apatah algi dalam sebuah masyarakat pelbagai bangsa, etnik dan agama sebagaimana Malaysia ini. Apabila semua individu, kumpulan dalam masyarakat menghayati hidup berbudi dengan sebenarnya-benarnya maka dengan sendirinya lenyaplah segala mala petaka yang dilakukan oleh tangan manusia. Tidak adalah lagi bunuh, rogol, samun, rompak, segala macam bentuk penyalahgunaan dadah, rasuah, penipuan± peringkat kecil/rendah mahupun peringkat tinggi ± kecurian dan kehilangan harta benda pun tidak akan ada lagi. Yang miskin ditolongi, yang kaya dihormati, yang berkedudukan dimuliakan kerana kedudukannya. Yang alim diminta barakahnya. Yang berpengetahuan diminta ilmunya.

1

Bercakap kasar dengan pelanggan / kekasaran terhadap para Merokok di kawasan larangan merokok ialah kurangnya perasaan sivik terhadap harta benda awam y 2 . sifat yang mementingkan orang lainh (itsar)adalah lebih baik kerana itu adalah darjat tertinggi dermawan.´ (Surah alHasyr[59]:9). merosak hubungan dan mencampuri urusan peribadi orang lain. berbudaya dan bernegara bagi negara kita Malaysia.t berfirman (maksudnya): ³Dan telah Kami (Allah) jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. iaitu memberikan kepada orang lain apa-apa yang melebihi daripada keperluan sendiri. orang yang sedang marah itu hendaklah melatih dirinya semenjak awal lagi. Berlawanan dengan sifat kikir yang bermastautin dalam rumah orang-orang yang tak berbudi ialah kedermawanan. Ingatlah. kecuali mereka yang beriman dan beramal salih. Congkak adalah sejenis sifat tinggi hati yang muncul dalam diri seseorang apabila dia membayangkan dirinyalah yang sempurna. Dengki sebenarnya muncul apabila didorong oleh rasa dendam (hiqd). Sifat tak berbudi atau sifat budi buruk yang lain ialah dengki. Allah s. Kemudian Kami rendahkan ia sehina-hinanya. Memotong barisan tabiat memandu yang kurang sopan dan merbahaya Tidak memohon maaf apabila melakukan kesilapan.Rupa orang yang dalam keadan marah sangatlah buruk namun keadaan jiwanya lebih buruk lagi. Demikianlkah pentingnya budi dan pentingnya kempen ³Budi Bahasa Budaya Kita´ dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melawan amarah.´ (Surah Al-Thin: 95: 4-6). Dengki ialah perasaan tidak senang yang muncul ketika melihat orang lain mendapat sesuatu nikmat dan malah ia ingin nikmat itu hilang daripada orang yang mendapatnya. Allah Swt berfirman (Maksudnya): ³ Dan sesiapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya. Perbuatan Tidak Berbudi Bahasa y y y y y pelanggan y Situasi di mana pemandu tidak bertimbang rasa di jalan raya..w. sehingga hasilnya apabila muncul nafsu tersebut ia mudah ditakluki oleh akal. Ada banyak orang yang ditawan nafsu ini seperti misalnya berpakaian seperti orang salih atau alim dan seumpamanya. Tidak kurang hebatnya ialah sifat kikir (bukhl). Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. satu lagi sifat jijik kerana ia menutup diri. Lawan marah atau amarah ialah sabar. Orang ramai membuang sampah sesuka hati. mereka itulah orang-orang yang beruntung. baik pengetahuan mahupun perilakunya. Congkak (µujd) juga bahagian daripada rumah orang yang tak berbudi. Marah muncul sebagai peragai tercela yang disebabkan oleh naiknya darah dalam hati ketika ia ingin menuntut balas. Hidup bersama sifat congkak ialah sifat terpedaya (ghurur) iaitu suatu sikap yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kenyatan dan jiwanya menerima terhadap apapun yang bersifat khayal dan samar-samar serta menurut hawa nafsunya sendiri.

pada hakikatnya. kita mungkin semakin lupa untuk memupuk ciri-ciri keperibadian luhur. Beberapa pakar berkata kempen itu. Rakyat Kelas Pertama Dapat kita rasakan bahawa ungkapan ³ first class infrastructure. penggunaan teknologi semakin berleluasa. dan ba nyak kawasan dibangunkan untuk perumahan dan perindustrian moden. third class mentality´ itu tepat menggambarkan kerisauan ramai rakyat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. Ekonomi negara terus berkembang pesat. Kempen budi bahasa dan nilai -nilai murni ini merupakan agenda penting kerajaanuntuk menyemarakkan dan menyemai semula budi bahasa dan nilai -nilai murni kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. peringkat keluarga dan pada peri ngkat masyarakat. Namun. Kita menghadapi satu senario di mana sifat -sifat luhur serta kesantunan bu di bahasa yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia semakin terhakis. identiti dan jati diri masyarakat Malaysia semakin luntur. kita telah meletakkan budi pekerti sebagai satu asas dan tunjang dalam pelbagai dasar dan falsafah pembangunan negara. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula nilai -nilai dan budi bahasa warisan kita. jalan raya diperbanyakkan dan diperluaskan. dari Rukun Negara sehinggalah kepada Wawasan 2020.Senyuman Ikhlas Malah budi bahasa yang paling asas iaitu melemparkan senyuman dan mengucapkan terima kasih masih sukar dilihat dalam masyarakat kini. baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. malah seolah -olah semakin mundur. Dalam kesibukan kita sehari -hari. cara pemikiran kita dan peradaban kita tidak mengalami kemajuan yang sama. Tidak ada gunanya jika masyarakat Malaysia kaya dari segi kebendaan tapi muflis dari segi keperibadian. Kempen ini diharap dapat memperkukuhkan kembali k ekuatan peribadi dan jati diri setiap individu. Budi Pekerti Asas Utama Kepincangan ini telah melahirkan beberapa sindrom negatif yang kini dipandang seakan -akan satu kebiasaan di kalangan masyarakat Malaysia. Aktiviti Yang Dijalankan 3 . Namun. Jelaslah bahawa aspirasi kita dalam bidang pembangunan minda dan rohaniah tidak sejajar dengan realiti kehidupan kita masa kini. baik tujuannya dan memang perlu diteruskan biarpun keberkesanannya belum meluas. yang kini dinamakan program Budi Bahasa dan Nilainilai Murni. Negara akan menjadi agung jika warganya terdiri dari insan -insan yang mengamalkan budaya murni.

Cara memberi khidmat. 4 . Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah satu gelombang yang diharap akan mengembalikan rakyat kepada asas hidup berbudaya negara ini. meraikan Hari Ibu dan Hari Bapa. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita Kini kita bergerak untuk mengutip kembali warisan yang sangat berharga itu. lihat saja budi bahasa dalam konteks kehidupan seharian semua kelas sosial dalam masyarakat. melukis. 4. dikir barat. bahasa. Flora dan Founa Mengadakan aktiviti seperti gotong-royong 'Sungaiku Bersih Alamku Permai'. drama. melayan tetamu dan tatacara tidak rasmi ketika bertemu. menghormati ibu dan bapa. destinasi impian yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri. Berbudi Bahasa (Kemasyarakatan) Mengadakan aktiviti seperti Minggu Budi Bahasa. yang tidak berbahasa. memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih. Kenali Jiran Anda dan Kempen Pemanduan Bersopan. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah sepenting dan sebesar Wawasan 2020. pertandingan bergambar dan minggu keluarga. pertandingan sajak. 'Anugerah Gerai/Pasaraya Terbaik' dan 'Anugerah Untuk Perusahaan Kecil' Kempen ini perlu diadakan kerana kedapatan di kalangan masyarakat masa kini nilai nilai dan amalan hidup yang kasar. nasyid.Cintai Alam Sekitar. Kembara Budi Bahasa. yang tidak mengendahkan tatasusila dan beradab. Pelajar Berbudi Bahasa (Pembelajaran) Mengadakan pertandingan pidato. choral speaking. . Anugerah Asrama Terbilang dan Kem Jatidiri. kuiz. Senyum dan Terima Kasih (Perkhidmatan) Mengadakan kempen 'Kenali Saya' bagi anggota penguatkuasaan dan perkhidmatan kaunter supaya mengamalkan budaya senyum. Cuba lihat kembali cabaran-cabaran Wawasan 2020 menjadi negara maju dalam acuan budaya kita. sketsa. Untuk tidak kelihatan terlalu besar dan menakutkan. pantun.Mengenang Jasa Ibu Dan Bapa (Kekeluargaan) Mengadakan aktiviti seperti makan sekeluarga.boria. Amalan-amalan budi bahasa yang mudah dilakukan misalnya menyambut tetamu. 3.' Kampung Indah Masyarakat Ceria'. ´'Tandas Bersih'. 2.1. cara melayani pelanggan atau orang ramai oleh kakitangan kaunter hadapan di jabatan-jabatan kerajaan seterusnya menimbulkan tidak puas hati di kalangan orang ramai.'Anugerah Bandar Berbudi Bahasa'. animasi.

Kempen Amalan Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni telah pun dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri di peringkat kebangsaan pada 11 Januari lalu. Kempen ini merupakan satu agenda penting Kerajaan bertujuan untuk menyemai semula dan menyemarakkan amalan berbudi bahasa dan penghayatan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia.gov.my) 2. Pantun Budi Dari Daik pulang ke Daik Sehari-hari berkebun pisang Budi baik dibalas baik Dalam hati dikenang orang Tanam lenggun tumbuh kelapa Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Tenang-tenang air laut Sampan kolek mudik ke tanjung Hati terkenang mulut menyebut Budi baik rasa nak junjung Kapal belayar dari Arakan Ambil gaji jadi jemudi Mati ikan kerana umpan Mati saya kerana budi Burung Serindit terbang melayang Mari hinggap di ranting mati Bukan ringgit dipandang orang Budi bahasa rangkaian hati Disunting dari : Akhbar Utusan Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka (PUSAT MAKLUMAT RAKYAT @ web penerangan. Budi dan bahasa yang baik akan terus kekal menjadi kenang-kenangan. 5 .Budi dan bahasa tidak akan terbalas dan bukan untuk dibalas.

Selain daripada pengaruh luar. terjerumus kepada gejala yang kurang sihat. hormat-menghormati. ianya akan menjadi sandaran dan benteng yang teguh dalam kehidupan kita untuk menghalang diri dari tertarik dan seterusnya. 4. kita tidak dapat menyisihkan diri daripada terdedah kepada pengaruh dan asakan budaya dunia luar. bantu. Sebagai sebuah negara yang terbuka dan di dalam zaman perkembangan pesat ICT tanpa sempadan dan batasan ini. kita juga mudah dipengaruhi oleh sikap mementingkan diri sendiri. Malahan. Bagi warga Kementerian Kewangan. di samping mengeratkan siratulrahim serta menyemarakkan lagi semangat muhibah di kalangan rakyat. tidak berintegriti serta keangkuhan diri. 7. bertutur dengan sopan. amalan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa juga telah menjadi asas kukuh dalam usaha kita menikmati jalinan perpaduan negara yang begitu erat selama ini. Tetapi. 6. Saudara-saudari sekelian. hati budi serta perlakuan rakyat Malaysia di semua peringkat dan lapisan masyarakat. dapat kita membezakan yang jernih dari yang keruh. saling bantu-membantu. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang telah memberi kekuatan dan menjadi kebanggan masyarakat kita perlu dipahatkan dalam kehidupan seharian semua rakyat. Saudara -saudari sekelian. di dalam keghairahan kita mengejar kemajuan dan materialisma kehidupan. Sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum ini. kita juga memainkan peranan yang sangat penting dalam 6 . Kerajaan amat prihatin kepada perkembangan yang kurang sihat ini dan menyedari jika tidak dibendung akan membawa kepada kehakisan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni yang telah menjadi warisan bangsa kita. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni ini bertujuan menerap serta menanam keperibadian yang luhur ke dalam fikiran. Sikap sebegini akan hanya membawa kepada unsur-unsur negatif seperti tidak jujur. Kita telah dididik supaya sentiasa hormat-menghormati. Sikap tolong-menolong. Untuk ini. Sudah tentunya. sindrom negatif seperti ini jangan dibiar menular dalam budaya masyarakat kita. seseorang yang bersifat dan mengamalkan nilai-nilai ini akan dihormati dan dipandang mulia di kalangan keluarga dan masyarakat sekelilingnya. tidak beramanah.3. Kita seharusnya mempastikan dalam kita meraih kejayaan. hanya dengan melengkapi diri dengan kekuatan berbudaya tinggi. Amalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni bukanlah merupakan satu amalan baru bagi kita rakyat Malaysia. Oleh itu. merendah diri. jujur dan amanah dan berbagai lagi. apa yang penting ialah keupayaan kita untuk mengasingkan yang baik daripada yang buruk. ianya menjadi warisan keluarga di mana dari kecil lagi kita telah sentiasa diasuh dan diterapkan dengan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa. 5. 8. Bahkan.membantu. Usaha ini bukan sahaja dapat menyuburkan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa malah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin.

bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai bagi mempastikan kejayaan usaha Kerajaan untuk mewujudkan budaya rakyat yang berhemah tinggi. Selain itu. Sebaliknya. Akhir kata. adil dan jujur. Berhati mulia akan melengkapkan kita dengan sifat bertimbang rasa dan bersedia untuk membantu. terima kasih. Seseorang yang bersikap adil pula tidak akan sewenang-wenang menyalah gunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Dalam kita berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan. kita juga perlu bertanggungjawab mendidik dan membentuk setiap ahli keluarga kita supaya menjadi insan berperibadi mulia. beradab. 10.usaha menjaya dan memperkasakan Kempen memupuk budaya kerja y ang berlandaskan budi bahasa dan amalan nilai-nilai murni ini di dalam pesekitaran tempat kerja. sebagai warga Kementerian Kewangan. 11. penerapan sikap adil akan menjamin seseorang dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu. marilah kita bersama-sama bekerjasama untuk mengukuhkan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni supaya ia kekal sebagai kebanggaan warisan bangsa. Berbudi bahasa. Semua amalan murni ini harus dipupuk dan disemai sejak daripada kecil lagi bagi memastikan generasi muda kenal akan warisan turun-temurun sejak zaman berzaman. 31 Mac 2005 ( UCAPAN OLEH TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP MENTERI KEWANGAN II) 7 . selaras dengan slogan Perkhidmatan awam ââà ¬Ë Budi Bahasa Budaya Kerjaââà ¬âÄ¢. sama-samalah kita kuatkan azam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan penuh kecekapan dan kecermelangan. pastikan kita senantiasa bersopan santun dan beradab dengan tutur kata yang lemah lembut dan suasana yang mesra serta sikap ingin senantiasa membantu. berikan mereka perkhidmatan terbaik. Janganlah kita hanya berjaya dalam meraih kemajuan kebendaan tetapi mundur dalam mencapai keperibadian mulia. Orang yang jujur pula sentiasa tulus dan ikhlas dalam tingkah laku dan peradabannya semasa menjalankan tugas. 9. Sesungguhnya. kita juga harus mengamalkan sikap b erhati mulia. mencerminkan imej organisasi kita di kaca mata awam. kesemua nilai-nilai ini menggambarkan keluruhan peribadi warga Kementerian dan seterusnya. Sebagai ahli dalam institusi keluarga. Sekian.

BUDI BAHASA DAN NILAI MURNI KHAZAN Malaysia hari ini. Islam Hadhar menjadi satu garis panduan berasaskan i prinsip sebenar Islam di dalam menggalakkan peningkatan terhadap kemajuan dan pembangunan yang seterusnya akan menjamin kualiti hidup. Masyarakat pula semakin sedar untuk hidup berlumba-lumba mempertingkatkan status kedudukan sebagai suatu kelompok yang berdaya maju dan bertanggungjawab terhadap hal ehwal dan permasalahan serta keperluan negara. 1999 dan perkataan µmurni¶ menurut Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan µnilai murni¶ boleh ditafsirkan sebagai prinsip. µBudi bahasa¶ pula bermaksud tingkah laku dan perbuatan. Jika digabungkan perkataan µnilai¶ menurut . standard dan tatacara tindakanseseorang dalam sesuatu organisasi tanpa mengandungi unsurunsur asing(biasanya unsur-unsur yang mencemarkan) bersih benar.suci. dan tulen. situasi negara semakin maju dan membangun dengan kepesatan dalam pelbagai bidang termasuklah pembangunan ekonomi.G. masyarakat yang berilmu dan juga masyarakat yang berdaya maju. Dari definisi definisi diatas dapatlah ilainilai urni bermaksud usaha yang disimpulkan bahawa Kempen Budi Bahasa dan terancang untuk menghasilkan masyarakat alaysia yang mengamalkantingkahlaku dan elaluiusaha yang perbuatan berdasarkan prinsip dan standard yang elok dan baik. kegemilangan dan terbilang. Tambahan pula. 8 . Dengan sikap majoriti secara dominan sebagai suatu masyarakat produktif dan berwibawa. peningkatan kualiti hidup. prinsip pembangunan tersebut digilap dengan asas keIslaman yang dipandang sebagai suatu teori sejajar dengan kemajuan masyarakat. maka negara kita semakin menuju ke arah kecemerlangan.Ricky & Pustay. sesuatu kempen itu akan dapat membuahkan hasil.Definisi µkempen¶ menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah segala usaha kegiatan dan tindakan) yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan rayuan dan lain-lain) untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu(matlamat dan lain -lain). terancang dan ditambah dengan matlamat yang jelas.

Kemajuan dunia merangsang kita untuk bekerja.nilai murni yang sedia ada dan pernah menjadi suatu kebanggaan atau aset bangsa. Masyarakat kini digesa untuk menghidupkan dan menghangatkan kembali nilai murni dalam kehidupan seharian. Malaysia memerlukan pembangunan nilai dan budaya yang betul. maka berpasak teguhlah pada peribadi budi seorang yang berbudi bahasa. adil. Walaupun berbudi bahasa dan nilai-nilai murni itu secara istilahnya bukan disebut sebagai Akhlak mulia. Demikianlah betapa pentingnya peranan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam aspek kemajuan kita "sendiri" sebagai masyarakat timur atau masyarakat µmelayu'. Gemilang dan Terbilang. Kepentingannya adalah meliputi matlamat Malaysia yang mempunyai matlamat mencapai Wawasan 2020 dan menjadi bangsa yang Cemerlang. Dengan ini. berdaya maju dan berusaha. Tetapi jangan sampai kemajuan itu mengajarkan kita pada perkara yang sebaliknya." (Surah an-Nisa'ayat 148) Rasulullah saw pernah bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah lembut dalam semua perkara. Permulaan daripada kelompok keluarga adalah lebih berkesan dan lebih sesuai dijadikan sebagai tempat berkesinambungannya khazanah budaya berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu ada kesedaran mengenai asal usul dan acuan kita sendiri yang boleh dilabelkan sebagai "Orang Timur". kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mendengar. Sesuai dengan galakan agama yang menyatakan kepentingan menjaga suara hati dan pertuturan sebagai garis permulaan mempertingkatkan budi pekerti diri. Usaha kita mempertahankan budaya dan adat resam perlu juga disertai dengan aspek tingkah laku berbudi bahasa.nilai murni sebagai satu agenda 9 § ¤ ¢ ¤¦ ¥¤ ¢ ¡ £¢   ¡ ." Budi bahasa dan nilai-nilai murni harus dipraktikkan di setiap aspek kehidupan agar keindahan Islam itu akan memberi kesan baik yang menyeluruh terhadap kemaslahatan sesebuah masyarakat.lagi maha mengetahui.Di s i k pem fizikal dan kebendaan tersebut. namun ia tetap membawa maksud yang sama. Dalam memanfaatkan kepentingan budi bahasa dan pengamalan nilai. Iaitu mengurangi nilai. Perdana Menteri kita pada 11 Januari 2005 lalu menggambarkan bahawa "Budaya dan sistem nilai itulah yang sebenarnya menjadi kayu ukur dan mercu tanda sebuah negara maju. amanah dan akauntabiliti. Nilai-nilai yang terlibat adalah seperti ketulusan. Matlamat yang lebih penting di sebaliknya adalah menjadi sebuah masyarakat yang maju mengikut cara kita sendiri dengan erti kata menambahkan peningkatan hidup dan kemajuan tanpa mengurangi nilai-nilai penting khazanah bangsa kita sendiri. intergriti. Dari aspek kenegaraan pula. Walau apa pun status dan kerjaya kita sebagai seorang generasi millenium atau kita terlibat dengan penglibatan antarabangsa. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang (untuk mendedahkan kejahatan orang). Setiap golongan dan peringkat memainkan peranan untuk bekerjasama mempertahan dan memperkukuhkan budaya menjadikan budi bahasa dan pengamalan nilai nilai murni sebagai satu cara dan gaya hidup berkesinambungan. Akan tetapi kita mewarisi satu khazanah paling berharga yang yang menjadikan kita sebagai masyarakat Timur yang berwibawa. Budaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni bukan sekadar perlu dipertahankan bahkan perlu diperkayakan lagi agar ia tidak mengalami kepupusan serta sentiasa berkesinambungan untuk diwarisi daripada generasi ke generasi seterusnya. Orang Timur bukan hanya dikenali dengan penilaian rupa bentuk fizikal sahaja. Masyarakat perlu memperkukuh lagi aspek budi bahasa dan nilainilai murni yang semakin diabaikan sejak akhir-akhir ini. kejujuran. akan tetapi perlu juga memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat kita sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun." Demikian diucapkan pada majlis pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni. kecuali oleh orang yang dianiayakan. kita sebagai mas arakat yang terbilang perlu mempunyai agenda tersendiri agar tidak semata-mata hanya mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki mentaliti kelas ketiga. Permulaan yang baik adalah bermula daripada institusi keluarga yang menekankan tanggungjawab memberi pendidikan berdasarkan autoriti ibu bapa kepada anak-anak.

gangsterisme. maka rosaklah tingkah laku masyarakat kita. sikap berbudi bahasa dan nilai. Runtuh sendi rumah binasa. Namun sekarang. Kembara Puisi Darul Ta'zim dan sebagainya. Modul tersebut dikesan dapat menyerapkan sentimen mengamalkan nilai-nilai murni di peringkat keluarga. Program-program Gaya Hidup Sihat juga banyak menitik beratkan sumber nilai-nilai murni apabila kerajaan menggalakkan penglibatan sukarela daripada hampir setiap golongan menyertai Program Rakan Muda. Justeru. runtuhlah bangsa. setiap pihak perlu positif dan turut serta membudayakan budi bahasa dan nilai murni sebagai gaya hidup yang sempurna. Suatu masa dahulu. masyarakat boleh merasa malu untuk mempraktikkan nilai-nilai murni di khalayak ramai kerana keprihatinan telah berkurang sehingga boleh muncul mentaliti mempersenda nilai-nilai yang baik. senario di sekitar pengangkutan awam pernah menggambarkan suasana kesopanan dan budi bahasa yang boleh dibanggakan. seni silat. Hubungan dan keharmonian boleh porak peranda hanya kerana kekurangan budi bahasa. Belia dan PROSTAR. Tutur kata yang mesra. samseng jalanraya.nilai murni dan budi bahasa yang dianggap paling penting di dalam pengamalan budaya itu dapat diperah dan menjadi identiti masyarakat secara umumnya. adalah suatu yang perlu untuk membudaya dan memperteguhkan etika kerja berdasarkan pendekatan tersebut. Di bawah program Pembangunan Beridentiti. imigresen dan semua yang terlibat dengan khidmat pelanggan khususnya haruslah memberi perkhidmatan dengan penuh beradab. seni tari. Tetapi harus diingat juga bahawa praktik di samping mempertahan dan memperkukuhkan khazanah bangsa adalah sangat bermakna. Bukan merosak apa yang telah terbina. Tanpa nilai murni. Secara tidak sedar. Kalau tiada nilai-nilai murni. Runtuh budi. 10 .nilai murni. Tegak rumah kerana sendi. Orang timur pada kebiasaannya memang lemah lembut dan sensitif jiwanya terhadap budi bicara. Anggota perkhidmatan awam dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan penguatkuasaan seperti polis. bahkan menular ke pembangunan fizikal. J-Robik. pemuliharaan budaya. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim di negeri Johor telah menjalankan peranannya mendidik institusi keluarga melalui Modul Keluarga Sakinah yang menyentuh setiap peringkat kekeluargaan dari permulaan hidup hinggalah ke akhir hayat. kerana mulut badan binasa". Kerajaan negeri Johor mengenai agenda ini mempunyai pendekatan tersendiri yang bersifat holistik atau menyeluruh. Perjuangan sebuah bangsa itu bukan sekadar mempertahankan kuasa dan labelnya sebagai suatu µbangsa'. Kerajaan negeri terus memberi tumpuan terhadap pembangunan seni dan budaya yang meliputi bidang teater. bersopan dan sentiasa membantu adalah tunggak kecemerlangan bagi sesebuah perkhidmatan.pembangunan material dan mentaliti. Pemupukan nilai-nilai murni ini juga diserapkan melalui pendekatan tidak langsung menerusi programprogram sihat di dalam memastikan kebudayaan dan kesenian adalah seiring dengan pembangunan ekonomi dan fizikal. Negeri Johor akan terus menerus mempertahankan budaya agar nilai. permainan tradisional. Mentaliti kita adalah membina. Bak kata pepatah "Kerana pulut santan binasa. Membudayakan vandalisme. gangguan seksual dan pelbagai jenis perlakuan delinkuen akan menjadi sorakan di persekitaran negara kita. Kerosakannya bukan hanya menyentuh aspek kesihatan atau kecacatan jiwa. remaja kita berperangai sewenang-wenangnya. Sendi bangsa ialah budi. Penglibatan-penglibatan ini diharap dapat memberikan kesan halus kepada masyarakat Johor untuk menghayati nilai nilai murni di sebalik kebudayaan-kebudayaan tertentu. telah banyak program-program yang bermanfaat telah dirangka bagi mempastikan pembangunan masyarakat itu sejajar dengan mutu identiti tersendiri.seni muzik. Di dalam memartabatkan khazanah budaya. program pembentukan dan didikan kekeluargaan dikenal pasti sebagai satu pendekatan paling efektif dan mesra masyarakat. pelbagai gejala negatif akan boleh timbul akibat daripada kepupusan budi bahasa dan nilai murni.

Itulah kepentingan kempen ini agar ketrampilan masyarakat Malaysia turut dinilai berdasarkan kepada kekuatan jatidiri yang terhasil dari modal insan yang berbudi. Ada pula yang merompak tanpa mengira mangsa. Kenduri jarang dihadiri. alpa di dalam alam yang diwarnai oleh kepentingan individualistik dan kemewahan. Ia bukan milik kaum tertentu tetapi fitrah kemanusiaan ini dikongsi ke arah kemuafakatan dan memastikan kesinambungan dari generasi ke generasi. Sejajar dengan penubuhan Kementerian ini. 11 . perilaku yang dikagumi. Budi-bahasa merupakan sifat atau perilaku yang lahir di dalam kesemua individu di dalam sesuatu masyarakat melalui proses sosialisasi baik dari rumah. majlis tahlil seolah-olah dianggap menganggu aktiviti seharian begitu juga dengan semangat gotong-royong yang seperti µhidup segan. meruntuhkan nilai budi bahasa kita. rajin dan lebih daripada itu menghormati sesiapa sahaja atas dasar kemanusiaan. Walau satu pembunuhan. walau satu kes rompakan. walau satu kes rogol. Sikap individualistik menular akibat pembangunan. Rais Yatim sudah pun mencapai satu tahun usianya. sudah pasti ia menjejaskan sistem nilai kita walaupun agak sukar untuk melihat angka sifar di dalam setiap isu yang disebutkan di atas. Sudah pasti pelawat atau pelancong asing menjangkakan mentaliti penghuninya juga bersifat masyarakat kelas satu. Beberapa program telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai kumpulan sasarnya oleh Biro KKW. Mengapakah kempen ini penting. maka lahirlah Biro Kebudayaan. bagaimana kita mahu memberi jenama yang berkualiti kerana penjenamaan Malaysia bukan sahaja wajar menitikberatkan entiti ekonomi tetapi juga masyarakat unggul. Kesenian dan Warisan (KKW)di bawah Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ianya bersifat menyeluruh tetapi sayangnya tidak kesemua ahli masyarakat menyelaminya. Ini termasuklah kempen budi-bahasa yang merupakan satu kempen yang sewajarnya dianggap sebagai kempen sepanjang hayat ke arah melahirkan warga sejahtera. sekolah. apakah kita sudah bersedia menjadi masyarakat kelas satu? Bagaimanakah kita dapat nyatakan bahawa kita sudah berada di dalam kepompong masyarakat kelas satu apabila kita masih memiliki mentaliti sindrom sikap sambil lewa dan mengambil sikap tidak peduli ke atas jiran kita. Jika ini mendasari sifat rakyat Malaysia. Sikap tidak berbudi bahasa terbawa-bawa sehingga membelakangkan nilai kemanusiaan. Ada yang sanggup membunuh untuk menonjolkan sikap egoistiknya. mati tak mahu¶. tinggi budinya dihiasi dengan warga berpendidikan sejajar dengan pembangunan yang dinikmati. Mungkin ada yang akan persoal sama ada penggantungan ke atas laporan media sudah memadai untuk menunjukkan isu ini kritikal. Jangan terkejut jika rakan sekerja kita tinggal di satu kondominium dengan kita. Pergaulan sudah terbatas. bangsa Malaysia yang berdaya-saing. Ia merobek sistem budaya yang diwarisi selama ini. universiti ataupun rakan pergaulan. ada ahli masyarakat yang seolah-olah terkapai-kapai dengan keghairahan tersebut sehingga lunturnya norma -norma dan nilai murni kemanusiaan. Perlilaku menjadi kronik. inovasi dan bertanggungjawab. Pemandu kenderaan pula menganggap bahawa jalan raya adalah hak mutlak individu sehingga menganggu emosi pemandu yang lain. Kesenian dan Warisan di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Ini akan mengimbangkan penampilan fizikal negara yang memiliki prasarana negara kelas pertama terutama dengan kemudahan±kemudahan yang canggih beserta bangunan yang mencakar langit apatah lagi jalan rayanya juga bermutu tinggi. Persoalannya. apakah signifikasinya ke atas masyarakat Malaysia? Di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan menonjolk an kepentingan material. penghayatan ke arah pembentukan personaliti unggul bangsa Malaysia.Azizul Nizam Bidin Penubuhan Kementerian Kebudayaan.

Ternyata kempen budi bahasa adalah bersifat menyeluruh. Wujud pula cuti sakit kecemasan yang menimbulkan banyak keraguan! Bagaimanakah personaliti yang unggul dapat dilahirkan jika kita gagal menyelami ciri-ciri asas dalam kehidupan kita dan mencari seribu satu alasan untuk menutup kesilapan kita. ya kin ia mampu mempengaruhi dan melahirkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia supaya lebih bertimbang rasa. Kempen budi-bahasa ini adalah proses sepanjang hayat. Mereka bukan penumpang tetapi penyumbang ke arah kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di negara ini. sistem sosial yang membelakangkan diri sendiri tetapi mengutamakan masyarakat dengan 12 . membuang sampah atau sisa makanan mereka sewaktu memandu tanpa mengerti keselamatan pemandu yang lain. lebih bertoleransi dan lebih memahami di antara satu sama lain. Bagaimana pula kita boleh dihormati sebagai seorang yang berdedikasi jika tuntutan asas seperti ini tidak dapat dipenuhi. Seringkali kita mencari alasan seperti kesesakan lalu-lintas. Jelas tanpa amalan berbudi. Ini kerana terdapat pemandu yang kurang bertimbang rasa. Mereka merupakan golongan yang berpengalaman dan mesti dihormati dan diberi tempat di dalam persekitaran semasa. Apakah ini yang digelar pemandu sopan! Ada pula yang menggunakan lampu mereka sebagai memberi tanda isyarat untuk memotong dan jika tidak diberi ruang maka ia dijadikan alasan untuk berlumba atau memulakan satu pergaduhan. Sudah menjadi satu kebiasaan sesuatu temujanji tidak ditepati dan menjadi lumrah tidak memohon maaf atas kelewatan. Begitu juga dengan warga emas. Kita juga kadang-kadang menganggap status menentukan kedudukan dan kelas di dalam stratifikasi masyarakat sehingga tidak sedar bahawa jika nilai budi tinggi. ini tidak bermakna mereka harus diketepikan atau didiskriminasi. Apa yang diharapkan melalui kempen budi bahasa yang berterusan. kita mungkin tidak akan dihormati secara jujur kerana penghormatan sepatutnya datang dengan ikhlas dan bukan dibeli dengan wang ringgit. silap hari bulan mungkin mereka akan dilanggar oleh pemandu yang kurang cermat. kereta rosak dan sukar mencari lokasi temu-janji. maka dipaparkan isu ini bukan untuk menambahkan lagi angka penglibatan tetapi untuk mencari jalan penyelesaian. sudah pasti warga ini akan dilayan seperti sebahagian dari masyarakat normal. penyayang. Masyarakat Malaysia juga seolah-olah selesa dilabel sebagai seorang yang tidak tahu menepati masa. Malah sesetengah pula terlalu khusyuk sehingga mengabaikan lampu isyarat merah untuk berhenti. saudara sakit. Ia bukan untuk semalam atau hari ini tetapi juga untuk perkembangan kendiri masa depan. Kita juga wajar menyemati nilai-nilai ini terutama ke atas warga kurang upaya dan warga emas yang juga merupakan aset negara. Kempen mengedarkan pelekat kenderaan yang menampilkan motto µBudi Bahasa Budaya Kita¶ dan µNilai Murni Budaya Kita¶ mempunyai mesej yang cukup jelas supaya sikap berbudi ini bukan sahaja akan menjadikan mereka lebih cermat malahan kita dapat mengurangkan angka yang terkorban akibat kemalangan jalan raya. nescaya kita dapat mengukuhkan sistem norma dan nilai budaya masyarakat kita. Di manakah nilai budi pekerti kita yang dikatakan masyarakat yang kaya dengan norma tersebut. Walaupun cacat anggota badan. maka tinggilah penerimaan orang di sekeliling kita. Berapa ramaikah yang akan memapah tangan mereka ketika melintas jalan. Jika kita memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi.Media bertanggungjawab ke atas pembacanya. tidak mengira kepentingan mana -mana pihak tetapi mahu mencapai matlamat Wawasan 2020 yang ketujuh iaitu masyarakat yang berbudi. Andainya kita memiliki budi perkerti yang baik.

Ungkapan ini disusuli pula dengan idalan ang mengatakan aha a udi ahasa tidak oleh dijual eli. Justeru pernyataan isu di atas hanyalah bertujuan memastikan bahawa kempen budi bahasa ini bukan semata-mata retorik tetapi mampu menangani masalah yang timbul sejak kebelakangan ini. Keluarga merupakan asas kepada proses sosialisasi melahirkan individu yang berkualiti. layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. Namun. ng urik itu ken i. Kesenian dan Warisan. Perubahan sikap dan kesedaran penting kerana tanpa kedua -duanya. Bukankah pepatah ada menyebut baha a yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia KUALA LUMPUR. badan bukan kerajaan dan paling penting rakyat sendiri akan mampu melihat kempen yang efektif dan menjana kelahiran masyarakat kelas satu di negara kelas pertama. emikianlah ungka an ang menggam arkan kepentingan er u i ahasa alam kehidupan mas arakat kita. Ini tidak bermakna bahawa Malaysia ketandusan rakyat yang berkualiti malahan ramai masyarakatnya berjiwa besar dan menjadi contoh kepada masyarakat luar. Orang ramai mesti memberi sokongan tidak berbelah bahagi untuk menjayakan kempen ini supaya objektifnya tercapai. Walaupun bukan mudah untuk merealisasikan wawasan untuk melahirkan generasi yang berbudi dan memberi nokhtah kepada kepincangan di dalam kehidupan seharian. amalan hormat menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. perancangan berterusan dari detik ini mampu mengubah persekitaran hari ini pada masa yang akan datang. individu yang mempunyai kelakuan yang baik sekaligus menjadikannya antara insan negara kelas satu. kempen ini akan gagal. agama Islam menganggap senyuman itu se agai satu µsedekah¶ antara sesama manusia. Kempen Ber udi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Ke udayaan. Kempen budi bahasa dianggap mekanisme atau pendekatan terbaik untuk memastikan sekurang kurangnya sedikit isu yang disenaraikan di atas dapat diatasi. . kita digalakkan supaya mem eri ucapan dalam salam dan senyuman manis se agai tanda perkenalan atau menjalinkan hu ungan yang le ih mesra.bertunjakkan sistem kekeluargaan yang mantap. Penulis Adalah Pengerusi Biro Kebudayaan. 10 Julai (Bernama) -. agensi kerajaan. Dengan cara ini. 13     Melalui kempen ini. Malah. Selain mem eri senyuman dan ucapan salam. Sokongan pemimpin. meninggi diri dan uju . Kesenian dan Warisan (KeKKWa) aru aru ini jelas menunjukkan etapa kroniknya udi ahasa masyarakat kita pada hari ini. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hu ungan masyarakat majmuk di negara ini. dan pencapaian Y ng mer it s g . semuan a ini han a suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Ber udi Bahasa untuk menghidupkan kem ali udaya er udi ahasa ini. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. kita akan dapat mem ersihkan ji a nurani kita daripada sifat som ong. Y ng in itu s ng elok itu u i´.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara.          © ¨ ¨ ¨ ¨   © ¨  ¨      © ¨ ¨ ¨ ¨   ¨  Kempen Budi Bahasa Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. saya yakin baha a matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana mana sahaja kita berada.

Sikap budi bahasa akan mengalakan seseorang bersikap toleransi yang dedifinisikan sebagai kesanggupan bertolak ansur.Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. selamat siang dan budi bahasa (Utusan Online) . rakyat Malaysia perlukan kempen kesedaran. memang tidak sopan. Kadang-kadang seperti peminta sedekah. mungkin hanya ketara di sektor awam. Berbeza sekali dengan juruwang asing di kaunter sebelahnya (loghatnya dari Vietnam atau Kemboja) yang bersungguh sungguh menunjukkan lokasi baucer boleh ditebus. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai sikap kasih sayang. Pelanggan yang sepatutnya dihargai. Kempen ini masih berlangsung sehingga kini dengan sekali sekala tersiar di media elektronik tips-tips berbudi bahasa. Kesannya.sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan persisihan faham demi kesejahteraan hidup. Mereka dilayan seperti tidak ada wang. Secara tuntas. memilih pula bekerja untuk melayani orang ramai. dia kelihatan sedang ada masalah. Troli diletakkan bersepah sepah. seseorang akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 14    . sopanan dan Di mana budi bahasa dan nilai nilai murni rakyat Malaysia yang dibanggakan penuh tatasusila. Cuba amati pula kawasan meletak kenderaan di pasar raya. Bak kata pepatah. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangat hangat tahi ayam. dilayan seperti orang mahu berhutang pula. Dicatat oleh SAHARUDDIN ABDULLAH Sawadekap. Sebaliknya. Ia gagal mengubah perangai kasar sebahagian orang yang anehnya. ke nilai nilai orang Timur? Tidak hairan. Sayang restoran yang gah dengan reka bentuk dalamannya yang serba 'wah'. Di sebuah pusat beli belah. amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai nilai murni yang telah kita warisi sejak turun temurun. seorang juruwang Melayu acuh tak acuh memaklumkan kepada pelanggan supaya menukarkan baucer di kaunter di tingkat bawah." tutur seorang gadis juruwang di sebuah restoran kontemporari yang lebih selesa melihat skrin mesin juruwang daripada memandang muka pelanggan yang mahu membuat bayaran. ramai rakyat asing sering mengeluh apabila membeli belah di Malaysia. Dengan mempunyai sikap budi bahasa yang baik.Rencana 4/5/2010 "51 RINGGIT. Dan senario ini bukan asing di sektor restoran dan perkhidmatan di Malaysia. Dari segi adab. Daripada mimik mukanya. Untuk ini. Dan kempen budi bahasa serta nilai-nilai murni ini telah dilaksanakan sejak 2005 lagi. Sikap suka mmenyusahkan orang dan kiasu pentingkan diri sendiri nampaknya masih sukar diubati. Pada masa yang sama. kaku dengan pekerja berminda beku.

Kita banyak bercakap tapi kurang memberi contoh. Sejarah di mana-manapun. angan pergi jauh. perkasa dan kuat. Itu adat dan resam bertanding yang dipupuk sejak prasekolah. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. beradab. Difahami jika mereka 'berperang' semasa tempoh kempen. Selamat siang meruntun hati kita betah di Indonesia. Mesej tidak semestinya disampaikan dengan cara bercakap mahupun kempen.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara. Kalah dalam pertandingan politik seperti juga dalam sukan tidak seharusnya menjadikan seseorang itu hilang pertimbangan. Sawadekap membuatkan kita selesa di Thailand. Tetapi yang kalah mungkin berpeluang tercatat dalam sejarahnya tersendiri. Lebih penting ia dapat mendidik masyarakat amalan hidup yang betul. Siapa yang mengajar rakyat tidak berbudi bahasa? Berbudi bahasa. setelah sembilan kali pilihan raya kecil dalam tempoh tiga tahun ini. KUALA LUMPUR. orang tua kita atau orang politik. 15 . ada yang kalah. kalah jadi abu. Apa salahnya calon yang kalah mengucapkan tahniah kepada yang menang. Ia lebih berkesan jika ditunjukkan dengan perbuatan. Itu memang medannya. rendah sopan santunnya dan tak elok adabnya. program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan. Adat pertandingan ada yang menag. jika bersikap budiman. Siapa yang harus dipersalahkan? Sistem pendidikan. Lebih molek saling bersalaman. meluncur bagai air dan bersahaja tanpa terlihat kesan terpaksa. terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam. kita seperti masih terlilit dengan sikap kurang budiman. Selalunya pula cakap tak serupa bikin. Mereka akan dikenang dengan sifat budimannya. Ucapan pemanis seperti itu dilakukan secara wajar. Ini begitu dirasai terutama kepada mereka yang biasa berpergian ke luar negara. Memang sejarah lebih banyak berpihak kepada yang menang. Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. 10 Julai (Bernama) -. Kita di Malaysia? Belum wujud budaya budi bahasa berkualiti dalam kerja dan kehidupan seharian kita. Tetapi apabila diumumkan pemenangnya. Ini mungkin antara punca masyarakat Malaysia kurang budi bahasanya. Bagaimana pula realitinya? Di Hulu Selangor. calon pilihan raya terutama yang kalah seperti masih terbawa-bawa panasnya kempen. kalaupun tidak berpeluk. Elit politik seperti tidak peduli untuk memberi pendidikan politik yang sihat kepada rakyat. Tetapi sayangnya itu cuma semasa penamaan calon. Sentimen sempit kepartian lebih diutamakan. lebih dominan menjadi milik kepada yang menang. dan pencapaian program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan. Tetapi ada yang lebih suka menang jadi arang. bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai. terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam. Nurani rasa tersentuh apabila semua calon bertanding pada pilihan raya kecil itu bersalaman dan berganding tangan. Ia hanya kosmetik demokrasi di atas pentas politik.Suasana mesra dan dihargai memang masih jauh daripada yang sepatutnya. Itu yang selalu dinyatakan oleh elit politik.

Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful