P. 1
Sejarah 900 Tahun Ahlul Bait Kelantan

Sejarah 900 Tahun Ahlul Bait Kelantan

|Views: 618|Likes:
Published by Nik Effendi

More info:

Published by: Nik Effendi on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

SEJARAH 900 TAHUN AHLUL-BAIT KELANTAN http://apadblog.blogspot.

com/2011/01/sejarah-900-tahun-ahlul-bait-kelantan.html KRONOLOGI 900 TAHUN SEJARAH PENTING RAJA-RAJA MELAYU DARI DARAH KETURUNAN BANI H ASYIM (MOYANG MQTK )MAJAPAHIT II(NAMA NEGERI BAGI JAJAHAN KELANTAN HINGGA ABAD K E 15M/700 HIJRAH) Fakta Sejarah Dunia : (Sejarah Penuh Abad Ke 6 - 10M/650-1000M/100-400H – Sila rujuk Archive MQTK). MQTK ABAD KE-12 BAPA PENGASAS RAJA-RAJA MELAYU - KETUA WALI 7 DARI DELHI INDIA. 500 Hijrah(950M) formula B3 (BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK - dijadikan Motto Sekolah Menengah Teknik Tertua Malaysia - Kuantan) dicipta oleh Imam Al-Ghazali r.a, me lalui kitab masyhurnya Minhajul Abidin/Jalan Mukmin atau Jalan Ahli Syurga (seor ang ulama masyhur dunia Islamdi Thos Iran) dalam usahanya untuk menggabungkan 2 ulama yang berbalah iaitu ulama tasauf dan ulama fekah. Maka terkaranglah Bidaya tul Hidayah dan Minhajul Abidin menghuraikan dengan terperinci teknik-teknik seg ala ilmu ahli syurga tanpa hisab atau para Wali-Wali Allah itu dengan cukup semp urna. 1250M apabila tentera moggol diketuai Hulagu Khan menyerang dan membakar Baghdad , lebih 300 kitab karangan Imam Al-Ghazali turut lenyap, kecuali hanya 30 karya yang sempat diselamatkan dari khutub khanah Baghdad itu. Empayar Islam Umayyah d an simpanan baitul Mal paling kaya waktu itu, yang dikumpul selama lebih 500 tah un ranap/hangus dari bumi. Isla kebali mundur/menderita/diperhamba. 1260M Bani Hasyim (nenek moyang) diketuai Maulana Syeikh Sayyid Abdul Jalal atau Syeikh Jalaludin Al-Kubra(dicatat dalam sejarah Delhi) yang terselamat dan semp at membawa sebahagian kitab-kitab karya agung itu berpindah ke Delhi dan disambu t oleh Sultan Muhamad Tughlug serta dilantik selaku wazir/menteri kesultanan Del hi dan kitab Minhajul Abidin, Al-Hikam, Hadis Sahih Muslim dan sebgainya diteri ma dijadikan silibus wajib kerajaan Islam Delhi waktu itu. Syed Husin Jamadil K ubra(nenek moyang kesultnan Melayu dan Wali Songo Indonesia) dalam latihan prakt ikal para ahli hakikat dan makrifat(Wali-Wali Allah – tamat belajar – guna Ilmu untu k kuasai 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kalam Allah atau PatiNya 99 as ma Al-Azim) lalu diarahkan oleh ayahandanya mencari lokasi yang dimaksudkan oleh hadis sahih “Bumi Timur Hijjaz” (Hijjaz adalah Tanah Suci Makkah sebelum 1933 – Ara S audi Dapat nama) bertolak ke Asia Tenggara berasama 7 beradik atau diebut Wali 7 dalam sejarah Islam Asia Tenggara, dan mendarat serta mebina Masjid Kampung Lau t(sekarang di Nilam puri) pada 1350M. _______________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE-13 KENAPA HM CIK SITI WAN KEMBANG HEBAT..?? 1317m, HM Cik Siti Wan Kembang diarah oleh ayahanda nya KDYMM Raja Sang Tawal, m enyerbu kota pertahanan empayar Buddha Sukhothai. King Rama Khamkheng akhirnya d ipenggal oleh Cik Siti Wan Kembang dan kepalanya di bawa balik ke Istana Majapah i II Mahligai(Kelantan). Siam bersumpah akan terus berperang dengan Melayu sampa i kiamat. Siri perang panjang saling serang menyerang berlangsung selama lebih 6 00 ribu dan kerugian satu wilayah Pattani(RM Gazilion) serta mengorbankan lebih suku juta rakyat Majapahit II selama tempoh itu. 751H/1350M –Bapa sekalian Raja-Raja Melayu atau dikenali dalam pengajian sejarah I slam Asia tenggara sebagai Ketua Wali 7, Syed Hussin Jamadil Kubra dari Kesulta nan Delhi , sebelum karam perahu dan terlantar di Kg. Laut dan mendirikan masjid , di era Cik Siti Wan Kembang dan seterusnya ke Bukit Panau, mereka terlebih dah ulu meninggalkan adiknya yang ke-4 bernama Sayyid Zaidnuddin Al-Khatib di Samude ra Pasai yang diperintah oleh Sultan Zainal Abidin(1350-1394M). Beliaulah Tuan Jana Khatib yang masyhur dalam sejarah Temasik dilanggar Todak itu. Selama 8 bulan Syed Husin Jamadil Kubra di Kelantan, HM Cik siti Wan Kembang me mberi gelaran “Sayyid Ratna Wangsa” (bermaksud Pendeta parnen atau bertaraf ahli lad

di Nil am Puri tu. Syed Tahana'uddin pulang dari champa dan kemudiannya kembali ke Majapahit II dan membuka pusat pengajian berupa institusi khas latihan tarekat/kerohanian /kewalian peringkat tertinggi menggunakan asma 99 nama Allah yang dahulunya hany alah amalan harian HM Cik SIti Wan Kembang.uni/ahli hakikat) dan dikahwinkan dengan adindanya yang juga adinda satu ayah ke pada Raja Pattani(Raja Bharubhasa) bernama Puteri Linang Cahaya..Majapahit II( Kelantan) di bawah kerajaan Islam P attani Besar. kemudian juga dibunuh). Suan Bonang Selepas serangan Ayyutthia ke atas Majapahit II(Kelantan) 1445M dan peristiwa gh aibnya Puteri Saadong.!!). dengan perjanjian Wali 7 setuju turut membantu pertahan bumi Serambi M akkah dari Siam.(juga ada bukti masjid lama bentuk Masjid Kg. 1347-1368M Ibnu Batutah yang sezaman dengan Syed Husin Jaamdil Kubra serta Cik S iti Wan Kembang melawat Kilo Krai(Kuala Krai now ulu kelantan) dan mengesahkan B idaytul Hidayah telah dipelajari/telah sampai ke Istana Majapahit II(Kelantan) p ada era tersebut. Tokoh yang bernama Tuan Syarif Aulia itu tidak lain ialah Sayyid Thana'uddin yan g nama timangannya Syeikh Abdul Karim As-Saman Al-Madani iaitu adik kepada Sayid Husin Jamadil-Kubra yang pergi ke sulawesi. lalu dilanggar oleh T odak(diselamatkan Hang Nadim. Paduka Seri Maharaja telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya kerana dituduh cuba memikat Tuan Puteri baginda dengan karamah( salah guna karamah). kematian Raja Abdullah da Sultan Abdul Rahim di Tasik Lel ayang Mandi. Panglima Majapahit II dari kekuasaan Ay uthia. Tokoh-tokoh penting dalam organisasi Wali Songo yang bertanggungjawab dalam peny evbaran dakwah di Majapahit 1(sekarang disebut Indonesia .dah jadi tempat menara celcom. Tuan Syarif Aulia atau Syeikh Abdul Karim Al-Makhdum d ari Melaka telah sampai ke Pulau Jolo dan mendapati telah ada komuniti Islam di tempat yang bernama Buansa(Ewansa). Puteri Saadong Ghaib. 1420M. lalu menunjukkan kehebatanya membelah dua pokok Pinang dengan hanya tenungan mata. Laut. Keduanya kemudian ke Champa untuk m isi dakwah seterusnya. Seterusnya beliau belayar ke Johor dan disinilah Syarif Aulia ditemukan jodohnya . di sana hingga kini). W .. Raja Singapura. 1. Laksamana Hang Tuah terajui Melaka. Gangga Negara(perak) dan Lembah Bujang di bawah Raja Bersiong keda h dibebaskan oleh Patih Aria Gajah Mada. ________________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE 15-16 MELAKA PUSAT ISLAM ASIA TENGGARA & WALI SONGO DI MAJAPAHIT I (SEKARANG INDONESIA ) 1400M Parameswara mengasaskan kesultanan Islam Melaka. Kematian Tuan Jana Khatib dimaklumi semua abangnya di Majapahit II(Kelantan). Beliau kemudian mengislamkan Raja Sulu (peri stiwa ini disebut dalam bacaan manaqib tradisi bangsa Melayu Sulu) dan mendirika n sebuah masjid (hingga kini ada) untuk semua penduduk. dan akhirnya disusuli ser angan bala tentera Majapahit II yang menjadikan singapura padang jarak-padang te rkukur (semuanya diarah BUNUH DAN BAKAR hangus arahan HM Cik SIti Wan Kembang s endiri dan dipersetujui oleh Syed Husin Jamadil-Kubra ytang diberi tempat di Buk it Panau – adab berperang Quraisy/Majapahit II/Kelantan kuno dengan Siam memang g itu. Ti dak berapa lama selepas peristiwa inilah Temasik disumpah. 1380M Seorang Wali Allah. Syed Husin membawa anaknya syarif kebungsuan dan cucunya Wan Bo. Dari sinilah l ahir pula semua Sultan Melayu dan juga panglima2 manyshur seperti Patih Aria Gaj ah Mada dan sebagainya dalam usaha dakwah Bani Hasyim ini di asia tenggara abad ke 14. Sunan Giri 2. KENAPA TEMASIK/SINGAPURA & MEALA TIADA KUASA SULTAN ISLAM.!!) ad alah seperti .. Wali Songo mengislamkan I ndonesia.?? Tuan Jana Khatib akhirnya ke Temasik dan di situlah baginda terserempak dengan T uan Puteri .termasuk Negeri Cik S iti Wam Kembang Aceh) yang direkodkan telah dipanggil mengadap belaiau di Bukit Panau(sekarang dalam Jajahan Tanah Merah .

iaitu di zaman masyhurnya Laksaman Hang Tuah yang b erguru dengan Para Wali Allah Majapahit dan pernah berkunjung ke Majapahit II(Ke lantan) dan Bukit Panau.. tanpa mengetahui itulah adik kepada Ketua Wali 7 ya ng masyhur dalam sejarah penyebaran Islam 1300-1400M itu. pada abad itu juga (ke 14M). Laksamana Hang Tuah akhir nya diarahkan disembunyikan dari umum rakyat setelah menjadi fitnah. Sunan Bonang. Sulawesi.pemegang darjah Istana/pengamal Pati Rahsi a sahaja.. Syeikh Saman(Sang Adi Putera) akhirnya kembali ke Kelantan dan beliau meninggal dunia sewktu berusia 120 tahun. Selain Wali 7. Seluruh jentera besar Melayu Bani Ha syim Pattani sekali lagi diarah pindah dan berundur ke Reman(Perak). Melalui anak dan cu cunya itu pula membuatkan kesultanan Brunei melalui Sultan Muhammad. suaminya pula didapati bermadu.. Jawa dan Maluku. Raja Abdullah akhirnya ditikam oleh salah seorang dayang Istananya sendiri.. Tetapi dalam pertelingkahan dengan Siam pada era ini.dan kuburnya dirahsiakan dari seluruh rakyat ol eh nenek moyang Raja-Raja Melayu. sebelum serangan darat dilancarkan. Mat Kilau.!!).? Manakala teraju Majapahit II disambung oleh Puteri Saadong yang dikahwinkan deng an Raja Abdullah.lekir dan kasturi. Buk an oleh Puteri Saadong(berlaku peristiwa hysteria dirasuk jin luar kawalan).. jebat. Tetapi turut terlibat menyusun st rategi mempertahankan Pattani dan Empayar Islam Majapahit II dari Siam..?? Setelah mengenali laksamana hang tuah. Put eri Saadong akhirnya menghilangkan diri di bukit Marak dan ghaib tanpa kubur hin gga kini sebagaimana kisah Hang Tuah. mengorbank an lebih 60 ribu nyawa sekaligus dan ramai yang dibawa ke Bangkok untuk buruh pa ksa(bina kuil dan istana King Rama II – VI).. Laksamana Hang Tuah akhirnya turut terlibat membantu Majapahit II berperang d engan Sukhothai(Siam). K edah.. Perbalahan sesama Melayu/Islam dan kezaliman Raja kepada para Wali Allah itu be rakhir dengan bala kifarat Allah dengan melaka diizin ditakluk oleh Portugis dan hilang satu kerajaan Islam hingga kini tiada lagi Sultan(diganti dengan kuasa A gung -wakilnya) sejak 1511M KENAPA PUTERI SAADONG HEBAT. sebaliknya 100% menggunakan teknologi SATIQ(senjata faqir/wirid asma 99 nama Allah oleh para ahli pertapaan yang ramai ) di mana Puteri Saadong menggunakan kaedah Salehuddin Al-Ayyubi merampas Baitul Maqdis pada era 1200M. melancarkan senjata faqir unt uk 3 tahun berturut-turut sehingga disahkan Raja Yahudi(King Richard) buruk muka nya diserang KUSTA.hingga kini. iaitu dengan menggunakan khidmat lebih 300 ahli zikir t erbaik dari zuriat terpilih bani hasyim waktu itu. seterusnyanya ke Goa. yang membebaskan Ga ngga Negara/perak dan Lembah Bujang-Raja Bersiong/kedah dari empayar Hindu dan B uddha Sukhothai di abad ke 15)). KENAPAKAH LAKSAMANA HANG TUAH HEBAT. dan meninggal s erta dimakamkan di sana pada 1453M (nak ziarah daftar MQTK). Sunan Kalijaga dan Syeikh Sutabris ke Melaka dan bertemu dengan Sang Adi Putera.!! Namun malang bagi Kelantan. yang juga darah Syed Husin Jamadil Kubra. Siam akhirnya berundur pada 1445M dari Pattani. di mana dengan Laksamana Hang Tuah. orang-orang tertentu sahaja diiz inkan berziarah(geng2 Datuk/Tan Sri . Sewaktu Hang Tuah difitnah. Syed Than a'uddin(Sang Adi Putera) yang terkenal di Majapahit(kelantan) sebgai Syeikh Sam an berpindah ke Pulau Besar dan beliau telah bermastautin di Pulau Besar permuki man orang laut dari Sumatera. sebelum ke Pattani(Masjid Hang Tuah . Sunan Giri. Puteri S aadong tidak menggunakan strategi Perang. walaupun Puteri Saadong berjaya tewaskan Raja Buddha Siam dan selamatkan tanah jajahan Majapahit II..an Husin dan Wan Demali ke Jawa. Patih Aria Gajah Mada(Megat Ali Nurul Alam – Panglima Majapahi II.Grisek) dan salah seorang murid kesayangan Syed Thana'uddin yang digelar "Sang Adi Putera" oleh h ikayat istana melaka waktu itu(hingga sekarang pun mereka tetap panggil guru han g tuah tu "Sang Adi Putera". melahirkan benih kesultanan hingga kini. Selepas serangan hebat Siam(setelah tahu Cik Siti Wan Kembang meninggal dunia). anak kepada Ketua Wali 7. . Perlis dan Kelantan. yang telah tinggal hanya 6 beradik(satu dibunuh di Temasik ). Langkawi. Siam telah mula memasuki semua daerah Jajahan Majapah it II. 1445M – Trgaedi ngeri serangan hendap Sukhothai ke atas Istana Pattani. lekiu.

Sultan Berdaulat bagi Brunei.. jika tidak mahu diserang oleh lebih 200. KEJATUHAN PATTANI KEPADA SIAM(ERA UFTI) DAN KEMERDEKAAN USA DARI BRITISH 1764-65M sewaktu USA baru beroleh merdeka dari British setelah George Washington menang perang di 13 wilayah komanwel. yang dibina dengan kepakaran Teknologi China diketuai oleh Cina muallaf bernama “Tok Ka yan”... 1600-1700M – Kelantan berpecah 3 Raja dan Istana Negeri di bawah Raja Jembal. Syed Thana’Uddin terus bertolak ke Melaka. Majapahit II di bawah Sultan M alikul Zahir atau Mahmud Shah. yang berpihak kepada kerajaan Islam Pattani. Istana dibakar. Pattani jatuh 100% ke tangan Siam.17 KEJATUAHN MELAKA DAN KEWUJUDAN MAZHAB KRISTIAN PROTESTAN 1511M Hang Tuah Ghaib. Long Gaffar dan 7 hulubalang Istana Reman ditugaskan bertolak terlebih dahulu ke Kelantan. Segal a Kitab Istana dan kebesaran dipindahkan ke Kota Kubang Labu. Tok Limbat wajibkan Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin Khatam semua cucu cicitnya sebelu m kahwin. Kelantan diterajui oleh Adinda Sul tan Abdul Rahim..di “Tasik Lelayang Mandi”(sekarang dalam Melor.(ribbaht/zaiyyah/tempat bertapa/bersuluk/baca quran/zikir/satiq dsb) ________________________________________________________________________________ __ MQTK ABAD KE. menuju ke Bukit Panau(destinasi perjalanan Wali Allah tertuju ke pusat pertapaan yang m asyhur di sesuatu wilayah) MQTK ABAD KE-18 BANI HASYIM PATTANI PINDAH KE KELANTAN 1756M – Tragedy Kain Cindai Istana Kelantan bergolak apabila Sultan Kelantan Long Pandak bunuh isterinya.. Raja B iru akhirnya berjaya dikepung oleh lebih 70.. yang juga saudara sesusu Long Gaffar atau saudara angkat . perlis. dan kedah seramai sekitar 100 ribu orang dipaksa membayar ufti kepada Sukhothai. Syeikh Abdul Jalil selaku Mufti Sultan Kedah dan anaknya Syeikh Abdul Samad Al-Falembani(pegarang kitab Sirru Salikin) diarahkan membina meriam mengadap Kuala Kedah(hingga kini ada-boleh dilihat). Istana Kelantan er a 1700M – 1756M diterajui oleh Long Senik dan kemudiannya Long Pandak dari anak be ranak kesultanan Pattani dan Raja Biru. German dan diterima oleh Istana England. Meriam itu dibina o leh seluruh rakyat kedah dan yang anehnya ia meletup apabila tentera Siam mengha . Manakala Melalui Kedah. yang kemudiannya ma syhur dalam sejarah kesultanan Brunei 1450-1550M dan melahirkan benih hingga kin i. Namun tidak berapa lama baginda dibunuh pula oleh. Kuasa dirampas oleh datukndaku. dibocorkan oleh anak melayu sen diri yang bersubahat dengan pihak Siam.Syed Hussin Jamadil Kubra berpindah ke Sulawesi dan meninggal dunia pada usia 83 tahun. Persitiwa sed ih nenek moyang kami ini diingati dan selalu dibaca oleh nenek moyang sejak kami kecil dengan penuh syahdu dan pilu/sedih(mereka menangis macam separuh sedar ma sa cerita). Raja Biru dipaks a turun tahta. Mazhab Protestan dimulakan oleh s eorang Larry King. Istana Pattani dan raja terakhir. Sultan Kelantan dibunuh. Baginda turut membawa ber samanya Syarif Kebungsuan dan cucunya Wan Bo dan Wan Demali.(ini rahsi a MQTK). serta dimakamkan di Goa(D3-MQTK-Majapahit II). Mayat isterinya dibogelkan di Gajah diraja dipaksa mengheret mayat tersebut ke rumah ayahandanya Long Sulaiman yang juga Raja/Penghulu di Legeh. Meriam Seri Pattani hingga kini diletak di depan Kementerian Pertahanan Thai. 000 tentera Buddha Sukhothai. Hudud dilaksana di Kelantan bila semua berjaya diberi ILMU. Baginda kemudian nya di bawa oleh Hang Tuah ke Pulau Besar Melaka dan membuka pusat ritual disitu . Bangkok. jajahan Kota Bharu). 1460-1510M – Setelah mengenali Hang Tuah dan setelah heboh kepada Majapahit II Han g Tuah dihukum bunuh. Ancaman Siam berterusan memaksa semua ki tab-kitab muktabar Istana Pattani(Jawi) dipindah ke Kelantan.000 bala tentera siam Buddha setelah kedudukan Meriam Seri Pattani (yang terbesar abad itu) serta 3 yang lain. satu lagi keturunan dari salasilah Raja Kelantan. Portugis rampas melaka.

Syeikh Abdul Jalil yang penuh karamah itu dimakamkan di Jitra Keda h dalam parlimen Kubang Pasu. seorang yang arif ilmu tasauf dan semua kitab muktabar para pejuang d an Wali Allah itu. Pemberontakan dari kerabat Long Pandak mewujudkan siri perang kecil da laman Quraisy sesama kerabat Bani Hasyim ini kerana ianya melibatkan Tanah satu negeri dan Long Gaffar . Dengan itu Kedah tidak da pat dimasuki. Sebuah penempatan khas di ping gir sungai tengah kota Bangkok hingga kini menjadi penempatan penghijrah nenek m oyang kami itu. sebelum mengahwinkan baginda dengan Puteri Sultan Ter engganu).000 nenek moyang kami di era itu dipaksa berja lan kaki hampir 1000 kilometer ke ke Bangkok dengan dicucuk kakinya dengan rotan . Semuanya dikurnia oleh As-Sultan secara percuma(era Sult an Muhammad IV-1900). walaupun tidak diisi peluru oleh sesiapa. Kebanyakkan tidak pandai lagi berbahasa melayu. Chin Peng dan lai n-lain dalam tanah seluas 100 ekar di Selatan Thai itu juga kekal milik mereka d an dipersetujui oleh pihak Thailand dan diwasiatkan kepada Tok Nebeng Nawi. Manakala yang sempat melarikan diri ke Kelantan. Tanah diberi percuma termasuklah tapak MQTK yang didaftarkan ke pada Raja-Raja Melayu. D8-MQTK adalah dari titihan ini. 22 Kitab muktabar Istana Bani Hasyim Pattani mula diajar semuala di Limbat oleh Tok Baruh. Long Gaffar & Long Yunus meng uasai 100% Istana Kelantan. dan beliau dilantik Presiden Pertama USA dan berperang dengan British. Pakatan Melayu penyokong Long Panda k dan berkerjasama dengan PKM untuk lawan Raja melayu berkubur pada 1985 dengan tertubuhnya PKLGK dan Rundingan Baling.telah dilatih oleh datu kanda arwah Tok Limbat/Long Gaffar semua Ilmu Istana Pattani kepada Long Yunus d i Pondok Jeram dan Limbat.mpiri darat. yang hidup dipaksa membina Istana untuk King Sukhotai( cucu cicit King Rama yang tuntut bela kematian nenek moyangnya dipenggal Cik SI ti Wan Kembang. HUDUD KELANTAN 1756M-1909M.Long Gaafar-Lo . Long Gaffar akhirnya dikahwuinkan dengan merua Raja Biru. dan Rantau P anjang. dan kami dikehend aki sambung hingga kini-jika ada melibatkan permohonan besar Raja-Raja Melayu at as sesuatu urusan sulit Negara/agama dan bangsa). di tangan Majapahit II/Kelantan).Long Yunus dianggap perampas hak mereka hingga jadi mis kin papa. Syamsiah Fakeh. Terima kasih Raja2 Melayu. manakala para pim pinan tidak diizinkan dan kekal di Sukirin. termasuk arwh nenek moyang kam i disambut oleh Long Gaffar dan Long Yunus yang telah lebih 20 tahun mengusai ke rajaan Kelantan setelah menjatuhkan hukuman bunuh(Qisas) ke atas Sultan Long Pan dak yang bunuh dan ttambat pada gajah mayat isterinya dihantar ke rumah mertua(d ituduh berzina).moyang sepupu datuk kepada Nik M ahmud atau Datuk Perdana dan sekarang cucu cicitnya ramai di Bagan. dan hingga kini makamnya sentiasa redup teduh dan bebas dikunjungi sesiapa dengan Notis Kerajaan Kedah tertulis “MAKAM WALI ALLAH” dan sentiasa mempunyai wakil kami (proksi MQTK – Liga India Muslim Malaysia – dianggap pusat Pertapaan kawasan Utara dalam sejarah nenek moyang dulu. (Nota PKLGK : Dengan tertubuhnya Long Gaffar. 1764M USA merdeka dari British dengan bantuan Freemason (semua 6 orang presiden USA terawal disahkan anggota freemason oleh nenek moyang Istana Kelantan dan di rekod oleh Datuk Bentara Kanan (Syed Nik Alwi . penjaga kubur arwah di Tumpat) setelah George Washington menang perang 13 wilayah jajahan British. Kerabat Long Pandak(Bani Hasyim Kel antan) juga diterima kembali berada dalam PKLGK (Kerabat Istana . mereka kembali bersatu. anak jati Pasir Mas titihan Tok Wali Hasan Lati. iai tu Datuk Syed Kadok yang bermastautin di Kadok dan terkenal memelihara Gajah di mana semua Gajah kegunaan Sultan/Istana Kelantan di bawah bidangkuasanya(kalau s ekarang ibarat dia bagi sewa mercedez kepada Istana laa). Sistem Hudud dilaksana apabila kitab Munyatul Mushalli karangan Wali Abdal di Ma sjdil Haram yang juga sahabatnya iaitu Syeikh Daud Al-Fathoni sampai ke Istana K elantan pada 1757M untuk seluruh anak Melayu di bawah payung dan naungan Raja Ba ni Hasyim yang adil lagi penuh karamah(Wali-Wali Allah . Sejak itu ramai yang "Melayu Komunis" di terima kembali ke Malaysia baliik ke kampung asal di Kelantan. Penempatan dan tempat operasi mereka di Sukirin yang juga tempat persidangan para VIP Part i Komunis Malaya (PKM) seperti Rashid Maideen. Yang mati ditinggalkan. lebih 20. Denga kejatuhan Pattani.

dijemput bersama ke dalam Persukutuan Tanah M elayu. Sir Lawrence Guillmard. Libya. Tiada kuasa di asia yang berani lawan bala tenera King Buddha Sukhothai waktu itu. Ka mal At-Tartuk mengambil alih Turkey dan melancarkan sekularisme. Bijih besi kerana revolusi industry telah bermula. DILUC UT JAWATAN KHALIFAH ISLAM DUNIA . dikemudi oleh Datuk Perdana Kelantan.OLEH BRITISH PADA 1926. Bijih timah dan 3. British terpaksa campurtangan dan semua Negara terbentuk seperti Kuwait.?? 1925M – Tun Mahathiir. Kelantan. Campu r tangan British berjaya hentikan ufti pitis emas ke Siam oleh kelantan. Perlis. PM Malaysia ke-4. 2. isytihar tidak berkuasa lagi ke atas 3 Tanah Suci Umat Islam Dunia9lucut jaw atn khlafah Islam – Islam Dunia tiada Khalifah). dengan balasan Raja Melayu mesti membekalkan bahan mentah utama kepada British iaitu . meminta pandangan dan pendirian Raja Melayu Kelantan (di bawah Datu k Perdana) mengenai kedudukan Syarif Al-Husin yang dilantik sebagai Khalifah Uma t Islam dunia dan disokong oleh Syeikh Abdul Rahman Al-Ismaili yang membawa mazh . dilancar di Kota Bharu oleh Majlis Gama Islam diketuai Datuk Perdana. dan Sir Lawrence Guillmard adalah Penas iaht HM King George IV berada di Kota Bharu pada waktu itu bersama Tok Kenali. Sekali lagi keputusa n besar terpaksa dibuat oleh Istana Kelantan apabila HM King George IV.. kedah.ng Yunus) walaupun asalnya mereka bersama Rashid Maideen dan Syamsiah Fakeh. dengan ca mpurtangan kuasa Kristian British. 1909 -1946 Selepas Kelantan sahih tamat perang dengan Siam dan Jepun. _______________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE-19 1874 Frncis Light duduki Pulai Pinang untuk kurangkan pengaruh belanda dan Portu gis. Datuk Sy ed Kadok. baru lahir di kedah.. UMNO dila ncar di Istana Johor setelah disiapkan oleh pakar undang-undang British Majapahi t II(Kelantan) – Tan Sri Nik Ahmad Kamil. Etset di Kerila diserah kepada British d an besi dikeluarkan di Temangan.t erengganu dan perlis lebih 200 tahun. Kelantan di baw ah Datuk Perdana dan Sultan Muhammad IV.!! 1924 – Empayar Islam Dunia di bawah Khalifah Utmaniah terakhir Sultan Abdul Hamid II. Langkawi berjaya ditarik berada di bawah British untuk seketika. melalui Pesuruhjaya Tinggi dan Penasihat Sultan Muhammad IV yang dilantik. Tokoh Genius Majapahit II/Kelantan Datuk Perdana. PATI RAHSIA asma 99 Nama Allah dan Tekn ik-Teknik khusus penggunaannya untuk mengawal 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sesuatu yang sedikit sinis dan menyentuh hati kecil Raja-Raja Melayu( agar sedikit lembut dengan musuh). Mesir Arab Saudi dan sebagainya d engan bebas Negara masing-masing dari kekuasaan dan Jajahan Turkey Uthmaniah. Datuk Perwira. Nik Ahmad Kamil dan ramai lagi pimpinan Bani Hasyim era tersebut adala h yang bertanggungjawab membawa Kelantan ke dalam Malaysia dan mengemudi Tanah M elayu merdeka dari naugan Gereja Vetican dan Empayar Kristian British. Getah. akhirnya terpaksa mengalah dan Pattani terpaksa diserah kepada Siam (atas tuntu tan balas dendam Cik Siti Wan Kembang penggal leher King Rama pada 1350M). kecuali cucu cicit Cik Siti Wan Kembang/Puteri Linang Cahaya penguasa Majapahit II(Kelantan) abad ke-14M ini. KENAPA KELANTAN BERSAMA HM KING GEORGE VI BILA SYARIF AL-HUSIN DI MAKKAH. ERA ISLAM TANPA KHALIFAH DUNIA – BERMULA. Majapahit II di bawah Sultan Muhammad IV. BRITISH KE KELANTAN BANTU LAWAN SIAM/PERTAHAN RAJA MELAYU/KEKALKAN RAJA MELAYU 1909 Perjanjian Bangkok. i kutan dan rujukan Ulama’ seluruh Asia Tenggara waktu itu. Sukhothai agak gerun dengan empayar Kristian terbesar dunia yang senga ja dijemput oleh Datuk Perdana sebagai jalan terakhir untuk elak Siam terus mara . 1. Kekayaan besi Kelantan dizahirkan dengan arahan Datuk Perdana agar Jamatan Besi dibina yang terpanjang di Asia. Bagaimanapun British dibawah kristian datang dengan motta “Love Your Enemy”. Untuk mengelak lebih ramai jumlah askar Kelantan terkor ban di mana jumlahnya telah sedikit (lebih 400 ribu sepanjang 900 tahun perang). Kedah.

British tahu seluruh umat Islam Dunia tiada Imam. akhirnya me mberi tekanan hingga syarif Al-Husin dimakhzulkan dari jawatan Khlaifah Islam Du nia yang berkuasa ke atas 3 Tanah Suci pada 1926M dengan bantuan Al-Saudi(kemudi an dibuat nama Negara). Dunia huru hara. Minhajul Abidin di baca dalam gaya bahasa Kelantan macam orang tua b erleter tanpa noktah dan topik bersambung-sambung.anda lagi arif isu besar dunia berebut kuasa ekonomi untuk terajui revolusi industri era tersebut. dipindah dan di beri segala kemudahan di Preston USA. Raja Melayu yang kecil tersepit an tara percaturan kuasa besar dunia. Tahun ini juga Arab Saudi mendapat nama. Dengan kematian Wali Besar yang dianggap gila . Kitab diserah kepada murid kanannya Tuan Guru H j. Muhammad Yusuff atau popular disebut “TOK KENALI” yang amat rapat dengan Sir Lawrence Guillmard yang fasih loghat Kelantan itu.ab Syiah dan bersekutu dengan Hitler. untuk dimasukkan ke dalam aliran Undang-Undang di Lincon Inn University. pakar Fizik Yahud i(pencipta Atom pemusnah Jepun & Nazi 1943) berasal dari German. . atas tajaan Penuh Majlis Agma Islam Kelantan yang sewaktu itu . Muhammad (Tok Bachok) Haji Abdul Rahman bin Uthman (Tok Selehor) Haji Wan Ahmad bin Wan Halim ((Tok Padang Jelapang) Datuk Perwira Hj. 1. dan bermufarraqah(berpisa h imam dan makmum) dengan Syarif Al-Husin. Sejak itulah hubungan rapat Kristian British dan Islam Sunni Raja Melayu bertambah erat seperti adik beradik. mankala British membantu pertahanan dari serangan Siam. Sir Lawrence Guillmard membawa berita gembira dari Istana Kelantan itu kepada HM King George VI berserta Nik Ahmad Kamil yang baru tamat MCKK. T an Sri Nik Ahmad Kamil yang telah dipersiapkan sejak awal. 4. Che Mat Tanjung Pagar dan di bawa ke ketereh oleh ayahanda kepada YB. British dan dimaklumkan oleh Sir Guillmard kepada Datu k Perdana. 1930-40 – Bersetuju dengan semua pembesar Raja Melayu. Futu h Al-Ghaib. Haji Uthman Hj. Semua kitab loghat/ba hasa Majapahit diterjemah ke jawi melayu kelantan. dibawah Teraju Wali Allah yang zuhud lag i alim Syeikh Hj. Seorang yang amat bangga dengan leih 700 tahu n empayar Islam Uthmaniah dan amat rapat dengan Syeikh Abdul-Rahman Al-Ismaili d ari mazhab Syiah Imamiyah. ditambah perka hwinan anak Nik Ahmad Kamil dengan Bangsa British(era 1950an). sewel tak berapa waras (sebagaimana MQTK juga melalui persepsi masyarakat mur akkab umum semasa yang sama) Datuk Perdana ambil alih urusan Agama dan Politik s erta hubungan antarabangsa Istana Kelantan dengan bantuan anaknya yang genius. 1933 – Tok Kenali meninggal dunia. kecuali Serambi Makkah dibawah Tok Kenali dan Datuk Perdana. Termasuk dalam perpindahan ini adalah Elbert Eistein. Mesyuarat lama di rumah arwah Datuk Perwira Ket ereh berakhir dengan keputusan semua yang tua-tua mendapat alamat Syarif Al-Husi n tidak layak ditabal selaku Qutub atau khlifah Islam dunia. salah seorang yang dimaklumi ejen British sedang cuba menguasai eropah dan menggugat empayar Kristian British dengan doktr in tanpa kitab Samawi(Diktator). 1926M .Bristish telah bersetuju dengan Raja Melayu terlebih dahulu. tetapi ercanggah dengan Syia h Ismaili dan juga Syarif Al-Husin. 3. menguasai 300 ribu tentera oren dan menggugat empayar sekutu kuat raja Melayu. 2.. HM King George VI mengeluar kan peruntukkan khas di bawah program “Anglo-American (skim memberi bantuan kepada golongan Genius di eropah berpindah ke negara sekutu Raja Melayu dan British ia itu USA) untuk mengelak dari diguna oleh organisasi Hitler-Nazi untuk menguasai teknologi persenjataan seterusnya menmggugat kuasa dan empayar Raja Melayu dan British. Semua pelajar ilmu pondok/kea gamaan wajib menguasai bahasa dan lughah Kelantan kerana syarahan Al-Hikam. Dengan ini Islam Raja Melayu diterima oleh British. Alim Ulama masyhur yang bersama sewaktu membuat keputusan mufarraqah itu . Kerajaan Islam Mela yu Bani Hasyim Majapahit II terpaksa bersama British. Datuk Hj Alwy Che Mat (Adun BN Semasa) . SIAM BUDDHA MEMBANTU PENJAJAHAN JEPUN KE ATAS RAJA MELAYU. 22 Kitab sulit Istana Pattani dan Cik Siti Wan Kembang dapat disebar sebe bas mungkin. 1933 -Hitler dilantik ketuai Nazi. Nik Daud – Ketereh (Syed Kuning-Syed Kadok Kelantan) dll.

Di Malaysia . Syamsiah Fakeh. Wali Allah masyhur menjadi Ketua Majlis Agama Islam Kelantan. bijih besi yang amat diperlukan oleh industry mesin yang baru berkembang pada s ekutu Siam iaitu German dan Jepun. untuk cipta over heating 3000 darj ah Celsius(Kuasa Api) untuk menghanguskan 100% hidupan dan struktur logistic/ban gunan berpuluh kilometre persegi kawasan menggunakan setengah tan plutonium (bom Atom). 1945 – Jepun dilayan dengan penuh hormat mengikut kaedah Raja-Raja Melayu. ada ilmu kitab atau rujukan benar) ditubuhkan di London oleh seorang Lulusan Undang-undang dan sahabat/kena lan Tan Sri Nik Ahmad Kamil untuk mudah rujukan dua institusi Raja kemudian har i. Rusia. dengan motto Asia for Asia.er a Tok Kenali.Parti Melayu berpecah. General Yamashita laknatullah dihuk um bunuh/tembak oleh USA atas salah guna kuasa tentera(Raja Jepun tidak dihukum) .. Jepun bom 18 kapal USA di Pearl Harbor dan bunuh 2800 nyawa. MENSA(orang bijaksana. Hitler bunuh diri. HM Queen Elizabeth II ambil alih Istana Buckingh am dan empayar British. dengan jamuan dan pesta beramai-ramai menyambut “Bom Atom”. 1948M Israel mula Isytihar negara(dan istihar merdeka 1969). tetapi diganti dengan Mafia pul ak. 1943 – Manhattan Project. yang inginkan Islam tanpa pengaruh seluruh orang tua-tua k .dan yang cedera cacat kekal entah berapa juta hingga kini. S abah Serawak mengikut. Siam member laluan darat kepada Jepun yang berbasik al dari utara. Genius Majapahit II.1941 – Disebabkan kengganan Raja-Melayu+Raja British menjual hasil getah. . HITLER-GERMAN. Singapore. waras. lebih 276 orang hilang tanpa kubur. CUBA DIHAPUSKAN D ARI MUKA BUMI OLEH YAKUZA-JEPUN. 1952M – HM King George Meninggal.. Wujud PAS. Pr ojek sulit sekutu Raja-Raja Melayu dari British. manakala melalui laut mendarat di Seri Telong dan melalui udara m endarat di Pengkalan Chepa. Chin Peng mula cub a mengambil alih kuasa Raja-Raja Melayu dan beroperasi dari hutan dan lading get ah seluas 100 ekar di Sukirin. tembaga.. oleh yang tertolak disebabkan kurang bijak sana di mata pa ra penasihat tertua.Selatan Thailand yang juga dimiliki anak Melayu(P asir Mas) dan pengamal kitab Cik Siti Wan Kembang. FASCIST-ITALY DAN KOMUNIS. atas permintaan Dato Onn bin Jaafar dan para p embesar Melayu waktu itu untuk satukan bangsa Melayu dengan 9 Raja. Disember 1941. Doktrin k omunis memcahkan lagi melayu. BILA MASJIDIL-AQSA JATUH DAN ISRAEL/NEGARA YAHUDI TERBENTUK DI DUNIA.. Pegawai British diselamatkan dan Jamabatan Besi Kusi al terpaksa dibom untuk sekata kemaraan Jepun yang hanya mahukan kepala British.BAN TUAN BRITISH.!!..!!).. Ianya hanya umpama sekumpulan nyamuk ditelangkup di bawah kuali panas dan amat mudah beratus ribu jin-jin yakuza jepun sekaligus mampus. Rashid Maideen. Hitler akhirnya bermesyuarat di Geneva dengan General Yamashita Jepun secara sulit dan memutuskan untuk melumpuhka nmonopol i ekonomi empayar British adalah dengan menguasai pembekal sumber utama British iaitu “Kelantan di bawah Raja-Raja Melayu”.Ahli Astron omi dan Penasihat kanan HM King George IV dan Sultan Muhammad IV 1900-1920M .?? 1946M Tan Sri Ni Ahmad Kamil(Alumni MCKK 1925). Cadangan asal pihak penasihat Raja Melayu menggunakan s ejenis logam aktif seperti Natrium Oksida yang boleh meletup di dasar laut mengh asilkan kucahan ombak besar(Kuasa Air) atau “Tsunami” untuk menenggelamkan 100% pula u jepun ditukar dengan kaedah dan teknik lebih murah serta lebih berperi kemanus iaan. Raja Melayu bebas dari Jepun g ilor babi celako ciss (tuk nenek ambo ramai hilang . Fascist di Italy berkubur. Seterusnya Kelantan dijajah dalam tempoh kur ang 8 jam keesokkan harinya. bekas pensyarah undang2 di Brist ol University 1930an(guru law moden seluruh Bangsa British/pengasas komanwel) dr aft perlembagaan Negara dan UMNO. Nik Ahmad Kamil selaku pakar Undang -Undang da guru Undang-Undang British dipanggil ke Istana Buckingham untuk susun semula semua lebih 50 buah Negara di bawah Komanwel. dan USA dengan ke pakaran pakar fizik Elbert Einstein(Yahudi).!! Jambatan Kusial Tanah Merah diberi Gelaran Guillmard Bridge . China. Tajaan USA dan hanya menelan belanja USD50 billion tanpa bayaran balik. SISTEM MONARKI RAJA MELAYU DAN BRITISH SEJAK LEBIH 1000 TAHUN. yang mampu membakar hangus semua hidupan dalam orbit tersebut dalam temp oh kurang 10 saat kesan radioaktif atau bahang/wap kepanasan melampau itu. Pati Rahsia diwajib kan kepada semua sanak sedara yang dipaksa mengikikut Nik Ahmad Kamil.rekod PKLGK/MQTK lepas 1946 .

Beratus pelabur asing dijemput membuat pelaburan besa r bernilai lebih 40 billion dalam semua sektor di bawah 17 kementerianya.tak ma hu lawan lagi. 1973 – Australia membenarkan Orang asli terlibat urusan pengundian dan ahli parlim en. SIAPAKAH WANITA PERTAMA BUKA FIRMA GUAMAN MALAYSIA. Namun dibenarkan kerana tetap mengaku Islam. 13 pengikut Ibrahim Libya B aling Kedah. Kak Ma dan Tok Nebeng Nawi . M alaysia dipacu keluar dari status negara pertanian kepada negara pengeksport ten aga mahir dan peralata kejuruteraan dan teknologi tinggi termasuk komputer.tukar jadi tempat rehat/kebun/honeymoon ahli-ahli MQTK). 23 tahun pegang PM melahirkan lebih 40 jutaw an Bumiputera..BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK DIJADIKAN MOTTO SMTK. Ke s di tutup.. Wujudlah MQTK yang darah campur habis intang pukang india+british+melayu+chin a+monggol+turkey+arab+Israel+nasrani. 1977 – Tan Sri Nik Ahmad Kamil meninggal sewaktu bertugas elaku Speaker Dewan Nega ra.?? 1987M Rujukan sulit Nik Ahmad Kamil. Bani H asyim sekali lagi dikerah bersatu atas nama nenek moyang (sedikit dibenci oleh a nak melayu sendiri yang buta sejarah). automatik berpindah ketangan kerabat MQTK. Jalil Ibrahim auditor dihantar untuk menyiasat di bunuh. Anak luar nikah didaftar oleh JPN se ramai 257 ribu orang. PKM dan Kerajaan Malaysia tandatangani PKM letak senjata . sebanyak 22 buah diwajibkan dalam k erabat Tok Kadok/Datuk Perdana Datuk Perwira Kelantan – yang bernaung di bawah Per . Revolusi Industri dan Teknologi dilancar dengan agresif. Skandal BMF RM2. jal anraya... maut ditembak PDRM di bawah Tun Musa Hitam.lebih RM100 billion). Pertama. Dokumen sulit tersebut jika didedah kepada umum anak melayu automatik akan berperang sekali lagi dengan Siam dan sesama Melayu yang bodoh/buta sejara h negara dan bangsa serta Islam Asia Tenggara ini. Anak bongsu Nik Ahmad Kamil (Nik Mariah Law yer lulusan London –wanita pertama melayu buka firma guaman di malaysia) akhirnya sengaja dikahwinkan dengan bangsa British untuk menguatkan lagi jaminan hubungan dua bangsa ini demi menjaga dari ancaman Siam kepada cucu cicit di kemudian har i. buku. KENAPA URUSAN KITAB NENEK-MOYANG PERLUKAN NAUNGAN PERTUBUHAN KERABAT.. lapangan terbang. Israel memenagi perang Yong Kippur menyebabkan tentera Mesir terpaksa berund ur. 1964M .!) 1957M Malaysia merdeka 1963 – Nama baru Malaysia.(Tanah ladang beratus ekar di Sukirin. Kerang ka pembangunan segala aspek Infrastruktur negara seperti empangan elektrik.(jadi konflik ada anak cucu k erabat tak faham dan keliru identity. malah sekutu rapat.. Krisis kegagalan pengurusan aset Melayu terburuk. nota dan semua dokumen sulit beliau dirah akan disimpan di satu tempat khas di Kadok(salah sebuah rumah nenek moyang kami/ D1-MQTK). Tun Husin Onn ambil alih teraju Malaysia dan DEB.. arwah Tengku Faisal jadi YDP. Datuk Perdana dan semua pembesar Majapahit II terdahulu melibatkan 300-400 jam membaca. Pertubuhan Kerabat LOng Gaffar dibentuk dengan Bapa Saudara Sultan Ismail. 1969 . Petronas ditubuh sewaktu Tengku Razaleigh Hamzah selaku Menteri Kewangan Malays ia. namun DEB masih dibawah 20%.Israel dengan rasmi dimasukkan kedalam peta dunia. sate lite dan peralatan perang. 1974 –Tun Razak Meninggal dunia. 5 Prinsip rukunegara untuk jamin keamanan Negara majmuk diperkenal oleh Nik Ahmad Kamil.erabat Bani Hasyim dan Istana ini serta kebanyakkanya bukan dari aliran/fahaman /mazhab Jaafari atau Bani Hasyim..etc. Tragedi Memali. catatan. pusat operasi melayu frust cucu cicit Long Pandak musuh Raja Kelantan dan Parti Komunis Malaya. diary.1 Billion duit bangsa Melayu lesap sekel ip mata di Hongkong. etc.?? 1957 Merdeka – Tan Sri Nik Ahmad Kamil ke England lafaz merdeka depan HM Queen Eli zabeth II – tanpa perang dan pertumpahan darah kerana British tidak bermusuh denga n Raja Kelantan.. 1985 – Proton keluarkan model pertama. sewaktu Tun Mahathir be rada di China. Semua kitab. banda satelite dan sebagainya lagi dijana dengan aset Bumiputera bernilai lebih RM100 billion(di mana Petronas penyumbang utama/pembay ar cukai terbesar sejak 1974 ..!! 1981 – Tun Mahathir PM Malaysia ke-4.

Selain dipaksa(ugutan bunuh/petir/halau/terkeluar dari kerabat . Ya ng telah menguasai semua 22 kitab diarah keluar dengan pelbagai tugas khas lagi amat sulit dengan protokol "Taqiyyah"(masuk ke dalam masyarakat umum mengikut b udaya mereka. Faradatul faraid ( RM 7.1850M .00 ) Matla Al-Badrain ( RM 98.. Nik Mat selaku pemegang wasiat selain aset tanah.pakat2 beli kitab mereka dulu beratu s tahun. K4. Kiitab diharamkan edaran buat seketika kecuali anggota dalama n kerabat sahaja. Arwah YM. 38 dan 39 Ahlul-Bait .00 ) Biadayatul-Hidayah ( RM 10. K6. Hj. arkib dan pengarang Istana. Nur Muhammad ( RM 3.PATTANI K2..!!). Khazanah Datuk Perdana. pegangan nenek moyang -dipaksa/diugut halau dari kerabat jika enggan faham/baca dan ikut. BEKAS MUFTI P.tubuhan Kerabat Long Gaffar Kelantan(organisasi kerabat zuriat Rasulullah SAW /k erabat Istana sahaja) dan didaftar secara sah di bawah kuasa Raja-Raja Melayu(se mua yang sahih haram zakat dan sedekah kecuali hibbah atau hadiah mengikut kitab Matla Al Badrin. dan mengasingkan yang bijaksana/Alumni SBP/IQ 9A1 SPM atau ke atas /Al-Hafiz untuk ditarik kedalam program penyebaran doktrin yang dirangka oleh Ta n Sri Nik Ahmad Kamil sejak beliau di London 1920an) (Benar beberapa tahun selepas itu ada cubaan tabal raja lain. Tuntunan Ibadat ( RM 9.sebab itulah mereka hebat hingga berjaya menjadikan Islam hari ini di anuti lebih 300 juta di Asia Tenggara. kami dan seluruh nenek moyang Bani Hasyim ini dikerah agar jangan lagi bergaduh sesame Bani Hasyim/sesame Melayu. namun berpindah kepada menantunya Ayah Pin ke terengganu. ok.505H (AL-GHAZALI)-THOS. Kita setuju masuk Malaysia. ini diaorang tak bagi dedah ditil laa kepada rakyat jelata). K5. sebagai YDP pertama. mana boleh kita nak lawan pula kerajaan Malaysia. Cik Siti Wan Kembang dikumpul kan setempat. ilmu Islam.00 ) .00 ) . Hasan anak Limau/Hasan anak Rimau mengasakan fahaman songsang guna kitab Long Ga ffar. 1987 – Setelah tragedy Memali 1985.1970.00 Muhimah (suami isteri mukmin) .50 ) .PENANG/MALAYSIA FEKAH K3.?? Maka Pertub uhan Kerabat Long Gaffar ditubuhkan khusus untuk darah penjajah Bani Hasyim ini bernaung. Nik Lah bin Hj. Kitab di bawa ke Machang (Long Gaffar didaftar di Jajahan Machang). dan urusan pengajian 22 buah kita b Cik Siti Wan Kembang diserahkan kepada beliau.1800 . dan tidak boleh dipolitikkan kerana ini fakta sejarah benar keluar ga eratus tahun yang dicatat oleh Muzium. Kerabat dilatih dengan lebih 300 hujjah j ika berdepan dengan mana-mana ahli politik anak melayu(yangbukan Bani Hasyim dan ahli kerabat Istana). KITAB YANG MEMBEZAKAN FAHAMAN RAJAMELAYU/BANI HASYIM DENGAN LAIN-LAIN ISLAM TAUHID K1.1900M-PATTANI ) . ad a unsur Politik cuba menggugat Sultan.oleh yang tua-t ua ala ragging sekolah menegah teknik atau mngkin kaedah Hitler ke atas semua ya ng disenaraikan generasi ke 37.dikira dari Ali KWJH).. IRAN (RM 15.C BANI ISRAEL/1350M-MAJAPAHIT II ..50 ) . yang lebih penting semua 22 kitab tersebut akhirnya bersetuju YAM Tengku Faisal-datuk saud ara As-Sultan Muhammad V.1756M-MAKKAH(HUDUD KELANTAN) . Dapat diatasi oleh pihak kerajaan. Nik Ahmad Kamil.3000 B..PATTANI TASAUF K7. Munyatul-Mushalli ( RM 9. Ahli-ahli kerabat dipanggil menjalani kursus kepimpinan 5M oleh D1-PKLGK(yang tu a-tua). khuatir ada maklumat risikan kerabat yang sentiasa berada Bukit Aman. namun berjaya dipa tahkan oleh persiapan awal yang amat rapi lagi teliti itu.

Tun Abdullah Badawi ambil alih PM ke-5 Maaysia.1995M(KELANTAN) (RM 20.1946(UMNO) K9. hingga ia mampu berdiri teguh semula di mana semua oraganisasinya diserapkan dengan jentera Teknikal Bangsa Melayu di ketuai Datuk Ir. tetapi gagal laksana kitab Raj a Melayu ke semua 57 negara OIC.00) . Minhajul Abidin ( RM 18. INDONESIA K11. Malaysia sedikit kena tempias di nege ri pantai barat namun kematian kurang 1000 orang. 1997 – 31 Ogos Hari merdeka Malaysia.00 ) . Al-Hikam ( RM 16. K17. K14.200H. Malaysia terpaksa menyetujui draf serangan Negara bersekutu di bawah PBB.1300M.MALAYSIA Jumlah 1 Set ( RM 416.475H (SYEIKH ABDUL QADIR AJ-JILANI). ) . Dr.00 ) .1974M.1985M. Tafsir Al-Quran ( RM 38. MESIR. K18.00 ) . PERUBATAN & ISTIKHARAH/FALAK K21. . Mengenal Diri Dan Wali Allah ( RM 8. IRAQ K13. Nasihat Tokoh-Tokoh Ulama Islam Dunia ( RM 9. K19.500H/900M.2100M 1999 . Hadis Sahih Muslim ( RM 40.50 ) . Markas dijadikan ISTANA-4 Ist eri Ayah Pin. -penyumbang awal MQTK (Sekarang 2010.00 ) . ERA 2000.? ? MQTK ABAD KE-21 2003 – Utusan Malaysia umum Gerhana Bulan dan matahari serentak dalam ramadhan yan g ditunggu semua ahli kitab yahudi. Pegang Pengerusi OIC.MALAYSIA K15.00 Sejarah Nabi-Nabi ( RM 6.!! 2004 – Tsunami melanda Aceh. Puteri Diana mati kemalangan penuh ngeri dan menggemparkan seluruh dunia. nasrani dan Islam kerana tanda Messiah bagi Yahudi dan /atau Imam Mahadi bagi umat Islam/Pinpinan dari Allah terakhir sebelu m era Nabi Isa bermula.00 ) . MESIR SEJARAH/TAFSIR/HADIS K16. Dapat Pencen Penuh PM dan seorang bini idaman sejak muda. APAKAH YANG MENGEJUTKAN BANI HASYIM GENERASI KE-40 RASULULLAH SAW AKHIR ZAMAN. 300 ribu maut.Krisis Hakim negara Tun Saleh Abbas di pecat oleh Tribunal khas.1900M(SINGAPORE) ) .00 ) . pemegang wasiat Istana Pattani terakhir deng an kelahiran Tunggal.2000M. K20. PERAK.1990. syarikat kontraktor binaan dan kejuruteraan Awam terbesar d an tertua di Bursa London di beli oleh Intria (anak Syarikat UEM Berhad) di bawa h Khazanah(Pemegang aset Melayu/Bumiputera). IRAQ. Diamkan surat PKLGK.1900. KELANTAN. serta khazanah kitab jawi nenek moyang Bani Has yim ini untuk diterapkan ke dalam PKLGK(untuk diterjemah dan disebar dalam versi melayu) di atas dan sebahagiannya masih perlu diterjemah ke rumi oleh cucu cici tnya dalam PKLGK untuk rakyat melayu umum. BAGHDAD. Ramli bin Mohammad. K12. Pati Rahsia ( RM 8. yang Mengaku Imam Mahadi dan mewakili kerajaan langit di dalam nau   . Sejarah Kekeramatan 99 Wali Allah ( RM 49. Panduan Rawatan Perubatan Dengan Al-Quran Dan Sunnah (RM 20. Bangsa Melayu mengkagumkan seluruh dunia kerana kerugian berbilon pound Constain yang hamper muflis dan tidak mampu ditanggung oleh kerajaan British/Istana Buckingham tiba-tiba mendapat bantuan l angsung dari Konglomerat Raja-Raja Melayu. THOS..00 ) . Tun Mahathir didesak letak jawatan. Ekonomi Malaysia dan dunia merudum. K10.50 ) 1988 .00 ) Sejarah Wali Songo ( RM 15. 2001 – Constain Group. K22.00 Insan Teladan Sepanjang Zaman MAKKAH. Futuh Al-Ghaib ( RM 10. Krisi dalaman UMNO. IRAN. 1993 – USA dapat mandat PBB untuk serang Iraq yang cuba merampas hasil bumi Kuwai t ala Jepun dan Nazi era 1930an(guna kuasa tentera – pasti gagal Islam). meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak seramai 8 oran g serta berpuluh cucu dan cicit.31 Ogos YM. Pengantar Ilmu Tarikat & Tasauf ( RM 16. MALAYSIA. Nik Lah Nik Mat.00 ) ..00 ). U EM diketuai CEO Datuk Ahmad Pardas).900M(SYEIKH IBNU ATI ULLAH).00 ) .K8. Tafsir Mimpi Ibnu Sirrin ( RM 39.

. 17 SYARIKAT PENERBIT TERBESAR MALAYSIA TERLIBAT BEKALAN KITAB MQTK . Bhd. 40 jenis senjata Faqir mula dibuka. 15. Nik lah (D8-MQTK) diarah hantar surat untuk gant i Perdana Menteri secara muslihat guna petunjuk Pati Rahsia (hantar sesuatu yang dijampi khas dengan asma dan menggunakan cop mohor nenek moyang. Perak. Bhd.Kuala Lumpur.Kuala Lumpur 6. .Ipoh. K13 : Victory Agency Sdn. gagal rukun haji. 17 Syarikat bumiputera tersebut adalah . 16.Kuala Lumpur. YM Nik Mohd Kamal bin Hj. Kelantan. Persediaan dirang ka mengikut petunjuk alam semulajdi dan juga arahan dari semua 40 ahli kasyaf da n para ahli zikir tertua sahaja. Bhd. Thailand.Kuala Lumpur 14. . Bhd. 13. K14 : Pustaka Muda.Kami semua dipanggil ke Mesyuarat Agung Pertubuhan Kerabat Long Gaffar Ke lantan. kami dimaklumkan terpaksa mencari sendiri pengganti Tok Ayah Awang(dan s emua D1-MQTK) yang selama ini tempat bergantung/mengadui bila ada kerabat terlan ggar pantang. K20 : Darul Numan Sdn.(D3) oleh semua yang tertua( D1). . K12.Atas sebab yang tidak didedahkan kepada kami. K21. Bhd. . K16 : Tafsir Al-Quran PT.Kota Bharu. . K4 : Bina Iman Sdn. K7 : Jaafar Rawas Sdn Bhd. belum campur yang dari luar.Kuala Lumpur 11. 2006 . (RUJUKAN SEMUA BANI HASYIM KERABAT MQTK SEJAK 1756M) 2009 – Datuk Seri Najib dilantik PM ke-6. .Bhd.(30-40% Untung untuk anda. .Kitab dicetak dengan drastik tanpa peduli institusi politik lagi dengan bantuan dan kerjasama semua pihak termasuk 17 syarikat penerbit dkenalpasti boleh menjana pendapatan organis asi untuk pasaran lebih 300 juta pembaca versi melayu asia tenggara. Benar akhirnya Najib terpaksa diangkat ganti walaupun belum uzur syarie. K10. 3. KDN/Pendaftar/Istana arah PKLGK tubuh sa .Kota Bharu. Ketua Ulama Pattani mewakili lebih 2000 ulama berjumpa dan memohon Satiq dilancar untuk runtuhkan kerajaan Thaksin. 2. diserang sihir siam dan sebagainya yang ramai se tiap ahun seluruh 10 Jajahan dan seluruh negara. 10. K2. K1. . 7.K22 : Crescent News Sdn. . Bhd. Bhd. dibakar oleh pihak kerabat Istana Raja-Raja Melayu(terma suk MQTK dipaksa ikut serta) setelah kuasa undang-undang dan politik gagal seles ai masalah ajaran aqidah songsang sesat beliau. yang telah di ketahui dan diyakini tidak akan dilayan. 9.ngan bumi Raja Melayu. dan automatik akan tewas/jatuh/tersungk ur/kalah/tertolak). 4. Syamil Cipta Media Sdn Bhd. Thaksin akhirnya te was dalam rampasan kuasa oleh General Sonthi beragama Islam. K19 : Al-Kafilah Enterprise. K9. K17 : Klang Book Centre Sdn.Kuala Lumpur. K15 : Pustaka Al-Shafa Sdn.Alor Setar Kedah 5.(jika organisasi MQTK tergugat) 2007 .Kuala Lumpur. Urusan kerabat Bani Hasyim maki n rumit bila terlalu ramai kerabat di era/abad ini.Kuala Lumpur. Kelantan.Kuala Lumpur. Unit Tahfiz dan Ketua Unit D7-MQTK diamanahkan menjaga semua amalan era HM Cik Siti Wan Kembang memen ggal leher King Ramakhamkheng tersebut dan wajib dilancarkan pada bila-bila masa mengikut arahan D1-MQTK. diabahagi/d iagihkan kembali kepada semua wakil/penjaga kubur 40 Wali Allah Kelantan terdahu lu yang mana wirid itu akan di baca sewaktu berziarah ke kubur mereka secara ser entak. .Kota Bharu Kelantan.Kuala Lumpur 12. K11 : Pustaka Aman Press Sdn. jika anda terus kepada penerbit) 1. . 17. Ir. K5 : Pustaka Darussalam Sdn. . K8 : S/U MQTK. .Wakil MQTK ke Kaabah. . Bhd. dan boleh mewujudkan kejadian aneh atau luar biasa atau mematikan/melumpu hkan musuh serta merta tanpa menggunakan sebarang senjata. K6 : Al-Hidayah Publication Sdn. YM. K18 : PT Bina Ilmu. 2008 . Kelantan. Kelantan sahaja lebih 700 ri bu. Ayahku Iskandar (Engku Iskandar) dan ramai lagi. K3 : Jabal Maraqy Enterprise . Satu entiti lain dicadang dan disokong oleh yan g tua-tua termasuk Datuk Mufti sendiri.Kota Bharu. Nik Syukri Nuawi(melalui D1-MQTK Tok Ayah Bidi n Jedok) dan mengesahkan 313 Bani Hasyim adalah dari "MELAYU". Kitab swasiat Ketua Wali 7 Bapa Kesultanan Melayu. sekali lagi berp indah oragnisasi.

(tiada banyak peluang ker ja swasta. tetap i ikut setia. matematik.. itulah MQTK. Tarekat.. 2009 – AJK Long Gaffar Kelantan mula bentuk organisasi pemuda MQTK untuk samb ung tugas nenek moyang sejak lebih 1400 tahun itu dengan pemilihan lebih 300 ker abat Bani Hasyim terbaik dan terbijak(kerjasama KPM) dari alumni SBP/MRSM atau y ang mencapai IQ minima 146 mata dan ke atas.melak a berada dalam Malaysia tanpa institusi sultan.. dan arif semua ur usan man power. Syariat. gagal rukun haji. Makrifat. bukan hanya alumni pelajar sekolah teknik kuantan sahaja. Julai 2009 MQTK didaftar.ERA FB. material.. PERANCANGAN TAN SRI NIK AHMAD KAMIL UNTUK MELAYU MENJAJAH DUNIA(DENGAN ILMU DAN KEFAHAMAN) DIBUKA KEMBALI DAN DISAMBUNG OLEH JENTERA BARU BANI HASYIM .. tetap i dengan perjanjian semua pihak berkuasa agama berdiri teguh di belakang bila di perlukan(ISTAC/IIUM/Pondok/Tahfiz/Ahli Kasyaf/Ahli Laduni/Ahli zikir @ Pertapaan etc. Muhammad Uthman El -Muhammady.tu lagi entity Bani Hasyim yang lebih terbuka untuk khusus sebar semula semua ki tab Majapahit II yang tertangguh 50 tahun lebih. Kitab diwajibkan kepada semua ahli MQTK dan sedang dim ayakan(online storage) untuk versi Melayu rumi dan gaya bahasa termoden/terbaru agar semua rakyat malaysia terdedah termasuk ilmu teknikal Islam sebenardalam Pa ti Rahsia. So. semua rakyat melaka kena beli dengan Majapahit II.MQTK.. untuk mengkaji. kerana lebih 800 ribu berhijrah keluar negeri akibat strukt ur ekonomi tidak menentu di bawah kuasa politik semasa. T asauf.berhenti dulu berperang sekejap). melalui hanya satu saluran organisasi Bani Hasyim yang sah berdaftar dengan Raja-Raja Melayu. Hakikat.400 jam ilmu mereka dari 22 kitab . Jan..!! Sept. 2010 .. YM Nik Mohd Kamal selaku wakil dan AJK bagi mewakili Syed Kuning-Datuk Perdana-Datuk Syed Kadok mengizinkan semua kitab dipindah kepada satu lagi Pertu uhan Bani Hasyim yang boleh bercampur dengan semua yang bukan Bani Hasyim. terlanggar pantang. Prof. kecuali kerajaan). mangsa sihir siam/Buddha dan pelbagai lagi di Kg. Dis. tetapi semua kitab telah tiada l agi habih jadi jahil teruk terpaksa buat sekolah mengandung setelah segala kitab kesultanan mereka dipindah ke Majapahit II semula di era Puteri Saadong dan Ra ja Abdullah. 2009 – Semua khazanah kitab sahaja(keris/mahkota/tongkat khutbah dan lain2 k ami tak mahu) dipindahkan kepada MQTK dan diarahkan untuk sebaran umum rakyat un tuk atasi kejala social anak zina kerana jahil murakkab. Justeru seluruh wakil 22 Alumni SBP termasuk MRSM dan Tahfiz serta ahli MENSA negara dikumpulkan di da lam unit-unit khas di dalam MQTK dengan peruntukkan sulit bernilai di luar jangk aan manusia biasa untuk satu projek melibatkan lebih 6 billion manusia akhir zam an ini untuk tempoh selama 99 tahun. meneliti terjemah k itab dengan bahasa terbaik dan seterusnya membawa pendedahan kepada umum rakyat jelata dengan kaedah tertentu. 2009 – Pejabat Aduan Rasmi Bani Hasyim Asia Tenggara dilancar dan di buka unt uk kerabat mengadu urusan sulit dalaman masalah keluarga seperti anak luar nikah . SELURUH PEMBESAR TERTUA NEGERI BERGABUNG MEMBERI SOKONGAN PADU KEPADA MQTK .). Kaum kerabat di luar Kelantan dikera h balik agar angunkan berates ekar tanah tinggalan arwah generas terdahulu yang majoritinya terbiar. Dr.Kitab golongan yang dikisahkan dalam sejarah panjang 900 tahun di atas ha nya nak bawa satu jer kepada kita. Dan bagi pengurusan keuntungan kontrak bes ar inilah ianya diserahkan kepada Jurukur Bahan (bukan ahli bidang agama). Fekah. Hj. anak Kelantan Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 2007. Bandar di tanah percuma pemberian S ultan Muhammad IV kepada nenek moyang MQTK. mereka DULU-DULU arif semua cabang ilmu agama iaitu Tauhid.. machinery.(sambil mereka suruh kam i cari untung... 500 tahun selepas Portugis. kini(1900-2000) .free of ch arge. falak. masa dan money(5M). Manakala Melaka. . bala penyakit jasad yang misteri. 22 Kitab MQTK disahka n oleh ISTAC/IIUM di mana lebih 50 profesor pelbagai bidang Ilmu Islam dari lebi h 50 negara OIC dunia bernaung..bukan h anya jimak. Anakanda kepada arwah penggasa s PKLGK. natijahnya. Terjemahan untuk 57 bahasa negara lain diusahaka n bersama dengan kontrak tertentu di wakili YM.

hanya dengan ayat-ayat Al-Quran .itulah JERAT RAJA-RAJA MELAYU (Royalty To King & Country). diar ah berada di FB untuk berdepan semua jenis musuh Raja-Raja Melayu secara “Soft Way”( tanpa peluru & hukuman bunuh) tak kira siam..Walaupun ramai juga yna g komplen.. Mohd Zaem bin Zainal Abidin(Sahih diterima sentuh/k ucup Hajaral Aswad) dengan jayanya setelah mendapat arahan pihak Baitul Makmur melalui arwah Tok Ayah Mat Jibril pada Oktober 2008. United munafiqin nation organisation keno lawan dengan united mukminin nation or ganisation. Dis. yakuza... nazi.! Tan Sri Nik Ahmad Kamil dah reka istilah relevan dalam umno tu sambil bergurau s enda minum teh dengan nenek moyang kami.2000M..sapo caci cela Raja Melayu boleh masuk umno muhib. Mafia.. Mohd Amin Raz ali(Al-Maunah)....Datuk Biji Sura bagi pihak seluruh Majlis Orang Besar-Besar Istana K elantan. FINAL 1 MALAYSIA . CHE SOLAHUDIN.etc.. sebagaimana Datuk Kaya Perba Mufti Kelantan dan ISTAC/IIUM serta Penda ftar Pertubuhan/KDN bersetuju semua urusan sebaran kitab Istana ini dikemudi ol eh MQTK.PhD dalam Pengajian Islam UM).2100M : SILA JUMPA S/U M QTK SENDIRI.. . Generasi Ban i Hasyim dalam buku senarai nama jilid C 1900-2000... Nazi..-D9 dan juga D10-MQTK.selai n Yakuza... yang telah diarah terlebih dahulu mengarang tafsir Al-Quran hingga diterima di Kaabah (kae dah khas Bani Hasyim) dan telah disempurnakan di Hadapan Kaabah pada Oktober 201 0 oleh Naqib Pasir Puteh YM.!! TAMAT LAPORAN RINGKAS YANG DIIZIN DIDEDAHKAN KEPADA UMUM. Rashid Maideen.. akan disambung ole YM.. 2010 .ramai jugak laa yang dah mampus lawan raja2 melayu ni.(Majlis Orang Orang Besar Istana Bani Hasyim Kelantann 1756-2010M. Nik Syaidinal Umar bin Hj. ______________________________________________________________________________ 2011 : CATATAN KRONOLOGI BANI HASYIM KELANTAN(MQTK) ERA 2000-2100M DISAMBUNG OLE H SETIAUSAHA MQTK : YM. dengan per janjian menghidupkan Tahfiz negara/di bawah Bani Hasyim/kerbbat Istana semua Raj a-Raja Melayu seluruh negara(taja dari duit keuntungan kontrak organisasi). Che Solahudin.. Nik Syaidinal Umar Che So lahuddin dari nenek moyang terdahulu.Karangan Sejarah Istana HM Cik Siti Wan Kembang bagi Hikayat Seri Ke lantan Abad ke 15... Datuk Biji Sura Kelantan.. D1-MQTK).nak ceirta anak melayu akhirnya hanya ada satu antara dua pilihan. bukan lagi "C". 31 disember 2010.(Sejarah nama dan asal usul kampung kelantan sejak 1000M . diam dengan pilihan petunjuk Istikhara h ahli-ahli yang arif tua-tua dan masih ada. D1.Nov. . walaupun ketua/jurumudi bukan alim ulama(aliran Teknikal dan bekas Juru kur Bahan syarikat British) atau khusus dari aliran keagamaan sebagaimana YDP or ganisasi Bani Hasyim terdahulu mesti. melayu munafiq. dari aliran tersebut (YDP.Hikayat Seri kelantan. PKLGK adalah Pr of. mafia etc. DIARY PENUH TAN SRI N IK AHMAD KAMIL UNTUK JAJAH DUNIA DENGAN KOMANWEL 1928 .kasi hentam sama dia. 2010 MQTK dengan kontrak 30-40% dari jumlah jualan/pedapatan bersih sebagai imbu han berkerjasama dengan Raja-Raja Melayu bagi semua kitab dan lain-lain produk k emudiannya bernilai leih RM 1 Trillion untuk selama 99 tahun(40+59).. tetapi mampus dengan sendiri belum sempat lawan lagi.juga di malay ..janji musuh.anak melayu antaranya Mona Fendy. Kubur/pemakaman baru bagi semua Bani Hasyim Genersi Jilid D(semua generasi baru ditanda denagn Abjad "D". telah meninggal dunia major itinya) ini sedang diproses untuk kelulusan pihak berkuasa tempatan dengan kerj asama YM. Tetapi adab dalam Bnai Hasyim. Satu buku untuk jumlah tert entu satu abad/100 tahun) telah dipersetujui semua 40 wakil kerabat yang bersida ng.!! Setakat hari ini. Engku Ibrahim ... 2010 . Dr... syamsiah fakeh-dihalau. komunis. atau Jilid ke-4 atau “D”(Buku daftar keahlian Bani Hasyim Syeikh Husin Jamadil Kubra-Cik Siti Wan Kembang – Tok Limbat – Tok Syed Kadok-Syed Kuning Kelantan sekarang “Jilid D”. dan sebahagiannya bukan dihalau. 1400-1500 Hijrah/2000-2100M.. NIK SYAIDINAL UMAR HJ. MQTK Archive) – Manaqib Bani Hasyim MQTK/Melayu Karangan Istana Majapahi t II disambung untuk era 1400-1500/2000-2100) oleh YM.

!! Allah jua terbaik.sia..amin.blogspot..dan lawan umno mqtk.. (Terima kasih semua unit yang sediakan terjemahan rumi Hikayat Sri Kelantan) http://yusnaidi-yusoff.com/ ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->