SENARAI KANDUNGAN

TAJUK SURAT Penghargaan Pendahuluan Obektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

MUKA

2 3 4 5 8 10-20 21 22

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ

SMK LOK YUK

PENGHARGAAN Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pengetua SMK Lok Yuk,Encik Ng Soi Nguwng kerana telah memberi kebenaran kepada saya untuk mejalankan kajian ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu Cikgu Fadzli Bin Patman yang telah banyka memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kajian ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka Tidak habsikan lupa demi juga memastikan kepada kajian ini saya dapat iaitu dilaksanakan dengan jayanya. rakan-rakan Marzain,Ardi Ali Omar dan Mohd Albar Bin Gulam yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Taman Kingfisher dan semua pihak yang terlibat kerana sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Sekian terima kasih.

2

Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data dan maklumat yang dikumpulkan di lapangan secara berkumpulan. Kami menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan.Kota tajuk ”Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Geografi Kinabalu”. Laporan kajian ini berjaya disiapkan dalam masa 13 minggu. 3 . Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PENDAHULUAN Saya Mohammad Safwan Bin Ismat Hafiz dari kelas 3AM4 memilih Likas. menghuraikan kesan terhadap alam sekitar dan merumuskan kesan-kesan terhadap alam sekitar tersebut. Saya mengkaji tentang aspek pencemaran alam sekitar.untuk kajian projek Kajian Tempatan saya.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif seperti berikut : • Mengenal pasti konsep pencemaran alam sekitar • Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Likas • Mengetahui punca pencemaran alam sekitar • Menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar • Memberi cadangan mengurangkan kesanpencemaran alam sekitar • Penerapan nilai atau unsur patriotisme terhadap penduduk di kawasan Likas tentang kepentingan alam sekitar semula. 4 .

bangunan kerajaan & Universiti. kedai-kedai. apartment. Segala kemudahan awam infrastruktur disediakan dan dijaga rapi oleh DBKK. Kawasan ini mula dibangunkan dan dimajukan pada tahun 1993. Sebelum dibangunkan kawasan Likas merupakan kawasan pantai. Jarak Dari Bandar Kawasan Likas terletak lebih kurang 10km daripada Pusat Bandar Kota Kinabalu. Penduduk di kawasan ini juga dapat ke Pusat Bandar dengan menggunakan segala kenderaan awam seperti Bas. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan Taman Kingfisher berlokasi di kawasan kajian ini. kawasan Likas merupakan kawasan perumahan kos tinggi Terdapat rumah pangsa . Terdapat kebanyakan tempat di kawasan kajian ini adalah reklamasi.Tun Mustapha. Stesen Bas terdekat adalah Terminal Bas Kota Kinablu. Untuk pengetahuan semua Kampung Likas berada 150 km daripada sempadan Sabah. 5 . Lokasi kawasan ini adalah di Timur Laut Bandar Kota Kinabalu. Lokasi Kawasan Kajian Kawasan Likas mempunyai keluasan seluas 30 km persegi. kondominium. Kawasan Likas terletak di bawah pentadbiran Bandar Kota Kinabalu. rumah teres dan rumah banglo. Pandangan Darat Fizikal Kawasan Kajian Kawasan Likas adalah sebuah kawasan padat dengan peurmahan. Ia mengambil masa perjalanan selama 15 minit dengan menaiki kereta untuk sampai ke pusat bandar.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK KAWASAN KAJIAN Latar Belakang Kawasan Kajian Saya telah memilih kawasan Likas sebagai kawasan kajian. Kampung Likas.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PETA 1 – KEDUDUKAN LIKAS DI KOTA KINABALU 6 .

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK PETA 2 – KAWASAN KAJIAN DAERAH LIKAS 7 .

Temu bual Saya mengumpulkan maklumat tentang pencemaran alam sekitar di kawasan Likas dengan menemu bual pegawai yang bertugas di ”Jabatan Alam Sekitar”. 5 orang di kawasan kedai-kedai. 5 orang kakitangan kerajaan. Borang soal selidik in idan respon yang didapati daoat membantu saya mengenalpasti masalahmasalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Likas dan cara-cara mengatasi yang dicadangkan oleh 20 orang pengundi 8 . 2 orang penduduk tinggal di kampung Likas dan 3 orang murid-murid tinggal di asrama UMS.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang telah menyiapkan folio ini ialah:saya gunakan untuk a) Pemerhatian b)Temubual c) Soal selidik d)Rujukan – internet dan surat khabar Pemerhatian Selama menjalankan kajian ini saya telah meluangkan banyak masa memerhati tempat-tempat pencemaran dan mengkaji punca pencemaran tersebut. Borang Soal Selidik Saya juga telah memberi soalan kajian saya kepada 20 orang penduduk di kawasan Likas melibatkan 5 orang dari penempatan rumah teres di Taman Kingfisher.

2. mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan –kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang sangat berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan. tumbuhan dan haiwan. Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang mneyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : 1.1 Konsep Pencemaran Alam Sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau baha-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan. 4. 6. 3. kimia. 5.biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran laut Pencemaran bunyi Pencemaran tanah Bau Busuk 9 .MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK DAPATAN KAJIAN 8.

Kebanyakkan lori akan mengeluarkan asap hitam yang banyak dan seterusnya tapak pembinaan menjadi penyumbang pencemaran udara yang teruk. 10 . pencemaran udara juga sering berlaku di kawasan saya.2 Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian Pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya adalah pencemaran bunyi.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK 8. Taburan sampah di tebing di sepanjang Sungai Likas ditambah dengan keadaan ancaman bau busuk manakala air sungai menjadi pelbagai warna serta barisan rumah setinggan mencacatkan pemandangan rombongan media. Selain itu. terutamanya kenderaan dan pembinaan. Sungai Likas yang mengalir di pinggir bandar raya Kota Kinabalu ini merupakan sumber rezeki kepada penduduk di kawasan itu sejak sekian lama. Pencemaran bunyi sering berlaku di kawasan kajian saya kerana terdapatnya pelbagai jenis pembinaan dan pembangunan.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 1 : Barisan setinggan di sepanjang Sungai Likas menjadi punca pembuangan sampah ke Sungai Likas 11 .

Kenderaan merupakan punca utama yang menyumbang di dalam pencemaran alam sekitar di kawasan asap kajian dan saya. penduduk dan pekerja-pekerja di sini amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta.3 Punca Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian i ) Kenderaan Pelepasan gas-gas daripada kenderaan motor. Setiap pergerakan kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak. lori dan bus. Kawasan Likas adalah sebuah daerah yang sibuk dan ramai. tapak Kenderaan yang ini akan mengeluarkan menyebabkan penghakisan lapisan ozon. Kenderaan berdaftar digunakan semakin meningkat.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK 8. kenderaan motor membakar bahan api fosil untuk pergerakan yang menghasilkan asap-asap yang dapat mencemarkan udara. ini juga bermaksud pencemaran udara semakin meningkat dari semasa ke semasa. 12 .

Contoh-contoh penyakit adalah seperti kanser paru-paru. Gambar 3 Gambar 4 13 . sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Pencemaran bunyi yang teruk apabila proses pembangunan dijalankan. Pesakit asma apabila menyerap bahan pencemar ke dalam badan kemungkinan akan mengakibatkan kemautan.seperti pada waktu menumpuk tiang pancang ke dalam tanah sebagai asas bangunan. Jika udara yang dihidu tercemar. kanse hidung dan sebagainya. Manusia akan menghidap pelbahgai penyakit apabila selalu menghidu udara yang kotor.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 2 : Pelepasan gas-gas daripada kenderaan bermotor ii) Pembinaan Ancaman habuk di tapak pembinaan boleh mencemarkan udara dan merbahaya kepada kesihatan penduduk di sekeliling.

4 dan 5 : Pembinaan membawa ancaman udara dan bunyi 14 .MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 5 Gambar 3.

Tambahan pula. Mereka tinggal di sepanjang Sungai Likas dilihat menjadi penyumbang kepada penmcemaran sungai di samping membuang sampah ke Sungai Likas serta ramai suka berkelah di tepi pantai (Teluk Tanjung Lipat) tetapi membuang sisa-sisa makanan dan sampah di merata-rata. Keadaan ini bukan sekadar mengundang pencemaran mata. Gambar 6 Gambar 7 15 . bahkan mengundang bau busuk dan meloyakan. Situasi menjadi kritikal apabila air surut sampah sarap akan bertimbun dan bau busuk menyelubungi kawasan. Juga kewujudan penempatan setinggan yang tumbuh di tebing Sungai Likas seperti cendawan selepas hujan. ia menarik minat anjing liar mengerumun dan menyelerakkan lagi sampah-sarap yang bertimbun ini.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK iii) Sampah Sarap Sampah-sarap yang tidak terurus dengan baik di kawasan kajian perumahan Kingfisher dan kedai-kedai berdekatan.

9 dan 10 : Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat 16 . 7. 8.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ Gambar 8 Gambar 9 SMK LOK YUK Gambar 10 Gambar 6.

Penyajian makanan yang tidak sempurna. ia boleh membawa kepada penyakit demam denggi. Persekitaran yang dipenuhi lalat memudahkan merebaknya penyakit. Situasi ini sudah tentu berbahaya kepada kesihatan kita. Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang berbahaya. mendedahkan makanan dihinggap lalat berkemungkinan berlakunya keracunan makanan. Denggi ialah satu penyakit yang membahayakan dan boleh membawa maut.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK iv) Nyamuk Aedes Sampah-sarap yang tidak terurus dengan baik dan bertaburan sekeliling tong sampah. Lalat dan langau yang semakin berleluasa yang sememangnya akan mengundang penyakit berbahaya. Longgokan sisa makanan yang dibuang oleh pihak kedaikedai makanan ke tempat pembuangan sampah menjadi punca pembiakan lalat yang banyak di persekitaran kedai. Cara penyebarannya ialah melalui gigitan nyamuk aedes orang yang berpenyakit virus denggi kepada orang yang sihat. Penyakit ini berpunca daripada gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus kepada mangsanya. Serangga yang melanda di kawasan saya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk akan berada di kawasan longkang tersumbat yang dipenuhi sampah sarap kerana di situlah tempat pembiakan nyamuk. 17 . Ini kerana mereka berhajat kepada tempat-tempat yang kotor dan tercemar. Keadaan ini merupakan situasi yang tidak sihat bagi kesihatan pelanggan yang makan di kedai dan pendudul-penduduk perumahan yang berdekatan.

asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadikannya tidak subur.4 Kitaran Pencemaran Kajian Likas Hujan Asid Seterusnya. 8. Alam Sekitar Di Kawasan 18 . kertas dan bahan binaan bangunan. pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya Hujan asid yang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. Ianya berlaku apabila gas-gas sulfur oksida (SC2) dan oksidaoksida nitrogen (Nox) dilepaskan ke udara dan bertindak balas dengan wap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asidnitrik. Selain itu. Ianya membunuh tumbuhtumbuhan dan juga hidupan liar.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 11 Gambar 11 : Nyamuk dan lalat suka membiak di tempat yang kotor dan boleh membawa penyakit yang bahaya. Asid ini terkumpul di dalam awan dan awan pula bergerak ke tempat-tempat lain dan membawa asid-asid tersebut. Ia juga boleh menghakis pakaian.

Ini boleh mengagangu keselesaan penduduk yang tinggal berhampiran sungai. membasuh dan mandi. Bau Busuk Timbunan sampah yang menyumbat alur sungai akan tebing menyebabkan berlakunya bau busuk. menjadi ancaman kepada ikan.O. boleh menimbulkan bau busuk dan asap kilang ini 19 . Kandungan B.D yang tinggi dalam sungai. Ini menyebabkan penduduk setempat juga menerima kesannya.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Gambar 12 : Kitaran Hujan Asid Air Tercemar Pembuangan sisa toksid oleh sektor perkilangan dan sikap nelayan juga telah mencemarkan air sungai. Jika keadaan ini berlarutan ikan akan mati. Penduduk tidak lagi boleh bercucuk tanam atas faktor kesubutan tanih ini. Hidupan Akuatik Terancam Air sungai yang tercemar ini juga boleh menjadi ancaman kepada hidupan akuatik. Kesuburan Tanih Terjejas Hasil sisa toksik ini menyebabkan kesuburan tanih terjejas. Longgokan sampah sarap di tempat pembuangan sampah. Air sungai ini sudah tidak selamat untuk digunakan penduduk bagi kegunaan domestik seperti memasak.

Oleh itu jika kilang yang tidak mematuhi akta kualiti alam sekitar. Gambar 13 : Membuang sampah-sarap ke dalam laut/sungai 8. Keadaan tandas awam dan kedai-kedai tandas yang kotor dan tanpa penjagaan kebersihan yang sempurna juga boleh menyebabkan bau busuk. penduduk di sekitarnya boleh membuat aduan kepada PBT untuk diambil tindakan Kempen Cinta Alam Sekitar i) Pameran Pencemaran Alam 20 . Bau busuk yang disebabkan oleh kereta yang lalu lalang di sini berasa loya dan busuk.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK tidak menyenangkan hati penduduk.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Likas Penguatkuasaan Undang-undang Pihak berkuasa tempatan (PBT) diberi kuasa untuk mengawasi mana-mana kilang di negeri masing-masing. Keadaan ini menyebabkan ramai penduduk berasa tidak selesa tinggal di sini. Bau busuk ini akan dihidu oleh penduduk setiap hari.

Ini sudah ditentukan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. iii) Pendedahan Media Massa Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran. Setakat ini . Dengan mengadakan kuiz. Dalam proses ini. peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran. masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran ini. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran.media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu 21 .MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. ii) Pertandingan Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar.

Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan NTV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaanya. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selesema daripada berlarutan 22 . Penggunaan Petrol Tanpa Plumbum Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK pencemaran ialah majalah dan surat khabar. Disamping itu. serombong asap itu hendaklah dipasang alat penapis asap agar asap yang dilepaskan adalah asap bersih yang telah dirawat dan tidak mencemarkan udara. Meninggikan Serombong Asap Dan Memasang Alat Penapis Asap Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang meninggikan serombong asap 30 meter ke udara.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK BAHAN GRAFIK Kawalan Pencemaran Alam Sekitar Tiada Komen Tidak Efisien Kurang Efisien Efisien Sangat Efisien Graf 1 Kawalan Pencemaran Alam Sekitar 23 .

8% 29% 55.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK Peratus Kawasan Tercemar di Likas 15.2% Petunjuk Tercemar Sederhana Bersih 24 .

bertanggungjawab. Terdapat banyak perumahan. bangunan kerajaan. kita harus berkerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan alam sekitar. hospital. kilang-kilang dan lain lain. 25 . Tuntasnya. Kerjasama yang erat antara orang ramai dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. patuh kepada undangundang. boleh membuat pertimbangan. Maka manusialah yang perlu rasional dan menitik beratkan untuk menangani keadaan ini. Slogan ini sangat bermakna ”Pemuliharaan Alam Sekitar Adalah Tanggungjawab Bersama”. Selain itu. penerokaan hutan dan reklamasi telah menggangu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.pusat pendidikan.MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK RUMUSAN Kawasan kajian Likas sememangnya sebuah daerah yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang. Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu. Kegiatan-kegiatan perusahaan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air. punca utama kemusnahan alam sekitar ini adalah disebabkan rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat Sayang pada alam sekitar. kegiatan pembangunan. rmai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. Sebenarnya. Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini di atas bahu kerajaan dengan semata-matanya. pusat membeli belah. seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air dan sebagainya.

2005 Siri Teks Referens SPM Geografi Tingkatan 4 dan 5 Petaling Jaya Pearson Malay Sdn Bhd Fokus PMR Tingkatan 1. .MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK RUJUKAN Buku Teks Mohd Jamil B Mohamad dan rakan.opera.SMK LOK YUK- 26 . 2 dan 3 Internet http://my. Akhir kata diharapkan maklumat ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang bermutu.com/karanganbm/blog/masalah-pencemaranfaktor-faktor-penyebab-dan-langkah-langkah-untukmengatasinya Orang Sumber Encik Fadzil Bin Patman Seorang Guru di SMK Lok Yuk. 2004 Geografi Tingkatan 3 Kuala Lumpur Johor Central Sdn Bhd Buku Rujukan Piara Singh.

MOHAMMAD SAFWAN BIN ISMAT HAFIZ SMK LOK YUK LAMPIRAN 1 Borang Soal Selidik Pencemaran Alam Sekitar Likas 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful