Budi diberi erti oleh Kamus Dewan sebagai; 1. Akal, kebijaksanaan; 2.

perangai akhlak, watak, sifat baik, perbuatan baik, kebajikan ± merasa berterima kasih terhadap kebaikan orang ± tidak lupa akan kebaikan orang; 4. Bicara, daya upaya, adat istiadat, tingkah laku, akal, perangai, tabiat. Berbudi bermakna; 1. Berakal, bijaksana; 2. Berkelakuan baik, baik akhlaknya, sopan; 3.baik hati, pemurah. Berdasarkan kepada makna yang diberikan oleh Kamus Dewan itu wajarlah apa-apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah masa kini dengan Kempen Budi Bahasa yang begitu meluas. Pelbagai poster dan iklan, dalam pelbagai media ± elektronik mahupun cetak ± yang memaparkan slogan kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Sekali imbas kempen itu seolah-olah tidak memberi makna yang besar kepada individu, kumpulan mahupun masyarakat kita umumnya ± masih banyak perlakuan zalim, pencerobohan dan tindakan yang tidak berbudi bahasa terjadi dalam masyarakat kita ± sama ada pada peringkat individu biasa mahupun yang mempunyai kedudukan. Apapun kempen itu pada hakikatnya amat penting sekali agar penduduk, rakyat iaitu individu, kumpulan mahupun masyarakat kita pada keseluruhannya hidup dalam keadaan berbudi. Memang hal yang seperti itu tidak mudah mencapai matlamatnya, namun dengan kempen yang seperti itu dan dilaksanakan secara terus menerus setidak-tidaknya menunjukkan masih ada manusia mahupun kumpulan dalam masyarakat kita yang melihat bahawa gejala buruk, dalam apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat kita adalah berpunca daripada ketiadaan budi, berpunca daripada ketiadaan akal, ketiadaan kebijaksanaan, menularnya perangai-perangai dan tabiat yang buruk. Dalam perbendaharaan Melayu ada banyak frasa mahupun kata-kata yang mendukung hidup berbudi seperti misalnya ³orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.´ Ataupun ³Yang kurik kundi, (kundi itu sejenis buah semacam buah saga tetapi kurik, ataupun berbelang-belang, banyak yang tak tahu menulisnya sebagai ³kendi´) yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa´ Dalam sebuah pantun budi yang amat tinggi mutunya telah diperturunkan oleh pujangga Melayu tak bernama: Pisang emas di bawa belayar, masak sebiji di atas peti; Hutang emas boleh dibayar,hutang budi dibawa mati Begitulah penting dan besarnya makna dsan hakikat budi dalam hidup individu, kumpulan dan masyarakat Melayu. Dilihat dalam aspek lain ia selari pula dengan pegangan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Apakah sifat-sifat tak berbudi atau sifat-safat tercela mereka yang hidup tidak berbudi itu? Antara lain dapat senaraikan di sini ialah bodoh, amarah, dendam, iri hati, kikir, sombong, angkuh, congkak, suka berkhayal atau panjang angan-angan, suka mempamerkan diri (dalam semua aspek kehidupan), cinta pangkat dan kekuasaan, banyak bercakap, senda gurau yang melampau, besar mulut, dan penuh kesombongan, merosak hubungan nmasyarakat, suka mencampuri urusan orang lain, tamak. Lawan sifat keji mereka yang tak berbudi itu ialah sifat-sifat terpuji mereka yang berbudi atau yang hidup dikawal oleh budi. Antara lain adalah cintakan ilmu pengetahuan, sabar, suci batinnya, murah hati, lembut hati, tabah, bersyukur, hidupnya sederhana, cinta, rindu, bersahaja, ridha, ikhlas, jujur, waspada, sentiasa meneliti diri sendiri (muhasabah diri), peduli, kasih sayang sesama makhluk, bijaksana, terbuka, menjadi panasihat yang baik dan bicara yang bermanfaat, memiliki hati yang lembut dan akhlak yang baik, bertafakur, bertawakal, mencintai dan membenci sesuatu hanya ker ana Allah s.w.t. Begitulah pentingnya budi dalam kehidupan sesebuah masyarakat, apatah algi dalam sebuah masyarakat pelbagai bangsa, etnik dan agama sebagaimana Malaysia ini. Apabila semua individu, kumpulan dalam masyarakat menghayati hidup berbudi dengan sebenarnya-benarnya maka dengan sendirinya lenyaplah segala mala petaka yang dilakukan oleh tangan manusia. Tidak adalah lagi bunuh, rogol, samun, rompak, segala macam bentuk penyalahgunaan dadah, rasuah, penipuan± peringkat kecil/rendah mahupun peringkat tinggi ± kecurian dan kehilangan harta benda pun tidak akan ada lagi. Yang miskin ditolongi, yang kaya dihormati, yang berkedudukan dimuliakan kerana kedudukannya. Yang alim diminta barakahnya. Yang berpengetahuan diminta ilmunya.

1

Kemudian Kami rendahkan ia sehina-hinanya. sifat yang mementingkan orang lainh (itsar)adalah lebih baik kerana itu adalah darjat tertinggi dermawan. Perbuatan Tidak Berbudi Bahasa y y y y y pelanggan y Situasi di mana pemandu tidak bertimbang rasa di jalan raya. berbudaya dan bernegara bagi negara kita Malaysia. Congkak adalah sejenis sifat tinggi hati yang muncul dalam diri seseorang apabila dia membayangkan dirinyalah yang sempurna.´ (Surah alHasyr[59]:9).w. Berlawanan dengan sifat kikir yang bermastautin dalam rumah orang-orang yang tak berbudi ialah kedermawanan. Untuk melawan amarah.t berfirman (maksudnya): ³Dan telah Kami (Allah) jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. satu lagi sifat jijik kerana ia menutup diri. Dengki sebenarnya muncul apabila didorong oleh rasa dendam (hiqd). Lawan marah atau amarah ialah sabar. kecuali mereka yang beriman dan beramal salih. sehingga hasilnya apabila muncul nafsu tersebut ia mudah ditakluki oleh akal. iaitu memberikan kepada orang lain apa-apa yang melebihi daripada keperluan sendiri. merosak hubungan dan mencampuri urusan peribadi orang lain. baik pengetahuan mahupun perilakunya.´ (Surah Al-Thin: 95: 4-6). mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingatlah. Congkak (µujd) juga bahagian daripada rumah orang yang tak berbudi. Orang ramai membuang sampah sesuka hati. Ada banyak orang yang ditawan nafsu ini seperti misalnya berpakaian seperti orang salih atau alim dan seumpamanya. Demikianlkah pentingnya budi dan pentingnya kempen ³Budi Bahasa Budaya Kita´ dalam kehidupan bermasyarakat. Marah muncul sebagai peragai tercela yang disebabkan oleh naiknya darah dalam hati ketika ia ingin menuntut balas. orang yang sedang marah itu hendaklah melatih dirinya semenjak awal lagi.. Allah s. Memotong barisan tabiat memandu yang kurang sopan dan merbahaya Tidak memohon maaf apabila melakukan kesilapan. Sifat tak berbudi atau sifat budi buruk yang lain ialah dengki. Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.Rupa orang yang dalam keadan marah sangatlah buruk namun keadaan jiwanya lebih buruk lagi. Tidak kurang hebatnya ialah sifat kikir (bukhl). Allah Swt berfirman (Maksudnya): ³ Dan sesiapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya. Dengki ialah perasaan tidak senang yang muncul ketika melihat orang lain mendapat sesuatu nikmat dan malah ia ingin nikmat itu hilang daripada orang yang mendapatnya. Hidup bersama sifat congkak ialah sifat terpedaya (ghurur) iaitu suatu sikap yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kenyatan dan jiwanya menerima terhadap apapun yang bersifat khayal dan samar-samar serta menurut hawa nafsunya sendiri. Bercakap kasar dengan pelanggan / kekasaran terhadap para Merokok di kawasan larangan merokok ialah kurangnya perasaan sivik terhadap harta benda awam y 2 .

kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula nilai -nilai dan budi bahasa warisan kita. Namun. malah seolah -olah semakin mundur. kita telah meletakkan budi pekerti sebagai satu asas dan tunjang dalam pelbagai dasar dan falsafah pembangunan negara. penggunaan teknologi semakin berleluasa. Kempen budi bahasa dan nilai -nilai murni ini merupakan agenda penting kerajaanuntuk menyemarakkan dan menyemai semula budi bahasa dan nilai -nilai murni kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kempen ini diharap dapat memperkukuhkan kembali k ekuatan peribadi dan jati diri setiap individu. dan ba nyak kawasan dibangunkan untuk perumahan dan perindustrian moden. dari Rukun Negara sehinggalah kepada Wawasan 2020. Negara akan menjadi agung jika warganya terdiri dari insan -insan yang mengamalkan budaya murni. Ekonomi negara terus berkembang pesat. Beberapa pakar berkata kempen itu. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. kita mungkin semakin lupa untuk memupuk ciri-ciri keperibadian luhur. Rakyat Kelas Pertama Dapat kita rasakan bahawa ungkapan ³ first class infrastructure. jalan raya diperbanyakkan dan diperluaskan. Budi Pekerti Asas Utama Kepincangan ini telah melahirkan beberapa sindrom negatif yang kini dipandang seakan -akan satu kebiasaan di kalangan masyarakat Malaysia. baik tujuannya dan memang perlu diteruskan biarpun keberkesanannya belum meluas. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi.Senyuman Ikhlas Malah budi bahasa yang paling asas iaitu melemparkan senyuman dan mengucapkan terima kasih masih sukar dilihat dalam masyarakat kini. cara pemikiran kita dan peradaban kita tidak mengalami kemajuan yang sama. Tidak ada gunanya jika masyarakat Malaysia kaya dari segi kebendaan tapi muflis dari segi keperibadian. Aktiviti Yang Dijalankan 3 . peringkat keluarga dan pada peri ngkat masyarakat. baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. third class mentality´ itu tepat menggambarkan kerisauan ramai rakyat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. identiti dan jati diri masyarakat Malaysia semakin luntur. pada hakikatnya. Dalam kesibukan kita sehari -hari. Namun. yang kini dinamakan program Budi Bahasa dan Nilainilai Murni. Kita menghadapi satu senario di mana sifat -sifat luhur serta kesantunan bu di bahasa yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia semakin terhakis. Jelaslah bahawa aspirasi kita dalam bidang pembangunan minda dan rohaniah tidak sejajar dengan realiti kehidupan kita masa kini.

meraikan Hari Ibu dan Hari Bapa. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah satu gelombang yang diharap akan mengembalikan rakyat kepada asas hidup berbudaya negara ini. yang tidak berbahasa. memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih. destinasi impian yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri. Berbudi Bahasa (Kemasyarakatan) Mengadakan aktiviti seperti Minggu Budi Bahasa. 2. yang tidak mengendahkan tatasusila dan beradab. melayan tetamu dan tatacara tidak rasmi ketika bertemu. 4 . Pelajar Berbudi Bahasa (Pembelajaran) Mengadakan pertandingan pidato. bahasa. choral speaking.'Anugerah Bandar Berbudi Bahasa'. pertandingan sajak. nasyid. Kenali Jiran Anda dan Kempen Pemanduan Bersopan. Amalan-amalan budi bahasa yang mudah dilakukan misalnya menyambut tetamu. 3.1. lihat saja budi bahasa dalam konteks kehidupan seharian semua kelas sosial dalam masyarakat. dikir barat.' Kampung Indah Masyarakat Ceria'. melukis. Anugerah Asrama Terbilang dan Kem Jatidiri. Senyum dan Terima Kasih (Perkhidmatan) Mengadakan kempen 'Kenali Saya' bagi anggota penguatkuasaan dan perkhidmatan kaunter supaya mengamalkan budaya senyum. . 4. Untuk tidak kelihatan terlalu besar dan menakutkan. sketsa. ´'Tandas Bersih'. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita Kini kita bergerak untuk mengutip kembali warisan yang sangat berharga itu. Flora dan Founa Mengadakan aktiviti seperti gotong-royong 'Sungaiku Bersih Alamku Permai'. Cuba lihat kembali cabaran-cabaran Wawasan 2020 menjadi negara maju dalam acuan budaya kita. Cara memberi khidmat. menghormati ibu dan bapa. animasi. drama.Mengenang Jasa Ibu Dan Bapa (Kekeluargaan) Mengadakan aktiviti seperti makan sekeluarga. 'Anugerah Gerai/Pasaraya Terbaik' dan 'Anugerah Untuk Perusahaan Kecil' Kempen ini perlu diadakan kerana kedapatan di kalangan masyarakat masa kini nilai nilai dan amalan hidup yang kasar. kuiz. cara melayani pelanggan atau orang ramai oleh kakitangan kaunter hadapan di jabatan-jabatan kerajaan seterusnya menimbulkan tidak puas hati di kalangan orang ramai.Cintai Alam Sekitar. pertandingan bergambar dan minggu keluarga.boria. pantun. Kembara Budi Bahasa. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita adalah sepenting dan sebesar Wawasan 2020.

gov.Budi dan bahasa tidak akan terbalas dan bukan untuk dibalas. 5 .my) 2. Budi dan bahasa yang baik akan terus kekal menjadi kenang-kenangan. Kempen Amalan Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni telah pun dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri di peringkat kebangsaan pada 11 Januari lalu. Kempen ini merupakan satu agenda penting Kerajaan bertujuan untuk menyemai semula dan menyemarakkan amalan berbudi bahasa dan penghayatan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Pantun Budi Dari Daik pulang ke Daik Sehari-hari berkebun pisang Budi baik dibalas baik Dalam hati dikenang orang Tanam lenggun tumbuh kelapa Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Tenang-tenang air laut Sampan kolek mudik ke tanjung Hati terkenang mulut menyebut Budi baik rasa nak junjung Kapal belayar dari Arakan Ambil gaji jadi jemudi Mati ikan kerana umpan Mati saya kerana budi Burung Serindit terbang melayang Mari hinggap di ranting mati Bukan ringgit dipandang orang Budi bahasa rangkaian hati Disunting dari : Akhbar Utusan Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka (PUSAT MAKLUMAT RAKYAT @ web penerangan.

hormat-menghormati. 5. Sikap tolong-menolong.membantu. seseorang yang bersifat dan mengamalkan nilai-nilai ini akan dihormati dan dipandang mulia di kalangan keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Selain daripada pengaruh luar. Bagi warga Kementerian Kewangan. jujur dan amanah dan berbagai lagi. 4. saling bantu-membantu. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni ini bertujuan menerap serta menanam keperibadian yang luhur ke dalam fikiran. bertutur dengan sopan. tidak beramanah. 8. kita juga mudah dipengaruhi oleh sikap mementingkan diri sendiri. Kerajaan amat prihatin kepada perkembangan yang kurang sihat ini dan menyedari jika tidak dibendung akan membawa kepada kehakisan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni yang telah menjadi warisan bangsa kita. bantu. Sikap sebegini akan hanya membawa kepada unsur-unsur negatif seperti tidak jujur. Malahan. hati budi serta perlakuan rakyat Malaysia di semua peringkat dan lapisan masyarakat. Saudara-saudari sekelian. Usaha ini bukan sahaja dapat menyuburkan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa malah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Kita telah dididik supaya sentiasa hormat-menghormati. Sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum ini. apa yang penting ialah keupayaan kita untuk mengasingkan yang baik daripada yang buruk. amalan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa juga telah menjadi asas kukuh dalam usaha kita menikmati jalinan perpaduan negara yang begitu erat selama ini. di samping mengeratkan siratulrahim serta menyemarakkan lagi semangat muhibah di kalangan rakyat. Bahkan. merendah diri. di dalam keghairahan kita mengejar kemajuan dan materialisma kehidupan. hanya dengan melengkapi diri dengan kekuatan berbudaya tinggi. Untuk ini. Amalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni bukanlah merupakan satu amalan baru bagi kita rakyat Malaysia. ianya menjadi warisan keluarga di mana dari kecil lagi kita telah sentiasa diasuh dan diterapkan dengan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa. kita juga memainkan peranan yang sangat penting dalam 6 .3. Saudara -saudari sekelian. 6. Sudah tentunya. tidak berintegriti serta keangkuhan diri. terjerumus kepada gejala yang kurang sihat. Kita seharusnya mempastikan dalam kita meraih kejayaan. Tetapi. 7. Oleh itu. sindrom negatif seperti ini jangan dibiar menular dalam budaya masyarakat kita. Sebagai sebuah negara yang terbuka dan di dalam zaman perkembangan pesat ICT tanpa sempadan dan batasan ini. kita tidak dapat menyisihkan diri daripada terdedah kepada pengaruh dan asakan budaya dunia luar. dapat kita membezakan yang jernih dari yang keruh. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang telah memberi kekuatan dan menjadi kebanggan masyarakat kita perlu dipahatkan dalam kehidupan seharian semua rakyat. ianya akan menjadi sandaran dan benteng yang teguh dalam kehidupan kita untuk menghalang diri dari tertarik dan seterusnya.

adil dan jujur. sama-samalah kita kuatkan azam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan penuh kecekapan dan kecermelangan. Berhati mulia akan melengkapkan kita dengan sifat bertimbang rasa dan bersedia untuk membantu. kita juga harus mengamalkan sikap b erhati mulia. Selain itu. Oleh itu. 9. Sebagai ahli dalam institusi keluarga. Dalam kita berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan. Sebaliknya. Orang yang jujur pula sentiasa tulus dan ikhlas dalam tingkah laku dan peradabannya semasa menjalankan tugas. kita juga perlu bertanggungjawab mendidik dan membentuk setiap ahli keluarga kita supaya menjadi insan berperibadi mulia. kesemua nilai-nilai ini menggambarkan keluruhan peribadi warga Kementerian dan seterusnya. Semua amalan murni ini harus dipupuk dan disemai sejak daripada kecil lagi bagi memastikan generasi muda kenal akan warisan turun-temurun sejak zaman berzaman. pastikan kita senantiasa bersopan santun dan beradab dengan tutur kata yang lemah lembut dan suasana yang mesra serta sikap ingin senantiasa membantu. penerapan sikap adil akan menjamin seseorang dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Sekian. Akhir kata. 31 Mac 2005 ( UCAPAN OLEH TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP MENTERI KEWANGAN II) 7 . Janganlah kita hanya berjaya dalam meraih kemajuan kebendaan tetapi mundur dalam mencapai keperibadian mulia. mencerminkan imej organisasi kita di kaca mata awam. selaras dengan slogan Perkhidmatan awam ââà ¬Ë Budi Bahasa Budaya Kerjaââà ¬âÄ¢. beradab.usaha menjaya dan memperkasakan Kempen memupuk budaya kerja y ang berlandaskan budi bahasa dan amalan nilai-nilai murni ini di dalam pesekitaran tempat kerja. bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai bagi mempastikan kejayaan usaha Kerajaan untuk mewujudkan budaya rakyat yang berhemah tinggi. berikan mereka perkhidmatan terbaik. Berbudi bahasa. sebagai warga Kementerian Kewangan. marilah kita bersama-sama bekerjasama untuk mengukuhkan budaya berbudi bahasa dan amalan nilai-nilai murni supaya ia kekal sebagai kebanggaan warisan bangsa. 11. terima kasih. Seseorang yang bersikap adil pula tidak akan sewenang-wenang menyalah gunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya. 10. Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam Hadhar menjadi satu garis panduan berasaskan i prinsip sebenar Islam di dalam menggalakkan peningkatan terhadap kemajuan dan pembangunan yang seterusnya akan menjamin kualiti hidup. peningkatan kualiti hidup.Ricky & Pustay. Tambahan pula. µBudi bahasa¶ pula bermaksud tingkah laku dan perbuatan. kegemilangan dan terbilang. prinsip pembangunan tersebut digilap dengan asas keIslaman yang dipandang sebagai suatu teori sejajar dengan kemajuan masyarakat. Dengan sikap majoriti secara dominan sebagai suatu masyarakat produktif dan berwibawa. terancang dan ditambah dengan matlamat yang jelas. Jika digabungkan perkataan µnilai¶ menurut . dan tulen. standard dan tatacara tindakanseseorang dalam sesuatu organisasi tanpa mengandungi unsurunsur asing(biasanya unsur-unsur yang mencemarkan) bersih benar.suci. Dari definisi definisi diatas dapatlah ilainilai urni bermaksud usaha yang disimpulkan bahawa Kempen Budi Bahasa dan terancang untuk menghasilkan masyarakat alaysia yang mengamalkantingkahlaku dan elaluiusaha yang perbuatan berdasarkan prinsip dan standard yang elok dan baik.Definisi µkempen¶ menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah segala usaha kegiatan dan tindakan) yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan rayuan dan lain-lain) untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu(matlamat dan lain -lain). situasi negara semakin maju dan membangun dengan kepesatan dalam pelbagai bidang termasuklah pembangunan ekonomi. sesuatu kempen itu akan dapat membuahkan hasil. BUDI BAHASA DAN NILAI MURNI KHAZAN Malaysia hari ini. maka negara kita semakin menuju ke arah kecemerlangan.G. 8 . Masyarakat pula semakin sedar untuk hidup berlumba-lumba mempertingkatkan status kedudukan sebagai suatu kelompok yang berdaya maju dan bertanggungjawab terhadap hal ehwal dan permasalahan serta keperluan negara. masyarakat yang berilmu dan juga masyarakat yang berdaya maju. 1999 dan perkataan µmurni¶ menurut Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan µnilai murni¶ boleh ditafsirkan sebagai prinsip.

Usaha kita mempertahankan budaya dan adat resam perlu juga disertai dengan aspek tingkah laku berbudi bahasa. Permulaan daripada kelompok keluarga adalah lebih berkesan dan lebih sesuai dijadikan sebagai tempat berkesinambungannya khazanah budaya berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. Malaysia memerlukan pembangunan nilai dan budaya yang betul. Dari aspek kenegaraan pula. Sesuai dengan galakan agama yang menyatakan kepentingan menjaga suara hati dan pertuturan sebagai garis permulaan mempertingkatkan budi pekerti diri. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mendengar.Di s i k pem fizikal dan kebendaan tersebut. Walaupun berbudi bahasa dan nilai-nilai murni itu secara istilahnya bukan disebut sebagai Akhlak mulia. Walau apa pun status dan kerjaya kita sebagai seorang generasi millenium atau kita terlibat dengan penglibatan antarabangsa. intergriti. Akan tetapi kita mewarisi satu khazanah paling berharga yang yang menjadikan kita sebagai masyarakat Timur yang berwibawa. Kemajuan dunia merangsang kita untuk bekerja. maka berpasak teguhlah pada peribadi budi seorang yang berbudi bahasa. Matlamat yang lebih penting di sebaliknya adalah menjadi sebuah masyarakat yang maju mengikut cara kita sendiri dengan erti kata menambahkan peningkatan hidup dan kemajuan tanpa mengurangi nilai-nilai penting khazanah bangsa kita sendiri. Perdana Menteri kita pada 11 Januari 2005 lalu menggambarkan bahawa "Budaya dan sistem nilai itulah yang sebenarnya menjadi kayu ukur dan mercu tanda sebuah negara maju. Budaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni bukan sekadar perlu dipertahankan bahkan perlu diperkayakan lagi agar ia tidak mengalami kepupusan serta sentiasa berkesinambungan untuk diwarisi daripada generasi ke generasi seterusnya. Iaitu mengurangi nilai. Masyarakat kini digesa untuk menghidupkan dan menghangatkan kembali nilai murni dalam kehidupan seharian. kita sebagai mas arakat yang terbilang perlu mempunyai agenda tersendiri agar tidak semata-mata hanya mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki mentaliti kelas ketiga. kecuali oleh orang yang dianiayakan. Permulaan yang baik adalah bermula daripada institusi keluarga yang menekankan tanggungjawab memberi pendidikan berdasarkan autoriti ibu bapa kepada anak-anak. namun ia tetap membawa maksud yang sama. Setiap golongan dan peringkat memainkan peranan untuk bekerjasama mempertahan dan memperkukuhkan budaya menjadikan budi bahasa dan pengamalan nilai nilai murni sebagai satu cara dan gaya hidup berkesinambungan. berdaya maju dan berusaha." Budi bahasa dan nilai-nilai murni harus dipraktikkan di setiap aspek kehidupan agar keindahan Islam itu akan memberi kesan baik yang menyeluruh terhadap kemaslahatan sesebuah masyarakat. adil. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu ada kesedaran mengenai asal usul dan acuan kita sendiri yang boleh dilabelkan sebagai "Orang Timur". Nilai-nilai yang terlibat adalah seperti ketulusan.nilai murni sebagai satu agenda 9 § ¤ ¢ ¤¦ ¥¤ ¢ ¡ £¢   ¡ . Gemilang dan Terbilang." Demikian diucapkan pada majlis pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni. Masyarakat perlu memperkukuh lagi aspek budi bahasa dan nilainilai murni yang semakin diabaikan sejak akhir-akhir ini. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang (untuk mendedahkan kejahatan orang). Demikianlah betapa pentingnya peranan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam aspek kemajuan kita "sendiri" sebagai masyarakat timur atau masyarakat µmelayu'. Dengan ini. Tetapi jangan sampai kemajuan itu mengajarkan kita pada perkara yang sebaliknya. amanah dan akauntabiliti. Kepentingannya adalah meliputi matlamat Malaysia yang mempunyai matlamat mencapai Wawasan 2020 dan menjadi bangsa yang Cemerlang.lagi maha mengetahui. kejujuran.nilai murni yang sedia ada dan pernah menjadi suatu kebanggaan atau aset bangsa. Dalam memanfaatkan kepentingan budi bahasa dan pengamalan nilai. Orang Timur bukan hanya dikenali dengan penilaian rupa bentuk fizikal sahaja. akan tetapi perlu juga memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat kita sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun." (Surah an-Nisa'ayat 148) Rasulullah saw pernah bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah lembut dalam semua perkara.

Kerajaan negeri Johor mengenai agenda ini mempunyai pendekatan tersendiri yang bersifat holistik atau menyeluruh. Perjuangan sebuah bangsa itu bukan sekadar mempertahankan kuasa dan labelnya sebagai suatu µbangsa'. kerana mulut badan binasa". remaja kita berperangai sewenang-wenangnya.nilai murni.seni muzik. sikap berbudi bahasa dan nilai. masyarakat boleh merasa malu untuk mempraktikkan nilai-nilai murni di khalayak ramai kerana keprihatinan telah berkurang sehingga boleh muncul mentaliti mempersenda nilai-nilai yang baik. Pemupukan nilai-nilai murni ini juga diserapkan melalui pendekatan tidak langsung menerusi programprogram sihat di dalam memastikan kebudayaan dan kesenian adalah seiring dengan pembangunan ekonomi dan fizikal. adalah suatu yang perlu untuk membudaya dan memperteguhkan etika kerja berdasarkan pendekatan tersebut. program pembentukan dan didikan kekeluargaan dikenal pasti sebagai satu pendekatan paling efektif dan mesra masyarakat. Di dalam memartabatkan khazanah budaya. J-Robik. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim di negeri Johor telah menjalankan peranannya mendidik institusi keluarga melalui Modul Keluarga Sakinah yang menyentuh setiap peringkat kekeluargaan dari permulaan hidup hinggalah ke akhir hayat. Bukan merosak apa yang telah terbina. pemuliharaan budaya. Modul tersebut dikesan dapat menyerapkan sentimen mengamalkan nilai-nilai murni di peringkat keluarga. Belia dan PROSTAR. samseng jalanraya. Kerajaan negeri terus memberi tumpuan terhadap pembangunan seni dan budaya yang meliputi bidang teater. Runtuh sendi rumah binasa. pelbagai gejala negatif akan boleh timbul akibat daripada kepupusan budi bahasa dan nilai murni. Namun sekarang. runtuhlah bangsa. Di bawah program Pembangunan Beridentiti. imigresen dan semua yang terlibat dengan khidmat pelanggan khususnya haruslah memberi perkhidmatan dengan penuh beradab. Bak kata pepatah "Kerana pulut santan binasa. Suatu masa dahulu. 10 . Membudayakan vandalisme. setiap pihak perlu positif dan turut serta membudayakan budi bahasa dan nilai murni sebagai gaya hidup yang sempurna. maka rosaklah tingkah laku masyarakat kita. Tutur kata yang mesra. Kalau tiada nilai-nilai murni. Tegak rumah kerana sendi. Negeri Johor akan terus menerus mempertahankan budaya agar nilai. bersopan dan sentiasa membantu adalah tunggak kecemerlangan bagi sesebuah perkhidmatan.pembangunan material dan mentaliti. Anggota perkhidmatan awam dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan penguatkuasaan seperti polis. Sendi bangsa ialah budi. Program-program Gaya Hidup Sihat juga banyak menitik beratkan sumber nilai-nilai murni apabila kerajaan menggalakkan penglibatan sukarela daripada hampir setiap golongan menyertai Program Rakan Muda. bahkan menular ke pembangunan fizikal. Kerosakannya bukan hanya menyentuh aspek kesihatan atau kecacatan jiwa. telah banyak program-program yang bermanfaat telah dirangka bagi mempastikan pembangunan masyarakat itu sejajar dengan mutu identiti tersendiri. Kembara Puisi Darul Ta'zim dan sebagainya. seni silat. senario di sekitar pengangkutan awam pernah menggambarkan suasana kesopanan dan budi bahasa yang boleh dibanggakan. gangguan seksual dan pelbagai jenis perlakuan delinkuen akan menjadi sorakan di persekitaran negara kita. Penglibatan-penglibatan ini diharap dapat memberikan kesan halus kepada masyarakat Johor untuk menghayati nilai nilai murni di sebalik kebudayaan-kebudayaan tertentu. Hubungan dan keharmonian boleh porak peranda hanya kerana kekurangan budi bahasa. seni tari.nilai murni dan budi bahasa yang dianggap paling penting di dalam pengamalan budaya itu dapat diperah dan menjadi identiti masyarakat secara umumnya. Mentaliti kita adalah membina. Secara tidak sedar. permainan tradisional. Justeru. Tetapi harus diingat juga bahawa praktik di samping mempertahan dan memperkukuhkan khazanah bangsa adalah sangat bermakna. Runtuh budi. Tanpa nilai murni. gangsterisme. Orang timur pada kebiasaannya memang lemah lembut dan sensitif jiwanya terhadap budi bicara.

inovasi dan bertanggungjawab. penghayatan ke arah pembentukan personaliti unggul bangsa Malaysia. Sudah pasti pelawat atau pelancong asing menjangkakan mentaliti penghuninya juga bersifat masyarakat kelas satu. Pemandu kenderaan pula menganggap bahawa jalan raya adalah hak mutlak individu sehingga menganggu emosi pemandu yang lain. sekolah. meruntuhkan nilai budi bahasa kita. perilaku yang dikagumi. walau satu kes rompakan. Ia merobek sistem budaya yang diwarisi selama ini. alpa di dalam alam yang diwarnai oleh kepentingan individualistik dan kemewahan. walau satu kes rogol. majlis tahlil seolah-olah dianggap menganggu aktiviti seharian begitu juga dengan semangat gotong-royong yang seperti µhidup segan. Budi-bahasa merupakan sifat atau perilaku yang lahir di dalam kesemua individu di dalam sesuatu masyarakat melalui proses sosialisasi baik dari rumah. Ada yang sanggup membunuh untuk menonjolkan sikap egoistiknya. Rais Yatim sudah pun mencapai satu tahun usianya. Perlilaku menjadi kronik. Sejajar dengan penubuhan Kementerian ini. Ianya bersifat menyeluruh tetapi sayangnya tidak kesemua ahli masyarakat menyelaminya. apakah signifikasinya ke atas masyarakat Malaysia? Di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan menonjolk an kepentingan material. Persoalannya. Mungkin ada yang akan persoal sama ada penggantungan ke atas laporan media sudah memadai untuk menunjukkan isu ini kritikal. mati tak mahu¶. ada ahli masyarakat yang seolah-olah terkapai-kapai dengan keghairahan tersebut sehingga lunturnya norma -norma dan nilai murni kemanusiaan. sudah pasti ia menjejaskan sistem nilai kita walaupun agak sukar untuk melihat angka sifar di dalam setiap isu yang disebutkan di atas. 11 . Pergaulan sudah terbatas. Kesenian dan Warisan di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. bangsa Malaysia yang berdaya-saing.Azizul Nizam Bidin Penubuhan Kementerian Kebudayaan. Ada pula yang merompak tanpa mengira mangsa. maka lahirlah Biro Kebudayaan. Ini akan mengimbangkan penampilan fizikal negara yang memiliki prasarana negara kelas pertama terutama dengan kemudahan±kemudahan yang canggih beserta bangunan yang mencakar langit apatah lagi jalan rayanya juga bermutu tinggi. Kesenian dan Warisan (KKW)di bawah Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sikap tidak berbudi bahasa terbawa-bawa sehingga membelakangkan nilai kemanusiaan. Ia bukan milik kaum tertentu tetapi fitrah kemanusiaan ini dikongsi ke arah kemuafakatan dan memastikan kesinambungan dari generasi ke generasi. Jika ini mendasari sifat rakyat Malaysia. Beberapa program telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai kumpulan sasarnya oleh Biro KKW. Mengapakah kempen ini penting. Ini termasuklah kempen budi-bahasa yang merupakan satu kempen yang sewajarnya dianggap sebagai kempen sepanjang hayat ke arah melahirkan warga sejahtera. Sikap individualistik menular akibat pembangunan. apakah kita sudah bersedia menjadi masyarakat kelas satu? Bagaimanakah kita dapat nyatakan bahawa kita sudah berada di dalam kepompong masyarakat kelas satu apabila kita masih memiliki mentaliti sindrom sikap sambil lewa dan mengambil sikap tidak peduli ke atas jiran kita. universiti ataupun rakan pergaulan. tinggi budinya dihiasi dengan warga berpendidikan sejajar dengan pembangunan yang dinikmati. Kenduri jarang dihadiri. rajin dan lebih daripada itu menghormati sesiapa sahaja atas dasar kemanusiaan. Itulah kepentingan kempen ini agar ketrampilan masyarakat Malaysia turut dinilai berdasarkan kepada kekuatan jatidiri yang terhasil dari modal insan yang berbudi. bagaimana kita mahu memberi jenama yang berkualiti kerana penjenamaan Malaysia bukan sahaja wajar menitikberatkan entiti ekonomi tetapi juga masyarakat unggul. Jangan terkejut jika rakan sekerja kita tinggal di satu kondominium dengan kita. Walau satu pembunuhan.

kita mungkin tidak akan dihormati secara jujur kerana penghormatan sepatutnya datang dengan ikhlas dan bukan dibeli dengan wang ringgit. Ia bukan untuk semalam atau hari ini tetapi juga untuk perkembangan kendiri masa depan. Jika kita memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Kita juga wajar menyemati nilai-nilai ini terutama ke atas warga kurang upaya dan warga emas yang juga merupakan aset negara. sudah pasti warga ini akan dilayan seperti sebahagian dari masyarakat normal. Mereka merupakan golongan yang berpengalaman dan mesti dihormati dan diberi tempat di dalam persekitaran semasa. penyayang. Kita juga kadang-kadang menganggap status menentukan kedudukan dan kelas di dalam stratifikasi masyarakat sehingga tidak sedar bahawa jika nilai budi tinggi. Kempen mengedarkan pelekat kenderaan yang menampilkan motto µBudi Bahasa Budaya Kita¶ dan µNilai Murni Budaya Kita¶ mempunyai mesej yang cukup jelas supaya sikap berbudi ini bukan sahaja akan menjadikan mereka lebih cermat malahan kita dapat mengurangkan angka yang terkorban akibat kemalangan jalan raya. kereta rosak dan sukar mencari lokasi temu-janji. Ini kerana terdapat pemandu yang kurang bertimbang rasa. Malah sesetengah pula terlalu khusyuk sehingga mengabaikan lampu isyarat merah untuk berhenti. Wujud pula cuti sakit kecemasan yang menimbulkan banyak keraguan! Bagaimanakah personaliti yang unggul dapat dilahirkan jika kita gagal menyelami ciri-ciri asas dalam kehidupan kita dan mencari seribu satu alasan untuk menutup kesilapan kita. Kempen budi-bahasa ini adalah proses sepanjang hayat. Berapa ramaikah yang akan memapah tangan mereka ketika melintas jalan. Begitu juga dengan warga emas. Di manakah nilai budi pekerti kita yang dikatakan masyarakat yang kaya dengan norma tersebut. Ternyata kempen budi bahasa adalah bersifat menyeluruh. ini tidak bermakna mereka harus diketepikan atau didiskriminasi. tidak mengira kepentingan mana -mana pihak tetapi mahu mencapai matlamat Wawasan 2020 yang ketujuh iaitu masyarakat yang berbudi. Andainya kita memiliki budi perkerti yang baik. Sudah menjadi satu kebiasaan sesuatu temujanji tidak ditepati dan menjadi lumrah tidak memohon maaf atas kelewatan. ya kin ia mampu mempengaruhi dan melahirkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia supaya lebih bertimbang rasa. Jelas tanpa amalan berbudi. maka dipaparkan isu ini bukan untuk menambahkan lagi angka penglibatan tetapi untuk mencari jalan penyelesaian. Seringkali kita mencari alasan seperti kesesakan lalu-lintas. Mereka bukan penumpang tetapi penyumbang ke arah kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di negara ini. silap hari bulan mungkin mereka akan dilanggar oleh pemandu yang kurang cermat. membuang sampah atau sisa makanan mereka sewaktu memandu tanpa mengerti keselamatan pemandu yang lain. Walaupun cacat anggota badan. Apakah ini yang digelar pemandu sopan! Ada pula yang menggunakan lampu mereka sebagai memberi tanda isyarat untuk memotong dan jika tidak diberi ruang maka ia dijadikan alasan untuk berlumba atau memulakan satu pergaduhan. saudara sakit. nescaya kita dapat mengukuhkan sistem norma dan nilai budaya masyarakat kita. sistem sosial yang membelakangkan diri sendiri tetapi mengutamakan masyarakat dengan 12 . Apa yang diharapkan melalui kempen budi bahasa yang berterusan. maka tinggilah penerimaan orang di sekeliling kita. Bagaimana pula kita boleh dihormati sebagai seorang yang berdedikasi jika tuntutan asas seperti ini tidak dapat dipenuhi. Masyarakat Malaysia juga seolah-olah selesa dilabel sebagai seorang yang tidak tahu menepati masa.Media bertanggungjawab ke atas pembacanya. lebih bertoleransi dan lebih memahami di antara satu sama lain.

layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan.bertunjakkan sistem kekeluargaan yang mantap. emikianlah ungka an ang menggam arkan kepentingan er u i ahasa alam kehidupan mas arakat kita. .          © ¨ ¨ ¨ ¨   © ¨  ¨      © ¨ ¨ ¨ ¨   ¨  Kempen Budi Bahasa Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. saya yakin baha a matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. Ini tidak bermakna bahawa Malaysia ketandusan rakyat yang berkualiti malahan ramai masyarakatnya berjiwa besar dan menjadi contoh kepada masyarakat luar. perancangan berterusan dari detik ini mampu mengubah persekitaran hari ini pada masa yang akan datang. Bukankah pepatah ada menyebut baha a yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. Malah. Y ng in itu s ng elok itu u i´. Kesenian dan Warisan. semuan a ini han a suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Ber udi Bahasa untuk menghidupkan kem ali udaya er udi ahasa ini. Kempen budi bahasa dianggap mekanisme atau pendekatan terbaik untuk memastikan sekurang kurangnya sedikit isu yang disenaraikan di atas dapat diatasi. Orang ramai mesti memberi sokongan tidak berbelah bahagi untuk menjayakan kempen ini supaya objektifnya tercapai. 10 Julai (Bernama) -. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana mana sahaja kita berada.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara. Perubahan sikap dan kesedaran penting kerana tanpa kedua -duanya. badan bukan kerajaan dan paling penting rakyat sendiri akan mampu melihat kempen yang efektif dan menjana kelahiran masyarakat kelas satu di negara kelas pertama. Sokongan pemimpin. agama Islam menganggap senyuman itu se agai satu µsedekah¶ antara sesama manusia. meninggi diri dan uju . kempen ini akan gagal. Keluarga merupakan asas kepada proses sosialisasi melahirkan individu yang berkualiti. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. 13     Melalui kempen ini. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia KUALA LUMPUR. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hu ungan masyarakat majmuk di negara ini. Ungkapan ini disusuli pula dengan idalan ang mengatakan aha a udi ahasa tidak oleh dijual eli. Namun. agensi kerajaan. dan pencapaian Y ng mer it s g . ng urik itu ken i. Kempen Ber udi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Ke udayaan. Justeru pernyataan isu di atas hanyalah bertujuan memastikan bahawa kempen budi bahasa ini bukan semata-mata retorik tetapi mampu menangani masalah yang timbul sejak kebelakangan ini. Dengan cara ini. individu yang mempunyai kelakuan yang baik sekaligus menjadikannya antara insan negara kelas satu. amalan hormat menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. Kesenian dan Warisan (KeKKWa) aru aru ini jelas menunjukkan etapa kroniknya udi ahasa masyarakat kita pada hari ini. kita akan dapat mem ersihkan ji a nurani kita daripada sifat som ong. kita digalakkan supaya mem eri ucapan dalam salam dan senyuman manis se agai tanda perkenalan atau menjalinkan hu ungan yang le ih mesra. Walaupun bukan mudah untuk merealisasikan wawasan untuk melahirkan generasi yang berbudi dan memberi nokhtah kepada kepincangan di dalam kehidupan seharian. Selain mem eri senyuman dan ucapan salam. Penulis Adalah Pengerusi Biro Kebudayaan.

amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai nilai murni yang telah kita warisi sejak turun temurun. Bak kata pepatah. kaku dengan pekerja berminda beku. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. dilayan seperti orang mahu berhutang pula. Di sebuah pusat beli belah.Rencana 4/5/2010 "51 RINGGIT. mungkin hanya ketara di sektor awam. ke nilai nilai orang Timur? Tidak hairan. rakyat Malaysia perlukan kempen kesedaran. Kempen ini masih berlangsung sehingga kini dengan sekali sekala tersiar di media elektronik tips-tips berbudi bahasa. Ia gagal mengubah perangai kasar sebahagian orang yang anehnya. Untuk ini. Troli diletakkan bersepah sepah. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai sikap kasih sayang. memilih pula bekerja untuk melayani orang ramai. Dicatat oleh SAHARUDDIN ABDULLAH Sawadekap. Berbeza sekali dengan juruwang asing di kaunter sebelahnya (loghatnya dari Vietnam atau Kemboja) yang bersungguh sungguh menunjukkan lokasi baucer boleh ditebus. ramai rakyat asing sering mengeluh apabila membeli belah di Malaysia. 14    . seorang juruwang Melayu acuh tak acuh memaklumkan kepada pelanggan supaya menukarkan baucer di kaunter di tingkat bawah. Kesannya. memang tidak sopan." tutur seorang gadis juruwang di sebuah restoran kontemporari yang lebih selesa melihat skrin mesin juruwang daripada memandang muka pelanggan yang mahu membuat bayaran. sopanan dan Di mana budi bahasa dan nilai nilai murni rakyat Malaysia yang dibanggakan penuh tatasusila. dia kelihatan sedang ada masalah. Dengan mempunyai sikap budi bahasa yang baik. Daripada mimik mukanya.sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan persisihan faham demi kesejahteraan hidup. Pada masa yang sama. Dari segi adab. Dan senario ini bukan asing di sektor restoran dan perkhidmatan di Malaysia. seseorang akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Dan kempen budi bahasa serta nilai-nilai murni ini telah dilaksanakan sejak 2005 lagi. Sikap suka mmenyusahkan orang dan kiasu pentingkan diri sendiri nampaknya masih sukar diubati. Mereka dilayan seperti tidak ada wang. Secara tuntas. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangat hangat tahi ayam. Sayang restoran yang gah dengan reka bentuk dalamannya yang serba 'wah'. Sikap budi bahasa akan mengalakan seseorang bersikap toleransi yang dedifinisikan sebagai kesanggupan bertolak ansur. selamat siang dan budi bahasa (Utusan Online) . Sebaliknya.Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. Cuba amati pula kawasan meletak kenderaan di pasar raya. Pelanggan yang sepatutnya dihargai. Kadang-kadang seperti peminta sedekah.

Ucapan pemanis seperti itu dilakukan secara wajar. Siapa yang harus dipersalahkan? Sistem pendidikan. 15 . Kalah dalam pertandingan politik seperti juga dalam sukan tidak seharusnya menjadikan seseorang itu hilang pertimbangan. Adat pertandingan ada yang menag. Itu memang medannya. Lebih molek saling bersalaman. Kita banyak bercakap tapi kurang memberi contoh. Lebih penting ia dapat mendidik masyarakat amalan hidup yang betul. Bagaimana pula realitinya? Di Hulu Selangor. Ini mungkin antara punca masyarakat Malaysia kurang budi bahasanya. setelah sembilan kali pilihan raya kecil dalam tempoh tiga tahun ini. Sawadekap membuatkan kita selesa di Thailand. Sentimen sempit kepartian lebih diutamakan. KUALA LUMPUR. Mesej tidak semestinya disampaikan dengan cara bercakap mahupun kempen. Selalunya pula cakap tak serupa bikin. Selamat siang meruntun hati kita betah di Indonesia. beradab. Difahami jika mereka 'berperang' semasa tempoh kempen. Sejarah di mana-manapun. Tetapi ada yang lebih suka menang jadi arang. Ini begitu dirasai terutama kepada mereka yang biasa berpergian ke luar negara. kalaupun tidak berpeluk. dan pencapaian program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan. program budi bahasa ini dilaporkan membanggakan.Suasana mesra dan dihargai memang masih jauh daripada yang sepatutnya. terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam. Tetapi yang kalah mungkin berpeluang tercatat dalam sejarahnya tersendiri. orang tua kita atau orang politik. Siapa yang mengajar rakyat tidak berbudi bahasa? Berbudi bahasa. Ia lebih berkesan jika ditunjukkan dengan perbuatan. Elit politik seperti tidak peduli untuk memberi pendidikan politik yang sihat kepada rakyat. Tetapi sayangnya itu cuma semasa penamaan calon. bersopan santun serta bertoleransi harus sentiasa disemai. calon pilihan raya terutama yang kalah seperti masih terbawa-bawa panasnya kempen. Ia hanya kosmetik demokrasi di atas pentas politik. ada yang kalah. Apa salahnya calon yang kalah mengucapkan tahniah kepada yang menang. Tetapi apabila diumumkan pemenangnya. kita seperti masih terlilit dengan sikap kurang budiman. 10 Julai (Bernama) -. meluncur bagai air dan bersahaja tanpa terlihat kesan terpaksa. kalah jadi abu. Itu adat dan resam bertanding yang dipupuk sejak prasekolah. angan pergi jauh. Nurani rasa tersentuh apabila semua calon bertanding pada pilihan raya kecil itu bersalaman dan berganding tangan. Itu yang selalu dinyatakan oleh elit politik. perkasa dan kuat. Mereka akan dikenang dengan sifat budimannya. terutama di peringkat barisan depan perkhidmatan awam.Lagu "Budi Bahasa Budaya Kita" nyanyian penyanyi tersohor negara. Datuk Siti Nurhaliza Tarudin sudah lama menjadi siulan ramai. Kita di Malaysia? Belum wujud budaya budi bahasa berkualiti dalam kerja dan kehidupan seharian kita. Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. rendah sopan santunnya dan tak elok adabnya. Memang sejarah lebih banyak berpihak kepada yang menang. lebih dominan menjadi milik kepada yang menang. jika bersikap budiman.

16 .Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful