SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN MAMBAU Minit Mesyuarat Guru Kali Kedua Tahun 2011

Tarikh : 11 April 2011 Masa Kehadiran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. En. Abd Halim bin Md Yunus ( Pengetua) Pn. Wan Hong Kiew ( Pen. Kanan HEM ) Tn. Hj. Maghrib bin A. Rahman ( Pen. Kanan Kokurikulum ) Pn. Shely Sam bt. Abu Zarin Pn. Mazenah bt. Piei Pn. Chai Mei Choo En. Satha Sivam Shanmugam Pn. Liew Thiam Foong Pn. Azizah bt. Yunus En. Abd. Razak bin Husin En. Abu Bakar bin Ghalim Tn. Hj. Abd. Hamid bin Jaman Pn. Agnes Indira a/p Kasawi Pn. Awtar Kaur a/p Hari Singh Pn. Azawati bt. Daud Pn. Azuwa bt. Yahya Pn. Che Lamziah bt. Ibrahim En. Chia Sen Chun Pn. Chua Suat Choo Datin Hasnah bt. Abu Samah Pn. Emelda bt. Mohamad Rais Pn. Eyu Bee Ling En. Gurmeet Singh Pn. Hii Yii Mang Pn. Ho Lee Yin En. Hami bin Mohd. Amin Pn. Hjh Kalsom bt. Azid Pn. Jayanthi a/p Sreedharan Pn. Jothi a/p Arumugam Pn. Kew Woon Hui Pn. Khow Lai Wan Pn. Komathy a/p Masillamany Pn. Lee Wan Hwa Pn. Loo Lai May Pn. Lucy Glory @ Sobana En. M. Azlizan b. Ab Rahman En. Mohd Azlee bin Ismail Cik Mageswary a/p P. Marimuthu Pn. Makhtom bt. Abdullah Pn. Malliga a/p Palaniappan Pn. Marsila bt. Mohd Rais En. Mohd Kamis Abd Wahab En. Mohd Mustaffa : 3.00 – 5.00 petang Tempat : Bilik Persidangan Al-Farabi

44. Pn. Munahwar bt. Sultanah Nazir 45. En. Mohd Kusairi b. Ismail 46.Cik Mimi Norashikin bt. Md. Jaini 47. Pn. Nanthamalar a/p Supramaniam 48. Pn. Noralisa bt. Mohd Isa 49. Pn. Norashikin bt. Mohd Nor 50. Pn. Noor Azila bt. Zainal Abidin 51. Pn. Noorhayati bt. Abu Bakar 52. Pn. Nor Hashiken bt. Abdul Halim 53. Pn. Nor Riza bt. Zakaria 54. Pn. Norehan bt. Mohd Nor 55. Pn. Norlelawati bt. Ali 56. Pn. Norliza bt. Mohamad Nazir 57.Pn. Norhayati bt. Mohamed 58. Cik Norziah bt. Zainuddin 59. Pn. Nursaliza bt. Mansor 60. Cik Nor Tahirah bt. Ghani 61. Pn. Nurul Huda bt. Adzis 62. Cik Nurhidayah bt. Ab Rahman 63. Cik Norakusuma bt. Mohd Din 64. Pn. Norha Fairuzz Ezzaini bt. Abd Rahman 65. Cik Nurulhuda bt. Mohd Hasim 66. Pn. Rahmah bt. Mohd Shariff 67. Cik Rahimah bt. Shamsuddin 68. Pn. Rajeswari a/p Manikam 69. Pn. Romsina bt. Abd Karim 70. Pn. Rosnawati bt. Rasli 71. Pn. Rufina Francis 72.Pn. Reny Rahayu bt. Mohd Razali 73. Pn. Siti Norlida M. Yusof 74. Cik Siti Bahiedah bt. Baharin 75. Pn. Surya bt. Selamat 76. Cik Theresammah Soosy 77. Pn. Toh Ger Poh 78. Pn. Yap Fei Ling 79. Pn. Zanida bt. Zarkasi 80. Pn. Rohaya bt. Bidin 81.Cik Siti Noroni bt.Omar 82.Pn. Seri Nur Fasa bt. Abu Hasan 83. Cik Nur Samirah bt. Mohd Radzi 84. Cik Noor Azuraida bt. Salleh 85. Cik Norizq Fairuz Rmir bt. Ali 86. Cik Noor Hawani Syafirra bt. Anuar 87. Cik Rosmaziana bt. Shafie 88. Cik Rose anak Ringing

Tidak Hadir : 1. Pn. Che Rugayah bt. Mat Deris ( Cuti Kecemasan ) 2. Pn. Fadhlina bt. Mohamad Rais ( Mesyuarat Karnival Sains dan Teknologi ) 3. En. Zahari bin Yaacob ( Cuti Tanpa Gaji ) 4. Pn. Fazidah bt. Ayob (CRK) 5. Pn. Hazila bt. Hamid ( Cuti bersalin ) 6. Pn. Lam Tze Fuen ( dengan kebenaran pengetua ) 7. Cik Nor Ashura bt. Zainuddin ( Kejohanan Bola Baling ) 8. Pn. Siti Hawa bt. Shafiei ( Kejohanan Bola Baling ) 9. Pn. Nur Hatini bt. Abu Hashim (bersebab) 10.En. Ziaor Rahman b. Othman ( Mesyuarat Karnival Sains dan Teknologi)

1.0

Kata-kata aluan daripada Tuan Pengetua 1.1 Tn. Pengetua mengucapkan syukur kerana guru-guru dapat berkumpul bersama-sama untuk sesi perkenalan, perbincangan dan bertukar-tukar pendapat tentang sekolah. 1.2 Beliau menyatakan dalam membangunkan sekolah, kejayaan bergantung kepada penglibatan semua warga sekolah iaitu guru-guru, pekerja-pekerja sekolah, kakitangan bukan guru dan murid-murid. Oleh itu, kecemerlang sekolah menagih komitmen semua warga SMK Mambau. 1.3 Harapan beliau agar semua warga SMK Mambau dapat bekerjasama untuk menjadikan SMK Mambau sebagai sekolah idaman ibu bapa bagi menyekolahkan anak mereka di sekolah ini serta dapat membagunkan modal insan. Beliau juga berharap agar SMK Mambau akan menjadi contoh, dalam konteks 1 Malaysia yang sebenarnya. Justeru, beliau menyarankan kepada semua guru agar menanamkan sikap saling mempercayai dalam membangunkan sekolah. 1.4 Pengetua berbangga kerana ada guru dan kakitangan sokongan SMK Mambau yang berani menyekolahkan anak mereka di sekolah ini atas faktor mereka mempercayai rakan-rakan serta guru-guru yang mengajar anak mereka. Bagi Tuan Pengetua komitmen yang tinggi oleh semua warganya meletakkan SMK Mambau sebagai sekolah pilihan ibu bapa untuk meletakkan anak mereka di sekolah ini.

2.0

Pengesahan Minit Mesyuarat 2.1 Cadangan oleh En. Gurmeet Singh dan disokong oleh Pn. Awtar Kaur

3.0

Perkara Berbangkit 3.1 Semua guru dikehendaki menyediakan empat bahan bantu mengajar dan diserahkan ke bilik BBM untuk direkodkan. Tuan pengetua meminta Puan Norlelawati memaklumkan jumlah bahan bantuan mengajar yang telah disediakan oleh guru-guru dan direkodkan. Tindakan : Pn. Norlelawati dan semua guru. 3.2 Tuan Pengetua meminta guru-guru mematuhi peraturan etika berpakaian. Beliau meminta guru-guru untuk memakai kasut bertutup atau “court shoes” dan tindakan segera perlu diambil kecuali guru-guru wanita yang mengandung. Selain itu semua guru diingatkan untuk memakai tanda nama pada waktu kerja. Tindakan : Semua guru 3.3 Pengetua meminta kaunselor sekolah untuk membuat satu kajian tindakan berkaitan dengan PSS pada tahun 2011. Tindakan : Kaunselor sekolah 3.4 Kajian tindakan yang akan dibuat oleh Pn. Norlelawati dan Pn. Munahwar bersama-sama pengetua sekolah akan diteruskan. Tindakan : Pengetua, Pn. Norlelawati dan Pn. Munahwar 3.5 Terdapat perubahan dalam pengendalian program kelas tambahan dan lonjakan saujana. Pengubalan jadual baru akan dibuat. Ketua bidang dan Pn. Wan akan menentukan

bagaimana program tersebut hendak dilaksanakan. Bagi program lonjakan saujana tidak akan dilaksanakan lagi pada hari Jumaat tetapi akan dialihkan pada hari Khamis. Pada setiap pagi Jumaat, semua guru Islam dan murid-murid Islam akan mengikuti program bacaan Yasin manakala bagi murid-murid bukan Islam akan mengikuti program Pendidikan Moral ataupun program gemilang 2011. Program ini akan berkuatkuasa selepas pembubaran jadual dan apabila PK1 yang baru sampai. Tindakan : Semua guru 3.6 Kutipan yuran tambahan bagi tahun 2011 diteruskan. Tuan Pengetua ingin berjumpa dengan semua guru tingkatan bagi mengetahui jumlah murid yang masih belum menjelaskan yuran tambahan. Tindakan : Semua guru tingkatan 3.7 Standard Guru Malaysia (SGM) – semua guru dikehendaki mengisinya. En. Chia dikehendaki mengenal pasti guru-guru yang masih belum lagi mengisi SGM dan memaklumkan kepada pengetua. Tindakan : En. Chia dan semua guru 3.8 Kehadiran murid-murid untuk aktiviti Kokurikulum adalah wajib dan murid-murid yang tidak hadir akan ditandakan kosong dan perkara ini perlu diumumkan secara rasmi pada waktu perhimpunan. Namun begitu Tuan Hj. Maghrib memaklumkan sekurangkurangnya murid-murid diberi 1 markah jika tidak hadir selaras dengan arahan KPM. 3.9 Semua murid mesti memakai pakaian uniform kokurikulum mengikut unit beruniform masing-masing pada setiap hari Rabu. Bagi murid-murid yang tidak mampu membeli uniform yang lengkap, mereka boleh memakai ‘half uniform’. Tindakan : Makluman dan semua guru 3.10 Berkuatkuasanya program 1 Murid 1 Sukan, guru-guru PJK dibenarkan memakai baju sukan sepanjang P&P hingga tamat waktu persekolahan manakala bagi murid-murid pula mereka boleh memilih sama ada ingin memakai baju sukan sehingga tamat waktu persekolahan atau menukar kepada pakaian sekolah selepas waktu rehat . Namun begitu kedaan ini bergantung kepada keputusan pihak pentadbiran sekolah. Tindakan: Semua guru PJK 3.11 Pihak pentadbir sekolah akan memikirkan cara pelaksanaan bagi mewajibkan semua murid lelaki yang beragama Islam untuk memakai baju Melayu pada setiap hari Jumaat. Tindakan : Makluman 3.12 Larangan penggunaan Santai Ilmu untuk P&P PJK dikuatkuasakan dan diteruskan. Tuan pengetua memaklumkan berkuatkuasa 12 April 2011 semua murid mesti berada di dalam kelas bermula pukul 7.40 hingga 10.20 bagi menegah rendah dan 7.40 hingga 11.00 bagi menengah atas, 10.40 hingga 2.40 bagi menengah rendah dan 11.20 hingga 2.40 bagi menegah atas. Sekiranya dalam tempoh tersebut terdapat murid-murid di kantin atau di tapak perhimpunan, mereka akan dirotan. Murid-murid tidak dibenarkan keluar kelas kecuali dengan kebenaran. Murid-murid yang bermasalah dan kurang ajar terhadap guru, hantar mereka ke unit disiplin atau tuan pengetua untuk dirotan. Tindakan : Semua guru

3.13 Tuan Pengetua telah memberi contoh ‘Headcount’ sebagai panduan. Pengubahsuaian boleh dibuat mana yang perlu, namun begitu ‘Headcount’ yang sedia ada kekal digunakan. Tindakan : Setiausaha Peperiksaan 3.14 Guru-guru dibenarkan untuk meletakkan kereta di hadapan blok A tetapi susunan mestilah mengikut arah yang sama agar kelihatan lebih tersusun. Tindakan : Makluman 4.0 Hal-hal lain 4.1 En. Hami meminta agar mengurangkan pengumuman ketika P&P sedang berjalan kerana mengganggu P&P. Beliau berharap agar diadakan waktu-waktu tertentu untuk guru-guru membuat pengumuman terutamanya perkara-perkara yang penting sahaja. Tindakan : Makluman 4.2 En. Hami juga mencadangkan agar guru-guru yang melaksanakan program gemilang pada setiap pagi Jumaat menggunakan speaker yang lebih kecil kerana jika guru-guru menggunakan speaker yang sedia ada akan mengganggu program lonjakan saujana disebabkan kedudukan speaker tersebut berada berhampiran dengan kelas. 4.3 En. Hami turut meminta penjelasan tentang tindakan yang telah diambil ke atas muridmurid yang nama mereka telah dicatat di dalam buku kehadiran kelas atas kesalahan yang mereka lakukan. Beliau mencadangkan agar nama murid-murid yang telah dicatat di dalam buku tersebut diumumkan dalam perhimpunan. Tindakan : PK HEM 4.4 En. Hami juga mengharapkan agar pihak sekolah tidak menerima murid-murid yang bermasalah untuk meneruskan persekolahan di SMK Mambau. Pengetua: Penempatan pelajar berdasarkan alamat yang tercatat pada bil air atau bil elektrik dan disebabkan bilangan pelajar bagi sesebuah kelas berada di bawah jumlah yang ditetapkan maka pihak sekolah terpaksa menerima murid-murid yang berpindah ke SMK Mambau. Tetapi sekiranya ada ruang untuk menolak, pihak sekolah akan cuba menolak kemasukan murid-murid luar yang bermasalah ke SMK Mambau. 4.5 Pengasingan kelas 4.5.1 Pn. Munahwar mencadangkan agar kelas-kelas tingkatan 2 dan tingkatan 4 di blok B dan 4A4 diasingkan kerana terdapat gangguan P&P terutamanya pada waktu rehat kerana waktu rehat yang tidak sama bagi menengah atas dan menengah rendah. Tindakan : Pentadbir 4.5.2 Pengetua menyatakan di dalam kelas guru adalah raja dan adalah menjadi tanggungjawab guru tersebut untuk melaksanakan disiplin di dalam kelas dan memastikan disiplin murid-murid terkawal. Guru perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya dan memaklumkan kepada pengetua tindakan yang telah diambil. Sekiranya ada murid-murid yang bermasalah dan tidak dapat dikawal guru-guru boleh merujuk murid-murid tersebut kepada pengetua untuk di rotan. Tindakan : Semua guru

4.5.3 Tn. Hj. Maghrib menyarankan agar guru-guru merotan sendiri murid-murid dan jangan menyerahkan semuanya kepada pengetua. Jika terdapat kes yang tidak dapat ditangani barulah murid-murid tersebut dirujukkan kepada pengetua. Tindakan : Makluman 4.5.4 Pn. Wan menyatakan akan berlaku perubahan kelas apabila papan tanda kelas siap. Guru-guru sebelum waktu rehat hendaklah memastikan semua pelajar telah turun ke kantin barulah guru boleh meninggalkan kelas dan guru-guru selepas waktu rehat hendaklah masuk ke kelas lebih awal bagi mengelakkan sebarang masalah disiplin berlaku. Tindakan : Semua guru 4.6 Pengetua berharap setiap pertandingan yang diadakan, sekolah mesti mengambil bahagian dan penyertaan adalah daripada pelajar yang berbeza. Sekurang-kurangnya pelajar mendapat sijil penyertaan dan menyumbangkan markah dalam penilaian kokurikulum. Bagi unit beruniform guru-guru penasihat diminta mengenal pasti lebih awal murid-murid untuk kawad kaki. Tindakan : Semua guru 4.7 Memangkinkan imej sekolah 4.7.1 Semua borang yang keluar dari SMK Mambau kepada pihak-pihak lain hendaklah bertaip. Beliau meminta En. Chia untuk menyediakan satu perisian di dalam komputer bagi memudahkan guru-guru untuk mengisi borang-borang tersebut dengan ini dapat menaikkan imej sekolah. Pihak sekolah juga boleh menghebahkan kehebatan dan pencapaian sekolah kepada orang ramai dengan menaikkan papan tanda di hadapan sekolah. Tindakan : En. Chia 4.7.2 En. Chia memaklumkan bahawa beliau akan memuat naik format borang yang telah disediakan dalam laman web sekolah SMK Mambau dan ini memudahkan guru-guru untuk membuat kerja di rumah. Tindakan : Makluman 4.8 Semua guru adalah guru disiplin 4.8.1 Tuan Pengetua memaklumkan bahawa semua guru adalah guru disiplin dan semua guru haruslah bertanggungjawab dalam mengawal disiplin murid-murid terutama dalam kelas sepanjang P&P berjalan. 4.8.2 Guru-guru tidak boleh mengajar sambil duduk kecuali guru-guru yang mengandung dan mempunyai masalah kesihatan. Namun begitu kelonggaran juga diberi kepada guru ganti (relief). Ketika relief guru-guru juga boleh membawa ‘mobile library’ ke dalam kelas. Tindakan : Makluman dan semua guru

4.8.3 En. Abu Bakar meminta agar satu surat kuasa membenarkan semua guru untuk merotan dikeluarkan oleh pihak sekolah. 4.9 Tuan Pengetua memaklumkan agar murid-murid meninggalkan tapak perhimpunan dengan lebih teratur iaitu pergerakan mengikut tingkatan. Pengawas perlu berada di hadapan setiap kelas. Guru bertugas mesti memainkan peranan untuk menyuraikan murid-murid mulai 12 April 2011.

4.10 Masalah PJK 4.10.1 En. Abu Bakar meminta agar waktu P&P bagi subjek PJK dibuat dua kali seminggu iaitu satu masa pada sebelah pagi dan satu masa lagi pada sebelah tengah hari atau digabungkan dua waktu menjadikan subjek PJK hanya sekali seminggu sahaja. 4.10.2 En. Abu Bakar memaklumkan timbul masalah kepada guru ganti apabila guru PJK tiada di sekolah kerana guru ganti tidak tahu kelas yang sepatutnya mereka ganti. 4.10.3 Pn. Wan memaklumkan bahawa kelas yang pertama adalah murid-murid lelaki dan kelas yang kedua adalah murid-murid perempuan. Pn. Wan juga mengingatkan guru PJK agar memaklumkan kepada murid-murid terlebih dahulu jika mereka tiada di kawasan sekolah. Tindakan : Makluman 4.11 Puan Nor Hashiken Abd. Halim memaklumkan bahawa pihak PIBG telah menjelaskan sepenuhnya yuran percubaan PMR dan SPM kepada sekolah oleh itu beliau meminta semua guru tingkatan 3 dan tingkatan 5 menyerahkan wang percubaan PMR dan SPM kepada bendahari PIBG kerana terdapat ramai lagi murid-murid yang masih belum menjelaskannya. Tindakan : Semua guru tingkatan 3 dan tingkatan 5 4.12 En. Mustafar menyarankan semua guru SMK Mambau untuk melayari laman web sekolah bagi mengisi SGM dan juga menyemak data emis guru. Sekiranya terdapat perubahan atau kesilapan pada data tersebut, guru-guru perlulah memaklumkan kepada beliau untuk dikemaskini. Tindakan : Makluman Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 5.00 petang.

Disediakan oleh: ........................................... (NOOR AZILA ZAINAL ABIDIN) Setiausaha SMK Mambau

Disahkan oleh: ......................................... (ABD HALIM B. MD YUNUS) Pengetua SMK Mambau