Mata Pelajaran Tarikh Tahun Bilangan Murid Tajuk Masa

: : : : : :

Bahasa Malaysia 6 Mei 2011 5 Berlian 37 orang Diri Saya ( Karangan) 08.45-09.45 pagi Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

Fokus Utama 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 2 i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

Aras 2 i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1. 2. Membina 3 daripada 4 perenggan karangan daripada isi yang telah diberikan. Mengatakan 3 daripada 5 isi penting bagi membina karangan yang lengkap.

Kemahiran Bahasa i) ii) Kemahiran menulis Kemahiran bertutur

iii) Kemahiran mendengar Sistem Bahasa

.Membuat kaitan dan perhubungan.Guru memperkenalkan diri dengan memberitahu nama penuh. .Verbal-linguistik. dan mata pelajaran yang akan diajar di kelas ini. tempat belajar. . Kemahiran Bernilai Tambah i.Murid bertanyakan soalan tentang diri guru. Kecerdasan Pelbagai . : Kasih sayang. .Guru memberi peluang kepada murid untuk bertanya dengan lebih lanjut mengenai perkara lain tentang maklumat diri guru.Guru memberi respon kepada soalan -soalan murid. kejujuran.i) ii) ii) Tatabahasa Sistem ejaan Sebutan dan intonasi Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. Langkah (masa) Set Induks i (6 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Guru memperkenalkan diri sebagai guru baru bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia kelas Lima Berlian. Jangkaan Soalan : . selain daripada yang telah guru terangkan. . . asal. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. interpersonal. Kemahiran Berfikir ii.dan hormat-menghormati.Murid memberikan perhatian kepada penerangan guru. dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. dan intrapersonal.

Guru mengatakan semua .Guru bertanyakan kepada murid perkara yang harus ada dalam diri seseorang untuk diceritakan bagi memudahkan guru untuk mengenali dengan lebih dekat. Nama penuh BBM : Papan putih. . .1.Murid memberikan idea dan pendapat mereka. Berapa lamakah cikgu akan mengajar di SK Pandan ? 4. Bilangan adik-beradik 4. . Cita-cita . Pekerjaan ibu bapa 5. Tempat tinggal 3.Guru melekatkan kertas mahjung yang mempunyai peta minda di hadapan kelas. Jangkaan Jawapan: 1. Hobi 6. Apakah mata pelajaran yang diajar oleh cikgu selain Bahasa Malaysia ? . Guru juga mengatakan ingin mengenali semua murid tetapi dengan cara yang berbeza. Langkah 1 (8 minit) Tajuk untuk P&P diperkenalkan oleh guru iaitu ‘Diri Saya’. 2. . . Apakah status cikgu ? 3.Guru mengaitkan pengenalan diri guru dengan isi pengajaran hari ini. pen marker.Murid memberikan perhatian dan memandang ke hadapan kelas.Murid mendengar penjelasan guru. Berapakah umur cikgu ? 2. kertas mahjung.

Guru meminta murid menyalin isi penting yang ditulis oleh guru pada peta minda di hadapan kelas.sama ada yang buruk ataupun yang baik. . cita-cita. dan bilangan adik-beradik yang masih bersekolah. . Hobi. pen marker. kertas mahjung.jawapan murid tersebut merupakan biodata diri. Isi : 1. Nama.Murid memberi perhatian kepada penerangan guru. . pekerjaan dan sifat ibu bapa. kedudukan dalam keluarga. Langkah 2 (12 minit) Guru memberikan isi penting bagi membina karangan ‘Diri Saya’.Murid menyalin isi penting tersebut di dalam buku ‘Penulisan 1’. tempat tinggal. asal dan kelas. BBM : Papan putih.Memperkenalkan diri secara ringkas seperti nama. dan mata pelajaran yang paling diminati.Guru menerangkan apakah isi yang perlu ada dalam karangan tersebut. Bilangan adik-beradik. . 3. 2. Semua perkara tersebut perlu ada dalam karangan ‘Diri Saya’. Sikap diri sendiri. 4. . Pendahuluan : .

. . . Guru berharap semua murid memberikan kerjasama dan berusaha bersungguh-sungguh sepanjang tempoh pengajaran guru di SK Tanjong Lumpur. .Murid membuat karangan dalam buku penulisan masing-masing.Guru mengucapkan salam perkenalan kepada semua murid. Langkah 3 (30 minit) Membuat karangan bertajuk ‘Diri Saya’. .Semua murid memberi perhatian kepada ucapan yang dibuat oleh guru. . .Guru meminta izin untuk keluar kerana waktu P&P telah tamat.Guru meminta murid mengumpulkan buku ‘Penulisan 1’ tersebut.Menyimpulkan secara ringkas harapan diri sendiri terhadap kehidupan dan pelajaran.Murid bertindak mengikut arahan guru. Penutup (4 minit) Guru menamatkan sesi P&P yang telah dijalankan. .Guru meminta murid membina karangan tentang ‘Diri Saya’ dalam buku Penulisan 1.Semua murid memberi ucapan terima kasih kepada guru. .Penutup : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful