STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

4. Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya. PPM merupakan Perlembagaan bertulis. 2.STPM . hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya. 2. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa.1 .3 . 5. 2.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2.Takrif & Konsep Perlembagaan 1. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. 3. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara. Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak.Konsep Ketertinggian Perlembagaan .2 . 3. p. 4.Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1.Pengajian Am Kertas 1 . Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British.

4 .2.Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .

SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah. syarikat atau agensi -agensi kerajaan. SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana . Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar.Pengajian Am Kertas 2 . SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu. .Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1. Jelaskan. SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah.STPM .skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. Bincangkan.mana 2 daripada caracara lain 2. Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak. Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. Jika di awal ayat . Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah. Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. Bincangkan.

o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa.skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju.Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak.skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain. Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar. Huraikan. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini. 3. Jika di awal ayat .Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jika di akhir ayat . Huraikan.skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan. Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif.skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu. Ulaskan. Jika di akhir ayat . Kata Kunci Soalan . Nota tambahan : .2.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia. Namun. Jika di awal ayat . Jika di akhir ayat . o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jelaskan Kata Kunci Soalan . Bincangkan. o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. Kata Kunci Soalan .

4.Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3. Perak ] 4.Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10. 9. 5.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22. 6.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17.Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan. merompak.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12. [ Negeri Terengganu ] 2. membunuh.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka. 7. [ Negeri Perak ] . 3. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15. 2.Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11. Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah .Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18. 8.Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan.

iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12.Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17.6. Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15. Perak ] 10.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13. Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9.L ] 20. Akuakultur [ Negeri Kedah.Wabak selesema burung ( virus influenza A.Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19. Johor ] 11. [ Negeri Perlis ] 7. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18.Penyakit berbahaya. [ Negeri Kelantan ] 16.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] .

Sedih adalah perasaan yang sering kita alami. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. Seseorang itu akan berasa tertekan.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. tegang. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. ‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib . resah dan gelisah. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja. berpeluh. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. perasaan dan tingkahlaku mereka.

Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan). Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. . ketawa atau marah dengan tiada bersebab. 1. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Ia dipanggil delusi. Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. kecelaruan pemikiran. Ia dikenali sebagai halusinasi. berkelakuan aneh seperti bercakap seorang. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at. delusi. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. 2. Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. 3. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Antara contoh delusi ialah .berkomunikasi dengan mereka. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3.

terapi berkelompok.. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya.4. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. Rujukan ‡ www.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA .medscape. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental. pendidikan psikologi. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ). Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih. terapi kognitif. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan. tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara. Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. kehilangan ibubapa semasa kecil. psikoterapi. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. terapi keluarga. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit.

. Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400. Datuk Seri Liow Tiong Lai. Mohd. ´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara.µ kata beliau. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh. Hussain Habil berkata.227 kes pada tahun lalu berbanding 364. Beliau berkata. Prof. Bagaimanapun ujar beliau. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik. statistik juga menunjukkan sebanyak 11. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti. masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. Mohd. Dr. Sementara itu. Dr. Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN.196 kes pada tahun sebelumnya. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama. Hussain berkata. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan. Sehubungan itu katanya. Menurut Menteri Kesihatan. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata.µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. Jelas beliau.

berfikiran . hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi. Aspek perhubungan kekeluargaan. rawatan fizikal. penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. cara menanganinya. Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. motivasi diri dan harga diri. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu. rakan kerja dan lain-lain. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. psikologi dan social.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini. Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini.

disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. SOSIAL . bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. Melalui kaedah ini. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka. Secara tidak langsung. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. . Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. ia melatih pesakit supaya lebih berani. Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik.terbuka. fobia dan obsesif kompulsif. Justeru. TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi. Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. Malah. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah.

Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . .mentalhealth.org. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Pada tarikh sama. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. Pada 19 November. Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. Prof Dr Azhar Md Zain. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain.my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat. akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. pemulihan social. Pada masa yang sama. Universiti Putra Malaysia (UPM). Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya. masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit.

namun yang penting adalah cara menanganinya. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. ´Sama ada berpendidikan. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan. dipinggirkan keluarga dan masyarakat. Selain itu. Mungkin bagi individu A. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. Begitulah juga sebaliknya. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. ‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya. Sebenarnya. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat. masalah ini boleh diatasi. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. mereka masih lagi memerlukan perhatian.µ katanya. tetapi tidak bagi individu B. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. . ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. Walaupun dirawat.µ katanya. masalah dihadapi individu B dianggap remeh. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. berkerjaya profesional atau tidak. ‡Individu itu sering berasa letih. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. ahli keluarga dan juga rakan sebaya. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. atau perubahan tabiat tidur. Malah. Justeru. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan.

Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. Penyakit-penyakit psikosis. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. . tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. keluarga dan hidupnya. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. jika gagal. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. Namun. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. Tetapi. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. Apa yang mereka lihat. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. minum minuman keras atau mengambil dadah. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan .‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. pada hari ini. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini.

Apabila ‡ keseronokan hidup. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. Bagaimanapun. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. penyakit mental juga boleh diubati. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. resah dan tertekan. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif. . RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. keresahan (anxiety). Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan.Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental.

ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. "minda"). bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. Rawatan jenis ini adalah selamat.split personality". Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai. dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif. Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. Simptom positif termasuk delusion. Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti). dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. seseorang itu akan diberi bius. auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal. "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n. Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Sebelum rawatan diberikan. blunted atau terhad dan emosi." dan berasal dari bahasa Greek (schizo. "sindrom . Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga. atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah . Walaupun etymologinya. tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif. Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif". Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis.

dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. perhatian. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia).(stress-vulnerability). terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal). Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting. kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. Bagaimanapun. Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain. Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. samaada pramatang ataupun tidak. menyelesaikan masaalah. yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os." Tambahan lagi. Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. dikenali sebagai phenothiazines. Baru-baru ini. dan kurang berkesan bagi sesetengah individual. Bagaimanapun. dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' . fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes. kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. ini cenderung boleh diharap pada tahap . terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. mengurangkan simptom psychotik. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita. Theori ini. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang.bersepah (disorganization syndrome). Dalam kehidupan dewasa. Pada tahun 1911. dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine. ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman.

perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia. b. hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan. mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu. 4) Peranan Presiden: a. Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu. Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c.kumpulan. Presiden (Pengerusi) b. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes .

y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d.5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a. . termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Untuk layak menjadi ahli. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c.

php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . menjaga dan mempertahan Perlembagaan.dalam perdagangan. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. industri. Sumber : http://www. pertanian. dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Negara.gov. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun.my/index. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya.parlimen. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi.

Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. Ketepatan pengukuran. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. Penggemblengan semangat bekerja keras. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. Dalam Islam. Sikap mudah mengalah. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. 3. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. 2. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. masyarakat dan negara. Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. rendah hati . Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya.

Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Semua peluang seperti pendidikan. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. kaum. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. lapisan masyarakat. 4. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·. subsidi. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. keteguhan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. . Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. biasiswa. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. keluarga atau pemimpin. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. agama dan fahaman politik. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. kecemerlangan dan. Cina. keadaan dan tempat di mana kita berada. etnik. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan.dikatakan Tawaduk·. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. kejayaan. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. 5. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil.

Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. pemberi khidmat. tidak mahu ditegur atau dikritik. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. kontraktor. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. Dalam pemilihan syarikat. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. Dalam aspek pemerolehan kerajaan. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. produk. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. 6. . Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. 7. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.

31. Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. Suraya. Datuk Seri Najib Razak. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. .penerangan. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. semalam. di sini.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . di Bukit Gambang Resort City. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.gov.pmr. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. 8. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong.Dua hakim syarie wanita pertama negara. bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM. Berusaha memperbaiki kesilapan. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri. Sifat ingin mengutamakan diri. Semua aliran. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. (Sumber :. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. sama ada sekolah kebangsaan . INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. ´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. anak kelahiran Sabah. Sambil memanjatkan rasa syukur.

"Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan. pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya. ´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM. katanya. di sini Sabtu malam. akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes. kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd). sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia.Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara. 39. . Terdahulu. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara .µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu. dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri.Sementara itu.µ katanya. Najib berkata. Bagaimanapun. Najib berkata. Selain itu. Justeru. Datuk Dr Abdullah Md Zain. kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini.µ katanya.PM KUALA LUMPUR . yang berasal dari Pulau Pinang. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak. Rafidah. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM. Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu.

Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL . "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan. sejak dari dulu lagi. Abdullah berkata. "Ingatlah. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Sementara itu. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik." katanya." kata Abdullah. "Di tanah air kita ini. Justeru itu. masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi. Kebudayaan."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat. Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu. Gijzen. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni." katanya. Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia.Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini." katanya. "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya.. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara.. Jika pengiktirafan itu ditarik balik. Pada majlis itu. Hubert J. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi.

permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. sesal kemudian tidak berguna. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. Oleh itu. Daripada persepsi cendekiawan. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. Secara tidak langsung. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. wau. Yang di luar jangkaan. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. Sebenarnya. bercerai kita robohµ. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. Jika ditinjau dari sudut sejarah. minum airµ. satu hari nanti. Yang indahnya. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. tak lekang dek panas. guli. Akhirulkalam. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. . permainan tradisional semakin dipandang enteng. maka tak cinta. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak.Sebagaimana kita sedia maklum. permainan tradisional seperti congkak. Oleh hal yang demikian. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Kini. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. Dengan langkah proaktif tersebut. Kini. Kesimpulannya. Sesal dahulu pendapatan. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. Sebagai contoh. Natijahnya. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. Realitinya. Saya berharap. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang.

Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. Dengan adanya permainan tradisional itu. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. terutamanya golongan muda.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Sebagai contohnya. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. seperti peribahasa. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan. hotel. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. ´sesal dahulu pendapatan. Pada pendapat anda. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. ´Tak kenal maka tak cinta´. ´serampang dua mata. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat. Seperti peribahasa. Oleh itu.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. Lebih-lebih lagi. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . Rentetan daripada itu. Tamsilnya. setelah diperkenalkan kepada pelancong. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni. sesal kemudian tidak berguna. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. . Lantaran itu. gasing dan sebagainya. wau.µ Tambahan pula.µ Ternyata.

Sehubungan dengan itu. ´ tak kenal maka tak cinta.µ Walaupun zaman beredar. Bak kata peribahasa.Natijahnya. ´di mana batang terguling. seperti peraduan karang-mengarang. Setelah disuntik ilmu itu. congkak dan lain-lain. bak kata peribahasa. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. seperti peribahasa. Berpaksikan kelab permainan tradisional. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. tak lekang dek panas. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. Sementelahan pula. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. Sebelum nasi menjadi bubur. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita.µ Sesungguhnya. seperti wau. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. ´Tak lapuk dek hujan. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. dan peraduan poster dan sebagainya. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. ´di mana ada kemahuan. Selain itu. Lantarannya. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. manusia memang suka bertanding dan berlaga. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional. gasing. terutamanya media cetak dan media elektronik. pameran. cara bermain dan lain-lain lagi. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan . di situ ada jalanµ. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita. atas komitmen pihak sekolah. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. seperti peribahasa. Sehubungan dengan itu. di situ cendawan tumbuh.

Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Ingatlah peribahasa. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. Oleh itu. ´menyelam sambil minum airµ. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata. kebangsaan hingga antarabangsa. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. membazir dan membuang masa. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara. bunuh. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. memakai celana mandi dan sebagainya. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. URTV. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. sebahagian besar dada. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. ´Sesal dahulu pendapatan. . kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. selaras dengan peribahasa. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan. Bacaria. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. Secara intihanya. Johor.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. Namun. wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. Ini termasuklah kejadian rogol. daerah. paha. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. disko. Aksi wanita yang mengghairahkan.permainan tradisional dari peringkat sekolah. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu. Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. amuk. hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. seks. sumba ng mahram. hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. Oleh itu. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. pub. iaitu bahan yang bersifat hiburan. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Mastika dan lain -lain. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. bersekedudukan. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif. sesal kemudian tidak berguna. Tanpa kesedaran ini. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. parti dan sebagainya. Di samping itu. Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. Selain itu. bohsia. yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. bersekedudukan dan sebagainya. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. Di peringkat lebih luas pula. Hal ini terjadi apabila majalah picisan. tahyul dan mistik seperti Mangga. zina dan lain -lain. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang .

Kisah mayat bangkit dari kubur. Jadi. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur. ada yang mencecah ratusan ringgit. Sudah menjadi lumrah manusia. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna. bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. remaja tersebut akan memilih komik.komik hiburan atau buku. Kesannya. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. Contohnya.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik .ciri tatabahasa yang baik.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca. adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk. kubur berasap. tentulah mereka akan membeli yang murah. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3.komik hiburan. Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca. Kesimpulannya.temeh. keris menari. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik. Ujang. Komik. Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. terutamanya di kalangan pembaca remaja. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah. bagi . hiburan.komik seperti Utopia. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. Hasilnya akan lahir para pembaca. Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri. pornografi dan keganasan. Keadaan ini sangat berbeza. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian.buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja. apabila ada yang murah. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah. ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri. Oleh itu. komik. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka.RM5. masyarakat dan negara. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain.

haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif. Contohnya. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak. Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam . Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak. Tambahan pula. Jika sedari kecil lagi. mereka sentiasa ingin mencuba. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual. Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. Selain daripada faktor itu. Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. Contohnya adegan pergaduhan. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. Sebagai remaja. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja. Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna. Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini. ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . .anak dengan betul. negara. salah tarik mengembalikan. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita. Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Natijahnya. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga. malahan turut melibatkan nama keluarga. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. Implikasinya. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah. masyarakat. salah langkah surut kembali . mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa.warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini.persatuan tertentu. mahupun ke peringkat globalisasi. Contohnya. Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut. sekaligus dapat menghalang anak.anaknya. Contohnya. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah. remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja.anak kepada seorang guru. Contohnya. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan.

tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil.000 atau penjara selama dua tahun. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. Dari sudut lain. terutama di kedai kaki lima. dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. O leh sebab itu. tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul. Dato Seri Abdullah Badawi. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. persoalannya. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam. Bagaimanapun. Di pasaran terbuka saja. masih . mana -mana orang yang mencetak. Seksyen 16. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap. majalah. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. Mengikut Bahagian Tapisan. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. Hidup jangan berkiblatkan Barat. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. Jelas. Dari satu segi. Dengan perakuan itu. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati.

Prof Dr Zakaria Stapa. Malah katanya. Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik. Paling mengejutkan. Dalam pada itu. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. khurafat serta tahyul. . Umpama. Hakikatnya. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. beliau berkata. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. persoalan seperti aurat. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Dr Zakaria tidak menafikan. Malah katanya. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. katanya. azab kubur. Kuala Lumpur. aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. kata beliau. Katanya. Kita amat khuatir suatu masa nanti. Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. Justeru. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. katanya. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya.

Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara. . Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. katanya. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. * Penyakit-penyakit psikosis. Mahkamah Rendah di Semenanjung. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. Di samping itu. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya.

kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Apa yang mereka lihat. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. keresahan (anxiety). kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. penyakit mental juga boleh diubati. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Tetapi. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. Apabila seseorang mengalami penyakit mental.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. resah dan tertekan. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. pada hari ini. hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan.

seseorang itu akan diberi bius. pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO). Pada tarikh ini. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis. Bagaimanapun. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik.BWD). Sebelum rawatan diberikan. Rawatan jenis ini adalah selamat. Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia . Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. . Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan.tekanan. Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia. Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008.

Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. pada tahun 2000. Selepas tujuh tahun. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut. Jawatankuasa tersebut. . Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi. Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. sains dan kebudayaan. tasik. Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara. Sekiranya status tersebut ditarik balik. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . gunung. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. Misalnya hutan. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia.Sebelum ini. kompleks dan bandar. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan. padang pasir. B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. monumen. Nota: UNESCO (United Nations Educational. Kebudayaan. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. bangunan. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown.

Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St. Bukit St Paul. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. Melaka Manakala di Georgetown. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. Dengan itu. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila. rumah-rumah ibadat dan makam makam. menganalisis fakta dan data yang diberi.Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. informatif. membuat penghitungan dan membuat taakulan. naratif. Lebuh Bishop. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. Maka. Lebuh Light. sama ada secara langsung dan tidak langsung. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. Kawasan ini termasuk Lorong Love.6 hektar. tempat ibadah dan kubu yang dibina. . premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. Pengkalan Weld Lebuh Pantai. penghujahan dan penilaian. Jalan Masjid Kapitan Keling. muzium. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif.4 hektar. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat.

nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Kuantiti pengeluaran. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. trend petunjuk . nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis.pola. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. eksport. eksport dan import 2.perubahan .PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. eksport dan import 2. aliran turun naik. 2. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. Harga petroleum mentah Nilai : 1. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. jenis barangan 2. Tahun 2004 3. nilai untuk kuantiti pengeluaran.indeks. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. negara-negara 2. Elemen : 1.perbandingan atau kompaun. petunjuk. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan.

3. 1. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. Perlu ada skala . Jadual harus di sediakan . Antaranya : 1. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. perkara dan tempoh ) 2.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. . Segala butiran.bilangan. 4. pemboleh ubah.. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. pengeluaran peratus @ kadar. kebiasannya nilai. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. kuantiti. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. y y y y y y Selepas membina sesuatu media. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. graf bar komponen . Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.Tajuk yang lengkap (lokasi. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. 5. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. Titik.

graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. eksport. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai . graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media .

. Graf gabungan bar dengan garis 4. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. . saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. INGAT. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004..maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. Graf bar (kompaun / komponen) 2. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence. Baiklah.Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh. berbanding atau silinder) 6. Carta pai (tunggal.. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. Graf garis (kompaun / komponen) 3.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M.

memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai.2.. . 4. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m.iaitu dari segi perkara. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990.1993.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence.sahaja.. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru.. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999. 3.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. Bentuk teks bukan linear seperti jadual. carta dan gambar rajah. 5.. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. graf. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. anda akan pelajari Graf Bar. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. hanya tolak markah teknik (1m). dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. tempoh atau tempat. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002.

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .

Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar .. Sekiranya terdapat data anggaran. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih).2. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4. Bagi graf bar komponen. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3.. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7.

Ini bermakna. misalnya kolokium. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. Dalam akademik. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. simposiun. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum. kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru. The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. Format Kertas Kerja . Typically. Kolokium lebih bersifat tertutup.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. to colleagues who work in the same or an allied field. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah. Manakala. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. seminar atau persidangan. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. perbincangan secara berkumpulan.

senarai jadual. Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah. Muka Surat Nombor Roman i. @www.com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar). iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. 2. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text).5cm di sebelah atas. Nombor angka 1.Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu.pam900. Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. 3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. Huruf/Fonts Huruf Times New Roman. Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1. abstrak.5 spacing).blogspot. sinopsis. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK). Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak. penghargaan dsb. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur. . Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4. ii.

Topik ialah pokok pembicaraan. Diketahui dengan baik 4.0 Definisi Konsep 2 3..1 Sub-sub judul 8 4.. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit.. 13 6.0 Pengenalan 1 2.. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas.0 Cadangan 15 7... Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b.0 10 5...SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan ...... Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja. Menarik 3. Peringatan tentang Tajuk a. 2.0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1.0 .0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3..

... Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan......... ´Oleh itu..... kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang... 1993).µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang. (Paredis. ____________________ 3.. ´Senggaraan secara berjadual.....telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).. ´Menurut Paredis (1993).. ____________________ 2.. Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1. ´Shafie Deris.... Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut. Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik.... Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk...c. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang. Gunakan istilah yang btepat dan padat d...... (1999) telah menggunakan.µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. .... al.. et. ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a...µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat..µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut...

2. 86(2). Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang.µ Boston: Allyn & Bacon. Kurikulum . e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000). Mikac...µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan.µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.F. ´Demografi Penduduk. ´ Assessing.Contoh menulis Rujukan. menjawab persoalan yang berbangkit. 217-247. (1985). c) Artikel dalam jurnal Halinger.µ dlm.. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2. Penghantaran tugasan. Masa pembentangan 20 minit. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing... ´Peranan Pengetua.. 73-91. 5.. 4. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. ´Instructional Leadership. ´ Wawasan Pendidikan.. Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan ..µ PPD Kluang. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1.. G. ´School Leadership.µ The Elementary School Journal. 3. (2002).. a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993). Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1.. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993). b) Artikel dalam buku Southworth. mengawal selia komputer. J. Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3. N. Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat.Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful