Bengkel Ramalan Bahasa Melayu PMR 2009 Kertas 1

FOKUS

Rekabentuk
‡ Pengetahuan Sistem Bahasa ‡ Kemahiran Bahasa ‡ Nilai dan Estetika

Format Kertas Bahasa Melayu 1 ‡ Pengetahuan sistem bahasa dan kemahiran membaca serta memahami ‡ Kod kertas ² 02/1 ‡ Masa ² 1 jam ‡ 40 Soalan Objektif (aneka pilihan) .

‡ a) Sistem Bahasa : tatabahasa (27 item) ‡ b) Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) ‡ c) Pemahaman Komsas : Puisi (5 item) .

Sintaksis : 10 item ii) Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (Moden / tradisional) : 5 item b) Membaca dan memahami petikan puisi (Moden / tradisional) : 5 item .‡ a) Sistem bahasa i) Tatabahasa .Morfologi : 17 item .

Perincian Format Kertas 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul ‡ Soalan 28 ² 30 : Peribahasa .

drama.‡ Soalan 31 ² 32 : Pemahaman petikan prosa ‡ Soalan 33 ² 34 : cerpen. prosa tradisional ‡ Soalan 35 : Pemahaman komsas ‡ Soalan 36 ² 37 : Pemahaman petikan puisi ‡ Soalan 38 ² 40 : Sajak & Puisi Tradisional .

___________ siapakah hadiah yang awak balut itu? A Bagi B Untuk C Demi D Kepada .Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata 1.

C Tiada kesalahan D .Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Datuk Abdul Malik menempah sejarah A B kerana berjaya merentasi Selat Inggeris.

III Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik. A B C D I dan II sahaja I. III dan IV sahaja I.(x) IV Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan. II Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton. II. III dan IV (x) (x) . II dan IV sahaja II.Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna I Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu.

menceritakan pengalamannya () menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan ±kan tidak menerima kata sendi nama. . A B C D cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan berbercerita tentang pengalaman dia (x) = dia digantikan dengan ±nya.Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor. tentang.

B C D . Persatuan Pengguna meminta nasihat kepada pengguna-pengguna di seluruh negara tentang kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga. Pengguna-pengguna di seluruh negara dinasihatkan supaya melaporkan kenaikan harga barang yang sewenang-wenangnya kepada Persatuan Pengguna yang dilakukan oleh para peniaga. Pengguna-pengguna yang sewenang-wenangnya di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang Persatuan Pengguna kepada para peniaga. A Para peniaga perlu melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh Persatuan Pengguna kepada penggunapengguna di seluruh negara.Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud 23 Pengguna ±pengguna di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga kepada Persatuan Pengguna.

III Setiausaha Encik Ali bukan sombong. sepatutnya = tidak) IV Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi. II Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata.Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul I Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan. (x) (sombong = kata adjektif. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja (x) (x) . hanya bersikap tegas.

. B sambil berdiang. D berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. C kalau tiada rotan akar pun berguna. Ayu bekerja sebagai pelayan di restoran untuk menampung kos sara hidupnya.Soalan 28 ² 30 : Peribahasa 28 Ketika belajar di luar negara. Situasi ini samalah seperti A orang memberi kita merasa. nasi masak.

Soalan 31 ² 35 : Pemahaman Prosa Komsas ‡ Prosa tradisional ‡ Cerpen ‡ Drama .

Soalan 36 -40 : Pemahaman Puisi (Komsas) ‡ Pantun ‡ Syair ‡ Sajak .

Gaya Bahasa ‡ Diksi ² pemilihan dan penyusunan kata-kata ‡ Personafikasi ² pengorangan atau penginsanan ‡ Simile ² perbandingan yang setara dengan menggunakan perkataan seperti. ibarat dll . bak. umpama. bagai.

‡ Sinkof ² singkatan kata . umpama dll ‡ Hiperbola ² sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenarnya.‡ Metafora . bak.Perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan perkataan seperti.

o. e. u) ‡ Aliterasi ² pengulangan bunyi konsonan .‡ Anafora ² Pengulangan kata pada awal baris ‡ Epifora ² Pengulangan kata pada akhir baris ‡ Repitisi ² pengulangan kata dalam baris yang sama ‡ Asonansi ² pengulangan bunyi vokal (a. i.

.

.

unsur yang diterangkan ialah nangka. unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* . ) .Hukum DM ‡ D = Diterang ‡ M = Menerang ‡ contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. ‡ (Dalam frasa nama *gulai nangka*. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.

Salah Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya .

Kata Jamak Salah ‡ mereka-mereka ‡ semua keretakereta ‡ para-para pelajar ‡ empat orang abang-abang betul ‡ mereka ‡ semua kereta ‡ para pelajar ‡ empat orang abang .

Kata Penguat salah sangat tinggi sekali sungguh jauh sekali paling indah sekali amat menakutkan sekali betul sangat tinggi sungguh jauh paling indah amat menakutkan .

Salah Sani mendapat markah yang tertinggi sekali. Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu. betul Sani mendapat markah yang tertinggi .kata adjektif dan imbuhan ´terµ tanpa penguat. Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu. .

Badannya besar kecuali kakinya kecil. betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya. .kata hubung salah Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. Badannya besar tetapi kakinya kecil.

betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah. Beribu.ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. .Kata bilangan salah Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

sungguh. Masa) salah betul Umar telah Umar telah berpindah dari berpindah daripada sekolah sekolah ini bulan ini bulan lalu. saya saya akan belajar akan belajar bersungguhbersungguhsungguh.Kata Sendi i ² Dari (Arah. Dari hari ini. tempat. Daripada hari ini. lalu. .

Sukarmi lebih tinggi dari abangnya. Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama. .Daripada salah Tilam itu dibuat dari getah asli. Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama. betul Tilam itu dibuat daripada getah asli.ii . Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.

Pada salah betul Saya selalu pergi ke Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari ibu kota pada Hari Kebangsaan.iii . saya pergi ke saya pergi ke perpustakaan awam. Di petang semalam . setia pada negara. . Kebangsaan. Pada petang semalam . Kita mestilah Kita mestilah menumpukan taat menumpukan taat setia dengan negara. perpustakaan awam.

iv . Ayah awak bekerja dimana ? Saya dilahirkan di Sarawak.Di salah betul Saya dilahirkan diSarawak. Ayah awak bekerja di mana ? .

Penjodoh bilangan .

Semua ekor binatang. Sesetengah rakyat. .salah Setiap orang pelajar. Seluruh buah negeri. Semua binatang. betul Setiap pelajar. Seluruh negeri. Sesetengah orang rakyat.

dan bukan kanak-kanak.Kata Ganti Diri ‡ kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. ‡ tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. guru. (salah) ‡ Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. Misalnya: ‡ *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah) ‡ Kucing itu mati dilanggar lori. Misalnya: ‡ *Kucing itu mati. (betul) ‡ Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. (betul) . menteri atau orang tuatua. la dilanggar lori.

(betul) ‡ Kata ganti diri seperti beta. (betul) ‡ Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya: ‡ *Mereka mereka yang bersalah akan dihukum. *mereka-mereka. Misalnya: ‡ *Jika tidak dirawat. mungkin ianya akan lumpuh.‡ tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu. (salah) ‡ Jika tidak dirawat. mungkin ia akan lumpuh. . dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja. baginda. (salah) ‡ Mereka yang bersalah akan dihukum. dan sebagainya. *andaanda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful