STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan

Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )

1.1 - Konsep Negara 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah: o Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf o penduduk yang tetap o kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadb irannya o kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal -ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara -negara lain. 1.2 - Sistem Kerajaan - Definisi Kerajaan 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bert anggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan 1. Kerajaan Kesatuaan o Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.

o

o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan. Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

2. Kerajaan Konfederasi o Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.

o o

o o

Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini. Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871 -1918.

3. Kerajaan Persekutuan o Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atauKerajaan Tempatan:

o o

o

Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu. Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara perkara yang tidak memerlukan keseragaman Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.

1.3 - Bentuk Negara 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya: - Kerajaan Monarki 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.

2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif. 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam. - Kerajaan Republik 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif. 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasas kan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ". 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah o Rakyat mempunyai hak -hak asasi, persamaan, dan kebebasan. o Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa. o Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya. o Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah o rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen. 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik. 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketuaeksekutif negara. 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina. - Kerajaan Autokrasi 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seora ng ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu: o Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri o Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya o Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah 3. Tujuannya adalah untuk o Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana -mana badan di atas o Mengelakkan penyalahgunaan kuasa o Menjamin pentadbiran yang lebih cekap o Menjamin rakyat mendapat keadilan undang -undang - Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia

" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di -Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri

2.Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM ) 1.Bab 2 Perlembagaan Bab 2 ( Perlembagaan ) 2. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara.Takrif & Konsep Perlembagaan 1.1 . Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri -ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak.3 . PPM merupakan Perlembagaan bertulis. 3.Konsep Ketertinggian Perlembagaan . Perlembagaan mengandungi undang -undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.2 . 4.STPM . Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putihmanakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undangundang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa. hal ini bermakna negara b erkenaan akan berada dalam keadaan huru -hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya. 3. 5. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggahdengannya.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia 2. 2. p. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara. 2. 4.Pengajian Am Kertas 1 .

4 .Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia .2.

Bincangkan. Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman.mana 2 daripada caracara lain 2. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) o Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar.Bincangkan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1.Pengajian Am Kertas 2 . Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara. Bincangkan kepentingan Pusat Sumber Sekolah dalam konteks merealisasikan minat membaca. SKEMA ( 2 + 2 ) o Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak. syarikat atau agensi -agensi kerajaan. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. SKEMA : 1 + 1 + 2 ( Mana . Jika di awal ayat . Pendekatan psikologi dan cara lain juga mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah. Bincangkan kepentingan mata pelajaran Sejarah. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan diatasSKEMA : ( 1 + 3 ) o Hukuman merotan boleh menjadi satu alternatif kepada pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar. Bincangkan.Bahagian A dan B ( Esei ) Bahagian A dan B ( Esei ) y y Setiap soalan dalam pengajian am kertas 2 mempunyai kata kunci jawapan Pelajar mesti menganalisis kehendak soalan dengan cara mengenai pasti kata kunci dan petunjuk jawapan ( 1 ) Bentuk soalan A dan B 1.skema jawapan 4+0 o Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu.STPM . SKEMA ( 2 + 2 ) ( 2 ) Memahami kata kunci soalan Kata Kunci Soalan . Jelaskan. SKEMA : ( 4 + 0 ) o Mata Pelajaran Sejarah adalah subjek teras yang diajar kepa da semua pelajar di peringkat sekolah menengah. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) o Pusat sumber sekolah menyediakan banyak kemudahan kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. SKEMA : ( 2 + 2 ) o Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. . SKEMA : ( 4 + 0 ) o Kos pembikinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan filem tempatan kurang bermutu.

o Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini. Jika di akhir ayat . 3. o Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara. Bincangkan. Huraikan.skema jawapan 2 + 2 o Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat an tara bandar-bandar utama dan juga kawasan -kawasan lain. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan.skema jawapan 2 + 2 o Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia.Huraikan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Namun. Kata Kunci Soalan . Jika di awal ayat . Jika di akhir ayat .skema jawapan 2 + 2 o Sungguhpun penciptaan alat -alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu.skema jawapan ( 4 + 0 ) o Untuk mencapai status negara maju. Jika di akhir ayat . Nota tambahan : .Jelaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Jika di awal ayat . Jelaskan Kata Kunci Soalan .2.skema 2 + 2 o Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak -anak. Huraikan. o Tugas mendidik anak -anak merupakan tugas utama ibu bapa. Kata Kunci Soalan . Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar.Ulaskan Maksud / Ulasan Kata Kunci 1. Ulaskan.

Memartabatkan warisan budaya tempatan [ Negeri Sembilan ] 1. 5. 6. [ Negeri Terengganu ] 2. Memelihara biodiversity kepelbagaian biologi [ Negeri Sabah . Perak ] 4. namum terdapat segenlitir ibu lebih suka menyusu anak mereka sendiri.Jenayah ragut [ Negeri Pahang ] 12.Keganasan Rumah Tangga [ Negeri Sarawak ] 11. 8.Perpaduan [ Negeri Sembilan ] 23. 9.Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat Bandar [ Negeri Terengganu ] 15. 3. merompak. [ Negeri Perak ] .Pengguna dan pihak berkuasa menentukan turun naik harga barangan [ Negeri Sarawak ] 18.Pelancongan kesihatan [ Negeri Pahang ] 21. Sampah atau sisa pepejal atau kitar semula [ Negeri Kelantan ] 3.Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa mendatangkan pelbagai manfaat kepada sesebuah Negara [ Negeri Johor ] 19. 4. Bahagian B (Karangan Laras Sains) 1.Jenayah penculikan kanak -kanak di Negara kita semakin membimbangkan [ Negeri Sabah ] 16.y y y y y Isi ikut keutamaan Cari fokus dalam soalan Tidak perlu hurai isi dulu Tulis isi dengan ringkas dan padat Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar STPM Pengajian Am 2010 ± Tips and Spotted Topics for Paper 900/2 ( General Paper) Bahagian A (Karangan Laras Sastera) Budaya Samseng salah laku pelajar ( Gangsterism ) [ Negeri Kelantan ] Modal Insan ( Rancangan Malaysia Ke -9 ) [ Negeri Sabah ] Kemalangan dalam perindustrian [ Negeri Perak ] Bincangkan faedah globalisasi [ Negeri Perak ] Aktiviti perlumbaan haram [ Negeri Perak ] Punca-punca kebakaran dan langkah langkah [ Negeri Perak ] Kad Kredit [ Negeri Perak ] Rasuah [ Negeri Melaka ] Keganasan penderaan. merogol dan pembuli jalan raya [ Negeri Melaka ] 10.Kebanjiran program reality dalam dunia hiburan [ Negeri Terengganu ] 14. Jelaskan ciri-ciri perbezaan antara penyusuan susu ibu dengan susu formula.Gejala penemuan mayat bayi di tempat pembuangan sampah atau sungai [ Negeri Kelantan ] 13. 7.OKU ( orang kurang upaya ) [ Negeri Pahang ] 22. Jelaskan kesan-kesan ketidakcekapan pengurusan pembangunan fizikal terhadap alam sekitar dan kehidupan. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak -anak mereka. membunuh.Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor [ Negeri Sabah ] 17.Kokurikulum [ Negeri Johor ] 20. Peranan satelit dalam memajukan sesebuah Negara [ Negeri Sabah ] 5. 2.

Industri ternakan haiwan [ Negeri Kedah ] 9. Perak ] 10.Penggunaan teknologi penyinaran atau radiasi baik dan buruk [ Negeri Pahang ] 17.Wabak selesema burung ( virus influenza A. iaitu H5N1 ) [ Negeri Kelantan ] 12. Akuakultur [ Negeri Kedah.Penyakit kardiovaskular punca [ Negeri Melaka ] 13.Teknologi komunikasi [ Kelantan ] . [ Negeri Kelantan ] 16.Bahan kimia toksik mengancam kesihatan [ Negeri Pahang.L ] 20. [ Negeri Perlis ] 7.Impak pengambilan makanan suplemen [ Negeri Johor ] 14.Penyakit berbahaya. Johor ] 11. Bincangkan kewajaran dan kelemahan usaha penerokaan angakasa lepas [ Negeri Perlis ] 8.Hutan menjejaskan kestabilan ekologi [ Sarawak ] 18.Alam sekitar [ Wilayah Persekutuan ] 19.Faktor yang menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit pada masa kini [ K.6. Bincangkan keadah pengurusan bahan buangan pertanian yang dapat mendatangkan manfaat kepada manusia.Sains dan teknologi mampu menangani krisis makanan berkhasiat [ Negeri Johor ] 15.

Penyakit Mental Apa itu penyakit mental? ‡ Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. ‡ Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utam a yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi.TEMA LARAS SAINS: PENYAKIT MENTAL Pengenalan. Seseorang itu akan berasa tertekan. Psikosis: Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran. Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih lazim tetapi penyakit kemurungan. o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka. Antara contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut: Kemurungan Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. berpeluh. berdebardebar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya 2. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. Neurosis: o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran. ‡ Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11. perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Adakah semua penyakit mental serupa? Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: 1. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Kebimbangan Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang. perasaan dan tingkah -laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. tegang.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. Kewarasan mereka juga terjejas o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara -suara ghaib . resah dan gelisah. perasaan dan tingkahlaku mereka.

Jangkitan virus: Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental.berkomunikasi dengan mereka. 2. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya. Prestasi kerja mereka juga merosot dengan ketara. 3. Ia dikenali sebagai halusinasi. kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. Ia dipanggil delusi. berkelakuan aneh seperti bercakap seorang. ketawa atau marah dengan tiada bersebab. Sebagai contohnya: Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin 3. Contoh psikosis yang sering dialami adalah: Schizophrenia : Antara ciri utama ialah: halusinasi. . kecelaruan pemikiran. Mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Faktor genetik/ keturunan: o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Antara contoh delusi ialah . Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Penyebabnya tidak diketahui dengan tep at. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental.ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut. Kecelaruan manik-depresif (dwikutub): Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Kecelaruan Personaliti : o Secara asasnya kecelaruan ini membuat se seorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karekter. delusi. Kajian masih dijalankan untuk memperincikan punca sebenar penyakit ini. Gangguan bahan kimia dalam otak: o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa kemurungan). 1.

Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk menjalani penilaian selanjutnya.4. Ia bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih..medscape. pendidikan psikologi. ‡ Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling. ‡ Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya boleh dilihat. ‡ Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ ‡ Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah: Faktor kemiskinan. terapi berkelompok. Bolehkah penyakit mental diubati? ‡ Ya ‡ Kemajuan dalam bidang peru batan moden telah membolehkan penemuan ubat ubat yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental. tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. Rujukan ‡ www. ‡ Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General Health Questionnaire (GHQ).com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate ‡ American Psychiatric Association PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA . terapi pemulihan carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya. psikoterapi. (Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut) GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. terapi kognitif. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit. Di manakah bantuan boleh diperolehi? Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan penyakit mental? ‡ Ya. Sejarah hidup yang getir: Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar. kehilangan ibubapa semasa kecil. terlalu banyak mengala mi cabaran hidup yang sukar 5. terapi keluarga.

227 kes pada tahun lalu berbanding 364. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan. penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara. ´Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara. Bagaimanapun ujar beliau. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata. Prof. tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh. Jelas beliau. lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti.µ kata beliau.CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik.µ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. Mohd. statistik juga menunjukkan sebanyak 11. Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400. . masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional. Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN. Mohd. Hussain Habil berkata. orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama. Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia. Sementara itu. Hussain berkata. Sehubungan itu katanya. jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri. Menurut Menteri Kesihatan.196 kes pada tahun sebelumnya. ´Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental. Bincangkan kesan negatif tersebut Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut. perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera. Dr.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Beliau berkata. Datuk Seri Liow Tiong Lai. Dr. ´Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara.

cara menanganinya. Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah: Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit. Cara Rawatan Penyakit Mental Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:Neurosis § Psikosis Penyakit mental organik seperti nyanyuk Gangguan personaliti Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif Ketagihan dadah dan alcohol Percubaan membunuh diri Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi. termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi. rakan kerja dan lain-lain. PSIKOTERAPI Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu. berfikiran . Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:Psikoterapi dinamik Psikoterapi kognitif Psikoanalitik psikoterapi Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini. motivasi diri dan harga diri. Aspek perhubungan kekeluargaan.KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. rawatan fizikal. Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:Kaunseling Psikoterapi Tingkah laku Rawatan Sosial Rawatan Fizikal Selain ubat-ubatan. penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan. Rawatan Psikologi Rawatan psikologi kepada pesakit ini. psikologi dan social. Aspek pengambilan ubat Konsep tekanan. hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi.

Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu. bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik. Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu. SOSIAL . . Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. Secara tidak langsung. fobia dan obsesif kompulsif. Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka. ia melatih pesakit supaya lebih berani. Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik. doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula. pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi. Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang. ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati. Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah.Latihan Asertif Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan. dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan. penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi. Melalui kaedah ini. mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower. TERAPI TINGKAHLAKU Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku. mencetuskan persengketaan dan sebagainya. disegani dan tidak mudah diperkotakkatikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan. contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. Malah.terbuka. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini. Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain. Justeru.

Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya. seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Universiti Putra Malaysia (UPM). pemulihan social. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental.KOMUNITI Dalam menangani masalah ini. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. Pada 19 November. Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka. Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan. Malaysia Mental Health Association (MMHA) http://www. pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan . ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul. masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri. Pada tarikh sama.org. ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini. sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain. Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan.my PUNCA PENYAKIT MENTAL CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Prof Dr Azhar Md Zain. akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak. . Pada masa yang sama. masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit.mentalhealth. Rawatan Sosial Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan.

‡Tahap keyakinan diri turun mendadak. Walaupun dirawat. ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan. Malah. atau perubahan tabiat tidur. Antaranya ialah: ‡Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. ´Ada banyak sebab bagi kemurungan. turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi. tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya. Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan. Justeru. masalah ini boleh diatasi. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan. Sebenarnya. ‡Individu itu sering berasa letih. mereka masih lagi memerlukan perhatian. ‡Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat.µ katanya. tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat. dipinggirkan keluarga dan masyarakat. Mungkin bagi individu A. Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. namun yang penting adalah cara menanganinya. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. ahli keluarga dan juga rakan sebaya. . ‡Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius. Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang.µ katanya. di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. tetapi tidak bagi individu B.´Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. ‡Mengadu mengalami penyakit tidak berasas. terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin. masalah dihadapi individu B dianggap remeh. bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga. ´Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. Begitulah juga sebaliknya. ´Sama ada berpendidikan. individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya. Selain itu. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental. berkerjaya profesional atau tidak. Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik.

keluarga dan hidupnya. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. pada hari ini.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. ‡Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. ‡Individu itu tiba-tiba mula merokok. ² Bernama LANGKAH-LANGKAH MEMULIHKAN PESAKIT MENTAL SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. pesakit dan keluarga mereka kadangkadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat.‡Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan. Apa yang mereka lihat. Tetapi. minum minuman keras atau mengambil dadah. . Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental. Namun. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. Orang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. jika gagal. Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ´luar biasaµ. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. Penyakit-penyakit psikosis. Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit-penyakit mental. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan .

Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. kemurungan (depression) dan obsessif kompulsif. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. Sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan. Di antara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Apabila ‡ keseronokan hidup. Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. contohnya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. pengambilan ubat-ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. Bagaimanapun. kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala-gejala penyakitnya dengan lebih baik. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. keresahan (anxiety). Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. resah dan tertekan. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. .Diantara penyakit-penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Ubat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. penyakit mental juga boleh diubati. ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit.

dan mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. Dengan ketiadaan ujian makmal objektif untuk mengesahkan diagnosis. Sesetengah model skizofrenia termasuk kecacatan pemikiran rasmi (formal thought disorder) dan kesukaran merancang dalam kumpulan ketiga. skizofrenia bukannya sama dengan masaalah identiti berpisah (dissociative identity disorder). blunted atau terhad dan emosi. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur. "minda"). Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental. lemah pertuturan dan ketiadaan dorongan (motivasi). Sebelum rawatan diberikan. dalam popular culture keduanya sering kali dikelirukan. Skizofrenia adalah penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang (perception) pada gambaran alam sebenar (realiti). dan termasuk ciriciri seperti kesan psychologi rata. auditory hallucinations dan thought disorder dan biasanya dianggap sebagai manifestation psychosis." dan berasal dari bahasa Greek (schizo. Walaupun etymologinya. Diagnosis berasaskan pengalaman yang dilapurkan sendiri oleh pesakit. Simptom negetif digelar sedemikian kerana ia dianggap sebagai kehilangan atau ketiadaan tabiat (traits) atau keupayaan normal. ia juga menyumbang kepada masaalah teruk dengan perangai manusia atau emosi. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. ia sukar bagi menyatakan samaada ia adalah masaalah psikiatrik tunggal. Simptom positif termasuk delusion. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Disebabkan terdapat banyak gabungan simptom. Walaupun skizofrenia seringkali mendorong kepada difungsi (dysfunction) masyarakat atau pekerjaan. bersama tanda-tanda yang dilapurkan oleh pakar psikiatri atau sebarang pegawai perubatan terlatih seperti doktor dalam psychologi. Penyelidikan kini dalam perkembangan masaalah ini sering kali menumpukan kepada peranan neurobiologi. walaupun punca organik yang jelas dan boleh dikenal pasti masih belum dijumpai. Rawatan jenis ini adalah selamat. tidak terdapat kaitan penyakit ini dengan kecenderungan kelakuan agresif. atau juga dikenali sebagai masaalah personaliti pelbagai (multiple personality disorder) atau "personaliti terpisah .split personality". Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif. Tidak terdapat ujian biologi objektif bagi skizofrenia. "sindrom ." (jamak) apabila dia mencipta istilah yang ada sekarang. seseorang itu akan diberi bius. terdapat persoalan mengenai status skizofrenia sebagai satu penyakit rasmi. [sunting] Gambaran keseluruhan Skizofrenia sering kali digambarkan sebagai simptom "positif" dan "negatif". walaupun kajian mencadangkan genetik dan biokimia adalah faktor penyumbang utama.Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Kementerian Kesihatan Malaysia PENYAKIT MENTAL : SKIZOFRENIA SOALAN : Skizofrenia merupakan penyakit mental di tahap kronik. Istilah "skizofrenia" diterjemah secara kasar sebagai "fikiran berkecai. dan Eugen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai "the schizophrenias. "memecahkan" atau "membahagikan") dan ? (phr?n.

Pada tahun 1911. menyelesaikan masaalah. Ini mungkin dalam bentuk fungsi psychologi yang kurang atau cacat seperti ingatan. yang mendapati istilah Kraepelin sebagai mengelirukan. dengan kaum lelaki cenderung menunjukkan simptom lebih awal berbanding kaum wanita. dan semua orang dalam masyarakat mungkin mengalami pengalaman seumpama itu dalam hidup mereka. "dementia praecox" dinamakan semula sebagai "skizofrenia" oleh pakar psikiatri Eugen Bleuler. dikenali sebagai dopamine hypothesis of schizophrenia kebanyakanya hasil jumpaan secara tidak sengaja bahawa kumpulan dadah yang menghalang fungsi dopamine." Tambahan lagi. fungsi exekutif (executive function) atau cognition sosial (social cognition). ubat-ubatan ini tidak diterima baik oleh ramai pesakit disebabkan kesan sampingannya yang kuat. terutama bagi proses sebelum kelahiran (prenatal). Dadah ini telah dimajukan lebih lanjut dan ubat-ubatan antipsikhotik biasa digunakan sebagai rawatan barisan depan. Pendekatan diagnostik kepada skizofrenia telah ditentang. Baru-baru ini. Perbezaan dalam struktur otak telah didapati diantara mereka dengan skizofrenia dan dengan mereka yang lain. terutamanya oleh pergerakan anti-psychiatry. Walaupun tiada punca yang sama penyebab skizofrenia telah dikenal pasti dalam kesemua individual yang diagnosed dengan keadaan ini. dikenali sebagai phenothiazines. dan kurang berkesan bagi sesetengah individual. ini cenderung boleh diharap pada tahap .bersepah (disorganization syndrome). mengurangkan simptom psychotik. Walaupun berkesan dalam kebanyakan kes. Bagaimanapun. kepentingan khusus telah diletakkan pada fungsi (atau kegagalan berfungsi) dopamine dalam laluan mesolimbik (mesolimbic pathway) dalam otak. kini kebanyakan penyelidik dan pakar perubatan percaya bahawa ia disebabkan oleh gabungan oleh kedua-dua kelemahan otak manusia (samaada diwarisi atau didapati) dan tekanan pengalaman hidup. Theori ini. samaada pramatang ataupun tidak. Pendekatan meluas yang diambil ini dikenali sebagai 'model tekanan-kelemahan' . perhatian. mungkin terdapat kehadiran defesit neurokognitif (neurocognitive deficit). Ini diketahui sebagai psychosis model continuum (continuum model of psychosis) atau pendekatan dimensi 'dimensional approach' dan paling jelas diperjuangkan oleh psychologist Richard Bentall dan psychiatrist Jim van Os. Dalam kehidupan dewasa. kerana masaalah bukannya satu bentuk nyanyuk (dementia). dan banyak perdebatan saintifik sekarang menumpu kepada berapa banyak setiap faktor ini menyumbang kepada perkembangan dan pengekalan skizofrenia. yang mendakwa bahawa mengkelaskan pemikiran atau tabiat khusus sebagai penyakit membenarkan kawalan masyarakat (social control) terhadap mereka yang dianggap tidak diingini oleh masyarakat tetapi tidak melakukan sebarang jenayah. Bagaimanapun. ia telah dikemukakan bahawa skizofrenia hanyalah dalam satu spektrum tabiat dan pengalaman. teori ini dipercayai terlalu mudah (overly simplistic) sebagai penjelasan lengkap. Permulaan skizofrenia biasanya berlaku pada lewat remaja atau awal dewasa. Ia juga dipercayai bahawa proses dalam awal [[perkembangan neural|perkembangan neural (neurodevelopment) adalah penting. Ahli Psychiatris Emil Kraepelin merupakan orang pertama membezakan antara apa yang diistilahkan olehnya sebagai dementia praecox ("dementia pramatang") dan penyakit psykhotik lain.(stress-vulnerability).

perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. Presiden (Pengerusi) b. 15 orang hakim lain 2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja 3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan. 4) Peranan Presiden: a. disebabkan kepelbagaian yang meluas antara individual. perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah 5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan 6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam 7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat 8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu. b. mungkin tidak boleh diharap masa kini bagi individual tertentu. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia.kumpulan. hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH Prosedur rayuan kes jenayah 1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi 2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat 3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya) 4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan. Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun c. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. notis penolakan desampaikan kepada perayu 9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes . Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH RAYUAN Keanggotaan 1) Terdiri daripada: a.

y 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. seseorang calon hendaklah:* * * * * warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja 2) Tindakan yang diambil: a. sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen d. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:y 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat b. termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan c. Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi b. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi c. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi d. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan 3) Kuasa dalam kes sivil: a. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah d. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen c. . Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi b. dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya.5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim Bidang kuasa 1) Kuasa dalam kes jenayah: a. rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN NEGARA? Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad 4) Dalam hal ini. Untuk layak menjadi ahli.

dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. Negara. menjaga dan mempertahan Perlembagaan.php?uweb=dr MENGAPA AHLI PARLIMEN HILANG KERUSI ? HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI DEWAN RAKYAT ATAU AHLI DEWAN NEGARA Seseorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara akan hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen jika beliau: (a) diisytiharkan muflis (b) memegang sesuatu jawatan berpendapatan (c) didapati tidak sempurna akal (d) dihukum penjara satu tahun penjara atau lebih atau didenda RM2 000 ke atas dan tidak diampuni (e) menjadi warganegara asing (f) tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Speaker (g) tidak mengangkat sumpah dalam masa tiga bulan selepas dipilih atau dilantik (h) tidak menyerahkan akaun perbelanjaan kempen pilihanraya (bagi ahli Dewan Rakyat . Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:y Warga negara Malaysia y y y y y Tidak kurang dari 21 tahun Waras fikiran Bukan seorang muflis Tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. TAHUKAH ANDA TENTANG DEWAN RAKYAT? Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli.gov. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. pertanian. industri. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun. aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan.parlimen.dalam perdagangan. dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Sumber : http://www. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat.my/index. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen.

Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Sikap mudah mengalah. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Penggemblengan semangat bekerja keras. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. rendah hati . jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Dalam Islam. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. 2. KONSEP 1 MALAYSIA (8 NILAI) 8 Nilai dalam Konsep 1 Malaysia Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato· Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ¶1 Malaysia·. 3. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya Dalam menangani kegagalan. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka.sahaja) kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. masyarakat dan negara. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. Ketepatan pengukuran.

bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ¶1 Malaysia·. keadaan dan tempat di mana kita berada. subsidi. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Semua peluang seperti pendidikan. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. kecemerlangan dan. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri.dikatakan Tawaduk·. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. . Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. lapisan masyarakat. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. 4. Cina. keluarga atau pemimpin. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. etnik. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. keteguhan. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. 5. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. agama dan fahaman politik. biasiswa. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. kejayaan. kaum. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.

Dalam aspek pemerolehan kerajaan. tidak mahu ditegur atau dikritik. pemberi khidmat. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. 7. PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. produk. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. . pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Dalam pemilihan syarikat. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. kontraktor. 6. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.

8. yang berkata buat julung kalinya kerajaan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Suraya. Datuk Seri Najib Razak. di Bukit Gambang Resort City.µ katanya pada majlis perasmian Persidangan Pegawai Syariah Kebangsaan Ke-12. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. semalam.pmr. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia. sama ada sekolah kebangsaan . Suraya Ramli dan Rafidah Abdul Razak. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Sifat ingin mengutamakan diri. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Sambil memanjatkan rasa syukur.Dua hakim syarie wanita pertama negara.my) 2 HAKIM SYARIE WANITA PERTAMA MALAYSIA KUANTAN: 4 Julai 2010 . 31. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. ´Saya anggap ini tugas besar dan akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan adil. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. Malah pengiktirafan ini maka lebih ramai lagi wanita akan mampu memegang jawatan yang selalunya dikuasai lelaki. Pengumuman pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri. bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan dan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Latihan JKSM. dengan masing-masing ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. (Sumber :.gov. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. di sini. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. anak kelahiran Sabah. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Semua aliran. INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. . keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Sultan Mizan Zainal Abidin melantik mereka Mei lalu. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. Berusaha memperbaiki kesilapan. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. menyifatkan pelantikan mereka sebagai satu pengiktirafan serta mengangkat martabat wanita dalam kerjaya yang banyak dimonopoli lelaki. Suraya dan Rafidah turut menganggap pelantikan itu sebagai satu amanah selain membuktikan peranan dan sumbangan wanita sememangnya dihargai.penerangan.

Datuk Dr Abdullah Md Zain. Rafidah. pengiktirafan ini juga pastinya begitu dinantikan oleh Malaysia. Laras sastera TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA Pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO Mampu Lonjak Ekonomi Negara . Justeru.PM KUALA LUMPUR . Pelantikan ini juga bukti untuk mengubah persepsi masyarakat yang menunjukkan wanita juga mampu menggalas tugas dipikul golongan lelaki. Bagaimanapun.µ kata Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syarie dan Penolong Pengarah Latihan JKSM itu.Pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia di bawah kategori kebudayaan mampu memberi lonjakan ekonomi kepada negara. Terdahulu. katanya. "Saya dimaklumkan bahawa berdasarkan analisis yang telah dijalankan. ´Pada hari ini ramai wanita seolah merasakan diri mereka teraniaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya disebabkan kelewatan penyelesaian kes. dalam ucapan yang dibacakan Penasihat Agama Perdana Menteri. Selain itu. Najib berkata. "Sebagai sebuah negara di mana sektor pelancongan merupakan antara sektor terpenting kepadanya." katanya ketika berucap di Majlis Penyerahan Watikah Melaka dan George town di Dataran Merdeka.µ katanya. di sini Sabtu malam. Najib berkata. Abdullah berkata kerajaan kedua-dua negeri perlu berusaha sedaya upaya untuk melindungi tapak-tapak warisan itu. yang berasal dari Pulau Pinang. kerajaan turut bersetuju melanjutkan had umur Ketua Hakim dari umur 58 tahun kepada 66 tahun sebagai menyempurnakan tuntutan transformasi selain sedia membantu bagi memberi peluang pegawai syariah melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (Phd). akan mencatatkan pertambahan kedatangan pelawat sehingga ke tahap 30 peratus pada tahun pertama. ´Saya berharap setiap pegawai syariah sentiasa proaktif berijtihad dalam pentafsiran hukum syariah yang fleksibel dalam mengembalikan keyakinan umum ke atas keunggulan undangundang Islam tanpa batasan bangsa atau jantina. sesebuah kawasan atau tapak yang telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. pelantikan dua wanita itu turut menolak p ersepsi segelintir masyarakat yang sengaja menuduh Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender sehingga menidakkan hak wanita dan kanak-kanak. . 39. ´Saya amat terharu dan berterima kasih kepada JKSM.µ katanya. kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. menyuarakan penghargaannya kepada JKSM.Sementara itu. perlantikan dua Hakim Syarie ini pada pertengahan Mei lalu dapat merungkai permasalahan berkenaan. kerajaan turut meluluskan peruntukan RM15 juta kepada Bahagian Sokongan Keluarga JKSM bagi membantu pihak yang teraniaya akibat kegagalan suami melaksanakan perintah nafkah oleh Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi usaha transformasi institusi perundangan syariah di negara ini.

Akhirnya Tanah Melayu menjadi sebuah negeri dengan penduduk berbilang bangsa hingga ke hari ini. Kedudukan kedua-dua kawasan ini begitu strategik iaitu di perairan Selat Melaka yang satu ketika dahulu menjadi laluan perdagangan terpenting antara Timur dan Barat. akan mengakibatkan pengiktirafan yang begitu kita usahakan ini akan ditarik balik. Kebudayaan. Malaysia hanya mempunyai tiga sahaja tapak warisan dunia. "Ingatlah. "Di tanah air kita ini. "Kedatangan masyarakat dari serata dunia ke Melaka adalah permulaan kepada segalanya. Sebelum Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia kategori kebudayaan. Hubert J. Abdullah berharap peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Perpaduan. masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama serta bebas mengamalkan adat resam dan budaya masing-masing dalam suasana penuh aman dan harmoni." katanya. Kesenian dan Warisan dalam Bajet 2009 akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ketara dan tidak ketara di kedua-dua bandar itu." kata Abdullah. Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. temasuklah perlunya kawalan terhadap pembangunan sentiasa dipatuhi. Jika pengiktirafan itu ditarik balik."Ini adalah amat penting (untuk melindungi tapak-tapak warisan berkenaan) kerana kegagalan mereka untuk memastikan bahawa segala garis panduan yang ditetapkan. pertahankanlah ia dengan apa jua cara sekalipun. "Sejarah Melaka dan Georgetown telah bermula sejak beratus tahun lamanya. Abdullah melihat pengiktirafan Melaka dan Georgetown itu sebagai amat tepat dan bersesuaian. Abdullah berkata. yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. masyarakat di negara ini sentiasa bersikap terbuka dan mengamalkan toleransi." katanya. Sumber: Berita Harian TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA KEPENTINGAN MEMPERTAHANKAN PERMAINAN TRADISIONAL . Justeru itu. Hishammuddin terdahulu menerima watikah pengiktirafan itu daripada wakil UNESCO. Abdullah berkata sejarah itu dengan jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu. Pada majlis itu. Di situlah bermula sejarah Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia. sejak dari dulu lagi. ia adalah satu kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada kedua-dua negeri tetapi juga kepada negara.." katanya. Sementara itu. Gijzen. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin menerima watikah pengiktirafan secara rasmi daripada Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein..

kita dapat memupuk dan menyemai nilainilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. permainan tradisional seperti congkak. tak lekang dek panas.Sebagaimana kita sedia maklum. permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. Kini. Jika ditinjau dari sudut sejarah. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum. permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam ´rumahµ dan ´kampungµ pada papan congkak. gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan. . sesal kemudian tidak berguna. Natijahnya. Oleh itu. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Realitinya. permainan tradisional semakin dipandang enteng. Yang indahnya. Daripada persepsi cendekiawan. permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. minum airµ. langkah mempopularkannya seperti kempen ´Jom Main Permainan Tradisionalµ dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Akhirulkalam. Yang di luar jangkaan. wau. Oleh hal yang demikian. Kesimpulannya. permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. Kini. kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. Sesal dahulu pendapatan. pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa ´sambil menyelam. Dengan langkah proaktif tersebut. bercerai kita robohµ. kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa ´bersatu kita teguh. satu hari nanti. Sebenarnya. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama. Sebagai contoh. permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. maka tak cinta. permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Hal ini sekali gus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Secara tidak langsung. guli. justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. Saya berharap. kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita.

permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. seperti peribahasa. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah dan harmoni dalam masyarakat. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. ´sesal dahulu pendapatan. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. Rentetan daripada itu.TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. hotel. Pada pendapat anda. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Mereka turut melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. ´Tak kenal maka tak cinta´.µ Ternyata. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-warni. wau. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. permainan tradisional merupakan salah satu tarikan dalam industri pelancongan. Seperti peribahasa. generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan negara. setelah diperkenalkan kepada pelancong. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat. Oleh itu. ´serampang dua mata. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersamasama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . Lebih-lebih lagi. Dengan adanya permainan tradisional itu.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancong asing kita. sesal kemudian tidak berguna. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. . terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. Lantaran itu. gasing dan sebagainya. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. Sebagai contohnya. terutamanya golongan muda.µ Tambahan pula. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Tamsilnya. perlukah usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan tradisional ini? PERBINCANGAN: Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional.

tak lekang dek panas. Sehubungan dengan itu. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. Lantarannya. Sebelum nasi menjadi bubur. pameran. ´di mana batang terguling. Berpaksikan kelab permainan tradisional. gasing. terutamanya media cetak dan media elektronik. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. seperti peraduan karang-mengarang.µ Walaupun zaman beredar. TM Net dan Maxis untuk menganjurkan pertandingan . pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau persatuan permainan tradisional.µ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh oleh kempen tersebut dan berminat terhadap permainan tradisional kita. dan peraduan poster dan sebagainya. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah.µ Sesungguhnya. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. congkak dan lain-lain. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. di situ ada jalanµ. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. pihak sekolah perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. Setelah disuntik ilmu itu. di situ cendawan tumbuh. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. Sehubungan dengan itu. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. ´Tak lapuk dek hujan.Natijahnya. Nescaya pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. seperti wau. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita. seperti peribahasa. cara bermain dan lain-lain lagi. bak kata peribahasa. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan tradisional terhadap masyarakat dan negara. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. Oleh itu generasi muda bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. Selain itu. Sementelahan pula. manusia memang suka bertanding dan berlaga. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. ´di mana ada kemahuan. atas komitmen pihak sekolah. seperti peribahasa. Bak kata peribahasa. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. ´ tak kenal maka tak cinta. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan tradisional di negara kita. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga mengalami pembangunan yang pesat sekali. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton.

Bahan-bahan bacaan sebegini akan menjadikan remaja bertindak di luar kawalan. bersekedudukan. Hal ini terjadi kerana masyarakat telah menjadikan bahan bacaan picisan sebagai alternatif. Ini terbukti apabila Dewan Bahasa dan P ustaka (DBP) telah mengehadkan cetakan buku untuk sesuatu tajuk kepada 1000 hingga 3000 naskhah sahaja berbanding 3000 hingga 5000 naskhah pada era 80 -an. membazir dan membuang masa. Kita akur bahawa pembangunan dan kecemerlangan negara hanya akan menjadi kenyataan apabila masyarakatnya berilmu. bunuh. URTV. Ini termasuklah kejadian rogol. ´menyelam sambil minum airµ. seks. Bacaria. tahyul dan mistik seperti Mangga. paha. hiburan dan tahyul dalam penerbitan mereka. Seterusnya lambakan bahan -bahan picisan di pasaran telah menyebabkan merosotnya permintaan masyarakat untuk bahan -bahan bacaan berbentuk ilmiah dan akademik. hidup mereka dipenuhi dengan aktiviti yang sia -sia. Secara intihanya. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. disko. amuk. Di samping itu. Gejala-gejala sosial ini mudah berlaku kerana bahan -bahan picisan telah mengeksploitasikan unsur -unsur seks. tidak menghairankan apabila ada remaja yang terliba t dalam seks bebas. hubungan b ebas antara lelaki dan perempuan serta kisah-kisah peribadi yang dipaparkan telah menjadikan pembaca hilang pedoman. . memakai celana mandi dan sebagainya. pembacaan bahan -bahan picisan juga boleh mewujudkan pelbagai bentuk gejala sosial dalam masyarakat. Hal ini tentunya tidak mans diparidang dan bo leh menjatuhkan maruah wanita pada pandangan masyarakat tempatan. selaras dengan peribahasa. Aksi wanita yang mengghairahkan. daerah. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Apakah kita boleh mewujudkan masyarakat yang berilmu dengan hanya membaca bahan -bahan picisan? Dengan membaca bahan picisan. ´Sesal dahulu pendapatan. tidaklah menghairankan apabila majalah Mangga boleh terjual sehingga 227 290 naskhah sebulan. sesal kemudian tidak berguna. Misalnya mereka sering menghadiri konsert. wanita yang dahulunya penuh sopan dan pemalu. Ingatlah peribahasa. Johor. pub. iaitu bahan yang bersifat hiburan. Mastika dan lain -lain.µ BAHAN BACAAN PICISAN : KESAN BURUK KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Kadar celik huruf di kalangan penduduk Malaysia ialah 93 peratus. Antara kesan buruk yang timbul ialah membantutkan pembangunan negara. bersekedudukan dan sebagainya. pembangunan dan masa depan negara diperjudikan. bahan -bahan picisan didapati telah mengeksploitasikan wanita dengan sewenang-wenangnya. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. yang membimbangkan kita ialah sikap masyarakat. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . Hal ini terjadi apabila majalah picisan. sumba ng mahram. kini telah dianggap sebagai objek murahan yang boleh dijual beli. terutamanya tela h menunjukkan wanita atau gadis jelita dengan aksi -aksi yang mengghairahkan dan menjolok mata.permainan tradisional dari peringkat sekolah. terutamanya remaja yang lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk picisan. Sifat ini menjadikan mereka hanyut serta tiada masa lagi u ntuk memikirkan soal negara dan ilmu. parti dan sebagainya. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. Misalnya ada model wanita yang mendedahkan pusat. Tanpa kesedaran ini. Dari sini wujud pula sindiket memperdagangkan wa nita. Namun. Oleh itu. sebahagian besar dada. Di peringkat lebih luas pula. Selain itu. zina dan lain -lain. bohsia. Oleh itu. kebangsaan hingga antarabangsa.

bunuh dan kekecohan dalam masyarakat. Harga bahan-bahan picisan adalah lebih murah berbanding dengan bahan ilmiah.Kesan negatif terakhir ekoran meluasnya bahan bacaan picisan di pasaran ialah menularnya kepercayaan karut dan mistik.RM5. Hasilnya akan berlaku kejadian amuk.komik yang mendapat pasaran yang amat luas di dalam negara kita. Kesannya. Faktor yang jelas dapat dilihat pada keadaan bahan-bahan picisan itu sendiri yang mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan berwarna. Ujang. terutamanya belia yang cuba mengamalkan apa -apa petua atau panduan yang dibaca dalam kedua -dua bacaan picisan in Adakalanya petua -petua yang bersifat mistik ini boleh meng ganggu pemikiran pengamalnya sehingga ada yang menjadi sasar dan nanar. Sumber bacaan melalui bahan ilmiah pula sering dianggap membosankan dan remeh-temeh bagi mereka. keris menari. Jadi. pokok berpenunggu dan ilmu -ilmu ketahanan diri begitu menarik perhatian pembaca.komik hiburan atau buku. tetapi untuk bahan-bahan ilmiah. Harga untuk bahan-bahan picisan hanyalah sekitar RM3. terutamanya di kalangan pembaca remaja. pemilihan bahan bacaan berbentuk ilmiah merupakan jalan terbaik dalam membina pemikiran yang sihat serta demi kemajuan negara dan masyarakat. Mangga dan sebagainya mencatatkan bilangan pembaca yang begitu tinggi berbanding dengan bahan-bahan ilmiah. kita sebagai masyarakat alaf baru seharusnya sedar akan kepentingan memilih bahan bacaan. ada yang mencecah ratusan ringgit.komik hiburan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan -bahan picisan adalah lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan ataupun ilmiah. Keadaan ini sangat berbeza.komik hiburan. Contohnya. Kisah mayat bangkit dari kubur. ilustrasi yang menarik dan bahasanya yang berslanga dan tidak menepati ciri. Remaja acapkali membeli bahan-bahan picisan ini dan mengidentifikasikan bahan-bahan picisan ini sebagai sesuatu yang seronok dan memberi kepuasan kepada mereka.temeh. apabila ada yang murah. Memb aca bahan picisan ibarat menyedut racun yang berbisa sebagai santapan. Kesimpulannya. Sudah menjadi lumrah manusia.warni sedangkan pada bahan-bahan ilmiah hanya terdapat warna hitam dan putih sahaja. memandangkan ilustrasi yang boleh ditakrifkan sebagai visual lukisan atau lakonan yang diadaptasikan ke atas kertas dengan cara yang berteknik dan menarik perhatian. Oleh itu. adalah amat p enting dalam menarik minat remaja untuk membelinya. pornografi dan keganasan. komik. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada komik . Apabila seorang remaja diberi pilihan sama ada komik. BAHAN BACAAN PICISAN LEBIH DIGEMARI OLEH GOLONGAN REMAJA Bahan picisan itu boleh ditakrifkan sebagai bahan bacaan yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pembaca.komik seperti Utopia. Bahan-bahan bacaan sebegini lebih bersifat humur. Komik.buku ilmiah sebagai sumber bacaan untuk mengisi masa lapang. Kos pembelian turut mempengaruhi minat remaja untuk membeli bahan-bahan picisan. tentulah mereka akan membeli yang murah. dan semua itu terkandung dalam bahan bahan picisan. kubur berasap. Hasilnya akan lahir para pembaca. meminati sesuatu yang berbeza daripada sesuatu yang lain.ciri tatabahasa yang baik. tetapi akan meninggalkan impresif kepada banyak pihak terutamanya kepada diri. yang mempunyai variasi dari segi bentuk dan warna. remaja tersebut akan memilih komik. Bahan-bahan picisan boleh dicirikan melalui harganya yang murah. Bahan bacaan sebegi ni juga tidak mengandungi unsur -unsur keilmuan dan pendidikan. bagi . Bahan-bahan picisan ini walaupun dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Bahan-bahan picisan lebih digemari oleh golongan remaja berbanding dengan bahan bacaan kesusasteraan mahupun ilmiah. masyarakat dan negara. hiburan. Hal ini adalah membebankan remaja yang rata-ratanya masih bergelar pelajar dan tidak bekerja.

Hal ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran mereka. Jika sedari kecil lagi. Masyarakat Melayu kita kaya dengan peribahasa. Contohnya. Pengimplimentasian promosi ini janganlah pula dilaksanakan secara hangat -hangat tahi ayam . ibu bapalah yang mencorakkan kain putih kehidupan anak. mahupun ke peringkat globalisasi. Fenomena ini jika dibiarkan secara berterusan akan membawa impak yang buruk terhadap banyak pihak. remaja akan berminat untuk membeli dan akan menyebarkan hal ini kepada rakan. Remaja mungkin akan meniru aksi-aksi yang terkandung dalam bahan picisan itu. negara. Natijahnya. Cara ini boleh diatasi dengan mewarnakan ilustrasi buku tersebut. Kebarangkalian untuk remaja itu berjaya menjawat jawatan yang tinggi pada masa akan datang adalah amat tipis jika mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap mereka sedari dari awal lagi. masyarakat.mereka yang ingin membeli buku ilmiah terpaksa mencari wang yang lebih jika ingin mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Contohnya seperti buku buku teks kini yang lebih berwarna.anak daripada terus terjebak dengan bahan-bahan picisan. malahan tempiasnya juga akan melanda keluarga.anaknya. yakni kita perlu ada strategi yang boleh menarik minat remaja.persatuan tertentu. Inisiatif ini penting dalam menarik minat remaja untuk membacanya. haruslah diperbaiki dengan mengambil langkah langkah positif. Sebagai remaja.anak dengan betul. Kita perlu merancang promosi besar-besaran bagi memberi maklumat tentang kemunculan produk keluaran baru bahan ilmiah dan mengurangkan sedikit kos pembeliannya.anak kepada seorang guru. risiko untuk anaknya menggemari bahan-bahan picisan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan anak. anak itu merupakan generasi yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara.rakannya untuk membeli bahan-bahan ilmiah yang menarik ini.warni dan mampu menarik minat pelajar untuk membacanya seperti buku teks Sejarah tingkatan 4 dan 5. Implikasinya. remaja akan terikut-ikut dengan gaya bahasa dan idea yang terkandung dalam sesebuah komik yang kebanyakannya memberi nilai negatif kepada remaja. Gejala sosial juga akan menjadi bertambah tenat dengan kewujudan bahan -bahan picisan yang tidak bermoral ini. Ibu bapa sepatutnya sedar bahawa anak itu adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan baik. Mendidik anak-anak janganlah seperti melepaskan batuk di tangga . Pelbagai implikasi dapat dikesan dari sudut aspek sosial di negara kita berhubung fenomena ini. Hal ini akan membawa keburukan kepada pemikiran dan tingkah laku pemangkin negara kita. mungkin hanya menjawat sebagai kerani sahaja. Contohnya. Maka akibat ini akan menjejaskan hubungan sosial masyarakat. sekaligus dapat menghalang anak. mereka sentiasa ingin mencuba. pihak penerbit seharusnya berfikiran inovatif untuk menceriakan keadaan buku ilmiah. Proses pelaksanaannya perlulah dilakukan secara konsisten. Contohnya adegan pergaduhan. malahan turut melibatkan nama keluarga. Contohnya. remaja sudah dihidangkan dengan unsur unsur ini maka tidak hairanlah mereka turut mewarisi tabiat ini. mereka sentiasa berkeinginan untuk melakukan sesuatu perka yang tidak pernah mereka ra lakukan. Perkara sebegini hanya meninggalkan kesan yang buruk sahaja kepada individu itu sendiri. salah tarik mengembalikan. Salah satu peribahasa itu ialah salah makan memuntahkan. Selain daripada faktor itu. Tidak dinafikan oleh masyarakat kita. ibu bapa yang bertanggungjawab akan dianugerahi gelaran ibu mithali atau bapa mithali yang dianjurkan oleh persatuan. Segala kekurangan dan kelemahan yang kita ada ini. penerbit bahan -bahan ilmiah ini boleh menyertakan sekali peraduan-peraduan tertentu di dalam buku-buku ilmiah mereka yang dijual.Akibat yang paling jelas dapat dilihat pada kesan jangka panjang ialah masa depannya sendiri. Tambahan pula. Lantaran itu ianya lebih merupakan satu aspek yang begitu penting untuk dititikberatkan ker ana bahan-bahan picisan lebih membawa pengaruh negatif kepada diri remaja. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang berkesan dan peka terhadap diri anak-anak. Contohnya. bagi ibu bapa yang menjual bahan-bahan picisan ini. Pelbagai kemungkinan yang bakal timbul bukan sahaja meninggalkan kesan kepada individu itu sahaja. Penganjuran peraduan ini dapat membantu menggalakkan semangat ibu bapa untuk mendidik anak. Paling utama ialah menaikkan taraf bahan-bahan ilmiah. . salah langkah surut kembali . mereka yang lebih gemar membaca bahan ilmiah berkemungkinan tinggi untuk menjawat jawatan doktor berbanding dengan remaja yang gemar membaca bahan picisan sahaja.

Dengan perakuan itu. Di pasaran terbuka saja. KKDN mengharamkan 35 penerbitan sepanjang 2003 selepas didapati melanggar Akta Mesin Cetak dan penerbitan 1984 (Pindaan) 1987. Kini ada pelbagai peraturan dan garis panduan. penguatkuasaan yang l emah menyebabkan buku dan majalah berkenaan berleluasa. Kesalahan ini bukan saja menyalahi undang -undang sivil. Jangan biarkan kemudahan prasarana kita berada di kelas pertama. keadaan ini secara tidak langsung memperlihatkan sik ap sambil lewa penerbit atau penulis dalam mematuhi arahan pihak berkuasa berhubung kandungan bahan bacaan. Tinjauan Berita Harian di beberapa kedai buku sekitar Lembah Klang mendapati. khurafat serta kandungan yang bercanggah dengan akidah masih banyak di pasaran.000 atau penjara selama dua tahun. Merujuk kepada kata Perdana Menteri kita. Bahan-bahan picisan itu asalnya dari Barat. mana -mana orang yang mencetak. majalah. undang-undang sedia ada mencukupi bagi mengawal mana -mana pihak terutama penerbit dan penulis daripada menyiarkan bahan yang menyalahi hukum Islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari Januari hingga April lalu. Seksyen 16. O leh sebab itu. Hidup jangan berkiblatkan Barat. Bahan penerbitan picisan ini mendapat permintaan di kalangan pemba ca. dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3. Enakmen Jenayah Syariah Selangor umpamanya menjelaskan. Barat pernah menjajah kita pada suatu ketika dahulu. menyiarkan atau memiliki bahan bertentangan dengan Islam. di samping beberapa akta dan enakmen negeri bagi menghalang mana -mana individu atau penerbit daripada menyiarkan sesuatu bahan penerbitan menyalahi ajaran Islam. ia menggambarkan sikap penerbit yang tamak meraih keuntungan daripada melunaskan tanggungjawab menerbitkan buku yang dapat membina minda masyarakat.Remaja-remaja kita pada hari ini seharusnya sedar dan bersyukur dengan kemudahan yang ada. Mengikut Bahagian Tapisan. remaja seharusnya sedar di takuk manakah mereka berada kini. Bahan itu didapati menerbit atau menyiarkan bahan yang menyalahi garis panduan serta permit yang dikeluarkan KKDN. terutama di kedai kaki lima. Jelas. persoalannya. tidak kurang daripada puluhan bahan penerbitan seumpamanya ini dalam versi Melayu diterbitkan setiap bulan. Dari sudut lain. tetapi pemikiran minda kita di kelas ketiga. pengedaran dan penjualan bahan bacaan seperti buku. beliau menyebut pembangunan fizikal dan rohani mestilah seiring dan sejalan. pada hal keburukan daripada bacaan bahan itu amat serius terhadap pembangunan minda masyarakat. Itu belum termasuk bahan penerbitan yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa dan dijual di pasaran gelap. Dato Seri Abdullah Badawi. Dari satu segi. masih . tabloid dan komik yang mengandungi unsur tahyul. malah enakmen jenayah syariah setiap negeri memperuntukkan bentuk kesalahan dan hukuman kepada sesiapa melakukan kesalahan sedemikian. BAHAN BACAAN PICISAN JEJAS USAHA LAHIR MASYARAKAT BERILMU PENERBITAN. khususnya generasi muda disebabkan harganya murah dan mudah diperoleh. Pada 2003 pula lebih 40 buku dikemukakan bahagian berkenaan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) untuk diharamkan. wajarkah perkara ini dibiarkan berleluasa. Bagaimanapun. lebih 12 buku yang memesong akidah dan mengelirukan m asyarakat Islam dikesan berada di pasaran tempatan.

Keadaan ini menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak tahu menilai mana amalan yang dibenarkan agama atau sebaliknya. . persoalan seperti aurat. Kita amat khuatir suatu masa nanti. Kerenah birokrasi dan kelemahan penguatkuasaan ini hendaklah segera di perbaiki demi memastikan minda masyarakat terhindar daripada ilmu songsang yang amat dicela agama. sebelum proses pewartaan haram siap sepenuhnya. Selain penguatkuasaan beberapa langkah agresif hendaklah diambil termasuk meningkatkan lagi kempen membaca di kalangan masyarakat. Prof Dr Zakaria Stapa. Penulis juga sempat membeli buku `Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik yang diharamkan KKDN pada 1994 di sebuah kedai buku di Jalan Ma sjid India. kata beliau.banyak buku mengandungi unsur negatif seperti tahyul. Dr Zakaria tidak menafikan. Ada kes di mana Bahagian Kawalan Penerbitan KKDN mengambil masa le bih lima tahun untuk mewartakan pengharaman sesebuah buku. manusia akan terpesong daripada landa san kebenaran. meskipun ia diperakui haram oleh Jakim. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan terhadap tahap penguatkuasaan serta kenapa ia boleh dijual seolah -olah tidak ada sebarang sekatan. khurafat serta tahyul. sesuatu hukum yang sudah disepakati ulama sebagai haram masih dipersoalkan oleh segelintir penulis kononnya untuk menggalakkan masyarakat berfikir. Hakikatnya. aspek logik tidak sepatutnya membatasi ketetapan hukum kerana dengan akal semata -mata. namun kandungannya berupaya memesongkan akidah pembaca terhadap kesahihan hadis Rasulullah. Kempen membaca bahan bacaan ilmiah perlu diperhebatkan agar semua pihak dapat mengambil langkah bijak dengan selalu membaca bahan bacaan berfaedah. katanya. bahan bacaan yang tidak bernilai ini sebenarnya hanya mendatangkan akibat negatif kepada sosiobudaya dan menimb ulkan keresahan kepada masyarakat. tidak keterlaluan jika dikatakan bahan sedemikian memberi sumbangan terhadap keruntuhan moral dan akhlak. kini timbul trend baru dalam penerbitan buku dan m ajalah yang tertumpu pada persoalan ditegah agama atau membabitkan persoalan akidah. Katanya. Justeru. katanya. Usaha melahirkan masyarakat berilmu mungkin tidak akan tercapai jika pola pembacaan di kalangan masyarakat masih tertumpu pada bahan yang tidak berfaedah. apatah lagi membantu perkembangan intelektual generasi muda. Dr Zakaria tidak menolak ada segelintir penulis di negara terpengaruh dengan co rak pemikiran golongan orientalis yang mahu memesongkan akidah umat Islam. perkara khurafat yang amat ditegah agama akan menjadi satu kepercayaan amat menebal dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. Dalam pada itu. beliau berkata. dalam soal keimanan kepada perkara ghaib. hari kiamat dan perkara ghaib lain tidak perlu lagi dipertikaikan kerana ia sudah disepakati oleh ulama muktabar. buku itu akan berada di pasaran hinggalah ada hitam putih daripada KKDN mengenai pengharamannya. Paling mengejutkan. azab kubur. manakala penjual seolah -olah langsung tidak mengambil kisah mengenai status buku ini. Buku yang ditulis Kassim Ahmad itu walaupun kulitnya lusuh. Malah katanya. di samping menggalakkan lagi kepercayaan terhadap perkara syirik. difahamkan masalah ini berlaku berpunca daripada proses pewartaan pengharaman oleh KKDN yang kurang berkesan. khurafat dan seks dijual secara berleluasa. terutama ibu bapa mengenai pemikiran anak mereka. Kuala Lumpur. Kini pun ada yang percayakan bomoh hinggakan banyak kes menunjukkan mangsa sanggup menyerahkan tubuh mereka kepada bomoh. beberapa judul bu ku yang pernah diharamkan KKDN dijual. Malah katanya. Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. berkata buku dan majalah sebegini lebih banyak mendatangkan keburukan dan secara tidak langsung akan merosak minda generasi muda masa kini. Umpama.

Pelantikan Hakim Ketua Hakim Negara.Ia sekali gus akan melahirkan budaya membaca yang baik sama ada kepada masyarakat atau generasi akan datang. Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala. Penyakit mental boleh bersifat sementara dan boleh berulang-ulang di sepanjang hayat seseorang. Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen. iaitu Mahkamah Tinggi Malaya ± sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo). Seseorang yang mendapat penyakit mental mengalami gangguan fungsi mentalnya. Kuasa Kehakiman juga terletak pada Mahkamah Agung yang mempunyai kuasa tertentu seperti yang termaktub dalam Perkara 126. SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA Badan Kehakiman Badan Kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL PENYAKIT MENTAL Penyakit mental adalah istilah umum yang merujuk kepada sekumpulan penyakit -penyakit mental. Kuasa kehakiman ini terletak pada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Bahan bacaan berbentuk ilmiah dapat menjamin dan menepati piawaian bagi membentuk pertumbuhan mi nda sihat dan jiwa murni. pesakit dan keluarga mereka kadang kadang dicemuh dan disisih dalam masyarakat. Fungsi Badan Kehakiman Fungsi Badan Kehaki man bergantung pada taraf mahkamah -mahkamah seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Akibat dari salah faham mengenai penyakit mental. Ked ua-dua Hakim Besar Malaya dan Sabah dan Sarawak serta Hakim hakim Besar Mahkamah Persekutuan dan Hakim -hakim lain Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Mahkamah Rendah di Semenanjung. Kebanyakan pengidap penyakit mental hanya mengalami satu episod sahaja. . Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya. jangkamasa sakit dan tahap gangguan terhadap aktiviti harian. terdapat juga Ma hkamah Juvana bagi membicarakan kanak -kanak dan mereka yang di bawah umur 18 tahun. katanya. * Penyakit-penyakit psikosis. Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagik an kepada dua kumpulan . Fungsi -fungsi ini dijalankan mengikut kuasa -kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah -mahkamah tersebut. Bilangan hakim di negara ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan meskipun keanggotaan mereka boleh diubah atas titah Seri Paduka Baginda Yang di -Pertuan Agong. selepas berunding dengan Majlis Raja -Raja. tidak serius dan pulih dengan sempurna selepas rawatan. 128 dan 130 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak. Di samping itu. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah.

Sementara uba t-ubatan jenis lain boleh mengurangkan . Jumlah sesi kaunseling bergantung kepada jenis penyakit dan keperluan individu. Apa yang mereka lihat. Diantara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah skizofrenia dan psikosis manik depresif. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. tidak terkawal dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam menjalani aktiviti harian. seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku secara berlebihan. penyakit mental juga boleh diubati. Sebahagian besar daripada mereka dapat dirawat sebagai pesakit luar tanpa memerlukan kemasukan ke hospital atau institusi mental. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. hubungan dengan orang lain dan keupayaan s eseorang untuk menikmati keseronokan hidup. kemurungan (depressio n) dan obsessif kompulsif. Rawatan psikotropik Terdapat berbagai jenis ubat -ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan penyakit mental. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Seperti penyakit fizikal. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih. Tetapi. keresahan (anxiety). ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental jenis bukan psikosis (neurosis). Di antara penyakit -penyakit jenis ini termasuklah fobik (ketakutan yang tidak berasas). Maklumat terus terang dan te pat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan diagnosa dan merancang jenis rawatan dengan tepat. Pengalaman ini merupakan pengala man biasa dalam kehidupan kita. Rawatan ini diberikan secara pesakit luar. Apabila seseorang mengalami penyakit mental. Terdapat berbagai jenis rawatan untuk penyakit mental. Ubat -ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala -gejala psikosis. Rawatan-rawatan Utama Yang Selalu Digunakan Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam.* Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis) Penyakit Psikosis Pada tahap teruk. Rawatan yang diberikan kepada sesesorang bergantung kepada jenis penyakitnya dan keperluan individu. kebanyakan mereka dapat menjalani kehidup an yang produktif dan bermakna. mereka perlu menjalani penilaian oleh kakitangan kesihatan. Orang -orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesaki t psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Seseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan rawatan. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan ³luar biasa´. resah dan tertekan. pada hari ini. dengan adanya rawatan dan ubatan yang berkesan. dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami o leh orang di sekitarnya.

seseorang itu akan diberi bius. Bagaimanapun. Diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan. TEMA MINGGU INI : SENI WARISAN NEGARA CONTOH SOALAN: Bandaraya Bersejarah Melaka telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO. Pengiktirafan ini dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan. dua tempat bersejarah di negara kita iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia (TWD) bagi kategori bandaraya (Bandaraya Warisan Dunia .tekanan. Sebahagian ubatan jenis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. Sebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk jangka masa yang panjang sepertimana rawatan fizikal. Sebelum rawatan diberikan. Melaka dan Georgetown dipilih sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO kategori kebudayaan manakala Taman Negara Kinabalu (Sabah) dan Taman Negara Mulu (Sarawak) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi pada tahun 2000. Rawatan elektrokonvulsif Rawatan elektrokonvulsif diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Teknik releksasi adalah merupakan satu contoh rawatan jenis ini. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkahlaku yan g boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. . Bincangkan kesan daripada pengiktirafan tertinggi tersebut kepada negara Malaysia.BWD). Pada tarikh ini. Saintifik dan Kebudayaan Bangsa -Bangsa Bersatu (UNESCO). kemurungan dan keresahan (anxiety) sehingga pesakit dapat mengendali gejala gejala penyakitnya dengan lebih baik. Rawatan jenis ini adalah selamat. Apakah maksud Tapak Warisan Dunia UNESCO? 7 Julai 2008 merupakan tarikh yang cukup bermakna bagi negara kita. pengambilan ubat -ubatan jenis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. contohnya penyakit darah ti nggi dan kencing manis. Rawatan tingkahlaku Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius. Kementerian Kesihata n Malaysia TAHUKAH ANDA ? Tahukah Anda? Pada Julai 2008.

Apabila kerajaan negara kita telah mendapat pengiktirafan TWD bagi Melaka dan Georgetown. Tahukah adik -adik apakah yang dimaksudkan sebagai µTapak Warisan Dunia¶? Apakah kelebihan tapak ini dan apakah ciri -ciri yang diperlukan untuk mendapat pengiktirafan tersebut? Definisi Tapak Warisan Dunia (TWD) Tapak Warisan Dunia bermaksud sesuatu yang mengandungi nilai sejarah yang tinggi. iaitu setelah semua ciri -ciri yang diperlukan berjaya dipenuhi. untuk mendapa t status Tapak Warisan Dunia bukanlah perkara yang mudah. Nota: UNESCO (United Nations Educational. manakala generasi akan datang tidak lagi dapat menatap sejarah yang pernah berlaku di negara mereka. bangunan. Kesenian dan Warisan iaitu Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. tasik. pada tahun 2000. sains dan kebudayaan. kompleks dan bandar. Program ini ditadbir oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO yang terdiri daripada 21 buah negara.Sebelum ini. . Pemilihan Tapak Warisan Dunia Pemilihan Tapak Warisan Dunia tertakluk di bawah Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO. kesemua 21 buah negara yang terlibat telah bersetuju mengiktiraf kedua -dua bandaraya ini sebagai Bandaraya Warisa n Dunia. Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO sentiasa membuat lawatan dari semasa ke semasa ke tapak tapak tersebut. Sekiranya status tersebut ditarik balik. Kebudayaan. yang dinamakan Jawatankuasa Pengurusan untuk Tapak Warisan Dunia Melaka dan Georgetown. Jawatanku asa inilah yang bertindak memelihara dan memulihara kedua dua Tapak Warisan Dunia tersebut daripada segala bentuk tindakan yang boleh merosakkan nilai sejarah yang ada sehingga menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik balik oleh UNESCO. Kepentingan Tapak Warisan Dunia Apabila sesuatu warisan itu telah diiktiraf sebagai TWD. Scientific and Cultural Organization) ialah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945 bagi mempromosi inisiatif kerja sama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan. Kerajaan Malaysia sendiri telah berusaha sejak tahun 2001 supaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia. Apabila kerajaan Malaysia menghantar pencalonan ke atas Melaka Bandaraya Bersejarah dan Georgetown untuk dinilai oleh Komiti Warisan Dunia UNESCO. Misalnya hutan. hal ini merupakan kerugian kepada negara kerana tapak itu tidak lagi mempunyai daya tarikan kepada para pelancong. gunung. satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memastikan kedua -dua tempat ini terus terpelihara dan dapat m engekalkan status tersebut. dipengerusikan oleh Menteri Perpaduan. padang pasir. Pemilihan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia Adik-adik. Bagi memastikan Tapak Warisan Dunia dijaga dan dipelihara dengan rapi. Warisan tersebut akan dilindungi sepenuhnya dan dipe lihara keaslian dan mutunya untuk tatapan generasi seterusnya. Taman Kinaba lu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak turut diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia bagi kategori alam semula jadi. hal ini akan dapat meninggikan lagi nilai khazanah warisan itu. barulah negara kita menerima pengiktirafan tersebut . B adan mempunyai 190 negara ahli termasuk Malaysia. monumen. Jawatankuasa tersebut. yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Selepas tujuh tahun.

premis perniagaan dan bangunan tempat tingga l. informatif. serta kawasan kediaman dan kawasan zon perniagaan bersejarah yang merangkumi 600 rumah kedai. Melaka dan Georgetown merupakan bandar di pinggir Selat Melaka yang telah dibangunkan sejak lebih 500 tahun dahulu sebagai pusat pertukaran barangan dan budaya antara Timur dan Barat. Lebuh Light. rumah-rumah ibadat dan makam makam. Lebuh Bishop. bersama -samalah kita memulihara khazanah ini supaya pengiktirafan ini kekal sampai bila -bila. sama ada secara langsung dan tidak langsung. Paul yang terdiri daripada bangunan -bangunan kerajaan. menganalisis fakta dan data yang diberi. gereja dan kubu tinggalan Portugis dan Belanda serta Bukit Cina. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat. DICATAT OLEH RAZALI SAMAD DI 9:17 AM 0 ULASAN PERSEMBAHAN GRAFIK Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear.6 hektar. Jalan Masjid Kapitan Keling. wajarlah kita menyintai tanah air kita terutamanya khazanah warisan negara yang cukup tinggi nilainya di kedua -dua tempat ini.4 hektar. tempat ibadah dan kubu yang dibina. Tapak Warisan Dunia yang diiktiraf di Melaka merangkumi kawasan seluas 214. Bentuk teks linear berkaitan deskri ptif. Pengaruh Asia dan Eropah dapat dilihat di bandar ini sehingga ke hari ini. membuat penghitungan dan membuat taakulan. Lebuh Pasar serta beberapa lebuh lain. penghujahan dan penilaian. Melaka Manakala di Georgetown. .Apakah keistimewaan Melaka dan Georgetown sehingga berjaya dipilih sebagai Bandaraya Warisan Dunia? Melaka dan Georgetown sememangnya mempunyai ciri -ciri sejarah yang istimewa. Maka. kawasan yang dipilih ialah kawasan seluas 259. Kawasan ini termasuk Lorong Love. Bukit St Paul. Kawasan ini melibatkan zon sekitar Bukit St. Pengkalan Weld Lebuh Pantai. mengemukakan idea secara logik dan sistematik. muzium. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan. Komitmen Kerajaan dan Rakyat Kita harus berbangga dengan pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia. Dengan itu. naratif.

perbandingan atau kompaun. nilai untuk kuantiti pengeluaran. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.perubahan . sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. negara-negara 2. jenis barangan 2. Elemen : 1. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. eksport dan import 2. eksport dan import 2.indeks. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. petunjuk. Tahun 2004 3. aliran turun naik.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. trend petunjuk . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1.pola. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Harga petroleum mentah Nilai : 1. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Kuantiti pengeluaran. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. 2. eksport.

3. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. graf bar komponen . Antaranya : 1. 4. 1. kuantiti. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. Jadual harus di sediakan .bilangan.Tajuk yang lengkap (lokasi. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai.GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . Segala butiran.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. . Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. perkara dan tempoh ) 2. y y y y y y Selepas membina sesuatu media. 5. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media.. Titik. kebiasannya nilai. pemboleh ubah. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. pengeluaran peratus @ kadar. Perlu ada skala .

graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. eksport.

. Graf garis (kompaun / komponen) 3. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Baiklah. Graf gabungan bar dengan garis 4.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. . INGAT.. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence. Graf bar (kompaun / komponen) 2. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M. Carta pai (tunggal. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5.Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. berbanding atau silinder) 6..

.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. graf. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999. hanya tolak markah teknik (1m).. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear.. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear.sahaja. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai.iaitu dari segi perkara. carta dan gambar rajah.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima GRAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009.1993. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m. Bentuk teks bukan linear seperti jadual. 5. 4.2. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. 3. anda akan pelajari Graf Bar.. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002. tempoh atau tempat. .

KUMPULAN 5 KUMPULAN 4 .

Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar .KUMPULAN 3 KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1.

2. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu 3. TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) 4. Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan 2. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi 2. Sekiranya terdapat data anggaran. Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar 3. Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) 5. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan 4. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar .. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. Bagi graf bar komponen. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan.. Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6.

Kolokium lebih bersifat tertutup. a colloquium will consist of a single lecture given by a member of the academic community about his or her work. Manakala. Ini bermakna. The audience is expected to ask questions and to evaluate the work presented. simposiun. Kolokium juga menyediakan para sarjana ilham bagi memulakan ilham tahap baru. perbincangan di kalangan ahli akademik atau golongan cendekiawan itu memfokus kepada sesuatu topik dan tidak sewenang -wenangnya di sebarkan kepada umum. PENGENALAN KPD KOLOKIUM STK KOLOKIUM PRA-U SEKOLAH TINGGI KLUANG Kertas Kerja Kertas Kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuanilmiah. kolokium lazimnya mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang berkerja dalam bidang berdekatan. seminar atau persidangan. Dalam akademik. Kolokium Kolokium pula merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersif tidak formal untuk at membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah. tanpa memutuskan hasil perbincangan itu melalui ketetapan atau resolusi akhir. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. Typically.KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. 1] Para pendengar [ dijangkakan untuk menanyakan soalan dan menilai kerja yang dibentangkan. menurut wikipedia mengenai kolokium atau dalam bahasa Inggerisnya Colloquium ialah : A colloquium is an important type of academic activity. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti. perbincangan secara berkumpulan. misalnya kolokium. to colleagues who work in the same or an allied field. Colloquia help to provide scholars with the opportunity to face and respond to criticism in the early stages of the development of new ideas. Format Kertas Kerja .

Huruf yang digunakan bersaiz 16pt dan ditaip semuanya berhuruf besar. Jarak Antara Baris Jarak yang digunakan adalah satu setengah langkau (1. Muka Surat Nombor Roman i.com KOLOKIUM PELAJAR PRA U Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. . ii. sinopsis. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. Kedudukan mestilah di tengah -tengah (center text). Huruf/Fonts Huruf Times New Roman. abstrak. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti.5 spacing).5cm di sebelah atas. 2. @www. Courier atau Arial bersaiz 12pt kerap digunakan. Huruf dan saiz yang digunakan mestilah konsisten dan tidak bercampur-campur. iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak. Bagi memulakan ayat baru selepas tanda noktah. senarai jadual. perlu di ruangkan sebayak 2 ruang (2 space bar).Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang gtertentu. Jidar/Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4. Nombor angka 1. 3 dan seterusnya digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. Kulit Hadapan Menggunakan kertas tebal berwarna biru (warna buku peraturan STK).pam900.blogspot. penghargaan dsb.

1 Sub-sub judul 8 4...0 Cadangan 15 7. sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja...0 10 5.0 Tinjauan Literature (mengikut keperluan) 5 3.SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM Susunan dan Urutan Contoh Halaman Penghargaan i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. 13 6.. Peringatan tentang Tajuk a. Menarik 3.0 Pengenalan 1 2.. Diketahui dengan baik 4.0 Definisi Konsep 2 3. Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik b.. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas..... Topik ialah pokok pembicaraan. 2. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan .. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit.0 Rumusan 16 Rujukan 17 Lampiran 18 Topik dan Tajuk 1..0 .. Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu t ajuk.

..... et.... ´Oleh itu. ´Shafie Deris. Tidak mengandungi singkatan atau akronim Kerangka Kertas Kerja Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik...... kaedah penjadualan dalam pe lbagai bidang.... . Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut.. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang.µ iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang.. Gunakan istilah yang btepat dan padat d... Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh : Tajuk : Pengenalan Kandungan : 1...... (Paredis.....µ ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat.. ´Senggaraan secara berjadual. Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan.... ____________________ 2. al..... 1993).µ Rujukan/Bibliografi Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut.c. ____________________ Cadangan Rumusan Format Rujukan a.µ iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. (1999) telah menggunakan. ____________________ 3..... ´Menurut Paredis (1993).....telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995)...

´Instructional Leadership. c) Artikel dalam jurnal Halinger.µ Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. (2002). 73-91.. ´ Assessing. 217-247.. a) Buku Wan Zahid Mohd Nordin (1993).. Penghantaran tugasan. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing. e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Salam (2000).Sistem Kuliah dan Tutorial ² Pro dan kontra 4. N. menjawab persoalan yang berbangkit. (1985).Contoh menulis Rujukan. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. 2.µ Boston: Allyn & Bacon. J. Mikac. 86(2). Pilihanraya MPPU ² Memperkasa Kepimpinan . Kertas Kerja ² Sekurang-kurang 20 muka surat.µ PPD Kluang. ´Peranan Pengetua. Penjilidan Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung..... 5. ´Demografi Penduduk.. Ko-kurikulum ² Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah 2. ´ Wawasan Pendidikan. Kurikulum ² Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra -U 3..µ dlm.. ´School Leadership. Kurikulum .µ The Elementary School Journal. Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK) KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang 1. 4. b) Artikel dalam buku Southworth.. G. d) Tesis Wan Ali Kazim (1993).F. Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti² pembentang..µ Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy) Topik/Tema 1. mengawal selia komputer. 3. Masa pembentangan 20 minit.