PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR

Definisi Menggambar •Adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. •Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. •Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek •Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. •Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi •Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek Alat, Media dan Teknik Murid minat menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur, warna dan berbagai saiz. Lain-lain kertas seperti kertas surat khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah dll. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna, media kering atau basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar. Tujuan Menggambar • Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar • Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid • Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman • Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari • Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. • Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi (b) Aras Aplikasi dan Analisa • Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan • Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira • Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif (c) Aras Sintesis dan Penilaian • Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar erta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak isukai • Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual • Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna • Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, brkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan • Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan subjek lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif LUKISAN (a) Definisi Lukisan Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat di atas sesuatu permukaan rata untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan adalah lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan.

mempunyai kesan lembut Krayon. rupa. • Bod bristol . pensel warna.8B) . kita perlu mengambil kira beberapa aspek seperti berikut: (i) Asas senireka (unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) (ii) Perspektif (1. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. kertas suratkhabar.pemandangan di luar studio atau di dalam studio Dalam menghasilkan lukisan yang bermutu. kertas fotokopi. (d) Teknik i. Lukisan mengaplikasi garisan. Menentukan Tema atau Subjek (i) Lukisan figura -imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda . Biasanya digunakan untuk lukisan pastel • Lain-lain kertas seperti ‘brown paper’.Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat.tebal dan bermutu tinggi.Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.Didapati dlm pelbagai warna. Garisan selari. saiz. Titik iv. 3 titik lenyap) (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari.Mempunyai kesan garisan yang lebih halus Soft Pastel. Coreng / conteng ii. Pangkah silang v.Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. arang.Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang. Garisan kontur iii. bentuk. pen dan dakwat.objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap . kertas taip. pastel.Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna. • Kertas Ingres . Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah. Media dan Bahan Pensil H. conteng. 2.kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. titik. pen. • Kertas cat air .Adalah sejenis pensel jenis keras Pensil B (2B .Menghasilkan kesan garisan tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur -Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal (c) Jenis-jenis Kertas Lukisan • Kertas lukisan biasa sesuai untuk pensel. kertas arkitek. (b) Alat. Warna Poster . media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding CATAN Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. mahal tetapi baik untuk digunakan.merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak Jenis Warna 1. kertas komputer. arang dan krayon lembut. warna dan jalinan.

menampal. Aktiviti montaj menggunakan teknik memotong. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. menggunting. MONTAJ Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. berbagai jenis kertas dan fabrik. GOSOKAN Gosokan adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. mengoyak. diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Cat Minyak 5.2. menindih bahanbahan di atas permukaan rata.menggunakan warna putih dan hitam sahaja. Cat Akrilik 4. Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. jenis kekacang. menampal dan mencantum. Cetakan juga boleh terjadi melalui proses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat Teknik cetakan mono. Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatianpemerhati. • Gosokan potongan kertas RESIS . Teknik gosokan • Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja • Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali • Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan • Gosokan secara pusingan • Gosokan menggunakan berbagaibagai warna • Gosokan monokrom . Tema. Warna Air 3. CETAKAN Cetakan adalah satu proses penerapan blok ke atas permukaan rata. Cat Tempera 6. teknik cetakan timbul. Fresko .Kapur plaster KOLAJ Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. alatan. alam benda. Teknik super impose. Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. Cantuman gambargambar akan menghasilkan satu imej baru. figura dan corak huruf. Cat Gouache 7. Aktiviti gosokan dapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar. meluahkan berbagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan.

Percikan akan menghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. • Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui 4 cara iaitu peringkat penerangan. MOZEK Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. tumbuh-tumbuhan. Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semulajadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. intepritasi dan penilaian. • Bidang menggambar memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuatgambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. corak. kreativiti dan ekspresi diri murid • Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. setem dan catan.Resis ialah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. • Menggambar adalah satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas.bangunan di luar sekolah. aplikasi. warna-warna basah dan kertas. • Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Alatan penting yang digunakan untuk menghasilkan percikan ialah berus dari berbagai jenis. analisa. RUMUSAN • Bidang menggambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. sintesis dan penilaian. • Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. Percikan dihasilkan dengan cara mendetik. menyembur dan memercik. merenjis. Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik . mengetuk. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. • Alatan. Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. PERCIKAN Percikan diistilahkan sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunan. kad ucapan. Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. analisis. kefahaman. • Aktiviti menggambar adalah satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain.

alat dan teknik penghasilan. atas dan bawah. struktur. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid-murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. lakonan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. kiri. Ini memberi peluang kepada murid-murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid-murid dengan penggunaan pelbagai bahan. semasa menjalankan proses penghasilan seni. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. ruang. Berpandukan aspek tersebut murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model.2 Asemblaj 3.9 Origami Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid-murid membuat rujukan kepada objek sebenar. kanan. nyanyian dan cerita.5 Model 3. berisipadu. . Objek ini berupa objek semula jadi. imbangan dan kestabilan. puisi.3 Mobail 3. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.6 Diorama 3. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. Kegiatan membentuk boleh dilakukan sama ada daripada bentuk dua dimensi seperti dari tanah liat kepada pasu bunga atau bentuk tiga dimensi iaitu daripada kota mancis kepada lori.7 Boneka PENDIDIKAN SENI VISUAL KPLI-SR PRA SEKOLAH 3.BIDANG : MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN Pengenalan Membentuk dan membuat binaan merupakan satu proses penghasilan objek tiga dimensi bersifat konkrit.8 Topeng 3. mempunyai pandangan sisi.1 Arca timbul 3. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: 3.4 Stabail 3.

plastersin. 3. Bidang Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan memberi perhatian kepada perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. . Alat dan Bahan Penggunaan alat dan bahan yang sesuai diperlukan dalam proses penghasilan karya Membentuk dan Membuat Binaan. Bidang ini mengandungi aktiviti untuk menghasilkan karya berbentuk tiga dimensi. sabun dan sebagainya. 4.3 Teknik Potongan 4. Anda juga dapat memilih alat dan bahan yang sesuai mengikut aktiviti yang dipilih. luakan dan sebagainya. tanah liat. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan seperti tanah liat. Semua hasil karya dalam unit ini adalah berbentuk tiga dimensi. pembungkusan. kayu.6 Teknik Guntingan 4.7 Teknik Luakan 5. cantuman. serbuk papan. Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. struktur. arca mobail.5 Teknik Pembungkusan 4. anda perlu fikirkan bagaimana tema tersebut dapat dikaitkan dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. tepung dan papier mache. Jenis Aktiviti Membentuk dan Membuat Binaan Terdapat beberapa aktiviti dan teknik untuk menghasilkan karya dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan adalah seperti arca timbul. boneka. Kandungan Tajuk ini disediakan untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengenai media. Pilihlah alat dan bahan yang sesuai mengikut tajuk dan aktiviti. model. proses dan teknik membentuk dan membuat binaan.1.2 Teknik Lipatan 4. Sekiranya dirancang dengan rapi. Untuk setiap aktiviti. Pengenalan Membentuk dan Membuat Binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. topeng dan origami. murid dapat melibatkan kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam proses penghasilan. lipatan. Daripada aktiviti membentuk dan membuat binaan ini anda dapat menghasilkan pelbagai jenis kraf. arca stabail. murid dapat mengubah bentuk bahan seperti plastersin. 2. Teknik-Teknik Membentuk dan Membuat Binaan Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk atau membuat binaan. guntingan. imbangan dan kestabilan. asemblaj. Selain daripada menggalakkan minat. diorama. Antara aktiviti membentuk.4 Teknik Cantuman 4. ruang. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. tanah liat.1 Teknik Picitan 4. anda perlu menggunakan tema yang sesuai dengan peringkat perkembangan murid. Biasanya teknik-teknik tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian bahan yang digunakan. Antaranya ialah melalui teknik picitan. kertas yang sesuai untuk origami. 4. kertas tumbuk. potongan.

5. binaan atau asemblaj. binatang. skru. . acuan atau binaan. Teknik yang digunakan adalah lupatan dan guntingan. Ia boleh dihasilkan secara acuan. Teknik yang digunakan adalah gam.9 Origami Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. cantuman skru/paku atau gam.8 Topeng Mewatakkan semula imej manusia.4 Asemblaj Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantumkan menjadi satu kesatuan objek membentuk satu konsep yang bermakna. 5. Teknik penghasilannya adalah kimpalan. 5. gam.3 Arca Stabail Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabail. gam dan kimpalan. fenomena atau peristiwa.5 Model Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. berputar atau berombak. serangga dan lain-lain. skru dan acuan. tampalan. maklumat. gam. 5. 5.5. Antara teknik yang digunakan adalah gam. Teknik yang biasa digunakan untuk menghasilkan arca mobail adalah kimpalan. kimpalan dan skru. atau unggas dalam konteks menampilkan semula kerangka yang boleh dipakai atau diserkup. binatang. binaan. Contohnya model buahbuahan. ikatan. skru dan lipatan. 5. 5.2 Arca Mobail Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan.7 Boneka Model yang mewatakkan figura manusia.1 Arca Timbul Bentuk tiga dimensi yang tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. 5.6 Diorama Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita. Digantung untuk menjadikan objek bergerak. Teknik yang lazimnya digunakan dalam penghasilan diorama adalah cantuman. buah-buahan. kimpalan. cantuman atau kimpalan. Teknik untuk penghasilan boneka adalah jalitan. Teknik yang bersesuaian untuk menghasilkan arca ini adalah kimpalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful