Bengkel Ramalan Bahasa Melayu PMR 2009 Kertas 1

FOKUS

Rekabentuk
‡ Pengetahuan Sistem Bahasa ‡ Kemahiran Bahasa ‡ Nilai dan Estetika

Format Kertas Bahasa Melayu 1 ‡ Pengetahuan sistem bahasa dan kemahiran membaca serta memahami ‡ Kod kertas ² 02/1 ‡ Masa ² 1 jam ‡ 40 Soalan Objektif (aneka pilihan) .

‡ a) Sistem Bahasa : tatabahasa (27 item) ‡ b) Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) ‡ c) Pemahaman Komsas : Puisi (5 item) .

Sintaksis : 10 item ii) Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (Moden / tradisional) : 5 item b) Membaca dan memahami petikan puisi (Moden / tradisional) : 5 item .Morfologi : 17 item .‡ a) Sistem bahasa i) Tatabahasa .

Perincian Format Kertas 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul ‡ Soalan 28 ² 30 : Peribahasa .

prosa tradisional ‡ Soalan 35 : Pemahaman komsas ‡ Soalan 36 ² 37 : Pemahaman petikan puisi ‡ Soalan 38 ² 40 : Sajak & Puisi Tradisional .‡ Soalan 31 ² 32 : Pemahaman petikan prosa ‡ Soalan 33 ² 34 : cerpen. drama.

___________ siapakah hadiah yang awak balut itu? A Bagi B Untuk C Demi D Kepada .Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata 1.

Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Datuk Abdul Malik menempah sejarah A B kerana berjaya merentasi Selat Inggeris. C Tiada kesalahan D .

III Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik. A B C D I dan II sahaja I. II dan IV sahaja II. II.(x) IV Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan. III dan IV (x) (x) . II Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton. III dan IV sahaja I.Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna I Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu.

menceritakan pengalamannya () menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan ±kan tidak menerima kata sendi nama. . A B C D cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan berbercerita tentang pengalaman dia (x) = dia digantikan dengan ±nya. tentang.Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor.

Pengguna-pengguna di seluruh negara dinasihatkan supaya melaporkan kenaikan harga barang yang sewenang-wenangnya kepada Persatuan Pengguna yang dilakukan oleh para peniaga. B C D . Persatuan Pengguna meminta nasihat kepada pengguna-pengguna di seluruh negara tentang kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga. Pengguna-pengguna yang sewenang-wenangnya di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang Persatuan Pengguna kepada para peniaga.Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud 23 Pengguna ±pengguna di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga kepada Persatuan Pengguna. A Para peniaga perlu melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh Persatuan Pengguna kepada penggunapengguna di seluruh negara.

Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul I Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan. hanya bersikap tegas. sepatutnya = tidak) IV Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi. III Setiausaha Encik Ali bukan sombong. (x) (sombong = kata adjektif. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja (x) (x) . II Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata.

nasi masak. Situasi ini samalah seperti A orang memberi kita merasa. . Ayu bekerja sebagai pelayan di restoran untuk menampung kos sara hidupnya. C kalau tiada rotan akar pun berguna. B sambil berdiang. D berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak.Soalan 28 ² 30 : Peribahasa 28 Ketika belajar di luar negara.

Soalan 31 ² 35 : Pemahaman Prosa Komsas ‡ Prosa tradisional ‡ Cerpen ‡ Drama .

Soalan 36 -40 : Pemahaman Puisi (Komsas) ‡ Pantun ‡ Syair ‡ Sajak .

ibarat dll . bak. umpama. bagai.Gaya Bahasa ‡ Diksi ² pemilihan dan penyusunan kata-kata ‡ Personafikasi ² pengorangan atau penginsanan ‡ Simile ² perbandingan yang setara dengan menggunakan perkataan seperti.

umpama dll ‡ Hiperbola ² sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenarnya.Perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan perkataan seperti. bak.‡ Metafora . ‡ Sinkof ² singkatan kata .

e. i. u) ‡ Aliterasi ² pengulangan bunyi konsonan .‡ Anafora ² Pengulangan kata pada awal baris ‡ Epifora ² Pengulangan kata pada akhir baris ‡ Repitisi ² pengulangan kata dalam baris yang sama ‡ Asonansi ² pengulangan bunyi vokal (a. o.

.

.

Dalam frasa nama *nangka gulai* . Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya. unsur yang diterangkan ialah gulai. ‡ (Dalam frasa nama *gulai nangka*. unsur yang diterangkan ialah nangka. ) .Hukum DM ‡ D = Diterang ‡ M = Menerang ‡ contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka.

Salah Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya .

Kata Jamak Salah ‡ mereka-mereka ‡ semua keretakereta ‡ para-para pelajar ‡ empat orang abang-abang betul ‡ mereka ‡ semua kereta ‡ para pelajar ‡ empat orang abang .

Kata Penguat salah sangat tinggi sekali sungguh jauh sekali paling indah sekali amat menakutkan sekali betul sangat tinggi sungguh jauh paling indah amat menakutkan .

Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu. . Salah Sani mendapat markah yang tertinggi sekali. Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.kata adjektif dan imbuhan ´terµ tanpa penguat. betul Sani mendapat markah yang tertinggi .

kata hubung salah Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya. Badannya besar tetapi kakinya kecil. Badannya besar kecuali kakinya kecil. .

Beribu. . Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya. Setengah. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´.ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.Kata bilangan salah Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´.

. lalu. tempat. Masa) salah betul Umar telah Umar telah berpindah dari berpindah daripada sekolah sekolah ini bulan ini bulan lalu. sungguh.Kata Sendi i ² Dari (Arah. Daripada hari ini. saya saya akan belajar akan belajar bersungguhbersungguhsungguh. Dari hari ini.

.Daripada salah Tilam itu dibuat dari getah asli. Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama. Sukarmi lebih tinggi dari abangnya. betul Tilam itu dibuat daripada getah asli.ii . Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya. Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.

Pada salah betul Saya selalu pergi ke Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari ibu kota pada Hari Kebangsaan. Pada petang semalam . . saya pergi ke saya pergi ke perpustakaan awam. setia pada negara.iii . Kebangsaan. perpustakaan awam. Di petang semalam . Kita mestilah Kita mestilah menumpukan taat menumpukan taat setia dengan negara.

Ayah awak bekerja dimana ? Saya dilahirkan di Sarawak.iv .Di salah betul Saya dilahirkan diSarawak. Ayah awak bekerja di mana ? .

Penjodoh bilangan .

Seluruh buah negeri. Semua binatang. betul Setiap pelajar.salah Setiap orang pelajar. Sesetengah orang rakyat. Semua ekor binatang. Sesetengah rakyat. Seluruh negeri. .

Kata Ganti Diri ‡ kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. (salah) ‡ Kucing itu mati dilanggar lori. menteri atau orang tuatua. ‡ tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. la dilanggar lori. Misalnya: ‡ *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. Misalnya: ‡ *Kucing itu mati. dan bukan kanak-kanak. guru. (betul) . (betul) ‡ Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. (salah) ‡ Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah.

‡ tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu. baginda. (salah) ‡ Jika tidak dirawat. mungkin ia akan lumpuh. dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja. (betul) ‡ Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. *andaanda. *mereka-mereka. . Misalnya: ‡ *Mereka mereka yang bersalah akan dihukum. dan sebagainya. mungkin ianya akan lumpuh. (betul) ‡ Kata ganti diri seperti beta. Misalnya: ‡ *Jika tidak dirawat. (salah) ‡ Mereka yang bersalah akan dihukum.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.