SENARAI KANDUNGAN

TAJUK SURAT Penghargaan Pendahuluan Obektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

MUKA

2 3 4 5 8 10-20 21 22

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ

SMK LOK YUK

PENGHARGAAN Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pengetua SMK Lok Yuk,Encik Ng Soi Nguwng kerana telah memberi kebenaran kepada saya untuk mejalankan kajian ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu Cikgu Fadzli Bin Patman yang telah banyka memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kajian ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka Tidak habsikan lupa demi juga memastikan kepada kajian ini saya dapat iaitu dilaksanakan dengan jayanya. rakan-rakan Marzain,Ardi Ali Omar dan Mohd Albar Bin Gulam yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Taman Kingfisher dan semua pihak yang terlibat kerana sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Sekian terima kasih.

2

Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya. menghuraikan kesan terhadap alam sekitar dan merumuskan kesan-kesan terhadap alam sekitar tersebut.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PENDAHULUAN Saya Mohammad Safwan Bin Ismat Hafiz dari kelas 3AM4 memilih Likas. Saya mengkaji tentang aspek pencemaran alam sekitar.Kota tajuk ”Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Geografi Kinabalu”. 3 . Kami menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan.untuk kajian projek Kajian Tempatan saya. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data dan maklumat yang dikumpulkan di lapangan secara berkumpulan. Laporan kajian ini berjaya disiapkan dalam masa 13 minggu.

4 .MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif seperti berikut : • Mengenal pasti konsep pencemaran alam sekitar • Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Likas • Mengetahui punca pencemaran alam sekitar • Menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar • Memberi cadangan mengurangkan kesanpencemaran alam sekitar • Penerapan nilai atau unsur patriotisme terhadap penduduk di kawasan Likas tentang kepentingan alam sekitar semula.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK KAWASAN KAJIAN Latar Belakang Kawasan Kajian Saya telah memilih kawasan Likas sebagai kawasan kajian. Terdapat kebanyakan tempat di kawasan kajian ini adalah reklamasi. kawasan Likas merupakan kawasan perumahan kos tinggi Terdapat rumah pangsa . Kampung Likas. Ia mengambil masa perjalanan selama 15 minit dengan menaiki kereta untuk sampai ke pusat bandar. kedai-kedai. apartment. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan Taman Kingfisher berlokasi di kawasan kajian ini. Kawasan ini mula dibangunkan dan dimajukan pada tahun 1993. Segala kemudahan awam infrastruktur disediakan dan dijaga rapi oleh DBKK. kondominium. Lokasi kawasan ini adalah di Timur Laut Bandar Kota Kinabalu. Untuk pengetahuan semua Kampung Likas berada 150 km daripada sempadan Sabah. Stesen Bas terdekat adalah Terminal Bas Kota Kinablu. Lokasi Kawasan Kajian Kawasan Likas mempunyai keluasan seluas 30 km persegi. rumah teres dan rumah banglo. Jarak Dari Bandar Kawasan Likas terletak lebih kurang 10km daripada Pusat Bandar Kota Kinabalu.Tun Mustapha. Kawasan Likas terletak di bawah pentadbiran Bandar Kota Kinabalu. Pandangan Darat Fizikal Kawasan Kajian Kawasan Likas adalah sebuah kawasan padat dengan peurmahan. Sebelum dibangunkan kawasan Likas merupakan kawasan pantai. bangunan kerajaan & Universiti. Penduduk di kawasan ini juga dapat ke Pusat Bandar dengan menggunakan segala kenderaan awam seperti Bas. 5 .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PETA 1 – KEDUDUKAN LIKAS DI KOTA KINABALU 6 .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PETA 2 – KAWASAN KAJIAN DAERAH LIKAS 7 .

Borang Soal Selidik Saya juga telah memberi soalan kajian saya kepada 20 orang penduduk di kawasan Likas melibatkan 5 orang dari penempatan rumah teres di Taman Kingfisher. 5 orang kakitangan kerajaan. 5 orang di kawasan kedai-kedai.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang telah menyiapkan folio ini ialah:saya gunakan untuk a) Pemerhatian b)Temubual c) Soal selidik d)Rujukan – internet dan surat khabar Pemerhatian Selama menjalankan kajian ini saya telah meluangkan banyak masa memerhati tempat-tempat pencemaran dan mengkaji punca pencemaran tersebut. Borang soal selidik in idan respon yang didapati daoat membantu saya mengenalpasti masalahmasalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Likas dan cara-cara mengatasi yang dicadangkan oleh 20 orang pengundi 8 . 2 orang penduduk tinggal di kampung Likas dan 3 orang murid-murid tinggal di asrama UMS. Temu bual Saya mengumpulkan maklumat tentang pencemaran alam sekitar di kawasan Likas dengan menemu bual pegawai yang bertugas di ”Jabatan Alam Sekitar”.

Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran laut Pencemaran bunyi Pencemaran tanah Bau Busuk 9 .biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK DAPATAN KAJIAN 8. mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan –kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang sangat berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.1 Konsep Pencemaran Alam Sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau baha-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : 1. tumbuhan dan haiwan. 2. kimia. 3. 5. keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain. 4. Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang mneyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. 6.

10 . Selain itu. terutamanya kenderaan dan pembinaan. Taburan sampah di tebing di sepanjang Sungai Likas ditambah dengan keadaan ancaman bau busuk manakala air sungai menjadi pelbagai warna serta barisan rumah setinggan mencacatkan pemandangan rombongan media. Kebanyakkan lori akan mengeluarkan asap hitam yang banyak dan seterusnya tapak pembinaan menjadi penyumbang pencemaran udara yang teruk.2 Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian Pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya adalah pencemaran bunyi. Sungai Likas yang mengalir di pinggir bandar raya Kota Kinabalu ini merupakan sumber rezeki kepada penduduk di kawasan itu sejak sekian lama.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK 8. pencemaran udara juga sering berlaku di kawasan saya. Pencemaran bunyi sering berlaku di kawasan kajian saya kerana terdapatnya pelbagai jenis pembinaan dan pembangunan.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 1 : Barisan setinggan di sepanjang Sungai Likas menjadi punca pembuangan sampah ke Sungai Likas 11 .

Kawasan Likas adalah sebuah daerah yang sibuk dan ramai.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK 8. tapak Kenderaan yang ini akan mengeluarkan menyebabkan penghakisan lapisan ozon. 12 . Kenderaan berdaftar digunakan semakin meningkat. lori dan bus.3 Punca Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian i ) Kenderaan Pelepasan gas-gas daripada kenderaan motor. kenderaan motor membakar bahan api fosil untuk pergerakan yang menghasilkan asap-asap yang dapat mencemarkan udara. Kenderaan merupakan punca utama yang menyumbang di dalam pencemaran alam sekitar di kawasan asap kajian dan saya. ini juga bermaksud pencemaran udara semakin meningkat dari semasa ke semasa. Setiap pergerakan kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak. penduduk dan pekerja-pekerja di sini amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta.

Contoh-contoh penyakit adalah seperti kanser paru-paru. sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Manusia akan menghidap pelbahgai penyakit apabila selalu menghidu udara yang kotor.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 2 : Pelepasan gas-gas daripada kenderaan bermotor ii) Pembinaan Ancaman habuk di tapak pembinaan boleh mencemarkan udara dan merbahaya kepada kesihatan penduduk di sekeliling. Gambar 3 Gambar 4 13 . Pesakit asma apabila menyerap bahan pencemar ke dalam badan kemungkinan akan mengakibatkan kemautan. Jika udara yang dihidu tercemar. kanse hidung dan sebagainya.seperti pada waktu menumpuk tiang pancang ke dalam tanah sebagai asas bangunan. Pencemaran bunyi yang teruk apabila proses pembangunan dijalankan.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 5 Gambar 3.4 dan 5 : Pembinaan membawa ancaman udara dan bunyi 14 .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK iii) Sampah Sarap Sampah-sarap yang tidak terurus dengan baik di kawasan kajian perumahan Kingfisher dan kedai-kedai berdekatan. ia menarik minat anjing liar mengerumun dan menyelerakkan lagi sampah-sarap yang bertimbun ini. bahkan mengundang bau busuk dan meloyakan. Tambahan pula. Gambar 6 Gambar 7 15 . Situasi menjadi kritikal apabila air surut sampah sarap akan bertimbun dan bau busuk menyelubungi kawasan. Mereka tinggal di sepanjang Sungai Likas dilihat menjadi penyumbang kepada penmcemaran sungai di samping membuang sampah ke Sungai Likas serta ramai suka berkelah di tepi pantai (Teluk Tanjung Lipat) tetapi membuang sisa-sisa makanan dan sampah di merata-rata. Keadaan ini bukan sekadar mengundang pencemaran mata. Juga kewujudan penempatan setinggan yang tumbuh di tebing Sungai Likas seperti cendawan selepas hujan.

7.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ Gambar 8 Gambar 9 SMK LOK YUK Gambar 10 Gambar 6. 9 dan 10 : Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat 16 . 8.

Persekitaran yang dipenuhi lalat memudahkan merebaknya penyakit. Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang berbahaya. Denggi ialah satu penyakit yang membahayakan dan boleh membawa maut. Penyakit ini berpunca daripada gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus kepada mangsanya. Situasi ini sudah tentu berbahaya kepada kesihatan kita. Ini kerana mereka berhajat kepada tempat-tempat yang kotor dan tercemar. Lalat dan langau yang semakin berleluasa yang sememangnya akan mengundang penyakit berbahaya. Nyamuk akan berada di kawasan longkang tersumbat yang dipenuhi sampah sarap kerana di situlah tempat pembiakan nyamuk. Serangga yang melanda di kawasan saya adalah nyamuk dan lalat. ia boleh membawa kepada penyakit demam denggi. Keadaan ini merupakan situasi yang tidak sihat bagi kesihatan pelanggan yang makan di kedai dan pendudul-penduduk perumahan yang berdekatan. Cara penyebarannya ialah melalui gigitan nyamuk aedes orang yang berpenyakit virus denggi kepada orang yang sihat. Longgokan sisa makanan yang dibuang oleh pihak kedaikedai makanan ke tempat pembuangan sampah menjadi punca pembiakan lalat yang banyak di persekitaran kedai. 17 . mendedahkan makanan dihinggap lalat berkemungkinan berlakunya keracunan makanan.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK iv) Nyamuk Aedes Sampah-sarap yang tidak terurus dengan baik dan bertaburan sekeliling tong sampah. Penyajian makanan yang tidak sempurna.

Asid ini terkumpul di dalam awan dan awan pula bergerak ke tempat-tempat lain dan membawa asid-asid tersebut. Selain itu. Ianya berlaku apabila gas-gas sulfur oksida (SC2) dan oksidaoksida nitrogen (Nox) dilepaskan ke udara dan bertindak balas dengan wap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asidnitrik.4 Kitaran Pencemaran Kajian Likas Hujan Asid Seterusnya. asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadikannya tidak subur.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 11 Gambar 11 : Nyamuk dan lalat suka membiak di tempat yang kotor dan boleh membawa penyakit yang bahaya. 8. Ianya membunuh tumbuhtumbuhan dan juga hidupan liar. Ia juga boleh menghakis pakaian. pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya Hujan asid yang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. kertas dan bahan binaan bangunan. Alam Sekitar Di Kawasan 18 .

Air sungai ini sudah tidak selamat untuk digunakan penduduk bagi kegunaan domestik seperti memasak. Longgokan sampah sarap di tempat pembuangan sampah. Jika keadaan ini berlarutan ikan akan mati.D yang tinggi dalam sungai.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 12 : Kitaran Hujan Asid Air Tercemar Pembuangan sisa toksid oleh sektor perkilangan dan sikap nelayan juga telah mencemarkan air sungai. membasuh dan mandi.O. Hidupan Akuatik Terancam Air sungai yang tercemar ini juga boleh menjadi ancaman kepada hidupan akuatik. Kandungan B. Bau Busuk Timbunan sampah yang menyumbat alur sungai akan tebing menyebabkan berlakunya bau busuk. Penduduk tidak lagi boleh bercucuk tanam atas faktor kesubutan tanih ini. menjadi ancaman kepada ikan. Ini menyebabkan penduduk setempat juga menerima kesannya. boleh menimbulkan bau busuk dan asap kilang ini 19 . Ini boleh mengagangu keselesaan penduduk yang tinggal berhampiran sungai. Kesuburan Tanih Terjejas Hasil sisa toksik ini menyebabkan kesuburan tanih terjejas.

Bau busuk yang disebabkan oleh kereta yang lalu lalang di sini berasa loya dan busuk.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Likas Penguatkuasaan Undang-undang Pihak berkuasa tempatan (PBT) diberi kuasa untuk mengawasi mana-mana kilang di negeri masing-masing. Oleh itu jika kilang yang tidak mematuhi akta kualiti alam sekitar. Bau busuk ini akan dihidu oleh penduduk setiap hari. penduduk di sekitarnya boleh membuat aduan kepada PBT untuk diambil tindakan Kempen Cinta Alam Sekitar i) Pameran Pencemaran Alam 20 . Keadaan tandas awam dan kedai-kedai tandas yang kotor dan tanpa penjagaan kebersihan yang sempurna juga boleh menyebabkan bau busuk. Gambar 13 : Membuang sampah-sarap ke dalam laut/sungai 8.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK tidak menyenangkan hati penduduk. Keadaan ini menyebabkan ramai penduduk berasa tidak selesa tinggal di sini.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. Dengan mengadakan kuiz. ii) Pertandingan Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar. Setakat ini . Oleh itu dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran.media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu 21 . peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran. Dalam proses ini. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran ini. iii) Pendedahan Media Massa Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Ini sudah ditentukan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar.

Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selesema daripada berlarutan 22 . Disamping itu. Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan NTV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaanya. Penggunaan Petrol Tanpa Plumbum Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. serombong asap itu hendaklah dipasang alat penapis asap agar asap yang dilepaskan adalah asap bersih yang telah dirawat dan tidak mencemarkan udara.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK pencemaran ialah majalah dan surat khabar. Meninggikan Serombong Asap Dan Memasang Alat Penapis Asap Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang meninggikan serombong asap 30 meter ke udara.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK BAHAN GRAFIK Kawalan Pencemaran Alam Sekitar Tiada Komen Tidak Efisien Kurang Efisien Efisien Sangat Efisien Graf 1 Kawalan Pencemaran Alam Sekitar 23 .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Peratus Kawasan Tercemar di Likas 15.8% 29% 55.2% Petunjuk Tercemar Sederhana Bersih 24 .

Maka manusialah yang perlu rasional dan menitik beratkan untuk menangani keadaan ini. boleh membuat pertimbangan. bangunan kerajaan. pusat membeli belah. kilang-kilang dan lain lain. Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu. Terdapat banyak perumahan. Slogan ini sangat bermakna ”Pemuliharaan Alam Sekitar Adalah Tanggungjawab Bersama”.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK RUMUSAN Kawasan kajian Likas sememangnya sebuah daerah yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang. kegiatan pembangunan.pusat pendidikan. Kerjasama yang erat antara orang ramai dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. penerokaan hutan dan reklamasi telah menggangu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah. punca utama kemusnahan alam sekitar ini adalah disebabkan rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat Sayang pada alam sekitar. hospital. Tuntasnya.bertanggungjawab. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini di atas bahu kerajaan dengan semata-matanya. Sebenarnya. Selain itu. 25 . patuh kepada undangundang. Kegiatan-kegiatan perusahaan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air. rmai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. kita harus berkerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan alam sekitar. seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air dan sebagainya. Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam.

opera.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK RUJUKAN Buku Teks Mohd Jamil B Mohamad dan rakan. 2005 Siri Teks Referens SPM Geografi Tingkatan 4 dan 5 Petaling Jaya Pearson Malay Sdn Bhd Fokus PMR Tingkatan 1. 2 dan 3 Internet http://my. 2004 Geografi Tingkatan 3 Kuala Lumpur Johor Central Sdn Bhd Buku Rujukan Piara Singh. Akhir kata diharapkan maklumat ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang bermutu.SMK LOK YUK- 26 .com/karanganbm/blog/masalah-pencemaranfaktor-faktor-penyebab-dan-langkah-langkah-untukmengatasinya Orang Sumber Encik Fadzil Bin Patman Seorang Guru di SMK Lok Yuk. .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK LAMPIRAN 1 Borang Soal Selidik Pencemaran Alam Sekitar Likas 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful