Budi diberi erti oleh Kamus Dewan sebagai; 1. Akal, kebijaksanaan; 2.

perangai akhlak, watak, sifat baik, perbuatan baik, kebajikan ± merasa berterima kasih terhadap kebaikan orang ± tidak lupa akan kebaikan orang; 4. Bicara, daya upaya, adat istiadat, tingkah laku, akal, perangai, tabiat. Berbudi bermakna; 1. Berakal, bijaksana; 2. Berkelakuan baik, baik akhlaknya, sopan; 3.baik hati, pemurah. Berdasarkan kepada makna yang diberikan oleh Kamus Dewan itu wajarlah apa-apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah masa kini dengan Kempen Budi Bahasa yang begitu meluas. Pelbagai poster dan iklan, dalam pelbagai media ± elektronik mahupun cetak ± yang memaparkan slogan kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Sekali imbas kempen itu seolah-olah tidak memberi makna yang besar kepada individu, kumpulan mahupun masyarakat kita umumnya ± masih banyak perlakuan zalim, pencerobohan dan tindakan yang tidak berbudi bahasa terjadi dalam masyarakat kita ± sama ada pada peringkat individu biasa mahupun yang mempunyai kedudukan. Apapun kempen itu pada hakikatnya amat penting sekali agar penduduk, rakyat iaitu individu, kumpulan mahupun masyarakat kita pada keseluruhannya hidup dalam keadaan berbudi. Memang hal yang seperti itu tidak mudah mencapai matlamatnya, namun dengan kempen yang seperti itu dan dilaksanakan secara terus menerus setidak-tidaknya menunjukkan masih ada manusia mahupun kumpulan dalam masyarakat kita yang melihat bahawa gejala buruk, dalam apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat kita adalah berpunca daripada ketiadaan budi, berpunca daripada ketiadaan akal, ketiadaan kebijaksanaan, menularnya perangai-perangai dan tabiat yang buruk. Dalam perbendaharaan Melayu ada banyak frasa mahupun kata-kata yang mendukung hidup berbudi seperti misalnya ³orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.´ Ataupun ³Yang kurik kundi, (kundi itu sejenis buah semacam buah saga tetapi kurik, ataupun berbelang-belang, banyak yang tak tahu menulisnya sebagai ³kendi´) yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa´ Dalam sebuah pantun budi yang amat tinggi mutunya telah diperturunkan oleh pujangga Melayu tak bernama: Pisang emas di bawa belayar, masak sebiji di atas peti; Hutang emas boleh dibayar,hutang budi dibawa mati Begitulah penting dan besarnya makna dsan hakikat budi dalam hidup individu, kumpulan dan masyarakat Melayu. Dilihat dalam aspek lain ia selari pula dengan pegangan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Apakah sifat-sifat tak berbudi atau sifat-safat tercela mereka yang hidup tidak berbudi itu? Antara lain dapat senaraikan di sini ialah bodoh, amarah, dendam, iri hati, kikir, sombong, angkuh, congkak, suka berkhayal atau panjang angan-angan, suka mempamerkan diri (dalam semua aspek kehidupan), cinta pangkat dan kekuasaan, banyak bercakap, senda gurau yang melampau, besar mulut, dan penuh kesombongan, merosak hubungan nmasyarakat, suka mencampuri urusan orang lain, tamak. Lawan sifat keji mereka yang tak berbudi itu ialah sifat-sifat terpuji mereka yang berbudi atau yang hidup dikawal oleh budi. Antara lain adalah cintakan ilmu pengetahuan, sabar, suci batinnya, murah hati, lembut hati, tabah, bersyukur, hidupnya sederhana, cinta, rindu, bersahaja, ridha, ikhlas, jujur, waspada, sentiasa meneliti diri sendiri (muhasabah diri), peduli, kasih sayang sesama makhluk, bijaksana, terbuka, menjadi panasihat yang baik dan bicara yang bermanfaat, memiliki hati yang lembut dan akhlak yang baik, bertafakur, bertawakal, mencintai dan membenci sesuatu hanya ker ana Allah s.w.t. Begitulah pentingnya budi dalam kehidupan sesebuah masyarakat, apatah algi dalam sebuah masyarakat pelbagai bangsa, etnik dan agama sebagaimana Malaysia ini. Apabila semua individu, kumpulan dalam masyarakat menghayati hidup berbudi dengan sebenarnya-benarnya maka dengan sendirinya lenyaplah segala mala petaka yang dilakukan oleh tangan manusia. Tidak adalah lagi bunuh, rogol, samun, rompak, segala macam bentuk penyalahgunaan dadah, rasuah, penipuan± peringkat kecil/rendah mahupun peringkat tinggi ± kecurian dan kehilangan harta benda pun tidak akan ada lagi. Yang miskin ditolongi, yang kaya dihormati, yang berkedudukan dimuliakan kerana kedudukannya. Yang alim diminta barakahnya. Yang berpengetahuan diminta ilmunya.

1

Lawan marah atau amarah ialah sabar. Demikianlkah pentingnya budi dan pentingnya kempen ³Budi Bahasa Budaya Kita´ dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan Tidak Berbudi Bahasa y y y y y pelanggan y Situasi di mana pemandu tidak bertimbang rasa di jalan raya. merosak hubungan dan mencampuri urusan peribadi orang lain. Berlawanan dengan sifat kikir yang bermastautin dalam rumah orang-orang yang tak berbudi ialah kedermawanan. Congkak (µujd) juga bahagian daripada rumah orang yang tak berbudi. Kemudian Kami rendahkan ia sehina-hinanya.. Dengki sebenarnya muncul apabila didorong oleh rasa dendam (hiqd). Allah s. sehingga hasilnya apabila muncul nafsu tersebut ia mudah ditakluki oleh akal. orang yang sedang marah itu hendaklah melatih dirinya semenjak awal lagi. baik pengetahuan mahupun perilakunya. berbudaya dan bernegara bagi negara kita Malaysia.´ (Surah Al-Thin: 95: 4-6). Hidup bersama sifat congkak ialah sifat terpedaya (ghurur) iaitu suatu sikap yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kenyatan dan jiwanya menerima terhadap apapun yang bersifat khayal dan samar-samar serta menurut hawa nafsunya sendiri. Sifat tak berbudi atau sifat budi buruk yang lain ialah dengki. Tidak kurang hebatnya ialah sifat kikir (bukhl). Congkak adalah sejenis sifat tinggi hati yang muncul dalam diri seseorang apabila dia membayangkan dirinyalah yang sempurna.Rupa orang yang dalam keadan marah sangatlah buruk namun keadaan jiwanya lebih buruk lagi. Dengki ialah perasaan tidak senang yang muncul ketika melihat orang lain mendapat sesuatu nikmat dan malah ia ingin nikmat itu hilang daripada orang yang mendapatnya. Allah Swt berfirman (Maksudnya): ³ Dan sesiapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya. mereka itulah orang-orang yang beruntung. iaitu memberikan kepada orang lain apa-apa yang melebihi daripada keperluan sendiri. Ingatlah. Marah muncul sebagai peragai tercela yang disebabkan oleh naiknya darah dalam hati ketika ia ingin menuntut balas. Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Untuk melawan amarah. Orang ramai membuang sampah sesuka hati. Ada banyak orang yang ditawan nafsu ini seperti misalnya berpakaian seperti orang salih atau alim dan seumpamanya.t berfirman (maksudnya): ³Dan telah Kami (Allah) jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bercakap kasar dengan pelanggan / kekasaran terhadap para Merokok di kawasan larangan merokok ialah kurangnya perasaan sivik terhadap harta benda awam y 2 .w.´ (Surah alHasyr[59]:9). sifat yang mementingkan orang lainh (itsar)adalah lebih baik kerana itu adalah darjat tertinggi dermawan. Memotong barisan tabiat memandu yang kurang sopan dan merbahaya Tidak memohon maaf apabila melakukan kesilapan. satu lagi sifat jijik kerana ia menutup diri. kecuali mereka yang beriman dan beramal salih.

Senyuman Ikhlas Malah budi bahasa yang paling asas iaitu melemparkan senyuman dan mengucapkan terima kasih masih sukar dilihat dalam masyarakat kini. dan ba nyak kawasan dibangunkan untuk perumahan dan perindustrian moden. identiti dan jati diri masyarakat Malaysia semakin luntur. Tidak ada gunanya jika masyarakat Malaysia kaya dari segi kebendaan tapi muflis dari segi keperibadian. kita telah meletakkan budi pekerti sebagai satu asas dan tunjang dalam pelbagai dasar dan falsafah pembangunan negara. Kempen ini diharap dapat memperkukuhkan kembali k ekuatan peribadi dan jati diri setiap individu. Kita menghadapi satu senario di mana sifat -sifat luhur serta kesantunan bu di bahasa yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia semakin terhakis. dari Rukun Negara sehinggalah kepada Wawasan 2020. malah seolah -olah semakin mundur. Jelaslah bahawa aspirasi kita dalam bidang pembangunan minda dan rohaniah tidak sejajar dengan realiti kehidupan kita masa kini. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. Namun. Dalam kesibukan kita sehari -hari. baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. peringkat keluarga dan pada peri ngkat masyarakat. yang kini dinamakan program Budi Bahasa dan Nilainilai Murni. Ekonomi negara terus berkembang pesat. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. Aktiviti Yang Dijalankan 3 . jalan raya diperbanyakkan dan diperluaskan. Rakyat Kelas Pertama Dapat kita rasakan bahawa ungkapan ³ first class infrastructure. Negara akan menjadi agung jika warganya terdiri dari insan -insan yang mengamalkan budaya murni. baik tujuannya dan memang perlu diteruskan biarpun keberkesanannya belum meluas. pada hakikatnya. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula nilai -nilai dan budi bahasa warisan kita. penggunaan teknologi semakin berleluasa. cara pemikiran kita dan peradaban kita tidak mengalami kemajuan yang sama. Beberapa pakar berkata kempen itu. Kempen budi bahasa dan nilai -nilai murni ini merupakan agenda penting kerajaanuntuk menyemarakkan dan menyemai semula budi bahasa dan nilai -nilai murni kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. third class mentality´ itu tepat menggambarkan kerisauan ramai rakyat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. kita mungkin semakin lupa untuk memupuk ciri-ciri keperibadian luhur. Budi Pekerti Asas Utama Kepincangan ini telah melahirkan beberapa sindrom negatif yang kini dipandang seakan -akan satu kebiasaan di kalangan masyarakat Malaysia. Namun.

melukis. Cara memberi khidmat. Pelajar Berbudi Bahasa (Pembelajaran) Mengadakan pertandingan pidato. melayan tetamu dan tatacara tidak rasmi ketika bertemu. memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih. destinasi impian yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah sepenting dan sebesar Wawasan 2020. choral speaking. . cara melayani pelanggan atau orang ramai oleh kakitangan kaunter hadapan di jabatan-jabatan kerajaan seterusnya menimbulkan tidak puas hati di kalangan orang ramai. pertandingan bergambar dan minggu keluarga. Anugerah Asrama Terbilang dan Kem Jatidiri. 3. 'Anugerah Gerai/Pasaraya Terbaik' dan 'Anugerah Untuk Perusahaan Kecil' Kempen ini perlu diadakan kerana kedapatan di kalangan masyarakat masa kini nilai nilai dan amalan hidup yang kasar.' Kampung Indah Masyarakat Ceria'. pertandingan sajak. sketsa. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah satu gelombang yang diharap akan mengembalikan rakyat kepada asas hidup berbudaya negara ini. kuiz. meraikan Hari Ibu dan Hari Bapa. Untuk tidak kelihatan terlalu besar dan menakutkan.Cintai Alam Sekitar. drama. lihat saja budi bahasa dalam konteks kehidupan seharian semua kelas sosial dalam masyarakat. Cuba lihat kembali cabaran-cabaran Wawasan 2020 menjadi negara maju dalam acuan budaya kita. 4 . pantun. menghormati ibu dan bapa. Amalan-amalan budi bahasa yang mudah dilakukan misalnya menyambut tetamu. animasi.boria. Kembara Budi Bahasa. Senyum dan Terima Kasih (Perkhidmatan) Mengadakan kempen 'Kenali Saya' bagi anggota penguatkuasaan dan perkhidmatan kaunter supaya mengamalkan budaya senyum. bahasa. nasyid. yang tidak berbahasa.'Anugerah Bandar Berbudi Bahasa'. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita Kini kita bergerak untuk mengutip kembali warisan yang sangat berharga itu. Kenali Jiran Anda dan Kempen Pemanduan Bersopan. Flora dan Founa Mengadakan aktiviti seperti gotong-royong 'Sungaiku Bersih Alamku Permai'. Berbudi Bahasa (Kemasyarakatan) Mengadakan aktiviti seperti Minggu Budi Bahasa.1. 4. 2. dikir barat. yang tidak mengendahkan tatasusila dan beradab. ´'Tandas Bersih'.Mengenang Jasa Ibu Dan Bapa (Kekeluargaan) Mengadakan aktiviti seperti makan sekeluarga.

Pantun Budi Dari Daik pulang ke Daik Sehari-hari berkebun pisang Budi baik dibalas baik Dalam hati dikenang orang Tanam lenggun tumbuh kelapa Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Tenang-tenang air laut Sampan kolek mudik ke tanjung Hati terkenang mulut menyebut Budi baik rasa nak junjung Kapal belayar dari Arakan Ambil gaji jadi jemudi Mati ikan kerana umpan Mati saya kerana budi Burung Serindit terbang melayang Mari hinggap di ranting mati Bukan ringgit dipandang orang Budi bahasa rangkaian hati Disunting dari : Akhbar Utusan Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka (PUSAT MAKLUMAT RAKYAT @ web penerangan.Budi dan bahasa tidak akan terbalas dan bukan untuk dibalas.gov. Budi dan bahasa yang baik akan terus kekal menjadi kenang-kenangan. Kempen ini merupakan satu agenda penting Kerajaan bertujuan untuk menyemai semula dan menyemarakkan amalan berbudi bahasa dan penghayatan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. 5 . Kempen Amalan Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni telah pun dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri di peringkat kebangsaan pada 11 Januari lalu.my) 2.

6. Malahan. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni ini bertujuan menerap serta menanam keperibadian yang luhur ke dalam fikiran. Saudara-saudari sekelian. Saudara -saudari sekelian. di samping mengeratkan siratulrahim serta menyemarakkan lagi semangat muhibah di kalangan rakyat. bantu. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang telah memberi kekuatan dan menjadi kebanggan masyarakat kita perlu dipahatkan dalam kehidupan seharian semua rakyat. 8. Sikap tolong-menolong. terjerumus kepada gejala yang kurang sihat. ianya menjadi warisan keluarga di mana dari kecil lagi kita telah sentiasa diasuh dan diterapkan dengan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa. Kita telah dididik supaya sentiasa hormat-menghormati. Oleh itu.membantu. tidak berintegriti serta keangkuhan diri. hati budi serta perlakuan rakyat Malaysia di semua peringkat dan lapisan masyarakat. sindrom negatif seperti ini jangan dibiar menular dalam budaya masyarakat kita. amalan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa juga telah menjadi asas kukuh dalam usaha kita menikmati jalinan perpaduan negara yang begitu erat selama ini. dapat kita membezakan yang jernih dari yang keruh. Bahkan. Amalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni bukanlah merupakan satu amalan baru bagi kita rakyat Malaysia. tidak beramanah. kita juga mudah dipengaruhi oleh sikap mementingkan diri sendiri. saling bantu-membantu. di dalam keghairahan kita mengejar kemajuan dan materialisma kehidupan. Kerajaan amat prihatin kepada perkembangan yang kurang sihat ini dan menyedari jika tidak dibendung akan membawa kepada kehakisan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni yang telah menjadi warisan bangsa kita. merendah diri. 5. kita juga memainkan peranan yang sangat penting dalam 6 . Sudah tentunya. Sikap sebegini akan hanya membawa kepada unsur-unsur negatif seperti tidak jujur. kita tidak dapat menyisihkan diri daripada terdedah kepada pengaruh dan asakan budaya dunia luar. Bagi warga Kementerian Kewangan. Untuk ini. Selain daripada pengaruh luar. Kita seharusnya mempastikan dalam kita meraih kejayaan. 7. jujur dan amanah dan berbagai lagi.3. 4. hanya dengan melengkapi diri dengan kekuatan berbudaya tinggi. Usaha ini bukan sahaja dapat menyuburkan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa malah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. bertutur dengan sopan. ianya akan menjadi sandaran dan benteng yang teguh dalam kehidupan kita untuk menghalang diri dari tertarik dan seterusnya. hormat-menghormati. Sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum ini. Sebagai sebuah negara yang terbuka dan di dalam zaman perkembangan pesat ICT tanpa sempadan dan batasan ini. seseorang yang bersifat dan mengamalkan nilai-nilai ini akan dihormati dan dipandang mulia di kalangan keluarga dan masyarakat sekelilingnya. apa yang penting ialah keupayaan kita untuk mengasingkan yang baik daripada yang buruk. Tetapi.

Berhati mulia akan melengkapkan kita dengan sifat bertimbang rasa dan bersedia untuk membantu. selaras dengan slogan Perkhidmatan awam ââà ¬Ë Budi Bahasa Budaya Kerjaââà ¬âÄ¢. Sebagai ahli dalam institusi keluarga. Dalam kita berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan. 9. kita juga harus mengamalkan sikap b erhati mulia. Akhir kata. berikan mereka perkhidmatan terbaik. Janganlah kita hanya berjaya dalam meraih kemajuan kebendaan tetapi mundur dalam mencapai keperibadian mulia. adil dan jujur. Semua amalan murni ini harus dipupuk dan disemai sejak daripada kecil lagi bagi memastikan generasi muda kenal akan warisan turun-temurun sejak zaman berzaman. Sesungguhnya. sama-samalah kita kuatkan azam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan penuh kecekapan dan kecermelangan. 10. pastikan kita senantiasa bersopan santun dan beradab dengan tutur kata yang lemah lembut dan suasana yang mesra serta sikap ingin senantiasa membantu. bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai bagi mempastikan kejayaan usaha Kerajaan untuk mewujudkan budaya rakyat yang berhemah tinggi. sebagai warga Kementerian Kewangan. penerapan sikap adil akan menjamin seseorang dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Selain itu. kesemua nilai-nilai ini menggambarkan keluruhan peribadi warga Kementerian dan seterusnya. kita juga perlu bertanggungjawab mendidik dan membentuk setiap ahli keluarga kita supaya menjadi insan berperibadi mulia. terima kasih. Sebaliknya. 31 Mac 2005 ( UCAPAN OLEH TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP MENTERI KEWANGAN II) 7 . Seseorang yang bersikap adil pula tidak akan sewenang-wenang menyalah gunakan kuasa yang diberikan kepadanya. beradab. Orang yang jujur pula sentiasa tulus dan ikhlas dalam tingkah laku dan peradabannya semasa menjalankan tugas. Berbudi bahasa.usaha menjaya dan memperkasakan Kempen memupuk budaya kerja y ang berlandaskan budi bahasa dan amalan nilai-nilai murni ini di dalam pesekitaran tempat kerja. Sekian. 11. mencerminkan imej organisasi kita di kaca mata awam. Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita bersama-sama bekerjasama untuk mengukuhkan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni supaya ia kekal sebagai kebanggaan warisan bangsa. Oleh itu.

sesuatu kempen itu akan dapat membuahkan hasil. prinsip pembangunan tersebut digilap dengan asas keIslaman yang dipandang sebagai suatu teori sejajar dengan kemajuan masyarakat. terancang dan ditambah dengan matlamat yang jelas. µBudi bahasa¶ pula bermaksud tingkah laku dan perbuatan.Definisi µkempen¶ menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah segala usaha kegiatan dan tindakan) yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan rayuan dan lain-lain) untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu(matlamat dan lain -lain). Dari definisi definisi diatas dapatlah ilainilai urni bermaksud usaha yang disimpulkan bahawa Kempen Budi Bahasa dan terancang untuk menghasilkan masyarakat alaysia yang mengamalkantingkahlaku dan elaluiusaha yang perbuatan berdasarkan prinsip dan standard yang elok dan baik.G. standard dan tatacara tindakanseseorang dalam sesuatu organisasi tanpa mengandungi unsurunsur asing(biasanya unsur-unsur yang mencemarkan) bersih benar.suci. maka negara kita semakin menuju ke arah kecemerlangan. Dengan sikap majoriti secara dominan sebagai suatu masyarakat produktif dan berwibawa. situasi negara semakin maju dan membangun dengan kepesatan dalam pelbagai bidang termasuklah pembangunan ekonomi. 8 . Islam Hadhar menjadi satu garis panduan berasaskan i prinsip sebenar Islam di dalam menggalakkan peningkatan terhadap kemajuan dan pembangunan yang seterusnya akan menjamin kualiti hidup.Ricky & Pustay. peningkatan kualiti hidup. Jika digabungkan perkataan µnilai¶ menurut . kegemilangan dan terbilang. 1999 dan perkataan µmurni¶ menurut Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan µnilai murni¶ boleh ditafsirkan sebagai prinsip. masyarakat yang berilmu dan juga masyarakat yang berdaya maju. dan tulen. Masyarakat pula semakin sedar untuk hidup berlumba-lumba mempertingkatkan status kedudukan sebagai suatu kelompok yang berdaya maju dan bertanggungjawab terhadap hal ehwal dan permasalahan serta keperluan negara. Tambahan pula. BUDI BAHASA DAN NILAI MURNI KHAZAN Malaysia hari ini.

Walau apa pun status dan kerjaya kita sebagai seorang generasi millenium atau kita terlibat dengan penglibatan antarabangsa.nilai murni sebagai satu agenda 9 § ¤ ¢ ¤¦ ¥¤ ¢ ¡ £¢   ¡ . Sesuai dengan galakan agama yang menyatakan kepentingan menjaga suara hati dan pertuturan sebagai garis permulaan mempertingkatkan budi pekerti diri. Walaupun berbudi bahasa dan nilai-nilai murni itu secara istilahnya bukan disebut sebagai Akhlak mulia. Kepentingannya adalah meliputi matlamat Malaysia yang mempunyai matlamat mencapai Wawasan 2020 dan menjadi bangsa yang Cemerlang. Masyarakat perlu memperkukuh lagi aspek budi bahasa dan nilainilai murni yang semakin diabaikan sejak akhir-akhir ini. Orang Timur bukan hanya dikenali dengan penilaian rupa bentuk fizikal sahaja. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang (untuk mendedahkan kejahatan orang)." Budi bahasa dan nilai-nilai murni harus dipraktikkan di setiap aspek kehidupan agar keindahan Islam itu akan memberi kesan baik yang menyeluruh terhadap kemaslahatan sesebuah masyarakat. Dari aspek kenegaraan pula. adil. Setiap golongan dan peringkat memainkan peranan untuk bekerjasama mempertahan dan memperkukuhkan budaya menjadikan budi bahasa dan pengamalan nilai nilai murni sebagai satu cara dan gaya hidup berkesinambungan. Tetapi jangan sampai kemajuan itu mengajarkan kita pada perkara yang sebaliknya. Permulaan yang baik adalah bermula daripada institusi keluarga yang menekankan tanggungjawab memberi pendidikan berdasarkan autoriti ibu bapa kepada anak-anak. Nilai-nilai yang terlibat adalah seperti ketulusan. Akan tetapi kita mewarisi satu khazanah paling berharga yang yang menjadikan kita sebagai masyarakat Timur yang berwibawa. Matlamat yang lebih penting di sebaliknya adalah menjadi sebuah masyarakat yang maju mengikut cara kita sendiri dengan erti kata menambahkan peningkatan hidup dan kemajuan tanpa mengurangi nilai-nilai penting khazanah bangsa kita sendiri." (Surah an-Nisa'ayat 148) Rasulullah saw pernah bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah lembut dalam semua perkara. Dalam memanfaatkan kepentingan budi bahasa dan pengamalan nilai. Iaitu mengurangi nilai. kejujuran. akan tetapi perlu juga memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat kita sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. intergriti. namun ia tetap membawa maksud yang sama. Gemilang dan Terbilang. amanah dan akauntabiliti. Usaha kita mempertahankan budaya dan adat resam perlu juga disertai dengan aspek tingkah laku berbudi bahasa. kecuali oleh orang yang dianiayakan." Demikian diucapkan pada majlis pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni. Budaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni bukan sekadar perlu dipertahankan bahkan perlu diperkayakan lagi agar ia tidak mengalami kepupusan serta sentiasa berkesinambungan untuk diwarisi daripada generasi ke generasi seterusnya. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. berdaya maju dan berusaha.nilai murni yang sedia ada dan pernah menjadi suatu kebanggaan atau aset bangsa. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu ada kesedaran mengenai asal usul dan acuan kita sendiri yang boleh dilabelkan sebagai "Orang Timur". Malaysia memerlukan pembangunan nilai dan budaya yang betul. Perdana Menteri kita pada 11 Januari 2005 lalu menggambarkan bahawa "Budaya dan sistem nilai itulah yang sebenarnya menjadi kayu ukur dan mercu tanda sebuah negara maju. Kemajuan dunia merangsang kita untuk bekerja.Di s i k pem fizikal dan kebendaan tersebut. Demikianlah betapa pentingnya peranan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam aspek kemajuan kita "sendiri" sebagai masyarakat timur atau masyarakat µmelayu'. Masyarakat kini digesa untuk menghidupkan dan menghangatkan kembali nilai murni dalam kehidupan seharian. Dengan ini.lagi maha mengetahui. maka berpasak teguhlah pada peribadi budi seorang yang berbudi bahasa. Permulaan daripada kelompok keluarga adalah lebih berkesan dan lebih sesuai dijadikan sebagai tempat berkesinambungannya khazanah budaya berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mendengar. kita sebagai mas arakat yang terbilang perlu mempunyai agenda tersendiri agar tidak semata-mata hanya mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki mentaliti kelas ketiga.

gangsterisme. samseng jalanraya. Runtuh sendi rumah binasa. Mentaliti kita adalah membina. imigresen dan semua yang terlibat dengan khidmat pelanggan khususnya haruslah memberi perkhidmatan dengan penuh beradab. Kerajaan negeri Johor mengenai agenda ini mempunyai pendekatan tersendiri yang bersifat holistik atau menyeluruh. 10 . Di dalam memartabatkan khazanah budaya.seni muzik. Anggota perkhidmatan awam dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan penguatkuasaan seperti polis. Hubungan dan keharmonian boleh porak peranda hanya kerana kekurangan budi bahasa. permainan tradisional. J-Robik. Secara tidak sedar. Justeru.nilai murni dan budi bahasa yang dianggap paling penting di dalam pengamalan budaya itu dapat diperah dan menjadi identiti masyarakat secara umumnya. Tutur kata yang mesra. Program-program Gaya Hidup Sihat juga banyak menitik beratkan sumber nilai-nilai murni apabila kerajaan menggalakkan penglibatan sukarela daripada hampir setiap golongan menyertai Program Rakan Muda. Membudayakan vandalisme. Namun sekarang. maka rosaklah tingkah laku masyarakat kita. setiap pihak perlu positif dan turut serta membudayakan budi bahasa dan nilai murni sebagai gaya hidup yang sempurna. gangguan seksual dan pelbagai jenis perlakuan delinkuen akan menjadi sorakan di persekitaran negara kita. Kembara Puisi Darul Ta'zim dan sebagainya. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim di negeri Johor telah menjalankan peranannya mendidik institusi keluarga melalui Modul Keluarga Sakinah yang menyentuh setiap peringkat kekeluargaan dari permulaan hidup hinggalah ke akhir hayat. Kalau tiada nilai-nilai murni. Orang timur pada kebiasaannya memang lemah lembut dan sensitif jiwanya terhadap budi bicara. remaja kita berperangai sewenang-wenangnya. Di bawah program Pembangunan Beridentiti. Sendi bangsa ialah budi. Kerosakannya bukan hanya menyentuh aspek kesihatan atau kecacatan jiwa. Pemupukan nilai-nilai murni ini juga diserapkan melalui pendekatan tidak langsung menerusi programprogram sihat di dalam memastikan kebudayaan dan kesenian adalah seiring dengan pembangunan ekonomi dan fizikal. Penglibatan-penglibatan ini diharap dapat memberikan kesan halus kepada masyarakat Johor untuk menghayati nilai nilai murni di sebalik kebudayaan-kebudayaan tertentu. seni tari. bahkan menular ke pembangunan fizikal. Belia dan PROSTAR. Bukan merosak apa yang telah terbina.pembangunan material dan mentaliti.nilai murni. bersopan dan sentiasa membantu adalah tunggak kecemerlangan bagi sesebuah perkhidmatan. Modul tersebut dikesan dapat menyerapkan sentimen mengamalkan nilai-nilai murni di peringkat keluarga. seni silat. runtuhlah bangsa. pemuliharaan budaya. Perjuangan sebuah bangsa itu bukan sekadar mempertahankan kuasa dan labelnya sebagai suatu µbangsa'. Runtuh budi. Suatu masa dahulu. Tanpa nilai murni. telah banyak program-program yang bermanfaat telah dirangka bagi mempastikan pembangunan masyarakat itu sejajar dengan mutu identiti tersendiri. Tegak rumah kerana sendi. Bak kata pepatah "Kerana pulut santan binasa. sikap berbudi bahasa dan nilai. adalah suatu yang perlu untuk membudaya dan memperteguhkan etika kerja berdasarkan pendekatan tersebut. program pembentukan dan didikan kekeluargaan dikenal pasti sebagai satu pendekatan paling efektif dan mesra masyarakat. Negeri Johor akan terus menerus mempertahankan budaya agar nilai. Tetapi harus diingat juga bahawa praktik di samping mempertahan dan memperkukuhkan khazanah bangsa adalah sangat bermakna. kerana mulut badan binasa". Kerajaan negeri terus memberi tumpuan terhadap pembangunan seni dan budaya yang meliputi bidang teater. senario di sekitar pengangkutan awam pernah menggambarkan suasana kesopanan dan budi bahasa yang boleh dibanggakan. masyarakat boleh merasa malu untuk mempraktikkan nilai-nilai murni di khalayak ramai kerana keprihatinan telah berkurang sehingga boleh muncul mentaliti mempersenda nilai-nilai yang baik. pelbagai gejala negatif akan boleh timbul akibat daripada kepupusan budi bahasa dan nilai murni.

Kesenian dan Warisan di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. sekolah. apakah kita sudah bersedia menjadi masyarakat kelas satu? Bagaimanakah kita dapat nyatakan bahawa kita sudah berada di dalam kepompong masyarakat kelas satu apabila kita masih memiliki mentaliti sindrom sikap sambil lewa dan mengambil sikap tidak peduli ke atas jiran kita. Kenduri jarang dihadiri. Jangan terkejut jika rakan sekerja kita tinggal di satu kondominium dengan kita. Persoalannya. meruntuhkan nilai budi bahasa kita.Azizul Nizam Bidin Penubuhan Kementerian Kebudayaan. Sikap individualistik menular akibat pembangunan. alpa di dalam alam yang diwarnai oleh kepentingan individualistik dan kemewahan. universiti ataupun rakan pergaulan. perilaku yang dikagumi. tinggi budinya dihiasi dengan warga berpendidikan sejajar dengan pembangunan yang dinikmati. Kesenian dan Warisan (KKW)di bawah Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ia bukan milik kaum tertentu tetapi fitrah kemanusiaan ini dikongsi ke arah kemuafakatan dan memastikan kesinambungan dari generasi ke generasi. maka lahirlah Biro Kebudayaan. Budi-bahasa merupakan sifat atau perilaku yang lahir di dalam kesemua individu di dalam sesuatu masyarakat melalui proses sosialisasi baik dari rumah. Ada yang sanggup membunuh untuk menonjolkan sikap egoistiknya. Sejajar dengan penubuhan Kementerian ini. Pergaulan sudah terbatas. Perlilaku menjadi kronik. Ia merobek sistem budaya yang diwarisi selama ini. Pemandu kenderaan pula menganggap bahawa jalan raya adalah hak mutlak individu sehingga menganggu emosi pemandu yang lain. walau satu kes rompakan. Beberapa program telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai kumpulan sasarnya oleh Biro KKW. Mengapakah kempen ini penting. apakah signifikasinya ke atas masyarakat Malaysia? Di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan menonjolk an kepentingan material. Rais Yatim sudah pun mencapai satu tahun usianya. ada ahli masyarakat yang seolah-olah terkapai-kapai dengan keghairahan tersebut sehingga lunturnya norma -norma dan nilai murni kemanusiaan. Ada pula yang merompak tanpa mengira mangsa. Jika ini mendasari sifat rakyat Malaysia. Ianya bersifat menyeluruh tetapi sayangnya tidak kesemua ahli masyarakat menyelaminya. 11 . majlis tahlil seolah-olah dianggap menganggu aktiviti seharian begitu juga dengan semangat gotong-royong yang seperti µhidup segan. penghayatan ke arah pembentukan personaliti unggul bangsa Malaysia. rajin dan lebih daripada itu menghormati sesiapa sahaja atas dasar kemanusiaan. mati tak mahu¶. Ini akan mengimbangkan penampilan fizikal negara yang memiliki prasarana negara kelas pertama terutama dengan kemudahan±kemudahan yang canggih beserta bangunan yang mencakar langit apatah lagi jalan rayanya juga bermutu tinggi. walau satu kes rogol. Ini termasuklah kempen budi-bahasa yang merupakan satu kempen yang sewajarnya dianggap sebagai kempen sepanjang hayat ke arah melahirkan warga sejahtera. sudah pasti ia menjejaskan sistem nilai kita walaupun agak sukar untuk melihat angka sifar di dalam setiap isu yang disebutkan di atas. Sudah pasti pelawat atau pelancong asing menjangkakan mentaliti penghuninya juga bersifat masyarakat kelas satu. Mungkin ada yang akan persoal sama ada penggantungan ke atas laporan media sudah memadai untuk menunjukkan isu ini kritikal. Itulah kepentingan kempen ini agar ketrampilan masyarakat Malaysia turut dinilai berdasarkan kepada kekuatan jatidiri yang terhasil dari modal insan yang berbudi. Walau satu pembunuhan. inovasi dan bertanggungjawab. bangsa Malaysia yang berdaya-saing. bagaimana kita mahu memberi jenama yang berkualiti kerana penjenamaan Malaysia bukan sahaja wajar menitikberatkan entiti ekonomi tetapi juga masyarakat unggul. Sikap tidak berbudi bahasa terbawa-bawa sehingga membelakangkan nilai kemanusiaan.

Ini kerana terdapat pemandu yang kurang bertimbang rasa. Mereka bukan penumpang tetapi penyumbang ke arah kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di negara ini. ini tidak bermakna mereka harus diketepikan atau didiskriminasi. Seringkali kita mencari alasan seperti kesesakan lalu-lintas. Apakah ini yang digelar pemandu sopan! Ada pula yang menggunakan lampu mereka sebagai memberi tanda isyarat untuk memotong dan jika tidak diberi ruang maka ia dijadikan alasan untuk berlumba atau memulakan satu pergaduhan. Jelas tanpa amalan berbudi. membuang sampah atau sisa makanan mereka sewaktu memandu tanpa mengerti keselamatan pemandu yang lain. Begitu juga dengan warga emas. sistem sosial yang membelakangkan diri sendiri tetapi mengutamakan masyarakat dengan 12 . Apa yang diharapkan melalui kempen budi bahasa yang berterusan. kereta rosak dan sukar mencari lokasi temu-janji. Berapa ramaikah yang akan memapah tangan mereka ketika melintas jalan. Kita juga wajar menyemati nilai-nilai ini terutama ke atas warga kurang upaya dan warga emas yang juga merupakan aset negara. nescaya kita dapat mengukuhkan sistem norma dan nilai budaya masyarakat kita. maka dipaparkan isu ini bukan untuk menambahkan lagi angka penglibatan tetapi untuk mencari jalan penyelesaian. tidak mengira kepentingan mana -mana pihak tetapi mahu mencapai matlamat Wawasan 2020 yang ketujuh iaitu masyarakat yang berbudi. Kempen mengedarkan pelekat kenderaan yang menampilkan motto µBudi Bahasa Budaya Kita¶ dan µNilai Murni Budaya Kita¶ mempunyai mesej yang cukup jelas supaya sikap berbudi ini bukan sahaja akan menjadikan mereka lebih cermat malahan kita dapat mengurangkan angka yang terkorban akibat kemalangan jalan raya. Ternyata kempen budi bahasa adalah bersifat menyeluruh. Kita juga kadang-kadang menganggap status menentukan kedudukan dan kelas di dalam stratifikasi masyarakat sehingga tidak sedar bahawa jika nilai budi tinggi. Masyarakat Malaysia juga seolah-olah selesa dilabel sebagai seorang yang tidak tahu menepati masa. silap hari bulan mungkin mereka akan dilanggar oleh pemandu yang kurang cermat. Ia bukan untuk semalam atau hari ini tetapi juga untuk perkembangan kendiri masa depan. Walaupun cacat anggota badan. Mereka merupakan golongan yang berpengalaman dan mesti dihormati dan diberi tempat di dalam persekitaran semasa.Media bertanggungjawab ke atas pembacanya. sudah pasti warga ini akan dilayan seperti sebahagian dari masyarakat normal. penyayang. kita mungkin tidak akan dihormati secara jujur kerana penghormatan sepatutnya datang dengan ikhlas dan bukan dibeli dengan wang ringgit. saudara sakit. Wujud pula cuti sakit kecemasan yang menimbulkan banyak keraguan! Bagaimanakah personaliti yang unggul dapat dilahirkan jika kita gagal menyelami ciri-ciri asas dalam kehidupan kita dan mencari seribu satu alasan untuk menutup kesilapan kita. ya kin ia mampu mempengaruhi dan melahirkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia supaya lebih bertimbang rasa. lebih bertoleransi dan lebih memahami di antara satu sama lain. Sudah menjadi satu kebiasaan sesuatu temujanji tidak ditepati dan menjadi lumrah tidak memohon maaf atas kelewatan. maka tinggilah penerimaan orang di sekeliling kita. Jika kita memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Di manakah nilai budi pekerti kita yang dikatakan masyarakat yang kaya dengan norma tersebut. Kempen budi-bahasa ini adalah proses sepanjang hayat. Andainya kita memiliki budi perkerti yang baik. Bagaimana pula kita boleh dihormati sebagai seorang yang berdedikasi jika tuntutan asas seperti ini tidak dapat dipenuhi. Malah sesetengah pula terlalu khusyuk sehingga mengabaikan lampu isyarat merah untuk berhenti.

kita akan dapat mem ersihkan ji a nurani kita daripada sifat som ong.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana mana sahaja kita berada. Bukankah pepatah ada menyebut baha a yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. Sokongan pemimpin.bertunjakkan sistem kekeluargaan yang mantap. kempen ini akan gagal. amalan hormat menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. Kempen budi bahasa dianggap mekanisme atau pendekatan terbaik untuk memastikan sekurang kurangnya sedikit isu yang disenaraikan di atas dapat diatasi. meninggi diri dan uju . perancangan berterusan dari detik ini mampu mengubah persekitaran hari ini pada masa yang akan datang. Ini tidak bermakna bahawa Malaysia ketandusan rakyat yang berkualiti malahan ramai masyarakatnya berjiwa besar dan menjadi contoh kepada masyarakat luar. dan pencapaian Y ng mer it s g . saya yakin baha a matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. Justeru pernyataan isu di atas hanyalah bertujuan memastikan bahawa kempen budi bahasa ini bukan semata-mata retorik tetapi mampu menangani masalah yang timbul sejak kebelakangan ini. ng urik itu ken i. badan bukan kerajaan dan paling penting rakyat sendiri akan mampu melihat kempen yang efektif dan menjana kelahiran masyarakat kelas satu di negara kelas pertama. Y ng in itu s ng elok itu u i´. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia KUALA LUMPUR. Walaupun bukan mudah untuk merealisasikan wawasan untuk melahirkan generasi yang berbudi dan memberi nokhtah kepada kepincangan di dalam kehidupan seharian. agama Islam menganggap senyuman itu se agai satu µsedekah¶ antara sesama manusia. Namun. semuan a ini han a suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Ber udi Bahasa untuk menghidupkan kem ali udaya er udi ahasa ini. Selain mem eri senyuman dan ucapan salam. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hu ungan masyarakat majmuk di negara ini. emikianlah ungka an ang menggam arkan kepentingan er u i ahasa alam kehidupan mas arakat kita. agensi kerajaan. Penulis Adalah Pengerusi Biro Kebudayaan. Kesenian dan Warisan (KeKKWa) aru aru ini jelas menunjukkan etapa kroniknya udi ahasa masyarakat kita pada hari ini. layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. Perubahan sikap dan kesedaran penting kerana tanpa kedua -duanya. Kesenian dan Warisan. Orang ramai mesti memberi sokongan tidak berbelah bahagi untuk menjayakan kempen ini supaya objektifnya tercapai. 10 Julai (Bernama) -.          © ¨ ¨ ¨ ¨   © ¨  ¨      © ¨ ¨ ¨ ¨   ¨  Kempen Budi Bahasa Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. Ungkapan ini disusuli pula dengan idalan ang mengatakan aha a udi ahasa tidak oleh dijual eli. Malah. individu yang mempunyai kelakuan yang baik sekaligus menjadikannya antara insan negara kelas satu. Keluarga merupakan asas kepada proses sosialisasi melahirkan individu yang berkualiti. Dengan cara ini. . kita digalakkan supaya mem eri ucapan dalam salam dan senyuman manis se agai tanda perkenalan atau menjalinkan hu ungan yang le ih mesra. 13     Melalui kempen ini. Kempen Ber udi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Ke udayaan.

Mereka dilayan seperti tidak ada wang. Sikap budi bahasa akan mengalakan seseorang bersikap toleransi yang dedifinisikan sebagai kesanggupan bertolak ansur. Berbeza sekali dengan juruwang asing di kaunter sebelahnya (loghatnya dari Vietnam atau Kemboja) yang bersungguh sungguh menunjukkan lokasi baucer boleh ditebus. dia kelihatan sedang ada masalah. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Dan senario ini bukan asing di sektor restoran dan perkhidmatan di Malaysia. 14    . Troli diletakkan bersepah sepah. Secara tuntas. Kesannya.Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. Kadang-kadang seperti peminta sedekah. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangat hangat tahi ayam. memang tidak sopan. Dicatat oleh SAHARUDDIN ABDULLAH Sawadekap.sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan persisihan faham demi kesejahteraan hidup. Dari segi adab. Kempen ini masih berlangsung sehingga kini dengan sekali sekala tersiar di media elektronik tips-tips berbudi bahasa. Pada masa yang sama. Sebaliknya.Rencana 4/5/2010 "51 RINGGIT. kaku dengan pekerja berminda beku. ke nilai nilai orang Timur? Tidak hairan. dilayan seperti orang mahu berhutang pula. Di sebuah pusat beli belah. Ia gagal mengubah perangai kasar sebahagian orang yang anehnya. Bak kata pepatah. Untuk ini. mungkin hanya ketara di sektor awam. Dan kempen budi bahasa serta nilai-nilai murni ini telah dilaksanakan sejak 2005 lagi. memilih pula bekerja untuk melayani orang ramai. seorang juruwang Melayu acuh tak acuh memaklumkan kepada pelanggan supaya menukarkan baucer di kaunter di tingkat bawah. selamat siang dan budi bahasa (Utusan Online) . Sayang restoran yang gah dengan reka bentuk dalamannya yang serba 'wah'. Daripada mimik mukanya. rakyat Malaysia perlukan kempen kesedaran. Pelanggan yang sepatutnya dihargai. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai sikap kasih sayang. Dengan mempunyai sikap budi bahasa yang baik. Sikap suka mmenyusahkan orang dan kiasu pentingkan diri sendiri nampaknya masih sukar diubati." tutur seorang gadis juruwang di sebuah restoran kontemporari yang lebih selesa melihat skrin mesin juruwang daripada memandang muka pelanggan yang mahu membuat bayaran. Cuba amati pula kawasan meletak kenderaan di pasar raya. ramai rakyat asing sering mengeluh apabila membeli belah di Malaysia. amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai nilai murni yang telah kita warisi sejak turun temurun. sopanan dan Di mana budi bahasa dan nilai nilai murni rakyat Malaysia yang dibanggakan penuh tatasusila. seseorang akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam. Ia lebih berkesan jika ditunjukkan dengan perbuatan. Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Tetapi apabila diumumkan pemenangnya. Tetapi sayangnya itu cuma semasa penamaan calon. lebih dominan menjadi milik kepada yang menang. Nurani rasa tersentuh apabila semua calon bertanding pada pilihan raya kecil itu bersalaman dan berganding tangan. Apa salahnya calon yang kalah mengucapkan tahniah kepada yang menang. Itu memang medannya. Elit politik seperti tidak peduli untuk memberi pendidikan politik yang sihat kepada rakyat. dan pencapaian program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan. Tetapi yang kalah mungkin berpeluang tercatat dalam sejarahnya tersendiri. Mereka akan dikenang dengan sifat budimannya. 10 Julai (Bernama) -. Sentimen sempit kepartian lebih diutamakan. KUALA LUMPUR. Siapa yang mengajar rakyat tidak berbudi bahasa? Berbudi bahasa. orang tua kita atau orang politik. Ini begitu dirasai terutama kepada mereka yang biasa berpergian ke luar negara. calon pilihan raya terutama yang kalah seperti masih terbawa-bawa panasnya kempen. Siapa yang harus dipersalahkan? Sistem pendidikan. Memang sejarah lebih banyak berpihak kepada yang menang. Lebih molek saling bersalaman. Sawadekap membuatkan kita selesa di Thailand. kalah jadi abu. perkasa dan kuat.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara. Mesej tidak semestinya disampaikan dengan cara bercakap mahupun kempen. jika bersikap budiman. terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam. ada yang kalah. bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai. program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan. Adat pertandingan ada yang menag. Kita di Malaysia? Belum wujud budaya budi bahasa berkualiti dalam kerja dan kehidupan seharian kita. Selalunya pula cakap tak serupa bikin. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. angan pergi jauh. Lebih penting ia dapat mendidik masyarakat amalan hidup yang betul. Ini mungkin antara punca masyarakat Malaysia kurang budi bahasanya. setelah sembilan kali pilihan raya kecil dalam tempoh tiga tahun ini. 15 . Selamat siang meruntun hati kita betah di Indonesia.Suasana mesra dan dihargai memang masih jauh daripada yang sepatutnya. Kita banyak bercakap tapi kurang memberi contoh. Ia hanya kosmetik demokrasi di atas pentas politik. Itu adat dan resam bertanding yang dipupuk sejak prasekolah. Tetapi ada yang lebih suka menang jadi arang. rendah sopan santunnya dan tak elok adabnya. Difahami jika mereka 'berperang' semasa tempoh kempen. beradab. Bagaimana pula realitinya? Di Hulu Selangor. Ucapan pemanis seperti itu dilakukan secara wajar. kalaupun tidak berpeluk. Sejarah di mana-manapun. meluncur bagai air dan bersahaja tanpa terlihat kesan terpaksa. Itu yang selalu dinyatakan oleh elit politik. Kalah dalam pertandingan politik seperti juga dalam sukan tidak seharusnya menjadikan seseorang itu hilang pertimbangan. kita seperti masih terlilit dengan sikap kurang budiman.

16 .Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.