P. 1
4859899-BUDAYA-KERJA-CEMERLANG

4859899-BUDAYA-KERJA-CEMERLANG

|Views: 188|Likes:
Published by Yogesh Chitra

More info:

Published by: Yogesh Chitra on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

PENGENALAN 

ORGANISASI DIWUJUDKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF TERSENDIRI - MENGHASILKAN OUTPUT UNTUK MEMENUHI KEHENDAKKEHENDAK PELANGGAN DAN ³STAKEHOLDER´ DIGUBAL BERDASARKAN MISI YANG DIASASKAN KEPADA WAWASAN NEGARA DAN IANYA BERSIFAT DINAMIK.

PENGENALAN (Sambung«) 

MISI DAN MATLAMAT PERLU DISESUAIKAN DENGAN CABARAN-CABARAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU. SEMUA PERINGKAT PENGURUSAN PERLU MEMBERI PERHATIAN TERHADAP CARA ORGANISASI DIURUSKAN TERMASUKLAH BUDAYA KERJA ORGANISASI DALAM MENGHADAPI CABARAN-CABARAN DAN MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU

€Etika:

Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. €Integriti: Secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dalam tindakan sehari hari.

kerja € Merujuk kepada nilai, kepercayaan dan sikap nilai, kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.
€ Budaya

Bukan Isu Rasuah sahaja Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kakitangan sokongan.

€ Integriti

berintegriti.Budaya Kerja Dalam Organisasi Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. bermoral dan beretika. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. berharmoni. Antara objektifnya: € € 1. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu. 2. Meningkatkan kesedaran. .

Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara.€ 3. dan 5. dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. 4. . Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti.

v)Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. iv) Sesebuah organisasi mewujudkan 'mind-set' yang berorientasikan kecemerlangan supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan. i) Orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang iaitu mesti ada komitmen. iii) Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain khususnya kepentingan peribadi. ii) Komitmen daripada segala lapisan warga kerja bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi adalah dituntut. mempunyai kesedaran kualiti. beberapa ciri harus diberi perhatian. € .€ € € Budaya Kerja Berkualiti Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi. bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang.

boleh meningkatkan risiko tekanan dan keganasan. yang mengamalkan dialog dan perhubungan secara meluas. ditambah pula dengan saling prasangka dan sikap defensif terhadap orang luar. jika diskriminasi dan segregasi (pengasingan) secara nyata atau tersirat menjadi sebahagian daripada budaya organisasi. Sebaliknya.MEMBINA BUDAYA KERJA BERKUALITI € 1. . 2. Budaya organisasi yang berasaskan tolak ansur. Sebaliknya persekitaran kerja yang ´tertutupµ dan autoritarian. peluang sama rata dan kerjasama juga boleh menyumbang kepada pewujudan suasana kerja yang tidak menggalakkan tekanan dan keganasan. Persekitaran tempat kerja yang ´terbukaµ. ini akan tercerminkan oleh segala kelakuan dan hubungan. boleh membantu mengurangkan risiko tekanan dan keganasan. dimana pekerja bekerja berasingan. baik di peringkat dalaman mahupun dengan dunia luar.

€ 3. di samping dapat meramal keadaan atau melarat hinggamengakibatkan keganasan. Pemberian kuasa untuk memberi perkhidmatan dan mengambil tanggung jawab oleh peringkat pusat kepada peringkat tempatan (desentralisasi) boleh membantu pekerja supaya lebih menyedari isu-isu tempatan lalu dapat memberi tindak balas yang lebih baik kepada keperluan pelanggan. Ini akan menjadi sukar untuk dicapai dalam pertubuhan yang mengutamakan pemusatan dan kurang mengambil kira faktor individu. yang mana hubungan antara perorangan amat formal. .

pengurusan masa.Mengubah persekitaran. Memperbaiki Persekitaran Am Ciri-ciri fizikal sesebuah tempat kerja juga mempengaruhi budaaya kerja berkualiti.Beberapa tips mengendalikan stress di tempat kerja. perubahan persepsi dan menerima kenyataan. Contohnya. Kedukaan.Terima masalah secara positif.€ 6. 9. 5. pemakanan yang seimbang. kesusahan di dunia adalah kegembiraan di akhirat. 1.Menanam tabiat yang dapat meningkatkan rintangan terhadap stress. 8. mengamalkan cara hidup yang sihat. mengimbangi kehidupan kita dan melakukan kerja secara tenang.Meluahkan perasaan dan berkongsi masalah dengan orang dipercayai 6. rakan sekerja dan ketua anda 2.Melakukan sesuatu untuk menghilangkan kebosanan.Minta sokongan sosial daripada keluarga.Membentuk jaringan sokongan yang baik. Justeru. 7.Faktor-faktor ketidakselesaan fizikal tempat kerja hendaklah diatasi sejajar dengan perundangan sedia bagi mengurangkan sebarang kesan negetif.Mengendalikan perasaan dan masalah secara berkesan. 4.Ubahsuai prinsip hidup ikut kesesuaian dan suasana . Kenali organisasi anda 3. Contohnya. KENDALIKAN STRESS DI TEMPAT KERJA Stress boleh membantutkan budaya kerja berkualiti sekiranya ia gagal ditangani. tindakbalas dan persepsi. anggaplah segala musibah yang datang sebagai penghapus dosa.Mengimbangi aktiviti harian antara kerjaya dan peribadi 10. perhatian utama seharusnya diberikan kepada peneingkatan kualiti dan keselesaan tempat kerja.

yang jelas untuk memangani pelbagai isu dalam organisasi dan saling bantu-membantu di antara kakitangan seharusnya dititikberatkan. Ciri-ciri organisasi yang boleh membantu mengenal pasti kewujudan budaya tempat kerja yang ´berkualitiµ: 4. ‡ perbincangan berkumpulan.3 organisasi menyediakan persekitaran yang mana usaha kaki tangan diiktiraf. Meningkatkan Mutu Maklumat dan Penyebaran maklumat dan perhubungan terbuka boleh mengurangkan dengan banyaknya risiko tekanan dan keganasan semasa bekerja dengan meredakan ketegangan dan kekecewaan di kalangan pekerja. dan ‡ kerja berkumpulan. ‡ mesyuarat kaki tangan. Menyediakan garis panduan dan program pembangunan kakitangan. ‡ mesyuarat pejabat. maklum balas diberikan dan peluang diadakan untuk kemajuan diri dan profesional. 4. 4. Ini amat penting dalam menghapuskan sikap membisu yang sering menyelubungi kes-kes gangguan seksual dan pembulian.€ 4.1 organisasi berkongsi matlamat dengan kaki tangannya. 5.4 wujud persekitaran sosial yang kukuh dan memberi sokongan. . 5.2 organisasi menggalakkan perkongsian masalah dan penyelesaian masalah secara berkumpulan. Perkara berikut seharusnya digalakkan: ‡ sesi maklumat. 4.

€ PENUTUP Budaya kerja yang unggul dan cemerlang menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti sesebuah organisasi. Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif. .

SKOP CERAMAH      PENGENALAN APAKAH PEKERJAAN? BUDAYA KERJA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA MENGURUS PERUBAHAN FAKTOR KEJAYAAN BKC BAGAIMANA BKC DIBENTUK MEKANISME UNTUK MEMPERKENALKAN BKC ALAT-ALAT BKC PENUTUP. .

sosial. haji dll (Ibadat Khusus)µ. kebudayaan. pendidikan dsbnya (Ibadah Umum) dan kegiatan yang berhubung dengan Allah spt solat. penggunaan tenaga. POWELL (1983) ² ´aktiviti yang mengandungi di dalamnya 4 unsur iaitu perasaan tanggungjawab. pengalaman utk melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakatµ. politik.APAKAH PEKERJAAN ? DOUGLAS H. . PANDANGAN ISLAM ´Melakukan usaha yang menjadi salah satu unsur bagi proses kegiatan. zakat. samada kegiatan ekonomi.

nilai yang hampir sama dengan tamadun kuno. Zaman awal kehidupan manusia ² Satu kemestian. Ajaran Kristian Ortodoks . . Zaman Yunani Kuno ² pekerjaan sebagai sumpahan dan hukuman ke atas dosa manusia dan layak dilakukan oleh golongan hamba. pekerjaan fizikal adalah sumpahan/hukuman Tuhan kerana dosa Nabi Adam.€ NILAI TERHADAP PEKERJAAN BERBEZA MENGIKUT BUDAYA DAN MASYARAKAT SERTA BERUBAH MENGIKUT MASA.

wujud sistem ekonomi kapitalis. Orang Yahudi ² Menganggap mereka berdosa kepada Tuhan dan perlu bekerja kuat untuk menebus dosa. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.Mazhab Protesten ² Cara untuk berkhidmat kepada Tuhan. . Ajaran Islam ² Suatu kewajipan bagi setiap muslim bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan dianggap sebagai ibadat. Asas etika kerja berdasarkan konsep tauhid ² kesepaduan antara alam pekerjaan dengan alam akhirat yang bertujuan menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan.

kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.BUDAYA KERJA Budaya kerja merujuk kepada nilai. .

.ELEMEN BUDAYA Menurut Deal dan Kennedy (1982) ² terdapat 4 elemen utama dalam budaya ² Nilai ² kepercayaan asas organisasi yang menentukan tindakbalas dan mutu pengeluaran. kaedah Rangkaian budaya ² sistem komunikasi tak rasmi atau hirarki kuasa tersembunyi dlm organisasi. Wira ² model kepimpinan dlm organisasi yang menjadi contoh hidup standard. Upacara ² kaedah-kaedah kerja.

budaya kerja dibahagikan kpd 4 jenis ² ´APATHETICµ/BUDAYA ´TIDAK APAµ ´APATHETICµ/BUDAYA kurang memberi perhatian kepada manusia dan prestasi. Kliener (1988). . ´EXACTINGµ ² memberi perhatian yang lebih kepada prestasi dan output dan kurang prihatin kepada kehendakkehendakkehendak manusia. Edwards dan Brian H.JENIS BUDAYA KERJA JENIS BUDAYA KERJA Menurut John D.

 .´CARINGµ/PENYANYANG ² terlalu menumpu kepada kebajikan pekerja dan perhubungan manusia tetapi kurang memberi perhatian terhadap prestasi dan output. ´INTEGRATIVEµ ² cantuman pendekatan atau amalan positif yg terdapat dlm buadaya ´caring dan exactingµ. perhatian yg seimbang antara manusia dan prestasi/output.

TRANSFORMASI BUDAYA KERJA  Budaya kerja terbentuk berdasarkan kepada beberapa andaian. Pemimpin organisasi adalah bertanggungjawab dalam membentuk dan mengubah budaya kerja sesebuah organisasi. norma-norma dan nilai-nilai yang dicerminkan melalui cerita-cerita. kepercayaan. upacaraupacara dan simbol-simbol. .

Mewujudkan upacara / ritual yang sistematik dan rutin dalam hal ehwal seharian organisasi. pengislahan pemikiran dan pengurusan organisasi yang rumit. Berasaskan kepada tradisi budaya setempat. Mengubah sikap dan minda ² Anjakan pradigma.BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ?   Memberi penekanan kepada nilai-nilai yang diamalkan oleh ahli-ahli organisasi. kebijaksanaan dan ketegasan pihak pengurusan. Memerlukan komitmen. . kesabaran.

BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ? Pandangan Islam .T.W.perubahan yang diinginkan ialah suatu transformasi sosial berlandaskan konsep iman dan tauhid untuk mencapai matlamat keredhaan Allah S. Firman Allah ² ´Yang sepatutnya mereka cari ialah keredhaan Allah dan Rasul sekiranya mereka benar-benar orang yang berimanµ Surah Al-Taubah:62 .

Kenneth Blanchard ² perubahan budaya kerja dapat dilakukan jika ahli-ahli organisasi memiliki ilmu ² Informasi mengenai btk perubahan. Misi organisasi. Strategi-strategi perubahan dll. .MENGURUS PERUBAHAN Menurut Dr.

MENGURUS PERUBAHAN Kejayaan pengislahan organisasi perlu memenuhi 3 prasyarat ² Kenapa perlu berubah? Berubah ke arah mana? Bagaimana hendak berubah?  Prasyarat 1 memerlukan sistem motivasi yang mantap ± menggalakkan ahli organisasi meninggalkan sikap dan tabiat yg lama kepada budaya kerja baru. .

Prasyarat 3 ² strategi-strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil utk melakukan perubahan.MENGURUS PERUBAHAN  Prasyarat 2 ² perlu merangka wawasan yang jelas ke arah mana organisasi hendak dibawa. .

PERUBAHAN SECARA MENTAL PERUBAHAN SECARA ROHANI PERUBAHAN SECARA EMOSI PERUBAHAN HAKIKI PERUBAHAN SECARA SOSIAL PERUBAHAN SECARA FIZIKAL .

. Insya Allah banyak perkara akan berubah! ‡ entiasa berfikiran positif an berprasan ka baik terha ap iri sen iri an oran lain.€ Ubah persepsi dan definisi diri sendiri sebelum mengubah perlakuan / tingkah laku ‡ Kaji semula ba aimana kita melihat iri kita sen iri« seba ai anak? Kawan? Pemimpin? Pekerja? uami/isteri? Ayah/Ibu? ‡ Ubah cara kita berfikir.

-Sangka baik -Optimis -Berazam -Yakin -Ceria -Maaf -Semangat -T l ng rang -Bertenaga -Sihat -Cepat pulih -Wajah Menawan -Awet Muda -Orang Sayang -Sistem Badan Sempurna .

Bukan suka-suka nak buat!. ‡ Setiap keputusan dan tindakan mesti mempunyai pertalian em si.€ Laksanakan tugas dengan penuh semangat ‡ Ceria setiap masa. marah. Ceria membuat kita lebih bertenaga dan kreatif. ‡ Kemaafan akan mengubah pandangan dan pendirian kita mengenai sesuatu. teringin. . Padamkan segala perasaan BENCI terhadap rang lain. sayang. Em si seperti insaf. bahagia dll akan mend r ng kita bertindak. ser n k.

cuci muka dan berwuduk. senyum dan berd a. € Wajah tenang dan senyum. € G s k gigi. € Pakai baju yang sesuai. € Pakai minyak rambut € Makan buah-buahan € Kasut bersih dan tak berbau hapak. € Mandi ± dari kaki ke kepala.Bangun pagi. € Makan malam sebelum maghrib € Diet € . € Berjalan dengan pantas dan bersemangat. € Lakukan senaman.

€ S lat berjemaah € .Sentiasa cari kawan baru. saudara mara. € Pecahkan temb k pemisah di kalangan kawan. kawan sakit. € Ziarah jiran. € Cari peluang untuk berinteraksi dan mengukuhkan hubungan. € Beri hadiah kepada kawan dan lawan. € Ikuti pr gram yang berfaedah.

S lat fardhu € Istigfar dan zikir € S lat sunat € Baca al-Quran setiap hari € Bersedekah € Berbincang hal-hal akhirat € .

Sentiasa rujuk pada jejak-jejak kejayaan. Pastikan bisikan kendiri adalah p sitif. fizikal. s sial dan r hani . Bentuk keajiban diri dan jangan harapkan keajiaban Seimbangkan perubahan mental. em si. Berkawan dengan rang yang p sitif. Padamkan mem ri lama yang negatif. Jadi wira bukan sibuk mencari wira. Bentuk kriteria yang b leh diukur Bentuk suasana yang merangsang perubahan Selaraskan perubahan dalaman dan luaran. Bersedia bantu rang dan bersedia minta bantuan.€ Pr gramkan perubahan dalam minda. ƒ ƒ ƒ ƒ € € € € € € € Gambarkan sebelum tidur Tulis dan lihat selalu Sebut selalu Berd a € € € € € € Bentuk matlamat yang jelas. Minta maklum balas dari rang lain.

Menentukan dan menjelaskan strategi-strategi baru yang hendak dilaksanakan. Menyatakan dengan jelas ekspektasi organisasi. matlamat dan objektif organisasi. Memahami dan menganalisis budaya yang telah wujud dan diamalkan oleh organisasi. Menganalisis pencapaian masa lampau. .MENGURUS PERUBAHAN Menurut Zakaria Ahmad ( 1993). strategi-strategi yang perlu diberi perhatian ²    Memahami misi. Mengkaji dan memahami sejarah perkembangan dan kemajuan organisasi.

Memperkemas dan mempertingkatkan sistem pengiktirafan dan kebajikan dlm organisasi. Mewujudkan mekanisme penyertaan di kalangan pengurus dan warga kerja organisasi dlm menggubal budaya baru bagi menghasilkan sokongan dan menanamkan perasaan ´ownershipµ. . Memperkukuh lagi sifat-sifat dan perlakuan yg diingini dlm organisasi.MENGURUS PERUBAHAN   Mewujudkan sistem komunikasi yg berkesan.

.MENGURUS PERUBAHAN Tindakan yg berkesan bagi melaksanakan strategistrategi di atas ² Mengadakan satu ´retreatµ bagi mengimbas kembali pencapaian organisasi dan mengenalpasti isu-isu strategik yang dihadapi.

.

.

.

.

€ € € € HASIL SIKAP/PERWATAKAN/PERSONALITI PROSES KERJA YANG DIJLNKAN PENGUSAAN/PERKONGSIAN MAKLUMAT .

FAKTOR KEJAYAAN BKC   Komitmen Kerjasama Kesungguhan dan ketekunan Time Management Positive Attitude .

BAGAIMANA BKC BOLEH DIBENTUK K rj T  C r l Ti il i B l r r i r .

MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKENALKAN BKC PKPA D L ti Di l t r P rt li rr-D P r t rK r j S i ilili i r F r ri il N t r l -L ti .

. o Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan. o Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat.ALATALAT-ALAT BKC ETIKA PERKHIDMATAN AWAM o Berazam tinggikan mutu perkhidmatan o Bekerja dengan penuh tanggungjawab o Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.

. o Berpegang teguh kepada ajaran agama.ALATALAT-ALAT BKC o Bekerjasama membanteras musuh negara.

Cekap dan Amanah Dasar Pandang Ke Timur Penggunaan Tandanama Kepimpinan Melalui Teladan Dasar Penerapan Nilai-nilai NilaiIslam .ALATALAT-ALAT BKC Kempen Bersih.

ALATALAT-ALAT BKC PKPA o Peningkatan Kualiti Perkhidmatan o Memberi Kepuasan Kepada Pelanggan o Kempen Budi Bahasa dan NilaiNilaiNilai Murni .

F Menyemai sikap positif pengurus / pekerja Membina komitmen berpanjangan Mengamalkan penambahbaikan berterusan Melahirkan pekerja berwawasan Menghasilkan produktiviti optimum .

o Budaya kerja yg unggul dan cemerlang menjadi asas kpd peningkatan pr duktiviti dan kualiti sesebuah rganisasi.PENUTUP o Organisasi dikenali melalui pr duk yang diberikannya. . o Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga rganisasi mempraktikkan etika kerja yg p sitif.

SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->