STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2. 2. p.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa. Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi.STPM . 4. 2.Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1. 4. 2. hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya.1 . 3.3 . Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur. 3.Takrif & Konsep Perlembagaan 1.2 . Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara. PPM merupakan Perlembagaan bertulis. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara.Pengajian Am Kertas 1 . 5.Konsep Ketertinggian Perlembagaan .

2.Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .4 .

STPM . Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar. Jika di awal ayat . Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana . syarikat atau agensi -agensi kerajaan.Pengajian Am Kertas 2 . Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. Jelaskan. . Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan.Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah.mana 2 daripada caracara lain 2. Bincangkan.skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar. Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah. Bincangkan. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu. SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah. Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca.

Bincangkan. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Huraikan. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Ulaskan.Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini. Kata Kunci Soalan . Kata Kunci Soalan . Huraikan. Namun. Jelaskan Kata Kunci Soalan .skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain.skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu. o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara.skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju.Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1.2. Jika di akhir ayat .skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Jika di awal ayat . namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak.Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa. Jika di akhir ayat . Jika di akhir ayat . 3. o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik. Nota tambahan : . Jika di awal ayat . Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia.

Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21.Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah . Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka.Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22. 8. 4.Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1. Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3. Perak ] 4. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula. 7.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14.Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17. membunuh. [ Negeri Perak ] . [ Negeri Terengganu ] 2.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan. merompak.Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan. 2.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11. 6. 3. 9. 5. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10.

Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15. Akuakultur [ Negeri Kedah. [ Negeri Kelantan ] 16.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17.Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K. Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9.6. Perak ] 10.Wabak selesema burung ( virus influenza A. Johor ] 11. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] .Penyakit berbahaya. Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia.Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14. iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12. [ Negeri Perlis ] 7.L ] 20.

berpeluh. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. tegang. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. resah dan gelisah.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami. Seseorang itu akan berasa tertekan.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1.Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. ‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib . perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. perasaan dan tingkahlaku mereka.

Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at. Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3. Ia dikenali sebagai halusinasi. 1. 2. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan). kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. Ia dipanggil delusi. Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. . Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. kecelaruan pemikiran. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi. delusi. Antara contoh delusi ialah . 3. berkelakuan aneh seperti bercakap seorang.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. ketawa atau marah dengan tiada bersebab. Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental.berkomunikasi dengan mereka.

Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar.. Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. kehilangan ibubapa semasa kecil. pendidikan psikologi. Rujukan ‡ www. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental. terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya.4. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. terapi berkelompok.medscape. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ). ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih. psikoterapi. tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. terapi keluarga. terapi kognitif. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA .

Hussain berkata. Bagaimanapun ujar beliau. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti.µ kata beliau.227 kes pada tahun lalu berbanding 364. Hussain Habil berkata. Sementara itu. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh. Mohd.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. Dr. Beliau berkata. Mohd. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik. Sehubungan itu katanya.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara. ´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara. masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama. Datuk Seri Liow Tiong Lai. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia. Jelas beliau. Menurut Menteri Kesihatan. jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri.196 kes pada tahun sebelumnya. Prof. Dr.µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. statistik juga menunjukkan sebanyak 11. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. . Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400.

penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu. Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini. motivasi diri dan harga diri.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Aspek perhubungan kekeluargaan. cara menanganinya. rakan kerja dan lain-lain. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. berfikiran . psikologi dan social. Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini. hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi. Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. rawatan fizikal.

. Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. Malah. Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi. Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula. Melalui kaedah ini. Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. SOSIAL . fobia dan obsesif kompulsif. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. Justeru. Secara tidak langsung. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka.terbuka. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. ia melatih pesakit supaya lebih berani. TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku. Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah.

my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan. . Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan. Prof Dr Azhar Md Zain. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. Universiti Putra Malaysia (UPM). Pada masa yang sama. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain. masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).mentalhealth. Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya. Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini. Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. pemulihan social. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. Pada 19 November.org. Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak. akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri. Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . Pada tarikh sama.

. ahli keluarga dan juga rakan sebaya. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. Walaupun dirawat. Mungkin bagi individu A. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan.µ katanya. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. mereka masih lagi memerlukan perhatian. ‡Individu itu sering berasa letih. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. Begitulah juga sebaliknya. ´Sama ada berpendidikan. ‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. masalah dihadapi individu B dianggap remeh. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. Selain itu. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. dipinggirkan keluarga dan masyarakat.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. Sebenarnya. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat. Justeru. Malah. tetapi tidak bagi individu B. namun yang penting adalah cara menanganinya. atau perubahan tabiat tidur. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. masalah ini boleh diatasi. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya.µ katanya. berkerjaya profesional atau tidak. ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik.

Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri. Namun. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Penyakit-penyakit psikosis. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. pada hari ini.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. minum minuman keras atau mengambil dadah. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan . tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. Tetapi. keluarga dan hidupnya. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. Apa yang mereka lihat. . Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. jika gagal. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental.

Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Apabila ‡ keseronokan hidup. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental.Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. . keresahan (anxiety). penyakit mental juga boleh diubati. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. resah dan tertekan. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. Bagaimanapun. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis.

Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. blunted atau terhad dan emosi. Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. Simptom positif termasuk delusion." dan berasal dari bahasa Greek (schizo.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan. auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis. bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif". Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti). skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga.split personality". Sebelum rawatan diberikan. walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai. Rawatan jenis ini adalah selamat. Walaupun etymologinya. walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama. "sindrom . Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n. seseorang itu akan diberi bius. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi. ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal. atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah ." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. "minda"). Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis. dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif.

Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. dan kurang berkesan bagi sesetengah individual." Tambahan lagi. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia). dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. dikenali sebagai phenothiazines. "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). menyelesaikan masaalah. Baru-baru ini. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes. Bagaimanapun. Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain. ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita. mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. Dalam kehidupan dewasa. perhatian. Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. Pada tahun 1911. Bagaimanapun. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang. Theori ini. terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal). dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine. teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting. Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os. ini cenderung boleh diharap pada tahap .(stress-vulnerability). kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. samaada pramatang ataupun tidak. mengurangkan simptom psychotik. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' .bersepah (disorganization syndrome).

b. Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c. 4) Peranan Presiden: a. perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes . notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. Presiden (Pengerusi) b. Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu.kumpulan. hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan.

Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing. Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. . Untuk layak menjadi ahli. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d.5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a.

dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya.dalam perdagangan.php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. industri. pertanian. dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen.my/index. menjaga dan mempertahan Perlembagaan. Sumber : http://www. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa.parlimen. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Negara.gov.

Sikap mudah mengalah. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Dalam Islam. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. masyarakat dan negara. Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. rendah hati . Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. Ketepatan pengukuran. 2. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. Penggemblengan semangat bekerja keras. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. 3. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan.

India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. keteguhan. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. 4. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Cina. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. Semua peluang seperti pendidikan. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. kejayaan. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. biasiswa. .dikatakan Tawaduk·. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. kaum. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. keadaan dan tempat di mana kita berada. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. 5. agama dan fahaman politik. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. subsidi. etnik. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. kecemerlangan dan. lapisan masyarakat. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. keluarga atau pemimpin.

Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Dalam aspek pemerolehan kerajaan. produk. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. 6. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. kontraktor. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. . tidak mahu ditegur atau dikritik.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. Dalam pemilihan syarikat. pemberi khidmat. 7. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.

Sambil memanjatkan rasa syukur. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. Sifat ingin mengutamakan diri.Dua hakim syarie wanita pertama negara. di Bukit Gambang Resort City. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri. (Sumber :. sama ada sekolah kebangsaan . Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah.gov. di sini. INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong.pmr. 8. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. Berusaha memperbaiki kesilapan. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. ´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. 31.penerangan. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. Semua aliran. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. anak kelahiran Sabah. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki. bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM. Datuk Seri Najib Razak. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Suraya. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. semalam. . Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.

39. Datuk Dr Abdullah Md Zain. akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama. Justeru. Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. .µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu. sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia.Sementara itu. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.PM KUALA LUMPUR .µ katanya. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara . "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya. Najib berkata.Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka. Rafidah. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes. "Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan. pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. ´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM. katanya. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM. Najib berkata. yang berasal dari Pulau Pinang. kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd). kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu.µ katanya. Selain itu. dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri. di sini Sabtu malam. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan. Bagaimanapun. Terdahulu.

Pada majlis itu. sejak dari dulu lagi. "Di tanah air kita ini. Sementara itu. Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia." katanya. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL ." katanya. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000.Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini. Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. Abdullah berkata. Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO. Gijzen. "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya. Hubert J. "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Justeru itu. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan.. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan." kata Abdullah. Kebudayaan. masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia. Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat. Jika pengiktirafan itu ditarik balik. "Ingatlah. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara.." katanya.

rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Oleh hal yang demikian. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. Jika ditinjau dari sudut sejarah. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. minum airµ. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Kini. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. Kini. sesal kemudian tidak berguna. maka tak cinta. Akhirulkalam. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. Kesimpulannya. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. permainan tradisional seperti congkak. Realitinya. Sebenarnya. Yang indahnya. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya.Sebagaimana kita sedia maklum. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. guli. . satu hari nanti. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. Secara tidak langsung. Natijahnya. permainan tradisional semakin dipandang enteng. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Sebagai contoh. tak lekang dek panas. Yang di luar jangkaan. Daripada persepsi cendekiawan. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. Dengan langkah proaktif tersebut. permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. Saya berharap. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. Sesal dahulu pendapatan. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. bercerai kita robohµ. Oleh itu. wau.

µ Ternyata. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. hotel. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. terutamanya golongan muda. Lantaran itu. . Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Dengan adanya permainan tradisional itu. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. ´serampang dua mata. Seperti peribahasa. Pada pendapat anda. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. sesal kemudian tidak berguna. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Sebagai contohnya. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Lebih-lebih lagi. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . Oleh itu. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Tamsilnya. ´Tak kenal maka tak cinta´. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. ´sesal dahulu pendapatan. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat. seperti peribahasa. Rentetan daripada itu. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. wau. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. setelah diperkenalkan kepada pelancong. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan.µ Tambahan pula. gasing dan sebagainya. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak.

Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. Selain itu. Sebelum nasi menjadi bubur. terutamanya media cetak dan media elektronik. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. Setelah disuntik ilmu itu. Sehubungan dengan itu. congkak dan lain-lain. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. ´Tak lapuk dek hujan.µ Sesungguhnya. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. ´di mana batang terguling. di situ cendawan tumbuh. iaitu surat khabar dan pihak televisyen.Natijahnya. gasing. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. manusia memang suka bertanding dan berlaga. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. tak lekang dek panas. ´di mana ada kemahuan. atas komitmen pihak sekolah. Lantarannya. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. Bak kata peribahasa. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita. Sementelahan pula. seperti peraduan karang-mengarang. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. seperti wau. cara bermain dan lain-lain lagi. di situ ada jalanµ. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan . Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. bak kata peribahasa. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. Sehubungan dengan itu. ´ tak kenal maka tak cinta. dan peraduan poster dan sebagainya. pameran.µ Walaupun zaman beredar. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. seperti peribahasa. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional. Berpaksikan kelab permainan tradisional. seperti peribahasa. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja.

´Sesal dahulu pendapatan. yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. Bacaria. ´menyelam sambil minum airµ. selaras dengan peribahasa. kebangsaan hingga antarabangsa. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. Aksi wanita yang mengghairahkan. sebahagian besar dada. Johor. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. Oleh itu. pub. hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. bunuh. Tanpa kesedaran ini. Ini termasuklah kejadian rogol. Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. amuk. parti dan sebagainya. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif.permainan tradisional dari peringkat sekolah. Mastika dan lain -lain. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan. Hal ini terjadi apabila majalah picisan. Di peringkat lebih luas pula. bersekedudukan dan sebagainya. Oleh itu. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. disko. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara. Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. memakai celana mandi dan sebagainya.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. Secara intihanya. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . paha. Selain itu. . wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. tahyul dan mistik seperti Mangga. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. daerah. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. Namun. sumba ng mahram. iaitu bahan yang bersifat hiburan. URTV. bersekedudukan. sesal kemudian tidak berguna. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. zina dan lain -lain. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. Di samping itu. bohsia. Ingatlah peribahasa. membazir dan membuang masa. seks.

ada yang mencecah ratusan ringgit. Contohnya.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik. Komik. terutamanya di kalangan pembaca remaja.temeh. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian.komik hiburan. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri. Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar.RM5. Ujang. Keadaan ini sangat berbeza. adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik . Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna. remaja tersebut akan memilih komik. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah. Jadi. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca. masyarakat dan negara. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka. hiburan.ciri tatabahasa yang baik.komik hiburan atau buku. Kesannya. Oleh itu. Sudah menjadi lumrah manusia.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja. bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. bagi . Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah. Kisah mayat bangkit dari kubur.buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan. komik. pornografi dan keganasan.komik seperti Utopia. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca. Hasilnya akan lahir para pembaca. Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. apabila ada yang murah. Kesimpulannya. tentulah mereka akan membeli yang murah. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. keris menari. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. kubur berasap. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain. ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah.

Contohnya.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja. Contohnya. Implikasinya. negara. mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna. Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . Contohnya. Tambahan pula. malahan turut melibatkan nama keluarga. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. Jika sedari kecil lagi. haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. Contohnya. salah langkah surut kembali . remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. . Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga. Selain daripada faktor itu. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut. masyarakat. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah. mahupun ke peringkat globalisasi.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi. ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita. Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik.anak dengan betul.anaknya. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara. Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. mereka sentiasa ingin mencuba.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan.anak kepada seorang guru. Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. Contohnya adegan pergaduhan. Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam . Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini.persatuan tertentu. salah tarik mengembalikan. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak.warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja. Sebagai remaja. Natijahnya. sekaligus dapat menghalang anak.

masih . dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. O leh sebab itu. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam. wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. Jelas. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. persoalannya. Seksyen 16. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. majalah. Dari sudut lain. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. Mengikut Bahagian Tapisan. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan. mana -mana orang yang mencetak. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. terutama di kedai kaki lima. Dato Seri Abdullah Badawi. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam. Dengan perakuan itu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. Di pasaran terbuka saja. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan.000 atau penjara selama dua tahun. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. Dari satu segi. Bagaimanapun. Hidup jangan berkiblatkan Barat. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil.

Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. persoalan seperti aurat. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. katanya. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. Malah katanya. Katanya. Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya. beliau berkata. Kita amat khuatir suatu masa nanti. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. Justeru. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. kata beliau. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. Umpama. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. katanya.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. Kuala Lumpur. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. Paling mengejutkan. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik. azab kubur. Dr Zakaria tidak menafikan. Dalam pada itu. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. Malah katanya. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. Hakikatnya. aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. Prof Dr Zakaria Stapa. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. . manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. khurafat serta tahyul.

Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. . katanya. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. Di samping itu. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. Mahkamah Rendah di Semenanjung. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. * Penyakit-penyakit psikosis. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala.

resah dan tertekan. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. penyakit mental juga boleh diubati. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. pada hari ini. Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita. Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Apa yang mereka lihat. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). keresahan (anxiety). Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. Tetapi. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini.

TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia . Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. . Sebelum rawatan diberikan. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Pada tarikh ini. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini.BWD). Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Rawatan jenis ini adalah selamat. Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik. pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Bagaimanapun. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis.tekanan. Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. seseorang itu akan diberi bius. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO).

Sekiranya status tersebut ditarik balik. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. kompleks dan bandar. monumen. Selepas tujuh tahun. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown.Sebelum ini. Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. pada tahun 2000. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut. hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. tasik. Kebudayaan. sains dan kebudayaan. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan. padang pasir. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Misalnya hutan. gunung. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. . Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Jawatankuasa tersebut. Nota: UNESCO (United Nations Educational. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia. bangunan. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi.

Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214. penghujahan dan penilaian. sama ada secara langsung dan tidak langsung. Bukit St Paul. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St. Maka. Dengan itu. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. . Lebuh Light. tempat ibadah dan kubu yang dibina. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila. Melaka Manakala di Georgetown.4 hektar. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. Jalan Masjid Kapitan Keling. muzium. informatif. Pengkalan Weld Lebuh Pantai.6 hektar. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini. rumah-rumah ibadat dan makam makam.Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan. Lebuh Bishop. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. menganalisis fakta dan data yang diberi. Kawasan ini termasuk Lorong Love. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. naratif. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. membuat penghitungan dan membuat taakulan. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear.

nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. eksport. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini.pola. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. petunjuk. Kuantiti pengeluaran. negara-negara 2.perbandingan atau kompaun. Elemen : 1. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. 2. eksport dan import 2. eksport dan import 2. Tahun 2004 3. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. trend petunjuk . aliran turun naik. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. nilai untuk kuantiti pengeluaran. jenis barangan 2.perubahan .indeks. Harga petroleum mentah Nilai : 1.

Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. perkara dan tempoh ) 2. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. kuantiti.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah.bilangan. Segala butiran. pengeluaran peratus @ kadar. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Jadual harus di sediakan . 5. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. 3.Tajuk yang lengkap (lokasi.. kebiasannya nilai. pemboleh ubah. 4. graf bar komponen . Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. 1. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. y y y y y y Selepas membina sesuatu media. Antaranya : 1. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. . Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. Titik. Perlu ada skala . Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi.

graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . eksport. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.

Baiklah. Graf garis (kompaun / komponen) 3. berbanding atau silinder) 6. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004.. INGAT. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence..maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Carta pai (tunggal. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M. Graf bar (kompaun / komponen) 2. Graf gabungan bar dengan garis 4.Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1.. .

Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan.iaitu dari segi perkara. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999.. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. carta dan gambar rajah.sahaja. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002. graf. hanya tolak markah teknik (1m). sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan.2. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. 4.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009.1993.... Bentuk teks bukan linear seperti jadual. .barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m. tempoh atau tempat. anda akan pelajari Graf Bar.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. 3. 5. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk.

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .

2. Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Bagi graf bar komponen.. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar . Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. Sekiranya terdapat data anggaran. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6.. Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7.

The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. Format Kertas Kerja . to colleagues who work in the same or an allied field. Typically. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. perbincangan secara berkumpulan. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. Ini bermakna. kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. Kolokium lebih bersifat tertutup. Dalam akademik. seminar atau persidangan. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru. Manakala. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. simposiun. misalnya kolokium.

Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. Huruf/Fonts Huruf Times New Roman. senarai jadual. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text). abstrak. Nombor angka 1. iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti.Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu. Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK).5 spacing). 2. ii. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan.pam900.5cm di sebelah atas. Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4. Muka Surat Nombor Roman i. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur. penghargaan dsb. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak. Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. .blogspot. @www. perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar). sinopsis.com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1. 3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran.

SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. Menarik 3. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja... Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas.0 . Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b...0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3.0 Pengenalan 1 2. Diketahui dengan baik 4. Topik ialah pokok pembicaraan..0 10 5. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan .0 Cadangan 15 7.1 Sub-sub judul 8 4. 13 6.0 Definisi Konsep 2 3. Peringatan tentang Tajuk a. Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk.. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit.....0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1.... 2..

.. 1993)..... Gunakan istilah yang btepat dan padat d... Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik.....µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang.c.. ´Menurut Paredis (1993). Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan. Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut....µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut. al..... kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang.......telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995)...... Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.. ´Senggaraan secara berjadual.. .... Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1...... ____________________ 3. ____________________ 2.µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat.. (1999) telah menggunakan.. et. ´Shafie Deris.... ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a.µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. (Paredis. ´Oleh itu. kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang..

e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000).. ´School Leadership.. G. menjawab persoalan yang berbangkit. N.. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993). Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1. Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat.µ dlm. ´Instructional Leadership.µ Boston: Allyn & Bacon. (2002). Masa pembentangan 20 minit.F..µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. mengawal selia komputer.µ The Elementary School Journal. Kurikulum ..Contoh menulis Rujukan. 3. ´ Assessing. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1. Penghantaran tugasan. c) Artikel dalam jurnal Halinger.. 86(2).. a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993).µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3. (1985). Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. Mikac. J.. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2. 2.. 217-247. 4.. ´ Wawasan Pendidikan. Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang. ´Demografi Penduduk.µ PPD Kluang. 73-91.. ´Peranan Pengetua. b) Artikel dalam buku Southworth.. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing.Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4. 5. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung. Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful