STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

2.Konsep Ketertinggian Perlembagaan . 3. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa.1 . 4.Takrif & Konsep Perlembagaan 1. Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2.Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1.3 . 3. hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya. 2. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. PPM merupakan Perlembagaan bertulis. Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur. 5. 4. Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya.Pengajian Am Kertas 1 .STPM .2 . p. 2.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak.

4 .2.Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .

SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . Bincangkan. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar. Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah. Bincangkan. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. . Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca.skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu. syarikat atau agensi -agensi kerajaan.STPM . SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana . Jelaskan. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Jika di awal ayat .mana 2 daripada caracara lain 2. Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah.Pengajian Am Kertas 2 . Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar.Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1.

Jika di awal ayat . Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan. Huraikan. namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak. 3. Jika di akhir ayat . o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa.skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu. Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara. Ulaskan.2.skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Huraikan.Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini. Kata Kunci Soalan . namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif. Namun. Jelaskan Kata Kunci Soalan . sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Jika di awal ayat . o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik.Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1.Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jika di akhir ayat . Nota tambahan : .skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain. Jika di akhir ayat . Bincangkan.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia. Kata Kunci Soalan .skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju.

6. 4. Perak ] 4.Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23.Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri. 9. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah .Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16. 8.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12. Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15.Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21. membunuh. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan.Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11. 3. [ Negeri Perak ] . 5. merompak. [ Negeri Terengganu ] 2.Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1. 7. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17. 2.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan.

Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K. Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia. Johor ] 11.Wabak selesema burung ( virus influenza A.L ] 20. iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12. Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15. Akuakultur [ Negeri Kedah.Penyakit berbahaya. [ Negeri Perlis ] 7.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13. Perak ] 10.6.Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18.Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17. [ Negeri Kelantan ] 16.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] .

berpeluh. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib . Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. resah dan gelisah.Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. perasaan dan tingkahlaku mereka.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. Seseorang itu akan berasa tertekan. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. ‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2. tegang. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan.

Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. . Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. Antara contoh delusi ialah . Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at. ketawa atau marah dengan tiada bersebab. Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi.berkomunikasi dengan mereka. kecelaruan pemikiran. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3. 1. 3. 2. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. delusi.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. Ia dipanggil delusi. berkelakuan aneh seperti bercakap seorang. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. Ia dikenali sebagai halusinasi. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan).

Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ). terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya. psikoterapi. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA .medscape. ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. kehilangan ibubapa semasa kecil. terapi keluarga. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya.. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan.4. terapi berkelompok. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih. pendidikan psikologi. terapi kognitif. Rujukan ‡ www.

´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara.µ kata beliau. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. Mohd. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata. Dr.227 kes pada tahun lalu berbanding 364. Datuk Seri Liow Tiong Lai. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia. Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik.µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. . Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400.196 kes pada tahun sebelumnya. Hussain berkata. Menurut Menteri Kesihatan. statistik juga menunjukkan sebanyak 11. Dr. masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara. Beliau berkata. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri. Jelas beliau. Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. Mohd. Sehubungan itu katanya. Sementara itu. Prof. Bagaimanapun ujar beliau. Hussain Habil berkata. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama.

Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. berfikiran . Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. motivasi diri dan harga diri. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. rawatan fizikal. penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. Aspek perhubungan kekeluargaan. psikologi dan social. Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini. rakan kerja dan lain-lain. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. cara menanganinya.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini. hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu.

Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. . Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. Malah. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini.terbuka. disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. fobia dan obsesif kompulsif. ia melatih pesakit supaya lebih berani. Secara tidak langsung. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. SOSIAL . Melalui kaedah ini. Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah. Justeru. doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula. bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik. Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi.

Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan. Pada masa yang sama. pemulihan social. ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.org. Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak. . Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit. Pada tarikh sama.my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri.mentalhealth. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan. Universiti Putra Malaysia (UPM). akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini. Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. Pada 19 November. Prof Dr Azhar Md Zain. Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang.

mereka masih lagi memerlukan perhatian. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental. terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. tetapi tidak bagi individu B. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. dipinggirkan keluarga dan masyarakat. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya. masalah dihadapi individu B dianggap remeh. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. Walaupun dirawat.µ katanya. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. ´Sama ada berpendidikan. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. . Begitulah juga sebaliknya.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang. Mungkin bagi individu A. ahli keluarga dan juga rakan sebaya. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. ‡Individu itu sering berasa letih. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. masalah ini boleh diatasi. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. namun yang penting adalah cara menanganinya. atau perubahan tabiat tidur.µ katanya. ‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. Justeru. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. Malah. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat. berkerjaya profesional atau tidak. Selain itu.

jika gagal. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Tetapi. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri.‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan . pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. . Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. minum minuman keras atau mengambil dadah. Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. Penyakit-penyakit psikosis. Apa yang mereka lihat. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. keluarga dan hidupnya. pada hari ini. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. Namun. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental.

. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Apabila ‡ keseronokan hidup. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. resah dan tertekan. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih.Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). penyakit mental juga boleh diubati. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Bagaimanapun. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. keresahan (anxiety). Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar.

Sebelum rawatan diberikan. Walaupun etymologinya. Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga. dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif. ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal. Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi. Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. Simptom positif termasuk delusion.split personality". dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. blunted atau terhad dan emosi." dan berasal dari bahasa Greek (schizo. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. "minda"). auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. seseorang itu akan diberi bius. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan. Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti). atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah . Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama. "sindrom . tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). Rawatan jenis ini adalah selamat. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n. [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif".

mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman. Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. mengurangkan simptom psychotik. samaada pramatang ataupun tidak. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia). terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang. Dalam kehidupan dewasa. Baru-baru ini. yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine. dikenali sebagai phenothiazines. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting.bersepah (disorganization syndrome). teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. Theori ini. Pada tahun 1911. ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. menyelesaikan masaalah. "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain.(stress-vulnerability). Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. Bagaimanapun. kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes. ini cenderung boleh diharap pada tahap . dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. perhatian. Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. dan kurang berkesan bagi sesetengah individual. Bagaimanapun. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita." Tambahan lagi. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' . Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain. terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal).

Presiden (Pengerusi) b. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes . hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia. perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. 4) Peranan Presiden: a. mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu. Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a. Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c.kumpulan. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan. b.

Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c. sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d. . y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c.5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. Untuk layak menjadi ahli.

dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli.gov. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Sumber : http://www.php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun.parlimen. industri. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen. Negara. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara.my/index. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. pertanian.dalam perdagangan. menjaga dan mempertahan Perlembagaan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi.

masyarakat dan negara. 3. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. 2. Penggemblengan semangat bekerja keras. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Dalam Islam. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Sikap mudah mengalah. Ketepatan pengukuran. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. rendah hati . Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara.

Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. keteguhan. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Semua peluang seperti pendidikan. lapisan masyarakat. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. keadaan dan tempat di mana kita berada. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.dikatakan Tawaduk·. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. agama dan fahaman politik. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. kecemerlangan dan. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. keluarga atau pemimpin. etnik. 5. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. 4. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. biasiswa. Cina. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. kejayaan. . sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. kaum. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. subsidi. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·.

Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. pemberi khidmat. Dalam pemilihan syarikat. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. Dalam aspek pemerolehan kerajaan. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. . 6. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. kontraktor. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. tidak mahu ditegur atau dikritik. produk. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. 7. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan.

bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM. INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. anak kelahiran Sabah. (Sumber :. Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi.penerangan. di Bukit Gambang Resort City. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. semalam.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai. di sini. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. 8. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama.gov. 31.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. Berusaha memperbaiki kesilapan.pmr. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Suraya.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri. sama ada sekolah kebangsaan . Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. . Sambil memanjatkan rasa syukur. ´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. Datuk Seri Najib Razak. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia. Semua aliran. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki.Dua hakim syarie wanita pertama negara. Sifat ingin mengutamakan diri.

Justeru. di sini Sabtu malam. akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama. Najib berkata. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara . kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd).Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara. Selain itu. sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Najib berkata. Rafidah. Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri.µ katanya." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka.Sementara itu. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM. yang berasal dari Pulau Pinang. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Terdahulu.µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu. katanya. "Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan.PM KUALA LUMPUR . "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya.µ katanya. . Bagaimanapun. kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes. 39. pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu. Datuk Dr Abdullah Md Zain. ´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak.

Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni. Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia. Gijzen. "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia. Sementara itu. sejak dari dulu lagi. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik. Hubert J. Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun. Abdullah berkata." katanya.. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu. "Ingatlah. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan.Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini.. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. "Di tanah air kita ini."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan. masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara. Jika pengiktirafan itu ditarik balik." katanya. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL . "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan." katanya. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu. Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat." kata Abdullah. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Kebudayaan. Justeru itu. Pada majlis itu.

Sebagai contoh. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. guli. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. wau. sesal kemudian tidak berguna. tak lekang dek panas. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. Oleh itu. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. permainan tradisional semakin dipandang enteng. . Kini.Sebagaimana kita sedia maklum. minum airµ. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Secara tidak langsung. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Dengan langkah proaktif tersebut. bercerai kita robohµ. Sesal dahulu pendapatan. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. Kini. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. Sebenarnya. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak. Yang indahnya. Natijahnya. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. satu hari nanti. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. maka tak cinta. permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. Yang di luar jangkaan. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Oleh hal yang demikian. Jika ditinjau dari sudut sejarah. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. Daripada persepsi cendekiawan. Saya berharap. Realitinya. permainan tradisional seperti congkak. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Akhirulkalam. Kesimpulannya.

permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. ´Tak kenal maka tak cinta´.µ Ternyata.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. Rentetan daripada itu.µ Tambahan pula. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni. hotel. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Tamsilnya. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Sebagai contohnya. Pada pendapat anda. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. ´sesal dahulu pendapatan. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. ´serampang dua mata. gasing dan sebagainya. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. terutamanya golongan muda. seperti peribahasa. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Oleh itu. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Lebih-lebih lagi.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan. . Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. setelah diperkenalkan kepada pelancong. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. Seperti peribahasa. Dengan adanya permainan tradisional itu. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat. sesal kemudian tidak berguna. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. wau. Lantaran itu.

´ tak kenal maka tak cinta. seperti peribahasa. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. Sehubungan dengan itu.Natijahnya. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. gasing. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. seperti peraduan karang-mengarang. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. atas komitmen pihak sekolah. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. Berpaksikan kelab permainan tradisional. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita. Sementelahan pula. Lantarannya. Selain itu. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. cara bermain dan lain-lain lagi. tak lekang dek panas. seperti peribahasa. Setelah disuntik ilmu itu. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. manusia memang suka bertanding dan berlaga. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. seperti wau. congkak dan lain-lain. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara.µ Walaupun zaman beredar. Sehubungan dengan itu. bak kata peribahasa. dan peraduan poster dan sebagainya. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. Sebelum nasi menjadi bubur. pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. pameran. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita. di situ cendawan tumbuh. terutamanya media cetak dan media elektronik. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. ´Tak lapuk dek hujan. ´di mana batang terguling.µ Sesungguhnya. Bak kata peribahasa. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. di situ ada jalanµ. ´di mana ada kemahuan. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan .

yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. ´menyelam sambil minum airµ. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. . sesal kemudian tidak berguna. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif. Di samping itu. bohsia. kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. pub. Oleh itu. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. sebahagian besar dada. sumba ng mahram. bersekedudukan. Ini termasuklah kejadian rogol. hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. iaitu bahan yang bersifat hiburan. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. Mastika dan lain -lain.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. Secara intihanya. hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. URTV. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. kebangsaan hingga antarabangsa. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. bersekedudukan dan sebagainya. Hal ini terjadi apabila majalah picisan. seks. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu.permainan tradisional dari peringkat sekolah. memakai celana mandi dan sebagainya. paha. Namun. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . parti dan sebagainya. Johor. selaras dengan peribahasa. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata. Bacaria. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. tahyul dan mistik seperti Mangga. Tanpa kesedaran ini. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara. daerah. Aksi wanita yang mengghairahkan. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan. zina dan lain -lain. Selain itu. wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. bunuh. disko. Di peringkat lebih luas pula. Oleh itu. Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. Ingatlah peribahasa. membazir dan membuang masa. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. amuk. ´Sesal dahulu pendapatan. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan.

remaja tersebut akan memilih komik. Keadaan ini sangat berbeza.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan. pornografi dan keganasan. terutamanya di kalangan pembaca remaja. Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. bagi . ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri. Contohnya. komik.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita. Kesimpulannya. Oleh itu. hiburan. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar. Jadi. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3.komik hiburan atau buku. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Komik.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah. Sudah menjadi lumrah manusia. Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk. bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. Ujang. ada yang mencecah ratusan ringgit. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri.buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang. tentulah mereka akan membeli yang murah.komik hiburan. masyarakat dan negara. adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna.temeh. apabila ada yang murah. kubur berasap. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik .komik seperti Utopia. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca.RM5. keris menari. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah. Hasilnya akan lahir para pembaca. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca. Kesannya. Kisah mayat bangkit dari kubur.ciri tatabahasa yang baik.

Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita.anaknya. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja. mereka sentiasa ingin mencuba. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah.warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini. mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja. Natijahnya. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi. Contohnya.persatuan tertentu. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan. Contohnya.anak dengan betul. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Contohnya. Sebagai remaja. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga. masyarakat. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan. . mahupun ke peringkat globalisasi. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. Tambahan pula. Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut. Implikasinya. sekaligus dapat menghalang anak. salah tarik mengembalikan. Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam . Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif. Contohnya. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. Selain daripada faktor itu. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak. ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa. Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik.anak kepada seorang guru. negara. Contohnya adegan pergaduhan. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna. Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini. salah langkah surut kembali . Jika sedari kecil lagi. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten. malahan turut melibatkan nama keluarga. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja.

tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul. Hidup jangan berkiblatkan Barat. wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. majalah. Mengikut Bahagian Tapisan. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. Dato Seri Abdullah Badawi. Di pasaran terbuka saja. mana -mana orang yang mencetak. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. Bagaimanapun. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. Seksyen 16. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan. Dengan perakuan itu. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan. dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. terutama di kedai kaki lima. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. masih . persoalannya. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. Jelas. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan. Dari sudut lain.000 atau penjara selama dua tahun. O leh sebab itu. Dari satu segi.

Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. Justeru. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. khurafat serta tahyul. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. katanya. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. Kuala Lumpur. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya. azab kubur. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. Kita amat khuatir suatu masa nanti. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. Malah katanya. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama. Prof Dr Zakaria Stapa. persoalan seperti aurat. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. Katanya. . aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. kata beliau. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. Dr Zakaria tidak menafikan. beliau berkata. Paling mengejutkan. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Umpama. Hakikatnya. katanya. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. Dalam pada itu. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. Malah katanya. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik.

Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. * Penyakit-penyakit psikosis. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Mahkamah Rendah di Semenanjung. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. Di samping itu. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala. katanya. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . . Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut.

Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Tetapi. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . Apa yang mereka lihat. pada hari ini. Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita. keresahan (anxiety). Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. penyakit mental juga boleh diubati. hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. resah dan tertekan. kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat.

Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia . pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis. Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Rawatan jenis ini adalah selamat. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik. Bagaimanapun. Pada tarikh ini. TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO). seseorang itu akan diberi bius. .BWD). Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu.tekanan. Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Sebelum rawatan diberikan. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan.

padang pasir. Misalnya hutan. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara. Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. kompleks dan bandar. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. Jawatankuasa tersebut. Sekiranya status tersebut ditarik balik. monumen. Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. Kebudayaan. . Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut. Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. Selepas tujuh tahun. bangunan. gunung. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan.Sebelum ini. Nota: UNESCO (United Nations Educational. pada tahun 2000. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. sains dan kebudayaan. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. tasik.

Melaka Manakala di Georgetown. Jalan Masjid Kapitan Keling. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila.Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. rumah-rumah ibadat dan makam makam. naratif. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. Kawasan ini termasuk Lorong Love. Pengkalan Weld Lebuh Pantai.6 hektar. Dengan itu. tempat ibadah dan kubu yang dibina. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St. menganalisis fakta dan data yang diberi. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear. premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214. Bukit St Paul. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. sama ada secara langsung dan tidak langsung. Lebuh Light. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif.4 hektar. Lebuh Bishop. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan. penghujahan dan penilaian. informatif. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat. muzium. membuat penghitungan dan membuat taakulan. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. . Maka. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini.

nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. aliran turun naik. 2. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran.perbandingan atau kompaun. eksport dan import 2. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. Elemen : 1.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini.pola. petunjuk. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Kuantiti pengeluaran. jenis barangan 2.perubahan . nilai untuk kuantiti pengeluaran. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini.indeks. Tahun 2004 3. trend petunjuk . eksport. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. eksport dan import 2. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Harga petroleum mentah Nilai : 1. negara-negara 2. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih.

3. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. 5. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media.bilangan. . Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. Segala butiran. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. pemboleh ubah.. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. 4. perkara dan tempoh ) 2. Antaranya : 1. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. kuantiti. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. y y y y y y Selepas membina sesuatu media.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media.Tajuk yang lengkap (lokasi. Jadual harus di sediakan . nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. graf bar komponen . Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. pengeluaran peratus @ kadar. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. Titik. kebiasannya nilai. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. 1. Perlu ada skala .titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul.

graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. eksport. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media .1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai .

Graf gabungan bar dengan garis 4. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. INGAT. Graf bar (kompaun / komponen) 2. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. . Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence. Carta pai (tunggal. Baiklah. berbanding atau silinder) 6.. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1... Graf garis (kompaun / komponen) 3. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1.

.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m. carta dan gambar rajah.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. 5.. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia.2. 3. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. tempoh atau tempat. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. 4. . anda akan pelajari Graf Bar. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002.sahaja. Bentuk teks bukan linear seperti jadual.. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. graf. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai. hanya tolak markah teknik (1m).iaitu dari segi perkara..1993.

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .

Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. Bagi graf bar komponen. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3. Sekiranya terdapat data anggaran. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1.2. Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6.. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media.. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar . perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4.

seminar atau persidangan. Typically. Kolokium lebih bersifat tertutup. Ini bermakna.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. simposiun. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. perbincangan secara berkumpulan. Dalam akademik. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. to colleagues who work in the same or an allied field. Manakala. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah. kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. misalnya kolokium. Format Kertas Kerja . Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru.

3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. penghargaan dsb. Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah. 2. @www. Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1. senarai jadual. ii. Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. Muka Surat Nombor Roman i.Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu. Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK).pam900.blogspot. sinopsis. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text). Nombor angka 1. Huruf/Fonts Huruf Times New Roman. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. abstrak.5cm di sebelah atas. . perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar). Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur.5 spacing). Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4.com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan.

2.0 10 5.. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan .0 Definisi Konsep 2 3... Diketahui dengan baik 4.0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3.. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas.. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja.. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit.SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. 13 6..0 Cadangan 15 7.. Menarik 3.0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1...0 ... Peringatan tentang Tajuk a. Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b. Topik ialah pokok pembicaraan...1 Sub-sub judul 8 4.0 Pengenalan 1 2. Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk.

et... 1993). kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang. (Paredis..µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang........ Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut.. Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1...... Gunakan istilah yang btepat dan padat d.. ´Menurut Paredis (1993). .. ´Senggaraan secara berjadual...µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat.µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang. al.. Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan.....c. ´Shafie Deris... ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a. ____________________ 2..telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995)... (1999) telah menggunakan..µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut...... ____________________ 3.......... Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik. Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. ´Oleh itu.. kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang..

(1985).F. Masa pembentangan 20 minit. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing. Kurikulum .. Penghantaran tugasan. ´Peranan Pengetua. Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1. ´Demografi Penduduk.. J. (2002). Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3..µ dlm. Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat. a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993).µ PPD Kluang..Contoh menulis Rujukan. Mikac.. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993). ´School Leadership. mengawal selia komputer. 5.µ Boston: Allyn & Bacon. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung. menjawab persoalan yang berbangkit.. 217-247. Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan .. G. c) Artikel dalam jurnal Halinger. N. ´ Assessing. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan.µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1. 3.Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4..µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.. 86(2). ´ Wawasan Pendidikan... 2. 4. b) Artikel dalam buku Southworth.. e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000). Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang. 73-91. ´Instructional Leadership.µ The Elementary School Journal. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful