P. 1
Apa Itu Pendidikan Khas

Apa Itu Pendidikan Khas

|Views: 1,866|Likes:
Published by Shidi Amira

More info:

Published by: Shidi Amira on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. DEFINISI PENDIDIKAN KHAS
 • 2. PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA
 • 3. SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN KHAS
 • 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
 • 5.1 Akta Pendidikan khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984
 • 5.2 Akta Pendidikan Khas
 • 5.3 Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996
 • 6.1 Punca -punca masalah pembelajaran
 • 6.2 Penilaian ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran
 • 6.3 Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran
 • 7. Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan
 • 9 – 6

Apa Itu Pendidikan Khas? 1.

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS Pendidikan khas ialah satu bidang profesion yang berkaitan dengan kaedah, teknik dan penyelidikan yang tersendiri. Kesemua ini menumpukan ke arah pengurusan dan pembelajaran yang baik bagi menilai dan mematuhi kehendakkehendak khas. Dari segi praktiknya pendidikan khas merupakan pendidikan secara individual dengan kaedah-kaedah pengurusan yang bersistematik dari segi susunan fizikal, alatan-alatan khas dan kaedah pengajaran khas. Kesemua yang dibuat ini semata-mata untuk menolong kanak-kanak khas untuk mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari. Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid. Ia bertujuan untuk mendidik dan membentuk murid melalui · perkembangan mental · kestabilan emosi · integrasi sosial “ Pendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa iaitu kanak-kanak yang dari segi intelek,fizikal, sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa.” ( Chua Tee Tee &Koh Boh Boon, 1992)

1

“ Kanak-kanak yang kebolehanya menyimpang daripada norma biasa, samada di bawah purata atau di atas purata. Sehubungan dengan tu mereka memerlukan pendidikan yang khas , kurikulum khas , alatan khas dan guru khas. Kanakkanak khas termasuk kanak-kanak pintar dan bermasalah pembelajaran.” (Heward & Orlansky ,1980) “ Pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. ( Hallahan dan Kauffman, 2006) “ Program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus. ( Gargiulo, 2003) Perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

2. PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA Sejarah Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an dikalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanak buta. Pada tahun 1954, Sekolah Persekutuan KanakKanak Pekak di tubuhkan di Pulau Pinang untuk kanak-kanak pekak. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam” (lemah dalam menguasai kemahiran 2

membaca, menulis dan mengira pada tahap umurnya) bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak ‘Bermasalah Pembelajaran’ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kali Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu, Kuala Lumpur. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepada kumpulan kanak-kanak buta, pekak, dan bermasalah pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia menurut Akta Pendidikan 1996, Peraturanperaturan Pendidikan (Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) menyediakan pendidikan khas dan kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran. Ia diwujudkan di peringkat prasekolah, sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional, dengan menggunakan pendekatan pengajaran berasingan dan separa inklusif. Tempoh pengajian bagi sekolah rendah adalah selama enam tahun, manakala bagi sekolah menengah pula selama lima tahun dan dilanjutkan sehingga dua tahun maksimum mengikut keperluan murid. Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut: Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 1931 1948 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan 1953 1958 1962 Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi 3 pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, 1963 diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, 1977 1978 1983 diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan 1984 SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AIQuran Penubuhan Unit Perintis Kementerian Penerbitan Pendidikan dan untuk Percetakan menyediakan Braille/Kerabunan, alatan braille

bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan

Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 1954 1963 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat rendah Pendengaran dan oleh Kementerian menengah pendidikan biasa di sekolah dipilih sekolah yang

Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran 1978 di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh 4 oleh Kementerian

Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh.Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan 1979 Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan 1985 Khas Vokasional. Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 5 . Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 1988 1993 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah 1994 1995 di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan 1987 Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional.

Rajah 1: Gambar contoh bagi sekolah rendah PK 3. afektif dan psikomotor supaya dapat melengkapkan kanak-kanak khas dengan kemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh dan bersepadu agar mereka boleh menjadi ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. budaya. teknik mengajar. berhaluan. 6 . satu program khas disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini dengan dengan mengambil kira aspek-aspek seperti masa. boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat . 4.berdikari. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan khas agar dapat berfungsi dengan individu yang berkemahiran . Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun). Matlamat Falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan program-program interlek. bahan. SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN KHAS Syarat-syarat kemasukan ke sekolah pendidikan khas pula adalah. Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada doktor terlebih dahulu dan dapat menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendididikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh hanya sekadar mereka kurang bertindak balas pada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun). Oleh itu. kelas. FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Falsafah pendidikan khas mempunyai matlamat yang sama dengan pendidikan biasa dan meliputi semua aspek pendidikan. bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat.

menguasai kemahiran bergaul. daya kreatif dan interlek dan dapat mengamalkan nilai-nilai murni Visi Setiap pelajar. Misi Unit Pendidikan Khas bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi kanak-kanak berkeperlaun khas dan semua pelajar dengan persekolahan secara inklusif dengan menganggap semua kanak-kanak itu adalah istimewa dengan masing-masing mempunyai keperluan dan kebolehan berbeza. Ia juga bertujuan mengembangkan bakat .1 Akta Pendidikan khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984 Perakuan 169 Laporan Jawatankuasa Kabinet lahir daripada perakuan ‘Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ‘ pada tahun 1948. potensi. Selain itu kanak-kanak khas boleh mengetahui cara-cara penjagaan kesihatan. 7 . keselamatan diri. mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling. Laporan ini diperkukuhkan lagi oleh ‘ Deklarasi Dunia Tentang Penddikan Untuk Semua ‘ 1990 yang dibuat di Jomtien Thailand.Objektif Falsafah Pendidikan Khas menginginkan kanak-kanak khas ini menguasai kemahiran berkomunikasi. AKTA PENDIDIKAN KHAS 5. Lanjutan itu lahirlah Seksyen 41 daripada Akta Pendidikan 1996. termasuk pelajar berkeperluan khas dapat mencapai potensi pembelajaran mereka di dalam suasana persekolahan secara inklusif dengan dibantu oleh guru-guru yang khusus dilatih. 5. mendapat latihan pravokasional dan vokasonal untuk mereka berdikari. keyakinan diri.

1) Pelaksanaan Pendidikan inklusif 8 . Amalan pada masa ini kanak-kanak bekeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga umur 19 tahun.3 Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996.2 Akta Pendidikan Khas Akta pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan akta Pendidikan 1996. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. 5.Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri sesuai manfaat 41. Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pelajaran di kehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat.1 tertakluk kepada sub seksyen (2) dan(3) menteri boleh melalui peraturanperturan menetapkan: Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan khas Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam kategori sekolah khas dan apa-apa perkara yang difikirkan oleh menteri suaimanfaatkan atau perlu bagi maksud topik ini. Satu bab khusus mengenai Pendidikan khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa: 40.5.

Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. Wujudnya JPK memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. 6. Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik. MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANAK-KANAK 9 .11/4) dan akta pelajaran 116 membolehkan ihak guru mengubahsuai kurikulum .Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos. kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid. Sesi persekolahan 1994/95 bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP. Ini memberi peluang kepada guru membentuk dan mereka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah. 4) Pembentukan Kurikulum Fleksibel Akta Pendidikan 1996 ( Bah. 2) Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas. Pada tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional. Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA. 3) Peluang Kerjaya dan Pendidikan Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi.

disfungsi perkembangan yang tidak ketara dan sudah dikenal pasti banyak berlaku di kalangan kanak -kanak yang menggalami masalah pembelajaran di sekolah. Kefahaman tentang masalah pembelajaran di kalangan kanak -kanak telah berkembang dengan pesatnya. dengan kanak menggunakan -kanak buta keupayaannya. Sejak beberapa tahun kebelakangan . Pengalaman hidup seseorang kanak -kanak itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan intelek dan perwatakannya. bodoh atau asyik bermain sahaja. Si anak dikatakan malas .Memanglah menjadi hasrat setiap pasangan suami isteri untuk mendapat zuriat yang berpontensi tinggi dan berkeupayaan mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi apabila dewasa kelak. Kecacatan seperti yang dialami oleh kanak -kanak spastik . Terdapat pula sesetengah ibu bapa yang menyalahkan pihak guru dengan mengatakan bahawa guru kurang berpengalaman . Memang jelas bahawa masalah ini adalah kompleks dan psikososial. boleh membaca Umpamanya . buta . Ibu bapa dan guru-guru juga kadang kala membuat tanggapan -tanggapan yang mungkin kurang tepat terhadap kanak -kanak yang kurang maju dalam pelajarannya. seorang kanak -kanak pekak boleh berhubung dengan menggunakan braille dan kanak -kanak spastik yang lemah anggota kakinya boleh berjalan dengan menggunakan alat yang dinamakan orthosis. Tetapi . Ramai ibu bapa mendaftarkan anak -anak mereka untuk mengikuti kelas tambahan bagi meningkatkan kemajuan pelajaran mereka. pilih kasih atau kurang memberikan perhatian kepada si anak. Walaupun saya akui 10 . teknik mengajar tidak berkesan . rencat akal dan pekak teruk mudah dikenal pasti untuk diberikan program intervensi awal. tidak bermotivasi . iaitu strategi -strategi yang membolehkan kanak -kanak cacat memperoleh menggunakan sesuatu bahasa kemahiran isyarat . Corak kehidupan masa kini amatlah memberi penekanan terhadap pencapaian intelek yang tinggi serta kemahiran Pengalaman yang diperoleh daripada program -program intervensi keatas kanak -kanak cacat telah membolehkan para profesional memahami konsep by pass strategies .

Punca psikososial Punca biologi merangkumi faktor faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. 6. Pakar kanak -kanak juga telah lama menyedari bahawa kandungan plumbum yang tinggi dalam darah (lead poisoning ) seseorang kanak -kanak boleh menyebabkan wujudnya masalah pembelajaran. unsur biologi berinteraksi dengan unsur psikososial. Umumnya . Doktor dan ibu bapa perlulah peka terhadap hal ini supaya dapat mengurangkan risiko anak -anak terdedah kepada penggunaan bahan -bahan tersebut. Selain itu. Satu kajian untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci punca -punca kegagalan dalam pelajaran telah dijalankan ke atas kanak-kanak dalam kelas pemulihan di tiga buah sekolah di selangor dan kuala Lumpur oleh LPPKN 11 . lembam lapisan otak (meningitis ) dan sawan yang berpanjangan boleh menyebabkan disfungsi urat saraf ( neurologi dysfunction ). tetapi masih ada lagi segolongan kanak -kanak yang memerlukan bantuan pembelajaran yang lebih khusus. kurang perhatian ibu bapa dan kemiskinan hidup akan menyebabkan kanak -kanak berkenaan mengalami masalah pembelajaran. setiap kanak -kanak yang menghadapi masalah ini perlu dirawat secara teliti dengan menggunakan pendekatan yang berasingan. Pengaruh sekitaran yang tidak sihat . Punca psikologi sering mewujudkan masalah pembelajaran. banyak lagi bahan yang telah dikenal pasti sebagai punca masalah pembelajaran.usaha -usaha ini boleh membantu memperbaiki prestasi akademik sebahagian besar kanak -kanak . Oleh itu . punca biologi 2. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran ( asphyxia ). kurang rangsangan .1 Punca -punca masalah pembelajaran Punca -punca timbulnya masalah pembelajaran di kalangan kanak -kanak boleh dibahagikan kepada dua kategori : 1.

Dia perlukan rawatan untuk memperbaiki pendengarannya. 12 . Ada satu kes yang melibatkan seorang kanak-kanak yang kurang baik daya penglihatannya. Setelah mengenal pasti dengan lebih tepat kelemahan-kelemahan muridnya. Antara puncapunca yang dikenal pasti ialah kurang perhatian oleh ibu bapa dalam soal pelajaran anak-anak. Ibu bapa juga turut memberikan perhatian yang lebih terhadap pelajaran anak mereka. dia kurang nampak papan hitam didalam kelas. pretasi akademiknya merosot. Perkembangan yang positif ini adalah juga disebabkan oleh perhatian yang lebih oleh guru-guru terhadap kanak-kanak tersebut. Si anak sendiri akan lebih bermotivasi setelah mendapat perhatian. Akibatnya. Ada juga kanak-kanak yang kurang daya pendengaran akibat cecair dalam telinga (serous otitis media) dan ini sudah tentu boleh menjejaskan pelajarannya. Kanak-kanak tersebut akan berasa takut untuk bercakap dan tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan sebayanya. Setelah dibawa kepada perhatian ibu bapanya. guru dapat menggunakan kaedah-kaedah yang berkesan untuk membantu kanak-kank itu membaca. Pada pendapat saya. sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa dan guru. Ada pula kanak-kanak yang kelihatan pucat dan sering mengantuk didalam kelas. kurang motivasi di kalangan kanak-kanak itu sendiri serta lambat memperoleh kemahiran membaca. barulah cermin mata ditempah untuknya. Sesetengah kanak-kanak pula menghadapi masalah lemah pengamatan (perceptual weakness) dan lemah daya ingatan. Apa yang menarik ialah kanak-kanak yang bermasalah ini menunjukkan kemajuan yang amat menggalakan apabila dinilai sekali lagi enam bulan kemudian. Ada juga kanak-kanak yang menghadapi masalah lambat menguasai bahasa yang seterusnya menjejaskan proses menguasai kemahiran membaca. Akibatnya. menulis dan mengira. Menulis dan mengira dengan cepat.dengan kerjasama Kementerian Pendidikan pada tahun 1986. Pretasinya disekolah juga meningkat. Kurang keyakinan terhadap diri sendiri juga turut menimbulkan masalah pembelajaran.

perhatiannya lebih tertumpu kepada perkara-perkara yang sangat diminatinya seperti permainan komputer dan lukisan.Kanak-kanak yang terencat akal mundur dalam pelajarannya kerana kebolehan berfikir. Kanak-kanak berusia lapan tahun yang mempunyai tahap intelek (IQ) setaraf dengan kanak-kanak lima tahun lazimnya masih sukar mengenal huruf. seorang kanak-kanak yang berusia enam tahun yang sungguh cerdik sehingga boleh bermain dengan komputernya. Kita perlu mengasingkan kanak-kanak normal yang mengalami masalah pembelajaran dengan kanak-kanak terencat akal yang mengalami masalah yang sama. Kanak-kanak mengalami masalah pembelajaran berbeza diantara satu dengan lain dari segi kekuatan dan kelemahan yan dimilikinya. Oleh itu. Kebolehannya sama ada dari segi penguasan bahasa. pengamatan dan keupayaannya memproses maklumat adalah lambat dibandingkan dengan kanak-kanak biasa yang sebaya dengannya. Sebaliknya. perkembangan bahasa. Pelbagai corak difungsi perkembangan ditemui dikalangan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran. Dia mungkin menunjukkan kecekapan membuat bentuk rumah menggunakan alat permainan lego dan melukis gambar kereta atau binatang tetapi menghadapi 13 . dia akan mendapati sukar untuk mengikut kurikulum didalam darjah satu. Oleh itu. pendidikan khas yang diberikan pada seseorang kanak-kanak itu perlulah diindividukan berasaskan pada kekuatan dan kelemahan tersebut. Ini boleh ditentukan melalui ujian IQ. Umpamanya. Kanak-kanak yang lemah ingatannya akan mengalami masalah pembelajaran. tumpuan perhatian. melukis gambar roket dengan kemas dan membaca dengan baik mungkin mempunyai tumpuan perhatian yang singkat.dia mungkin tidak membuat kerjanya dikelas kerana tidak menumpukan perhatian kepada arahan yang diberikan oleh gurunya. keupayaan menjalani aktiviti-aktiviti harian atau pun kemahiran sosial akan hanya setaraf dengan kanak-kanak yang berusia lima tahun. Oleh itu.

kesulitan membaca dan menulis. ujian yang terperinci perlu dijalankan.Penilaian psyho. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas. 6.educational penting untuk mengetahui kekuatan pembelajarannya pada masa itu.2 Penilaian ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran Pakar yang menilai kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran perlu mendapatkan maklumat yang terperinci dan mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated ). perdarahan dalam otak . Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza diantara seorang kanak -kanak dengan yang lain.beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan faktor baka. doktor akan menjalankan ujian -ujian yang sewajarnya. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci keatas kanak -kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur -unsur disfungsi perkembangan (elements of devefunctions ) masih kurang. Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal. Beliau juga perlu menyelidik sama ada kanak -kanak tersebut mempunyai adik . penyakit meningtis . 14 . Maklumat -maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi -strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak -kanak tersebut. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti ciri -ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak -kanak itu. Mengajarnya membaca dan menulis memerlukan kesabaran kerana perlu memberi penerangan berulang-ulang kali. kekok tangan masalah sawan . Kini. Jika kanak -kanak itu disyaki menghidap sesuatu penyakit . keadaan -keadaan seperti kurang daya penglihatan atau pendengaran.

Berdasarkan program bersama Jabatan Psikiatri PPUM dengan lima sekolah rendah di Petaling Jaya. didapati lebih 50 murid sekolah mengalami masalah ADHD dan secara purata setiap kelas ada seorang kanak-kanak ADHD dalam peringkat berbeza. kebanyakannya bersetuju selepas memahami keadaan sebenar yang dialami anak. Pada peringkat awal. “Masalah kurang daya tumpuan yang dialami menyebabkan kanak-kanak ADHD tidak dapat belajar dengan baik. masalah paling kerap berlaku ialah ADHD dan ADD.3 Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran 1) Attention Deficit Hiperactive Disoder (ADHD) Banyak masalah kesihatan mental berlaku pada kanak-kanak seperti Gangguan Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD). walaupun ada ibu bapa menolak apabila dinasihatkan membawa anak berjumpa pakar psikiatri. tetapi ia memberi banyak kesan negatif. terencat akal dan autisma. masalah pembelajaran (disleksia). Gangguan Daya Tumpuan (ADD). Mereka tidak boleh memberi tumpuan pada 15 . kanak-kanak ADHD tidak menimbulkan banyak masalah selain dilabel sebagai kanak-kanak hiperaktif dan ketinggalan dalam bilik darjah. Kadar kelaziman masalah mental di kalangan kanak-kanak ialah satu hingga tiga peratus dan kajian mendapati kira-kira 10 peratus orang dewasa turut mengalami masalah ini yang mungkin diperoleh ketika dewasa atau bermula sejak kecil. Lebih penting. Menurut Perunding Psikiatri PPUM Dr Subash Kumar Pillai.6. lebih 50 peratus menunjukkan peningkatan prestasi dalam pelajaran. Namun. di kalangan murid yang menerima rawatan. termasuk masalah sosial apabila meningkat dewasa.

Malah.” katanya. Tanda ADHD 16 . ada ibu bapa tidak tahu kewujudan pakar psikiatri kanak-kanak. Mereka sering dilabel sebagai pelajar malas. • • Ramai ibu bapa tidak pasti ada rawatan mampu membantu anak mereka. tetapi tidak dapat memberi tumpuan di bilik darjah. bezanya mereka tidak hiperaktif. lembab dan diletakkan di dalam kelas terakhir. Masalah kesihatan mental ini juga ada banyak peringkat dan sesetengahnya hanya menunjukkan tanda di tempat tertentu seperti di sekolah atau rumah saja.Sedangkan hakikatnya perlakuan kanak-kanak yang nampak malas. suka menyendiri dan sukar menyiapkan tugasan disebabkan penyakit dan mereka perlu dibantu dengan berjumpa pakar untuk diberi rawatan sewajarnya. Namun isu lebih besar ialah kelewatan pengesanan dan diberi rawatan sehingga menimbulkan masalah lain. Antara punca kelewatan ini ialah: • Tanda dan gejala tidak jelas atau tidak kelihatan. Akibatnya. tidak mahu belajar. Pada pandangan kasar mereka sama seperti kanak-kanak normal lain. Kesan stigma terhadap rawatan psikiatri yang dianggap hanya untuk orang sakit jiwa. Ibu bapa menganggap gejala dialami sebagai kenakalan biasa dan tiada kaitan dengan penyakit mental. mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. “Kanak-kanak ADD juga ada masalah sama seperti ADHD.pelajaran dan sukar menyudahkan tugasan. • Guru dan keluarga tidak tahu atau kurang jelas dengan gejala yang ditunjukkan kanak-kanak.

Jika boleh pun biasanya mengambil masa sangat lama. • Biasanya sukar mematuhi arahan dan tidak dapat menghabiskan sesuatu tugas. ini termasuk makan. • • • • Kerap hilang barang. Tumpuan mudah terganggu dengan persekitaran. • • Sukar menguruskan tugas dan aktiviti. terutama membaca. Tanda kurang tumpuan • • • Sukar memberi tumpuan pada apa yang dipelajari. tetapi untuk mengesahkan seseorang kanak-kanak mengalami ADHD dia perlu menunjukkan tanda di sekurang-kurangnya dua situasi contohnya di rumah dan sekolah. mandi dan memakai pakaian. Sukar mengekalkan tumpuan pada permainan atau pelajaran. Bukan semua tanda ini ada pada kanak-kanak ADHD.Tanda ADHD boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Menghadapi masalah belajar. mengeja dan mengira Tanda Hiperaktif 17 . tidak suka atau tidak mahu melakukan kerja yang memerlukan otak untuk berfikir. Pelupa. Selalu mengelak. Kelihatan tidak mendengar apabila kita bercakap dengannya dan kena panggil banyak kali untuk mendapat perhatiannya.

Malah.” katanya. Kanak-kanak ADHD menunjukkan kelakuan terlalu aktif. tetapi bukan dalam subjek pelajaran.“Bukan mereka tidak mahu menumpukan perhatian atau sengaja berkelakuan hiperaktif. Sering meninggalkan tempat duduk dalam bilik darjah. Terlalu banyak bercakap. Walaupun memotong cakap orang adalah normal bagi kanak-kanak berumur enam hingga tujuh tahun. tidak sabar menunggu giliran. terutama ketika beratur. seperti pusat beli-belah. Mengapa perlu diberikan rawatan seawal mungkin? 18 . Tanda impulsif • • • • • • • • Kerap menjawab sebelum soalan habis ditanya. tetapi ia berlaku di luar kawalan mereka.“Mereka juga biasanya menjawab sebelum soalan habis ditanya dan kerap memotong cakap orang. Uniknya kanak-kanak ADHD boleh menghafal dengan baik. Sukar bermain sendiri. ADHD antara faktor menyebabkan kanak-kanak selalu hilang apabila di tempat awam. dan tidak mampu menumpukan perhatian pada satu-satu aktiviti. Bahkan mereka juga berisiko untuk menipu (berlaku secara automatik) untuk menyelamatkan diri daripada dimarahi ibu bapa atau guru. Sentiasa bergerak seolah-olah di kakinya ada ‘motor’. Sentiasa tidak sabar menunggu giliran.• Tidak boleh duduk diam dan jika duduk. tangan atau kaki bergerak (digoyangkan). Kerap mengganggu orang lain. tetapi untuk kanak-kanak ADHD ia keterlaluan dan menjadi masalah. Berlari atau memanjat yang keterlaluan. “ADHD lebih kerap berlaku pada kanak-kanak lelaki (tiga kali ganda) tetapi tiada siapa tahu sebabnya.

kemurungan ibu. Jika berniaga.ADHD atau ADD boleh memberi kesan besar dalam pencapaian akademik. Remaja ADHD juga menunjukkan sikap suka berlengah. kawalan terlalu ketat. suka melanggar peraturan. isteri yang akan menguruskan semua hal ehwal perniagaan. Kira-kira 40 hingga 50 peratus individu dewasa ADHD mengamalkan hidup anti sosial. hubungan keluarga yang keruh memburukkan lagi masalah ADHD dan ADD anak. semua faktor ini menyebabkan mereka lebih rapat dengan kawan dan cenderung mengabaikan keluarga. Selain itu. Kira-kira 30 hingga 40 peratus remaja ADHD keciciran pelajaran dan hanya lima hingga 10 peratus berjaya belajar hingga ke peringkat tinggi. sikap bapa yang anti sosial dan masalah perkahwinan. Bagi pesakit remaja. Ia juga dianggap antara faktor yang boleh menyebabkan remaja ADHD dan ADD lari dari rumah. terbabit dalam aktiviti seks dan hamil pada usia sangat muda. melawan guru. terutama ibu bapa yang sering memarahi mereka. Mereka lebih cenderung terbabit dalam kemalangan kerana tidak sabar dan suka memandu laju. perkembangan sosial dan peningkatan kerjaya seseorang. berkelakuan kasar serta mudah mengalami kemurungan. Faktor ini termasuk interaksi negatif antara ibu bapa dan adik beradik. 70 hingga 80 peratus sukar menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan dan ramai tidak mendapat kenaikan pangkat walaupun bekerja berpuluh tahun lamanya. Gangguan ini lebih sukar dirawat jika masalah ini hanya dikesan ketika remaja kerana sudah menjadi sebahagian kelakuan mereka. panas baran. 19 . Apabila bekerja.

Bagi guru kaunseling. bersembang.Justeru. usah melenting. membaca atau tidur kerana melalui cara ini mereka dapat mengesan perlakuan tidak normal. terutama jika mereka berkelakuan luar biasa berbanding kanak-kanak normal. ibu bapa dan guru perlu memberi lebih perhatian kepada kanak-kanak. 20 . b) Terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. bertanyakan masalah murid ketika di sekolah juga sebenarnya sangat penting untuk membantu meningkatkan tahap kesihatan mental kanak-kanak. Lebih terdapat di kalangan kanak-kanak lelaki. sebaliknya ambil tindakan segera bagi mengesahkan sama ada anak anda mengalami masalah kesihatan mental atau tidak. Jadi apabila diberitahu anak anda perlu dirujuk pada pakar psikiatri. Kanak-kanak ADHD a) Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. c) Ciri-ciri kanak-kanak mengalami masalah ADHD:• • • • • • • Gelisah Tidak boleh duduk diam Tidak mengikut arahan Aktiviti motor yang keterlaluan Tahap toleransi yang rendah kepada kekecewaan Kesukaran dalam tumpuan (poor eye contact) Tidak ada hubungan mata dengan ibu/bapa/penjaga apabila meminta sesuatu. Antara cara yang boleh dilakukan ibu bapa ialah meluangkan masa melakukan aktiviti bersama anak seperti bermain.

Menggalakkan ibubapa untuk menyediakan rutin yang sesuai di rumah dan tetapkan masa. Mesti tegas. Memuji jika kanak-kanak ini dapat berhenti dan memikir mengenai sesuatu tugas walaupun belum memulanya. Terapi Tingkahlaku • Beri maklum balas positif kepada kanak-kanak kerana tuas yang berjaya dilakukan. Aturkan tugasan dengan jelas 4. sabar dan konsisten 3. Sediakan persekitaran yang tenang dan teratur 2. 2. Rawatan Ubatan • Untuk mengurangkan aktiviti keterlaluan dan membantu dalam member tumpuan. INTERVENSI AWAL (LANGKAH-LANGKAH AWAL) 1. mudah dan konsisten 6. Ulang arahan dengan tenang dan cara yang positif 7. 21 . Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan RAWATAN 1. 5.d) Umur sebelum 8 tahun merupakan kekerapan berlaku ADHD dan akan berkurang selepas itu dengan episod yang lebih singkat. Arahan mesti jelas. e) Masalah dalam memberi tumpuan mungkin berterusan sehingga meningkat remaja dan dewasa. pendek.

Latihan Tumpuan (Attention Training) 4.Di England. lukisan atau seni persembahan.pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka. psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas: Pengamatan tinggi 22 . Latihan Hubungan Mata (Eye Contact) 5. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan. serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual. Latihan Kemahiran Sosial(Social Skills & Training) 6. pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. muzik . kreativiti.3. artistik. Defenisi bagi Negara Kanada. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan. Ciri-ciri positif dari aspek fizikal. Intervensi Tingkahlaku 2) Pintar Cerdas Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat.

idea.Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang Keinginan untuk tahu tinggi Ingin mengetahui semua hal seperti objek. keadaan situasi atau sesuatu acara Minat mendalam Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut Menerima infomasi dengan pantas Selalu diandaikan seperti span.menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak Ingatan yang tinggi Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat Mungkin dapat membaca lebih awal Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun Kerap membaca serta meluas Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas Tatabahasa yang tinggi Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik 23 .

perjalanan galaksi.Tahap penumpuan yang lama Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran Kebolehan menyelesaikan masalah Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi Suka bertanya dengan lebih teliti Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku Keupayaan imaginasi yang tinggi Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sebagai contoh.isu-isu alam sekitar Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain Bersemangat dan bertenaga Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian 24 .masalah-masalah berkaitan populasi dunia.

Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakanrakan sebayanya langsung tidak memahami Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna Perkembangan asynchronous Perkembangan fizikal intelektual. kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. Mereka boleh mempengaruhi 25 . Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronous Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka.

Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. 3) Sindrom Down Mempunyai karakter fizikal yang boleh dikenal pasti dan keintelektualan yang terhad disebabkan oleh ketidaknormalan pada pasangan kromosom ke 21 Keadaan ini boleh melibatkan kedua-dua jantina 1 : 1000 ke 1 : 1100 PUNCA-PUNCA SINDROM DOWN Keabnormalan hormon Jangkitan Virus Genetik (5%) Peningkatan usia ibu / bapa(Lebih 85%) CIRI-CIRI SINDROM DOWN Sifat pada kepala.orang lain. Mereka ini memerlukan datadata yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan. kebuloran. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah ‘introverted’ dan mungkin menjurus kearah “existential depression”. mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif . ketidak adilan dan keganasan.muka dan leher Iras muka hampir sama seperti orang mongol Pangkal hidung kemek Jarak antara mata jauhdan belebihan Sifat pada tangan dan lengan Jari jemari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke bawah 26 . pencemaran. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan.

2 hari bayi mengalami masalah menelan air liur Salur usus kecil duodenum tidak terbuka(duodenal atresia) – bayi mengalami masalah muntah selepas menyusu dan perut kelihatan buncit sedikit Salur usus rectum atau bahagian usus yang paling akhir(dubur) tidak terbuka langsung atau penyempitan yang dinamakan “Hirsprung Disease” Masalah perubatan yang lain Hypothyrodism – kurang hormon tiroid Ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher menyebabkan penyakit lumpuh(Atlantoaxial instability) 60-80% bermasalah pendengaran Sebahagian kecil leukimia Peringkat Perkembangan 0 -3 Bulan Perkembangan motor kasar dan rangsangan Boleh menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan Rangsangan boleh dibuat dengan bercakap-cakap dengan bayi dari arah kiri dan kanan Latihan kawalan kepala boleh dilakukan dengan memangku bayi dalam keadaan separuh duduk dan galakkan bayi menegakkan kepalanya Perkembangan motor halus dan rangsangan Perkembangan – semasa dilahirkan jari jemari menggenggam dan apabila umur meningkat bayi mula membuka jari-jari dan membawa tangannya ke mulut.Tapak tangan biasanya terdapat satu garisan urat yang dinamakan “simian crease” Sifat pada kaki Jari-jari kaki agak pendek dan jarak antara ibu kaki dan jari kaki agak jauh terpisah Tapak kaki biasanya leper Sifat pada otot Biasanya otot lemah menyebabkan mereka menjadi lembik Lewat dalam perkembangan motor kasar Masalah-masalah kesihatan yang berkaitan Masalah Jantung Masalah jantung berlubang seperti Ventricular Septal Defect (VSD) – Masalah jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan Patent Ductus Ateriosis (PDA) – salur ateriosis yang berkekalan Masalah Usus Salur esofagus yang tidak terbuka – semasa berumur 1.Diakhir 3 bulan bayi boleh memegang objek yang diletakkan di dalam tangan sekejap dan kemudian 27 .

hilang ingatan dan hilang kemampuan mengurus diri Pihak yang dapat membantu anak Sindrom Down Ibubapa – kasih sayang dan perlindungan Doktor perubatan keluarga – Khidmat nasihat.Digalakkan memasuki 28 .hospital dan PDK Peringkat 5 – 6 tahun :.Bunyi akan bertambah jelas menjelang umur 3 bulan ke atas Rangsangan – Bercakapcakap dan memberi senyuman kepada bayi Jika bayi tidak menunjukan tindak balas perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk memastikan tiada masalah pendengaran Jangka hayat Pada tahun 1929 hanya 9 tahun Tetapi kini dengan kemajuan teknologi perubatan.Kanak-kanak boleh dibawa menghadiri pusat pemulihan di klinik tempatan.Bayi mula mengeluarkan suara dengan tangisan.melepaskannya Rangsangan – mengusap belakang telapak tangan bayi dengan jari kita Perkembangan pertuturan dan bahasa serta rangsangan Perkembangan .bayi berumur 6 minggu ke atas mula mengeluarkan bunyi yang perlahan apabila seseoraoran menegurnya.jurupulih cara kerja dan jurupulih pertuturan – Latihan pemulihan Guru / pendidik – Memberi pendidikan Masyarakat dan sukarelawan yang prihatin Organisasi yang dapat membantu kanak-kanak Sindrom Down Jabatan Kesihatan – Perkhidmatan dan rawatan Jabatan Pelajaran – Pendidikan dan penempatan persekolahan Jabatan Kebajikan Masyarakat – Kemudahan PDK.jangka hayat sehingga 50 tahun dan ke atas Diusia lebih 40 tahun keupayaan badan akan tuirun.Pemulihan di klinik tempatan atau hospital Peringkat 3 – 4 tahun :.pendaftaran dan kemudahan kewangan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan(NGO) – Khidmat nasihat dan sokongan Pilihan rawatan dan sekolah yang sesuai untuk kanak-kanak Sindrom Down Peringkat 0 – 2 tahun :.sokongan dan dorongan Pakar kanak-kanak – Kepakaran dalam masalah berkaitan Jururawat Masyarakat – Perkhidmatan perawatan Jurupulih anggota.

Sedia bahan sampingan untuk permainan khayalan. mementingkan diri dan berkemungkinan besar keciciran dalam pelajaran. asyik mengulangi perkara sama atau melakukan perkara yang boleh mencederakan diri. Jika pintu rahsia ini tidak ditemui.hospital dan PDK Peringkat 7 – 12 tahun :-Ke sekolah Integrasi P. tetapi melalui pendidikan sewajarnya mereka mampu memiliki kehidupan baik. Mereka perlu bergaul.Apabila kanak-kanak SD boleh bermain dengan alat permainan mudah.Ke sekolah Menengah Integrasi Peringkat 18 tahun ke atas:-Dihantar latihan vokasional Peringatan kepada ibu bapa: Cara terbaik kanak-kanak SD mempelajari perkara baru. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang dicirikan masalah hubungan 29 . melalui boneka.TADIKA biasa atau meneruskan pemulihan di klinik. mereka boleh dibiarkan bermain sendirian.Anak autisme sering dilabel sebagai kanak-kanak bodoh.Pilih alat permainan sesuai tahap perkembangan kanak-kanak. khususnya apabila mereka mula ‘buat perangai’.Boneka pilihan atau kesayangan. sama ada tidak mengendahkan orang lain. degil. anak anda makin sukar didekati dan mungkin terus hidup dalam dunianya sendiri. Khas Peringkat 13-18 tahun :. berkelakuan pelik. memberi dan menerima tindak-balas daripada rakan.Jangan terlalu memaksa mereka melakukan sesuatu. Jangan biar kanak-kanak SD bersendirian. Dunia kanak-kanak autisme masih menjadi misteri kerana tiada siapa tahu apa yang bermain dalam fikiran mereka. 4) Autisme Ibu bapa perlu tahu cara mengetuk ‘pintu rahsia’ anak sebelum boleh mendekati dan berinteraksi dengan anak autisme. malah mungkin lebih berjaya daripada individu normal. dapat dijadikan pendorong. Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal.

Tidak suka sentuhan (tidak mahu dipeluk atau dipegang).000 penduduk negara kita menghidap autisme. Mereka berkongsi masalah sama.Tidak berminat dalam permainan yang perlu menggunakan imaginasi. aktiviti dan perangai.Kelihatan tidak sensitif pada keperluan.Pun begitu. tiada usaha menggembirakan orang lain dan tidak pandai berinteraksi secara spontan. komunikasi. Tidak mampu bersosial — Perkembangan sosial kanak-kanak autisme sangat perlahan.. bukan semua individu autisme mengalami masalah pembelajaran kerana ada yang berjaya dan menjadi orang ternama seperti Albert Einstein.Tidak menghiraukan orang lain.sosial. kecuali diri sendiri. biasanya berkaitan minat. menyebabkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan sebaya dan menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada normal seperti:. berkongsi atau menunggu giliran. ada masalah berinteraksi. 30 .. perasaan dan pemikiran orang lain. Ini sebabnya proses pembelajaran mereka lebih lambat.Lebih suka bermain sendiri.Susah bekerjasama. kurang kebolehan imaginasi dan bermain serta menunjukkan tingkah laku terhad dan berulang. Daripada jumlah ini.Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap.. iaitu mengalami Sindrom Asperger iaitu sejenis autisme. Hampir 70 peratus kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal pada tahap berbeza.Dianggarkan satu daripada 500 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ini dan statistik menunjukkan kini ada kira-kira 47. empat atau lima orang bagi 10. berkomunikasi dan tingkah laku.. Antara ciri utama kanak-kanak autisme ialah a.Kekurangan dialami kanak-kanak ini menyebabkan mereka tidak faham perasaan orang lain...000 pesakit mengalami autisme tulen yang mengakibatkan mereka kehilangan keupayaan memahami keadaan sekeliling. Bela Bartok dan Bill Gates. emosi.Individu autisme menunjukkan perlakuan yang sangat berbeza dengan kanak-kanak normal.

Bercakap dalam nada pelik — seperti menyanyi atau bercakap macam robot. Mereka mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan.Sangat sensitif terhadap rasa..Bersikap pasif — tidak faham keadaan semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk..b. Ada ibu bapa kecewa selepas gagal ‘mengubah’ anak mereka dan membiarkan kanak-kanak itu membesar tanpa pendidikan sewajarnya.Menunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa. contohnya terhadap peta. Mempunyai masalah dalam pemikiran dan perlakuan.. ada guru sekolah menganggap kanak-kanak autisme sebagai 31 . ia sangat mudah dikesan...Tidak tahu bersosial — jika melakukan kesalahan.. Masalah tingkah laku. d.Tidak boleh berkomunikasi dengan baik.Mungkin mengulang perkataan sama.. Kalau berbual hanya satu pihak (hanya mereka yang bercakap)... tetapi tidak faham maksudnya.Lambat bercakap..Kanak-kanak autisme dengan sindrom Asperger menggunakan bahasa rasmi dan pertuturan mereka kedengaran seperti orang dewasa. c.Tidak boleh duduk diam. Jadi mereka biasanya terbabit dalam masalah yang dicetuskan orang lain.Suka mengasingkan diri — biasanya kekecewaan ditunjukkan melalui tindak balas negatif seperti mengamuk.. marah-marah.Sukar memulakan percakapan.Menunjukkan minat pelik.Suka melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu menerima perubahan. Memiliki ciri yang disenaraikan di atas mengakibatkan kanak-kanak autisme sukar didekati. bau dan bunyi yang menyebabkan mereka menunjukkan perlakuan di luar kawalan.Mempunyai masalah bercakap dan memahami percakapan orang.Mempunyai pergerakan badan yang pelik dan melakukannya berulang-ulang.Aktif tetapi berperangai pelik — kanak-kanak autisme jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya mereka diejek atau dibuli kanak-kanak lain. Tidak boleh bertutur dan berkomunikasi .. Lebih mengecewakan. peralatan elektronik atau roda kereta mainan berpusing dan memutar objek. agresif (yang tidak ditujukan kepada sesiapa) atau perlakuan yang merosakkan seperti mencederakan diri.

pemikiran dan tidak pandai bersosial. kanak-kanak autisme berumur empat hingga enam tahun yang diberikan pendidikan khas menunjukkan perkembangan memberangsangkan. masalah autisme boleh dikesan ketika bayi lagi.“Bagaimanapun melalui pendidikan betul. Berdasarkan kajian. Menurut Psikologi Klinikal Kolej Persatuan Psikologi Australia. Teh Beng Choon pada bengkel strategi praktikal mendidik anak autisme anjuran bersama Nasom dan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. tetapi biasanya perkara ini hanya disedari guru tadika apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah. beberapa langkah boleh diambil iaitu dari peringkat pra sekolah lagi.Panduan membentuk hubungan sosial. Golongan ini memerlukan bantuan dalam segenap segi. biasanya ia hanya disedari kebanyakan ibu bapa apabila anak mencapai usia tiga tahun.bodoh. termasuk menguruskan diri sendiri.Bagi mengatasi masalah sosial di sekolah seperti tidak pandai berkawan.” kata Pengerusi Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (Nasom). bermain dengan kanakkanak lain. malah fungsi pembelajaran juga bertambah baik. perkembangan kanak-kanak autisme secara umumnya lebih perlahan daripada kanak-kanak normal. Oleh kerana mereka ada masalah perlakuan.Oleh kerana mereka tidak pandai berbual dan bergaul. ibu bapa boleh 32 . lebih awal masalah anak dikesan lebih baik. banyak kaedah rawatan dan pendidikan boleh membantu kanak-kanak ini membesar dan belajar dengan baik.Walaupun autisme belum ada penawarnya. Katanya. Malangnya kurang pengetahuan ibu bapa dan guru menyebabkan ramai kanak-kanak autisme membesar di bawah paras kemampuan. terutama kemahiran sosial dan pengurusan. boleh belajar di sekolah biasa. cuma guru dan ibu bapa tidak tahu cara mendekati mereka.“Kanak-kanak autisme bukan golongan berisiko atau bodoh. Stephen Underwood. individu autisme boleh belajar di sekolah biasa dan berjaya dalam pelajaran. Bagaimanapun. mementingkan diri sendiri dan sukar mengekalkan tumpuan.

lebih yakin serta dapat mengelak mereka menjadi mangsa buli. Jangan kritik jika anak tidak melakukan perkara sepatutnya kerana mereka tidak tahu apa yang salah atau betul. ada saja kesalahan yang mereka dilakukan. Ini membuatkan kanak-kanak autisme berasa tertekan dan mula menyalahkan orang lain. terutama ketika kecil iaitu pada umur empat atau lima tahun). Ketika ini mereka perlu belajar apa yang tidak boleh dicakap kerana kanak-kanak autisme ‘sangat jujur’ dan kejujuran ini mungkin melukakan hati kawan. ada kecenderungan meniru perbuatan orang lain bagi membolehkan mereka diterima sebagai kawan. terutama perempuan. Oleh kerana anak autisme ada masalah lambat belajar. Kanak-kanak autisme. ibu bapa boleh menggunakan rancangan televisyen seperti Mr Bean untuk mengajar anak apa yang tidak boleh dilakukan kerana pada ketika ini anak autisme mula mengambil kira pandangan orang terhadap diri mereka dan sedar wujudnya perbezaan jantina. berlagak dan lebih susah berkawan. Sebaliknya. Ini membolehkan anak belajar untuk menunggu giliran dan berinteraksi.Sebagai ibu bapa. galak anak menjadi peramah dan mudah didekati. dia boleh menonton rakaman ini berulang kali di rumah. galakkan mereka dengan cara positif seperti membuat diari persahabatan atau carta markah bersosial (beri satu markah apabila mereka melakukan usaha berkawan.“Kanak-kanak 33 . Ini membuatkan anak berasa diterima.“Kaedah lain ialah merakam suasana permainan di sekolah.“Setiap kali cuba berkawan.menjemput kawan datang ke rumah. terutama apabila mereka meningkat umur enam hingga sembilan tahun kanak-kanak autisme mula ada minat sama dengan rakan sebaya.Pada umur sembilan hingga 13 tahun.“Yang ibu bapa dan guru perlu lakukan ialah memerhatikan jenis permainan yang dimainkan rakan sebaya anak. Belajar cara dan peraturan permainan supaya anda boleh bermain dengan anak.Pada masa sama.” katanya. Mereka mungkin jadi sombong. anda juga perlu menjadi ‘model’ dan kawan kepada anak.

persahabatan itu biasanya berakhir di pintu pagar sekolah.“Walaupun mula pandai berkawan tetapi dalam kebanyakan kes. Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887. diantaranya ialah:• Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam koordinasi moto-mata-tangan • • 34 . merangkap seorang pakar perubatan dan ‘ophalomotologist’ telah memperkenalkan perkataan ‘Disleksia’ (Hammond dan Hugges. Mereka masih tidak tahu apa perlu dilakukan jika diusik atau diejek kerana bimbang dipulaukan. mudah tertekan dan pencapaian akademik juga lemah. kesukaran menggunakan perkataan. cepat resah.autisme ada kemungkinan empat kali lebih tinggi menjadi mangsa buli. 1968) Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan Disleksia. tidak memperolehi kemahiran bahasa. 1996:3)“Disleksia ialah satu ‘Disorder’ dalam kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa. Rata-rata berasa rendah diri. bukan semua anak autisme ada masalah pembelajaran.” katanya. Antara cara membantu meningkatkan keyakinan dan kemahiran berkawan ialah menggalakkan mereka terbabit dalam pementasan drama atau aktiviti berkumpulan serta membuat sistem mentor. menulis dan ejaan yang setaraf intelek” (World Federation Of Neurology. Istilah ‘buta huruf’ juga digunakan untuk kategori ini. bacaan.Perlu diingat. 5) Disleksia Perkataan “disleksia” (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek iaitu “Dys” yang bermaksud kesukaran dan “Lexis” bermaksud perkataan atau dengan kata lain.

selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak. Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak. mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yang cukup dan peluang budaya yang sempurna. membaca. menulis. sebaliknya dengan program pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan.Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbalik Disleksia auditori (pendengaran) Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad. Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya. SIAPA YANG MENGALAMI DISLEKSIA? Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur. jantina atau bangsa. Jenis-jenis Disleksia Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : Disleksia visual (penglihatan) Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad serta konfugirasi perkataan. menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi 35 .

kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15. 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun Biologi Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan. Keturunan atau genetik Kebanyakan kes. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. antara punca-punca disleksia ialah.menyembunyikan perkataan. Hammond dan Hughes. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia 36 . 1996 dan Spaafford dan Grosser. 1997.1996. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh disleksia auditori Disleksia visual-auditori Kesukaran mambaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio .PUNCA-PUNCA DISLEKSIA Mengikut Mercer. terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalahmasalah yang sama. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosalan ini minimum Kematangan Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya.

Seringkali terlupa nama benda-benda atau pelajaran yang dipelajari .Suka mengganti perkataan dan hiperaktif .Sukar mengikuti arahan lisan yang panjang . menulis dan mengeja yang lemah dan suka menterbalikkan perkataan. mengeja dan lemah dalam kefahaman .Menggunakan jari untuk mengira dan membaca .Suka mendengar bacaan tetapi tidak berminat membaca sendiri . huruf dan nombor .Kurang keyakinan dan menghadapi masalah tekanan jiwa Sekolah Menengah : .Kemahiran bertutur yang lambat dan sukar memahami arahan .Kelihatan tidak terurus semasa berada dirumah atau sekolah .Kemahiran membaca.Mengambil masa yang panjang untuk menyiapkan latihan .Tulisan cermin atau terbalik 9 hingga 12 tahun .Keliru dengan kiri dan kanan .Kesukaran membaca dan terkeliru dengan perkataan dan ejaan yang tidak 37 .Kemahiran motor kasar dan motor halus yang lemah . berminat terhadap pekara baru dan suka bertanya banyak soalanKanak-kanak Sekolah Rendah : 6 hingga 9 tahun .Tidak merangkak semasa bayi .Sifat ingin tahu tinggi.Kesukaran menyalin maklumat dipapan putih atau buku teks .CIRI-CIRI DISLEKSIA Kanak-kanak pra-sekolah : .Kesilapan membaca.

Mereka censerung menterbalikkan perkataan seperti: Batu – tuba 38 . Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada.Jenis orang yang suka senyap .konsisten .Kurang kemahiran bersosial MASALAH KANAK-KANAK YANG MENGHADAPI DISLEKSIA Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran.Bercakap dengan nada yang kuat atau menjerit daripada konsisten . Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan.Keliru dengan nombor-nombor dan arahan oral .Kesukaran menulis karangan . Untuk tempoh jangka mas yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad.Lemah dalam kefahaman dan tidak mempunyai ramai kawan . Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti. m – w y –g – j u – n m – n c–ep–qh–nb–d Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti t–hf–v Membaca Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan.Kesukaran mempelajari bahasa lain .

Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama.Gula – lagu Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Nombor Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Contohnya seperti berikut: pada masa yang sama – dapa masa yang masa Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik Bercakap dan mendengar Terdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Contohnya seperti berikut : 3–5–8 39 . Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Contohnya seperti berikut : Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu Jam – jem cat – cat Menulis Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.

kiri.Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik . pandai 6) Epilepsi (Sawan) Rawatan Efektif Epilepsi Dengan kemajuan terkini dalam bidang perubatan dan teknologi sekarang. kanan. pengurusan diri dan sosial . bawah serta pengamatan yang lemah LANGKAH-LANGKAH MENBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA .Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi .Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus.Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju. atas.Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri .Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa .Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menaganinya . epilepsi dan serangan sawan bukan lagi satu halangan untuk menjalani 40 .Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan.9–6 Masalah fizikal.Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika .Mengamalkan suasan kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni .Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan. .Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi. ..Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh . belakang. kidal dan pandai mengikat tali kasut .

tetapi juga untuk menguruskan kehidupan keseluruhan pesakit. menyediakan imbasan imej otak.Ini biasanya akan disusuli dengan pemeriksaan fizikal dan neurologi untuk mengenal pasti petanda fizikal berkaitan yang mungkin boleh menunjukkan secara khusus sindrom epilepsi yang dialami pesakit. doktor akan mencadangkan beberapa pilihan rawatan. tomogafi berkomputer (CT) dan imbasan gema bermagnet (MRI).Doktor mungkin mencadangkan ujian lanjut dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam punca berlakunya serangan sawan dan mengesan sebarang keadaan yang tidak normal dalam otak. dalam bahasa mudahnya.Perkara pertama yang akan dilakukan oleh doktor ialah menyemak sejarah perubatan pesakit.Sebaik sahaja diagnosis selesai dilakukan.kehidupan yang aktif dan sempurna. terutama jika pesakit tidak sedarkan diri. Rawatan bagi epilepsi bukan sahaja bagi menyembuhkan semua serangan sawan. rawatan yang berkesan untuk epilepsi bermula dengan diagnosis yang betul tentang jenis serangan sawan yang dialami pesakit kerana setiap jenis penyakit ini memerlukan rawatan khusus dan berkesan. Rawatan moden yang biasa diberi untuk kebanyakan jenis penyakit epilepsi ialah ubat atau kombinasi ubat anti-sawan yang lazim digunakan. Ini termasuk soalan mengenai sejarah serangan sawan dalam keluarga pesakit dan butiran lanjut mengenainya. Oleh itu. Ujian-ujian ini mungkin termasuk electroencephalogram (EEG) yang mengukur denyutan elektrik dalam otak. Hampir kesemua penyakit epilepsi dapat dirawat dengan menggunakan ubat anti-epileptik (juga dikenali sebagai anticonvulsants atau ubat anti-sawan). yang.Setiap pesakit memberi reaksi yang berbeza terhadap ubat anti-sawan seperti reaksi mereka 41 . Seorang anggota keluarga atau mereka yang menyaksi serangan sawan mesti hadir untuk memberi maklumat tambahan.

Terdapat bahan. seperti serangan sawan itu disebabkan oleh ketumbuhan. Sesetengah faktor akan diambil kira oleh doktor apabila memilih ubat anti-sawan termasuk jenis sawan. maka semakin besar peluang untuk mereka menjalani kehidupan yang bebas dari epilepsi dan lebih 50 peratus kanak. pesakit epilepsi perlu terlebih dahulu menemui doktor yang terlatih dan berlesen. Telah dibuktikan bahawa kira-kira 80 peratus pesakit epilepsi yang dirawat dengan ubat anti-sawan. doktor akan cuba menentukan ubat anti-sawan dan program yang betul untuk setiap pesakit dengan kesan sampingan yang minimum.bahan yang boleh mengganggu rawatan epilepsi dan mengurangkan keberkesanannya.Sebahagian besar pesakit epilepsi boleh bebas dari serangan sawan untuk tempoh yang lama dengan menjalani rawatan yang betul.Pembedahan boleh membantu merawat punca-punca epilepsi lain. ubat yang dibeli di kedai. Bagi mereka yang didiagnosis mengidap epilepsi ketika usia muda.Untuk hasil rawatan terbaik. Bagi pesakit dewasa pula. pesakit perlu memakan ubat seperti yang ditetapkan.Bagi rawatan berkesan. umur pesakit dan jantina. tumor atau punca-punca lain. Jika punca-punca tersebut berjaya dirawat atau dibuang. serta ubat-ubat lain yang mungkin diambil oleh pesakit. pesakit tidak akan lagi 42 . dan sentiasa merujuk kepada doktor sebelum mengambil ubatubatan yang lain.terhadap makanan atau bahan-bahan lain yang masuk ke badan mereka. Lagi lama tempoh mereka tidak mengalami serangan sawan. atau rawatan herba. walaupun apabila mencecah usia dewasa.kanak berjaya bebas daripada serangan penyakit itu. Oleh itu. tahap IQ dan isu kesihatan. bebas daripada serangan penyakit itu untuk tempoh sekurang-kurangnya dua tahun. 50 hingga 60 peratus bebas dari serangan sawan selepas pertama kali mengambil ubat anti-sawan. 20 peratus mula mengambil ubat dan tidak lagi diserang sawan selepas berhenti mengambil ubat.

Wayar dari alat tesebut diikat pada saraf vagus. Alat yang dikenali sebagai perangsang saraf vagus ditanam di bawah kulit dada pesakit. pekerjaan. dalam mana-mana pembedahan. aktiviti sukan. kira-kira lima peratus pesakit epilepsi boleh “diubati” melalui pembedahan. yang merangsang saraf vagus.Pembedahan juga boleh dilakukan untuk membuang tempat fokus serangan sawan (kawasan otak di mana serangan sawan berasal).mengalami sawan. jumlah serangan sawan yang mereka alami berkurangan dengan banyaknya. manakala bagi yang lainnya.Rangsangan saraf vagus (vagus nerve stimulation atau VNS) adalah satu lagi pilihan rawatan untuk epilepsi. Pesakit yang berpotensi dibedah perlu menjalani penilaian terperinci oleh pakar neurologi sebelum pembedahan dan jika berpendapat pembedahan tidak sesuai dilakukan. Oleh itu. 43 . masih ada risikonya. tetapi juga turut merangkumi keseluruhan ‘isu-isu mengenai kehidupan’ seperti pendidikan. paru-paru dan saluran usus dan perut. ada pesakit bebas sepenuhnya daripada serangan sawan selepas pembedahan. Doktor akan mengambil pendekatan holistik dan berbincang bukan sahaja mengenai penyakit sawan yang dihidapi dan butiran perubatan.VNS boleh menjadi rawatan pilihan bagi mereka yang tidak berkesan mengambil ubat anti-sawan dan pesakit yang atas apa-apa sebab. Alat ini menjana denyutan elektrik dalam jarak masa tetap (interval).Bagaimanapun. soal perkahwinan dan mengandung. malah bercakap mengenai pemanduan. Saraf vagus menyambung otak ke jantung. Kebanyakan pesakit boleh berhenti mengambil ubat anti-sawan selepas menjalani pembedahan. maka pesakit akan dinasihatkan supaya tidak melakukannya dan menjalani rawatan pilihan yang lain. tetapi ia hanya sesuai bagi sawan partial yang berasal dari satu kawasan khusus dalam otak. kehidupan sosial. Keberkesanan pembedahan berbeza.

7) Cerebral Palsy “CEREBRAL” ialah OTAK“PALSY” bermaksud “KURANG ATAU TIDAK UPAYA MENGAWAL PERGERAKAN OTOT”. Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum. yang menunjukkan badan sedang membakar lemak dan bukannya glukos untuk menjana tenaga. ia menghasilkan ketones (bahan yang terhasil bila badan memecahkan lemak untuk menjana tenaga). kancing manis.Kelahiran tidak cukup bulan 44 . yang kaya lemak dan rendah karbohiderat. Ia bertujuan untuk mengekalkan ‘tahap lapar’ (starvation mode) dalam badan bagi tempoh masa yang lama.Satu lagi rawatan bagi epilepsi di kalangan kanak-kanak ialah diet ketogenik. tambahan pula. bateri yang dipasang pada alat tersebut hanya tahan kira-kira selama lima tahun sahaja. Sebelum Kelahiran . Bila badan dalam keadaan berpuasa. Bagaimanapun.dianggap tidak sesuai untuk menjalani pembedahan.Pendarahan teruk dan kronik ketika mengandung Semasa Proses Kelahiran . Kanak-kanak cerebal palsy mengalami (sebahagian besarnya) kerosakkan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan.Jangkitan dalam rahim . kaedah rawatan ini mungkin mahal. semasa dan di peringkat awal bayi dilahirkan – ketika bahagian otak berkembang dengan pesat.Ibu mengalami darah tinggi. kurang darah ketika mengandung .

Lewat perkembangan ..Kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan. .Jangkitan semasa lahir Selepas Kelahiran (sebelum berumur 3 tahun) .Kecederaan semasa lahir .Bayi kelihatan lembik . meragam. Seseorang kanak-kanak ceberal palsy dilahirkan bagi setiap 800 kelahiran tanpa mengira jantina.Cepat marah Perkembangan kanak-kanak cerebral palsy 45 . Tanda-tanda : . .Kerap menangis. tanpa sebab ataupun terlalu diam dan kurang tindak balas . merenggek.Jaundis yang teruk (kemicterus) . .Perkembangan otak yang tidak normal.Meningitis (jangkitan kuman diselaput otak) – demam kuning .Lemas semasa lahir .Masalah menyusu .Serangan kuman / penyakit.Rembesan (intraeraneal bleeding).Terhentak / terhempas / kejutan.Sembelit .Demam kuning. .Kekurangan bekalan oksigen (anoxia) – punca utama. penderaan dan penganiayaan fizikal. .Menggunakan sebelah tangan (hand preference) . Punca-punca : . kaum. umur ibu atau latar belakang sosial.

Bagi kanak-kanak yang menhidapi cerebral palsy biasanya kita dapati mereka akan lahir lebih awal berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. warna dimukanya kembali cerah semula.Pada prinsipnya kanak-kanak ataxia ini tidak dapat duduk. Pantulan yang terhasil adalah secara terserentak dan mengejut. Athetoid) Spastic . Ataxia. Jenis-Jenis Cerebral Palsy (Spastik.Belum boleh bercakapAkibat daripada kerencatan ini boleh juga menimbulkan lain-lain kerencatan seperti :. kanak-kanak seperti ini sewaktu lahirnya jarang atau tidak menangis 0 – 1 bulan.Rencatan akal (kurang kecerdasan)Kerencatan pertuturan.Tabiat bertahan nafas atau breathulding spell berlaku disamping berlakunya kekejangan terhadap anggota badan sekiranya kanak-kanak tersebut menangis apabila kemahuannya tidak dituruti dan didapati mukanya bertukar menjadi warna biru. 1 – 3 tahun.Sawan (epilepsy).Athetoid .Atxia . 11 bulan mula merangkak. 8 tahun .Rencatan penglihatan.Kecacatan gigi. tetapi tidak mahu berjalan dan mereka biasanya akan berdiri di hujung jari ibu kaki sahaja seolah-olah bimbang untuk bertapak. Kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk mengawal keseimbangan badan dan kodinasi otot.Rencatan pendengaran. Selain daripada itu. Akibatnya seseorang kanak-kanak athetoid menunjukkan gimik muka.Kecacatan anggota.Bahagian-bahagian anggota bergerak tanpa dapat dikawal otot otak (ivoluntary movements). bergantung kepada kadar 46 . duduk mengesot dan sebagainya.masalah untuk buang air besar atau kecil. berdiri dan berjalan.Masalah mengenai pernafasanMasalah mangenai pemakanan.Kanak-kanak ini pada peringkat awalnya sukar untuk melakukan pergerakan biasa bagi kanak-kanak normal seperti meniarap.1 tahun masih belum boleh berjalan / anggota tubuh lembik. Apabila dia menarik nafasnya dan menangis.Bahagian-bahagian otot anggota yang spastic manjadi tegang dan tidak mudah kendur semula.

jika kanak-kanak ini mampu berdiri dan berjalan sekalipun. kakinya akan berkeadaan terkangkang luas bagi membantu mandapat keseimbangan postur tersebut. Contohnya. Occupational Terapist dan keluarga di hospital atau di rumah. sendi mereka akan menjadi lebih keras dan tulang belakang mereka akan menjadi bengkok. Biasanya. Kalau kanak-kanak tidak diberi latihan oleh Fisio Terapist. Oleh kerana itu.kepintasan yang dialaminya. sekiranya umur mereka lebih muda. Terdapat tiga bentuk utama kelumpuhan otak iaitu Spasticity. kanak-kanak Cerebral Palsy mesti diberi latihan tiap-tiap hari oleh Fisio Terapist. Jenis-jenis Masalah dan Tiga Bentuk Utama Kecacatan warisan atau keturunan tidak berapa penting dalam kelumpuhan otak. Oleh itu. kecacatan mereka akan bertambah teruk. Tiada kecederaan yang berlaku secara langsung kepada anggota yang terlibat. Fungsi otak itu akan menjadi lebih baik. Mereka yang mengalami ketiga-tiga bentuk kelumpuhan otak di atas dikenali secara umum sebagai penyakit Cerebral Palsy atau spastic 47 . Athetosis dan Ataxia. Masalah utama secara langsung melibatkan otak. Occupational Terapist dan keluarga untuk jangka masa yang lama.Hypoytonik (Campuran sifat-sifat di atas) – otot lembik Latihan dan pendidikan kepada kanak-kanak Cerebral Palsy Kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai otak yang kurang berfungsi. Tetapi. namun mereka boleh berkembang secara beransur-ansur. kita mesti memperkenalkan kanak-kanak Cerebral Palsy ini ke Fisio Terapist dan Occupational Terapist secepat mungkin. mereka perlu diberi pendidikan khas oleh Guru Khas dan keluarga mereka. Iaitu walaupun mereka mempunyai otak yang kurang berfungsi. Jikalau. kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai terencat akal juga.

Kerosakan di bahagian cortex ini berlaku berpunca daripada keadaan spastic sebenarnya. gaya dan keseimbangan.bahagian ini terletak di bawah cortex iaitu di tengah-tengah otak.Mengesan Kanak-kanak Spastik. pengetahuan dan sensasi. kelemahan otot-otot dan seringkali mengalami gangguan dalam tumbesaran dan perkembangan. Bahagian ini berperanan ‘mentadbir’ fungsi tubuh manusia seperti koordinasi opergerakan. menelan dan mengunyah 48 . harmoni (bersantun) dan lebih ekonomikal. iaitu bahagian anggota bawah atau keempat-empat bahagian anggota badan. Basal ganglia dan serebelum membantu mengorganisasikan atau menyusun pergerakan dengan amat teratur.Kanak-kanak spastic dapat dikesan dari simtom-simtom yang ditunjukkan :Kesukaran sewaktu makanKanak-kanak spastic akan mengalami kesukaran menghisap. Ciri utama yang dihadapi olah athetosis ialah pergerakan yang secara tidak disengajakan dan mengganggu pergerakan yang normal dalam tubuh manusia.SerebelumSerebelum ini terletak di bahagian asas atau dasar otak. Orang cacat spastic yang lebih mungkin sekali menghadapi lebih daridada satu kategori asas biajnosa dan pengklasan menggambarkan kesukaran yang amat sangat. Kanak-kanak yang mengalami spasticity menghadapi kawalan pergerakan yang tidak terkawal.Cortex atau Lapisan Luar OtakCortex atau lapisan luar otak terlibat dalam pemikiran.Kanak-kanak spastic yang menghadapi Ataxia berpunca daripada kecederaan pada bahagian serebelum mengalami gaya melangkah yang tidak stabil dan kesukaran dalam mengimbang badan. Kerosakan bahagian luar otak boleh memberi kesan kepada kedua-dua bahagian anggota di sebelah bahagian tubuh. Serebelum dihubungkan dengan pangkal otak yang menghubungkan bahagian atas otak kepada saraf tulang belakang. Gangguan di bahagian basal ganglia ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan yang dikenali sebagai Athetosis. Basal Ganglia.

pernafasan mereka menjadi kencang dan bising.Masalah pendengaran.Kanak-kanak spastic tidak boleh mengeluarkan suara iaitu mereka tidak boleg memanggil ibu bapanya ataupun mengeluarkan “babbling sound”. Kanak-kanak juga tidak memahami apa yang di katakan kepadanya.Kanakkanak spastic mungkin mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum.Masalah tidur.Kanak-kanak juga mengalami kesukaran tidur. tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya. tidak mengenali ibu bapanya. Reaksi yang tidak normal Kanak-kanak spastic sering akan menangis disebabkan bunyi. Kanak-kanak ini juga kadangkala tidur berlebihan (hipersomnia).makanan.Sering kali kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus iaitu pergerakan bola mata yang berterusan.Masalah pertuturan. sentiasa tidur. mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis. 49 .Masalah pernafasanKanak-kanak akan mengalami kesukaran bernafas. Ini seringkali menyebabkan mereka muntah.Kemungkinan mengalami simtom-simtom terencat akal. Kanak-kanak juga akan serta merta menggigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan akan sukar untuk di keluarkan semula. Masalah penglihatan. cahaya dan sentuhan.Kanak-kanak spastic hanya akan bertidak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->