STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

Konsep Ketertinggian Perlembagaan . Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.Takrif & Konsep Perlembagaan 1. 3. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British. p.Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1. 5.STPM . 3. 2. Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2.3 . 2. PPM merupakan Perlembagaan bertulis. hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2.1 . 4.Pengajian Am Kertas 1 . 4. 2. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya.2 .

4 .Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .2.

Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak. Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah.skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu. . Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar.STPM . SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar.Pengajian Am Kertas 2 .mana 2 daripada caracara lain 2. Jika di awal ayat . SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu. Jelaskan. Bincangkan. Bincangkan. syarikat atau agensi -agensi kerajaan. Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah.Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1. SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana .

skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu.skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Namun. o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. Kata Kunci Soalan . Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan. Jika di akhir ayat .Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini.2. Jika di akhir ayat . namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak. 3. Jika di akhir ayat . Jika di awal ayat . Nota tambahan : . Ulaskan. Jika di awal ayat .skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju.Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bincangkan.Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif.skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik. Kata Kunci Soalan . Huraikan. o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara. Huraikan. Jelaskan Kata Kunci Soalan .

Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20. [ Negeri Terengganu ] 2.Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3. 8. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14. 6. Perak ] 4. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka.Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23. Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan. 5.Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11. 4. 3. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan. 7.Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19. [ Negeri Perak ] .Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah . 2. membunuh.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17. 9. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula. merompak.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12.

Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17.Wabak selesema burung ( virus influenza A. Johor ] 11.L ] 20.Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K.Penyakit berbahaya. [ Negeri Kelantan ] 16. iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12.6.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] . Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8. Perak ] 10. [ Negeri Perlis ] 7. Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9.Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18. Akuakultur [ Negeri Kedah.

‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. tegang. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. Seseorang itu akan berasa tertekan. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. resah dan gelisah. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib . Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. perasaan dan tingkahlaku mereka. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. berpeluh. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja.

Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul.berkomunikasi dengan mereka. Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. Antara contoh delusi ialah . berkelakuan aneh seperti bercakap seorang. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan). Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. Ia dipanggil delusi. Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. delusi. kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. ketawa atau marah dengan tiada bersebab. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. kecelaruan pemikiran. 2. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi. . Ia dikenali sebagai halusinasi. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3. 3. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. 1.

medscape. Rujukan ‡ www. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya.4. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar.. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA . tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. kehilangan ibubapa semasa kecil. psikoterapi. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental. terapi keluarga. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara. terapi kognitif. Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih. terapi berkelompok. terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ). pendidikan psikologi. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit.

Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. Sementara itu. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama. Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400.227 kes pada tahun lalu berbanding 364. Dr. Sehubungan itu katanya. Jelas beliau. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. statistik juga menunjukkan sebanyak 11.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas. jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri.µ kata beliau.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. Hussain Habil berkata. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. Bagaimanapun ujar beliau. Prof. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh.196 kes pada tahun sebelumnya. Hussain berkata. Datuk Seri Liow Tiong Lai. masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. Mohd. Menurut Menteri Kesihatan.µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. Dr. Beliau berkata. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik. ´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara. . Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN. Mohd. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia.

Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu. psikologi dan social. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. cara menanganinya.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. rawatan fizikal. Aspek perhubungan kekeluargaan. hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi. motivasi diri dan harga diri. berfikiran . rakan kerja dan lain-lain. Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini.

doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. SOSIAL . Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik. fobia dan obsesif kompulsif. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah. Justeru. ia melatih pesakit supaya lebih berani. Melalui kaedah ini. Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini. Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. .terbuka. bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku. Malah. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. Secara tidak langsung. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat.

Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga. ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. Pada masa yang sama. Pada 19 November. masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit. . Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. pemulihan social.org. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan. Pada tarikh sama. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya.my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain. Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri.mentalhealth. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat. Universiti Putra Malaysia (UPM). Prof Dr Azhar Md Zain. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan.

mereka masih lagi memerlukan perhatian. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental. ahli keluarga dan juga rakan sebaya. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya. ´Sama ada berpendidikan. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. dipinggirkan keluarga dan masyarakat. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. ‡Individu itu sering berasa letih. ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. Justeru. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. atau perubahan tabiat tidur. tetapi tidak bagi individu B. Begitulah juga sebaliknya. masalah ini boleh diatasi.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. namun yang penting adalah cara menanganinya. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. ‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. masalah dihadapi individu B dianggap remeh. Sebenarnya. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. berkerjaya profesional atau tidak. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. Selain itu. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan.µ katanya.µ katanya. Walaupun dirawat. Mungkin bagi individu A. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. . terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang. Malah.

Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun. keluarga dan hidupnya. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Penyakit-penyakit psikosis. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. jika gagal. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan . . Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. minum minuman keras atau mengambil dadah. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri.‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. pada hari ini. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Apa yang mereka lihat. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. Tetapi. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan.

Apabila ‡ keseronokan hidup. Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. keresahan (anxiety). Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. resah dan tertekan. Bagaimanapun. Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. penyakit mental juga boleh diubati. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan.Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. . Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif.

tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif. Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti)." dan berasal dari bahasa Greek (schizo. walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama.split personality". tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. blunted atau terhad dan emosi. Simptom positif termasuk delusion. seseorang itu akan diberi bius. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. "sindrom . Walaupun etymologinya. atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah . Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif". skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. "minda"). dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga. ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Sebelum rawatan diberikan. Rawatan jenis ini adalah selamat. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n. ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi. walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan. Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal.

dikenali sebagai phenothiazines. Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. Theori ini. terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' . Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting. Bagaimanapun. Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. Dalam kehidupan dewasa. kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman. terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal). ini cenderung boleh diharap pada tahap . dan kurang berkesan bagi sesetengah individual. dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. samaada pramatang ataupun tidak. Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain. teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes.bersepah (disorganization syndrome). ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. Pada tahun 1911." Tambahan lagi. menyelesaikan masaalah.(stress-vulnerability). dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine. mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). mengurangkan simptom psychotik. kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. perhatian. Bagaimanapun. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia). Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita. yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang. "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain. fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os. Baru-baru ini.

mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu. Presiden (Pengerusi) b. hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan.kumpulan. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu. notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes . Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c. perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia. 4) Peranan Presiden: a. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan. b. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual.

5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. . Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Untuk layak menjadi ahli. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d. termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing.

Negara. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya.php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi.parlimen. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli. industri. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan.dalam perdagangan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. Sumber : http://www. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun. aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. pertanian. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen.my/index. menjaga dan mempertahan Perlembagaan. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa.gov. dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan.

rendah hati . Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. masyarakat dan negara. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Dalam Islam. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. Penggemblengan semangat bekerja keras. 3. Sikap mudah mengalah. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. 2. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Ketepatan pengukuran.

kaum. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. etnik.dikatakan Tawaduk·. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. kejayaan. lapisan masyarakat. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. Cina. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. keteguhan. 5. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. 4. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. . Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. keadaan dan tempat di mana kita berada. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. kecemerlangan dan. agama dan fahaman politik. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·. subsidi. Semua peluang seperti pendidikan. keluarga atau pemimpin. biasiswa. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain.

pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. Dalam pemilihan syarikat. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. 7. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. tidak mahu ditegur atau dikritik. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. Dalam aspek pemerolehan kerajaan. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. pemberi khidmat. kontraktor. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. produk. . Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. 6. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.

´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.Dua hakim syarie wanita pertama negara. INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. 31. (Sumber :. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. Sambil memanjatkan rasa syukur. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. anak kelahiran Sabah. Sifat ingin mengutamakan diri.penerangan. Suraya.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . di Bukit Gambang Resort City. Berusaha memperbaiki kesilapan. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. 8. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. Datuk Seri Najib Razak. sama ada sekolah kebangsaan . Semua aliran. . Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. di sini. Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki. semalam. Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM.gov. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.pmr.

´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM. Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu. Terdahulu. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara . akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama. Najib berkata. "Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. di sini Sabtu malam. Rafidah. kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd). Justeru. Datuk Dr Abdullah Md Zain. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM. katanya. pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Bagaimanapun. kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini. 39. yang berasal dari Pulau Pinang.Sementara itu. dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri. Selain itu. . sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya.PM KUALA LUMPUR . Najib berkata. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes.Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara.µ katanya.µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu.µ katanya. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka.

Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia." katanya. Hubert J.. Justeru itu. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan. Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO." kata Abdullah. "Di tanah air kita ini. Sementara itu. "Ingatlah. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun. Pada majlis itu. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu. sejak dari dulu lagi.Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL . masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan. "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Abdullah berkata. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan. Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat.. "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya. Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia. Kebudayaan. Gijzen. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi." katanya." katanya. Jika pengiktirafan itu ditarik balik.

Kesimpulannya. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Sebenarnya. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. Dengan langkah proaktif tersebut. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. minum airµ. permainan tradisional semakin dipandang enteng. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. wau. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. bercerai kita robohµ. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Realitinya. Kini. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. Secara tidak langsung. Sesal dahulu pendapatan.Sebagaimana kita sedia maklum. Saya berharap. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Daripada persepsi cendekiawan. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. tak lekang dek panas. permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. Yang indahnya. satu hari nanti. Akhirulkalam. Natijahnya. Jika ditinjau dari sudut sejarah. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Sebagai contoh. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. Oleh itu. maka tak cinta. rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Kini. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. guli. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. . Yang di luar jangkaan. sesal kemudian tidak berguna. Oleh hal yang demikian. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. permainan tradisional seperti congkak.

Rentetan daripada itu. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. setelah diperkenalkan kepada pelancong. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. Lebih-lebih lagi. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. ´Tak kenal maka tak cinta´. Tamsilnya. seperti peribahasa. . Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. hotel. terutamanya golongan muda. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. sesal kemudian tidak berguna. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. ´serampang dua mata. Lantaran itu. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. Sebagai contohnya. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Oleh itu.µ Ternyata. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. gasing dan sebagainya. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . ´sesal dahulu pendapatan. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini.µ Tambahan pula. Dengan adanya permainan tradisional itu. Pada pendapat anda. wau. Seperti peribahasa.

di situ ada jalanµ. Bak kata peribahasa. di situ cendawan tumbuh. seperti wau. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. pameran. Berpaksikan kelab permainan tradisional. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. dan peraduan poster dan sebagainya. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. Sementelahan pula. seperti peribahasa. Selain itu. Lantarannya. Sehubungan dengan itu. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. Setelah disuntik ilmu itu. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita.µ Walaupun zaman beredar. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. manusia memang suka bertanding dan berlaga.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita. tak lekang dek panas. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan . pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. seperti peribahasa. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. terutamanya media cetak dan media elektronik. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. atas komitmen pihak sekolah. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. seperti peraduan karang-mengarang. pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional. cara bermain dan lain-lain lagi. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. ´ tak kenal maka tak cinta. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. Sebelum nasi menjadi bubur. gasing. Sehubungan dengan itu. ´Tak lapuk dek hujan. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. ´di mana ada kemahuan. bak kata peribahasa. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. congkak dan lain-lain.Natijahnya. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. ´di mana batang terguling.µ Sesungguhnya.

hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan.permainan tradisional dari peringkat sekolah. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif. bohsia. Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara. wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. paha. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. zina dan lain -lain. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. Aksi wanita yang mengghairahkan. bersekedudukan dan sebagainya. Bacaria. ´Sesal dahulu pendapatan. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. amuk. selaras dengan peribahasa. Ingatlah peribahasa. sebahagian besar dada. sesal kemudian tidak berguna. yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. . iaitu bahan yang bersifat hiburan. URTV. Johor. ´menyelam sambil minum airµ. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu. seks. membazir dan membuang masa. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. Ini termasuklah kejadian rogol. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. tahyul dan mistik seperti Mangga. Oleh itu. sumba ng mahram. kebangsaan hingga antarabangsa. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. bunuh.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. disko. bersekedudukan. Di samping itu. Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. Hal ini terjadi apabila majalah picisan. pub. Selain itu. hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. memakai celana mandi dan sebagainya. parti dan sebagainya. daerah. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. Tanpa kesedaran ini. Di peringkat lebih luas pula. Namun. Mastika dan lain -lain. Secara intihanya. Oleh itu.

buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah.komik hiburan. kubur berasap.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik . Hasilnya akan lahir para pembaca. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. Jadi. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah. Sudah menjadi lumrah manusia. masyarakat dan negara. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya.temeh. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca. tentulah mereka akan membeli yang murah. komik.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik. Komik. ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri. ada yang mencecah ratusan ringgit. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian. remaja tersebut akan memilih komik. Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah. Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah.komik hiburan atau buku. bagi . Keadaan ini sangat berbeza. bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. keris menari.ciri tatabahasa yang baik.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja.RM5. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. Oleh itu. hiburan.komik seperti Utopia. Kisah mayat bangkit dari kubur. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar. pornografi dan keganasan. terutamanya di kalangan pembaca remaja. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur. Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Contohnya. Ujang. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. Kesannya. Kesimpulannya. apabila ada yang murah. Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah.

Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya. Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak. salah tarik mengembalikan. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini. Contohnya adegan pergaduhan.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri. Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna. Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif.anak dengan betul. mahupun ke peringkat globalisasi. salah langkah surut kembali . Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam . Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten.warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak. Sebagai remaja. Selain daripada faktor itu. malahan turut melibatkan nama keluarga.anaknya. . Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. negara. mereka sentiasa ingin mencuba. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah. Tambahan pula.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara. Contohnya.persatuan tertentu. Contohnya. Natijahnya. sekaligus dapat menghalang anak. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual. Contohnya. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja.anak kepada seorang guru. Implikasinya. Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. Contohnya. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga. mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja. masyarakat. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah. Jika sedari kecil lagi.

O leh sebab itu. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan. terutama di kedai kaki lima. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat. persoalannya. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. Dato Seri Abdullah Badawi. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. Dari satu segi. majalah. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. Bagaimanapun. wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul. dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. Jelas. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil. masih . Hidup jangan berkiblatkan Barat. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap.000 atau penjara selama dua tahun. Seksyen 16. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. Di pasaran terbuka saja. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. mana -mana orang yang mencetak. Dari sudut lain. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. Dengan perakuan itu. Mengikut Bahagian Tapisan. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam.

Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. Dr Zakaria tidak menafikan. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. persoalan seperti aurat. Katanya. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. Malah katanya. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama. Kita amat khuatir suatu masa nanti. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. . beliau berkata. Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. Paling mengejutkan. katanya. azab kubur. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Hakikatnya. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. khurafat serta tahyul. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Justeru. Dalam pada itu. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. Umpama. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. Prof Dr Zakaria Stapa. Malah katanya. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. kata beliau. Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. katanya. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. Kuala Lumpur.

Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Rendah di Semenanjung. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. * Penyakit-penyakit psikosis. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala. katanya. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah. Di samping itu. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. . Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja.

Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya. resah dan tertekan. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. Tetapi. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. keresahan (anxiety). Apa yang mereka lihat. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita. Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. pada hari ini. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. penyakit mental juga boleh diubati. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan.

Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. . TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO). tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008. Bagaimanapun. Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia. seseorang itu akan diberi bius. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal.BWD). Sebelum rawatan diberikan. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik. Pada tarikh ini. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia . Rawatan jenis ini adalah selamat. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan.tekanan.

Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. Selepas tujuh tahun. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. padang pasir. Misalnya hutan. . tasik. B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara. hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan. bangunan. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. sains dan kebudayaan. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut. kompleks dan bandar. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi. gunung. monumen. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia.Sebelum ini. Sekiranya status tersebut ditarik balik. Kebudayaan. pada tahun 2000. Jawatankuasa tersebut. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. Nota: UNESCO (United Nations Educational.

Dengan itu. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. membuat penghitungan dan membuat taakulan.4 hektar. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. penghujahan dan penilaian.6 hektar. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif. premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. . Pengkalan Weld Lebuh Pantai. Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. Maka.Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. Jalan Masjid Kapitan Keling. muzium. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. Lebuh Bishop. Melaka Manakala di Georgetown. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. Lebuh Light. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. informatif. menganalisis fakta dan data yang diberi. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan. tempat ibadah dan kubu yang dibina. sama ada secara langsung dan tidak langsung. naratif. rumah-rumah ibadat dan makam makam. Bukit St Paul. Kawasan ini termasuk Lorong Love. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214.

eksport dan import 2. nilai untuk kuantiti pengeluaran. eksport dan import 2. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Kuantiti pengeluaran. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.pola. petunjuk. Harga petroleum mentah Nilai : 1. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. trend petunjuk . eksport.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini.perbandingan atau kompaun.indeks. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. Elemen : 1. 2. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Tahun 2004 3.perubahan . negara-negara 2. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. jenis barangan 2. aliran turun naik.

Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama.bilangan. kebiasannya nilai. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. pengeluaran peratus @ kadar. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. 5.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. pemboleh ubah. Segala butiran. Titik. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. 1. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina.. Jadual harus di sediakan . nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. kuantiti. Perlu ada skala . Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. 4. y y y y y y Selepas membina sesuatu media. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. . Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. graf bar komponen . 3. perkara dan tempoh ) 2. Antaranya : 1.Tajuk yang lengkap (lokasi.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun .

pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai . eksport. graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut.

. Carta pai (tunggal. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul..Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5. Graf gabungan bar dengan garis 4. berbanding atau silinder) 6.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1. INGAT. . Graf garis (kompaun / komponen) 3. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. Graf bar (kompaun / komponen) 2. Baiklah. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat.. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah.

Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002.iaitu dari segi perkara.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru.sahaja. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. hanya tolak markah teknik (1m).Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. tempoh atau tempat. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. . iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. 4. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. 3..1993. Bentuk teks bukan linear seperti jadual.2. 5. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur.. carta dan gambar rajah. graf. anda akan pelajari Graf Bar. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999... Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai.

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1.

Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar . Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar.. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3. Sekiranya terdapat data anggaran. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4.. Bagi graf bar komponen.2. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih).

kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. simposiun. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. misalnya kolokium. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. perbincangan secara berkumpulan. to colleagues who work in the same or an allied field. Dalam akademik. Ini bermakna.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. Kolokium lebih bersifat tertutup. Format Kertas Kerja . Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. seminar atau persidangan. Typically. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. Manakala. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum.

iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan.com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text). ii. @www. Nombor angka 1. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. Muka Surat Nombor Roman i. 3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. abstrak. senarai jadual.5cm di sebelah atas.Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu. . Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1. penghargaan dsb. Huruf/Fonts Huruf Times New Roman. sinopsis. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. 2. Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak.5 spacing). Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK).blogspot. Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4. perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar). Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah.pam900.

Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan . Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk.0 .. 13 6.0 Cadangan 15 7.1 Sub-sub judul 8 4. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas..0 10 5.. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit...0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3. 2.0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1... Diketahui dengan baik 4. Menarik 3.. Peringatan tentang Tajuk a.. Topik ialah pokok pembicaraan..0 Definisi Konsep 2 3..0 Pengenalan 1 2. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja...SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1.. Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b.

........µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.c..... al.. kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang.. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang.. Gunakan istilah yang btepat dan padat d.... ´Menurut Paredis (1993)..... ´Oleh itu. ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a. Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat.. Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1. ____________________ 3... ´Senggaraan secara berjadual. (1999) telah menggunakan. (Paredis.. ´Shafie Deris. 1993)... Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan... et...µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang.....µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut.....telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).. Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik... ____________________ 2.. Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut.....

´Peranan Pengetua. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing.. e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000). b) Artikel dalam buku Southworth.Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4.. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung. Penghantaran tugasan. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2. (1985). 3. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1.... 86(2). 4... (2002). menjawab persoalan yang berbangkit.µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Mikac. J. 5. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan..Contoh menulis Rujukan. Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat. mengawal selia komputer.. 73-91. ´Demografi Penduduk.. 2. Masa pembentangan 20 minit.µ The Elementary School Journal. Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3.. ´Instructional Leadership.µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang. Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan . ´ Assessing.µ PPD Kluang.F. c) Artikel dalam jurnal Halinger. 217-247. ´ Wawasan Pendidikan. ´School Leadership.µ dlm.. Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1. N. G. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993).µ Boston: Allyn & Bacon. Kurikulum . a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful