Mata Pelajaran Tarikh Tahun Bilangan Murid Tajuk Masa

: : : : : :

Bahasa Malaysia 6 Mei 2011 5 Berlian 37 orang Diri Saya ( Karangan) 08.45-09.45 pagi Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

Fokus Utama 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 2 i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

Aras 2 i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1. 2. Membina 3 daripada 4 perenggan karangan daripada isi yang telah diberikan. Mengatakan 3 daripada 5 isi penting bagi membina karangan yang lengkap.

Kemahiran Bahasa i) ii) Kemahiran menulis Kemahiran bertutur

iii) Kemahiran mendengar Sistem Bahasa

.Verbal-linguistik. Kemahiran Bernilai Tambah i. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. . dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. dan intrapersonal. kejujuran.Membuat kaitan dan perhubungan.dan hormat-menghormati. dan mata pelajaran yang akan diajar di kelas ini. interpersonal.Murid memberikan perhatian kepada penerangan guru. Langkah (masa) Set Induks i (6 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Guru memperkenalkan diri sebagai guru baru bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia kelas Lima Berlian.i) ii) ii) Tatabahasa Sistem ejaan Sebutan dan intonasi Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. selain daripada yang telah guru terangkan. .Murid bertanyakan soalan tentang diri guru.Guru memberi peluang kepada murid untuk bertanya dengan lebih lanjut mengenai perkara lain tentang maklumat diri guru.Guru memperkenalkan diri dengan memberitahu nama penuh. asal. . Kecerdasan Pelbagai . Jangkaan Soalan : . : Kasih sayang. tempat belajar. . Kemahiran Berfikir ii. .Guru memberi respon kepada soalan -soalan murid.

Guru mengaitkan pengenalan diri guru dengan isi pengajaran hari ini. Cita-cita . .1. Langkah 1 (8 minit) Tajuk untuk P&P diperkenalkan oleh guru iaitu ‘Diri Saya’. Nama penuh BBM : Papan putih. Apakah status cikgu ? 3.Guru melekatkan kertas mahjung yang mempunyai peta minda di hadapan kelas. Tempat tinggal 3.Murid mendengar penjelasan guru. Jangkaan Jawapan: 1.Guru bertanyakan kepada murid perkara yang harus ada dalam diri seseorang untuk diceritakan bagi memudahkan guru untuk mengenali dengan lebih dekat. .Murid memberikan perhatian dan memandang ke hadapan kelas.Murid memberikan idea dan pendapat mereka. . kertas mahjung. Berapakah umur cikgu ? 2. Bilangan adik-beradik 4. Pekerjaan ibu bapa 5.Guru mengatakan semua . 2. Guru juga mengatakan ingin mengenali semua murid tetapi dengan cara yang berbeza. Apakah mata pelajaran yang diajar oleh cikgu selain Bahasa Malaysia ? . Berapa lamakah cikgu akan mengajar di SK Pandan ? 4. pen marker. . . Hobi 6.

. 2. dan bilangan adik-beradik yang masih bersekolah. Langkah 2 (12 minit) Guru memberikan isi penting bagi membina karangan ‘Diri Saya’. Hobi. Bilangan adik-beradik. pekerjaan dan sifat ibu bapa. tempat tinggal. dan mata pelajaran yang paling diminati. BBM : Papan putih. asal dan kelas. Nama. kertas mahjung. cita-cita. pen marker. Pendahuluan : . .Murid menyalin isi penting tersebut di dalam buku ‘Penulisan 1’. Isi : 1. kedudukan dalam keluarga. . . 3.Guru meminta murid menyalin isi penting yang ditulis oleh guru pada peta minda di hadapan kelas. Sikap diri sendiri. 4.Memperkenalkan diri secara ringkas seperti nama.jawapan murid tersebut merupakan biodata diri. .Murid memberi perhatian kepada penerangan guru.sama ada yang buruk ataupun yang baik.Guru menerangkan apakah isi yang perlu ada dalam karangan tersebut. Semua perkara tersebut perlu ada dalam karangan ‘Diri Saya’.

Guru berharap semua murid memberikan kerjasama dan berusaha bersungguh-sungguh sepanjang tempoh pengajaran guru di SK Tanjong Lumpur. .Guru meminta murid membina karangan tentang ‘Diri Saya’ dalam buku Penulisan 1. .Guru meminta murid mengumpulkan buku ‘Penulisan 1’ tersebut.Semua murid memberi perhatian kepada ucapan yang dibuat oleh guru. .Menyimpulkan secara ringkas harapan diri sendiri terhadap kehidupan dan pelajaran.Guru meminta izin untuk keluar kerana waktu P&P telah tamat.Guru mengucapkan salam perkenalan kepada semua murid. . Langkah 3 (30 minit) Membuat karangan bertajuk ‘Diri Saya’.Murid bertindak mengikut arahan guru. .Penutup : . . . .Murid membuat karangan dalam buku penulisan masing-masing. . Penutup (4 minit) Guru menamatkan sesi P&P yang telah dijalankan.Semua murid memberi ucapan terima kasih kepada guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful