Harapan dan Wawasan Seorang Guru Cemerlang

Seorang sarjana Barat pernah berkata Kalau seorang doktor membuat kesilapan, dia hanya membunuh seorang pesakit. Tetapi, kalau seorang guru melakukan kesilapan, dia akan membunuh satu generasi . Kata-kata tersebut membawa konotasi betapa pentingnya tuga seseorang yang s bergelar guru kerana mereka dapat menentukan jatuh bangun masa depan sesebuah negara atau generasi. Dalam konteks perbincangan ini, ungkapan tersebut sebenarnya memberi gambaran

bahawa atas pundak para pendidik khususnya guru cemerlangl h tergalasnya pelbagai harapan dan a wawasan untuk menjayakan segala aspirasi nasional. Persoalan yang mungkin bermain dalam minda semua pihak ialah apakah harapan dan wawasan berkenaan? Orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia . Ungkapan bombastik golongan

cendikiawan ini menggambarkan akan peri pentingnya untuk kita memiliki ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi dalam usaha kita memenuhi pelbagai tuntutan dalam

marcapada yang lebih berpaksi kepada aspek inovasi dan pengetahuan (knowledge) seperti keconomi dan k-worker s . Hal ini membawa maksud bahawa kita perlu melahirkan para intelektual iaitu golongan yang memiliki kecemerlangan dalam bidang akademik dalam kalangan masyarakat kita khususnya golongan generasi muda bagi merealisasikan pelbagai transformasi yang diuar-uarkan oleh kerajaan. Oleh itu, harapan dan wawasan pertama saya sebagai seorang guru cemerlang ialah memberi didikan dan bimbingan kepada anak-anak murid saya dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Unsur-unsur kreatif dan inovatif juga perlu disulam bersama dalam proses mendidik dan membimbing berkenaan agar mereka berupaya mencapai kecemerlangan dalam hidup khususnya dalam bidang akademik. Sesungguhnya, kecemerlangan dalam bidang akademik amat perlu dalam diri setiap individu kerana para jauhari sentiasa berpendapat bahawa ilmu itu adalah pelita dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, saya berharap mereka bukan setakat mendapat A+ dalam mata pelajaran Pendidikan Moral, tapi juga dapat mengaplikasikan nilai dan kemahiran moral

Kita juga sedar bahawa tahun 2020 tersebut kini hanya berbaki lebih kurang sembilan tahun sahaja lagi. Pendek kata. Nilai-nilai tersebut akan menjadi hiasan yang mewarnai kehidupan seharian setiap anak didik tersebut sama ada sebagai seorang murid di sekolah ataupun sebagai seorang indivi u d cemerlang di luar sekolah.tersebut dalam semua subjek yang dipelajari sesuai dengan konsep Pendidikan Moral merentas kurikulum. Lantaran itu. murid-murid tersebut bukan sahaja akan dapat dididik agar memiliki minda yang kritis dan kreatif. bahkan terpuji sikap dan perilakunya. Hal ini dapat saya laksanakan melalui pembinaan modul-modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) cemerlang yang menerapkan elemen kreatif. seterusnya terbentuk menjadi insan seimbang yang tidak mudah hanyut dalam arus godaan duniawi mahupun gentar dilambung tsunami cabaran. Dalam skop diskusi ini. saya amat berharap saya dapat memateri kesemua 16 nilai murni yang terkandung dalam kurikulum sekolah dalam diiri setiap anak murid. stabil emosinya dan terasuh rohaninya. harapan dan wawasan saya sebagai seorang guru cemerlang ialah dapat membentuk kemenjadian murid dalam aspek sahsiah dan jati diri. Saya berharap. inovatif. sebagai seorang guru cemerlang dalam subjek Pendidikan Moral. Kehidupan dalam era globalisasi kini juga menuntut transformasi hebat dalam bidang pendidikan negara terutamanya dalam usaha melahirkan modal insan berminda kelas pertama. Kita semua maklum bahawa kita memerlukan pemimpin berwibawa yang mampu menerajui tampuk pentadbiran dan pembangunan nusa kita sebagai sebuah negara maju berasaskan manhaj kita sendiri dalam Wawasan 2020. murid-murid tersebut akan berkembang sebagai individu yang mengamalkan resmi padi iaitu semakin berisi semakin tunduk dan bukannya mengikut resmi lalang. Saya amat berharap saya dapat menyebarluaskan ilmu dan kemahiran saya dengan pelbagai pihak. menarik dan mampu meransang motivasi murid untuk memburu kejayaan. Situasi ini sesuai dengan pendapat seorang sarjana dari barat iaitu Edward Bulwer-Lytton yang mengatakan bahawa Guru yang terbaik adalah . Harapan dan wawasan saya sebagai seorang guru cemerlang yang seterusnya ialah membantu rakan-rakan sejawat dan pihak-pihak yang memerlukan dalam usaha mereka menggapai kecemerlangan.

Oleh itu. Berdasarkan semua kupasan tersebut. dapat kita simpulkan di sini bahawa guru cemerlang merupakan salah seorang pemain global utama dalam sistem pendidikan negara. Sebaliknya. dan menginspirasi mereka dengan harapan untuk mendidik diri mereka juga".seorang guru yang memotivasikan pelajarnya berbanding mendominasi mereka. guru-guru cemerlang ini akan memastikan transformasi pendidikan negara akan berlaku agar aspirasi kita untuk mewujudkan pendidikan bertaraf dunia tercapai dalam tempoh terdekat. perkara ini juga diharap dapat merapatkan jurang pendidikan antara bandar dengan luar bandar dan jurang pendidikan antara negeri-negeri di Malaysia. murid kencing berlari. para guru cemerlang perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran demi memastikan mereka mampu melaksanakan segala tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan agar tidak wujud situasi guru kencing berdiri. Disediakan oleh: (CHIN MEE NA) . Kolaborasi dan perkongsian pintar sebegini yang dijalin melalui konsep tolong-menolong bagai aur dengan tebing dengan semua pihak diharap dapat membuahkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan untuk semua orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful