Bengkel Ramalan Bahasa Melayu PMR 2009 Kertas 1

FOKUS

Rekabentuk
‡ Pengetahuan Sistem Bahasa ‡ Kemahiran Bahasa ‡ Nilai dan Estetika

Format Kertas Bahasa Melayu 1 ‡ Pengetahuan sistem bahasa dan kemahiran membaca serta memahami ‡ Kod kertas ² 02/1 ‡ Masa ² 1 jam ‡ 40 Soalan Objektif (aneka pilihan) .

‡ a) Sistem Bahasa : tatabahasa (27 item) ‡ b) Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) ‡ c) Pemahaman Komsas : Puisi (5 item) .

Sintaksis : 10 item ii) Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (Moden / tradisional) : 5 item b) Membaca dan memahami petikan puisi (Moden / tradisional) : 5 item .Morfologi : 17 item .‡ a) Sistem bahasa i) Tatabahasa .

Perincian Format Kertas 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul ‡ Soalan 28 ² 30 : Peribahasa .

prosa tradisional ‡ Soalan 35 : Pemahaman komsas ‡ Soalan 36 ² 37 : Pemahaman petikan puisi ‡ Soalan 38 ² 40 : Sajak & Puisi Tradisional .‡ Soalan 31 ² 32 : Pemahaman petikan prosa ‡ Soalan 33 ² 34 : cerpen. drama.

Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata 1. ___________ siapakah hadiah yang awak balut itu? A Bagi B Untuk C Demi D Kepada .

C Tiada kesalahan D .Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Datuk Abdul Malik menempah sejarah A B kerana berjaya merentasi Selat Inggeris.

Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna I Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu. II dan IV sahaja II. II Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton. III Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik. III dan IV (x) (x) . III dan IV sahaja I.(x) IV Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan. A B C D I dan II sahaja I. II.

Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor. A B C D cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan berbercerita tentang pengalaman dia (x) = dia digantikan dengan ±nya. . tentang. menceritakan pengalamannya () menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan ±kan tidak menerima kata sendi nama.

Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud 23 Pengguna ±pengguna di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga kepada Persatuan Pengguna. Persatuan Pengguna meminta nasihat kepada pengguna-pengguna di seluruh negara tentang kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga. A Para peniaga perlu melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh Persatuan Pengguna kepada penggunapengguna di seluruh negara. Pengguna-pengguna di seluruh negara dinasihatkan supaya melaporkan kenaikan harga barang yang sewenang-wenangnya kepada Persatuan Pengguna yang dilakukan oleh para peniaga. Pengguna-pengguna yang sewenang-wenangnya di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang Persatuan Pengguna kepada para peniaga. B C D .

II Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata. (x) (sombong = kata adjektif. sepatutnya = tidak) IV Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi. III Setiausaha Encik Ali bukan sombong. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja (x) (x) . hanya bersikap tegas.Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul I Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan.

Situasi ini samalah seperti A orang memberi kita merasa. nasi masak.Soalan 28 ² 30 : Peribahasa 28 Ketika belajar di luar negara. C kalau tiada rotan akar pun berguna. D berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. . Ayu bekerja sebagai pelayan di restoran untuk menampung kos sara hidupnya. B sambil berdiang.

Soalan 31 ² 35 : Pemahaman Prosa Komsas ‡ Prosa tradisional ‡ Cerpen ‡ Drama .

Soalan 36 -40 : Pemahaman Puisi (Komsas) ‡ Pantun ‡ Syair ‡ Sajak .

ibarat dll . umpama.Gaya Bahasa ‡ Diksi ² pemilihan dan penyusunan kata-kata ‡ Personafikasi ² pengorangan atau penginsanan ‡ Simile ² perbandingan yang setara dengan menggunakan perkataan seperti. bagai. bak.

‡ Metafora . bak. ‡ Sinkof ² singkatan kata . umpama dll ‡ Hiperbola ² sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenarnya.Perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan perkataan seperti.

i.‡ Anafora ² Pengulangan kata pada awal baris ‡ Epifora ² Pengulangan kata pada akhir baris ‡ Repitisi ² pengulangan kata dalam baris yang sama ‡ Asonansi ² pengulangan bunyi vokal (a. u) ‡ Aliterasi ² pengulangan bunyi konsonan . e. o.

.

.

Hukum DM ‡ D = Diterang ‡ M = Menerang ‡ contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. unsur yang diterangkan ialah gulai. unsur yang diterangkan ialah nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya. ‡ (Dalam frasa nama *gulai nangka*. ) . Dalam frasa nama *nangka gulai* .

Salah Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya .

Kata Jamak Salah ‡ mereka-mereka ‡ semua keretakereta ‡ para-para pelajar ‡ empat orang abang-abang betul ‡ mereka ‡ semua kereta ‡ para pelajar ‡ empat orang abang .

Kata Penguat salah sangat tinggi sekali sungguh jauh sekali paling indah sekali amat menakutkan sekali betul sangat tinggi sungguh jauh paling indah amat menakutkan .

Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu. . betul Sani mendapat markah yang tertinggi . Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.kata adjektif dan imbuhan ´terµ tanpa penguat. Salah Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.

. Badannya besar tetapi kakinya kecil. Badannya besar kecuali kakinya kecil.kata hubung salah Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.

. Beribu. betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah.setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.Kata bilangan salah Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´.ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

lalu. sungguh.Kata Sendi i ² Dari (Arah. saya saya akan belajar akan belajar bersungguhbersungguhsungguh. Masa) salah betul Umar telah Umar telah berpindah dari berpindah daripada sekolah sekolah ini bulan ini bulan lalu. . Dari hari ini. tempat. Daripada hari ini.

Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama. Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.ii . betul Tilam itu dibuat daripada getah asli.Daripada salah Tilam itu dibuat dari getah asli. . Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama. Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.

Kita mestilah Kita mestilah menumpukan taat menumpukan taat setia dengan negara. Kebangsaan.iii .Pada salah betul Saya selalu pergi ke Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari ibu kota pada Hari Kebangsaan. saya pergi ke saya pergi ke perpustakaan awam. Pada petang semalam . . setia pada negara. Di petang semalam . perpustakaan awam.

Di salah betul Saya dilahirkan diSarawak.iv . Ayah awak bekerja dimana ? Saya dilahirkan di Sarawak. Ayah awak bekerja di mana ? .

Penjodoh bilangan .

Seluruh negeri. Sesetengah rakyat. betul Setiap pelajar. .salah Setiap orang pelajar. Seluruh buah negeri. Semua ekor binatang. Semua binatang. Sesetengah orang rakyat.

dan bukan kanak-kanak. (betul) . Misalnya: ‡ *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. menteri atau orang tuatua. (betul) ‡ Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. (salah) ‡ Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. ‡ tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. guru. la dilanggar lori.Kata Ganti Diri ‡ kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. (salah) ‡ Kucing itu mati dilanggar lori. Misalnya: ‡ *Kucing itu mati.

(salah) ‡ Jika tidak dirawat. . Misalnya: ‡ *Mereka mereka yang bersalah akan dihukum. baginda. *mereka-mereka. mungkin ia akan lumpuh. dan sebagainya. *andaanda. Misalnya: ‡ *Jika tidak dirawat.‡ tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu. mungkin ianya akan lumpuh. (betul) ‡ Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja. (salah) ‡ Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul) ‡ Kata ganti diri seperti beta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful