KONSEP PENGASINGAN KUASA

-DOKTRIN PENGASINGAN KUASADisediakan oleh: Siti Salbiah Misni SMK Tun Ismail

kuasa pemerintahan negara dibahagikan kepada 3 buah badan bebas yang mempunyai peranan tersendiri iaitu: a) Badan perundangan b) Badan eksekutif c) Badan kehakiman .  Menurut doktrin ini. perundangan dan kehakiman.  Pengasingan kuasa merujuk kepada Teori atau Doktrin Pengasingan Kuasa yang diperkenalkan oleh ahli falsafah Perancis Montesquieu.DOKTRIN PENGASINGAN KUASA  Konsep Individu tertentu atau institusi tertentu tidak boleh mempunyai segala kuasa sama ada pentadbiran.

Tujuan Doktrin Pengasingan Kuasa: a) Mengelakkan pertindihan kuasa bidang kuasa pihak yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih dari satu kuasa. c) Membolehkan setiap badan bertindak tanpa diganggu atau dipengaruhi oleh badan lain. . b) Mengelakkan penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa pada sesebuah badan tertentu.

BADAN KEHAKIMAN o Mentafsirkan undang-undang .DOKTRIN PENGASINGAN KUASA BADAN PERUNDANGAN o Menggubal. meminda dan meluluskan undangundang BADAN EKSEKUTIF o Melaksanakan undang-undang dan pentadbiran mengikut Perlembagaan dan undang-undang.

eksekutif dan kehakiman. Contohnya: a) Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) merupakan Ketua Negara Malaysia yang mempunyai kuasa tertinggi dalam badan perundangan. c) Di peringkat negeri. b) Di peringkat Persekutuan.Perdana Menteri dan anggota kabinetnya terlibat dalam pentadbiran di samping menjadi ahli dalam perundangan (Parlimen) yang menggubal undang-undang.PENGAMALAN DOKTRIN PENGASINGAN KUASA DI MALAYSIA Doktrin pengasingan kuasa yang diamalkan di Malaysia berbeza daripada doktrin yang asal. d) Peguam Negara terlibat dalam pentadbiran dan kehakiman.Menteri Besar atau Ketua Menteri dan ahliahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri terlibat dalam pentadbiran di samping menjadi ahli badan perundangan (DUN) yang menggubal undang-undang. . Malaysia mengamalkan doktrin pengasingan kuasa yang menekankan kuasa relatif Di Malaysia terdapat pertindihan yang tidak menunjukkan pengasingan seperti dalam teori yang dikemukakan.

BADAN KEHAKIMAN YDPA BADAN EKSEKUTIF BADAN PERUNDANGAN Pengasingan Kuasa di Malaysia .

CIRI-CIRI NEGARA MALAYSIA: a) Mengamalkan Demokrasi Berparlimen Parlimen dwidewan dan bersifat Westminster. . b) Mempunyai Raja Berperlembagaan Ketua Negara ialah YDPA. d) Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa e) Mengamalkan konsep ketertinggian Perlembagaan. c) Mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan terdapat Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri.

.  Parti politik yang menang akan membentuk kerajaan.  Wakil Parlimen dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum.DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA:  Raja atau Presiden mempunyai kuasa simbolik  Parlimen menggubal undang-undang.

kuasa. penyelarasan.KONSEP ORGANISASI DAN STRUKTUR PENTADBIRAN KERAJAAN  ORGANISASI Unit sosial yang dibentuk untuk mencapai matlamat tertentu  STRUKTUR Unsur seperti fungsi. kawalan dan tanggungjawab yang merupakan rangka asas bagi melaksanakan aktiviti organisasi  BIROKRASI Cara pentadbiran yang melibatkan berbagai-bagai peringkat atau proses pengurusan dan banyak peraturan. perhubungan. .

TUJUAN UTAMA ORGANISASI: a) Mencapai objektif kerajaan yang telah ditetapkan b) Membahagikan tugas-tugas kerajaan supaya dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan c) Mengelakkan pertindihan kerja melalui penyelarasan. . d) Menentukan bidangkuasa pejabat-pejabat pentadbiran supaya mudah dikawal dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa.

ORGANISASI KERAJAAN BERSIFAT BIROKRASI: a) Terdapat pembahagian dan pengkhususan kerja. c) Mempunyai peraturan dan prosedur rasmi yang membebankan orang ramai. d) Kakitangan kerajaan yang berkhidmat dilantik sepenuh masa dan mempunyai tempoh perkhidmatan yang kekal dan pencen. . e) Melibatkan penyelenggaraan fail yang banyak. b) Mempunyai hierarki atau lapisan kuasa yang bertingkat-tingkat.

Taman Negara dan ternakan binatang Perancangan bandar dan luar bandar (di luar Wilayah Persekutuan) 4 Undang-undang sivil dan jenayah serta pentadbiran keadilan Kewarganegaraan Persekutuan 5 Kerajaan Tempatan (diluar Wilayah Persekutuan) .PEMBAHAGIAN KUASA ANTARA KERAJAAN PUSAT DENGAN KERAJAAN NEGERI BIL 1 SENARAI PERSEKUTUAN Hal Ehwal luar negeri SENARAI BERSAMA Kebajikan masyarakat SENARAI NEGERI Hal-ehwal agama Islam (termasuk hukum syarat) Tanah Undang-undang diri dan keluarga orang Islam Pertanian dan perhutanan 2 3 Pertahanan Keselamatan dalam negeri Biasiswa Perlindungan bagi perempuan. kanak-kanak dan orang muda. Perlindungan haiwan dan burung liar.

Pencegahan penganiayaan terhadap binatang Kutu rayau dan penjaja beredar Kesihatan awam. Undang-undang dan adat istiadat Bumiputera* Perbadanan dan pihak berkuasa ditubuh oleh negeri* 7 8 9 10 Perhubungan dan pengangkutan Pendidikan 11 . kebersihan dan dan pencegahan penyakit Perancangan bandar dan kampung Pemulihan tanah lombong dan tanah dibinasa hakisan Perkapalan* SENARAI NEGERI Jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri Hari Pelepasan Am Negeri. Penyu dan penagkapan ikan di sungai Undang-undang tentang perkaraperkara negeri.BIL 6 SENARAI PERSEKUTUAN Jentera Kerajaan Persekutuan Kewangan Perdagangan dan perusahaan Perkapalan SENARAI BERSAMA Ternakan.

muzium serta rekod purba dan sejarah Muzium Kastam tempatan* Pelabuahan* Siasatan negeri Kerja-kerja negeri dan kerja-kerja air 14 15 16 17 18 19 20 Perumahan Kebudayaan dan sukan Siasatan dan penyelidikan Hiburan awam Perikanan Kerjaraya dan tenaga pusat Kebajikan orang asli Pelancongan Derma Perkahwinan * Nafkah * Penjagaan anak* Pengambilan anak angkat* Perikanan* .BIL 12 13 SENARAI PERSEKUTUAN Kesihatan Buruh dan keselamatan sosial Akhbar dan penapisan Syarikat kerjasama SENARAI BERSAMA Air dan elektrik* Pemaritan dan pengairan SENARAI NEGERI Jabatan ukur tanah* Perpustakaan.

BIL SENARAI PERSEKUTUAN SENARAI BERSAMA Wasiat * Pencemaran makanan * Bekalan perkhidmatan air * SENARAI NEGERI * Untuk negeri Sabah dan Sarawak sahaja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful