STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya. 2.Konsep Ketertinggian Perlembagaan . 4. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak. Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.3 . Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British. Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi. p. 2. 4. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.1 .Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2. 5. hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara.Takrif & Konsep Perlembagaan 1. 3.Pengajian Am Kertas 1 . 2.STPM . PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa. 3.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2.2 . PPM merupakan Perlembagaan bertulis.

Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .2.4 .

Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana .mana 2 daripada caracara lain 2. Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. syarikat atau agensi -agensi kerajaan.Pengajian Am Kertas 2 . Bincangkan.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. Jelaskan. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu. . Jika di awal ayat . Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . Bincangkan. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah.skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu.STPM . Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah.Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1. Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak.

Jika di awal ayat . Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini. o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa.skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain. Jika di akhir ayat .Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jika di akhir ayat . Jelaskan Kata Kunci Soalan . Bincangkan. Huraikan.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia. Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif. namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak.Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1.Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jika di akhir ayat . Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Jika di awal ayat .2. Ulaskan. Kata Kunci Soalan . Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. 3. Nota tambahan : . Namun. Kata Kunci Soalan . Huraikan. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan.skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara.skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu. o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik.skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju.

merompak. 4. 5.Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan. [ Negeri Terengganu ] 2. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri. 7.Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan. 6.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22. 9. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah . Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1.Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20. membunuh. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17. 3.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12. Perak ] 4.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10.Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15. 2.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula. [ Negeri Perak ] .Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11.Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5. 8.

Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14. iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12.Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19. Akuakultur [ Negeri Kedah.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] .L ] 20.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18. Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia.6. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8. [ Negeri Perlis ] 7.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15. Johor ] 11. [ Negeri Kelantan ] 16. Perak ] 10.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17. Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9.Wabak selesema burung ( virus influenza A.Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13.Penyakit berbahaya.

resah dan gelisah. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. Seseorang itu akan berasa tertekan. berpeluh. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan.Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. ‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. tegang. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2. perasaan dan tingkahlaku mereka. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib .1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja.

Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. 1. Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. delusi. kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku.berkomunikasi dengan mereka. Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. berkelakuan aneh seperti bercakap seorang. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan). Antara contoh delusi ialah . kecelaruan pemikiran. . Ia dikenali sebagai halusinasi. Ia dipanggil delusi. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. ketawa atau marah dengan tiada bersebab. 2. Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. 3. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3.

Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ). terapi kognitif. Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya. terapi berkelompok. pendidikan psikologi. psikoterapi.4. tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental.medscape. terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara. Rujukan ‡ www. terapi keluarga.. ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA . Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya. kehilangan ibubapa semasa kecil. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental.

µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. Dr. Bagaimanapun ujar beliau. Hussain Habil berkata.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh. Dr. Jelas beliau. ´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara. masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. Prof. Menurut Menteri Kesihatan. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. Hussain berkata. Beliau berkata.µ kata beliau.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN. Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti. Sehubungan itu katanya. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik. . jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara. Sementara itu. statistik juga menunjukkan sebanyak 11. Datuk Seri Liow Tiong Lai. Mohd. Mohd. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan.196 kes pada tahun sebelumnya. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata.227 kes pada tahun lalu berbanding 364.

penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu. cara menanganinya. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. rakan kerja dan lain-lain. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini. Aspek perhubungan kekeluargaan.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini. Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi. berfikiran . motivasi diri dan harga diri. psikologi dan social. Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. rawatan fizikal.

Malah. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. Secara tidak langsung. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini. Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. Melalui kaedah ini. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. ia melatih pesakit supaya lebih berani. fobia dan obsesif kompulsif. Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula.terbuka. bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik. . TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku. disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka. Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. SOSIAL . Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. Justeru.

mentalhealth. Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. pemulihan social. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Pada masa yang sama. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan.my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Prof Dr Azhar Md Zain. Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. Pada 19 November. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit. Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan. . akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. Pada tarikh sama. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain. ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. Universiti Putra Malaysia (UPM). Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri. Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat.org. Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga.

masalah dihadapi individu B dianggap remeh. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. ´Sama ada berpendidikan. . tetapi tidak bagi individu B. Selain itu. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. Sebenarnya. mereka masih lagi memerlukan perhatian. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. dipinggirkan keluarga dan masyarakat. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik. namun yang penting adalah cara menanganinya. Justeru. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. Malah. ahli keluarga dan juga rakan sebaya.µ katanya. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. Walaupun dirawat. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat. ‡Individu itu sering berasa letih. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. atau perubahan tabiat tidur. berkerjaya profesional atau tidak. masalah ini boleh diatasi. ‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. Mungkin bagi individu A. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. Begitulah juga sebaliknya.µ katanya. ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin.

Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. keluarga dan hidupnya. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan.‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan . kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. jika gagal. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. pada hari ini. pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. . Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Namun. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. Tetapi. Penyakit-penyakit psikosis. minum minuman keras atau mengambil dadah. Apa yang mereka lihat.

Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. resah dan tertekan. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan.Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. . Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. penyakit mental juga boleh diubati. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Bagaimanapun. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Apabila ‡ keseronokan hidup. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. keresahan (anxiety).

Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga. tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan. dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. Simptom positif termasuk delusion. dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif". seseorang itu akan diberi bius. Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal." dan berasal dari bahasa Greek (schizo. blunted atau terhad dan emosi. Sebelum rawatan diberikan. auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis. Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. Rawatan jenis ini adalah selamat. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah . Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti). Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. Walaupun etymologinya. skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis. "minda"). Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal. Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental.split personality". walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif. "sindrom .

terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal). Pada tahun 1911. Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os.bersepah (disorganization syndrome). dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. Dalam kehidupan dewasa. mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). perhatian. Theori ini. ini cenderung boleh diharap pada tahap . Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes." Tambahan lagi. fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. Baru-baru ini. ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita. Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain.(stress-vulnerability). terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. dikenali sebagai phenothiazines. Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' . dan kurang berkesan bagi sesetengah individual. dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine. menyelesaikan masaalah. ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. samaada pramatang ataupun tidak. kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. Bagaimanapun. Bagaimanapun. Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting. kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia). yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. mengurangkan simptom psychotik.

perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes . Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c. Presiden (Pengerusi) b. b. hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan. 4) Peranan Presiden: a. notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan. Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu.kumpulan.

. Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a. Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c. Untuk layak menjadi ahli. sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi.

pertanian. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan.my/index. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara.parlimen. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen. menjaga dan mempertahan Perlembagaan. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. industri.dalam perdagangan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. Sumber : http://www.php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. Negara. dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli.gov.

kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. masyarakat dan negara. 2. Penggemblengan semangat bekerja keras. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. rendah hati . KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. Sikap mudah mengalah. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. Ketepatan pengukuran. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. 3. Dalam Islam. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu.

kejayaan. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. biasiswa. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. keluarga atau pemimpin. Semua peluang seperti pendidikan. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. agama dan fahaman politik. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. Cina. lapisan masyarakat. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. 4. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. . etnik. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. keadaan dan tempat di mana kita berada. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. kecemerlangan dan. 5. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak.dikatakan Tawaduk·. subsidi. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. kaum. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. keteguhan. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa.

kontraktor. produk. 7. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. Dalam pemilihan syarikat. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Dalam aspek pemerolehan kerajaan. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. 6. . tidak mahu ditegur atau dikritik. Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. pemberi khidmat.

Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. 31. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. ´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. semalam. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Suraya. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia.gov.penerangan. Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. Datuk Seri Najib Razak. INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat.pmr. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. sama ada sekolah kebangsaan . Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. Semua aliran. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. anak kelahiran Sabah.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. . Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. (Sumber :. Sifat ingin mengutamakan diri. Berusaha memperbaiki kesilapan. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri. Sambil memanjatkan rasa syukur. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai. bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah.Dua hakim syarie wanita pertama negara. 8. di Bukit Gambang Resort City. di sini. Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan.

dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri. Rafidah.µ katanya. ´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM. yang berasal dari Pulau Pinang. kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd). Terdahulu. Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. "Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan. . kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini. Najib berkata.µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu. Selain itu. akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama.µ katanya. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. di sini Sabtu malam. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara . pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. Najib berkata. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes. Datuk Dr Abdullah Md Zain. "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya. sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Justeru. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak.PM KUALA LUMPUR .Sementara itu. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Bagaimanapun. 39. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM.Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara. katanya." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka.

. Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. Hubert J. "Ingatlah.Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL . Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat. Sementara itu. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu.. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Abdullah berkata. Gijzen. Justeru itu. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara. Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia. sejak dari dulu lagi. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni." katanya." katanya." kata Abdullah."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan. masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun." katanya. Pada majlis itu. Jika pengiktirafan itu ditarik balik. "Di tanah air kita ini. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan. Kebudayaan. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu. "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia. Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO. "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya.

kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Secara tidak langsung. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Natijahnya. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. Dengan langkah proaktif tersebut. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. guli. Realitinya. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Kini. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Saya berharap. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. Oleh itu. maka tak cinta. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. Kesimpulannya. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Daripada persepsi cendekiawan. permainan tradisional seperti congkak.Sebagaimana kita sedia maklum. Yang di luar jangkaan. bercerai kita robohµ. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Yang indahnya. satu hari nanti. Sebenarnya. tak lekang dek panas. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. wau. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Oleh hal yang demikian. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. . permainan tradisional semakin dipandang enteng. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. Kini. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. Sebagai contoh. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. sesal kemudian tidak berguna. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. Jika ditinjau dari sudut sejarah. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. Sesal dahulu pendapatan. minum airµ. Akhirulkalam. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang.

permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. ´Tak kenal maka tak cinta´. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain.µ Ternyata. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. setelah diperkenalkan kepada pelancong. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni. wau. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. Oleh itu. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. sesal kemudian tidak berguna. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. ´serampang dua mata. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. Dengan adanya permainan tradisional itu. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. gasing dan sebagainya. ´sesal dahulu pendapatan. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. . lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Tamsilnya. terutamanya golongan muda. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan. Rentetan daripada itu. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. hotel. Lebih-lebih lagi. seperti peribahasa.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. Pada pendapat anda. Seperti peribahasa. Sebagai contohnya. Lantaran itu.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat.µ Tambahan pula.

Lantarannya. dan peraduan poster dan sebagainya. Berpaksikan kelab permainan tradisional. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. Bak kata peribahasa. ´di mana ada kemahuan. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. atas komitmen pihak sekolah. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. terutamanya media cetak dan media elektronik. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. cara bermain dan lain-lain lagi. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini.µ Walaupun zaman beredar. pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional. Sehubungan dengan itu. pameran. bak kata peribahasa. seperti peribahasa. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. Sehubungan dengan itu. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera.µ Sesungguhnya. di situ cendawan tumbuh. Sementelahan pula. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. congkak dan lain-lain. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan . pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. Setelah disuntik ilmu itu. seperti peraduan karang-mengarang. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. di situ ada jalanµ. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. seperti peribahasa. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara. Sebelum nasi menjadi bubur. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita. seperti wau. ´ tak kenal maka tak cinta. tak lekang dek panas. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. gasing. ´di mana batang terguling. manusia memang suka bertanding dan berlaga. ´Tak lapuk dek hujan. Selain itu. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja.Natijahnya.

Secara intihanya.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. Di samping itu. Ingatlah peribahasa. Selain itu. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. Oleh itu. yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. sumba ng mahram. Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Johor. daerah. amuk. Namun. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. disko. Hal ini terjadi apabila majalah picisan. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif. seks. hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. sesal kemudian tidak berguna. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. Tanpa kesedaran ini. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. ´Sesal dahulu pendapatan. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. membazir dan membuang masa. ´menyelam sambil minum airµ. Di peringkat lebih luas pula. sebahagian besar dada. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. kebangsaan hingga antarabangsa. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. Aksi wanita yang mengghairahkan. tahyul dan mistik seperti Mangga. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. URTV. memakai celana mandi dan sebagainya.permainan tradisional dari peringkat sekolah. iaitu bahan yang bersifat hiburan. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. . Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. bunuh. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. parti dan sebagainya. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. zina dan lain -lain. bersekedudukan. bersekedudukan dan sebagainya. pub. bohsia. paha. Ini termasuklah kejadian rogol. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. Mastika dan lain -lain. selaras dengan peribahasa. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata. Oleh itu. Bacaria. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara.

Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah. terutamanya di kalangan pembaca remaja. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna. masyarakat dan negara. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri. Ujang. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur.RM5.komik seperti Utopia. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk. komik. Oleh itu.ciri tatabahasa yang baik. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca. keris menari. kubur berasap. Contohnya. hiburan. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca.temeh. Sudah menjadi lumrah manusia. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka. Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. Keadaan ini sangat berbeza. ada yang mencecah ratusan ringgit. ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja. Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah. bagi . adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya. Kesimpulannya. Hasilnya akan lahir para pembaca.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja. Kisah mayat bangkit dari kubur. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik .buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar. remaja tersebut akan memilih komik. tentulah mereka akan membeli yang murah. Jadi. pornografi dan keganasan. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan.komik hiburan.komik hiburan atau buku. Kesannya. apabila ada yang murah. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. Komik. bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh.

Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja.anak dengan betul. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja. mahupun ke peringkat globalisasi. . Contohnya. remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. salah tarik mengembalikan. Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini. ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. mereka sentiasa ingin mencuba. salah langkah surut kembali .warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. Contohnya. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja. negara. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten. Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja. Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . Contohnya. Implikasinya. Contohnya adegan pergaduhan. Selain daripada faktor itu. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat. masyarakat. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. Sebagai remaja. Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini. Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. Natijahnya. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak. Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. Contohnya. sekaligus dapat menghalang anak.anaknya. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan. Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya. haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif. Tambahan pula. malahan turut melibatkan nama keluarga. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut.persatuan tertentu. Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga. Jika sedari kecil lagi.anak kepada seorang guru.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam .

Bagaimanapun. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. Di pasaran terbuka saja. tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. mana -mana orang yang mencetak. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam. Mengikut Bahagian Tapisan. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. Dengan perakuan itu. Seksyen 16.000 atau penjara selama dua tahun. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. terutama di kedai kaki lima. Dari satu segi. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. persoalannya. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. masih . wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. majalah. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. Hidup jangan berkiblatkan Barat. Jelas. Dato Seri Abdullah Badawi. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. Dari sudut lain. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan. O leh sebab itu.

Justeru. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. Katanya. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. persoalan seperti aurat. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. . azab kubur. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. Umpama. Dr Zakaria tidak menafikan. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. Malah katanya.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. Dalam pada itu. katanya. khurafat serta tahyul. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. beliau berkata. Kuala Lumpur. Hakikatnya. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Prof Dr Zakaria Stapa. kata beliau. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. Kita amat khuatir suatu masa nanti. katanya. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. Malah katanya. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. Paling mengejutkan.

Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. . Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah. Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. * Penyakit-penyakit psikosis. Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. Di samping itu. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala. katanya. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. Mahkamah Rendah di Semenanjung.

kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. pada hari ini. Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. Apa yang mereka lihat. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. resah dan tertekan. keresahan (anxiety). Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. Tetapi. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. penyakit mental juga boleh diubati. Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal.

tekanan. Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008. pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. seseorang itu akan diberi bius. Rawatan jenis ini adalah selamat. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO). Sebelum rawatan diberikan.BWD). . Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. Pada tarikh ini. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Bagaimanapun. Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis. Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia .

kompleks dan bandar. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown. Nota: UNESCO (United Nations Educational. pada tahun 2000. B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. Kebudayaan. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. bangunan. Selepas tujuh tahun. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. monumen. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia. Sekiranya status tersebut ditarik balik. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi. hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. Misalnya hutan. Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. . tasik. Jawatankuasa tersebut. gunung. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. sains dan kebudayaan.Sebelum ini. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. padang pasir. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut.

informatif. sama ada secara langsung dan tidak langsung. Dengan itu. Jalan Masjid Kapitan Keling. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat. menganalisis fakta dan data yang diberi. muzium. membuat penghitungan dan membuat taakulan. premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. Lebuh Light. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. Bukit St Paul. Melaka Manakala di Georgetown. . penghujahan dan penilaian. Lebuh Bishop. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. tempat ibadah dan kubu yang dibina. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan.6 hektar.4 hektar. Kawasan ini termasuk Lorong Love. naratif. Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. Maka. Pengkalan Weld Lebuh Pantai. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. rumah-rumah ibadat dan makam makam. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif. Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St.Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina.

Harga petroleum mentah Nilai : 1. trend petunjuk . Elemen : 1. Tahun 2004 3. jenis barangan 2. petunjuk. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. 2. negara-negara 2. eksport dan import 2.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini.perubahan . eksport. nilai untuk kuantiti pengeluaran.indeks. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.pola. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan.perbandingan atau kompaun. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. aliran turun naik. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. eksport dan import 2. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Kuantiti pengeluaran. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1.

titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. kebiasannya nilai. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. pemboleh ubah. graf bar komponen . kuantiti. Perlu ada skala . Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. . Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. 5. y y y y y y Selepas membina sesuatu media.bilangan. Segala butiran.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . Jadual harus di sediakan .Tajuk yang lengkap (lokasi. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain.. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. 1. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. perkara dan tempoh ) 2. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. 3. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. pengeluaran peratus @ kadar. 4. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Titik. Antaranya : 1.

dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media .1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. eksport. graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun.

Graf garis (kompaun / komponen) 3.. Carta pai (tunggal. INGAT. .. berbanding atau silinder) 6. Graf gabungan bar dengan garis 4. Graf bar (kompaun / komponen) 2. Baiklah. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002.Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat.

sahaja. 4. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence.1993. 3. hanya tolak markah teknik (1m). tempoh atau tempat. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. 5. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. Bentuk teks bukan linear seperti jadual.iaitu dari segi perkara.. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009. anda akan pelajari Graf Bar. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. graf. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002. carta dan gambar rajah. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru.. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk.. .2.. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear.

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1.

Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7.2. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Sekiranya terdapat data anggaran. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4. Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Bagi graf bar komponen. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3.. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar . nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4..

to colleagues who work in the same or an allied field. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. Dalam akademik. Format Kertas Kerja . Ini bermakna. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. misalnya kolokium. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru. kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. simposiun. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. Kolokium lebih bersifat tertutup. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. perbincangan secara berkumpulan. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum. seminar atau persidangan. Typically.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. Manakala. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah.

Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur. Huruf/Fonts Huruf Times New Roman.Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. senarai jadual. Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4. abstrak. .5 spacing). Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text). Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1.5cm di sebelah atas. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK). Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti.pam900. perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar).com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. 3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. ii. sinopsis. Muka Surat Nombor Roman i.blogspot. Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. @www. penghargaan dsb. iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. 2. Nombor angka 1.

2... Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk... Peringatan tentang Tajuk a..0 Cadangan 15 7. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit..0 ..1 Sub-sub judul 8 4..0 10 5.. Topik ialah pokok pembicaraan.0 Definisi Konsep 2 3.SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan .0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3.0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1..0 Pengenalan 1 2. Diketahui dengan baik 4.. Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b. Menarik 3.. 13 6. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja...

. ____________________ 3. Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk..... (1999) telah menggunakan.. 1993).telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).... et... ´Shafie Deris.... ____________________ 2....... (Paredis.. Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan.....µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut.µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang..... ´Senggaraan secara berjadual. Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut. al... ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a.. Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik.. ... ´Oleh itu..µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat..µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang.... kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang. Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1....c.. ´Menurut Paredis (1993). Gunakan istilah yang btepat dan padat d....

c) Artikel dalam jurnal Halinger.Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4. Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1. e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000). 2... ´Instructional Leadership. (2002). G.. 86(2)... 5. 217-247. ´ Assessing.µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.µ Boston: Allyn & Bacon. mengawal selia komputer. Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang. Masa pembentangan 20 minit.. ´Peranan Pengetua. Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3..Contoh menulis Rujukan..µ The Elementary School Journal... ´Demografi Penduduk.F. 3.. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung.µ PPD Kluang. 73-91.µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. N.µ dlm. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993). Mikac. Kurikulum . menjawab persoalan yang berbangkit. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2. (1985). Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1.. ´ Wawasan Pendidikan. b) Artikel dalam buku Southworth. 4. ´School Leadership. Penghantaran tugasan. a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993). Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. J. Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful