Bengkel Ramalan Bahasa Melayu PMR 2009 Kertas 1

FOKUS

Rekabentuk
‡ Pengetahuan Sistem Bahasa ‡ Kemahiran Bahasa ‡ Nilai dan Estetika

Format Kertas Bahasa Melayu 1 ‡ Pengetahuan sistem bahasa dan kemahiran membaca serta memahami ‡ Kod kertas ² 02/1 ‡ Masa ² 1 jam ‡ 40 Soalan Objektif (aneka pilihan) .

‡ a) Sistem Bahasa : tatabahasa (27 item) ‡ b) Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) ‡ c) Pemahaman Komsas : Puisi (5 item) .

‡ a) Sistem bahasa i) Tatabahasa .Morfologi : 17 item .Sintaksis : 10 item ii) Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (Moden / tradisional) : 5 item b) Membaca dan memahami petikan puisi (Moden / tradisional) : 5 item .

Perincian Format Kertas 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul ‡ Soalan 28 ² 30 : Peribahasa .

‡ Soalan 31 ² 32 : Pemahaman petikan prosa ‡ Soalan 33 ² 34 : cerpen. drama. prosa tradisional ‡ Soalan 35 : Pemahaman komsas ‡ Soalan 36 ² 37 : Pemahaman petikan puisi ‡ Soalan 38 ² 40 : Sajak & Puisi Tradisional .

Soalan 1 ² 7 : Ketepatan kata 1. ___________ siapakah hadiah yang awak balut itu? A Bagi B Untuk C Demi D Kepada .

Soalan 8 ² 14 : Mengesan kesalahan kata Datuk Abdul Malik menempah sejarah A B kerana berjaya merentasi Selat Inggeris. C Tiada kesalahan D .

II dan IV sahaja II.Soalan 15 ² 17 : Kata Banyak Makna I Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu. II. A B C D I dan II sahaja I.(x) IV Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan. III Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik. III dan IV (x) (x) . II Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton. III dan IV sahaja I.

Soalan 18 ² 21 : Kesalahan Frasa Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor. tentang. A B C D cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan berbercerita tentang pengalaman dia (x) = dia digantikan dengan ±nya. menceritakan pengalamannya () menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan ±kan tidak menerima kata sendi nama. .

Pengguna-pengguna yang sewenang-wenangnya di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang Persatuan Pengguna kepada para peniaga. Pengguna-pengguna di seluruh negara dinasihatkan supaya melaporkan kenaikan harga barang yang sewenang-wenangnya kepada Persatuan Pengguna yang dilakukan oleh para peniaga. A Para peniaga perlu melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh Persatuan Pengguna kepada penggunapengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna meminta nasihat kepada pengguna-pengguna di seluruh negara tentang kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga.Soalan 22 ² 24 : Ayat yang sama maksud 23 Pengguna ±pengguna di seluruh negara dinasihatkan agar melaporkan kenaikan harga barang yang dilakukan sewenang-wenangnya oleh para peniaga kepada Persatuan Pengguna. B C D .

Soalan 25 ² 27 : Penggunaan ayat yang betul I Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan. hanya bersikap tegas. (x) (sombong = kata adjektif. III Setiausaha Encik Ali bukan sombong. sepatutnya = tidak) IV Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja (x) (x) . II Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata.

. nasi masak. C kalau tiada rotan akar pun berguna. Situasi ini samalah seperti A orang memberi kita merasa. B sambil berdiang. D berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. Ayu bekerja sebagai pelayan di restoran untuk menampung kos sara hidupnya.Soalan 28 ² 30 : Peribahasa 28 Ketika belajar di luar negara.

Soalan 31 ² 35 : Pemahaman Prosa Komsas ‡ Prosa tradisional ‡ Cerpen ‡ Drama .

Soalan 36 -40 : Pemahaman Puisi (Komsas) ‡ Pantun ‡ Syair ‡ Sajak .

umpama. bak. bagai.Gaya Bahasa ‡ Diksi ² pemilihan dan penyusunan kata-kata ‡ Personafikasi ² pengorangan atau penginsanan ‡ Simile ² perbandingan yang setara dengan menggunakan perkataan seperti. ibarat dll .

Perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan perkataan seperti. ‡ Sinkof ² singkatan kata . umpama dll ‡ Hiperbola ² sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenarnya.‡ Metafora . bak.

i. o. u) ‡ Aliterasi ² pengulangan bunyi konsonan . e.‡ Anafora ² Pengulangan kata pada awal baris ‡ Epifora ² Pengulangan kata pada akhir baris ‡ Repitisi ² pengulangan kata dalam baris yang sama ‡ Asonansi ² pengulangan bunyi vokal (a.

.

.

) .Hukum DM ‡ D = Diterang ‡ M = Menerang ‡ contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya. Dalam frasa nama *nangka gulai* . unsur yang diterangkan ialah gulai. unsur yang diterangkan ialah nangka. ‡ (Dalam frasa nama *gulai nangka*.

Salah Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya .

Kata Jamak Salah ‡ mereka-mereka ‡ semua keretakereta ‡ para-para pelajar ‡ empat orang abang-abang betul ‡ mereka ‡ semua kereta ‡ para pelajar ‡ empat orang abang .

Kata Penguat salah sangat tinggi sekali sungguh jauh sekali paling indah sekali amat menakutkan sekali betul sangat tinggi sungguh jauh paling indah amat menakutkan .

betul Sani mendapat markah yang tertinggi . Salah Sani mendapat markah yang tertinggi sekali. Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu. Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.kata adjektif dan imbuhan ´terµ tanpa penguat. .

Badannya besar kecuali kakinya kecil. Badannya besar tetapi kakinya kecil. .kata hubung salah Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.

Kata bilangan salah Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa ³Minggu Penyayang´. Setengah.ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya. Beribu. .setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

. sungguh. Dari hari ini.Kata Sendi i ² Dari (Arah. lalu. saya saya akan belajar akan belajar bersungguhbersungguhsungguh. tempat. Masa) salah betul Umar telah Umar telah berpindah dari berpindah daripada sekolah sekolah ini bulan ini bulan lalu. Daripada hari ini.

Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.ii . Sukarmi lebih tinggi dari abangnya. Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama. . betul Tilam itu dibuat daripada getah asli. Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.Daripada salah Tilam itu dibuat dari getah asli.

Kebangsaan. . setia pada negara. Kita mestilah Kita mestilah menumpukan taat menumpukan taat setia dengan negara. perpustakaan awam. Di petang semalam .Pada salah betul Saya selalu pergi ke Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari ibu kota pada Hari Kebangsaan. saya pergi ke saya pergi ke perpustakaan awam.iii . Pada petang semalam .

Ayah awak bekerja dimana ? Saya dilahirkan di Sarawak. Ayah awak bekerja di mana ? .iv .Di salah betul Saya dilahirkan diSarawak.

Penjodoh bilangan .

Seluruh negeri.salah Setiap orang pelajar. Sesetengah orang rakyat. betul Setiap pelajar. Semua binatang. Semua ekor binatang. Sesetengah rakyat. Seluruh buah negeri. .

‡ tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. la dilanggar lori. menteri atau orang tuatua. dan bukan kanak-kanak. (salah) ‡ Kucing itu mati dilanggar lori.Kata Ganti Diri ‡ kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. guru. Misalnya: ‡ *Kucing itu mati. Misalnya: ‡ *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul) . (salah) ‡ Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul) ‡ Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa.

mungkin ia akan lumpuh. dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja. Misalnya: ‡ *Mereka mereka yang bersalah akan dihukum. baginda. Misalnya: ‡ *Jika tidak dirawat.‡ tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu. (salah) ‡ Mereka yang bersalah akan dihukum. dan sebagainya. (salah) ‡ Jika tidak dirawat. *andaanda. (betul) ‡ Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. . *mereka-mereka. (betul) ‡ Kata ganti diri seperti beta. mungkin ianya akan lumpuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful