Bengkel Ramalan Bahasa Melayu PMR 2009 Kertas 1

FOKUS

Rekabentuk
‡ Pengetahuan Sistem Bahasa ‡ Kemahiran Bahasa ‡ Nilai dan Estetika

Format Kertas Bahasa Melayu 1 ‡ Pengetahuan sistem bahasa dan kemahiran membaca serta memahami ‡ Kod kertas ² 02/1 ‡ Masa ² 1 jam ‡ 40 Soalan Objektif (aneka pilihan) .

‡ a) Sistem Bahasa : tatabahasa (27 item) ‡ b) Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) ‡ c) Pemahaman Komsas : Puisi (5 item) .

‡ a) Sistem bahasa i) Tatabahasa .Morfologi : 17 item .Sintaksis : 10 item ii) Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (Moden / tradisional) : 5 item b) Membaca dan memahami petikan puisi (Moden / tradisional) : 5 item .

Perincian Format Kertas 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul ‡ Soalan 28 ² 30 : Peribahasa .

‡ Soalan 31 ² 32 : Pemahaman petikan prosa ‡ Soalan 33 ² 34 : cerpen. drama. prosa tradisional ‡ Soalan 35 : Pemahaman komsas ‡ Soalan 36 ² 37 : Pemahaman petikan puisi ‡ Soalan 38 ² 40 : Sajak & Puisi Tradisional .

___________ siapakah hadiah yang awak balut itu? A Bagi B Untuk C Demi D Kepada .Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata 1.

Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Datuk Abdul Malik menempah sejarah A B kerana berjaya merentasi Selat Inggeris. C Tiada kesalahan D .

II. A B C D I dan II sahaja I. II dan IV sahaja II.(x) IV Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan. II Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton. III Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik.Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna I Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu. III dan IV (x) (x) . III dan IV sahaja I.

tentang. . A B C D cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan berbercerita tentang pengalaman dia (x) = dia digantikan dengan ±nya.Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor. menceritakan pengalamannya () menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan ±kan tidak menerima kata sendi nama.

Persatuan Pengguna meminta nasihat kepada pengguna-pengguna di seluruh negara tentang kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga. Pengguna-pengguna di seluruh negara dinasihatkan supaya melaporkan kenaikan harga barang yang sewenang-wenangnya kepada Persatuan Pengguna yang dilakukan oleh para peniaga. Pengguna-pengguna yang sewenang-wenangnya di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang Persatuan Pengguna kepada para peniaga.Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud 23 Pengguna ±pengguna di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga kepada Persatuan Pengguna. A Para peniaga perlu melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh Persatuan Pengguna kepada penggunapengguna di seluruh negara. B C D .

sepatutnya = tidak) IV Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja (x) (x) . II Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata. hanya bersikap tegas. (x) (sombong = kata adjektif.Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul I Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan. III Setiausaha Encik Ali bukan sombong.

Ayu bekerja sebagai pelayan di restoran untuk menampung kos sara hidupnya. B sambil berdiang.Soalan 28 ² 30 : Peribahasa 28 Ketika belajar di luar negara. . D berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. C kalau tiada rotan akar pun berguna. Situasi ini samalah seperti A orang memberi kita merasa. nasi masak.

Soalan 31 ² 35 : Pemahaman Prosa Komsas ‡ Prosa tradisional ‡ Cerpen ‡ Drama .

Soalan 36 -40 : Pemahaman Puisi (Komsas) ‡ Pantun ‡ Syair ‡ Sajak .

bagai. ibarat dll . bak.Gaya Bahasa ‡ Diksi ² pemilihan dan penyusunan kata-kata ‡ Personafikasi ² pengorangan atau penginsanan ‡ Simile ² perbandingan yang setara dengan menggunakan perkataan seperti. umpama.

umpama dll ‡ Hiperbola ² sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenarnya. ‡ Sinkof ² singkatan kata . bak.Perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan perkataan seperti.‡ Metafora .

‡ Anafora ² Pengulangan kata pada awal baris ‡ Epifora ² Pengulangan kata pada akhir baris ‡ Repitisi ² pengulangan kata dalam baris yang sama ‡ Asonansi ² pengulangan bunyi vokal (a. o. i. u) ‡ Aliterasi ² pengulangan bunyi konsonan . e.

.

.

) . ‡ (Dalam frasa nama *gulai nangka*. unsur yang diterangkan ialah nangka. Dalam frasa nama *nangka gulai* .Hukum DM ‡ D = Diterang ‡ M = Menerang ‡ contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. unsur yang diterangkan ialah gulai. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.

Salah Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya .

Kata Jamak Salah ‡ mereka-mereka ‡ semua keretakereta ‡ para-para pelajar ‡ empat orang abang-abang betul ‡ mereka ‡ semua kereta ‡ para pelajar ‡ empat orang abang .

Kata Penguat salah sangat tinggi sekali sungguh jauh sekali paling indah sekali amat menakutkan sekali betul sangat tinggi sungguh jauh paling indah amat menakutkan .

Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.kata adjektif dan imbuhan ´terµ tanpa penguat. . betul Sani mendapat markah yang tertinggi . Salah Sani mendapat markah yang tertinggi sekali. Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.

betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.kata hubung salah Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. . Badannya besar tetapi kakinya kecil. Badannya besar kecuali kakinya kecil.

setengah remaja suka membuang masa di pasar raya. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah.Kata bilangan salah Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. . Beribu. betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´.

Masa) salah betul Umar telah Umar telah berpindah dari berpindah daripada sekolah sekolah ini bulan ini bulan lalu. saya saya akan belajar akan belajar bersungguhbersungguhsungguh. Dari hari ini. lalu. sungguh.Kata Sendi i ² Dari (Arah. Daripada hari ini. tempat. .

. Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama. Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama. Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.ii . Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.Daripada salah Tilam itu dibuat dari getah asli. betul Tilam itu dibuat daripada getah asli.

Kita mestilah Kita mestilah menumpukan taat menumpukan taat setia dengan negara. perpustakaan awam. saya pergi ke saya pergi ke perpustakaan awam. setia pada negara. .iii . Pada petang semalam .Pada salah betul Saya selalu pergi ke Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari ibu kota pada Hari Kebangsaan. Kebangsaan. Di petang semalam .

Di salah betul Saya dilahirkan diSarawak.iv . Ayah awak bekerja dimana ? Saya dilahirkan di Sarawak. Ayah awak bekerja di mana ? .

Penjodoh bilangan .

Semua binatang. Semua ekor binatang. . Seluruh buah negeri. Sesetengah orang rakyat. betul Setiap pelajar.salah Setiap orang pelajar. Seluruh negeri. Sesetengah rakyat.

Kata Ganti Diri ‡ kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. dan bukan kanak-kanak. Misalnya: ‡ *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. la dilanggar lori. guru. (betul) ‡ Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. Misalnya: ‡ *Kucing itu mati. menteri atau orang tuatua. (salah) ‡ Kucing itu mati dilanggar lori. (salah) ‡ Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. ‡ tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. (betul) .

(salah) ‡ Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul) ‡ Kata ganti diri seperti beta. . Misalnya: ‡ *Mereka mereka yang bersalah akan dihukum. baginda. (salah) ‡ Jika tidak dirawat. *andaanda. *mereka-mereka. Misalnya: ‡ *Jika tidak dirawat.‡ tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu. dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja. dan sebagainya. mungkin ianya akan lumpuh. (betul) ‡ Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. mungkin ia akan lumpuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful