P. 1
Pengurusan Kelas

Pengurusan Kelas

|Views: 395|Likes:
Published by DeebaFriday

More info:

Published by: DeebaFriday on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

Pengurusan Kelas ‡Pengurusan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan satu tempat di mana setiap murid menghabiskan

sebahagian besar masanya di bangku sekolah. ‡Pengurusan dan penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah. ‡Peraturan-peraturan bilik darjah ‡Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran ‡Pengurusan tingkah laku ‡Penjadualan ‡Penyimpanan rekod ‡Stesen-stesen pembelajaran ngelolaan yang berkesan dapat membantu proses pengajaran pembelajaran dengan lebih baik. Pengurusan bilik darjah secara umumnya mengandungi komponen-komponen seperti berikut : ‡Penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah. ‡Peraturan-peraturan bilik darjah ‡Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran ‡Pengurusan tingkah laku ‡Penjadualan ‡Penyimpanan rekod ‡Stesen-stesen pembelajaran

Penyusunan Kemudahan Fizikal Perabot Bilik Darjah ‡Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang ‡Mengurangkan kebisingan dan gangguan ‡Memupuk interaksi murid ‡Menambahkan masa yang dihabiskan dalam aktiviti pembelajaran ‡Membolehkan guru yang memantau aktiviti murid Cara penyusunan Bilik Darjah Harus Membolehkan ‡Guru dan murid bergerak tanpa halangan . ‡Memudahkan guru untuk mendapatkan bahan bantu mengajar

alat tulis. . ‡Menjaga kebersihan bilik darjah ‡Padang permainan ‡Perhimpunan dan sebagainya. rak.‡Guru dapat menimpukan perhatian kepada semua murid Ruang Pengajaran dan Pembelajaran ‡Ruang belajar untuk kumpulan besar . peralatan dan bahan-bahan yang dikongsi bersama seperti almari. komputer dan lain-lain . ‡Meninggalkan tempat duduk ‡Menyerahkan kerja yang telah siap . ‡Ruang belajar untuk kumpulan kecil ‡Sudut rekreasi ‡Tempat audio-visual ‡Sudut bacaan ‡Sudut pameran ‡Sudut 'time out' ‡Tempat letak peralatan membersihkan diri ‡Sudut pengurusan kebersihan diri ‡Sudut tempat letak peralatan kebersihan bilik darjah ‡Sudut maklumat murid ‡Sudut peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran Peraturan Bilik Darjah Peraturan perlu diwujudkan untuk situasi-situasi tertentu seperti : ‡Aktiviti keluar masuk kelas ‡Menggunakan perabot.

Solalan struktur____ 1. 2. 3. Bincangkan mana-mana empat model susunan kelas yang sesuai untuk program Pemulihan. Analisa kekuatan dan kelemahan model-model tersebut. tetapi pelaksanaan program masih lagi tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana pelbagai masalah. Murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran seperti disleksia mengikutipembelajaran dalam kelas arus perdana secara inklusif. Apakah 3 halangan yang menjejaskan pelaksanaan kelas pendidikan pemulihan. 3. . Bincangkan contoh-contoh yang sesuai 5 halangan yang timbul dalam usaha mewujudkan khidmat sokongan dalam program pemulihan disekolah. Susunan kelas yang sesuai dapat mewujudkan pembelajaran serta menggalakkan interaksi 2 hala dan pelbagai hala didalam kelas. Murid2 pemulihan tidak mengalami sebarang kecacatan tetapi memperlihatkan ciri2 khusus yang berbeza daripada murid biasa. Bincangkan bagaiman guru pemulihan membuat keputusan untuk memberhentikan program pemulihan khas terhadap seseorang murid. Cadangkan tindakan susulan yang perlu diambil oleh guru pemulihan setelah murid ini diberhentikan daripada program pemulihan khas. Murid-murid yang telah menguasai kemahiran membaca dan mengira sepatutnya tidak perlu mengikuti kelas pemulihan khas.SOALAN__ 1. (b) Huraikan perbezaan aspek pengurusan program pendidikan khas dan pemulihan khas.pemulihan khas telah dijalankan secara intensif sejak tahun 80-an. Penglibatan sokongan Pelbagai pihak sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan pemulihan. Walaupun prog. (a) Senaraikan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. a) Keberkesanan kelas pemulihan 2.

(b) Cadangkan 3 langkah untuk mengatasi masalah pelabelan ke atas murid pemulihan 4. Guru pemulihan berdepan dengan pelbagai jenis kepelbagaian kompetensi murid dalam kelas pemulihan.pemulihan khas ‡ Tindakan susulan pengawasan penyeliaan dan komunikasi ‡ Kepelbagaian kompetensi murid .(a) Analisa kesan2 pelabelan ke atas murid pemulihan. (a) huraikan masalah2 yang timbul akibat kepelbagaian kompetensi murid dalam kelas. (c) Cdangkan langkah2 untuk mengatasi kepelbagaian kompetensi murid di dalam kelas agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancer. TAJUK UTAMA ‡ Strategi & penempatan pljr ‡ Profesionalisme guru ‡ Pelaksanaan pengajaran ‡ Isu pelabelan dan pengasingan¶ ‡ Isu pengrusan prog.

‡Istilah inklusif membawa maksud mengintegrasikan pelajar berkeperluan khas ke dlm bilik darjah biasa. (1994) menggariskan sembilan jenis penyesuaian dlm strategi pengajaran yg boleh dijadikan panduan dlm pelaksanaan program pendidikan inklusif : ‡Saiz-menyesuaikan jumlah perkara/pelajaran yg pelajar sepatutnya belajar/capai ‡Masa-menyesuaikan masa bagi setiap pengajaran ataupun ujian ‡Tahap sokongan-menyesuaikan bantuan secara individu kpd pelajar yg memerlukannya ‡Input-menyesuaikan cara pengajaran dengan tahap pencapaian/keupayaan seseorang pelajar. tanpa mengira status (Naim.iaitu: (i)Pendidikan inklusif separuh masa iaitu bentuk program di mana pelajar hanya dimasukkan ke kelas biasa utk mengikuti pembelajaran biasa bagi beberapa mata pelajaran sahaja. supaya mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar dlm keadaan normal spt pelajar biasa. ‡Untuk mengelak drp berlakunya diskriminasi dlm pendidikan dan kemudahan yg telah dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. supaya mereka lebih memahami apa yg diajar. . Deschenes et al. (ii) Pendidikan inklusif sepenuh masa iaitu bentuk program di mana pelajar dimasukkan ke kelas biasa utk mengikuti pembelajaran biasa bagi semua mata pelajaran (Naim.1997).1997) Pendidikan inklusif terbahagi kepada dua jenis.PENDIDIKAN INKLUSIF ‡³Inklusif´ berasal drp perkataan bahasa Inggeris ³inclusive´ yg bermaksud ³merangkumi´. Objektif Pendidikan Inklusif ‡Barirah (1995) menyenaraikan empat objektif pendidikan inklusif spt berikut: ‡Meningkatkan kesedaran kanak-kanak normal tentang kanak-kanak berkeperluan khas bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ahli masyarakat ‡Memberi peluang kpd kanak-kanak khas utk menyesuaikan diri dengan rakan sebaya yg normal dan menyertai aktiviti yg disediakan utk mereka. ‡Memberi pengetahuan dan kemahiran kpd kanak-kanak khas yg setanding dengan kanakkanak normal utk meningkatkan konsep kendiri mereka.

jenis masalah atau cara bagaimana pelajar boleh menyelesaikan tugas yg diberikan.‡Kesukaran-menyesuaikan tahap kemahiran. . ‡Pilihan-menyesuaikan sasaran pencapaian atau matlamat yg ingin dicapai. gaya pembelajaran dan minat pelajar utk membantu setiap pelajar mencapai matlamat masing-masing. ‡Kurikulum-menyesuaikan kurikulum berdasarkan mata pelajaran. ‡Penglibatan-menyesuaikan cara pengajaran dan pembelajaran supaya semua pelajar terlibat di dalamnya. ‡Output-menyesuaikan cara bagaimana pelajar boleh memberi tindak balas terhadap arahan yg diberikan.

Sekolah-sekolah yang tiada kemudahan seperti dalam perkara (i) dan (ii) di atas hendaklah mengusahakan ruang sekurang-kurangnya dengan keluasan 2 bay.3. Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay hendaklah disediakan oleh pihak sekolah.3. Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah. murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan Khas dengan guru besar dan guru-guru asas. ii. Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah. Susunatur kelas ini tertakluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK 9 seperti di lampiran. 5. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja.4 Peralatan dan perabot asas .3.5.3.2 Jadual Kedatangan Murid Buku Jadual Kedatangan Murid di kelas pemulihan khas hendaklah disediakan bagi merekod kehadiran murid setiap hari. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang. murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. 5. Sekolah-sekolah yang dibekalkan dengan kemudahan sebuah bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus untuk kelas pemulihan khas sebagaimana dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan perlu dikekalkan sebagai kelas pemulihan khas.1 Cara Melaksanakan Kelas Pemulihan Disyorkan 2 alternatif seperti berikut : i. maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang.3 Pengurusan Kelas 5. 5. iii. Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah. iv. ii. iii.3 Fizikal Kelas i.

.Peralatan dan perabot asas perlu disediakan secukupnya bersesuaian dengan keperluan guru dan murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->